KØBENHAVNS BOWLING UNION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) afbud Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) afbud Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 1) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. KBU b. Formanden vedr. DBwF c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 15 vi. Kreds Medlemsafgang undersøgelse 2. Turneringsafslutning 3. Klublove og om der er overskridelser med hensyn til klubskifte (Restancer eller andre begrænsninger) d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ :45/ BM Side 1

2 6. Senior a. Ændring af propositioner til Old Boys / Girls b. Møde med kredsene inden sæsonstart Ungdom a. Talentteam KBU næste år b. Ungdomsledermøde i maj måned c. Eliterunden bliver landsdækkende fra den nye sæson d. Medlemmer i ungdomsudvalget KBU 8. Turnering a. Turneringsafslutning 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad herefter LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB 1) Der var ingen opfølgning på referat af UB1, som blev afholdt 13/ Ad. 4 Meddelelser a. Formanden vedr. KBU. KBU afholdt repræsentantskabsmøde den 18/3 det var gode rammer og mødet forløb godt. Vi genbestiller samme lokale til repræsentantskabsmødet i KBU står foran en opgave med at skulle tegne kontrakter med hallerne vedrørende den nye sæson. Det skal beskrives på hvilket tidspunkt af dagen vi kan starte turneringen op. Det skal besluttes hvornår der skal lægges pause ind til oliering. Der skal fastsattes seriepriser for turneringskampe. AH undrer sig over, at der betales en højere seriepris i ligaen. IS undrer sig over at 1. division betaler mere end 2. division. MG mener at vi betaler for en anden oliering i ligaen. LM mener, at X antal serier i Ligaen tager længere tid end samme antal serier længere nede i rækken, hvilket også kan have indflydelse på serieprisen. Unionsbestyrelsen undrer sig over, at det er forbundet selv der forhandler seriepriser for ligaen. LM fortæller, at det kun er 4-5 år siden, at forbundet begyndte selv at forhandle priser tidligere var det unionerne der forhandlede alle priser. Med det nye oplæg fra :45/ BM Side 2

3 DM/DT-udvalget, så lægges der op til, at det er de enkelte klubber der selv skal forhandle med hallen det vil sige, at unionen fuldstændig er ude af billedet. AH konstaterer, at vi udelukkende skal koncentrerer os om priser til vores egen turnering. AH ser gerne, at kontraktforhandlinger sker i samarbejde med hallen, en repræsentant fra kredsen og en repræsentant fra forretningsudvalget. IS fortæller, at hun gerne vil tage kontakt til Gladsaxe, og vil gerne have fremsendt en standardkontrakt. AH vil beder Michael Pedersen om at fremsende en standardkontrakt til alle i FU. JH har allerede lavet en foreløbig aftale med Grøndal mangler kun papirerne for at det hele falder på plads. BM ser det som et must, at det er den samme person fra FU som deltager i alle kontraktforhandlingerne (sammen med en repræsentant fra de respektive kredse). På den måde sikrer vi en vis ensartethed i de kontrakter der bliver forhandlet hjem. WP mener, at vores TUR-formand må være selvskrevet til denne opgave. JB mener, at der skal være 2 personer fra FU på opgaven sammen med en person fra kredsen. AH fortæller, at der har været afholdt et ekstraordinært møde i FU vedrørende godkendelse af stævner. Hvis KBU skal kunne godkende et stævne, så kræves det at der står en klub eller en kreds som arrangør af stævnet. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. Vi skal gennemgå vores indbydelser hvem det retter sig imod. Man kan godt reklamere for ikke godkendte stævner på KBUs hjemmeside. Det skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt godkendt gennem KBU. På denne måde sikresr, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. KBU har fået ny licensformand idet Michael Pedersen har overtaget opgaven efter Ilse Holst Rasmussen. Det hele er overdraget på nuværende tidspunkt. AH fortæller videre, at KBUs hjemmeside er blevet opdateret med ajourførte love og spilleregler. Der mangler fortsat en person som er villig til at administrer gæstebogen. Personen er ikke fundet, og gæstebogen er derfor fortsat lukket. Herefter var der en længere diskussion om muligheden for at anvende password for at logge på gæstebogen (giver en kæmpe administrationsopgave) samt hvilke beføjelser / rettigheder en administrator af gæstebogen skal have. Det kræves en knivskarp balance, hvis man dels skal sikre bowlingspillernes :45/ BM Side 3

4 ytringsfrihed men samtidig også lukker muligheden for at enkelte personer bliver svinet til. b. Formanden vedr. DBwF AH ser frem til repræsentantskabsmødet i forbundet, som afholdes den 12/5. Der er udsendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber. I morgen (onsdag den 25/4) afholder KBU mandatmøde, og vi håber at rigtig mange klubber vil være repræsenteret. Når man læser repræsentantskabsmappen, er der mange ting specielt omkring økonomien der springer i øjnene, men det tager vi ved mødet i morgen. Vi skal ud over regnskab også gennemgå budget og lovforslag. Der har gået mange rygter om formandsposten. AH vil gerne fortælle lidt om, hvordan han opfatter de to kandidater. Sidst skal vi måske opfordrer klubberne til at holde en pæn tone over for forbundet. Der har været meget kritik af mødet sidste år, om at vi gik for hårdt til forbundet. Vi må gerne sige noget, men man skal måske tænke over hvilken måde det bliver sagt på. En positiv nyhed fra forbundsbestyrelsen er, at referater af de sidste 3 møder er lagt på forbundets hjemmeside. Der er kommet en henvendelse fra DM/DT-udvalget vedrørende betaling af kampe i Ligaen. Man lægger op til, at hjemmeholdet betaler hele kampafgiften i egen hal. AH mener at det er forkert, at de der tilfældigvis spiller i Grøndal kommer til at spille gratis. Baggrunden er, at man er ude på at holdene kan presses hallen for at få en billigere seriepris. AH tror ikke på, at det har nogen betydning. MG jeg er i princippet ligeglad, men til næste sæson vil der være Pin-Crackers og Sporvejene fra KBU der spiller i Ligaen. Hvis man lader KBU betale de to runder og efterfølgende fordeler udgiften mellem de to klubber så vil begge klubber drage fordel af forslaget. En ting er sikker, hvis reglen bliver vedtaget i år, så bliver den helt sikkert lavet om til den efterfølgende sæson. LJ forudser, at der vil være KBU klubber der ikke har råd til at spille i Ligaen, hvis forslaget bliver vedtaget. Klubberne i Jylland har helt andre aftaler med deres haller som gør forslaget meget mere attraktivt for dem end for os. Forslaget vil helt sikkert blive diskuteret kraftigt på repræsentantskabsmødet. AS fortæller, at hun har kontaktet Nils Jensen vedrørende mulighed for at kunne spille med 2 hold i 2. division (Et hold i ØST og et hold i SYD). Som reglerne er i dag, så giver det problemer for både KBU og for SBwU. Nils vil ikke trække sit forslag, men lægger op til en diskussion på repræsentantskabsmødet. c. Kredsene :45/ BM Side 4

5 i. Kreds 12: CO er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. ii. Kreds 13 KIP er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. iii. Kreds 14 BR fortæller, at der ikke er sket så meget siden sidste møde. I den nærmeste fremtid skal kredsen afvikle finale i OBG samt finale i KBU Cuppen. Der er klubber i hallen der klager over den skiftende olieprofil, men hallen skifter stadig olieprofil. LMS fortæller, at olieprofilen også jævnlig bliver skiftet i Rødovre. Syntes det er en god ide, så man lærer at spille på forskellige profiler. Der var enighed om, at hallerne burde gøre mere ud af, at oplyse om deres olieprofil de fleste syntes at det er godt at få lov til at spille på forskellige profiler. IS stiller spørgsmålstegn ved, hvor mange af os har forstand på at læse og spille en olieprofil. iv. Kreds 15 Kredsformand Flemming Jensen fra Kreds 15 har meldt afbud, men som sædvanlig fremsendt en kort beretning om, hvordan det går på Bornholm. Kredsen lavede først på året en lille undersøgelse angående kredsmesterskab. Grunden til dette er, at der de sidste 2 år ikke har været tilslutning nok. Alle medlemmer af de 2 klubber (BBK 95 og Viking Bowlers) fik udleveret en seddel angående dette. Her i kredsen ville vi gerne høre om nye ideer og måder at afholde et kredsmesterskab på. Men desværre fik vi ikke et eneste svar. Det tolker kreds 15 som, at der ikke er nogen interesse for kredsmesterskab. Derfor er det også aflyst for 2012, men vi forsøger igen i Anden afdeling af lokalopgør er netop afholdt. Det blev et meget spændende og tæt opgør. Der var rigtig god stemning og godt spil. Det endte med 12 point til BBK 95 og 12 point til Viking Bowlers. Men kegler i overskud i Viking Bowlers favør gør, at de igen vandt lokalopgøret. Ungdommens afdeling holdes engang til maj. Kreds 15 har fået en Facebook side. Her vil kredsen oplyse medlemmerne om, hvad der sker i kredsen. Angående S-træf på Bornholm, så har jeg ikke hørt noget endnu. Ellers er kreds 15 godt stolte over, at begge klubber både senior og ungdom :45/ BM Side 5

6 har klaret sig rigtig godt i den netop afsluttede sæson. Det er blevet til medaljer til begge klubber. Med andre ord vi kan godt bowle her på Bornholm. LJ supplerer med, at han har talt med repræsentanter fra både BBK 95 og Viking Bowlers og fortalt, at de i fællesskab må blive enig om et oplæg til hvad de ønsker. Altså, hvis de vil have noget lokalt, så må de komme med en fælles henvendelse. v. Kreds 16 PM er ikke til stede, men IS repræsenterer kredsen. IS fortæller, at hun vil forsøge at kontakte hallen med henblik på en kontraktforhandling. vi. Kreds 17 WP spørger ind til, hvad KBU (FU) agter at gøre ved den fortsatte medlemsafgang. WP ser gerne, at der bliver gennemført en undersøgelse, som skal give svar på, hvorfor så mange vælger at stoppe med at bowle. Foreslår at man beder alle som udmelder sig, om at svare på (gerne anonymt) hvorfor de stopper. Vi har brug for en viden om, hvorfor de stopper hvis vi skal kunne ændre denne udvikling. AH vil som udgangspunkt tage kontakt til Jesper Mikkelsen, som i forbundet arbejder meget med fastholdelse af medlemmerne. AH tager opgaven til sig, så vi kommer i gang med en undersøgelse. WP fortæller om et tiltag i Team Millennium, hvor man vil forsøge sig med et fleksibelt medlemskab til de medlemmer, som ellers påtænker at stoppe på grund af økonomien. Disse medlemmer skal have mulighed for at komme og træne en enkelt gang om måneden og ellers have ret til at deltage i medlemsmøder, stævner og turneringer. AH mener at det for mange klubber vil være svært at kommen med et sådan tilbud. De fleste klubber tegner kontrakt for et helt år det vil sige, at der er en stor grad af økonomi i forslaget. AH fortæller videre, at man i Tårnby har man differentieret timepris. Det vil sige, at kontrakt der løber over en hel sæson får en billigere timepris end kontrakt der kun løber over 3 måneder. MG synes de er et godt tiltag, at man kan deltage mindre hvis man har lyst til det. Men det er en beslutning som udelukkende kan tages ude i de enkelte klubber. LM er enig, det må være op til de enkelte klubber, om man vil have medlemmer på forskellige vilkår. Løsningen bliver en spillerforening og ikke en klub. En klub har noget med fællesskab at gøre. LJ det er et godt incitament, hvis det er på grund af økonomien at man holder og for de klubber hvor det ellers kan lade sig gøre. Klubberne må reklamere for denne mulighed på deres hjemmesider. WP kommentere, at kredsen har fået en skrivelse for Turneringsudvalget, :45/ BM Side 6

7 sammen med de medajler der skulle deles ud. I skrivelsen står der, at kredsen bedes sørge for en festlig medaljeoverrækkelse. Når de forskellige hold i rækken spiller i forskellige haller så falder det hele lidt til jorden. Hvorfor forsøger man ikke ved den sidste kamp at samle alle hold i en serie/række i samme hal eventuel i en neutral hal (og blæse på hjemmebanefordelen). AS fortæller, at turneringsudvalget gør hvad de kan for at sikre en så god afslutning som muligt, men det er ikke altid så let at forudse hvilket hold der vil slutte med medalje. WP spørger ind til klubskifter og klublove om der er andre begrænsninger end restancer. LM i KBUs love taler man udelukkende om restance som er kroner og øre. AH supplerer med, at en restance kun kan være klubkontingent. MG indskyder, at den afgående klub i 3-trins klubskifte skemaet skal skrive hvad restancen består af. WP afslutter med at fortælle, at Kreds 17 planlægger et kredsmesterskab den 9/6 (som også skal inkludere kåring af en klubkredsmester). d. Disciplinærudvalget JB fortæller at disciplinærudvalget har haft en stille sæson. Der er dog nu opstået et problem, hvor en dommer har givet dispensation for bluse. JB har været i dialog med dommeren og fortalt, at man ikke kan give dispensation for spillerbluse. TUR har sendt et brev til klubben. VBI/Valby har appelleret afgørelsen til ordensudvalget, og sagen bliver behandlet på torsdag. Der var også en sag i Grøndal med en kamp i 2. division. Her gik bane / scoresystemet i sort og man kunne ikke genskabe resultatet. Holdene skulle stå og vente, og nedlagde protest. Holdene er dog talt til rette, men vi skal nok sende ud til klubberne hvordan man skal forholde sig i en sådan situation. Det planlagte dommerkursus i maj er blevet aflyst. Der er rettelser i spilleregler, og jeg vil gerne have lavet dommerhåndbogen om. Jeg har talt med Michael Pedersen, og han er i gang. CO har lovet at lave materialet om til en PowerPoint præsentation. Nyt kursus planlægges i september (med de nye regler). AH spørger ind til sagen med klubtrøjen, om den er rejst fordi dispensationen var beskrevet i dommerrapporterne. Dette bekræfter JB og mener, at vi er nødt til at lave en ny procedure med, at dommerrapporter sendes til ham umiddelbart efter weekendens kampe. Det er rigtig kedeligt med denne sag, at den var 4 måneder gammel. Derefter blev konsekvensen af sagen diskuteret afgørelsen kan betyde en anden medaljefordeling i den pågældende række. JB giver udtryk for, at hvis han ikke får medhold, så vil han appellere sagen eller forlade jobbet som disciplinærudvalgsformand :45/ BM Side 7

8 AH spørger ind til sagen om banenedbrud, hvor det ene hold var færdig med at spille, og der på det andet hold manglede 10. rude for 2 spillere. Når resultatet ikke kan genskabes for de to spillere, så skal de to spillere spille serien om. Modstanderen fandt, at der var dumt at de skulle stå i ½ time og vente på resultatet, og ville spille kampen færdig, inden de to spillere spillede den pågældende serie om. JB fortæller, at der ingen steder står beskrevet, hvornår den pågældende serie skal spilles om. MG og LM mener, at det er hele holdet der skal spille serien om. AH mener, at vi skal være fuldstændig klar på, hvordan man håndtere en sådan sag, spørger ind til, hvad forskellen er i KBUs dommerhåndbog og de andres dommerhåndbog. Vi skal måske diskutere situationen på forbundets repræsentantskabsmøde Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol pr. 9/4 Det ser fornuftigt ud, og der er ikke væsentlige afvigelser fra budgettet på nær KBU-cup som visen en stor indtægt (klubberne er opkrævet for at betalet for at spille i Gladsaxe, og der er endnu ikke modtaget en regning fra Gladsaxe kommune). Efter budgetkontrollen er udsendt, er der modtaget en faktura på en ekstra baneleje fra Grøndal lørdag aften under KM senior som betyder at stævnet er blevet dyrere og der dermed er opnået et mindre overskud. Ad. 6 Senior JH beder om at unionsbestyrelsen tager stilling til de to forslag der ligger omkring propositioner til OBG. Et forslag er udarbejdet af seniorudvalget (AS) og et forslag er kommet fra Gert Nielsen fra BK Sisu. JH mener kun, at der må deltage en dame i løbet af en sæson på et herrehold. LM er dybt uenig i dette vores holdning må være, at vi får så mange som muligt ud og spille bowling. Vi skal dog overholde reglen om, at der mindst skal være 2 spillende herrer i hver serie. Derefter blev afhentning og udlevering af præmier diskuteret (specielt ved det sidste stævne). MG påpeger at man skal være opmærksom på dette problem, når man fastlægger hvor den sidste ordinære runde bliver placeret. LM indskyder, at der i referatet af sidste UB møde står, at det er besluttet at handicap skal være 80 % op til 200. JH lover at tilrette dette i propositionerne. Det blev besluttet at der skal være 6 stævner hvoraf kun de 5 bedste stævner er tællende (for på den måde at tilgodese de hold der ikke kan spille det ene stævne). Der skal ikke være et finalstævne derved opnår vi et billigere startgebyr end i dag. Derefter blev procedure for betaling af OBG stævner diskuteret. MG fortæller, at hvis vi vælger det tilmeldings- / betalingssystem som blev anvendt ved det sidste stævne, så skal :45/ BM Side 8

9 det forbedres, så f.eks. licensnummer ikke vises i startlisten. Mange har givet udtryk for, at man gerne ville betale med en bankoverførsel i stedet for med dankort. MG fortæller her, at hver gang man vælger en metode, så koster det noget (fordi muligheden skal etableres). LM indskyder også, at en bankoverførsel kræver en manuel handling for den der administrerer systemet. En fordel ved systemet er, at den enkelte kreds ikke skal administrere noget, og kun skulle udlevere sedler. Det var desuden smart at man kunne se en opdateret deltagerliste med det samme. Det blev besluttet, at betaling til OBG fremover skal foregå online. Herefter diskuterede vi igen fordele / ulemper ved, at man betaler for et stævne 1 måned før stævnet afholdes. Forslaget fra Gert Nielsen blev diskuteret, hvor man ønsker at dele holdene op i puljer. LM ser det som en helt anden alternativ turnering. AS forudser, at der er mange hold der ikke vil betale kr ved tilmeldingen og tror desuden ikke at man vil spille finale på en helt anden måde. LM mener at ideen er god som et seniorstævne. AS ser en fordel i, at planlægge det samme weekender som OBG stævner. LJ ser en mulighed at planlægge det som et landsdækkende stævne. Konklusionen er, at JH og AS arbejder videre på denne ide til sæson (eventuelt som 3 stævner i foråret 2013) Derefter diskuterede man afsluttende præmier ved OBG i den kommende sæson (gavekort contra gavepræmier). Holdningen i unionsbestyrelsen var, at man helst ville bibeholde gavepræmier. JH afslutter med at fortælle, at han gerne vil holde møde med de enkelte kredse, når den kommende sæson er ved at være på plads. Man skal her tale om hvilke stævner der skal ligge i de enkelte haller, man skal tale om hvilke forventninger der er til kredsene i den sammenhæng. JH finder en dato og indkalder. Ad 7 Ungdom AA fortæller, at man fortsætter med talentteamet i den kommende sæson (muligvis reduceret til 8 spillere). Prisen stiger kr. pr gang. De unge mennesker vil gerne ud i de andre haller og træne en ekstra gang mere. Der afholdes ungdomsledermøde i maj måned. Det er i forbundets ungdomsudvalg vedtaget, at eliterunde fremover er landsdækkende. Landet deles midt over- hvis vi skal have en fornuftig eliterunde for ungdom. MG mener, at man er nødt til at melde dette ud til ungdomsklubberne. MG opfordrer alle ungdomsklubber om at få fat i ungdomsspillere. AH beklager at kreds 12 ikke er til stede, da der er bevilget penge til aktiviteter for ungdommen der. Sundby får mange nye ungdomsspillere i øjeblikket. Der sker lidt, og jeg håber at de andre kredse tager initiativ til at lave noget tilsvarende men det kræver at klubberne er villig til at tage imod nye spillere :45/ BM Side 9

10 Det er ærgerligt at få så mange nye spiller sidste på året holder de også fast efter sommeren. MG: I Center har vi har 4-5 ungdomsspillere der skal være seniorspiller. Vi bruger mange penge på at opdrage ungdomsspillere og så forsvinder de til andre klubber når de bliver seniorspillere. De unge mennesker bliver lovet guld og grønne skove for at flytte klub når de bliver senior. AH: I Sundby har vi heller ikke meget gavn af de spillere som vi opfostrer de går ofte i en anden klub, men man følger dem når de senere bliver rigtig gode spillere. I Sundby betaler de kun halv kontingent indtil de bliver 25 år. MG: I Center spillere ungdomsspillere også billigt indtil de er 25 år. MG spørger til, hvordan KBU forholde sig til kontraktspillere. LM mener ikke, at det er noget som KBU kan blande sig i. AH det er det samme som hvis vi uddanner en diplomtræner, og han forsvinder ud i den blå luft. Ad. 8 Turneringen LMS fortæller, at der ligger poser med medaljer til turneringsafslutningen i den kommende weekend. AS tager med til Tårnby og MG tager med til Rødovre. Med hensyn til unionsmedaljer til Pin Crackers, så har AS sendt et svar til Pernille Hyldekrog og beklaget at det er kikset, men ingen har tænkt over, at der ikke er slutspil mere. Pernille Hyldekrog har desuden stillet spørgsmål til placering af finalen for KM for ungdom dette spørgsmål er sendt videre til ungdomslederen. AS fortæller om sagen vedrørende Partner 2009, som klager over en flyttet kamp, som de ikke kunne stille hold til, og derfor måtte flytte (mod betaling af et flyttegebyr til World Cup Hallen). AS mener stadig ikke, at det er unionen der skal betale flytning af kampen er givet med 5 ugers varsel. Med hensyn til finalen i KM for ungdom, så mener MG at det lige så godt kan være finalen for senior der skal flyttes. AS påpeger, at der er forbundet der bestemmer hvornår vores arrangementer skal ligge, og at det for år siden er vedtaget, at unionsmesterskaber skal ligge i samme weekend. LJ mener, at unionernes mesterskab blot må ligge i en weekend der ikke kolliderer med arrangementer i forbundet. LM mener, at det forslag som Pernille Hyldekrog kommer med er godt (finaler for KM ungdom og senior ikke ligger samtidig). AS påpeger, at der går en hel dag til finalen. LM konkluderer, at der skal sendes et svar til Pernille, at vi arbejde på en løsning. LMS fortæller om turneringsafslutningen i World Cup Hallen den kommende weekend, at her kommer Kenneth Rugaard fordi Ravnsborg skal have overrakt unionsmestermedaljer :45/ BM Side 10

11 AH fortsætter med den mail der er modtaget fra Pernille Hyldekrog, hvor hun stiller spørgsmål ved afviklingen af et kredshold (skal der være mindst to klubber repræsenteret). Der er bred enighed om, at et kredshold er et kredshold. AA sender et svar til Pernille Hyldekrog. AS fortæller, at aktivitetsplanen ligger under turneringen, og at man i forbundet har ændret proceduren, så man først finder ud af hvilke haller kommende DM bliver placeret i midt i juli. AH undrer sig over, at denne information ikke er sendt ud til alle så vi er orienteret om denne beslutning. MG kan ikke se, hvorfor man fra DM/DT-udvalgets side ikke er mindst et år forud med en beslutning om, hvor DM er skal afvikles. LMS forstår ikke denne udmelding fra DM/DT-udvalget, hun ved allerede positivt (i kraft af ESBC), at det kommende mesterskab for OBG bliver afviklet i Løvvang. Herefter var der en general diskussion om fordeling af DM er. AS fortæller, at turneringsplanlægningen starter først i juni og man forventer korrekturlæsning omkring den 21/6. MG vender tilbage til diskussionen omkring kredshold spørger om der til alle kampe skal være mindst 2 klubber repræsenteret på banen. Derefter atter diskussion om dette, og LM konkluderer, at der skal være mindst 2 hold repræsenteret blandt de spillere som har spillet. Herefter var der en generel diskussion omkring udskiftningsspilleren. Skal han/hun indtastes på Bowlingportalen for at sikre, at det ikke er den samme udskiftningsspiller der deltager på mange hold (uden at komme i spil). JB mener klart, at udskiftningsspilleren skal skrivers på scoretavlen og dermed indberettes på Bowlingportalen. AH afslutter med, at der her er en problemstilling som skal beskrives. Ad. 9 Eventuelt LJ optager debatten om en diplomtræner (træner 3). LJ har et par emner gående, og forestiller sig at KBU går ind og støtter (selvfølgelig mod at der bliver tegnet en kontrakt, så vi efterfølgende kan benytte ham/hende i vores eget regi). AH mener, at vi har diskuteret emnet tidligere, og at vi fortsat gerne vil have et konkret navn - inden vi endelig tage stilling til om KBU vil støtte. LM ønsker, at en sådan uddannelse administreres af forbundet. KBU bør kun yde støtte til trænere som fremover vil virke i KBU regi. LJ tager en ny problematik op. PI har investeret i nye trøjer men opdager, at de gamle klubtrøjer har et dannebrogsflag, hvilket de nye trøjer ikke har. Den eneste forskel er, at der er et flag på de gamle og ikke på de nye. JB kommer med et helt uofficielt svar, at dette ikke er tilladt, men mener samtidig at vi må spørge i forbundet. LMS ser en sammenhæng mellem PI s trøjeproblem og sagen med VBI/Valby (her var den ene trøje broderet og den anden trøje med tykt klub navn/logo) :45/ BM Side 11

12 AS afslutter med, at hun i en anden sammenhæng har talt med Erik Pedersen (læs: medlem af ordensudvalget i forbundet), og han er enig med JB. MG spørger ind til, om det betyder, at man i ungdommen ikke må have et mærke med 300 serie på sin spilletrøje. LM mener at PI skal forsøge og eventuel køre en sag på dette. LJ fastslår, at PI ikke slev vil køre sagen, men at der skal nedlægges protest imod dem. MG har en afsluttende bemærkning om, at en spiller eventuelt deltager som reserve på flere hold (uden at spille). I 23 stk. 8 står der, at en spiller ikke må deltage på flere hold i samme weekend. WP afslutter med et spørgsmål fra sin klubformand omkring antallet af damehold i finalen for OBG. AS forklarer, at dette er en procentdel af antallet af deltagere i det første stævne. I første stævne deltog 21 damehold, og 20% af dette er 4 hold. Mødet sluttede 21:40 MVH Bente :45/ BM Side 12

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 15. september 2012 Referat af UB3 den 12. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 24. november 2013 Referat af UB4 den 14. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. marts 2013 Referat af UB1 den 12. februar 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 1/8 2012 Rødovre den 14. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST).

Den fremsendte dagsorden blev godkendt med den ændring, at vi starter med punkt 3a (Struktur) og 3b (Årshjul for ØST). Tilstede fra DBwF-Øst: Ikke tilstede: Desuden deltog: Formand: Martin Guldager (MG) Budgetansvarlig: Leif Makholm (LM) Sekretær: Bente Makholm (BM) Aktivitetskoordinator: Tim Høst (TH) Turneringsteam:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 30/10 2014 Rødovre den 14. januar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 25/4 2013 Rødovre den 30. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6.

Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Referat af FU 5 torsdag den 7.august 2014 kl. 19.00 i lokalerne på Mørkhøjvej 6. Afbud fra Camilla Keller og Bente Makholm Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse og

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 28/05 2015 Rødovre den 31. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 30/6 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 25. april 2013 Referat af UB2 den 16. april 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 13/04 2015 Rødovre den 30. maj 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 26/11 2009 Rødovre den 31. december 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2014 Rødovre den 27. april 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 24. februar 2014 Referat af UB1 den 12. februar 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 den 29/07 2015 Rødovre den 24. oktober 2015 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB4 12/11 2007 Rødovre den 14. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 27/9 2012 Rødovre den 30. september 2012 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 3/5 2010 Rødovre den 03. maj 2010 Tilstede: Afbud: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 22. oktober 2011 Referat af UB3 den 7. september 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 28. april 2011 Referat af UB 2 den 26. april 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 18/9 2014 Rødovre den 27. oktober 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/6 2007 Rødovre den 24. juni 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Vietnam den 26. marts 2015 Referat af UB1 den 11. februar 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 13/9 2007 Rødovre den 15. september 2007 Tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 29/03 2010 Rødovre den 3. april 2010 Tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU 4 den 18/5 2011 Rødovre den 24. august 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 den 27/5 2013 Rødovre den 13. juli 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS)

Læs mere

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007

Referat UB2 23/ Rødovre den 27. maj 2007 Referat UB2 23/5 2007 Rødovre den 27. maj 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU4 014/05 2008 Rødovre den 20. maj 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2008 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2008 i World Cup Hallen. Sammen

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. marts 2015 Mødet afholdtes hos Hans Græsvig og startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre.

Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. Referat fra Bowlingafdelingens årsmøde 27. april 2017 i World Cup Hallen, 2610 Rødovre. 1. Peter Holm blev valg til dirigent 2. John Vinding Petersen blev valgt som referent 3. Beretningen: Formanden fortalte

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Jan Donde JD Administrationen / referent

Jan Donde JD Administrationen / referent Torben V. Andersen TVA Hans Græsvig HG Mødeleder Ole Kristensen OK Leif Hansen LH Søren Larsson SL Afbud Martin Guldager MG Kurt Gaundorff KG Brøndby, 25.07.2017/ 05.08.2017 Jan Donde JD Administrationen

Læs mere

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2

Forslag fra. Forbundsbestyrelsen. Rev. 2 Forslag fra Forbundsbestyrelsen Rev. 2 Forslag fra forbundsbestyrelsen 6. Licens Stk. 6. Nuværende ordlyd: Gebyret for licens fastsættes hvert år på DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde og indbetales

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den

Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball. Torsdag den Velkommen til generalforsamling Ikast KFUM Volleyball Torsdag den 23-02-2017 1. Dagsorden 1. dagsorden 2. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt varslet. 3.

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012

Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag til SKU's repræsentantskabsmøde februar 2012 Forslag 1: Alle mesterskaber og stævner spilles efter internationale regler. Alle turneringskampe spilles på 2 baner, lige mange højre og venstre slag.

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 29/10 2012 Rødovre den 1. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys PI Fodbold Ishøj d. 19.06.2011 Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2011 kl. 17 på O Learys 1: Kåringer for sæsonen 2010-2011 2: Godkendelse af sidste referat 3: Nyt fra formanden 4: Nyt fra

Læs mere

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 Nørresundby d. 12. april 2011 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling I Aalborg Bowling Team Tirsdag d. 26. april 2011 kl. 19.30 I Løvvang Bowling Center, Stort mødelokale Dagsorden 1. Mandaternes

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. Ishøj d. 9.1.2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 9. januar 2013 kl. 18.00 i Valby. 1: Godkendelse af sidste referat 2: Nyt fra formanden 3: Nyt fra kassereren, regnskab 4: Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 29. november 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Tirsdag den 13. januar 2015 Tidsrum: kl. 16.00 til kl. 21.30 Sted: Odense Bowlinghal Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem

Læs mere