RAPPORTER. Nr TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORTER. Nr. 3 2014 TEMA: MINITEKSTILER. fra tekstilernes verden"

Transkript

1 RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr TEMA: MINITEKSTILER

2 Forsiden Minitekstil vist i Polen i forbindelse med International Triennial of Tapestry i Lodz Foto: Mette Lise Rössing. Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Laugets formål er at udbrede kendskabet til de tekstile håndværk og deres kulturelle forankring i Danmark. Som medlem af Lauget optages enhver, der er interesseret i at støtte dette formål. Lauget ledes af en demokratisk valgt bestyrelse, der arbejder til fremme af laugets formål over hele landet. Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen, der afholdes hvert år i april måned. Laugets kursusvirksomhed varetages af Laugets Vævekurser, der er en selvstændig organisation under NETOP - netværk for oplysning. Information om kursusvirksomheden kan ses på hjemmesiden Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Medlemsbladet ISSN: Rapporter - fra tekstilernes verden udgives af Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi. Bladet udkom mer 4 gange årligt: primo januar, april, juli, oktober. Stof, der ønskes optaget i bladet, skal være re daktionen i hænde 1½ måned før bladet udkom mer. Dead line for indsendelse af stof til næste blad er: 15. august 2014 Bladet udsendes med Post Danmark. Husk at adresseændring skal meddeles til: Sekretær Kirsten Thomsen (se bagsiden). Redaktion Redaktør: Gina Hedegaard Nielsen. Artikler og meddelelser sendes direkte til: Gina H. Nielsen, Hollænderdybet 22, 5.tv Køben havn S. Tlf Bladets artikler & billeder er tilsendt redaktionen som pres semate riale, eller bringes efter aftale med ophavsmanden. Annoncer An noncer til bladet sendes til: Ella Bihl Christensen, mail: Annoncepriser 1/1 side kr. 800 (kr ved min. 3 annoncer i træk) ½ side kr. 500 (kr. 800 ved min. 3 annoncer i træk) ¼ side kr. 200 (kr. 400 ved min. 3 annoncer i træk), 1/8 side kr. 150 (kr. 250 ved min. 3 annoncer i træk). Erhvervsmæssige kurser godkendt af Lauget er gratis. Andre kurser: priser som ovenfor. Små medlemsannoncer i blad eller på nettet kr for medlemmer og kr for ikke medlemmer Bestyrelsesmøde Den 8. september kl

3 Tema: Minitekstiler Minitekstiler set i Polen 2013 Foto: Mette Lise Rössing Dansk Tekstillaug har netop afsluttet censureringen af værker til udstillingen minitex14, og mere end 50 deltagere er blevet antaget til udstillingen. Katalog skal nu produceres, og indbydelser skal gøres klar til åbningen 12. september. Derfor har vi sat fokus på minitekstilerne i dette nummer, som bliver belyst fra forskellige vinkler. Der er en artikel om billedvæver Anne Marie Egemoses arbejdsliv og hendes udstilling HjerteHjerte, som er minitekstiler, der kan ses på minitex14. Vi bringer et par artikler, der beskriver, hvorledes det minitekstile håndarbejde kan være samlingspunktet for projekter, der kan have vidt forskellige mål - kommercielle som sociale, det er rørende fortællinger. Miniformatet er ikke et nemt format at arbejde i, men er til gengæld en størrelse, som tillader, at man vover at eksperimentere med materialerne, hvilket ofte kan føre til nye og anderledes udtryk. På sidste års studietur til Polen så rejsegruppen en spændende minitekstiludstilling. Desværre har vi ingen data på værkerne, og alligevel vælger vi at bringe Mette Lise Rössings fotos af værkerne, da de er inspirerende, mangfoldige og sagtens kan nydes uden billedtekster. God sommerlæsning! Fra Sekretæren - angående indbetaling af kontingentet Hvert år, når betalingen for abonnementet skal forfalde, sker der forglemmelser - det kender vi alle - men det ville være en kæmpe hjælp, hvis jeg som sekretær, har jeres mailadresser, så jeg kan spare foreningen = os selv, for den store portoudgift det efterhånden er at sende almindelige breve. Et B-brev koster 6,50 kr. og alene i år har jeg måttet sende 130 rykkere ud. Det ville jo være rare penge at spare foreningen for, som så i stedet kunne bruges til fælles glæde. Derfor vil jeg opfordre alle til at sende mig en lille hilsen med jeres medlemsnummer på, så vil jeg notere mailadressen i vores medlemskartotek og ad den vej hurtigere og billigere få fat i jer, hvis der er brug for det. Skriv til mig på: Husk medlemsnummeret, det er vigtigt! Ligeledes er det rigtig vigtigt at sende mig en mail, hvis I ændrer mailadresse. Jeg håber på jeres forståelse og ser frem til en masse rare hilsner fra jer. 3

4 Udstillingen HjerteHjerte af Anne Marie Egemose blev vist første gang på Kunstindustrimuseet i Den vises igen som en udstilling i udstillingen på minitex14. Nedenfor bringes en artikel skrevet af museumsinspektør Kirsten Toftegaard. Alle fotos af Erik Brandt. HJERTET S VÆVER Anne Marie Egemose er en af samtidens mest fremtrædende danske tekstilbilledkunstnere. Med sit autonome, kunstneriske værk, som hun især har udviklet siden begyndelsen af 1980 erne, og hvis motiver drejer sig om naturens cykliske forløb, er det lykkedes hende at manifestere sig på et internationalt plan som en anerkendt billedvæver. Væven er for Anne Marie Egemose et redskab for et kunstnerisk udtryk, og det kan være svært at afgøre hvor kunsthåndværket hører op og kunsten begynder, hvilket afspejles i de senere års eksperimenter med vævens grænser og introduktion af ikke tekstile materialer. Anne Marie Egemose blev født i 1941 i Fovslet i Sønderjylland mellem Kolding og Christiansfeld. Opvæksten og livet på landet hun bor nu i Lillebælthus nær Assens på Fyn, har haft afgørende betydning for ikke bare hendes motivverden, men også for hele valget af kunstnerisk udtryk. Hun har en solid uddannelse bag sig, først som grafiker i begyndelsen af 1960 erne på Det Fynske Kunstakademi, siden blev uddannelsen suppleret på væveværksteder hos Inge Bjørn, Jette Nevers, Mule Henningsen og Jan Groth. Hele Anne Marie Egemoses værk falder smukt indenfor den danske billedvævs-tradition, der op i erne udviklede sig til et selvstændigt, billedkunstnerisk udtryksmiddel baseret mere på tekstilernes materielle, visuelle egenskaber end på genkendelige motiver. Pioneren i Danmark var væveren Franka Rasmussen ( ), der gennem sin undervisning på Kunsthaandværkerskolen i København fik stor betydning for fagets gennembrud i Danmark og for en hel generation af eksperimenterende tekstilkunstnere. Traditionen var derimod en anden for brugsvævningens vedkommende, idet almuens vævning fra slutningen af det 18. århundrede og første halvdel af det 19. århundrede blev videreført allerede fra begyndelsen af det 20. århundrede. I 1927 blev Askov Væveskole etableret under ledelse af væverne Henny Baumann ( ) og Paula Trock ( ) og i 1930 Kunsthaandværkerskolen i København med bl.a. en vævelinje ledet af væveren Gerda Henning ( ). Brugstekstilernes meget diskrete, til tider næsten anonyme karakter, fik stor udbredelse med vævere som f.eks. Gerda Henning og Lis Ahlmann ( ) bl.a. på grund af tidens foretrukne stil funktionalismen, men for begge traditioner gjaldt det, at den danske folkehøjskole omkring forrige århundredeskifte var en vigtig faktor i den spæde begyndelse af skabelsen af et miljø omkring dansk vævning. Årstidernes skift er et grundvilkår i de nordiske lande, et vilkår som mange mennesker på trods af de mørke, fugtigkolde vintermåneder er afhængige af for det indebærer også glæden ved foråret og sommer. Anne Marie Egemose har altid været optaget af rytmen i årets gang og af årstidernes skiftende farver og lys. I mange år har det været hendes livsprojekt at formidle naturens skønhed og kraft, især i havet og jorden 4

5 og det fynske landskab, der omgiver hende. Naturen i evig bevægelse formidles ikke bare i valg af motiver, men også i vævestruktur og valg af materialer, der er med til at give hendes arbejder en stoflighed, der bryder lyset og udnytter alle nuancer i farven. Anne Marie Egemose rammer både noget meget nordisk i sine værker, men også noget alment menneskeligt og evig gyldigt, som indeholder en spiritualitet, som rækker langt ud over de nordiske grænser. Derfor er hun en efterspurgt væver i udstillingssammenhæng også i udlandet, og hun er desuden et naturligt valg til udsmykninger, især til kirkeligt brug. I værkerne fra 2009/10 balancerer Anne Marie Egemose mellem det poetiske, det filosofiske og det banale. I dagbøger tegnes dagligt skitser, der bearbejdes til små skulpturelle vævninger, holdt i en stringent farveskala af gul, sort, rød, guld, blå og grønne toner og fibrenes naturlige farver. I hør-trenden er inkorporeret en messing-tråd, der tillader den færdige vævning at blive formet. Der væves med bomuld og diverse fibre, bl.a. blår, hestehår og kozopapir, hvis grundmateriale stammer fra en langfibret plante. Fascinationen af den fysiske natur er mere tilbagetrukket, men det spirituelle er bevaret. Værkerne udtrykker en dialog mellem hjerter, og i endnu højere grad end tidligere findes der i arbejderne en frihed for fortolkning for den enkelte beskuer. Selv om det har stor betydning for Anne Marie Egemose at arbejde med andre visuelle udtryk end det rent tekstile, forlades væven aldrig definitivt. Hun eksperimenterer med vævens grænser, og andre materialer og former integreres i vævningen, så der opstår en blanding af vævning, collage og skulptur. Med sin vedholdende arbejdsenergi og fastholdelse af kunstneriske retning kombineret med eksperimenter ved væven, fremstår Anne Marie Egemoses vævede værker med en integritet, der aftvinger stor respekt i alle kredse. Kirsten Toftegaard, museumsinspektør på Det danske Kunstindustrimuseum Maj 2014 Hjerte i en tynd tråd Mit hjerte er en labyrint Fra hjerte til hjerte Hjerter på vej i væven 5

6 Tsunamika, venskabs gaven fra Tamil Nadu prissedler på sig og foræres til enhver uden nogen betingelser. Mindst 5 millioner dukker er givet væk siden projektet startede, og de befinder sig nu over hele verden som symboler på venskab og på glæden ved at give. 2. Juledag 2004 blev Sydøstasien ramt af en naturkatastrofe, der kostede op imod mennesker livet. Om natten indtraf et kraftigt jordskælv under havoverfladen med epicenter vest for øen Sumatra, hvilket forårsagede en serie altødelæggende oversvømmelser, der ramte kysterne i 11 lande, som grænser op til Det Indiske Ocean. Indonesien, Sri Lanka, Indien og Thailand var de lande, som blev hårdest ramt. Den øvrige verdens befolkning, der med forfærdelse fulgte de grusomme billeder i nyhederne, lærte dén dag et helt nyt ord: Tsunami. Dette japanske ord betyder havnebølge og betegner den meterhøje mur af vand, der i høj hastighed ruller frem efter et undersøisk jordskælv, og som med voldsom kraft oversvømmer og knuser alt på sin vej. Siden jordskælvet for næsten ti år siden har en række organisationer udført hjælpearbejde i de berørte kystområder, hvor tusinder af indbyggere mistede deres familiemedlemmer, husdyr, huse og fiskerbåde til flodbølgen. Eftersom mange af ofrene havde mistet både deres hjem og alle deres ejendele, havde de ikke længere nogen mulighed for at forsørge sig selv, og de fleste var naturligvis stærkt traumatiserede af sorg. Dukkesyning er blot ét af en række rehabiliteringsprojekter for tsunamiens ofre, som blev oprettet i 2005 i byen Auroville i den sydindiske stat Tamil Nadu. Projektet begyndte som et forsøg på at hele nogle af de traumer, som katastrofen havde påført de overlevende kvinder i de omkringliggende kystlandsbyer. Tsunamika er en ganske lille dukke, ikke større end en lillefinger, lavet af affaldsstof fra tekstilindustrien og rester af farvestrålende sytråd. Nogle dukker er hæftet fast til sikkerhedsnåle og kan bruges som brocher, mens andre sidder på hårnåle, papirclips og bogmærker. De har ingen 10 Projektet er igangsat og drives af Upasana Design Studio i seks fiskerlandsbyer uden for Auroville. Næsten 480 landsbykvinder er blevet oplært i at fremstille dukkerne, og ud af dem har omkring 180 kvinder valgt at gøre det til en levevej. Projektlederne, som tidligere underviste kvinderne, forsyner dem nu med restmaterialer fra beklædningsindustrien til fortsat dukkefremstilling. Det tager kun minutter at lave Tsunamika, da opskriften er meget enkel. Hovedet består af en lillebitte stofkugle med et par broderede sting som ansigt og sort stof som hår, kroppen er et lidt større stykke stof, og de to dele holdes sammen af stramt omviklet tråd. Upasana Design opkøber alle dukkerne, som foræres bort over hele verden. Sidste år var designeren Uma Prajapati fra Upasana Design Auroville på besøg i Danmark. Hun er blandt de instruktører, der i sin tid opfandt dukken, og som underviste de første 25 kvinder fra fiskerlandsbyen Chinnamudaliarkuppam i at fremstille Tsunamika. Uma kom på et kort besøg for at holde oplæg om Upasana Design på Center for Tekstilforskning, hvor jeg var så heldig at være til stede. Det var en tankevækkende oplevelse at træffe hende, se hendes power-points og høre hende fortælle om de forskellige projekter, som støtter og rehabiliterer tsunamiofrene i Tamil Nadu. Inden Uma skulle afsted igen, gav hun alle omkring bordet hver en lille Tsunamikadukke på en sikkerhedsnål. Lige da hun var på vej til at gå, bad jeg hende, om ikke hun havde nogle flere dukker og forklarede, at de var til en flok ganske særlige kvinder, der med det samme ville forstå tanken bag gaven. Heldigvis havde hun flere af dem i sin taske. Ikke længe efter holdt bestyrelsen i Dansk Tekstillaug møde i Grøndal Centret, hvor alle de fremmødte fik en Tsunamika. Man kan læse videre om projektet på og tsunami/projects/upasana_overview.htm Ulrikka Mokdad

7 Hedebosyning som kulturhistorie Af Laila Glienke cand.pæd.didaktik. Materiel Kultur Hedebosyning stammer fra bondesamfundet i egnen mellem København, Køge og Roskilde. Kvinderne fremstillede her nogle karakteristiske hvide syninger i perioden fra år 1700 og frem til ca Tekstilerne blev produceret til eget forbrug og bønderne brugte syningerne på beklædning og som pynt i bondestuen. Bønderne på hedeboegnen spandt selv hørtråd, vævede hørlærred og blegede stoffet i solen så det blev helt hvidt. Det blev et meget glansfyldt og flot produkt. I denne artikel vil jeg primært fokusere på de hvide broderier syet i hør og hvordan læring af disse syninger foregik. Hedebosyning kan groft deles op tre tidsperioder, bondekulturen år , høj borgerskabet år og herefter bevarer af kulturhistorien så som museer, folkedansere, kunstnere m.m. Hedebo har været syet og brugt på forskellig vis og har således haft forskellig betydning gennem kulturhistorien. I midten af 1800 tallet rullede en nationalromantisk bølge ind over Danmark og et lille højborgerskab begyndte, at interessere sig for hedebosyning. Omkring 1850 erne begyndte husmandskoner at sy til velhavende familier i København. Ude i Europa var det østrigeren Thérèse de Dillmont (Hvidberg, 1995:99) som udbredte kendskabet til syningen, bl.a. i en stor fransk international broderi-encyklopædi, som hun udgav i Så tidligt som i år 1873, blev der på verdensudstillingen i Wien vises hedebosyninger, men da som eksempler på dygtige købstadsfruers frembringelser. Senere i København åbnedes en stor udstilling Kunst- og industriudstilling af 1879, hvor det var landbostanden, der viste sine frembringelser fra den nu svindende bondekultur. Efter århundredeskiftet blev hedebosyning spredt til hele landet og er blevet syet flittigt af 20 danske kvinder indtil 50 erne. Dette skyldes bl.a. stiftelsen af Selskabet til Hedebosyningernes Fremme i år Formålet var at udbrede kendskabet til Hedebosyning og andet gammelt dansk håndarbejde samt, at virke for, at arbejde af denne art blev formidlet gennem anerkendte kunstnere. Det betød at dannelsen af de danske kvinders hedebosyninger nu foregik gennem bearbejdede forlæg som blev solgt i f.eks. Clara Wævers broderiforretning. Omkring århundredeskiftet var den gode smag i højsædet og her var blandt andet kvindeforkæmperen Emma Gad og den første kvindelige museumsinspektør på Nationalmuseet Elna Mygdal en stor fortaler for hedebosyning. Men ikke alt hedebo blev betragtet som smukt. Særlig udskældt blev udklipshedebo, den var dekadent, fulgte ikke trådenes retning og mønstrene menes at være usammenhængende. Det sjove er, set med nutidens øjne, at det lige netop var udklipshedebo, som blev folkeeje. Udklipshedebo fandtes i næsten alle borgerlige hjem i form af duge, flaconer, thehætter eller som kraver på de intellektuelle kvinders beklædning eller kvinder med tilknytning til højskolerne. Læreprocessen i hedebo I dag sys Hedebosyninger sjældent og det er primært museerne, der fungere som læringsrum og formidler af hedebo. Tekstilformidleruddannelsen og Skals højskole bidrager med begrænset og tidssvarende broderiundervisning. Særligt interessant er folkedansernes dragtuddannelse, her undervises i bondesamfundets syteknikker og hedebo formidles her gennem egnsdragten, dans og udstillinger. Syning og kendskab til hedebobroderi er meget populær i udlandet, herunder Japan, Australien og Holland. Der er bl.a. udgivet flere nye japanske bøger om Danish Whitework Hedebo.

8 Variationen i bondesamfundets hedebosyninger. 1. Tællesyning fra 1700-årene, 2. Dragværk fra ca , 3. Rudesyning fra ca , 4. Hvidsøm fra ca , 5. Baldyring fra ca , 6. Udklips hedebo , 7. Omvendt udklipshedebo, 8. Syede blonder. 21

9 I Hedebosyningens kulturhistorie har det ofte været påstået, at det var et fantastisk flot broderi og utroligt at kvinderne kunne udføre disse syninger i de mørke vinteraftener. Det påstår jeg ikke kan lade sig gøre. For det første kræver disse syninger meget lys og uanset om kvinden når ekspert stadiet, kan hedebobroderi stadig ikke sys i mørke, man kan simpelthen ikke se tråden. Hvide broderier har altid været syet i dagslys. Så skulle den myte vist være aflivet! I Hedebosyningens første periode dvs. bondesamfundet, har læring foregået i en procesdialog mellem kvinderne og materialet. Kvinderne har gennem indre billede- og begrebsdannelse brugt sin visuelle sans. De har kunnet se om arbejdet var udført rigtigt og at nålen lige ramte udtrykket i netop denne syteknik. Kvinderne har således gennem deres erfaringsbaserede kundskaber kunnet bruge øjeblikket til, at aflæse om det gik godt eller skævt. Man tog det ikke så højtideligt om alt blev perfekt. Kulturhistorisk er jeg ikke i tvivl om at almuen på Hedeboegnen, har lært sig syning fra mor og bedstemor, som en slags mesterlære, dvs. hvor kvinderne gennem et grundlæggende socialt fænomen, både har fastholdt kontinuiteten og igangsæt forandringer i deres sociale praksis. Dette konkludere jeg ved at betragte udviklingen i Hedebosyning, hvor der går ca år mellem hver ny teknik. Hver ny generation har taget ved lære og imiteret ældre kvinders arbejde, for derefter at lade sig inspirere i en fastholdt kontinuitet og igangsat deres egen forandring. Hedebosyning har været indlejret i hverdagens praksis og uløseligt situeret i samfundsmæssig praksis. Da vi når til den tiden med den gode smag er lærings dialogen i gang sat af tidens smagsdommere, via instruktion eller via imitation. Det lærerinde og elev var fælles om, er således kun arbejdsprocessen. En verbal og visuel dialog, hvor man bruger sin høre- og synssans for, at opnå det rigtige resultat i hedebosyningen. Man kan næsten hører den gamle lærerinde sige se tegningen her, du skal gøre således, så bliver det rigtigt. Det var også her at bagsideknuder blev forbudt og nu skulle for- og bagsiden være lige flotte. Man syede efter et ordentligt forelæg. Et sådanne forelæg kunne komme fra Nordisk Mønster tidende, broderiforretninger eller ugeblades broderitillæg. Men vigtigst af alt var, at mønstret var tegnet af en af tidens anerkendte kunstnere. Hvor finder du hedebosyninger Køge Museum er et af de kulturhistoriske museer, som har flest Hedebosyninger, ca. 423 typer af alle slags i deres samling. Andre museer på hedeboegnen som har gjort sig bemærket er f.eks. Greve Museum, som har udgivet mange publikationer og udarbejdet en flot vandre udstilling og vedligeholder hjemmesiden www. hedebosyning.dk. Men også Roskilde Museum er værd at besøge. Nationalmuseet og Danmarks Design Museum har nogle af de tidligste og fineste Hedebotekstiler i deres samlingen. Meget ligger desværre i magasinerne og der er ikke så meget udklipshedebo som på de små egnsmuseer. Dette skyldtes som nævnt, at denne syning ikke tilhørte den gode smag da indsamlingerne sidst i 1800-tallet blev foretaget. Interessant er det, hvis du besøger Københavns Rådhus, følger borgertrappen til venstre op, her er stukken dekoreret af arkitekten Martin Nyrup med en hyldest til den smukke hedebo syteknik, hvidsyning. Her er den gode smag vist frem, der er lagt vægt på det gode gamle nationale håndværk som bl.a. hedebosyning var en del af. Historisk har disse folkelige syninger givet en god oplevelse og her talt til mange folks hjerter gennem tiden. Indledningen til dette afsnit viser, at en kulturhistorie som Hedebosyningerne ganske tidligt har opfyldt oplevelsesøkonomiens betingelser for dannelse, oplevelse og status. 22

10 Arrangementer Tekstile vitaminer Midtsjællands Vævekreds har udstilling på Domus Felix, Bygaden 20, Lejre i perioden fra lørdag den 27. september til og med søndag den 5. oktober 2014 Åbningstider er alle dage fra kl , søndag den 5. til kl. 16. Udstillingen har gratis entre. At vævekredsen har udstilling på Domus Felix er en tilbagevendende event. Udstillingens navn, Tekstile Vitaminer, signalerer noget meget vigtigt: Vi kan ikke undvære at udtrykke os, ser vi skønne garner, skal de bruges, vi bliver lykkelige af at sidde ved væven, ved strikkemaskinen, med strikkepindene og også med at være sammen om det tekstile. Vi har besluttet, at vi ikke kan undvære vores lille opvisning, så I ser os på catwalken! Annette Borch Jensen er vores gæsteudstillende pilefletter, hun arbejder så smukt i sit materiale. Flemming Christiansen holder et spændende foredrag: Plast for den kreative: I tekstiler, smarte materialer og accessoires (smykker, tasker, sko og bælter) og meget mere. Han vil vise alt dette i en PowerPoint præsentation samt have adskillige prøver med. Indlægget er baseret på den undervisning han har på designskolerne samt på 44 års erfaring i Plastindustrien. Det glæder vi os til. Igennem året afholder Vævekredsen mange spændende kurser, foredrag, udflugter til arbejdende værksteder og hyggelige medlemsaftener, det er det, vi her på udstillingen, skal se frugten af. Der vil være både vævede og strikkede tekstiler og beslægtede håndværk. Tekstiludstilling Medlemmerne i Vestsjællands Tekstil- og Vævekreds holder udstilling lørdag d. 4. og søndag d. 5. oktober i Holbæk Fritidscenter, Mellemvang 27, Holbæk. Ud over selve medlemsudstillingen er der en særudstilling med temaet Natur. Udstillingen åbnes lørdag kl af Frederikke Heick, museumsformidler i Andelslandsbyen Nyvang, Holbæk, og gæsteudstiller er trædrejer Jørgen Nordskov, Grevinge. Som vi plejer, er der en lille cafe og en salgsbod og nogle medlemmer vil arbejde med forskellige håndværk. Der er gratis adgang til udstillingen. Elise Igen i år åbner vores lille herlig Café med lækre frokostboller + kaffe og hjemmebag, og sædvanen tro har vi en butik, hvor medlemmernes mange forskellige værker sælges. Så det er jo efter - først til møllen - princippet, både på udstillingen og i butikken. Kom og kig og bliv inspireret. Velkommen på Domus Felix. Yderligere oplysninger om Midtsjællands Vævekreds kan ses på: 32

11 Verdensbroderidagen 2014 Broderimixerne står i år for verdensbroderi dagen. Den bliver afholdt den 30. juli 2014 i Helsingør foran Kulturværftet mellem kl. 11 og 15. I tilfælde af regnvejr trækker vi indenfor i Helsingør biblioteks foyer. Årets motiv er en fredsrose. Ingrid Eggimann-Johnsson har givet tilladelse til, at vi må bruge en tegning fra hendes bog Rosenbroderier. Motivet og yderligere oplysninger findes på Bundfarven er i år hvid eller sort bomuldsstof. Klippemål 30 x 30 cm. Stoffet skal sømmes og den færdige firkant skal have målet 25 x 25 cm. Vi anbefaler, at du medbringer sømmet stof med overført motiv. På hjemmesiden kan du finde links til motiv overføring. Motivet sys med frit broderi med sting og farver efter eget valg. De færdige broderier udstilles i Helsingør i efteråret. Hvis dit broderi skal være med på udstillingen, skal det være Broderimixerne i hænde senest den 1. september. Ønsker du dit broderi returneret efter udstillingen kan du aflevere eller fremsende en frankeret A5 kuvert med navn og adresse. Husk navn på dit broderi. Medbring sømmet stof, broderi tråd, nål og saks og kom til en hyggelig dag. I Kulturværftets cafe, er der mulighed for at købe kaffe/the og frokost til rimelig priser. Kulturværftets adresse Allégade 2, 3000 Helsingør Kulturværftet ligger 5 min gang fra Helsingør station se kort her: m2!3m1!1s0x0:0xf3cbcf3b60041cfd Vi glæder os til at se dig 33

12 Udstillingskalender KØBENHAVN Rundetårn, Købmagergade, Kbh minitex14 - minitekstiler af kuraterede og inviterede gæster arrangeret af Dansk Tekstillaug- væv, tryk og broderi SJÆLLAND Huset i Asnæs. Odsherredkunstnerne. Storegade 31. Asnæs Skulptur udstilling. Anders Bonnesen, nyfortolkninger af skulpturen Louisiana. Humlebæk Hilma af Klint ( ) abstrakt & spirituel pioner fra Sverige Ballerup Museum. Pederstrupvej Ballerup Folkedragter til hverdag og fest. Dukker klædt i egnsdragter af Esther Grølsted, samt museets samling af huer og guldnakker Ågalleriet. Hans Futtrups Sti 4. Frederiksværk, Tema-udstilling: Meloner. Arrangør tekstil-duoen RAA, Rikke Ruff & Annette Aare Karresbækminde Fiskeri og Bymuseum Sommerudstilling med håndvævede brugsting og beklædning Væver: Anne Madsen, Niels Riff Andersen, Lise Troensegaard og Anne-Marie Bech JYLLAND Gammel Estrup Herregårdsmuseet. Randersvej 2. Auning Arbejdende systue, tirsdag og torsdag gamle tekstiler og historiske dragter HEART Herning Museum of Contemporary Art, Birk Centerpark 8. Clash modstand i moden / designudstilling Elever fra designskoler giver deres bud på hvilke tendenser der definerer nutidens modstand + Vivienne Westwood og Alexander McQueen m. fl Silkeborg Bad, Silkeborg I cafeen vises syede billeder af Annette Bredstrup Mariagerfjord Kunstforening. St. Torv, Hobro 4 temperamenter i væv og glas Koldinghus. Markdanersgade 11. Kolding Designskolens Afgangsudstilling Museet på Sønderskov. Sønderskovgård 2. Brørup Trådkunst. Vandreudstilling af Anni Bloch. Broderi/beklædning Foto: Anni Bloch - broderi/beklædning fra udstillingen Trådkunst 36

13 Nicolai Kunst & Design, Skolegade 2, Kolding minitex14 - minitekstiler af kuraterede og inviterede gæster arrangeret af Dansk Tekstillaug- væv, tryk og broderi Vesthimmerlands Museum. Himmerlands Kunstmuseum Søndergade 44. Aars Keramik, vævning og design v/ Toni Larsen og Anette Blæsbjerg Ørum Kunstbygningen Tinghuset, Torvet 5. Ebeltoft Kunsttøj og fotografier Laura Baruël og Jens H. Petersen Galleri Pagter. Adelgade 3. Kolding Martin Kaldahl, skulpturel keramik Den Gamle By. Viborgvej 2. Århus Hønsestrik og hotpans tøj og stil i 70 erne. - fra 13. september 2014 Billundcenteret, Billund Jette Nevers udstiller gobeliner, vægtekstiler, papirvævninger FYN Hørvævsmuseet på Krengerup. Nåderupvej 30. Glamsbjerg Filtekrukkerier og billedvæverier Kirsten Lang og Birgit Kjær Thomsen tryller med uld Moderne Broderier. Pelse Asboe s inspirerende og broderede farver og former BORNHOLM Bornholms Kunstmuseum. Otto Bruuns Plads 1. Rø. Gudhjem Afgangsudstilling fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design & Konservering, Glas- & keramik Skolen UDLAND Textilmuseet. Textile Fashion Center. Skaraborgsvägen 3A. Borås Skulpturbiennalen, Iris van Herpen tøj-skulptør / 3D-print 23 maj indvies de spritnye lokaler The Metropolitan Museum of Art, New York. Ud fra den anglo-amerikanske modeskaber Charles James ( ) vises hans designproces / skulpturelle & videnskabelige metoder til revolutionære balkjoler. Beyond Fashion Uri Feinstein Providence Campus Gallery, Providence, USA Untitled/ Unjuried Small Format Tapestry Visions Art Museum, San Diego, Californien, USA American Tapestry Biennial 10. Dansk deltagelse af Annelise Kofoed-Hansen og Ulrikka Mokdad Kent State University Museum, Kent, Ohio, USA American Tapestry Biennial 10. Dansk deltagelse af Annelise Kofoed-Hansen og Ulrikka Mokdad Atelje 61, Novi Sad, Serbien The 5th International Triennial of Tapestry OBS: Husk at give et praj, når du selv hører om en god udstilling! 37

14 Annoncer i Rapporter Kontakt for annoncering Ella Bihl Christensen mail: tlf: Trådens gang i billedvæv består af 140 sider fordelt på tre afsnit: teknik, kultur og teori i praksis, sidstnævnte afsnit med fotografier af vævninger. Hovedafsnittet om teknik indeholder 240 principtegninger for trådens gang i en vævning - vist retvendt og spejlvendt. Bogen er på dansk og engelsk. Tekst og teoritegninger er af Mette Lise Rössing, der udgiver bogen på eget forlag. Bogen koster kr ekskl. forsendelse og kan bestilles hos Mona Lise Martinussen på mail: eller telefon oplysninger om teoribogen findes på ISBN Assistance til grafisk layout: Gina Hedegaard Nielsen, mail: tlf: / Salg af kompendium Kompendium til den faglige uddannelse i skaftevævning koster 350 kr. + porto Kan købes hos: Mona Lise Martinussen tlf: mail: VÆVESKOLEN PÅ FYN Undervisning i skaftevævning for begyndere og lettere øvede. Individuel undervisning. Undervisning hver onsdag fra kl samt hver den første week-end i måneden fra kl Broderi Bureauet Håndbroderet navnetræk på Dåbskjoler Brodeuse Rikke Ruff mobil: mail: Ella Bihl, mobil:

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2015 TEMA: TEKSTIL INNOVATION Forsiden Smoke - detalje af kjole af Iris Van Herpen set på Borås Textilmuseum. Foto: Gina H. Nielsen Dansk Tekstillaug - væv, tryk

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2015 TEMA: STOFTRYK KKV KONSTNÄRERNAS KOLLEKTIVVERKSTAD TEXTILTRYCK MALMÖ KORSGATAN 6, 21132 MALMÖ INFO@TEXTILTRYCKMALMO.SE / WWW.TEXTILTRYCKMALMO.SE Tack till Region

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2013. TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2013 TEMA: ÆRESMEDLEMMER (fortsat) Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Foreningen blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER

MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS FOREDRAG & KURSER MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS 2011 2012 FOREDRAG & KURSER Velkommen Så står en ny sæson for døren og vi håber at de valgte emner er noget for dig. I denne sæson vil vi under Domus Felix - dagene i september

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1

LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 LAUGETS VÆVEKURSER Efterår 2014 Forår 2015 1 Laugets Vævekurser Efterår 2014 og forår 2015 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning i København og Jylland TILMELDING TIL Laugets

Læs mere

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet.

2014-2 015. Gelsted Kreativ Aktivitets forening. GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet. Side 12 GKA Et medlemskab af foreningen koster 150 kr om året. For medlemskabet får du: 10 % rabat på kurser dog ikke på materialeudgifter Stemmeret på den årlige generalforsamling Modtagelse af kursusprogram

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole

Årsplan for kreafag (her håndarbejde og billedkunst) i 3.4.5.kl for skoleåret 2013/2014 på Herborg Friskole Uge Emne Trinmål for faget Læringsmål for emnet 48-51 52 1 2-12 IT og broderi Evt. opstart på strik af sutsko se uge 2. Sy, strikke og væve symaskinekørekort, der bliver til en brugsting. Strikke et par

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Efterår 2014 29. årg. nr. 2

Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Efterår 2014 29. årg. nr. 2 Uldkredsen Vestfyn Styregruppen Kasserer Connie Søgaard Basselundvej 9 5620 Glamsbjerg Tlf.: 6445 1815/20448015 Mail: connie.soegaard@mail.dk Gunhild Berg Bodebjergvej 37, Køng

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 1 2014 TEMA: HISTORISKE TEKSTILE ØJEBLIKKE Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget).

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014

S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 Forår 2014 S&V Tekstilkurser Efterår 2013 og forår 2014 VÆVNING for nybegyndere og viderekomne Faglige moduler i skaftevævning - København og Jylland TILMELDING TIL: S&V

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 1. Midtsjællands Vævekreds Tråden 1 2014 Midtsjællands Vævekreds Lokalesituationen Vævekredsen er i store problemer, i skrivende stund har vi intet lokale! Efter mere end 20 år har Osted Skole opsagt vores kontrakt på vævelokalerne

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Udstilling Lysets Hus

Udstilling Lysets Hus Udstilling Lysets Hus August til december 2009 Kære Lysets Hus... Jeg er rigtig glad for at udstille mine malerier i Lysets Hus - et fantastisk spændende og spirituelt sted og jeg takker hermed for invitationen.

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds

Tråden 2. Midtsjællands Vævekreds Tråden 2 2012 Midtsjællands Vævekreds Blandede bolsjer Blandede Bolsjer UDSTILLING på Domus Felix i Lejre Alle i vævekredsen inviteres til at være med til vores allesammens udstilling, jo flere der deltager,

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

"Spor/Traces" her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12

Spor/Traces her 26/12-10 Se tidligere serier 7/12 Hotel Vanitas fortsætter med et nyt ugentligt bidrag på gruppens hjemmeside www.hotelvanitas.dk denne gang under temaet "Spor/Traces" mine bidrag vil kunne ses ved at clicke her sidst opdateret 26/12-10.

Læs mere

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler

Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler Landets bedste skole, hvis du gerne vil gennem nåleøjet ved optagelsesprøven på arkitekt- & designskoler MERE END 12 ÅRS DOKUMENTEREDE RESULTATER 9 ud af 10 af vores elever bliver optaget på arkitekt-

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN

EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN EVOLIN THE EVOLUTION OF LINEN NÅR KUN FANTASTISK ER GODT NOK At skabe det perfekte for hver ny service på restauranten er blevet betydelig nemmere. Evolin er et helt nyt materiale, der kombinerer luksus

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark.

Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. September 2014 Fra gade til galleri Interview & Portræt Jeg har været forbi Graffitigalleriet til en snak om graffiti og gadekunst i Danmark. FRA GADE TIL GALLERI Interview af Louise Jørgensen Graffiti,

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog

Nyhedsbrev. Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014. #1 Væver Pia Jensen har sammenlignet indfarvningen af Tæppegarnet med indfarvning af Åkleog Nyhedsbrev Garnindkøbsforeningen af 1998 april 2014 Udvalgte vævere har fået udfordringen at afprøve det nye tæppegarn fra garnkort 2013. 14-006 Tæppegarn Uld Råhvid www.yarn.dk/product/14-006-taeppegarn-uld-raahvid-566/

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred

Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred. 57 001X057 krave hørlærred Id Genstand nr.: Dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 56 001X056 håndlinning hørlærred 57 001X057 krave hørlærred 58 001X058 krave hørlærred 59 001X059 krave hørlærred 60 001X060 krave hørlærred

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling

Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling. 21 001X021 korsklæde knipling Id Genstand nr.:dragtdel Studieegnet Materiale Sted Herred Amt 20 001X020 korsklæde knipling 21 001X021 korsklæde knipling 22 001X022 korsklæde blonde (maskin) 23 001X023 korsklæde m. broderi 24 001X024

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24.

Deadline for tilmelding, betaling og anmeldelse af værker er lørdag d. 3. marts 2012 kl. 24. KP12 / Betingelser www.kp-spring.dk Bestyrelsen for Kunstnernes Påskeudstilling indbyder hermed til deltagelse i den 66. censurerede Kunstnernes Påskeudstilling KP12. Udstillingen vises i Århus Kunstbygning,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius.

Design C - Introduktion. Af Morten Fabricius. Design C - Introduktion Af Morten Fabricius. Indhold: Del 1 1. Introduktion. 2. Designanalyse. 3. Designer - Erik Magnussen. 4. Plakat. Del 2 1. Nyt og eget design - Skitsering - Uddybning 20-10-2012 Introduktion:

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen

Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 6/2011 Andrei Kolkoutine: Georg og Dragen Andrei Kolkoutine og Leif Sylvester 1 7/9-1 6/1 0 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen

Læs mere

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden

RAPPORTER. Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING. fra tekstilernes verden RAPPORTER fra tekstilernes verden Nr. 3 2013 TEMA: TEKSTIL FORSKNING Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi Lauget blev stiftet i 1946 (tidligere Landsforeningen Stoftrykker- & Væverlauget). Foreningens

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere