Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl Spisning fra kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Generalforsamling. i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl. 16.30. Spisning fra kl. 15.30"

Transkript

1 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April årgang Generalforsamling i afdelingen Onsdag den 18. april 2007 kl Spisning fra kl Tilmelding til spisning senest fredag 13. april på telefon

2 3F Mølleåen Firskovvej Lyngby Tlf.: Fax: Afdelingens kontortider Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag Afdelingens telefontider Mandag og Tirsdag og Onsdag og Torsdag og Fredag A-kassen er lukket for ekspedition og telefon om tirsdagen Medlemsbladet 3F Mølleåen Redaktion Torben Ankerberg (Ansvarshavende) Carsten Enevoldsen Jan Richelsen Oplag Tryk Fjerritslev Tryk A/S Indhold Overenskomstforhandlingerne... 2 Over 10 millioner til medlemmerne i 3F Mølleåen... 2 Formandens kommentar... 3 Generalforsamling... 4 Resume af referat... 5 Resume af referat... 6 Nyt fra A-kassen... 6 Regnskab Jobformidling... 8 Kvindernes Internationale kampdag... 9 Hvad skal man gøre når skaden sker?...10 Puds formen af...11 BST Nord i 3F Mølleåen...11 Har du tjekket dit barns fritidsjob?...12 Lønforhandling på Industriens område...13 TipsKupon års fødselsdag...15 Tak for denne gang...15 Adgangsbillet...16 Overenskomstforhandlingerne Så kom Industrien i hus og så var der lavet klar bane til de øvrige områder. Det viste sig hurtigt at overenskomstkabalen så pludselig kunne gå op. Men hvad er det man er blevet enige om? Vi ved jo godt at lønforhøjelsen i Industrien, den klarer I ude på arbejdspladserne, men hvad er indholdet i det centrale forlig? En lille pensionsforhøjelse Forbedring af forældreorlov og udvidet pensionsbetaling under barsel Små satsforhøjelser på både mindstelønnen og på genetillæg Uddannelsesfond Fritvalgsordning Tillidsmandsløn Ja du sidder sikkert og leder efter, hvor er der lige noget til mig? Det faglige arbejde gav også i 2006 et rigtig godt afkast til medlemmerne. Godtgørelser i forbindelse med faglig sags-behandling, har i 2006 givet et rekordstort beløb til medlemmer i afdelingen. For første gang runder vi 10 millioner som et resultat af det gode faglige arbejde, som vi jo også gerne vil være kendt for. 36 faglige sager lønsager og opsigelses-sager har i alt givet erstatninger på godt 1 ¼ million. 28 forsikringssager Alka Gruppeliv og Alka Fritidsulykkes har givet godt 1,5 million i erstatning. De store erstatninger i arbejdsskadesager er i år ingen undtagelse. 5 sager er kapitaliseret til i alt 6,5 millioner, og igen må vi sige, at For eksempel: Penge til at holde ferie for! Mere tryghed i arbejdssituationen! Og hvordan kommer det her forlig til at se ud i forhold til at sikre reallønnen. Det er ikke lige til at få øje på, og alligevel er denne overenskomst dyrere for arbejdsgiverne end den forrige. Som nævnt var vejen banet for de øvrige minimalslønsområder, og der gik da også kun et par dage før byggeområdet var på plads. Og der skal kigges meget nøje efter for at finde noget som afviger fra Industriforliget. Tilbage er nu den måske sværeste hurdle fastsættelse af lønudviklingen på nomallønsområdet. Og den sidste hurdle bliver når medlemmerne så skal stemme om forligene. Torben Over 10 millioner til medlemmerne i 3F Mølleåen selvom det er store beløb, så er det blot et lille plaster på såret, når man får en stor erstatning i forhold til at man rent faktisk bagefter i de fleste tilfælde ikke længere har en fremtid på arbejdsmarkedet. Udover de kapitaliserede erstatninger er der i 15 sager opnået erstatning for varige mén på godt ½ million. Som et samlet billede af det faglige arbejde kan vi være tilfreds med at afdelingen kan opnå så gode erstatninger til medlemmerne, og vi betragter det som et godt bevis på, at det er vigtigt at stå sammen. Det er trods alt fællesskabet, der har hjulpet de enkelte medlemmer til alle disse erstatninger. Torben 2

3 Torben Ankerberg Formandens kommentar Vi er nu et par måneder inde i det nye år. Et nyt år, hvor der var varslet forandringer både her og der. 3F Forbundet med sparerunden og strukturomlægningerne sidst på året. Kommunerne med sammenlægninger, som vi dog kun bliver berørt af i det nordlige område, Søllerød og Birkerød, som sammen bliver ny Rudersdal Kommune. Nedlæggelsen af Arbejdsformidlingerne, som bliver en del af nye kommunale jobcentre, som skal forestå beskæftigelsesindsatsen. Og velfærdsreformen med alle de nye tiltag overfor de ledige og opgaver, der skal følges op i a-kasserne. Der er også gang i de store overenskomstområder i 2007 og så afholder 3F sin første ordinære kongres efter stiftelsen i Så mange opgaver venter på os i Da medlemstallet hele sidste år gik voldsomt tilbage på landsplan, blev det magtpåliggende for 3F s Hovedbestyrelse, at tage aktion til en sparerunde. De barske signaler var at der over en 3 årig periode skulle spares op imod 150 millioner. Der blev derfor snakket om kerneopgaver og ikke kerneopgaver, og hvor kunne man så spare. Meget er beskrevet i Fagbladet, så det er ikke det jeg vil hæfte mig ved her. For mange var det nok uklart hvilke konsekvenser hovedforbundets sparerunde ville have, men det er jo klart, at besparelser i 3F vil ramme afdelingerne, og lidt efter lidt skæres opgaverne til. Altså de opgaver som afdelingen i større udstrækning må løfte uden støtte fra forbundet. Ja sådan er det jo. Med hensyn til kommunesammenlægninger har vi ikke haft de store problemer, da vi igennem det seneste 1½ år har haft månedlige møder med tillidsfolkene fra Birkerød og Søllerød Kommune. Det er også her kulturforskelle fra 2 arbejdspladser, som har været de største hurdler. Vi er dog for nylig enedes om et oplæg til lønaftale, som vi nu skal forhandle med Rudersdal Kommune. 1. januar var også en mærkedag for de ledige. Arbejdsformidlingen lukkede ned allerede før juleaften og så skulle det store datamaskineri i gang med at konvertere data fra Arbejdsformidlingen og til de kommunale jobcentre. Det forlød at det gik godt, men vi har da haft vores problemer med at få oplysninger fra de nye jobcentre eller måske nærmere fra det gamle arbejdsformidlingssystem. Vi satser på et godt samarbejde med jobcentrene, så vi kan blive en vigtig brik i hele spillet om beskæftigelsesindsatsen til gavn for vores medlemmer. Dette arbejde ser vi som en naturlig følge af vores arbejde i de lokale beskæftigelsesråd. Dog skal man være opmærksom på de stramninger der gælder for såvel de ledige, som for afdelingernes arbejde med blandt andet jobformidling og rådighedsvurdering. Det er nu at vi a-kasserne og fagforeningen virkelig kan vise at vi er fagligt funderede og kan lave et givtigt samarbejde om beskæftigelsesindsatsen. Som I kan se andetsteds i bladet er der i skrivende stund gang i overenskomstforhandlingerne, og de fleste overenskomster på minimallønsområdet er afsluttet. Vi afventer de sidste områder før processen med urafstemning går i gang. På kongressen til efteråret kan der stadig nå at dukke mange nye bolde op, men mon ikke at noget af debatten går på 3F s opgaver, vores synlighed og medlemstallet og deraf vigende økonomi. Der er ikke de store ændringsforslag til vedtægterne, men der kan dog komme forslag med sprængstof i, hvilket også meget vel kan være tilfældet med vores faglige politiske grundlag. Sidst, men ikke mindst var det meget overraskende for bestyrelsen, at man den 21 februar fik meldt en modkandidat ud til afdelingens næstformand, hvilket kommer til behandling på afdelingens generalforsamling den 18 april. Jeg har jo haft en meget nært og godt samarbejde med Carsten Enevoldsen i mange år og håber at det kan fortsætte. Torben Ankerberg 3

4 3F Mølleåen afholder generalforsamling onsdag den 18. april 2007 kl i Fagforeningernes Hus Firskovvej 5, 2800 Lyngby Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af stemmeudvalg(nuværende udvalg består af Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bærlund, suppleanter Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen) 4. Valg af dirigent 5. Protokol af generalforsamling Beretning, 7. Regnskab for Indkomne forslag, herunder forslag til vedtægter 9. Valg iflg. lovene. På valg er: a. Næstformand Carsten Enevoldsen b. Bestyrelsesmedlem Bo Hansen Novozymes c. Bestyrelsesmedlem Sven Erik Brockdorff, Novo d. Bestyrelsesmedlem Jørgen Olsen, Lyngby-Taarbæk Kommune e. Bestyrelsesmedlem Ib Christiansen, ISS f. Bestyrelsessuppleant Kurt Jørgensen, Novozymes g. Bilagskontrollant Arly Holm h. Bilagskontrollantsuppleant Jørgen Thoning i. Dørkontrol Bent Fantoni j. Dørkontrolsuppleant Kim V. Larsen k. Fanebærer Ib Christiansen l. Valg til oplysningsudvalget :Jan Lodskov Hansen, Ib Christiansen og Rune Lindstrøm (en ledig plads) m. Valgt til internationalt udvalg: Ilse Madsen, Sven Erik Brockdorff, Bent Fantoni, Raimo Bærlund og Ole Staal n. Valg til miljøudvalget: Thomas Lundemo, Kurt Jørgensen, Per Riisom og Jørgen Thoning 10. Valg af kongresdelegerede til 3F og delegerede til 3FA 11. Valg af Revision Forslag/resolutioner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest onsdag den 4. april 2007 kl P.b.v. Torben Ankerberg NB! Der er spisning mellem kl og Protokol af generalforsamlingen i april og november 2006 ligger til gennemsyn i afdelingen, samt på afdelingens hjemmeside : Adgangsbilletten finder du bagsiden af dette blad!

5 Resume af referat fra generalforsamlingen onsdag den 19. april 2006 kl Velkomst. Formand Torben Ankerberg bød velkommen og der blev sunget Når jeg ser et rødt flag smælde Den nye fane blev indviet og Torben Ankerberg oplæste en kort prolog i den anledning. Fanebærer Ib Christiansen kom ligeledes ind i salen, bærende på den nye fane. De afdøde medlemmer i det forgangne år, blev mindet med 1 minuts stilhed. 2. Godkendelse af Forretningsorden: Torben Ankerberg fremlagde bestyrelsens forslag til forretnings-orden, som blev godkendt. 3. Valg af stemme udvalg Valgt blev; Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bärlund. Som suppleanter blev valgt; Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen. 4. Valg af Dirigenter Torben Ankerberg fremlagde bestyrelsens forslag til dirigenter; Valgt blev Rune Lindstrøm og Lars Rugholm. Dirigenterne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes 9, stk. 5. Dagsorden blev godkendt. 5. Protokol af generalforsamlingerne 27. april og 28. november Taget til efterretning. 6. Bestyrelsens beretning. Torben Ankerberg oplæste bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt enstemmigt. 7. Regnskab. Kasserer Anne-Lise Jensen fremlagde regnskabet Ole Staal, Tandrup Brolægning havde et opklarende spørgsmål til aktieudbyttet på kr. 4500,00. Anne-Lise svarede herpå. Torben Hansen, LTK, havde et opklarende spørgsmål om, hvad der jf. regnskabet hidrørte under administrationskontoen; kontorartikler, revision, advokat mv. Anne-Lise svarede herpå. Regnskabet sat under afstemning og godkendt. 8. Indkomne forslag: Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om fortsættelse af nedenstående tre udvalg; Oplysningsudvalget Internationalt udvalg Miljøudvalget. Forslagene blev sat under afstemning enkeltvis og godkendt. 9. Valg ifølge lovene: A. Valg af Formand. Bestyrelsens forslag var Torben Ankerberg. Valgt blev Torben Ankerberg. B. Valg af Bestyrelsesmedlem Rune Lindstrøm Bestyrelsens forslag var Rune Lindstrøm Valgt blev Rune Lindstrøm C. Valg af Bestyrelsesmedlem Lars Rugholm Bestyrelsens forslag var Lars Rugholm Valgt blev Lars Rugholm D. Valg af bestyrelsesmedlem Kim V. Larsen (ønskede ikke genvalg) Bestyrelsens forslag var Arne Jensen, Søllerød kommune. Valgt blev Arne Jensen. E. Valg af 3 Bestyrelsessuppleanter. 1. Bestyrelsens forslag var Michael Ovesen, Novo. Valgt blev Michael Ovesen. Derudover blev følgende valgt; Arne Hansen, klub 20 Iron Kurt Jørgensen, Novozymes F. Valg af bilagskontrollant Carl Åge Hansen(der forelå fuldmagt) Bestyrelsens forslag var Carl Åge Hansen Valgt blev Carl Åge Hansen G. Valg af bilagskontrollantsuppleant Asbjørn Christensen(ikke tilstede) Valgt blev Birger Jørgensen, Iron. H. Valg af dørkontrol Bjarne Larsen(ikke tilstede) Valgt blev Bent Fantoni, LTK I. Valg af dørkontrolsuppleant Kim V. Larsen Bestyrelsens forslag var Kim V. Larsen. Valgt blev Kim V. Larsen. J. Valg af Fanebærer Ib Christiansen Bestyrelsens forslag var Ib Christiansen. Valgt blev Ib Christiansen K. Valg Til oplysningsudvalget: Valgt blev Jan Lodskov Hansen, Ib Christiansen, Rune Lindstrøm. L. Valg Til internationalt udvalg: Valgt blev Ole Staal, Sven Erik Brockdorff, Bent Fantoni, Räimo Bärlund og Ilse Madsen M. Valg til Miljøudvalget: Valgt blev Thomas Lundemo, Per Riisom, Jørgen Thoning og Kurt Jørgensen. N. Valg af Revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsinstituttet. Revisionsinstituttet blev valgt. Formand Torben Ankerberg fik ordet for afsluttende bemærkninger. Der blev sunget; Danmark for folket Bestyrelsen består herefter af; Torben Ankerberg, formand Carsten B. Enevoldsen, næstformand Ilse Madsen Poul Erik Olsen Ib Christiansen Rune Lindstrøm Sven Erik Brockdorff Torben Hansen Bo Hansen Arne Jensen Per Nielskov Jørgen Olsen Lars Rugholm

6 Resume af referat af generalforsamling tirsdag den 14. november 2006 kl i Fagforeningernes Hus, Firskovvej 5, 2800 Lyngby Dagsorden: 1. Velkomst. 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Konstatering af stemmeudvalgets tilstedeværelse (udvalget består af Ole Lissauer, Ole Staal og Raimo Bärlund, samt suppleanter Jan Carstensen og Grethe Lis Svendsen). 4. Valg af dirigenter. 5. Orientering fra afdelingen. 6. Budget/ kontingent Indkomne forslag (I henhold til vedtægternes 9. stk. 6.) 8. Afslutning Ad. 1. Velkomst. Formand Torben Ankerberg bød velkommen. En særlig velkomst til Gitte Holm Hedegaard og Bente Thorkildsen. Der blev sunget Danmark for folket. Ad. 2. Godkendelse af forretningsorden. Godkendt. Ad. 3. Konstatering af stemmeudvalgets tilstedeværelse. Ole Lissauer, Ole Staal og Grethe Svendsen udgjorde udvalget. Ad. 4. Valg af dirigenter. Bestyrelsen foreslog Sven Erik Brockdorff og Rune Lindstrøm. Valgt. Sven Erik Brockdorff overtog herefter dirigenthvervet. Konstaterede, at indkaldelsen var sket ved brev til arbejdspladserne og med direkte brev til de enkeltmedlemmer fra de mindre arbejdspladser med 14 dages varsel. Dagsorden oplæst. Ad. 5. Orientering fra afdelingen. Torben Ankerberg omtalte blandt andet økonomien i afdelingen, målrettet indsats om kompetenceafklaring for alle medlemmer, Velfærdsforliget og vores fagligt funderede a-kasse, overenskomstforhandlingerne 2007, arbejdet i De Lokale Beskæftigsesråd, Forbundets besparelser og Kongres Ad. 6. Budget/orientering Anne-Lise Jensen redegjorde for budget Budget beregnet med en medlemstilbagegang på 6 %. Afdelingskontingentet nedsættes med kr. 8,00 pr. måned. Udefrakommende udgifter er samlet steget med kr pr måned. Budgettet blev vedtaget efter afstemning. 45 stemte for. 1 imod. Ad. 7. Indkomne forslag. Der var ikke nogen indkomne forslag. Ad. 8. Afslutning. Tak for støtten til afdelingens økonomi. En opfordring til alle om at undersøge om der ude på arbejdspladserne var nogle som måske skulle organiseres i 3F Mølleåen. Referent Carsten B. Enevoldsen Nyt fra A-kassen Lempeligere fradrag for arbejde i efterløn Pr. 1. januar 2007 trådte der nye regler i kraft om lempeligere fradrag i efterløn for arbejde. Regler om lempet fradrag for arbejde op til ,00 kr. pr. år. Der er 2 nye regler.: 1. Hvis timelønnen er mindre end 178,96 kr. men større en 92,30 kr. pr. time 2007, skal fradraget ske ved at omregne indtægten med gældende omregningssats. Dette betyder at du bliver modregnet mindre timer en du faktisk har arbejdet. 2. Hvis du er i arbejde og har en timeløn der er højere end 178,96 kr. pr. time i 2007 skal fradraget ske efter de almindelige regler, dvs. time for time. Der er i den forbindelse også kommet nye efterlønskort. Efterlønsbevis skal pr. 1. januar 2007 udstedes automatisk og ikke søges. Beviset kan tidligst få virkning fra den dag, hvor du opfylder betingelserne for ret til efterløn det vil sige, at du skal have ret til dagpenge og være fyldt 60 år. HVIS DU BLIVER LEDIG Kontakt din a-kasse Medbring 14 måneders lønsedler Opsigelse Skattekort Kopi af CV hvis du har oprettet dette. Huske at tilmelde dig første ledige dag hos jobcentret, i din bopælskommune Oprette et relevant og fyldestgørende CV i jobnet inden 1 måned Være aktiv arbejdssøgende fra 1. ledige dag Kunne formidles arbejde med dags varsel fra 1. ledige dag Alt dette da man med den ny reform har strammet meget op omkring krav og pligter for de arbejdsløse. A-kasseleder Connie Jurek

7 Regnskab F Mølleåen Budget 2006 Regnskab 2006 Indtægter Kontingent Renteindtægter - udbytte aktier Renteindtægter Ekstraordinære indt Øvrige Indtægter i alt Udgifter Løn & personale Husadm. Firskovvej Norregård Administration Kontingenter Lokalblad (trykn. + porto) Møder - forhandl - generalforsamling Kursusudgifter Øvrige aktiviteter Arr. Aldersmedlemmer Julearrangement Vedligeholdelse / Firskovvej Best.pulje til ekstrabev Foreningsskat 48 Afd.ansvar & retssager gl. personale Udgifter i alt Afskrivninger Resultat før henlæggelser Henlæggelser 0 0 Resultat efter henlæggelser

8 Jobformidling Vi har igennem en årrække haft tradition for at skaffe arbejdskraft til arbejdspladser i vores område. Det vil vi også meget gerne i fremtiden. Ja faktisk, så skal vi det. Den nye velfærdsreform har også et element med anvisning af job, men det er ikke efter den gamle model, hvor vi kunne anvise jobmuligheder som et tilbud til de ledige. Denne uformelle ordning er nu afløst af en meget mere formel ordning, hvor afdelingen skal anvise vores ledige medlemmer til ledige jobs, registrere det og så bliver vi kontrolleret om vi har gjort det godt nok. Derfor er kravene til tillidsfolkene og virksomheder nu også mere formelle. Vi skal derfor have visse præcise oplysninger, hvis vi i afdelingen skal skaffe Jer ny arbejdskraft. Hvad skal vi så vide? Hvilket job er der tale om og hvilke kvalifikationer kræves der Hvad er lønnen Hvad er arbejdstiden Hvem skal man henvende sig til Hvornår skal man påbegynde arbejdet Er der tale om varig beskæftigelse eller er der tale om vikariat Vi ønsker at vi også i fremtiden kan servicere med at levere arbejdskraft, når arbejdspladserne efterspørger det, men som sagt at få gode medarbejdere kræver gode oplysninger. Torben

9 8. marts arrangement i 3F Mølleåen Kvindernes Internationale kampdag Fagforeningen og afdelingens Ligestillingsudvalg, bestående af tillidsrepræsentant på Brüel & Kjær Ilse Madsen og afdelingens a-kassemedarbejder Gitte H. Hedegaard og næstformand Carsten B. Enevoldsen, var denne dag vært ved et arrangement i afdelingen, hvor temaerne var det generelle ligestillingsarbejde i 3F, samt det at være fanget i en forkert krop. Vi startede med indtagelse af mad tilberedt af a-kassemedarbejder Gitte H. Hedegaards mand Søren, mens bandet Mombassa Brigde spillede jazz, som optakt til aftenens program. Forhandlingssekretær og Ligestillingsansvarlig i Industrigruppen, Tove Møller Pedersen, havde herefter et indlæg om historien bag Kvindernes Internationale Kampdag og linierne til vore dages ligestillingsarbejde i Fagligt Fælles Forbund. Herefter var det elektronik tekniker Gert Nielsen fra Brüel & Kjærs tur til at fortælle, om det at være fanget i den forkerte krop mellem mand og kvinde. Gert fortalte om sin opvækst og teenageår og sine problemer med familien og det at være en anden person end den man egentlig ønsker at være. Efter gode indlæg og debat, sluttede vi aftenen af med endnu en omgang jazz leveret af bandet med de afrikanske rødder Mombassa Bridge. Carsten B. Enevoldsen, Gitte H. Hedegaard og Ilse Madsen Klik ind på

10 Hvad skal man gøre når skaden sker? Den, som kommer til skade, er overladt til sine kollegers og andres hjælp. Det er meget vigtigt, at der reageres med det samme, for hurtig hjælp er dobbelt hjælp. I bør sørge for at have en aftale med ledelsen om, at sikkerhedsrepræsentanten altid skal være med til at udarbejde ulykkesrapporten. Sikkerhedsrepræsentanten/Kollegerne bør derfor sikre sig følgende: At arbejdstilsynet tilkaldes ved alvorlige ulykker. At politiet informeres om ulykken. At tilskadekomne straks undersøges hos læge. At der laves rapport om hvordan skaden skete. At der tages fotos af ulykkesstedet. At I sikrer jer navne, adresser og telefonnumre på vidner. At kontakte fagforeningen der kan bistå i det videre forløb. Hvornår kan man få erstatning? Man kan kun få erstatning, hvis der er tale om en arbejdsskade, der er anerkendt efter arbejdsskadeloven, eller hvis det er bevist, at det er arbejdsgiverens eller andres ansvar at skaden er sket. Ved en ulykke forstås efter arbejdsskadeloven en personskade, forårsaget af en hændelse eller påvirkning, der sker pludseligt eller indenfor 5 dage. Skaden skal være sket som følge af arbejdet eller de forhold det er foregået under. OBS Det er ikke jeres eller kollegernes opgave at finde ud af, hvem der er skyld i ulykken! Men det er jeres opgave at medvirke til at sikre beviserne. OBS Selv om det er en kollega, der er årsag til ulykken, kommer denne ikke til at betale erstatning. Det sker kun, hvis der er tale om grov uagtsomhed, eller hvis vedkomne har gjort det med vilje. HUSK! Kontakt altid din fagforening, hvis du kommer til skade på din arbejdsplads. Villy Albertsen Faglig sagsbehandler 10

11 Puds formen af! FVU - Forberedende voksenundervisning Vi har i afdelingen haft undervisning i dansk og matematik flere gange indenfor de seneste år. Der er rigtig mange gode oplevelser for kursisterne med disse forløb som er afholdt her i huset på Firskovvej. Det er igennem VUC vi laver disse aftaler om kurser, og nu er tiden igen til at samle deltagere til nye hold. Vi vil igen denne gang henvende os direkte til nogle bestemte arbejdspladser, nemlig Hempel Skibsfarve, Brüel & Kjær og de 3 kommuner. Rudersdal, Gentofte og Lyngby-Taarbæk. Det skal dog ikke forhindre andre i at kontakte afdelingen for at høre om mulighederne. Der er allerede undervisning i gang på VUC Lyngby, hvor der er løbende optagelse det vil sige man kan starte, når som helst, bortset fra ferieperioder. Vil du vide mere så kontakt afdelingen. Det er nu også VUC der står for ordblindeundervisning, så hør også om det i afdelingen. Torben BST Nord i 3F Mølleåen Afdelingen blev i efteråret 2006 indmeldt i BST Nord. Baggrunden var at bruge deres ekspertise i forbindelse med det interne miljø på vores arbejdsplads. Nu har vi her i foråret fået gennemgået alle arbejdspladser i afdelingen, så det samlede personale får mulighed for at få de mest optimale arbejdsmiljøforhold. Vi har modtaget en rapport fra BST og er i gang med forskellige forbedringer ved de enkelte arbejdspladser. Når disse ting er lavet vil vi gå i gang med en arbejdspladsvurdering. Så i vores lille sikkerhedsorganisation på Firskovvej 5 er vi i gang med et grundlæggende arbejdsmiljøarbejde. Torben Advokatordning ADVOKATHJÆLP Det er stadig muligt at få en første kontakt med en advokat betalt af afdelingen, når afdelingen formidler denne kontakt. Husk der skal bestilles tid i ugen før, og der er normalt afsat 20 minutter til et møde. Den næste dato for advokathjælp er: Torsdag den 27 april 2007 Torsdag den 18 maj 2007 Torsdag den 29 juni

12 Har du tjekket dit barns fritidsjob? 3F Ungdom har udarbejdet denne tjekliste, der gennemgår de 10 vigtigste ting børn og unge bør være opmærksom på, når de arbejder i ferier, efter skole eller i weekenden. Kan du svare YES! til det hele? YES! Mit barn har fået en ansættelseskontrakt. Alle der har været ansat i en måned, og har mere end 8 timer om ugen har krav på en ansættelseskontrakt. YES! Mit barn får den rigtige løn. De fleste virksomheder er dækket af overenskomst med fagforeningen, det kan være en god idé at få tjekket lønsedlen hos tillidsmanden eller fagforeningen. YES! Mit barn arbejder ikke i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Personer under 18 år må ikke arbejde hvor der serveres øl, vin eller spiritus. YES! Mit barn arbejder ikke sort. Det kan få alvorlige konsekvenser at arbejde ulovligt. F.eks. er dit barn kun dækket af arbejdsgiverens forsikringer, hvis det foregår lovligt. YES! Mit barn arbejder ikke med farlige stoffer eller opløsningsmidler. Snak med dit barn om støv, røg, os, svampe, sprøjtemidler osv. YES! Mit barns skoleklasse har haft besøg af en gæstelærer fra fagforeningen, der fortalte om rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet. YES! Mit barn får 12,5 % i feriepenge. Også børn og unge har krav på feriepenge, spørg barnets arbejdsgiver om de har styr på reglerne. YES! Mit barn får dagpenge ved sygdom. Alle, der har været ansat i 8 uger og arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, har krav på sygedagpenge. YES! Mit barn arbejder ikke alene i butik mellem klokken og på hverdage og og i weekenden, medmindre der går en sikkerhedsvagt rundt i området. YES! Mit barn er medlem af fagforeningen. Børn og unge under 18 år kan blive medlem af 3F Har du øvrige spørgsmål omkring dit barns fritidsjob, er du velkommen til at ringe til afdelingen Jan Hvis du skifter arbejdsplads eller lige har gjort det! Så husk at give os besked, enten ved selv at komme, ringe til os eller sende nedenstående kupon til os Hvorfor? Fordi, når der skal stemmes til overenskomstforhandlingerne, skal du stå i den rigtige gruppe. Hvis vi ikke får at vide, at du har skiftet arbejdsplads, står du måske under en forkert jobkode, og kan derfor ikke stemme indenfor dit relevante overenskomstområde. Navn: Cpr. nr.: Ny arbejdsplads: 1. Arbejdsgiverens navn: 2. Evt. registreringsnummer, CVR nummer: 12

13 Lønforhandling på Industriens område Forhandlingerne om fornyelsen af Industri-overenskomsten er som bekendt afsluttet i et forlig. Afdelingen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi har passeret 1. marts 2007, hvorfor overenskomstens bestemmelse i 22, stk. 2 bør bringes i anvendelse. Vi skal opfordre til at afdelingerne tillidsrepræsentanter går i gang med lønforhandlingerne, på de enkle arbejdspladser. I den forbindelse skal vi nævne at Ørskov Skibsværft i Frederikshavn har forhandlet og fået 7,00 kr. på timelønnen. Vi skal bede om at alle resultatet af disse forhandlinger indberettes til afdelingen. Mølleåen nr. 2 Maj

14 TipsKupon Tipskupon Gæt 13 rigtige Sæt kryds under 1, når kun det første ord er stavet rigtigt. Sæt kryds under x, når begge ord er stavet rigtigt. Sæt kryds under 2, når kun det andet ord er stavet rigtigt. venteværelse lygte tupe negl skuldren leje smykke cognac ugennemtænkt dele hvalp staniol jul vænteværelse løgte tube nejl skulderen lege smygge konjak uigennemtænkt delle valp stanniol hjul 1 x 2 14

15 100 års fødselsdag FREMTIDS HAAB Den 7 marts 2007 kunne vi hylde en 100 årig. Fremtids Haab Ja det er navnet på Gentofte Kommunes fællesklub indenfor Teknisk Forvaltning altså vores udmærkede specialarbejdere. Fremtids Haab, var nogle velvalgte ord til klubbens navn, som ønskes tillykke med de 100 år. Jeg har ikke tidligere hørt om en arbejdsplads-klub, som har rundet de 100 år. Fællesklubben i Gentofte er beviset for at fællesskabet er til gavn for den enkelte. Det er rigtig godt gået og vi håber alt godt fremover for klubben, hvor fællestillidsmand Kelly Knudsen har trukket læsset i over 30 år. Der var reception på dagen og klubben fejrer 100 årsdagen med en fest for medlemmerne senere på foråret. Torben Norregård Afdelingens sommerhus i Sverige. Der er stadig mulighed for at leje det i år. Følgende uger er ledige: Kontakt afdelingen for at leje huset. Tak for denne gang! Jeg stopper som sagsbehandler i a-kassen den 30. april og vil i den forbindelse sige tak til alle jer, der har været med til at gøre min arbejdsdag i 3F Mølleåen spændende. Selvom min tid var kort, føler jeg, at jeg er kommet til at lære rigtig mange af jer at kende. Måske vi ses i fremtiden i en anden 3F afdeling! HUSK Afdelingskontoret er lukket hver dag mellem Rigtig godt forår til jer alle! Gitte Hedegaard 15

16 Afsender: 3F Mølleåen Firskovvej Lyngby B Adgangsbillet til generalforsamlingen 18. april 2007 Navn: Cpr. nr: Arbejdsplads: 3F Mølleåen, Firskovvej 5, 2800 Kongens Lyngby, telefon

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Fastelavn i Middelfart

Fastelavn i Middelfart Nr. 2 2007 Fastelavn i Middelfart 1. maj Sommerudflugt til zoo Skattepolitik og velfærdssamfund i blinde Nyt fra 3F Vestfyn Sommerudflugt til Odense Zoo Faglig Nyt Nyt fra A-kassen Mødet med Allan Olsen

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2011. Husk vores generalforsamling den 15. marts. se side 3! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark Vi er der - når du har brug for os! 3F Søhøjlandet siger nej til et SKÆVT Danmark gå ind på hjemmesiden www.facebook.com/skaevt og bliv aktiv i kampen om en ny regering i Danmark! Nr. 1 - Marts 2011 Skævt

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006

Træfferen. Esbjerg. 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj. Husk! Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 Esbjerg Træfferen Træfferen nr. 3 2. årgang 2006 1. maj i afdelingen Slogan konkurrence Demonstration den 19. maj Husk! Fiskebilletter til afdelingens årlige fisketur Lørdag den 5. august og Lørdag den

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3.

Lukketid. M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p. Borgmester-svigt. Hård tur i systemet. Blodige besparelser. Side 4-5. Side 3. Høje Taastrup N r. 2 m a j 2 0 0 6 Lukketid Side 4-5 Borgmester-svigt Side 3 Hård tur i systemet Side 7 Blodige besparelser Side 9 M e d l e m s b l a d f o r 3 F H ø j e Ta a s t r u p 3F Høje Taastrup

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp H O V E D S T A D E N JANUAR/2010 Når du har brug for hjælp Anja Svendsen bad forgæves Krifa om hjælp, da hun ikke fik den løn, hun havde krav på. I dag får hun hjælp fra HK. Så nu har jeg lært, at det

Læs mere

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang

Nyt fra. Odense. a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang NR. 1 JANUAR 2006 13. ÅRGANG Nyt fra Odense a r t i k e l : Social- og sundhedshjælper nu og dengang Dengang var der masser af tid, men det var fysisk krævende. Nu er der hjælpemidler, men ingen tid Arbejdsskader

Læs mere

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark.

HOLSTEBRO - NYT. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene. Nr. 3 September 2006. Turen til Haunstrup Dyrepark. HOLSTEBRO - NYT Nr. 3 September 2006 Velfærdsforliget / A kassen orienterer Læs side 4. Mange 3F`er sagde godnat til dyrene Ny faglig sekretær industrigruppen Takkeskrivelse: Regnar Petersens bisættelse.

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11

Os imellem. Møde om overenskomsten. Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 1 Marts 2009 Sådan gør du, hvis din arbejdsgiver går konkurs Se side 11 Pas på skriftlige advarsler! Se side 30 Ordentlige forhold til vores

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31

infoa Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Social- og Sundhedsafdelingen infoa oktober 2010 nr. 6 Faglighedskonference i fagforeningen Side 4 6 Fratagelse af kompetencer i psykiatrien Side 11 14 OK 08 lønhistorie Side 28 31 Faglighedsdag FOA-ansatte

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening

Ny overenskomst. Natarbejde. Konflikt i Vejen. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ny overenskomst Ny arbejdsgiverforening ser dagens lys i København. Læs historien side 5. Natarbejde Chauffører med natarbejde skal regelmæssigt til helbredskontrol.

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo

Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Nr. 2 2008 Generalforsamling 1. maj i Middelfart DSU til 1. maj i Assens Sommerudflugt Zoo Sommerudflugt Nyt fra 3F Vestfyn Din økonomi - din selvstændighed Referat fra generalforsamling Faglig Nyt Lønninger

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18

Os imellem. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013. 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nummer 2 Oktober 2013 KOMMUNEVALGET 1 9. N O V E M B E R Brug DIN stemme på en 3F er Se side 24 2 0 1 3 Mere jobrotation Se side 18 Kongres 2013 Se side 14 Ordinær

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Kastrup Nr. 2 Juli 2007

Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Kastrup Nr. 2 Juli 2007 Følg med Stig Gellert fra Brand & Redning på en 24-timers vagt, som bringer ham i nærkontakt med en mand med en formodet blodprop, en anden med et krampeanfald, baneinspektion og

Læs mere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere

Vi kan li at gøre rent. Kom på SMS med de unge. Generalforsamling. Det første år gav overskud. til 3F ere 3f slagelse_marts_06 22/02/06 9:57 Side 1 Nr. 1 marts 2006 Kom på SMS med de unge Ungdomsgruppe i 3F Slagelse begynder at røre på sig side 3 Generalforsamling Mød op til ligestilling, brød og debat side

Læs mere

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang En billig fagforening koster dig kassen Rigtige fagforeninger har rigtige overenskomster Vandværksvej 30 9800 Hjørring Tlf. 70 300 850 Fax 70 300 851 E-mail: skagerak@3f.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag...

Læs mere