Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland"

Transkript

1 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj Kære medlem... Der er igen røre i BPA-land. Kommunale embedsmænd og politikere har spottet BPA som et muligt spareobjekt. Kommunerne ønsker afdækket, hvor meget man kan stramme bevillingsskruen brugere og endnu flere hjælpere er dermed bragt i en usikker situation - brugernes livskvalitet og hjælpernes job er i spil. Her i det nordjyske har vi endnu ikke set alvorlige generelle forringelser, mest problemer vedr. lønudmålinger, men der sker ting og sager ude i landet og det er svært, ikke at være bekymret for fremtiden. Før var nøgleordene i BPA livskvalitet, behov, selvbestemmelse, sammenhæng og fleksibilitet. Det synes en række kommuner at ville reducere til ét økonomisk styring. Samtidig er BPA-ordningen ved at blive kvalt i bureaukrati. Der har været problemstillingen om respiratorbrugerne i Region Hovedstaden, der blev solgt i udbud til private leverandører. Respiratorbrugerne kæmper for at være herre i egen BPA, for fortsat selv at kunne udpege deres hjælpere, ikke at blive pålagt dobbelthjælp og for fortsat at kunne have døgnvagter. Aktuelt går bølgerne højt om Aarhus Kommunes planer vedr. styrbar BPA. Deres plan indebærer, at nuværende BPA-brugere skal presses ud af BPA-ordningen, og over på hjemmehjælp, eller helt ud af eget hjem og i boform eller på plejehjem. For BPA brugere i eget hjem vil man fjerne timer til indkøb af dagligvarer og madlavning, for i stedet at tilbyde kommunal madordning. Egen hjælper om natten tænkes i mange tilfælde erstattes af hjemmehjælp. Sideløbende spøger LOBPAs hviletidsdispensation i kulissen. Som vi læser den, umuliggør den reelt døgnvagter. Døgnvagter er betinget af 6 timers sammenhængende hvile, men kan man tilbyde det, har man næppe døgnbevilling. Vi holder vejret og glæder os, over alt det, der trods alt går godt. Vi håber, at vores politikere forstår, hvad BPA betyder for den enkelte brugers livskvalitet og mulighed for at være aktiv medborger. Vi håber, man fortsat vil værne om denne helt særlige ord-

2 Side 2 Nyhedsbrev nr ning, der har været velfungerende i over 30 år. På det lokale niveau glæder vi os over efterårets vellykkede og velbesøgte klubarrangementer. Der har både været plads til det faglige og det sociale. Det er en fornøjelse at være sammen med jer og opleve den store erfaringsudveksling. Tak for i år! Jeg håber, at vi ses igen i det nye år. Andet steds i nyhedsbrevet kan du se aktivitetskalenderen for Med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår! Lotte Mørkhøj formand Generalforsamling Mandag d. 18. februar 2013 kl , spisning kl på Kærby Hvilehjem i Aalborg Dagsorden iht. vores vedtægter Følgende er på valg: Lotte Mørkhøj Lis Kristensen Jan Krogh Sørensen samt suppleanterne Bodil Hovmark og Karen Stoltze Husk tilmelding til mad senest d. 10. februar el / Besøg klubben på facebook Besøg klubbens hjemmeside på

3 Side 3 Nyhedsbrev nr Aarhus-gyseren Sidst i september måned sprang der en bombe i BPA-netværket. En bruger i Aarhus Kommune faldt over et notat fra forvaltningen i Aarhus kommune. Notatet handlede om generelle besparelser på BPA og indgik som bilag i budgetforhandlingerne i Aarhus. Hverken Brugerklubben eller Handicaprådet i Aarhus var forinden hørt om forvaltningens overvejelser. Notatet var udarbejdet så byrådet kunne tage stilling til, om BPA opfylder betingelserne for at være økonomisk styrbar. Med andre ord, skal BPA bevilges ud fra den hidtidige individuelle og konkrete behovsvurdering, eller skal kommunen definere et serviceniveau indenfor en fastsat økonomisk ramme. Tankerne bag anbefalingen om at gøre BPA styrbar er intet mindre end kyniske og ligner en regulær afviklingsplan for BPA. Fra notatets resume: "For nogle BPA brugere kan et ændret serviceniveau betyde, at det bliver sværere at rekruttere hjælpere. Dette kan delvist imødegås ved, at BPAbrugerne flytter sammen i en art bofællesskaber og deler hjælpere i ydertimerne. Det kan også betyde, at andre BPA brugere opgiver at modtage hjælp via BPA. I så tilfælde, vil de skulle modtage et alternativt tilbud enten i form af en plejeboligplads eller i form af en boformsplads." Aarhus Kommune vil presse brugere over på hjemmehjælp f.eks. om natten, og presse andre ud af eget hjem og på plejehjem eller i boform. Det må kommunen godt nok ikke, for bevilges BPA er det brugerens valg, om BPA skal dække hele hjælpebehovet, eller man ønsker at bruge hjemmehjælpsordningen i visse tidsrum. Det fremgår klart af forarbejderne til loven. Aarhus Kommune vil hjælpe brugerne til at vælge hjemmehjælp, ved at undlade at bevilge den fyldtid, der skaber sammenhæng i BPAbevillingen. Den strategi er heller ikke lovlig, for hele formålet med BPA er, at hjælpen skal være fleksibel, sammenhængende og helhedsorienteret, ligesom BPA altid skal bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering. At netop Aarhus Kommunes spareplan har fået hele BPA-verdenen til at ryste og reagere, skyldes, at Aarhus Kommune stod fadder for hjælpeordningen, der blev til BPA i Af historiske årsager er derfor mange kommuner, der ser mod Aarhus, når praksis i BPA skal fastsættes. Aarhus var i årtier forgangskommune på området og mange unge mennesker med et handicap har søgt mod Aarhus, netop for at kunne få en hjælpeordning. Siden kommunalreformen og BPA har Aarhus Kommune ændret kurs. Først Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

4 Side 4 Nyhedsbrev nr fiflede Aarhus Kommune med hjælpernes arbejdstidsbestemte tillæg, så de blev udmålt efter holddriftaftalen for buschauffører og maritimt personale. Siden hjemsendte man en lang række borgere med BPA, så deres BPA-sag skal behandles og udmåles i en tidligere bopælskommune, selv om de pågældende har boet og betalt skat til Aarhus Kommune i årtier. Og nu har Aarhus Kommune så besluttet at gøre hele området styrbart. Aarhus Kommune er desværre ikke alene om at ville spare på BPA. Rundt om i landet har vi de seneste måneder set flere hårrejsende eksempler, hvor brugere med døgnhjælp pludselig revisiteres til markant mindre hjælp, trods et uændret funktionsniveau og hjælpebehov. Senest har vi kunne læse om muskelsvindramte Line fra Horsens, hvor kommunen beskar bevillingen med 68 timer om ugen. Nævnet underkendte kommunens afgørelse, men kommunen har nu anket til Ankestyrelsen. Kommunerne tester lovgivningen lige til kanten og nogle steder synes de bevidst at bryde loven. Når en bruger vælger at klage over kommunens afgørelse, så har kommunen også fat i den lange ende, for en klage har ikke opsættende virkning. Kommunens afgørelse træder i kraft, indtil klagen er behandlet i ankesystemet. Det betyder, at kommunen opnår en betydelig økonomisk gevinst ved at forhale sagerne, når der f.eks. er tale om BPA. Her i det nordjyske holder vi vejret og håber, at vores kommuner holder sig i skindet. Vi følger udviklingen og vi samarbejder med de andre klubber Brugerklubben i Aarhus og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland. Vi ved, at en lovrevision er på trapperne, og håber, at den kan bringe ro over BPA igen. Klubberne har i fællesskab sendt et brev til Socialministeren og Folketingets Socialudvalg, og senere har Danske Handicaporganisationer gjort det samme. De kan læses på vores hjemmeside under nyheder, hvor du også kan læse ministerens svar til os. På Facebook er der i øvrigt opstået flere grupper, hvor man diskuterer BPA og forsøger at påvirke landspolitikerne. I øvrigt besluttede rådmand Hans Halvorsen i Aarhus den 19. december at stille spareplanerne i bero. Kommunen havde modtaget over 100 høringssvar fra borgere, handicaporganisationer, center for menneskerettigheder m.fl. Samtidig har det angiveligt gjort indtryk, at både Socialministeren og andre har peget på, at de planlagte besparelser vil betyde lovbrud. Lotte Mørkhøj og Lis Kristensen Besøg klubbens hjemmeside på

5 Side 5 Nyhedsbrev nr Efterårets Arrangementer Det var et godt efterår! Alle arrangementer var velbesøgte og vi så både gamle kendinge og nye ansigter. Nedenfor kan du læse lidt om hvert arrangement. Materialet fra arrangementerne kan du finde på klubbens hjemmeside: Rejseforedraget Den 10. september havde klubben besøg af Anna Le Dous, som fortalte om hvordan man kan komme ud at rejse, selvom man er kørestolsbruger. Da vi i aktivitetsudvalget, fandt på at vi skulle have et rejseforedrag, og at det var oplagt at spørge Anna, overvejede vi om hun nu ville komme helt fra Københavnsområdet til Aalborg for at holde foredrag for os. Men det kan jo aldrig skade at spørge, første henvendelse blev ikke særlig lang, for Anna var på rejse i Tyrkiet, hun sagde dog at hun gerne ville komme, og at datoen passede hende fint, vi skulle ringe når tiden nærmede sig, da vi gjorde det var Anna på Lofoten. Det begyndte så småt at gå op for os, at det at komme fra København til Aalborg ikke ville være den store udfordring for Anna, vel næsten som når vi andre tager en tur i Bilka Dagen oprandt hvor foredraget skulle afholdes, og der var nærmest rekord tilmelding i klubben, jeg er sikker på at ingen gik skuffet hjem den aften, Anna fortalte om sin jordomrejse, som bland andet bragte hende til USA, Australien, New Zealand, Singapore og Kina. Ind imellem billeder fra rejsen, fik vi gode tips og ideer til hvordan man skal rejse som handicappet person i den store vide verden. Undervejs i foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål, og spørge- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

6 Side 6 Nyhedsbrev nr Psykisk arbejdsmiljø Den 1. oktober havde vi besøg af de tre arbejdsmiljø-psykologer, der sidste år lavede kandidatafhandling om relationen mellem bruger og hjælpere i BPA. De tre fortalte om deres konklusioner og gav os en masse Konflikthåndtering Den 24. oktober var temaet konflikthåndtering. Vi havde besøg af Lone Barsøe fra Egmonthøjskolen, der er en af landets mest erfarne BPAundervisere. Det blev en spændende Julehygge Traditionen tro havde vi sidst i november måned julehygge med æbleskiver og gløgg. Vi var mange medlemmer i år og vi havde en super lysten var stor hos de fremmødte. Jeg synes bestemt at foredraget med Anna Le Dous, er noget af det bedste vi har haft i klubben, og jeg tror ikke det skal vare alt for længe inden vi igen finder en berejst foredragsholder til et arrangement. Du kan se Anna Globetrotter tips på vores hjemmeside. input til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og APV. Det var en meget spændende aften og både afhandlingen og powerpoints fra oplægget kan ses på vores hjemmeside. aften, med mange gode refleksioner, input og diskussioner. Lones materiale fra aftenen kan ses på vores hjemmeside. hyggelig aften, selv om der "bare" var hygge på programmet.. Besøg klubbens hjemmeside på

7 Side 7 Nyhedsbrev nr Aalborg Kommune og BPA sidste nyt Der har igennem længere tid været problemer i Aalborg Kommune med for lange sagsbehandlingstider. For at overholde fristerne er de forlænget til: ansøgning om hjemmehjælp jfr. 83 er nu 5 uger ansøgning om BPA jfr. 96 er nu 4 måneder ansøgning om støtte til kontaktpersoner jfr. 98 er nu 4 måneder ansøgning om aktivitet og samværstilbud jfr. 104 er nu 4 måneder Handicaprådet har været hørt og gjorde indsigelser med begrundelse om, at det er særdeles belastende for borgerne med de lange ventetider. Der er etableret et team af sagsbehandlere, der behandler akutte ansøgninger kommunen vurderer, hvad der er akut. Kontakt klubben, hvis du savner svar på en ansøgning vedr. din BPA. Klubben har ved flere henvendelser til henholdsvis Rådmanden og senere Myndighedschefen forespurgt til lønudmålingen ved rådighedsvagter. Det blev fastslået, at man havde glemt at tage højde for tillægget (+50 %) ved de aktive tilkald i rådighedsvagt. Vi fik oplyst i december 2011, at det ville blive reguleret "snarest". Det er ikke sket endnu, men vi er orienteret om, at reguleringen nu er iværksat og man kun mangler en enkelt borger. Dermed skulle de få ordninger med rådighedstimer i bevillingen også være sikret aflønning ud fra kommunens valgte udmålingsgrundlag. Vi har ligeledes spurgt til hvornår BPA-borgere, der selv er arbejdsgivere, kan forvente et samlet regnskab over rådighedssummen for 2011 og Dette har ifølge kommunen været mere kompliceret at udarbejde end først antaget. Regnskabet for 2011 forventes udsendt lige efter nytår. Vi anbefaler, at i jævnligt spørger efter jeres regnskab. Lis Kristensen og Bodil Hovmark Forsikring af hjælpemidler Vi er i klubbens bestyrelse blevet oplyst om, at der anvendes forskellige regler i forhold til forsikring af brugernes hjælpemidler. Nogle brugere henvises til, at det er borgerens private ansvar andre at kommunerne erstatter ved skader. Hjælpemidler opdeles i forskellige kategorier og der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

8 Side 8 Nyhedsbrev nr Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Tidligere tiders mulighed for støtte til f.eks. vaskemaskine er således inddraget. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Ydelsen af hjælpemidlet/forbrugsgodet er skattefri. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Der kan normalt heller ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalie. Ved bevilling til en trehjulet knallert er det en betingelse, at brugeren tegner den lovpligtige ansvarsforsikring og afholder udgiften dertil. Der kan ikke stilles krav om, at brugeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Brugeren er forpligtet til at passe på hjælpemidler som på sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet eller går hjælpemidlet til grunde, kan kommunalbestyrelsen, hvis brugeren eller skadevolderen har en familieforsikring, undersøge om skaden kan dækkes. Brugeren er forpligtet til at medvirke hertil. Kommunalbestyrelsen vil ved hyppige skadesforløb kunne tage disse i betragtning ved vurderingen af, hvorledes hjælpemiddelbehovet kan løses og hvilket hjælpemiddel, der i den konkrete situation skal stilles til rådighed. Det er et vilkår, at brugeren tegner lovpligtig ansvarsforsikring og afholder udgiften hertil. Der kan ikke stilles krav om, at der tegnes kaskoforsikring. Der kan også ydes hjælp til lovbefalet styrthjelm, jf. principafgørelse C Der kan ikke stilles krav om, at brugeren skal holde høreapparater særskilt forsikret. Brugeren er forpligtet til at passe på høreapparatet som på sine egne ting. Beskadiges høreapparatet, og går høreapparatet til grunde, kan kommunalbestyrelsen, hvis brugeren eller skadevolderen har en familieforsikring, forhøre om skaden kan dæk- Besøg klubbens hjemmeside på

9 Side 9 Nyhedsbrev nr kes. Brugeren er forpligtet til at medvirke hertil. Biler skal af borgeren holdes fuldt kaskoforsikret af hele bilen og særlige indretninger. Hertil tegnes lovpligtig ansvarsforsikring. Hele regelsættet til området kan ses på: www. tinyurl.com/vejledning6 Lis Kristensen "Tavshedspligt" i forretningens interesse! For nylig talte vi med et medlem, der har valgt at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat leverandør. Medlemmet fortalte, at leverandøren har pålagt medlemmet tavshedspligt om deres aftale og medlemmet må kun søge vejledning om sin BPA hos leverandøren selv. Der er grund til bekymring. BPA er blevet en forretning og som brugere mødes vi af veltalende sælgere, der gerne vil tjene på vores BPA. Vi skal huske, at leverandørens interesse ikke alene er vores ve og vel. Først og fremmest bør du altid søge vejledning inden en kontrakt med en leverandør underskrives. Det er vigtigt, du forstår alle konsekvenser af aftalen. Hvis leverandøren er seriøs, forklares kontrakten punkt for punkt inden underskrift, og du opfordres til at gennemgå den i ro og mag, evt. med hjælp fra en uvildig rådgiver. Du skal vide, hvilke pligter du får med kontrakten både i det daglige og evt. på længere sigt, og du skal vide, præcist hvilke opgaver leverandøren påtager sig. Hvis en leverandør prøver at tale dig fra at søge vejledning inden underskrift, bør dine alarmklokker ringe uanset hvor flink konsulenten forekommer at være. Alarmklokkerne bør også ringe, hvis du pålægges tavshed om din BPA og de problemer, du evt. løber ind i under samarbejdet. Det er både BPA-ordningens styrke og svaghed, at vi i princippet har 100 % valgfrihed. Kommunen kan ikke udelukke en leverandør, som du ønsker at bruge. Friheden indebærer dog også, at der ikke er den tryghed i BPA, at leverandøren skal opfylde visse betingelser og er godkendt. BPA er et stort ansvar, også når du bare er arbejdsleder! Vi har set eksempler på, at leverandører gerne vil overtage hele ansvaret i BPA vagtplan, valg af hjælpere mv. Det kan være fristende, at give ansvaret for de besværlige og tidskrævende opgaver fra sig. Men gør du det, frasiger du dig også den frihed og den selvbestemmelse, der er selve ideen med ordningen, og vær opmærksom på, at du risikerer at miste Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

10 Side 10 Nyhedsbrev nr din BPA, hvis du ikke selv varetager arbejdslederopgaven. Klubben ønsker fuld åbenhed i BPA, og vi håber den kommende lovrevision vil give os bedre redskaber til at vurdere de leverandører, der gerne vil varetage vores arbejdsgiveransvar! Merudgifter ved ferie Ankestyrelsen fastslog i en ny principafgørelse nr.: , at nødvendige merudgifter til hjælper to kunne dækkes i de søgte to uger. Det vurderes at være "normalt" for danskere at holde flere ugers årlig ferie. I den konkrete sag havde NN ret til dækning af merudgifter til en ekstra hjælpers diæter og opholdsudgifter til 1 uges sommerskole og 1 uges ferie. Det er bemærkelsesværdigt, at der blev bevilget diæter. Normalt forudsættes det at hjælpere selv skal afholde udgifter til fortæring og må benytte mulighederne for at anvende skattefradrag. Ankestyrelsen har tidligere truffet afgørelser om retten til hjælp ved mere end en uges ferie i udlandet. Der var engang, fortalt af Lis Kristensen I nummer indledte Lis fortællingen om tiderne før BPA. Dengang offentlig hjælp til mennesker med svære handicaps var stærkt begrænset og ansvaret for hjælpen lå i familierne og hos venner. Det var dengang, hvor det at flytte hjemmefra typisk var ensbetydende med en institutionsplads. Spring på Lis fortælling her... (tidligere udgaver af nyhedsbrevet: At søge arbejde med løn og med diverse praktiske begrænsninger som kørestolsbruger var naturlig nok noget af en udfordring, når etablering af en ulønnet praktik havde været så svær. Jeg søgte almindelige jobs uden held. 10 måneder fulgte med en psykisk nedtur, hvor jeg f.eks. sov 10 timer i døgnet for ikke hele tiden at blive konfronteret med min egen utilstrækkelighed og følelsen af et svært liv forude. På trods af håbløs- Besøg klubbens hjemmeside på

11 Side 11 Nyhedsbrev nr heden begyndte jeg at undersøge datidens muligheder for skånejob. Det førte indirekte frem til et tilbud om et 3 måneders vikariat på almindelige vilkår. De kommende kolleger havde før endelig ansættelsesaftale tilbudt at hjælpe mig med at tage tallerken og drikkevarer i kantinen og hjælpe ved et dagligt toiletbesøg jeg havde indset, at jeg ikke længere kunne klare en hel dag uden væske. Kollegerne foreslog et skema, hvor faste kolleger hjalp 2 uger ad gangen derved skulle jeg ikke altid spørge en tilfældig, og de var ikke forpligtede alle dage. Sikke et tilbud! Jeg var efter ca. 1 års arbejdsløshed, der havde været præget af lavt selvværd, mere end klar til den ny fase i mit liv. Boligsituationen blev videreført og min udgift til taxi-transport til og fra arbejde kunne fratrækkes i skat. Jeg blev bevilget endnu en el-kørestol, så der var en el-kørestol både hjemme og på arbejde jeg kunne løftes ind og ud af en taxi-personbil. På det tidspunkt var taxi-liftbusser sjældne og meget dyre, men puslespillet gik op med personbiler. Siden blev DSB koblet på ved transport i forbindelse med udenbys møder. Her blev jeg kørt i taxi til station, DSB-personale løftede mig efter advisering ind og ud af toget og jeg kunne køre videre i taxi. Jeg er altid blevet løftet ind og ud på aftalte stoppesteder, men jeg har da af og til været nervøs for, om jeg var glemt på trods af advisering her har andre passagerer kunnet være behjælpelige med at kalde på personale. Langt de fleste mennesker vil gerne hjælpe. En stressfaktor var også, hvis taxi en var forsinket toget ventede jo ikke, men jeg lærte altid at beregne rimelig køretid. Turen til USA havde været en så stor oplevelse, at jeg måtte forsøge igen. Organisationen, der havde formidlet opholdet, ville gerne prøve igen. Jeg ønskede først at komme til Israel, men her var ikke mulighed for ophold på det ønskede tidspunkt. Mexico mente, jeg ville få et kulturchok det var også en måde at fraskrive en handicappet ansøger. Herefter spurgte jeg organisationen: Hvor kan jeg så søge? svaret var, at vi kunne forsø- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

12 Side 12 Nyhedsbrev nr ge Japan fint for mig! Der gik lang tid, vist nok en måneds tid, før ja et kom. Man ville forsøge at finde privat indkvartering med vestligt almindeligt toilet!!!. Hvis det ikke lykkedes, var der mulighed for at bo på et revalideringshjem, hvor lederen også havde kontakt til udvekslingsorganisationen. Sikke en mulighed en kollega spurgte mig kort før afrejse: Hvem henter dig i lufthavnen? Det ved jeg ikke, men jeg har et tlf.nr.!!! Jeg havde en del sommerfugle i maven over at rejse alene til et så fremmed land før afrejsen. Jeg husker, at jeg om morgenen på afrejsedagen virkelig blev usikker, men en af mine regler hjemmefra var, at havde man sagt A måtte man også sige B! Allerede i Aalborg lufthavn på vej ud til flyet, var nervøsiteten overtaget af spænding over forløbet af ferien. Ved ankomsten til Japan var der først ingen til at afhente mig, men efter opkald over højtaleren viste det sig, at en flok med tilhørende bus stod et andet sted. Jeg var ankommet via vare- og ikke personindgang vi mødtes og de havde en plan for private indkvarteringer forskellige steder, transport, dag- og nathjælp samt oversættelse japansk/engelsk. Jeg var klar til nogle af de mest indholdsrige 3 uger i mit liv. Alle mulige og umulige forventninger blev indfriet på turen og indtrykkene var talrige. Jeg var meget træt, da vi landede i Aalborg tænkte, da jeg kiggede ind i ankomsthallen: Hvad er det for en flok turister, der står dernede og vinker med flag? Det var mine kolleger med børn, der var mødt op for at modtage mig. Fantastisk og jeg fik lige et sidste energi-pift og kunne køre hjem i seng. Kontakten til Japan blev vedligeholdt og resulterede i planlægning af et nyt besøg derovre 5 år senere. Her rejste jeg imidlertid ikke alene. En veninde havde mulighed for at bruge sin 3 ugers ferie sammen med mig og agerede hjælper på denne tur. Vi boede både privat og på hotel og havde også her en uforglemmelig tur. Ledsagelsen af min veninde gjorde turen mere afslappende og tryg for mig, men der var naturligvis fortsat uforudsete hændelser. Jeg betalte billetten vi fik en fælles oplevelse, som vi stadig gerne mindes. Min veninde og jeg har fortsat enkelte kontakter fra Japan havde således besøg af en japansk veninde sidste sommer. Hun var ledsaget af 5 andre kvinder på fælles studietur, hvor de så bo- og livsmuligheder for ældre og handicappede her. Besøg klubbens hjemmeside på

13 Side 13 Nyhedsbrev nr Mit vikariat på arbejdsmarkedet blev gradvist forlænget. Min pension blev frakendt og en såkaldt invaliditetsydelse tilkendt, da jeg nu gennem længere tid havde tjent en normal løn det var en stærk følelse at tjene mine egne penge gennem en beskæftigelse, jeg fandt spændende og interessant og herforuden arbejde sammen med gode og vedkommende kollegaer. Ved ansøgning til en fast stilling samme sted var jeg dog lige ved ikke at få den. Problemstillingen gik på, at jeg måske kunne ansættes i skånejob og en ny udefra i den ledige stilling altså 2 medarbejdere i stedet for kun 1. Så nedlagde mine kollegaer arbejdet i protest og i solidaritet med mig. Det varmede mig helt usigeligt i den tid. Jeg endte med at få stillingen og var i samme afdeling i alt ca.14 år. Gratis internet-kurser om BPA Introduktion Samarbejdets veje og vildveje Ansættelse af hjælpere Personalejura Socialstyrelsen (før Servicestyrelsen) har lavet et e-læringskursus til borgere der ansætter hjælpere. Kurset er opdelt i moduler: Arbejdsmiljø Ledelse, kommunikation og konflikthåndtering Link: Messe om velfærdsteknologi I weekenden den 13. og 14. oktober blev der afholdt Velfærdsteknologiog handicapmesse i ARENA NORD i Frederikshavn. Med stande lød det til at være et meget seriøst alternativ for os nordjyder til den handicapmesse, som bliver afholdt i Bella Centret på Amager. Jeg havde egentligt ikke noget specifikt, jeg gik efter eller stod og manglede i min hverdag; så det var af ren Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

14 Side 14 Nyhedsbrev nr og skær nysgerrighed, at jeg stod op en trist og grå lørdag formiddag for at køre til Frederikshavn i silende regnvejr. Og her var der imponerende mange mennesker ved de mange stande i sirligt ordnede firkanter; de store kørestolsfirmaer var selvfølgelig repræsenteret (Permobil var kommet over fra Sjælland), forskellige producenter af gulv- og trappelifte over udstillere af træningsredskaber til stande for forskellige afdelinger af Frederikshavn Kommune. Sidstnævnte var jeg særligt og positivt overrasket over, da jeg aldrig tidligere har oplevet en kommune promovere sig selv i den grad. De havde bl.a. lavet stande for deres Tilgængelighedsudvalg, Handicapråd samt Jobcenter. Jeg fik en god snak med folk fra alle tre stande om muligheder og begrænsninger i forhold til fysisk tilgængelighed i byrummet og i forhold til uddannelse og arbejde. Bl.a. fik jeg en DVD ved Jobcentrets stand omhandlende kompensationslovgivningen, hvor en række personer fortæller om deres brug af denne for at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg havde aldrig hørt om denne lovgivning før, så jeg glæder mig til at høre deres beretninger. Til legebørnene var der selvfølgelig også de mere underholdende stande. Blandt dem var Peter Rosenmeier, nylig bronzevinder ved de Paralympiske Lege, som gav borgmesteren i Frederikshavn Kommune og andre interesserede en lektion i bordtennis, de fleste kunne tage at føle på! Team Wounded Racing skal også nævnes i denne forbindelse; et hold, der er blevet til på initiativ af og udelukkende består af fysisk sårede soldater, som har det fælles mål at få deres racerbil først over stregen. Eller med deres egne ord; holdet består af 14 medlemmer, men kun 5 par ben Jeg sluttede denne oplevelsesrige dag ovre ved en professor fra Aalborg Universitet, som havde udviklet sin egen tvilling. Den kunne ikke meget mere end at rokke lidt med arme og ben, men flot var den Christopher Strøyer Besøg klubbens hjemmeside på

15 Side 15 Nyhedsbrev nr februar, kl : Generalforsamling med spisning Afholdes på Kærby Hvilehjem. 25. marts, kl : Om bisidderhjælp og De Sociale Nævn Socialrådgiver Lene Kjær fra DHFs rådgivning og Per Dissing fra DH Brønderslev fortæller om bisidderens opgave, og hvordan De Sociale Nævn fungerer. Afholdes på Kærby Hvilehjem. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe og kage 27. maj, kl : Sommerudflugt til Lindholm Høje Læs mere om arrangementet når tiden nærmer sig 16. september, kl : Om servicehunde Vi forventer en spændende aften, hvor vi får besøg af en instruktør og ikke mindst en eller to servicehunde, så vi kan se hvordan hundene arbejder og oplæres. Afholdes på Kærby Hvilehjem. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe og kage 14. oktober, kl : Virksomhedsbesøg hos Vela Denne aften skal vi besøge fabrikanten af arbejds- og kørestole Vermund Larsen A/S, bedre kendt som VELA. Afholdes hos Vela på Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV 25. november, kl : Juleafslutning Læs mere om arrangementet når tiden nærmer sig Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

16 Side 16 Nyhedsbrev nr Besøg klubbens hjemmeside på

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG

DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG DANSK HANDICAP FORBUND AALB RG Aalborg og Jammerbugt kommuner DHF AALBORG NR. 3 AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 3 Kære medlem... side 5 Maria flytter... side 7 BPA - ny vigtigt

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar,

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. aftale om overdragelse af deres arbejdsgiveransvar, Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.2 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem De fleste af os er nu på den kedelige side af

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre

NYHEDSBREV 4, 2014. Finanslov med fokus på ældre 16. årgang december 2014 NYHEDSBREV 4, 2014 Finanslov med fokus på ældre Finansloven tredjebehandles d. 18. december, og vi forventer en vedtagelse. Vi har op til og under de første behandlinger - forsøgt

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed

Kommunal sagsbehandling 2009. Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Kommunal sagsbehandling 2009 Eksempelsamling fra den kommunale virkelighed Dokument tilrettet 25.04.2009 4795-09 /KP Eksempler: 1. Vedrørende ledsagerordning. Synshandicap...4 2. Vedrørende hjælpemidler.

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv.

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11. Rejser og repræsentation mv. FARUM-KOMMISSIONEN Bind 11 Rejser og repræsentation mv. Bind 11 Rejser og repræsentation m.v. Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

OKTOBER-NOVEMBER 2011

OKTOBER-NOVEMBER 2011 ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen OKTOBER-NOVEMBER 2011 LEGER SIG UD AF UTRYGHED. SIDE 12-13 Charlotte Svanberg vil ikke nøjes med blot at være patient POLITIKERNES LØFTER SORT PÅ HVIDT. SIDE 6-7 Politikere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN

førtidspensionisten MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA MINISTEREN førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 1 JANUAR 2005 MØDE OM FLEXJOB NÅR KOMMUNEN SPÆNDER BEN SPØRGSMÅL TIL & SVAR FRA

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere