Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på"

Transkript

1 Forlagskatalog 2011

2 Indhold DBI sikkerhed du kan stole på DBI er Danmarks førende videncenter indenfor såvel brandsikring som tyverisikring. Vi kombinerer den nyeste viden og næsten 100 års erfaring i en række unikke ydelser til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. DBI leverer høj kvalitet. DBI s medarbejdere er både hos myndigheder og virksomheder værdsatte som de rådgivere, der ved mest om brand- og tyverisikring i Danmark. Aktiv og målrettet efteruddannelse sikrer, at DBI s specialister altid er engagerede og fagligt kompetente. Du kan altid stole på DBI s rådgivning. DBI arbejder målrettet for at beskytte liv og værdier. Vi er en selv-ejende og uvildig virksomhed, der er uafhængig af både producenter, rådgivere, installatører, forsikringsselskaber og myndigheder. Derfor kan vi altid forfølge vores fornemste mål: At nå frem til den optimale løsning med det rigtige sikkerhedsniveau for vores kunder også når løsningen er innovativ eller udfordrende. DBI leverer hverken for meget eller for lidt. DBI udfører også brandprøvning. Vores testfaciliteter er kendt på verdensplan, og vores prøvningsrapporter bliver bredt anerkendt internationalt på grund af vores uvildighed, kompetence og erfaring. Det skaber værdi at samarbejde med DBI. DBI deltager i forskning og udvikling for hele tiden at udbygge vores kernekompetencer. Vi henter ny viden hjem fra udlandet, og vi er med til at udarbejde standarder, normer og guidelines, der gør det nemt at få udbytte af vores omfattende viden i praksis. DBI er et GTS-institut, som indgår vi i et teknologisk netværk med mere end specialiserede medarbejdere. DBI Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Telefon , Telefax Håndbøger DBI vejledninger Brandtekniske informationer Diverse DBI retningslinier DBI forskrifter DBI Fakta Elementær brand E-læring Varmt arbejde Undervisningsmateriale Kursuspakker Gode råd PC-software Bøger fra andre Film Skilte og opslag DBI-medlemskab Priser De anførte priser er ekskl. moms. Priserne reguleres årligt i takt med pris- og løntallet. Forbehold for prisændringer og trykfejl. Administrations- og forsendelsesgebyr Alle priser er opgivet ekskl. administrations- og forsendelsesgebyr, som er kr. 45,- for forsendelser under 1 kg. Forsendelser over 1 kg og forsendelser til udland tillægges kr. 85,-. Bestillinger til Grønland eller Færøerne tillægges et gebyr efter PostDanmark s gældende takster. Hvis ikke andet er anført, benytter vi den billigste forsendelsesmetode. Udgivet januar DBI Eftertryk kun med tilladelse.

3 Elementær brandbekæmpelse Det populære undervisningshæfte Elementær brandbekæmpelse er nu udgivet i en 11. udgave. Hæftet er udarbejdet af DBI og udgivet i samarbejde med Beredskabstyrelsen. Undervisningshæftet er en vejledning i, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man med simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelse. Den 11. udgave af Elementær brandbekæmpelse Alarmer brandvæsnet indeholder følgende rettelser: Begræns ilden Nyt pkt. tilføjet i boxen Begræns ilden (s. 3) Begrebet Strålevarme er ændret til varmestråling. Bekæmp ilden Derudover er tilføjet afsnit om Varmestrømning og Varmeledning (s. 9) Sætningen Det kaldes også strudsesyndromet er slettet (s. 11) Afsnit om mobiltelefon er ændret (s. 13) Ny illustration af vandfyldt slangevinde samt ændring af afstand fra mindst 10 m til mindst 9 m (s. 20) Beskrivelse af trykvand- og pulverslukker ændret (s. 22 og s.23) Ny billedtekst vedr. benzindampe (s. 26) Ændring bl.a. vedr. transport og oplag af fyrværkeri (s. 33). Undervisningshæftet er Svanemærket. Trinvis brandbekæmpelse Red mennesker Brandsikker bolig 16 gange i døgnet rykker brandvæsnet ud til en opstået boligbrand i Danmark. De mest alvorlige af disse brande koster årligt mere end 80 mennesker livet. Hertil kommer, at mange flere under brand mister kæledyr og værdifulde ejendele, som måske ikke kan erstattes. Tobaksrygning er fortsat den største enkeltårsag til dødsbrande. Andre typiske årsager er fejl i elektriske installationer og manglende forsigtighed i forbindelse med madlavning, el-apparater og levende lys. Men også et jævnt stigende antal påsatte brande vækker uro og bekymring. I Brandsikker bolig kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. Bogen indeholder også gode øvelser til hele familien, så de kan lære at komme ud af boligen på den rigtige tid. Mængderabat Ved køb af 200 stk. (1 kasse) -10% Ved køb af 800 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 1200 stk. (6 kasser) -30% Mængderabat Ved køb af 160 stk. (1 kasse) -10% Ved køb af 640 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 960 stk. (6 kasser) -30% 1300 Se side Se side

4 Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Hvilke håndildslukkere skal virksomheder have og hvor mange? Alle store brande starter som små brande Det er nemmere at slukke små brande end store brande Små brande giver mindre skader end store brande. Det lyder jo logisk og enkelt. Men hvordan sikrer man i praksis, at en brand kan blive slukket, mens den er lille? Hvis vi ser bort fra automatiske slukningsanlæg, er det vigtigste, at man har noget velegnet slukningsudstyr ved hånden. Dernæst er det afgørende, at der er nogen, som kan betjene udstyret effektivt og korrekt Se side 26. Specielle sikkerheds- og brandskilte DBI tilbyder hjælp til at få fremstillet skilte, der ikke findes som standard, f.eks. oversættelse af allerede eksisterende skilte. Kontakt DBI s forlag for yderligere information. Har du spørgsmål omkring skilte, opgaver og priser, så kontakt Annett i forlaget på telefon eller De mest almindelige former for håndildslukningsudstyr er håndsprøjter, vandfyldte slangevinder, brandtæpper og håndildslukkere. Denne folder handler om håndildslukkere: Om hvilke slukkere man skal have, hvor de skal placeres, og hvor mange man bør have. Folderen omfatter IKKE håndildslukkere i forbindelse med transportmidler. Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen Pr. 1. december 2004 skal alle nyopførte boliger - både etageboligbyggeri og enfamiliehuse - forsynes med et røgalarman læg. Røgalarmanlægget skal være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og have batteri-backup Se side 26. Folderen beskriver røgalarmer og røgalarmanlæg, installationsvejledning samt hvorledes drift og vedligehold kan udføres. Folderen er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og sikringstek nisk Institut med støtte fra TrygFonden og TEKNIQ Installatørnes Organisation. Folderen henvender sig både til brugere og el-installatører. 6 7

5 Håndbøger DBI vejledninger 1536 Håndbog om brandsikring af byggeri Beskriver, hvordan brandteknisk projektering af en bygning skal udføres, for at brandsikkerheden opfylder funktionskravene i Bygningsreglement 2008 (BR08). (2. udg. 2005) 590,00 482,00 DBI afventer Erhvervs- og Byggestyrelsen s revidering af Eksempelsamlingen, og forventer derefter at kunne revidere håndbogen primo Følg med på DBI s hjemmeside eller i DBI s nyhedsbreve. DBI udgiver hvert år nye og reviderede vejledninger. Følg med på eller tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev, så du hele tiden er ajour med det sidste nye. Husk at DBI-medlemmer automatisk får tilsendt ét eksemplar af alle vores nye udgivelser uden beregning Håndbog om brandsikring af småhuse (Forventes udgivet primo 2011) Håndbog om brandsikring af industribygninger (Forventes udgivet primo 2011) Sikringsguiden Om sikring af bevaringsværdige bygninger mod brand, tyveri, indbrud og hærværk (2004) 190,00 161,00 Bevar mig vel Sikring af bevaringsværdige bygninger. (2000) 135,00 115,00 8 9

6 DBI vejledninger DBI vejledninger Nr. Nr Håndsprøjtebatterier 4 sider (2. udgave 1983) kopi 16,00 14,00 8 Tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder 28 sider (5. udgave 1983) kopi 70,00 59,00 10 Del 1 Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse 88 sider (2. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176, Eksplosionsfarlige områder 80 sider (3. udgave 2004) 307,00 261,00 Elektronisk udgave 307,00 20 Varmolieanlæg 32 sider (2. udgave 2003) 135,00 115,00 Elektronisk udgave 135,00 21 Anvendelse af motorredskaber herunder truck i erhvervsvirksomheder 27 sider (2. udgave 2000) 172,00 146, Del 2 Varmt arbejde Udendørs 88 sider (2. udgave 2008) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 10 Del 3 Varmt arbejde Indendørs 88 sider (1. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 11 Kulsyreslukkere 10 sider (3. udgave 1993) 62,00 53,00 13 Oliefyringsanlæg Installation og placering 24 sider (2. udgave 1989) 105,00 79,00 14 Røgeanlæg 16 sider (1977) 62,00 53,00 15 Vandfyldte slangevinder 16 sider (4. udgave 2002) 98,00 83,00 Elektronisk udgave 98,00 18 Pulverslukkere 20 sider (1996) 98,00 83, Halmfyringsanlæg opstilling, indretning samt drift og vedligeholdelse 40 sider (2. udgave 1986) 142,00 121,00 26 Branddøre og brandporte 36 sider (1990) 150,00 127,00 27 Brandventilation 61 sider (3. udgave 2007) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325,00 28 Tegningssymboler inkl. cd med tegningssymboler til auto-cad 48 sider (2. udgave 2001) 402,00 342,00 29 Affaldscontainere 16 sider (1996) 88,00 72,00 30 Brandtekniske eksempler 23 sider (2. udgave 2000) 184,00 156,00 31 Brandtætninger 72 sider (2 udgave 2005) 265,00 225,00 Elektronisk udgave 265,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

7 DBI vejledninger B randtekniske informationer Nr. Nr Biobrændselsfyrede centralvarmekedler 41 sider (3. udgave 2002) 251,00 213, Olie under tryk 4 sider (1979) 21,00 18, Træbygninger 25 sider (1999) 244,00 207,00 Elektronisk udgave 244, Brandsikring af stråtage 29 sider (3. udgave 1998) kopi 91,00 77, Sikkerhedsbelysning 44 sider (2002) 244,00 207, Brandvægge og brandsektionsadskillelser 53 sider (2003) 251,00 213,00 Elektronisk udgave 251, Undertage Sikring mod brandspredning 64 sider (2007) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325, Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele 88 sider (1. udgave 2010) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325, Samlet sæt DBI vejledninger leveret i kassetter 4.451, , Kassette til opbevaring af vejledninger (Plads til ca. 20 publikationer) 54,00 46,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

8 Diverse DBI retningslinier 1322 Musemåtte med praktisk oversigt over brandklasser 24,00 0,00 (maks. 10 stk.) Retningslinie 001 Godkendelse af installationsfirmaer 25 sider (3. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer 39 sider (4. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele 22 sider (3. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet 1794 Knæklys Pakke med 5 stk. 150,00 127,00 Snaplight - lysmarkeringer, mål 15 cm Snaplight - lysmarkeringer. Kan også bruges under vand. Anbefales til bilen, båden, kælderen, sommerhuset eller bygninger, hvor man har behov for at kunne orientere sig, hvis strømmen pludselig går. Denne hvide Snaplight lyser i 30 minutter, og når først den er aktiveret, kan den ikke slukkes igen. Snaplight overholder European Directive 76/769/EC og indeholder ingen farlige kemikalier Retningslinie 004 Færdigmelding, inspektion og godkendelse 27 sider (4. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 005 Anlægsejers driftsansvarlige person 28 sider (3. udgave 2008) 223,00 190,00 Elektronisk udgave 223,00 Retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg 24 sider (1. udgave 2007) 223,00 190,00 Elektronisk udgave 223,00 Retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation 24 sider (1. udgave 2007) 402,00 342,00 Elektronisk udgave 402, Retningslinie Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 24 sider (1. udgave 2010) 88,00 72,00 Elektronisk udgave 88, Retningslinie Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 102 sider (1. udgave 2009) 478,00 406,00 Elektronisk udgave 478,

9 DBI retningslinier DBI forskrifter Retningslinie Automatiske sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 322 sider (1. udgave 2009) 823,00 700,00 Elektronisk udgave 823, Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering og installation Se DBI retningslinie 231 Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Systemgodkendelse og kontrol 33 sider (2. udgave 1995) 62,00 53,00 Elektronisk udgave 62,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Orienteringsplaner 64 sider (1996) 129,00 110,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Prøvningsforskrift Dansk eller Engelsk Elektronisk udgave 198,00 Forskrift Automatiske gasalarmeringsanlæg (2000) 269,00 229,00 Forskrift Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas 48 sider (2003) 429,00 365,00 Fra forskrift til retningslinie Bemærk, at en række af DBI s forskrifter har skiftet navn til DBI retningslinie. For eksempel hedder den tidligere Forskrift 232 nu DBI retningslinie 232. Det samme vil ske for DBI s øvrige forskrifter, efterhånden som de bliver revideret og udkommer i nyt oplag. Men den gamle nummerering bliver bevaret. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

10 DBI Fakta Elementær brand Europæiske brandklasser (2007) 100,00 85,00 Elektronisk udgave 100,00 Tågegeneratorer (2008) 100,00 85,00 Elektronisk udgave 100,00 Elektriske installationer (2008) 80,00 68,00 Elektronisk udgave 80, Elementær brandbekæmpelse Folderen er opdateret og tidssvarende. Den henviser bl.a. til filmsekvenser i DBI s film Brandfysik samt til DBI s e-læringskursus. Folderen indeholder et kursusbevis. (11. udgave 2009) 25,00 21,00 Elementær brandbekæmpelse på engelsk Folderen Elementær brandbekæmpelse på engelsk. (10. udgave) 34,00 29,00 Elevbevis til brug på erhvervsskoler A5-format 9,50 8, Elevbevis til brug på erhvervsskoler 10,5 x 7 cm (8 stk. på et A4-ark) 21,00 18, Elementær brandbekæmpelse CD-rom (powerpoint præsentation) med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 85,00 på dansk 100,00 85,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

11 E-læring Varmt arbejde Titel Pris 1329 Elementær brandbekæmpelse E-kurset giver et indblik i og en grundlæggende viden om brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Derudover er der opgaver, hvor kursisten skal tage stilling til, hvordan vedkommende vil begrænse en brand i forskellige situationer. Ved beståelse af test får kursisten et kursusdiplom. E-kurset består af tekst, illustrationer, videoklip med tale og små billedsekvenser. Opstart, installation og adgang , DBI vejledning 10, Del 1 Varmt arbejde - Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse (2. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 DBI vejledning 10, Del 2 Varmt arbejde - Udendørs (2. udgave 2008) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 Der afregnes ved opstart for kurset og én gang årligt i forhold til antal brugere DBI vejledning 10, Del 3 Varmt arbejde - Indendørs (1. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176, Aftaleblanket om sikkerhedsforanstaltninger Imellem bygherre og entreprenør Elektronisk udgave 100, Aftaleblokke (50 ark pr. blok) Imellem bygherre og entreprenør 100,00 85, Vinkelslibere - en roterende risiko Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 7,50 6, Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 8,00 7,00 Det elektroniske kursus i elementær brandbekæmpelse kan tilpasses efter virksomheders særlige ønsker og behov. Kontakt DBI s kursusafdeling for at høre mere om tilpasning af kurset. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

12 Varmt arbejde Undervisningsmateriale 1190 Multiple choice (CD) Multiple choice test på cd med flere sprog. For at kunne få udleveret certifikat til Varmt arbejde, skal alle kursusdeltagere kunne bestå denne Multiple choice test. Dansk Varmt arbejde Udendørs Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Ukrudtsbrænding 1314 Elementær brandbekæmpelse Til undervisere i grundlæggende brandteori, elementær brandslukning herunder faglærere på tekniske skoler Standardpakke CD-rom med undervisningsmateriale fagplan Brandfysik (DVD) brug af håndildslukningsmateriel (DVD) 2.365, ,00 Engelsk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs Grønlandsk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs Tysk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs 399,00 349, U Elementær brandbekæmpelse CD-rom med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 85,00 på dansk 100,00 85,00 (Powerpoint præsentation) Varmt arbejde - godkendte instruktører Undervisningsmateriale til godkendte instruktører Varmt arbejde. Mappen indeholder: DBI vejledning 10 del 1, del 2 og del 3 Brandfysik (DVD) CD-rom med undervisningsmateriale fagplan brug af håndildslukningsmateriel (DVD) 2.475, , Instruktions-DVD Brug af håndildslukningsmateriel 603,00 513,

13 Kursuspakker Kursuspakker Disse kursuspakker er ikke en del af DBI s kurser og udleveres ikke på kurserne. Indholdet er praktisk at kende til mht. det faglige indhold på kurserne. Spar kr Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskoler DBI vejledningerne: nr. 6 Håndsprøjtebatterier, nr. 11 Kulsyreslukkere, nr. 15 vandfyldte slangevinder, nr. 18 Pulverslukkere, nr. 19 Eksplosionsfarlige områder, nr. 26 Branddøre og brandporte, nr. 29 Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker samt kassette til vejledningerne. Samlet pakkepris 894,00 794,00 Kursuspakke Du sparer kr. 200,- Spar kr Godkendt instruktør i varmt arbejde kurser DBI vejledningerne: nr. 6 Håndsprøjtebatterier, nr. 10 Varmt arbejde (del 1, del 2 og del 3), nr. 11 Kulsyreslukkere, nr. 15 Vandfyldte slangevinder, nr. 18 Pulverslukkere, nr. 19 Eksplosionsfarlige områder, nr. 26 Branddøre og brandporte, nr. 29 Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker, Brandfysik (DVD) samt kassette til vejledninger. Samlet pakkepris 1.952, ,00 Spar kr Diverse Sikringskurser Sikringskataloget, AIA-kataloget, Bygningsreglement 2010, SBI-anvisning 230 om BR10, DBI vejledning 31 Brandtætninger. Samlet pakkepris 1.219, ,00 Når indbrudssikring skal etableres, skal der tages hensyn til generelle krav, der stilles til en bygning herunder krav omkring installationer og brandforhold. Sikringskataloget og AIA-kataloget giver sammen med DBI vejledning 31 værdifulde oplysninger, der sikrer optimal udvælgelse af sikringsprodukter samt information om krav til installation, funktionalitet og efterfølgende kvalitetssikring mm. Kursuspakke Du sparer kr. 200,- Sikringskataloget forventes at udkomme i en ny udgave medio

14 Gode råd Gode råd 1311 Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Folder om håndildslukkere 8,00 7, Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen (Opdateret 2008) 8,00 7, Afbrænding af haveaffald Anvisninger og råd om haveafbrænding 8,00 7, De fleste ting er nemmere at slukke end en brand Informationsbrochure om, hvordan man kan forebygge brande i hjemmet. (16 sider) Produceret af forsikringsselskaberne og DBI 10,50 9, Brandmanual/Mappe Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse inkl. DVD Det brænder 452,00 384,00 Brandmanual/Pjece Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse 20 sider (1. udgave 2006) 57,00 48,00 DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Sikre og trygge boliger Sikringsmanual 1340 Sikringsmanual/Pjece Sikringsmanual af boligejendomme mod indbrud, hærværk, mv. 20 sider (1. udgave 2006) 30,00 25, Vinkelsliber - en roterende risiko Populær folder om, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 7,50 6,50 ISBN XX-XXXXX-XX-X 1305 Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 8,00 7, Sikkerhedskort Ti gode råd om varmt arbejde 80 x 120 mm 7,00 6,

15 Gode råd PC-software Vandtåge Folderen er tænkt som en hjælp til myndigheder, forsikringsselskaber, rådgivere, anlægsejere/ -brugere og installatører ved installation, godkendelse og vedligeholdelse af vandtågeanlæg. 8,00 7,00 Brandsikker bolig I dette hæfte kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. 21,00 18,00 Argos, brandsimuleringsprogram DBI s edb-program til brandteknisk risikovurdering. Argos kan bl.a. beregne brandtilløb og effekt af brand i bygninger med op til 5 rum. Argos -programmet udvikles og forbedres løbende. Et godt værktøj for rådgivere, forsikringsselskaber og undervisere. En enkelt licens pr. år 4.300, ,00 En enkelt flydende licens pr. år 6.800, ,00 Priser på flere licenser kan ses på Argos, User Guide Brugermanual (2005) 332,00 299, DBI-Risikokontrol Fire Security Planner Edb-programmet er et nyt værktøj, der gør det enkelt og effektivt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Programmet har 17 forskellige moduler, f.eks. flugtvejsplaner, materialeoversigt, brandsektionering og indbrudsformer ,

16 Bøger fra andre Bøger fra andre ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN forsikring OG PENSION Titel Pris 1460 Bygningsreglement 2010 (BR10) 152, Vejledning 325 Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse (1997) 45, SBI-anvisning 230 om BR10 460,00 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Udkommer primo Følg med på Information om brandteknisk dimensionering (Udkommer primo Følg med på Sikringskataloget (Udkommer primo Følg med på AIA-kataloget Automatiske indbrudsalarmanlæg (2008) 278,00 236,

17 Bøger fra andre Bøger fra andre BEREDSKABSSTYRELSEN Titel Driftsmæssige forskrifter Pris 1401 Hoteller, daginstitutioner, butikker, forsamlingslokaler og skoler inkl. tillæg 1991, bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990, nr. 740 af 23. sept og nr. 377 af 19. maj 2004 (2008) 125,00 Tekniske forskrifter gasser Gasser (December 2010) 125,00 Brandfarlige væsker (2010) 150,00 Træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 150,00 Fyrværkeri og pyroteknik (2009) 125,00 Bekendtgørelser 1415 Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder 15,

18 Bøger fra andre Bøger fra andre DANSK STANDARD Titel Pris DS 471:1993 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 200,00 DS 471/Til.1:1996 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 45,00 DS 471/Til.2:1997 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 139,00 DS 476:1995 Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser. 250,00 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed. 672,00 DS : 1999 Piktogrammer til information af offentligheden Del 2: Sikringsforanstaltninger mod røveri, indbrud, tyveri og hærværk. 126,00 DS/INF 470:2004 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk. (2. udgave) 390,00 DS/INF 471:2000 Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i by- og butikscentre. 455,00 DS/ISO 20858:2008 Skibs- og marineteknologi Havnesikkerhed Sikkerhedsplaner og Sikkerhedsvurdering. 390,00 DS-Håndbog 144.2:2008 Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Klassificiering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling. 396,00 DS 428:2009 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg (3. udgave) 469,

19 Bøger fra andre EVU, EL- OG VVS-BRANCHENS UDDANNELSESSEKR. Bøger fra andre Jane s information group Titel Pris Titel Pris Indbrudsalarm Teknisk grundbog med projektering og installation af indbrudsalarmanlæg. (3. udgave 2010) 294,00 Objekt- og perimetersikring Projekteringsvejledning og teknisk supplement til F&P s sikringskatalog 212. (1995) 198,00 TV-overvågning Overvågningsmetoder, belysningsprincipper samt lovkrav. Principiel grundbog (2. udgave 2001) 214,00 Facility Security (Engelsk) Bogen er meget praktisk orienteret med detaljer og forhold, som man bør være opmærksom på dels i den forebyggende planlægning, men også i selve akutfasen, hvis hændelsen indtræder. 361 sider, 2. udgave Crisis Communications (Engelsk) Bogen er et godt værktøj til opbygning af en effektiv krisekommunikationsstrategi, hvor den målrettet guider læseren gennem processen. Herudover er bogen et absolut must at have klar til brug, hvis hændelsen indtræder. 229 sider, Unconventional Weapons Response (Engelsk) Bogen indeholder detaljeret information omkring identifikation, indsats og håndtering af ukonventionelle våben, f.eks. IED (improvised explosive device), radioaktive våben, laser, ikke dødelige våben, RF våben og øvrige våben, der typisk anvendes ved terrorhandlinger. 301 sider, 2. udgave Pakke med 3 bøger 699,

20 Bøger fra andre Bøger fra andre Tapir akademisk forlag ELsevier Titel Pris Titel Pris 1495 Brannteknisk rømningsanalyse Af Bjarne Christian Hagen (Norsk) 385, Risk Analysis and the Security Survey Af James F. Broder (Engelsk) 550,00 Bogen omhandler teorien bag udførelse af evakueringsberegninger til brug for brandteknisk dokumentation. I bogen gennemgås de forskellige handlingsmønstre, som mennesker kan tænkes at foretage sig i forbindelse med evakuering ud af en brændende bygning Det opstilles også acceptkriterier for mennesker, og acceptkriterierne er de samme som indgår i DBI s brandsimuleringsprogram Argos. Bogen giver en grundlæggende, men dybdegående indføring i principper og metodikker ved risikoanalyse. Risk Analysis and the Security Survey er skrevet på letforståeligt engelsk og anbefales til sikrings- og sikkerhedsansvarlige, bygnings- og driftsansvarlige, der f.eks. er nye i jobfunktionen eller ønsker ny inspiration. Virksomhedens forsikringsansvarlige kan også få godt udbytte af bogen. Denne 3. udgave er opdateret med eksempler på BCP (Business Continuity Plan, eksempler på informationsindsamlingsskema til brug ved risikoanalyse og meget andet. Tawcom training dansk passiv brandsikring Titel Pris Titel Pris 1439 The principles and practice of CCTV by Mike Constant (Engelsk) (3. udgave 2005) 440, Passiv brandsikring Information om passiv brandsikring i byggeri (2004) 100,00 En ny udgave af Mike Constant s populære håndbog The principles and practice of CCTV er nu tilgængelig. Anerkendt som den førende håndbog om CCTV, denne fuld farve-udgave indeholder nyt materiale fra Tavcom Training, herunder de seneste nyheder om digital teknologi og netværk IP. Denne information er lavet for vise hvad assiv brandsikring er. Informationen er tiltænkt myndigheder, rådgivere, projekterende og andre, med henblik på at give et overblik over særlige forhold i forbindelse med anvendelse af Passiv brandsikring, specielt i forbindelse med brug af det nye kapitel i Bygningsreglementet og dets hjælpeværktøjer. Se yderligere i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

21 Bøger fra andre Bøger fra andre sikkerhedsstyrelsen Titel Pris Gasreglementet, Afsnit A Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos en almindelig forbruger. A5 ringbind (juni 1991) 375,00 Gasreglementet, Afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg. A5 ringbind (oktober 1998) 340,00 Gasreglementet, Afsnit B-3 Forskrifter for F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere mv. 35 sider (januar 2003) 62,50 Gasreglementet, Afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer. 31 sider (september 1991) 50,00 Gasreglementet, Afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer. 27 sider (september 1991) 50,00 Gasreglementet, Afsnit C-1 Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel. 16 sider (juli 1994) 50,00 Gasreglementet, Afsnit C-2 Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel. 15 sider (juli 1994) 62,50 Gasreglementet, Afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation. 15 sider (januar 1996) 50,

22 Film D Kom ud i tide (Plan to get out alive) Amerikansk film med danske undertekster. Dramatisk reportage om faren ved brand. Spilletid: 40 min. DVD 350,00 297,00 Hospitalsbranden Dansk film, som viser en rekonstruktion af en sygehusbrand, hvor syv mennesker omkom bl.a. som følge af natsygeplejerskens manglende kendskab til alarmering og slukning af et brandtilløb. Velegnet for personale på sygehuse, plejehjem mm. Spilletid: 26 min. DVD 2.164, ,00 Før det brænder Dansk film om brand i hjemmet. Anvisninger om redning, alarmering og slukning. Spilletid: 20 min. DVD 1.638, ,00 Noget om hvordan man undgår brandulykker i hjemmet Spilletid: 15 min. DVD 299,00 259,00 Det sker en dag Filmen handler især om forholdene inden for syge- og plejesektoren. Den kan også bruges over for andre typer institutioner og personale på hoteller, diskoteker o.lign. i forbindelse med brandinstruktion. Spilletid: 17 min. DVD 630,00 535,00 Instruktions-DVD Brug af håndildslukningsmateriel. 630,00 535,00 Brandfysik med elementær brand Undervisnings-DVD, som kombinerer teorien og praktikken, når man skal vise og forklare, hvordan ild og brand arter sig i forskellige situationer og materialer. Filmen indeholder i alt 35 klip, og undervisningsvejledning medfølger. (2007) 630,00 535,00 Brandfysik Teori er godt, men praktiske demonstrationer gør som regel læreprocessen mere levende og forståelig. Det gælder også for undervisningen i grundlæggende brandteori. Men praktiske og sikkerhedsmæssige forhold gør mulighederne for praktiske demonstrationer begrænsede og ofte må man nøjes med forskellige slukningsøvelser med håndildslukkere. For at komme lærere og instruktører til hjælp har DBI udviklet et pædagogisk værktøj, som kombinerer teori og praktik. Så kan man vise og forklare, hvordan ild og brand arter sig i forskellige situationer og materialer. Der er tale om en undervisnings-dvd, som føjer sig til serien af audiovisuelt undervisningsmateriale, som DBI s forlag udbyder Se side

Forlagskatalog 2010. Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale

Forlagskatalog 2010. Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter. Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale Forlagskatalog 2010 Håndbøger Vejledninger DBI Faktablade Retningslinier Forskrifter Kursuspakker Film PC-software Skilte Undervisningsmateriale DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien

Juni 2013. Risk Management i Plast-Industrien Juni 2013 Risk Management i Plast-Industrien Topdanmark Risiko-Ingeniør Pia Marsengo - Elektroingeniør Søværnets Materielkommando Våbensikkerhed Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Certificering af

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 3. november 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Nyt om Passiv Brandsikring. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program 3. november 2011 Velkomst og nyt fra Fagudvalget Passiv Brandsikrings

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik

AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AMU-kurser Alarm- og sikringsteknik AIA-AUTOMATISKE INDBRUDSALARMANLÆG sikringsanlæg 1 & 2 10 dage Installation adressérbare sikringsanlæg 5 dage 44038 5 dage Design af anlæg 44039 5 dage Sikringsanlæg

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen

FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER. Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen FOREBYGGELSE AF BRAND I BOLIGER Chef for forebyggende Jens Bang Beredskabsinspektør Steffen A. Haagensen 1 2 Mange typer boliger Forskellige typer boliger parcelhuse Tæt/lav rækkehusbebyggelse etageboligbyggeri

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen

DBI PRØVNING OG CERTIFICERING. Branddøre Nuværende og kommende regler. Christina Hald Jonny Christensen DBI PRØVNING OG CERTIFICERING Branddøre Nuværende og kommende regler Christina Hald Jonny Christensen Fakta om DBI Uafhængig non-profit virksomhed, der arbejder på kommercielle vilkår inden for brand og

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinie 251/4001. Sprinkleranlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse 1. udgave April 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Byggedata, opdateret 21. maj 2014 Sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse DBI retningslinie 251/4001 DBI - Dansk

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav

DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav DFPB-møde om funktionsbaserede brandkrav Jørgen Larsen Chefingeniør TopCenter i Ballerup Udstillings- og informationscenter for skadeforebyggelse og sikring. Demonstration af aktive og passive sikringsforanstaltninger.

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Typografi. aidbykahl

Typografi. aidbykahl Typografi. AidByKahl hvordan? Hvad hvorfor Hvad går opgaven ud på? Opgaven går ud på at lave et redesign AidByKahls informations og kursus brochure. Det er vigtigt for kunden at brochuren bliver mere sælgende

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune.

Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. BRAND OG REDNING DJURSLAND Aftale om redningsberedskabets modtagelse af alarmer - i Norddjurs og Syddjurs Kommune. Gældende for alle offentlige og private ABA anlægsejere 01-08 08-2015 Generelt Brand og

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde

Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Følg kravene til brandsikkerhed ved varmt arbejde Alle virksomheder, der får udført varmt arbejde, skal leve op til en række sikkerhedskrav. Kravene er enkle og forhindrer mange meningsløse ildebrande,

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Litteratur. Forsikring & Pension September 2010. til taksatorvejledningen

Litteratur. Forsikring & Pension September 2010. til taksatorvejledningen Forsikring & Pension September 2010 Litteratur til taksatorvejledningen Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Litteratur opslagsværk, august

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting

XFlow. Vandtågesystem. Til landapplikationer. Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Til landapplikationer Fire Fighting XFlow Vandtågesystem Spar tid, plads og penge... og red liv, hvis uheldet er ude der er masser af fordele ved et XFlow Vandtågesystem XFlow er et

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE

UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE UDFORDRINGER VED LAGRING AF BRINT VED PRIVATE HUSSTANDE Workshop om brintsikkerhed - vejen mod en fælles ramme 2. maj 2014 - DTU Mødecenter, 2800 Kgs. Lyngby HVOR FARLIGT ER GAS? Kendte gaslagringsformer

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg.

Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Aftale om Bornholms Brandvæsens modtagelse af alarmer fra automatiske

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere