Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012"

Transkript

1 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2012 Opdateret d.1. juni 2012

2 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Indholdsfortegnelse 1. Indledning Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Datakilder og definitioner af ledighed Datakilder Definition af ledighed Ledigheden i Faxe Kommune generelt Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Resultat for Ministermål Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Resultat for ministermål Ministermål 3 - Unge under 30 år Resultat for ministermål Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Resultat for Ministermål Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger Sygedagpengesager over 52 uger Resultat for lokalt mål Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Resultat for lokalt mål Mål 7 Tættere på arbejdsmarkedet Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Bilag

3 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal understøtte, at modtagere af offentlige forsørgelsesydelser hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller på anden måde bliver selvforsørgende. Derudover skal indsatsen bevirke, at virksomhederne serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Kvartalsafrapporteringen har dels til formål at skabe overblik over ledigheden i Faxe Kommune generelt, dels er det Jobcentrets afrapportering af de opstillede mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune for Denne rapport er opdateret med datamateriale frem til marts Center for Beskæftigelse & Omsorg, 1. juni Opsummering af nøgletal for beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune Tabel 1: Nøgletal for 2012, Faxe Kommune Generel ledighed (opgivet i bruttoledighed) Jan Feb Mar Apr. Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ledighed (fuldtidslediges andel af arbejdsstyrke 1 i %) 6,9 7,4 7,5 Bruttoledige, fuldtidspersoner Udviklingen i indsatsområder Ministermål og selvstændige mål for 2012 Mål 1 - Arbejdskraftreserven Mål 2 - Permanent offentlig forsørgelse Mål 3 - Unge under 30 år Mål 4 - Ikke-vestlige borgere Mål 5- Sygedagpengesager ml. 27 og 52 uger SDP over 52 uger Mål 6 Manglende rettidighed A dagpenge/jobsamtaler 2,9 2,5 2,3 A dagpenge/aktive tilbud 4,3 4,9 3,7 Kontanthjælp/jobsamtaler 2,3 3,1 2,6 Kontanthjælp/aktive tilbud 7,3 5,7 5,3 Note: Tallene med grå skrift er for sygedagpenge de seneste tre mdr., da der er forsinkelse på arbejdsgivernes indberetning til kommunen. Tallene er derfor upålidelige i op til tre mdr. Kilde: Danmarks Statistik & jobindsats.dk, Opdateret d.29. maj Arbejdsstyrken er af Danmarks Statistik defineret som de årige. 3

4 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2012 Der er for 2012 vedtaget i alt 7 mål for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. De første 4 mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren, mens de øvrige 3 mål er selvstændige mål for Faxe Kommune. Nedenfor er opsummeret ministermålene og selvstændige mål, samt resultater for Faxe Kommune for marts Mål og resultatkrav Mål 1 Arbejdskraftreserven Mål 2 Tilgangen til permanent offentlig forsørgelse Mål 3 Unge skal i uddannelse eller job Mål 4 Flere indvandrere og efterkommere skal i job Mål 5 Sygedagpengesager Mål 6 Rettidighed Mål 7 Tættere på arbejdsmarkedet Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 947 personer (ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på ca. 13,2 % fra december 2010 til december Resultatet for marts 2012 er 935. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 124 fuldtidspersoner i december 2012, svarende til ændring på 0 %. Resultatet for marts 2012 er 6. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 684 fuldtidspersoner i ledighed og aktivering i december 2012, svarende til en stigning på 7,8 % fra december 2010 til december Resultatet for marts 2012 er 645. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 215 fuldtidspersoner (ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 3,7 % fra december 2010 til december Resultatet for marts 2012 er 221. Antallet af sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger fastholdes på 130 i december Resultatet for marts 2012 er124. Sager med forløb over 52 uger begrænses til 55 sager. Resultatet er 44 for marts A-dagpenge: Andelen af manglende jobsamtaler må højest være på 3 % og for aktive tilbud højest på 5 % i december Resultatet er 2,3 % for jobsamtaler og 3,7% for tilbud. Kontant- og starthjælp: Andelen af manglende jobsamtaler må højest være på 7 % og for aktive tilbud højest 10 % i december Resultatet er 2,7 % for jobsamtaler og 5,8 % for aktive tilbud. Mindst 5 unge mellem 16 og 30 år skal have tilbudt en aktiv indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Der er endnu ikke udarbejdet et tilbud. 4

5 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Datakilder og definitioner af ledighed I kvartalsafrapporteringen arbejdes der med forskellige definitioner af ledighed alt afhængig af hvilken datakilde, der anvendes. De data, der benyttes i kvartalsafrapporteringen, trækkes hovedsagligt fra Danmarks Statistiks statistikbank, jobindsats.dk 2, Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og ledelsesinformationssystemet KMD Opus. 3.1 Datakilder Fra Danmarks Statistik trækkes de generelle data om ledigheden i kommunen. Fra jobindsats.dk indhentes data i forhold til de beskæftigelsespolitiske mål. Tallene fra jobindsats.dk er de officielle målinger i forhold til kommunernes resultater. Fra KMD Opus LIS trækkes data til mål 5. Data opdateres løbende hver måned og er for alle datakilders vedkommende baseret på indberetning fra kommunernes registreringer. Både data fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk er som minimum en måned forsinket. Det vil sige, at juni tallene tidligst kan trækkes i slutningen af juli. Tallene fra KMD Opus LIS opdateres løbende hver måned. Forsinkelsen er dog som oftest kun på ca. 8 dage. For alle kilders vedkommende, er der tale om levende data, der kan ændre sig en til flere måneder efter pga. bl.a. registreringsefterslæb. 3.2 Definition af ledighed Ledighedstal, der er trukket fra Danmarks Statistik, vil være i bruttoledighed medmindre andet er opgivet. Bruttoledighed anses derfor for at give et mere retvisende billede af ledigheden, da aktiverede ledige er medtaget. Ledighedstal, der er trukket fra jobindsats.dk, er ligeledes i bruttoledighed. 2 Jobindsats.dk hører under Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5

6 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ledigheden i Faxe Kommune generelt Bruttoledighedstallene i dette afsnit 4 er hentet fra Danmarks Statistik. I bilag 1 er vedlagt et kort over beskæftigelsesregionen med angivelse af ledighedsprocenterne for de enkelte kommuner i marts I tabellen nedenfor er angivet udviklingen de seneste 6 måneder i Region Sjælland, hele landet og Faxe Kommune. Tabel 2: Ledighed i hele landet, Region Sjælland og Faxe sept. 20- marts 2012, i procent 20M09 20M10 20M 20M M M M03 Hele landet 5,7 5,8 5,9 6 6,5 6,7 6,7 Region Sjælland 5,7 5,9 6 6,2 6,6 7 7 Greve 4,4 4,5 4,6 4,6 4,9 5 4,9 Køge 6,3 6,4 6,5 6,6 6,9 7,1 7,1 Lejre 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 4 4,1 Roskilde 4,2 4,2 4,2 4,3 4,5 4,8 4,8 Solrød 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,6 4,5 Faxe 6,1 6,2 6,4 6,6 6,9 7,4 7,5 Guldborgsund 5,8 6,1 6,3 6,6 7,1 7,4 7,4 Holbæk 5,2 5,1 5,1 5,2 5,6 6,1 6,1 Kalundborg 5,6 5,6 5,9 6,1 6,8 7,6 7,7 Lolland 8,7 8,9 9,3 9,7 10,6 10,9 10,8 Næstved 6,1 6,3 6,5 6,8 7,3 7,6 7,7 Odsherred 6,3 6,6 6,9 6,9 7,5 8,1 8 Ringsted 5,5 5,8 5,9 5,8 6,4 6,8 6,8 Slagelse 7,8 8,2 8,6 8,7 9,1 9,7 9,7 Sorø 5,5 5,5 5,6 5,7 6,1 6,9 7 Stevns 5,5 5,7 5,7 5,7 6 6,6 6,7 Vordingborg 5,5 5,7 5,8 6,1 7 7,4 7,4 Kilde: Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland & Danmarks Statistik NB! Ledighedsprocenten er udregnet i forhold til samtlige antal ledige ud af arbejdsstyrken ekskl. aktiverede. Opdateret d.30. maj 2012 Bruttoledigheden har været stigende for Faxe Kommune de seneste 6 måneder. For enkelte kommuner i beskæftigelsesregionen har der været et svagt fald fra februar til marts På landsplan og i Region Sjælland er niveauet stabilt i februar og marts Ledigeheden har de foregående år toppet i marts i Faxe Kommune. Tabel 3: Ledigheden i Faxe Kommune/Fuldtidsledige, sept. 20 til marts M09 20M10 20M 20M M M M03 Nettoledige dagpenge Aktiverede dagpenge Nettoledige kontanthjælp Aktiverede kontanthjælp* Bruttoledige i alt Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk, AUF01, opdateret 30.maj 2012 * Arbejdsmarkedsparate 6

7 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Som det ses af ovenstående tabel er det hovedsagligt antallet af ledige dagpengemodtagere, der er steget. I marts 2012 er antallet af bruttoledige i alt på 1252 fuldtidsledige personer. I forhold til september 20 er bruttoledigheden steget henover efteråret og vinteren, som det også er fremgået af den tidligere tabel. Der er ligeledes sket en stigning i antallet af fuldtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra februar til marts Der er tilgengæld sket et mindre fald i antallet af aktiverede dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Tabel 4: Ledighed i pct i Faxe Kommune.: Ledige, fordelt på alder & køn, sept. 20 til marts M09 20M10 20M 20M M M M03 I alt Alder i alt 6,1 6,2 6,4 6,6 6,9 7,4 7, år 7,3 7,1 7,2 7,3 7,5 8,2 7, år 10, ,3, ,8 13, år 6,1 6,2 6,2 6,2 6,8 7,5 7, år 5,5 5,7 6 6,1 6,4 6,6 6, år 6,3 6,4 6,7 6,8 7 7,5 7,8 60 år + 3,4 3,9 3,8 3,9 4 4,5 4,8 Mænd Alder i alt 5,6 5,7 5,8 6 6,5 7,4 7, år 7,5 7,3 7,1 7,3 7, år 7,5 8,2 9,1 10,8 12,7 13,6 13, år 5,2 5,2 5,2 5,3 6 6,9 7, år 4,6 4,8 5,2 5 5,4 6,3 6, år 6,5 6,3 6,5 6,8 7,5 8,5 8,8 60 år + 3,5 4,1 3,7 4,2 4,1 4,5 5,2 Kvinder Alder i alt 6,8 6,9 7,1 7,1 7,3 7,5 7, år 7,1 6,9 7,4 7,3 7,6 8,4 7, år 12,9,9,7 12,5 13,3 13,9 14, år 7,1 7,2 7,2 7,1 7,6 8,1 7, år 6,6 6,8 6,9 7,3 7,4 7 7, år 6,1 6,5 7 6,7 6,5 6,5 6,7 60 år + 3,2 3,7 3,9 3,5 4 4,4 4,2 Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken tabel AUP03, opdateret maj 2012 Som det ses af tabellen er det særligt de årige, der er hårdt ramt af stigende ledighed. Fra september 20 til marts 2012 stiger ledighedsprocenten fra 10,1 % til 13,8 %. Ledigheden er højest for ledige kvinder mellem år. I marts 2012 er dette niveau på 14,6 %. Andelen af ledige er lavest for aldersgrupperne mellem år og over 60 år. 7

8 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tabel 5: Fuldtidsledige i procent af samtlige forsikrede fordelt på a-kasseniveau, Faxe Kommune 20M09 20M10 20M 20M M M M03 I alt 6 6,2 6,4 6,5 7 7,6 7,7 AAK 5,2 4,9 4,2 3,6 4,7 4 3,9 Business 7,2 7,6 7,1 7 6,9 7,5 7,2 Byggefagenes a-kasse 9,1 6,6 9,2 10, ,1 18,8 BUPL-A 5,6 5,3 5,5 5,6 5,2 5 6,6 DSA 1,6 1,1 1,3 1,6 1,5 1,7 2,2 Det Faglige Hus A-kasse 6,1 6,3 6,5 7 7,2 7,9 7,8 El-faget 3,3 3,6 3,6 3,1 2,7 4,7 5,2 FOA 6,2 6,6 7,3 7,3 7,6 8,1 7,6 3F 3 8,3 8,9 9,4 9,5 10,9 13,2 13,7 FFA 2,2 3,2 3,2 3,6 3,7 4,7 5,2 Funktionærer og Servicefag 5,8 5,3 5,2 5 4,7 6,2 6 FTF-A 3,6 3,7 3,8 3,8 4,1 4,4 3,9 NNF 7,2 7,8 8,2 7,5 8,2 8,4 9,6 HK 7 6,6 6,5 6,4 6,5 7 7,3 IAK 4,3 3,8 3,4 2,9 2,6 2 1,7 Journalistik, Kommunikation og Sprog 6,4 5,9 7 6,5 6,3 5,8 5,6 Kristelig a-kasse 8,8 9,6 9,7 9,9 10,9 Ledere 3 3,4 3,6 3,7 3,6 3,5 3,3 DLF-A 5,6 6 5,3 4,6 5,7 5,5 4,7 MA 7,8 7,2 9,5 9,8 9,5 10,1 Metalarbejdere 5,1 5,1 4,9 6,2 7,1 7,2 7,4 Min akasse 3,9 4,2 4,8 4,9 4,9 4,4 4 DANA 5,1 5,3 4,6 5,1 4,8 3,8 3,9 ASE 3,9 3,7 3,9 4,7 4,9 5,1 5,5 SLA 3,9 4 3,9 4,7 4,7 4,7 5,6 Teknikere 9,2 8,1 9,1 9,3 9,4 8,5 6,7 CA 6,7 5,9 5,1 4,5 4,1 5 5,4 Kilde: Danmarks Statistiks statistikbanken, AUP03, opdateret maj 2012 Oversigten angiver andelen af ledighed fordel på a-kasser. Det ses af tabellen, at Byggefagenes a- kasse har den højeste ledighed blandt sine medlemmer. Ledigheden har været stigende siden november 20. Ligeledes har Magistrene, 3F og Kristelig a-kasse en højere ledighed blandt deres medlemmer bosiddende i Faxe Kommune i forhold til de øvrige a-kasser i 1.kvartal De nævnte a-kasser har alle en ledighedsprocent blandt deres medlemmer på over 10 %. 3 3F fra inkl. TIB 8

9 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Afrapportering af status for beskæftigelsespolitiske mål for 2012 Ledighedstallene i dette afsnit 5 er hentet fra jobindsats.dk samt KMD Opus LIS og er opgjort i bruttoledighed. 5.1 Ministermål 1 Arbejdskraftreserven Der er udmeldt følgende ministermål for arbejdskraftreserven og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 947 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på ca. 13,2 % fra december 2010 til december Arbejdskraftreserven er defineret som fuldtidsledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Både passive og aktiverede ledige indgår i arbejdskraftreserven. I det følgende bliver udviklingen i arbejdskraftreserven i Faxe Kommune kort gennemgået set i forhold til ministermålet. Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven i januar 2008 til marts Mål for dec. 2012= 947 Resultat marts 2012 = jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk, Ministermål 1 arbejdskraftreserven, opdateret 29. marts

10 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Som det ses af ovenstående figuren, er der en stigning i arbejdskraftreserven henover efteråret og vinteren i både 2010 og 20, som topper i marts måned. Målet for december 2012 er en arbejdskraftsreserve på 947 personer. I marts 2012 er arbejdskraftreserven på 935. Såfremt udviklingen følger de foregående år, skulle det være realistisk at nå målet for december Figur 2 Udviklingen i arbejdskraftreserven fordelt på ydelsesgrupper, januar 2008-marts 2012 A-dagpenge Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk, ministermål 1 opdateret d. 29.maj 2012 jan-08 mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 sep-09 nov-09 jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 Det er særligt a-dagpengeområdet, der har været medvirkende til den kraftige stigning i arbejdskraftreserven fra vinteren 2009 og ind i Der har været en stigning i 1. kvartal af Resultat for Ministermål 1 Ministermål 1 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Måltal for ultimo 2012 Arbejdskraftreserven i alt I marts 2012 er arbejdskraftreserven i alt på 935 personer og dermed stadig under ministermålet for Målet for arbejdskraftreserven på højest 947 fuldtidspersoner i arbejdskraftreserven ved udgangen af december

11 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 2- Permanent offentlig forsørgelse Det andet ministermål retter fokus mod at begrænse antallet af personer, der bliver tilkendt ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Dette mål er opstillet for at undgå, at der parkeres borgere, herunder borgere med handicap, på permanent offentlig forsørgelse. I forhold til 20- målet er der sket den ændring, at det er tilgangen til permanent offentlig forsørgelse, der skal begrænses, hvor det i 20 var antallet af personer på ordningerne, der skulle begrænses. Ministermål 2: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanent forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal fastholdes på et niveau svarende til 124 personer (fuldtidspersoner) i december 2012, svarende til ændring på 0 %. Der har været en forholdsvis stabil tilgang af borgere på offentlig forsørgelse. Det er dog væsentligt at begrænse antallet mest muligt, således at der ikke sker en stigning i området som følge af den stigende ledighed. Figur 3 Udviklingen i ministermål 2 januar 2008 til marts Mål for dec. 2012=124 Resultat marts 2012= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan- apr- jul- okt- jan-12 Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret 29. maj 2012 Som det ses af figuren, er tilgangen faldet markant siden januar Der er et yderligere fald i sensommeren i 20, henover vinteren stiger tilgangen igen i Faxe Kommune. Målet for 2012 er en tilgang på 124. Resultatet for marts 2012 er på 6.

12 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Definition af tilgang Det skal bemærkes, at tilgang til permanente forsørgelsesordninger i den valgte måned viser tilgangen til permanente forsørgelsesordninger indenfor det seneste år, dvs. den valgte måned samt de forudgående måneder. En tilgang til permanente forsørgelsesydelser indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Kilde: jobindsats.dk Figur 4 Udviklingen i ministermål 2 fordelt på ydelsesgrupper, januar 2008 til marts 2012 Fleksjob og Ledighedsydelse Førtidspension jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan- apr- jul- okt- jan-12 Kilde: jobindsats.dk ministermål 2, opdateret 29. maj 2012 Tilgangen til både fleksjob/ledighedsydelse og førtidspension har været på et stabilt niveau siden sommeren 20. Der er en svag stigning i vinteren Resultat for ministermål 2 Ministermål 2 Jan-12 Feb- Marts-12 Måltal for ultimo 2012 Tilgang Som det ses af resultat for marts 2012, er dette stadig under målet for december Resultatet er i marts 2012 på 6 (rullende år) og målet i december 2012 er at begrænse tilgangen til 124 (rullende år). 12

13 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 3 - Unge under 30 år Dette mål har været en del af de beskæftigelsespolitiske mål de seneste år og som i 20 er målet rettet mod alle ydelsesgrupper. Der er udmeldt følgende ministermål for ungeområdet, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 684 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 7,8 % fra december 2010 til december Betegnelsen unge ydelsesmodtagere dækker som sagt over samtlige ydelsesformer. Det vil sige a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, ledighedsydelse, revalidering, forrevalidering, fleksjob, førtidspension og sygedagpenge. Figur 5: Udviklingen i ministermål 3 - unge under 30 år, januar 2008 til marts Mål for dec =684 Resultat marts 2012=645 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan- apr- jul- okt- jan-12 Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 29. maj 2012 Ovenstående figur illustrerer udviklingen i ministermål 3 for unge mellem 18 og 29 år på offentlig forsørgelse. Der er siden vinteren 2008 været en stadig stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere. Et svag fald ses henover foråret og sommeren, om efteråret/vinteren vender dette til en stigning. Samme tendens ses i 2012, hvor antallet falder fra februar til marts

14 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tabel 6: Udviklingen i alle ydelsesgrupper marts 20 til marts 2012 mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- Ydelsesgrupper i alt nov- dec A-dagpenge Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk ministermål 3, opdateret 29. maj 2012 jan- 12 feb- 12 mar- 12 Ser vi på fordelingen på ydelsesgrupper, er den største gruppe kontanthjælpsmodtagere efterfulgt af a-dagpengemodtagere. Der ses generelt et fald i foråret og frem mod efteråret i Faxe Kommune. Der har været et fald fra februar til marts 2012, hvilket hovedsagligt kan ses i antallet af kontanthjælpsmodtagere og sygedagpenge. De andre ydelsesgrupper er der kun svage udsving Resultat for ministermål 3 Ministermål 3: Unge under 30 år Jan-12 Feb-12 Marts-12 Måltal for ultimo 2012 Ydelsesgrupper i alt Antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år er i marts 2012 på 645 fuldtidspersoner (incl. aktivering), hvilket er under det resultatmål, der er sat for december 2012 på 684 fuldtidspersoner. 14

15 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Ministermål 4 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Der er udmeldt følgende ministermål for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og Jobcenter Faxe har vedtaget følgende mål for 2012: Ministermål 4: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Faxes mål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 215 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 3,7 % fra december 2010 til december Der er forholdsvis få borgere med ikke-vestlig baggrund i Faxe Kommune ca. 560 personer i Af dem er det en lille andel, der er på offentlig forsørgelse set i forhold til landsgennemsnittet. Figur 6 Udviklingen i ministermål 4 på alle ydelsesgrupper Mål for dec. 2012=215 Resultat marts 2012= jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan- apr- jul- okt- jan-12 Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdaterede 29. maj 2012 Som det ses af grafen, har antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere været stadigt stigende siden sensommeren 2009 til et niveau, der er en del højere end det forventede. I marts 2012 er resultatet på 221 personer, hvilket er højere end målet for december 2012 på 215 fuldtidspersoner. Det bør dog stadig være realistisk også at nå dette ministermål for

16 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Figur 7 Udviklingen i ydelsesgrupper mål 4 mar- apr- maj- jun- Ydelsesgrupper i alt jul- aug- sep- okt- nov- dec A-dagpenge Revalidering Forrevalidering Sygedagpenge Fleksjob Ledighedsydelse Førtidspension Kontanthjælp Kilde: jobindsats.dk ministermål 4, opdateret 29. maj 2012 jan- 12 feb- 12 mar- 12 Ser vi nærmere på de enkelte ydelsesgrupper fordelt på ministermålet, er det kontanthjælp, der står for den største andel af ydelsesgrupperne. Niveauet har været stabilt for alle ydelsesgrupperne. Det er således den de mindre udsving i alle ydelsesgrupperne, der medvikrer til stigningen Resultat for Ministermål 4 Mål 4: Ikke-vestlige Jan-12 Feb-12 Marts-12 Måltal for ultimo 2012 Fuldtidsledige Måltallet for ultimo 2012 på højest 215 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere overskrides i 1. kvartal 2012, hvor resultatet for marts 2012 er på 221 fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. 16

17 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Mål 5 - Selvstændigt mål for Faxe Nedbringelse af sygedagpengesager Der er i 2012 ikke udmeldt ministermål for sygedagpengeområdet. Faxe Kommune har gennem hele 2010 og 20 haft stor fokus på at reducere antallet af sygedagpengesager og med stor succes. Faxe Kommune har valgt at beholde dette tidligere ministermål som et selvstændigt mål for kommunen og derved fortsat have ekstra fokus på denne ydelse og begrænse tilgangen mest muligt. Der er derfor besluttet følgende selvstændige mål for 2012 på området: Mål 5: Nedbringelse af antallet af sygedagpengesager lokalt mål for Faxe Kommune. Jobcenter Faxes mål: Antallet af sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger fastholdes på 130 i december Sager med forløb over 52 uger begrænses til 55 sager. Refusionsreglerne på sygedagpengeområdet i 2010 Den 29. maj 2009 ændrede et flertal i Folketinget reglerne for refusion på sygedagpengeområdet. Det overordnede formål med lovændringerne er at give kommunerne en forstærket, økonomisk tilskyndelse til at give de syge aktive tilbud samt at afsøge mulighederne for, at de syge kan vurderes delvist syge og evt. gradvist vende tilbage til arbejdspladsen. De nye regler indebærer bl.a. følgende: De første 4 uger af sygeforløbet afholder kommunerne ingen udgifter. Fra uge er der 50 pct. statsrefusion. Fra 9. til 52. uge refunderer staten 35 pct. af udgifterne, hvis den syge ikke er i gang med et aktivt tilbud eller gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen, mens staten afholder 65 pct. af udgifterne, hvis den syge er i aktivt tilbud (min. 10 timer pr. uge) eller gradvist tilbagevendt til arbejdet. Fra 52. uge er der ingen statsrefusion. Særlige tilfælde vedr. delvis sygemelding: Der gives 65 pct. refusion, hvis den sygemeldte er vurderet egnet til delvis sygemelding og gradvis tilbagevenden, selvom virksomheden oplyser om, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Dog kun i op til 13 uger fra det tidspunkt, hvor kommunen får oplyst, at der ikke kan ske gradvis tilbagevenden. Efter de 13 uger afholder staten 35 pct. af udgifterne. Gives den sygemeldte et aktivt tilbud efter de 13 uger, bibeholdes den høje refusion på 65 pct. Kilde: Arbejdsmarkedsstyrelsen Orientering om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, 19. juni

18 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Sygedagpengesager mellem 27 og 52 uger Antallet af sygedagpengesager over 26 uger er hentet fra jobindsats.dk. Der kan være usikkerhed omkring tallene i op til 2-3 måneder på grund af det registreringsefterslæb, der kan forekomme på området qua den indberetningsperiode, som arbejdsgiver har til kommunen. Figur 8 Udviklingen i sager mellem 27 og 52 uger januar 20 til marts Mål for dec.2012=130 Resultat marts 2012= jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 feb- 12 mar- 12 Kilde: KMD Opus LIS, opdateret 29. maj 2012 Som det ses af udviklingen, har antallet af sager mellem 27 og 52 uger været faldende fra juli 20 frem til oktober 20. Niveauet har været forholdsvist stabilt i 4. kvartal af 20, hvorefter der sker en stigning i 1. kvartal af Der har været et fald fra september til november 20. Det selvstændige mål for Faxe Kommune er indfriet ved udgangen af 20 med et resultat på 203 sager over 26 uger. 18

19 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Sygedagpengesager over 52 uger 4 Ud over nedbringelse af sager over 26 uger, er det også et mål for Faxe Kommune at få nedbragt antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Figur 9 Antallet af personer med sager over 52 uger, Mål for dec. 2012=55 Resultat marts 2012= jan- feb- mar- apr- maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- jan- 12 feb- 12 mar- 12 Kilde: KMD Opus LIS, opdateret maj Fra januar 20 til maj 20 er niveauet af sager over 52 uger forholdsvist stabilt omkring 70 sager pr. måned. Fra juni til august 20 sker der et fald i antallet af sager, der når helt ned på 58 sager i juli 20. Antallet af sager er i december 20 steget til 76 sager, hvilket er vendt til et fald frem til de seneste tal fra marts 2012 på 44 sager Resultat for lokalt mål Lokalt mål - sygedagpenge Jan-12 Feb-12 Marts-12 Måltal for ultimo 20 Sager ml. 27 og 52 uger Sager over 52 uger Som det ses af resultat for marts for sager mellem 27 og 52 uger, er resultatet stadig under målet på højst 130 sager i december For målet på sager over 52 uger har der været et markant fald fra februar til marts 2012, således at resultatet for marts er på 44 sygedagpengsager over 52 uger. 4 Data fra jobindsats.dk og KMD Opus vedr. sygedagpenge opgøres forskelligt i de to systemer og er derfor ikke direkte sammenligelige. Jobindsats.dk opgøres i antal sygedagpengeforløb. KMD Opus opgøres i antal sygedagpengesager, dvs. i antal cpr.nr. 19

20 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Mål 6 - Rettidighed selvstændigt mål Faxe Kommune Et af de værktøjer der kan være medvirkende til at få ledige hurtigere i selvforsørgelse er ved at afholde jobsamtaler rettidigt, samt at aktive tilbud gives rettidigt. Jobcenter Faxe klarer sig generelt godt i forhold til opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud. Der har tidligere været udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden på kontanthjælpsområdet særligt for match 2 og 3. Faxe Kommune har derfor valgt fortsat at have fokus på dette område, som det også var tilfældet i Beskæftigelsesplan 20. Målsætningen for 2012 er dog mere konkret og vil være fordelt på a-dagpenge og kontanthjælp. Det er stadig Jobcenter Faxes ambition i lighed med 20 målet, at rettidighed bare er der. Mål 6: Rettidighed selvstændigt mål for Faxe Kommune Nedbringelse af manglende opfyldelse af rettidighed til jobsamtaler og aktive tilbud. Jobcenter Faxe klarer sig som nævnt generelt godt i forhold til opfyldelsen af rettidigheden. Fra januar 20 opgøres rettidighed i andelen af manglende jobsamtaler og aktive tilbud. Tidligere er rettidighed blev opgjort i andelen af jobsamtaler og aktive tilbud, der er afholdt til tiden. Skalaen er så at sige vendt, så hvor der ikke længere refereres til f.eks. en rettidighed på 90 %, men en manglende rettidighed på 10 %. Det er denne nye betegnelse, der vil blive benyttet i dette 6.mål, således at Faxe Kommune følger de officielle opgørelsesbegreber. Kontanthjælp - 1.kvartal 2012, procent jan-12 feb-12 mar-12 Mål dec-12 Manglende jobsamtaler 2,3 3,1 2,6 7 Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp, opdateret maj 2012 Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der ikke har haft jobsamtaler til tiden, er faldet fra februar til marts I marts 2012 er andelen af konthjælpsmodtagere, der ikke har været til jobsamtale til tiden på 2,6 %, hvilket svarer til 18 personer ud af 681 personer. Kontanthjælp 1.kvartal 2012, procent jan-12 feb-12 mar-12 Mål dec-12 Manglende aktive tilbud 7,3 5,7 5,3 10 Kilde: jobindsats.dk, kontanthjælp, opdateret maj

21 Kvartalsafrapportering 1. kvartal I forhold til andelen af manglende aktive tilbud til tiden for kontanthjælpsmodtagere er tendensen faldende i 1. kvartal af I marts 2012 er andelen på 5,3 %, der mangler at få et aktivt tilbud til tiden, hvilket svarer til 32 personer ud af 603. A-dagpenge 1.kvartal 2012, procent jan-12 feb-12 mar-12 Mål dec-12 Manglende jobsamtaler 2,9 2,5 2,3 3 % Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Som det ses af tabellen er der et stabilt niveau i opfyldelsen af minimumskravene til jobsamtaler for a-dagpenge. I marts 2012 er der en manglende rettidig opfyldelse af jobsamtaler på 2,3%, hvilket svarer til 24 personer ud af A-dagpenge 1.kvartal 2012, procent jan-12 feb-12 mar-12 Mål dec-12 Manglende aktive tilbud 4,3 4,9 3,7 5 % Kilde: jobindsats.dk, opdateret maj 2012 Den samme positive tendens ses i aktive tilbud for a-dagpengemodtagere, hvor der i marts 2012 er 3,7 %, der mangler at få deres aktive tilbud til tiden. Det svarer til 38 ud af 1041 personer. Som det ses af tabellerne, ser målene for december 2012 ud til at være realiserbare ud fra resultaterne af 1. kvartal For alle 4 delmål gælder det, at resultaterne er lavere end målet for december Resultat for lokalt mål 6 Resultatmål 6 Andel af manglende rettidighed A dagpenge Jobsamtaler A dagpenge Aktive tilbud Kontanthjælp Jobsamtaler Kontanthjælp Aktive tilbud Jan-12 Feb-12 Marts-2012 Måltal december ,9 2,5 2,3 3 % 4,3 4,9 3,7 5 % 2,3 3,1 2,6 7 % 7,3 5,7 5,3 10 % 21

22 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Mål 7 Tættere på arbejdsmarkedet Der er en gruppe af borgere, som ikke umiddelbart er i stand til at deltage på arbejdsmarkedet i ordinær beskæftigelse, fordi de har store problemer ud over ledighed. Det er væsentligt for Faxe Kommune, at der også tages hånd om disse borgere, og at de får mulighed for at komme tættere på arbejdsmarkedet. Faxe Kommune har derfor valgt at fastsætte et særskilt mål for denne indsats. Målet udspringer af den politik, der blev vedtaget i 20 i Faxe Kommune. Hensigten med politikken er at udviske de traditionelle skel mellem beskæftigelses- og omsorgsområdet i det omfang, at det vil gavne den enkelte borger for at kunne tage bedre hånd om den enkelte borgers behov. Dette er samtidig i tråd med de udmeldinger, der har været fra Beskæftigelsesregionen om at styrke brugen af virksomhedsrettede løsninger samt en aktiv og tidlig indsats også overfor de allersvageste ledige. Det er netop denne gruppe af borgere, som det 7. mål for beskæftigelsesindsatsen i 2012 retter sig imod. I 2010 og 20 har der i Faxe Kommune været en stigning i antallet af borgere, som befinder sig i matchgruppe 3 og derved er midlertidigt passive i forhold til arbejdsmarkedet. En del af årsagen kan naturligvis findes i omkategoriseringen efter indførelsen af de nye matchkategorier ultimo april 2010, men samtidig har der været stor tilgang til denne ydelse i løbet af efteråret 2010 og ind i 20. Der må derfor rettes ekstra fokus på at hjælpe borgere i denne matchgruppe videre. Mål 7: At hjælpe borgere på kontanthjælp i matchgruppe 3 tættere på arbejdsmarkedet Figur 10 Udviklingen i matchgruppe 3, januar 2010 til april 20 Antal personer jan-10 mar-10 maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 Kilde: jobindsats.dk match 3 opdateret maj 2012 Figuren viser udviklingen i matchgruppe 3 fra januar 2010 til marts Som det ses af figuren har der været et stabilt niveau i antallet af borgere i match 3 i 1. kvartal efter et mindre fald fra 4. kvartal af

23 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Figur Fordeling af match 3 på alder, marts år år år år år 65+ år 18% 5% 19% 24% 34% Kilde: jobindsats.dk, opdateret 31. maj 2012 Som det ses af figuren er 19 % af borgerne i match 3 under 30 år, hvilket svarer til 22 borgere, der er midlertidigt passive i marts Det er denne gruppe af borgere, som der skal ydes en ekstra indsats for i Resultatmål 7 Resultatmål 2012 for mål 7 Der skal ydes en aktiv og støttende indsats for mindst 5 unge mellem 16 og 30 år, der er midlertidig passive i Status Målets status er, at der er blevet udarbejdet en rapport omkring match 3 med henblik på at få vurderet om borgerne er korrekt placeret i forhold til matchkategori. Konklusionen på rapporten har været, at det anses for muligt at flytte en vis andel af borgerne til matchgruppe 2. På baggrund af denne rapport vil der blive vurderet, hvordan der skal ydes en aktiv og støttende indsats overfor ungegruppen og dermed realisere målet for

24 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Tillæg nr. 3 - Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Jobcenter Faxe har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets initiativ "Stærkere ud af krisen - bekæmpelse af langtidsledighed" modtaget midler til ansættelse af en ekstra virksomhedskonsulent fra udgangen af 2010 til udgangen af Bevillingen er fordelt i forhold til Jobcentrets relative andel af dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. Faxe Kommune har modtaget kr som del i bevillingen. Midlerne skal anvendes til ansættelse af en virksomhedskonsulent, der kan hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettede aktive tilbud. Strategi for indsatsen Jobcenter Faxe har valgt at rette indsatsen mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. Matchgruppe 2 er typisk den gruppe af ledige, der har størst risiko for at blive langtidsledige. Indsatsen vil blive fordelt på opsøgende virksomhedskontakter samt virksomhedsrettet aktivering. Målet er at få skabt et øget antal pladser til virksomhedsrettet aktivering af matchgruppe 2. Det vurderes, at ansættelsen af en ekstra virksomhedskonsulent vil styrke den virksomhedsrettede indsats for borgere, som er langtidsledige eller er i risiko for langtidsledighed. Kvantitative måltal Det er målet, at der samlet set vil være næsten en fordobling af antallet af virksomhedsrettede pladser over den 4 årige bevillingsperiode fra 50 personer i september 2010 til 95 personer i december Mål Virksomhedsrettet aktivering - langtidsledighed Der skal for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (langtidsledighed) skabes 95 pladser i virksomhedsrettet forløb i december 2013, svarende til en stigning på 90 % i bevillingsperioden (fra oktober 2010 til december 2013). 24

25 Kvartalsafrapportering 1. kvartal I forhold til den ekstra virksomhedsrettede indsats er der blevet fastsat følgende mål for bevillingsperioden for kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2: Resultatmål Status for marts 2012 Måltal 20 Måltal 2012 Måltal 2013 Antal personer Kilde: jobindsats.dk, Opdateret maj 2012 Resultater fordelt på år Resultat 20 Resultat 2012 Resultat 2013 Antal personer 64 Figur 12 Udvikling og mål for Stærkere ud af krisen bekæmpelse af langtidsledighed Mål for 2012=85 Mål for 2013=95 80 Mål for 20= jan- mar- maj- jul- sep- nov- jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Kilde: jobindsats.dk, opdateret 29. maj 2012 Målet for 2012 er en aktivering af 85 personer (ikke fuldtidspersoner) i match 2 ultimo I marts 2012 er resultatet på 76 personer. 5 Ikke fuldtidspersoner 25

26 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Bilag 1 26

27 Kvartalsafrapportering 1. kvartal Beskæftigelsesudvalget 25. januar marts 12. april 19.april Dialogmøde med LBR 13. juni 8. august 29. august 24. oktober 28. november Det Lokale Beskæftigelsesråd 8. februar april 2012 Dialogmøde med BESK 23. maj 15. august 14. november 27

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013

Kvartalsrapport for 4. kvartal af 2013 Center for Social & Beskæftigelse Kvartalsrapport for 4. kvartal af 213 Status på beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune opdateret d.12. februar 214 Status på beskæftigelsesindsatsen 4.kvartal 213/sagsnr.15..-P5-2-13

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 20 Opdateret d. 6. november 20 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014

Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 Status på beskæftigelsesindsatsen 1. kvartal 2014 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan.

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 236055 Brevid. Ref. KRPE kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn/Læsø September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning november 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lolland Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Greve Endelig udgave 22. maj 2014 Indhold 1. Om resultatrevisionen... 3 2. Sammenfatning af beskæftigelsesindsats 2013... 4 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2013...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014

Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation December 2014 3. kvartal 2014 Indhold Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser af

Læs mere

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9

Notat. Udvikling: p. Niveau: n. Side 1 af 9 Notat Vejledning til opfølgningsrapport Den kvartalsvise opfølgningsrapport har fået nyt design og indhold. Det er sket som en konsekvens af de nye ministermål for 11 og et ønske om ændret fokus i rapporten.

Læs mere

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune

Resultatrevision 2009. Furesø Kommune Resultatrevision 2009 Furesø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...2 3. Resultatoversigt primo 2010...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...3

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge,. januar 8. januar UIndhold:U Ugens tema Ugens analyse HTUgens tendenserth HTal om konjunktur og arbejdsmarkedth Ugens tema:u Ledigheden steg i november til, pct., svarende

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport for marts 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Ministermål 1 Flere unge med uddannelse Ministermål 2 Indsats for ledige på kanten Ministermål 3 Færre

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Greve. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Greve Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT

STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT STARTRAPPORT JOBCENTER JAMMERBUGT januar 27 1: Indledende Hvorfor en startrapport? Pr. 1. januar 27 overgår ansvaret for beskæftigelsesindsatsen lokalt til ledelsen i de lokale jobcentre. Samtidig har

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatrevision for år 2011

Resultatrevision for år 2011 Resultatrevision for år 2011 Jobcenter Frederikssund april 2012 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) )

Ledelsesinformationsrapport december 2015 (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) 1 Ledelsesinformationsrapport december (på baggrund af seneste tilgængelige data *) ) Indhold Unge Virksomhedssamarbejde Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som andel af

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1. Resultatrevision 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Bilag 1 Resultatrevision 2012 1. Indledning Denne Resultatrevision 2012 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune

Læs mere

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015

Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. ØDF Sjælland, marts 2015 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet ØDF Sjælland, marts 2015 Et enkelt refusionssystem - med fokus på resultater Skærpet fokus på at få ledige i job Samme statsrefusion uanset forsørgelsesydelse

Læs mere

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012

Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Endelig udgave Greve Kommunes kommentarer til resultatrevision for indsatsåret 2012 Formålet med resultatrevisionen er at tilvejebringe et årligt overblik over resultaterne for beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 4/2012 ESBJERG/FANØ HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk www.da.dk HVORFOR

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2010 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2010 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2012 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Herlev. 2. status 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Herlev 2. status 2013 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, juni 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i juni 9 på 5. fuldtidsledige, hvilket er en stigning på.1

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9

Dagpengemodtagere 3) 1.431-8,9 5,0 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 416 16,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Roskilde Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Roskilde Kommune

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5

Dagpengemodtagere 3) 647-10,0 4,3 3,9 Kontanthjælpsmodtagere 448 32,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007 Nordfyn Notat til Jobcenterledelsen og LBR Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 www.nordfynskommune.dk Kvartalsvis opfølgning på beskæftigelsesplan light 2007 1. kvartal 2007

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 87.352-8,3 4,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere 37.534-22,4

Dagpengemodtagere 3) 87.352-8,3 4,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere 37.534-22,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele Landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele Landet Bruttoledige

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-3,1 7,5 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 289-3,3

Dagpengemodtagere 3) 846-3,1 7,5 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 289-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 536-3,6 4,2 4,0 Kontanthjælpsmodtagere 200-14,5

Dagpengemodtagere 3) 536-3,6 4,2 4,0 Kontanthjælpsmodtagere 200-14,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Furesø Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Furesø Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune

RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune RESULTATREVISION 2012 Jobcenter Randers Randers Kommune Side 1 af 12 1. Indledning Jobcentret skal hvert år udarbejde en resultatrevision, der redegør for resultaterne i det foregående år. Jobcentrets

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Hillerød Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Hillerød, fordelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4

Dagpengemodtagere 3) 784-10,3 5,2 4,7 Kontanthjælpsmodtagere 395 30,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 47, 211 Indhold: Ugens tema Beskæftigelsesfrekvensen er faldet mere for mænd Ugens nyhed Ændringer på beskæftigelsesområdet i Finanslov for 212 Ugens tendens Flere danskere

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010 M 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Samlet konklusion 4 Det lokale beskæftigelsesråds høringssvar til Resultatrevision 2010 5 3. Gennemgang af resultatoversigten 6 Ministermål 1: Nedbringelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4

Dagpengemodtagere 3) 844 6,2 6,8 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 302 11,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet

Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet Benchmark Greve HTK Arbejdsmarkedsområdet 2012 Hvad har vi undersøgt? Socioøkonomiske forhold: Demografi, nationalitet, uddannelsesbaggrund, arbejdsmarkedsstruktur A- Dagpenge Kontanthjælp Aktivering Rettidighed

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 18. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 18. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden Januar 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål

Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 5. marts 2009 J.nr.: 2009-0003854 Allonge til RBR/BR s Kontrakt 2009 - justering af mål Som følge af de seneste måneders hastige udvikling på arbejdsmarkedet

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3

Dagpengemodtagere 3) 846-4,0 7,6 7,3 Kontanthjælpsmodtagere 292-2,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Status for ledighed og ministermål

Status for ledighed og ministermål -netværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål - Netværksdialogmøde 2. kvartal 2014-11. marts 2014 Marts 2014

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 -

Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune. - Udgivet februar 2014 - Arbejdsmarkedet i Hjørring Kommune - Udgivet februar 2014 - 2 Indledning I januar har Beskæftigelsesrådet Nordjylland offentliggjort den årlige analyserapport. Her præsenteres de vigtigste udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 4 februar 2011 LEDIGHED OG INDSATS 211 NR. 4 februar 211 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til februar 211 Antallet af arbejdsfordelinger i 211 Efterspørgselen på

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Greve. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Greve 4. status 2012 Marts 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere