Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. DBI sikkerhed du kan stole på"

Transkript

1 Forlagskatalog 2011

2 Indhold DBI sikkerhed du kan stole på DBI er Danmarks førende videncenter indenfor såvel brandsikring som tyverisikring. Vi kombinerer den nyeste viden og næsten 100 års erfaring i en række unikke ydelser til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. DBI leverer høj kvalitet. DBI s medarbejdere er både hos myndigheder og virksomheder værdsatte som de rådgivere, der ved mest om brand- og tyverisikring i Danmark. Aktiv og målrettet efteruddannelse sikrer, at DBI s specialister altid er engagerede og fagligt kompetente. Du kan altid stole på DBI s rådgivning. DBI arbejder målrettet for at beskytte liv og værdier. Vi er en selv-ejende og uvildig virksomhed, der er uafhængig af både producenter, rådgivere, installatører, forsikringsselskaber og myndigheder. Derfor kan vi altid forfølge vores fornemste mål: At nå frem til den optimale løsning med det rigtige sikkerhedsniveau for vores kunder også når løsningen er innovativ eller udfordrende. DBI leverer hverken for meget eller for lidt. DBI udfører også brandprøvning. Vores testfaciliteter er kendt på verdensplan, og vores prøvningsrapporter bliver bredt anerkendt internationalt på grund af vores uvildighed, kompetence og erfaring. Det skaber værdi at samarbejde med DBI. DBI deltager i forskning og udvikling for hele tiden at udbygge vores kernekompetencer. Vi henter ny viden hjem fra udlandet, og vi er med til at udarbejde standarder, normer og guidelines, der gør det nemt at få udbytte af vores omfattende viden i praksis. DBI er et GTS-institut, som indgår vi i et teknologisk netværk med mere end specialiserede medarbejdere. DBI Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Telefon , Telefax Håndbøger DBI vejledninger Brandtekniske informationer Diverse DBI retningslinier DBI forskrifter DBI Fakta Elementær brand E-læring Varmt arbejde Undervisningsmateriale Kursuspakker Gode råd PC-software Bøger fra andre Film Skilte og opslag DBI-medlemskab Priser De anførte priser er ekskl. moms. Priserne reguleres årligt i takt med pris- og løntallet. Forbehold for prisændringer og trykfejl. Administrations- og forsendelsesgebyr Alle priser er opgivet ekskl. administrations- og forsendelsesgebyr, som er kr. 45,- for forsendelser under 1 kg. Forsendelser over 1 kg og forsendelser til udland tillægges kr. 85,-. Bestillinger til Grønland eller Færøerne tillægges et gebyr efter PostDanmark s gældende takster. Hvis ikke andet er anført, benytter vi den billigste forsendelsesmetode. Udgivet januar DBI Eftertryk kun med tilladelse.

3 Elementær brandbekæmpelse Det populære undervisningshæfte Elementær brandbekæmpelse er nu udgivet i en 11. udgave. Hæftet er udarbejdet af DBI og udgivet i samarbejde med Beredskabstyrelsen. Undervisningshæftet er en vejledning i, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man med simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande og hindre eller begrænse brandudbredelse. Den 11. udgave af Elementær brandbekæmpelse Alarmer brandvæsnet indeholder følgende rettelser: Begræns ilden Nyt pkt. tilføjet i boxen Begræns ilden (s. 3) Begrebet Strålevarme er ændret til varmestråling. Bekæmp ilden Derudover er tilføjet afsnit om Varmestrømning og Varmeledning (s. 9) Sætningen Det kaldes også strudsesyndromet er slettet (s. 11) Afsnit om mobiltelefon er ændret (s. 13) Ny illustration af vandfyldt slangevinde samt ændring af afstand fra mindst 10 m til mindst 9 m (s. 20) Beskrivelse af trykvand- og pulverslukker ændret (s. 22 og s.23) Ny billedtekst vedr. benzindampe (s. 26) Ændring bl.a. vedr. transport og oplag af fyrværkeri (s. 33). Undervisningshæftet er Svanemærket. Trinvis brandbekæmpelse Red mennesker Brandsikker bolig 16 gange i døgnet rykker brandvæsnet ud til en opstået boligbrand i Danmark. De mest alvorlige af disse brande koster årligt mere end 80 mennesker livet. Hertil kommer, at mange flere under brand mister kæledyr og værdifulde ejendele, som måske ikke kan erstattes. Tobaksrygning er fortsat den største enkeltårsag til dødsbrande. Andre typiske årsager er fejl i elektriske installationer og manglende forsigtighed i forbindelse med madlavning, el-apparater og levende lys. Men også et jævnt stigende antal påsatte brande vækker uro og bekymring. I Brandsikker bolig kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. Bogen indeholder også gode øvelser til hele familien, så de kan lære at komme ud af boligen på den rigtige tid. Mængderabat Ved køb af 200 stk. (1 kasse) -10% Ved køb af 800 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 1200 stk. (6 kasser) -30% Mængderabat Ved køb af 160 stk. (1 kasse) -10% Ved køb af 640 stk. (4 kasser) -20% Ved køb af 960 stk. (6 kasser) -30% 1300 Se side Se side

4 Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Hvilke håndildslukkere skal virksomheder have og hvor mange? Alle store brande starter som små brande Det er nemmere at slukke små brande end store brande Små brande giver mindre skader end store brande. Det lyder jo logisk og enkelt. Men hvordan sikrer man i praksis, at en brand kan blive slukket, mens den er lille? Hvis vi ser bort fra automatiske slukningsanlæg, er det vigtigste, at man har noget velegnet slukningsudstyr ved hånden. Dernæst er det afgørende, at der er nogen, som kan betjene udstyret effektivt og korrekt Se side 26. Specielle sikkerheds- og brandskilte DBI tilbyder hjælp til at få fremstillet skilte, der ikke findes som standard, f.eks. oversættelse af allerede eksisterende skilte. Kontakt DBI s forlag for yderligere information. Har du spørgsmål omkring skilte, opgaver og priser, så kontakt Annett i forlaget på telefon eller De mest almindelige former for håndildslukningsudstyr er håndsprøjter, vandfyldte slangevinder, brandtæpper og håndildslukkere. Denne folder handler om håndildslukkere: Om hvilke slukkere man skal have, hvor de skal placeres, og hvor mange man bør have. Folderen omfatter IKKE håndildslukkere i forbindelse med transportmidler. Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen Pr. 1. december 2004 skal alle nyopførte boliger - både etageboligbyggeri og enfamiliehuse - forsynes med et røgalarman læg. Røgalarmanlægget skal være tilsluttet bygningens normale strømforsyning og have batteri-backup Se side 26. Folderen beskriver røgalarmer og røgalarmanlæg, installationsvejledning samt hvorledes drift og vedligehold kan udføres. Folderen er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og sikringstek nisk Institut med støtte fra TrygFonden og TEKNIQ Installatørnes Organisation. Folderen henvender sig både til brugere og el-installatører. 6 7

5 Håndbøger DBI vejledninger 1536 Håndbog om brandsikring af byggeri Beskriver, hvordan brandteknisk projektering af en bygning skal udføres, for at brandsikkerheden opfylder funktionskravene i Bygningsreglement 2008 (BR08). (2. udg. 2005) 590,00 482,00 DBI afventer Erhvervs- og Byggestyrelsen s revidering af Eksempelsamlingen, og forventer derefter at kunne revidere håndbogen primo Følg med på DBI s hjemmeside eller i DBI s nyhedsbreve. DBI udgiver hvert år nye og reviderede vejledninger. Følg med på eller tilmeld dig vores elektroniske nyhedsbrev, så du hele tiden er ajour med det sidste nye. Husk at DBI-medlemmer automatisk får tilsendt ét eksemplar af alle vores nye udgivelser uden beregning Håndbog om brandsikring af småhuse (Forventes udgivet primo 2011) Håndbog om brandsikring af industribygninger (Forventes udgivet primo 2011) Sikringsguiden Om sikring af bevaringsværdige bygninger mod brand, tyveri, indbrud og hærværk (2004) 190,00 161,00 Bevar mig vel Sikring af bevaringsværdige bygninger. (2000) 135,00 115,00 8 9

6 DBI vejledninger DBI vejledninger Nr. Nr Håndsprøjtebatterier 4 sider (2. udgave 1983) kopi 16,00 14,00 8 Tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder 28 sider (5. udgave 1983) kopi 70,00 59,00 10 Del 1 Varmt arbejde Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse 88 sider (2. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176, Eksplosionsfarlige områder 80 sider (3. udgave 2004) 307,00 261,00 Elektronisk udgave 307,00 20 Varmolieanlæg 32 sider (2. udgave 2003) 135,00 115,00 Elektronisk udgave 135,00 21 Anvendelse af motorredskaber herunder truck i erhvervsvirksomheder 27 sider (2. udgave 2000) 172,00 146, Del 2 Varmt arbejde Udendørs 88 sider (2. udgave 2008) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 10 Del 3 Varmt arbejde Indendørs 88 sider (1. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 11 Kulsyreslukkere 10 sider (3. udgave 1993) 62,00 53,00 13 Oliefyringsanlæg Installation og placering 24 sider (2. udgave 1989) 105,00 79,00 14 Røgeanlæg 16 sider (1977) 62,00 53,00 15 Vandfyldte slangevinder 16 sider (4. udgave 2002) 98,00 83,00 Elektronisk udgave 98,00 18 Pulverslukkere 20 sider (1996) 98,00 83, Halmfyringsanlæg opstilling, indretning samt drift og vedligeholdelse 40 sider (2. udgave 1986) 142,00 121,00 26 Branddøre og brandporte 36 sider (1990) 150,00 127,00 27 Brandventilation 61 sider (3. udgave 2007) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325,00 28 Tegningssymboler inkl. cd med tegningssymboler til auto-cad 48 sider (2. udgave 2001) 402,00 342,00 29 Affaldscontainere 16 sider (1996) 88,00 72,00 30 Brandtekniske eksempler 23 sider (2. udgave 2000) 184,00 156,00 31 Brandtætninger 72 sider (2 udgave 2005) 265,00 225,00 Elektronisk udgave 265,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

7 DBI vejledninger B randtekniske informationer Nr. Nr Biobrændselsfyrede centralvarmekedler 41 sider (3. udgave 2002) 251,00 213, Olie under tryk 4 sider (1979) 21,00 18, Træbygninger 25 sider (1999) 244,00 207,00 Elektronisk udgave 244, Brandsikring af stråtage 29 sider (3. udgave 1998) kopi 91,00 77, Sikkerhedsbelysning 44 sider (2002) 244,00 207, Brandvægge og brandsektionsadskillelser 53 sider (2003) 251,00 213,00 Elektronisk udgave 251, Undertage Sikring mod brandspredning 64 sider (2007) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325, Glas og brand Brandbeskyttende glas i bygningsdele 88 sider (1. udgave 2010) 325,00 276,00 Elektronisk udgave 325, Samlet sæt DBI vejledninger leveret i kassetter 4.451, , Kassette til opbevaring af vejledninger (Plads til ca. 20 publikationer) 54,00 46,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

8 Diverse DBI retningslinier 1322 Musemåtte med praktisk oversigt over brandklasser 24,00 0,00 (maks. 10 stk.) Retningslinie 001 Godkendelse af installationsfirmaer 25 sider (3. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 002 Certificering af kvalificerede personer 39 sider (4. udgave juni 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele 22 sider (3. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet 1794 Knæklys Pakke med 5 stk. 150,00 127,00 Snaplight - lysmarkeringer, mål 15 cm Snaplight - lysmarkeringer. Kan også bruges under vand. Anbefales til bilen, båden, kælderen, sommerhuset eller bygninger, hvor man har behov for at kunne orientere sig, hvis strømmen pludselig går. Denne hvide Snaplight lyser i 30 minutter, og når først den er aktiveret, kan den ikke slukkes igen. Snaplight overholder European Directive 76/769/EC og indeholder ingen farlige kemikalier Retningslinie 004 Færdigmelding, inspektion og godkendelse 27 sider (4. udgave 2009) Kan downloades gratis fra nettet Retningslinie 005 Anlægsejers driftsansvarlige person 28 sider (3. udgave 2008) 223,00 190,00 Elektronisk udgave 223,00 Retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg 24 sider (1. udgave 2007) 223,00 190,00 Elektronisk udgave 223,00 Retningslinie 24 Varslingsanlæg - Projektering og installation 24 sider (1. udgave 2007) 402,00 342,00 Elektronisk udgave 402, Retningslinie Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 24 sider (1. udgave 2010) 88,00 72,00 Elektronisk udgave 88, Retningslinie Automatiske brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 102 sider (1. udgave 2009) 478,00 406,00 Elektronisk udgave 478,

9 DBI retningslinier DBI forskrifter Retningslinie Automatiske sprinkleranlæg Projektering, installation og vedligeholdelse 322 sider (1. udgave 2009) 823,00 700,00 Elektronisk udgave 823, Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Projektering og installation Se DBI retningslinie 231 Forskrift Automatiske branddørlukningsanlæg Systemgodkendelse og kontrol 33 sider (2. udgave 1995) 62,00 53,00 Elektronisk udgave 62,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Orienteringsplaner 64 sider (1996) 129,00 110,00 Forskrift Automatiske brandalarmanlæg Prøvningsforskrift Dansk eller Engelsk Elektronisk udgave 198,00 Forskrift Automatiske gasalarmeringsanlæg (2000) 269,00 229,00 Forskrift Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas 48 sider (2003) 429,00 365,00 Fra forskrift til retningslinie Bemærk, at en række af DBI s forskrifter har skiftet navn til DBI retningslinie. For eksempel hedder den tidligere Forskrift 232 nu DBI retningslinie 232. Det samme vil ske for DBI s øvrige forskrifter, efterhånden som de bliver revideret og udkommer i nyt oplag. Men den gamle nummerering bliver bevaret. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

10 DBI Fakta Elementær brand Europæiske brandklasser (2007) 100,00 85,00 Elektronisk udgave 100,00 Tågegeneratorer (2008) 100,00 85,00 Elektronisk udgave 100,00 Elektriske installationer (2008) 80,00 68,00 Elektronisk udgave 80, Elementær brandbekæmpelse Folderen er opdateret og tidssvarende. Den henviser bl.a. til filmsekvenser i DBI s film Brandfysik samt til DBI s e-læringskursus. Folderen indeholder et kursusbevis. (11. udgave 2009) 25,00 21,00 Elementær brandbekæmpelse på engelsk Folderen Elementær brandbekæmpelse på engelsk. (10. udgave) 34,00 29,00 Elevbevis til brug på erhvervsskoler A5-format 9,50 8, Elevbevis til brug på erhvervsskoler 10,5 x 7 cm (8 stk. på et A4-ark) 21,00 18, Elementær brandbekæmpelse CD-rom (powerpoint præsentation) med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 85,00 på dansk 100,00 85,00 Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

11 E-læring Varmt arbejde Titel Pris 1329 Elementær brandbekæmpelse E-kurset giver et indblik i og en grundlæggende viden om brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Derudover er der opgaver, hvor kursisten skal tage stilling til, hvordan vedkommende vil begrænse en brand i forskellige situationer. Ved beståelse af test får kursisten et kursusdiplom. E-kurset består af tekst, illustrationer, videoklip med tale og små billedsekvenser. Opstart, installation og adgang , DBI vejledning 10, Del 1 Varmt arbejde - Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse (2. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 DBI vejledning 10, Del 2 Varmt arbejde - Udendørs (2. udgave 2008) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176,00 Der afregnes ved opstart for kurset og én gang årligt i forhold til antal brugere DBI vejledning 10, Del 3 Varmt arbejde - Indendørs (1. udgave 2008, 2. oplag) 176,00 150,00 Elektronisk udgave 176, Aftaleblanket om sikkerhedsforanstaltninger Imellem bygherre og entreprenør Elektronisk udgave 100, Aftaleblokke (50 ark pr. blok) Imellem bygherre og entreprenør 100,00 85, Vinkelslibere - en roterende risiko Populær folder med anvisninger på, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 7,50 6, Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 8,00 7,00 Det elektroniske kursus i elementær brandbekæmpelse kan tilpasses efter virksomheders særlige ønsker og behov. Kontakt DBI s kursusafdeling for at høre mere om tilpasning af kurset. Elektroniske udgaver kan købes på under butikken

12 Varmt arbejde Undervisningsmateriale 1190 Multiple choice (CD) Multiple choice test på cd med flere sprog. For at kunne få udleveret certifikat til Varmt arbejde, skal alle kursusdeltagere kunne bestå denne Multiple choice test. Dansk Varmt arbejde Udendørs Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Ukrudtsbrænding 1314 Elementær brandbekæmpelse Til undervisere i grundlæggende brandteori, elementær brandslukning herunder faglærere på tekniske skoler Standardpakke CD-rom med undervisningsmateriale fagplan Brandfysik (DVD) brug af håndildslukningsmateriel (DVD) 2.365, ,00 Engelsk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs Grønlandsk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs Tysk Varmt arbejde Indendørs Varmt arbejde Udendørs 399,00 349, U Elementær brandbekæmpelse CD-rom med undervisningsmateriale på engelsk 100,00 85,00 på dansk 100,00 85,00 (Powerpoint præsentation) Varmt arbejde - godkendte instruktører Undervisningsmateriale til godkendte instruktører Varmt arbejde. Mappen indeholder: DBI vejledning 10 del 1, del 2 og del 3 Brandfysik (DVD) CD-rom med undervisningsmateriale fagplan brug af håndildslukningsmateriel (DVD) 2.475, , Instruktions-DVD Brug af håndildslukningsmateriel 603,00 513,

13 Kursuspakker Kursuspakker Disse kursuspakker er ikke en del af DBI s kurser og udleveres ikke på kurserne. Indholdet er praktisk at kende til mht. det faglige indhold på kurserne. Spar kr Elementær brandbekæmpelse for faglærere ved erhvervsskoler DBI vejledningerne: nr. 6 Håndsprøjtebatterier, nr. 11 Kulsyreslukkere, nr. 15 vandfyldte slangevinder, nr. 18 Pulverslukkere, nr. 19 Eksplosionsfarlige områder, nr. 26 Branddøre og brandporte, nr. 29 Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker samt kassette til vejledningerne. Samlet pakkepris 894,00 794,00 Kursuspakke Du sparer kr. 200,- Spar kr Godkendt instruktør i varmt arbejde kurser DBI vejledningerne: nr. 6 Håndsprøjtebatterier, nr. 10 Varmt arbejde (del 1, del 2 og del 3), nr. 11 Kulsyreslukkere, nr. 15 Vandfyldte slangevinder, nr. 18 Pulverslukkere, nr. 19 Eksplosionsfarlige områder, nr. 26 Branddøre og brandporte, nr. 29 Affaldscontainere, Tekniske forskrifter for F-gas, Tekniske forskrifter for Brandfarlige væsker, Brandfysik (DVD) samt kassette til vejledninger. Samlet pakkepris 1.952, ,00 Spar kr Diverse Sikringskurser Sikringskataloget, AIA-kataloget, Bygningsreglement 2010, SBI-anvisning 230 om BR10, DBI vejledning 31 Brandtætninger. Samlet pakkepris 1.219, ,00 Når indbrudssikring skal etableres, skal der tages hensyn til generelle krav, der stilles til en bygning herunder krav omkring installationer og brandforhold. Sikringskataloget og AIA-kataloget giver sammen med DBI vejledning 31 værdifulde oplysninger, der sikrer optimal udvælgelse af sikringsprodukter samt information om krav til installation, funktionalitet og efterfølgende kvalitetssikring mm. Kursuspakke Du sparer kr. 200,- Sikringskataloget forventes at udkomme i en ny udgave medio

14 Gode råd Gode råd 1311 Håndildslukkere Hvilke? Hvor mange? Hvor? Folder om håndildslukkere 8,00 7, Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen (Opdateret 2008) 8,00 7, Afbrænding af haveaffald Anvisninger og råd om haveafbrænding 8,00 7, De fleste ting er nemmere at slukke end en brand Informationsbrochure om, hvordan man kan forebygge brande i hjemmet. (16 sider) Produceret af forsikringsselskaberne og DBI 10,50 9, Brandmanual/Mappe Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse inkl. DVD Det brænder 452,00 384,00 Brandmanual/Pjece Brandmanual i ordensforhold inden for hoteller, plejesektor, skole og beboelse 20 sider (1. udgave 2006) 57,00 48,00 DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax: Sikre og trygge boliger Sikringsmanual 1340 Sikringsmanual/Pjece Sikringsmanual af boligejendomme mod indbrud, hærværk, mv. 20 sider (1. udgave 2006) 30,00 25, Vinkelsliber - en roterende risiko Populær folder om, hvordan man undgår skader under arbejde med vinkelsliber 7,50 6,50 ISBN XX-XXXXX-XX-X 1305 Håndværkerfolder Indendørs/udendørs: Illustreret folder med anvisninger og råd om varmt arbejde (Opdateret 2008) 8,00 7, Sikkerhedskort Ti gode råd om varmt arbejde 80 x 120 mm 7,00 6,

15 Gode råd PC-software Vandtåge Folderen er tænkt som en hjælp til myndigheder, forsikringsselskaber, rådgivere, anlægsejere/ -brugere og installatører ved installation, godkendelse og vedligeholdelse af vandtågeanlæg. 8,00 7,00 Brandsikker bolig I dette hæfte kan du læse om, hvordan du forebygger og beskytter dig og din familie mod brandulykker. 21,00 18,00 Argos, brandsimuleringsprogram DBI s edb-program til brandteknisk risikovurdering. Argos kan bl.a. beregne brandtilløb og effekt af brand i bygninger med op til 5 rum. Argos -programmet udvikles og forbedres løbende. Et godt værktøj for rådgivere, forsikringsselskaber og undervisere. En enkelt licens pr. år 4.300, ,00 En enkelt flydende licens pr. år 6.800, ,00 Priser på flere licenser kan ses på Argos, User Guide Brugermanual (2005) 332,00 299, DBI-Risikokontrol Fire Security Planner Edb-programmet er et nyt værktøj, der gør det enkelt og effektivt at planlægge og dokumentere arbejdsopgaver inden for brandsikring, arbejdsmiljø og sikring. Programmet har 17 forskellige moduler, f.eks. flugtvejsplaner, materialeoversigt, brandsektionering og indbrudsformer ,

16 Bøger fra andre Bøger fra andre ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN forsikring OG PENSION Titel Pris 1460 Bygningsreglement 2010 (BR10) 152, Vejledning 325 Opvarmningsanlæg i fjerkræhuse (1997) 45, SBI-anvisning 230 om BR10 460,00 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (Udkommer primo Følg med på Information om brandteknisk dimensionering (Udkommer primo Følg med på Sikringskataloget (Udkommer primo Følg med på AIA-kataloget Automatiske indbrudsalarmanlæg (2008) 278,00 236,

17 Bøger fra andre Bøger fra andre BEREDSKABSSTYRELSEN Titel Driftsmæssige forskrifter Pris 1401 Hoteller, daginstitutioner, butikker, forsamlingslokaler og skoler inkl. tillæg 1991, bekendtgørelse nr. 196 af 21. marts 1990, nr. 740 af 23. sept og nr. 377 af 19. maj 2004 (2008) 125,00 Tekniske forskrifter gasser Gasser (December 2010) 125,00 Brandfarlige væsker (2010) 150,00 Træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 150,00 Fyrværkeri og pyroteknik (2009) 125,00 Bekendtgørelser 1415 Bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder 15,

18 Bøger fra andre Bøger fra andre DANSK STANDARD Titel Pris DS 471:1993 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 200,00 DS 471/Til.1:1996 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 45,00 DS 471/Til.2:1997 Teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet. 139,00 DS 476:1995 Norm for teknisk forebyggelse af kriminalitet på byggepladser. 250,00 DS 484:2005 Standard for informationssikkerhed. 672,00 DS : 1999 Piktogrammer til information af offentligheden Del 2: Sikringsforanstaltninger mod røveri, indbrud, tyveri og hærværk. 126,00 DS/INF 470:2004 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk. (2. udgave) 390,00 DS/INF 471:2000 Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i by- og butikscentre. 455,00 DS/ISO 20858:2008 Skibs- og marineteknologi Havnesikkerhed Sikkerhedsplaner og Sikkerhedsvurdering. 390,00 DS-Håndbog 144.2:2008 Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder. Klassificiering af eksplosionsfarlige områder, hvor brændbar gas eller damp er til stede - Eksempelsamling. 396,00 DS 428:2009 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg (3. udgave) 469,

19 Bøger fra andre EVU, EL- OG VVS-BRANCHENS UDDANNELSESSEKR. Bøger fra andre Jane s information group Titel Pris Titel Pris Indbrudsalarm Teknisk grundbog med projektering og installation af indbrudsalarmanlæg. (3. udgave 2010) 294,00 Objekt- og perimetersikring Projekteringsvejledning og teknisk supplement til F&P s sikringskatalog 212. (1995) 198,00 TV-overvågning Overvågningsmetoder, belysningsprincipper samt lovkrav. Principiel grundbog (2. udgave 2001) 214,00 Facility Security (Engelsk) Bogen er meget praktisk orienteret med detaljer og forhold, som man bør være opmærksom på dels i den forebyggende planlægning, men også i selve akutfasen, hvis hændelsen indtræder. 361 sider, 2. udgave Crisis Communications (Engelsk) Bogen er et godt værktøj til opbygning af en effektiv krisekommunikationsstrategi, hvor den målrettet guider læseren gennem processen. Herudover er bogen et absolut must at have klar til brug, hvis hændelsen indtræder. 229 sider, Unconventional Weapons Response (Engelsk) Bogen indeholder detaljeret information omkring identifikation, indsats og håndtering af ukonventionelle våben, f.eks. IED (improvised explosive device), radioaktive våben, laser, ikke dødelige våben, RF våben og øvrige våben, der typisk anvendes ved terrorhandlinger. 301 sider, 2. udgave Pakke med 3 bøger 699,

20 Bøger fra andre Bøger fra andre Tapir akademisk forlag ELsevier Titel Pris Titel Pris 1495 Brannteknisk rømningsanalyse Af Bjarne Christian Hagen (Norsk) 385, Risk Analysis and the Security Survey Af James F. Broder (Engelsk) 550,00 Bogen omhandler teorien bag udførelse af evakueringsberegninger til brug for brandteknisk dokumentation. I bogen gennemgås de forskellige handlingsmønstre, som mennesker kan tænkes at foretage sig i forbindelse med evakuering ud af en brændende bygning Det opstilles også acceptkriterier for mennesker, og acceptkriterierne er de samme som indgår i DBI s brandsimuleringsprogram Argos. Bogen giver en grundlæggende, men dybdegående indføring i principper og metodikker ved risikoanalyse. Risk Analysis and the Security Survey er skrevet på letforståeligt engelsk og anbefales til sikrings- og sikkerhedsansvarlige, bygnings- og driftsansvarlige, der f.eks. er nye i jobfunktionen eller ønsker ny inspiration. Virksomhedens forsikringsansvarlige kan også få godt udbytte af bogen. Denne 3. udgave er opdateret med eksempler på BCP (Business Continuity Plan, eksempler på informationsindsamlingsskema til brug ved risikoanalyse og meget andet. Tawcom training dansk passiv brandsikring Titel Pris Titel Pris 1439 The principles and practice of CCTV by Mike Constant (Engelsk) (3. udgave 2005) 440, Passiv brandsikring Information om passiv brandsikring i byggeri (2004) 100,00 En ny udgave af Mike Constant s populære håndbog The principles and practice of CCTV er nu tilgængelig. Anerkendt som den førende håndbog om CCTV, denne fuld farve-udgave indeholder nyt materiale fra Tavcom Training, herunder de seneste nyheder om digital teknologi og netværk IP. Denne information er lavet for vise hvad assiv brandsikring er. Informationen er tiltænkt myndigheder, rådgivere, projekterende og andre, med henblik på at give et overblik over særlige forhold i forbindelse med anvendelse af Passiv brandsikring, specielt i forbindelse med brug af det nye kapitel i Bygningsreglementet og dets hjælpeværktøjer. Se yderligere i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri fra Erhvervs- og Byggestyrelsen

21 Bøger fra andre Bøger fra andre sikkerhedsstyrelsen Titel Pris Gasreglementet, Afsnit A Almindelige bestemmelser og generelle installationsforskrifter for gasinstallationer hos en almindelig forbruger. A5 ringbind (juni 1991) 375,00 Gasreglementet, Afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg. A5 ringbind (oktober 1998) 340,00 Gasreglementet, Afsnit B-3 Forskrifter for F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere mv. 35 sider (januar 2003) 62,50 Gasreglementet, Afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer. 31 sider (september 1991) 50,00 Gasreglementet, Afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer. 27 sider (september 1991) 50,00 Gasreglementet, Afsnit C-1 Bestemmelser om overensstemmelsesvurdering, salg, markedsføring og ibrugtagning af gasmateriel. 16 sider (juli 1994) 50,00 Gasreglementet, Afsnit C-2 Bestemmelser om konstruktion, funktion og mærkning af gasmateriel. 15 sider (juli 1994) 62,50 Gasreglementet, Afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation. 15 sider (januar 1996) 50,

22 Film D Kom ud i tide (Plan to get out alive) Amerikansk film med danske undertekster. Dramatisk reportage om faren ved brand. Spilletid: 40 min. DVD 350,00 297,00 Hospitalsbranden Dansk film, som viser en rekonstruktion af en sygehusbrand, hvor syv mennesker omkom bl.a. som følge af natsygeplejerskens manglende kendskab til alarmering og slukning af et brandtilløb. Velegnet for personale på sygehuse, plejehjem mm. Spilletid: 26 min. DVD 2.164, ,00 Før det brænder Dansk film om brand i hjemmet. Anvisninger om redning, alarmering og slukning. Spilletid: 20 min. DVD 1.638, ,00 Noget om hvordan man undgår brandulykker i hjemmet Spilletid: 15 min. DVD 299,00 259,00 Det sker en dag Filmen handler især om forholdene inden for syge- og plejesektoren. Den kan også bruges over for andre typer institutioner og personale på hoteller, diskoteker o.lign. i forbindelse med brandinstruktion. Spilletid: 17 min. DVD 630,00 535,00 Instruktions-DVD Brug af håndildslukningsmateriel. 630,00 535,00 Brandfysik med elementær brand Undervisnings-DVD, som kombinerer teorien og praktikken, når man skal vise og forklare, hvordan ild og brand arter sig i forskellige situationer og materialer. Filmen indeholder i alt 35 klip, og undervisningsvejledning medfølger. (2007) 630,00 535,00 Brandfysik Teori er godt, men praktiske demonstrationer gør som regel læreprocessen mere levende og forståelig. Det gælder også for undervisningen i grundlæggende brandteori. Men praktiske og sikkerhedsmæssige forhold gør mulighederne for praktiske demonstrationer begrænsede og ofte må man nøjes med forskellige slukningsøvelser med håndildslukkere. For at komme lærere og instruktører til hjælp har DBI udviklet et pædagogisk værktøj, som kombinerer teori og praktik. Så kan man vise og forklare, hvordan ild og brand arter sig i forskellige situationer og materialer. Der er tale om en undervisnings-dvd, som føjer sig til serien af audiovisuelt undervisningsmateriale, som DBI s forlag udbyder Se side

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier

På den sikre side. Vi arbejder for at sikre liv og værdier På den sikre side Vi arbejder for at sikre liv og værdier DBI et videncenter for sikring og sikkerhed DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed.

Læs mere

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling

Nr. 2 Juni 2003 DBI BRAND &SIKRING. DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling Nr. 2 Juni 2003 DBI DBI viste flaget Rumslukning ude af kontrol? Danmark er duks Det lyner for millioner Pålidelig sprinkling DBI-DAGEN Demonstration af brandprøvning Antænding af møblement Overtænding

Læs mere

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme

DBI. Brand & Sikring. Indsats for bedre brandsikkerhed i beboelsesejendomme Nr. 2 Juni 2007 DBI Samling om uddannelsen Eksamineret Sikringsleder Brand på børneafdelingen Genoplivning med hjertestarter skal øves Unge hjerter i brand Sprinkling af trætrapper gør byfornyelse billigere

Læs mere

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen?

Nr. 3 September 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klædt på til krisen? Nr. 3 September 2007 DBI Usædvanligt byggeri med vandtågeslukning Beredskabsplan giver bedre forsyningssikkerhed Forebyggelse i beboelsesejendomme kan betale sig Nu må man tv-overvåge facader Bedre brandsikring

Læs mere

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år

BRAND & SIKRING. PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Nr. 4 December 2007 DBI PET-chefen om krisestyring Brandøvelser på skoler - og den værste skolebrand i mange år Højlagre kan brandsikres med iltreduktion Hovsa-sikring skader arkitekturen SINE skal styrke

Læs mere

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt

BRAND & SIKRING. Virksomheder kan få viden til halv pris. Brædder skal nu CE-mærkes. Tyverisikring og brandsikring i konflikt Nr. 3 September 2008 DBI Stærkt stigende antal udrykninger Politidirektørens politik Uro blandt unge rammer skoler Virksomheder kan få viden til halv pris Tåge til sikring og træning Brædder skal nu CE-mærkes

Læs mere

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag

Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI BRAND & SIKRING. Klar til den hidtil mest omfattende DBI-dag Nr. 1 Februar/marts 2007 DBI Færre døde i brand Hvad kan vi lære af Buncefield-branden? Lars Larsen bygger Extra Large Vindmøller sikres med vandtåge Certificering af indbrudsalarmer Manglende forsikringsviden

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret

Nr. 3 September 2006 DBI BRAND & SIKRING. Kvæsthuset evakueret Nr. 3 September 2006 DBI Terror og psykologisk krigsførelse Risikostyring i de nye kommuner Tvivlsomme varslingsanlæg 14-årig pige redder familiens hus For mange rejser risikabelt Nordiske ministre taler

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand

DBI BRAND &SIKRING. Sæson for fest og skader. Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Nr. 4 December 2003 DBI Virksomheden der fik et løft Tryk ved panik Fritureslukning - nu også med vand Sæson for fest og skader Blinde alarmer skal begrænses Når temperaturen går i selvsving BI Sæson for

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller

DBI BRAND &SIKRING. Vandtågen driver i land Tema om slukning med vandtåge. Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Nr. 3 September 2003 DBI Trætrapper kan bevares med sprinkling Uvarslede inspektioner på hoteller Europæiske fabrikker valgte DBI Christiania skal brandsikres Færre omkom i boligbrande Vandtågen driver

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande

BRAND & SIKRING. Skov- og naturbrande Nr. 2 Juni 2009 BRAND & SIKRING Sikring med ekstra låse kan begrænse brandsikkerheden Askerødder og ildsjæle i Greve Mystiske storbrande på Stillehavet Grønne gartnerfingre på røde brandslukkere NORMA

Læs mere

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget

DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Nr. 1 Marts 2010 BRAND & SIKRING DONG satser på uddannelse i brandsikkerhed Øjet på Strøget Danmarks dyreste kvinde går under jorden Ingen særlig personrisiko ved stålpladetage Tobak og tekstiler øger

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve

BRAND & SIKRING. Alarm i undergrunden. Klar til kameraerne. Man kan stole på sprinkleranlæg. Sikring af serverrum. Københavns beredskab sat på prøve Nr. 1 Februar/marts 2009 BRAND & SIKRING Klar til kameraerne Man kan stole på sprinkleranlæg Sikring af serverrum Alarm i undergrunden Københavns beredskab sat på prøve Brand & Sikring 4 12 Nr. 1 7. årgang

Læs mere

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning

Brand & Sikring. Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Nr. 4 December 2012 Brand & Sikring Den Blå Planet: Nyt akvarium med enkel brandsikringsløsning Skibakke på Amager brandsikres Nyt smart elementsystem til lavenergibyggeri FN Byen: julegave til humanitært

Læs mere

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs?

BRAND & SIKRING. 71 omkom ved brandulykker i 2007. Messerejse til IFSEC, Birmingham. Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Nr. 1 Februar/marts 2008 DBI 71 omkom ved brandulykker i 2007 Omfattende program for DBI-dag 2008 Messerejse til IFSEC, Birmingham Mangler dansk katastrofeberedskab en klar kurs? Sådan håndteres kriser

Læs mere

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler

BRAND & SIKRING. Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Nr. 4 December 2009 BRAND & SIKRING Til kamp mod utryghed i boligområder Brandalarmer på skoler Dansk it mod terror Tyve går efter virksomheder Stigende problem med ukrudtsbrande Brand & Sikring 10 16

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ

DBI BRAND & SIKRING. Gennembrud for høje beboelsesejendomme i træ Nr. 4 December 2008 DBI Vindmøllekoncern med høje sikkerhedsambitioner Låsesmedeuddannelsen nøglen til en sikker fremtid Brandalarmanlæg virker godt Vagtskifte i DBI Skal elevatorer bruges til evakuering?

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger

BRAND & SIKRING. Avanceret fabrik med avancerede løsninger Nr. 3 September 2009 BRAND & SIKRING Alarm på virusøen Per Larsen advarer mod hysteri Skoler skal sikre sig mod skyderier Er virksomhedens influenzaberedskab på plads? Sikring & Sikkerhed i Odense Førstehjælp

Læs mere

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING

Nr. 2 Juni 2008 DBI BRAND & SIKRING Nr. 2 Juni 2008 DBI Rådhus reddet af sprinkleranlæg Brandstrategi på Hovedbanegården Brandsikring af Carlsbergs nye højlager Risiko for at sammenkoblede brandsikringsanlæg kobler fra Kun en tåbe frygter

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande

Nr. 4 December 2006 DBI BRAND & SIKRING. Film skal forebygge dødsbrande Nr. 4 December 2006 DBI Eksamineret Sikringsleder: En DBI-uddannelse Samfundssikkerhed i Norden og USA Brandkrav til polstermøbler? Udfordringer til kommunal risikostyring Portræt af Peter Johansen Videoovervågning

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere