moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling"

Transkript

1 moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

2 UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder inden for efteruddannelse, ved at bryde traditionel tænkning indenfor talent- og kompetenceudvikling, uddannelses- og kursusforløb. Vores formål er at tilbyde dig læringsforløb, så du opnår 4 gange større værdi, end andre traditionelle kurser og uddannelser indenfor Learning & Development. Værktøjerne vi bruger kommer fra forskning indenfor læring og transfer, samt udnyttelse af nye teknologier (IKT) til understøttelse af lærings- og transferaktiviteter. Vi designer vores forløb med fokus på forankring, således at du omdanner det lærte, til kompetencer du reelt bruger i hverdagen. Du vil få inspiration og værktøjer, til at skabe nye standarder for læringsog kompetenceudvikling og får dermed også et skærpet fokus på effekten af investeringen i alle efteruddannelsesforløb. Hvilken effekt får I af efteruddannelse? 80 % 80 % større effekt Udnyt potentialet i fremtidens kompetenceudvikling, hvis I som organisation vil opnå et større læringsudbytte, på op til 80 %, end ved deltagelse i et traditionelt kursus/uddannelse. 4 gange større værdi Større læringsudbytte giver mulighed for at få 4 gange større Return of Investment (ROI) af jeres investering i interne og eksterne lærings-, kursus- og uddannelsesforløb. Organisationen vil blive motiveret til at indfri krav og forventninger, herunder også blive opmærksomme på, hvem der skal bidrage med hvad, når de skal understøtte egne og andres lærings- og kompetenceudvikling. Vi ønsker at sætte nye standarder for fremtidens kurser og uddannelser. Vi har stor fokus på begrebet transfer, som omhandler, at du ikke kun skal lære noget i undervisningen, men også skal bruge det lærte i den efterfølgende hverdag. Vi kalder det Transfer fra læring til kompetence. Det sikrer at du får større udbytte og effekt af din deltagelse. Vi designer læringsforløb, hvor de traditionelle undervisningsdage bliver suppleret med læringsaktiviteter både før, under og efter. I Unik Performance vil vi være nærværende og engageret i dig, dine udfordringer og udvikling. Vi ønsker at opbygge langvarige relationer med vores kunder, kursister, samarbejdspartnere og målet er kvalitet - ikke kvantitet!

3 ØG virksomhedens performance med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere Det er afgørende for virksomheders performance, at der arbejdes både strategisk og operationelt med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Det betyder, at både uddannelsesansvarlige i virksomheder, læringsdesignere og kursusudbydere skal have kompetencer og et konkret indblik i moderne læringsteori, transferbegrebet og tilrettelæggelse af lærings-, kursus- og uddannelsesforløb. Så ved de hvordan der opnås op til 80 % større effekt af de penge og den tid virksomheder investerer i udviklingen af deres medarbejdere. Hvordan undgår man at et kursus ender som et ringbind i reolen? Hvordan skal vi undgå modstand fra kolleger, leder og andre, når den lærende kommer tilbage efter et kursus og gerne vil videndele og implementere nye idéer og kompetencer? Hvordan understøtter man den lærende i at forankre det lærte og skabe et miljø hjemme i afdelingen, som skaber effekt? Hvordan undgår vi demotiverede ledere og medarbejdere, der har deltaget og engagerer sig i sin uddannelse eller kursus, men ikke kan få lov til at udvikle kompetencen ved at bruge det efterfølgende? Hvordan kan vi bruge den nye teknologi til at understøtte læring og transfer fra uddannelsessituationen? Hvor finder vi skabeloner, værktøjer og praktiske idéer til, hvordan man kan prioritere og fokusere tid, penge og ressourcer, så de giver op til 80 % større værdi på lærings-, uddannelses- og kursusforløb? Vi har udviklet et fleksibelt forløb opbygget af en række moduler, der kan tages i sammenhæng, som et helt forløb, eller som enkeltmoduler Alle moduler er virtuelle og det eneste det kræver, er en computer, rimelig internetforbindelse, headset, højtalere og en mikrofon. Se vores præsentation af forløbet og de enkelte moduler på Unik Performance s kanal på Youtube. I denne brochure kan du se vores anbefaling til, hvilke moduler der passer til dig, alt efter hvilken rolle du har. Det er selvfølgelig kun vejledende og alle er velkommen på alle moduler. Er du i tvivl så kontakt Jane på eller på telefon:

4 fleksibelt forløb. tag ét, flere eller alle moduler Modul 1 Læring omsat til praksis Hvad er læring? Hvilke forskellige teoretiske perspektiver er der på læringsbegrebet og hvad betyder det? Hvordan kan vi kombinere dem i praksis? Du får indsigt i dine egne overbevisninger om læring og hvorfor det har direkte indflydelse på, hvordan du designer et internt eller eksternt læringsforløb. Du får kendskab til, hvordan forskellige læringsteoretiske udgangspunkter er afgørende for, hvilken form du vælger til dit indhold og hvilke læringsaktiviteter. Modul 2 Fra læring til kompetenceudvikling i praksis Hvad er kompetenceniveauer? Hvordan og ud fra hvilken ramme opstilles realistiske og fokuserede lærings- og kompetencemål? Hvordan hænger de sammen med lærings- og transferaktiviteter i et læringsforløb? Læring er ikke det samme som kompetence. Forskellige lærings- og transferaktiviteter i det læringsforløb du designer, understøtter forskellige kompetenceniveauer. Vi har fokus på Blooms taksonomi og læringsmål. Modul 3 Transfer og forankring af læring i praksis Modul 4 Design og tirettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb i praksis Hvad er transfer og hvad indeholder begrebet? Hvilke faktorer fremmer transfer og forankring af det lærte, og hvilke gør ikke? Hvordan designer vi forløb, hvor forskningen indenfor transfer omsættes til praksis og giver op til 80 % større effekt end et traditionelt kursus/ uddannelse? Hvad er didaktik? Hvordan bruger du didaktiske modeller til systematisk at designe og tilrettelægge et forløb? Hvordan kobler du forudsætninger, overordnede mål, målgruppe, indhold og læringsaktiviteter sammen med indhold og form? Hvilke designmæssige konsekvenser og potentialer er der, hvis du inddrager IKT og E-learning og udvikler et blended forløb? Transfer er et begreb der skal i fokus, hvis læring i en undervisningssituation skal udvikles af deltageren til en kompetence, der bruges i dagligdagen. Det handler om effekt og ROI (Return of Investment) ved udvikling og deltagelse i interne eller eksterne kurser, uddannelser og læringsforløb. Didaktik hjælper dig i designfasen af interne/eksterne forløb. Du opnår kompetencer til at tilrettelægge forløb, der understøtter både læring, transfer, forankring og som skaber resultater for deltagerne. Du får værktøjer til at tilpasse dine traditionelle kurser/uddannelser, til forløb, der giver op til 4 gange større effekt og forankring af det lærte.

5 VI tager udgangspunkt i EN udfordring, du har i praksis, så du hele tiden forankrer teori til praksis. Fokus er på andre elementer end selve undervisningen, da de har 4 gange større indflydelse på den læringseffekt der opnås. MODULERNE VARER 3-6 uger med forberedelse, videokonferencer, dit eget projekt samt opgaver både individuelt og i grupper Modul 5 Detailplanlægning af kompetenceudviklingsforløbets aktiviteter og udvikling af læremidler Hvilke værktøjer kan du bruge, og hvordan detailplanlægger du elementer og aktiviteter i forløbet? Hvordan tilrettelægger du en projektbaseret undervisningsform? Hvordan udvikler du opgaver, præsentationer med fokus på aktiviteter før, imellem og efter undervisningen? Hvilke læringsaktiviteter kan med fordel understøttes af E-learning, selvstudier, forberedelse og virtuelle aktiviteter? Det er her du kommer kød på det skellet du har designet i de tidligere 4 moduler. Her får du som designer kompetencerne til at planlægge og beskrive forløbet, samt værktøjer til at udvælge, udvikle og detailplanlægge dine lærings- og transferaktiviteter. Fordi du arbejder med transferfremmende forløb, og ikke kun undervisning, vil din detailplanlægning i praksis fungere som en manual eller en projektplan. Den vil indeholde værktøjer, som kan bruges af facilitatorer, undervisere, interne/ eksterne interessenter før, imellem og efter undervisningsmodulerne. Modul 6 Transferprofil af den lærendes udgangspunkt og virksomhedens læringsmiljø Værktøjer til foranalyse og design af processen er afgørende forudsætninger og vilkår for en deltagers læring, transfer og forankring i et forløb. Hvordan og hvorfor skal deltager, kolleger og deltagers chef/leder involveres? Udvikling af en plan med lærings-, transfer- og aktivitetsmål eventuelt en plan B efter behov. Opfølgning, evaluering og effektmåling på kurser, uddannelser og læringsforløb. Selvom flere deltagere er igennem det samme uddannelsesforløb, er deres rammer og forudsætninger forskellige. For at inddrage det i starten, gennemføres en transferprofil, så du som intern facilitator eller ekstern underviser/leverandør kan planlægge et individuelt forløb. Transferprofilen bidrager til opstilling af lærings- og kompetencemål, aftaler om aktiviteter udover undervisningen, løbende opfølgning samt inddragelse af deltageres ledere og kolleger.

6 Modul 7 Design af kompetenceudviklingsforløb vend det på hovedet Pris kr Varighed: 6 uger Projekt- og udviklingsplan. Læringsmiljø og roller/ansvar i virksomheden. Design af læringsforløb, overordnede elementer og aktiviteter. Design og formål med transferprofil, som udgangspunkt for individuel læring, transfer og forankring til kompetencer. Transferfremmende aktiviteter. Projektbaseret form, lærings-, transfer- og E-learningsaktiviteter. Som læringsdesigner, kursus- og uddannelsesudvikler kan du udvikle interne og eksterne forløb, der fremmer transfer, forankring og kompetenceudvikling hos dine deltagere med op til 80 % større effekt end traditionelle kurser/uddannelser. Her får du baggrundsviden, men også skabeloner, værktøjer og tips til, hvad du skal tænke på, når du designer, og hvordan du gør det. Modul 8 Fokus og faldgruber når du som L&D ansvarlig køber eksterne eller interne designerkurser og uddannelser Pris kr Varighed: 6 uger Roller og ansvar i virksomheden. Strategi, politik og planer for Learning & Development (L&D). Lærings- og transfermiljø (virksomhedskultur). Krav og forventninger til eksterne leverandører af kurser og uddannelser. Hvordan får man mest muligt effekt og kompetenceudvikling ud af virksomhedens uddannelseskroner? Undgå at smide penge ud af vinduet. Formål Du får pointerne fra de 7 første moduler med fokus på praksis. Du vil få et samlet perspektiv og værktøjskasse set ud fra din og virksomhedens rolle og opgaver. Du får kompetencer i rollen som: 1: Køber af eksterne kurser og uddannelser 2: Intern sparringspartner om L&D og læringsdesign 3: Designer af interne lærings- og kompetenceudviklingsforløb Modul 9 Fokus og faldgruber når du som leverandør og sparringspartner skal designe og levere kurser/uddannelser Pris kr Varighed: 6 uger Din rolle og dit ansvar som læringsekspert, sparringspartner og leverandør af kurser/uddannelser. Krav og forventninger til dine deltagere, deltageres virksomhed, leder og kolleger, for at få op til 4 gange større effekt og kompetenceudvikling af dit forløb. Transferprofil og indarbejdelse af transferfremmende aktiviteter før, imellem og efter undervisningen. Du får pointerne fra de 7 første moduler, med fokus på praksis. Du vil få et samlet perspektiv og en værktøjskasse som du kan bruge, når du skal rådgive, designe og gennemføre læringsforløb, kurser og uddannelser. Du vil også udvikle en skabelon, som du kan bruge direkte i din hverdag. Du får kompetencer i rollen som: 1: Sælger/rådgiver af kurser og uddannelser 2: Ekstern sparringspartner om L&D og læringsdesign 3: Designer af lærings- og kompetenceudviklingsforløb Modul 10 Kom i gang med blended learning Lærings- og transferaktiviteter samme tid og sted (synkron), kontra forskellig tid og samme sted (asynkron). Hvilken læring egner sig til E-learning, og hvilke egner sig til face2face undervisning? Introduktion til IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) værktøjer: Prezi, PowerPoint, video, videokonference, PDF, litteratur, blog/intranet, Facebook, spil og quizzer. Det bedste fra 2 verdener face2face undervisning kombineret med lærings- og transferaktiviteter baseret på IKT. Design af blendede forløb, der fremmer læring, transfer og forankring til kompetencer. Du vil kunne udvikle digitale læremidler samt virtuelle lærings- og transferaktiviteter i grupper. Modul 11 Refleksion, opsummering, opsamling og evaluering på modulerne PRIS: GRATIS - HVIS MAN TAGER MERE END 4 MODULER VARIGHED: 3 UGER For dig der har taget over 4 moduler, samles her op på pointer. Der reflekteres over forløbet, og der samles erfaringer for at skabe yderligere forankring af din lærings- og kompetenceudvikling.

7 MODULOVERSIGT. Fleksibelt forløb efter interesse. Tag ét, flere eller alle moduler Sidder du i en virksomhed eller organisation anbefaler vi: MODUL HR/HRD generalist Learning & Development specialist Den strategiske ledelse 1. Læring omsat til praksis 2. Fra læring til kompetenceudvikling i praksis 3. Transfer og forankring af læring i praksis 4. Design og tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb i praksis 5. Detailplanlægning af kompetenceudviklingsforløbets aktiviteter og udvikling af læremidler 6. Transferprofil af den lærendes udgangspunkt og virksomhedens læringsmiljø 7. Design af kompetenceudviklingsforløb vend det på hovedet 8. Fokus og faldgruber når du som L&D ansvarlig køber eksterne eller internt designer kurser og uddannelser 9. Fokus og faldgruber når du som leverandør og sparringspartner skal designe og levere kurser og uddannelser 10. Kom i gang med blended learning 11. Refleksion, opsummering, opsamling og evaluering på modulerne Gratis - hvis man tager over 4 moduler Er du leverandør af læringsdesign, kurser og uddannelse anbefaler vi: MODUL Læringsdesigner / underviser Kursus / uddannelsesudvikler Sælger, sparringspartner, rådgiver 1. Læring omsat til praksis 2. Fra læring til kompetenceudvikling i praksis 3. Transfer og forankring af læring i praksis 4. Design og tilrettelæggelse af kompetenceudviklingsforløb i praksis 5. Detailplanlægning af kompetenceudviklingsforløbets aktiviteter og udvikling af læremidler 6. Transferprofil af den lærendes udgangspunkt og virksomhedens læringsmiljø 7. Design af kompetenceudviklingsforløb vend det på hovedet 8. Fokus og faldgruber når du som L&D ansvarlig køber eksterne eller internt designer kurser og uddannelser 9. Fokus og faldgruber når du som leverandør og sparringspartner skal designe og levere kurser og uddannelser 10. Kom i gang med blended learning 11. Refleksion, opsummering, opsamling og evaluering på modulerne Gratis - hvis man tager over 4 moduler

8 UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling Unik Performance

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

TALENTUDVIKLING Kun for voksne!

TALENTUDVIKLING Kun for voksne! TALENTUDVIKLING Kun for voksne! Fra projekt Talenter i Produktionsmiljøet til erhvervsskolerne og andre talentudviklere: opsamling på projekterfaringer omkring vækst gennem talentudvikling af ansatte i

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Inspiration til kompetenceudvikling

Inspiration til kompetenceudvikling Inspiration til kompetenceudvikling 2 Indledning...5 Trin 1 Hvor er vi og hvor skal vi hen?...7 Trin 2 Afklaring af kompetencerne i virksomheden...9 Trin 3 Formulering af et projekt...11 Trin 4 Hvorledes

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser

Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser TUP UNDERVISNINGSMINISTERIETS TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPULJE Håndbog for undervisere på korte praksisnære AMU-kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddybning af begreber der anvendes i håndbogen...

Læs mere

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser

Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Revidering af Samarbejdssekretariatets SU-kurser Baggrund, proces, læringsmål læringsteori, designprincipper og metode/øvelser Indledning Samarbejdssekretariatet udviklede nyt kursuskoncept i 2013 og 2014.

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede?

When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Leadership PL When business gets personal! Mangler du den kompetence, der skal til for at lede? Acuity World sætter din personlige ledelseskompetence på plads sammen med de to andre kompetencer: faglighed

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere