Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH"

Transkript

1 S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for Strandvænget, der tager udgangspunkt i borgernes forslag til indretning med en lokalgade. Det er aftalt med Rambøll at TSR en for alternativet ved påpegede problemer og bemærkninger, vurderes i forhold til det udbudte projekt. Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført på trin 1 (forprojekt) efter de principper og retningslinjer, som er beskrevet i Vejdirektoratets håndbog Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsrevision fra december Revisionen omfatter en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet, der vedrører trafiksikkerhed. Granskningen omfatter ikke andre projektmæssige forhold og bindinger, som f.eks. økonomi, interessentaftaler, æstetik, etc. Ved en trin 1 revision vurderes alle de trafiksikkerhedsmæssige forhold, der har betydning mht. tracering, hastighed, trafik, standard, tværprofil, krydsantal og -typer, adgangsbegrænsning, krydsninger samt sammenhæng mellem vej- og stinet samt mellem nye og eksisterende veje. Endvidere vil der være knyttet kommentarer til forhold, der bør afklares inden en revision på næste trin. Revisionen er gennemført af eksamineret trafiksikkerhedsrevisor Simon Birkebæk, Via Trafik. Projektområdet er besigtiget d. 14. februar Revisionsprocessen Rapporten er opdelt i generelle og specifikke kommentarer. 1. Generelle kommentarer vedrører forhold, der berører projektet i hele dets omfang. Det kan f. eks. være bemærkninger til principper for krydsudformning eller oversigtsforhold. 2. Specifikke kommentarer omhandler forhold, der kun berører projektet på bestemte steder. Derudover inddeles kommentarerne i problemer og bemærkninger. 1. Problemer Er forhold i projektet som kan dokumenteres at medføre en øget uheldsrisiko, og som derfor bør medføre ændringer i projektet, der kan eliminere eller afgørende formindske denne risiko. 2. Til hvert problem er der beskrevet et forslag, som kan afhjælpe

2 problemet eller alternativt mindske de sikkerhedsmæssige konsekvenser heraf. 3. Bemærkninger Vedrører forhold, der erfaringsmæssigt har betydning for trafiksikkerheden, men som ikke kan dokumenteres at føre til en forhøjet risiko for trafikuheld. 1.2 Revisionsgrundlaget Som grundlag for trafiksikkerhedsrevisionen har den projekterende leveret: - Mødereferat: NHV A Trafikomlægning af Strandvejen-Strandvænget- Ryvangs Allé Notat NHV C Etablering af lokalgade langs Strandvænget - Bilags til notat NHV C Kapacitetsvurdering som følge af stiomlægninger Derudover er der leveret følgende tegninger: Tegn. nr. Emne Mål Dato S-N-LGS-6001_A Oversigtsplan, Strandvænget - lokalgade 1: H-N-ALT-6309 Belægningsplan, Nordhavnsvej st : H-N-ALT-6310 Belægningsplan, Nordhavnsvej st : H-N-ALT-6311 Belægningsplan, Nordhavnsvej st : H-N-ALT-6312 Belægningsplan, Nordhavnsvej st : H-N-ALT-6313 Belægningsplan, Nordhavnsvej st : Side 2

3 2 Kommentarer 2.1 Generelle Problem cykelkrydsninger Cyklister der kører ad Strandvænget i østlig retning mod fx Svanemøllestranden eller Kalkbrænderigade har en øget uheldsrisiko idet de skal krydse Strandvænget/Strandpromenaden helholdsvis 2 og 3½ gange. Figur 1: Ved lokalvej - cyklisters krydsning af Strandvænget/Strandpromenaden i retning mod Svanemøllestranden (rød) og Kalkbrænderigade (gul). Det anbefales at anvende det udbudte projekt, idet cyklister mod Svanemøllestranden eller Kalkbrænderigade her kun skal krydse Strandvænget/Strandpromenaden halvt så mange gange - henholdsvis 1 og 1½ gang. Figur 2: Det udbudte projekt - cyklisters krydsning af Strandvænget/Strandpromenaden i retning mod Svanemøllestranden (rød) og Kalkbrænderigade (gul). Det udbudte projekt vurderes at medføre en bedre trafiksikkerhed for cyklisterne som følge af færre konfliktpunkter med biltrafikken. Side 3

4 2.1.2 Problem manglende cykelstier Det foreslåede projekt med lokalvej betyder omvejskørsel og mange krydsninger for cyklisterne. Cyklister mellem Kalkbrænderigade og Strandvejen/Ryvangs Allé skal således krydse Strandvænget to gange i retning mod Kalkbrænderigade og i modsat retning blive de ledt ud på en snørklet omvej ad lokalvejen. Det betyder at der er risiko for at cyklister alligevel kører på Strandvænget. Dette medfører øget risiko for trængningsuheld ved helleanlæg pga. manglende stier. Det anbefales at anvende det udbudte projekt, idet der her er enkeltrettede cykelstier langs Strandvænget. Projektet mindsker cyklisternes behov for at krydse Strandvænget. Dette tilgodeser både den gennemkørende cykeltrafik og lokaltrafikken til/fra Svanemøllestranden Problem lege- og opholdsområde Der er en øget uheldsrisiko mellem bakkende biler og hurtigkørende cyklister. Uheldsrisikoen skyldes særligt de hurtigtkørende cyklister og at de bakkende biler til/fra parceller langs Strandvænget har dårlige oversigtsforhold som følge af porte/hække. Det vurderes vanskeligt at forene en indretning af lokalvejen som et lege- og opholdsområde samtidig med at den skal fungere som en dobbeltrettet cykelsti for hurtigtkørende cyklister, der er gennemkørende mellem Kalkbrænderigade og Strandvejen/Ryvangs Allé. Det anbefales at anvende løsningen i det udbudte projekt, der ikke blander lokaltrafik, bakkende biler og hurtigtkørende cykler. I det udbudte projekt etableres cykelstier langs Strandvænget som tilgodeser sikkerheden og fremkommeligheden for den gennemkørende cykeltrafik. Der vil stadig være dårlige oversigtsforhold for bakkende biler, men antallet af potentielle konflikter og cyklister er mindre som følge af at cykelstien er ensrettet. Side 4

5 2.1.4 Problem adgangsforhold til de enkelte matrikler langs Strandvænget Bilerne holder i en skæv vinkel i forhold til Strandvænget ved udkørsel fra lokalvejen til Strandvænget. Dette betyder dårlige oversigtforhold, hvilket erfaringsmæssigt medfører en øget uheldsrisiko. Dette skyldes at trafikanten bliver nødt til at kigge tilbage (se figur 3) for at orientere sig tilstrækkeligt, hvilket kan være vanskeligt. Det forudsættes i øvrigt at støjskærm trækkes tilbage jf. oversigtsforhold som beskrevet i Rambølls notat. Figur 3: Øget uheldsrisiko fordi udkørende trafik skal "kigge bagud" for at se trafikken på Strandvænget, som de har vigepligt overfor. Det anbefales at gennemføre det udbudte projekt fordi oversigtsforholdene her ikke er reduceret i forhold til trafikken på Strandvænget. En ulempe ved det udbudte projekt er en øget uheldsrisiko som følge af bakkende biler fra parcellerne til Strandvænget. Samlet vurderes det udbudte projekt dog bedst med hensyn til at opnå god trafiksikkerhed. Side 5

6 2.2 Specifikke Bemærkning Bemærkning Ved den vestlige adgang til lokalvejen er det kun muligt at foretage højre udkørsel. Øvrige manøvrer er ikke mulige. Det betyder at adgang enten skal ske via Strandpromenaden eller Vesterled. Det betyder dobbeltrettet biltrafik på den 4,5 m brede lokalvej samtidig med dobbeltrettet cykeltrafik. Dette vurderes at medføre en øget uheldsrisiko. En mulighed for at mindske antallet af konflikter er at ensrette trafikken på lokalvejen. Det anbefales at anvende løsningen i det udbudte projekt uden lokalvej idet den løsning ikke blander lokaltrafik, bakkende biler og hurtigtkørende cykler. Ved krydsningshellen er der risiko for at ventende cyklister på vej til lokalgaden påkøres af udkørende lastbiler fra Helgoland (se figur 4). Figur 4: Slæbekurve for lastbil fra Helgoland medfører påkørsel af ventende cyklister. Det anbefales at anvende løsningen i det udbudte projekt, hvor der ikke er brug for et krydsningspunkt her. Side 6

7 3 Revisionsafhandling 3.1 Revisionspåtegning Revisionen er foretaget: Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 13 B DK-3460 Birkerød Dato: 17. februar 2014 Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor:... Simon Birkebæk 3.2 Resultatet af revisionen (udfyldes af projekterende) Projektændringer: Se indsat tekst under Projekterendes svar. Sted: Projekterende: RAMBØLL... Hannemanns Allé København S... Henrik Buus Thomsen Dato:25/ Sluterklæring Revisionen er foretaget: Via Trafik Rådgivning A/S Søvej 13 B DK-3460 Birkerød Dato: 25/ Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor:... Simon Birkebæk Side 7

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING

DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING DECEMBER 2014 SEKRETARIATET FOR SUPERCYKELSTIER FARUMRUTEN EVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 SEKRETARIATET

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation

NOTAT. Signaloptimering i Lautrupområdet. 1. Baggrund. 2. Trafikale forhold, før-situation NOTAT Projekt Signalstrategi i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Dato 2015-03-20 Til Morten Mortensen Fra Nicolai Ryding Hoegh Kopi til Signaloptimering i Lautrupområdet Dette notat beskriver kortfattet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm

Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2009. Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Rev. 15. december 2009 24. april 2009 MKK/jvl/mm Fredensborg Kommune er udarbejdet af: Fredensborg Kommune, Miljø og Teknik i samarbejde med Via Trafik. Indholdsfortegnelse 1 Indledning 7 1.1 Læsevejledning

Læs mere

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007

XHusk tilmelding til: Vejforum 2007. Ny håndbog om cykelparkering. Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik. Indeks. Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 15 Årgang 6 august 2007 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Ny håndbog om cykelparkering Århus kåret som Årets Cykelby Nyt cykelregnskab for Københavns

Læs mere

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan

Rebild Kommune Tilgængelighedsplan TILGÆNGELIGHEDSPLAN Rebild Kommune Tilgængelighedsplan Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Peter Foged

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere