Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære medlem... Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland"

Transkript

1 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj Kære medlem... Der er igen røre i BPA-land. Kommunale embedsmænd og politikere har spottet BPA som et muligt spareobjekt. Kommunerne ønsker afdækket, hvor meget man kan stramme bevillingsskruen brugere og endnu flere hjælpere er dermed bragt i en usikker situation - brugernes livskvalitet og hjælpernes job er i spil. Her i det nordjyske har vi endnu ikke set alvorlige generelle forringelser, mest problemer vedr. lønudmålinger, men der sker ting og sager ude i landet og det er svært, ikke at være bekymret for fremtiden. Før var nøgleordene i BPA livskvalitet, behov, selvbestemmelse, sammenhæng og fleksibilitet. Det synes en række kommuner at ville reducere til ét økonomisk styring. Samtidig er BPA-ordningen ved at blive kvalt i bureaukrati. Der har været problemstillingen om respiratorbrugerne i Region Hovedstaden, der blev solgt i udbud til private leverandører. Respiratorbrugerne kæmper for at være herre i egen BPA, for fortsat selv at kunne udpege deres hjælpere, ikke at blive pålagt dobbelthjælp og for fortsat at kunne have døgnvagter. Aktuelt går bølgerne højt om Aarhus Kommunes planer vedr. styrbar BPA. Deres plan indebærer, at nuværende BPA-brugere skal presses ud af BPA-ordningen, og over på hjemmehjælp, eller helt ud af eget hjem og i boform eller på plejehjem. For BPA brugere i eget hjem vil man fjerne timer til indkøb af dagligvarer og madlavning, for i stedet at tilbyde kommunal madordning. Egen hjælper om natten tænkes i mange tilfælde erstattes af hjemmehjælp. Sideløbende spøger LOBPAs hviletidsdispensation i kulissen. Som vi læser den, umuliggør den reelt døgnvagter. Døgnvagter er betinget af 6 timers sammenhængende hvile, men kan man tilbyde det, har man næppe døgnbevilling. Vi holder vejret og glæder os, over alt det, der trods alt går godt. Vi håber, at vores politikere forstår, hvad BPA betyder for den enkelte brugers livskvalitet og mulighed for at være aktiv medborger. Vi håber, man fortsat vil værne om denne helt særlige ord-

2 Side 2 Nyhedsbrev nr ning, der har været velfungerende i over 30 år. På det lokale niveau glæder vi os over efterårets vellykkede og velbesøgte klubarrangementer. Der har både været plads til det faglige og det sociale. Det er en fornøjelse at være sammen med jer og opleve den store erfaringsudveksling. Tak for i år! Jeg håber, at vi ses igen i det nye år. Andet steds i nyhedsbrevet kan du se aktivitetskalenderen for Med ønsker om en glædelig jul og et godt nytår! Lotte Mørkhøj formand Generalforsamling Mandag d. 18. februar 2013 kl , spisning kl på Kærby Hvilehjem i Aalborg Dagsorden iht. vores vedtægter Følgende er på valg: Lotte Mørkhøj Lis Kristensen Jan Krogh Sørensen samt suppleanterne Bodil Hovmark og Karen Stoltze Husk tilmelding til mad senest d. 10. februar el / Besøg klubben på facebook Besøg klubbens hjemmeside på

3 Side 3 Nyhedsbrev nr Aarhus-gyseren Sidst i september måned sprang der en bombe i BPA-netværket. En bruger i Aarhus Kommune faldt over et notat fra forvaltningen i Aarhus kommune. Notatet handlede om generelle besparelser på BPA og indgik som bilag i budgetforhandlingerne i Aarhus. Hverken Brugerklubben eller Handicaprådet i Aarhus var forinden hørt om forvaltningens overvejelser. Notatet var udarbejdet så byrådet kunne tage stilling til, om BPA opfylder betingelserne for at være økonomisk styrbar. Med andre ord, skal BPA bevilges ud fra den hidtidige individuelle og konkrete behovsvurdering, eller skal kommunen definere et serviceniveau indenfor en fastsat økonomisk ramme. Tankerne bag anbefalingen om at gøre BPA styrbar er intet mindre end kyniske og ligner en regulær afviklingsplan for BPA. Fra notatets resume: "For nogle BPA brugere kan et ændret serviceniveau betyde, at det bliver sværere at rekruttere hjælpere. Dette kan delvist imødegås ved, at BPAbrugerne flytter sammen i en art bofællesskaber og deler hjælpere i ydertimerne. Det kan også betyde, at andre BPA brugere opgiver at modtage hjælp via BPA. I så tilfælde, vil de skulle modtage et alternativt tilbud enten i form af en plejeboligplads eller i form af en boformsplads." Aarhus Kommune vil presse brugere over på hjemmehjælp f.eks. om natten, og presse andre ud af eget hjem og på plejehjem eller i boform. Det må kommunen godt nok ikke, for bevilges BPA er det brugerens valg, om BPA skal dække hele hjælpebehovet, eller man ønsker at bruge hjemmehjælpsordningen i visse tidsrum. Det fremgår klart af forarbejderne til loven. Aarhus Kommune vil hjælpe brugerne til at vælge hjemmehjælp, ved at undlade at bevilge den fyldtid, der skaber sammenhæng i BPAbevillingen. Den strategi er heller ikke lovlig, for hele formålet med BPA er, at hjælpen skal være fleksibel, sammenhængende og helhedsorienteret, ligesom BPA altid skal bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering. At netop Aarhus Kommunes spareplan har fået hele BPA-verdenen til at ryste og reagere, skyldes, at Aarhus Kommune stod fadder for hjælpeordningen, der blev til BPA i Af historiske årsager er derfor mange kommuner, der ser mod Aarhus, når praksis i BPA skal fastsættes. Aarhus var i årtier forgangskommune på området og mange unge mennesker med et handicap har søgt mod Aarhus, netop for at kunne få en hjælpeordning. Siden kommunalreformen og BPA har Aarhus Kommune ændret kurs. Først Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

4 Side 4 Nyhedsbrev nr fiflede Aarhus Kommune med hjælpernes arbejdstidsbestemte tillæg, så de blev udmålt efter holddriftaftalen for buschauffører og maritimt personale. Siden hjemsendte man en lang række borgere med BPA, så deres BPA-sag skal behandles og udmåles i en tidligere bopælskommune, selv om de pågældende har boet og betalt skat til Aarhus Kommune i årtier. Og nu har Aarhus Kommune så besluttet at gøre hele området styrbart. Aarhus Kommune er desværre ikke alene om at ville spare på BPA. Rundt om i landet har vi de seneste måneder set flere hårrejsende eksempler, hvor brugere med døgnhjælp pludselig revisiteres til markant mindre hjælp, trods et uændret funktionsniveau og hjælpebehov. Senest har vi kunne læse om muskelsvindramte Line fra Horsens, hvor kommunen beskar bevillingen med 68 timer om ugen. Nævnet underkendte kommunens afgørelse, men kommunen har nu anket til Ankestyrelsen. Kommunerne tester lovgivningen lige til kanten og nogle steder synes de bevidst at bryde loven. Når en bruger vælger at klage over kommunens afgørelse, så har kommunen også fat i den lange ende, for en klage har ikke opsættende virkning. Kommunens afgørelse træder i kraft, indtil klagen er behandlet i ankesystemet. Det betyder, at kommunen opnår en betydelig økonomisk gevinst ved at forhale sagerne, når der f.eks. er tale om BPA. Her i det nordjyske holder vi vejret og håber, at vores kommuner holder sig i skindet. Vi følger udviklingen og vi samarbejder med de andre klubber Brugerklubben i Aarhus og Bruger & Hjælper Gruppen i Midt- og Sydjylland. Vi ved, at en lovrevision er på trapperne, og håber, at den kan bringe ro over BPA igen. Klubberne har i fællesskab sendt et brev til Socialministeren og Folketingets Socialudvalg, og senere har Danske Handicaporganisationer gjort det samme. De kan læses på vores hjemmeside under nyheder, hvor du også kan læse ministerens svar til os. På Facebook er der i øvrigt opstået flere grupper, hvor man diskuterer BPA og forsøger at påvirke landspolitikerne. I øvrigt besluttede rådmand Hans Halvorsen i Aarhus den 19. december at stille spareplanerne i bero. Kommunen havde modtaget over 100 høringssvar fra borgere, handicaporganisationer, center for menneskerettigheder m.fl. Samtidig har det angiveligt gjort indtryk, at både Socialministeren og andre har peget på, at de planlagte besparelser vil betyde lovbrud. Lotte Mørkhøj og Lis Kristensen Besøg klubbens hjemmeside på

5 Side 5 Nyhedsbrev nr Efterårets Arrangementer Det var et godt efterår! Alle arrangementer var velbesøgte og vi så både gamle kendinge og nye ansigter. Nedenfor kan du læse lidt om hvert arrangement. Materialet fra arrangementerne kan du finde på klubbens hjemmeside: Rejseforedraget Den 10. september havde klubben besøg af Anna Le Dous, som fortalte om hvordan man kan komme ud at rejse, selvom man er kørestolsbruger. Da vi i aktivitetsudvalget, fandt på at vi skulle have et rejseforedrag, og at det var oplagt at spørge Anna, overvejede vi om hun nu ville komme helt fra Københavnsområdet til Aalborg for at holde foredrag for os. Men det kan jo aldrig skade at spørge, første henvendelse blev ikke særlig lang, for Anna var på rejse i Tyrkiet, hun sagde dog at hun gerne ville komme, og at datoen passede hende fint, vi skulle ringe når tiden nærmede sig, da vi gjorde det var Anna på Lofoten. Det begyndte så småt at gå op for os, at det at komme fra København til Aalborg ikke ville være den store udfordring for Anna, vel næsten som når vi andre tager en tur i Bilka Dagen oprandt hvor foredraget skulle afholdes, og der var nærmest rekord tilmelding i klubben, jeg er sikker på at ingen gik skuffet hjem den aften, Anna fortalte om sin jordomrejse, som bland andet bragte hende til USA, Australien, New Zealand, Singapore og Kina. Ind imellem billeder fra rejsen, fik vi gode tips og ideer til hvordan man skal rejse som handicappet person i den store vide verden. Undervejs i foredraget var der mulighed for at stille spørgsmål, og spørge- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

6 Side 6 Nyhedsbrev nr Psykisk arbejdsmiljø Den 1. oktober havde vi besøg af de tre arbejdsmiljø-psykologer, der sidste år lavede kandidatafhandling om relationen mellem bruger og hjælpere i BPA. De tre fortalte om deres konklusioner og gav os en masse Konflikthåndtering Den 24. oktober var temaet konflikthåndtering. Vi havde besøg af Lone Barsøe fra Egmonthøjskolen, der er en af landets mest erfarne BPAundervisere. Det blev en spændende Julehygge Traditionen tro havde vi sidst i november måned julehygge med æbleskiver og gløgg. Vi var mange medlemmer i år og vi havde en super lysten var stor hos de fremmødte. Jeg synes bestemt at foredraget med Anna Le Dous, er noget af det bedste vi har haft i klubben, og jeg tror ikke det skal vare alt for længe inden vi igen finder en berejst foredragsholder til et arrangement. Du kan se Anna Globetrotter tips på vores hjemmeside. input til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø og APV. Det var en meget spændende aften og både afhandlingen og powerpoints fra oplægget kan ses på vores hjemmeside. aften, med mange gode refleksioner, input og diskussioner. Lones materiale fra aftenen kan ses på vores hjemmeside. hyggelig aften, selv om der "bare" var hygge på programmet.. Besøg klubbens hjemmeside på

7 Side 7 Nyhedsbrev nr Aalborg Kommune og BPA sidste nyt Der har igennem længere tid været problemer i Aalborg Kommune med for lange sagsbehandlingstider. For at overholde fristerne er de forlænget til: ansøgning om hjemmehjælp jfr. 83 er nu 5 uger ansøgning om BPA jfr. 96 er nu 4 måneder ansøgning om støtte til kontaktpersoner jfr. 98 er nu 4 måneder ansøgning om aktivitet og samværstilbud jfr. 104 er nu 4 måneder Handicaprådet har været hørt og gjorde indsigelser med begrundelse om, at det er særdeles belastende for borgerne med de lange ventetider. Der er etableret et team af sagsbehandlere, der behandler akutte ansøgninger kommunen vurderer, hvad der er akut. Kontakt klubben, hvis du savner svar på en ansøgning vedr. din BPA. Klubben har ved flere henvendelser til henholdsvis Rådmanden og senere Myndighedschefen forespurgt til lønudmålingen ved rådighedsvagter. Det blev fastslået, at man havde glemt at tage højde for tillægget (+50 %) ved de aktive tilkald i rådighedsvagt. Vi fik oplyst i december 2011, at det ville blive reguleret "snarest". Det er ikke sket endnu, men vi er orienteret om, at reguleringen nu er iværksat og man kun mangler en enkelt borger. Dermed skulle de få ordninger med rådighedstimer i bevillingen også være sikret aflønning ud fra kommunens valgte udmålingsgrundlag. Vi har ligeledes spurgt til hvornår BPA-borgere, der selv er arbejdsgivere, kan forvente et samlet regnskab over rådighedssummen for 2011 og Dette har ifølge kommunen været mere kompliceret at udarbejde end først antaget. Regnskabet for 2011 forventes udsendt lige efter nytår. Vi anbefaler, at i jævnligt spørger efter jeres regnskab. Lis Kristensen og Bodil Hovmark Forsikring af hjælpemidler Vi er i klubbens bestyrelse blevet oplyst om, at der anvendes forskellige regler i forhold til forsikring af brugernes hjælpemidler. Nogle brugere henvises til, at det er borgerens private ansvar andre at kommunerne erstatter ved skader. Hjælpemidler opdeles i forskellige kategorier og der skelnes mellem hjælpemidler og forbrugsgoder. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

8 Side 8 Nyhedsbrev nr Der ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Tidligere tiders mulighed for støtte til f.eks. vaskemaskine er således inddraget. Bevilling af et hjælpemiddel eller et forbrugsgode er uafhængig af borgerens økonomi og forsørgelsesgrundlag. Ydelsen af hjælpemidlet/forbrugsgodet er skattefri. Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Der kan normalt heller ikke ydes støtte til forbrugsgoder, som ansøgeren selv har anskaffet, inden bevilling er givet. Hjælp ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalie. Ved bevilling til en trehjulet knallert er det en betingelse, at brugeren tegner den lovpligtige ansvarsforsikring og afholder udgiften dertil. Der kan ikke stilles krav om, at brugeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Brugeren er forpligtet til at passe på hjælpemidler som på sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet eller går hjælpemidlet til grunde, kan kommunalbestyrelsen, hvis brugeren eller skadevolderen har en familieforsikring, undersøge om skaden kan dækkes. Brugeren er forpligtet til at medvirke hertil. Kommunalbestyrelsen vil ved hyppige skadesforløb kunne tage disse i betragtning ved vurderingen af, hvorledes hjælpemiddelbehovet kan løses og hvilket hjælpemiddel, der i den konkrete situation skal stilles til rådighed. Det er et vilkår, at brugeren tegner lovpligtig ansvarsforsikring og afholder udgiften hertil. Der kan ikke stilles krav om, at der tegnes kaskoforsikring. Der kan også ydes hjælp til lovbefalet styrthjelm, jf. principafgørelse C Der kan ikke stilles krav om, at brugeren skal holde høreapparater særskilt forsikret. Brugeren er forpligtet til at passe på høreapparatet som på sine egne ting. Beskadiges høreapparatet, og går høreapparatet til grunde, kan kommunalbestyrelsen, hvis brugeren eller skadevolderen har en familieforsikring, forhøre om skaden kan dæk- Besøg klubbens hjemmeside på

9 Side 9 Nyhedsbrev nr kes. Brugeren er forpligtet til at medvirke hertil. Biler skal af borgeren holdes fuldt kaskoforsikret af hele bilen og særlige indretninger. Hertil tegnes lovpligtig ansvarsforsikring. Hele regelsættet til området kan ses på: www. tinyurl.com/vejledning6 Lis Kristensen "Tavshedspligt" i forretningens interesse! For nylig talte vi med et medlem, der har valgt at overdrage sit arbejdsgiveransvar til en privat leverandør. Medlemmet fortalte, at leverandøren har pålagt medlemmet tavshedspligt om deres aftale og medlemmet må kun søge vejledning om sin BPA hos leverandøren selv. Der er grund til bekymring. BPA er blevet en forretning og som brugere mødes vi af veltalende sælgere, der gerne vil tjene på vores BPA. Vi skal huske, at leverandørens interesse ikke alene er vores ve og vel. Først og fremmest bør du altid søge vejledning inden en kontrakt med en leverandør underskrives. Det er vigtigt, du forstår alle konsekvenser af aftalen. Hvis leverandøren er seriøs, forklares kontrakten punkt for punkt inden underskrift, og du opfordres til at gennemgå den i ro og mag, evt. med hjælp fra en uvildig rådgiver. Du skal vide, hvilke pligter du får med kontrakten både i det daglige og evt. på længere sigt, og du skal vide, præcist hvilke opgaver leverandøren påtager sig. Hvis en leverandør prøver at tale dig fra at søge vejledning inden underskrift, bør dine alarmklokker ringe uanset hvor flink konsulenten forekommer at være. Alarmklokkerne bør også ringe, hvis du pålægges tavshed om din BPA og de problemer, du evt. løber ind i under samarbejdet. Det er både BPA-ordningens styrke og svaghed, at vi i princippet har 100 % valgfrihed. Kommunen kan ikke udelukke en leverandør, som du ønsker at bruge. Friheden indebærer dog også, at der ikke er den tryghed i BPA, at leverandøren skal opfylde visse betingelser og er godkendt. BPA er et stort ansvar, også når du bare er arbejdsleder! Vi har set eksempler på, at leverandører gerne vil overtage hele ansvaret i BPA vagtplan, valg af hjælpere mv. Det kan være fristende, at give ansvaret for de besværlige og tidskrævende opgaver fra sig. Men gør du det, frasiger du dig også den frihed og den selvbestemmelse, der er selve ideen med ordningen, og vær opmærksom på, at du risikerer at miste Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

10 Side 10 Nyhedsbrev nr din BPA, hvis du ikke selv varetager arbejdslederopgaven. Klubben ønsker fuld åbenhed i BPA, og vi håber den kommende lovrevision vil give os bedre redskaber til at vurdere de leverandører, der gerne vil varetage vores arbejdsgiveransvar! Merudgifter ved ferie Ankestyrelsen fastslog i en ny principafgørelse nr.: , at nødvendige merudgifter til hjælper to kunne dækkes i de søgte to uger. Det vurderes at være "normalt" for danskere at holde flere ugers årlig ferie. I den konkrete sag havde NN ret til dækning af merudgifter til en ekstra hjælpers diæter og opholdsudgifter til 1 uges sommerskole og 1 uges ferie. Det er bemærkelsesværdigt, at der blev bevilget diæter. Normalt forudsættes det at hjælpere selv skal afholde udgifter til fortæring og må benytte mulighederne for at anvende skattefradrag. Ankestyrelsen har tidligere truffet afgørelser om retten til hjælp ved mere end en uges ferie i udlandet. Der var engang, fortalt af Lis Kristensen I nummer indledte Lis fortællingen om tiderne før BPA. Dengang offentlig hjælp til mennesker med svære handicaps var stærkt begrænset og ansvaret for hjælpen lå i familierne og hos venner. Det var dengang, hvor det at flytte hjemmefra typisk var ensbetydende med en institutionsplads. Spring på Lis fortælling her... (tidligere udgaver af nyhedsbrevet: At søge arbejde med løn og med diverse praktiske begrænsninger som kørestolsbruger var naturlig nok noget af en udfordring, når etablering af en ulønnet praktik havde været så svær. Jeg søgte almindelige jobs uden held. 10 måneder fulgte med en psykisk nedtur, hvor jeg f.eks. sov 10 timer i døgnet for ikke hele tiden at blive konfronteret med min egen utilstrækkelighed og følelsen af et svært liv forude. På trods af håbløs- Besøg klubbens hjemmeside på

11 Side 11 Nyhedsbrev nr heden begyndte jeg at undersøge datidens muligheder for skånejob. Det førte indirekte frem til et tilbud om et 3 måneders vikariat på almindelige vilkår. De kommende kolleger havde før endelig ansættelsesaftale tilbudt at hjælpe mig med at tage tallerken og drikkevarer i kantinen og hjælpe ved et dagligt toiletbesøg jeg havde indset, at jeg ikke længere kunne klare en hel dag uden væske. Kollegerne foreslog et skema, hvor faste kolleger hjalp 2 uger ad gangen derved skulle jeg ikke altid spørge en tilfældig, og de var ikke forpligtede alle dage. Sikke et tilbud! Jeg var efter ca. 1 års arbejdsløshed, der havde været præget af lavt selvværd, mere end klar til den ny fase i mit liv. Boligsituationen blev videreført og min udgift til taxi-transport til og fra arbejde kunne fratrækkes i skat. Jeg blev bevilget endnu en el-kørestol, så der var en el-kørestol både hjemme og på arbejde jeg kunne løftes ind og ud af en taxi-personbil. På det tidspunkt var taxi-liftbusser sjældne og meget dyre, men puslespillet gik op med personbiler. Siden blev DSB koblet på ved transport i forbindelse med udenbys møder. Her blev jeg kørt i taxi til station, DSB-personale løftede mig efter advisering ind og ud af toget og jeg kunne køre videre i taxi. Jeg er altid blevet løftet ind og ud på aftalte stoppesteder, men jeg har da af og til været nervøs for, om jeg var glemt på trods af advisering her har andre passagerer kunnet være behjælpelige med at kalde på personale. Langt de fleste mennesker vil gerne hjælpe. En stressfaktor var også, hvis taxi en var forsinket toget ventede jo ikke, men jeg lærte altid at beregne rimelig køretid. Turen til USA havde været en så stor oplevelse, at jeg måtte forsøge igen. Organisationen, der havde formidlet opholdet, ville gerne prøve igen. Jeg ønskede først at komme til Israel, men her var ikke mulighed for ophold på det ønskede tidspunkt. Mexico mente, jeg ville få et kulturchok det var også en måde at fraskrive en handicappet ansøger. Herefter spurgte jeg organisationen: Hvor kan jeg så søge? svaret var, at vi kunne forsø- Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

12 Side 12 Nyhedsbrev nr ge Japan fint for mig! Der gik lang tid, vist nok en måneds tid, før ja et kom. Man ville forsøge at finde privat indkvartering med vestligt almindeligt toilet!!!. Hvis det ikke lykkedes, var der mulighed for at bo på et revalideringshjem, hvor lederen også havde kontakt til udvekslingsorganisationen. Sikke en mulighed en kollega spurgte mig kort før afrejse: Hvem henter dig i lufthavnen? Det ved jeg ikke, men jeg har et tlf.nr.!!! Jeg havde en del sommerfugle i maven over at rejse alene til et så fremmed land før afrejsen. Jeg husker, at jeg om morgenen på afrejsedagen virkelig blev usikker, men en af mine regler hjemmefra var, at havde man sagt A måtte man også sige B! Allerede i Aalborg lufthavn på vej ud til flyet, var nervøsiteten overtaget af spænding over forløbet af ferien. Ved ankomsten til Japan var der først ingen til at afhente mig, men efter opkald over højtaleren viste det sig, at en flok med tilhørende bus stod et andet sted. Jeg var ankommet via vare- og ikke personindgang vi mødtes og de havde en plan for private indkvarteringer forskellige steder, transport, dag- og nathjælp samt oversættelse japansk/engelsk. Jeg var klar til nogle af de mest indholdsrige 3 uger i mit liv. Alle mulige og umulige forventninger blev indfriet på turen og indtrykkene var talrige. Jeg var meget træt, da vi landede i Aalborg tænkte, da jeg kiggede ind i ankomsthallen: Hvad er det for en flok turister, der står dernede og vinker med flag? Det var mine kolleger med børn, der var mødt op for at modtage mig. Fantastisk og jeg fik lige et sidste energi-pift og kunne køre hjem i seng. Kontakten til Japan blev vedligeholdt og resulterede i planlægning af et nyt besøg derovre 5 år senere. Her rejste jeg imidlertid ikke alene. En veninde havde mulighed for at bruge sin 3 ugers ferie sammen med mig og agerede hjælper på denne tur. Vi boede både privat og på hotel og havde også her en uforglemmelig tur. Ledsagelsen af min veninde gjorde turen mere afslappende og tryg for mig, men der var naturligvis fortsat uforudsete hændelser. Jeg betalte billetten vi fik en fælles oplevelse, som vi stadig gerne mindes. Min veninde og jeg har fortsat enkelte kontakter fra Japan havde således besøg af en japansk veninde sidste sommer. Hun var ledsaget af 5 andre kvinder på fælles studietur, hvor de så bo- og livsmuligheder for ældre og handicappede her. Besøg klubbens hjemmeside på

13 Side 13 Nyhedsbrev nr Mit vikariat på arbejdsmarkedet blev gradvist forlænget. Min pension blev frakendt og en såkaldt invaliditetsydelse tilkendt, da jeg nu gennem længere tid havde tjent en normal løn det var en stærk følelse at tjene mine egne penge gennem en beskæftigelse, jeg fandt spændende og interessant og herforuden arbejde sammen med gode og vedkommende kollegaer. Ved ansøgning til en fast stilling samme sted var jeg dog lige ved ikke at få den. Problemstillingen gik på, at jeg måske kunne ansættes i skånejob og en ny udefra i den ledige stilling altså 2 medarbejdere i stedet for kun 1. Så nedlagde mine kollegaer arbejdet i protest og i solidaritet med mig. Det varmede mig helt usigeligt i den tid. Jeg endte med at få stillingen og var i samme afdeling i alt ca.14 år. Gratis internet-kurser om BPA Introduktion Samarbejdets veje og vildveje Ansættelse af hjælpere Personalejura Socialstyrelsen (før Servicestyrelsen) har lavet et e-læringskursus til borgere der ansætter hjælpere. Kurset er opdelt i moduler: Arbejdsmiljø Ledelse, kommunikation og konflikthåndtering Link: Messe om velfærdsteknologi I weekenden den 13. og 14. oktober blev der afholdt Velfærdsteknologiog handicapmesse i ARENA NORD i Frederikshavn. Med stande lød det til at være et meget seriøst alternativ for os nordjyder til den handicapmesse, som bliver afholdt i Bella Centret på Amager. Jeg havde egentligt ikke noget specifikt, jeg gik efter eller stod og manglede i min hverdag; så det var af ren Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

14 Side 14 Nyhedsbrev nr og skær nysgerrighed, at jeg stod op en trist og grå lørdag formiddag for at køre til Frederikshavn i silende regnvejr. Og her var der imponerende mange mennesker ved de mange stande i sirligt ordnede firkanter; de store kørestolsfirmaer var selvfølgelig repræsenteret (Permobil var kommet over fra Sjælland), forskellige producenter af gulv- og trappelifte over udstillere af træningsredskaber til stande for forskellige afdelinger af Frederikshavn Kommune. Sidstnævnte var jeg særligt og positivt overrasket over, da jeg aldrig tidligere har oplevet en kommune promovere sig selv i den grad. De havde bl.a. lavet stande for deres Tilgængelighedsudvalg, Handicapråd samt Jobcenter. Jeg fik en god snak med folk fra alle tre stande om muligheder og begrænsninger i forhold til fysisk tilgængelighed i byrummet og i forhold til uddannelse og arbejde. Bl.a. fik jeg en DVD ved Jobcentrets stand omhandlende kompensationslovgivningen, hvor en række personer fortæller om deres brug af denne for at komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg havde aldrig hørt om denne lovgivning før, så jeg glæder mig til at høre deres beretninger. Til legebørnene var der selvfølgelig også de mere underholdende stande. Blandt dem var Peter Rosenmeier, nylig bronzevinder ved de Paralympiske Lege, som gav borgmesteren i Frederikshavn Kommune og andre interesserede en lektion i bordtennis, de fleste kunne tage at føle på! Team Wounded Racing skal også nævnes i denne forbindelse; et hold, der er blevet til på initiativ af og udelukkende består af fysisk sårede soldater, som har det fælles mål at få deres racerbil først over stregen. Eller med deres egne ord; holdet består af 14 medlemmer, men kun 5 par ben Jeg sluttede denne oplevelsesrige dag ovre ved en professor fra Aalborg Universitet, som havde udviklet sin egen tvilling. Den kunne ikke meget mere end at rokke lidt med arme og ben, men flot var den Christopher Strøyer Besøg klubbens hjemmeside på

15 Side 15 Nyhedsbrev nr februar, kl : Generalforsamling med spisning Afholdes på Kærby Hvilehjem. 25. marts, kl : Om bisidderhjælp og De Sociale Nævn Socialrådgiver Lene Kjær fra DHFs rådgivning og Per Dissing fra DH Brønderslev fortæller om bisidderens opgave, og hvordan De Sociale Nævn fungerer. Afholdes på Kærby Hvilehjem. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe og kage 27. maj, kl : Sommerudflugt til Lindholm Høje Læs mere om arrangementet når tiden nærmer sig 16. september, kl : Om servicehunde Vi forventer en spændende aften, hvor vi får besøg af en instruktør og ikke mindst en eller to servicehunde, så vi kan se hvordan hundene arbejder og oplæres. Afholdes på Kærby Hvilehjem. Entre kr. 50,00 inkl. kaffe og kage 14. oktober, kl : Virksomhedsbesøg hos Vela Denne aften skal vi besøge fabrikanten af arbejds- og kørestole Vermund Larsen A/S, bedre kendt som VELA. Afholdes hos Vela på Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV 25. november, kl : Juleafslutning Læs mere om arrangementet når tiden nærmer sig Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland v/ formand Lotte Mørkhøj Løvenborgparken Nørresundby

16 Side 16 Nyhedsbrev nr Besøg klubbens hjemmeside på

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk

Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr. 3 2013 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem I skrivende stund nærmer vi os 2014. Et årsskifte

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland. Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Dansk Handicap Forbund - Aalborg afdeling Møde om BPA- spareplanen i Aalborg 1) Velkomst 2) PrakAske oplysninger 3) PræsentaAon af arrangører og eksterne gæster 4) Om spareplanen 2013 5) Pause m. kaffe

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Jeg har set frem til mødet i dag. Det er afgørende for mig, at vi får givet jer en omhyggelig orientering

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Når man får tildelt en hjælpeordning for at få overvåget den respirator eller maske, der støtter vejrtrækningen, forandrer

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2012 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Kære medlem Der sker noget i klubben året rundt Lige nu er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN 2 PROFIL Bruger - Hjælper Formidlingen blev etableret i 1996, og er i dag Danmarks største leverandør af personlig og praktisk hjælp til mennesker med handicap. Den daglige

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus.

Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA ordningen her i Aarhus. Talepapir Aarhus Kommune Socialforvaltningen Anledning Tale holdes den Informationsmøde for BPA brugere 26. november kl. 15 i Turbinehallen Sagsnummer: Goddag alle sammen og velkommen til mødet om BPA

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere