Biofag. Nr.4 september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.4 september 2014"

Transkript

1 Biofag Nr.4 september 2014

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer. FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Store Gribsø Svend Erik Nielsen, 2014 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og grafikeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Redaktionen afsluttet Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Kasserer: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Jesper Ruggaard Mebus Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Revisorer: Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 6 Nyt fra fagkonsulenten 10 Indkaldelse FaDB-generalforsaml. 11 Biokonference Regnskab FaDB-kurser Budgetforslag FaDB 13 Beretning for Nucleus Årsberetning FaDB Ti år med Biologiolympiader 20 Kursuskalender 24 Anmeldelse: 50 opdagelser 27 Anmeldelse: Kærlighedens kemi 30 Anmeldelse: Biologi i udvikling 31 Anmeldelse: Molekylærbiologi Den tørre natur skal have et løft 38 Kursus: Eksperimentel gentek. 39 Kursus: Bananfluers genetik 40 Konference: Bioteknologi 41 Kursus: Madagascar 42 Kursus: Økotoksologi SvenD Erik Nielsen 2014

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Om at stå på mål Sommeren har været en tid hvor det almene gymnasium har været i vælten rigtig mange gange. Det startede på Folkemødet i Allinge midt i juni, med en paneldebat mellem bl.a. Christine Antorini (S); Kristian Jensen (V) og den nye rektor formand om hvordan man kan flytte de unges søgning væk fra det almene gymnasium over mod erhversuddannelserne. Helt tydeligt at det er en torn i øjet at det almene gymnasium er så stor en succes og at så mange unge vælger stx. Derfor argumenteres der med at nu må vi have indført adgangskrav til gymnasiet. Med avisoverskrifter som: Gymnasiet en pølsefabrik og nu må vi have en værdidebat om at gå i gymnasiet, har problematikken været fortsat sommeren over i de danske medier. Parallelt med har debatten om at Europas naturvidenskab står over for store udfordringer og at der er behov for en styrkelse af fagligheden på de danske universitetsuddannelser. Fagligheden skal styrkes, hvis vi fremover skal kunne stå distancen med Kina. Men hvad menes der egentlig med faglighed? De færreste kan være uenige i at, uddannelser bør have en høj kvalitet, men hvilken? I en undersøgelse hvor man har spurgt 156 medlemmer af Akademiet for de tekniske videnskaber (ATV) og en række forskningsledere, om hvad der generelt kan styrke de danske universitetsuddannelser for det danske arbejdsmarked, svarede næsten 80 procent, at det vigtigste var en styrket faglighed. På en delt anden plads kom studieophold i udlandet og praktikforløb. I et andet debatindlæg siges det at naturvidenskabeligt talent søges og som formanden for Carlsbergfondet professor Flemming Besenbacher siger: det er nødvendigt, at vi i langt højere grad fokuserer indsatsen og differentierer undervisningen på universiteterne. Der skal satses på at finde og udvikle de bedste 5 procent, mener han. Midt i juli kunne man i den levende under overskrifterne Unge vælger studie med hjernen og Færre unge søger ind på universiteter læse at: Tendensen er, at unge med deres studievalg viser, at det er slut med at vælge alene med hjertet og sigte mod en lang uddannelse for at realisere sine drømme. Risikoen for at stå med en uddannelse, der ikke kan bruges, får unge til at vælge hjernen til og sigte mod uddannelser, hvor chancen for at få et arbejde bagefter er større. Det ses i tallene, at søgningen til de tekniske uddannelser stiger, og at humaniora samlet har fået færre ansøgere i år. Måske kan man via disse debatter få en indikation på hvad det er vi som gymnasielærere kommer til at stå på mål for fremover. For der er jo et ordsprog som siger at når det regner på præsten, så kommer det til at dryppe på degnen. Hvis universiteterne er præsten så er gymnasierne degnen. Så fremtiden siger måske adgangsbegrænsning til gymnasiet og fokus på øget faglighed, kernefaglighed og talent udvikling. Allerede nu bruger vi megen tid og penge på at udvikle talenter ved forskellige talent konkurrencer og olympiader. Godt så, elementer vi godt kender til, men som fremover måske kan være med til at ændre, det gymnasium vi kender nu, radikalt, med oprettelse af eliteklasser fx indenfor naturvidenskab ala Team Danmark klasser som vi kender det fra idræt. Her kunne 4

5 man vel med rimelighed spørge om hvilke kompetencer der er i spil når talen falder på styrket faglighed? Er det bestemte kompetencer vi er på udkig og jagt efter? Tæller de eksperimentelle kompetencer som oppebæres i biologi mon med når vi taler om elite? Måske bliver vi klogere på dette i løbet af efteråret, hvor Antorini har bebudet at der kommer et udspil til kommende ændringer på det gymnasiale område. Spændende! Hvis der i den forbindelse skulle blive brug for indspark så stiller bestyrelsen gerne op. Flere faglige foreninger oplever i disse tider en vigende søgning til de faglige kurser som de organiserer. Kursus aktiviteten i FaDBkurser viser at medlemmerne stadig gerne vil på kursus og blive inspireret, så vi kan melde hus forbi og vi må håbe at aktiviteten ikke vil falde når det første års timetælleri har set dagens lys om kort tid, da udbud af efteruddannelse jo er en af kerneydelserne i de faglige foreninger. Fremover vil det i øvrigt være således at der vil blive to priser på kurserne en pris for medlemmer og en pris for ikke medlemmer. Medlemmer af FaDB vil også fremover have fortrinsret ved kursus tilmelding. Allerede nu vil jeg gerne henlede opmærksomheden på, at den årlige generalforsamling som finder sted i forbindelse med årets biokonference afholdes den 2. Oktober i Odense. Det er en unik chance for at møde kollegaer fra rundt om i landet. Konferencen har i år to temaer: økotoksikologi og Liv/kunstigt liv. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig på vores hjemmeside Vel mødt i håbet om et godt nyt skoleår WORKSHOP 2014 Kom og prøv Edvoteks nye PCR kit til PTC smagstest Tid og sted Vestdanmark - den 7. november 2014 i Vejle Østdanmark - den 10. november 2014 i Nærum Sidste tilmelding er den 24. oktober 2014 Maks 16 deltagere pr. hold Underviser Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium suppleret af Susanne Smerup Welk, produktchef hos Frederiksen Tilmelding og yderligere info på frederiksen.eu (QR-koden) eller send en mail på A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Samsøvej Hinnerup Biofag_juni_2014.indd 1 17/06/

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Jeg håber skoleåret er kommet godt i gang på skolerne, og i har fået nogle dejlige nysgerrige nye elever. Skoleåret kommer til at byde på flere interessante emner. Innovation 18. og 26. september afholdes to konferencer om innovation i fagene, herunder biologi. Program er udsendt til skolerne. Baggrunden er materialer udviklet af en arbejdsgruppe som har arbejdet det sidste halve år med. Der vil være eksempler på innovationsorienterede temaer og mindre forløb. Der vil også være nogle principielle overvejelser om hvordan innovation spiller sammen med de faglige mål i biologi, progression og mundtlig prøve. Materialerne fra konferencen vil være tilgængelige på emu en efterfølgende. Samtidig foregår der forsøgsarbejde og efteruddannelse i flere andre sammenhænge, så vær opmærksom på hvad der hvad der dukker op af interessante tilbud. Innovation skal udfoldes i biologiundervisningen fremover, i forlængelse af uddannelsernes formål. Der er oplagte måder at gøre det på, som spiller godt sammen med faglighed, og dem skal vi have frem. Udviklingstiltag i foreningen I regi af foreningen kører der flere spændende udviklingsprojekter, som udmøntes i faglige kurser. Et af de næste er en bioteknologikonference i Solrød, november, som jeg vil anbefale at deltage i. Se annoncen andetsteds i bladet. Vi skal fortsætte med at udvikle det regionale faglige og kollegiale fællesskab i foreningen. Det var meget udbytterigt for mig (og hyggeligt) at være med til flere regionale eftermiddagsmøder sidste år. Jeg håber vi får disse aktiviteter udviklet yderligere i det kommende skoleår. Vi har haft møder om skriftlighed, i Nordjylland er der afprøvet et koncept for del og stjæl -møde, som andre evt. kan trække på og måske kunne innovation være et nyt emne til regionale møder. Efter september har vi som nævnt materialer at tage udgangspunkt i. SRP Om ganske kort tid får eleverne deres SRP-opgaver udleveret. Biologi er traditionelt godt repræsenteret, og i kombination med mange forskellige fag. Jeg vil opfordre interesserede til at lade sig indberette som censorer. Det kan være både i biologi og bioteknologi, og jeg vil gøre opmærksom på at man også kan 6

7 lade sig indberette som censor i større skriftlig opgave på HF. Hvis I lader jer indberette i mere end et fag, vil jeg gerne have et praj om hvilket fag I prioriterer højst. Beskikkelse sker nemlig til hele portioner på ca. 20. Sommerens skriftlige prøver De skriftlige prøver i biologi og bioteknologi er evaluerede, rapporter er udarbejdede, og vil blive uploaded på: I biologi var 2781 eksaminander til skriftlig prøve. Det tilsvarende tal i 2013 var Eksaminanderne valgte på begge datoer opgave 1 og 2 hyppigere end 3 og 4, et mønster der svarer til tidligere år. Det samlede gennemsnit var 6,1; 6,4 blandt de beståede. 4,6 % af eksaminanderne opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet er lidt højere end sidste år, men tallene er i øvrigt sammenlignelige med tidligere år. I bioteknologi var 2311 eksaminander til prøve mod 2069 i Årets eksaminander fordelte sig med 1824 stx ere og 487 htx ere. Af de to valgfrie opgaver (3 og 4) valgte ca. 1/3 opgave 3, mens ca. 2/3 valgte opgave 4. Det samlede karaktergennemsnit blev for htx 5,1; 6,3 for beståede. 17,9 % opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker over store forskelle mellem hold, med holdgennemsnit fra 2,6 til 8,2. Vi konkluderer at der et særligt behov for at fortsætte det arbejde med skriftlighed vi startede sidste år. Jeg vil fx allerede her anbefale deltagelse i bioteknologikonferencen den november, hvor bl.a. skriftlighed er på programmet. Det samlede karaktergennemsnit for stx var 6,4; 6,9 blandt beståede. 8,4% opnåede ikke en beståetkarakter. Gennemsnittet dækker også her over store holdforskelle, fra 3,1 til 9,0, men spredningen er ikke så stor som på htx. For både htx og stx vedkommende ligger karaktergennemsnittet lidt højere end sidste år. Til gengæld er der også lidt flere der ikke har opnået en beståetkarakter. Evalueringen følger en lidt anden procedure end tidligere år, idet selve evalueringsrapporten koncentrerer sig om statistikker ol., mens råd og vink til underviserne formidles for sig. Jeg vender tilbage til dette i næste nummer, men her følger alligevel et par overordnede fokusområder for undervisningen: Både i biologi og bioteknologi er der behov for at træne elevernes biologifaglige skriftlige kompetencer. Det handler grundlæggende om at kunne argumentere, inddrage og anvende de oplysninger og resultater man præsenteres for og den faglige viden fra undervisningen på en relevant måde, bygge sine forklaringer op med årsagssammenhænge ol. Det kan eksempelvis gøres ved at diskutere og træne typeord som forklar, analyser og diskuter. Man kan eksempelvis i skriveøvelser bede eleverne anvende sammenbindende udtryk 7

8 som det skyldes, årsagen til dette er, fordi, pga osv. i mindst hver anden sætning. Mange elever gengiver for meget generel teori i deres besvarelse uden at komme til sagen. Der er sjældent behov for at skrive længere teoretiske redegørelser som en del af besvarelsen. Opgaveformen lægger i begge fag op til at man anvender sin viden fra fagene på det foreliggende, og dermed skriver fokuseret ud fra de oplysninger og data opgaven indeholder. Når eksaminander skriver længere teoretiske redegørelser kan det fremstå som manglende evne til at fokusere på det væsentlige, og ofte får de ikke svaret på det der faktisk blev spurgt om. Derfor kan det ikke anbefales. Der er fortsat et stort behov for at træne eleverne i fagenes kvantitative aspekter: - I begge fag er der behov for at træne elever i at gribe data i diagrammer ol. systematisk an, og skelne mellem beskrivelse og forklaring. - I begge fag skal eleverne kunne afbilde med enheder, opstille en lineær eller en eksponentiel matematisk model vha. regression, finde en forskrift og forholde sig til variation og usikkerhed, fx ved at inddrage en R2- værdi. De skal også kunne foretage enkle beregninger vha. forskriften, og kunne forholde sig til hvor modellen gælder (fx ift. max-puls). - I biologi skal de kunne forholde sig til en teststørrelse (vi angiver af og til en P-værdi) for en statistisk test, og forstå en Chi 2 -test. De skal også kunne forholde sig til variation, fx angivet med standardafvigelser i form af fejllinier. - I biologi skal eleverne kunne regne på genotype og fænotypefrekvenser og anvende Hardy-Weinbergloven og dens forudsætninger. - I bioteknologi har mange elever svært ved kemiske mængdeberegninger. Opgaverne byder ofte på relativt enkle beregninger, men opgaven er her både at kunne gennemskue hvad der foregår, og anvende kendte formler på det opgivne. Som sagt vil jeg vende tilbage til dette i det kommende nummer, og ser frem til at møde så mange som muligt på biokonferencen. Jeg vil ønske jer et rigtigt godt skoleår. 8

9 SRP-øvelser på DTU Har du elever, der skal lave studieretningsprojekt? DTU byder 3.g-elever indenfor i laboratorier og værksteder, hvor de kan udføre eksperimenter koblet til deres SRP. Eleverne kan vælge mellem en lang række forsøg, der kan indgå i studieretnings ed at de får mulighed både for dialog med forskere og input fra andre gymnasieelever. Øvelserne strækker sig over én eller to dage, og de ligger i oktober, november eller december. Tilmelding til øvelserne er åben fra den 23. september. Læs mere om øvelserne og tilmelding på 9

10 indkaldelse Generalforsamling i FaDB Torsdag den 2. oktober 2014 kl Odense Congress Center Ørbækvej 350 DK-5220 Odense SØ Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Beretning fra Nucleus aps. 5. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til godkendelse 6. Budget for 2015, herunder fastsættelse af kontingent. Kontingentet foreslås forhøjet til 450 kr. for alm. medlemmer og 250 for øvrige medlemmer 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelsen 9. Valg af revisorer til FaDB og FaDB-kurser 10. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen: Skal være formanden Svend Erik Nielsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Beretningen findes andet sted i bladet. Følgende er på valg: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Ole Kunnerup Alle tre er villige til genvalg. Tilmelding til middag: 10

11 Biokonference oktober Økotoksikologi & Det første liv/kunstigt liv Årets Biokonference finder i år sted i Odense, nærmere bestemt på SDU i dagene 2-3 oktober, og de to overordnede temaer bliver: Økotoksikologi & Det 1. liv/kunstigt liv. De to dage byder på foredrag af 4 forskere, laboratorieøvelser samt generalforsamling i FaDB. Det foreløbige program ser således ud: Torsdag d. 2/10: Ankomst til Biologisk Institut på SDU, kaffe/the & boller Foredrag ved forskerne Jane Morthorst & Henrik Holbech om Økotoksikologi. Det centrale i oplæggene er hormonforstyrrende stoffer, metaller samt sundhed set i en samfundsmæssig sammenhæng. Desuden vil der blive diskuteret metoder Frokost på SDU Laboratorieøvelser på Biologisk Institut, SDU Generalforsamling i FaDB på Odense Congress Center (OCC) Middag på OCC ?? Fælles hygge Fredag d. 3/10: Morgenmad på OCC og dernæst afgang mod SDU Foredrag på engelsk af Emma Hammarlund fra NordCEE omhandlende det første liv samt betingelserne for at det første større liv kunne udvikle sig Kaffe & kage Fordrag af Steen Rasmussen fra FLinT på SDU om forskning indenfor kunstigt liv og protoceller, og hvad disse kan bruges til i fremtidens samfund. Desuden vil han komme ind på 3 D print og denne tekniks afgørende betydning for det fremtidige samfund Frokost & evaluering Pris: 1900 kr. Tilmelding senest 14 dage før på FaDB s hjemmeside, Biofag 11

12 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Indtægt Udgift Saldo Overført fra Administration Kurser Regnskabsoversigt FaDB-kurser 2013 Noter Indtægt Udgift Saldo Administration 827 Overført fra Kontorartikler Administration Sekretariatsbistand 0 Kurser Mødeudgifter Forsikring Noter Gebyrer 793 Administration 827 Renter 0 0 Kontorartikler Sekretariatsbistand 0 Mødeudgifter Kurser Indtægt Udgift Resultat Forsikring Gær på mange måder Gebyrer 793 Blodets kemi Renter 0 0 Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Sexologi Gentek Rødkilde Kurser Indtægt Udgift Resultat Gentek Egå Gær på mange måder Gentek Nærum Blodets kemi Fedt og fedme Bundet til økotoksikologikursus (kemi) Fra abe til menneske Sexologi Fedt og fedme Gentek Rødkilde Rejekursus Costa Rica Gentek Egå Byg og bryg Gentek Nærum Byg og bryg Fedt og fedme Fra abe til menneske Fedt og fedme Konsortier Rejekursus Costa Rica Bikemiske processer i matematisk lys Byg og bryg Nysgerrighed i nv Byg og bryg Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Konsortier Bikemiske processer i matematisk lys Nysgerrighed i nv Eksperimenter til bioteknologi Det skrevne sprog i bioteknologi Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser 12 Jesper Ruggaard Mebus, revisor FaDB-kurser

13 FaDB budgetforslag 2015 Budgetforslag 2015 Budget 2015 Faktiske tal 2013 Indtægter Kontingent , ,00 Abonnement 7.800, ,00 Renter 0,00 388,70 Copydan 2.000, ,79 Salg af labels 1.000, ,30 Portostøtte 5.000,00 0,00 I alt , ,79 Udgifter Biofag , ,58 Redaktion , ,47 Møder , ,18 Biokonference , ,71 Regionalsekretærårsmøde , ,48 Gebyrer 1.000,00 760,00 Kontor, div , ,00 Porto telefon, IT 5.000, ,68 Løn, sekrattariat , ,00 Forsikringer 2.300, ,00 Fagdidaktiske kurser 6.000, ,60 Regionalmøder 3.000, ,59 Gaver mm , ,00 I alt , ,29 Beretning for Nucleus vedr. året 2013 som blev forelagt på forlagets generalforsamling den 9. maj 2014 Peter Abildgaard Andersen berettede at der er sket meget både udgivelsesmæssigt og i lovgivningen de sidste par år. På it-området er vi godt med den udvikling der foregår omkring de digitale undervisningsmaterialer. Forlaget har ikke økonomiske problemer og kan fortsætte den udvikling der er i gang. De forhold som kan presse forlaget, er faldende elevtal og reducering af b-niveauet. Der arbejdes på at gøre biologi-a adgangsgivende til universiteterne, og bioteknologi-faget ser ud til fortsat at eksistere. Alt i alt skulle der være grundlag for fortsat at producere kvalitetsbøger til ungdomsuddannelserne. Arbejdet på forlaget har i det forløbne år især koncentreret sig om udvikling af en ny grundbog til c-niveauet, Biologi i udvikling, både som fysisk bog og som i-bog. Arbejdet med i-bogen har vist sig meget ressourcekrævende. Den fysiske bog som er udkommet primo 2014, er blevet godt modtaget og den digitale udkommer i juni måned Der har været produceret syv genoptryk og sideløbende opdateringer af e-bogsversionerne og figursamlingerne på nucleus.dk. Samarbejdet med Gymportalen er fortsat og forlaget afventer mulighed for at anvende næste digitale bogform, Flexbogen, som er udviklet i Lindhardt & Ringhof koncernen. Peter takkede bestyrelsen, medarbejderne og direktøren for godt samarbejde i det forløbne år. 13

14 Årsberetning for FaDB Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Seks bestyrelsesmøder har været den samlende grundstamme i foreningens arbejde i den forgangne periode. Det har skabt kontinuitet og god grobund for aktiviteterne. Desuden har bestyrelsen deltaget i den årlige generalforsamling på foreningens forlag Nucleus. Også i denne periode har arbejdet i bestyrelsen været fokuseret på at synliggøre biologifaget på flere måder, i forbindelse med at højne fagets status. Det helt centrale har været, at arbejde for at gøre biologi A adgangsgivende til biologiuddannelserne på universiteterne. Foreningens anden store aktivitet har været at fastholde kursus- og konsortieaktiviteten på et højt niveau. Desuden har vi i bestyrelsen forsøgt at få sparket det regionale arbejde i gang igen. Bestyrelsen har i samarbejde med de andre faglige foreningers bestyrelser brugt rigtig meget energi på at drøfte og sende mails til ministre og uddannelsesudvalg omkring lovforslaget der sidestillede matematik B med de fire naturvidenskabelige B-niveau fag. Frugten af det politiske arbejde har endnu ikke set dagens lys. Desværre har den politiske aktivitet ikke båret frugt endnu lad os håbe der sker noget i efteråret. Facebook og foreningens hjemmeside har klart styrket foreningens kommunikation ud ad til. Kursus- og udviklingsarbejdet har som tidligere år ligger på et voldsomt højt niveau, idet der har været organiseret og afholdt endnu flere efteruddannelsesaktiviter end tidligere, flere i direkte samarbejde med fagkonsulenten. Vedrørende kassererpost Foreningen har i år besluttet at lade kassererposten tilgå en ekstern administrator, nemlig Jesper Ruggaard Mebus som ikke er medlem af bestyrelsen. Dette skyldes et meget sent kassererskifte og at ingen i bestyrelsen havde mod på opgaven. Der påhviler den nye administrator at få ført en kasserapport og få lavet et regnskab for 2014 og budget for Samarbejde med GL Der har været afholdt to møder i PS (Pædagogisk samarbejdsudvalg), som bestyrelsen desværre ikke har haft mulighed for at deltage i. Fokus på møderne har været kommunikationen til foreningens medlemmer og fagenes rolle og status. Samarbejde med de faglige fora Fagkonsulenten for biologi har inviteret til et møde i fagligt forum for biologi hvor omdrejningspunktet var biologifaget status bl.a. i forhold til forsøgsfaget bioteknologi, men også i forbindelse med biologis rolle som almendannende. Det faglige forum for NV har ikke været indkaldt til møde i den forgangne periode. Konsortier og kurser Skoleåret har været præget af meget stor aktivitet, både i relation til udviklingsarbejdet og i forbindelse med at arrangere og udbyde egentlige efteruddannelseskurser. Med to planlægningsmøder i FaDB-kurser har aktivitetsniveauet været højt. Udover at planlægge kommende kurser har en del af mødetiden været brugt på at søge UVM om økonomisk støtte til udviklingsarbejder indenfor de udmeldte indsatsområder. 14

15 December 2013 er følgende udviklingsprojekter afsluttet: Det skrevne sprog i bioteknologi, Eksperimenter til bioteknologi, Hvordan skabes nysgerrighed i NV og Biokemiske processer i matematikkens og kemiens lys Intentionen har været at flere efteruddannelsesaktiviteter skulle se dagens som resultat af disse udviklingsprojekter. Desværre har medlemmernes interesse for at deltage i kurser og seminarer ikke været stor og kurserne om Det biologiske eksperiment og Nysgerrighed i NV har vi desværre måtte aflyse. I juni 2013 modtog FaDB besked om at udviklingsprojekterne omkring: Det medicinerede menneske, Hjernen læring og hukommelse og Eksperimentet som studieretningsdidaktik blev godkendt af UVM. Der blev nedsat arbejdsgrupper som har været aktive og udarbejdet planer for kommende landsdækkende efteruddannelsesaktiviter. I skrivende stund har vi modtaget positive svar fra UVM på nye udviklingsprojekter indenfor bioinformatik, flipped classroom og Arktisk klimaundervisning. Opstartsmøder er indkaldt og vil foregå i august/september Disse udviklingsprojekter kører frem til december Der har været udbudt 16 kurser!, udover biokonferencen om hjernen og læring, rigtig mange af dem med en meget høj medlemsdeltagelse. Således har der været afholdt tre fulde kurser i eksperimentel genteknologi og tre fulde kurser i ølbrygning. Stor interesse har de to rejsekurser til hhv. Costa Rica og Galapagos også haft ligeså kurser om genetisk variation og kaffe. Desværre måtte vi aflyse de to kurser på grund af for få tilmeldte, det gælder kurserne om nysgerrighed i NV og om det biologiske eksperiment og dataopsamling. Men alt i alt et fantastisk år hvor mere end 250 medlemmer har været på kursus og/eller til konference. Den store interesse for foreningens kursusaktivitet vidner om at faglighed og inspiration igen er kommet i frontfokus for medlemmerne, aktivitets niveauet er nu på højde med de gode gamle dage hvor de faglige udvalg arrangerede kurserne, det skaber grobund for at mødes og etablere personlige netværk. Lad ikke OK-13 få indflydelse på dette! Summa summarum et godt og meget aktivt år, som forhåbentlig vil komme til at danne spiringsgrundlag for mange nye kursusaktiviteter de kommende år. Forslag og ideer til kommende kurser skal være noget så velkomne. Den politiske tænketank Den Politiske Tænketank som blev etableret foråret 2012 har ligget mere eller mindre stille i denne periode, dog således at der er blevet diskuteret forskellige tiltag i forhold til kommunikationen til det politiske lag. Regionsarbejdet Den noget for noget plan, som vi præsenterede i foråret 2013, hvor det centrale var og er at vi, som bestyrelse gerne vil støtte lokale og regionale initiativer har betydet at to arrangementer skriftlighed og bedømmelse og del og stjæl har set dagens lys. I den forbindelse har Fagkonsulent Kresten Cæsar Torp vist sin store velvillighed ved at stille sig til rådighed ved regionale møder og på konferencer. Det har allerede betyder flere regionale aktiviteter. Biofag Biofags redaktionen har i løbet af året produceret 5 ordinære numre. Har holdt møder med rektor Jannik Johansen, Frederiksberg Gymnasium og fork fra DTU og KU. Redaktionens målsætning er stadig at bidrage med nyeste nyt indenfor ekskursionsfronten kombineret med medlemmernes gode forslag til ekskursioner og eksperimenter. Der skal lyde en tak til alle dem som har bidraget til bladet i perioden. 15

16 Ti år med Biologiolympiader og i 2015 er Danmark international vært! For 10 år siden deltog Danmark for første gang i den internationale biologiolympiade (IBO). Dengang gik de tredive elever der scorede flest point i skolerunden, direkte videre til finalen på Aarhus Universitet. Her blev de fire elever der skulle repræsentere Danmark ved IBO, kåret efter teoretiske og praktiske tests! Meget er sket siden! Deltagelsen har udviklet sig til en læringsproces med flere trænings- og konkurrencerunder. Ved stævner på SDU, AAU, AU, KU, Sorø talentcenter, DTU, træning i de Zoologiske haver i Odense, København, Aalborg og på den Blå Planet styrkes ikke blot den faglige viden i biologi og bioteknologi, også venskaber og kontaktnetværk skabes. Træning med besøg på alle Danmarks universiteter bidrager desuden til afklaring af deltagernes senere studievalg. Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: De danske deltagere kommer i stigende omfang hjem fra den internationale biologiolympiade med medaljer! I sommeren 2014 var Indonesien vært for den 25. internationale biologiolympiade. De fire danske deltagere fik en enestående oplevelse hør deres stemmer: Simon Albrechtsen, student 2014 fra Borupgaard Gymnasium: Jeg havde den store glæde at deltage i IBO for anden gang i sommer. Turen gik til Bali med 240 studerende fra mere end 60 forskellige lande. Det er en oplevelse af dimensioner at deltage i et arrangement som IBO der udfordrer både socialt, fagligt og kulturelt. Jeg deltog også sidste år i Bern, og jeg kunne derfor trække på kompetencer jeg havde opbygget både til selve konkurrencen sidste år og gennem den udfordrende og spændende træning der leder op til såvel den nationale som internationale olympiade. Denne udvikling har ikke bare forstørret min interesse for biologi og bioteknologi, men også været en stor del af hvad der gjorde det muligt for mig at gå fra en 117. plads (bronzemedalje) i Schweiz til en 76. plads (og næsten en sølvmedalje) i Indonesien. Jeg vil på mit varmeste anbefale alle biologiinteresserede at deltage i konkurrencen. Der er store sociale og faglige gaver at hente, selv for de første 30 der går videre til den nationale semifinale. Jeg har opbygget venskaber på tværs af, ikke bare landegrænser, men kontinenter, og min fascination af såvel studiet af det levende og dets komponenter samt det 16

17 at rejse til den anden ende af verden med en fantastisk gruppe af mennesker der værdsætter uddannelse og videnskab, har udmøntet sig i minder der for altid vil fylde en stor del af min selvbevidsthed. Tak til alle de mennesker der har bidraget til at gøre biologiolympiaden en succes, lige fra arrangører, over sponsorer og universiteter til underviserne. Karen Yang, nu 3g på Birkerød Gymnasium: For mig var IBO 2014 en af de bedste uger af mit liv. Når jeg tænker tilbage på ugen, er det ikke selve konkurrencen, de praktiske og teoretiske prøver, der først popper op. For selvom IBO er en konkurrence, var det på intet tidspunkt i løbet af ugen tydeligt at vi alle var konkurrenter. Lige omvendt faktisk for mentaliteten var snarere at hjælpe hinanden, forklare ting hvis nogen var i tvivl, og hjælpe folk til at slappe af før prøverne. Det vigtigste for mig er alle de fantastiske mennesker fra hele verden - venner for livet. Der De danske deltagere ved IBO 2014 på Bali: Neel Holm Møller, Vibeke Birkmann, Birthe Zimmermann, Kirsten Wøldike og de danske deltagere Karen Yang, Nicolas Drenck, Simon Albrechtsen og Julius Grothen samt Lisbeth Kusk Madsen efter medaljeoverrækkelsen. Desuden deltog en større delegation fra Aarhus Universitet som skal være vært for IBO var fødselsdagssang og cupcakes på gangen til tre fødselarer, middagssamtaler til sent ud på natten hvor vi kunne have de største grineflip det ene øjeblik og have en meget dyb samtale det næste. Selvom vi kun var sammen, fysisk, i en uge, holdes kontakten nu med Facebook, Skype og andre sociale medier. En oplevelse jeg aldrig vil glemme. Julius Grothen, student 2014 fra HTX Sukkertoppen i Valby: Igennem hele min tid i gymnasiet har jeg ikke oplevet noget mere spændende, udfordrende og samtidigt sjovt. Selve konkurrencen 17

18 har et betydeligt højere fagligt niveau end man oplever i timerne på gymnasiet, men fordi alle de personer man møder igennem forløbet, er venlige, hyggelige og inspirerende, virker opgaven ikke overvældende. Selve konkurrencen er essensen af hele olympiaden. Jeg mødte de mest åbne, humoristiske og intelligente mennesker, og samtidigt stod jeg overfor den største faglige udfordring. Jeg frygtede lidt at der kun ville være fokus på det faglige, men selvom det var vigtigt, var alle jeg mødte, mere opsatte på at møde nye venner og opleve stemningen. Det er en af de bedste oplevelser i min gymnasietid! Jeg vil altid huske den og har fået venner for livet. Sidegevinsten er at jeg har lært metoder jeg kan bruge i min videregående uddannelse. Nicolas Drenck, student 2014 fra Borupgaard gymnasium: IBO har på mange måder været en helt igennem fantastisk oplevelse. Lige fra de faglige udfordringer til den unikke mulighed for at møde unge fra andre kulturer og lande som IBO jo i høj grad er. Men selvom det selvfølgelig handler om at møde så mange som muligt, må man også indskyde at det at være fælles om en oplevelse som IBO er noget der giver grobund for nære venskaber som formentlig vil vare længe. Således endte vi danskere med at bruge det meste af vores fritid sammen med australierne og kiwierne (new zealænderne) samt enkelte andre fra andre lande. Og sammen med vores lokale guide, Nadya, blev vi lidt efter lidt til en hel lille familie. Dertil kommer at man næppe kunne finde et mere spektakulært og storslået sceneri at sætte konkurrencen i. Bali er et fantastisk smukt sted både kulturelt og naturmæssigt, og de aktiviteter og udflugter, som var arrangeret for os, blev ligeledes fantastisk flotte og imponerende. Undervejs oplevede vi også problemer i form af forsinkelser, forvirring og ikke mindst en meget uheldig episode med medaljer og certifikater. Og selvom den slags ting bestemt bør være på plads, må man alligevel tage hatten af for den enorme indsats som arrangørerne lagde i projektet for at få det på ret kurs. Sidst, men ikke mindst, må man også knytte en kommentar til det faglige aspekt af IBO. For hvor er det bare fedt at blive udfordret i en sådan grad, som jeg sjældent har oplevet det før. Den fælles faglige fordybelse var fantastisk fordi den på en gang gav lyst til indlæring og samtidig gav en helt speciel atmosfære gennem hele IBO. Alt i alt har IBO virkelig været en stor oplevelse som jeg har lært meget af (både om fremmede kulturer, mig selv og så selvfølgelig biologi). Jeg håber at næste års deltagere får en lige så god oplevelse i Danmark som den jeg var så heldig at få på Bali. Og derudover håber jeg da på at kunne tage til Århus næste år som guide for at få en lille smule mere af IBO-magien. I 2015 er Danmark vært for 26. IBO IBO 2015 foregår i Aarhus den juli 2015 (www.ibo2015.org) (hjemmesiden er under opbygning og bliver løbende udbygget). For at få lov til at spille på hjemmebane skal deltagerne kvalificere sig igennem de forskellige runder. Vær derfor opmærksom på invitation, tidsplan, tidsfrister m.m. der offentliggøres på bioolympiade Styregruppen for Biologiolympiaden i Danmark: Kirsten Wøldike, formand Vibeke Birkmann, Greve Gymnasium Birthe Zimmermann, Alssundgymnasiet Sønderborg Karen Helmig, Birkerød Gymnasium & HF Neel Holm Møller, Rystensteen Gymnasium Morten Eskildsen, Birkerød Gymnasium & HF 18

19 BIOAKTIVATOR NU OPGRADERET TIL ibog bioaktivator.systime.dk BioAktivator har afsæt i 11 fagområder fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Hver især byder fagområderne på lang række relevante moduler, der gør det muligt at skræddersy forløb, så det matcher klassens niveau, studieretning, ekskursionsprogram eller evt. tværfaglige forløb osv.. Denne ibog dækker både C- og B-niveau og er fagligt helt ajourført. Materialet i BioAktivator omfatter mange animationer, opgaver og selvevalueringsopgaver der kan deles med eleverne. Ud over via fagområdekapitlerne kan BioAktivator også navigeres med udgangspunkt i 5 spændende temaer eller i det altomfattende Indeks. Gunnar S. Jensen (red.) ibog 71 tekstmoduler 300 illustrationer 15 animationer 60 sæt interaktive opgaver 5 temaer ebog Se priser og licenser på shop.systime.dk Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

20 Kursusoversigt FaDB-kurser på vej Sted: Tidspunkt: Annoncering: Efterår 2014 Eksperimenter & skrift i biotek Solrød Biofag 4/2014 Bananfluegenetik aarhus Biofag 4/2014 Eksperimentel Gentek ıv Solrød Biofag 4/2014 Forår 2015 Økotoksologi Odense Biofag 4/2014 Svineriget Moderne landbrugsproduktion Jylland Forår Biofag 5/2014 Anvendt mikrobiologi i ølbrygning Næstved Forår Biofag 5/2014 Vandløbs økologi Jylland Forår Biofag 5/2014 Efterår 2015 Arktis i forandring Diskobugten August Biofag 3/2014 Øl og fermentering Belgien efterår Biofag 5/2014 Endemiske arter Madagaskar Uge Biofag 2/2014 Bioinformatik og fylogeni København Efterår Biofag 5/2014 Gentek brush-up Jyllannd efterår Biofag 1/

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde!

Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! Rapport fra 24. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Bern i Schweiz d. 14.-21. juli 2013: Bedste danske resultat nogensinde! De danske deltagere ved åbningsceremonien i det smukke Kulturcasino

Læs mere

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012

Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 Rapport fra 23. Internationale Biologi Olympiade (IBO) afholdt i Singapore d. 8.-15. juli 2012 De danske studenter lige inden åbningsceremonien i Singapore: Fra venstre ses Frederik V. Holck, Pernille

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Projektarbejde med børn i daginstitutionen

Projektarbejde med børn i daginstitutionen Projektarbejde med børn i daginstitutionen Fra fascination til fordybelse Af Alice Kjær Indhold Forord................................................................... 5 Indledning..............................................................

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk.

Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Relationsarbejde - Et kompetenceudviklingsprojekt i samarbejde med Camilla Dahl, cand. psyk. Lotte Enøe 2010/2011 Sindet er ikke en æske, som skal fyldes, men en flamme der skal tændes Konfutse En fortsættelse

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere