Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 1.2 Valg af referent Anders Klostermann blev valgt 1.3 Valg af 2 stemmetællere. Vi finder to hvis de skal bruges 2. ens beretning for det forløbne år Efter sidste generalforsamling mødtes de valgte bestyrelsesmedlemmer og på et kort møde konstituerede de sig og følgende blev valgt: Hanne som næstformand og, Lotte som kasserer og jeg (Finn) som formand. Vi har afholdt 4 bestyrelses møder i den forgangne periode. Alle møder holdes i en altså i, undtagen mødet i juni måned, som bliver holdt på. I november valgte Menighedsrådet medlemmer til SKUGs bestyrelse, så vi kunne byde velkommen til Kirsten Trinskjær (som sad der i forvejen) og Henrik Mølvig. Medlemmerne: Der er 75 medlemmer i SKUG, hvilket er en stor tilgang i forhold til sidste år hvor vi var 54, men vi har som altid brug for en fortsat tilslutning til SKUG og derfor opfordrer vi stadigvæk folk til at melde sig ind. Det er også en af årsagerne til at vi stiller forslag om at ændre SKUGs vedtægter, hvilket vi vender tilbage til senere på dagsordenen. Bazaren: Bazaren i søndag i advent gik som sædvanlig godt. Omsætningen blev denne gang på kr. og med et overskud på kr.. Et rigtig flot resultat som var ca kr. større end sidste år. SKUG har besluttet at støtte Folkekirkens Nødhjælps arbejde, og det gjorde vi ved at overrække en check til Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik i Skovlunde med kr. af overskuddet. Der var 685 betalende gæster til julebazaren mod over 800 året før. Men vi kikker lidt nærmere på adgangsbetingelserne, da vi har konstateret at nogle blev lukket ind ad anden indgang end den officielle. Vi havde arbejdet på at få en dankortterminal tilknyttet bazaren, da vi ved at færre og færre mennesker går med mange kontanter på sig. Det lykkedes desværre ikke at få på plads, men vi forsøger igen til næste julebazar.

2 Det økonomiske resultat er meget vigtigt for SKUG, da julebazaren danner et væsentligt økonomisk grundlag som gør at vi fortsat er i stand til at vedligeholde og, men stadigvæk er det også vigtigt at holde fast i traditionen med at besøge julebazaren i Skovlunde kirke. Man møder op og hygger sig og støtter samtidig den gode sag. Men vi må erkende at det gennem de senere år er blevet svære med forretningerne der alle har åbent samtidig, men bazarudvalget gør hele tiden hvad de kan for at få nye ideer, så bazaren fortsat kan videreudvikles, samtidig med at man holder fast i nogle at traditionerne. en: en benyttes af FDF som hver tirsdag fylder alle lokalerne og til konfirmandundervisningen. Vi er ligeledes glade for at De grønne Pigespejdere så småt er startet op igen, og vi håber at de må få tilgang af nye medlemmer. Fremtidsplaner for en: Renovering af værkstedet er meget tiltrængt, men det vil først blive prioriteret, når vi har klaret de nødvendige forbedringer på. : Man kan ikke nævne uden også at nævne Jørgen Kongsted Olsen. Han er om nogen årsag til at vi i dag har dette dejlige sted i Stavnsholt. Jørgen har fra start siddet i SKUGs bestyrelse og var samtidig med til at formidle salget af til SKUG. Jørgen fortsatte med at følge SKUGs arbejde og glædede sig hver år til vores generalforsamling, som sidste gang desværre blev hans sidste. er blevet brugt af os selv eller været lejet ud stort set alle weekender i 2013 og i maj og september har der næsten været nogen alle dage. I alt har været udlejet 57 gange. På er der i årets løb blevet udskiftet køjesenge i alle fire 4- mandsrum. Køjerne er designet af os selv og hver soveplads er forsynet med LEDlys og el-udtag samt en lille hylde til briller og mobiltelefon mm. I forbindelse med opsætningen af de nye køjer er rummene blevet malet og har fået monteret el-termostat til radiatoren. Der er samtidig gjort klart til udskiftning af samtlige køjer på sovesalen. Dette forventes at kunne foregå senere i år, så også disse bliver indrettet med lys og el-udtag til hver enkelt køje. har også fået nye blandingsbatterier på håndvaskene, da disse var helt kalkede til indvendig og flere dryppede. Der har været nedsat et køkkenudvalg, der skulle se på de fremtidige muligheder, og sidst har de afholdt et køkkenmøde her i starten af februar og processen er godt i gang med henblik på at få indrettet det nye køkken optimalt. Tømreren er booket til uge 28, så det gamle køkken bliver taget ned på nedrivningsweekenden den juli. Så det bliver en stor ting at vi endelig kan få udskiftet og opgraderet køkkenet, hvilket også betyder flytning og ændring af vægge og opretning af gulv. Det er en stor flok af frivillige, der hjælper med at vedligeholde og forny på s arbejdsweekender. I sommerferien prøvede vi som noget nyt at holde

3 en hel arbejdsuge, hvor man kunne bo på og tage på arbejde derfra og så vende tilbage til arbejdsfællesskabet omkring om aftenen. Man kunne deltage en eller flere dage eller hele ugen alt efter tid og lyst. Det blev en succes, både arbejdsmæssigt og socialt. Så det er oplagt at gentage noget lignende til sommer i forbindelse med udskiftning af køkkenet. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke FDF for det store arbejde I gør på arbejdsweekenderne, det er fantastisk at se den energi der bliver lagt, samtidig med at I hygger jer, hvilket den store opbakning bekræfter. Afslutning: 2013 har været et godt år for SKUG. Vi har kunnet holde udgifterne nede samtidig med at vi har haft en god belægning på, hvilket betyder at vi endelig kan realisere vores køkkenprojekt som planlagt her til sommer. Vi har i dag nogle gode faciliteter, men som tidligere nævnt har vi store ambitioner også i årene fremover med fortsat opgradering af og værkstedet i. Rigtig mange mennesker er involveret på den ene eller anden måde og derved har medvirket til, at året er gået godt for. Det være sig ved Julebazaren, hvor en stor flok år efter år, melder sig for at hjælpe og derved medvirker til det flotte resultat, med Marianne og Nina i spidsen. Erik og kirketjenerne Oluf og Henning, som holder øje med i det daglige. hvor Marianne har opsyn og styrer den store flok, der hjælper til med at vedligeholde. Menighedsrådet og de ansatte ved Skovlunde kirke. FDF og De Grønne Pigespejdere. SKUGs bestyrelse. Alle fortjener en stor tak for jeres arbejde som er med til at sikre at Skovlunde Kirkes og fortsat kan udvikle sig. ens beretning blev godkendt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Lotte. Vi kiggede på det udleverede regnskab. Der er ikke købt inventar i 2013 da vi sparer op til nyt køkken mm. Regnskabet blev godkendt. 4. Fastsættelse af medlemskontingent. Vi havde en snak om det lave kontingent. Bestyrelsen prioriterer lidt flere medlemmer i forhold til pengene Uændret 40 kr/år

4 5. Indkomne forslag Medlemmer Nuværende tekst For at blive og være medlem af SKUG skal man være fyldt 18 år, og opfylde mindst et af nedenstående krav: Medlem af Den Danske Folkekirke og bo i Skovlunde Sogn. Sognebåndsløser til en præst ved Skovlunde Kirke. Ansat ved Skovlunde Kirke. Medlem i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Der foreslås tilføjet: Forældre til medlemmer i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Tidligere ledere i Skovlunde af et af de ungdomskorps som benytter Ovenstående ændring blev vedtaget stk. 2 - Økonomi Nuværende tekst: I økonomiske spørgsmål, udover den daglige drift, tegnes SKUG af formand og kasserer eller et tredje bestyrelsesmedlem, to i forening Foreslås ændret til: I økonomiske spørgsmål, udover den daglige drift, tegnes SKUG af 2 af følgende i forening: Bestyrelsesmedlem stk. 3 Generalforsamlingen Nuværende tekst Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 3 uger forinden i lokalt ugeblad eller kirkeblad. Dagsordenen skal udsendes til hvert medlem 8 dage før generalforsamlingen Foreslås ændret til: Indkaldelse til generalforsamling skal ske mindst 3 uger forinden i lokalt ugeblad eller på SKUGs hjemmeside (www.skug.dk). Dagsordenen skal udsendes til hvert medlem 8 dage før generalforsamlingen eller lægges på SKUGs hjemmeside (www.skug.dk). Er vedtaget Skal evalueres på næste års generalforsamling 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Keld Streitlien og er på valg og er villige til genvalg.

5 Begge blev genvalgt ved applaus. 6.2 Valg af 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er: Nina Rudbeck (1. suppleant) Nicolai Sørensen (2. suppleant) De blev valgt som 1. suppleant - Nicolai Sørensen 2. suppleant - Nina Rudbeck 7. Valg af revisorer 7.1 Valg af 2 revisorer. Nuværende revisorer er: Inge Bidstrup og Martin Juhl. Martin Juhl ønsker ikke genvalg Axel Cordes og Inge Bidstrup blev valgt ved applaus 7.2 Valg af 1 revisorsuppleant. Nuværende revisorsuppleant er Karin Bach, hun blev genvalgt ved applaus 8. Eventuelt. Der opfordres til at alle medlemmer sender Finn en mail, så vi får mailadresserne Generalforsamlingen sluttede

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler.

Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. Generalforsamling Referat Referat Ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug Søndag d. 5.oktober kl. 14 i sejlklubbens lokaler. DAGSORDEN AD PKT 1 AD PKT 2 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013.

Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Referat fra Viborg private Realskoles Ordinære Generalforsamling onsdag den 24. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen / skolelederen aflægger beretning. 3. Bestyrelsen forelægger det

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere