UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI."

Transkript

1 UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

2

3 CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN.

4

5 UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

6 C. C. CONSTANTIN HANSEN, FØDT 2. NOVBR i ROM, DØD 29. MARTS 1880 i KØBENHAVN. Billedernes Maal er angivne i Centimeter.

7 Før Landskab fra Birkerød med Figurer. Figurerne om Bordet foran Huset er Portrætter af Kobberstikker Schusen med Hustru samt Fruerne Maribo og Læssøe. H B Landskabet er malet af Kunstnerens Fader Maleren Hans Hansen ( ). Tilhører Pastor Ad. Lcessøe. 2. Kunstnerens Selvportræt. H. 63. B Ungdomsportræt af Landmanden Hermann Læssøe. H. 46. B. 39. Tilhører Pastor Ad. Læssøe. 4. Landskab fra Midtsjælland. Studie. H. 19. B En Tagryg med Skorsten. Studie. H. 19. B Bregner. Studie. H. 13. B Ungdomsportræt af Professor Frederik Rung. H. 55. B. 48. Tilhører Kaptain G. Rung. 8. Portræt af Kunstnerens ældste Søster. H. 47. B. 39. Tilhører Etatsraadinde AI. Constantin Hansen.

8 6 9. Portræt af Kunstnerens næstældste Søster, H. 47. B. 39. Tilhører Frk. A. J. Weis Dobbeltportræt af Kunstnerens yngste Søstre. Udstillet paa Charlottenborg som Studie i H. 65. B Møens Klint. H. 24. B Portræt af Kunstnerens Moder Fru Henriette Hansen f. Lie. Fragment af et ufuldendt større Billede. H. 42. B Barndomsportræt af Maleren Thorald Læssøe. H. 44. B. 35. Tilhører Assistent ved Kobberstihsml. A. Læssøe. 14. Harejagten. Studie. H. is. B Landskab med en Mølle fra Omegnen af Ringsted. Skitse. H. 17. B Hytte paa en Eng. Skitse. H. 16. B. 24. Tilhører Fru Charlotte Feilberg, Søborg. Omkring Illustration til en Scene af Iliaden. H. 19. B. 22. Tilhører Landskabsmaler Harald Foss.

9 7 18. Illustration til en Scene hos Ossian. H. 34. B. 23. Tilhører Assistent Lauritz T. Hagen Portræt af Frøken Caroline Sophie Møller. December H. 46. B. 39. Tilhører cand. juris Joh. Grove. 20. Portræt af Forfatterinden Frk. Juliane Marie Jessen. 21. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. H. 31. B. 25. Tilhører Frøken S. Jessen. Studie. H. 21. B. 18. Tilh. Professor Dr. med. P. Plum. 22. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. Studie. H. 31. B. 24. Tilhører Professorinde Bindesbøll. 23. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. Fuldført Billede. H. 31. B. 24. Tilhører Fru Louise Drewsen f. Collin. 24. Portrætstudie af Kaptajn Holm. H. 30. B a. Kunstnerens ældste Søster med et Haandarbejde. H. 24. B. 20. Tilhører Forfatteren Karl Madsen. 25. Kurv med Vindrublade. H. 12. B. 20. Tilhører Professorinde Bindesbøll En Jæger viser en lille Pige sit Bytte. Udstill.: Vundet i Kunstforeningen samme Aar af Kaptain Schaper. H. 44. B. 34. Tilhører Højesteretsassessor P. Koch.

10 27. Portræt af Bagermester P. B. Købke. 8 Maleren Christen Købkes Fader. H. 31. B. 25. Tilhører Fuldmægtig P. Købke. 28. Barneportræt af Lone Heilmann. H. 32. B. IS. Tilhører Skovrider C. Rosthøi. 29. Portræt af Rentekammerdirektør Schønheyder. 30. Flugten til Ægypten. H. 42 B. 34. Tilhører Etatsraad Bruun, Asniild Kloster, Viborg Konkurrencearbejde til Kunstakademiets lille Guldmedaille. H B. 91. Tilhører Bispinde A. C. Bindesbøll Portræt af Consistorialraad Pastor Wegener. H. 33. B Portræt af Fru M. Wegener (ovennævntes Hustru). H. 33. B Portræt af Fru H. Wanscher f. Wegener. H. 33. B. 25. Tilhører Frøknerne M. & H. Wanscher. 34. Gadedrenge spiller Tærning ved Kristiansborg Slot. Vundet i Kunstforeningen af Major Sønnichsen i Randers. H. 60. B. 50. Tilhører Bankkasserer J. Simnielkicer. 35. Landsbykirke Aftenstemning. H. 24. B. 33. Tilhører Kassekontrollør A. Johansen Marine. Studie fra Stranden ud for Kronborg. H. 25. B. 33.

11 9 37. Kronborg set fra den nordvestlige Side. H. 13. B. 19. Tilhører Revisor C. F. Bayer. 38. Kronborgs store Spir. Studie. H. 27. B. 18. Tilhører Kontorchef H. Chr. Christensen. 39. Kronborg set fra nordvest. H. 6O. B. 82. Tilhører Gereralkonsul Joh. Hansen. 40. Portræt af Professor Martin Hammerich. H. 36. B. 27. Tilhører Enkefru Hammerich, Iselinge pr. Vordingborg. 41. Karantænegaarden i Bologna. Paa Billedets Bagside er klæbet følgende Tekst af C. H.: Castel franco ved Bologna et af Franskmændene sløjfet Castel, som i 1835 brugtes til Quarantainehospital. 1 et Gaardsrum spadsere de saakaldte Patienter, naar Comandanten har drevet sine Køer bort, at de ikke skulle smittes af Coleraen. Manden med den grønne Sloprok er Kobberstikker Busse fra Hannover, min Reisekamerat. Den sortklædte, en Schweitzerpræst, den bageste en Schweitzerhauptman. De andre Hesteprangere fra Bologna, vor Yitturin med den brune Kavai." H. 22. B. 33. Tilhører Enkefru A. Rode San Pietro in vincoli. H. 26. B. 26. Tilhører Fru Louise Drewsen f. Collin Tre romerske Drenge varmer sig ved en Kulild udenfor Nervas Forum i Rom. H. 63. B. SO. Tilhører Kammerjunker cand. juris C. v. Bornemann Forum Romanum med Kapitolium i Baggrunden. H. 35. B. 46. Tilhører Direktør Professor Pietro Krohn.

12 Et Selskab af danske Kunstnere i Rom. I Forgrunden tilhøjre Sonne tilvenstrc Bindesbøll, Constantin Hansen og Rørbye paa Altanen fra venstre til højre: Marstrand, Kiichler og Blunch. H. 62. B. 75. Tilhorer Professor Dr. theol. P. Madsen. 46. Kirken S. Pietro i Citta Segni. Studie. Tilhører kgl. Skuespiller P. Jerndorft. 47. Studiehoved. En italiensk Bondekone. H. 19. B. I6. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen. 48. Drueklaser. H. 26. B Studie til Fontænen i Vestatemplet". H. 3;. B Store Sten paa en syditaliensk Strand. H. 26. B. 35. Tilhører Klokker Axel Axelsen. 51. Store Sten paa en syditaliensk Strand. H. 26. B. 25. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch. 52. Neapelbugten set fra Capri. H. 25. B. 35. Tilhører Direktør Emil Bloch. 53. Klippe vej paa Capri. I Baggrunden Vesuv. H. 25. B. 36. Tilhører Proprietær A. Pedersen, Klevanggaard. 54. Faraglioni-Klipperne paa Capri. H. 26. B. 44. Tilhører Journalist cand. phil. Jørgen Meinclie. 55. Landskab fra Terracina. Aften. H. 36. B. 43.

13 Fiskerdreng fra Capri. H. 24. B. 21. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 57. Fiskerdreng fra Capri. Studie. H. 28. B. 21. Tilhører Maleren Carl Thomsen. 58. Fiskerdreng fra Capri. Studie. H. 26. B. 22 Tilhører Xylograf Fr. Hendriksen. 59. Fiskerdreng fra Capri. H. 20. B. 17. Tilhører Maleren Frantz Schwartz. 60. Pladsen ved Vestatemplet i Rom. Studie til Billedet i den kgl. Malerisamling. H. 36. B. 51. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 61. Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 22. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 22. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 25. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 16. B Liggende Lazzaron. Studie til Oplæseren". H. 24. B Liggende Lazzaron. Studie til Oplæseren". H. 24. B. 34. Tilhører Maleren Niels Skovgaard. 67. Neapolitansk Fiskerdreng siddende paa Hug. H 21 B 17. Tilhører Maleren Niels Skovgaard.

14 Det Indre af Kirken San Lorenzo fuori le mure i Rom- Vundet i Kunstforeningen af Jomfru Ploug i Faaborg. H. 35. B Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 69. Interiør fra Kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom. H. 45. B. 42. Tilhører kgl. Fuldmægtig Hother Ploug. 70. Flagermus. Studie. H. 14, B Nøgen Kvinde. Modelstudie. Rom. H. 40. B. 55. Tilhører Maleren Th, Niss Scene paa Moloen ved Neapel. En Oplæser af Orlando furioso, omgivet af sine Tilhørere. Studie til Billedet i den kgl. Malerisamling. H. 41. B. 59. Tilhører Kunsthandler Foltmar. Omkring Studiehoved fra Egnen omkring Valmontone. H. 29. B En italiensk Gejstlig. Rom. H. 31. B. 20. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 75. Ruiner af Klostret Abbadia di fossa nuova ved Piperno". H. 43, B Antike Bade i Molo de Gaeta. H. 25. B. 30. Tilhører Hs. Excell. Hojesteretsjustitiarius Buch. 77. Landskab fra Sabinerbjærgene. H. 27. B. 43. Tilhører Klokker Axel Axelsen. 78. To Bøfler under Aag. H. U. B, 25. Tilhører Etatsraadinde Constantin Hansen.

15 13 '79. En Cisterne ved Cervaro. H. 26. B En Kone fra Sora. H. 34. B. 21. Tilhører Professor Chr. Dalsgaard, Sorø Studiehoved. En lille Italienerinde. H. 22. B. 20. Tilhører Generalmajor J. P. Købke. 82. To Fiskerdrenge fra Capri. H. 71. B. S6. Tilhører Kaptajn, Grosserer Alb. Næser. 83. Pige fra Sora. H. 40. B. 27. Tilhører Fru Johanne K. Weis, Løvkolt pr. Silkeborg Colosseum set fra Kejserpaladsernes Ruiner. Studie til efterfølgende Billede. H. 31. B. 44. Tilhører Hs. Excetl. Højesteretsjustitiarius Buch. 85. Colosseum set fra Kejserpaladsernes Ruiner. H. 31. B. 44. Tilhører Herredsfoged Gjern, Ribe Kopi efter et Freskomaleri fra Herculanum. Centauren Chiron lærer Achilleus at spille Lyre. H B Tilhører Kunstakademiet. 87. Skitse til Altertavlen i Torup Kirke: Uden at I blive som Børn". H. 30 B. 17. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen. 88. Skitse til Altertavlen i Torup Kirke: Uden at I blive som Børn". H. 32. B. 24. Tilhører Kunstakademiet. 89. Studie til Altertavlen i Torup Kirke. Et nøgent Barn. H. 40. B. 28.

16 90. Vej i Sabinerbjærgene. 14 I Mellemgrunden et Krucifix. H. 40. B. 28. Tilhører Grosserer H. N. Holien. 91. En opsadlet Hest. Studie. H. 24. B Udsigt over Campagnen fra Villa Matteis Have i Rom. H. 34. B. 44- Tilhører Kammerherre Generalmajor C. A. Brun. 93. Italienerinde. Sora. H. 4O. B. 33. Tilhører Fru Johanne K. Weis, Løvholt pr. Silkeborg. 94. Romersk Boride Studie til Morraspillere" i den kgl. Malerisamling. H. 44. B. 28. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Forum Romanum med Concordiatemplet og Septimius Severus Triumfbue, set fra Foden af Capitol. H. 34. B. 43. Tilhører Bankkasserer J. Simmelkiær. 96. Kunstnerens Selvportræt. H. 36. B Skitse til Orfeus" der vender tilbage fra Underverdenen. H B Orfeus, der vender tilbage fra Underverdenen. Tilhører Etatsraadinde H B. 95. M. Constantin Hansen.

17 Studier til Freskerne i Universitetets Forhal: 100. Merkur overrækker Apollo Lyren. H. 36. B. 23. Tilhører Bogbindet-mester H. H. Rasmussen Apollo paa Trefoden, foran ham en Præstinde. H. 41. B. 32. Ttthører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Prometheus med Mennesket i Ler (Fragment). H. 54. B. 45. Tilhører Maleren H. Siegumfeldt Pallas Athene giver Aand til Prometheus' Lerfigur. H. 37. B Lille Studiehoved til Prometheus. H. 22. B. 19. Tilhører Frk. A. Seehnsen Apollo med Lyren. Studie til Apollo spiller for Prometheus". H. S I. B. 50. Tilhører Maleren Niels Skovgaard Prometheus i Lænker. Modelstudie. H. 60. B. 50. Tilhører Forfatteren Karl Madsen Nike. Studie til Athene og Poseidon". H. 54. B Tre Studier til Pallas Athenes Fødsel". H. 55. B Hefaistos. Modelstudie til Pallas Athenes Fødsel". H. 54. B. 37. T.lhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Pallas Athenes Fødsel. Lille Gentagelse af Freskomaleriet i Universitetet. H. 40. B. 55. Tilhører Frk M. Weien, Storehedinge.

18 Marsyas. Modelstudie. H. 35. B. 26. Tilkører Konservator C. C. Andersen Herakles. Modelstudie. H. 34. B. 23. Tilhører Maleren G. Achen Skitse til en Figur i Pallas Athenes Fødsel". Ikke senere benyttet H. 35. B Modelstudie til Herakles Ramme med to Modelstudier Prometheus. Modelstudie. H. 55. B Prometheus. Modelstudie. H. 55. B Studie til Prometheus. H. 84. B a. Det Indre af Kirken San Lorenzo fuori le mure i Rom. H. 68. B. 80. Tilhører Etatsraad Carl Peters Skitse til Altertavlen i Valby Kirke ved Helsinge: Kristus hos Martha og Maria". H. F2. B. 24. Tilhører Kunstakademiet. 119a. Studie til Poseidon". H. 57. B Portræt af Fru M. Constantin Hansen. H. 22. B. 19. Tilhører Frk. S. Constantin Hansen.

19 17 120a. Den daarlige Jomfru. H. 48. B. 39. Tilhører Overlærer Eugene Ibsen, Sorø Portræt af Dr. theol. D. G. Monrad. H. 84. B. ei. Tilhører Løjtnant Viggo Monrad Portræt af Fru E. Monrad, f. Lytthans H. 36. B. 27. Tilhører Grosserer K. N. Frederiksen. 122a. Forum Romanum. I Forgrunden Concordiatemplet og Septimius Severus. H. 66. B Landskabsstudie. H. 25. B Portræt af Pastor N. F. S. Grundtvig. H. 35. B Portræt af en Dreng. H. 47. B. 32. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Portræt af Oberstinde Marie Købke, f. Bruun. Kunstnerens Svigermoder. H. 25. B Fra Vejle Fjord. Studie. H. 28. B. 27. Omkring 1848.,128. Portræt af Frøken Dalgas. H. 35. B Ungdomsportræt af Fru Geheimekonferensraadinde Buch, f. Købke. H. 26. B. 22. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch Portræt af Fru E. Monrad, f. Lytthans. H. 38. B. 33. Tilhører Professor Rektor 0. F. Bache, Herlufsholm.

20 Portræt af Arkitekten M. G. Bindesbøll. H. 44. B. 34. Tilhører Slabslæge i Marinen Hans V. Berg. Omkring Morraspillere udenfor et antikt Tempel. H. 62 B. 53. Tilhører Etatsraadinde M. P. Bruun Portræt af Frk E. Hage. Senere Digteren Dr. phil. Carl Plougs Hustru. H B. 76. Tilhører Enkefru E. Ploug Portræt af Maleren F. Vermehren. H. 43. B. 34. Tilhører Professor F. Vermehren Portræt af Professor C. F. Wegener. H. 43. B. 34. Tilhører Stabslæge i Marinen Hans V. Berg Barneportræt. En lille Pige med en Kop foran sig. H. 40. B Genrebillede. En ung Moder med sine to Børn. H. 38. B Portræt af Landskabsmaler P. C. Skovgaard. H. 43. B. 34. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Portræt af en ung Pige. H. 30. B. 24. Tilhører Sekretær Fred. Dalgas Portræt af Geheimekonferensraad Jonas Collin. Gentagelse efter Portrættet i Thorvaldsens Museum. Tilhører H. 60. B. 48. Fru Louise Drewsen, f. Collin.

21 Portræt af Fru Birgitte Thyberg, f. Failenkamp. H. 44. B. 34. Tilhører Fuldmægtig i Justitsministeriel E. Tybjerg Portræt af Arkitekten M. G. Bindesbøll. Gentagelse af Portrættet i Thorvaldsens Museum. H. 59. B. 48. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung Moder med Barn. H. 47. B. 37- Tilhører Sognepræst S. Constantin Hansen, Velling Portræt af Professor N. L. Høyen. H. 43. B. 34. Tilhører Professor Dr. phil. J. L. Ussing Barneportræt. En lille Pige med tre Æbler. H. 34. B Studie fra Vejledalen. I Forgrunden en Hest. H. 27. B Studie fra Vejle Aa. H. 35. B Skitse fra Vejledalen. Legende Drenge. H. 39. B En Hængebøg. Studie. H. 36, B Barneportræt. H. 34. B. 26. Tilhører Professorinde Lehmann Studiehoved. En lille Dreng Frederiksdal. Tilhører H. 25. B. 21. Fru M. Hastrup f. Buch.

22 Den lille Fisker Frederiksdal. H. «. B. 32. Tilhører Klokker Axel Axelsen Landskab ved Frederiksdal. H. 29. B Skovinteriør Frederiksdal. H. 32. B Ved Udkanten af en Skov Frederiksdal. H. 28. B. 37. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen Portræt af Frøken Christiane Købke. H. 62. B. 52. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Templet i Pæstum. H. 40. B. 32. Tilhører Grosserer Chr. A. Jensen Dobbeltportræt. Assessor Holger Aagaard til Iselingen og Hustru Marie, f. Koes. H. 63. B. 56. Tilhører Enkefrit Hammerich, Iselinge Ungdomsportræt af Generalmajor Jørgensen. H. 29. B. 20. Tilhører Generalmajor C. T. Jørgensen Portræt af Overretsassessor, Etatsraad E. M. Weis. H. 47. B. 36. Tilhører Møller E. Weis, Aarhus. Omkring a. Portræt af Prof. N. L. Høyen. H. 63. B. 51. Tilhører Aarhus Museum Studiehoved. En Mand i en Munkekutte, H. 31. B. 24. Tilhører Fabrikejer Vilh. Jørgensen Studiehoved til Hejmdal" i "Ægirsgildet". H. 30. B. 24. Tilhører Professorinde Bindesbøll.

23 Den kloge Jomfru. H.?O. B a. Den daarlige Jomfru. H. n. B. 63. Tilhører Prof. Rektor O. F. Bache, Herlufsholm Morraspillere. H. 48. B. 37 Tilhører Etatsraad J. S. Salomonsen Portræt af Maleren Wilh. Kyhn. H. 34. B Portræt af en Dreng. H. 65. B. 53. Tilhører Sekretær 0. B. Hall Det indre af en Smedie. Studie. H. 30, B Studier til Ægirsgildet. Tilhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Dameportræt. H. 43. B Den unge Griffenfeldt i Huset hos Biskop Brochmand oversætter paa Latin af den hebraiske Bibel for Kong Frederik den III. H. 46. B. 41. Xilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch Portræt af Fru E. Monrad med et Barn. H. 78. B. 67. Tilhører Pastor emeritus W. Worsøe Thorvaldsens Museum. H. 36. B. 43. Tilhører Kunsthandler Otto Lemming Thorvaldsens Museum. H. 33. B. 43. Tilhører Klokker Axel Axelsen.

24 22 1/4. Studiehoved. Ægirsgildet. H. 16. B Kunstnerens Selvportræt. H. 47. B. 39. Tilhører Akademisekretær Ph. Weilbach Portræt af Digteren Dr. phil. Carl Ploug. H. 4«. B. 39. Tilhører Enkefru A Rode Den grundlovgivende Rigsdag. Studie til Billedet paa Frederiksborg. H. 90. B Tilhører Fabrikejer Bernh. Hirschsprung Barneportræt. En lille Pige i en Lænestol, H. 63. B. SI Portræt af Signe Konstantin Hansen. H 47. B. 39. Tilhører Etatsraaditide M. Constantin Hansen Scene i Lægen Etatsraad Fengers Konsulationsværelse. H. 47. B. 52. Tilhører Læge T. J. Fenger En Muse. Erato. Gave fra Kunstneren til Chr. Winther. H. 17. B. 12. Tilhører Løjtnant Viggo Monrad Portræt af Fru Michaela Ingerslev f. Aagaard. H. 40. B. 33. Tilhører Overlærer Engene Ibsen, Sorø Portræt af Grosserer E. B. Muus. H B. 78. Tilhører Consul Laur. B. Muus, Odense Moderen med Barnet og Dukken. H. 30. B. 28. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Portræt af en ung Pige. H. 39. B. 33. Tilhører Generalmajor C. T. Jørgensen.

25 En Moder med to Bom. H. 47. B. 39. Tilhorer Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Studiehoved. H. 31. B. 29. Tilhorer Maleren Niels Skovgaard. Skitse til den grundlovgivende Rigsdag. H. 42, B. 56. Tilhører Kunsthandler Foltmar. Portræt af en ung Pige. H. 39. B. 31. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Portræt af Michaela Ingerslev, f. Aagaard, H. 40. B. 31. Tilhorer Overlærer Engene Ibsen, Sorø. Portræt Studie til Den lovgivende Rigsdag", H. 42. B. 30. Portræt Studie til Den lovgivende Rigsdag", H. 4>. B. 30. To Børn leger Soldat. H. 35 B. 35. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Portræt af Fru Georgia Skovgaard med to Sønner. H. 43 B 51. Tilhører Maleren Niels Skovgaard Skitse til en Altertavle: Moderen med Rarnet". H 47. B Studie til en Gentagelse af Altertavlen i Torup Kirke. H. 57. B. 47. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Dekoration til et Skab. Ornamenteret Felt med Figurer. H. 184 B. 49. Dekoration til et Skab. Ornamenteret Felt med Figurer, H. Ii4. B. 49.

26 199. Lille dekorativ Figur. Detaille til ovenstaaende. Tilhører Etatsraadinde H. 50 B 35. M. Consiantin Hansen Studier til Hammermøllen i Hellebæk. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. 200 a. Tilhører Bogbindermester Falch Rasmussen Dekorationsstudie. H. 47. B. 57. Tilharer Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Portræt af Frøken Oline Købke. H. 52. B, 44. Tilhører Møller E. Weis Aarhus Det Indre af Hammermøllen ved Hellebæk, H. 92. B Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Dobbeltportræt. Magdalene Hammerich og Christiane Constantin Hansen. H. m. B. 53. Tilhører Enkefru Hammerich, Iselinge En Dreng med sin Kat. H. 38. B Heimdal lytter ved Bifrost. H. 50. B. 43. Tilhører Ingeniør H. Hammerich Portræt af Maleren Chr. Dalsgaard. H. 48 B. 40 Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding, Portræt af en lille Pige. H. 39. B. 32. Tilhører Kontorchef A. P. Weis Portræt af Højesteretsassessor P. C. N. Buch. H. 39. B. 29. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjnstitiarius Buch.

27 2 O 210. Portræt af Genremaler H. J. Hammer. H. 41. B 35. Tilhører Fabrikant Viggo 0. P. Hammer Portræt af Professor Rasmus Nielsen. H. 48. B Skitse til et Børnebillede. Den store Søster med de to Smaa. H 47. B Bagsværd Sø Studie. H. 25. B Portræt af Konsul Købke Bangkok. H. 83. B. 53. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Portræt af Fru Bertha Buch f. Købke. H. 39. B. 33. T.lhører Hs. Excell. Høj ester et sjust i i iarius Buch a. Studiehoved. H. 32. B. 29. Tilhører Frk. Constantin Hansen b. Portrætstudie. H B. 24. Tilhører Frk. Christiane Købke Ydun. H. 39. B. 39. Tilhører Kommunelæge Chr. Fenger Portræt af Biskop N. F. S. Grundtvig. H B. 84. Tilhører Dr. med. Kr. Poulsen Portræt af Frøken Anna Buch. H. 48. B. 43. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch.

28 Den kloge Jomfru. H. 48. B Den daarlige Jomfru. H. 48. B. 39. Tilhører Overlærer Engene Ibsen, Sorø Skitse til et Transparent med allegorisk Indhold. Tilhører Etatsraadinde H. 41. B. 47. M. Constantin Hansen Dameportræt. H. 54. B Profilportræt af en ung Pige. H. 40. B En Olding. Studiehoved. H. 3o. B Thor iføres Kvindeklæder, og Freja er i Færd med at kaste et Slør over ham, forat han forklædt som Brud kan skuffe Jætten Trym. h. 73. b Thors Rejse til Jotunheim i Selskab med Loke samt de to Søskende Tjalfe og Roskva. H. 73. B. 93. Tilhører Etatsraadinde H. E. Heymann En ung Mand i en Havestol. H. 47. B Portræt af Kaptain Asmussens to Børn. H. 39, B 32. Tilhører Professor Dr. phil. J. L. Heiberg Øhlenschlæger bekranses af Tegner i Lunds Domkirke. H. 45. B. 38. Tilhører Fru A. Fischer.

29 27 229a. To Amoriner ridende paa Delfiner. H. B. 38 Dekorationsstudie. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Kunstnerens Selvportræt. H. 87. B. 75. Malet Udstillet Tilhører Udst il l i ngskom i teen Portræt af Professorinde Sophie Schiødte. H. 47 B. 40. Tilhører Proprietær Emil Schiødte, Høveltegaard pr. Birkerød Børn. som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. Tilhører H. 71. B. 89. Museet i Aarhus Ploug i Spidsen for danske Studenter (Hostrup, Richardt og Rode) tiltaler Kong Oscar paa Terrassen uden for Drottningholm. H. 45. B. 38. Tilhører Fru A. Fischer Barneportrætter. To Børn i en Lænestol. H. 38. B Kunstnerens Selvportræt. H. 47. B. 40, 235. Portræt af Kunstnerens Hustru med et Barn. H. 48. B Tre Børnehoveder. Studie til Børnene betragte Ilden i en Stueovn. H. 37. B. 30. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding Portræt af Professor J. Schiødte. H 47. B. 40. Tilhører Proprietær Emil Schiødte, Høveltegaard pr. Birkerød Barneportræt. En Dreng med Frugter. H. 47. B Barneportræt. En lille Pige. H. 47. B. 39 Tilhører Professorinde Aagesen.

30 Børn, som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. Studie til Nr G. 41. B. 49. Tilhører Adjunkt A. A. Weis Børn, som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. H. 41. B. 49. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen Studie til Hyrdernes Besøg hos Barnet i Bethlehem". H. 53. B Huslig Scene. Morgen i Barnekamret. H. 47. B. 40. Tilhører Frk. Nobel Sperling. Sandholt, Fy en Portræt af Elise Konstantin Hansen. H. 47. B En Tiger og en Slange. H. 41. B. 59. Tilhører Frk. Chr. Constantin Hansen Morraspillere udenfor et Osteri. H 47. B. 4A Tilhørende Bogbindermester H. H. Rasmussen Portræt af en ung Sømand (Kunstnerens Søn). H. 64. B 53. Tilhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen 247. Dameportræt. H 43. B 40. Tilhører Handelsfuldmægtig Thorvald Hansen. Omkring Ramme med to Børnestudier. H. 44. B 31.

31 Hermod, Baldur og Nanna hos Hel. H. 40. B. 52. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen Studie til Baldur og Nanna hos Hel. H. 36. B. 28. Tilharer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Morraspillere. H. 48. B. 56. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung Portræt af Maler O. Haslund. Malet i Rom. H. 48. B. 37. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Portræt af Kunstnerens yngste Søn. H. 41. B Kunstnerens Selvportræt. H. 96. B. 77. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding Filosofen Hippias fra Elis. Studie til Billedet Protagoras". H. 35. B To Børn leger foran en Kakkelovn. H. 47. B. 40. Tilhører Candidat Bruun, Asmild Brohus, Viborg Sokrates ledsager et ungt Menneske ind hos en rig Athenienser, hvor en fremmed Sofist har samlet en Klynge af Tilhørere. Motiv af Platos Protagoras". H. 75. B. 96. En ung Athenienser, Hippokrates, anmoder Sokrates om at følge ham til Sofisten Protagoras for at han kan hlive dennes Lærling. De gaar da begge til den rige Kallias' glimrende Hus, hvor Sofisten opholder sig, og Sokrates prøver hans Visdom. Da vi traadte ind", fortæller Sokrates, fandt vi Protagoras gaaende.omkring i Forsalen; i lige Linje med ham gik paa den ene Side Kallias,

32 Hipponikos' Søn og hans Halvbroder paa modrene Side, Paralos. Perikles' Sen og Charmides, Glaukons Son; paa den anden Side Perikles' anden Søn Xantippos og Philippides, Philamelos' Sen og Antimoinos fra Menda, den berømteste iblandt Protagoras Lærlinge, der søger at aflære ham Kunsten for selv at blive Sofist. Efter disse fulgte nogle andre, der kun vare Tilhørere. Den største Del syntes at være fremmede, hvilke Protagoras trækker med sig fra alle de Byer, han rejser igennem, idet han, lig en Orfeus, fortryller dem ved sin Stemmes Magt, og de følge hans Stemme, disse fortryllede; dog var der ogsaa nogle Indenlandske i dette Kor. Ved at betragte dette Kor glædede det mig i Særdeleshed, hvor smukt de altid tog sig i Agt for at træde i Vejen for Protagoras, thi naar han vendte sig med sine Ledsagere, delte disse Tilhørere sig i en sømmelig Orden til begge Sider og drejede sig om i en Kreds for altid at være smukt bagefter ham. Elter ham saa jeg. for at jeg skal tale med Homer, Hippias fra Elis, siddende lige overfor i Hallen paa en Stol; omkring ham sade paa Bænke Eryximachos, Akumenos' Søn og Myrrhinusieren Phædros og Andron, Androtions Søn, samt nogle fremmede, dels hans Landsmænd og dels andre. De syntes at forelægge Hippias nogle Spørgsmaal af Astronomien angaaende Naturen og Forandringerne i Himmelrummet, hvilke han fra sit Højsæde gennemgik med enhver af dem, og prøvede hvad der blev sagt." Platon: Protagoras. Tilhører Højskoleforstander L. P. Schrøder En lille Pige med Hovedet hvilende paa Armene. Studie til Altertavlen Kristus velsigner de Smaa". H. 31. B Hervør modtager Tyrfing" ved sin Faders Grav. H. 43 B. 42. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Templet i Pæstum. H. +3. B. 42. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarms Buch Skitse til et Barneportræt. H. 24. B SO Studie fra Hønsegaarden. H 47. B. 40.

33 , 270, Herren forbander Kajn. H. 42. B. 48. Tilhører Kunsthandler Lefevre. Skitse til en Altertavle : Forklarelsen paa Bjerget". H. 63. B Kristus velsigner de smaa. Efter Alterbiledet i Skaane. H. 47. B. 39. Portræt af Frk. V. Sarauw. H. 47. B. 40. Portræt af Fru Amtmandinde Fabritius. H. 47. B. 40. Portræt af en Dreng. a 40. B. 37. Rosenborg. Studie. A 48. B. 35. Omkring Kristus viser sig for Marie Magdalene Paaskemorgen. Skitse. H. 47. B. 39 Golgatha. Skitse. a 47. B. 39. Tilhører Sognepræst S. Constantin Hansen, Velling Dameportræt. a 46. B Portræt af en Dreng. a 45. B 49.

34 To italienske Drenge. H. 44. B 35. Tilhører Bogbindermester H. IT. Rasmussen Saul kaster sit Spyd efter David. 1, Samuels Bog 18. Kap. H B Kunstnerens sidste Arbejde. H. 47. B »-SC403+-

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918

FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 037. w I ' FORTEGNELSE OVER HARALD GIERSING'S AR BEJDER UDSTILLEDE 1 K U N S T~ FORENINGEN MARTS-APRIL 1918 CHR. CATO'S ETABLISSEMENT. KBH. 1918 M A L E 1 Granskov. 1901. Tilh. Hr. Ingeniør E. Giersing

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER

KUNSTFORENINGENS ARBEJDER 184 KUNSTFORENINGENS UDSTILLING AF P. C. SKOVGAARDS ARBEJDER I 100 AARET FOR HANS FØDSEL UDSTILLINGSBYGNINGEN VED CHARLOTTENBORG FEBRUAR 1917 KØBENHAVN TRYKT HOS F. E. BORDING 1917 mmi fe. ; ' p* 'M '

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET -

VISNINGS MATERIALE U N D E R - DANSK KUNST I 1800-TALLET - U N D E R VISNINGS MATERIALE Der skete noget særligt med kunsten i 1800-tallet. I mange år havde det såkaldte historiemaleri været udbredt blandt kunstnere. Det vil sige, at de malede motiver fra historien,

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges

tfortcpeffe en Samling Kunstsager, de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK, som sælges Z 'i l f tfortcpeffe over en Samling Kunstsager, som sælges Tirsdagen den 21de Mai i Studenterforeningens Lorale, til Fordeel for de hertil flygtede Slesvigere. K U N S T A K A D IVf i E T S BIBL/OTHEK,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN

EN SAMLING MALERIER KATALOG TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2. KOMMISSIONER modtages af Inspektør Andersen i Lokalet. BADEHOTELLET, LØKKEN ' KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER DER BORTSÆLGES VED AUKTION TIRSDAG DEN 20. JULI 1920 KU 2 PAA BADEHOTELLET, LØKKEN - Nr. 36. Prof. Otto Bache: Bag Herregaarden. EFTERSYN: Søndag d. 18. og Mandag d.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55

MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 MALERIAUKTIONEN ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 12V* i HOTEL BRISTOLS ANNEX (OVER B-T CENTRALEN) RAADHUSPLADSEN 55 EFTERSYN: SØNDAG DEN 26., MANDAG DEN 27., TIRSDAG DEN 28. MARTS KL 11-5, SAMT SIDSTE DAG OGSAA

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127*

MALERI AUKTIONEN. t/cj KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* MALERI AUKTIONEN TIRSDAG DEN 14* NOVEMBER KL. 127* i KUNSTSALEN FREDERIKSBERQQADE 27, MEZZ. t/cj EFTERSYN: Lørdag d. 11., Søndag d. 12. og Mandagd. 13. November Kl. 10 5. * KATALOG OVER EN SAMLING MALERIER

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918

UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 ! UDSTILLING AF FRA DYREHAVEN OG OMRGN SRPTRMRRR 1918 m s få: UDSTILLING AF MALERIER FRA DYREHAVEN OO OMEGN < > KLAMPENBORG KONCERTSAL SEPTEMBER 1918 r STATENS ^ KUNSTHISTORISKE FOTGO.ltAH. SAMLING - FORENINGEN

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

SKOVGAARD MUSEET - UNDERVISNING

SKOVGAARD MUSEET - UNDERVISNING VIBORG DOMKIRKE Viborg Domkirke ligger på et af de højeste punkter i byen. Når man kommer til Viborg, er domkirken noget af det første, man ser. Sådan har det været lige siden 1100-tallet, hvor den første

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

TA MED TIL 1800-TALLET

TA MED TIL 1800-TALLET TA MED TIL 1800-TALLET - For børn og deres voksne Denne folder vil være en spørgelysten rejsemakker, som bringer dig og din familie rundt i museets samling af kunstværker fra 1800-tallet. ARoS ønsker jer

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30

Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Ingen Bronze tid på 25 meter Starttid 13:30 Side: 1 Dato: 18 januar 2015 Tid: 19:24:37 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Talentstævne nr 1 i 2015 Stævne by: Arden Arrangør: Arden og Himmerlandsturneringen Overdommer: Henrik Bonderup Stævneleder:

Læs mere