69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING"

Transkript

1 69. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2012 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

2 2 PROPEL Nr. 2/2012 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen får glæde af dig. PROPEL denne gang

3 PROPEL Nr. 2/ Mindeord FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Jørgen Hinrichsen død Generalforsamlingen Den 22. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg afdeling i Flyvestuen med 26 deltagere. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen og referent Aksel C. Nielsen. Flyvestuen skal flyttes ned i bygning 230. Der bliver noget arbejde med at indrette det på ny. Formandens beretning blev godkendt. Formanden mindedes den tidligere kasserer, Poul Christensen, som døde sidste år efter 35 år som kasserer i Kredsen/ Afdelingen. Den nye kasserer, Gert Rebsdorf, forelagde et revideret regnskab, som blev godkendt. Værløse Jonstrup afdeling har den 30. januar 2012 mistet et af vore meget trofaste og altid positive medlemmer. Jørgen Hinrichsen er landet for sidste gang. Jørgen Hinrichsen døde pludseligt, hvilket var et stort chok og et smertefuldt tab for familie og venner og ikke mindst for Flyvevåbnets Soldaterforening. Jørgen var en fantastisk kreativ og inspirerende person, altid villig og hjælpsom. Jørgen nåede flere hædersbevisninger i foreningen, her kan nævnes: Foreningens hæderstegn i Sølv og Trofæholder af 60 års trofæet. Jørgen var den helt store createur, der med sin store fingerfærdighed og opfindsomhed tit overraskede medlemsskaren. Jørgen fremstillede bl.a. foreningens logo i meget stor og flot udgave til at pryde facaden på vort Flyverstue Granly på FSN. Værløse. Dette var en gave fra Jørgen til nu nedlagte Københavns Afdeling i anledning af afdelingens 60 års jubilæum i år Nu pryder logoet afdeling Værløse - Jonstrups transportable bar på Pedersholm. Jørgen havde også en meget stor passion for krigshistorie og lavede en masse flymodeller og modeller af soldater i tro kopi. Han lavede også flotte skjolde og han malede navne på vores kaffekrus. Jørgen var i en årrække Messeforstander i vores Flyverstue både på FSN. Værløse og senere i Jonstruplejren. Ved årgangsjubilæerne og andre arrangementer var Jørgen altid en villig og ivrig hjælper. Jeg skal også nævne, at Jørgen også var den praktiske leder af afdelingens skydninger. Sidst men ikke mindst, skal der også lyde en tak for Jørgens store interesse i hvad der rørte sig i andre traditionsbærende foreninger og i Soldatersamvirksomheden. Han deltog gerne med stor interesse i andre foreningers arrangementer som en fin repræsentant for Flyvevåbnets Soldaterforening. Vi vil alle i afdelingen komme til at savne Jørgen Hinrichsen meget. Jørgen var det, man forstår ved en rigtig soldaterkammerat. Æret være Jørgen Hinrichsens minde! På afdelingens vegne Kurt B. Sørensen LNF Der blev herefter foretaget valg til bestyrelsen samt revisorer og suppleanter. Efterfølgende konstituerede man sig som følger: Formand: Helge Hoff. Tlf Næstformand: Renè Crone. Tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Knud Larsen, Brian Nielsen, Leo Pedersen og Finn Schjoldager. Bestyrelsessuppleanter: Ib Nielsen, Hans Jørgen Jensen og Kjeld Hansen. Revisorer: Knud Bødker og Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen. Delegerede til Repræsentantskabet: Helge Hoff, René Crone og Gert Rebsdorf. Under punktet Evt. takkede Aksel C. Nielsen bestyrelsen for det gode arbejde de udfører. Bent Hansen vil gerne, at vi takker jubilæumsudvalget for gode soldaterjubilæer. Generalforsamlingen afsluttedes med et par ostemadder og kaffe. Tak til Birthe og familien. Med venlig hilsen Helge Hoff

4 4 PROPEL Nr. 2/2012 Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV. Tlf.: , E-post: Generalforsamlingen Den 22. februar afholdtes der generalforsamling i Aalborg lokalafdeling i lokaler ved vores Flyvestue på FSN AAL, hvor 17 medlemmer var mødte op. Formanden Helge Hoff bød velkommen og stod for valget af dirigent Ivan Sørensen samt referent Aksel C. Nielsen. Formanden lykønskede og uddelte diplomer til jubilarerne. Fra venstre Helge Hoff, Aksel C. Nielsen 50 år, Bent Hansen 50 år, samt Preben Nielsen 25 år. Desværre må man eftersende 50 års medaljerne, da kvaliteten ikke var god nok. Beretningerne fra formanden og skydeudvalget blev enstemmigt godkendt. Herunder blev kasserer Poul Christensen mindet for sit virke som kasserer for lokalafdelingen gennem 45 år. Gert Rebsdorf forelagde de reviderede regnskaber, som alle blev godkendte. Herefter var der valg til bestyrelsen og efter mødet konstituerede man sig som følger: Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf.: Generalforsamling. Onsdag den 15. februar afholdt vi vores årlige generalforsamling i Beredskabsskabsstyrelsens lokaler på Simons Bakke 25, Thisted. Formanden bød velkommen og Svend Møller Pedersen påtog sig hvervet som dirigent. Formandens beretning Lørdag den 12.marts deltog vi i landsskydning i Aalborg. Vi deltog med 3 damer og 5 herrer. Veteran herre hold blev nr. 1 og fik en faneplade. Landsskytte herre veteran blev Kristian K. Christiansen og dame veteran Doris Larsen. De fik begge pokaler. Søndag den 21. august afholdt vi vores årlige Jagerskydning. Vi var 26 deltagere, og der blev brugt 231 skud. Jagerskytte blev René Crone fra Vendsyssel afdeling. Tirsdag den 23. august var vi i Hanstholm med fanen i forbindelse med, at Kronprinsparret besøgte Thy. Det var et rigtig flot syn, da Kongeskibet lagde til kaj i fint solskin. Kassereren fremlagde regnskabet, der viste et underskud på kr. 544,53 grundet indkøb af glas. Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt Til bestyrelsen genvalgtes Ingolf Bunk og Svend Møller Pedersen. Hans Jørgen Jensen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Ernst Sørensen. Bestyrelsessuppleant blev Kaj Kirk. Som revisor genvalgtes Otto Ekmann. Revisorsuppleant Ejner Jensen. Lejf Bjerg fik medalje og diplom overrakt for 40 års medlemskab. Leo Worm Jensen havde 50 års jubilæum, men var ikke tilstede. Formanden takkede for fremmødet og aftenen sluttede med kaffe og hyggeligt samvær. Med venlig hilsen Ernst Sørensen, sekretær PS. Vi afholder Jagerskydning igen den 9. september. Formand og sekretær: Helge Hoff, tlf Kasserer: Gert Rebsdorf. Tlf Skydeudvalg: Ib Nielsen, tlf Aktivitetsudvalg: Jens Aage Buhelt Bestyrelsesmedlemmer: Ivan Sørensen, Brian Nielsen,Ole Jøns Bestyrelsessuppleanter: Bernt Jensen, Knud Bisgaard Revisor: Knud Bødker, Per Simonsen Revisorsuppleanter: Knud Bisgaard og Aksel C. Nielsen Generalforsamlingen afsluttedes med hyggeligt samvær i Flyvestuen. 5. maj højtidelighed Vi mødes på Sdr. Kirkegård kl ved Arthur Dales grav, hvor der er kransenedlæggelse. Derefter fortsættes ceremonien ved Vadum kirke med kransenedlæggelse for de faldne britiske flyvere samt gudstjeneste. Alle er velkommen til at deltage i denne smukke og højtidelige ceremoni. Mvh Helge Hoff Formanden og Leo Worm

5 PROPEL Nr. 2/ FSF Karup Henning Halkjær , Mobil E-post: Hjemmeside: Generalforsamling i Karup Afdeling den 20. februar Bestyrelsesliste 2012 FSF Skrydstrup Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th, 6100 Haderslev Tlf E-post: Efter generalforsamlingen ser bestyrelseslisten sådan ud: Formand Leif Pedersen, Allégade 14, 3.th, 6100 Haderslev Tlf Næstformand Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf Kasserer Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Tlf / Fra familiefesten på Rindsholm Kro Rindsholm Kro var atter rammen om generalforsamlingen og et rekordstort antal medlemmer havde benyttet chancen og inviteret fruen med. 38 medlemmer var mødt op, så med damerne nåede middagen op på 68 personer. Og maden var som altid rigelig og helt i top, så stemningen i de hyggelige lokaler blev som en god familiefest. Efter middagen forlod damerne lokalet og generalforsamlingen kunne starte. Jens Peter og Bent Jens Peter blev valgt til dirigent og med vanlig omhu ledede han støt forsamlingen gennem hele generalforsamlingen. Formanden fik sin beretning godkendt og kassereren fulgte trop efter sin beretning. Der var ikke indkommet forslag, så næste punkt var valg til bestyrelsen. Henning Halkjær og Ole Lykkeskov Jensen var på valg og blev begge genvalgt. Bent Petersen var ligeledes på valg, men ønskede ikke genvalg, og i stedet blev Bent Ove Næsted valgt ind. Jørgen Bech Olesen blev valgt som bestyrelsessuppleant i stedet for Kurt Larsen der heller ikke ønskede genvalg. Der var også genvalg til Poul Hjorth og Vagn Sehested som revisorgruppen. Under eventuelt var der flere medlemmer der tog ordet, og afgående Bent Petersen mindede om, at der manglede en afløser for ham i Jubilæumsudvalget. Mangeårigt medlem af foreningen, C. Larsen, takkede Bent for det gode samarbejde, de gennem årene har haft, og fortalte om deres første møde. Og så var der lige en anmodning fra Museet Flyvestation Karup, at man skulle huske på dem, når der blev ryddet op i medlemmernes gamle soldaterminder. Sekretær Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Tlf / Bestyrelsesmedlem Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, 5300 Kerteminde Tlf Bestyrelsesmedlem Hans M. Henningsen, Landevejen 135, 5883 Oure Tlf Bestyrelsesmedlem Arne Andersen, Rugstedvej 21, 7100 Vejle Tlf Bestyrelsesmedlem Heine Andresen, Kirketoften 32, Hjordkær, 6230 Rødekro Tlf Bestyrelsessuppleant Frank Laursen Rybjergvej 25, 7183 Randbøl Tlf Bestyrelsessuppleant Kurt Sommerlund, Sønderbyen 25, 6534 Agerskov Tlf Revisor Eivind Knudsen, Bovænget 33, 7000 Fredericia Tlf Revisor Jørgen Fredeløkke, Nyborgvej 93 A, 5700 Svendborg Tlf Revisorsuppleant Bent Aalbæk Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Delegerede til repræsentantskabet Leif Pedersen, Jens Chr. Nielsen, Lis Yttung Jens Peter takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede klokken Og så var der ellers kaffe med damer.... og opvasken - den klarede Frode! Venlig hilsen Krølle

6 6 PROPEL Nr. 2/2012 Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens. Telefon , Mobil LA Skrydstrup fortsat Referat fra generalforsamlingen Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 21. februar i Propelstuens tilstødende lokale. Inden generalforsamlingen mødtes 26 deltagere til spisning i Skjoldstuen hvor menuen, igen i år, var skipperlabskovs med tilbehør, inkluderet en øl /vand, og en snaps. Selve generalforsamlingen blev indledt kl med 20 medlemmer fra lokalafdelingen. Til dirigent valgtes Gunner, der kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Valg af stemmetællere blev: Bent og Preben Formandens beretning: indeholdt blandt andet aktiviteterne eller manglen på samme i Grillfesten blev aflyst, grundet bestyrelsens involvering i Libyen missionen, julefrokosten blev lidt hektisk, da vi havde besluttet at den blev afholdt en lørdag. Da cafeteriet ikke ville levere maden pga. lørdag, måtte vi ud i byen og købe, med et lille tab på indtægten. Willy og Svend har været vores faste Fanebærere sidste år og de har igen været utroligt mange steder henne. Formandsberetningen blev enstemmigt vedtaget. Diplom og medlemsmedalje blev overrakt til: Svend Åge Nissen 25 år Iver M. Schmidt 40 år Dirigenten takkede for god ro orden. Derefter var der hyggeligt samvær i propelstuen. Bestyrelsen ser således ud: Formand: Poul-Erik Lund Frandsen Næstformand: Lars Høstrup Kasserer: Jan Kvist Bryde Sekretær: Niels Helge Pedersen Bestyrelsesmedlemmer: Peter Søllingvraa Willy Bondesen Bestyrelsessuppleant: Gunner L. Jensen Kritisk Revisor: Ole Lindholdt Børge Striib Nielsen Revisorsuppleanter: Bent Christiansen Haagen E. Larsen Kassereren aflagde det reviderede regnskab, der blev enstemmigt vedtaget. Indkomne forslag: ingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var: Poul-Erik Lund Frandsen, Niels Helge Pedersen, Peter Søllingvraa, Leif Pedersen, Ole Lindholt og Bent Christiansen, der alle blev genvalgt. Under eventuelt: Grillparty bliver lørdag den 30. juni. Vi skal samle mindst 35 personer, før det bliver rentabelt. a Husk tilmelding til grillparty Lokalafdelingen afholder grillparty lørdag den 30. juni kl. 13. Tilmelding absolut nødvendig. Poul-Erik Frandsen tlf: mobil: eller Jan Bryde tlf: mobil:

7 PROPEL Nr. 2/ Lokalafdeling Vandel Jens Chr. Nielsen, Vestergårdsvej 29, 6051 Almind Tlf , Mobil LA Vandel fortsat Det var ikke mange men godt Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen 10 medlemmer af Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) kunne formanden for lokalafdeling Vandel, Jens Christian Nielsen byde velkommen til generalforsamlingen. Niels M. Schaiffel-Nielsen blev valgt til ordstyrer. Han takkede for valget og gav derefter ordet til formanden. Han berettede, at aktiviteten i det forgangne år havde været behersket. Skydningen på Staldgården i Kolding var gået godt. Der havde været op til 10 deltagere fra lokalafdelingen, og selv havde han været i stand til at hente en 3. præmie hjem i den årlige konkurrenceskydning. FSF har et antal billeder hængende i de lokaler samvirket (Det er ni soldaterforeninger, der er sammen om at leje lokaler på Staldgården i Kolding) lejer på Staldgården. Han ville tilbyde Samvirket at købe dem mod at lokalafdeling Vandel får fem års gratis medlemskab af Samvirket, hvilket svarer til et beløb på kr. Fem gange i det forgangne år havde afdelingen været ude med fanen, blandt andet i Kolding, Christiansfeld og på Skamlingsbanken. Hertil kom deltagelsen i 4. maj mindehøjtideligheden i Randbøl. Beretningen blev vedtaget. Kassereren Ejvind Knudsen fremlagde det beløbsmæssigt meget beskedne regnskab, der udviste et overskud på 635,50 kr., hvilket var en betydelig fremgang i forhold til året før, hvor der var et underskud på 710,50 kr. Regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen var tilfreds med, at afdelingen havde en smule på kistebunden. Der var, man kan sige, vanen tro, ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Jens Chr. Nielsen, Arne Andersen og Flemming Theimer var på valg, det blev genvalg over hele linjen. Kristian Johnsen og Milton Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor og suppleant. Punkt syv på dagsordenen var økonomi. Her havde kassereren under aflæggelse af regnskabet foregrebet begivenhedernes gang ved at sige: Hvis vi skal det hele til at hænge sammen, skal I af med 100 kr. for at deltage i aften! ingen modsagde ham og betalte. Under det berømte punkt: Eventuelt, kom formanden i tanke om, at man jo ikke havde fået planlagt en aktivitet i det kommende år. Resultatet af denne udtalelse blev, at pensioneret seniorsergent N.M. Schaiffel-Nielsen arrangerer en rundtur på den nedlaget Flyvestation Vandel, hvor han vil fortælle om det liv, der var engang. Turen finder sted lørdag den 8. september. Eventuelle deltagere skal møde ved Egnsmuseet, Grindstedvej 30, i Vandel klokken 13:00. Transporten foregår i egne biler. Turen slutter med et besøg ved Bunkermuseet. Deltagelse i turen er gratis, men det koster 40,00 kr. at komme ind på museet, en oplevelse man ikke må snyde sig selv for. Museet har en unik samling af tyske uniformer samt en flot udstilling af kort og billeder fra Fliegerhorst Vandels første år. Som afslutning på generalforsamlingen overrakte formanden 40-års tegnet til Arne Andersen, hvad der blev hilst med klapsalver. Formanden kunne herefter takke for god ro og orden, hvorefter man gik over til hyggelig snak og smørrebrød. Smørrebrødet blev piftet op af at kassereren Ejvind Knudsen gav en snaps i anledning af at han dagen efter fyldte 75. Jens Chr. Nielsen hæfter 40 års tegnet på Arne Andersens bryst. Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: Ja så fik vi overstået generalforsamlingen, den forløb i god ro og orden efter reglementet. Alle på valg modtog genvalg, så vi fortsætter med samme bestyrelse endnu en periode. Det vil sige Formand Lis Yttung Næstformand Halfdan Jørgensen Kasserer Jens Yttung Bestyrelsesmedlem Bent Christensen Revisor Jørn Nielsen Aftenen sluttede med en gang gule ærter med alt tilbehør. Derefter var der almindelig hygge på programmet. Godt skudt Endvidere blev der overrakt præmier både for skydning for hold hvor Vestjysk som sædvanlig modtog endnu en faneplade som bedste hold og Bent T. Christensen fik vandrepokal som bedste individuelle fritstående trods det at han godt kunne skyde med anlæg hvis han ellers ville (han er årgang 1945), men det er han ikke interesseret i. Bowling Næste arrangement er en gang Bowling i Grindsted. Det bliver fredag d. 13. april. Vi mødes i Lyngbowl Grindsted kl , så bowler vi fra kl. 20 til 21. Derefter er der mulighed for kaffe eller en øl/vand samt hyggesnak. Tilmelding til Bowling i Grindsted skal være mig i hænde senest onsdag den 11. april på tlf eller eller Flyvetur I juni eller august tager vi igen turen til Vamdrup, med håb om godt vejr så vi kan komme ud at flyve med Helge og hans piloter, så hold øje med bladet hvornår det bliver. a

8 8 PROPEL Nr. 2/2012 Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Vi afholdt ordinær generalforsamling d. 9.februar Bestyrelsen 2012: Formand: Erik Krogsriis Kasserer: Henning Jensen Sekretær: Klaus Henriksen Revisorer: Vagn Krogsriis og Svend Åge Larsen Fanebærere: Erik Krogsriis og Vagn Krogsriis Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Lokalafdeling Sydfyn Bent Aalbæk-Nielsen, Gartnervænget 41, 5874 Hesselager Tlf Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med bowlingen den 21. februar og som sædvanligt uden den store tilslutning. Og bestyrelsen er uændret. I sin beretning omtalte formanden den skulptur til hæder for danske udsendte til verdens brændpunkter, der nu er ved at være færdig, og som vil blive afsløret i forbindelse med årets march til Krigergravene i Svendborg Kristi Himmelfartsdag. Formanden opfordrede til stor opslutning ved denne begivenhed. Keglerne falder som næsten aldrig før i Lokalafdeling Sydfyn. Om tirsdagen i de lige uger mødes vi fortsat en ganske stor flok kl til bowling i Bowl n Fun på Nyborgvej 4 i Svendborg. Men der er stadig plads til flere det er bare et spørgsmål om, hvor mange baner, vi skal bestille. Og netop a.h.t. antal baner beder vi nye bowlere om at tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf Aktivitetsoversigt 2012 Bowling Alle tirsdage i lige uger (undtagen uge 54) kl i Bowl n Fun, Nyborgvej 4 i Svendborg. Nye deltagere bedes tilmelde sig senest søndagen før til Hans Henningsen på tlf April 17. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense En lang og kold march Kaptajn O. V. Pedersen fortæller om general C. Hegermann Lindenkrones 4. divisions march fra Dannevirke til Mors i februar Mindre kendte tildragelser fra marchen vil blive fremført. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) Maj 8. Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn Kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Derefter et foredrag. Der kan parkeres bag gymnastiksalen 17. Kr. himmelfartsdag. March til Krigergravene på Svendborg Kirkegård med kransenedlæggelse på bl.a. de allierede flyveres grave. Endvidere afsløring af skulptur til ære for danske udsendte til verdens brændpunkter Der mødes på Torvet i Svendborg kl Juni 15. Valdemarsdag kl i Den Fynske Landsby, Odense. Der mødes med faner kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. August 28. Idrætsskydning i Christiansminde, Svendborg September 5. Flagdag for Danmarks Udsendte. Arrangement ved æres-skulpturen på Svendborg Kirkegård. Nærmere om arrangementet vil fremkomme. 6. Udflugt sammen med Folk og Forsvar Nærmere oplysninger og tilmelding, kontakt Chr. Laursen telefon Fugleskydning i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn (SFF). Kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard med morgenkaffe, salg af skydelodder. 12. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense Th. Sneum, Danmarks glemte superspion Lektor N. P. Fredriksen beretter om spionen, der begyndte sin odyssé ved Sanderumgaard. Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) November 13. Foredrag kl på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense Dresden i flammer Løjtnant V.S. Hansen vil berette om tredagsbombardementet af Dresden i februar Entré: 25 kr. for ikke-medlemmer af Fyns Militærhistoriske Samling (HISAM) 14. Markering af Slaget ved Nyborg Det store SFF julebanko på Dannevirke, Sdr. Boulevard i Odense Spillet begynder kl præcis. Lokalafdeling Kalundborg Ole B Jakobsen, Gl. Rørbyvej 29, 4400 Kalundborg Tlf.: , Mobil E-post: Generalforsamlingen ganske kort Lokalafdelingen har holdt generalforsamling med gule ærter. Der var mødt 60 % af medlemmerne, og der var genvalg til bestyrelsen. Årets sommertur Der arbejdes på en sommertur til Nekselø den 4. august, men derom senere. Med hilsen Bestyrelsen

9 PROPEL Nr. 2/ FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf.: , Mobil: , E-post: Generalforsamlingen den 15. februar 27 medlemmer deltog. 1. Vores Afdelingsformand Jørgen Amonsen bød velkommen og gik straks over til at bede medlemmerne om at rejse sig for at mindes vores mangeårige aktive medlem Jørgen Hinrichsen der i slutningen af januar pludselig afgik ved døden. Efter et minuts stilhed gik formanden over til Valg af dirigent: Søren Eibak blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 2. Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning for 2011: Den 23. februar afholdte vi generalforsamling på Pedersholm. Den 03. marts holdt KSS generalforsamling på Kastellet. Den 04. maj blev der afholdt en mindehøjtidelighed med fane i Frederikssund Kirke med efterfølgende samvær i kulturhuset Elværket. Den 05. maj blev fanen luftet ved Minen på Frederikssund Havn med efterfølgende samvær på Pedersholm. På Valdemarsdag den 15. juni var fanen med i Holmens kirke og senere på ugen var der forsvarets dag på Kronborg, den 19. juni, til et meget vellykket arrangement, som det kun kan anbefales at deltage i næste gang. Den 25, juni var alle sejl sat til ved vores årlige grillparty på Pedersholm, og der blev hygget på livet løs i det dejlige vejr. Den 29. juni deltog jeg i Veteranhjem Københavns generalforsamling på Frederiksberg slot. Den 25. juli fejredes Isteddagen, og efter at Løven er flyttet til sin oprindelige plads på Flensborg Kirkegård, fejrer vi den på Mosede Fort, med fuld musik og kanonskydning. Den 17. august havde vi bestyrelsesmøde hvor vi skulle forberede årgangsjubilæet den 3. september. Årgangsjubilæet blev afholdt den 3. september og vi blev begunstiget af et fantastisk flot vejr. Mit indtryk er at alle syntes at det var en god dag. 5. september deltog vi i den Nationale Flagdag og officielle indvielse af Monumentet for Faldne Udsendte i International Tjeneste efter Samme dag deltog vi også på Frederiksberg Rådhus ved Soldaten og Orlogsgastens Dag, med afslutning ved en reception på Christiansborg Slot. Den 1. oktober var de delegerede til repræsentantskabsmøde på Veteranhjem Fredericia. I anledning af Våbenstilstandsdagen under 1. Verdenskrig, den 11. november deltog vi med Mogens Billekop ved fanen, på DADV s Lille Kransetur og den efterfølgende søndag den 13. var vi af sted på DADV s Store Kransetur, en tur jeg varmt kan anbefale, da den både er højtidlig og hyggelig. DADV står for De Allieredes Danske Våbenfæller. Den 30. november samledes en lille håndfuld medlemmer til årets julefrokost, og det er synd at der er så få der deltager, for de ved ikke hvad de går glip af, da man morer sig gevaldigt. Et af vores medlemmer Sven Hansen fyldte 75 og havde kaldt til gilde, hvor nogle af os mødte op og fik en hyggelig eftermiddag. Dette er hvad der er foregået i det forløbne år. Beretningen blev godkendt med akklamation. 3. Regnskab: Regnskabet blev udleveret og godkendt. 4. Indkomne Forslag: En ansøgning fra en lokalafdeling om Bespisning med ledsager, blev henvist til behandling i Afdelingsbestyrelsen. 5. Valg af Formand, Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter: Formand Jørgen Amonsen blev valgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Sørensen og Torben Ek blev valgt for 2 år. Bestyrelsessuppleant: Ole Andersen blev valgt for 2 år. 6. Kritisk Revisor: Lars Jacobsen, blev valgt for 2 år, og Anker Andersen for 1 år 7. Kritisk Revisorsuppleant: Finn S. Hansen valgt for 2 år. 8. Eventuelt: Herunder blev der overrakt diplomer og medaljer til jubilarerne: Hans Jakobsen, 65 år, Ole Alstrup, 50 år, Ole Sørensen, 40 år, Finn S. Hansen, 40 år (efter anskrig), Ernst Hauge, 25 år M. Vienholt, 25 år, Dan Vest, 25 år En af deltagerne i generalforsamling, var Major Hilmar K. Jørgensen. Majoren fyldte 100 År i januar måned i år og blev indkaldt i Han forærede os sin Udgangsuniform med tilhørende kasket. Det er en spændende gave at modtage. Tak for den. Hvis du vil vide mere om majorens spændende liv, så slå op på side 29 i februar nummeret af bladet FLYVEVÅBNET. Der blev mindet om følgende arrangementer: Busturen den 15. april med KSS. Se forrige nr. af PROPEL Kastelsturen den 19. maj, hvor vi få en rundvisning og ser steder du normalt ikke kan komme til at se. Læs mere efterfølgende i dette blad. KSS Skydningen den 24. februar. I år foregik skydningen med de andre københavnske soldaterforeninger langt ude på Ama r. Kun to fra FSF var mødt op og Til Tiden, som de meddeler over højttaleren i de københavnske S-tog. Det var Ole og Mig Selv. Vi fik en bajer ved baren i det hyggelige klubhus, og efter en masse snak med hinanden samt situationen i Danmark, skred vi til middag ved de veldækkede borde. Menuen stod på gule ærter som vor mor troede hun havde lavet det - med både fersk og røget flæsk ad libitum. Det var kræs for kendere. Derefter gik vi over til skydningerne. Der var individuel skydning både fritstående og veteran, samt holdskydning. Da vi jo kun var to fra FSF, kom vi kun til at skyde individuelt. Jeg håber vi kan blive fire skytter mere næste år så vi kan stille et hold. Lånegeværerne var blevet indskudt af Michael fra Pionerforeningen, det gjorde han så godt så vi begge skød det bedste resultat nogen sinde. Ole skød 189 og jeg 196 point. Aftenen sluttede med præmieoverrækkelser. Tak til alle skytterne og Peter Parbst samt hans kone Lone for et godt og hyggeligt arrangement. Stuehygge 18. april, 16. maj og 20. juni, hygger vi fra kl. 19 i Soldaterstuen på Pedersholm. Men af hensyn til indkøb og bordopstilling, skal du fremover senest dagen før, huske at tilmelde dig til Kaj Clausen på telefon eller på mail: Adressen er stadigvæk: Roskildevej Frederikssund. Vi bor stadig i den højre fløj, opgang A 1. sal Lokale 2. Du kan tage bus 312 fra Frederikssund Station kl. 18:53, eller bus 312 fra Ølstykke Station kl. 19:02, men så er du først fremme kl. 19:22. a

10 10 PROPEL Nr. 2/2012 FSF Værløse-Jonstrup fortsat Guidet tur på Kastellet i København Den 19. maj inviterer FSF til en spændende rundvisning på Kastellet. Vi mødes ved Kongeporten, det er porten der vender mod Esplanaden, kl.10 præcis. Her vil en guide fra Kastellets Venner tage imod os, og guide os rundt. Vi kommer til at se mange spændende steder og høre ligeså mange spændende beretninger. På rundvisningen hører vi om Kastellets historie, ser den gamle arrest og cellen, hvor Struense sad, føler gyset i Krudttårnet, der også er blevet anvendt som fængsel, besøger kirken, Den Historiske Samling og ser, hvordan soldaterne boede i midten af 1700-tallet. Hvis tiden tillader det, ser vi måske også Københavns sidste mølle indvendig. Møllen, en ottekantet hollandsk gallerimølle i fem etager, er fra 1847 og har indtil 1908 stået for melforsyningen til Bageriet i Søndre Magasin. Turen koster 50,- kr. og du er velkommen til at ta flere deltagere med. Måske møder du også hyggelige deltagere fra andre enheder. Tilmelding og betaling til Michael Bedsted senest 6. maj på konto i Danske bank: Reg.nr konto mærket med deltagernavn og arrangement dato. ( ). Vi har lavet en aftale med Café Petersborg, om at du/i efter rundvisningen kan besøge cafeen og købe 3 snitter for 84 kr. Mad og drikkevarer afregnes direkte på Cafeen, som ligger 15 minutters gang fra Kastellet, i Bredgade 76, lige rundt om hjørnet ved Esplanaden. Café Petersborg er en af Københavns allerældste restauranter, og et perfekt sted for vores sociale samvær. Historien går helt tilbage til midten af 1700-tallet, hvor også ejendommen er opført. Det russiske navn, Petersborg, kommer sig af, at det russiske konsulat i sin tid havde til huse i ejendommen, og at mange russiske søfolk, fortrinsvis fra Skt. Petersborg, anløb Københavns Toldbod og fik stillet sulten og slukket tørsten i disse lokaler under deres landlov. Mange berømte danskere og udlændinge har besøgt stedet. En af de kendteste er Hillary Clinton, der tilbragte én dag i Danmark i 1995, og valgte at spise her. Har du spørgsmål om turen eller vil tilmelde dig til spisningen, så ring til Torben Ek på Telefon: ml. kl. 17 & 19. Tilmelding til spisning, med angivelse af navn og antal personer, kan også gøres på mail; Tilmelding er bindende. Grillfest Afholdes i år den 30. juni. Tilmeld dig selv og gerne en ledsager allerede nu, da der bliver rift om pladserne. Sidste år var der fuldt hus. Prisen vil blive ligeså fornuftig, som ved tidligere arrangementer. Du tilmelder dig til Kaj Clausen på telefon eller på mail: Åbent Hus Det sker på FSN Ålborg den 10. juni. Årgangsjubilæet 2012 Bliver afholdt i Jonstruplejren lørdag den 1. september. Alle medlemmer er velkomne. Se annonceringen i et af de senere numre af PROPEL. Koncerter og særlige arrangementer på Kastellet Store Bededagsaften den 3. maj kl Se også: Københavnske Soldaterforeningers Samvirke. Aktivitetetskalender: 05. juni fra kl. 10, Navy Day, Dragør Fort & Gl. Færgehavn 15. juni kl.19, Valdemarsdag, Holmens Kirke 17. juni kl. 09:20, Forsvarets Dag, Helsingør/Kronborg Du kan selv holde dig orienteret på: Lokalredaktør Torben Ek Foto: Kurt Sørensen & Erik Sørensen Så fik Fennec ny farve Af N.M. Schaiffel-Nielsen. Foto Kim Zimmermann Da den første AS-550C2 Fennec kom til Danmark den 15. august 1990 var den malet med farverne stærk grøn og sort i camouflagemønster. Nu er helikopterne malet om. P-339 er som den første blevet ensfarvet grøn. Air Force med eget ministerium På en rundfart i New Delhi så vi pludselig 3 jagerfly inde i en forhave. Det viste sig, at bygningen bagved var det Indiske Flyvevåbens Ministerium. Lidt større forhold end i Danmark. Ernst K. Udvalgsformand søges Flyvevåbnets Soldaterforening (FSF) søger ny udvalgsformand til jubilæumsudvalget. Stillingen er ulønnet, dog gives der tilskud til telefon og internet. Arbejdet består i udsendelse af indbydelser til soldaterjubilarerne, at modtage tilmeldelser og registrere dem til flyvestationerne i august september. FSF betaler papirmateriel og frimærker og hvis det ønskes stilles PC og printer til rådighed. Udvalgsformanden er medlem af forretningsudvalget og deltager i udvalgets møder. Arbejdet er virkelig interessant og du får en stor berøringsflade med tidligere flyversoldater og et tæt samarbejde med de Flyvestationsafsnit hvor jubilæerne skal finde sted. Det vil være en stor fordel, hvis du har været indkaldt til Flyvevåbnet og har været konstabel eller befalingsmand. Nærmere oplysninger hos nuværende udvalgsformand Bent Petersen tlf eller forretningsfører Harry Sørensen tlf

11 PROPEL Nr. 2/ Ny forretningsfører Mærkedage april-maj 85 år /48 Vagn Aage Hansen, Fjordvænget 4, 6300 Gråsten 80 år /53 Ib Poulsen, Byvænget 2N, 8960 Randers SØ /54 Verner Jensen Dige, Carstensensgade 84, 6270 Tønder /52 Rasmus Sørensen, Damgårdsvej 23, 8260 Viby J /53 Niels Egon Sørensen, Drosselvej 5,st.th., 7330 Brande 75 år /56 Svend Erik Gårdsvig, Ørbækvej 29,st.th., 7330 Brande /56 Mogens Birch Hansen, Indelukket 10, 4100 Ringsted /57 Knud Arthur Rosenberg Larsen, Ellinge Skovvej 69, 4573 Højby Sj /57 Poul Børge Lund Christensen, Strandvejen 17,1, 8400 Ebeltoft /56 Søren Frank Sørensen, Stadion Alle 3, 7330 Brande /57 Knud Rasmussen, Dybendalsvej 54,01,tv., 2720 Vanløse Ove Kristensen I Flyvevåbnets medarbejderblad Flyvevåbnet annoncerede FSF i december efter en person, der kan afløse foreningens mangeårige forretningsfører Harry Sørensen. Blandt den lille håndfuld ansøgere der var til jobbet, har forretningsudvalget valgt at ansætte Ove Kristensen fra Odense. Ove er 66 år og handelsuddannet. Han har aftjent sin værnepligt i Karup, og har arbejdet på en møbelfabrik, ved Fyns Amt og ved Phønix i Vejen inden han i 1997 startede egen virksomhed med forhandling af tagmaterialer, som har haft intil sidste år. De kommende måneder skal Ove bruge på at sætte sig ind i de mange opgaver, som Harry lidt efter lidt overlader til ham. Samtidig har forretningsudvalget fundet det passende at udskifte det efterhånden aldrende kartoteksprogram, som hidtil har været brugt til at holde styr på medlemmerne, og det tager helt sikkert også en del tid at sætte sig ind i både kartotek og program. Men Ove går fortrøstningsfuld til opgaven. - I mine år som erhvervsdrivende har jeg fået en del rutine inden for edb, som jeg tror kan komme Flyvevåbnets Soldaterforening til gode, siger den nye forretningsfører. Redaktionen ønsker Ove Kristensen velkommen og al mulig held og lykke med den nye stilling. 70 år /63 Bent Christiansen, Borgergade 22, 4241 Vemmelev /63 Jørgen Wilson, Maglebo 6,st.th., 2770 Kastrup /61 Leif Kjeldsen, Præstetoften 15, 7800 Skive /59 Jørn Mikkelsen, Søbyvej 61, 8300 Odder /61 Henning Halkjær, Vinkelvej 3, 7870 Roslev /61 Tage Larsen, Møgelmosevej 44, 9310 Vodskov /62 Poul Verner Nehls, Gartnerjorden 34, 7800 Skive /61 Kristian Bak, Sanglærkevej 3, 8800 Viborg /61 Jørgen Jørgensen, Syvstjernen 17, 5330 Munkebo /61 Egon Jensen, Malurtvej 15, 9330 Dronninglund /59 Jens Lyhne Ivar Thøgersen, Brandts Vænge 15, 3460 Birkerød /62 Hans-Ove Kristensen, Kvalsholmvej 29, 7451 Sunds /61 Bent Henning Lorentzen, Ærøvænget 24, 7000 Fredericia 65 år /68 Svend Aage Pedersen, Sletmadevej 6, 6040 Egtved /67 Niels Jørgen Riis Søndergaard, Stokrosevej 3, 7800 Skive FHV Heine Andresen, Kirketoften 32, 6230 Rødekro feb./69 Viggo Offersen, Præstevænget 11, 7870 Roslev /66 Niels Christian Ravn, Ribesvej 4, 7470 Karup /67 Karl Olaf Kruse, Ryets Møllevej 43, 6100 Haderslev /67 Andre Norsk Nielsen, Mjølsvej 37, 6230 Rødekro /67 Erik Jensen, Roskildevejen 319,01, 4390 Vipperød 60 år feb./72 Jens Ravnborg, Klosterborg 22, 8900 Randers maj/72 Morten Mortensen, Kærvej 86, 8722 Hedensted aug./72 John Günthel, Rue Buisseret 24, B-7061 Casteau-Belgien maj/70 Jens P K Larsen, Bækvejen 9, 4990 Sakskøbing maj/72 Elo Ivan Engelund, Obdamsalle 31, 2300 København S nov./76 Hans Jørgen Espersen, Holmelundsvej 26, 8382 Hinnerup feb./74 Hans Erik Pedersen, Holebyvej 6, 4894 Øster Ulslev 50 år maj/83 Gunner Johannsen, Borrevej 3, 8850 Bjerringbro uk/83 Rikard Berg, Haderslevvej 50,st., 6200 Aabenraa maj/83 Preben Christensen, Bocks Bjerg 13A, 8300 Gråsten maj/82 Claus Erik Pedersen, Marrebæk Norvej 10, 4873 Væggerløse aug./80 Mogens Kodahl, Tranevej 19, 6500 Vojens nov./82 Niels Christian Madsen, Åkirkevej 17, 6851 Janderup Vestjylland aug./79 Per Nielsen, Toftegårdsvænget 305, 3780 Fredensborg 40 år feb./92 Søren Laursen, Aldersbrogade 49,03. th., 2200 København N Husk at du selv skal meddele det til forretningsføreren, hvis du ikke ønsker dine runde fødselsdage offentliggjort i PROPEL. Soldaterjubilæer 2012 Værløse: Karup: Skrydstrup: Aalborg: lørdag den 1. september lørdag den 15. september lørdag den 22. september lørdag den 22. september Notér datoen nu og se annoncen i næste PROPEL

12 12 PROPEL Nr. 2/2012 Elegante nyheder fra effektudvalget Effektudvalget har været på jagt efter nye artikler til dig. Øverst: Flot pennesæt - kun 75,- kr. Regnjakke - 265,- kr. Fritidsdragt med refleks - 500,- kr. Til højre: Poloshirt - 125,- kr. Herunder: Slips inklusiv slipsenål - 165,- kr. Keramikkrus - 250,- kr. Priserne er kun vejledende - spørg i afdelingen! Se større fotos, størrelser og de mange andre artikler på PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen på side 2. Det indsendte skal være redaktionen i hænde senest på den angivne dato. Sikreste og hurtigste metode til indsendelse af stof er: Tekst: Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en E-post til eller i nødstilfælde: Send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder: Digitale fotos i JPG- eller TIF-format, indtil ca. 5 MB til Over 5 MB i alt: på CD-rom samt papir-billeder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder og CD-rom er returneres kun på forlangende. Hjemmesiden: Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til E-post adressen: Adresseændring meddeles til forretningsføreren. Se adr. nedenfor. Artikler optaget under navn står for de enkelte indsenderes egen regning og kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold aldrig udelades. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand: Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød, Tlf.: , E-post: Næstformand: Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg, Tlf.: , mobil E-post: Forretningsfører: Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring, Tlf.: , mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget: Formand: Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle, Tlf. og fax: , mobil , E-post: Redaktionsudvalget: Formand: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: PR-udvalget: Formand: Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens, Tlf.: , E-post: Skydeudvalget: Formand: Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring, Tlf.: , E-post: Effektudvalget: Formand: Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst, Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL: Ernst Kronvold Frederiksen, Tlf.: , E-post: Ansvarshavende redaktør: Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse, Tlf.: , E-post: FSF s hjemmeside: - E-post:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste.

- arbejde aktivt for at forøge foreningens medlemstal. - udøve PR-virksomhed til foreningens bedste. Afsnit: 17.0. Afdelingerne/Lokalafdelinger Dato: 8. april 2008 Side: Enhver afdeling/ lokalafdeling skal ledes af en bestyrelse, som det fremgår af foreningens love 11. Afdelingsbestyrelsens pligter fremgår

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning.

PROPEL WANTED. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. Marts 2013. 70. årgang Nr. 2. Generalforsamlinger. Alvorlig efterlysning. WANTED PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2013 70. årgang Nr. 2 Generalforsamlinger Side 3-11 Alvorlig efterlysning Side 7 Foto: Krølle PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere