KØBENHAVNS BOWLING UNION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØBENHAVNS BOWLING UNION"

Transkript

1 Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Jan Heilmann (JH) Ungdomsleder: Alice Andersen (AA) Suppleant: Martin Guldager (MG) Suppleant: Inge Sambleben (IS) Suppleant for seniorleder: Anni Sørensen (AS) Kredsformand kreds 14: Benny Rasmussen (BR) Kredsformand kreds 17: Willy Pedersen (WP) Formand for disciplinærudvalget: Jørgen Botting (JB) Kredsformand kreds 15: Flemming Jensen (FJ) afbud Kredsformand kreds 16: Per Mundberg (MP) afbud Kredsformand kreds 12: Claus Olsen (CO) Kredsformand kreds 13: Kim Iwanow Pedersen (KIP) Suppleant for ungdomsleder: Daisy Vallentin Møller (DM) Dagsorden: 1. Valg af mødeleder 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opfølgning på sidste referat (UB 1) 4. Meddelelser a. Formanden vedr. KBU b. Formanden vedr. DBwF c. Kredsene i. Kreds 12 ii. Kreds 13 iii. Kreds 14 iv. Kreds 15 v. Kreds 15 vi. Kreds Medlemsafgang undersøgelse 2. Turneringsafslutning 3. Klublove og om der er overskridelser med hensyn til klubskifte (Restancer eller andre begrænsninger) d. Disciplinærudvalget 5. Økonomi a. Budgetkontrol pr. 9/ :45/ BM Side 1

2 6. Senior a. Ændring af propositioner til Old Boys / Girls b. Møde med kredsene inden sæsonstart Ungdom a. Talentteam KBU næste år b. Ungdomsledermøde i maj måned c. Eliterunden bliver landsdækkende fra den nye sæson d. Medlemmer i ungdomsudvalget KBU 8. Turnering a. Turneringsafslutning 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af mødeleder AH bød velkommen og bad herefter LJ om at lede mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Ad. 3 Opfølgning på sidste referat (UB 1) Der var ingen opfølgning på referat af UB1, som blev afholdt 13/ Ad. 4 Meddelelser a. Formanden vedr. KBU. KBU afholdt repræsentantskabsmøde den 18/3 det var gode rammer og mødet forløb godt. Vi genbestiller samme lokale til repræsentantskabsmødet i KBU står foran en opgave med at skulle tegne kontrakter med hallerne vedrørende den nye sæson. Det skal beskrives på hvilket tidspunkt af dagen vi kan starte turneringen op. Det skal besluttes hvornår der skal lægges pause ind til oliering. Der skal fastsattes seriepriser for turneringskampe. AH undrer sig over, at der betales en højere seriepris i ligaen. IS undrer sig over at 1. division betaler mere end 2. division. MG mener at vi betaler for en anden oliering i ligaen. LM mener, at X antal serier i Ligaen tager længere tid end samme antal serier længere nede i rækken, hvilket også kan have indflydelse på serieprisen. Unionsbestyrelsen undrer sig over, at det er forbundet selv der forhandler seriepriser for ligaen. LM fortæller, at det kun er 4-5 år siden, at forbundet begyndte selv at forhandle priser tidligere var det unionerne der forhandlede alle priser. Med det nye oplæg fra :45/ BM Side 2

3 DM/DT-udvalget, så lægges der op til, at det er de enkelte klubber der selv skal forhandle med hallen det vil sige, at unionen fuldstændig er ude af billedet. AH konstaterer, at vi udelukkende skal koncentrerer os om priser til vores egen turnering. AH ser gerne, at kontraktforhandlinger sker i samarbejde med hallen, en repræsentant fra kredsen og en repræsentant fra forretningsudvalget. IS fortæller, at hun gerne vil tage kontakt til Gladsaxe, og vil gerne have fremsendt en standardkontrakt. AH vil beder Michael Pedersen om at fremsende en standardkontrakt til alle i FU. JH har allerede lavet en foreløbig aftale med Grøndal mangler kun papirerne for at det hele falder på plads. BM ser det som et must, at det er den samme person fra FU som deltager i alle kontraktforhandlingerne (sammen med en repræsentant fra de respektive kredse). På den måde sikrer vi en vis ensartethed i de kontrakter der bliver forhandlet hjem. WP mener, at vores TUR-formand må være selvskrevet til denne opgave. JB mener, at der skal være 2 personer fra FU på opgaven sammen med en person fra kredsen. AH fortæller, at der har været afholdt et ekstraordinært møde i FU vedrørende godkendelse af stævner. Hvis KBU skal kunne godkende et stævne, så kræves det at der står en klub eller en kreds som arrangør af stævnet. Seniorleder og ungdomsleder skal fremadrettet være meget præcis i formuleringen, når der sendes indbydelser ud til vores egne interne stævner, så det tydeligt fremgår af indbydelsen, hvis stævnet kun er for spillere med licens i KBU. Vi skal gennemgå vores indbydelser hvem det retter sig imod. Man kan godt reklamere for ikke godkendte stævner på KBUs hjemmeside. Det skal dog klart fremgå, at stævnet ikke er søgt godkendt gennem KBU. På denne måde sikresr, at vores spillere kender betingelsen for deltagelse i et sådan stævne hvis de føler sig dårligt behandlet på den ene eller den anden måde, så er der IKKE mulighed for at få behandlet en eventuel klage i KBUs disciplinærudvalg. KBU har fået ny licensformand idet Michael Pedersen har overtaget opgaven efter Ilse Holst Rasmussen. Det hele er overdraget på nuværende tidspunkt. AH fortæller videre, at KBUs hjemmeside er blevet opdateret med ajourførte love og spilleregler. Der mangler fortsat en person som er villig til at administrer gæstebogen. Personen er ikke fundet, og gæstebogen er derfor fortsat lukket. Herefter var der en længere diskussion om muligheden for at anvende password for at logge på gæstebogen (giver en kæmpe administrationsopgave) samt hvilke beføjelser / rettigheder en administrator af gæstebogen skal have. Det kræves en knivskarp balance, hvis man dels skal sikre bowlingspillernes :45/ BM Side 3

4 ytringsfrihed men samtidig også lukker muligheden for at enkelte personer bliver svinet til. b. Formanden vedr. DBwF AH ser frem til repræsentantskabsmødet i forbundet, som afholdes den 12/5. Der er udsendt en repræsentantskabsmappe til alle klubber. I morgen (onsdag den 25/4) afholder KBU mandatmøde, og vi håber at rigtig mange klubber vil være repræsenteret. Når man læser repræsentantskabsmappen, er der mange ting specielt omkring økonomien der springer i øjnene, men det tager vi ved mødet i morgen. Vi skal ud over regnskab også gennemgå budget og lovforslag. Der har gået mange rygter om formandsposten. AH vil gerne fortælle lidt om, hvordan han opfatter de to kandidater. Sidst skal vi måske opfordrer klubberne til at holde en pæn tone over for forbundet. Der har været meget kritik af mødet sidste år, om at vi gik for hårdt til forbundet. Vi må gerne sige noget, men man skal måske tænke over hvilken måde det bliver sagt på. En positiv nyhed fra forbundsbestyrelsen er, at referater af de sidste 3 møder er lagt på forbundets hjemmeside. Der er kommet en henvendelse fra DM/DT-udvalget vedrørende betaling af kampe i Ligaen. Man lægger op til, at hjemmeholdet betaler hele kampafgiften i egen hal. AH mener at det er forkert, at de der tilfældigvis spiller i Grøndal kommer til at spille gratis. Baggrunden er, at man er ude på at holdene kan presses hallen for at få en billigere seriepris. AH tror ikke på, at det har nogen betydning. MG jeg er i princippet ligeglad, men til næste sæson vil der være Pin-Crackers og Sporvejene fra KBU der spiller i Ligaen. Hvis man lader KBU betale de to runder og efterfølgende fordeler udgiften mellem de to klubber så vil begge klubber drage fordel af forslaget. En ting er sikker, hvis reglen bliver vedtaget i år, så bliver den helt sikkert lavet om til den efterfølgende sæson. LJ forudser, at der vil være KBU klubber der ikke har råd til at spille i Ligaen, hvis forslaget bliver vedtaget. Klubberne i Jylland har helt andre aftaler med deres haller som gør forslaget meget mere attraktivt for dem end for os. Forslaget vil helt sikkert blive diskuteret kraftigt på repræsentantskabsmødet. AS fortæller, at hun har kontaktet Nils Jensen vedrørende mulighed for at kunne spille med 2 hold i 2. division (Et hold i ØST og et hold i SYD). Som reglerne er i dag, så giver det problemer for både KBU og for SBwU. Nils vil ikke trække sit forslag, men lægger op til en diskussion på repræsentantskabsmødet. c. Kredsene :45/ BM Side 4

5 i. Kreds 12: CO er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. ii. Kreds 13 KIP er ikke til stede, og der er ikke en anden repræsentant fra kredsen. iii. Kreds 14 BR fortæller, at der ikke er sket så meget siden sidste møde. I den nærmeste fremtid skal kredsen afvikle finale i OBG samt finale i KBU Cuppen. Der er klubber i hallen der klager over den skiftende olieprofil, men hallen skifter stadig olieprofil. LMS fortæller, at olieprofilen også jævnlig bliver skiftet i Rødovre. Syntes det er en god ide, så man lærer at spille på forskellige profiler. Der var enighed om, at hallerne burde gøre mere ud af, at oplyse om deres olieprofil de fleste syntes at det er godt at få lov til at spille på forskellige profiler. IS stiller spørgsmålstegn ved, hvor mange af os har forstand på at læse og spille en olieprofil. iv. Kreds 15 Kredsformand Flemming Jensen fra Kreds 15 har meldt afbud, men som sædvanlig fremsendt en kort beretning om, hvordan det går på Bornholm. Kredsen lavede først på året en lille undersøgelse angående kredsmesterskab. Grunden til dette er, at der de sidste 2 år ikke har været tilslutning nok. Alle medlemmer af de 2 klubber (BBK 95 og Viking Bowlers) fik udleveret en seddel angående dette. Her i kredsen ville vi gerne høre om nye ideer og måder at afholde et kredsmesterskab på. Men desværre fik vi ikke et eneste svar. Det tolker kreds 15 som, at der ikke er nogen interesse for kredsmesterskab. Derfor er det også aflyst for 2012, men vi forsøger igen i Anden afdeling af lokalopgør er netop afholdt. Det blev et meget spændende og tæt opgør. Der var rigtig god stemning og godt spil. Det endte med 12 point til BBK 95 og 12 point til Viking Bowlers. Men kegler i overskud i Viking Bowlers favør gør, at de igen vandt lokalopgøret. Ungdommens afdeling holdes engang til maj. Kreds 15 har fået en Facebook side. Her vil kredsen oplyse medlemmerne om, hvad der sker i kredsen. Angående S-træf på Bornholm, så har jeg ikke hørt noget endnu. Ellers er kreds 15 godt stolte over, at begge klubber både senior og ungdom :45/ BM Side 5

6 har klaret sig rigtig godt i den netop afsluttede sæson. Det er blevet til medaljer til begge klubber. Med andre ord vi kan godt bowle her på Bornholm. LJ supplerer med, at han har talt med repræsentanter fra både BBK 95 og Viking Bowlers og fortalt, at de i fællesskab må blive enig om et oplæg til hvad de ønsker. Altså, hvis de vil have noget lokalt, så må de komme med en fælles henvendelse. v. Kreds 16 PM er ikke til stede, men IS repræsenterer kredsen. IS fortæller, at hun vil forsøge at kontakte hallen med henblik på en kontraktforhandling. vi. Kreds 17 WP spørger ind til, hvad KBU (FU) agter at gøre ved den fortsatte medlemsafgang. WP ser gerne, at der bliver gennemført en undersøgelse, som skal give svar på, hvorfor så mange vælger at stoppe med at bowle. Foreslår at man beder alle som udmelder sig, om at svare på (gerne anonymt) hvorfor de stopper. Vi har brug for en viden om, hvorfor de stopper hvis vi skal kunne ændre denne udvikling. AH vil som udgangspunkt tage kontakt til Jesper Mikkelsen, som i forbundet arbejder meget med fastholdelse af medlemmerne. AH tager opgaven til sig, så vi kommer i gang med en undersøgelse. WP fortæller om et tiltag i Team Millennium, hvor man vil forsøge sig med et fleksibelt medlemskab til de medlemmer, som ellers påtænker at stoppe på grund af økonomien. Disse medlemmer skal have mulighed for at komme og træne en enkelt gang om måneden og ellers have ret til at deltage i medlemsmøder, stævner og turneringer. AH mener at det for mange klubber vil være svært at kommen med et sådan tilbud. De fleste klubber tegner kontrakt for et helt år det vil sige, at der er en stor grad af økonomi i forslaget. AH fortæller videre, at man i Tårnby har man differentieret timepris. Det vil sige, at kontrakt der løber over en hel sæson får en billigere timepris end kontrakt der kun løber over 3 måneder. MG synes de er et godt tiltag, at man kan deltage mindre hvis man har lyst til det. Men det er en beslutning som udelukkende kan tages ude i de enkelte klubber. LM er enig, det må være op til de enkelte klubber, om man vil have medlemmer på forskellige vilkår. Løsningen bliver en spillerforening og ikke en klub. En klub har noget med fællesskab at gøre. LJ det er et godt incitament, hvis det er på grund af økonomien at man holder og for de klubber hvor det ellers kan lade sig gøre. Klubberne må reklamere for denne mulighed på deres hjemmesider. WP kommentere, at kredsen har fået en skrivelse for Turneringsudvalget, :45/ BM Side 6

7 sammen med de medajler der skulle deles ud. I skrivelsen står der, at kredsen bedes sørge for en festlig medaljeoverrækkelse. Når de forskellige hold i rækken spiller i forskellige haller så falder det hele lidt til jorden. Hvorfor forsøger man ikke ved den sidste kamp at samle alle hold i en serie/række i samme hal eventuel i en neutral hal (og blæse på hjemmebanefordelen). AS fortæller, at turneringsudvalget gør hvad de kan for at sikre en så god afslutning som muligt, men det er ikke altid så let at forudse hvilket hold der vil slutte med medalje. WP spørger ind til klubskifter og klublove om der er andre begrænsninger end restancer. LM i KBUs love taler man udelukkende om restance som er kroner og øre. AH supplerer med, at en restance kun kan være klubkontingent. MG indskyder, at den afgående klub i 3-trins klubskifte skemaet skal skrive hvad restancen består af. WP afslutter med at fortælle, at Kreds 17 planlægger et kredsmesterskab den 9/6 (som også skal inkludere kåring af en klubkredsmester). d. Disciplinærudvalget JB fortæller at disciplinærudvalget har haft en stille sæson. Der er dog nu opstået et problem, hvor en dommer har givet dispensation for bluse. JB har været i dialog med dommeren og fortalt, at man ikke kan give dispensation for spillerbluse. TUR har sendt et brev til klubben. VBI/Valby har appelleret afgørelsen til ordensudvalget, og sagen bliver behandlet på torsdag. Der var også en sag i Grøndal med en kamp i 2. division. Her gik bane / scoresystemet i sort og man kunne ikke genskabe resultatet. Holdene skulle stå og vente, og nedlagde protest. Holdene er dog talt til rette, men vi skal nok sende ud til klubberne hvordan man skal forholde sig i en sådan situation. Det planlagte dommerkursus i maj er blevet aflyst. Der er rettelser i spilleregler, og jeg vil gerne have lavet dommerhåndbogen om. Jeg har talt med Michael Pedersen, og han er i gang. CO har lovet at lave materialet om til en PowerPoint præsentation. Nyt kursus planlægges i september (med de nye regler). AH spørger ind til sagen med klubtrøjen, om den er rejst fordi dispensationen var beskrevet i dommerrapporterne. Dette bekræfter JB og mener, at vi er nødt til at lave en ny procedure med, at dommerrapporter sendes til ham umiddelbart efter weekendens kampe. Det er rigtig kedeligt med denne sag, at den var 4 måneder gammel. Derefter blev konsekvensen af sagen diskuteret afgørelsen kan betyde en anden medaljefordeling i den pågældende række. JB giver udtryk for, at hvis han ikke får medhold, så vil han appellere sagen eller forlade jobbet som disciplinærudvalgsformand :45/ BM Side 7

8 AH spørger ind til sagen om banenedbrud, hvor det ene hold var færdig med at spille, og der på det andet hold manglede 10. rude for 2 spillere. Når resultatet ikke kan genskabes for de to spillere, så skal de to spillere spille serien om. Modstanderen fandt, at der var dumt at de skulle stå i ½ time og vente på resultatet, og ville spille kampen færdig, inden de to spillere spillede den pågældende serie om. JB fortæller, at der ingen steder står beskrevet, hvornår den pågældende serie skal spilles om. MG og LM mener, at det er hele holdet der skal spille serien om. AH mener, at vi skal være fuldstændig klar på, hvordan man håndtere en sådan sag, spørger ind til, hvad forskellen er i KBUs dommerhåndbog og de andres dommerhåndbog. Vi skal måske diskutere situationen på forbundets repræsentantskabsmøde Ad. 5 Økonomi LM har inden mødet udsendt en budgetkontrol pr. 9/4 Det ser fornuftigt ud, og der er ikke væsentlige afvigelser fra budgettet på nær KBU-cup som visen en stor indtægt (klubberne er opkrævet for at betalet for at spille i Gladsaxe, og der er endnu ikke modtaget en regning fra Gladsaxe kommune). Efter budgetkontrollen er udsendt, er der modtaget en faktura på en ekstra baneleje fra Grøndal lørdag aften under KM senior som betyder at stævnet er blevet dyrere og der dermed er opnået et mindre overskud. Ad. 6 Senior JH beder om at unionsbestyrelsen tager stilling til de to forslag der ligger omkring propositioner til OBG. Et forslag er udarbejdet af seniorudvalget (AS) og et forslag er kommet fra Gert Nielsen fra BK Sisu. JH mener kun, at der må deltage en dame i løbet af en sæson på et herrehold. LM er dybt uenig i dette vores holdning må være, at vi får så mange som muligt ud og spille bowling. Vi skal dog overholde reglen om, at der mindst skal være 2 spillende herrer i hver serie. Derefter blev afhentning og udlevering af præmier diskuteret (specielt ved det sidste stævne). MG påpeger at man skal være opmærksom på dette problem, når man fastlægger hvor den sidste ordinære runde bliver placeret. LM indskyder, at der i referatet af sidste UB møde står, at det er besluttet at handicap skal være 80 % op til 200. JH lover at tilrette dette i propositionerne. Det blev besluttet at der skal være 6 stævner hvoraf kun de 5 bedste stævner er tællende (for på den måde at tilgodese de hold der ikke kan spille det ene stævne). Der skal ikke være et finalstævne derved opnår vi et billigere startgebyr end i dag. Derefter blev procedure for betaling af OBG stævner diskuteret. MG fortæller, at hvis vi vælger det tilmeldings- / betalingssystem som blev anvendt ved det sidste stævne, så skal :45/ BM Side 8

9 det forbedres, så f.eks. licensnummer ikke vises i startlisten. Mange har givet udtryk for, at man gerne ville betale med en bankoverførsel i stedet for med dankort. MG fortæller her, at hver gang man vælger en metode, så koster det noget (fordi muligheden skal etableres). LM indskyder også, at en bankoverførsel kræver en manuel handling for den der administrerer systemet. En fordel ved systemet er, at den enkelte kreds ikke skal administrere noget, og kun skulle udlevere sedler. Det var desuden smart at man kunne se en opdateret deltagerliste med det samme. Det blev besluttet, at betaling til OBG fremover skal foregå online. Herefter diskuterede vi igen fordele / ulemper ved, at man betaler for et stævne 1 måned før stævnet afholdes. Forslaget fra Gert Nielsen blev diskuteret, hvor man ønsker at dele holdene op i puljer. LM ser det som en helt anden alternativ turnering. AS forudser, at der er mange hold der ikke vil betale kr ved tilmeldingen og tror desuden ikke at man vil spille finale på en helt anden måde. LM mener at ideen er god som et seniorstævne. AS ser en fordel i, at planlægge det samme weekender som OBG stævner. LJ ser en mulighed at planlægge det som et landsdækkende stævne. Konklusionen er, at JH og AS arbejder videre på denne ide til sæson (eventuelt som 3 stævner i foråret 2013) Derefter diskuterede man afsluttende præmier ved OBG i den kommende sæson (gavekort contra gavepræmier). Holdningen i unionsbestyrelsen var, at man helst ville bibeholde gavepræmier. JH afslutter med at fortælle, at han gerne vil holde møde med de enkelte kredse, når den kommende sæson er ved at være på plads. Man skal her tale om hvilke stævner der skal ligge i de enkelte haller, man skal tale om hvilke forventninger der er til kredsene i den sammenhæng. JH finder en dato og indkalder. Ad 7 Ungdom AA fortæller, at man fortsætter med talentteamet i den kommende sæson (muligvis reduceret til 8 spillere). Prisen stiger kr. pr gang. De unge mennesker vil gerne ud i de andre haller og træne en ekstra gang mere. Der afholdes ungdomsledermøde i maj måned. Det er i forbundets ungdomsudvalg vedtaget, at eliterunde fremover er landsdækkende. Landet deles midt over- hvis vi skal have en fornuftig eliterunde for ungdom. MG mener, at man er nødt til at melde dette ud til ungdomsklubberne. MG opfordrer alle ungdomsklubber om at få fat i ungdomsspillere. AH beklager at kreds 12 ikke er til stede, da der er bevilget penge til aktiviteter for ungdommen der. Sundby får mange nye ungdomsspillere i øjeblikket. Der sker lidt, og jeg håber at de andre kredse tager initiativ til at lave noget tilsvarende men det kræver at klubberne er villig til at tage imod nye spillere :45/ BM Side 9

10 Det er ærgerligt at få så mange nye spiller sidste på året holder de også fast efter sommeren. MG: I Center har vi har 4-5 ungdomsspillere der skal være seniorspiller. Vi bruger mange penge på at opdrage ungdomsspillere og så forsvinder de til andre klubber når de bliver seniorspillere. De unge mennesker bliver lovet guld og grønne skove for at flytte klub når de bliver senior. AH: I Sundby har vi heller ikke meget gavn af de spillere som vi opfostrer de går ofte i en anden klub, men man følger dem når de senere bliver rigtig gode spillere. I Sundby betaler de kun halv kontingent indtil de bliver 25 år. MG: I Center spillere ungdomsspillere også billigt indtil de er 25 år. MG spørger til, hvordan KBU forholde sig til kontraktspillere. LM mener ikke, at det er noget som KBU kan blande sig i. AH det er det samme som hvis vi uddanner en diplomtræner, og han forsvinder ud i den blå luft. Ad. 8 Turneringen LMS fortæller, at der ligger poser med medaljer til turneringsafslutningen i den kommende weekend. AS tager med til Tårnby og MG tager med til Rødovre. Med hensyn til unionsmedaljer til Pin Crackers, så har AS sendt et svar til Pernille Hyldekrog og beklaget at det er kikset, men ingen har tænkt over, at der ikke er slutspil mere. Pernille Hyldekrog har desuden stillet spørgsmål til placering af finalen for KM for ungdom dette spørgsmål er sendt videre til ungdomslederen. AS fortæller om sagen vedrørende Partner 2009, som klager over en flyttet kamp, som de ikke kunne stille hold til, og derfor måtte flytte (mod betaling af et flyttegebyr til World Cup Hallen). AS mener stadig ikke, at det er unionen der skal betale flytning af kampen er givet med 5 ugers varsel. Med hensyn til finalen i KM for ungdom, så mener MG at det lige så godt kan være finalen for senior der skal flyttes. AS påpeger, at der er forbundet der bestemmer hvornår vores arrangementer skal ligge, og at det for år siden er vedtaget, at unionsmesterskaber skal ligge i samme weekend. LJ mener, at unionernes mesterskab blot må ligge i en weekend der ikke kolliderer med arrangementer i forbundet. LM mener, at det forslag som Pernille Hyldekrog kommer med er godt (finaler for KM ungdom og senior ikke ligger samtidig). AS påpeger, at der går en hel dag til finalen. LM konkluderer, at der skal sendes et svar til Pernille, at vi arbejde på en løsning. LMS fortæller om turneringsafslutningen i World Cup Hallen den kommende weekend, at her kommer Kenneth Rugaard fordi Ravnsborg skal have overrakt unionsmestermedaljer :45/ BM Side 10

11 AH fortsætter med den mail der er modtaget fra Pernille Hyldekrog, hvor hun stiller spørgsmål ved afviklingen af et kredshold (skal der være mindst to klubber repræsenteret). Der er bred enighed om, at et kredshold er et kredshold. AA sender et svar til Pernille Hyldekrog. AS fortæller, at aktivitetsplanen ligger under turneringen, og at man i forbundet har ændret proceduren, så man først finder ud af hvilke haller kommende DM bliver placeret i midt i juli. AH undrer sig over, at denne information ikke er sendt ud til alle så vi er orienteret om denne beslutning. MG kan ikke se, hvorfor man fra DM/DT-udvalgets side ikke er mindst et år forud med en beslutning om, hvor DM er skal afvikles. LMS forstår ikke denne udmelding fra DM/DT-udvalget, hun ved allerede positivt (i kraft af ESBC), at det kommende mesterskab for OBG bliver afviklet i Løvvang. Herefter var der en general diskussion om fordeling af DM er. AS fortæller, at turneringsplanlægningen starter først i juni og man forventer korrekturlæsning omkring den 21/6. MG vender tilbage til diskussionen omkring kredshold spørger om der til alle kampe skal være mindst 2 klubber repræsenteret på banen. Derefter atter diskussion om dette, og LM konkluderer, at der skal være mindst 2 hold repræsenteret blandt de spillere som har spillet. Herefter var der en generel diskussion omkring udskiftningsspilleren. Skal han/hun indtastes på Bowlingportalen for at sikre, at det ikke er den samme udskiftningsspiller der deltager på mange hold (uden at komme i spil). JB mener klart, at udskiftningsspilleren skal skrivers på scoretavlen og dermed indberettes på Bowlingportalen. AH afslutter med, at der her er en problemstilling som skal beskrives. Ad. 9 Eventuelt LJ optager debatten om en diplomtræner (træner 3). LJ har et par emner gående, og forestiller sig at KBU går ind og støtter (selvfølgelig mod at der bliver tegnet en kontrakt, så vi efterfølgende kan benytte ham/hende i vores eget regi). AH mener, at vi har diskuteret emnet tidligere, og at vi fortsat gerne vil have et konkret navn - inden vi endelig tage stilling til om KBU vil støtte. LM ønsker, at en sådan uddannelse administreres af forbundet. KBU bør kun yde støtte til trænere som fremover vil virke i KBU regi. LJ tager en ny problematik op. PI har investeret i nye trøjer men opdager, at de gamle klubtrøjer har et dannebrogsflag, hvilket de nye trøjer ikke har. Den eneste forskel er, at der er et flag på de gamle og ikke på de nye. JB kommer med et helt uofficielt svar, at dette ikke er tilladt, men mener samtidig at vi må spørge i forbundet. LMS ser en sammenhæng mellem PI s trøjeproblem og sagen med VBI/Valby (her var den ene trøje broderet og den anden trøje med tykt klub navn/logo) :45/ BM Side 11

12 AS afslutter med, at hun i en anden sammenhæng har talt med Erik Pedersen (læs: medlem af ordensudvalget i forbundet), og han er enig med JB. MG spørger ind til, om det betyder, at man i ungdommen ikke må have et mærke med 300 serie på sin spilletrøje. LM mener at PI skal forsøge og eventuel køre en sag på dette. LJ fastslår, at PI ikke slev vil køre sagen, men at der skal nedlægges protest imod dem. MG har en afsluttende bemærkning om, at en spiller eventuelt deltager som reserve på flere hold (uden at spille). I 23 stk. 8 står der, at en spiller ikke må deltage på flere hold i samme weekend. WP afslutter med et spørgsmål fra sin klubformand omkring antallet af damehold i finalen for OBG. AS forklarer, at dette er en procentdel af antallet af deltagere i det første stævne. I første stævne deltog 21 damehold, og 20% af dette er 4 hold. Mødet sluttede 21:40 MVH Bente :45/ BM Side 12

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 16/04 2012 Rødovre den 17. maj 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 2. marts 2011 Referat af UB1 den 8. februar 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 4. august 2014 Referat af UB2 den 7. april 2014 Til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Ungdomsleder:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 23. september 2010 Rødovre den 24. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 30/06 2009 Rødovre den 23. juni 2009 Tilstede: Ikke til stede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 14/9 2010 Rødovre den 23. oktober 2010 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 07/04 2008 Rødovre den 26. april 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Indholdsfortegnelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkaldelse 2. Program 3. Dagsorden 4. Mandatliste 5. Repræsentantskabsmødet 2011 6. Forhandlingsprotokol 2011/2012

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag

Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Zone opdeling ca. som sådan men med de grænser der er i dag Organisationsplan Amatør- og Ordensudvalg Repræsentantskab bestående af 1 medlem fra hver klub Forbundsbestyrelsen Bestående af 1 formand og

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE

INDBYDELSE TIL TURNERINGERNE I KEGLEBILLARD CARAMBOLE Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

SBwU - Referat. Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014. Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted Copyright SBwU SBwU - Referat Returadresse: Sekretær Ib Johansen, Ewalds Have 35, 4300 Holbæk sekretaer@sbwu.dk 3. februar 2014 Referat Klub-kredsmøde 31. januar 2014 Mødedato og tid 31.01.2014 19:00 Sted

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW

«il )9- II r' jemr- røndal. ff 24 oldo»ep. tetp- siori. Bowlernes hal DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE 178 TLF. 315564 84. Letpension 41(27 AMAGER-08RO WOW tetp- siori røndal - «il )9- II r' Bowlernes hal 9411 4.4r *ø.wr 1111101101, mt- et r TIMM*. L.11 T I* 10 EI a : jemr-.. mmmmmm "11 Y RI 41(27 AMAGER-08RO WOW TIP EN TRÆFFER DRGENS HJØRNE AMAGERBROGADE

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby

Referat - Unionsbestyrelsesmøde Den 4. august 2014 - Viby Mødt: Formand Lars Nilsen (LN) Næstformand Charlotte Mersch (CM) (referent i ABs fravær) Kasserer Hans Græsvig (HG) Ungdomsleder Helle Sørensen (HS) Region 1- formand Ejgil Nielsen (EN) Region 2 - formand

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015

PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 PROPOSITIONER M.V. FOR JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDSTURNERINGER SAMT TURNERINGER ADM. AF JHF, SÆSON 2014-2015 Hvis spilleregler / turneringsreglement ikke er i overensstemmelse med propositionerne, er propositionernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen

Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen Referat af fællesmøde mellem Dommerklubberne og DU d. 05.11.14 Referat af DU-møde onsdag d. 05.11.14 Deltagere: Erik Christensen (SVD), Danny Nielsen (NVH), Bent Bengtson, Michael Claesen, Aage Bak Christensen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmiesum 35.000 kr. FIRMABOWLERE

Præmiesum 35.000 kr. FIRMABOWLERE SMUT s påskestævne 2010 1. PRÆMIE 6.000 kr. PRÆMIER TIL C/D SPILLERE & FIRMABOWLERE Præmiesum 35.000 kr. Lørdag 3/4 - Påskedag 4/4-2.Påskedag 5/4 2010 Tilmelding:Anni Georgi Mouritzen. Tlf : 28 56 42 00

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret

Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Viby J., den 18. september 2014 Referat af personalemøde torsdag den 11. september 2014 på Forbundskontoret Deltagere: Kreds 1: Kreds 2: Kreds 3: Kreds 4: Kreds 5: Kreds 6: Kreds 7: Kreds 8: Forbundskontoret:

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I D5 21/3-06 Tilstede: BELS, LSP, MARK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, STBR, SYK, VOSK. Afbud: MLR. 1. Dirigent Hans Herman Storm Referent: Birthe Jonasen 2. Ref.

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

www.jbwu.dk Hjælp søges besøg os på internettet: GOLD CUP Landsfinale er spillet 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003

www.jbwu.dk Hjælp søges besøg os på internettet: GOLD CUP Landsfinale er spillet 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003 JBU INFO 20. ÅRGANG NUMMER 15 19. / 20. April 2003 GOLD CUP Landsfinale er spillet Ejvind Rød gaard, BK Varde Hjælp søges til opdatering af vore officielle resultater på hjemmesiden læs mere om dette spændende

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. a. Husk Lars beslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne

www.jbwu.dk Dødsfald Redaktør søges! Information fra JBU JBU-INFO i denne uge besøg os på internettet: JBU-INFO stopper udgivelserne JBU INFO 19. ÅRGANG NUMMER 22 17. / 18. AUG. 2002 Information fra JBU JBU s formand, Kai Svendsen, informerer om underslæbet mod Jydsk Bowling Union på side 3 og 4. JBU-INFO stopper udgivelserne Jfr. brevet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Nordjysk Volleyball Kreds

Nordjysk Volleyball Kreds Vaarst 14-04-2008 NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 24. april 2008 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger: a. formanden b. turneringsudvalget

Læs mere