Korpsrådsmødet Referater fra debatterne. 3. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave"

Transkript

1 Korpsrådsmødet udgave Indholdsfortegnelse Periode Periode Periode Periode Periode Søndag udgave Side 1 af 100

2 Periode 1 lørdag fra Periode Skal DDS mene noget om den store verden?...3 Values of Scouting...4 Det attraktive frivllige miljø...5 Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller skal de justeres?...9 Administrative lettelser - kan vi gøre livet lettere for kassereren?...10 Uniformkollektion Mobning og ensomhed er det også en problemstilling i spejderverdenen?...12 Børn og voksne...13 Er plan et fastholdelses- og begejstringsarrangement eller et ledelseskursus?...14 Hvad er ledelse i DDS i 2020? Hvad er lederen i DDS i 2020?...18 Spejdernes Lejr: Deltagernes oplevelser...19 Hvordan erobrer spejderne naturen og viser vi er friluftseksperter? udgave Side 2 af 100

3 Skal DDS mene noget om den store verden? DDS Relationer Har DDS en politisk opgave ude i verden? Hvordan forholder vi os til EU, krig og fred, naturkatastrofer og hungersnød? Har korpset en opgave? Intet uddybende referat. Nedenfor følger derfor den korte opsamling. Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Bør vi primært tage et lokalt eller et globalt medmenneskeligt ansvar? Og hvad er formålet med korpsets internationale engagement? Handler DDS' internationale engagement om at udvikle danske spejdere og give dem en global forståelse, eller om at gøre en forskel i den tredje verden? 3. udgave Side 3 af 100

4 Values of Scouting IOGA, DDS Program Hvilke værdier baserer vi, I DDS, vores spejderarbejde på? Workshoppen vil handle om hvilke værdier de to verdenspejderbevægelser, World Organization of the Scout Movement(WOSM) og World Association of Girl Guides and Girl Scouts(WAGGGS), tilbyder medlemsorganisationerne, samt hvor de to bevægelser er forskellige fra hinanden. Efter workshoppen vil du have et indgående kendskab til de grundlæggende værdier og principper for de to organisationer. Afholdt som workshop; derfor intet referat. Spiritualitet er ikke kun religion, men indeholder mange flere aspekter som kan bringes ind i det daglige spejderarbejde. Deltageren på workshoppen har i forbindelse med emnet spiritualitet overvejet hvad der giver mening og værdi for dem, og hvordan man kan bruge spejderbevægelsen til at arbejde med emnet spiritualitet. Hvordan kan grupperne sætte sig ind i WAGGGS og WOSMs arbejde. Mere direkte fokus på hvornår man gør bruger af verdensspejderbevægelsernes metoder og aktiviteter. 3. udgave Side 4 af 100

5 Det attraktive frivllige miljø DDS Gruppeliv Hvilke retningslinjer, rettigheder og pligter har vi som frivillige i DDS? Hvordan fremmer vi frivilliges motivation? Begejstring uden belastning? Og gider vi overhovedet at være frivillige? Hvilke roller skal frivillige og ansatte spille i DDS og hvordan kan vi fremme dynamikken mellem ansatte og frivillige? Debatten skal bidrage til en frivillighedsstrategi i DDS. Som frivillig i DDS er man ulønnet og værket drives af engagement, lyst og fornøjelse. Som frivillig er der opgaver, der gøres af egen fri vilje og frivillige opgaver, der gøres af nødvendighed. Som frivillig i DDS er der rammer til personlig udvikling og til at lære af sine erfaringer. Ikke alle ser sig selv om frivillige, men i langt hørere grad som spejder eller spejderleder. Det er DDS' grundholdning at være frivillige og det er det vi bygger på. Vi lærer spejderne at tage medansvar i familie og samfund uden at få noget igen. Hvad betyder frivillig i DDS Overvej: ser du dig selv som frivillig? Eller er du leder, medlem, spejder, formand, kasserer mv.? ulønnet - altså én der yder en service på eget initiativ uden en modydelse. En frivillig kan sige fra i modsætning til en ansat. gør af lyst/fornøjelse /det er lysten, der driver værket ambitioner ansvar og ansvarsfølelse man gør det i sin fritid selvvalgt/ man gør noget af egen fri vilje at der for det meste ikke kommer noget godt ud af, at folk er tvunget til en opgave man får goder, men ingen løn (fx kurser, tøj mv.) Motivation og engagement over for kernen skal drive værket. Er det stadig ulønnet, hvis man får en fleece eller tørklæde mv.? Definitionen er individuel og afhængig af opgaven og ikke personen. Som frivillig kommer man med det man har og det man er og kan i højere grad gøre som man har lyst til i modsætning til en ansat. Hvad betyder frivillig i DDS Overvej: ser du dig selv som frivillig? Eller er du leder, medlem, spejder, formand, kasserer mv.? Hvis man gør det for andre, gør man det også for at glæde én selv. Blandet om de ser sig selv som frivillig. De fleste ser sig selv først og fremmest som spejder og leder. Frivilligt er hvis man får fx en forældre til en opgave, men ikke hvis man har et lederansvar. Det er ikke frivilligt, fordi det er en del af hverdagen. Lederdelen er spejder, men bestyrelsen er frivilligt, fordi det ikke er en reel del af spejderarbejdet. 3. udgave Side 5 af 100

6 Det er vigtigt at vi udadtil er gode til at formidle, at vi er frivillige, selvom vi føler os som spejderledere. Hvorfor frivillig i DDS Iagttages fra to sider dine egne og organisatoriske grunde Hvorfor er du frivillig: konkret erfaring (studerer til lærer) fordi DDS har givet mig en masse, så jeg vil give det videre se spejdernes glæde i øjnene udvikle sig selv bevise over for sig selv, at man kan der er plads til at fejle Fordi frivillighed giver engagement. Man har videre rammer for, hvad man kan gøre fordi man er frivillig, hvilket giver større engagement. Det er en legeplads. Det giver energi at gøre noget man er motiveret for og se den glæde, som spejderne får ud af det. Organisatorisk: økonomi (det vil være dyrt at lønne) mindre mangfoldighed blandt spejderne pga dyrere kontingent (men ville kommunen betale lønnen?) man kan deltage i det niveau man kan starte i det små og så blive ledere frivillighed og foreningsliv er en del af kulturen i Danmark frivillige er meget mere fleksible det er de rigtige mennesker, der er en del af projekterne, så deltagerne er motiverede fordi de gerne vil det. hvis det er lønnet, betyder det også, at patruljeledere skal have lommepenge, da de også på sin vis er frivillige. Vi er også interesserede i at vide resten af verden at vi har ressourceoverskud (så derfor gør vi noget frivilligt). Man har lyst til at gøre noget ekstra, når man er frivillig, fordi man ikke får løn for det, så derfor er det forpligtende på en anden måde. Det er DDS' grundholdning at der er frivillige. Det er det vi bygger på. Vi skal tage ansvar. Det er vigtigt at vi lærer spejderne, at man godt kan give noget uden at få noget igen (at tage medansvar i familie og samfund). Man sikrer at det er drevet af lyst. Gruppe brainstorm på 3 områder: Frivillig pleje og Udvikling, Frivillig og ansatte, Frivillige roller. Frivillig pleje og udvikling Oplæg: Hvad er attraktivt ved at være frivillig i DDS? Hvad er vigtigt, når vi taler om kompensation? Krav? Motivation? Kurser? 3. udgave Side 6 af 100

7 Det er attraktive ved at være frivillig: Egen indflydelse på indhold, arbejdsopgaver og sit tidsforbrug At grupperne har lederpleje fx gratis kurser At se børnene vokse med opgaverne At det kan forenes med tid sammen med børn/familie At det pynter på CVet fordi det giver reelle kompetencer som også kan bruges i andre sammenhænge jeg bliver glad når jeg er til spejder plads til sjov og glæde mellem børn og voksne og mellem de voksne Det giver mulighed for at lege Tillid fra andre til at man kan klare opgaverne og har kompetencer til det. Motivation -> indhold og kvalitet (forældre der ønsker kvalitetstid), udfordringer, personlig udvikling og uddannelse, fællesskabsfølelse Fleksibilitet for den enkelte frivillige (meld dig til der, du har lyst til) Indflydelse på dit frivillige arbejde At ens arbejdsindsats bliver værdsat af andre Det skal ikke koste noget at være frivillig Glæde ved at se sig selv og andre vokse Anerkendelse forsæt endelig med at huske os på at rose hinanden og det arbejde, der bliver lagt Frivillige og ansatte Oplæg: Hvilke roller har de frivillige og hvilke roller har de ansatte? Hvordan kan vi fremme dynamikken mellem ansatte og frivillige? Hvornår er du på arbejde og hvornår er du frivillige? Vi kan have større forventninger til arbejdet, hvis det udføres af ansatte (bundniveauet er højere) Hvad aflaster de frivillige mest? Betalte sekretærer måske? Man skal som frivillig turde give ansvar fra sig, fx bede om løsningsforslag fra de der har tid (fordi de får løn for det) Mere klarhed om hvornår ansatte (der til tider også fungere som frivillige) udfører arbejde lønnet eller frivillig. Så man opnår en klarhed/fælles forventning. Den almindelige frivillige har ikke nogen ide om, hvad de ansatte laver så hermed en opfordring til at synliggøre, hvad der foregår på korpskontoret. Ment som en positiv opfordring. De ansattes rolle er at facilitere de frivilliges arbejde. De er forvaltningen >< de frivillige på hvert deres niveau er politikkerne og borgerne. Frivillige skal spørges. Ansatte kan få en ordre uden at kunne stille spørgsmålstegn. Synliggøre hvem der er ansat 3. udgave Side 7 af 100

8 Frivillige roller: Oplæg: Hvad er forventninger, krav og forpligtelser til en patruljeleder? Spejderchef? Gruppeleder? Divisionschef? Medlemmerne af den projektgruppe, der planlægger korpsrådsmøde? Hvordan kan man være frivillige i DDS? Hvilke typer har vi og hvad kan vi bruge det til? Typer: Forventninger til en frivillig (gælder alle frivillige i DDS): Engagerer sig i og løser opgaver som man har sagt ja til eller melder ud rettidigt, hvis det ikke er tilfældet. At der er et sted, hvor det kan meldes ud, at der i den frivillige indsats ligger for meget forpligtelse fx åbent forum mellem gruppens ledere, hvor man kan sige fra. Mulighed for at holde hus med sit eget energi niveau! Forpligtelse til opmærksomhed på sine med-frivillige. Vi har plads til alle frivillige typer i DDS (jf. kernefrivillige, loyale, nysgerrige, tovholdere fra bogen Frivillig koordinering, 2012) 3. udgave Side 8 af 100

9 Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller skal de justeres? DDS Gruppeliv Flere divisioner har givet udtryk for at det måske kunne give mening at divisionsgrænserne følger kommunegrænserne. Andre mener at det vi har nu giver mening. Der er sikkert flere hensyn man kunne tage ved en evt. ændring. Være med til at debattere den bedste form. Referat ikke modtaget; her følger den korte opsamling. Best practice - hvor mange grupper/spejdere skal en division have for at det spiller. Kan divisionsgrænser lægges ens med de andre korps' divisionerdistrikter. Samlet stemme giver mere pondus. 3. udgave Side 9 af 100

10 Administrative lettelser - kan vi gøre livet lettere for kassereren? Korpsledelsen Korpsledelsen vil gerne gøre det lettere at være leder. Kontingent administration er en stor opgave i gruppen. Central kontingentopkrævning er en mulighed som overvejes. Er der andre? Hvad vil det give os? Er der forhold vi skal være opmærksomme på? Andre perspektiver? Referat ikke modtaget; her følger den korte opsamling. Frivillighed er vigtigt. Flexibilitet. En økonomisk betragtning i fht om det kan svare sig; frivillighed er billigt og det må ikke koste mere for grupperne. Den lokale kontakt skal bibeholdes- evt. opkrævning centralt og rykkere/indkkrævning lokalt. Lokale grupper kan være flexible overfor medlemmer/familier der evt. har det svært. 3. udgave Side 10 af 100

11 Uniformkollektion 2013 DDS Kommunikation Uniformskollektion skal klæde spejderne på til vejr og vind. Kom og snak med uniformsarbejdsgruppen som vil forklare, hvorfor vi laver en uniformskollektion, hvorfor logovarer ikke sælger og giv dine bud på den perfekte uniformskollektion. Debat af uniformskollektionen og de logovarer som føres hos Spejder-Sport. Det er vigtigt at pointere, at diskussion gik på nytænkning af uniformskollektionen altså t-shirt, polo-shirt og en ny uniform light som supplement. Den gamle uniform klassik og softshellen blev således ikke bragt til debat. Hoveddebatten gik på udformning og anvendelse af uniform light en lettere og formsyet uniformsskjorte. Der var bred enighed om, at farven skulle være blå. I kontrast til denne enigheden om farve var der langt fra enighed om den øvrige udformning, herunder: materiale, lommer, ærmer, knapper, målgruppe og ikke mindst anvendelse. 3. udgave Side 11 af 100

12 Mobning og ensomhed er det også en problemstilling i spejderverdenen? Programrevisionen, DDS Program 12,4 % af Danmarks unge er ensomme og 40,8 % har oplevet mobning i deres år i folkeskolen. Er det noget, som kan mærkes ude i spejdergrupperne? Og har vi nogle forpligtelser, når vi opdager ensomhed eller mobning blandt vores børn og unge? Vær med til at sætte præg på, hvilken tilgang til emnerne mobning og ensomhed vi skal have i DDS. Mobning toleres ikke i Det Danske Spejderkorps! Spejderledere er generelt er meget opmærksomme på chikane, drillerier og mobning mellem spejderne. Det betyder at mobning ikke ses i spejdersammenhænge i samme grad som andre steder. I nogle tilfælde følger mobningen med fra skolen, til spejder. Her kan man måske lave et samarbejde med skolen og forældrene. Mobning har store konsekvenser for ofret, og for det fællesskab som vi forsøger at skabe via spejderarbejdet. Ofte er spejder et fristed for mobbeofrene. Selvom lederne ikke mener at mobning er et stort problem i spejderregi vil de gerne lære hvordan man håndterer mobningen hvis det skulle forekomme. Evt. også hvordan man kan forebygge. Som spejdere er vi stolte over at være del af et rummeligt fællesskab hvor der er plads til alle. Derfor forsøger vi også at inddrage de børn og unge vi opfatter som værende ensomme i spejdernes fællesskab. Her forsøger vi at skabe plads til dem mellem kammerater. Men hvordan kan vi se om, spejderne føler sig ensomme, og hvor ensomme de føler sig? Hvad er ledernes rolle? Lederens rolle kan være svær at definere og det ville i mange grupper være gavnligt med en debat omkring gruppens politik på det område. Der kom følgende forslag til hvad man konkret kan gøre. Modulkursus - håndtering af mobning Modulkursus sådan spotter du ensomme unge og inkluderer dem i fællesskabet Aktivitetsforløb sådan er man en god kammerat (færdighedsmærke eller færdigpakkede møder) Oplæg gruppens mobbepolitik Oplæg gruppens politik om ensomhed Deltagerne var ligeligt fordelt med hensyn til alder og køn. De deltog alle aktivt i debatten og emnet lå dem meget på sinde. 3. udgave Side 12 af 100

13 Børn og voksne Programrevisionen, DDS Program Spejderarbejdet danner ramme om det samspil børn og voksne har. De relationer spejderlederen formår at opbygge til børnene er yderst vitale for spejdernes tryghed og udvikling. Hvordan formår vi at styrke relationerne mellem voksne og børn i DDS og hvor skal der sættes ind? Referat ikke modtaget; her følger den korte opsamling. Det er vigtigt at vi som spejderledere formår at skabe en tryg relation og trygge omgivelser derfor handler det om: At skabe klare og tydelige rammer for hvordan vi er sammen Se muligheder i konflikter Være nærværende og lyttende Forståelse for den enkle Skabe mulighed for at alle kan deltage med deres egne forudsætninger Skabe forudsigelighed for spejderen om hvad der skal ske (Hvad sker der efter vi har?) Forstå din spejder frem for at vurdere din spejder Inddrage spejderne i en afvejende form Skab følelsesmæssig kontinuitet fra møde til møde 3. udgave Side 13 af 100

14 Er plan et fastholdelses- og begejstringsarrangement eller et ledelseskursus? DDS Uddannelse Plan giver årligt cirka 1000 unge et boost i deres spejderliv. Er det målet i sig selv, hvorfor alle tropsspejdere i princippet skal kunne deltage på plan? Eller skal plan fokusere målrettet på patruljeledelse, hvorfor det primært/kun er for PL og PA? Intro Andreas giver en kort introduktion til modulet og paneldeltagerne og får folk sat ud i en hestesko Vi arbejder i to halvdele Hvad ved vi allerede, og hvad mener de andre Hvor er det, det kan udvikle sig hen af Spørgsmål Hvem har selv været på PLan: Næsten alle (>90%, håndsoprækning) Skal PLan være et begejstringsarrangement eller et ledelseskursus (placer jer mellem to ekstremer) De fleste i midten med en overvægt mod ledelseskursus Kommentar: Det skal være et ledelseskursus, da det er det, der adskiller det fra andre arrangementer Kommentar: Jo sjovere, det er, jo nemmere er det at få læringen (om ledelsen) Hvor mange har selv lavet/laver PLan: Ca (håndsoprækning) Jack Givskud (KSL på et PLan-kursus) og Rasmus Damkjær-Ohlsen (formand, u10-16) bliver kaldt op til panelet og præsenteret Spg. til Rasmus: I har ændret i kursusoplægget, hvilken retning er dette? Spg. til Jack: Der er kommet øget fokus på, at det skal være et ledelseskursus, hvor oplevelserne kommer gennem fokus på læringselementerne. Årsag er for at sikre bedre kompetencer for den enkelte til gavn for gruppe og de, den enkelte påvirker. Det skal være noget andet end at deltage på en divi-tur Hvad er vigtigt Ledelse er ekstremt vigtigt, for at vi kan lære de unge at lede andre unge (børn leder børn). Formålet med det samlede kursus (men ikke nødvendigvis for et enkelt modul) er læring Du er TL derhjemme, hvorfor har du sendt så mange (8) af sted For at give begejstring og brugbare værktøjer til at lede patruljen og planlægge møder og ture Spg. Magnus, Lasse og Johanne (tre tropsspejdere, der alle har været på PLan/SPARK)) Hvad er det vigtigste Johanne: værktøjer og viden, som kan bruges både til spejder og andre steder, eksempelvis projektledelse. Også det sociale element (= venner) betyder rigtig meget Magnus: Værktøjer og at alle i patruljen, når flere har været af sted, kan lede og planlægge, og det giver en rigtig god dynamik i patruljearbejdet Lasse: Værktøjer og oplevelser (god oplevelse er vigtig for opfattelsen af værktøjet) 3. udgave Side 14 af 100

15 Første debat Hvad betyder det for, at I stadig er spejdere i dag Magnus: øget udbytte ved deltagelse på store arrangementer, hvor man kan møde vennerne Johanne: Fast holdepunkt i en hverdag uden en trop (kursus og arrangementer) (svar = JA, samt at SPARK har givet input til, hvordan man starter en ny klan op) Lasse: Vigtigt, hvis man er mere engageret i spejder end resten af ens patrulje - her kan man møde ligesindede => motivation til spejder Små grupper, hvor der er en ""kursist"", der kan blive udspurgt, i hver gruppe. Spørgsmålet er, ""hvad er det vigtigste for spejderen, der har været på PLan?"" Der er udleveret post-its til at tage noter på (den følgende liste er kommentarer fra alle grupper) Nye ting Personlig udvikling Nye mennesker Sociale netværk Værktøjer med hjem Læringsniveauet på kurser Kombination af ledelse og gejst, afhængigt af hvilken type PLan-kursus, det er ( ) Oplevelser bliver en metode til at skabe læringen Ikke bare en uge i skole Anden debat Igen i små grupper, 5 minutter til at spørge ind til lederen: Hvad er det centrale, når du sender spejdere på kursus? (den følgende liste er kommentarer fra alle grupper) følger grupper og tropsledelse op på læringen? Blandet, hvad man gør Forløbstanke i fokus, da TL ved, hvad spejderne har lært Værktøjer omkring idé-generering Brugt som personlig udvikling for spejderne vigtigt at lederne informeres om, hvad spejderne har lært forberedelse af spejderne ift. hvad, der vil være forudsætninger (teamets forventninger til spejderen) personlig udvikling sprede ringe i troppe og gruppe nye vinkler på samme læring som i troppen Forbedring af eller læring af nye værktøjer Succesoplevelse for motiv Kobling mellem det derhjemme og det, der læres på kursus Engagement og gejst og nogle ting, der gerne vil prøve, når de kommer hjem Tredje debat Samme små grupper, hvor der er fokus på instruktøren: Hvad er det vigtigste for instruktøren? (den følgende liste er kommentarer fra alle grupper) 3. udgave Side 15 af 100

16 Spejder skal indføre mål, som skal laves hjemme Opfølgning på lederne, der får input til, hvad Vigtigt med progression gennem kurserne (fra PLan 0 til PLan 3) Sælger, når annoncen lyder begejstret og vildt Vigtigt med learing-by-doing i mange forskellige former Lidt teori i fantastiramme, hvor det giver mening At tilrette aktiviteter til mål og gøre sig klar om mål fremme refleksion over læringen erfaring i teamet med aldersgruppen at kursister kommer hjem med en god og indholdsrig oplevelse læringsprocessen skal passe til kursets niveau metode-progression gennem kurserne (PLan 0 til PLan 3) Både udvikler kursister såvel som instruktører Får rykket nogle grænser og givet kursister god oplevelse Forplantet metoder hjemme i troppen At sikre spejderens udvikling At teamet udvikler sig Spejder flytter sig personligt Instruktørerne flytter sig personligt Fjerde debat Hvordan kunne fremtiden se ud? Lege ved at kravle op i to palmer Begejstringspalmen: Hvordan kunne PLan udvikle sig, hvis man udelukkende skulle fokusere på at skabe begejstring Være opmærksom på kursusstørrelse (kan man nå at lære alle at kende, er det vigtigt?) Teamets indbyrdes relationer skal være i orden, da det smitter af på kursisterne Nye venner Nyt og uventet som aktivitet Mærke fællesskabet og nærværet på samme tid Prøve noget, man ikke kan derhjemme Fantasiramme Give gode historier, som man tør fortælle hjemme i skolen Få specialister ind til at skabe de allerfedeste aktiviteter og oplevelser At overskride grænser og komme ud af comfort-zone (men kan også være et ledelseselement) At være mange Læring, der kan bruges, giver mening og giver begejstring Ledelsespalmen: Hvordan kunne PLan udvikle sig, hvis man udelukkende skulle fokusere på at udvikle 3. udgave Side 16 af 100

17 spejderne som ledere Ansvarlighedsperiode (hver spejder får lov at opleve at have ansvar i en periode, eks.vis PL) Lede og ikke bestemme - spejderne skal lære forskellen Niveau-reguleret (husk målgruppe og progressionen gennem kurserne ) - og teamet skal være ordentligt klædt på Nye værktøjer Teori kan ikke undgås, men den skal præsenteres på en spiselig måde (engagerede rollemodeller = team) 3. udgave Side 17 af 100

18 Hvad er ledelse i DDS i 2020? Hvad er lederen i DDS i 2020? DDS Uddannelse Er det kollektiv ledelse eller den personlige leder, der fører flokken frem? Hvilken lederuddannelse skal vi derfor have i 2020? Vi tænker stort og langt og sætter retning på udviklingen af ledelse i DDS fremadrettet. Ingen var uenige i de nuværende definitioner af ledelse i DDS og frivillige organisationer generelt. Og der var ikke nogen udpræget iver for at dette skulle volutioneres frem mod Ledelse i DDS skal altså også fremadrettet dreje sig om at motivere mennesker til at arbejde sammen og få den enkelte til at udfolde sit fulde potentiale i samspil med andre. Det blev dog bemærket at ledelse ikke er et mål i sig selv, men et vigtigt værktøj, når der skal laves godt spejderarbejde. Blot må man huske at spejder er meget mere end ledelse. Ledelse bør dog også omhandle ledelse af sig selv og det at blive god til at blive ledt. Om ledelse i 2020 er det samme som definitionen fra 1990, må afhænge af korpsets medlemmer og sammensætning i 202, da indholdet i begrebet skal defineres af korpsets medlemmer. Vi skal ikke prøve at være ledere på andres præmisser, men ledelse og lederen i DDS anno 2020 skal på bedste vis støtte aktiviteterne i DDS anno 2020 med udgangspunkt i de mennesker vi er 3. udgave Side 18 af 100

19 Spejdernes Lejr: Deltagernes oplevelser Korpsledelsen Hvad synes du om lejrens indhold? Aktiviteterne, gudstjenesten, sceneshows, kvartersdagen osv. På denne debat vender og drejer vi lejrens indhold, set med deltagernes øjne. Ca. under halvdelen af deltagerne var almindelige deltagere på lejren. Resten bestod af HU-folk samt jobbere på lejren. Der blev debatteret ud fra nogle af lejrens aktiviteter og arrangementer. Rigtig gode oplevelser: Generelt var mange spejdere kommet hjem med rigtig gode oplevelser. Èn roste aktiviteterne for tropsalderen og generelt gav folk udtryk for at der var en høj standart og kvalitet i aktiviteterne. Madtropperne, Eksperimentet og Al Capone løbet blev især fremhævet. Åbningen / Slutningen: Åbningen og afslutningen af lejren blev diskuteret og der var bred enighed om at spejderne ved åbningen havde følt sig som statister ved et TV-show. Spejderne havde ikke følt sig som en del af den store åbning. Dette blev dog bedre ved afslutningen. Det blev ytret at nogle børn ikke kunne følge med på det niveau som åbningen foregik, voksenhumor blev det udtrykt som, og at mange børn i minialderen ikke kendte nogle af de mennesker, der udtalte sig på skærmen. Der var bred tilslutning til at afslutningen havde mere fokus på børn. Festerne (voksenfest, ungefest, børnefest) Generelt om festerne blev nævnt at man skal overveje en anden opdeling af alderstrinene, da nogle spejdere havde haft en oplevelse af at børnefesten var for barnlig for dem. Omkring ungefesten blev den gode stemning fremhævet der var dog nogle der mente at det var for ukendte kunstnere der spillede. Vokstenfesten og voksenområdet blev rost for en hyggelig atmosfære, især var det et hit med forskellige temaer samt DJ s. Det blev dog bemærket at de eksterne vagtfolk, der var hyret ind, havde svært ved at finde ud af hvad og hvor der skulle kontrolleres. Dog blev der videregivet ros fra vagtselskabet og der blev gjort opmærksom på at man, når man har en åben lejr, er nødt til at hyre servicevagter, da det svarer til at gå på diskotek i Holstebro. Der blev endnu engang nævnt at man skal være opmærksom på sin målgruppe og alder. Generelt: Der var mange regler det gjorde det meget besværligt at være leder Vi vidste f.eks. ikke hvor vi skulle komme af med vores skrald Det var meget svært at finde strøm Mobiltelefonsopladning mv. blev håndteret meget forskelligt i underlejrene. Der skulle være en mand til fællesopgaver gennem hele lejren Der var mange ting man ikke vidste i tilstrækkelig tid som leder der var mange ting, man ikke vidste Når man samler så mange mennesker, vil der altid være noget men mange er taget fra lejren med oplevelsen af en rigtig god lejr, for visse den bedste lejr de nogensinde har været på. Der var for meget støj i lejren dette oplevedes af nogle, mens andre ikke havde disse problemer. Det virkede som om at alle beslutninger skulle meget højt op i hierakiet det var svært at tage beslutninger for dem der var på gulvet 3. udgave Side 19 af 100

20 Hvordan erobrer spejderne naturen og viser vi er friluftseksperter? Friluftsekspresen I denne debat sætter vi spotlight på spejderne som friluftseksperter. Peter Bentsen, forfatter og ph.d. i friluftsliv, skød med skarpt på Gruppegejst om emnet, og den snak, han åbnede op for, vil vi gerne fortsætte. Du kan give dit input til, hvordan Det Danske Spejderkorps woop'er naturen samt hvad det vil sige at være friluftsekspert. Debatten foregår udendørs, hvor vi sætter naturen i spil. Debatten tog udgangspunkt i tre sfærer i friluftslivet. Er spejder primært forbundet med én sfære? Kan det eksistere i blot én eller to sfærer? Deltagerne blev delt op i tre grupper, som hver skulle prøve to af sfærerne. De tre sfærer var: Friluftslivet som base for læring. Her var der lagt op til at snakke om naturens som potentiale for læring. Friluftslivet som base for underholdning. Deltagerne kunne prøve forskellige udfordrende aktiviteter. Friluftslivet som æstetisk rum og åndehul. Deltagerne fik en kop urtete, sad om bålet og blev guidet gennem en refleksion. Konklusion på Friluftslivet som base for læring: Naturen giver plads og energi. Plads til at være vild og plads til fordybelse. Det er et sted at kombinere elektronik med naturen/bevægelse/frisk luft. Vi er entusiaster. Vi kan noget med aktiviteter i natur for alle aldre. I fællesskab oplever vi at have ekspertviden. Højt til loftet. Ubegrænset læringsrum. Lære om miljø og natur. Kende til natur og miljø giver gode borgere. Lege - de ældste leger også. Naturen som ramme. At lære at være i naturen og passe på naturen. Vi brænder for det med naturen. Kloge på at færdes i naturen. Vi skal bevare vores natur. Begejstring - nysgerrighed - viden. Motivation: lederens engagement, lederen er en del af aktiviteten, rollemodel for spejderne, få naturen med i programmet. Konklusion på Friluftslivet som base for underholdning: Vi har bedre viden om mulighederne. Vi tør lege, og synes at det er sejt. Vi engagerer os. Vi accepterer at se sjove ud. Vi er flasket op. Vi er bedre fordi vi gør det frivilligt. Vi er nok ikke bedre men vi stiller krav. Vi har færre begrænsninger. Vi siger vi rummer alle, men SFO skal rumme alle. Vi har mulighed for at tage os tiden. Vi tør give os 100%. Vi ønsker at børn lærer børn. Vi skal være synlige rollemodeller. De sløve børn er spejdere og de bliver ikke rollemodeller. Fokus på det positive. App må ikke tage overhånd. Lære knob for at bruge dem. Lave aktiviteter, hvor andre er. Bruger naturen til alt. Konklusion på Friluftslivet som æstetisk rum og åndehul: Ro - åndehul. Søspejd på åbent hav. Vandretur - sommerlejr i Norge. Følger naturen. Frirum. Vi gør det naturligt - det gør 'ikke-spejdere' nok ikke. Lejrbål = fællesskab. Tiden er til ro = markedsføring - friluftsekspert. Afstressende. Spejder er ikke kun bål og snobrød. Det er også fede samtaler med børene om bålet. Det kan være svært at markedsføre. Man må kunne lave en Woop lejrbåls app til refleksion. Det giver balance og friskhed. Vi er ikke gode nok til at gøre det med spejderne. Det er svært med de store spejdere. Når de små spejdere får lidt ro på sig, lærer de bedre bagefter. Aktive børn har også brug for refleksion. Vi skal blive bedre til at være ude. Kun et fåtal af deltagerne var ude hver gang til spejder. Spejdermøde er også et åndehul. Du må gerne kede dig - der er forskel på møde og tur. Med Woop kan man forsvinde i en anden verden. Efter at alle deltagerne havde prøvet to sfærer samledes alle omkring bålet. Her diskuterede vi, hvad folk havde oplevet og hvordan de mente at spejder er en del eller det hele. Der var flere, der mente, at det ikke kan lade sig gøre at kalde spejderne for friluftseksperter, for at være ekspert kræver at hver enkelt person er ekspert på friluftslivet. Andre var uenige og mente, at det godt kan lade sig gøre, da fællesskabet rummer ekspertisen. 3. udgave Side 20 af 100

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Kulturprofil 2011/2012

Kulturprofil 2011/2012 Kulturprofil 2011/2012 Danmarks faglige fyrtårn 2015 et indlysende forbillede Sommerfest 2011 med Wild West tema Indhold Kulturprofil 2011/2012 ACV s historie 4 Hvem er ACV? 5 Mission, vision og værdier

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere