GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER"

Transkript

1 GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op. Det kan forhåbentlig være en hjælp til at gøre opstartsprocessen så let som muligt, og samtidig sikrer det, at alle retningslinierne for klubområdet bliver overholdt og de rigtige trin bliver fulgt. Opstartsguiden gennemgår hvad Ungdommens Røde Kors er for en organisation, så man som frivillig kender til organiseringen og ved, hvor man kan søge hjælp og vejledning. Derudover gennemgår guiden alle de skridt man skal igennem for at etablere en klub, lige fra at finde en samarbejdspartner, finde ud af, hvilke behov der er i ens område, til at finde frivillige og en klubansvarlig. Hvis der opstår kommentarer, spørgsmål eller forslag til ændringer mens du læser eller i det hele tager i dit arbejde med klubberne, må du meget gerne skrive til den ansvarshavende for klubområdet. På urk.dk kan du altid finde den person på sekretariatet der har ansvaret for Ungdommens Røde Kors klubber. Rigtig god læselyst! 1

2 Senest redigeret juni 2015 af Kathrine Vogn Indhold 1. Ungdommens Røde Kors som organisation Hvad kan jeg bruge de forskellige dele af organisationen til?... 3 Landsmødet og landsstyrelsen... 3 Styregruppen... 3 Det Lokale Udviklingsråd... 4 Sekretariatet Kurser og kompetenceudvikling Online værktøjskasse Hvad er en klub? De første skridt Sekretariat og LUR Samarbejdspartner... 7 Samarbejdsaftale Det lokale behov... 7 Andre aktiviteter Økonomi... 8 Opstartsbudget... 8 Driftsbudget Tjekliste Klubfrivillige Organisering af frivillige... 9 Krav... 9 Vagtplaner Klubansvarlig Aktivitetsansvarligkontrakt Hvervning Vigtige dokumenter i opstartsfasen Bilag 1: Samarbejdsaftale Bilag 2: Aktivitetsansvarligkontrakt

3 1. Ungdommens Røde Kors som organisation Ungdommens Røde Kors er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors og er samtidigt landets største humanitære ungdomsorganisation med mere end 4500 frivillige. I Ungdommens Røde Kors arbejdes der for at forbedre hverdagen for udsatte børn og unge rundt om i hele landet. Indsatsområderne spænder vidt fra aktiviteter på asylcentre til lektiecaféer, ferielejre og selvfølgelig aktiviteter i klubberne. Formålet med alle disse forskellige aktiviteter og arbejdet i Ungdommens Røde Kors er overordnet, at give udsatte børn og unge et pusterum i hverdagen samt nogle gode og positive oplevelser Hvad kan jeg bruge de forskellige dele af organisationen til? Ungdommens Røde Kors er bygget op omkring en landsstyrelse, styregrupper og lokale udviklingsråd. Det kan være en udfordring at finde rundt i de forskellige dele af URK. I det følgende vil organisationens opbygning blive forklaret, samt klubbernes relation til resten af organisationen. Man skal aldrig tøve med at tage kontakt til en del af organisationen det værste der kan ske er, at man sendes videre. Landsmødet og landsstyrelsen Landsmødet er den øverste myndighed i Ungdommens Røde Kors, og det er her, organisationens medlemmer træffer afgørende beslutninger samt stemmer om, hvem der skal lede Ungdommens Røde Kors det følgende år - altså sidde i Landsstyrelsen. Landsstyrelsen varetager den politiske og strategiske ledelse af Ungdommens Røde Kors, og har således det overordnede ansvar for organisationen. Landsstyrelsen består udelukkende af frivillige, og alle, som er medlemmer af Ungdommens Røde Kors, har mulighed for at stille op. Styregruppen I forhold til aktiviteterne findes der på nationalt plan en række Styregrupper, som hver især varetager driften af en given aktivitet. Styregrupperne arbejder for, at der sker en vidensdeling på tværs af landet og udarbejder retningslinier og handlingsplanen for hele deres aktivitetsområde. Der er store ligheder mellem, hvordan en aktivitet fungerer i Sønderborg i forhold til i København. Det kan derfor være enormt givende for de frivillige at høre, hvilke udfordringer andre frivillige sidder med, hvordan de laver vagtplaner, hvor tit de mødes, hvilke aktiviteter de har gode erfaringer med osv. Styregruppen for klubberne sørger således for, at de frivillige inden for klubberne får gavn af hinandens erfaringer og oplevelser på en positiv og udviklende måde. Medlemmerne i styregruppe har været, eller er, alle frivillige der har arbejdet inden for klubområdet i URK. Alle frivillige i klubberne har muligheden for at stille op til styregruppen ved årsmødet. Styregruppen har lavet en fælles facebookside for alle klubfrivillige, som hedder Klubber i URK. Her skriver de ud, når der er arrangementer eller nyheder. Det vil derfor være en god idé at sørge for, at alle frivillige i klubben er medlemmer af gruppen. Klubberne (særligt aktivitetslederen) kan bruge styregruppen til at få støtte og vejledning til at gennemføre aktiviteten - herunder viden om målgruppen, råd om rekruttering af frivillige og brugere, kompetenceudvikling af frivillige, intern organisering samt vidensdeling Aktivitetslederne vil løbende modtage mails fra styregruppen med nyt fra klubområdet, referat af styregruppens arbejde og andre vigtige informationer på området 3

4 Det Lokale Udviklingsråd Det Lokale Udviklingsråd (LUR), er bestyrelsen for den lokale URK-forening. De lokale udviklingsråd skal for det første hjælpe og støtte de aktiviteter, som finder sted i lokalområdet. Det lokale udviklingsråd har ansvaret for at servicere de frivillige på aktiviteterne, om det så er ved at hjælpe med at hverve nye frivillige eller holde en fest. Derudover har det lokale udviklingsråd som ansvarsområde at være opmærksom på lokalområdet og opstarte nye aktiviteter, hvor der i lokalområdet er behov. Klubberne kan bruge det lokale udviklingsråd til at få støtte og vejledning til at skaffe frivillige, brugere og lokaler. Det lokale udviklingsråd har en stor viden omkring de lokale aktiviteter, arrangementer og samarbejdsparter Klubberne forventes at deltage i lokale LUR-arrangementer, herunder informationsmøder, årsmøder og sociale arrangementer Sekretariatet Landsstyrelsen, styregrupperne, LURerne og aktiviteterne kører alle sammen med frivillige. Ungdommens Røde Kors har derudover et sekretariat med ansatte medarbejder, i form af konsulenter, praktikanter, phonere, kontorassistener og studentermedhjælpere. Sekretariatet bidrager aktivt til at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge ved at levere professionelle rammer for det frivillige arbejde i Ungdommens Røde Kors. Sekretariatet yder service, rådgivning og vejledning til aktiviteterne om blandt andet organisering, finansiering, økonomistyring, brugerbehov, faglig udvikling, evaluering, formidling og eksterne partnere. Desuden varetager sekretariatet vigtige tværgående funktioner i Ungdommens Røde Kors såsom fundraising, mobilisering og kompetenceudvikling af frivillige, hvervning og servicering af medlemmer, administration, kommunikation, fortalerarbejde og løbende sekretariatsbistand til organisationens landsstyrelse. Sekretariatet har hovedkontor på Nørrebro og to mindre kontorer i Odense og Aarhus. Sekretariatschefen tegner sammen med landsformanden Ungdommens Røde Kors i offentligheden. Klubberne kan modtage rådgivning fra den i sekretariatet der har ansvaret for klubberne om konkrete driftsspørgsmål, herunder økonomistyring og retningslinjer Klubberne indsender Børneattester på samtlige frivillige til sekretariatet, der underskriver og videresender attesterne til Rigspolitiet Den ansvarlige på sekretariatet skal vide alle større ændringer man ønsker at lave med en klub herunder hvis man vil stoppe som klubansvarlig, samt godkende opstart af klubber Du kan få hjælp til at lave plakater og flyers under Kommunikation i værktøjskassen på urk.dk. Konsulenten kan være behjælpelig med at printe og sende plakaterne til dig I værkstøjskassen på urk.dk finder du Servicekataloget til frivillige, hvor du kan læse om de tværgående serviceydelser, du kan få gavn af fra sekretariatet I diagrammet herunder er de forskellige niveauer af Ungdommens Røde Kors tegnet ind og beskrevet: 4

5 Figur 1 Organisationsdiagram URK 1.2. Kurser og kompetenceudvikling De frivillige i Ungdommens Røde Kors kan meget men vi vil give dem mulighed for at udvikle sig endnu mere! Derfor arrangerer URK jævnligt kurser for både aktivitetslederne, andre ansvarspersoner og de frivillige på aktiviteterne. Som aktivitetsleder er det din opgave at sørge for, at de frivillige tilbydes de relevante kurser, der udbydes i URK. Du finder de forskellige kursustilbud på urk.dk under URK Academy. Nogle kurser afholdes af URK, mens andre afholdes af eksterne parter. Som frivillig i URK er det muligt at få refunderet udgifterne til transport til URKs egne kurser. Styregruppen for klubberne arrangerer årligt lokale erfaringsudvekslingsdage, samt en national uddannelsesdag for alle de frivillige i URKs klubber fra hele landet. Det er vigtig for os, at arrangementer forbliver relevante og praksisnære; derfor har vi i høj grad brug for jeres inputs! Skriv endelig til Styregruppen, hvis du/i har ønsker til specifikke kurser eller arrangementer. 5

6 1.3. Online værktøjskasse På URK s officielle hjemmeside findes en elektronisk værktøjskasse, som altid er god at tage et kig i. Link til værktøjskassen findes nederst på hjemmesiden i venstre side. Her kan I bl.a. finde skabeloner til opslag, forslag til hvad et oplæg om Ungdommens Røde Kors kan indeholde samt en Power Point-præsentation. Derudover findes der tomme refusionssedler og børneattester, og det er også her samværs- og frivilligpolitikken kan findes. Kort sagt er værktøjskassen altid et godt bud, hvis der er noget, I lige står og mangler. 2. Hvad er en klub? Ungdommens Røde Kors har klubber og caféer for børn og unge i hele landet. URK-klubberne er et frirum, hvor udsatte børn og unge har mulighed for at få nogle gode oplevelser og ikke mindst skabe venskaber. Der findes forskellige slags URK-klubber; pigeklubber, drengeklubber, ungeklubber og børneklubber mfl. Klubberne er af meget forskellig karakter, da behovene i de enkelte lokalområder varierer. Fælles for URK-klubberne er, at de udfylder et tomrum i udsatte børn og unges fritid, og at mange af dem er lokaliseret i belastede boligområder. Klubberne har typisk åbent én gang om ugen. Aktiviteterne i vores klubber spænder vidt - fra fællesspisning, filmvisninger, sangkonkurrencer og spilaftener til svømmehalsbesøg, bowling, cafébesøg og andre udflugter. Et andet fællestræk for URK-klubberne er, at det altid skal være gratis at komme i dem. Der må altså hverken være betaling for at gå i klubben eller i forbindelse med udflugter. Hvis I tager på en tur i flere timer, skal de frivillige derfor også sørge for, at der for eksempel er mad til brugerne. Man må dog aldrig lave overnatning med klubben og brugerne. Det skal selvfølgelig heller ikke koste noget at være frivillig i klubben, og det er derfor, man skal sikre, at klubben har en stabil økonomi. Der er dog en række regler for, hvor meget man kan få refunderet som frivillig, hvilket man kan læse om, bag på refusionssedlerne. Hvis I køber mad til et frivilligmøde eller holder er socialt arrangement for de frivillige, er der derfor ofte nødt til at være en deltagerbetaling. 3. De første skridt Der er mange måder, idéen om at opstarte en ny klub kan opstå. Det kan være, LURen tænker, at der kunne være behov for en klub, at man får en henvendelse fra kommunen, et boligsocialt projekt eller andre som siger, at de har et behov for en klub eller at Ungdommens Røde Kors har forpligtiget sig til at åbne en række klubber. Uanset hvad, er der en række ting som er vigtige at få på plads, inden man kan begynde at finde frivillige og starte klubben Sekretariat og LUR Hvis du gerne vil starte en klub under Ungdommens Røde Kors, er det først og fremmest vigtigt, at du får organisationen med på idéen. Det er den lokale LUR, som skal være med til at starte klubben op. Hvis du ikke er med i LURen er det derfor vigtigt, at du kontakter formanden og konsulenten for LURen, så de kan tage stilling til, om der kan være en ny klub i deres område. Når klubben er startet op, har styregruppen for klubber og klubkonsulenten 6

7 ansvaret for klubben. Derfor skal de også sige god for, om man kan starte en klub op. Det er vigtigt, at det første man gør, er at kontakte både klubberne og LURen, før man begynder på noget af det andet forberedelsesarbejde. Man skal også være opmærksom på, at både LURen og klubberne har mulighed for at bestemme, at der ikke kan åbne en klub, hvis man vurderer, at det ikke er en god idé Samarbejdspartner Når URK har sagt god for, at klubben kan starte op, skal man finde en god, lokal samarbejdspartner. Det kunne fx være en boligafdeling, helhedsplan, boligsocial indsats, skole, ungdomsskole, SSP m.fl. Ved at have en lokal samarbejdspartneren, kender de området og kan derfor hjælpe med at fastsætte målgruppe, formål og koncept for klubben, så de bliver tilpasset de behov som der rent faktisk er i området. En klub holder ikke længe, hvis den aldersgruppe man har lavet klubben for, allerede har en anden aktivitet samtidig med at klubben har åbent, eller hvis man laver en kreaklub henvendt til piger, når det der egentlig er behov for, er at en flok drenge kan blive beskæftiget. Samarbejdspartneren skal på derfor helst have et kendskab til de potentielle brugere af klubben, og det er derfor også en god idé, at de har ansvaret for at sprede kendskabet til klubben i lokalområdet og skaffe brugerne. Derudover er det også godt at finde en samarbejdspartner som har et lokale til rådighed, som man gratis kan bruge til klubben. Samarbejdsaftale I Bilag 1 er skabelonen til samarbejdsaftaler mellem en ny klub i Ungdommens Røde Kors og et boligsocialt projekt, helhedsplan mv. I samarbejdsaftalen står den normale ansvarsfordeling mellem den lokale samarbejdspartner, den lokale LUR, den klubansvarlige og klubkonsulenten. Dette sikrer, at alle parter involveret i klubben ved, hvad de skal gøre, og hvad man kan forvente af de andre, så der er mindre risiko for, at der opstår uenigheder. Derudover er der en opsigelse på klubben på tre måneder, hvilket altså vil sige, at der skal gå tre måneder fra en af parterne opsiger samarbejdet om klubben eller meddeler at de vil lukke klubben, til at det rent faktisk sker. Dette sikrer, at klubben ikke lukker pludseligt, men at man kan afslutte med brugerne på en ordentlig måde. Det der står med rødt i skabelonen skal rettes til så det passer til den specifikke klub, og der kan også tilføjes flere punkter hvis man ønsker det. Det der står med sort skal som udgangspunkt ikke ændres. Til sidst skal samarbejdsaftalen godkendes og underskrives af de involverede parter Det lokale behov Som allerede berørt er det utrolig vigtigt, at klubben bliver tilpasset de lokale behov. Den aldersgruppe og køn som klubben er henvendt til, skal være den målgruppe som reelt har behov for en klub. De aktiviteter man laver i klubben, og dermed konceptet for klubben, skal være noget, som målgruppen har lyst til og brug for at lave. Den lokale samarbejdspartner er god at inddrage til fastsættelsen af klubbens målgruppe og koncept. Andre aktiviteter En anden ting der er vigtig at undersøge i lokalområdet er, hvilke andre organisation og aktiviteter der er. Er der allerede en kreaklub kan det være der er behov for en mere sportorienteret klub, har drengene i området flere aktivitetstilbud er det måske pigerne man skal fokusere på i en ny klub. Når man starter en ny aktivitet, er det vigtigt, at man ikke bliver en konkurrence til en eksisterende aktivitet. I stedet er det godt at samarbejde, man kunne fx 7

8 arrangere en fodboldkamp imellem klubberne i området eller komme på besøg hos hinanden. Ved at samarbejde med de andre fritidstilbud kan man også henvise brugere til hinanden, fx hvis man har en bruger som er blevet for gammel til den ene aktivitet, eller hvis en anden aktivitet bedre kan opfylde det behov som brugeren har. Den lokale samarbejdspartner kender sikkert de andre tilbud i området og kan hjælpe med at skabe kontakt. Den lokale LUR har måske også nogle lokale kontakter. Det er vigtigt, at den lokale LUR også deltager i kontakten til de forskellige lokale aktører. Det kunne jo være, at der pludselig opstår en mulighed for, at lave endnu en ny aktivitet, når I får skabt en god kontakt i lokalområdet Økonomi Hvis en klub skal fungere, er der nødt til at være nogle penge til at køre den for. En klubs budget er opdelt i to dele: En bunke penge man kan bruge til at opstarte klubben når man skal købe ekstra meget ind og et driftsbudget med penge man kan lave aktiviteter for, når klubben først er åbnet. Opstartsbudget For at starte en klub op, har man brug for penge. Der er altid særlige udgifter i start-fasen, fordi man begynder uden at have noget som helst. Fx kan det være, man skal købe nogle spil, perler, møbler eller andet ind, så man har et lille lager til den første tid klubben har åbent. En af LURens opgaver er som tidligere beskrevet at åbne nye aktiviteter, herunder at give et starttilskud til klubben. Hvor stort starttilskuddet er, afhænger af, hvor mange penge LURen har. Hvis du ikke er en del af LURen er det derfor vigtigt, at du tager en snak med formanden om, hvor meget de kan give. Driftsbudget Når klubben er kommet i gang, skal man bruge penge til at køre eller drifte klubben. Driftspengene kan fx gå til at købe noget frugt til brugerne, lave en kage med brugerne, købe materialer til aktiviteter, tage på ture ud af huset, mv. Selvom disse penge altså ikke skal bruges i opstartsfasen er det stadig vigtigt, at der er en klar aftale om, hvor driftspengene skal komme fra, inden man starter klubben op. Denne aftale skal desuden også skrives ind i samarbejdsaftalen som kan ses i Bilag 1. Ét sted pengene kan komme fra, er hvis der er penge til opstart af klubber i det nationale klubbudget. Nogle gange kan alle pengene til nye klubber dog være brugt, så man ikke kan få et driftsbudget fra klubkonsulenten. Selv hvis der ér penge tilbage til nye klubber, er det faste, årlige beløb ikke særligt stort. Derfor skal man altid undersøge mulighederne for, hvor man ellers kan skaffe pengene til at køre klubben. Nogle gange har samarbejdspartneren nogle midler til rådighed, som de kan give til klubben. Det kan være som et årligt beløb der sættes ind på den konto, som klubben har hos klubkonsulenten. Andre steder foregår det ved, at de frivillige meddeler samarbejdspartneren hvad man gerne vil have købt ind fra uge til uge, og så sørger en medarbejder for, at det bliver købt ind og er klart til brug ved næste klubgang. Det er vigtigt at skrive ind i samarbejdsaftalen, præcis hvordan klubbens økonomi kommer til at fungere. Hvis man vil søge om midler til klubben fra andre parter, skal ansøgningen gå igennem LURen. Dette sikrer, at der ikke er en masse aktiviteter som søger om de samme ting de samme steder. Man kan også skaffe fx frugt eller blyanter til klubben, ved at spørge lokale forretninger, om de vil donere til klubben Tjekliste Inden klubben starter og I begynder at finde frivillige, skal I sikre jer, at følgende er gjort: 8

9 Klub-konsulenten og styregruppen for klubber har godkendt opstarten af klubben LURen og LUR-konsulenten har godkendt opstarten af klubben I har en lokal samarbejdspartner, som kender brugerne og området, og som kan sikre, at der er brugere af klubben og at klubben er tilpasset de lokale behov Samarbejdsaftalen er tilpasset og underskrevet af minimum klubkonsulenten, LURen og den lokale samarbejdspartner, og klubansvarlige hvis der allerede er sådan en Klubbens målgruppe og aktiviteter er tilpasset til de lokale behov, ved hjælp af samarbejdspartneren Der er lokaler til klubben Man har undersøgt aktiviteterne i området således at man ikke skaber unødig konkurrence og kan samarbejde med andre lokale tilbud Der er sikret finansiering af klubben både til opstart og drift 4. Klubfrivillige I en klub skal der selvfølgelig være frivillige. De klubfrivillige er dem der sørger for, at klubben kan åbne, og de har ansvaret for klubben så snart den starter. Det er derfor vigtigt, at få samlet en god gruppe af frivillige, som er klar til at tage opgaven på sig Organisering af frivillige Der er to-tre slags frivillige i en klub: der skal være en klubansvarlig, som har det overordnede ansvar for klubben, og så er der almindelige frivillige, som er der når klubben har åbent og deltager i fælles planlægningsmøder. Derudover kan der være en mellemting, altså frivillige, som har et særligt ansvarsområde, fx økonomi, modtagelse af nye frivillige, lave udflugter eller andet. Krav På klubområdet er der et krav om, at de frivillige skal have to vagter om måneden, og de skal kunne se sig selv være frivillige i mindst et halvt år. Disse krav er der, for at det ikke bliver for forvirrende for dem der bruger klubben, hvis der hele tiden er udskiftning i de frivillige. Hele idéen med at have en klub er jo, at der er nogle børn og unge, som skal have et trygt sted at være, og nogle voksne som de stoler på. Et andet krav til alle frivillige er, at de inden de begynder, udfylder en børneattest. Attesten skal indsendes til klubkonsulenten. Det er en god idé, hvis det er den klubansvarlige som står for at indsende børneattesten, så man er sikker på, at det er blevet gjort. Børneattesten kan printes fra Vagtplaner Udarbejdelsen af vagtplaner afhænger for det første af, hvor mange frivillige, der er tilknyttet klubben, og for det andet hvor tit I har aftalt at den enkelte frivillig skal være i klubben. Én måde at lave vagtplan på er at printe en kalender ud for tre måneder frem. Denne kalender kan tages med på frivilligmøderne, hvor de frivillige skriver sig på. Husk, at der altid som 9

10 minimum skal være to frivillige til stede i klubben hele tiden, ellers må klubben ikke åbne. Hvis I har jeres eget skab eller egen skuffe i klubben, kan kalenderen også ligge der, eller den kan ligge online, i google-docs eller i frivilliggruppens grupperum på Facebook. På den måde har de frivillige altid mulighed for at skrive sig på vagter. Hvis der mangler frivillige til en vagt, er det den aktivitetsansvarliges ansvar at få vagterne dækket. Dette sikres konkret igennem aktiv brug af vagtplanen. Er der akut brug for en frivillig grundet sygdom eller andet, er det i sidste ende den aktivitetsansvarliges ansvar at ringe rundt og finde en frivillig. Alternativt kan I aftale, at der altid står en frivillig standby på de forskellige vagter i tilfælde af sygdom eller fravær. For at aktivitetslederen ikke hver gang, der mangler en frivillig, skal ringe rundt, kan der udarbejdes en kontaktliste, hvormed de frivillige selv kan finde en afløser 4.2. Klubansvarlig Den klubansvarlige har det overordnede ansvar for klubben. Når man starter en klub er det vigtigt, at den klubansvarlige er klar over, hvilke opgaver personen påtager sig, og hvilke forventninger der er. Derfor skal personen så hurtigt som muligt sættes i kontakt med klubkonsulenten, så personen kan få de rette informationer. Den klubansvarliges arbejdsopgaver er, at holde styr på klubbens økonomi og klubbens hverdag, herunder at sørge for, at der altid som MINIMUM er 2 frivillige til hver klubgang. Man må altså ikke som frivillige være alene med brugerne af klubben på noget tidspunkt. Dette kan man læse mere om i URK s samværspolitik, som alle frivillige i URK skal læse. Derudover er skal man sørge for, at de frivillige i klubben har det godt og finde nye frivillige hvis der mangler kræfter. Før en ny frivillig begynder, er det vigtigt, at den ansvarlige tager en snak med dem om, hvad man forventer af dem som frivillige, og hvordan man skal være frivillige i klubben. Man kan evt. få dem til at underskrive en frivilligkontrakt, som er en forventningsafstemning om, hvordan man er frivillige i klubben. Derudover skal man også sørge for, at alle frivillige udfylder børneattesten og at den bliver sendt ind til klubkonsulenten. Sidst men ikke mindst er det selvfølgelig også den ansvarliges ansvar at svare på mails til klubben indenfor 7 dage, og engang imellem give mig og styregruppen en opdatering på, hvordan det står til i klubben, og skrive eller ringe hvis der sker noget nyt eller I oplever nogle udfordringer. Aktivitetsansvarligkontrakt Når den klubansvarlige starter, skal personen udfylde og underskrive en aktivitetsansvarligkontrakt. Kontrakten skal ses som en forventningsafstemning. Når den klubansvarlige har underskrevet kontrakten, forventes det, at man har sat sig ind i sine opgaver, herunder dem som står på selve kontrakten, og at man vil følge de retningslinier og regler der er på klubområdet og i Ungdommens Røde Kors i det hele taget. Kontrakten kan printes fra Bilag Hvervning Til at rekruttere frivillige til klubben anbefales følgende metoder: Kontakt jeres LUR. Deres opgave er at hjælpe jer med at hverve frivillige og de er rigtig gode til det! LUR har blandt andet til opgave at lave lokale hvervekampagner og PRarrangementer En let og overskuelig sted at hverve nye frivillige, er på frivilligjob.dk. Man kan finde inspiration til at udforme opslaget ved at læse dem der allerede er oppe. Når I har 10

11 skrevet opslaget kan klub-konsulenten hjælpe med at indrykke det. Dette plejer at give en del ansøgere, specielt i de større byer. Fortæl jeres venner og bekendte om hvordan det er at være frivillig i en URK-Klub og inviter dem på besøg i klubben. Personlige oplevelser er oftest dem, der giver det stærkeste indtryk på potentielle frivillige Tag på besøg hos det lokale gymnasium eller på uddannelsesinstitutioner (fx pædagogseminarium, professionshøjskoler eller universiteter) for at holde et lille oplæg til en morgensamling eller i en frokostpause, hvor I fortæller om det at være frivillig, om klubbens formål og målgruppe. Her kan I også hænge plakater op og dele forskellige flyers og materiale ud. Materialet kan altid findes på sekretariatet (hvis I ikke lige ved, hvor det ligger, er I altid velkommen til at spørge) Fortæl klubkonsulenten og konsulenten for din LUR at I mangler frivillige. Der kommer ofte henvendelser ind på folk der gerne vil være frivillig i URK, og hvis konsulenterne ved, at I lige præcis mangler frivillige, kan de henvise de potentielle frivillige til jer. Derudover er det altid en god idé at holde URK s hjemmeside opdateret i forhold til klubbens formål, målgruppe og aktiviteter samt kontaktoplysninger på den aktivitetsansvarlige. På denne måde kan potentielle nye frivillige nemt finde vej til jer gennem hjemmesiden. Du skal tage kontakt til konsulenten for klubber, for at få opdateret klubbens informationer på hjemmesiden. 5. Vigtige dokumenter i opstartsfasen For nye klubber skal der udfyldes en samarbejdsaftale med samarbejdspartnerne inden klubben begynder. Samarbejdsaftalen kan ses i Bilag 1. Aftalen laves i et samarbejde mellem LUR, klubkonsulent og aktivitetsansvarlig, hvis sådan en er fundet. Alle klubansvarlige skal udfylde og underskrive en aktivitetsansvarligaftale, som kan ses i bilag 2. Kontrakten sendes til konsulenten for klubber eller Styregruppen for Klubber. Alle frivillige i en URK-klub skal udfylde en børneattest inden de begynder. Børneattesten kan printes fra Attesten skal sendes til klubkonsulenten. Frivillige i URK skal læse og løbende orientere sig i organisationens samværspolitik. Denne kan hentes fra 11

12 Bilag 1: Samarbejdsaftale By, måned og år Samarbejdsaftale vedr. Ungdommens Røde Kors klub i Aftale mellem den boligsociale indsats i og Ungdommens Røde Kors, repræsenteret ved: Ungdommens Røde Kors: Kathrine Vogn (National Koordinator for klubber hos URK), (lokalformand i det Lokale Udviklingsråd i ) og (aktivitetsansvarlig i klubben i ) Den lokale boligsociale indsats navn/område: Navne og titler på repræsentanterne herfra. FORMÅL Beskriv formålet med klubben alt efter om det er en børne-, pige-, drenge- eller ungeklub, hvad aldersgruppen er, hvad de har behov for, vil klubben fokusere på nogle særlige aktiviteter eller andet, osv. AKTIVITETSFORM Dag: Klubbens åbningsdag(e) er i tidsrummet Sted: Klubben har fast adresse på (evt. tilføj at der med jævne mellemrum også arrangeres ture ud af huset.) Målgruppe: Køn, alder, geografisk område. Antal Frivillige: Minimum 2 frivillige pr. åbningsgang. Antal derover justeres efter antallet af brugere i klubben. Andre bemærkninger: OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING MELLEM UNGDOMMENS RØDE KORS (KLUBKOORDINATOREN, DET LOKALE UDVIKLINGSRÅD OG DEN AKTIVITETSANSVARLIGE) OG DEN LOKALE BOLIGSOCIALE INDSATS I Det Lokale Udviklingsråd sørger for at finde frivillige til klubben ved opstart i samarbejde med klubkoordinatoren. Når klubben er i drift, er den løbende udskiftning af frivillige den aktivitetsansvarliges ansvar i samarbejde med det Lokale Udviklingsråd. Den aktivitetsansvarlige sørger for at informere nye frivillige om Ungdommens Røde Kors, 12

13 hverdagen og regler i klubben og særlige forhold ved det specifikke område og den boligsociale indsats. Den aktivitetsansvarlige står for at organisere det praktiske omkring vagtplaner, aktivitetsplaner, indhold og formål med aktiviteterne samt indkøb i forbindelse med aktiviteterne osv. Dele af opgaverne kan uddelegeres til andre frivillige i klubben. Det er den aktivitetsansvarlige som i hverdagen primært tager sig af kontakten til den lokale boligsociale indsats i I tilfælde af ny aktivitetsansvarlig, sørger det Lokale Udviklingsråd og den afgående aktivitetsansvarlige for, at denne sættes i kontakt med den lokale boligsociale indsats. Som udgangspunkt er der ikke fastlagt et krav til omfanget af kontakten. Dette aftales indbyrdes efter behov, gerne i samarbejde med Ungdommens Røde Kors lokalformand. Aktivitetslederen indhenter børneattester på samtlige frivillige jf. Ungdommens Røde Kors retningslinjer til forebyggelse af overgreb på børn og unge. Dette er beskrevet i Ungdommens Røde Kors samværspolitik, som aktivitetslederen har pligt til at oplyse alle nye frivillige om. Den lokale boligsociale indsats sørger for lokaler til klubben og har det primære ansvar for at rekruttere brugere/formidle klubtilbuddet til målgruppen. Praktiske forhold eller retningslinjer i forbindelse med klubbens brug af lokalerne videregives af den lokale boligsociale indsats i til den aktivitetsansvarlige i klubben. I (måned, år/hver x måned) afholdes der et informationsmøde, hvor en repræsentant fra den lokale boligsociale indsats i vil fortælle om målgruppen, områdets problematikker, etc. med det formål at ruste de frivillige bedst muligt til at varetage opgaven med brugerne af klubben. De boligsociale medarbejdere i den lokale boligsociale indsats sørger som udgangspunkt for at give forældrene til brugerne af klubben besked i tilfælde af væsentlige ændringer med hensyn til klubben, da det er dem, der har den daglige funktion i området. Alle væsentlige beslutninger vedrørende klubben skal træffes i fællesskab mellem den aktivitetsansvarlige, det Lokale Udviklingsråd, klubkoordinatoren og den lokale boligsociale indsats. Det Lokale Udviklingsråd i giver et opstartstilskud til klubben i form af et engangsbeløb på.. kr. Derefter bidrager Den boligsociale indsats i økonomisk til driften af klubben med kr. om året og Ungdommens Røde Kors med kr. om året. Disse penge sættes ind på klubbens konto hos Ungdommens Røde Kors. Det er den aktivitetsansvarliges ansvar i samarbejde med klubkoordinatoren at forvalte klubbens økonomi. Andre arbejds-/opgavefordelinger eller retningslinjer 13

14 Denne samarbejdsaftale godkendes af nedenstående parter og er gældende fra dato, år. Samarbejdsaftalen er ikke tidsbegrænset, men kan gensidigt opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udgang. Samarbejdssaftalen fornys i forbindelse med aftale om nye og konkrete aktiviteter/projekter, som falder ind under aftalen. Kathrine Vogn National Koordinator for Klubber hos URK (Navn) titel og arbejdsplads Dato Underskrift Dato Underskrift (Navn) Formand i URK s Lokale Udviklingsråd i (Navn) Aktivitetsansvarlig i URK s klub i Dato Underskrift Dato Underskrift Bilag 2: Aktivitetsansvarligkontrakt 14

15 Frivilligkontrakt for aktivitetsleder i URK-klub Aktivitetslederen har overfor øvrige frivillige og sekretariatet ansvar for At kende til [indsæt klubbens navn] regler og værdier og handle efter dem samt at informere de andre frivillige om disse regler og værdier. At udføre det frivillige arbejde i overensstemmelse med URK s principper og regler At organisere den daglige drift af [indsæt klubbens navn], herunder, i god tid, at tildele vagter samt være ansvarlig for økonomien for klubben (i samarbejde med konsulenten for Klubber og styregruppen). At evaluere og løbende forbedre forholdene for de frivillige, herunder at modtage nye frivillige og sætte dem ind i klubben og URK s regler At alle frivillige har udfyldt en børneattest inden de begynder i klubben At invitere de frivillige med i det sociale fællesskab, som [indsæt klubbens navn] og URK udgør, herunder uddannelsesdag, årsmøde m.m., og sørge for efter bedste evne, at klubben er repræsenteret ved uddannelsesdagen for Klubber. At besvare mails (eller give tilsagn om modtaget mail) inden for 7 dage. At kontakte styregruppen eller konsulenten, når der sker betydelige ændringer i klubben f.eks. ved ny aktivitetsleder, manglende brugere/frivillige/lokaler osv. At agere ansvarsfuldt over for indgåede aftaler At være ærlig om egne evner og formåen og sætte grænser for sig selv At holde sin tavshedspligt om brugere og kollegaer under og efter sit virke i [indsæt klubbens navn]. Denne tavshedspligt ophører ikke ved opsigelse, afskedigelse eller ophør af tilknytningen. At give besked til LUR, styregruppen og konsulenten for Klubber i god tid før, man planlægger at stoppe som aktivitetsleder Aktivitetsleder [indsæt aktivitetsleders navn] Styregruppemedlem [indsæt styregruppemedlems navn] 15

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG

Bliv frivillig. Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Bliv frivillig Gør en forskel for dig selv og for andre AALBORG Lektiecafé Ungdommens Røde Kors har fire lektiehjælpscaféer i Aalborg. Som frivillig kan du hjælpe med alt fra en 4. klasses matematikopgave

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1#

#JobInfo Criteria=KABside1# Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber

Vi har en. drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber Vi har en drøm! en guide til etablering af frivilligt baserede drengeklubber 1 Forord... 5 Drengeklubber... 6 Frivilligheden... 6 Metoden... 6 Målgruppen... 8 Research og målgruppeanalyse... 8 Formål og

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne

Informations- og vejledningspjece. Ældre Sagens Natteravne Informations- og vejledningspjece Ældre Sagens Natteravne Indledning Ældre Sagen (ÆSN) og Natteravnenes Landssekretariat har i oktober 2010 indgået en landsdækkende samarbejdsaftale. Dette giver Ældre

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn

Samarbejdsaftale. Mellem. Faaborg-Midtfyn Kommune. Røde Kors Midtfyn 1 Samarbejdsaftale Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Røde Kors Midtfyn 2 Indholdsfortegnelse : 1. Data vedrørende Faaborg-Midtfyn kommune 2. Data vedrørende Røde Kors Midtfyn 3. Røde Kors Midtfyns aktiviteter

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler

BoligOne. ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere. Bliv selvstændig BoligOne mægler BoligOne ansvar frihed flexibilitet faglighed udvikling fritid plads til mere Bliv selvstændig BoligOne mægler Få tid til at prioritere de ting, som er vigtige for dig Indhold 5 hurtige om BoligOne Til

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

MANUAL TIL TRYKMASKINEN

MANUAL TIL TRYKMASKINEN MANUAL TIL TRYKMASKINEN TRYKMASKINEN Trykmaskinen er et stykke software, som du kan bruge til at lave plakater og flyers med. Når du bruger trykmaskinen sikrer vi, at dine plakater og flyers får et look,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

På nettet med BørneIntra

På nettet med BørneIntra På nettet med BørneIntra Din institution går på nettet sammen med de andre børneinstitutioner i kommunen. Til det formål bruger I et program der hedder BørneIntra. Med BørneIntra får din institution et

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening

Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Frivilligpolitik Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening Dansk Anti-Stalking Forening (DASF) er en frivillig social forening med en bestyrelse som øverste beslutningstager. DASF blev

Læs mere

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester

Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Tjek for børnenes skyld om hvordan du indhenter og håndterer børneattester Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget Pjecen er udgivet af Århus Kommune, Folkeoplysningsudvalget. 2. udgave. 1. oplag 2008.

Læs mere

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge

Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Frivillige Fighters // en event for styrket frivillighed iblandt unge Intro: Frivillige Fighters var en 3 timers tirsdagsbar i frivillighedens tegn, krydret med lokale ildsjæle, bands, mad og drikke -

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 16. september 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent, Malene, Justin, Niels, Maria og Karina (referent) Afbud: Marie Dagsorden 1. Godkendelse af

Læs mere

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen

justeringer mv.) 221 363 190 774 *01.05-31.12.2011 - dvs. efter indgåelsen af Partnerskabsaftalen Dokumentationsskabelon til dokumentation af aktiviteter/leverancer ifm. Partnerskabsaftalen mellem Dansk Flygtningehjælp og Københavns Kommune 2011-2014 Aktiviteter Spørgsmål Mål 2011* 2012 2013 2014 Total

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview

Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011. Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Ældre Sagens Formandsundersøgelse 2011 Sammenfattende præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview Formål og metode Formål: At undersøge tilfredsheden med samarbejdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen 1 Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker... 7 2 Frivilligafdelingens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2015 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i DUI-LEG og VIRKE i 2015. Denne plan

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere