Biofag. Nr.4 september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.4 september 2014"

Transkript

1 Biofag Nr.4 september 2014

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Store Gribsø Svend Erik Nielsen, 2014 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Kasserer: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Jesper Ruggaard Mebus Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Revisorer: Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 6 Nyt fra fagkonsulenten 10 Indkaldelse FaDB-generalforsaml. 11 Biokonference Regnskab FaDB-kurser Budgetforslag FaDB 13 Beretning for Nucleus Årsberetning FaDB Ti år med Biologiolympiader 20 Kursuskalender 24 Anmeldelse: 50 opdagelser 27 Anmeldelse: Kærlighedens kemi 30 Anmeldelse: Biologi i udvikling 31 Anmeldelse: Molekylærbiologi Den tørre natur skal have et løft 38 Kursus: Eksperimentel gentek. 39 Kursus: Bananfluers genetik 40 Konference: Bioteknologi 41 Kursus: Madagascar 42 Kursus: Økotoksologi SvenD Erik Nielsen 2014

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Om at stå på mål Sommeren har været en tid hvor det almene gymnasium har været i vælten rigtig mange gange. Det startede på Folkemødet i Allinge midt i juni, med en paneldebat mellem bl.a. Christine Antorini (S); Kristian Jensen (V) og den nye rektor formand om hvordan man kan flytte de unges søgning væk fra det almene gymnasium over mod erhversuddannelserne. Helt tydeligt at det er en torn i øjet at det almene gymnasium er så stor en succes og at så mange unge vælger stx. Derfor argumenteres der med at nu må vi have indført adgangskrav til gymnasiet. Med avisoverskrifter som: Gymnasiet en pølsefabrik og nu må vi have en værdidebat om at gå i gymnasiet, har problematikken været fortsat sommeren over i de danske medier. Parallelt med har debatten om at Europas naturvidenskab står over for store udfordringer og at der er behov for en styrkelse af fagligheden på de danske universitetsuddannelser. Fagligheden skal styrkes, hvis vi fremover skal kunne stå distancen med Kina. Men hvad menes der egentlig med faglighed? De færreste kan være uenige i at, uddannelser bør have en høj kvalitet, men hvilken? I en undersøgelse hvor man har spurgt 156 medlemmer af Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) og en række forskningsledere, om hvad der generelt kan styrke de danske universitetsuddannelser for det danske arbejdsmarked, svarede næsten 80 procent, at det vigtigste var en styrket faglighed. På en delt anden plads kom studieophold i udlandet og praktikforløb. I et andet debatindlæg siges det at naturvidenskabeligt talent søges og som formanden for Carlsbergfondet professor Flemming Besenbacher siger: det er nødvendigt, at vi i langt højere grad fokuserer indsatsen og differentierer undervisningen på universiteterne. Der skal satses på at finde og udvikle de bedste 5 procent, mener han. Midt i juli kunne man i den levende under overskrifterne Unge vælger studie med hjernen og Færre unge søger ind på universiteter læse at: Tendensen er, at unge med deres studievalg viser, at det er slut med at vælge alene med hjertet og sigte mod en lang uddannelse for at realisere sine drømme. Risikoen for at stå med en uddannelse, der ikke kan bruges, får unge til at vælge hjernen til og sigte mod uddannelser, hvor chancen for at få et arbejde bagefter er større. Det ses i tallene, at søgningen til de tekniske uddannelser stiger, og at humaniora samlet har fået færre ansøgere i år. Måske kan man via disse debatter få en indikation på hvad det er vi som gymnasielærere kommer til at stå på mål for fremover. For der er jo et ordsprog som siger at når det regner på præsten, så kommer det til at dryppe på degnen. Hvis universiteterne er præsten så er gymnasierne degnen. Så fremtiden siger måske adgangsbegrænsning til gymnasiet og fokus på øget faglighed, kernefaglighed og talent udvikling. Allerede nu bruger vi megen tid og penge på at udvikle talenter ved forskellige talent konkurrencer og olympiader. Godt så, elementer vi godt kender til, men som fremover måske kan være med til at ændre, det gymnasium vi kender nu, radikalt, med oprettelse af eliteklasser fx indenfor naturvidenskab ala Team Danmark klasser som vi kender det fra idræt. Her kunne 4

5 man vel med rimelighed spørge om hvilke kompetencer der er i spil når talen falder på styrket faglighed? Er det bestemte kompetencer vi er på udkig og jagt efter? Tæller de eksperimentelle kompetencer som oppebæres i biologi mon med når vi taler om elite? Måske bliver vi klogere på dette i løbet af efteråret, hvor Antorini har bebudet at der kommer et udspil til kommende ændringer på det gymnasiale område. Spændende! Hvis der i den forbindelse skulle blive brug for indspark så stiller bestyrelsen gerne op. Flere faglige foreninger oplever i disse tider en vigende søgning til de faglige kurser som de organiserer. Kursus aktiviteten i FaDBkurser viser at medlemmerne stadig gerne vil på kursus og blive inspireret, så vi kan melde hus forbi og vi må håbe at aktiviteten ikke vil falde når det første års timetælleri har set dagens lys om kort tid, da udbud af efteruddannelse jo er en af kerneydelserne i de faglige foreninger. Fremover vil det i øvrigt være således at der vil blive to priser på kurserne en pris for medlemmer og en pris for ikke medlemmer. Medlemmer af FaDB vil også fremover have fortrinsret ved kursus tilmelding. Allerede nu vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at den årlige generalforsamling som finder sted i forbindelse med årets biokonference afholdes den 2. Oktober i Odense. Det er en unik chance for at møde kollegaer fra rundt om i landet. Konferencen har i år to temaer: økotoksikologi og Liv/kunstigt liv. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig på vores hjemmeside Vel mødt i håbet om et godt nyt skoleår WORKSHOP 2014 Kom og prøv Edvoteks nye PCR kit til PTC smagstest Tid og sted Vestdanmark - den 7. november 2014 i Vejle Østdanmark - den 10. november 2014 i Nærum Sidste tilmelding er den 24. oktober 2014 Maks 16 deltagere pr. hold Underviser Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium suppleret af Susanne Smerup Welk, produktchef hos Frederiksen Tilmelding og yderligere info på frederiksen.eu (QR-koden) eller send en mail på A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Samsøvej Hinnerup Biofag_juni_2014.indd 1 17/06/

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Jeg håber skoleåret er kommet godt i gang på skolerne, og i har fået nogle dejlige nysgerrige nye elever. Skoleåret kommer til at byde på flere interessante emner. Innovation 18. og 26. september afholdes to konferencer om innovation i fagene, herunder biologi. Program er udsendt til skolerne. Baggrunden er materialer udviklet af en arbejdsgruppe som har arbejdet det sidste halve år med. Der vil være eksempler på innovationsorienterede temaer og mindre forløb. Der vil også være nogle principielle overvejelser om hvordan innovation spiller sammen med de faglige mål i biologi, progression og mundtlig prøve. Materialerne fra konferencen vil være tilgængelige på emu en efterfølgende. Samtidig foregår der forsøgsarbejde og efteruddannelse i flere andre sammenhænge, så vær opmærksom på hvad der hvad der dukker op af interessante tilbud. Innovation skal udfoldes i biologiundervisningen fremover, i forlængelse af uddannelsernes formål. Der er oplagte måder at gøre det på, som spiller godt sammen med faglighed, og dem skal vi have frem. Udviklingstiltag i foreningen I regi af foreningen kører der flere spændende udviklingsprojekter, som udmøntes i faglige kurser. Et af de næste er en bioteknologikonference i Solrød, november, som jeg vil anbefale at deltage i. Se annoncen andetsteds i bladet. Vi skal fortsætte med at udvikle det regionale faglige og kollegiale fællesskab i foreningen. Det var meget udbytterigt for mig (og hyggeligt) at være med til flere regionale eftermiddagsmøder sidste år. Jeg håber vi får disse aktiviteter udviklet yderligere i det kommende skoleår. Vi har haft møder om skriftlighed, i Nordjylland er der afprøvet et koncept for del og stjæl -møde, som andre evt. kan trække på og måske kunne innovation være et nyt emne til regionale møder. Efter september har vi som nævnt materialer at tage udgangspunkt i. SRP Om ganske kort tid får eleverne deres SRP-opgaver udleveret. Biologi er traditionelt godt repræsenteret, og i kombination med mange forskellige fag. Jeg vil opfordre interesserede til at lade sig indberette som censorer. Det kan være både i biologi og bioteknologi, og jeg vil gøre opmærksom på at man også kan 6

7 lade sig indberette som censor i større skriftlig opgave på HF. Hvis I lader jer indberette i mere end et fag, vil jeg gerne have et praj om hvilket fag I prioriterer højst. Beskikkelse sker nemlig til hele portioner på ca. 20. Sommerens skriftlige prøver De skriftlige prøver i biologi og bioteknologi er evaluerede, rapporter er udarbejdede, og vil blive uploaded på: I biologi var 2781 eksaminander til skriftlig prøve. Det tilsvarende tal i 2013 var Eksaminanderne valgte på begge datoer opgave 1 og 2 hyppigere end 3 og 4, et mønster der svarer til tidligere år. Det samlede gennemsnit var 6,1; 6,4 blandt de beståede. 4,6 % af eksaminanderne opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet er lidt højere end sidste år, men tallene er i øvrigt sammenlignelige med tidligere år. I bioteknologi var 2311 eksaminander til prøve mod 2069 i Årets eksaminander fordelte sig med 1824 stx ere og 487 htx ere. Af de to valgfrie opgaver (3 og 4) valgte ca. 1/3 opgave 3, mens ca. 2/3 valgte opgave 4. Det samlede karaktergennemsnit blev for htx 5,1; 6,3 for beståede. 17,9 % opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker over store forskelle mellem hold, med holdgennemsnit fra 2,6 til 8,2. Vi konkluderer at der et særligt behov for at fortsætte det arbejde med skriftlighed vi startede sidste år. Jeg vil fx allerede her anbefale deltagelse i bioteknologikonferencen den november, hvor bl.a. skriftlighed er på programmet. Det samlede karaktergennemsnit for stx var 6,4; 6,9 blandt beståede. 8,4% opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker også her over store holdforskelle, fra 3,1 til 9,0, men spredningen er ikke så stor som på htx. For både htx og stx vedkommende ligger karaktergennemsnittet lidt højere end sidste år. Til gengæld er der også lidt flere der ikke har opnået en beståetkarakter. Evalueringen følger en lidt anden procedure end tidligere år, idet selve evalueringsrapporten koncentrerer sig om statistikker ol., mens råd og vink til underviserne formidles for sig. Jeg vender tilbage til dette i næste nummer, men her følger alligevel et par overordnede fokusområder for undervisningen: Både i biologi og bioteknologi er der behov for at træne elevernes biologifaglige skriftlige kompetencer. Det handler grundlæggende om at kunne argumentere, inddrage og anvende de oplysninger og resultater man præsenteres for og den faglige viden fra undervisningen på en relevant måde, bygge sine forklaringer op med årsagssammenhænge ol. Det kan eksempelvis gøres ved at diskutere og træne typeord som forklar, analyser og diskuter. Man kan eksempelvis i skriveøvelser bede eleverne anvende sammenbindende udtryk 7

8 som det skyldes, årsagen til dette er, fordi, pga osv. i mindst hver anden sætning. Mange elever gengiver for meget generel teori i deres besvarelse uden at komme til sagen. Der er sjældent behov for at skrive længere teoretiske redegørelser som en del af besvarelsen. Opgaveformen lægger i begge fag op til at man anvender sin viden fra fagene på det foreliggende, og dermed skriver fokuseret ud fra de oplysninger og data opgaven indeholder. Når eksaminander skriver længere teoretiske redegørelser kan det fremstå som manglende evne til at fokusere på det væsentlige, og ofte får de ikke svaret på det der faktisk blev spurgt om. Derfor kan det ikke anbefales. Der er fortsat et stort behov for at træne eleverne i fagenes kvantitative aspekter: - I begge fag er der behov for at træne elever i at gribe data i diagrammer ol. systematisk an, og skelne mellem beskrivelse og forklaring. - I begge fag skal eleverne kunne afbilde med enheder, opstille en lineær eller en eksponentiel matematisk model vha. regression, finde en forskrift og forholde sig til variation og usikkerhed, fx ved at inddrage en R2- værdi. De skal også kunne foretage enkle beregninger vha. forskriften, og kunne forholde sig til hvor modellen gælder (fx ift. max-puls). - I biologi skal de kunne forholde sig til en teststørrelse (vi angiver af og til en P-værdi) for en statistisk test, og forstå en Chi 2 -test. De skal også kunne forholde sig til variation, fx angivet med standardafvigelser i form af fejllinier. - I biologi skal eleverne kunne regne på genotype og fænotypefrekvenser og anvende Hardy-Weinbergloven og dens forudsætninger. - I bioteknologi har mange elever svært ved kemiske mængdeberegninger. Opgaverne byder ofte på relativt enkle beregninger, men opgaven er her både at kunne gennemskue hvad der foregår, og anvende kendte formler på det opgivne. Som sagt vil jeg vende tilbage til dette i det kommende nummer, og ser frem til at møde så mange som muligt på biokonferencen. Jeg vil ønske jer et rigtigt godt skoleår. 8

9 SRP-øvelser på DTU Har du elever, der skal lave studieretningsprojekt? DTU byder 3.g-elever indenfor i laboratorier og værksteder, hvor de kan udføre eksperimenter koblet til deres SRP. Eleverne kan vælge mellem en lang række forsøg, der kan indgå i studieretnings ed at de får mulighed både for dialog med forskere og input fra andre gymnasieelever. Øvelserne strækker sig over én eller to dage, og de ligger i oktober, november eller december. Tilmelding til øvelserne er åben fra den 23. september. Læs mere om øvelserne og tilmelding på 9

10 indkaldelse Generalforsamling i FaDB Torsdag den 2. oktober 2014 kl Odense Congress Center Ørbækvej 350 DK-5220 Odense SØ Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra Nucleus aps. 5. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse 6. Budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås forhøjet til 450 kr. for alm. medlemmer og 250 for øvrige medlemmer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisorer til FaDB og FaDB-kurser 10. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen: Skal være formanden Svend Erik Nielsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beretningen findes andet sted i bladet. Følgende er på valg: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Ole Kunnerup Alle tre er villige til genvalg. Tilmelding til middag: 10

11 Biokonference oktober Økotoksikologi & Det første liv/kunstigt liv Årets Biokonference finder i år sted i Odense, nærmere bestemt på SDU i dagene 2-3 oktober, og de to overordnede temaer bliver: Økotoksikologi & Det 1. liv/kunstigt liv. De to dage byder på foredrag af 4 forskere, laboratorieøvelser samt generalforsamling i FaDB. Det foreløbige program ser således ud: Torsdag d. 2/10: Ankomst til Biologisk Institut på SDU, kaffe/the & boller Foredrag ved forskerne Jane Morthorst & Henrik Holbech om Økotoksikologi. Det centrale i oplæggene er hormonforstyrrende stoffer, metaller samt sundhed set i en samfundsmæssig sammenhæng. Desuden vil der blive diskuteret metoder Frokost på SDU Laboratorieøvelser på Biologisk Institut, SDU Generalforsamling i FaDB på Odense Congress Center (OCC) Middag på OCC ?? Fælles hygge Fredag d. 3/10: Morgenmad på OCC og dernæst afgang mod SDU Foredrag på engelsk af Emma Hammarlund fra NordCEE omhandlende det første liv samt betingelserne for at det første større liv kunne udvikle sig Kaffe & kage Fordrag af Steen Rasmussen fra FLinT på SDU om forskning indenfor kunstigt liv og protoceller, og hvad disse kan bruges til i fremtidens samfund. Desuden vil han komme ind på 3 D print og denne tekniks afgørende betydning for det fremtidige samfund Frokost & evaluering Pris: 1900 kr. Tilmelding senest 14 dage før på FaDB s hjemmeside, Biofag 11

12 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Indtægt Udgift Saldo Overført fra Administration Kurser Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Noter Indtægt Udgift Saldo Administration 827 Overført fra Kontorartikler Administration Sekretariatsbistand 0 Kurser Mødeudgifter Forsikring Noter Gebyrer 793 Administration 827 Renter 0 0 Kontorartikler Sekretariatsbistand 0 Mødeudgifter Kurser Indtægt Udgift Resultat Forsikring Gær på mange måder Gebyrer 793 Blodets kemi Renter 0 0 Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Sexologi Gentek Rødkilde Kurser Indtægt Udgift Resultat Gentek Egå Gær på mange måder Gentek Nærum Blodets kemi Fedt og fedme Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Fra abe til menneske Sexologi Fedt og fedme Gentek Rødkilde Rejekursus Costa Rica Gentek Egå Byg og bryg Gentek Nærum Byg og bryg Fedt og fedme Fra abe til menneske Fedt og fedme Konsortier Rejekursus Costa Rica Bikemiske processer i matematisk lys Byg og bryg Nysgerrighed i nv Byg og bryg Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Konsortier Bikemiske processer i matematisk lys Nysgerrighed i nv Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser 12 Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser

13 FaDB budgetforslag 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2015 Faktiske tal 2013 Indtægter Kontingent , ,00 Abonnement 7.800, ,00 Renter 0,00 388,70 Copydan 2.000, ,79 Salg af labels 1.000, ,30 Portostøtte 5.000,00 0,00 I alt , ,79 Udgifter Biofag , ,58 Redaktion , ,47 Møder , ,18 Biokonference , ,71 Regionalsekretærårsmøde , ,48 Gebyrer 1.000,00 760,00 Kontor, div , ,00 Porto telefon, IT 5.000, ,68 Løn, sekrattariat , ,00 Forsikringer 2.300, ,00 Fagdidaktiske kurser 6.000, ,60 Regionalmøder 3.000, ,59 Gaver mm , ,00 I alt , ,29 Beretning for Nucleus vedr. året 2013 som blev forelagt på forlagets generalforsamling den 9. maj 2014 Peter Abildgaard Andersen berettede at der er sket meget både udgivelsesmæssigt og i lovgivningen de sidste par år. På it-området er vi godt med den udvikling der foregår omkring de digitale undervisningsmaterialer. Forlaget har ikke økonomiske problemer og kan fortsætte den udvikling der er i gang. De forhold som kan presse forlaget, er faldende elevtal og reducering af b-niveauet. Der arbejdes på at gøre biologi-a adgangsgivende til universiteterne, og bioteknologi-faget ser ud til fortsat at eksistere. Alt i alt skulle der være grundlag for fortsat at producere kvalitetsbøger til ungdomsuddannelserne. Arbejdet på forlaget har i det forløbne år især koncentreret sig om udvikling af en ny grundbog til c-niveauet, Biologi i udvikling, både som fysisk bog og som i-bog. Arbejdet med i-bogen har vist sig meget ressourcekrævende. Den fysiske bog som er udkommet primo 2014, er blevet godt modtaget og den digitale udkommer i juni måned Der har været produceret syv genoptryk og sideløbende opdateringer af e-bogsversionerne og figursamlingerne på nucleus.dk. Samarbejdet med Gymportalen er fortsat og forlaget afventer mulighed for at anvende næste digitale bogform, Flexbogen, som er udviklet i Lindhardt & Ringhof koncernen. Peter takkede bestyrelsen, medarbejderne og direktøren for godt samarbejde i det forløbne år. 13

14 Årsberetning for FaDB Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Seks bestyrelsesmøder har været den samlende grundstamme i foreningens arbejde i den forgangne periode. Det har skabt kontinuitet og god grobund for aktiviteterne. Desuden har bestyrelsen deltaget i den årlige generalforsamling på foreningens forlag Nucleus. Også i denne periode har arbejdet i bestyrelsen været fokuseret på at synliggøre biologifaget på flere måder, i forbindelse med at højne fagets status. Det helt centrale har været, at arbejde for at gøre biologi A adgangsgivende til biologiuddannelserne på universiteterne. Foreningens anden store aktivitet har været at fastholde kursus- og konsortieaktiviteten på et højt niveau. Desuden har vi i bestyrelsen forsøgt at få sparket det regionale arbejde i gang igen. Bestyrelsen har i samarbejde med de andre faglige foreningers bestyrelser brugt rigtig meget energi på at drøfte og sende mails til ministre og uddannelsesudvalg omkring lovforslaget der sidestillede matematik B med de fire naturvidenskabelige B-niveau fag. Frugten af det politiske arbejde har endnu ikke set dagens lys. Desværre har den politiske aktivitet ikke båret frugt endnu lad os håbe der sker noget i efteråret. Facebook og foreningens hjemmeside har klart styrket foreningens kommunikation ud ad til. Kursus- og udviklingsarbejdet har som tidligere år ligger på et voldsomt højt niveau, idet der har været organiseret og afholdt endnu flere efteruddannelsesaktiviter end tidligere, flere i direkte samarbejde med fagkonsulenten. Vedrørende kassererpost Foreningen har i år besluttet at lade kassererposten tilgå en ekstern administrator, nemlig Jesper Ruggaard Mebus som ikke er medlem af bestyrelsen. Dette skyldes et meget sent kassererskifte og at ingen i bestyrelsen havde mod på opgaven. Der påhviler den nye administrator at få ført en kasserapport og få lavet et regnskab for 2014 og budget for Samarbejde med GL Der har været afholdt to møder i PS (Pædagogisk samarbejdsudvalg), som bestyrelsen desværre ikke har haft mulighed for at deltage i. Fokus på møderne har været kommunikationen til foreningens medlemmer og fagenes rolle og status. Samarbejde med de faglige fora Fagkonsulenten for biologi har inviteret til et møde i fagligt forum for biologi hvor omdrejningspunktet var biologifaget status bl.a. i forhold til forsøgsfaget bioteknologi, men også i forbindelse med biologis rolle som almendannende. Det faglige forum for NV har ikke været indkaldt til møde i den forgangne periode. Konsortier og kurser Skoleåret har været præget af meget stor aktivitet, både i relation til udviklingsarbejdet og i forbindelse med at arrangere og udbyde egentlige efteruddannelseskurser. Med to planlægningsmøder i FaDB-kurser har aktivitetsniveauet været højt. Udover at planlægge kommende kurser har en del af mødetiden været brugt på at søge UVM om økonomisk støtte til udviklingsarbejder indenfor de udmeldte indsatsområder. 14

15 December 2013 er følgende udviklingsprojekter afsluttet: Det skrevne sprog i bioteknologi, Eksperimenter til bioteknologi, Hvordan skabes nysgerrighed i NV og Biokemiske processer i matematikkens og kemiens lys Intentionen har været at flere efteruddannelsesaktiviteter skulle se dagens som resultat af disse udviklingsprojekter. Desværre har medlemmernes interesse for at deltage i kurser og seminarer ikke været stor og kurserne om Det biologiske eksperiment og Nysgerrighed i NV har vi desværre måtte aflyse. I juni 2013 modtog FaDB besked om at udviklingsprojekterne omkring: Det medicinerede menneske, Hjernen læring og hukommelse og Eksperimentet som studieretningsdidaktik blev godkendt af UVM. Der blev nedsat arbejdsgrupper som har været aktive og udarbejdet planer for kommende landsdækkende efteruddannelsesaktiviter. I skrivende stund har vi modtaget positive svar fra UVM på nye udviklingsprojekter indenfor bioinformatik, flipped classroom og Arktisk klimaundervisning. Opstartsmøder er indkaldt og vil foregå i august/september Disse udviklingsprojekter kører frem til december Der har været udbudt 16 kurser!, udover biokonferencen om hjernen og læring, rigtig mange af dem med en meget høj medlemsdeltagelse. Således har der været afholdt tre fulde kurser i eksperimentel genteknologi og tre fulde kurser i ølbrygning. Stor interesse har de to rejsekurser til hhv. Costa Rica og Galapagos også haft ligeså kurser om genetisk variation og kaffe. Desværre måtte vi aflyse de to kurser på grund af for få tilmeldte, det gælder kurserne om nysgerrighed i NV og om det biologiske eksperiment og dataopsamling. Men alt i alt et fantastisk år hvor mere end 250 medlemmer har været på kursus og/eller til konference. Den store interesse for foreningens kursusaktivitet vidner om at faglighed og inspiration igen er kommet i frontfokus for medlemmerne, aktivitets niveauet er nu på højde med de gode gamle dage hvor de faglige udvalg arrangerede kurserne, det skaber grobund for at mødes og etablere personlige netværk. Lad ikke OK-13 få indflydelse på dette! Summa summarum et godt og meget aktivt år, som forhåbentlig vil komme til at danne spiringsgrundlag for mange nye kursusaktiviteter de kommende år. Forslag og ideer til kommende kurser skal være noget så velkomne. Den politiske tænketank Den Politiske Tænketank som blev etableret foråret 2012 har ligget mere eller mindre stille i denne periode, dog således at der er blevet diskuteret forskellige tiltag i forhold til kommunikationen til det politiske lag. Regionsarbejdet Den noget for noget plan, som vi præsenterede i foråret 2013, hvor det centrale var og er at vi, som bestyrelse gerne vil støtte lokale og regionale initiativer har betydet at to arrangementer skriftlighed og bedømmelse og del og stjæl har set dagens lys. I den forbindelse har Fagkonsulent Kresten Cæsar Torp vist sin store velvillighed ved at stille sig til rådighed ved regionale møder og på konferencer. Det har allerede betyder flere regionale aktiviteter. Biofag Biofags redaktionen har i løbet af året produceret 5 ordinære numre. Har holdt møder med rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium og fork fra DTU og KU. Redaktionens målsætning er stadig at bidrage med nyeste nyt indenfor ekskursionsfronten kombineret med medlemmernes gode forslag til ekskursioner og eksperimenter. Der skal lyde en tak til alle dem som har bidraget til bladet i perioden. 15

16 Ti år med Biologiolympiader og i 2015 er Danmark international vært! For 10 år siden deltog Danmark for første gang i den internationale biologiolympiade (IBO). Dengang gik de tredive elever der scorede flest point i skolerunden, direkte videre til finalen på Aarhus Universitet. Her blev de fire elever der skulle repræsentere Danmark ved IBO, kåret efter teoretiske og praktiske tests! Meget er sket siden! Deltagelsen har udviklet sig til en læringsproces med flere trænings- og konkurrencerunder. Ved stævner på SDU, AAU, AU, KU, Sorø talentcenter, DTU, træning i de Zoologiske haver i Odense, København, Aalborg og på den Blå Planet styrkes ikke blot den faglige viden i biologi og bioteknologi, også venskaber og kontaktnetværk skabes. Træning med besøg på alle Danmarks universiteter bidrager desuden til afklaring af deltagernes senere studievalg. Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: De danske deltagere kommer i stigende omfang hjem fra den internationale biologiolympiade med medaljer! I sommeren 2014 var Indonesien vært for den 25. internationale biologiolympiade. De fire danske deltagere fik en enestående oplevelse hør deres stemmer: Simon Albrechtsen, student 2014 fra Borupgaard Gymnasium: Jeg havde den store glæde at deltage i IBO for anden gang i sommer. Turen gik til Bali med 240 studerende fra mere end 60 forskellige lande. Det er en oplevelse af dimensioner at deltage i et arrangement som IBO der udfordrer både socialt, fagligt og kulturelt. Jeg deltog også sidste år i Bern, og jeg kunne derfor trække på kompetencer jeg havde opbygget både til selve konkurrencen sidste år og gennem den udfordrende og spændende træning der leder op til såvel den nationale som internationale olympiade. Denne udvikling har ikke bare forstørret min interesse for biologi og bioteknologi, men også været en stor del af hvad der gjorde det muligt for mig at gå fra en 117. plads (bronzemedalje) i Schweiz til en 76. plads (og næsten en sølvmedalje) i Indonesien. Jeg vil på mit varmeste anbefale alle biologiinteresserede at deltage i konkurrencen. Der er store sociale og faglige gaver at hente, selv for de første 30 der går videre til den nationale semifinale. Jeg har opbygget venskaber på tværs af, ikke bare landegrænser, men kontinenter, og min fascination af såvel studiet af det levende og dets komponenter samt det 16

17 at rejse til den anden ende af verden med en fantastisk gruppe af mennesker der værdsætter uddannelse og videnskab, har udmøntet sig i minder der for altid vil fylde en stor del af min selvbevidsthed. Tak til alle de mennesker der har bidraget til at gøre biologiolympiaden en succes, lige fra arrangører, over sponsorer og universiteter til underviserne. Karen Yang, nu 3g på Birkerød Gymnasium: For mig var IBO 2014 en af de bedste uger af mit liv. Når jeg tænker tilbage på ugen, er det ikke selve konkurrencen, de praktiske og teoretiske prøver, der først popper op. For selvom IBO er en konkurrence, var det på intet tidspunkt i løbet af ugen tydeligt at vi alle var konkurrenter. Lige omvendt faktisk for mentaliteten var snarere at hjælpe hinanden, forklare ting hvis nogen var i tvivl, og hjælpe folk til at slappe af før prøverne. Det vigtigste for mig er alle de fantastiske mennesker fra hele verden - venner for livet. Der De danske deltagere ved IBO 2014 på Bali: Neel Holm Møller, Vibeke Birkmann, Birthe Zimmermann, Kirsten Wøldike og de danske deltagere Karen Yang, Nicolas Drenck, Simon Albrechtsen og Julius Grothen samt Lisbeth Kusk Madsen efter medaljeoverrækkelsen. Desuden deltog en større delegation fra Aarhus Universitet som skal være vært for IBO var fødselsdagssang og cupcakes på gangen til tre fødselarer, middagssamtaler til sent ud på natten hvor vi kunne have de største grineflip det ene øjeblik og have en meget dyb samtale det næste. Selvom vi kun var sammen, fysisk, i en uge, holdes kontakten nu med Facebook, Skype og andre sociale medier. En oplevelse jeg aldrig vil glemme. Julius Grothen, student 2014 fra HTX Sukkertoppen i Valby: Igennem hele min tid i gymnasiet har jeg ikke oplevet noget mere spændende, udfordrende og samtidigt sjovt. Selve konkurrencen 17

18 har et betydeligt højere fagligt niveau end man oplever i timerne på gymnasiet, men fordi alle de personer man møder igennem forløbet, er venlige, hyggelige og inspirerende, virker opgaven ikke overvældende. Selve konkurrencen er essensen af hele olympiaden. Jeg mødte de mest åbne, humoristiske og intelligente mennesker, og samtidigt stod jeg overfor den største faglige udfordring. Jeg frygtede lidt at der kun ville være fokus på det faglige, men selvom det var vigtigt, var alle jeg mødte, mere opsatte på at møde nye venner og opleve stemningen. Det er en af de bedste oplevelser i min gymnasietid! Jeg vil altid huske den og har fået venner for livet. Sidegevinsten er at jeg har lært metoder jeg kan bruge i min videregående uddannelse. Nicolas Drenck, student 2014 fra Borupgaard gymnasium: IBO har på mange måder været en helt igennem fantastisk oplevelse. Lige fra de faglige udfordringer til den unikke mulighed for at møde unge fra andre kulturer og lande som IBO jo i høj grad er. Men selvom det selvfølgelig handler om at møde så mange som muligt, må man også indskyde at det at være fælles om en oplevelse som IBO er noget der giver grobund for nære venskaber som formentlig vil vare længe. Således endte vi danskere med at bruge det meste af vores fritid sammen med australierne og kiwierne (new zealænderne) samt enkelte andre fra andre lande. Og sammen med vores lokale guide, Nadya, blev vi lidt efter lidt til en hel lille familie. Dertil kommer at man næppe kunne finde et mere spektakulært og storslået sceneri at sætte konkurrencen i. Bali er et fantastisk smukt sted både kulturelt og naturmæssigt, og de aktiviteter og udflugter, som var arrangeret for os, blev ligeledes fantastisk flotte og imponerende. Undervejs oplevede vi også problemer i form af forsinkelser, forvirring og ikke mindst en meget uheldig episode med medaljer og certifikater. Og selvom den slags ting bestemt bør være på plads, må man alligevel tage hatten af for den enorme indsats som arrangørerne lagde i projektet for at få det på ret kurs. Sidst, men ikke mindst, må man også knytte en kommentar til det faglige aspekt af IBO. For hvor er det bare fedt at blive udfordret i en sådan grad, som jeg sjældent har oplevet det før. Den fælles faglige fordybelse var fantastisk fordi den på en gang gav lyst til indlæring og samtidig gav en helt speciel atmosfære gennem hele IBO. Alt i alt har IBO virkelig været en stor oplevelse som jeg har lært meget af (både om fremmede kulturer, mig selv og så selvfølgelig biologi). Jeg håber at næste års deltagere får en lige så god oplevelse i Danmark som den jeg var så heldig at få på Bali. Og derudover håber jeg da på at kunne tage til Århus næste år som guide for at få en lille smule mere af IBO-magien. I 2015 er Danmark vært for 26. IBO IBO 2015 foregår i Aarhus den juli 2015 (www.ibo2015.org) (hjemmesiden er under opbygning og bliver løbende udbygget). For at få lov til at spille på hjemmebane skal deltagerne kvalificere sig igennem de forskellige runder. Vær derfor opmærksom på invitation, tidsplan, tidsfrister m.m. der offentliggøres på bioolympiade Styregruppen for Biologiolympiaden i Danmark: Kirsten Wøldike, formand Vibeke Birkmann, Greve Gymnasium Birthe Zimmermann, Alssundgymnasiet Sønderborg Karen Helmig, Birkerød Gymnasium & HF Neel Holm Møller, Rystensteen Gymnasium Morten Eskildsen, Birkerød Gymnasium & HF 18

19 BIOAKTIVATOR NU OPGRADERET TIL ibog bioaktivator.systime.dk BioAktivator har afsæt i 11 fagområder fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Hver især byder fagområderne på lang række relevante moduler, der gør det muligt at skræddersy forløb, så det matcher klassens niveau, studieretning, ekskursionsprogram eller evt. tværfaglige forløb osv.. Denne ibog dækker både C- og B-niveau og er fagligt helt ajourført. Materialet i BioAktivator omfatter mange animationer, opgaver og selvevalueringsopgaver der kan deles med eleverne. Ud over via fagområdekapitlerne kan BioAktivator også navigeres med udgangspunkt i 5 spændende temaer eller i det altomfattende Indeks. Gunnar S. Jensen (red.) ibog 71 tekstmoduler 300 illustrationer 15 animationer 60 sæt interaktive opgaver 5 temaer ebog Se priser og licenser på shop.systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

20 Kursusoversigt FaDB-kurser på vej Sted: Tidspunkt: Annoncering: Efterår 2014 Eksperimenter & skrift i biotek Solrød Biofag 4/2014 Bananfluegenetik aarhus Biofag 4/2014 Eksperimentel Gentek ıv Solrød Biofag 4/2014 Forår 2015 Økotoksologi Odense Biofag 4/2014 Svineriget Moderne landbrugsproduktion Jylland Forår Biofag 5/2014 Anvendt mikrobiologi i ølbrygning Næstved Forår Biofag 5/2014 Vandløbs økologi Jylland Forår Biofag 5/2014 Efterår 2015 Arktis i forandring Diskobugten August Biofag 3/2014 Øl og fermentering Belgien efterår Biofag 5/2014 Endemiske arter Madagaskar Uge Biofag 2/2014 Bioinformatik og fylogeni København Efterår Biofag 5/2014 Gentek brush-up Jyllannd efterår Biofag 1/

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark!

Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! Rapport fra 25. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Indonesien d. 6.-13. juli 2014: Endnu engang et fint resultat til Danmark! De danske deltagere ved afslutningsceremonien på Bali Nusa Dua

Læs mere

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark

Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015. To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark Rapport fra 26. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Danmark d. 12.-19. juli 2015 To bronzemedaljer og 1 merit til Danmark IBO i Aarhus 19. juli 2015. Fra venstre: Karen Yang (Bronze), Anders

Læs mere

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi

Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi københavns universitet science - det natur- og biovidenskabelige fakultet Almen kemi Miljøkemi Medicinalkemi Grøn og bæredygtig kemi Gymnasierettet kemi Læs kemi på Københavns Universitet Kemi 1 2 SCIENCE

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011

Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 Rapport fra 22. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Taipei, Taiwan d. 10.-17. juli 2011 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Taipei, Taiwan: Fra venstre ses Johan Nitschke, Liane

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter

Geovidenskab. university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION. En undersøgelse af de første studenter university of copenhagen DEPARTMENT OF SCIENCE EDUCATION Geovidenskab En undersøgelse af de første studenter Rie Hjørnegaard Malm & Lene Møller Madsen IND s skriftserie nr. 41, 2015 Udgivet af Institut

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold

Projekt beskrivelse. Indledning. Målgruppeanalyse. Metoder til research. Kampagne indhold Projekt beskrivelse Indledning Vi vil gerne lave en kampagne hvor vi har RTG som kunde. Målet med kampagnen er at få flere elever på RTG og finde ud af hvilke fordomme der er omkring RTG iblandt vores

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

3. Biotek A, Mat A, Fysik B

3. Biotek A, Mat A, Fysik B Studieretningsbeskrivelse for 3. Biotek A, Mat A, Fysik B I studieretningerne sætter de tre fag præg på undervisningen i klassens øvrige fag. Det sker gennem et samarbejde mellem to eller flere fag om

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget

Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget Kort nyt Skriftlig eksamen sommer 2016 (htx og stx) Bioteknologi A Lidt om gymnasieforliget 1 Kort nyt Fip-kurser i foråret Møder vil blandt andet have fokus på læreplanerne typisk kl. 10-16 Annonceres

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Overgangen fra grundskole til gymnasium

Overgangen fra grundskole til gymnasium Overgangen fra grundskole til gymnasium Oplæg på konference om Faglig udvikling i Praksis Odense, Roskilde, Horsens November 2015 Lars Ulriksen www.ind.ku.dk Overgange kan være udfordrende Institut for

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg

Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher. Søg Side 1 af 8 Gå til hovedindhold Det udfordrer retfærdighedssansen hos elever og lærere Kristine Hecksher Søg Søg Job Markedsplads Annonceinfo Om Drenge og piger er stort set ens I hvert fald når det handler

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut

Guide for mentorer. Mentorordningen på Biologisk Institut Guide for mentorer Mentorordningen på Biologisk Institut 1 Kære mentor! Du sidder nu med en Guide for mentorer, som gerne skulle give dig et godt overblik over, og forståelse af, mentorordningen på Biologisk

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner

Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Hvor er kemi i gymnasiet på vej hen? Nogle konklusioner Øget samspil med det biologisk område mindre med fysik i dag Kemi bør arbejde på bedre samspil med fysik (især B-niveauerne) uden at miste samarbejdet

Læs mere

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18

Titel 1 Celler opbygning og funktion 15. Titel 2 Genetik livets kode 16. Titel 3 Gæring 11. Titel 4 Sundhed og kost 18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Bioteknologi A Ditte H.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen

Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Lektor Ole Goldbech Vestergårdsvej 7 DK - 3630 Jægerspris +45 47 52 33 36 ole.goldbech@skolekom.dk 28. maj 2004 Evaluering af MatNatVerdensklasse projekt C Natur/teknikdelen Evalueringen omfatter dels

Læs mere

Kemi B stx, juni 2010

Kemi B stx, juni 2010 Kemi B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Alt levende og den materielle verden udgøres af stof, som kan omdannes ved kemiske reaktioner. Kemikeren udforsker og beskriver stoffers egenskaber

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS:

NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS: NATURVIDENSKAB HANDLER OM EVIG UNGDOM, CYKLER DER RUSTER OG ALVERDENS ANDRE SPÆNDENDE SPØRGSMÅL! Uddannelsesleder Marianne B. Johansen Tlf. 8923 4017 mbj@silkets.dk

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK

Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK Omsæt nysgerrighed til viden og færdigheder på Teknisk Gymnasium TÆTTERE PÅ VIRKLIGHEDEN EUCNORD.DK % 2 3X Velkommen til Teknisk Gymnasium Teknisk Gymnasium Hjørring tilbyder dig en studentereksamen efter

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Naturfagslærerens håndbog

Naturfagslærerens håndbog Erland Andersen (red.) Lisbeth Bering Iben Dalgaard Jens Dolin Sebastian Horst Trine Hyllested Lene Beck Mikkelsen Christian Petresch Jan Sølberg Helene Sørensen Karsten Elmose Vad Naturfagslærerens håndbog

Læs mere

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!

Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND. Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Region Syddanmark PROGRAM FORÅR 2013 ÅRGANG 2012 FYN & JYLLAND Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge! Foråret 2013 består af 4 obligatoriske og 1 frivilligt seminar. Tilmelding sker på hjemmesiden.

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10

INDHOLD. 1 Verdens-billeder 10 INDHOLD Forord 7 1 Verdens-billeder 10 Myter eller naturvidenskab 11 Observationer 12 Modeller 20 Keplers model Teori og praksis 36 Solen 37 Mælkevejen verdensbilledet fra 1609 til 1924 38 Det moderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bib Hans Jørgen Madsen 3.biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Evaluering af Studiepraktik 2013

Evaluering af Studiepraktik 2013 Evaluering af Studiepraktik 2013 Indhold Overordnede tal for Studiepraktik 2013... 3 Uddannelser... 3 Ansøgere... 3 Prioriteter... 3 Fordeling af pladser... 4 Endelig fordeling af pladser... 4 Et danmarkskort

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Velkommen, OA 16 er i gang.

Velkommen, OA 16 er i gang. Velkommen, OA 16 er i gang. Jeg har glædet mig til denne aften, til at præsentere BG for jer. Med vores størrelse er det lidt som at skulle fortælle om sin familie. Alle 1.g erne kan tage på intro-hyttetur

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde

Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Samspilskursus for hf d. 20.-22. januar 2014 Program, hjemmeopgaver og litteraturliste Den nye hf-faglighed - samspil og samarbejde Kursussted: Hotel LEGOLAND, Aastvej 10, DK-7190 Billund, Tel. + 45 7533

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Naturvidenskabelig grundforløb

Naturvidenskabelig grundforløb Naturvidenskabelig grundforløb Den naturvidenskabelige revolution 1500-1750 ISBN 13 9788761613813 Forfatter(e) Marie Sørensen, Nanna Dissing Bay Jørgensen Følger de fem videnskabsmænd Kopernikus, Brahe,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere