Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl Spisning fra kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April årgang Generalforsamling i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl Spisning fra kl Tilmelding til spisning senest fredag 13. april på telefon

2 3F Mølleåen Firskovvej Lyngby Tlf.: Fax: Afdelingens kontortider Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag Afdelingens telefontider Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag A-kassen er lukket for ekspedition og telefon om tirsdagen Medlemsbladet 3F Mølleåen Redaktion Torben Ankerberg (Ansvarshavende) Carsten Enevoldsen Jan Richelsen Oplag Tryk Fjerritslev Tryk A/S Indhold Overenskomstforhandlingerne... 2 Over 10 millioner til medlemmerne i 3F Mølleåen... 2 Formandens kommentar... 3 Generalforsamling... 4 Resume af referat... 5 Resume af referat... 6 Nyt fra A-kassen... 6 Regnskab Jobformidling... 8 Kvindernes Internationale kampdag... 9 Hvad skal man gøre når skaden sker?...10 Puds formen af...11 BST Nord i 3F Mølleåen...11 Har du tjekket dit barns fritidsjob?...12 Lønforhandling på Industriens område...13 TipsKupon års fødselsdag...15 Tak for denne gang...15 Adgangsbillet...16 Overenskomstforhandlingerne Så kom Industrien i hus og så var der lavet klar bane til de øvrige områder. Det viste sig hurtigt at overenskomstkabalen så pludselig kunne gå op. Men hvad er det man er blevet enige om? Vi ved jo godt at lønforhøjelsen i Industrien, den klarer I ude på arbejdspladserne, men hvad er indholdet i det centrale forlig? En lille pensionsforhøjelse Forbedring af forældreorlov og udvidet pensionsbetaling under barsel Små satsforhøjelser på både mindstelønnen og på genetillæg Uddannelsesfond Fritvalgsordning Tillidsmandsløn Ja du sidder sikkert og leder efter, hvor er der lige noget til mig? Det faglige arbejde gav også i 2006 et rigtig godt afkast til medlemmerne. Godtgørelser i forbindelse med faglig sags-behandling, har i 2006 givet et rekordstort beløb til medlemmer i afdelingen. For første gang runder vi 10 millioner som et resultat af det gode faglige arbejde, som vi jo også gerne vil være kendt for. 36 faglige sager lønsager og opsigelses-sager har i alt givet erstatninger på godt 1 ¼ million. 28 forsikringssager Alka Gruppeliv og Alka Fritidsulykkes har givet godt 1,5 million i erstatning. De store erstatninger i arbejdsskadesager er i år ingen undtagelse. 5 sager er kapitaliseret til i alt 6,5 millioner, og igen må vi sige, at For eksempel: Penge til at holde ferie for! Mere tryghed i arbejdssituationen! Og hvordan kommer det her forlig til at se ud i forhold til at sikre reallønnen. Det er ikke lige til at få øje på, og alligevel er denne overenskomst dyrere for arbejdsgiverne end den forrige. Som nævnt var vejen banet for de øvrige minimalslønsområder, og der gik da også kun et par dage før byggeområdet var på plads. Og der skal kigges meget nøje efter for at finde noget som afviger fra Industriforliget. Tilbage er nu den måske sværeste hurdle fastsættelse af lønudviklingen på nomallønsområdet. Og den sidste hurdle bliver når medlemmerne så skal stemme om forligene. Torben Over 10 millioner til medlemmerne i 3F Mølleåen selvom det er store beløb, så er det blot et lille plaster på såret, når man får en stor erstatning i forhold til at man rent faktisk bagefter i de fleste tilfælde ikke længere har en fremtid på arbejdsmarkedet. Udover de kapitaliserede erstatninger er der i 15 sager opnået erstatning for varige mén på godt ½ million. Som et samlet billede af det faglige arbejde kan vi være tilfreds med at afdelingen kan opnå så gode erstatninger til medlemmerne, og vi betragter det som et godt bevis på, at det er vigtigt at stå sammen. Det er trods alt fællesskabet, der har hjulpet de enkelte medlemmer til alle disse erstatninger. Torben 2

3 Torben Ankerberg Formandens kommentar Vi er nu et par måneder inde i det nye år. Et nyt år, hvor der var varslet forandringer både her og der. 3F Forbundet med sparerunden og strukturomlægningerne sidst på året. Kommunerne med sammenlægninger, som vi dog kun bliver berørt af i det nordlige område, Søllerød og Birkerød, som sammen bliver ny Rudersdal Kommune. Nedlæggelsen af Arbejdsformidlingerne, som bliver en del af nye kommunale jobcentre, som skal forestå beskæftigelsesindsatsen. Og velfærdsreformen med alle de nye tiltag overfor de ledige og opgaver, der skal følges op i a-kasserne. Der er også gang i de store overenskomstområder i 2007 og så afholder 3F sin første ordinære kongres efter stiftelsen i Så mange opgaver venter på os i Da medlemstallet hele sidste år gik voldsomt tilbage på landsplan, blev det magtpåliggende for 3F s Hovedbestyrelse, at tage aktion til en sparerunde. De barske signaler var at der over en 3 årig periode skulle spares op imod 150 millioner. Der blev derfor snakket om kerneopgaver og ikke kerneopgaver, og hvor kunne man så spare. Meget er beskrevet i Fagbladet, så det er ikke det jeg vil hæfte mig ved her. For mange var det nok uklart hvilke konsekvenser hovedforbundets sparerunde ville have, men det er jo klart, at besparelser i 3F vil ramme afdelingerne, og lidt efter lidt skæres opgaverne til. Altså de opgaver som afdelingen i større udstrækning må løfte uden støtte fra forbundet. Ja sådan er det jo. Med hensyn til kommunesammenlægninger har vi ikke haft de store problemer, da vi igennem det seneste 1½ år har haft månedlige møder med tillidsfolkene fra Birkerød og Søllerød Kommune. Det er også her kulturforskelle fra 2 arbejdspladser, som har været de største hurdler. Vi er dog for nylig enedes om et oplæg til lønaftale, som vi nu skal forhandle med Rudersdal Kommune. 1. januar var også en mærkedag for de ledige. Arbejdsformidlingen lukkede ned allerede før juleaften og så skulle det store datamaskineri i gang med at konvertere data fra Arbejdsformidlingen og til de kommunale jobcentre. Det forlød at det gik godt, men vi har da haft vores problemer med at få oplysninger fra de nye jobcentre eller måske nærmere fra det gamle arbejdsformidlingssystem. Vi satser på et godt samarbejde med jobcentrene, så vi kan blive en vigtig brik i hele spillet om beskæftigelsesindsatsen til gavn for vores medlemmer. Dette arbejde ser vi som en naturlig følge af vores arbejde i de lokale beskæftigelsesråd. Dog skal man være opmærksom på de stramninger der gælder for såvel de ledige, som for afdelingernes arbejde med blandt andet jobformidling og rådighedsvurdering. Det er nu at vi a-kasserne og fagforeningen virkelig kan vise at vi er fagligt funderede og kan lave et givtigt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Som I kan se andetsteds i bladet er der i skrivende stund gang i overenskomstforhandlingerne, og de fleste overenskomster på minimallønsområdet er afsluttet. Vi afventer de sidste områder før processen med urafstemning går i gang. På kongressen til efteråret kan der stadig nå at dukke mange nye bolde op, men mon ikke at noget af debatten går på 3F s opgaver, vores synlighed og medlemstallet og deraf vigende økonomi. Der er ikke de store ændringsforslag til vedtægterne, men der kan dog komme forslag med sprængstof i, hvilket også meget vel kan være tilfældet med vores faglige politiske grundlag. Sidst, men ikke mindst var det meget overraskende for bestyrelsen, at man den 21 februar fik meldt en modkandidat ud til afdelingens næstformand, hvilket kommer til behandling på afdelingens generalforsamling den 18 april. Jeg har jo haft en meget nært og godt samarbejde med Carsten Enevoldsen i mange år og håber at det kan fortsætte. Torben Ankerberg 3

4 3F Mølleåen afholder generalforsamling onsdag den 18. april 2007 kl i Fagforeningernes Hus Firskovvej 5, 2800 Lyngby Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg(nuværende udvalg består af Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bærlund, suppleanter Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen) 4. Valg af dirigent 5. Protokol af generalforsamling Beretning, 7. Regnskab for Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægter 9. Valg iflg. lovene. På valg er: a. Næstformand Carsten Enevoldsen b. Bestyrelsesmedlem Bo Hansen Novozymes c. Bestyrelsesmedlem Sven Erik Brockdorff, Novo d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk Kommune e. Bestyrelsesmedlem Ib Christiansen, ISS f. Bestyrelsessuppleant Kurt Jørgensen, Novozymes g. Bilagskontrollant Arly Holm h. Bilagskontrollantsuppleant Jørgen Thoning i. Dørkontrol Bent Fantoni j. Dørkontrolsuppleant Kim V. Larsen k. Fanebærer Ib Christiansen l. Valg til oplysningsudvalget :Jan Lodskov Hansen, Ib Christiansen og Rune Lindstrøm (en ledig plads) m. Valgt til internationalt udvalg: Ilse Madsen, Sven Erik Brockdorff, Bent Fantoni, Raimo Bærlund og Ole Staal n. Valg til miljøudvalget: Thomas Lundemo, Kurt Jørgensen, Per Riisom og Jørgen Thoning 10. Valg af kongresdelegerede til 3F og delegerede til 3FA 11. Valg af Revision Forslag/resolutioner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest onsdag den 4. april 2007 kl P.b.v. Torben Ankerberg NB! Der er spisning mellem kl og Protokol af generalforsamlingen i april og november 2006 ligger til gennemsyn i afdelingen, samt på afdelingens hjemmeside : Adgangsbilletten finder du bagsiden af dette blad!

5 Resume af referat fra generalforsamlingen onsdag den 19. april 2006 kl Velkomst. Formand Torben Ankerberg bød velkommen og der blev sunget Når jeg ser et rødt flag smælde Den nye fane blev indviet og Torben Ankerberg oplæste en kort prolog i den anledning. Fanebærer Ib Christiansen kom ligeledes ind i salen, bærende på den nye fane. De afdøde medlemmer i det forgangne år, blev mindet med 1 minuts stilhed. 2. Godkendelse af Forretningsorden: Torben Ankerberg fremlagde bestyrelsens forslag til forretnings-orden, som blev godkendt. 3. Valg af stemme udvalg Valgt blev; Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bärlund. Som suppleanter blev valgt; Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen. 4. Valg af Dirigenter Torben Ankerberg fremlagde bestyrelsens forslag til dirigenter; Valgt blev Rune Lindstrøm og Lars Rugholm. Dirigenterne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes 9, stk. 5. Dagsorden blev godkendt. 5. Protokol af generalforsamlingerne 27. april og 28. november Taget til efterretning. 6. Bestyrelsens beretning. Torben Ankerberg oplæste bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt enstemmigt. 7. Regnskab. Kasserer Anne-Lise Jensen fremlagde regnskabet Ole Staal, Tandrup Brolægning havde et opklarende spørgsmål til aktieudbyttet på kr. 4500,00. Anne-Lise svarede herpå. Torben Hansen, LTK, havde et opklarende spørgsmål om, hvad der jf. regnskabet hidrørte under administrationskontoen; kontorartikler, revision, advokat mv. Anne-Lise svarede herpå. Regnskabet sat under afstemning og godkendt. 8. Indkomne forslag: Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om fortsættelse af nedenstående tre udvalg; Oplysningsudvalget Internationalt udvalg Miljøudvalget. Forslagene blev sat under afstemning enkeltvis og godkendt. 9. Valg ifølge lovene: A. Valg af Formand. Bestyrelsens forslag var Torben Ankerberg. Valgt blev Torben Ankerberg. B. Valg af Bestyrelsesmedlem Rune Lindstrøm Bestyrelsens forslag var Rune Lindstrøm Valgt blev Rune Lindstrøm C. Valg af Bestyrelsesmedlem Lars Rugholm Bestyrelsens forslag var Lars Rugholm Valgt blev Lars Rugholm D. Valg af bestyrelsesmedlem Kim V. Larsen (ønskede ikke genvalg) Bestyrelsens forslag var Arne Jensen, Søllerød kommune. Valgt blev Arne Jensen. E. Valg af 3 Bestyrelsessuppleanter. 1. Bestyrelsens forslag var Michael Ovesen, Novo. Valgt blev Michael Ovesen. Derudover blev følgende valgt; Arne Hansen, klub 20 Iron Kurt Jørgensen, Novozymes F. Valg af bilagskontrollant Carl Åge Hansen(der forelå fuldmagt) Bestyrelsens forslag var Carl Åge Hansen Valgt blev Carl Åge Hansen G. Valg af bilagskontrollantsuppleant Asbjørn Christensen(ikke tilstede) Valgt blev Birger Jørgensen, Iron. H. Valg af dørkontrol Bjarne Larsen(ikke tilstede) Valgt blev Bent Fantoni, LTK I. Valg af dørkontrolsuppleant Kim V. Larsen Bestyrelsens forslag var Kim V. Larsen. Valgt blev Kim V. Larsen. J. Valg af Fanebærer Ib Christiansen Bestyrelsens forslag var Ib Christiansen. Valgt blev Ib Christiansen K. Valg Til oplysningsudvalget: Valgt blev Jan Lodskov Hansen, Ib Christiansen, Rune Lindstrøm. L. Valg Til internationalt udvalg: Valgt blev Ole Staal, Sven Erik Brockdorff, Bent Fantoni, Räimo Bärlund og Ilse Madsen M. Valg til Miljøudvalget: Valgt blev Thomas Lundemo, Per Riisom, Jørgen Thoning og Kurt Jørgensen. N. Valg af Revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsinstituttet. Revisionsinstituttet blev valgt. Formand Torben Ankerberg fik ordet for afsluttende bemærkninger. Der blev sunget; Danmark for folket Bestyrelsen består herefter af; Torben Ankerberg, formand Carsten B. Enevoldsen, næstformand Ilse Madsen Poul Erik Olsen Ib Christiansen Rune Lindstrøm Sven Erik Brockdorff Torben Hansen Bo Hansen Arne Jensen Per Nielskov Jørgen Olsen Lars Rugholm

6 Resume af referat af generalforsamling tirsdag den 14. november 2006 kl i Fagforeningernes Hus, Firskovvej 5, 2800 Lyngby Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Konstatering af stemmeudvalgets tilstedeværelse (udvalget består af Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bärlund, samt suppleanter Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen). 4. Valg af dirigenter. 5. Orientering fra afdelingen. 6. Budget/ kontingent Indkomne forslag (I henhold til vedtægternes 9. stk. 6.) 8. Afslutning Ad. 1. Velkomst. Formand Torben Ankerberg bød velkommen. En særlig velkomst til Gitte Holm Hedegaard og Bente Thorkildsen. Der blev sunget Danmark for folket. Ad. 2. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt. Ad. 3. Konstatering af stemmeudvalgets tilstedeværelse. Ole Lissauer, Ole Staal og Grethe Svendsen udgjorde udvalget. Ad. 4. Valg af dirigenter. Bestyrelsen foreslog Sven Erik Brockdorff og Rune Lindstrøm. Valgt. Sven Erik Brockdorff overtog herefter dirigenthvervet. Konstaterede, at indkaldelsen var sket ved brev til arbejdspladserne og med direkte brev til de enkeltmedlemmer fra de mindre arbejdspladser med 14 dages varsel. Dagsorden oplæst. Ad. 5. Orientering fra afdelingen. Torben Ankerberg omtalte blandt andet økonomien i afdelingen, målrettet indsats om kompetenceafklaring for alle medlemmer, Velfærdsforliget og vores fagligt funderede a-kasse, overenskomstforhandlingerne 2007, arbejdet i De Lokale Beskæftigsesråd, Forbundets besparelser og Kongres Ad. 6. Budget/orientering Anne-Lise Jensen redegjorde for budget Budget beregnet med en medlemstilbagegang på 6 %. Afdelingskontingentet nedsættes med kr. 8,00 pr. måned. Udefrakommende udgifter er samlet steget med kr pr måned. Budgettet blev vedtaget efter afstemning. 45 stemte for. 1 imod. Ad. 7. Indkomne forslag. Der var ikke nogen indkomne forslag. Ad. 8. Afslutning. Tak for støtten til afdelingens økonomi. En opfordring til alle om at undersøge om der ude på arbejdspladserne var nogle som måske skulle organiseres i 3F Mølleåen. Referent Carsten B. Enevoldsen Nyt fra A-kassen Lempeligere fradrag for arbejde i efterløn Pr. 1. januar 2007 trådte der nye regler i kraft om lempeligere fradrag i efterløn for arbejde. Regler om lempet fradrag for arbejde op til ,00 kr. pr. år. Der er 2 nye regler.: 1. Hvis timelønnen er mindre end 178,96 kr. men større en 92,30 kr. pr. time 2007, skal fradraget ske ved at omregne indtægten med gældende omregningssats. Dette betyder at du bliver modregnet mindre timer en du faktisk har arbejdet. 2. Hvis du er i arbejde og har en timeløn der er højere end 178,96 kr. pr. time i 2007 skal fradraget ske efter de almindelige regler, dvs. time for time. Der er i den forbindelse også kommet nye efterlønskort. Efterlønsbevis skal pr. 1. januar 2007 udstedes automatisk og ikke søges. Beviset kan tidligst få virkning fra den dag, hvor du opfylder betingelserne for ret til efterløn det vil sige, at du skal have ret til dagpenge og være fyldt 60 år. HVIS DU BLIVER LEDIG Kontakt din a-kasse Medbring 14 måneders lønsedler Opsigelse Skattekort Kopi af CV hvis du har oprettet dette. Huske at tilmelde dig første ledige dag hos jobcentret, i din bopælskommune Oprette et relevant og fyldestgørende CV i jobnet inden 1 måned Være aktiv arbejdssøgende fra 1. ledige dag Kunne formidles arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag Alt dette da man med den ny reform har strammet meget op omkring krav og pligter for de arbejdsløse. A-kasseleder Connie Jurek

7 Regnskab F Mølleåen Budget 2006 Regnskab 2006 Indtægter Kontingent Renteindtægter - udbytte aktier Renteindtægter Ekstraordinære indt Øvrige Indtægter i alt Udgifter Løn & personale Husadm. Firskovvej Norregård Administration Kontingenter Lokalblad (trykn. + porto) Møder - forhandl - generalforsamling Kursusudgifter Øvrige aktiviteter Arr. Aldersmedlemmer Julearrangement Vedligeholdelse / Firskovvej Best.pulje til ekstrabev Foreningsskat 48 Afd.ansvar & retssager gl. personale Udgifter i alt Afskrivninger Resultat før henlæggelser Henlæggelser 0 0 Resultat efter henlæggelser

8 Jobformidling Vi har igennem en årrække haft tradition for at skaffe arbejdskraft til arbejdspladser i vores område. Det vil vi også meget gerne i fremtiden. Ja faktisk, så skal vi det. Den nye velfærdsreform har også et element med anvisning af job, men det er ikke efter den gamle model, hvor vi kunne anvise jobmuligheder som et tilbud til de ledige. Denne uformelle ordning er nu afløst af en meget mere formel ordning, hvor afdelingen skal anvise vores ledige medlemmer til ledige jobs, registrere det og så bliver vi kontrolleret om vi har gjort det godt nok. Derfor er kravene til tillidsfolkene og virksomheder nu også mere formelle. Vi skal derfor have visse præcise oplysninger, hvis vi i afdelingen skal skaffe Jer ny arbejdskraft. Hvad skal vi så vide? Hvilket job er der tale om og hvilke kvalifikationer kræves der Hvad er lønnen Hvad er arbejdstiden Hvem skal man henvende sig til Hvornår skal man påbegynde arbejdet Er der tale om varig beskæftigelse eller er der tale om vikariat Vi ønsker at vi også i fremtiden kan servicere med at levere arbejdskraft, når arbejdspladserne efterspørger det, men som sagt at få gode medarbejdere kræver gode oplysninger. Torben

9 8. marts arrangement i 3F Mølleåen Kvindernes Internationale kampdag Fagforeningen og afdelingens Ligestillingsudvalg, bestående af tillidsrepræsentant på Brüel & Kjær Ilse Madsen og afdelingens a-kassemedarbejder Gitte H. Hedegaard og næstformand Carsten B. Enevoldsen, var denne dag vært ved et arrangement i afdelingen, hvor temaerne var det generelle ligestillingsarbejde i 3F, samt det at være fanget i en forkert krop. Vi startede med indtagelse af mad tilberedt af a-kassemedarbejder Gitte H. Hedegaards mand Søren, mens bandet Mombassa Brigde spillede jazz, som optakt til aftenens program. Forhandlingssekretær og Ligestillingsansvarlig i Industrigruppen, Tove Møller Pedersen, havde herefter et indlæg om historien bag Kvindernes Internationale Kampdag og linierne til vore dages ligestillingsarbejde i Fagligt Fælles Forbund. Herefter var det elektronik tekniker Gert Nielsen fra Brüel & Kjærs tur til at fortælle, om det at være fanget i den forkerte krop mellem mand og kvinde. Gert fortalte om sin opvækst og teenageår og sine problemer med familien og det at være en anden person end den man egentlig ønsker at være. Efter gode indlæg og debat, sluttede vi aftenen af med endnu en omgang jazz leveret af bandet med de afrikanske rødder Mombassa Bridge. Carsten B. Enevoldsen, Gitte H. Hedegaard og Ilse Madsen Klik ind på

10 Hvad skal man gøre når skaden sker? Den, som kommer til skade, er overladt til sine kollegers og andres hjælp. Det er meget vigtigt, at der reageres med det samme, for hurtig hjælp er dobbelt hjælp. I bør sørge for at have en aftale med ledelsen om, at sikkerhedsrepræsentanten altid skal være med til at udarbejde ulykkesrapporten. Sikkerhedsrepræsentanten/Kollegerne bør derfor sikre sig følgende: At arbejdstilsynet tilkaldes ved alvorlige ulykker. At politiet informeres om ulykken. At tilskadekomne straks undersøges hos læge. At der laves rapport om hvordan skaden skete. At der tages fotos af ulykkesstedet. At I sikrer jer navne, adresser og telefonnumre på vidner. At kontakte fagforeningen der kan bistå i det videre forløb. Hvornår kan man få erstatning? Man kan kun få erstatning, hvis der er tale om en arbejdsskade, der er anerkendt efter arbejdsskadeloven, eller hvis det er bevist, at det er arbejdsgiverens eller andres ansvar at skaden er sket. Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller indenfor 5 dage. Skaden skal være sket som følge af arbejdet eller de forhold det er foregået under. OBS Det er ikke jeres eller kollegernes opgave at finde ud af, hvem der er skyld i ulykken! Men det er jeres opgave at medvirke til at sikre beviserne. OBS Selv om det er en kollega, der er årsag til ulykken, kommer denne ikke til at betale erstatning. Det sker kun, hvis der er tale om grov uagtsomhed, eller hvis vedkomne har gjort det med vilje. HUSK! Kontakt altid din fagforening, hvis du kommer til skade på din arbejdsplads. Villy Albertsen Faglig sagsbehandler 10

11 Puds formen af! FVU - Forberedende voksenundervisning Vi har i afdelingen haft undervisning i dansk og matematik flere gange indenfor de seneste år. Der er rigtig mange gode oplevelser for kursisterne med disse forløb som er afholdt her i huset på Firskovvej. Det er igennem VUC vi laver disse aftaler om kurser, og nu er tiden igen til at samle deltagere til nye hold. Vi vil igen denne gang henvende os direkte til nogle bestemte arbejdspladser, nemlig Hempel Skibsfarve, Brüel & Kjær og de 3 kommuner. Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk. Det skal dog ikke forhindre andre i at kontakte afdelingen for at høre om mulighederne. Der er allerede undervisning i gang på VUC Lyngby, hvor der er løbende optagelse det vil sige man kan starte, når som helst, bortset fra ferieperioder. Vil du vide mere så kontakt afdelingen. Det er nu også VUC der står for ordblindeundervisning, så hør også om det i afdelingen. Torben BST Nord i 3F Mølleåen Afdelingen blev i efteråret 2006 indmeldt i BST Nord. Baggrunden var at bruge deres ekspertise i forbindelse med det interne miljø på vores arbejdsplads. Nu har vi her i foråret fået gennemgået alle arbejdspladser i afdelingen, så det samlede personale får mulighed for at få de mest optimale arbejdsmiljøforhold. Vi har modtaget en rapport fra BST og er i gang med forskellige forbedringer ved de enkelte arbejdspladser. Når disse ting er lavet vil vi gå i gang med en arbejdspladsvurdering. Så i vores lille sikkerhedsorganisation på Firskovvej 5 er vi i gang med et grundlæggende arbejdsmiljøarbejde. Torben Advokatordning ADVOKATHJÆLP Det er stadig muligt at få en første kontakt med en advokat betalt af afdelingen, når afdelingen formidler denne kontakt. Husk der skal bestilles tid i ugen før, og der er normalt afsat 20 minutter til et møde. Den næste dato for advokathjælp er: Torsdag den 27 april 2007 Torsdag den 18 maj 2007 Torsdag den 29 juni

12 Har du tjekket dit barns fritidsjob? 3F Ungdom har udarbejdet denne tjekliste, der gennemgår de 10 vigtigste ting børn og unge bør være opmærksom på, når de arbejder i ferier, efter skole eller i weekenden. Kan du svare YES! til det hele? YES! Mit barn har fået en ansættelseskontrakt. Alle der har været ansat i en måned, og har mere end 8 timer om ugen har krav på en ansættelseskontrakt. YES! Mit barn får den rigtige løn. De fleste virksomheder er dækket af overenskomst med fagforeningen, det kan være en god idé at få tjekket lønsedlen hos tillidsmanden eller fagforeningen. YES! Mit barn arbejder ikke i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Personer under 18 år må ikke arbejde hvor der serveres øl, vin eller spiritus. YES! Mit barn arbejder ikke sort. Det kan få alvorlige konsekvenser at arbejde ulovligt. F.eks. er dit barn kun dækket af arbejdsgiverens forsikringer, hvis det foregår lovligt. YES! Mit barn arbejder ikke med farlige stoffer eller opløsningsmidler. Snak med dit barn om støv, røg, os, svampe, sprøjtemidler osv. YES! Mit barns skoleklasse har haft besøg af en gæstelærer fra fagforeningen, der fortalte om rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet. YES! Mit barn får 12,5 % i feriepenge. Også børn og unge har krav på feriepenge, spørg barnets arbejdsgiver om de har styr på reglerne. YES! Mit barn får dagpenge ved sygdom. Alle, der har været ansat i 8 uger og arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, har krav på sygedagpenge. YES! Mit barn arbejder ikke alene i butik mellem klokken og på hverdage og og i weekenden, medmindre der går en sikkerhedsvagt rundt i området. YES! Mit barn er medlem af fagforeningen. Børn og unge under 18 år kan blive medlem af 3F Har du øvrige spørgsmål omkring dit barns fritidsjob, er du velkommen til at ringe til afdelingen Jan Hvis du skifter arbejdsplads eller lige har gjort det! Så husk at give os besked, enten ved selv at komme, ringe til os eller sende nedenstående kupon til os Hvorfor? Fordi, når der skal stemmes til overenskomstforhandlingerne, skal du stå i den rigtige gruppe. Hvis vi ikke får at vide, at du har skiftet arbejdsplads, står du måske under en forkert jobkode, og kan derfor ikke stemme indenfor dit relevante overenskomstområde. Navn: Cpr. nr.: Ny arbejdsplads: 1. Arbejdsgiverens navn: 2. Evt. registreringsnummer, CVR nummer: 12

13 Lønforhandling på Industriens område Forhandlingerne om fornyelsen af Industri-overenskomsten er som bekendt afsluttet i et forlig. Afdelingen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi har passeret 1. marts 2007, hvorfor overenskomstens bestemmelse i 22, stk. 2 bør bringes i anvendelse. Vi skal opfordre til at afdelingerne tillidsrepræsentanter går i gang med lønforhandlingerne, på de enkle arbejdspladser. I den forbindelse skal vi nævne at Ørskov Skibsværft i Frederikshavn har forhandlet og fået 7,00 kr. på timelønnen. Vi skal bede om at alle resultatet af disse forhandlinger indberettes til afdelingen. Mølleåen nr. 2 Maj

14 TipsKupon Tipskupon Gæt 13 rigtige Sæt kryds under 1, når kun det første ord er stavet rigtigt. Sæt kryds under x, når begge ord er stavet rigtigt. Sæt kryds under 2, når kun det andet ord er stavet rigtigt. venteværelse lygte tupe negl skuldren leje smykke cognac ugennemtænkt dele hvalp staniol jul vænteværelse løgte tube nejl skulderen lege smygge konjak uigennemtænkt delle valp stanniol hjul 1 x 2 14

15 100 års fødselsdag FREMTIDS HAAB Den 7 marts 2007 kunne vi hylde en 100 årig. Fremtids Haab Ja det er navnet på Gentofte Kommunes fællesklub indenfor Teknisk Forvaltning altså vores udmærkede specialarbejdere. Fremtids Haab, var nogle velvalgte ord til klubbens navn, som ønskes tillykke med de 100 år. Jeg har ikke tidligere hørt om en arbejdsplads-klub, som har rundet de 100 år. Fællesklubben i Gentofte er beviset for at fællesskabet er til gavn for den enkelte. Det er rigtig godt gået og vi håber alt godt fremover for klubben, hvor fællestillidsmand Kelly Knudsen har trukket læsset i over 30 år. Der var reception på dagen og klubben fejrer 100 årsdagen med en fest for medlemmerne senere på foråret. Torben Norregård Afdelingens sommerhus i Sverige. Der er stadig mulighed for at leje det i år. Følgende uger er ledige: Kontakt afdelingen for at leje huset. Tak for denne gang! Jeg stopper som sagsbehandler i a-kassen den 30. april og vil i den forbindelse sige tak til alle jer, der har været med til at gøre min arbejdsdag i 3F Mølleåen spændende. Selvom min tid var kort, føler jeg, at jeg er kommet til at lære rigtig mange af jer at kende. Måske vi ses i fremtiden i en anden 3F afdeling! HUSK Afdelingskontoret er lukket hver dag mellem Rigtig godt forår til jer alle! Gitte Hedegaard 15

16 Afsender: 3F Mølleåen Firskovvej Lyngby B Adgangsbillet til generalforsamlingen 18. april 2007 Navn: Cpr. nr: Arbejdsplads: 3F Mølleåen, Firskovvej 5, 2800 Kongens Lyngby, telefon

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 2 Juli årgang. God sommer til alle!

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 2 Juli årgang. God sommer til alle! Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 2 Juli 2007 3. årgang God sommer til alle! 3F Mølleåen Firskovvej 5 2800 Lyngby Tlf.: 70 300 952 Fax: 70 300 953 E-mail: moelleaaen@3f.dk www.3f.dk/molleaaen Afdelingens kontortider

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn).

1.1 Regionsklubbens navn er Uddannelsesforbundet Regionsklubben for (nn). Rammevedtægter for lærersektionernes regionsklubber 1 Navn 1 1.1 Regionsklubbens navn er Regionsklubben for (nn). Regionsklubberne i en sektion skal være indbyrdes afgrænset efter den offentlige regionsinddeling.

Læs mere

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser

Dansk Metal - KLUB 107. Love og bestemmelser Dansk Metal - KLUB 107 Love og bestemmelser Vedtaget d. 31. maj 2013 Love og bestemmelser for klub 107. Stiftet den 1. januar 2007 under Dansk Metal. Klubbens formål: 1 At værne om de lokale interesser

Læs mere

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN

VELKOMMEN TIL AAB-KLUBBEN T VELKOMMEN TIL T AAB-KLUBBEN 1 Klubben har ca. 125 medlemmer. Boligforeningen AAB 2 Boligforeningen AAB Velkommen som medlem i AAB- Klubben. Dit medlemskab giver tryghed og hjælp fra klubben, hvis der

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere