REFERAT Generalforsamling tirsdag den 12. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Generalforsamling 2011 - tirsdag den 12. april 2011"

Transkript

1 REFERAT Generalforsamling tirsdag den 12. april 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 4. Skolebestyrerens beretning 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Valg af revisor 7. Valg af tilsynsførende 8. Indkomne forslag 9. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent På bestyrelsens anbefaling blev Birte Kastrup Rasmussen valgt til dirigent. Birte Kastrup Rasmussen kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og alle formalia overholdt. Ad 2. Bestyrelsens beretning Bestyrelsen havde følgende sammensætning efter generalforsamlingen 2010 (klassetrin er ) Malene Rafn Permin (Sarah 6. øst) formand, økonomiudvalg Hans Heikel Vinther (Cornelia 5. vest, Sophia 7. vest og Zelia 9. vest) næstformand, økonomiudvalg Jan Skovsby (Sofie 6. øst og Martin 9. vest) fonde, økonomiudvalg Klaus Krabbe (Asger 7. øst) PR-udvalg Peter Liengaard (Kristine 0. vest og Frederikke 2. vest) Bestyrelsens suppleanter blev: Peter Munch Schmidt-Andersen (Alma 1. vest, Noah 6. vest, Jonas 9. øst) skolehjem udvalg Birgitte Rommerdahl (Anne-Sophie 7. øst og Anne-Marie 6. vest) sekretær, vedligeholdelsesudvalg Bestyrelsen har i det forgangne år været samlet til 1 ordinær generalforsamling og 4 ordinære bestyrelsesmøder. Derudover har der været møder i de forskellige udvalg: Økonomi, Vedligeholdelse, PR og Skole/Hjem. Bestyrelsen har over året beskæftiget sig med mange emner og temaer. Af nogle kan nævnes: Skolens økonomi og finansielle grundlag. Større økonomisk gennemsigtighed. Birkerød Privatskole Birkevej Birkerød Tlf.: Fax:

2 Omlægning af skolens lån. Skolens lån er nu omlagt. Finansieringsplan for de kommende år. Nogle af punkterne på finansieringsplanen er allerede gennemført, f.eks. nyt drenge- og pigetoilet i skolegården. ForældreArbejdsWeekend. Der er afholdt 2 forældrearbejdsweekender. Fondsansøgninger. Skolen søger de fonde, som det er muligt, desværre stadigvæk uden held. PR udvalget har arbejdet med at få bragt artikler om skolen i de lokale aviser. Kampagnen Sikker skolevej blev gennemført. Ny madordning. Forskellige muligheder undersøges. Formandens beretning blev godkendt. Ad 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Årets resultat før afskrivninger blev kr , som skal sammenholdes med at skolen har en likviditet på kr Baggrunden for disse store udsving i forhold til sidste år er bl.a. en konsekvens af låneomlægningen, ekstra el-regning, opsigelse af medarbejder, tilbagebetaling af statstilskud, låneomlægningsomkostninger. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen Ad 4. Skolebestyrerens beretning Susanne Frey rettede først en tak til skolens forældre og lærer for et godt samarbejde i året, der er gået. Administrationen fungerer fint, og der bliver ydet en stor indsats, selvom skolen har måttet sige farvel til en medarbejder på grund af de nedskæringer, som regeringen har pålagt skolen. Modellen med en viceskoleinspektør, som blev indført for nogle år siden, fungerer rigtigt godt. Endvidere har der ikke været udskiftninger i personalet, hvilket giver ro til arbejdet. Til næste skoleår vil der ikke blive ansat nye lærer, men derimod skal lærerstaben reduceres med en lærer, da det samlede lektionstal er faldende p.g.a. fordelingen af klasserne på henholdsvis indskoling og udskolingen der mange flere lektioner hos de store. En mangeårig medarbejder, Kenn Jeppesen, er gået på pension, og der var afskedsreception i august. Mette Naver er vendt tilbage efter barsel den 1. februar, hvor skolen sagde farvel til Morten Falkenberg, som har været en god stedfortræder for Mette. Tina Løndal er på barsel frem til november næste år. Ingelise Heidemann har fået sin fortjenstmedalje af dronningen og er gået helt på pension fra dette skoleårs start. Skolen har sagt farvel til Jørgen Søgård Hansen, som er stoppet den 30. marts på grund af sygdom. Skolen har ansat en ny pedel, Tommy Christoffersen fra den 1. december Skolens IT tager en fleks-jobber sig af, og det er med meget stor succes. SKolen har stor søgning og elevtallet er nu oppe på 359 mod 343 elever sidste år ved samme tid. De yngste klasser er ved at være fyldt op. Der er kun få ledige plad- Birkerød Privatskole Birkevej Birkerød Tlf.: Fax:

3 ser i 2. klasse og de ældste klasser er fyldt til sidste plads. Til august kommer der to fyldte børnehaveklasser, og året efter, i 2012, er der igen elever nok til to børnehaveklasser der er mange søskende, så det overvejes nøje, om der skal oprettes to børnehaveklasser igen. Lokalerne fremstår lyse og venlige. Sidste år blev baderummet renoveret til stor tilfredshed blandt de badende idrætselever, og for nylig blev de to flotte nyrenoverede gårdtoiletter taget i brug. En midlertidig renovering af den gamle gymnastiksal vil blive iværksat. I første omgang bliver der opsat lyddæmpende plader i loftet og på væggene. De manglende ovenlysvinduer i rød bygning vil blive isat i år. Endvidere vil de sidste gamle grønne tavler blive udskiftet med nye White Boards. Intranettet har vist at være en skat udi hurtig og flydende kommunikation lærerne imellem og ikke mindst mellem skole/hjem. Det fungerer fuldt ud tilfredsstillende. Skolen ønsker interaktive tavler i alle klasserne. I første omgang vil der blive investeret i interaktive tavler til udskolingen. Bestyrelsen har besluttet, med stor opbakning fra lærerside, at alle elever fra 6. klasse og opefter selv skal have en Netbook med fra august IT bliver brugt så regelmæssigt i undervisningen, at det er praktisk at have den på sig hele tiden samt at eleverne får samlet alle sine personlige noter på et sted. Der er mulighed for at få en PC-locker (skab) mod et depositum på 300 kr. Skolen har haft indbrud, og alle skolens 44 PC er blev stjålet. Der er indkøbt 22 nye PC er. Skolen venter med at indkøbe 22 ekstra PC er, til det er blevet vurderet om det er nødvendigt, set i lyset af at eleverne fra 6. klasse selv skal have PC er med. Alle skolens PC er er opgraderet til Windows 7 og Office 07. Derudover er der indkøbt to netværksprintere bl.a. til brug ved eksamen. Skolens profil er stadig: høj faglighed trivsel og tryghed, som ledelsen vurderer, at skolen lever fint op til, uden at der af den grund bliver slækket på fokus på dette område. Kreative fag er et vigtigt tilbud, og de har en fast plads i skolens dagligdag. Det er i form af udstillinger, musik/kor og drama. 7. klasserne laver musical hvert år, og i år har der været gallamiddag i 6. klasse. Skolens tilsynsførende, Lotte Nielsen, har endnu engang været på skolen for at føre tilsyn med vores undervisning. Lotte Nielsen er meget tilfreds med den måde, vi tager hånd om elevernes indlæring, og hun har skrevet en flot tilsynsrapport. I det kommende år sætter skolen fokus på en pædagogisk retning, der hedder Cooperativ Learning. En pædagogik som vægter, at den enkelte elev skal være aktiv i læringsprocessen. Lærerne har alle gennemgået et kursus i Cooperativ Learning. Skolen har stadig stor fokus på trivsel, og der kører nogle udvalgsarbejder i MIO MedarbejderiIndflydelseOrgan og PU Pædagogisk udvalg som tager højde for både de ansattes som elevernes trivsel. PU har ligeledes sat gang i vidensdeling, så alle får gavn af de ting, som lærerne lærer på kurser m.m. Birkerød Privatskole Birkevej Birkerød Tlf.: Fax:

4 Til sidst takkede Susanne Frey for det gode samarbejde og positive dialog med forældrene i det forløbne år og med bestyrelsen. Helene Bjerg stillede spørgsmålet: Hvordan bliver forældrene informeret om tiltag i tilsynsrapporten?. Til det spørgsmål var svaret, at forældrene bliver informeret, når tiltaget er ført ud i livet, via PU. Endvidere var der spørgsmålet om elever med specielle forudsætninger. Skolen har samarbejde med kommunen om boglige svage elever. Den nye pædagogiske retning, Cooperativ Learning, kan håndtere nogle af udfordringerne. Der er ingen faste planer endnu, men for bogligt stærke elever, f.eks. i engelsk på højt niveau, kunne man undervise efter de samme bøger, som bliver benyttet på den internationale skole samt indførsel af lektiecafé. Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der var 2 ordinære medlemmer og 2 suppleanter på valg. Kandidaterne var: Hans H. Vinter (Cornelia 5. vest, Sophia 7. vest og Zelia 9. vest) Jan Skovsby (Sofie 6. øst og Martin 9. vest) genopstiller ikke Birgitte Rommerdahl (Anne-Sophie 7. øst og Anne-Marie 5. vest) Peter Munch Schmidt-Andersen (Alma 1. vest, Noah 6. vest, Jonas 9. øst) - genopstiller ikke Helene Bjerg (Anine 3.v og Clara 5.v) og Tayna Meedom Westberg (Viktoria 0.v) opstillede til bestyrelsen. Hans H. Vinter og Helene Bjerg blev valgt til ordinære medlemmer af bestyrelsen og Birgitte Rommerdahl og Tayna Meedom Westberg til suppleanter. Ad 6. Valg af revisor Søren Jensen og Kim Larsen, Deloitte blev genvalgt som revisor af generalforsamlingen. Ad 7. Valg af tilsynsførende Bestyrelsen foreslog Lotte Nielsen som gennem en årrække har været tilsynsførende. Lotte Nielsen blev genvalgt af generalforsamlingen. Ad 8. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen. Ad 9. Eventuelt Der var ikke fremsendt nogen punkter til eventuelt. Birkerød Privatskole Birkevej Birkerød Tlf.: Fax:

5 Birte Kastrup Rasmussen Dirigent Malene Rafn Permin Formand Dato: Dato: Birkerød Privatskole Birkevej Birkerød Tlf.: Fax:

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010

Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Referat af generalforsamling tirsdag den 20. april 2010 Deltagere: Torben Stensdal, formand Flemming Eismark, næstformand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013

Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Deltagere: Forhindret: Referent: Referat af generalforsamling tirsdag den 16. april 2013 Flemming Eismark, formand Christian Grøndahl, bestyrelsesmedlem Mogens Wang Brolin, bestyrelsesmedlem Annemarie

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014. Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014.

BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014. Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014. HORSLUNDE REALSKOLE BESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014 Det er igen en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for skoleåret 2014. SKOLENS HOVEDAKTIVITETER Skolens hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsesberetning 2014

Ledelsesberetning 2014 1 Ledelsesberetning 2014 2014 blev et særligt år for vores grundlægger af skolen Theodora Lang. Vi har måske altid vidst, at hun var noget særligt i sin tid vi taler i dag om forandringer, om en ny skolereform,

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til forældrekredsmøde 2013

Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Velkommen til forældrekredsmøde 2013 Forældrekredsmøde 18. november 2013 kl 19-20 1 Den nuværende bestyrelse (de valgte): Jan Kehler, (gen)valgt af forældrekredsen for 2013 + 2014; Nuværende suppleant:

Læs mere

Beretning Egegård Skole marts 2009

Beretning Egegård Skole marts 2009 SKOLEBESTYRELSENS Beretning Egegård Skole marts 2009 Kort om skolebestyrelsen Høringssvar Ny skoleleder Trivselsudvalget Forældrearrangement Udvikling af skolebestyrelsen Budgetudvalg Skolegården Statusanalyse

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere