ÅRS FESTIVALERFARING ÅRS HØJSKOLEHISTORIE M2 FRIRUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRS FESTIVALERFARING ÅRS HØJSKOLEHISTORIE M2 FRIRUM"

Transkript

1 40 ÅRS FESTIVALERFARING 166 ÅRS HØJSKOLEHISTORIE 5137 M2 FRIRUM

2 2 foto: Jens Dige / Rockphoto

3 3 Indholdsfortegnelse Forord...5 GRUNDLAG Formål & Værdigrundlag...6 Et behov i tiden...7 Et nyt dannelsesideal...8 HØJSKOLEN Undervisningen...9 Målgrupper Hovedfag : Kulturledels 2: Kulturformidling 3: Oplevelsesdesign Lyd og lys 4: Oplevelsesdesign Rum, installation og kunst 5: Verdensborger Sidespor Højskolens årsrytme PROJEKTPLAN Projektorganisation og opgaver Skolekreds Historik Tids - og faseplan Finansieringsplan HØJSKOLEN PÅ MUSICON ARKITEKTONISKE PARAMETRE HØJSKOLERNES HISTORIE Samarbejdspartnere: musicon

4 4 Forord Foto: Musicon Foto: Mikkel Bech

5 Forord 5 Roskilde Festival Højskole fra betonhal til læringsrum På Roskilde Festival Højskole vil vi skabe et anderledes og dynamisk læringsrum, der bygger på kreativitet, engagement og frisind. Vi vil opdyrke modet til at afprøve og udvikle nye og skæve idéer, vi vil bruge det urbane miljø som afsæt for vores byggeri, og vi vil skabe værdi i vores nærmiljø. Vi har Roskilde Festival i ryggen, som initiativtager og samarbejdspartner med den nye højskole, og vi vil udnytte en enestående chance for at flette højskolens fag sammen med festivalpraksis. Roskilde Festival bygger på 40 års erfaring og er i dag Danmarks største kulturbegivenhed og en af verdens største flerdages rockfestivaler. Hvert år donerer festivalen de overskydende midler til internationale og nationale humanitære og kulturelle formål. Bag det humanitære engagement, de store scener og de fantastiske musikoplevelser gemmer der sig et logistisk mesterstykke og en enestående iværksætterånd båret frem af 1000 ulønnede årsfrivillige suppleret af frivillige op til og under festivalen. Det er denne ånd og dette engagement i verden omkring os, de værdier om fællesskab og nytænkning og den viden om kulturproduktion og kulturelt iværksætteri, som vi vil omsætte til en ny højskole i Danmark. Og vi har allerede grund under fødderne i form af tilstrækkelige kvadratmeter på Musicon, Roskilde Kommunes nye kreative bydel. Roskilde Festival Højskoles fagprofil fokuserer på oplevelsesproduktion, innovation og verdensborgerskab. Det kræver holdning og handling, men vi vil ikke præsentere eleverne for, hvad der er rigtigt og forkert; vi vil stille spørgsmålstegn ved normer og motivere til handling og deltagelse i samfundet som aktive og engagerede medborgere. Et bærende element ved Roskilde Festival er evnen til at skabe og flytte grænser. Denne dimension af festivalen vil vi overføre på højskolens daglige undervisning. Vi vil ikke kun tale om de store idéer vi vil skabe dem og omsætte dem til virkelighed, praksis og oplevelser. Vi vil give vores elever de redskaber, der kræves, for at de selv kan iværksætte og gøre en forskel! Med respekt for 166 års højskolehistorie vil vi fortolke skoleformens særlige kvaliteter og flytte højskolen ind i en ny tid, hvor værksætteri defineres som Danmarks nye råstof. Vi har arbejdet intenst på vores vision, og vores mål er klart. Den 1. januar 2014 åbner vi dørene for 5137 m2 nye højskolebygninger for de første 100 elever på Roskilde Festival Højskole. Vi har allerede gennemført det første pilotprojekt for højskolen et 14 dages kursus i juni 2010 med deltagere på 5 workshops i nedlagte fabrikshaller i Musicon. Erfaringerne herfra gav os endnu mere blod på tanden! Jesper Øland-Elkjær, Forstander Roskilde Festival Højskole

6 6 Grundlag Formål Værdigrundlag Individ og Fællesskab Det er Roskilde Festival Højskoles formål at skabe et fagligt udviklende og afklarende frirum med afsæt i det enkelte menneskes mod til at lade sig udfordre og dets lyst til at lære. Vi vil i skolens fag og dagligdag fremme den personlige, sociale og kreative udvikling i et levende fællesskab og inspirere det enkelte menneske til at handle samt til at virkeliggøre ideer og drømme sammen med andre. Samfund og Verden Roskilde Festival Højskole vil inspirere eleverne til humanitært, socialt og frivilligt engagement såvel nationalt som internationalt. Roskilde Festival Højskole vil motivere eleverne til handling og deltagelse i samfundet som aktive og kritiske medborgere. Roskilde Festival Højskole vil skabe rammer for ligeværdige møder og levende samspil mellem forskellige mennesker, kulturer og livssyn: Fordomme skal nedbrydes med tolerance og rummelighed. Natur og Univers Roskilde Festival Højskole vil øge elevernes bevidsthed om, hvor vigtig en bæredygtig verden er. Vi vil fremelske handlekraft i forhold til en ansvarlig omgang med naturens ressourcer og øge elevernes indsigt i tilværelsens grundvilkår og livets forudsætninger. Roskilde Festival Højskole er en fri skole placeret i et kreativt bymiljø med det ene ben i højskoletraditionen og det andet i erfaringerne med at planlægge, udføre og udvikle Roskilde Festival. Vi opfatter det som positivt, at verden og mennesker er i konstant udvikling og bevægelse. Vi betragter det midlertidige som et livsvilkår og vil stræbe efter at gøre eleverne i stand til at finde den rigtige balance mellem ro og dynamik. Vi hylder engagement, kreativitet og leg. Vi tror på det handlende menneske og på, at det enkelte menneske især udvikler sig, når det er optaget af det og dem, der er uden for individet selv. Vi mener, at det enkelte menneske står stærkest i et fællesskab, og at de bedste fællesskaber skabes, når folk laver det, de brænder for sammen. Roskilde Festival Højskole er for alle, der vil fællesskabet. Roskilde Festival Højskole udfordrer det omkringliggende samfund med sine holdninger til miljø, humanitært og kulturelt arbejde. Og vi forpligter os på altid at levere en konstruktiv og fremadrettet kritik af samtiden funderet på holdninger, værdier og kreative udtryk. Vi tror på vigtigheden i at tage et globalt og lokalt ansvar. Vi prioriterer ressourcebevidst adfærd og bæredygtige løsninger. Vi anerkender og værdsætter kulturel mangfoldighed, og vil arbejde for et samfund båret af tillid, tolerance og frisind. Vi værdsætter det søgende og nysgerrige menneske, den handlekraftige personlighed og de alternative livsvalg. Vi tror på, at kunst og kultur kan være med til at forandre verden. Vi hylder rock n roll! Foto: Peter Hjertting

7 Grundlag 7 Et behov i tiden Foto: Jonas Hoejgaard Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem stimulerer de studerendes evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi eller med andre ord at være entreprenøriel. Vi skal i Danmark ikke blot være veluddannede, men også entreprenørielle. Statens strategi for Uddannelse i entreprenørskab Der er et stigende fokus på, hvordan man fremmer innovativ tænkning og iværksætteri i samfundet og i erhvervslivet. Vi vil med Roskilde Festival Højskole skabe et anderledes og dynamisk læringsrum for den kreative tænkning og den flerdimensionelle læring. Med Roskilde Festival som praksisarena og Roskilde by i baghaven vil vi udnytte en enestående chance for at flette højskolens læringsrum sammen med praksis. Vi vil koble innovation og iværksætteri med dannelse og højskole. Vi vil arbejde på at skabe en bevist forståelse for, hvilke kvalifikationer der kræves for at man bliver i stand til at skabe værdi for andre. Det er en ny og anderledes måde at tænke udannelse og iværksætteri på, og vi mener, at styrken ligger i netop denne kobling; i sammensmeltningen af dannelsesidealer og nye innovationstanker. Vi mener, at kilden til innovation ligger i praksis ikke i teori, og vi ser Roskilde Festival som den ideelle platform. Danmark er et videns - og innovationssamfund; vi lever af tanker og ånder for idégenerering. Det er med det udgangspunkt, Roskilde Festival Højskole vil finde sin plads i det danske uddannelsessystem. Vi vil være nyskabende, og vi ved, at det kræver plads til usikkerhed og til at eksperimentere. Vi vil kombinere Roskilde Festivals erfaringer med højskolens traditioner med det formål at gøre eleverne til bevidste, kreative og innovative samfundsog verdensborgere. Roskilde Festival Højskole skal være en forkæmper for kreativitet, engagement og frisind. Vi vil nytænke læringsrummet, konkretisere innovation og styrke fællesskaber. Vi vil udfordre samfundet omkring os og fordre kritisk stillingtagen og nytænkning i relation til kulturelt, miljøorienteret og humanitært arbejde. Det vil vi, fordi vi mener, tidens unge og nutidens samfund har brug for det. Uddannelse i entreprenørskab gør den enkelte i stand til at skabe værdi ved at starte nye aktiviteter eller forbedre eksisterende aktiviteter, ved at tænke selvstændigt, håndtere usikkerhed, identificere og udnytte nye muligheder, samt ved at sætte sig ambitiøse mål og nå dem. Statens strategi for Uddannelse i entreprenørskab

8 8 Grundlag Et nyt dannelsesideal Højskolebevægelsens dogme har været, at gøre op med en forståelse af dannethed, som noget der er indsvøbt i finkulturelt blændværk, og i stedet agitere for en almen dannelse, der tager sit udspring i den folkelige platform, som vores fælles kultur byder os Jens Ulrich, ph.d. Aalborg Universitet i Utraditionel Dannelse Roskilde Festival Højskole er baseret på de traditionelle højskoleværdier om fællesskab og almen dannelse, men vi har også som formål at skabe et fagligt udviklende frirum for den enkelte elev, og fremme den personlige, sociale og kreative udvikling. Vi vil trække på såvel de eksisterende højskoletraditioner som på moderne idealer om socialt og kulturelt iværksætteri. Vi vil ikke smide Grundtvig eller Hal Koch på porten, men vi mener, at en tradition, der ikke er parat til konstant at udfordre sig selv, langsomt mister sin berettigelse. På Roskilde Festival Højskole vil vi ikke stille os til dommere over, hvad der gør nogen dannede, eller præsentere eleverne for, hvad der er rigtigt og forkert. Det, vi vil, er at give dem redskaberne til at forholde sig til verden på måder, som ikke er bundne af traditioner og selvfølgeligheder. Vi vil skabe grobund for innovative løsninger, stille spørgsmålstegn ved normer og motivere eleverne til handling og deltagelse i samfundet som aktive og kritiske medborgere. Højskolens læringsrum er baseret på frihed, kreativitet og fagligt engagement. Det er et krydsfelt mellem arbejde og leg et eksperimentarium, hvor deltagerne bidrager med deres kundskaber og færdigheder. Ud over at opnå faglig indsigt og fordybelse, er hensigten med at være på højskole at blive dannet og afklaret gennem mødet med nye mennesker, der arbejder med andre selvfølgeligheder, end dem man selv bærer rundt på, og i fællesskab skabe nye forståelser og ideer. Den danske højskole har gennem 166 år skabt rum for faglig og menneskelig dannelse. Med Roskilde Festival Højskole ønsker vi både at fortsætte denne fornemme tradition og at finde nye veje og ny berettigelse for højskolebevægelsen i det 21. århundrede. Vi insisterer på, at Roskilde Festival Højskole skal være på forkant med tidens udfordringer og være et tværfagligt kreativt laboratorium Dannelse anno 2014? I løbet af 2011 vil vi yderligere udvikle et nyt dannelsesafsæt for den højskole, vi ønsker at bygge, og som vi håber, står færdig i løbet af Vi vil invitere vores skolekreds, erhvervslivet, Roskilde Festival samt repræsentanter fra forskningen og det etablerede uddannelsessystem med i en proces, der skal søge at afdække et tidssvarende dannelsesideal med afsæt i et skabelsesorienteret og praksisbaseret læringssyn. Dannelse tager udgangspunkt i det indforståede, dér hvor vi føler os hjemme. Den ryster os ud af den umiddelbare enhed med det tilvante, går i gennem opgørets hårde sliden sig fri af det givne. Den sætter vores begreber på arbejde med at problematisere det, vi troede var sandt, giver os blik for det modsatte og gør det muligt at vende tilbage med en mere reflekteret måde at betragte vores egen praksis og dens konsekvenser på. Thomas Højrup i Dannelsens dialektik

9 Foto: Peter Hjertting Højskolen 9 Undervisning Højskolens varemærke er det eksamensfri læringsrum, hvor den engagerede underviser møder den interesserede elev. På denne grundlæggende idé om lyst og engagement vil vi praktisere vores undervisning. Vi vil, i en tid fyldt med fokus på målsætninger, pensum og evalueringer, insistere på at fastholde det eksamensfri rum. Vi mener, at for at skabe grobund for nytænkning, innovation og iværksætteri må man frisætte og have tillid til såvel underviser som elev. Den bedste undervisning praktiseres når faglighed og begejstring går hånd i hånd. Vi tror på, at man skal oplive før man kan oplyse. Overordnet læringsramme Med udgangspunkt i Roskilde Festival Højskoles værdigrundlag, aktiviteter og metoder vil vi udfordre unge til at blive en del af et kreativt, eksperimenterende uddannelsesmiljø, der kan bidrage til en individuel afklaringsproces, forberedelse til fremtidige studievalg og fornyet inspiration. Roskilde Festival Højskole skal være forankret i praksis. Vi vil lade energien og erfaringerne fra festivalen flyde over i den daglige undervisning; lade eleverne udføre projekter på festivalen og festivalens dygtigste medarbejdere og frivillige undervise på højskolen. Undervisningen skal være båret af lysten til at lære. Vi ser den vigtigste læring som den, der opstår i mødet med det uvante og håndteringen af det usikre. Vi bygger på de stærkeste pædagogiske træk ved den danske højskoletradition og forbinder dem med innovation, idéudvikling og global ansvarlighed. Vi ved at man formegentlig ikke udvikler kreativitet og handlepotentiale gennem læsning om dette, men snarere gennem oplevelser og konkrete handlinger med at realisere et helt forløb fra idé -generering til idé -implementering, og en væsentlig læring opstår i at håndtere de problemer af praktisk og teoretisk karakter, som opstår i forbindelse med forløbet Birthe Lund, lektor Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Forskningen i entreprenørskab viser, at fuld læring opnås ved at løse praktiske problemer, hvor faglig viden kombineres med eksperimentel viden. De studerende skal deltage i kreative processer og udvikle deres eksperimentelle viden sideløbende med deres faglige viden. Statens strategi for Uddannelsei entreprenørskab Her vil være højt til loftet, plads til forskellighed og et internationalt udsyn. Roskilde Festival genopstår og forgår som Fugl Føniks år efter år. Midlertidighed er et positivt grundvilkår for Roskilde Festival, og det vil også afspejle sig i Roskilde Festival Højskole faglighed. Skolens faglige indhold og fysiske rammer vil være åbne for fortolkning og forhandling fra elevhold til elevhold, i forhold til, hvad der er relevant i tiden og for målgruppen. Undervisere Med vores valg af undervisere og lærergrupper vil vi tilstræbe en balance mellem fleksibilitet og stabilitet. Vores lærerkorps består af tre grupper, som samlet set vil give højskolen den traditionsforankrede nytænkende dynamik, vi stræber efter. Højskolelæreren Det tilstræbes, at lærerne, der er ansvarlige for undervisningen på hovedfagene, tilhører skolens faste stab. De har hovedsagligt bopæl i skolens lærerboliger eller i Roskilde by, og de indgår ud over den daglige undervisning i skolens hverdag bl.a. som vagtlærere, i studiegrupper og som debattører. Timelæreren Timelærerne spiller en central rolle i forhold til skolens sidefag. De er samtidig med til at sikre den kollegiale dynamik og en opdateret faglighed. Her vil vi i særlig grad anvende ressourcepersoner i og omkring festivalsystemet, for dermed at drage nytte af festivalens erfaringer. Artists in residence Roskilde Festival Højskole vil i kortere og længere perioder stille rammer til rådighed for udøvende kunstnere og projektudviklere, der, samtidig med at de arbejder på deres egne projekter, engagerer højskolens elever i deres arbejde.

10 10 Højskolen Målgrupper Foto: Per Lange Den store opmærksomhed, der allerede er genereret omkring Roskilde Festival Højskole viser, at mange kan se værdisammenfaldet og styrken i et samarbejde mellem Roskilde Festival og Roskilde Festival Højskole. Alene det, at vi i sommeren 2010 med stor succes havde vores første hold, uden endnu at have bygget højskolen, viser, at interessen for projektet Roskilde Festival Højskole er stærk, og at mange allerede nu kan se, at ideen er bæredygtig. Det er klart, at vi med Roskilde Festival læner os op af et meget stærkt ungdomsbrand og en meget stærk kulturinstitution. En position, der forpligter os, men som også gør, at vi i forhold til rekruttering af elever til højskolen formegentligt ikke vil få de samme udfordringer, som andre folkehøjskoler oplever. Roskilde Festival Højskole vil tilbyde alle elever, der er fyldt 17½ år, optagelse på højskolen. Der er ingen øvre aldersgrænse for, hvornår et ophold på Roskilde Festival Højskole kunne være relevant. Men med den stærke tilknytning til Roskilde Festival ser vi den primære målgruppe som de såkaldt yngre voksne i alderen år. Vi opdeler vores målgrupper i to: Primær målgruppe Hovedmålgruppen for Roskilde Festival Højskoles lange ophold er unge, der har afsluttet deres ungdomsuddannelse, og som inden for kort tid skal påbegynde en videregående uddannelse. For denne målgruppe er højskoleopholdet en mulighed for at danne nye fællesskaber, fordybe sig fagligt, afprøve talenter og skabe afklaring omkring deres kommende studievalg. Roskilde Festival Højskole vil også søge at tiltrække unge, der ønsker at tage en pause i deres videregående uddannelse. Der er stort frafald og uddannelsesskift blandt studerende i Danmark, og på Roskilde Festival Højskole ønsker vi at bidrage til, at de unge finder fornyet motivation og inspiration til at fortsætte deres igangværende uddannelse eller vælge den rigtige. Sekundær målgruppe Med de indeværende arbejdsmarkedsforhold tør vi ikke satse på at kunne rekruttere størstedelen af vores elever blandt erhvervsaktive, ledige og folk på orlov. Men Roskilde Festival Højskoles fagprofil har dog et stort potentiale i forhold til at tiltrække folk med en eksisterende tilknytning til arbejdsmarkedet. Folk, der beskæftiger sig med og interesserer sig for oplevelsesbaseret, kulturel og mellemfolkelig virksomhed, vil ikke bare kunne finde ny inspiration og nye udfordringer i forhold til deres arbejdsliv, men også opnå klare kvalifikationer, der kan overføres direkte til deres arbejdsliv.

11 Højskolen 11 Hovedfag Roskilde Festival Højskole tilstræber en balance mellem kreativt skabende, kommunikative og holdningsbaserede fag. Højskolens profil er skabt ud fra et ønske om at ruste den enkelte fagligt til studie- og arbejdslivet, aktivt til samfundslivet og personligt til tilværelsen. Fagene på Roskilde Festival Højskole er delt i hovedfag og sidespor samt fællesfag og foredrag. Hovedfagene består af 5 fagområder, der hver især repræsenterer den faglige essens af oplevelsesproduktion. Sidesporerne rummer højskolens almene fag til understøttelse af den almene dannelse og elevernes indsigt og udsyn. Sidesporerne tilstræber at bidrage til hovedfagene ved at understøtte og inspirere kreativiteten. I fællesfagene søger vi især at understøtte højskolens formål og værdigrundlag og herigennem at engagere eleverne inden for globale, almennyttige og humanitære områder. pr. 11timer uge Hovedfagene på Roskilde Festival Højskole er udviklet og opbygget med afsæt i de centrale færdigheder, der kræves for at udvikle, opbygge og gennemføre en kulturbegivenhed som eksempelvis Roskilde Festival. Hvert hovedfag vægter mellem teori og praksis, men der vil i særlig grad være fokus på praksis og det håndgribelige produkt. Verdensborger Kulturledelse Kulturformidling Oplevelsesdesign Lyd & Lys Oplevelsesdesign Rum & Installation 1. Hovedfag: Kulturledelse Med udgangspunkt i Roskilde Festivals mangeårige erfaringer med underholdning på publikumsniveau og med basis i ledelse vil vi i faget kulturledelse ruste eleverne til at tænke, udvikle og udføre kreative og nyskabende events, båret af frivillige kræfter. Undervisningen vil bl.a. kredse om estimering, planlægning, afvikling og evaluering af projekter. Herunder styring af aktiviteter, tid, budget og økonomi, kontrakter og aftaler, samt udvikling af generelle ledelseskompetencer særligt i forhold til frivillige og engagementsbårne medarbejdere. Eleverne vil få mulighed for at møde og arbejde sammen med en stribe af Danmarks mest innovative kræfter på området, der alle har det til fælles, at de tør tænke nyt og satse på deres idéer. I fællesskab skal der idéudvikles, planlægges og udføres kulturbegivenheder. Eleverne vil få indblik i projekt- og teamledelse, og opnå færdigheder inden for alt fra fundraising til konflikthåndtering. Kort sagt vil man efter et forløb i kulturledelse have redskaberne til at kaste sig ud i innovativ styring af oplevelsesbaseret og kulturel virksomhed.

12 12 Højskolen 2. Hovedfag: Kulturformidling Roskilde Festival er i en klasse for sig, når det kommer til kommunikation og markedsføring: Med et markant brand, en stor synlighed og et til tider knapt så trofast nationalt og internationalt publikum, så er nytænkning og innovation en nødvendighed. Derfor er Roskilde Festival den store inspirationskilde på dette hovedspor, hvor vi skal arbejde med følgende fire sider af kommunikationsfeltet: Pressehåndtering, mundtlig formidling, grafiske virkemidler og digitale medier. Pressehåndtering er det første delelement på hovedfaget. Her vil vi arbejde med alt fra at stå foran et kamera til at skrive gribende tekster og pressemeddelelser, der rykker. Den mundtlige formidling af et projekt er efterhånden degraderet til et PowerPoint show. Vi har større ambitioner end det og vil arbejde med den levende fortælling og de levende ord med udgangspunkt i retoriske værktøjer og det personlige engagement. Vi vil hente inspiration fra dramatikken og fokusere på evnen til at sætte sig ind i en rolle. Det visuelle element er også vigtigt, når man vil synliggøre og formidle en kulturbegivenhed, og derfor vil eleverne få såvel praktiske redskaber som teoretisk viden om, hvordan man laver en grafisk profil, billedredigerer og animerer. De digitale medier er den primære kommunikationsvej, og det vil være dér, både pressemæssige og grafiske udtryk skal præsenteres. Derfor vil eleverne få de mest basale værktøjer til at opbygge og opdatere hjemmesider samt håndgribelig erfaring med viral markedsføring Eleverne vil få en bred vifte af færdigheder inden for kommunikationsområdet og vil efter forløbet være i stand til at påtage sig rollen som kommunikationsblæksprutte på event- og kulturområdet. Formålet med kurset er at erhverve sig redskaber til på egen hånd at skabe den bedst tænkelige kommunikative platform omkring en kulturbegivenhed. Foto: Mathias Bojesen

13 Højskolen Hovedfag: Oplevelsesdesign - Lyd og lys Roskilde Festival er en af Europas fornemmeste scener for rytmisk musik og underholdning. En position vi har tænkt os at udnytte til at skabe Danmarks mest engagerende uddannelsesmiljø inden for design af sceneoplevelser. Faget bygges op omkring oplevelsesrummet og fokuserer på lys, lyd og visuals. Lys bruges selvstændigt til at skabe oplevelser og stemninger, og den rigtige lyseffekt kan være afgørende for den ultimative koncert- og/eller kulturoplevelse. Derfor vil vi udforske den klassiske scenebelysning i praksis og arbejde med det nyeste inden for visuals og visual arts. Lyd anvendes i tiltagende grad inden for branding og markedsføring. Vi vil undersøge området gennem forskellige teorier, men faget vil i særlig grad vægte praksis. Vi vil bl.a. arbejde med programmering af lyd, lydproduktion, hørelære og lydteknik. Eleverne på Oplevelsesdesign Lyd og lys vil få kompetencer inden for aspekter af det at designe et oplevelsesrum. De vil blive i stand til at programmere lys og lyd og vil derigennem kunne indgå i skabende samarbejder om scenografier og installationer og blive en central del af det at planlægge og afvikle kulturbegivenheder. Foto: Philippe Simpson 4. Hovedfag: Oplevelsesdesign - Rum, installation og kunst Roskilde Festival er mere og andet end en musikfestival. Festivalen er i lige så høj grad et eksperiment, hvor man bygger et bysamfund op og river det ned igen, for siden at gentage processen på nye måder. Et centralt element ved Festivalen er, at den kontinuerligt er i stand til at skabe en fysisk ramme, der er interessant, nyskabende og ikke mindst udfordrende for publikum. Derfor fungerer Roskilde Festival som et aktivt laboratorium for afprøvning af nye fysiske byrum kombineret med kunst- og interaktionsformer, der alle har publikums festivaloplevelse i centrum. Hovedfaget er bygget op omkring udviklingen af det fysiske rum. Her arbejdes der kunstnerisk og kreativt. Vi vil bygge, animere, tegne og producere, og anvende tilgængelige programmer i forbindelse med design og udvikling af såvel scenerum som byrum. Med udgangspunkt i Roskilde Festivals tilgang til midlertidige installationer og stedsspecifik kunst, vil vi i faget arbejde målrettet med tilrettelæggelsen og udviklingen af konkrete projekter inden for feltet. Undervisningen vil afspejle de kreative discipliner, som bruges aktivt i planlægningen af de fysiske rammer på Roskilde Festival. Der skabes således rum for at udfolde og udvikle ideer inden for installationskunst, rumdesign og interaktiv kunst. Vi vil inddrage inspiration og viden fra Roskilde Festivals mange kulturelle samarbejdspartnere, og sikre en stor samtidighed i relation til kunstens og kulturens verden. Centralt for faget er, at eleverne opnår forståelse for og erhverver sig færdigheder i at arbejde med midlertidig og stedspecifik kunst, der forholder sig direkte til og er i konstant interaktion med de mennesker, der lever midt i det.

14 Foto: Per Lange 14 Højskolen 5. Hovedfag: Verdensborger Faget Verdensborger handler om at opnå indsigt og engagere sig i omverdenen og om at have modet til at gøre en forskel. Undervisningen tager udgangspunkt i Roskilde Festivals lange og stærke tradition for at engagere sig aktivt og handlende i internationalt humanitært og kulturelt arbejde. Alle taler om medborgerskab vi vil gennem faget medvirke til at man også gør noget. Roskilde Festival Højskole har derfor som grundlæggende formål at inspirere eleverne til humanitært, socialt og frivilligt engagement. På dette hovedfag giver vi formålet en faglig vinkel, skaber forståelse for det særlige ved det almennyttige og skaber rammerne for refleksion og nytænkning i relation til velgørenhedens og frivillighedens vilkår. Men vi vil ikke nøjes med det vi vil også handle og gøre en forskel. Vi vil skabe rammer og muligheder for, at vores elever kan realisere deres drømme og visioner for en bedre verden. Vi vil i undervisningen i særlig grad beskæftige os med de internationale udfordringer på kulturelt, politisk og mellemfolkeligt niveau. Vi vil ikke bare lære og tale om mangfoldighed, kreativ aktivisme, miljø og bæredygtige løsninger. Vi vil være mangfoldige og udfordre vores egen vanetænkning og gøre en forskel. Hvor de andre fag er af mere praktisk karakter, vil man på Verdensborger få en grundlæggende indsigt, som i højere grad knytter sig til det værdimæssige niveau i oplevelsesproduktion. Kulturelle begivenheder har ofte idealer om medborgerskab, mangfoldighed og bæredygtighed. På Verdensborger vil vi give eleverne forståelse for, hvad der gemmer sig bag betegnelserne og værdierne. Eleverne på Verdensborger vil få mulighed for at indgå i humanitært, socialt og frivilligt arbejde med en stor ballast og indsigt i, hvad der rører sig, og hvorfor arbejdet er vigtigt, og vil derved kunne inspirere andre til også at udvise engagement, forståelse, tolerance og frisind.

15 Højskolen 15 Flerdimensionel læring Foto: Roskilde Festival På Roskilde Festival Højskole er der en usynlig bro mellem fagene. Eleverne vil beskæftige sig med enkeltstående fag, som er en del af en større faglig helhed. På Roskilde Festival Højskole ønsker vi derfor at øge elevernes bevidsthed om, at alle fagligheder er essentielle for den samlede oplevelse, og at det kræver anerkendelse, tålmodighed og samarbejde, hvis det hele skal gå op i en højere enhed. I modsætning til andre steder i uddannelsessystemet hvor faggrænser er trukket skarpt op, og hvor den ene faglighed kæmper mod den anden, vil vi på Roskilde Festival Højskole bygge bro. Eleverne vil vælge hovedspor baseret på interesse, men vil ud over det faglige også lære at samarbejde på tværs af faggrupper og at værdsætte andres kompetencer, perspektiver og indsigter. Læringsmæssigt bygger vi på et mangesidet læringssyn, der tilstræber brobygning mellem teori og praksis. Vi vil i overvejende grad hellige os eksperimentet. I udarbejdelsen af vores faglige profil har vi derfor fokuseret på at skabe grundlag for et læringsrum, der anerkender sammenhængen mellem den kognitive og den motoriske indlæring mellem hoved, hjerte og hånd. Ingen nutidig kulturbegivenhed kan undvære et af de fem ben, vi præsenterer på højskolens hovedspor: Fra det tekniske og kreative, over det strategiske og kommunikative til det globale udsyn og det er den samhørighed, vi ønsker at styrke på Roskilde Festival Højskole. Brobygger mellem uddannelse og erhverv Roskilde har potentialet til på sigt at blive et af Danmarks førende kreative områder med epicenter i Musicon - og Festivalområdet. Langt de fleste virksomheders fremtidige konkurrenceevne afhænger af evnen til at identificere og stimulere kreative talenter blandt medarbejderne. Roskilde Festival Højskole har potentiale til at blive en meget værdifuld samarbejdspartner for såvel det lokale og det nationale erhvervsliv i bestræbelserne på at udklække nye eller modne eksisterende talenter, som kan bringe de skæve tanker ind i uddannelsessystemet og ud i virksomhederne. Samarbejdet mellem højskolen, festivalen, kommunen, Musicon, Danmarks Rockmuseum og Roskilde Universitetscenter er i den henseende enestående.

16 16 Højskolen Foto: Klavs Bo Christensen Foto: Marie Joensen Foto: KB Foto: Jonas Højgaard

17 Højskolen 17 Sidespor De faglige sidespor repræsenterer højskolens almene fag til understøttelse af den almene dannelse og elevernes indsigt, udsyn og bevidsthed. Fagene er inddelt i fire grupper: A, B, C og D, hver med et antal fag som eleverne vælger i mellem. Man skal vælge et fag i hver gruppe. Fagene i de fire grupper indtager en central og betydningsfuld position i forhold til skolens værdigrundlag. A-fag: ALMENE DANNELSESFAG (3 TIMER PR. UGE) De almene dannelsesfag tager udgangspunkt i fag, der har horisontudvidende karakter. Her vil vi lade eleverne møde andre livssyn, grave dybt i litteraturen og tænke og søge at forstå forskellige filosofiske retninger. Vi betragter disse fag som grundlæggende for dannelsesprocessen for den enkelte elev. Eksempler på A-fag: Filosofi, idéhistorie, samfundsfag, religion, politisk teori, litteratur, international politik, psykologi. B-fag: MUSIK (3 TIMER PR. UGE) Ingen festival og ingen højskole uden musik. Musikfagene tager udgangspunkt i det fællesskab musik skaber på en festivalplads såvel som rundt om et lejrbål. I musikfagene vil eleverne kunne bygge ovenpå deres eksisterende kundskaber og talenter eller udvikle helt nye og anderledes tilgange til musikken. Eksempler på B-fag: Singer- songwriter, rock-historie, rockens store ikoner, build a band, stemmetræning, kor. C-fag: FESTIVALFAG (3 TIMER PR. UGE) Festivalfag er et sammenkog af fag, der læner sig op af den branche og den verden, som Roskilde Festival er en del af. Fagene vil involvere hele paletten af viden som findes blandt de frivillige bag Roskilde Festival. Her vil vi bevæge os ind i festivalens logistiske hjerte samt fremdrage nogle af de faglige områder i forbindelse med festivalen, som ikke har fundet plads under hovedsporene. Eksempler på C-fag: Festivalhistorie, sociale bevægelser, aktivisme, logistik, sikkerhed, førstehjælp, lav en forening, start en virksomhed. D-fag: BEVÆGELSE (3 TIMER PR. UGE) Vi tror på, at hjernen fungerer bedst i en aktiv og sund krop. Bevægelse vil præsentere eleverne for en bred vifte af muligheder for udfoldelse af fysisk aktivitet i en urban kontekst. Vi vil arbejde med nye tendenser inden for streetsport og inspirere til sund og bæredygtig levevis. Eksempler på D-fag: Parkour, basket, skate, streetdance, yoga, spinning, E-sport. Eksempel på ugeplan

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs

Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs KOLD: Det, der kommer fra hjertet, kan få plads i hjertet. Slip dig løs Landbrugsvej 55, DK-5260 Odense S T: +45 6313 2043 F: +45 6313 2044 koldcollege.dk koldcollege@koldcollege.dk Virksomhedsplan 2013.indd

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk

Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008. Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk FLEMMING MADSEN & KIRSTEN M. DANIELSEN, 2008 Kirsten M. Danielsen & Flemming Madsen august 2007 maj 2008 Oplægget kan downloades på www.kulkom.dk Republikken Vesterbrogade 24 o.g. 1620 København V CVR

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan.

AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan. Fase 1: Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan AlmenProjekt 23 - Uddannelse og læring med effekt i AlmenNet Fase 1: - Forprojekt om behov, muligheder og udviklingsplan Oktober 2008 Arbejdspapir

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere

Projekter under Fokusområde 2: Unge som kulturaktører og kulturbrugere BILAG 3: Projektbeskrivelser Bilaget indeholder beskrivelser af de projekter, som Kulturministeriet og Kulturregion Nordjylland støtter i fællesskab ved indgåelsen af Kulturaftale Nordjylland 2009-2012.

Læs mere