Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl i klubhuset Dette er kl om formiddagen - vandet steg yderligere 30 cm til kl. 18 1

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien Frederiksværk Danske Bank: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSENFORMAND udlejning af klubhus Carl-Erik Anthonsen Anker Heegaardsgade Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Michael Jensen Vibevænget Bagsværd Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Hans Hansen Baggersvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Per Rasmussen Østervang Hillerød Bestyrelsesmedlem ansvar for klubhus udvendigt Bjarne Christensen Gl. Evetoftevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem kontaktperson til festudvalg Johnny Jensen Strandvejen Frederiksværk FESTUDVALG: Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Erik Snerling Enghave Park Allerød Judy Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Ruth Søhus Andersen Horsbølvej Slangerup BLADUDVALG: mail: Michael Reher Bellisbakken Birkerød Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Lone Jensen Strandvejen Frederiksværk Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni september 2 Deadline næste nummer er den 1. Marts 2014

3 Formanden har ordet Så står et nyt år for døren, og vi kan se frem til en ny sejlsæson og mange gode oplevelser. Siden sidste blad, har der jo som bekendt raset et par storme. Klubhuset er sluppet uden mén begge gange. Desværre har Roklubben haft store vandskader. Havnen har haft store skader efter Bodil, bl.a. elanlæg og bobleanlæg har været under vand. Skader som desværre ikke bliver dækket, da havne ikke er dækket af stormflod. Vi nærmer os den ordinære generalforsamling i klubben. I år har bestyrelse lavet forslag til vedtægtsændringer, som skal være med til afstemme vedtægterne efter de arbejdsmængder der er i bestyrelsen i dag. Bemærk at hvis de vedtages på generalforsamlingen træder de i kraft med det samme. Festudvalget har tilrettelagt arrangementer for 2014, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. De kan bl.a. Ses i klubhusudlejningskalenderen som hænger i klubhuset. Jeg vil til slut ønske alle et rigtigt godt nytår og en god sejlsæson. Carl-Erik Støt vores sponsorer de støtter os 3

4 AKTIVITETSKALENDER 2014 GENERALFORSAMLING 16. Februar kl Kontingentindbetaling 30. Marts kl Standerhejsning April kl Pinsetur Juni - Turen går til Nykøbing S. Sankt Hans Juni kl Vennetur August - Turen går til Veddelev. Ålegilde September kl Klubaften - 1. Oktober kl Første onsdagsmøde. Nedhalerfest 1. November kl Entreprenør & Aut. kloakmester Industrivej 3, 3300 Frederiksværk

5 På ferie med PRETTY WOMAN i syv uger. Vi starter søndag aften d med at sejle til Hundested, vores mål er at nå til Bergen. Mandag morgen kl.3 starter vi så turen, og har aftalt at først går turen til Varberg i Sverige. Efter mange diskussioner tager vi afsted, fruen synes nemlig det blæser for meget,men intet vejr er dårligt for kaptajnen,vi har jo ferie. Efter syv timer i rullende bølger, må jeg ofre til havguderne, det sker hvert år på den første lange tur, og det var altså nu. Så kaptajnen ændrer planer og vi lægger til i Halmstad. Tirsdag må vi så videre, denne gang prøver vi at nå Varberg. Vandet er temmelig uroligt, men vi bliver enige om at sejle længere, farvel Varberg, kan se den inde ved kysten. Vi lægger så først til på en lille ø, Fotø efter tolv timers sejlads. Det er lidt halvkoldt og der er ikke rigtig andre lystbåde ude endnu. Onsdag går turen så mod Marstrand, hvor vi har nogle søde nauticatvenner. Vi hyggede os rigtig med dem til kl.2.30 om natten. Næste dag skulle de til Norge,men vi bliver endnu en dag i havnen, og går nogle dejlige ture og hygger os. 5

6 DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVÆRK - ET RART STED AT HANDLE DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD Minimum 600 dagligvarer til GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 6 Mandag - Fredag 8-20 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-20 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

7 Fredag sejler vi så videre ind i skærgården, der er bare så smukt. Vi vil prøve at fortøje os til en klippe, hver gang vi finder et egnet sted er der optaget, pludselig er der mange både på vandet, men det er jo også weekend, til sidst fortøjer vi i en bugt til en bøje. Lørdag sejler vi så til Stenungssund, som er Frederiksværks venskabsby, en af os bliver rigtig glad, da vi fortøjer lige ved siden af 65 butikker. Juhu!!! Søndag morgen da jeg vågner, har min søde mand hentet morgenbrød og sat signalflag, Pretty Woman er rigtig fin, og det bare fordi dens ejere havde 12års bryllupsdag. Vi shopper, og vi giver hinanden gaver, køber mange film, så da regnen begynder spiser vi en god frokost, bagefter ser vi film. Om aften går vi op på strandpromenaden og spiser på en restaurant. Tja vi bliver der også mandag, jeg må jo på loppis og snuse lidt. Fik da også købt lidt småting. Så vil herren i en bådbutik, så jeg skyndte mig ned på båden, og lagde dej til rugbrød, søde Michael havde givet mig surdej med. Om aftenen sidder vi på agterdækket, drikker rødvin og rafler. Tirsdag går turen videre til Uddevalla. Rigtig smuk tur, min flittige mand pudser vinduer, vasker tøj og fylder diesel på imens vi sejler. Vi kommer til Uddevalla i det mest skønne solskin, vi må straks op og undersøge lokaliteterne. Vi går på en lille cafe og drikker en smoothie, ja i ser rigtigt.vi bliver endnu en dag, og næste dag går vi endnu en gang op i byen, hvor vi først går på søfartsmuseum, bagefter spiser vi lunch på en Thairestaurant, det er rørende billigt, syv retter, suppe, salater, drikkevarer, kaffe, te og kager, men så måtte vi også give 148 7

8 svenske kroner, men for to. Ja vi bliver endnu en dag, min husbond har nemlig fundet ud af, at han har en helt ny fiskestang, som bare har ligget på båden, så nu vil han fiske, så vi skal ud og købe alt muligt og umuligt fiskegrej. Fredag sejler vi så videre, nu går turen mod Smøgen. Stadig ingenting der har åbent og næsten ingen både. Men havnefogeden kommer og vi må betale havneleje, for anden gang på turen. Lørdag sejler vi mod Danemark en meget fin ankerplads. Det er skønt vejr og Johnny skal prøve sin fiskestang, hov der er bid første gang og han fanger en ørred. Jeg overtaler ham til at smide den ud igen, den er han helt med på, synes det er synd at slå den ihjel. Hehe. Søndag sejler vi så mod Strømstad, her bliver vi så til tirsdag, hvor rejsen mod Norge begynder. Fortsættelse følger i næste nr. mange hilsner Lone 8

9 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub Søndag den 16. februar 2014 kl Klubben byder på morgenkaffe med brød Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af ordstyrer. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning. 4. Udvalgenes beretning. 5. Indkomne forslag. 6. Fastsættelse af kontingent for Godkendelse af budget. 8. Valg af bestyrelse, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer. 9. Pause. 10. Vedtagne beslutninger oplæses. 11. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, jf. 9, stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og ægtefællemedlemmer. Husk medlemsbevis. Der serveres håndmadder efter generalforsamlingen. 9

10 VALG Under dagsorden punkt 8 er nedennævnte personer på valg: Formand (Carl-Erik Anthonsen modtager genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Johnny Dilling modtager genvalg) Valgt for 1 år blev Bestyrelsesmedlem (Hans Hansen modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Bestyrelsesmedlem (Bjarne Christensen modtager ikke genvalg) Valgt for 2 år blev Suppleant til bestyrelsen Valgt for 2 år blev 2 revisorer (Karl K. Ryborg og Lone Jensen) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev 10

11 Revisorsuppleant (Søren Kristiansen) Valgt for 1 år blev 2 festudvalgsmedlemmer (Judy Rasmussen og Ruth Andersen) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Tiltræder straks efter generalforsamlingen) 2 festudvalgsmedlemmer (Kirsten Marcher og Erik Snerling) Valgt for 1 år blev Valgt for 1 år blev (Tiltræder 1. oktober) 2 bladudvalgsmedlemmer (Michael Reher & Lone Jensen) Valgt for 1 år blev Indstilling til Fr.værk Havn A.m.b.a. Indstillet blev 11

12 Forslag til vedtægtsændringer for 8 stk.1 og 8 stk. 8. samt 10 stk stk.1 Fra: Bestyrelsen består af 7 aktive medlemmer: formand, kasserer, sekretær, samt 4 uden portefølje. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Formand og 2 medlemmer vælges på lige årstal. Kasserer, sekretær samt 2 medlemmer på ulige årstal. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand samt udvalg efter behov. Til: Foreningen bestemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer, der dog altid skal have et ulige antal, og bestå af minimum 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer vælges særskilt, mens de resterende vælges uden portefølje. Valgperioden er normalt 2 år, hvor en del af bestyrelsen kan vælges i lige år og resten i ulige år, dog således at formand og kasserer aldrig er på valg samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformand samt udvalg efter behov. 8 stk.8 Fra: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Halvdelen skal altid udgøres af et ulige antal. (Dvs. 3 af 5, 5 af 7 osv.) 10 stk.4. Fra: Revisorer vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Herudover vælges revisorsuppleant. Til: På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for en toårig periode. Valget tilrettelægges så begge revisorer aldrig er på valg samme år Herudover vælges en revisorsuppleant for en etårig periode. Godkendes vedtægtsændringerne træder de i kraft umiddelbart efter vedtagelse. 12

13 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB ÅRSREGNSKAB BUDGET

14 FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN KONTO BENÆVNELSE INDTÆGTER UDGIFTER 1010 KLUBKONTINGENT , KOLLEKTIV BåDFORSIKRING , SALG AF EMBLEMER, STANDERE M.M. 900, LÅN KLUBHUS , SALG AF ØL 0, BILLARD 569, ANNONCER 8.000, ANDRE INDTÆGTER 0, RENTEINDTÆGTER 1.684,86 INDTÆGTER I ALT , KLUBHUS , GAVER 0, VAND 6.836, FORSIKRING, BRAND, INDBRUD , EL, KLUBHUS , RENGØRING 1.049, TELEFON 134, PORTO 4.828, KONTORARTIKLER 0, TRYKSAGER 0, KLUBBLAD , FORSIKRING BÅDE 7.626, WEB-SIDE 720, BESTYRELSESMØDER 2.640, GENERALFORSAMLING 1.621, BESTYRELSESFEST 4.560, DIVERSE GEBYRER 99, FORPLEJNING VED HOVERIARBEJDE 0, STANDERFEST 0, JUBILÆUMSFEST 0, DIVERSE ARRANGEMENTER 200, MINDRE NYANSKAFFELSE , STANDERE 0,00 UDGIFTER I ALT ,97 INDTÆGTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,36 UDGIFTER IFØLGE DRIFTSREGNSKAB ,97 OVERSKUD ,39 14

15 STATUSREGNSKAB KONTO BENÆVNELSE AKTIVER PASSIVER 1330 KASSEBEHOLDNING 122, GIROKONTO , DANSKE BANK AKTIONÆRKONTO 140, Basisbank ,15 LIKVIDE AKTIVER I ALT , DANSKE BANK AKTIER 5.845, KLUBHUS , VARELAGER, EMBLEMER, STANDERE ,00 AKTIVER I ALT , EGENKAPITAL ,70 PASSIVER I ALT ,70 EGENKAPITALEN FREMKOMMER SÅLEDES: EGENKAPITAL ,31 DRIFT OVERSKUD ,39 LAGERAFGANG -836,00 REGULERING DANSKE BANK AKTIER 1.522,00 EJENDOMSVÆRDI STIGNING ,00 EGENKAPITAL ,70 Regnskabet revideret og godkendt. Frederiksværk Januar 2014 Aktivernes tilstedeværelse er kontrolleret. Revisorer Kasserer Formand 15

16 Frederiksværk Motorbådsklub. Budgetforslag for Konto Benævnelse Budget 2014 Budget 2013 Bevægelse % 1010 KLUBKONTINGENT , , ,00 4% 1020 KOLLEKTIV BåDFORSIKRING , , ,00 15% 1030 SALG AF EMB., STANDERE M.M , ,00 900,00-10% 1041 LÅN AF KLUBHUS , , ,00 81% 1042 SALG AF ØL 500,00 500,00 0,00-100% 1043 BILLARD 1.000, ,00 569,50-43% 1045 ANNONCER 8.000, , ,00 0% 1050 ANDRE INDTÆGTER 0,00 0,00 0,00 ####### 1060 RENTEINDTÆGTER 500,00 500, ,86 237% Indtægter total , , ,36 18% Udgifter 1105 KLUBHUS , , ,33-28% 1110 GAVER 500,00 500,00 0,00-100% 1115 VAND/EJENDOMSSKAT 8.000, , ,87-15% 1120 FORSIKRINGER , , ,64-3% 1135 EL, KLUBHUS , , ,68 40% 1140 RENGØRING 1.000, , ,00 5% 1145 TELEFON 0, ,00 134,30-87% 1150 PORTO 4.000, , ,00 21% 1155 KONTORARTIKLER 500,00 500,00 0,00-100% 1160 TRYKSAGER 500,00 500,00 0,00-100% 1165 KLUBBLAD , , ,25 10% 1170 FORSIKRING BÅDE 8.000, , ,00 2% 1185 WEB-SIDE 800,00 900,00 720,00-20% 1190 BESTYRELSESMØDER 2.500, , ,00 6% 1195 GENERALFORSAMLING 2.500, , ,00-35% 1200 BESTYRELSESFEST 7.000, , ,00 14% 1205 DIVERSE GEBYRER 100,00 100,00 99,00-1% 1210 FORPLEJNING VED HOVERI. 500,00 500,00 0,00-100% 1215 STANDERFEST 0,00 0,00 0,00 ####### 1220 JUBILÆUMSFEST 0,00 0,00 0,00 ####### 1225 DIVERSE ARRANGEMENTER 3.000, ,00 200,00-95% 1230 NYANSKAFFELSE 4.000, , ,90 469% 1240 STANDERE 5.000, ,00 0,00-100% Udgifter total , , ,97 8% OVER/UNDERSKUD 100, , ,39 16

17 BETALING AF KONTINGENT Også i 2014 skal der betales kontingent. Indbetalingsdato: Søndag den 30. marts 2014 fra kl til kl Betaler du ikke i klubhuset på ovennævnte dato, vil girokort blive tilsendt. Husk seneste frist for betaling er den 15. april 2014 Kan købes ved indbetaling, eller ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Klubben kan tilbyde dig en ansvars forsikring Hele året Søndagsfrokost d kl Johnny og Lone stod for arrangementet. 17

18 Sponsoraftale Jeg hedder André Boas. Jeg har et tømrer/snedker firma, der hedder Boasbyg ApS Vi arbejder meget med energi renovering, tage om/nybyg mm. Du kan spare mange penge på at energirenovere dit hus Jeg sponsorer også orienteringsklubben Ok Øst Birkerød Her støtter jeg ungdomsafdelingen økonomiske med 5 % af alle ordre fra klubbens medlemmer, før moms. Det giver årligt nogle 1000 kr. sedler til de unge i Ok Øst Det tilbud vil jeg også gerne give jer Vil du læse mere så se min hjemmeside www. Boasbyg.dk Ring eller mail for spørgsmål eller tilbud / Jeg er medlem af Byg Garanti, Dansk Byggeri Velholdte sejl og bådkalecher holder længere! Salt, alger, mug og andre urenheder nedsætter levetiden. Saltkrystaller slider og tiltrækker fugt, der igen kan give problemer med jordslåethed og alger. Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalescher så det bliver helt rent og fri for salt. Supplér din normale vedligeholdelse med en årlig vask hos os. Så har du gjort dit til at sikre dit sejl og din bådkaleche en maksimal levetid. OBS! è Dit sejl tåler ikke maskinvask! Bådkalecher, rens og imprægnering pr. kg. kr. 285,00 (min. 2 kg.) Sejl, vask pr. m 2 kr. 66,00 Gulvtæppesæt til båd kr. 750,00. (Max. 6 m2) Polstrede bådhynder, efter tilbud Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet Telt- og Sejlvaskeriet Ryttermarken 2 B, 3520 Farum, telefon Mail: / 18

19 VINDERØD FARVEHANDEL Nordsjællands billigste priser i tapeter, maling, blitsalak, emalielak og facademaling Helsingevej Frederiksværk Tlf % rabat til Motorbådsklubbens medlemmer. Foto: Per Rasmussen Foto: Per Rasmussen - lavvande i oktober ved Hvide Klint Foto:Jørgen Nielsen Havnen 19 på en vinterdag.

20 Klubmøde Onsdag den 5. februar Klokken 19. Yvonne og Jørgen vil fortælle om deres sejltur til Tyskland og Berlin, sommeren Sejlklubben havde besøg af havnens ænder, da højvandet var her. 20

21 Alt dette kan du købe i klubben ved et bestyrelsesmedlem. STOFMÆRKER... 30,00 KLISTERMÆRKE... 10,00 STANDER... 50,00 Forsikring: Tegnes ved kasseren. Klubben kan tilbyde dig en ansvarsforsikring Hele året HUSK DIT INDLÆG TIL NÆSTE BLAD 21

22 Vi udfører reparation og service på alle bilmærker Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag Dæk Fælge Olie Batterier Udstødning Bremser Vi har altid et stort udvalg af alufælge og kvalitetsdæk på lager. Besøg dit First Stop dækcenter i Frederiksværk og få specialistens rådgivning om, hvad der passer til din bil. Frederiksværk Vulkanisering. Industrihaven 2. Tlf Vi har altid en god pris på gas Ring eller kik ind for priser... - vi er billigere end du tror! Rønnevej Frederiksværk Telefon

23 JB RUSTFRI ApS Undalsvej Frederiksværk Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie Foto: Per Rasmussen Kl. 11 er der næsten 23 ingen pæle at se.

24 - dit lokale autoriserede Marine Service Center Salg af både, indenbordsmotorer og påhængsmotorer: Mercury/MerCruiser Cummins Mariner Suzuki Evinrude Lombardini Iveco Perkins Joller Trailere Reservedele Udstyr Joller og påhængsmotorer fra 2-10Hk til omgående levering Kom og se udvalget i butikken Stort reservedelslager Service og reparation af alle mærker: Indenbords og påhængsmotorer - benzin og diesel - sejl og motorbåde På din havn eller vores værksted Smedetoften Frederikssund Tlf Mob Marine

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015 Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-18. årg. September 2008 HAVNEWEEKEND Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008. Bounty venter ved broen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-18. årg. Juni 2008 Bounty venter ved broen Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1577-175 6966 Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012

Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 Sydkystens Sejlklub Nr. 2 35. årgang 2012 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet, sæt din grill op på søgelænderet, en sikker og stabil løsning Vejl. Pris: 745,00 kr (excl. lev. Med DPD 74,00 kr) MB

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub FD-NYT Frederikssund Sejlklub Oktober 4-2009 Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. Frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26 17 66 lotte@oestkajen.dk Næstformand

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket >

2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > 2 2015 23. årgang < Ny bro i indelukket > Formand Niels Johansen Tlf. 8681 2581 5136 3230 formand@s-m-k.dk Kasserer Arne Jørgensen Tlf. 4250 1062 kasserer@s-m-k.dk Næstformand Jesper Kudsk Tlf: 2348 7964

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 12. april 2012 Dagsorden: Efter formandens velkomst

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar. Februar 1-2015 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Februar 1-2015 Husk generalforsamling tirsdag den 24. februar Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND

MEDLEMSBLAD FOR SEJLKLUBBEN GREVE STRAND Prikken Sejlklubben Greve Strand på tryk No. 1. 2011 2 0 1 1 Generalforsamling Vedtægter, regnskab, budget, beretning og valg.. Billeder Fra IF-DM, Afriggerfest, mv. Jespers sidste Jesper leverer sin sidste

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere