Bremdal Borger- & Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bremdal Borger- & Grundejerforening"

Transkript

1 Bremdal Borger- & Grundejerforening Referat fra generalforsamlingen den 28. marts Formanden Anna-Grethe Kamp bød velkommen. Der var 30 deltagere. 1. Valg af dirigent Poul Erik Hansen blev valgt. 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning for 2011 til generalforsamlingen 28. marts Formanden berettede om aktiviteterne i årets løb: Bestyrelsen Foreningen har nu 325 medlemmer - knap 50 % dækning (750 husstande). Vi kan bruge mange flere og håber på, at vi minder hinanden på at der brug for opbakning og ikke mindst penge til at lave noget i foreningen. Husk det koster 150 kr. om året. Vi har i 2011 fået 16 nye borgere, og andre har flyttet rundt i Bremdal. Efter generalforsamlingen sidste år fik vi en formand, idet Anna Grethe Kamp overtog posten. Vort formål i BBG er at varetage borgernes interesse og virke til en god udvikling i lokale forhold. Bestyrelsen har arbejdet med mange aktiviteter og forskellige sager siden sidste generalforsamling. Vi vil redegøre for disse i nedenstående. Strandprojektet og hvad der vedrører stranden: Lige efter generalforsamlingen i 2010 nedsatte vi et Strandudvalg bestående af Anna Grethe Kamp, Lone Bavnhøj, Annmari Ellekrog og Nils Halkjær. Skal vi lige se dem. Dette udvalg har arbejdet rigtig ihærdigt med projektet. Udvalget arbejdede med skitser og man ville få udarbejdet tegninger ved landskabsarkitekt Preben Skaarup, Aarhus. Der har været flere møder med hans tegnestue. Arkitekten kom med et forslag. Udvalget ønskede en del ændringer i tegningerne, og har gjort dette og samarbejdet er ophørt med arkitekten BBG betalte kr. for arbejdet og tegningerne Der har været møder med Planafdelingen ved kommunen (Bjarke Danvig og Flemming Jørgensen). Det har været meget positive og handlings orienterede møder. Der er en meget positiv stemning og opbakning for forslaget i såvel planafdeling som i TMU. Vi har løbet i problemer med frednings myndigheder og natur og miljø mht materiale valgt af sti, men dette har vi forhåbentlig også fundet til enighed med. Her på generalforsamlingen er opsat plancher med sti og bro som er et ideoplæg i projektet, som vi forventer bliver godkendt. Vi vil komme mere i detaljer senere. Vi tager

2 det under pkt. eventuelt, hvor der er en status og mulighed for at strække ben og snakke og spørge. Der er udarbejdet en rapport med formål og ideer til projektet, hvor vi har indlagt nogle af forslagene fra sidste general forsamling. På Hjemmesiden vil den færdige rapport blive indlagt, dvs når den er godkendt i TMU og fredning. Et synligt initiativ er oprydning af brombær hegn indrettet som små huler, hyben bedene og græsslåning og fældning/nedskæring af træer. Vi har haft møde med Forsyning omkring skjul og skiltning af afløbsrør på stranden. De er meget interesseret i at afhjælpe problemet. Der er ikke på nuværende fundet den endelig løsning, der påtænkes kampstene til skjul, muligvis samling af vandet i et rør. Vi er lovet et forslag inden 1. juli 2012, hvor det skal være klar til igangsætning. Når vi har gået så meget på stranden har vi lagt mærke til mange gamle og ubrugte både. Jeg vil her opfordre til at man får fjernet eller hvis man kender ejerne gøre opmærksomme på at de har en båd som måske ikke har været i brug i mange år, det er ikke lovligt at lade dem ligge. Vi synes det er hyggeligt med både som er lagt op og som er vedligeholdt. Der vil i april/maj måned ske en påmindelse om fjernelse af bådene hvis disse ikke er markerede på en eller anden måde. Flemming Jørgensen fra Park tager sig af det. Endvidere er strandkorpset kommet godt i gang sidste sommer og vil være en fortsætter. I Fjordposten har Ib Randrup beskrevet hvordan det foregår og hvordan man melder til. Så en opfordring til alle om at give en hånd med 1 time i en weekend i sommerperioden. Gør det til en dejlig morgen tur evt. med naboen eller venner/børn. Så har vi en indbydende og lækker strand. Jeg har mødt flere, som der helt naturlig samler affald på en gåtur. Dejligt!! Strandrensning og oprydning i foråret kunne være en fælles indsats for borgere i Bremdal. Hvordan er stemningen for dette?? Tommy har meldt at han lægger maskine til og vi har aftalt, at lørdag den 14/4 kl. 9 ved Roklubben, starter vi en forårs rengøring. Kommunen stiller affalds container på Lærkevej. BBG sørger for lidt proviant. Julebelysning: Julebelysningen langs fjordvejen, har i år været opsat som tidligere år. Opsætningen stod Peter Nielsen og flere fra BBG for. Der har ingen hærværk været i år, men vi har mistet en lyskæde fra træerne på torvet, øv endnu en udgift. Vi har investeret i en flagstang, med mulighed for opsætning af såvel lyskæder som flag. Vi er meget stolte af stangen og har fået positive tilbage meldinger. Ja flere har ønsket at der kommer et lignende arr. ved skolen/hallen. Men det koster ca kr. for belysning og tilbehør. Har kontaktet Henning Ramsløw fra hal bestyrelsen, om det var noget de ville invester i og bare bruge eksisterende flagstang. H.R. tager det med på et Hal best. Møde. Jul på torvet: Vi besluttede i 2010 at lave arrangementet på Torvet den 1. søndag i advent, som en tradition. Her skal træet tændes. Dette arrangement blev afviklet trods det kolde og blæsende vejr - med julemand, snolder poser og det lille tog fra Struer. Det var meget populært for børnene med køretur i toget. Vi havde endvidere i år arr. med Anne Marie fra Gudum med en lille salgs bod med smykker og jule ting, og vi kunne finde læ i Viggos gård til at varme kakao- næste år har Humlum spejder ønsket at komme med en bod med juletræer, neg og dekorationer. Måske kommer der flere, men det er en satsning med de kære vejrguder. Husk at bakke op, det er for hele familien. Vi siger tak for sponsor gaver fra BIK forældre støtte forening, Cafax og Expert 2

3 Fastelavnsfest Festen arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet og spejderne fra området. Det er et godt arrangement, på ca. 2 timer. Præsten gør et stort arbejde i forhold til koordinering af arrangementet som afvikles i Bremdal Aktivitetscenter. Vi giver såvel økonomiske midler som praktisk hjælp. Arr. fortsætter 2013, men det kniber med frivillige hjælpere. Så vi skal evaluerer arr. på næste møde. Musik på Torvet Vi havde musik på Torvet den 20. juni. Det forløb som altid med glade børn og voksne, der deltager over 100. Vi serverede pizza og pølser fra vores lokale Pizzeria, som der var rigtig god afsætning på. Sodavand og fadøl flyd også i stride strømme. Det var som sædvanlig Jernbaneorkestret der spillede. En festlig og hyggelig aften som varer 2 timer. Der er musik arr. igen i år den 18. juni kl. 19. Veje og stier Vi har arbejdet med flere ting i området. Der er opmalet hajtænder og cyklister flere steder. Vi har bedt om at få repareret cykelsti fra Bremdal til Struer hvilket er sket. Der mangler forsat flere steder også på gangstien. Det flyder med affald mange steder i grøfter, har kontaktet vej og park ang. oprydning. Der sker beplantning af nye roser ved indkørsel og på torvet. Vi har tilmeldt os som deltager ved kampagne pas på børnene hvilket betyder der kan opstilles børnesilluetter ved Fjordvejen. Hastighed på Fjordvejen. Kommunen vil ikke gøre noget nu, da de før har målt gennemsnitshastigheden til 61 km i timen. Den flytbare stander Din fart har været opstillet, men ikke haft nogen måling, kun en præventiv effekt, hvad man vil gøre, vides ikke. Vi har ikke planer om at gøre noget før der skal planlægges ind/frakørsel til Gartner lunden. Udstykning Gartnerlunden Nu er det gået i orden med udstykningen af nye grunde ved Fjordvejen. Der bliver 20 grunde ifølge planen. Jorden er købt, forundersøgelser, nedrivning og projektering, Gartnerlundens fremtid Frode giver en beretning Frode orienterede om Gartnerlunden. Jorden er købt lokalplan er udarbejdet. Økonomiudvalget har frigivet kr. til forundersøgelser, nedrivning og projektering. Nedbrydningen og byggemodningsarbejdet udbydes i begrænset licitation. Der er et stort oprydningsarbejde. Holstebro Museum undersøger området for stolpehuller m.v. ( kr.). Cykelsti til Venøfærgen. Vi arbejder sammen med foreningerne på Venø, Strandbjerggårdparkens Grundejerforening om en skrivelse til kommunen. Der kan måske hentes midler andre steder. Svaret er lige nu Frode giver beretning. Frode orienterede omsagen. Flytning af Venøvejen og udstykning nord derfor er nok 7-10 år fremme. Vores lille udvalg (alle parter fra Venø og Bremdal) er enige om, at vi satser på en foreløbig sti med stenmel fra Strandbjerggårdvejs slutning og til Venøfærgen. Vandindsatsplan: Der arbejdes med en indsatsplan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning. Vi deltager sammen med Vandværkets bestyrelse er nu udsat til

4 Myggeplagen: Vi har rettet henvendelse til Tog M i Struer ang. den store plage af sværmer myg i perioder i Bremdal. De har lovet at se på løsninger, som ikke er giftige., gøre noget forbyggende. Der er sendt en rykker ind nu til Helle Lyng, og der er et pkt. på dagsorden. Velkomstfolder og vin gaver til nye tilflyttere Vi har uddelt BBG velkomst folder, giro kort og vin gaver til 16 nye tilflyttere til Bremdalområdet. Det er skønt at komme ud og tale med de nye tilflyttere. Vinen er sponseret af Hvidbjerg Bank. Vi bruger vores Bremdal vin som er udvalgt af Vin og kunst. Ved køb af Denne vin gives der 5 % af prisen til BBG Fjordposten/ Hjemmesiden/facebook: Lone/Kirsten /Per vise noget power point?? Udvalget viste eksempler fra hjemmesiden med billeder o.s.v. Den indeholder mange oplysninger billeder, sponsorer, flagdage, facebook m.v. Fjordposten er nu i en ny udgave og udformning. Udvalget fortalte om opgaven. Vi arbejder hele tiden på at forbedre Fjordposten og få indlæg bl. a. med lokale interview med tilflyttere, virksomheder, hvor der er aktiviteter. I dag er der fuld annoncetegning i bladet. BBG har et udvalgt på 4, ansvarlig for Fjordposten og vi har sagt farvel til Karen Hansen og Jørgen Kristensen tidligere redaktør og opsættere. Fjordposten udbringes 3 x årligt af 6. og 7. klasses elever fra Bremdal Skole. De får så penge til skolerejse. Udvalget vil selv berette om deres arbejde og ideer (se ovenfor). Hjertestarter Hjertestarteren i Fønixgårdens forgang har været i brug en gang. Maskinen fungere men personen døde. Vedligeholdelse af hjertestarteren er omkostelig og vi har afviklet 2 gratis kursus aftner med genoplivning og første hjælp for vore medlemmer, fået god evaluering. Spørgsmål til starteren, kan rettes til Anna Grethe Kamp. Der har været ønske og villighed til at indkøbe hjertestarter to steder i Bremdal. Vi kan ikke være ansvarlige for disse, men det er da ønskeligt at der kommer flere starter til Bremdal, vel vidende at det altså koster i både vedligehold og kurser. Flagdage Da vi har fået flagstang og flag vil BBG gerne vise det, så vi har en opfordring til alle i Bremdal om at flagre på følgende dage: konfirmationsdagen (6/5), Grundlovdag hvor vi har løb og dronningens fødselsdag 16/4. Måske kommer der flere forslag. Fremtiden Vi arbejder videre med Strandprojektet mere senere, Forbedring af informationer til borgere via Fjordpost/hjemmesiden/facebook Jul på torvet udvikles Vedtægter og velkomst folder ændres/omformuleres det kommende år Fælles strandrensning omkring 14 april arr. af BBG Vi vil udnævne foreningens 1. æresmedlem Tak skal lyde til: 4

5 Tak til vore samarbejdspartnere for et godt samarbejde: Hvidbjerg Bank for vin gave til tilflyttere Vin og Kunst for Bremdal vinen Struer Kommune Fjordposten afgående Karen Hansen og Jørn Kristensen, og nytilkommen Per og Mikael for stor hjælp til hjemmeside og Fjordposten. Udvalget Lone, Kirsten, Karsten skal også have en stor tak. Julebelysningen Peter, Jørgen Jørgensen og andre hjælpere Bestyrelse, suppleanter, revisorer, kontaktpersoner og andre foreninger i Bremdal. Vi er alle klar til at svare på spørgsmål. Spørgsmål: Der var spørgsmål til strandprojektet. Har man søgt om tilskud fra LAG? Spørgsmål om tilskud til sti til Venø spørgsmål til ændringer på stranden hjertestartere andre steder i området spørgsmål til lysregulering v. Fjordvejen samt fodgængerovergangen ved Knarbjerg Bakke og farten på Fjordvejen. Svar fra formanden med flere: Der bliver søgt om tilskud ved LAG igen. Ændringer på stranden bliver reguleret der kommer sand på hvert år. Forholdene ved Fjordvejen arbejder bestyrelsen med. 3. Regnskabets fremlæggelse Kassereren Annmari fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr. Regnskabet blev godkendt. 4. Valg til bestyrelsen Inden valgene fik formanden ordet. Hun udnævnte Finn Hansen til æresmedlem af foreningen efter 38 års medlemskab af bestyrelsen, hvoraf de fleste som formand. Formanden takkede Finn og udleverede et diplom som æresmedlem. Finn får en gave og bliver gratis medlem af foreningen samt får invitation til årsfesten. Der var stående klapsalver som tak til Finn. På valg er: Finn Hansen Modtager ikke valg Anna-Grethe Kamp Modtager valg Lone Bavnhøj Modtager valg Frode Peitersen Modtager valg Anna-Grethe, Lone og Frode blev genvalgt. Jørgen Jørgensen blev forslået og nyvalgt. 5. Valg af suppleant På valg er: Jørgen Jørgensen Modtager valg Da Jørgen blev indvalgt i bestyrelsen, blev Ib Randrup foreslået og valgt. 6. Valg af revisor På valg er: Bent Rønnest Modtager valg 5

6 Bent blev genvalgt. 7. Valg af revisorsuppleant På valg er: Britta Nielsen Modtager valg Britta blev genvalgt. 8. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen foreslår uændret 150 kr. årligt. Dette blev vedtaget. 9. Indkomne forslag der er kommet 1 forslag om farten på Fjordvejen. 2 beboere fra Fjordvejen (Pernille Skov Nielsen og Jesper Thusgaard). De arbejder med at gøre myndighederne opmærksom på farten på Fjordvejen. Der køres meget for stærkt. Deres ønske er en løsning i stil med det, der er lavet på Park Alle. De vil gerne have os med i et samarbejde om projektet. Der var en længere debat om problemet. Der blev også henvist til det nye projekt ved Gartnerlunden hvordan med udkørslen derfra? Bestyrelsen og alle deltagere var positivt for at samarbejde om projektet. 10. Eventuelt Herunder oplysning om strandprojektet. Badebroen bliver 6 m længere en større driftsomkostning. Der bliver udarbejdet en rapport Stranden bliver en naturstrand fra roklubben og til Sneppevej. Kommunen har bevilget kr., når projektet er i gang. Der er fokus på 2 områder stien og badebroen. Stien: Udvalget ønsker en sti med belysning orientalske lamper, der er 1 m. høje og lyser nedad. Der kommer stenmel på stien i 2½ m. bredde nedgange 7-8 steder. Anlæggelsen er ude i licitation deadline 1. april. Der søges støtte fra fonde til både sti og badebro vi anvender en professionel fundraiser. Spørgsmål til driften vi håber at kommunen tager denne udgift. Badebroen: Vi venter på tilbud nok godt 1 mill. kr. Den nuværende sti vil vi gerne have jævnet kommunen spørges. Vi er nu godt halvvejs i sagen. Der skal slås brombær og hyben ned i felterne de gror igen. Spørgsmål om moms hvis kommunen er bygherre, så kan der gives momsrefusion men så kan det blive svært med tilskud fra fonde. Spørgsmål om campingpladsen er med i projektet. Der er kontakt til campingpladsen. Når rapporten er færdig, lægges den på hjemmesiden. Det er nu et arbejdsredskab. Spørgsmål om toiletforholdene. Dette spørgsmål tages også op. 6

7 Nu skal der søges fonde derefter til Teknik- og Miljøudvalget. Spørgsmål til Giro D italia: Skal vi gøre noget ruten går ad Fjordvejen. Måske noget for børn. Anna-Grethe takkede derefter dirigenten og takkede alle de fremmødte for en god debat. Generalforsamlingen slut kl. ca Referent: Frode Peitersen 7

.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen

.. og har du set den. Velkommen til den nye Fjordposten. nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Husk Generalforsamlingen Velkommen til den nye Fjordposten F e b r u a r 2 0 1 2 Fjordposten 36. Å r g a n g.. og har du set den nye hjemmeside www.bremdal.dk? Skan koden og gå til siden! Så blev det alligevel lidt vinter! Husk

Læs mere

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent!

Aktuelt lige nu. Velkommen til den nye Fjordposten. Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Velkommen til den nye Fjordposten N o v e m b e r 2 0 1 3 Fjordposten 37. Å r g a n g Tillykke med Lagunestien og få nu betalt det kontingent! Ja, og stranden er så pæn og velholdt som aldrig før. Kom

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere