RAPPORTER. Nr TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: MINITEKSTILER

2 Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af Lauget optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Lauget ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af laugets formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Laugets kursusvirksomhed varetages af Laugets Vævekurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på hjemmesiden Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra tekstilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næste blad er: 15. august 2014 Bladet udsendes med Post Danmark. Husk at adresseændring skal meddeles til: Sekretær Kirsten Thomsen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser 1/1 side kr. 800 (kr ved min. 3 annoncer i træk) ½ side kr. 500 (kr. 800 ved min. 3 annoncer i træk) ¼ side kr. 200 (kr. 400 ved min. 3 annoncer i træk), 1/8 side kr. 150 (kr. 250 ved min. 3 annoncer i træk). Erhvervsmæssige kurser godkendt af Lauget er gratis. Andre kurser: priser som ovenfor. Små medlemsannoncer i blad eller på nettet kr for medlemmer og kr for ikke medlemmer Bestyrelsesmøde Den 8. september kl

3 Tema: Minitekstiler Minitekstiler set i Polen 2013 Foto: Mette Lise Rössing Dansk Tekstillaug har netop afsluttet censureringen af værker til udstillingen minitex14, og mere end 50 deltagere er blevet antaget til udstillingen. Katalog skal nu produceres, og indbydelser skal gøres klar til åbningen 12. september. Derfor har vi sat fokus på minitekstilerne i dette nummer, som bliver belyst fra forskellige vinkler. Der er en artikel om billedvæver Anne Marie Egemoses arbejdsliv og hendes udstilling HjerteHjerte, som er minitekstiler, der kan ses på minitex14. Vi bringer et par artikler, der beskriver, hvorledes det minitekstile håndarbejde kan være samlingspunktet for projekter, der kan have vidt forskellige mål - kommercielle som sociale, det er rørende fortællinger. Miniformatet er ikke et nemt format at arbejde i, men er til gengæld en størrelse, som tillader, at man vover at eksperimentere med materialerne, hvilket ofte kan føre til nye og anderledes udtryk. På sidste års studietur til Polen så rejsegruppen en spændende minitekstiludstilling. Desværre har vi ingen data på værkerne, og alligevel vælger vi at bringe Mette Lise Rössings fotos af værkerne, da de er inspirerende, mangfoldige og sagtens kan nydes uden billedtekster. God sommerlæsning! Fra Sekretæren - angående indbetaling af kontingentet Hvert år, når betalingen for abonnementet skal forfalde, sker der forglemmelser - det kender vi alle - men det ville være en kæmpe hjælp, hvis jeg som sekretær, har jeres mailadresser, så jeg kan spare foreningen = os selv, for den store portoudgift det efterhånden er at sende almindelige breve. Et B-brev koster 6,50 kr. og alene i år har jeg måttet sende 130 rykkere ud. Det ville jo være rare penge at spare foreningen for, som så i stedet kunne bruges til fælles glæde. Derfor vil jeg opfordre alle til at sende mig en lille hilsen med jeres medlemsnummer på, så vil jeg notere mailadressen i vores medlemskartotek og ad den vej hurtigere og billigere få fat i jer, hvis der er brug for det. Skriv til mig på: Husk medlemsnummeret, det er vigtigt! Ligeledes er det rigtig vigtigt at sende mig en mail, hvis I ændrer mailadresse. Jeg håber på jeres forståelse og ser frem til en masse rare hilsner fra jer. 3

4 Udstillingen HjerteHjerte af Anne Marie Egemose blev vist første gang på Kunstindustrimuseet i Den vises igen som en udstilling i udstillingen på minitex14. Nedenfor bringes en artikel skrevet af museumsinspektør Kirsten Toftegaard. Alle fotos af Erik Brandt. HJERTET S VÆVER Anne Marie Egemose er en af samtidens mest fremtrædende danske tekstilbilledkunstnere. Med sit autonome, kunstneriske værk, som hun især har udviklet siden begyndelsen af 1980 erne, og hvis motiver drejer sig om naturens cykliske forløb, er det lykkedes hende at manifestere sig på et internationalt plan som en anerkendt billedvæver. Væven er for Anne Marie Egemose et redskab for et kunstnerisk udtryk, og det kan være svært at afgøre hvor kunsthåndværket hører op og kunsten begynder, hvilket afspejles i de senere års eksperimenter med vævens grænser og introduktion af ikke tekstile materialer. Anne Marie Egemose blev født i 1941 i Fovslet i Sønderjylland mellem Kolding og Christiansfeld. Opvæksten og livet på landet hun bor nu i Lillebælthus nær Assens på Fyn, har haft afgørende betydning for ikke bare hendes motivverden, men også for hele valget af kunstnerisk udtryk. Hun har en solid uddannelse bag sig, først som grafiker i begyndelsen af 1960 erne på Det Fynske Kunstakademi, siden blev uddannelsen suppleret på væveværksteder hos Inge Bjørn, Jette Nevers, Mule Henningsen og Jan Groth. Hele Anne Marie Egemoses værk falder smukt indenfor den danske billedvævs-tradition, der op i erne udviklede sig til et selvstændigt, billedkunstnerisk udtryksmiddel baseret mere på tekstilernes materielle, visuelle egenskaber end på genkendelige motiver. Pioneren i Danmark var væveren Franka Rasmussen ( ), der gennem sin undervisning på Kunsthaandværkerskolen i København fik stor betydning for fagets gennembrud i Danmark og for en hel generation af eksperimenterende tekstilkunstnere. Traditionen var derimod en anden for brugsvævningens vedkommende, idet almuens vævning fra slutningen af det 18. århundrede og første halvdel af det 19. århundrede blev videreført allerede fra begyndelsen af det 20. århundrede. I 1927 blev Askov Væveskole etableret under ledelse af væverne Henny Baumann ( ) og Paula Trock ( ) og i 1930 Kunsthaandværkerskolen i København med bl.a. en vævelinje ledet af væveren Gerda Henning ( ). Brugstekstilernes meget diskrete, til tider næsten anonyme karakter, fik stor udbredelse med vævere som f.eks. Gerda Henning og Lis Ahlmann ( ) bl.a. på grund af tidens foretrukne stil funktionalismen, men for begge traditioner gjaldt det, at den danske folkehøjskole omkring forrige århundredeskifte var en vigtig faktor i den spæde begyndelse af skabelsen af et miljø omkring dansk vævning. Årstidernes skift er et grundvilkår i de nordiske lande, et vilkår som mange mennesker på trods af de mørke, fugtigkolde vintermåneder er afhængige af for det indebærer også glæden ved foråret og sommer. Anne Marie Egemose har altid været optaget af rytmen i årets gang og af årstidernes skiftende farver og lys. I mange år har det været hendes livsprojekt at formidle naturens skønhed og kraft, især i havet og jorden 4

5 og det fynske landskab, der omgiver hende. Naturen i evig bevægelse formidles ikke bare i valg af motiver, men også i vævestruktur og valg af materialer, der er med til at give hendes arbejder en stoflighed, der bryder lyset og udnytter alle nuancer i farven. Anne Marie Egemose rammer både noget meget nordisk i sine værker, men også noget alment menneskeligt og evig gyldigt, som indeholder en spiritualitet, som rækker langt ud over de nordiske grænser. Derfor er hun en efterspurgt væver i udstillingssammenhæng også i udlandet, og hun er desuden et naturligt valg til udsmykninger, især til kirkeligt brug. I værkerne fra 2009/10 balancerer Anne Marie Egemose mellem det poetiske, det filosofiske og det banale. I dagbøger tegnes dagligt skitser, der bearbejdes til små skulpturelle vævninger, holdt i en stringent farveskala af gul, sort, rød, guld, blå og grønne toner og fibrenes naturlige farver. I hør-trenden er inkorporeret en messing-tråd, der tillader den færdige vævning at blive formet. Der væves med bomuld og diverse fibre, bl.a. blår, hestehår og kozopapir, hvis grundmateriale stammer fra en langfibret plante. Fascinationen af den fysiske natur er mere tilbagetrukket, men det spirituelle er bevaret. Værkerne udtrykker en dialog mellem hjerter, og i endnu højere grad end tidligere findes der i arbejderne en frihed for fortolkning for den enkelte beskuer. Selv om det har stor betydning for Anne Marie Egemose at arbejde med andre visuelle udtryk end det rent tekstile, forlades væven aldrig definitivt. Hun eksperimenterer med vævens grænser, og andre materialer og former integreres i vævningen, så der opstår en blanding af vævning, collage og skulptur. Med sin vedholdende arbejdsenergi og fastholdelse af kunstneriske retning kombineret med eksperimenter ved væven, fremstår Anne Marie Egemoses vævede værker med en integritet, der aftvinger stor respekt i alle kredse. Kirsten Toftegaard, museumsinspektør på Det danske Kunstindustrimuseum Maj 2014 Hjerte i en tynd tråd Mit hjerte er en labyrint Fra hjerte til hjerte Hjerter på vej i væven 5

6 Tsunamika, venskabs gaven fra Tamil Nadu prissedler på sig og foræres til enhver uden nogen betingelser. Mindst 5 millioner dukker er givet væk siden projektet startede, og de befinder sig nu over hele verden som symboler på venskab og på glæden ved at give. 2. Juledag 2004 blev Sydøstasien ramt af en naturkatastrofe, der kostede op imod mennesker livet. Om natten indtraf et kraftigt jordskælv under havoverfladen med epicenter vest for øen Sumatra, hvilket forårsagede en serie altødelæggende oversvømmelser, der ramte kysterne i 11 lande, som grænser op til Det Indiske Ocean. Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand var de lande, som blev hårdest ramt. Den øvrige verdens befolkning, der med forfærdelse fulgte de grusomme billeder i nyhederne, lærte dén dag et helt nyt ord: Tsunami. Dette japanske ord betyder havnebølge og betegner den meterhøje mur af vand, der i høj hastighed ruller frem efter et undersøisk jordskælv, og som med voldsom kraft oversvømmer og knuser alt på sin vej. Siden jordskælvet for næsten ti år siden har en række organisationer udført hjælpearbejde i de berørte kystområder, hvor tusinder af indbyggere mistede deres familiemedlemmer, husdyr, huse og fiskerbåde til flodbølgen. Eftersom mange af ofrene havde mistet både deres hjem og alle deres ejendele, havde de ikke længere nogen mulighed for at forsørge sig selv, og de fleste var naturligvis stærkt traumatiserede af sorg. Dukkesyning er blot ét af en række rehabiliteringsprojekter for tsunamiens ofre, som blev oprettet i 2005 i byen Auroville i den sydindiske stat Tamil Nadu. Projektet begyndte som et forsøg på at hele nogle af de traumer, som katastrofen havde påført de overlevende kvinder i de omkringliggende kystlandsbyer. Tsunamika er en ganske lille dukke, ikke større end en lillefinger, lavet af affaldsstof fra tekstilindustrien og rester af farvestrålende sytråd. Nogle dukker er hæftet fast til sikkerhedsnåle og kan bruges som brocher, mens andre sidder på hårnåle, papirclips og bogmærker. De har ingen 10 Projektet er igangsat og drives af Upasana Design Studio i seks fiskerlandsbyer uden for Auroville. Næsten 480 landsbykvinder er blevet oplært i at fremstille dukkerne, og ud af dem har omkring 180 kvinder valgt at gøre det til en levevej. Projektlederne, som tidligere underviste kvinderne, forsyner dem nu med restmaterialer fra beklædningsindustrien til fortsat dukkefremstilling. Det tager kun minutter at lave Tsunamika, da opskriften er meget enkel. Hovedet består af en lillebitte stofkugle med et par broderede sting som ansigt og sort stof som hår, kroppen er et lidt større stykke stof, og de to dele holdes sammen af stramt omviklet tråd. Upasana Design opkøber alle dukkerne, som foræres bort over hele verden. Sidste år var designeren Uma Prajapati fra Upasana Design Auroville på besøg i Danmark. Hun er blandt de instruktører, der i sin tid opfandt dukken, og som underviste de første 25 kvinder fra fiskerlandsbyen Chinnamudaliarkuppam i at fremstille Tsunamika. Uma kom på et kort besøg for at holde oplæg om Upasana Design på Center for Tekstilforskning, hvor jeg var så heldig at være til stede. Det var en tankevækkende oplevelse at træffe hende, se hendes power-points og høre hende fortælle om de forskellige projekter, som støtter og rehabiliterer tsunamiofrene i Tamil Nadu. Inden Uma skulle afsted igen, gav hun alle omkring bordet hver en lille Tsunamikadukke på en sikkerhedsnål. Lige da hun var på vej til at gå, bad jeg hende, om ikke hun havde nogle flere dukker og forklarede, at de var til en flok ganske særlige kvinder, der med det samme ville forstå tanken bag gaven. Heldigvis havde hun flere af dem i sin taske. Ikke længe efter holdt bestyrelsen i Dansk Tekstillaug møde i Grøndal Centret, hvor alle de fremmødte fik en Tsunamika. Man kan læse videre om projektet på og tsunami/projects/upasana_overview.htm Ulrikka Mokdad

7 Hedebosyning som kulturhistorie Af Laila Glienke cand.pæd.didaktik. Materiel Kultur Hedebosyning stammer fra bondesamfundet i egnen mellem København, Køge og Roskilde. Kvinderne fremstillede her nogle karakteristiske hvide syninger i perioden fra år 1700 og frem til ca Tekstilerne blev produceret til eget forbrug og bønderne brugte syningerne på beklædning og som pynt i bondestuen. Bønderne på hedeboegnen spandt selv hørtråd, vævede hørlærred og blegede stoffet i solen så det blev helt hvidt. Det blev et meget glansfyldt og flot produkt. I denne artikel vil jeg primært fokusere på de hvide broderier syet i hør og hvordan læring af disse syninger foregik. Hedebosyning kan groft deles op tre tidsperioder, bondekulturen år , høj borgerskabet år og herefter bevarer af kulturhistorien så som museer, folkedansere, kunstnere m.m. Hedebo har været syet og brugt på forskellig vis og har således haft forskellig betydning gennem kulturhistorien. I midten af 1800 tallet rullede en nationalromantisk bølge ind over Danmark og et lille højborgerskab begyndte, at interessere sig for hedebosyning. Omkring 1850 erne begyndte husmandskoner at sy til velhavende familier i København. Ude i Europa var det østrigeren Thérèse de Dillmont (Hvidberg, 1995:99) som udbredte kendskabet til syningen, bl.a. i en stor fransk international broderi-encyklopædi, som hun udgav i Så tidligt som i år 1873, blev der på verdensudstillingen i Wien vises hedebosyninger, men da som eksempler på dygtige købstadsfruers frembringelser. Senere i København åbnedes en stor udstilling Kunst- og industriudstilling af 1879, hvor det var landbostanden, der viste sine frembringelser fra den nu svindende bondekultur. Efter århundredeskiftet blev hedebosyning spredt til hele landet og er blevet syet flittigt af 20 danske kvinder indtil 50 erne. Dette skyldes bl.a. stiftelsen af Selskabet til Hedebosyningernes Fremme i år Formålet var at udbrede kendskabet til Hedebosyning og andet gammelt dansk håndarbejde samt, at virke for, at arbejde af denne art blev formidlet gennem anerkendte kunstnere. Det betød at dannelsen af de danske kvinders hedebosyninger nu foregik gennem bearbejdede forlæg som blev solgt i f.eks. Clara Wævers broderiforretning. Omkring århundredeskiftet var den gode smag i højsædet og her var blandt andet kvindeforkæmperen Emma Gad og den første kvindelige museumsinspektør på Nationalmuseet Elna Mygdal en stor fortaler for hedebosyning. Men ikke alt hedebo blev betragtet som smukt. Særlig udskældt blev udklipshedebo, den var dekadent, fulgte ikke trådenes retning og mønstrene menes at være usammenhængende. Det sjove er, set med nutidens øjne, at det lige netop var udklipshedebo, som blev folkeeje. Udklipshedebo fandtes i næsten alle borgerlige hjem i form af duge, flaconer, thehætter eller som kraver på de intellektuelle kvinders beklædning eller kvinder med tilknytning til højskolerne. Læreprocessen i hedebo I dag sys Hedebosyninger sjældent og det er primært museerne, der fungere som læringsrum og formidler af hedebo. Tekstilformidleruddannelsen og Skals højskole bidrager med begrænset og tidssvarende broderiundervisning. Særligt interessant er folkedansernes dragtuddannelse, her undervises i bondesamfundets syteknikker og hedebo formidles her gennem egnsdragten, dans og udstillinger. Syning og kendskab til hedebobroderi er meget populær i udlandet, herunder Japan, Australien og Holland. Der er bl.a. udgivet flere nye japanske bøger om Danish Whitework Hedebo.

8 Variationen i bondesamfundets hedebosyninger. 1. Tællesyning fra 1700-årene, 2. Dragværk fra ca , 3. Rudesyning fra ca , 4. Hvidsøm fra ca , 5. Baldyring fra ca , 6. Udklips hedebo , 7. Omvendt udklipshedebo, 8. Syede blonder. 21

9 I Hedebosyningens kulturhistorie har det ofte været påstået, at det var et fantastisk flot broderi og utroligt at kvinderne kunne udføre disse syninger i de mørke vinteraftener. Det påstår jeg ikke kan lade sig gøre. For det første kræver disse syninger meget lys og uanset om kvinden når ekspert stadiet, kan hedebobroderi stadig ikke sys i mørke, man kan simpelthen ikke se tråden. Hvide broderier har altid været syet i dagslys. Så skulle den myte vist være aflivet! I Hedebosyningens første periode dvs. bondesamfundet, har læring foregået i en procesdialog mellem kvinderne og materialet. Kvinderne har gennem indre billede- og begrebsdannelse brugt sin visuelle sans. De har kunnet se om arbejdet var udført rigtigt og at nålen lige ramte udtrykket i netop denne syteknik. Kvinderne har således gennem deres erfaringsbaserede kundskaber kunnet bruge øjeblikket til, at aflæse om det gik godt eller skævt. Man tog det ikke så højtideligt om alt blev perfekt. Kulturhistorisk er jeg ikke i tvivl om at almuen på Hedeboegnen, har lært sig syning fra mor og bedstemor, som en slags mesterlære, dvs. hvor kvinderne gennem et grundlæggende socialt fænomen, både har fastholdt kontinuiteten og igangsæt forandringer i deres sociale praksis. Dette konkludere jeg ved at betragte udviklingen i Hedebosyning, hvor der går ca år mellem hver ny teknik. Hver ny generation har taget ved lære og imiteret ældre kvinders arbejde, for derefter at lade sig inspirere i en fastholdt kontinuitet og igangsat deres egen forandring. Hedebosyning har været indlejret i hverdagens praksis og uløseligt situeret i samfundsmæssig praksis. Da vi når til den tiden med den gode smag er lærings dialogen i gang sat af tidens smagsdommere, via instruktion eller via imitation. Det lærerinde og elev var fælles om, er således kun arbejdsprocessen. En verbal og visuel dialog, hvor man bruger sin høre- og synssans for, at opnå det rigtige resultat i hedebosyningen. Man kan næsten hører den gamle lærerinde sige se tegningen her, du skal gøre således, så bliver det rigtigt. Det var også her at bagsideknuder blev forbudt og nu skulle for- og bagsiden være lige flotte. Man syede efter et ordentligt forelæg. Et sådanne forelæg kunne komme fra Nordisk Mønster tidende, broderiforretninger eller ugeblades broderitillæg. Men vigtigst af alt var, at mønstret var tegnet af en af tidens anerkendte kunstnere. Hvor finder du hedebosyninger Køge Museum er et af de kulturhistoriske museer, som har flest Hedebosyninger, ca. 423 typer af alle slags i deres samling. Andre museer på hedeboegnen som har gjort sig bemærket er f.eks. Greve Museum, som har udgivet mange publikationer og udarbejdet en flot vandre udstilling og vedligeholder hjemmesiden www. hedebosyning.dk. Men også Roskilde Museum er værd at besøge. Nationalmuseet og Danmarks Design Museum har nogle af de tidligste og fineste Hedebotekstiler i deres samlingen. Meget ligger desværre i magasinerne og der er ikke så meget udklipshedebo som på de små egnsmuseer. Dette skyldtes som nævnt, at denne syning ikke tilhørte den gode smag da indsamlingerne sidst i 1800-tallet blev foretaget. Interessant er det, hvis du besøger Københavns Rådhus, følger borgertrappen til venstre op, her er stukken dekoreret af arkitekten Martin Nyrup med en hyldest til den smukke hedebo syteknik, hvidsyning. Her er den gode smag vist frem, der er lagt vægt på det gode gamle nationale håndværk som bl.a. hedebosyning var en del af. Historisk har disse folkelige syninger givet en god oplevelse og her talt til mange folks hjerter gennem tiden. Indledningen til dette afsnit viser, at en kulturhistorie som Hedebosyningerne ganske tidligt har opfyldt oplevelsesøkonomiens betingelser for dannelse, oplevelse og status. 22

10 Arrangementer Tekstile vitaminer Midtsjællands Vævekreds har udstilling på Domus Felix, Bygaden 20, Lejre i perioden fra lørdag den 27. september til og med søndag den 5. oktober 2014 Åbningstider er alle dage fra kl , søndag den 5. til kl. 16. Udstillingen har gratis entre. At vævekredsen har udstilling på Domus Felix er en tilbagevendende event. Udstillingens navn, Tekstile Vitaminer, signalerer noget meget vigtigt: Vi kan ikke undvære at udtrykke os, ser vi skønne garner, skal de bruges, vi bliver lykkelige af at sidde ved væven, ved strikkemaskinen, med strikkepindene og også med at være sammen om det tekstile. Vi har besluttet, at vi ikke kan undvære vores lille opvisning, så I ser os på catwalken! Annette Borch Jensen er vores gæsteudstillende pilefletter, hun arbejder så smukt i sit materiale. Flemming Christiansen holder et spændende foredrag: Plast for den kreative: I tekstiler, smarte materialer og accessoires (smykker, tasker, sko og bælter) og meget mere. Han vil vise alt dette i en PowerPoint præsentation samt have adskillige prøver med. Indlægget er baseret på den undervisning han har på designskolerne samt på 44 års erfaring i Plastindustrien. Det glæder vi os til. Igennem året afholder Vævekredsen mange spændende kurser, foredrag, udflugter til arbejdende værksteder og hyggelige medlemsaftener, det er det, vi her på udstillingen, skal se frugten af. Der vil være både vævede og strikkede tekstiler og beslægtede håndværk. Tekstiludstilling Medlemmerne i Vestsjællands Tekstil- og Vævekreds holder udstilling lørdag d. 4. og søndag d. 5. oktober i Holbæk Fritidscenter, Mellemvang 27, Holbæk. Ud over selve medlemsudstillingen er der en særudstilling med temaet Natur. Udstillingen åbnes lørdag kl af Frederikke Heick, museumsformidler i Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk, og gæsteudstiller er trædrejer Jørgen Nordskov, Grevinge. Som vi plejer, er der en lille cafe og en salgsbod og nogle medlemmer vil arbejde med forskellige håndværk. Der er gratis adgang til udstillingen. Elise Igen i år åbner vores lille herlig Café med lækre frokostboller + kaffe og hjemmebag, og sædvanen tro har vi en butik, hvor medlemmernes mange forskellige værker sælges. Så det er jo efter - først til møllen - princippet, både på udstillingen og i butikken. Kom og kig og bliv inspireret. Velkommen på Domus Felix. Yderligere oplysninger om Midtsjællands Vævekreds kan ses på: 32

11 Verdensbroderidagen 2014 Broderimixerne står i år for verdensbroderi dagen. Den bliver afholdt den 30. juli 2014 i Helsingør foran Kulturværftet mellem kl. 11 og 15. I tilfælde af regnvejr trækker vi indenfor i Helsingør biblioteks foyer. Årets motiv er en fredsrose. Ingrid Eggimann-Johnsson har givet tilladelse til, at vi må bruge en tegning fra hendes bog Rosenbroderier. Motivet og yderligere oplysninger findes på Bundfarven er i år hvid eller sort bomuldsstof. Klippemål 30 x 30 cm. Stoffet skal sømmes og den færdige firkant skal have målet 25 x 25 cm. Vi anbefaler, at du medbringer sømmet stof med overført motiv. På hjemmesiden kan du finde links til motiv overføring. Motivet sys med frit broderi med sting og farver efter eget valg. De færdige broderier udstilles i Helsingør i efteråret. Hvis dit broderi skal være med på udstillingen, skal det være Broderimixerne i hænde senest den 1. september. Ønsker du dit broderi returneret efter udstillingen kan du aflevere eller fremsende en frankeret A5 kuvert med navn og adresse. Husk navn på dit broderi. Medbring sømmet stof, broderi tråd, nål og saks og kom til en hyggelig dag. I Kulturværftets cafe, er der mulighed for at købe kaffe/the og frokost til rimelig priser. Kulturværftets adresse Allégade 2, 3000 Helsingør Kulturværftet ligger 5 min gang fra Helsingør station se kort her: m2!3m1!1s0x0:0xf3cbcf3b60041cfd Vi glæder os til at se dig 33

12 Udstillingskalender KØBENHAVN Rundetårn, Købmagergade, Kbh minitex14 - minitekstiler af kuraterede og inviterede gæster arrangeret af Dansk Tekstillaug- væv, tryk og broderi SJÆLLAND Huset i Asnæs. Odsherredkunstnerne. Storegade 31. Asnæs Skulptur udstilling. Anders Bonnesen, nyfortolkninger af skulpturen Louisiana. Humlebæk Hilma af Klint ( ) abstrakt & spirituel pioner fra Sverige Ballerup Museum. Pederstrupvej Ballerup Folkedragter til hverdag og fest. Dukker klædt i egnsdragter af Esther Grølsted, samt museets samling af huer og guldnakker Ågalleriet. Hans Futtrups Sti 4. Frederiksværk, Tema-udstilling: Meloner. Arrangør tekstil-duoen RAA, Rikke Ruff & Annette Aare Karresbækminde Fiskeri og Bymuseum Sommerudstilling med håndvævede brugsting og beklædning Væver: Anne Madsen, Niels Riff Andersen, Lise Troensegaard og Anne-Marie Bech JYLLAND Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Randersvej 2. Auning Arbejdende systue, tirsdag og torsdag gamle tekstiler og historiske dragter HEART Herning Museum of Contemporary Art, Birk Centerpark 8. Clash modstand i moden / designudstilling Elever fra designskoler giver deres bud på hvilke tendenser der definerer nutidens modstand + Vivienne Westwood og Alexander McQueen m. fl Silkeborg Bad, Silkeborg I cafeen vises syede billeder af Annette Bredstrup Mariagerfjord Kunstforening. St. Torv, Hobro 4 temperamenter i væv og glas Koldinghus. Markdanersgade 11. Kolding Designskolens Afgangsudstilling Museet på Sønderskov. Sønderskovgård 2. Brørup Trådkunst. Vandreudstilling af Anni Bloch. Broderi/beklædning Foto: Anni Bloch - broderi/beklædning fra udstillingen Trådkunst 36

13 Nicolai Kunst & Design, Skolegade 2, Kolding minitex14 - minitekstiler af kuraterede og inviterede gæster arrangeret af Dansk Tekstillaug- væv, tryk og broderi Vesthimmerlands Museum. Himmerlands Kunstmuseum Søndergade 44. Aars Keramik, vævning og design v/ Toni Larsen og Anette Blæsbjerg Ørum Kunstbygningen Tinghuset, Torvet 5. Ebeltoft Kunsttøj og fotografier Laura Baruël og Jens H. Petersen Galleri Pagter. Adelgade 3. Kolding Martin Kaldahl, skulpturel keramik Den Gamle By. Viborgvej 2. Århus Hønsestrik og hotpans tøj og stil i 70 erne. - fra 13. september 2014 Billundcenteret, Billund Jette Nevers udstiller gobeliner, vægtekstiler, papirvævninger FYN Hørvævsmuseet på Krengerup. Nåderupvej 30. Glamsbjerg Filtekrukkerier og billedvæverier Kirsten Lang og Birgit Kjær Thomsen tryller med uld Moderne Broderier. Pelse Asboe s inspirerende og broderede farver og former BORNHOLM Bornholms Kunstmuseum. Otto Bruuns Plads 1. Rø. Gudhjem Afgangsudstilling fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design & Konservering, Glas- & keramik Skolen UDLAND Textilmuseet. Textile Fashion Center. Skaraborgsvägen 3A. Borås Skulpturbiennalen, Iris van Herpen tøj-skulptør / 3D-print 23 maj indvies de spritnye lokaler The Metropolitan Museum of Art, New York. Ud fra den anglo-amerikanske modeskaber Charles James ( ) vises hans designproces / skulpturelle & videnskabelige metoder til revolutionære balkjoler. Beyond Fashion Uri Feinstein Providence Campus Gallery, Providence, USA Untitled/ Unjuried Small Format Tapestry Visions Art Museum, San Diego, Californien, USA American Tapestry Biennial 10. Dansk deltagelse af Annelise Kofoed-Hansen og Ulrikka Mokdad Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA American Tapestry Biennial 10. Dansk deltagelse af Annelise Kofoed-Hansen og Ulrikka Mokdad Atelje 61, Novi Sad, Serbien The 5th International Triennial of Tapestry OBS: Husk at give et praj, når du selv hører om en god udstilling! 37

14 Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Trådens gang i billedvæv består af 140 sider fordelt på tre afsnit: teknik, kultur og teori i praksis, sidstnævnte afsnit med fotografier af vævninger. Hovedafsnittet om teknik indeholder 240 principtegninger for trådens gang i en vævning - vist retvendt og spejlvendt. Bogen er på dansk og engelsk. Tekst og teoritegninger er af Mette Lise Rössing, der udgiver bogen på eget forlag. Bogen koster kr ekskl. forsendelse og kan bestilles hos Mona Lise Martinussen på mail: eller telefon oplysninger om teoribogen findes på ISBN Assistance til grafisk layout: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: VÆVESKOLEN PÅ FYN Undervisning i skaftevævning for begyndere og lettere øvede. Individuel undervisning. Undervisning hver onsdag fra kl samt hver den første week-end i måneden fra kl Broderi Bureauet Håndbroderet navnetræk på Dåbskjoler Brodeuse Rikke Ruff mobil: mail: Ella Bihl, mobil:

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 2 2015 TEMA: UNIKKE HÅNDVÆRK Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 8/201 5 31. oktober - 29. november 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af lørdag den 31. oktober fra kl. 1 3.00 til

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2012 2013 KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson er der i skrivende stund ikke planlagt noget foredrag, men

Læs mere

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug.

Dragværk. På billedet kan du se en pige eller kvinde, der står på ryggen af en hane. Pigen er syet i dragværk. Det er et lille motiv på en knædug. Dragværk Fra anden halvdel af 1700-tallet er tekstiler med såkaldt dragværk bevaret. Her trak kvinderne i brede borter tråde ud i hele stoffets bredde og syede derefter figurer som f.eks. dyr og træer

Læs mere

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem.

NYHEDSBREV. Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. NR. 3, 2016 NYHEDSBREV Nr. 1, 222014- Det er et temmelig langt Nyhedsbrev denne gang. Der er meget, som skal læses igennem. Vores udstilling er lige om hjørnet, så det er nu, vi skal se at blive færdige

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK KKV KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD TEXTILTRYCK MALMÖ KORSGATAN 6, 21132 MALMÖ INFO@TEXTILTRYCKMALMO.SE / WWW.TEXTILTRYCKMALMO.SE Tack till Region

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik EFTERÅR 2014 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord.

Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Jeg er vokset op omkring Mariager Fjord. Det er smukke omgivelser med å og fjord, med dale og bakker, som er omgivet af bøgeskove, der tidligt om foråret har et bunddække af poesiens blå blomst, som består

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo.

Udklipshedebo. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy udklipshedebo. Udklipshedebo Omkring 1850 udvikles udklipshedebo. Syerskerne klippede nu huller på tværs af trend og islæt. Hullerne blev udfyldt med kniplingssyning og udgjorde kernen i motiverne. I omvendt udklipshedebo

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2010 2011 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren, og vi håber, at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi høre foredrag om den tekstile forskning.

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Faciliteter Kursusemner Overnatning Tilmelding

Faciliteter Kursusemner Overnatning Tilmelding Hvem Siden foråret 2003 har skolen været drevet af Charlotte Wiegand. Charlotte er uddannet beklædningsformgiver og har tidligere undervist på Tekstilskolen i Holte, Teknisk skole i Ishøj og Håndarbejdets

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2009 2010 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi i foredrag både blive taget med til Peru

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2011 2012 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi under Domus Felix - dagene i september

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Rudesyning. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy rudesyning.

Rudesyning. På de næste sider i hæftet kan du se, hvordan du selv kan lære at sy rudesyning. I de første fire tiår af 1800-tallet blomstrede den variation, som fi k navnet rudesyning. Tråde blev skåret eller klippet ud i stoffet inden for små ruder, der dannede åbne figurer, som ofte forestillede

Læs mere

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer

Alle patchworkkurser er fremover på 4 timer da vi har erfaret at man ikke kan nå det på 3 timer Kursusprogram foråret Januar 2013 Hermed fremsendes forårets spændende kursusprogram. Du kan tilmelde dig på vores hjemmeside roskilde@symaskineshoppen.dk eller på tlf. 46 35 12 71. Du er selvfølge altid

Læs mere

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017

POSTEN. Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 POSTEN Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 43. årgang nr. 3 Januar 2017 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg 11 Deadlines For Hjemstavnsposten 2016-2017

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2013 TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7

Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Erhvervskvinder Trekantområdet August 2012, nr. 7 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 21. august kl. 18:00 Spændende virksomhedsbesøg på Den Gamle Avlsgård i Ribe Program Kl. 18:00 Vi mødes på Den

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her Læs om top sommer skoler SKO TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum Læs om top sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2012 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2012 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

LOUISIANA LEJRSKOLE

LOUISIANA LEJRSKOLE LOUISIANA LEJRSKOLE 28.8 1.9.2017 FIRE DAGE PÅ LOUISIANA OG I HELSINGØR MED FOKUS PÅ KUNST, ARKITEKTUR OG KREATIVITET VIND ET GRATIS LEJRSKOLEOPHOLD MED LOUISIANA LEARNING Louisiana Lejrskole er Tid til

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG

ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Katalog 2014 ÅRETS KUNSTVÆRK AF ULLA VIBORG Freja H=80 cm x B=70 cm NB! Ift. årets kunstværk er der frit valg af ramme fra Skipperens Rammeværksted til en pris af max. 800 kr. Lidt om årets kunstner UDSTILLER

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

Udstilling Lysets Hus

Udstilling Lysets Hus Udstilling Lysets Hus August til december 2009 Kære Lysets Hus... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier i Lysets Hus - et fantastisk spændende og spirituelt sted og jeg takker hermed for invitationen.

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

DESIGNER I BUTIKKEN VANDRET VÆRKSTED DORTHE MERETE LYKKE JENSEN PÅ! MARIA LOUISE ARVEDSSON LINE DYRHOLM JULIE BACH

DESIGNER I BUTIKKEN VANDRET VÆRKSTED DORTHE MERETE LYKKE JENSEN PÅ! MARIA LOUISE ARVEDSSON LINE DYRHOLM JULIE BACH DESIGNER I BUTIKKEN DORTHE MERETE LYKKE JENSEN PÅ! VANDRET VÆRKSTED MARIA LOUISE ARVEDSSON LINE DYRHOLM JULIE BACH Velkommen til Højkant Højkant er en designbutik, som også indeholder "Vandret Værksted"

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Udstilling FLSmidth Airloq

Udstilling FLSmidth Airloq Udstilling FLSmidth Airloq Maj og juni 2009 Kære FLSmidth Airloq... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier hos FLSmidth Airloq og vil gerne rette en særlig tak til Helle Kirkegaard Thygesen,

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 22 Nr. 1/2013 Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. januar 2013 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Det samler jeg også på. NB. Hvis

Læs mere

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE

Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE Forår 2017 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 Lene Mobil: 50 84 39 53 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten + åbningstider.

Læs mere

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen

Tranerne ved Søen. Nyhedsbrev #4. Indhold: Sorø, juni 2011. 1. Praktiske oplysninger til medlemmer. 2. Søndagstræning ved Søen Tranerne ved Søen Nyhedsbrev #4 Sorø, juni 2011 Indhold: 1. Praktiske oplysninger til medlemmer 2. Søndagstræning ved Søen 3. Sommer arrangementer 2011 4. Inspiration til træning 5. Kinesisk ordsprog 6.

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014

I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014 I Roskilde, Lejre, Greve AKTIVITETSKALENDER 2. halvår 2014. Læs om Hjernesagens arbejde på: www.hjernesagen.dk Kære medlemmer i Hjernesagen Roskilde, Lejre, Greve Så er vi i gang med 2. halvår, håber i

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber ) NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.7/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 2. okt. 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Bondegårdsliv ( dyr og redskaber

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere