KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) afbud Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) afbud Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 1) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. KBU b. Formanden vedr. DBwF c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 15 vi. Kreds Medlemsafgang undersøgelse 2. Turneringsafslutning 3. Klublove og om der er overskridelser med hensyn til klubskifte (Restancer eller andre begrænsninger) d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ :45/ BM Side 1

2 6. Senior a. Ændring af propositioner til Old Boys / Girls b. Møde med kredsene inden sæsonstart Ungdom a. Talentteam KBU næste år b. Ungdomsledermøde i maj måned c. Eliterunden bliver landsdækkende fra den nye sæson d. Medlemmer i ungdomsudvalget KBU 8. Turnering a. Turneringsafslutning 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad herefter LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB 1) Der var ingen opfølgning på referat af UB1, som blev afholdt 13/ Ad. 4 Meddelelser a. Formanden vedr. KBU. KBU afholdt repræsentantskabsmøde den 18/3 det var gode rammer og mødet forløb godt. Vi genbestiller samme lokale til repræsentantskabsmødet i KBU står foran en opgave med at skulle tegne kontrakter med hallerne vedrørende den nye sæson. Det skal beskrives på hvilket tidspunkt af dagen vi kan starte turneringen op. Det skal besluttes hvornår der skal lægges pause ind til oliering. Der skal fastsattes seriepriser for turneringskampe. AH undrer sig over, at der betales en højere seriepris i ligaen. IS undrer sig over at 1. division betaler mere end 2. division. MG mener at vi betaler for en anden oliering i ligaen. LM mener, at X antal serier i Ligaen tager længere tid end samme antal serier længere nede i rækken, hvilket også kan have indflydelse på serieprisen. Unionsbestyrelsen undrer sig over, at det er forbundet selv der forhandler seriepriser for ligaen. LM fortæller, at det kun er 4-5 år siden, at forbundet begyndte selv at forhandle priser tidligere var det unionerne der forhandlede alle priser. Med det nye oplæg fra :45/ BM Side 2

3 DM/DT-udvalget, så lægges der op til, at det er de enkelte klubber der selv skal forhandle med hallen det vil sige, at unionen fuldstændig er ude af billedet. AH konstaterer, at vi udelukkende skal koncentrerer os om priser til vores egen turnering. AH ser gerne, at kontraktforhandlinger sker i samarbejde med hallen, en repræsentant fra kredsen og en repræsentant fra forretningsudvalget. IS fortæller, at hun gerne vil tage kontakt til Gladsaxe, og vil gerne have fremsendt en standardkontrakt. AH vil beder Michael Pedersen om at fremsende en standardkontrakt til alle i FU. JH har allerede lavet en foreløbig aftale med Grøndal mangler kun papirerne for at det hele falder på plads. BM ser det som et must, at det er den samme person fra FU som deltager i alle kontraktforhandlingerne (sammen med en repræsentant fra de respektive kredse). På den måde sikrer vi en vis ensartethed i de kontrakter der bliver forhandlet hjem. WP mener, at vores TUR-formand må være selvskrevet til denne opgave. JB mener, at der skal være 2 personer fra FU på opgaven sammen med en person fra kredsen. AH fortæller, at der har været afholdt et ekstraordinært møde i FU vedrørende godkendelse af stævner. Hvis KBU skal kunne godkende et stævne, så kræves det at der står en klub eller en kreds som arrangør af stævnet. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. Vi skal gennemgå vores indbydelser hvem det retter sig imod. Man kan godt reklamere for ikke godkendte stævner på KBUs hjemmeside. Det skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt godkendt gennem KBU. På denne måde sikresr, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. KBU har fået ny licensformand idet Michael Pedersen har overtaget opgaven efter Ilse Holst Rasmussen. Det hele er overdraget på nuværende tidspunkt. AH fortæller videre, at KBUs hjemmeside er blevet opdateret med ajourførte love og spilleregler. Der mangler fortsat en person som er villig til at administrer gæstebogen. Personen er ikke fundet, og gæstebogen er derfor fortsat lukket. Herefter var der en længere diskussion om muligheden for at anvende password for at logge på gæstebogen (giver en kæmpe administrationsopgave) samt hvilke beføjelser / rettigheder en administrator af gæstebogen skal have. Det kræves en knivskarp balance, hvis man dels skal sikre bowlingspillernes :45/ BM Side 3

4 ytringsfrihed men samtidig også lukker muligheden for at enkelte personer bliver svinet til. b. Formanden vedr. DBwF AH ser frem til repræsentantskabsmødet i forbundet, som afholdes den 12/5. Der er udsendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber. I morgen (onsdag den 25/4) afholder KBU mandatmøde, og vi håber at rigtig mange klubber vil være repræsenteret. Når man læser repræsentantskabsmappen, er der mange ting specielt omkring økonomien der springer i øjnene, men det tager vi ved mødet i morgen. Vi skal ud over regnskab også gennemgå budget og lovforslag. Der har gået mange rygter om formandsposten. AH vil gerne fortælle lidt om, hvordan han opfatter de to kandidater. Sidst skal vi måske opfordrer klubberne til at holde en pæn tone over for forbundet. Der har været meget kritik af mødet sidste år, om at vi gik for hårdt til forbundet. Vi må gerne sige noget, men man skal måske tænke over hvilken måde det bliver sagt på. En positiv nyhed fra forbundsbestyrelsen er, at referater af de sidste 3 møder er lagt på forbundets hjemmeside. Der er kommet en henvendelse fra DM/DT-udvalget vedrørende betaling af kampe i Ligaen. Man lægger op til, at hjemmeholdet betaler hele kampafgiften i egen hal. AH mener at det er forkert, at de der tilfældigvis spiller i Grøndal kommer til at spille gratis. Baggrunden er, at man er ude på at holdene kan presses hallen for at få en billigere seriepris. AH tror ikke på, at det har nogen betydning. MG jeg er i princippet ligeglad, men til næste sæson vil der være Pin-Crackers og Sporvejene fra KBU der spiller i Ligaen. Hvis man lader KBU betale de to runder og efterfølgende fordeler udgiften mellem de to klubber så vil begge klubber drage fordel af forslaget. En ting er sikker, hvis reglen bliver vedtaget i år, så bliver den helt sikkert lavet om til den efterfølgende sæson. LJ forudser, at der vil være KBU klubber der ikke har råd til at spille i Ligaen, hvis forslaget bliver vedtaget. Klubberne i Jylland har helt andre aftaler med deres haller som gør forslaget meget mere attraktivt for dem end for os. Forslaget vil helt sikkert blive diskuteret kraftigt på repræsentantskabsmødet. AS fortæller, at hun har kontaktet Nils Jensen vedrørende mulighed for at kunne spille med 2 hold i 2. division (Et hold i ØST og et hold i SYD). Som reglerne er i dag, så giver det problemer for både KBU og for SBwU. Nils vil ikke trække sit forslag, men lægger op til en diskussion på repræsentantskabsmødet. c. Kredsene :45/ BM Side 4

5 i. Kreds 12: CO er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. ii. Kreds 13 KIP er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. iii. Kreds 14 BR fortæller, at der ikke er sket så meget siden sidste møde. I den nærmeste fremtid skal kredsen afvikle finale i OBG samt finale i KBU Cuppen. Der er klubber i hallen der klager over den skiftende olieprofil, men hallen skifter stadig olieprofil. LMS fortæller, at olieprofilen også jævnlig bliver skiftet i Rødovre. Syntes det er en god ide, så man lærer at spille på forskellige profiler. Der var enighed om, at hallerne burde gøre mere ud af, at oplyse om deres olieprofil de fleste syntes at det er godt at få lov til at spille på forskellige profiler. IS stiller spørgsmålstegn ved, hvor mange af os har forstand på at læse og spille en olieprofil. iv. Kreds 15 Kredsformand Flemming Jensen fra Kreds 15 har meldt afbud, men som sædvanlig fremsendt en kort beretning om, hvordan det går på Bornholm. Kredsen lavede først på året en lille undersøgelse angående kredsmesterskab. Grunden til dette er, at der de sidste 2 år ikke har været tilslutning nok. Alle medlemmer af de 2 klubber (BBK 95 og Viking Bowlers) fik udleveret en seddel angående dette. Her i kredsen ville vi gerne høre om nye ideer og måder at afholde et kredsmesterskab på. Men desværre fik vi ikke et eneste svar. Det tolker kreds 15 som, at der ikke er nogen interesse for kredsmesterskab. Derfor er det også aflyst for 2012, men vi forsøger igen i Anden afdeling af lokalopgør er netop afholdt. Det blev et meget spændende og tæt opgør. Der var rigtig god stemning og godt spil. Det endte med 12 point til BBK 95 og 12 point til Viking Bowlers. Men kegler i overskud i Viking Bowlers favør gør, at de igen vandt lokalopgøret. Ungdommens afdeling holdes engang til maj. Kreds 15 har fået en Facebook side. Her vil kredsen oplyse medlemmerne om, hvad der sker i kredsen. Angående S-træf på Bornholm, så har jeg ikke hørt noget endnu. Ellers er kreds 15 godt stolte over, at begge klubber både senior og ungdom :45/ BM Side 5

6 har klaret sig rigtig godt i den netop afsluttede sæson. Det er blevet til medaljer til begge klubber. Med andre ord vi kan godt bowle her på Bornholm. LJ supplerer med, at han har talt med repræsentanter fra både BBK 95 og Viking Bowlers og fortalt, at de i fællesskab må blive enig om et oplæg til hvad de ønsker. Altså, hvis de vil have noget lokalt, så må de komme med en fælles henvendelse. v. Kreds 16 PM er ikke til stede, men IS repræsenterer kredsen. IS fortæller, at hun vil forsøge at kontakte hallen med henblik på en kontraktforhandling. vi. Kreds 17 WP spørger ind til, hvad KBU (FU) agter at gøre ved den fortsatte medlemsafgang. WP ser gerne, at der bliver gennemført en undersøgelse, som skal give svar på, hvorfor så mange vælger at stoppe med at bowle. Foreslår at man beder alle som udmelder sig, om at svare på (gerne anonymt) hvorfor de stopper. Vi har brug for en viden om, hvorfor de stopper hvis vi skal kunne ændre denne udvikling. AH vil som udgangspunkt tage kontakt til Jesper Mikkelsen, som i forbundet arbejder meget med fastholdelse af medlemmerne. AH tager opgaven til sig, så vi kommer i gang med en undersøgelse. WP fortæller om et tiltag i Team Millennium, hvor man vil forsøge sig med et fleksibelt medlemskab til de medlemmer, som ellers påtænker at stoppe på grund af økonomien. Disse medlemmer skal have mulighed for at komme og træne en enkelt gang om måneden og ellers have ret til at deltage i medlemsmøder, stævner og turneringer. AH mener at det for mange klubber vil være svært at kommen med et sådan tilbud. De fleste klubber tegner kontrakt for et helt år det vil sige, at der er en stor grad af økonomi i forslaget. AH fortæller videre, at man i Tårnby har man differentieret timepris. Det vil sige, at kontrakt der løber over en hel sæson får en billigere timepris end kontrakt der kun løber over 3 måneder. MG synes de er et godt tiltag, at man kan deltage mindre hvis man har lyst til det. Men det er en beslutning som udelukkende kan tages ude i de enkelte klubber. LM er enig, det må være op til de enkelte klubber, om man vil have medlemmer på forskellige vilkår. Løsningen bliver en spillerforening og ikke en klub. En klub har noget med fællesskab at gøre. LJ det er et godt incitament, hvis det er på grund af økonomien at man holder og for de klubber hvor det ellers kan lade sig gøre. Klubberne må reklamere for denne mulighed på deres hjemmesider. WP kommentere, at kredsen har fået en skrivelse for Turneringsudvalget, :45/ BM Side 6

7 sammen med de medajler der skulle deles ud. I skrivelsen står der, at kredsen bedes sørge for en festlig medaljeoverrækkelse. Når de forskellige hold i rækken spiller i forskellige haller så falder det hele lidt til jorden. Hvorfor forsøger man ikke ved den sidste kamp at samle alle hold i en serie/række i samme hal eventuel i en neutral hal (og blæse på hjemmebanefordelen). AS fortæller, at turneringsudvalget gør hvad de kan for at sikre en så god afslutning som muligt, men det er ikke altid så let at forudse hvilket hold der vil slutte med medalje. WP spørger ind til klubskifter og klublove om der er andre begrænsninger end restancer. LM i KBUs love taler man udelukkende om restance som er kroner og øre. AH supplerer med, at en restance kun kan være klubkontingent. MG indskyder, at den afgående klub i 3-trins klubskifte skemaet skal skrive hvad restancen består af. WP afslutter med at fortælle, at Kreds 17 planlægger et kredsmesterskab den 9/6 (som også skal inkludere kåring af en klubkredsmester). d. Disciplinærudvalget JB fortæller at disciplinærudvalget har haft en stille sæson. Der er dog nu opstået et problem, hvor en dommer har givet dispensation for bluse. JB har været i dialog med dommeren og fortalt, at man ikke kan give dispensation for spillerbluse. TUR har sendt et brev til klubben. VBI/Valby har appelleret afgørelsen til ordensudvalget, og sagen bliver behandlet på torsdag. Der var også en sag i Grøndal med en kamp i 2. division. Her gik bane / scoresystemet i sort og man kunne ikke genskabe resultatet. Holdene skulle stå og vente, og nedlagde protest. Holdene er dog talt til rette, men vi skal nok sende ud til klubberne hvordan man skal forholde sig i en sådan situation. Det planlagte dommerkursus i maj er blevet aflyst. Der er rettelser i spilleregler, og jeg vil gerne have lavet dommerhåndbogen om. Jeg har talt med Michael Pedersen, og han er i gang. CO har lovet at lave materialet om til en PowerPoint præsentation. Nyt kursus planlægges i september (med de nye regler). AH spørger ind til sagen med klubtrøjen, om den er rejst fordi dispensationen var beskrevet i dommerrapporterne. Dette bekræfter JB og mener, at vi er nødt til at lave en ny procedure med, at dommerrapporter sendes til ham umiddelbart efter weekendens kampe. Det er rigtig kedeligt med denne sag, at den var 4 måneder gammel. Derefter blev konsekvensen af sagen diskuteret afgørelsen kan betyde en anden medaljefordeling i den pågældende række. JB giver udtryk for, at hvis han ikke får medhold, så vil han appellere sagen eller forlade jobbet som disciplinærudvalgsformand :45/ BM Side 7

8 AH spørger ind til sagen om banenedbrud, hvor det ene hold var færdig med at spille, og der på det andet hold manglede 10. rude for 2 spillere. Når resultatet ikke kan genskabes for de to spillere, så skal de to spillere spille serien om. Modstanderen fandt, at der var dumt at de skulle stå i ½ time og vente på resultatet, og ville spille kampen færdig, inden de to spillere spillede den pågældende serie om. JB fortæller, at der ingen steder står beskrevet, hvornår den pågældende serie skal spilles om. MG og LM mener, at det er hele holdet der skal spille serien om. AH mener, at vi skal være fuldstændig klar på, hvordan man håndtere en sådan sag, spørger ind til, hvad forskellen er i KBUs dommerhåndbog og de andres dommerhåndbog. Vi skal måske diskutere situationen på forbundets repræsentantskabsmøde Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol pr. 9/4 Det ser fornuftigt ud, og der er ikke væsentlige afvigelser fra budgettet på nær KBU-cup som visen en stor indtægt (klubberne er opkrævet for at betalet for at spille i Gladsaxe, og der er endnu ikke modtaget en regning fra Gladsaxe kommune). Efter budgetkontrollen er udsendt, er der modtaget en faktura på en ekstra baneleje fra Grøndal lørdag aften under KM senior som betyder at stævnet er blevet dyrere og der dermed er opnået et mindre overskud. Ad. 6 Senior JH beder om at unionsbestyrelsen tager stilling til de to forslag der ligger omkring propositioner til OBG. Et forslag er udarbejdet af seniorudvalget (AS) og et forslag er kommet fra Gert Nielsen fra BK Sisu. JH mener kun, at der må deltage en dame i løbet af en sæson på et herrehold. LM er dybt uenig i dette vores holdning må være, at vi får så mange som muligt ud og spille bowling. Vi skal dog overholde reglen om, at der mindst skal være 2 spillende herrer i hver serie. Derefter blev afhentning og udlevering af præmier diskuteret (specielt ved det sidste stævne). MG påpeger at man skal være opmærksom på dette problem, når man fastlægger hvor den sidste ordinære runde bliver placeret. LM indskyder, at der i referatet af sidste UB møde står, at det er besluttet at handicap skal være 80 % op til 200. JH lover at tilrette dette i propositionerne. Det blev besluttet at der skal være 6 stævner hvoraf kun de 5 bedste stævner er tællende (for på den måde at tilgodese de hold der ikke kan spille det ene stævne). Der skal ikke være et finalstævne derved opnår vi et billigere startgebyr end i dag. Derefter blev procedure for betaling af OBG stævner diskuteret. MG fortæller, at hvis vi vælger det tilmeldings- / betalingssystem som blev anvendt ved det sidste stævne, så skal :45/ BM Side 8

9 det forbedres, så f.eks. licensnummer ikke vises i startlisten. Mange har givet udtryk for, at man gerne ville betale med en bankoverførsel i stedet for med dankort. MG fortæller her, at hver gang man vælger en metode, så koster det noget (fordi muligheden skal etableres). LM indskyder også, at en bankoverførsel kræver en manuel handling for den der administrerer systemet. En fordel ved systemet er, at den enkelte kreds ikke skal administrere noget, og kun skulle udlevere sedler. Det var desuden smart at man kunne se en opdateret deltagerliste med det samme. Det blev besluttet, at betaling til OBG fremover skal foregå online. Herefter diskuterede vi igen fordele / ulemper ved, at man betaler for et stævne 1 måned før stævnet afholdes. Forslaget fra Gert Nielsen blev diskuteret, hvor man ønsker at dele holdene op i puljer. LM ser det som en helt anden alternativ turnering. AS forudser, at der er mange hold der ikke vil betale kr ved tilmeldingen og tror desuden ikke at man vil spille finale på en helt anden måde. LM mener at ideen er god som et seniorstævne. AS ser en fordel i, at planlægge det samme weekender som OBG stævner. LJ ser en mulighed at planlægge det som et landsdækkende stævne. Konklusionen er, at JH og AS arbejder videre på denne ide til sæson (eventuelt som 3 stævner i foråret 2013) Derefter diskuterede man afsluttende præmier ved OBG i den kommende sæson (gavekort contra gavepræmier). Holdningen i unionsbestyrelsen var, at man helst ville bibeholde gavepræmier. JH afslutter med at fortælle, at han gerne vil holde møde med de enkelte kredse, når den kommende sæson er ved at være på plads. Man skal her tale om hvilke stævner der skal ligge i de enkelte haller, man skal tale om hvilke forventninger der er til kredsene i den sammenhæng. JH finder en dato og indkalder. Ad 7 Ungdom AA fortæller, at man fortsætter med talentteamet i den kommende sæson (muligvis reduceret til 8 spillere). Prisen stiger kr. pr gang. De unge mennesker vil gerne ud i de andre haller og træne en ekstra gang mere. Der afholdes ungdomsledermøde i maj måned. Det er i forbundets ungdomsudvalg vedtaget, at eliterunde fremover er landsdækkende. Landet deles midt over- hvis vi skal have en fornuftig eliterunde for ungdom. MG mener, at man er nødt til at melde dette ud til ungdomsklubberne. MG opfordrer alle ungdomsklubber om at få fat i ungdomsspillere. AH beklager at kreds 12 ikke er til stede, da der er bevilget penge til aktiviteter for ungdommen der. Sundby får mange nye ungdomsspillere i øjeblikket. Der sker lidt, og jeg håber at de andre kredse tager initiativ til at lave noget tilsvarende men det kræver at klubberne er villig til at tage imod nye spillere :45/ BM Side 9

10 Det er ærgerligt at få så mange nye spiller sidste på året holder de også fast efter sommeren. MG: I Center har vi har 4-5 ungdomsspillere der skal være seniorspiller. Vi bruger mange penge på at opdrage ungdomsspillere og så forsvinder de til andre klubber når de bliver seniorspillere. De unge mennesker bliver lovet guld og grønne skove for at flytte klub når de bliver senior. AH: I Sundby har vi heller ikke meget gavn af de spillere som vi opfostrer de går ofte i en anden klub, men man følger dem når de senere bliver rigtig gode spillere. I Sundby betaler de kun halv kontingent indtil de bliver 25 år. MG: I Center spillere ungdomsspillere også billigt indtil de er 25 år. MG spørger til, hvordan KBU forholde sig til kontraktspillere. LM mener ikke, at det er noget som KBU kan blande sig i. AH det er det samme som hvis vi uddanner en diplomtræner, og han forsvinder ud i den blå luft. Ad. 8 Turneringen LMS fortæller, at der ligger poser med medaljer til turneringsafslutningen i den kommende weekend. AS tager med til Tårnby og MG tager med til Rødovre. Med hensyn til unionsmedaljer til Pin Crackers, så har AS sendt et svar til Pernille Hyldekrog og beklaget at det er kikset, men ingen har tænkt over, at der ikke er slutspil mere. Pernille Hyldekrog har desuden stillet spørgsmål til placering af finalen for KM for ungdom dette spørgsmål er sendt videre til ungdomslederen. AS fortæller om sagen vedrørende Partner 2009, som klager over en flyttet kamp, som de ikke kunne stille hold til, og derfor måtte flytte (mod betaling af et flyttegebyr til World Cup Hallen). AS mener stadig ikke, at det er unionen der skal betale flytning af kampen er givet med 5 ugers varsel. Med hensyn til finalen i KM for ungdom, så mener MG at det lige så godt kan være finalen for senior der skal flyttes. AS påpeger, at der er forbundet der bestemmer hvornår vores arrangementer skal ligge, og at det for år siden er vedtaget, at unionsmesterskaber skal ligge i samme weekend. LJ mener, at unionernes mesterskab blot må ligge i en weekend der ikke kolliderer med arrangementer i forbundet. LM mener, at det forslag som Pernille Hyldekrog kommer med er godt (finaler for KM ungdom og senior ikke ligger samtidig). AS påpeger, at der går en hel dag til finalen. LM konkluderer, at der skal sendes et svar til Pernille, at vi arbejde på en løsning. LMS fortæller om turneringsafslutningen i World Cup Hallen den kommende weekend, at her kommer Kenneth Rugaard fordi Ravnsborg skal have overrakt unionsmestermedaljer :45/ BM Side 10

11 AH fortsætter med den mail der er modtaget fra Pernille Hyldekrog, hvor hun stiller spørgsmål ved afviklingen af et kredshold (skal der være mindst to klubber repræsenteret). Der er bred enighed om, at et kredshold er et kredshold. AA sender et svar til Pernille Hyldekrog. AS fortæller, at aktivitetsplanen ligger under turneringen, og at man i forbundet har ændret proceduren, så man først finder ud af hvilke haller kommende DM bliver placeret i midt i juli. AH undrer sig over, at denne information ikke er sendt ud til alle så vi er orienteret om denne beslutning. MG kan ikke se, hvorfor man fra DM/DT-udvalgets side ikke er mindst et år forud med en beslutning om, hvor DM er skal afvikles. LMS forstår ikke denne udmelding fra DM/DT-udvalget, hun ved allerede positivt (i kraft af ESBC), at det kommende mesterskab for OBG bliver afviklet i Løvvang. Herefter var der en general diskussion om fordeling af DM er. AS fortæller, at turneringsplanlægningen starter først i juni og man forventer korrekturlæsning omkring den 21/6. MG vender tilbage til diskussionen omkring kredshold spørger om der til alle kampe skal være mindst 2 klubber repræsenteret på banen. Derefter atter diskussion om dette, og LM konkluderer, at der skal være mindst 2 hold repræsenteret blandt de spillere som har spillet. Herefter var der en generel diskussion omkring udskiftningsspilleren. Skal han/hun indtastes på Bowlingportalen for at sikre, at det ikke er den samme udskiftningsspiller der deltager på mange hold (uden at komme i spil). JB mener klart, at udskiftningsspilleren skal skrivers på scoretavlen og dermed indberettes på Bowlingportalen. AH afslutter med, at der her er en problemstilling som skal beskrives. Ad. 9 Eventuelt LJ optager debatten om en diplomtræner (træner 3). LJ har et par emner gående, og forestiller sig at KBU går ind og støtter (selvfølgelig mod at der bliver tegnet en kontrakt, så vi efterfølgende kan benytte ham/hende i vores eget regi). AH mener, at vi har diskuteret emnet tidligere, og at vi fortsat gerne vil have et konkret navn - inden vi endelig tage stilling til om KBU vil støtte. LM ønsker, at en sådan uddannelse administreres af forbundet. KBU bør kun yde støtte til trænere som fremover vil virke i KBU regi. LJ tager en ny problematik op. PI har investeret i nye trøjer men opdager, at de gamle klubtrøjer har et dannebrogsflag, hvilket de nye trøjer ikke har. Den eneste forskel er, at der er et flag på de gamle og ikke på de nye. JB kommer med et helt uofficielt svar, at dette ikke er tilladt, men mener samtidig at vi må spørge i forbundet. LMS ser en sammenhæng mellem PI s trøjeproblem og sagen med VBI/Valby (her var den ene trøje broderet og den anden trøje med tykt klub navn/logo) :45/ BM Side 11

12 AS afslutter med, at hun i en anden sammenhæng har talt med Erik Pedersen (læs: medlem af ordensudvalget i forbundet), og han er enig med JB. MG spørger ind til, om det betyder, at man i ungdommen ikke må have et mærke med 300 serie på sin spilletrøje. LM mener at PI skal forsøge og eventuel køre en sag på dette. LJ fastslår, at PI ikke slev vil køre sagen, men at der skal nedlægges protest imod dem. MG har en afsluttende bemærkning om, at en spiller eventuelt deltager som reserve på flere hold (uden at spille). I 23 stk. 8 står der, at en spiller ikke må deltage på flere hold i samme weekend. WP afslutter med et spørgsmål fra sin klubformand omkring antallet af damehold i finalen for OBG. AS forklarer, at dette er en procentdel af antallet af deltagere i det første stævne. I første stævne deltog 21 damehold, og 20% af dette er 4 hold. Mødet sluttede 21:40 MVH Bente :45/ BM Side 12

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

Europamestre 2012 i Trio

Europamestre 2012 i Trio Europamestre 2012 i Trio REPRÆSENTANTSKABSMØDE 25. MAJ 2013 KL. 10:00 FREDERICIA IDRÆTSCENTER VESTRE RINGVEJ 100 7000 FREDERICIA Danmarks Bowling Forbunds Repræsentantskabsmøde 2013 Side 1 Hermed indkaldes

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 MARTS 2004 Side 1 Formand: Frank Lindhardsen Højdevej 32 st. th. 2300 København S Tlf.: 3258 8539 Mobil: 4016 8087 E-mail: formand@os.dk Næstformand: Niels

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere