Biofag. Nr.4 september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.4 september 2014"

Transkript

1 Biofag Nr.4 september 2014

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Store Gribsø Svend Erik Nielsen, 2014 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Kasserer: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Jesper Ruggaard Mebus Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Revisorer: Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 6 Nyt fra fagkonsulenten 10 Indkaldelse FaDB-generalforsaml. 11 Biokonference Regnskab FaDB-kurser Budgetforslag FaDB 13 Beretning for Nucleus Årsberetning FaDB Ti år med Biologiolympiader 20 Kursuskalender 24 Anmeldelse: 50 opdagelser 27 Anmeldelse: Kærlighedens kemi 30 Anmeldelse: Biologi i udvikling 31 Anmeldelse: Molekylærbiologi Den tørre natur skal have et løft 38 Kursus: Eksperimentel gentek. 39 Kursus: Bananfluers genetik 40 Konference: Bioteknologi 41 Kursus: Madagascar 42 Kursus: Økotoksologi SvenD Erik Nielsen 2014

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Om at stå på mål Sommeren har været en tid hvor det almene gymnasium har været i vælten rigtig mange gange. Det startede på Folkemødet i Allinge midt i juni, med en paneldebat mellem bl.a. Christine Antorini (S); Kristian Jensen (V) og den nye rektor formand om hvordan man kan flytte de unges søgning væk fra det almene gymnasium over mod erhversuddannelserne. Helt tydeligt at det er en torn i øjet at det almene gymnasium er så stor en succes og at så mange unge vælger stx. Derfor argumenteres der med at nu må vi have indført adgangskrav til gymnasiet. Med avisoverskrifter som: Gymnasiet en pølsefabrik og nu må vi have en værdidebat om at gå i gymnasiet, har problematikken været fortsat sommeren over i de danske medier. Parallelt med har debatten om at Europas naturvidenskab står over for store udfordringer og at der er behov for en styrkelse af fagligheden på de danske universitetsuddannelser. Fagligheden skal styrkes, hvis vi fremover skal kunne stå distancen med Kina. Men hvad menes der egentlig med faglighed? De færreste kan være uenige i at, uddannelser bør have en høj kvalitet, men hvilken? I en undersøgelse hvor man har spurgt 156 medlemmer af Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) og en række forskningsledere, om hvad der generelt kan styrke de danske universitetsuddannelser for det danske arbejdsmarked, svarede næsten 80 procent, at det vigtigste var en styrket faglighed. På en delt anden plads kom studieophold i udlandet og praktikforløb. I et andet debatindlæg siges det at naturvidenskabeligt talent søges og som formanden for Carlsbergfondet professor Flemming Besenbacher siger: det er nødvendigt, at vi i langt højere grad fokuserer indsatsen og differentierer undervisningen på universiteterne. Der skal satses på at finde og udvikle de bedste 5 procent, mener han. Midt i juli kunne man i den levende under overskrifterne Unge vælger studie med hjernen og Færre unge søger ind på universiteter læse at: Tendensen er, at unge med deres studievalg viser, at det er slut med at vælge alene med hjertet og sigte mod en lang uddannelse for at realisere sine drømme. Risikoen for at stå med en uddannelse, der ikke kan bruges, får unge til at vælge hjernen til og sigte mod uddannelser, hvor chancen for at få et arbejde bagefter er større. Det ses i tallene, at søgningen til de tekniske uddannelser stiger, og at humaniora samlet har fået færre ansøgere i år. Måske kan man via disse debatter få en indikation på hvad det er vi som gymnasielærere kommer til at stå på mål for fremover. For der er jo et ordsprog som siger at når det regner på præsten, så kommer det til at dryppe på degnen. Hvis universiteterne er præsten så er gymnasierne degnen. Så fremtiden siger måske adgangsbegrænsning til gymnasiet og fokus på øget faglighed, kernefaglighed og talent udvikling. Allerede nu bruger vi megen tid og penge på at udvikle talenter ved forskellige talent konkurrencer og olympiader. Godt så, elementer vi godt kender til, men som fremover måske kan være med til at ændre, det gymnasium vi kender nu, radikalt, med oprettelse af eliteklasser fx indenfor naturvidenskab ala Team Danmark klasser som vi kender det fra idræt. Her kunne 4

5 man vel med rimelighed spørge om hvilke kompetencer der er i spil når talen falder på styrket faglighed? Er det bestemte kompetencer vi er på udkig og jagt efter? Tæller de eksperimentelle kompetencer som oppebæres i biologi mon med når vi taler om elite? Måske bliver vi klogere på dette i løbet af efteråret, hvor Antorini har bebudet at der kommer et udspil til kommende ændringer på det gymnasiale område. Spændende! Hvis der i den forbindelse skulle blive brug for indspark så stiller bestyrelsen gerne op. Flere faglige foreninger oplever i disse tider en vigende søgning til de faglige kurser som de organiserer. Kursus aktiviteten i FaDBkurser viser at medlemmerne stadig gerne vil på kursus og blive inspireret, så vi kan melde hus forbi og vi må håbe at aktiviteten ikke vil falde når det første års timetælleri har set dagens lys om kort tid, da udbud af efteruddannelse jo er en af kerneydelserne i de faglige foreninger. Fremover vil det i øvrigt være således at der vil blive to priser på kurserne en pris for medlemmer og en pris for ikke medlemmer. Medlemmer af FaDB vil også fremover have fortrinsret ved kursus tilmelding. Allerede nu vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at den årlige generalforsamling som finder sted i forbindelse med årets biokonference afholdes den 2. Oktober i Odense. Det er en unik chance for at møde kollegaer fra rundt om i landet. Konferencen har i år to temaer: økotoksikologi og Liv/kunstigt liv. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig på vores hjemmeside Vel mødt i håbet om et godt nyt skoleår WORKSHOP 2014 Kom og prøv Edvoteks nye PCR kit til PTC smagstest Tid og sted Vestdanmark - den 7. november 2014 i Vejle Østdanmark - den 10. november 2014 i Nærum Sidste tilmelding er den 24. oktober 2014 Maks 16 deltagere pr. hold Underviser Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium suppleret af Susanne Smerup Welk, produktchef hos Frederiksen Tilmelding og yderligere info på frederiksen.eu (QR-koden) eller send en mail på A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Samsøvej Hinnerup Biofag_juni_2014.indd 1 17/06/

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Jeg håber skoleåret er kommet godt i gang på skolerne, og i har fået nogle dejlige nysgerrige nye elever. Skoleåret kommer til at byde på flere interessante emner. Innovation 18. og 26. september afholdes to konferencer om innovation i fagene, herunder biologi. Program er udsendt til skolerne. Baggrunden er materialer udviklet af en arbejdsgruppe som har arbejdet det sidste halve år med. Der vil være eksempler på innovationsorienterede temaer og mindre forløb. Der vil også være nogle principielle overvejelser om hvordan innovation spiller sammen med de faglige mål i biologi, progression og mundtlig prøve. Materialerne fra konferencen vil være tilgængelige på emu en efterfølgende. Samtidig foregår der forsøgsarbejde og efteruddannelse i flere andre sammenhænge, så vær opmærksom på hvad der hvad der dukker op af interessante tilbud. Innovation skal udfoldes i biologiundervisningen fremover, i forlængelse af uddannelsernes formål. Der er oplagte måder at gøre det på, som spiller godt sammen med faglighed, og dem skal vi have frem. Udviklingstiltag i foreningen I regi af foreningen kører der flere spændende udviklingsprojekter, som udmøntes i faglige kurser. Et af de næste er en bioteknologikonference i Solrød, november, som jeg vil anbefale at deltage i. Se annoncen andetsteds i bladet. Vi skal fortsætte med at udvikle det regionale faglige og kollegiale fællesskab i foreningen. Det var meget udbytterigt for mig (og hyggeligt) at være med til flere regionale eftermiddagsmøder sidste år. Jeg håber vi får disse aktiviteter udviklet yderligere i det kommende skoleår. Vi har haft møder om skriftlighed, i Nordjylland er der afprøvet et koncept for del og stjæl -møde, som andre evt. kan trække på og måske kunne innovation være et nyt emne til regionale møder. Efter september har vi som nævnt materialer at tage udgangspunkt i. SRP Om ganske kort tid får eleverne deres SRP-opgaver udleveret. Biologi er traditionelt godt repræsenteret, og i kombination med mange forskellige fag. Jeg vil opfordre interesserede til at lade sig indberette som censorer. Det kan være både i biologi og bioteknologi, og jeg vil gøre opmærksom på at man også kan 6

7 lade sig indberette som censor i større skriftlig opgave på HF. Hvis I lader jer indberette i mere end et fag, vil jeg gerne have et praj om hvilket fag I prioriterer højst. Beskikkelse sker nemlig til hele portioner på ca. 20. Sommerens skriftlige prøver De skriftlige prøver i biologi og bioteknologi er evaluerede, rapporter er udarbejdede, og vil blive uploaded på: I biologi var 2781 eksaminander til skriftlig prøve. Det tilsvarende tal i 2013 var Eksaminanderne valgte på begge datoer opgave 1 og 2 hyppigere end 3 og 4, et mønster der svarer til tidligere år. Det samlede gennemsnit var 6,1; 6,4 blandt de beståede. 4,6 % af eksaminanderne opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet er lidt højere end sidste år, men tallene er i øvrigt sammenlignelige med tidligere år. I bioteknologi var 2311 eksaminander til prøve mod 2069 i Årets eksaminander fordelte sig med 1824 stx ere og 487 htx ere. Af de to valgfrie opgaver (3 og 4) valgte ca. 1/3 opgave 3, mens ca. 2/3 valgte opgave 4. Det samlede karaktergennemsnit blev for htx 5,1; 6,3 for beståede. 17,9 % opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker over store forskelle mellem hold, med holdgennemsnit fra 2,6 til 8,2. Vi konkluderer at der et særligt behov for at fortsætte det arbejde med skriftlighed vi startede sidste år. Jeg vil fx allerede her anbefale deltagelse i bioteknologikonferencen den november, hvor bl.a. skriftlighed er på programmet. Det samlede karaktergennemsnit for stx var 6,4; 6,9 blandt beståede. 8,4% opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker også her over store holdforskelle, fra 3,1 til 9,0, men spredningen er ikke så stor som på htx. For både htx og stx vedkommende ligger karaktergennemsnittet lidt højere end sidste år. Til gengæld er der også lidt flere der ikke har opnået en beståetkarakter. Evalueringen følger en lidt anden procedure end tidligere år, idet selve evalueringsrapporten koncentrerer sig om statistikker ol., mens råd og vink til underviserne formidles for sig. Jeg vender tilbage til dette i næste nummer, men her følger alligevel et par overordnede fokusområder for undervisningen: Både i biologi og bioteknologi er der behov for at træne elevernes biologifaglige skriftlige kompetencer. Det handler grundlæggende om at kunne argumentere, inddrage og anvende de oplysninger og resultater man præsenteres for og den faglige viden fra undervisningen på en relevant måde, bygge sine forklaringer op med årsagssammenhænge ol. Det kan eksempelvis gøres ved at diskutere og træne typeord som forklar, analyser og diskuter. Man kan eksempelvis i skriveøvelser bede eleverne anvende sammenbindende udtryk 7

8 som det skyldes, årsagen til dette er, fordi, pga osv. i mindst hver anden sætning. Mange elever gengiver for meget generel teori i deres besvarelse uden at komme til sagen. Der er sjældent behov for at skrive længere teoretiske redegørelser som en del af besvarelsen. Opgaveformen lægger i begge fag op til at man anvender sin viden fra fagene på det foreliggende, og dermed skriver fokuseret ud fra de oplysninger og data opgaven indeholder. Når eksaminander skriver længere teoretiske redegørelser kan det fremstå som manglende evne til at fokusere på det væsentlige, og ofte får de ikke svaret på det der faktisk blev spurgt om. Derfor kan det ikke anbefales. Der er fortsat et stort behov for at træne eleverne i fagenes kvantitative aspekter: - I begge fag er der behov for at træne elever i at gribe data i diagrammer ol. systematisk an, og skelne mellem beskrivelse og forklaring. - I begge fag skal eleverne kunne afbilde med enheder, opstille en lineær eller en eksponentiel matematisk model vha. regression, finde en forskrift og forholde sig til variation og usikkerhed, fx ved at inddrage en R2- værdi. De skal også kunne foretage enkle beregninger vha. forskriften, og kunne forholde sig til hvor modellen gælder (fx ift. max-puls). - I biologi skal de kunne forholde sig til en teststørrelse (vi angiver af og til en P-værdi) for en statistisk test, og forstå en Chi 2 -test. De skal også kunne forholde sig til variation, fx angivet med standardafvigelser i form af fejllinier. - I biologi skal eleverne kunne regne på genotype og fænotypefrekvenser og anvende Hardy-Weinbergloven og dens forudsætninger. - I bioteknologi har mange elever svært ved kemiske mængdeberegninger. Opgaverne byder ofte på relativt enkle beregninger, men opgaven er her både at kunne gennemskue hvad der foregår, og anvende kendte formler på det opgivne. Som sagt vil jeg vende tilbage til dette i det kommende nummer, og ser frem til at møde så mange som muligt på biokonferencen. Jeg vil ønske jer et rigtigt godt skoleår. 8

9 SRP-øvelser på DTU Har du elever, der skal lave studieretningsprojekt? DTU byder 3.g-elever indenfor i laboratorier og værksteder, hvor de kan udføre eksperimenter koblet til deres SRP. Eleverne kan vælge mellem en lang række forsøg, der kan indgå i studieretnings ed at de får mulighed både for dialog med forskere og input fra andre gymnasieelever. Øvelserne strækker sig over én eller to dage, og de ligger i oktober, november eller december. Tilmelding til øvelserne er åben fra den 23. september. Læs mere om øvelserne og tilmelding på 9

10 indkaldelse Generalforsamling i FaDB Torsdag den 2. oktober 2014 kl Odense Congress Center Ørbækvej 350 DK-5220 Odense SØ Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra Nucleus aps. 5. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse 6. Budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås forhøjet til 450 kr. for alm. medlemmer og 250 for øvrige medlemmer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisorer til FaDB og FaDB-kurser 10. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen: Skal være formanden Svend Erik Nielsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beretningen findes andet sted i bladet. Følgende er på valg: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Ole Kunnerup Alle tre er villige til genvalg. Tilmelding til middag: 10

11 Biokonference oktober Økotoksikologi & Det første liv/kunstigt liv Årets Biokonference finder i år sted i Odense, nærmere bestemt på SDU i dagene 2-3 oktober, og de to overordnede temaer bliver: Økotoksikologi & Det 1. liv/kunstigt liv. De to dage byder på foredrag af 4 forskere, laboratorieøvelser samt generalforsamling i FaDB. Det foreløbige program ser således ud: Torsdag d. 2/10: Ankomst til Biologisk Institut på SDU, kaffe/the & boller Foredrag ved forskerne Jane Morthorst & Henrik Holbech om Økotoksikologi. Det centrale i oplæggene er hormonforstyrrende stoffer, metaller samt sundhed set i en samfundsmæssig sammenhæng. Desuden vil der blive diskuteret metoder Frokost på SDU Laboratorieøvelser på Biologisk Institut, SDU Generalforsamling i FaDB på Odense Congress Center (OCC) Middag på OCC ?? Fælles hygge Fredag d. 3/10: Morgenmad på OCC og dernæst afgang mod SDU Foredrag på engelsk af Emma Hammarlund fra NordCEE omhandlende det første liv samt betingelserne for at det første større liv kunne udvikle sig Kaffe & kage Fordrag af Steen Rasmussen fra FLinT på SDU om forskning indenfor kunstigt liv og protoceller, og hvad disse kan bruges til i fremtidens samfund. Desuden vil han komme ind på 3 D print og denne tekniks afgørende betydning for det fremtidige samfund Frokost & evaluering Pris: 1900 kr. Tilmelding senest 14 dage før på FaDB s hjemmeside, Biofag 11

12 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Indtægt Udgift Saldo Overført fra Administration Kurser Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Noter Indtægt Udgift Saldo Administration 827 Overført fra Kontorartikler Administration Sekretariatsbistand 0 Kurser Mødeudgifter Forsikring Noter Gebyrer 793 Administration 827 Renter 0 0 Kontorartikler Sekretariatsbistand 0 Mødeudgifter Kurser Indtægt Udgift Resultat Forsikring Gær på mange måder Gebyrer 793 Blodets kemi Renter 0 0 Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Sexologi Gentek Rødkilde Kurser Indtægt Udgift Resultat Gentek Egå Gær på mange måder Gentek Nærum Blodets kemi Fedt og fedme Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Fra abe til menneske Sexologi Fedt og fedme Gentek Rødkilde Rejekursus Costa Rica Gentek Egå Byg og bryg Gentek Nærum Byg og bryg Fedt og fedme Fra abe til menneske Fedt og fedme Konsortier Rejekursus Costa Rica Bikemiske processer i matematisk lys Byg og bryg Nysgerrighed i nv Byg og bryg Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Konsortier Bikemiske processer i matematisk lys Nysgerrighed i nv Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser 12 Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser

13 FaDB budgetforslag 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2015 Faktiske tal 2013 Indtægter Kontingent , ,00 Abonnement 7.800, ,00 Renter 0,00 388,70 Copydan 2.000, ,79 Salg af labels 1.000, ,30 Portostøtte 5.000,00 0,00 I alt , ,79 Udgifter Biofag , ,58 Redaktion , ,47 Møder , ,18 Biokonference , ,71 Regionalsekretærårsmøde , ,48 Gebyrer 1.000,00 760,00 Kontor, div , ,00 Porto telefon, IT 5.000, ,68 Løn, sekrattariat , ,00 Forsikringer 2.300, ,00 Fagdidaktiske kurser 6.000, ,60 Regionalmøder 3.000, ,59 Gaver mm , ,00 I alt , ,29 Beretning for Nucleus vedr. året 2013 som blev forelagt på forlagets generalforsamling den 9. maj 2014 Peter Abildgaard Andersen berettede at der er sket meget både udgivelsesmæssigt og i lovgivningen de sidste par år. På it-området er vi godt med den udvikling der foregår omkring de digitale undervisningsmaterialer. Forlaget har ikke økonomiske problemer og kan fortsætte den udvikling der er i gang. De forhold som kan presse forlaget, er faldende elevtal og reducering af b-niveauet. Der arbejdes på at gøre biologi-a adgangsgivende til universiteterne, og bioteknologi-faget ser ud til fortsat at eksistere. Alt i alt skulle der være grundlag for fortsat at producere kvalitetsbøger til ungdomsuddannelserne. Arbejdet på forlaget har i det forløbne år især koncentreret sig om udvikling af en ny grundbog til c-niveauet, Biologi i udvikling, både som fysisk bog og som i-bog. Arbejdet med i-bogen har vist sig meget ressourcekrævende. Den fysiske bog som er udkommet primo 2014, er blevet godt modtaget og den digitale udkommer i juni måned Der har været produceret syv genoptryk og sideløbende opdateringer af e-bogsversionerne og figursamlingerne på nucleus.dk. Samarbejdet med Gymportalen er fortsat og forlaget afventer mulighed for at anvende næste digitale bogform, Flexbogen, som er udviklet i Lindhardt & Ringhof koncernen. Peter takkede bestyrelsen, medarbejderne og direktøren for godt samarbejde i det forløbne år. 13

14 Årsberetning for FaDB Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Seks bestyrelsesmøder har været den samlende grundstamme i foreningens arbejde i den forgangne periode. Det har skabt kontinuitet og god grobund for aktiviteterne. Desuden har bestyrelsen deltaget i den årlige generalforsamling på foreningens forlag Nucleus. Også i denne periode har arbejdet i bestyrelsen været fokuseret på at synliggøre biologifaget på flere måder, i forbindelse med at højne fagets status. Det helt centrale har været, at arbejde for at gøre biologi A adgangsgivende til biologiuddannelserne på universiteterne. Foreningens anden store aktivitet har været at fastholde kursus- og konsortieaktiviteten på et højt niveau. Desuden har vi i bestyrelsen forsøgt at få sparket det regionale arbejde i gang igen. Bestyrelsen har i samarbejde med de andre faglige foreningers bestyrelser brugt rigtig meget energi på at drøfte og sende mails til ministre og uddannelsesudvalg omkring lovforslaget der sidestillede matematik B med de fire naturvidenskabelige B-niveau fag. Frugten af det politiske arbejde har endnu ikke set dagens lys. Desværre har den politiske aktivitet ikke båret frugt endnu lad os håbe der sker noget i efteråret. Facebook og foreningens hjemmeside har klart styrket foreningens kommunikation ud ad til. Kursus- og udviklingsarbejdet har som tidligere år ligger på et voldsomt højt niveau, idet der har været organiseret og afholdt endnu flere efteruddannelsesaktiviter end tidligere, flere i direkte samarbejde med fagkonsulenten. Vedrørende kassererpost Foreningen har i år besluttet at lade kassererposten tilgå en ekstern administrator, nemlig Jesper Ruggaard Mebus som ikke er medlem af bestyrelsen. Dette skyldes et meget sent kassererskifte og at ingen i bestyrelsen havde mod på opgaven. Der påhviler den nye administrator at få ført en kasserapport og få lavet et regnskab for 2014 og budget for Samarbejde med GL Der har været afholdt to møder i PS (Pædagogisk samarbejdsudvalg), som bestyrelsen desværre ikke har haft mulighed for at deltage i. Fokus på møderne har været kommunikationen til foreningens medlemmer og fagenes rolle og status. Samarbejde med de faglige fora Fagkonsulenten for biologi har inviteret til et møde i fagligt forum for biologi hvor omdrejningspunktet var biologifaget status bl.a. i forhold til forsøgsfaget bioteknologi, men også i forbindelse med biologis rolle som almendannende. Det faglige forum for NV har ikke været indkaldt til møde i den forgangne periode. Konsortier og kurser Skoleåret har været præget af meget stor aktivitet, både i relation til udviklingsarbejdet og i forbindelse med at arrangere og udbyde egentlige efteruddannelseskurser. Med to planlægningsmøder i FaDB-kurser har aktivitetsniveauet været højt. Udover at planlægge kommende kurser har en del af mødetiden været brugt på at søge UVM om økonomisk støtte til udviklingsarbejder indenfor de udmeldte indsatsområder. 14

15 December 2013 er følgende udviklingsprojekter afsluttet: Det skrevne sprog i bioteknologi, Eksperimenter til bioteknologi, Hvordan skabes nysgerrighed i NV og Biokemiske processer i matematikkens og kemiens lys Intentionen har været at flere efteruddannelsesaktiviteter skulle se dagens som resultat af disse udviklingsprojekter. Desværre har medlemmernes interesse for at deltage i kurser og seminarer ikke været stor og kurserne om Det biologiske eksperiment og Nysgerrighed i NV har vi desværre måtte aflyse. I juni 2013 modtog FaDB besked om at udviklingsprojekterne omkring: Det medicinerede menneske, Hjernen læring og hukommelse og Eksperimentet som studieretningsdidaktik blev godkendt af UVM. Der blev nedsat arbejdsgrupper som har været aktive og udarbejdet planer for kommende landsdækkende efteruddannelsesaktiviter. I skrivende stund har vi modtaget positive svar fra UVM på nye udviklingsprojekter indenfor bioinformatik, flipped classroom og Arktisk klimaundervisning. Opstartsmøder er indkaldt og vil foregå i august/september Disse udviklingsprojekter kører frem til december Der har været udbudt 16 kurser!, udover biokonferencen om hjernen og læring, rigtig mange af dem med en meget høj medlemsdeltagelse. Således har der været afholdt tre fulde kurser i eksperimentel genteknologi og tre fulde kurser i ølbrygning. Stor interesse har de to rejsekurser til hhv. Costa Rica og Galapagos også haft ligeså kurser om genetisk variation og kaffe. Desværre måtte vi aflyse de to kurser på grund af for få tilmeldte, det gælder kurserne om nysgerrighed i NV og om det biologiske eksperiment og dataopsamling. Men alt i alt et fantastisk år hvor mere end 250 medlemmer har været på kursus og/eller til konference. Den store interesse for foreningens kursusaktivitet vidner om at faglighed og inspiration igen er kommet i frontfokus for medlemmerne, aktivitets niveauet er nu på højde med de gode gamle dage hvor de faglige udvalg arrangerede kurserne, det skaber grobund for at mødes og etablere personlige netværk. Lad ikke OK-13 få indflydelse på dette! Summa summarum et godt og meget aktivt år, som forhåbentlig vil komme til at danne spiringsgrundlag for mange nye kursusaktiviteter de kommende år. Forslag og ideer til kommende kurser skal være noget så velkomne. Den politiske tænketank Den Politiske Tænketank som blev etableret foråret 2012 har ligget mere eller mindre stille i denne periode, dog således at der er blevet diskuteret forskellige tiltag i forhold til kommunikationen til det politiske lag. Regionsarbejdet Den noget for noget plan, som vi præsenterede i foråret 2013, hvor det centrale var og er at vi, som bestyrelse gerne vil støtte lokale og regionale initiativer har betydet at to arrangementer skriftlighed og bedømmelse og del og stjæl har set dagens lys. I den forbindelse har Fagkonsulent Kresten Cæsar Torp vist sin store velvillighed ved at stille sig til rådighed ved regionale møder og på konferencer. Det har allerede betyder flere regionale aktiviteter. Biofag Biofags redaktionen har i løbet af året produceret 5 ordinære numre. Har holdt møder med rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium og fork fra DTU og KU. Redaktionens målsætning er stadig at bidrage med nyeste nyt indenfor ekskursionsfronten kombineret med medlemmernes gode forslag til ekskursioner og eksperimenter. Der skal lyde en tak til alle dem som har bidraget til bladet i perioden. 15

16 Ti år med Biologiolympiader og i 2015 er Danmark international vært! For 10 år siden deltog Danmark for første gang i den internationale biologiolympiade (IBO). Dengang gik de tredive elever der scorede flest point i skolerunden, direkte videre til finalen på Aarhus Universitet. Her blev de fire elever der skulle repræsentere Danmark ved IBO, kåret efter teoretiske og praktiske tests! Meget er sket siden! Deltagelsen har udviklet sig til en læringsproces med flere trænings- og konkurrencerunder. Ved stævner på SDU, AAU, AU, KU, Sorø talentcenter, DTU, træning i de Zoologiske haver i Odense, København, Aalborg og på den Blå Planet styrkes ikke blot den faglige viden i biologi og bioteknologi, også venskaber og kontaktnetværk skabes. Træning med besøg på alle Danmarks universiteter bidrager desuden til afklaring af deltagernes senere studievalg. Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: De danske deltagere kommer i stigende omfang hjem fra den internationale biologiolympiade med medaljer! I sommeren 2014 var Indonesien vært for den 25. internationale biologiolympiade. De fire danske deltagere fik en enestående oplevelse hør deres stemmer: Simon Albrechtsen, student 2014 fra Borupgaard Gymnasium: Jeg havde den store glæde at deltage i IBO for anden gang i sommer. Turen gik til Bali med 240 studerende fra mere end 60 forskellige lande. Det er en oplevelse af dimensioner at deltage i et arrangement som IBO der udfordrer både socialt, fagligt og kulturelt. Jeg deltog også sidste år i Bern, og jeg kunne derfor trække på kompetencer jeg havde opbygget både til selve konkurrencen sidste år og gennem den udfordrende og spændende træning der leder op til såvel den nationale som internationale olympiade. Denne udvikling har ikke bare forstørret min interesse for biologi og bioteknologi, men også været en stor del af hvad der gjorde det muligt for mig at gå fra en 117. plads (bronzemedalje) i Schweiz til en 76. plads (og næsten en sølvmedalje) i Indonesien. Jeg vil på mit varmeste anbefale alle biologiinteresserede at deltage i konkurrencen. Der er store sociale og faglige gaver at hente, selv for de første 30 der går videre til den nationale semifinale. Jeg har opbygget venskaber på tværs af, ikke bare landegrænser, men kontinenter, og min fascination af såvel studiet af det levende og dets komponenter samt det 16

17 at rejse til den anden ende af verden med en fantastisk gruppe af mennesker der værdsætter uddannelse og videnskab, har udmøntet sig i minder der for altid vil fylde en stor del af min selvbevidsthed. Tak til alle de mennesker der har bidraget til at gøre biologiolympiaden en succes, lige fra arrangører, over sponsorer og universiteter til underviserne. Karen Yang, nu 3g på Birkerød Gymnasium: For mig var IBO 2014 en af de bedste uger af mit liv. Når jeg tænker tilbage på ugen, er det ikke selve konkurrencen, de praktiske og teoretiske prøver, der først popper op. For selvom IBO er en konkurrence, var det på intet tidspunkt i løbet af ugen tydeligt at vi alle var konkurrenter. Lige omvendt faktisk for mentaliteten var snarere at hjælpe hinanden, forklare ting hvis nogen var i tvivl, og hjælpe folk til at slappe af før prøverne. Det vigtigste for mig er alle de fantastiske mennesker fra hele verden - venner for livet. Der De danske deltagere ved IBO 2014 på Bali: Neel Holm Møller, Vibeke Birkmann, Birthe Zimmermann, Kirsten Wøldike og de danske deltagere Karen Yang, Nicolas Drenck, Simon Albrechtsen og Julius Grothen samt Lisbeth Kusk Madsen efter medaljeoverrækkelsen. Desuden deltog en større delegation fra Aarhus Universitet som skal være vært for IBO var fødselsdagssang og cupcakes på gangen til tre fødselarer, middagssamtaler til sent ud på natten hvor vi kunne have de største grineflip det ene øjeblik og have en meget dyb samtale det næste. Selvom vi kun var sammen, fysisk, i en uge, holdes kontakten nu med Facebook, Skype og andre sociale medier. En oplevelse jeg aldrig vil glemme. Julius Grothen, student 2014 fra HTX Sukkertoppen i Valby: Igennem hele min tid i gymnasiet har jeg ikke oplevet noget mere spændende, udfordrende og samtidigt sjovt. Selve konkurrencen 17

18 har et betydeligt højere fagligt niveau end man oplever i timerne på gymnasiet, men fordi alle de personer man møder igennem forløbet, er venlige, hyggelige og inspirerende, virker opgaven ikke overvældende. Selve konkurrencen er essensen af hele olympiaden. Jeg mødte de mest åbne, humoristiske og intelligente mennesker, og samtidigt stod jeg overfor den største faglige udfordring. Jeg frygtede lidt at der kun ville være fokus på det faglige, men selvom det var vigtigt, var alle jeg mødte, mere opsatte på at møde nye venner og opleve stemningen. Det er en af de bedste oplevelser i min gymnasietid! Jeg vil altid huske den og har fået venner for livet. Sidegevinsten er at jeg har lært metoder jeg kan bruge i min videregående uddannelse. Nicolas Drenck, student 2014 fra Borupgaard gymnasium: IBO har på mange måder været en helt igennem fantastisk oplevelse. Lige fra de faglige udfordringer til den unikke mulighed for at møde unge fra andre kulturer og lande som IBO jo i høj grad er. Men selvom det selvfølgelig handler om at møde så mange som muligt, må man også indskyde at det at være fælles om en oplevelse som IBO er noget der giver grobund for nære venskaber som formentlig vil vare længe. Således endte vi danskere med at bruge det meste af vores fritid sammen med australierne og kiwierne (new zealænderne) samt enkelte andre fra andre lande. Og sammen med vores lokale guide, Nadya, blev vi lidt efter lidt til en hel lille familie. Dertil kommer at man næppe kunne finde et mere spektakulært og storslået sceneri at sætte konkurrencen i. Bali er et fantastisk smukt sted både kulturelt og naturmæssigt, og de aktiviteter og udflugter, som var arrangeret for os, blev ligeledes fantastisk flotte og imponerende. Undervejs oplevede vi også problemer i form af forsinkelser, forvirring og ikke mindst en meget uheldig episode med medaljer og certifikater. Og selvom den slags ting bestemt bør være på plads, må man alligevel tage hatten af for den enorme indsats som arrangørerne lagde i projektet for at få det på ret kurs. Sidst, men ikke mindst, må man også knytte en kommentar til det faglige aspekt af IBO. For hvor er det bare fedt at blive udfordret i en sådan grad, som jeg sjældent har oplevet det før. Den fælles faglige fordybelse var fantastisk fordi den på en gang gav lyst til indlæring og samtidig gav en helt speciel atmosfære gennem hele IBO. Alt i alt har IBO virkelig været en stor oplevelse som jeg har lært meget af (både om fremmede kulturer, mig selv og så selvfølgelig biologi). Jeg håber at næste års deltagere får en lige så god oplevelse i Danmark som den jeg var så heldig at få på Bali. Og derudover håber jeg da på at kunne tage til Århus næste år som guide for at få en lille smule mere af IBO-magien. I 2015 er Danmark vært for 26. IBO IBO 2015 foregår i Aarhus den juli 2015 (www.ibo2015.org) (hjemmesiden er under opbygning og bliver løbende udbygget). For at få lov til at spille på hjemmebane skal deltagerne kvalificere sig igennem de forskellige runder. Vær derfor opmærksom på invitation, tidsplan, tidsfrister m.m. der offentliggøres på bioolympiade Styregruppen for Biologiolympiaden i Danmark: Kirsten Wøldike, formand Vibeke Birkmann, Greve Gymnasium Birthe Zimmermann, Alssundgymnasiet Sønderborg Karen Helmig, Birkerød Gymnasium & HF Neel Holm Møller, Rystensteen Gymnasium Morten Eskildsen, Birkerød Gymnasium & HF 18

19 BIOAKTIVATOR NU OPGRADERET TIL ibog bioaktivator.systime.dk BioAktivator har afsæt i 11 fagområder fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Hver især byder fagområderne på lang række relevante moduler, der gør det muligt at skræddersy forløb, så det matcher klassens niveau, studieretning, ekskursionsprogram eller evt. tværfaglige forløb osv.. Denne ibog dækker både C- og B-niveau og er fagligt helt ajourført. Materialet i BioAktivator omfatter mange animationer, opgaver og selvevalueringsopgaver der kan deles med eleverne. Ud over via fagområdekapitlerne kan BioAktivator også navigeres med udgangspunkt i 5 spændende temaer eller i det altomfattende Indeks. Gunnar S. Jensen (red.) ibog 71 tekstmoduler 300 illustrationer 15 animationer 60 sæt interaktive opgaver 5 temaer ebog Se priser og licenser på shop.systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

20 Kursusoversigt FaDB-kurser på vej Sted: Tidspunkt: Annoncering: Efterår 2014 Eksperimenter & skrift i biotek Solrød Biofag 4/2014 Bananfluegenetik aarhus Biofag 4/2014 Eksperimentel Gentek ıv Solrød Biofag 4/2014 Forår 2015 Økotoksologi Odense Biofag 4/2014 Svineriget Moderne landbrugsproduktion Jylland Forår Biofag 5/2014 Anvendt mikrobiologi i ølbrygning Næstved Forår Biofag 5/2014 Vandløbs økologi Jylland Forår Biofag 5/2014 Efterår 2015 Arktis i forandring Diskobugten August Biofag 3/2014 Øl og fermentering Belgien efterår Biofag 5/2014 Endemiske arter Madagaskar Uge Biofag 2/2014 Bioinformatik og fylogeni København Efterår Biofag 5/2014 Gentek brush-up Jyllannd efterår Biofag 1/

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.4 September 2009

Biofag. Nr.4 September 2009 Biofag Nr.4 September 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009

Biofag. Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Nr.5 Novem ber 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2013

Biofag. Nr.5 november 2013 Biofag Nr.5 november 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag Nr.1 februar 2014

Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Nr.1 februar 2014 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Biofag Nr.3 August 2009

Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Nr.3 August 2009 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF

Geo-Nyt 78. april 2013. Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Geo-Nyt 78 april 2013 Geografilærerforeningen for gymnasiet og HF Niels Vinther formand Lønstrupvej 100 2720 Vanløse tlf. 24 88 10 94 niels.vinther@greve-gym.dk Birgit Sandermann Justesen næstformand Kollelevbakken

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2011

Biofag. Nr.2 april 2011 Biofag Nr.2 april 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk

Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT. Redaktør: Susanne Limskov e-mail: suli@varde.dk nr. 1 2014 Om ISAAC Danmark ISAAC-NYT Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445 Sekretær:

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 22. MARTS 2012 #5 ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Minister klar til handling TEATERINSTRUKTØR

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden UDTRYK u d t r y k FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK 3 Juni 2002 27. årgang SOMMERTRÆF PÅ STEVNS Se bagsiden UDTRYK udkommer 6 gange om året, som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark. UDTRYK

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde # AUGTUST 2014 [ Zombier i Fredensborg ] 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde Historien bliver levende Dragør Ungdomsskole leverer læring, der sætter sig, når

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere