: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013."

Transkript

1 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden 1: Valg af ordstyrer og referent 2: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen er meget fyldig så der skal laves en tidsplan. Vigtigt at vi overholder at pkt. 4-8 er kort orientering og ikke diskussion. 3: Opfølgning fra sidst Opfølgning fra mødet d. 21. maj : Kort orientering fra regionsformand 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni : Kort orientering fra Hovedudvalget (Gitte) Referat fra mødet d.8. maj er udsendt d. 4. juni. Der kan stilles spørgsmål i referatet. Referat fra møde d. 27. juni er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat fra mødet. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Ina) Sidste TR netværksmøde d. 27. maj. 8: Kort orientering fra Hovedbestyrelsen (Gitte) Referat fra mødet d. 14. maj er udsendt d. 1. juli. Der kan stilles spørgsmål til referatet. Referat fra mødet d.26. juni er ikke godkendt. Gitte giver en kort referat fra mødet. 9: Kommende arrangementer

2 - Temaaften aften om albuer d. 24. september: Ulla er bestyrelsens arrangør. Der er d.8. august. 27 tilmeldte. Tilmeldingsfrist d. 16. september - Temaaften om akupunktur med Ole Andersen. Planen er sidst i oktober. Gitte arrangerer - Neurorehabiliteringsrapporten: Arrangement er 5. september Marit arrangerer sammen med Ergoterapeut Mette Kristiansen. Der er d.8. august 17 tilmeldte fysioterapeuter. - Kostens betydning for genoptræning efter operation, indlæggelse, svækkelse osv. Planlægges forår Jette stå for kontakt til diætist. - Styreredskaber i holdtræning: Workshop anbefalet fra sekretariatet. Sidst planlagde vi se på om kurset kunne afholdes for midler fra kvalitetsudviklingspuljen. Tilbagemelding fra Marianne Kongsgaard. - To dages kursus i kommunikation og fysisk aktivitet som smertebehandling. Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT) Bilag 1. 10:MSI rapport, medlemsundersøgelse2012 for Danske Fysioterapeuter i Nordjylland. Bilag 2. Der er svaret om et samlet medlemskab af Danske Fysioterapeuter. Herefter er de Nordjyske besvarelser trukket ud for at se hvad de Nordjyske medlemmer tænker om Danske Fysioterapeuter. Hvilke strategiske fokusområder viser rapporten vi med fordel kan arbejde med? Gitte holder et kort oplæg med powerpoint fra et Regionsformandsmøde. 11: Den Internationale Fysioterapidag den 8. september. Søndag d. 8. september er der international fysioterapidag. Danske Fysioterapeuter opfordrer til at sætte fokus på fysioterapi i ugen før. Der er allerede mange klinikker i regionen som har budt ind på at gøre fysioterapi synligt. Se på Fysio.dk Vi skal aftale om Regionsbestyrelsen skal være aktiv med aktiviteter. 12: Politisk opgavevaretagelse - Planlægning af politiker besøg. - Hvilke ideer har vi mht. til valgene i Region og kommuner i efteråret Vi skal have planlagt et valgmøde. Skal vi gøre det selv eller sammen med Sundhedskartellets organisationer? Hvilke politikere ønsker vi at invitere? 2/7

3 Skal vi benytte os af Politikernes åbenhed for kommunikation, til at invitere os selv til dialog? Hvilke politikere skal vi prioritere? 13: Regionskonference d. 2. og 2. september. 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter har tilmeldt sig. Er der interesse for samkørsel? 14: Innovations og iværksætterpris. Bilag nr.3 Regionsbestyrelsen skal indstille en kandidat i løbet af efteråret. Hvilke kandidater er der i det Nordjyske? 15. Øget optag af 30 Fysioterapeutstuderende på UCN Læs i Politisk nyhedsbrev nr. 5 om Danske Fysioterapeuters holdning til dette. Hvad kan det komme til at betyder det for Danske Fysioterapeuter, medlemstilfredshed, arbejdsløshed osv.? Hvad tænker de studerende? Gitte er d.13. august til møde hos Dorte Drachmann på UCN hvor dette bl.a. er et af emnerne. 16. Økonomisk støtte til socialt arrangement for Tillidsrepræsentanter. De kommunale og regionale tillidsrepræsentanter ønsker af afholde et socialt arrangement og ønsker økonomisk støtte. 17: Planlægning af næste møde: d.9. oktober Punkt: Politiske nyhedsbrev nr. 5. Vi den eneste region der har et fald i fuldtidsstillinger for de regionalt ansatte. 18: Evaluering af introduktion til de nye Regionsbestyrelsesmedlemmer. 19: Evt: 20: Evaluering af mødet Referat AD.1. Referent Tina, ordstyrer Anne Kirstine. AD.2. Diskussion omkring hvilke referater der bør sendes med ud med dagsordenen. PKT.1-10 skal drøftes fra kl Pkt. 4-8 er til orientering. 3/7

4 AD 3. Der er intet til opfølgning. AD.4. Regionsformand Gitte har haft møde med Dorte Drachmann fra UCN, bl.a. om praktik hos praktiserende. Vedr. limiteringsproblematikken så mødes Anne Sofie Orth, Rasmus Øyrabø, Marianne Kongsgaard og Dorte Drachmann d. 26. august på Sofiendalsvej vedr. praktiksteder hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Der skal være opmærksomhed på at denne problematik flyttes fra lokalt til centralt forhandlingsforum. Det vil være uheldigt hvis der fremover kun bliver praktik hos privatpraktiserende udenfor sygesikringen, så de studerende ikke ser vederlagsfri patienter. Regionsformændene i Danske Fysioterapeuter har undersøgt, gennem DSA, hvor de nyuddannede fysioterapeuter kommer i job. Det viser sig at de får job indenfor fysioterapifaget. AD.5. Der er i SU enighed omkring at der ikke skal holdes hånd over de praktiserende som ikke overholder ordningen. Region og kommuner vil at praktiserende forholder sig til at skulle ligge under et fastsat gennemsnit for særligt tidskrævende tillæg. Dette gennemsnit ændrer sig løbende, når de praktiserende anvender tillægget mindre. Økonomistyring er det primære styreredskab frem for de faglige vurderinger. Der er nu klaget over den politiske og embedsmands sagsbehandlingstid. Dette har politikere og embedsmænd måttet tage til efterretning. AD.6. Kort referat fra HU møde d. 27. juni. Region Nordjylland mister 75 mio.kr. af de 110mio.kr., der kommer af den kommunale medfinansiering. Derudover forudsættes der som vanligt en produktivitetsstigning på 2,4 %. Medarbejdersiden har givet udtryk for bekymring for at der igen er krav om produktivitetsstigning samtidig med rammebesparelser. Muligheden for annullering af afskedigelse er drøftet, og det er besluttet at det betragtes som individuelle forløb med fokus på fair behandling. AD.7. Ina refererer fra sidste TR-netværksmøde med fokus på forskellige problemstillinger omkring virksomhedspraktik, job m. løntilskud og jobrotation. Der skal arbejdes videre med kendskabet til regler etc. omkring disse ordninger. Danske fysioterapeuter har fokus på jobmuligheder indenfor KRAM, hvilket skabte noget diskussion omkring faglighed, arbejdsopgaver etc. 4/7

5 Journalføringspligten blev drøftet og der skal arbejdes videre med TR vinklen på dette. Karen Fischer Nielsen var inviteret til at holde oplæg vedr. TR vilkår. TR rådet er i færd med at arrangere TR årskonference. Dato herfor er fastlagt til d.7.november AD.8. Kort fra Hovedbestyrelsesmøde d. 26. juni. Hovedbestyrelsen har drøftet forslag til ny udvalgsstruktur. To udvalg nedlægges, udvalg for sundhedspolitik og analyse og udvalg for professionsudvikling og uddannelse. I stedet opretter Hovedbestyrelsen ad. Hoc udvalg som arbejder intensivt i en periode. Der er brugt 3,6 mio.kr. fra konfliktfonden grundet lockouten af Sosu underviserne. Det er besluttet at konfliktfonden skal fyldes op. AD.9. Der er aktuelt 31 tilmeldte til Temaaften om albuer. Tilmeldingsfrist d.16. september Ulla arrangerer. Teamaften om akupunktur med Ole Andersen er d. 28.oktober 2013 kl.17, Gitte arrangerer. Arrangement om Hjerneskaderehabilitering d. 5.september 2013 kl Marit arrangerer. (Dette arrangement er i fællesskab med ergoterapeutforeningen). Der er aktuelt 22 tilmeldte fysioterapeuter. Kostens betydning for genoptræning efter operation, indlæggelse, svækkelse osv. Jette arrangerer foråret Styreredskaber i holdtræning afventer tilbagemelding fra Marianne Kongsgaard. To dages kursus i kommunikation og fysisk aktivitet som smertebehandling. Kognitiv Rehabiliteringsterapi (KRT). Henvendelse fra Marianne Kongsgaard. Bestyrelsen har drøftet dette og finder det interessant, men må afvise det idet der er tale om to dages kursus. Bestyrelsen planlægger gratis arrangementer i form at tema aftner o.l. Annoncering på hjemmesiden for arrangementer/kurser ydes såfremt deltager pris ikke overstiger 400,-kr. Mc Kenzie temaaften d. 28. maj 2013, med 43 fremmødte, der var 70 tilmeldte. Det meget store frafald skyldes formegentlig at der var meget godt vejr den aften. Men utilfredsstillende at der er så mange udeblivelser. 5/7

6 AD.10. Regionsformand Gitte gennemgik medlemsundersøgelsen kort ud fra PowerPoint. Strategiske fokusområder for Nordjylland er udbytte og omdømme. Regionsbestyrelsen vil under udbytte prioritere at sætte fokus på politisk kontakt/indflydelse/informere om hvad Regionsbestyrelsen arbejder med. Regionsbestyrelsen vil under omdømme prioritere at reklamere kort for regionsbestyrelsens arbejde, TR, hjemmeside etc. ved kommende teamarrangementer. AD.11. Den Internationale Fysioterapidag. Fra Regionsbestyrelsen gives stor ros til alle de klinikker i Region Nordjylland, der har formået at arrangere forskelligt i ugen op til d. 8. september. Regionsbestyrelsen kan ikke nå at arrangere noget. AD.12. Regionsbestyrelsen vil ud over Regionen sætte fokus på kommunerne: Thisted, Mariagerfjord, Rebild, Aalborg hvor der skal vælges ny borgmester og for at sprede geografien Hjørring. Regionsbestyrelsen vil arrangere valg-/debatmøde med politikere med fokus på: viden om fysioterapi, mere sundhed for pengene, neurorehabilitering, flytte fokus fra behandling til forebyggelse, mere træning mindre kniv, psykiatri Bestyrelsen vil invitere fire politikere to fra højre og to fra venstre side. Vi inviterer blandt følgende politikere: Thomas Kastrup Larsen (S)borgmesterkandidat Aalborg, Jess V.Laursen (V)Regionsrådskandidat, Region Nordjylland Anders Broholm (V) Byrådskandidat Frederikshavn, Leon Seppelin (R)Borgmesterkandidat, Rebild, Per Husted (S) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord Lene Hansen (S) Borgmesterkandidat, Brønderslev Ulla Astmann (S) Regionsrådskandidat, Region Nordjylland Regionsbestyrelsen vil invitere sig på besøge hos: Jess V.Laursen (V)Regionsrådskandidat, Region Nordjylland (Anne Kirstine, Preben og Gitte)? (S) Regionsrådskandidat, Region Nordjylland (Karin og Gitte) 6/7

7 Thomas Kastrup Larsen (S)borgmesterkandidat Aalborg (Ulla eller Ina og Gitte)? (V), Byrådskandidat Aalborg (Ulla/Ina og Gitte) Per Husted (S) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord (Tina og Gitte)? (V) Borgmesterkandidat, Mariagerfjord (Tina og Gitte) Lene Kjeldgaard (V) Borgmesterkandidat, Thisted (Preben og Gitte) Ulla Vestergaard (S) Borgmesterkandidat, Thisted (Preben og Gitte) Arne Boelt (S) Borgmester, Hjørring (Lone og Gitte)? (V) Borgmesterkandidat, Hjørring (Lone og Gitte) Gert Fischer (V) Borgmesterkandidat, Rebild (Marit og Gitte)? (S)Borgmesterkandidat, Rebild (Marit og Gitte) AD.13. Vi er i alt 11 tilmeldte regionskonferencen d september 2013 (9 medlemmer og 2 suppleanter). Gitte har deltaget i planlægning af regionskonferencen. Program kommer snart. Der aftales samkørsel. AD:14. Vi har følgende kandidater Marianne Kongsgaard og Preben Weller. Vi tænker videre og sætter det på dagsordenen igen næste gang. AD.15. Regionsbestyrelsen har diskuteret punktet og er bekymrede for kvaliteten, jobmuligheder etc. Det foreslås, at der med fokus på jobskabelse, undersøges om AUC og Solution Camp kunne medvirke til en TÆNKE TANK. AD.16. Regionsbestyrelsen ønsker nærmere beskrivelse af formål og form på hvad der søges om. Ansøgning kan behandles i begyndelsen af Dette efter TR valg i okt./nov AD.17. Næste møde d.9.oktober 2013 kl Punkter til dagsorden: Innovations og iværksætterpris Valg politisk opgavevaretagelse Opfølgning på regionskonference Opfølgning på temaarrangementer AD.18. Alle er positive overfor den introduktion de nye bestyrelsesmedlemmer har fået. De nye er hurtigt kommet i gang med arbejdet. AD.19. Marit videregiver folder vedr. Foredrag Fra læge til patient- om apoplexi ved Jørgen Meier. Han kunne være oplægsholder på en temaaften. AD.20. Mødet blev styret med bestemt hånd. Alle punkter blev gennemgået. Det er vigtigt 7/7

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Region sjælland Beretning

Region sjælland Beretning Region sjælland Beretning 2011/2012 2 Indhold Danske Fysioterapeuters beretning 2011/2012 Region sjælland 3 4 7 9 11 14 15 Regionsbestyrelsens medlemmer Beskæftigelse innovation på dagsordenen nye roller

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. HBM/12/4/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007. 24. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding.

5. februar 2013. Lokalitet: Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale K 1, 6000 Kolding. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Syddanmark Dato for møde: 5. februar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 9. februar 2013 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer

BERETNING 2015. Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014. Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber bekymringer Det skal ske i 2015, og det hændte i 2014 BERETNING 2015 Blodprøver i Aarhus åbner øjne Det korte og nye Langstrakt overenskomst i lægepraksis Mange nyuddannede straks i arbejde Nyt sparekatalog skaber

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere