FOKUS FARVEL TIL 2007 GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF NYT BRAND- BEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 LÆS VIDERE PÅ SIDE 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOKUS FARVEL TIL 2007 GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF NYT BRAND- BEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 LÆS VIDERE PÅ SIDE 10"

Transkript

1 3. UDGAVE DECEMBER 2007 FOKUS FOR MEDARBEJDERNE I DANSIKRING A/S FARVEL TIL 2007 LEDER: Så er årets sidste FOKUS på gaden. Magasinet indeholder denne gang rigtig meget information. Rigtig god læselyst til jer alle. Året der gik Det har været et indholdsrigt år i Dansikring A/S, og der er sket meget. Divisionsopdelingen af Mobile og Services og dermed 2 ligestillede direktører i Dansikring A/S, specialiseringen og segmenteringen af forretningen, tiltrædelsen af en ny koncernchef i Securitas AB Alf Göransson, det tragiske drab på Benny Franck Nielsen, fratrædelsen af Peter Rosenberg som direktør for Mobile Services m.m. Her er blot nævnt få begivenheder ud af mange, gode som triste. Lad os sammen gøre hvad vi kan for at få et positivt og begivenhedsrigt år Intranettet I 4. kvartal 2007 blev Dansikrings intranet lanceret. Intranettet er desværre ikke 100% implementeret endnu, men dette vil ske med udgangen af året. Fra januar 2008 vil intranettet være 100% funktionsdygtigt. Jeg vil derfor stærkt opfordre alle, både de, der allerede har og dem, der endnu ikke har, om at besøge intranettet snarrest. Intranettet bliver løbende opdateret og det bliver hele tiden udbygget med mere relevant information, således det er tilpasset medarbejderne i Dansikring A/S. Intranettet kan tilgås fra vores hjemmeside på Kommunikation og marketing I 1. kvartal 2008 vil jeg have fokus på et nyt webprojekt i samarbejde med hele Securitas koncernen og dermed lanceringen af en ny hjemmeside, hvor alle lande i koncernen har samme design og er på samme platform. Under dette projekt vil der også være fokus på en fornyelse af vores brand, således vi i vores design og logo mere repræsenterer det nye Securitas/Dansikring. Næste år vil jeg endvidere fokusere på udbygningen af intranettet med fl ere redaktører, således alle afdelinger råder over deres eget område. Derudover vil der komme større fokus på vores PR aktiviteter. Jeg vil ønske alle en glædelig jul, samt et rigtig godt nytår og på gensyn i Britt Rifbjerg Redaktør GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 NYT BRAND- BEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS LÆS VIDERE PÅ SIDE 10

2 TRAGISK DØDSFALD DEN 23. NOVEMBER 2007 AF: BRIAN RIIS NIELSEN, DIREKTØR, DANSIKRING SECURITY SERVICES Fredag den 23. november 2007, vil blive husket som den mørkeste dag i Dansikrings 27-årige historie. Ved en gal mands meningsløse handling, blev vores højt ærede medarbejder Benny Franck Nielsen, skudt og dræbt på stedet, i tjenesten, hvor Benny igennem de seneste godt 5 år, på fantastisk vis har medvirket til at skabe tryghed for medarbejderne hos SKAT på Tagensvej i København. Benny blev 57 år. Han efterlader sig hustru og 2 voksne børn. Benny har altid været kendt som en fantastisk kollega, både hos Dansikring og hos SKAT. Vi mindes alle Benny som en utrolig dygtig og dedikeret medarbejder, der med sit altid smittende og gode humør kunne formå at få personale og kundeforhold til at gå op i en højere enhed. Benny var samtidig en utrolig vellidt kollega, ven og medarbejder, som altid stod klar til at hjælpe og give gode råd, hvis der var behov for dette. Vi har mistet en stærk profi l i Dansikring A/S, som på fl ere punkter har udvist eksemplarisk ledelse. Benny vil i Dansikring A/S blive savnet, og vi sender hans nærmeste vores dybeste kondolence. Vi modtog meddelelsen straks efter den tragiske hændelse. Der blev omgående iværksat en akut kriseplan, og en ledergruppe på 4 personer tog omgående til gerningsstedet. Efter kort tid lykkedes det at komme i kontakt med Bennys nærmeste pårørende, som naturligvis var dybt chokerede. I de efterfølgende hektiske timer, var kollegaerne Kim Schnabelrauch og Kim Petersen, hos familien sammen med krisepsykologer, som var blevet tilkaldt fra vagtcentralen, og som var fremme ved familien efter meget kort tid. Jeg vil personligt gerne sende en stor tak til Kim Petersen og Kim Schnabelrauch for jeres fantastisk indsats i de, specielt for de pårørende, forfærdelige timer efter Bennys død. Kim Schnabelrauch har kendt Benny igennem 20 år, og har været en uvurderlig støtte for familien. Hændelsen blev markeret ved at fl agene blev sat på halv i såvel Dansikrings hovedsæde i Glostrup, samt på koncernhovedkontoret i Stockholm. Midt i den afmagt, der naturligt kommer ovenpå en sådan meningsløs handling, er det vigtigt, at vi lover os selv, at selvom Bennys død kan virke totalt meningsløst, så har Bennys heltemodige indsats efter al sandsynlighed reddet et, eller flere menneskers liv i fredags hos SKAT på Tagensvej. Vi har al mulig grund til at være stolte og beærede over at have været kollega med Benny! Æret være Bennys minde. I dyb sorg og medfølelse. KONDOLANCE I EN SVÆR TID I perioden efter denne tragiske hændelse har det strømmet ind med tilkendegivelser og kondolance mails fra forskellige kollegaer i branchen, og fra mange lande i Securitas koncernen, m.fl. fra Norge, Spanien, Texas. Alle føler de med tabet af vores kollega og Bennys efterladte. Vores koncernchef sendte bl.a. denne mail: Till alla mina danska kollegor, Jag blev djupt skakad och bedrövad när jag fick höra att vi förlorat en kollega. Mina tankar går nu till er alla och den berörda familjen och jag vet att jag talar för hela företaget när jag uttrycker mitt varmaste deltagande. Jag beklagar sorgen. Alf Göransson President & CEO Securitas AB, Stockholm 2 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

3 VALG AF NY SIKKERHEDS- REPRÆSENTANT I SECURITY SERVICES AF: KENNETH LARSEN, DAGLIG SIKKERHEDSLEDER Med udgangspunkt i virksomhedens Sikkerhedsorganisation (SIO), skal jeg hermed på vegne af sikkerhedsudvalget meddele, at der i Security Services (område øst) skal vælges en ny sikkerhedsrepræsentant (SIR). SIR vælges for en 2-årig periode og vil indgå i regionens sikkerhedsgruppe, samt virksomhedens Sikkerhedsudvalg (SIU). Vores nuværende SIR Holger Møller har desværre meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte som SIR og er derfor ikke på genvalg. Jeg håber derfor, at vi kan fi nde nogle nye kandidater blandt vore medarbejdere, som ønsker at stille op til valg som SIR. Der vil rundt på alle vore kontorer, samt på vores intranet blive opsat kandidatlister, som bedes udfyldes og videresendes til undertegnede enten via alm. post, den ansvarlige leder, eller via . Denne skrivelse skal være mig i hænde senest d. 11. januar Herefter vil kandidatlisten blive offentliggjort og efterfølgende vælges en ny SIR. Det er en forudsætning, at du som SIR er indstillet på at deltage i den lovpligtige undervisning ( 9 kursus) svarende til en uges arbejde, hvor alle udgifter dækkes af Dansikring A/S, herunder din sædvanlige løn. Har du i forvejen gennemgået uddannelsen efter 1. april 1991, skal du ikke deltage i yderligere undervisning. Da virksomheden lægger stor vægt på at arbejdsmiljøet til stadighed er i god overensstemmelse med lovgivningen og branchens praksis bakker virksomheden op om alle, der stiller op og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde til glæde for alle medarbejdere i Dansikring A/S. HOLGER MØLLER STOPPER SOM SIKKERHEDS- REPRÆSENTANT En stor tak til Sikkerhedsrepræsentant Holger Møller, som gennem mange år har ydet en utrolig fl ot indsats. Holger har altid været en god sparringspartner både i forhold til ledelsen og den enkelte medarbejder, hvor han gennem sin professionelle indsats har været med til at styrke og effektivisere virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, så vi i fællesskab har sikret, at alle ansattes sikkerheds- og sundhedsforhold er i orden. Vi alle i takker Holger for den fl otte indsats! NY SIKKERHEDSORGANISATION AF: KENNETH LARSEN, I DANSIKRING A/S DAGLIG SIKKERHEDSLEDER Den aftalte måde at organisere virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde på skal være i overensstemmelse med virksomhedens struktur og medvirke til at styrke og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet på virksomheden. Derfor tilpasser vi nu vores sikkerhedsorganisation i forhold til den segmentering og specialiseringsproces vi befi nder os i. Pr. 1. januar 2008 ser vores Sikkerhedsorganisation derfor ud som illustreret nedenfor. HR-Manager i Security Services Monica Nelson bliver ny Daglig Sikkerhedsleder (arbejdsgiverrepræsentant) for Security Services. Kvalitetschef i Mobile Services Jens Aasted bliver ny Daglig Sikkerhedsleder (arbejdsgiverrepræsentant) for Mobile Services. Sikkerhedsrepræsentant (SIR) Mobile Services Øst Preben Toft Simonsen Sikkerhedsrepræsentant (SIR) Mobile Services Vest Torben Jess Sikkerhedsrepræsentant (SIR) Security Services Øst? (Holger Møller stopper, ny skal vælges) Sikkerhedsrepræsentant (SIR) Security Services Vest Hans Jørn Sørensen SIKKERHEDSUDVALGET 4 arbejdsgiver- og 4 arbejdstager repræsentanter Security Services Mobile Services Lokal Sikkerhedsgruppe Øst Arbejdslederpræsentant Sikkerhedsrepræsentant Lokal Sikkerhedsgruppe Vest Arbejdslederpræsentant Sikkerhedsrepræsentant Lokal Sikkerhedsgruppe Øst Arbejdslederpræsentant Sikkerhedsrepræsentant Lokal Sikkerhedsgruppe Vest Arbejdslederpræsentant Sikkerhedsrepræsentant DANSIKRING FOKUS DECEMBER

4 ÆNDRING AF DATO FOR UDBETALING AF LØN Med virkning for lønudbetalingen for januar 2008 vil datoen for lønudbetalingen blive rykket. Lønnen har hidtil været til disposition den 3 die sidste hverdag i måneden. Dette vil i januar 2008 blive ændret således, at udbetalingen af lønnen for januar, og fremover, vil blive rykket og være til disposition den sidste hverdag i hver måned. Dette vil være gældende for alle grupper af medarbejdere. FORKLARING AF LØNSEDDEL Som et af fl ere elementer, med henblik på en mere gennemskuelig og bedre forståelse af løn og lønseddel er der nedenfor angivet en beskrivelse af en lønseddel med forklaringer til de enkelte punkter på lønsedlen. Den viste lønseddel er for en fuldtidsansat vægter, men forklaringerne vil for de fl este posters vedkommende kunne anvendes for en deltidsansat vægter. Dog ikke for så vidt angår bufferregnskab. AF: CLAUS G. RASMUSSEN, ØKONOMICHEF Den viste forklaring er ikke udtømmende, men omfatter de væsentligste, og mest anvendte poster på en lønseddel. Idet der har været forkerte rygter/udsagn fremme om hvilke periode lønnen dækker skal det indledningsvis understreges, at lønnen altid omfatter en måned, fra den 1. i måneden til den sidste i måneden. (Det har været omtalt, at lønnen er fra den 14 i måneden til den 14 i efterfølgende måned dette er ikke korrekt). Årsagen til at rykke dispositionsdagen for lønudbetalingen er, at dette er en af fl ere tiltag, med henblik på at forbedre niveau og forståelse af løn og lønseddel. ELEVUDDANNELSE AF: HR-AFDELINGEN, SECURITY SERVICES I forbindelse med uddannelse af vores fi re elever, Tina Selmer, Birgitte Michaelsen, Anders Oxvig- Østergaard og Steffen Carlsson, har vi i den sidste praktikperiode fra den 15/10 til den 11/11 haft 2 elever på Fields og 2 elever på Biogen Idec. Her har eleverne tillært sig færdigheder i rundering, overvågning, kundeservice mv. Eleverne er nu igen på skolebænken men vil allerede fra den 10/12 igen være i praktik. Denne sidste praktikperiode vil ligeledes foregå på i Fields og på Biogen Idec. Forklaring af lønseddel 1. Grundlønnen er den faste månedsløn for perioden. Perioden lønnen dækker fremgår af rubrikken lønspecifi kation øverst i højre hjørne af lønsedlen. 2. Aften/Nat tillæg er tillæg, der betales ved arbejde i tidsintervallet fra klokken om eftermiddagen til klokken om morgenen. Der betales per time, og timetallet er angivet i kolonnen Antal. 3. S/H Tillæg er tillæg, der betales ved arbejde på søn- og helligdage, samt juleaftensdag og nytårsaftensdag. Der betales tillæg per time for arbejde på alle tider af døgnet på disse dage. 4. Lørdagstillæg betales for de timer, der udføres arbejde på om lørdagen i tidsintervallet mellem klokken til klokken og om natten til mandag i tidsintervallet mellem , (selv om det hedder lørdagstillæg). 5. Branchetillæg betales som et generelt tillæg og betales for hver præsteret arbejdstime, og satsen er den samme uanset om arbejdet er udført om dagen, om natten, eller i weekenden. Det angivne antal svarer til det antal timer, der er på præsteret i måneden svarende til hvad, der er lagt på vagtplanen i måneden. Der vil dog altid blive reguleret således, at der udbetales branchetillæg, som udgør mindst den garanterede normtid. Dette reguleres i korrektionerne i den efterfølgende måned, jf. nedenfor. 6. Korrektioner. Når lønnen udbetales i slutningen af en måned kendes der ikke præcist, hvor mange timers arbejde den enkelte vægter udfører i den resterende del af måneden, dvs. efter lønnen er hentet. Som udgangspunkt er det således de planlagte timer, der danner grundlag for lønnen. Når måneden er gået sammenholdes de timer den enkelte vægter faktisk har udført, med de timer, der har været lagt i vagtplanen. Den afvigelse, der er mellem det planlagte og det udførte bliver vist, og reguleret på lønsedlen, som korrektion. Dvs. korrektionen er den forskel, der var i måneden før den aktuelle løn, mellem udførte og planlagte timer.på den viste lønseddel vises korrektionerne i et tal for hver kategori. Fra januar 2008 vil dette blive delt op og blive vist med det fulde antal planlagte timer i den forrige måned og det fulde antal udførte timer. 7. Pension AMP-Bidrag er den andel af den samlede pension som vægteren selv skal betale. Dansikring A/S betaler et bidrag til pensionen, der er det dobbelte. Nederst på lønsedlen, i rubrikken år til dato fremgår hvor meget lønmodtagerens eget bidrag har været siden 1. januar, og hvor meget Dansikring A/S bidrag har været siden 1. januar. 8. Feriepenge Brutto Hver måned beregnes feriepenge med 12,5% af lønnen efter Brutto. Feriepengene bliver ikke udbetalt i samme måned, men de feriepenge, der optjenes her i 2007, kommer til udbetaling i perioden maj 2008 april 2009, inden der holdes ferie. Der vil ved udgangen af 2007 blive tilsendt et feriekort. 9. Buffer regnskab for xx måned. I henhold til overenskomsten har alle fuldtidsbeskæftigede en månedsnorm, der angiver den månedlige arbejdstid. Ansatte på dagsbasis har en månedsnorm på 150,25 timer og ansatte, der arbejder nat har en månedsnorm på 140,5 timer. Månedsnormen er den gennemsnitlige arbejdstid set over et kvartal. Der vil således være måneder, hvor arbejdstiden vil være mindre end normtiden og måneder hvor arbejdstiden vil være højere end norm tiden. I hver måned må der højst være en afvigelse på 14 timer fra normtiden. Regnskabet for afvigelser fra normtiden er det, der kaldes buffer regnskab. Bufferregnskabet vil altid være en opgørelse fra måneden forud for den gældende lønseddel. I det valgte eksempel, hvor lønsedlen er november, er bufferregnskabet for oktober. I bufferregnskabet sammenholdes der antallet af timer, der har været arbejdet i måneden forud, her oktober, med normtiden for måneden. I det viste eksempel har der været arbejdet 6,5 timer mere end normtiden. Disse timer bliver ikke udbetalt i hverken oktober eller november måned, men som det fremgår af det viste bufferregnskab noteres de som optjent i måneden og indgår i ultimo buffer hvorved de overføres til den efterfølgende måned. Når kvartalet er slut, dvs. i marts, juni, september og december opgøres bufferregnskabet, og eventuelle optjente buffertimer kommer til udbetaling i førstkommende løn, dvs. i april, juli, oktober og januar. Er der negative timer i bufferregnskabet, vil det ikke have nogen indfl ydelse på lønnen. 4 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

5 DANSIKRING FOKUS DECEMBER

6 FOKUS PORTRÆTTET GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF I denne og fremtidige udgaver af FOKUS vil vi tegne et portræt af en medarbejder, som er med til at understrege vores grundlag om, at det er mennesket, der gør forskellen. Første portræt er af Claus. AF: BRITT RIFBJERG,, KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGCHEF Hvordan står det så til med økonomien i Dansikring A/S? Over en kop kaffe var det meget nærliggende, at spørge Claus om akkurat det. Som økonomichef er han den, der har det bedste overblik over økonomien. Han har en solid erfaring inden for dette felt. Først var han i 10 år ansat som revisor i E. Lundgaard Andersen. Dernæst 6 år som økonomichef i Bjørn Thorsen og sidst 6 år som økonomichef/direktør i Vølund A/S, inden han i 1999 tiltrådte som økonomichef for Dansikring A/S. - Efter et højlydt grin over spørgsmålet siger Claus, at med mange års erfaring som ansvarlig for økonomifunktionen, så mener jeg vi skal vente med at fremlægge resultaterne nu, og vente til januar, hvor vi har afsluttet regnskabsåret. Skiløb og vildt kød Jeg havde også sat mig for at fi nde ud af hvem vores kære økonomichef egentlig er. Udover hans faglige kunnen fandt jeg ud af, at han er aktiv inden for både badminton og skiløb (han har allerede booket 2 skiture til denne vinter). Løb dyrker han også når altså han ikke får en FIBER!!! Fritiden bruger Claus sammen med familie og venner, eller med en god bog. Bevæger vi os mere over i smagens verden er ynglingsmaden vildt kød fasan, dyrekølle og dyreryg og er de lavet på en WEBER grill får de et ekstra plus. Hjemme hos Claus benyttes Weberen flittigt hele året, og planen er helt klart også, at andestegen juleaften tilberedes på Weber grillen. Økonomiafdelingen Som chef for økonomiafdelingen i Dansikring A/S har Claus sin daglige gang på kontoret i Glostrup. Afdelingen består ud over Claus af; Annette Jensen - ansvarlig for løn, Annette Sørensen - ansvarlig for debitorer, Ana Solhaug - ansvarlig for kreditorer og Lars Erup, som er controller for Mobile Services, og samtidig en del af økonomiafdelingen. Herudover er Heinz Jensen og Charlotte Granild, begge med base i Århus, tilknyttet afdelingen i controller funktion. En stor del af Claus tid går med koncernrapporteringer for Security Services. I januar måned, hvor der afl ægges årsrapport, og hvor der samtidig er besøg fra revisionen, er nok den mest hektiske tid på året. Claus råder over et godt team med dygtige, kompetente og arbejdsomme medarbejdere. I økonomiafdelingen hersker en meget fri, åben og direkte omgangstone, og især pigerne har det med at lave meget fi s, fest og farver. - Vi er et kanon hold og jeg er heldigvis glad for at komme på arbejde hver dag. Afbalancerede risicis Som ansvarlig Country Risk Manager repræsenterer Claus Danmark overfor Securitas koncernen. Hans primære opgave inden for dette område er, at følge op på og sikre, at Dansikring ikke påtager sig store risici, som ikke er afdækket på den ene, eller den anden måde. For eksempel, skal vi i Dansikring ikke tage en stor risiko på en lille kontrakt vi næsten ingen penge tjener på, mens vi kan tage en større risiko på en stor kontrakt vi tjener godt på. Herunder gælder det også at tilse, at Dansikring har en sådan forsikringsmæssig afdækning, så Dansikring er dækket, hvis uheldet skulle være ude. Trives med udfordringer I et job som Claus kan det ikke undgås, at store udfordringer indtræffer. Jeg spurgte lidt ind til hvilke han mente var de mest udfordrende i år. - Tilrettelæggelsen af den nye struktur mellem Mobile og Services, herunder især i services, med den nye opdeling i segmenter. Der har været mange ting at tilrettelægge således, at resultater og nøgletal har kunnet blive rapporteret kor- 6 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

7 FAKTA BOKS: Familie: Hustru Susanne, og børnene Tue på 27 år og Camilla på 21 år. Fødselsdag: Uddannet: HA (1978) & HD i regnskabsvæsen (1980) Ansat i Dansikring: siden maj 1999 Ynglings forfatter: John Grisham. Læser for øjeblikket en bog af Stieg Larsson. Bedste rejsemål: Sydlige Frankrig Provence FOTO: THOMAS GRØNDAHL rekt og rettidigt til Dansikrings ledelse og til koncernen. Herudover har det også været utroligt vigtigt, at alle de segmentansvarlige har fået den information de har haft behov for. Det har til tider trukket tænder ud og kostet mange arbejdstimer fra min side. Forandring fryder Ansvarsområder skifter og det har det da også gjort for Claus. I gennem det sidste år er Claus blevet en mere integreret del af driften i Security Services. Han har fået fi ngrene længere ned i driften og effektiviteten, og som ansvarlig for administrationen af kontrakter sidder han med ved de store forhandlinger. Claus befi nder sig godt i sin nye rolle. - Det har været med til at skabe en bedre indsigt i driften, selvom jeg langtfra er ekspert i den, og samtidig er vores Risk management blevet forbedret. Jeg ser det meget positivt, at alle vinkler er med på en sag. Det giver et bedre udfald. Mere forståelig lønseddel? Lønsedlen har været et omdiskuteret emne i Dansikring i længere tid, så Claus er ikke overrasket over mit spørgsmål. Han forklarer, at der pt. er igangsat en masse foranstaltninger, der gerne skulle afhjælpe denne problematik og gøre lønsedlen mere gennemskuelig. Opstartet undervisning for dem, der arbejder med vagtplanlægning/løn. Det første løb af stablen den 10. og 11. dec og fremover kører de hvert kvartal. Skriftlig beskrivelse/forklaring af lønsedlen. Bragt her i FOKUS, samt tilgængelig på vores intranet. Lønsedlen korrigeres på linierne med korrektioner for bedre forståelse. Lønudbetalingen skubbes til den sidste hverdag i måneden med det formål, at planlægningsdelen skal gøres mindre, og dermed reducere korrektionerne. Privat økonomi Afslutningsvis spurgte jeg Claus om han også har styr på sin egen økonomi? Med et smil svarer han, - Det vil jeg helt klart vove at påstå jeg har. Vægtskålen er koncernens risk business værktøj. Vægt skålen indikerer, at man må tage risicis, men de skal være afbalanceret. DANSIKRING FOKUS DECEMBER

8 PERSONALEFORENINGEN DANSIKRING-KLUBBEN AF: KIM SCHNABELRAUCH, FORMAND PERSONALEFORENING Som beskrevet i det sidste nummer af Fokus, er vi nu godt i gang med at etablere en personaleforening og vi forventer, at vi kan starte op i januar Vedlagt dette FOKUS magasin er vedtægter og ansøgningsskema til personaleforeningen. Personaleforeningen har fået navnet Dansikring- Klubben, og er organiseret med en hovedklub med diverse underafdelinger. En underafdeling består af et antal medlemmer, der under en afdelingsleders ansvar regelmæssigt dyrker en hobby/interesse på fælles basis. For at oprette en underafdeling skal der være udpeget en afdelingsleder, være min. 10 personer, udarbejdet en plan, samt et budget, som afl everes til bestyrelsen i Dansikring-Klubben som herefter vurderer denne. En underafdeling kan være indenfor fodbold, golf, bowling, fi skeri, vinklub, kunstklub, jagtklub, ja, det er faktisk kun fantasien der sætter grænser. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange har lyst til at etablere underafdelinger. Vi er i øjeblikket i færd med at få tegnet en aftale med fi rmaet LogBuy, som er et fi rma, der administrerer rabatter på næsten alt. I øjeblikket har fi rmaet omkring 1050 aftaler fordelt over hele landet. Det betyder, at man som medlem af Dansikring- Klubben får adgang til alle disse tilbud. Igennem dette fi rma kan der også købes koncertbilletter, teaterbilletter, rejser, lejes sommerhuse og lign. med rabatter. Vi forventer dog først at kunne starte dette op pr. 1. februar Er der Dansikring-medarbejdere, som har en god forbindelse til rabatter hører vi gerne om det, således at vi kan få disse oplysninger ind på vores rabatside hos LogBuy til glæde og gavn for de øvrige medlemmer af klubben. Økonomi Det er ikke gratis at drive sådan en klub, men Dansikring A/S støtter rigtigt godt op om denne personaleforening, således at hver gang, der er én medarbejder, der betaler et indmeldelsesgebyr betaler Dansikring A/S et tilsvarende beløb ind og for hver kontingent, der indgår til klubben betaler Dansikring A/S 50% af det til enhver tid fastsatte kontingentbeløb. Dansikring-Klubben varetages indtil generalforsamlingen om 2 år af en bestyrelse bestående af: Hvad koster det så at være medlem? Det koster et indmeldelsesgebyr på kr. 200,-, samt et månedligt kontingent på kr. 50,-. Begge dele trækkes via din løn. Men disse beløb kan hurtigt tjenes ind via vores rabatordninger, hvilket man hurtigt erfarer. Som medlem af Dansikring-Klubben vil du endvidere få følgende: Du vil blive udstyret med et indkøbskort til Metro Du vil deltage i en årlig lodtrækning (1. maj) om et sommerferiegavekort til kr ,- Du vil deltage i en julelodtrækning om en gavekurv til en værdi af kr ,- FORMAND Kim Schnabelrauch HR-Afdelingen Security Services NÆSTFORMAND Martin Stawitzki Segmentchef Security Services SEKRETÆR Susanne Poulsen HR-Afdelingen Mobile KASSER Kenneth Hertsdahl Svindafdelingen Mobile MENIGT MEDLEM Morten Jørgensen Driftsleder Mobile MENIGT MEDLEM Hans Jørn Sørensen Tillids- & Sikkerhedsrepræsentant Security Services Århus samt medlem af SU-Udvalget TILLYKKE TIL VORES DELTAGERE I GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE Deltagerne listet i tilfældig orden: Henning Bengtsson, Mikkel Berg, Puk Boje, Steffen Clemmensen, Christian Fur, Peter Garboe, Kenn Hadberg, René Høgh, Jan Jensen, Uffe Kirkegaard, Thor Larsen, Jan Larsen, Jimmy Larsen, Simon D. Larsen, Henrik Madsen, Jakob Micheelsen, Michael Olsen, Thor Rønnow, Michael Saha, Henrik Schnipper, Magnus Spenner og Michael Sørensen. I foråret 2007 begyndte et nyt hold af driftsledere, supervisorer, salgskonsulenter m.m. den grundlæggende lederuddannelse på CPH West, Ishøj. D. 16 november kunne vi fejre afslutningen på et strålende resultat fra alle deltagerne med et godt glas Champagne. Alle deltager har ydet deres bedste og fået mange gode værktøjer, som de kan bruge i deres fortsatte udvikling, foruden et godt netværk på tværs af vores organisationer. Et stort tillykke til alle deltagerne fra Mobile og Services med deres uddannelse. 8 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

9 SECURITY SERVICES EN STOR TAK TIL JER ALLE FOR EN FLOT INDSATS I 2007! FRA: LEDELSEN I SECURITY SERVICES Året er ved vejs ende og vi vil takke jer alle i Security Services for det store arbejde og den fl otte indsats I har ydet i Uden jer er vi ingen ting! Vi vil også sige tak til alle i Mobile Service for den support I har ydet os i 2007! 2007 har budt på mange spændende udfordringer. De krav, der stilles til vagt- og sikkerhedsydelser i dag er mere komplekse og specialiserede end nogensinde før, hvilket naturligvis refl ekterer på vore services og organisering. Vi skal konstant tilpasse vore ydelser og services til kundernes behov, og derfor har vi allerede startet en spændende segmentering og specialiseringsproces i Danmark, hvilket har givet os nye spændende udfordringer, både med hensyn til en mere fl ad organisation med nye segmentansvarlige chefer og ledere, men også i forhold til den personlige kompetenceudvikling alle vore medarbejdere skal igennem. Dette sker selvfølgelig ikke fra dag til dag, men det er en vigtig del af den langsigtede forretningsstrategi, vi har lagt, og vi er i fuld gang med den segmenterede uddannelsesplanlægning, samt afholdelse af fl ere grundlæggende brancherelaterede uddannelser. Vi skal levere Specialister gennem vore specialiserede sikkerhedsydelser skræddersyet til hver enkelt kundens behov & krav. men også her er missionen lykkedes takket være jer og vore dygtige medarbejdere i HR-afdelingen. Vi er i dag et stærkt team på ca. 400 medarbejdere, hvoraf de 120 er ansat i løbet af I har alle bevist, og at det er igennem mennesker, vi leverer de bedste sikkerhedsløsninger, og at I gør en positiv forskel ude hos vore kunder, som vi siger i koncernen; People Make The Difference. Ledelsen i Dansikring Security Services: Øverst fra venstre Brian Riis Nielsen, Claus Rasmussen & Tom Laursen Nederst fra venstre Monica Nelson, Kenneth Larsen & Britt Rifbjerg 2008 vil byde på mange nye og spændende udfordringer, og vi glæder os til, at vi alle i fællesskab fortsætter denne positive udvikling! I og jeres nærmeste ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. Tusind tak for indsatsen i 2007! Vi har oplevet en stor organisk vækst takket være mange nye kunder, dette har medført store rekrutteringsmæssige udfordringer, specielt på baggrund af den nuværende jobsituation i Danmark, DANSIKRING FOKUS DECEMBER

10 NYT BRANDBEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS AF: POUL BÆK PEDERSEN, DRIFTSLEDER, SECURITY SERVICES FAKTA BOKS: Containerhavnen i Århus er Danmarks største og mest travle og er i funktion 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Og med årlige skibsanløb og mere end containerenheder er Århus et vigtigt knudepunkt mellem de større havne i de nordiske lande, Nord-, Syd- og Østeuropa og havne i UK, det østlige Middelhav og Fjernøsten, hvortil der er regelmæssig linjeforbindelser. I containerhavnen har de to terminal - operatører - APM Terminals og Cargo Service Container Terminal hver deres gatefunktion, mod tagelse, udlevering og oplagring af containere fungerer hurtigt og smidigt ved hjælp af moderne computerstyringssystemer. Pr. 1. december starter Dansikring Security Services et helt nyt koncept op på havnen i Århus. Denne dag ser Emergency Respons Team dagens lys. Konceptet er bygget op som en almindelig fastvagt ordning, (så almindelig som den kan være på en moderne containerterminal i rivende udvikling), samt specialuddannet Emergency Respons vagt, der rykker ud som første indsats i tilfælde af alt lige fra arbejdsulykker til brand og kemikalieudslip. Vi har hidtil håndteret alt almindeligt fastvagtopgaver på APM Terminalen, som gæstemodtagelse og registrering, telefonbetjening, adgangskort, tyverialarmer, runderinger, førstehjælp ved ulykker m.m. Derudover laver vi ret så specielle ting som at køre med gæster på rundvisning på terminalen i vores minibus, køre shuttleservice med gæster, på/og afmønstrende besætningsmedlemmer til og fra skibe i havn, eskortekørsel af specialtransporter gennem arbejdsområder med særdeles tungt kørende materiel, fx op til 100 m. lange møllevinger. APM Terminalen er 33 hektar stor, det svarer i størrelse nogenlunde til en lille jysk bondegård. Men de 33 hektar er ren opfyld, bygget ud i Århus bugten. Og der er altså 14 meter dybt ved kajen, så der er blevet brugt en del lastbillæs sand til det stykke arbejde. Gridden (Stedet hvor containerne omlades fra lastbilen og til dens plads på terminalen) og får en ny container på og er tjekket ud igen i Gaten går der 12 minutter. Gaten har kapacitet til at indog udskrive 800 containere pr. dag. Containerkranerne på kajen er et kapitel for sig selv. De har en effektiv arbejdshøjde over skibene på 48 meter. De kan betjene et skib, der er 60 meter bredt. De kan laste en container fra kajen og ombord på dens plads på skibet på 2 minutter. Og når man så sætter 5 af den slags i gang på verdens største containerskib, så sker der altså ting og sager. Men pr. 1. december løser vi endnu fl ere kanon spændene opgaver, for ikke kun APM Terminalen, men også for Cargo Service containerterminalen, som er vores nabo. Vi står som sagt for første indsatsen ved arbejdsulykker og for første indsatsen ved brand og kemikalieudslip. (På containerterminaler kan arbejdsulykkerne være endog særdeles voldsomme, set i lyset af de ting, der bliver fl yttet er meget tunge og de ting, der fl ytter dem er endnu tungere). Til det brug bliver vi udstyret med topmoderne indsatsbil med Fireexpress brandslukker, et genialt brandslukningsudstyr, der mest af alt minder om en toptunet højtryksrenser, der forstøver vandstrålen til microdråber, der kan slukke en brand i et rum, en container, eller en motorbrand med et minimum af vand. Og vi har en 600 liters vandtank i bilen at gøre godt med, så vi kommer til at kunne slukke en del brande. Derudover har vi alskens udstyr i bilen til alle tænkelige opgaver: Alle mulige udgaver af brandslukkere, moderne brandøkser (tro det eller lad være, de hedder: Hooliganøkser), forbindinger i rå mængder, redningskranse, bådshager og alt muligt andet, der kan vise sig at være nyttigt for os i nok enhver tænkelig situation. Der håndteres containere pr. år på terminalen. Fra en lastbil ankommer til Gaten, container og følgepapirer tjekkes, lastbilen kører til 10 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

11 AF: POUL BÆK PEDERSEN, DRIFTSLEDER, SECURITY SERVICES For at kunne levere et brandberedskab til Århus havn har vi i uge 47 haft 10 mand fra vagtstyrken på røgdykkerkursus på brandskolen Kirstinesminde i Århus. På kurset har der været tilknyttet særdeles erfarne instruktører. Når din under beklædning bliver gennemblødt, er der direkte varmeledning til din krop og så bliver du kogt! Kursets indhold Den 1. dag på kurset blev vi taget gennem teorierne bag brandårsager, brandslukning og tegnene på en forestående røggaseksplosion. Dag nummer 2 skulle vi endelig til at prøve, hvordan det var på egen krop at være røgdykker. Efter instruktion i brugen af udstyret skulle vi selv samle og kontrollere vores grej og tage det rigtigt på. Det faldt rigtig naturligt at hjælpe hinanden med at løse opgaven, helt i ånden med det at være røgdykker. Man skal nemlig være 2 til et røgdykkerhold og hvis en går ud fra bygningen, så går begge ud. Sagt på en anden måde: Går 2 mand ind kommer der minimum 2 mand ud! De første udfordringer Det første vi skulle gøre var at gå rundt i ruinbyen iført branddragter og åndedrætsudstyr, op i et trætårn til 4. sals højde og ned igen ind i en krybekælder og i buldermørke finde en lem op til stueplan og derefter ud af bygningen. Derefter ind i nogle smalle rør, hvor vi skulle fi nde en bestemt udgang. Alt foregik kravlende frem på albuerne i mørke. Det lyder måske som en spadseretur i parken en søndag formiddag. Men med en fl erlags branddragt med underbeklædning, store handsker, maske og hjelm, lungeautomat og 6 liters luftfl aske ja, så sveder man som en hest og man kan ikke se en disse frem for sig. Masken dugger konstant, sveden driver ned af kroppen og man føler at man næsten koger, når man er fysisk aktiv. Nu var der ikke brand imens vi skulle det, men vi kunne alle huske instruktørens ord: Når din under beklædning bliver gennemblødt, er der direkte varmeledning til din krop og så bliver du kogt! En anden ting er vores luftforsyning, den er jo begrænset, og jo mere luft man bruger, jo kortere kan du være inde i den brændende bygning. Derfor at det utroligt vigtigt at koncentrerer sig om sit åndedræt, lange rolige vejrtrækninger hele tiden, uanset hvor stresset du bliver i mørket og uanset faren for røggaseksplosioner og sammenstyrtning. De næste par dage gik med forskellige røgdykningsøvelser Slukke og ventilere, samt Eftersøgning og slukning. Endvidere blev vi proppet med viden om farlige stoffer og UN-numre som bruges til at identifi cere et farligt stof med. Det var utroligt lærerigt og selv om vi allerede kendte til en del, lærte vi godt nok meget nyt. Vi sluttede af med en tur på APM Terminalen, hvor vi lærte en hel masse om sikkerhedsafstande Jeg tror at de fl este af os blev meget overrasket over hvor langt 200 meter i grunden er. Vi fi k også lært hvordan vi kunne bruge terminalens systemer så vi hurtigt og effektivt kunne overgive de nødvendige informationer om indholdet i containerne til indsatslederen i tilfælde af brand, eller udslip af farlige stoffer. Vi gik alle derfra med utroligt megen ny viden og jeg er overbevist om at vi alle har fået fl yttet nogle grænser. Det har været et rigtig godt kursus med en kanon god stemning, ikke kun blandt os vagter, men også med et godt ping pong med instruktørerne, der hurtigt fangede stemningen på holdet. Alle havde vi kun stor ros til Århus Brandvæsen og Århus Brandskole. Vi har godt nok også fået endnu mere respekt for brandmænd og deres job og vi føler os rigtig godt klædt på til den her del af vores nye opgaver. Artiklen er gengivet i forkortet udgave. Læs hele artiklen og se fl ere billeder på intranettet. DANSIKRING FOKUS DECEMBER

12 UDVIKLING I HR-AFDELINGEN Det har været en meget spændende tid siden jeg startede i maj i år. Jeg ved, at forventningerne er store til vores nye afdeling, og det kan ikke gå stærkt nok med at få bygge en fungerende supportfunktion til jer. Man plejer dog sige, at Rom ikke blev bygget på en dag. Det gælder også for vores afdeling. Jeg har i august fået en administrator, Kim Schnabelrauch, i min afdeling, hvilket gør, at vi hurtigere vil få struktur på mange af vores opgaver. Vi er begge to i løbet af efteråret blevet uddannet i vores nye personprofi l værktøj, som vi nu arbejder med i alle rekrutteringer. I december 2007 er vi startet på at også lave profi ler på eksisterende medarbejdere, hvilket vi følger op med en personlig tilbagemelding. Security Reception Services bliver fra januar 2008 lagt ind under HR, som en selvstændig afdeling. Afdelingschef Anne Engstrøm vil fortsat varetage ansvaret for Reception Services, som primært vil få til opgave at supportere & servicere de enkelte segmenter på receptionsopgaverne, herunder rekruttering af rette profiler, samt kvalitetssikring af opgaveløsning. Roadtrip Jylland Fyn den 9-11/10-07 Da HR-afdelingen i Dansikring Security Service er ny, ville vi gerne komme ud og hilse på alle jer medarbejdere, der arbejder ude hos vores kunder og præsentere os selv. Vi planlagde derfor en rundtur på Fyn og i Jylland her i oktober måned. I starten af næste år vil vi planlægge en tur rundt på Sjælland. På turen besøgte vi Danish Crown i Horsens, Herning og Blans, Carlsberg i Fredericia, Banegården i Odense, Bruuns Galleri i Århus, havnen i Århus og Danisco i Assens. Det var en meget givende tur. Vi blev vist rundt i de forskellige virksomheder, hvilket giver os et godt billede af hvordan det fungerer rundt omkring. Både Kim og jeg har lært en hel masse om jeres forhold og vores kunder. Dette hjælper os i vores rekrutteringsarbejde til de forskellige kunder. Vi håber også at I føler, at vi er til for jer og kontakter os hvis I har brug for support. Nyt hold på grundlæggende lederuddannelse Datoer for grundlæggende uddannelse 2008 vil indenfor kort tid blive meldt ud på Vagt fælles og fra den 1. februar blive overført til vores HR Intranet, så man i god tid kan tilmelde sig et kursus. Der er så mange tiltag, tanker og idéer, som vi vil implementere, men vi bliver nødt til at prioritere dem efterhånden og fokusere på kun tre ting ad gangen. Vi vil naturligvis arbejde videre i det kommende år med at udvikle afdelingen så vi kan supportere jer på bedste måde. Jeg håber på et fortsat godt samarbejde. Det har været en fornøjelse at lære jer alle at kende, og jeg har virkelige følt mig godt taget imod i Dansikring. Tusind tak for dette år. Vi glæder os til 2008, med alle de udfordringer vi vil komme til at møde! Glædelig Jul og godt nytår AF: MONICA NELSON, HR MANAGER, DANSIKRING SECURITY SERVICES POSITIV UDVIKLING I SEGMENTET RETAIL & SHOPPING CENTRE AF: PER CLEMMENSEN, SEGMENTCHEF, SECURITY SERVICES Segmentet er på plads og teamet af dygtige og kvalifi cerede medarbejdere er i fokus. Vi har afholdt møder med de fl este kunder og der er allerede aftalt fl ere udviklingsstrategier, samt nye konceptmuligheder. Vi har oplevet er meget positiv feedback fra detailmarkedet og der er mange potentielle kunder i sigte. Bilka Odense startede med meget kort varsel og vi har styrket teamet med en ny supervisor på Fyn, samt nye kollegaer rundt i alle regioner. Frederiksberg Centret starter 1. januar 2008 med nye servicevagt uniformer m.m. Det bliver præsenteret i næste udgave af Fokus. Der er i allerede i dag, fl ere store kunder fordelt over hele landet, der udtrykker deres interesse for vores segment og specialisering. Fremover vil vi fokuserer og specialiserer os indenfor Shopping Centre, Megastores og Detailkæder med de sub-segmenter, der er tilknyttet grundet kunderelationer (eks. COOP portvagten). Der ligger et kæmpe udviklingspotentiale såvel internt med segmentrelaterede uddannelser til personalet, samt eksternt overfor vores kunder og potentielle kunder, der skal opleve at kvalitetsniveauet fra vore medarbejdere er helt unikt. Vi vil være på forkant og rådgive, samt servicerer vores kunder gennem det bedste personale i branchen. Tak til alle, der har ydet en stor indsats i opstartsfasen, samt alle, der er en del af det team, der gør hele forskellen. Det har været en fantastisk opstart. Vi er ét stort team i Retail og Shopping Centre, der ser frem til at fortsætte den positive udvikling i Tak til alle, glædelig jul og godt nytår! 12 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

13 VAGTEN PÅ BAVARIAN NORDIC HAR HAFT VOKSEVÆRK AF: PETER GARBOE, SECURITY SUPERVISOR PÅ BAVARIAN NORDIC Ombygningsrod hos Bavarian Nordic men vi bevarer det kølige overblik Efter en periode på 2 år, med venten på den store ordre fra USA, er der endelig sket noget. Bavarian Nordic fi k deres eftertragtede ordre, som følge heraf fi k Dansikring A/S ligeledes en udvidelse af det eksisterende vagtberedskab. Vi fi k vokseværk, vi udvidede mandskabsstyrken til det dobbelte, ja alt blev udvidet. Alle ting blev lavet om og bliver stadig - det er rigtigt i dag er måske ikke rigtigt i morgen. Alle vag- ter på stedet syntes, at det er enormt spændende, at få lov til at være med til forme stedet. Som fl ere har udtalt til undertegnede det er fedt, at der bliver stillet så store krav til os, samt at vi kan få lov at stille lige så store krav tilbage og blive hørt. En enkelt har udtalt det er svært at have så mange fridage, man vil gerne op for at være med. Som jeg vurderer stemningen blandt drengene, er holdningen, hold da op hvor har vi det godt og det bliver bedre dag for dag. Glædelig jul DANSIKRING FOKUS DECEMBER

14 KICK-OFF I SEGMENTET BIOTECH & PHARMA AF: SEGMENTCHEF THOMAS MICHAEL PEDERSEN, SECURITY SERVICES Som en naturlig del af den segmentering af vores kundeportofølge som Dansikring Security Services netop har gennemgået, er det naturligt for os i Biotech & Pharma, at forsøge at skabe en segmentidentitet og et stærkt fællesskab på tværs af de enkelte bevogtninger indenfor segmentet. En solskinsrig lørdag i oktober var alle medarbejdere i segmentet inviteret til, at tilbringe en herlig dag med sjove aktiviteter, mad og drikke og især socialt samvær med gamle og nye kollegaer fra henholdsvis Biogen Idec og Bavarian Nordic. Der var heldigvis stor tilslutning til arrangementet og der gik ikke lang tid efter at vi var kommet op i den turistbus, der var lejet til dagen, før at stemningsbarometeret steg til et meget muntert niveau. Jeg vil bare sige tak for fedt arrangement i lørdags. Det var fantastisk at være i selskab med jer dejlige og søde kollegaer, og jeg vil sige, at jeg er rigtig glad for, at jeg har sagde JA til at arbejde på Biogen Idec. Albert Gutic, sikkerhedsvagt. Le Man i høj fart Dagens første aktivitet bød på masser af oktan og fart. Hos Action City havde vi arrangeret et Le Man løb på deres go-cart bane. Deltagerne var delt ind i 5 hold og hver racerkører fik fem omgange Biotech erne har linet før løbets start. Bemærk vognen øverst til højre som udviser hele segmentets indstilling; Ubetinget sejr selv om der er nogle udfordringer der skal overhales foran. på banen inden de blev vinket i pitten til kolde og varme forfriskninger, inden de igen skulle ud på asfalten og brænde gummi og fossile brændstoffer af til fordel for holdets ære. Der var tydeligvis ingen af segmentets, ellers velfungerende medarbejdere, der nogensinde havde deltaget i et respekt for fart kursus, men sjovt var det, at se alle disse glade mennesker forvandle sig til de rene djævle på hjul. Der var kun en ting der gjaldt, nemlig at vinde...og vinde stort! Der var ikke de store uheld, en enkelt kører valgte at torpedere banden i en ret vinkel, hvilket medførte nogle knubs på hånden. Der var til gengæld masser af vovede overhalinger, hurtige accelerationer og hvinende bremser. I øvrigt skal der lyde stor tak til de medarbejdere, som kom direkte fra nattevagt for at have en sjov dag med kollegaerne. Der meldes ikke om hvor meget espresso de fi k intravenøst i løbet af dagen for fortsat at være i stand til, at bevæge sig ved egen kraft. Efter et par gode timer på go-cart banen og mange hurtige kurver og voldsomme indenomsoverhalinger senere var alle ved at være godt møre i armene og trængte efterhånden til at få luftet udstødningsgasserne ud af lungerne. Det vindende hold fi k overrakt en præmie bestående af biografgavekort til Cinemaxx, så de hver især kan invitere en person med ind i mørket og betragte disse nymodens levende billeder på det store lærred. Skydearrangement Vel ombord i vores bus kørte vi nu til Brøndby, hvor Søren Fugleberg havde arrangeret et skydearrangement. Vi fik et par gode sandwiches mens Søren bøjede i neon for den samlede medarbejderstab, præcis hvilken ende af henholdsvis en pistol og en revovler, der er den farlige ende. Jeg syntes det var et kanon arrangement. Især for mig som stadig er ny i Biogen Idec sammenhæng gav det mig en mulighed for at komme tættere ind på dem jeg skal arbejde sammen med. Syntes at arrangementet også opnåede det i sikkert var ude på, at skabe teamspirit og sammenhold. Mads Larsen, sikkerhedsvagt. En del havde prøvet at skyde før, for andre var det en hel ny verden, der åbenbarede sig. Fælles for de fl este, hvis ikke alle, var dog at det at sende en lille klump bly gennem et fast materiale med noget nær supersonisk fart både giver skytten et befriende afl øb for frustrationer og samtidig bidrager med den sødeste følelse af magt og kontrol. Det så bestemt ud til at alle morede sig gevaldigt og de fl este skød faktisk nogle rigtige gode resultater, især pigerne viste sig at have evnerne i orden. Efter skydningen fandt vi ud i vores bus igen, denne gang for at køre til KLP-huset i Ørestaden, hvor der skulle fortælles lidt om segmentering og forventningerne til fremtiden. Da de to farlige aktiviteter nu var overstået blev der frigivet et par kasser øl til konsumering undervejs mod næste destination og der blev skålet og hygget gevaldigt i bussen. Det blev, til segmentchefens store glæde, observeret at personalet fra de to afdelinger, nu i højere grad end først på dagen, blandede sig væsentligt mere med hinanden og på den måde fi k humøret til at stige endnu mere. Vel fremme ved KLP-huset blev der tid til lidt pause, mens der blev gjort klar til dagens faglige indslag. For at få det hele til at glide lidt lettere ned, blev der sørget for kaffe og alle skulle naturligvis også have deres retmæssige bid af segmentkagen. Dagens sidste indslag var, at vi skulle have noget at spise. Vi hoppede derfor alle op i vores bus og 14 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

15 kørte denne gang til Restaurant Fik-Ret i Søborg. Her fi k vi en tre-retters med fi re timers fri bar... Stemningen var på dette tidspunkt mildt sagt løssluppen og latterniveauet steg ligefrem proportionalt med at humoren gradvist blev mere og mere vovet. Det var en rigtig god afslutning på en virkelig god dag, en dag som bragte kollegaerne meget tættere sammen og som også viste mig, som segmentchef, nogle meget positive træk hos mine medarbejdere. Eftervirkningerne har været over al forventning, det kammeratskab og den pligtfølelse overfor hinanden som jeg nu ser hos de, der arbejder med mig i segmentet, havde jeg ikke i min vildeste fantasi kunne forestille mig. Hele tanken bag en kickoff viser for mig at der fi ndes en tro og et go i ledelsen, hvilket gør at jeg klart fi nder en større motivation, forhåbentlig føler fl ere ligesom jeg og det bør så resultere i en bedre arbejdsplads. André Wald, sikkerhedsvagt. I dag hører jeg om kollegaer, der er begyndt at omgås privat, som ringer sammen for lige at høre hvordan det står til, som er på MSN med hinanden. Det ses ligeledes hyppigt at kollegaerne, på eget initiativ, lige kommer ind forbi på deres fridage for at hilse på eller hjælpe en anden kollega med en opgave. For mig som leder er det nogle utroligt positive signaler, at modtage. Det må konstateres, at vi nu er der, hvor jeg i lang tid har ønsket os hen. Det er mit håb, at vores folk på Bavarian Nordic og hos Biogen Idec med tiden vil lære hinanden endnu bedre at kende og, at den ånd som vi har nu må gå i arv til de der kommer ind i segmentet fremover...også når der en dag er en anden ledelse. Til slut vil jeg gerne takke alle de, der deltog og var med til at gøre dagen til en så stor succes, jeg vil dog også gerne sende en ekstra stor tak til alle de, der i dagligdagen, ude på bevogtningerne, både bidrager til vores fælles trivsel og til en rigtig god og professionel opgaveløsning for vores kunder. Jeg er utrolig stolt af mit segment, det vi har nået på kort tid og de mennesker vi har på holdet. Det er hver enkelt af jer, der med den personlige holdning og indsats I hver især bidrager med, gør os i stand til, også i fremtiden, at kunne stikke kursen ud og sammen med de øvrige segmenter nå det blå ocean, altså nå derud hvor vores konkurrenter ikke kan røre os. Kagehuset i Fields havde skabt denne velsmagende kaloriebombe. DANSIKRING FOKUS DECEMBER

16 MOBILE SERVICES ÅRET DER GIK I MOBILE ØST AF: AXEL FALCK, REGIONSCHEF MOBILE SERVICES I mobile øst har vi i 2007 haft mange forskellige udfordringer, bl.a. fi k vi åbnet vores kontor i Birkerød i maj måned. Vi har nu et samlet mødested for vores vægtere i hele Nordsjælland og vi håber på en positiv udvikling i 2008 med fokus på personaleudvikling og kundepleje og tilgang. Morten Enghave tiltrådte i efteråret som ansvarlig for hele Glostrup området og Jan Døssing varetager City og Ørestaden. Thomas Rieck, der er ansvarlig for Nordsjælland har desværre valgt at søge nye udfordringer i Ikke et år uden forandringer, heller ikke i Mobile øst. Eva Clasen-Nyqvist tiltrådte i foråret og afl ø- ste Susanne Poulsen, som havde fået nye opga- ver i Dansikring A/S. Eva er bl.a. ansvarlig for fakturering, kunderegistrering m.m. kort sagt alt det, der støtter den daglige drift administrativt. Kim Petersen har i 2007 arbejdet med supportopgaver, heri den centrale vagtplanering og økonomi i Mobile Øst. Henrik Kuno har lavet en fantastisk indsats på salgssiden og bistået driften med udvikling af eksisterende kunder under hele året. Som mange er bekendt med er Rasmus Weikop vendt tilbage til Mobile og arbejder med vores nye stregkodesystem, GRS. Vi er påbegyndt implementeringen rundt om i landet. Vores Svindafdeling med bl.a. Irmapatruljen, som Kenneth Hertsdahl sammen med Rene Petersen er ansvarlig for, har været under en stor udvikling i året. Vi forventer at denne udvikling vil fortsætte i 2008, en rigtig succesafdeling. Ingen udvikling uden noget turbulens, heller ikke hos os. Vi har haft nogle driftmæssige problemer, hvor størstedelen er blevet løst i tæt samarbejde med vores vægtere. Der vil altid være opgaver, der skal løses, hvor der er mange mennesker, men vi tror på, at vi primo 2008 får de sidste ting på plads. Jeg vil takke alle medarbejdere i Mobile Øst, for deres store arbejdsindsats i året, der snart er gået. Jeg håber at vi vil få et mindst lige så godt samarbejde i det nye år og ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 16 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

17 NYT FRA REGION MOBILE VEST AF: JENS BRANDT, REGIONSCHEF MOBILE SERVICES Der er sket meget siden sidste nummer af FOKUS rent organisatorisk er vores Holstebro afdeling, blevet lagt ind under de 3 afdelinger, som geografi sk stødte op til den gamle Holstebro afdeling, og jeg vil her benytte chancen til at takke både dem, som har taget imod folkene fra Holstebro men især folkene fra Holstebro afdelingen, en stor tak for jeres indsat, for at få det hele til at fungere. Folkene i Viborg, som jeg mødte på et P-møde skal have en stor tak for deres selvstændighed og nu da de alle hver især også har regntøj, kan jeg ikke se hvad, som skal kunne stoppe dem! Brian i Herning og hans ukuelige folk øst bandernes skræk. Jens i Herning og hans folk, som nu endelige kan se frem til et ordentligt vægterrum, hvor Herning kan få lov til at vide, hvad byen egentligt berettiger til. Afdeling Esbjerg har haft en hård tid Dansikrings ældste servicevagt opgave, er blevet angrebet af et lille nystartet lokalt selskab og vi i regionen har sat ind, hvad vi kan for at forsvare vores servicevagt opgave, og for ganske få dage siden fi k jeg den første melding om en ny kunde og det er utroligt positivt og her er den største tak for en kanon indsats, bliv ved vi ender med at vinde, vores værdier ærlighed, vagtsomhed og hjælpsomhed vil overleve i længden. Oppe i nord Ålborg, Hjørring og Frederikshavn har endnu engang, kæmpet bragt og med en større volumen i Ålborg, som vi ønsker os i 2008 er afdelingen på fl ot kurs. Længere sydpå i smilets by Århus, er vi i skrivende stund ved at gøre klar til den nye kommune aftale med Silkeborg, som skal åbne os vejen til at etablere os rigtigt i bilbyen Silkeborg, hvor Dansikring aldrig rigtig har været stærke. Danmarks første kommunevagt i Ringe på Fyn, er netop ved at blive udvidet til hele den nye Faaborg-Midtfyns kommune og med back-up fra borgmester, erhvervsråd og vores bestående kunder, vil vi videreføre det koncept, som har været så stor en succes i Ringe til den nye kommune og forhåbentlig også til andre kommuner rundt i landet. Der er naturligvis altid mange, som man gerne ville nævne i sådan et indlæg som dette jeg mener at vi har verdens bedste folk i regionen alle er vi på vagt, og alle gør deres bedste vi er alle vægtere nye som gamle efter mere end 20 år i denne skønne branche, er det skønt at glæde sig over hver eneste dag på jobbet, men alt kan blive bedre lad os i fællesskab gøre Dansikring til Danmarks bedste arbejdsplads vi har grundlaget og mulighederne. Vi har et kanon klima og vi respektere hinanden, og forskellige synspunkter behøver ikke at skabe konfl ikter, tværtimod kan det være en styrke en åben dialog og indsigt i problematikkerne, som der ligger i vores hverdag skal være med til at forbedre vores fælles arbejdsplads. Sidst men ikke mindst vil jeg her benytte chancen for at ønske alle en glædelig jul både til jer, men også til jeres kære samt et godt og lykkebringende nytår kom godt ind i 2008, pas på jer selv og jeres kære, og til dem, som er på vagt jul og nytår er her en speciel hilsen om en glædelig jul, godt nytår og god vagt fra mig til jer. Håber vi ses i det nye år enten rundt i afdelingerne, til p-møder, på vagt, eller hvor, ellers kan mødes. Tak for året som snart er gået tak for 2007, hvor sommeren og alarmerne aldrig kom, men som vi alligevel kom igennem i fællesskab, så kære kollegaer i Mobile Vest lad os tage hul på 2008 med fornyet optimisme og den korpsånd som jeg mærker i regionen bliver et godt og spændende år. GUARD REPORTING SYSTEM GRS Dansikring Mobile Services er ved at implementere GRS. GRS benyttes i forvejen af Securitas i 7 andre lande. Systemet kan automatisk levere komplette rapporter om de hændelser og eventuelle uregelmæssigheder, vægteren måtte konstatere under sin rundering. Rapporterne kan tilpasses fuldstændig efter kundens ønske, således at der til enhver hændelse, eller stregkode, kan tilknyttes relevante kontaktpersoner. Dette betyder, at kontaktpersonen kan vælge, kun at modtage rapporter indenfor eget ansvarsområde, og derved kan øge fokus på de sikkerhedsrisici, der måtte være her. AF: RASMUS WEIKOP, GRS SUPPORT, MOBILE SERVICES Der kan naturligvis også tilknyttes overordnede kontaktpersoner, som modtager rapport om alle hændelser. Derved vil kunden nemt kunne følge op på om eventuelle, generelle sikkerhedstiltag har den ønskede virkning. Desuden kan Dansikring nemmere følge kunderne, og dermed aktivt kunne rådgive kunderne. For Dansikrings kvalitetssikringsprogram vil GRS være et vigtigt redskab til at kunne dokumentere, at vi leverer den bestilte ydelse hos kunden. Dette gælder både overfor vores kunder, men også Dansk Standard, der løbende vil udføre kontroller (audits) af vores arbejde. DANSIKRING FOKUS DECEMBER

18 FARMERS AND HUNTERS AF: BRIAN SØNCKSEN, SALGSCHEF MOBILE SERVICES Udvikling af forretningen er en del af vores hverdag, og den der ikke udvikler afvikler! Derfor styrker vi fokus på salg af vores produkter, ved at dele vores sælgere op i 2 grupper Farmers and Hunters. På dansk kaldes det for rådgivende og koncept sælgere. En Farmer har ansvar for salg af områdevagt, rundevagt, mellem og større kunder. De arbejder på at udvikle deres tildelte områder, samt specielle opgaver. Henrik Kuno Hviid, Henrik Schnipper, Magnus Spenner og Aage Søncksen tilhøre denne gruppe. En Hunter har ansvar for salg af vores koncepter, som ex. Dansikring 24 og Dansikring Vision. Vi har den 1. november ansat Henrik Dibbern som ny Hunter. Den 1. dec. starter Rune Christiansen fast som ny Hunter. Begge skal arbejde ud fra det indre København. I skrivende stund er vi ved at lægge sidste hånd på vores nye koncept Dansikring Vision. Dette skal primært sælges af vores Hunters. I Mobile forventer vi os meget af vores nye Hunters, deres mål er at tegne en masse små 18 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

19 kontrakter, her er det antal kontrakter, der tæller! En række brancher er skræddersyet til disse koncepter; supermarkeder, hoteller, tankstationer, kiosker, biografer, apoteker, væresteder, biblioteker og lign. Vi skal udvikle/styrke vores kredse, dette sker ved salg af vores koncepter i Storkøbenhavn. I dag er vores kredse bundet op på en bil, men i fremtiden, kan det være på en motorcykel, cykel eller gående. Det kræver en masse mindre kunder i et tæt område, som vil give synlighed, samt tryghed over for vores kunder. Vi vil være anderledes, tilbyde produkter, som ikke er set i branchen, vi vil tilbyde ydelser, hvor service er en stor del af produktet. Vi vil sætte nye grænser for Mobile. Der har de sidste måneder været en rigtig flot trend i salget. Det skyldes hårdt arbejde og mange bolde i luften. For at tage lidt fra sportens verden, jo flere gange man sparker på mål, jo større er chancen for at lave mål! Derfor er vejen frem synlighed og indsats i marken. Jeg sluttede mit sidste indlæg i FOKUS med håb om øget udvikling af salget det skete! Godt gået venner. Mit ønske for den nærmeste fremtid er, øget fokus på tildelte områder, samt fortsættelse af den flotte trend på salget. DANSIKRING FOKUS DECEMBER

20 Husk at du gør en forskel NYT FRA MOBILE FYN & SYDJYLLAND AF: MICHAEL CHRISTIANSEN, AFDELINGSLEDER MOBILE SERVICES Det har været et meget spændende og udfordrende år. Af nye kunder kan nævnes Kolding kommune og Odense kommune som de klart største udfordringer for alle medarbejdere i afdelingen. Det har desværre ikke været så nemt at tjene penge på de to nye kunder, men jeg ser begge kunder som en investering i fremtiden, og jeg forventer, at vi kan begynde at tjene fl ere penge på især Odense kommune i 2008, idet vi ikke skal arbejde så meget med gennemgang af alle de nye opgaver. Jeg kan dog glæde mig over at afdeling Fyn Sydjylland næsten har holdt samme dækningsbidrag som i Som en anden ny kunde kan nævnes Silkeborg kommune, der er en meget stor opgave som vi fi k ordren på i november 2007, og med opstart den 1. januar Derudover har vi et spændende projekt på Fyn, som kan vise sig, at være meget tæt på en direkte ny opgave. Vi har i vest stor succes med kommunerne, hvilket har været et vigtigt område for os i Mobile: Dette betyder, at vi bedre kan stå imod de mindre selskabers priser, som kva af deres aftaler med kommunen kunne lave nogle priser, der på ingen måde kunne tjenes penge på, og derved har holdt Dansikring A/S væk fra området. Konkurrencen er nu vendt til en fordel for Dansikring i de byer vi har kommunen. Vi står nu også meget stærkt i Midtjylland, hvilket min kollega afdelingsleder Mogens Nielsen kun glæder sig over. Som så mange andre brancher i Danmark har det været svært at rekruttere nye medarbejdere. Dette grundet den lave arbejdsløshed, men det betyder også, at vi sætter utrolig meget pris på de medarbejdere vi har i Mobile, som jeg vil takke for et godt stykke arbejde i Jeg håber I alle havde en hyggelig dag til jeres velfortjente julefrokost den Til slut vil jeg ønske dig og dine kære en dejlig jul og et rigtig godt nytår. 20 DANSIKRING FOKUS DECEMBER 2007

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået.

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået. CASE VAGTER CASE VAGTER Situation nr. 1 Vagtfirmaet Sikring A/S blev etableret i 1990 med det formål at tilbyde virksomheder store og små en moderne og effektiv vagtservice omfattende ronderende vagter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5

Møde: LUU møde for Tekniske Designer Dato: Sted: Afd. EUC Syd Haderslev Referent: Michael Hecky. Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 Slut: 11:0 Dagsorden; Referat; Side 1 af 5 0 Deltagende: Fraværende: 1 Bemærkninger til referat fra sidste afholdte møde d. 2 Nye punkter. Dieter Jessen, Michael Hecky, Jan Wilhelmsen, Sabine Thiesen.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016

OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 1 13.03.17 /KaH OK-Klubben Silkeborg Bestyrelsens Beretning for året 2016 Så er der gået endnu et år i OK-Klubben Silkeborg. Et år med et stort antal arrangementer i en blanding af underholdning og foredrag,

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB

SAMMENLÆGNING - HOVEDSTADENS BEREDSKAB Velkommen til nyhedsbrev nr. 13 Generel status på implementeringen Implementering af Hovedstadens Beredskab er nu for alvor i gang. De fleste opgaver er overleveret fra de 10 arbejdsgrupper til administrationen

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Legater 2016 til Handelsgymnasielever

Legater 2016 til Handelsgymnasielever Legater 2016 til Handelsgymnasielever Gustave Klitgaard Dahl Dine lærere har indstillet dig til et legat fra Erhverv Silkeborg med følgende Kære Gustav, Gustav er en afholdt elev, der ud over at være et

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den

Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den Referat af generalforsamling naturhuset Hjerm den 8-5 2014 I et ualmindeligt skønt naturområde i Hjerm hvor årets generalforforsamlig blev afholdt dukkede 22 dommerne op for at høre om hvad der var sket

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt

Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt Kære Minister, tidligere Minister, bestyrelsesformand Kære alle sammen Jeg er overvældet over, at så mange er kommet her i dag. For mig er det jo en helt speciel dag. Det er snart 48 år siden, jeg startede

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere