UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTILLINGEN CONSTANTIN HANSEN' MALERIER KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER 1897. KØBENHAVN. O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI."

Transkript

1 UDSTILLINGEN AF CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

2

3 CONSTANTIN HANSEN-UDSTILLINGEN.

4

5 UDSTILLINGEN AF C. C. CONSTANTIN HANSEN' MALERIER I KUNSTFORENINGEN OKTOBER NOVEMBER KØBENHAVN O. C. OLSEN & Co.s BOGTRYKKERI.

6 C. C. CONSTANTIN HANSEN, FØDT 2. NOVBR i ROM, DØD 29. MARTS 1880 i KØBENHAVN. Billedernes Maal er angivne i Centimeter.

7 Før Landskab fra Birkerød med Figurer. Figurerne om Bordet foran Huset er Portrætter af Kobberstikker Schusen med Hustru samt Fruerne Maribo og Læssøe. H B Landskabet er malet af Kunstnerens Fader Maleren Hans Hansen ( ). Tilhører Pastor Ad. Lcessøe. 2. Kunstnerens Selvportræt. H. 63. B Ungdomsportræt af Landmanden Hermann Læssøe. H. 46. B. 39. Tilhører Pastor Ad. Læssøe. 4. Landskab fra Midtsjælland. Studie. H. 19. B En Tagryg med Skorsten. Studie. H. 19. B Bregner. Studie. H. 13. B Ungdomsportræt af Professor Frederik Rung. H. 55. B. 48. Tilhører Kaptain G. Rung. 8. Portræt af Kunstnerens ældste Søster. H. 47. B. 39. Tilhører Etatsraadinde AI. Constantin Hansen.

8 6 9. Portræt af Kunstnerens næstældste Søster, H. 47. B. 39. Tilhører Frk. A. J. Weis Dobbeltportræt af Kunstnerens yngste Søstre. Udstillet paa Charlottenborg som Studie i H. 65. B Møens Klint. H. 24. B Portræt af Kunstnerens Moder Fru Henriette Hansen f. Lie. Fragment af et ufuldendt større Billede. H. 42. B Barndomsportræt af Maleren Thorald Læssøe. H. 44. B. 35. Tilhører Assistent ved Kobberstihsml. A. Læssøe. 14. Harejagten. Studie. H. is. B Landskab med en Mølle fra Omegnen af Ringsted. Skitse. H. 17. B Hytte paa en Eng. Skitse. H. 16. B. 24. Tilhører Fru Charlotte Feilberg, Søborg. Omkring Illustration til en Scene af Iliaden. H. 19. B. 22. Tilhører Landskabsmaler Harald Foss.

9 7 18. Illustration til en Scene hos Ossian. H. 34. B. 23. Tilhører Assistent Lauritz T. Hagen Portræt af Frøken Caroline Sophie Møller. December H. 46. B. 39. Tilhører cand. juris Joh. Grove. 20. Portræt af Forfatterinden Frk. Juliane Marie Jessen. 21. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. H. 31. B. 25. Tilhører Frøken S. Jessen. Studie. H. 21. B. 18. Tilh. Professor Dr. med. P. Plum. 22. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. Studie. H. 31. B. 24. Tilhører Professorinde Bindesbøll. 23. Portræt af Præsten Bindesbøll fra Ledøje. Fuldført Billede. H. 31. B. 24. Tilhører Fru Louise Drewsen f. Collin. 24. Portrætstudie af Kaptajn Holm. H. 30. B a. Kunstnerens ældste Søster med et Haandarbejde. H. 24. B. 20. Tilhører Forfatteren Karl Madsen. 25. Kurv med Vindrublade. H. 12. B. 20. Tilhører Professorinde Bindesbøll En Jæger viser en lille Pige sit Bytte. Udstill.: Vundet i Kunstforeningen samme Aar af Kaptain Schaper. H. 44. B. 34. Tilhører Højesteretsassessor P. Koch.

10 27. Portræt af Bagermester P. B. Købke. 8 Maleren Christen Købkes Fader. H. 31. B. 25. Tilhører Fuldmægtig P. Købke. 28. Barneportræt af Lone Heilmann. H. 32. B. IS. Tilhører Skovrider C. Rosthøi. 29. Portræt af Rentekammerdirektør Schønheyder. 30. Flugten til Ægypten. H. 42 B. 34. Tilhører Etatsraad Bruun, Asniild Kloster, Viborg Konkurrencearbejde til Kunstakademiets lille Guldmedaille. H B. 91. Tilhører Bispinde A. C. Bindesbøll Portræt af Consistorialraad Pastor Wegener. H. 33. B Portræt af Fru M. Wegener (ovennævntes Hustru). H. 33. B Portræt af Fru H. Wanscher f. Wegener. H. 33. B. 25. Tilhører Frøknerne M. & H. Wanscher. 34. Gadedrenge spiller Tærning ved Kristiansborg Slot. Vundet i Kunstforeningen af Major Sønnichsen i Randers. H. 60. B. 50. Tilhører Bankkasserer J. Simnielkicer. 35. Landsbykirke Aftenstemning. H. 24. B. 33. Tilhører Kassekontrollør A. Johansen Marine. Studie fra Stranden ud for Kronborg. H. 25. B. 33.

11 9 37. Kronborg set fra den nordvestlige Side. H. 13. B. 19. Tilhører Revisor C. F. Bayer. 38. Kronborgs store Spir. Studie. H. 27. B. 18. Tilhører Kontorchef H. Chr. Christensen. 39. Kronborg set fra nordvest. H. 6O. B. 82. Tilhører Gereralkonsul Joh. Hansen. 40. Portræt af Professor Martin Hammerich. H. 36. B. 27. Tilhører Enkefru Hammerich, Iselinge pr. Vordingborg. 41. Karantænegaarden i Bologna. Paa Billedets Bagside er klæbet følgende Tekst af C. H.: Castel franco ved Bologna et af Franskmændene sløjfet Castel, som i 1835 brugtes til Quarantainehospital. 1 et Gaardsrum spadsere de saakaldte Patienter, naar Comandanten har drevet sine Køer bort, at de ikke skulle smittes af Coleraen. Manden med den grønne Sloprok er Kobberstikker Busse fra Hannover, min Reisekamerat. Den sortklædte, en Schweitzerpræst, den bageste en Schweitzerhauptman. De andre Hesteprangere fra Bologna, vor Yitturin med den brune Kavai." H. 22. B. 33. Tilhører Enkefru A. Rode San Pietro in vincoli. H. 26. B. 26. Tilhører Fru Louise Drewsen f. Collin Tre romerske Drenge varmer sig ved en Kulild udenfor Nervas Forum i Rom. H. 63. B. SO. Tilhører Kammerjunker cand. juris C. v. Bornemann Forum Romanum med Kapitolium i Baggrunden. H. 35. B. 46. Tilhører Direktør Professor Pietro Krohn.

12 Et Selskab af danske Kunstnere i Rom. I Forgrunden tilhøjre Sonne tilvenstrc Bindesbøll, Constantin Hansen og Rørbye paa Altanen fra venstre til højre: Marstrand, Kiichler og Blunch. H. 62. B. 75. Tilhorer Professor Dr. theol. P. Madsen. 46. Kirken S. Pietro i Citta Segni. Studie. Tilhører kgl. Skuespiller P. Jerndorft. 47. Studiehoved. En italiensk Bondekone. H. 19. B. I6. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen. 48. Drueklaser. H. 26. B Studie til Fontænen i Vestatemplet". H. 3;. B Store Sten paa en syditaliensk Strand. H. 26. B. 35. Tilhører Klokker Axel Axelsen. 51. Store Sten paa en syditaliensk Strand. H. 26. B. 25. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch. 52. Neapelbugten set fra Capri. H. 25. B. 35. Tilhører Direktør Emil Bloch. 53. Klippe vej paa Capri. I Baggrunden Vesuv. H. 25. B. 36. Tilhører Proprietær A. Pedersen, Klevanggaard. 54. Faraglioni-Klipperne paa Capri. H. 26. B. 44. Tilhører Journalist cand. phil. Jørgen Meinclie. 55. Landskab fra Terracina. Aften. H. 36. B. 43.

13 Fiskerdreng fra Capri. H. 24. B. 21. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 57. Fiskerdreng fra Capri. Studie. H. 28. B. 21. Tilhører Maleren Carl Thomsen. 58. Fiskerdreng fra Capri. Studie. H. 26. B. 22 Tilhører Xylograf Fr. Hendriksen. 59. Fiskerdreng fra Capri. H. 20. B. 17. Tilhører Maleren Frantz Schwartz. 60. Pladsen ved Vestatemplet i Rom. Studie til Billedet i den kgl. Malerisamling. H. 36. B. 51. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 61. Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 22. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 22. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 25. B Bugten ved Neapel. Studie til Oplæseren". H. 16. B Liggende Lazzaron. Studie til Oplæseren". H. 24. B Liggende Lazzaron. Studie til Oplæseren". H. 24. B. 34. Tilhører Maleren Niels Skovgaard. 67. Neapolitansk Fiskerdreng siddende paa Hug. H 21 B 17. Tilhører Maleren Niels Skovgaard.

14 Det Indre af Kirken San Lorenzo fuori le mure i Rom- Vundet i Kunstforeningen af Jomfru Ploug i Faaborg. H. 35. B Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 69. Interiør fra Kirken Santa Maria sopra Minerva i Rom. H. 45. B. 42. Tilhører kgl. Fuldmægtig Hother Ploug. 70. Flagermus. Studie. H. 14, B Nøgen Kvinde. Modelstudie. Rom. H. 40. B. 55. Tilhører Maleren Th, Niss Scene paa Moloen ved Neapel. En Oplæser af Orlando furioso, omgivet af sine Tilhørere. Studie til Billedet i den kgl. Malerisamling. H. 41. B. 59. Tilhører Kunsthandler Foltmar. Omkring Studiehoved fra Egnen omkring Valmontone. H. 29. B En italiensk Gejstlig. Rom. H. 31. B. 20. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung. 75. Ruiner af Klostret Abbadia di fossa nuova ved Piperno". H. 43, B Antike Bade i Molo de Gaeta. H. 25. B. 30. Tilhører Hs. Excell. Hojesteretsjustitiarius Buch. 77. Landskab fra Sabinerbjærgene. H. 27. B. 43. Tilhører Klokker Axel Axelsen. 78. To Bøfler under Aag. H. U. B, 25. Tilhører Etatsraadinde Constantin Hansen.

15 13 '79. En Cisterne ved Cervaro. H. 26. B En Kone fra Sora. H. 34. B. 21. Tilhører Professor Chr. Dalsgaard, Sorø Studiehoved. En lille Italienerinde. H. 22. B. 20. Tilhører Generalmajor J. P. Købke. 82. To Fiskerdrenge fra Capri. H. 71. B. S6. Tilhører Kaptajn, Grosserer Alb. Næser. 83. Pige fra Sora. H. 40. B. 27. Tilhører Fru Johanne K. Weis, Løvkolt pr. Silkeborg Colosseum set fra Kejserpaladsernes Ruiner. Studie til efterfølgende Billede. H. 31. B. 44. Tilhører Hs. Excetl. Højesteretsjustitiarius Buch. 85. Colosseum set fra Kejserpaladsernes Ruiner. H. 31. B. 44. Tilhører Herredsfoged Gjern, Ribe Kopi efter et Freskomaleri fra Herculanum. Centauren Chiron lærer Achilleus at spille Lyre. H B Tilhører Kunstakademiet. 87. Skitse til Altertavlen i Torup Kirke: Uden at I blive som Børn". H. 30 B. 17. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen. 88. Skitse til Altertavlen i Torup Kirke: Uden at I blive som Børn". H. 32. B. 24. Tilhører Kunstakademiet. 89. Studie til Altertavlen i Torup Kirke. Et nøgent Barn. H. 40. B. 28.

16 90. Vej i Sabinerbjærgene. 14 I Mellemgrunden et Krucifix. H. 40. B. 28. Tilhører Grosserer H. N. Holien. 91. En opsadlet Hest. Studie. H. 24. B Udsigt over Campagnen fra Villa Matteis Have i Rom. H. 34. B. 44- Tilhører Kammerherre Generalmajor C. A. Brun. 93. Italienerinde. Sora. H. 4O. B. 33. Tilhører Fru Johanne K. Weis, Løvholt pr. Silkeborg. 94. Romersk Boride Studie til Morraspillere" i den kgl. Malerisamling. H. 44. B. 28. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Forum Romanum med Concordiatemplet og Septimius Severus Triumfbue, set fra Foden af Capitol. H. 34. B. 43. Tilhører Bankkasserer J. Simmelkiær. 96. Kunstnerens Selvportræt. H. 36. B Skitse til Orfeus" der vender tilbage fra Underverdenen. H B Orfeus, der vender tilbage fra Underverdenen. Tilhører Etatsraadinde H B. 95. M. Constantin Hansen.

17 Studier til Freskerne i Universitetets Forhal: 100. Merkur overrækker Apollo Lyren. H. 36. B. 23. Tilhører Bogbindet-mester H. H. Rasmussen Apollo paa Trefoden, foran ham en Præstinde. H. 41. B. 32. Ttthører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Prometheus med Mennesket i Ler (Fragment). H. 54. B. 45. Tilhører Maleren H. Siegumfeldt Pallas Athene giver Aand til Prometheus' Lerfigur. H. 37. B Lille Studiehoved til Prometheus. H. 22. B. 19. Tilhører Frk. A. Seehnsen Apollo med Lyren. Studie til Apollo spiller for Prometheus". H. S I. B. 50. Tilhører Maleren Niels Skovgaard Prometheus i Lænker. Modelstudie. H. 60. B. 50. Tilhører Forfatteren Karl Madsen Nike. Studie til Athene og Poseidon". H. 54. B Tre Studier til Pallas Athenes Fødsel". H. 55. B Hefaistos. Modelstudie til Pallas Athenes Fødsel". H. 54. B. 37. T.lhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Pallas Athenes Fødsel. Lille Gentagelse af Freskomaleriet i Universitetet. H. 40. B. 55. Tilhører Frk M. Weien, Storehedinge.

18 Marsyas. Modelstudie. H. 35. B. 26. Tilkører Konservator C. C. Andersen Herakles. Modelstudie. H. 34. B. 23. Tilhører Maleren G. Achen Skitse til en Figur i Pallas Athenes Fødsel". Ikke senere benyttet H. 35. B Modelstudie til Herakles Ramme med to Modelstudier Prometheus. Modelstudie. H. 55. B Prometheus. Modelstudie. H. 55. B Studie til Prometheus. H. 84. B a. Det Indre af Kirken San Lorenzo fuori le mure i Rom. H. 68. B. 80. Tilhører Etatsraad Carl Peters Skitse til Altertavlen i Valby Kirke ved Helsinge: Kristus hos Martha og Maria". H. F2. B. 24. Tilhører Kunstakademiet. 119a. Studie til Poseidon". H. 57. B Portræt af Fru M. Constantin Hansen. H. 22. B. 19. Tilhører Frk. S. Constantin Hansen.

19 17 120a. Den daarlige Jomfru. H. 48. B. 39. Tilhører Overlærer Eugene Ibsen, Sorø Portræt af Dr. theol. D. G. Monrad. H. 84. B. ei. Tilhører Løjtnant Viggo Monrad Portræt af Fru E. Monrad, f. Lytthans H. 36. B. 27. Tilhører Grosserer K. N. Frederiksen. 122a. Forum Romanum. I Forgrunden Concordiatemplet og Septimius Severus. H. 66. B Landskabsstudie. H. 25. B Portræt af Pastor N. F. S. Grundtvig. H. 35. B Portræt af en Dreng. H. 47. B. 32. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Portræt af Oberstinde Marie Købke, f. Bruun. Kunstnerens Svigermoder. H. 25. B Fra Vejle Fjord. Studie. H. 28. B. 27. Omkring 1848.,128. Portræt af Frøken Dalgas. H. 35. B Ungdomsportræt af Fru Geheimekonferensraadinde Buch, f. Købke. H. 26. B. 22. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch Portræt af Fru E. Monrad, f. Lytthans. H. 38. B. 33. Tilhører Professor Rektor 0. F. Bache, Herlufsholm.

20 Portræt af Arkitekten M. G. Bindesbøll. H. 44. B. 34. Tilhører Slabslæge i Marinen Hans V. Berg. Omkring Morraspillere udenfor et antikt Tempel. H. 62 B. 53. Tilhører Etatsraadinde M. P. Bruun Portræt af Frk E. Hage. Senere Digteren Dr. phil. Carl Plougs Hustru. H B. 76. Tilhører Enkefru E. Ploug Portræt af Maleren F. Vermehren. H. 43. B. 34. Tilhører Professor F. Vermehren Portræt af Professor C. F. Wegener. H. 43. B. 34. Tilhører Stabslæge i Marinen Hans V. Berg Barneportræt. En lille Pige med en Kop foran sig. H. 40. B Genrebillede. En ung Moder med sine to Børn. H. 38. B Portræt af Landskabsmaler P. C. Skovgaard. H. 43. B. 34. Tilhører Maleren Joakim Skovgaard Portræt af en ung Pige. H. 30. B. 24. Tilhører Sekretær Fred. Dalgas Portræt af Geheimekonferensraad Jonas Collin. Gentagelse efter Portrættet i Thorvaldsens Museum. Tilhører H. 60. B. 48. Fru Louise Drewsen, f. Collin.

21 Portræt af Fru Birgitte Thyberg, f. Failenkamp. H. 44. B. 34. Tilhører Fuldmægtig i Justitsministeriel E. Tybjerg Portræt af Arkitekten M. G. Bindesbøll. Gentagelse af Portrættet i Thorvaldsens Museum. H. 59. B. 48. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung Moder med Barn. H. 47. B. 37- Tilhører Sognepræst S. Constantin Hansen, Velling Portræt af Professor N. L. Høyen. H. 43. B. 34. Tilhører Professor Dr. phil. J. L. Ussing Barneportræt. En lille Pige med tre Æbler. H. 34. B Studie fra Vejledalen. I Forgrunden en Hest. H. 27. B Studie fra Vejle Aa. H. 35. B Skitse fra Vejledalen. Legende Drenge. H. 39. B En Hængebøg. Studie. H. 36, B Barneportræt. H. 34. B. 26. Tilhører Professorinde Lehmann Studiehoved. En lille Dreng Frederiksdal. Tilhører H. 25. B. 21. Fru M. Hastrup f. Buch.

22 Den lille Fisker Frederiksdal. H. «. B. 32. Tilhører Klokker Axel Axelsen Landskab ved Frederiksdal. H. 29. B Skovinteriør Frederiksdal. H. 32. B Ved Udkanten af en Skov Frederiksdal. H. 28. B. 37. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen Portræt af Frøken Christiane Købke. H. 62. B. 52. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Templet i Pæstum. H. 40. B. 32. Tilhører Grosserer Chr. A. Jensen Dobbeltportræt. Assessor Holger Aagaard til Iselingen og Hustru Marie, f. Koes. H. 63. B. 56. Tilhører Enkefrit Hammerich, Iselinge Ungdomsportræt af Generalmajor Jørgensen. H. 29. B. 20. Tilhører Generalmajor C. T. Jørgensen Portræt af Overretsassessor, Etatsraad E. M. Weis. H. 47. B. 36. Tilhører Møller E. Weis, Aarhus. Omkring a. Portræt af Prof. N. L. Høyen. H. 63. B. 51. Tilhører Aarhus Museum Studiehoved. En Mand i en Munkekutte, H. 31. B. 24. Tilhører Fabrikejer Vilh. Jørgensen Studiehoved til Hejmdal" i "Ægirsgildet". H. 30. B. 24. Tilhører Professorinde Bindesbøll.

23 Den kloge Jomfru. H.?O. B a. Den daarlige Jomfru. H. n. B. 63. Tilhører Prof. Rektor O. F. Bache, Herlufsholm Morraspillere. H. 48. B. 37 Tilhører Etatsraad J. S. Salomonsen Portræt af Maleren Wilh. Kyhn. H. 34. B Portræt af en Dreng. H. 65. B. 53. Tilhører Sekretær 0. B. Hall Det indre af en Smedie. Studie. H. 30, B Studier til Ægirsgildet. Tilhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen Dameportræt. H. 43. B Den unge Griffenfeldt i Huset hos Biskop Brochmand oversætter paa Latin af den hebraiske Bibel for Kong Frederik den III. H. 46. B. 41. Xilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch Portræt af Fru E. Monrad med et Barn. H. 78. B. 67. Tilhører Pastor emeritus W. Worsøe Thorvaldsens Museum. H. 36. B. 43. Tilhører Kunsthandler Otto Lemming Thorvaldsens Museum. H. 33. B. 43. Tilhører Klokker Axel Axelsen.

24 22 1/4. Studiehoved. Ægirsgildet. H. 16. B Kunstnerens Selvportræt. H. 47. B. 39. Tilhører Akademisekretær Ph. Weilbach Portræt af Digteren Dr. phil. Carl Ploug. H. 4«. B. 39. Tilhører Enkefru A Rode Den grundlovgivende Rigsdag. Studie til Billedet paa Frederiksborg. H. 90. B Tilhører Fabrikejer Bernh. Hirschsprung Barneportræt. En lille Pige i en Lænestol, H. 63. B. SI Portræt af Signe Konstantin Hansen. H 47. B. 39. Tilhører Etatsraaditide M. Constantin Hansen Scene i Lægen Etatsraad Fengers Konsulationsværelse. H. 47. B. 52. Tilhører Læge T. J. Fenger En Muse. Erato. Gave fra Kunstneren til Chr. Winther. H. 17. B. 12. Tilhører Løjtnant Viggo Monrad Portræt af Fru Michaela Ingerslev f. Aagaard. H. 40. B. 33. Tilhører Overlærer Engene Ibsen, Sorø Portræt af Grosserer E. B. Muus. H B. 78. Tilhører Consul Laur. B. Muus, Odense Moderen med Barnet og Dukken. H. 30. B. 28. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Portræt af en ung Pige. H. 39. B. 33. Tilhører Generalmajor C. T. Jørgensen.

25 En Moder med to Bom. H. 47. B. 39. Tilhorer Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Studiehoved. H. 31. B. 29. Tilhorer Maleren Niels Skovgaard. Skitse til den grundlovgivende Rigsdag. H. 42, B. 56. Tilhører Kunsthandler Foltmar. Portræt af en ung Pige. H. 39. B. 31. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Portræt af Michaela Ingerslev, f. Aagaard, H. 40. B. 31. Tilhorer Overlærer Engene Ibsen, Sorø. Portræt Studie til Den lovgivende Rigsdag", H. 42. B. 30. Portræt Studie til Den lovgivende Rigsdag", H. 4>. B. 30. To Børn leger Soldat. H. 35 B. 35. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. Portræt af Fru Georgia Skovgaard med to Sønner. H. 43 B 51. Tilhører Maleren Niels Skovgaard Skitse til en Altertavle: Moderen med Rarnet". H 47. B Studie til en Gentagelse af Altertavlen i Torup Kirke. H. 57. B. 47. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Dekoration til et Skab. Ornamenteret Felt med Figurer. H. 184 B. 49. Dekoration til et Skab. Ornamenteret Felt med Figurer, H. Ii4. B. 49.

26 199. Lille dekorativ Figur. Detaille til ovenstaaende. Tilhører Etatsraadinde H. 50 B 35. M. Consiantin Hansen Studier til Hammermøllen i Hellebæk. Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen. 200 a. Tilhører Bogbindermester Falch Rasmussen Dekorationsstudie. H. 47. B. 57. Tilharer Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Portræt af Frøken Oline Købke. H. 52. B, 44. Tilhører Møller E. Weis Aarhus Det Indre af Hammermøllen ved Hellebæk, H. 92. B Tilhører Etatsraadinde M. Consiantin Hansen Dobbeltportræt. Magdalene Hammerich og Christiane Constantin Hansen. H. m. B. 53. Tilhører Enkefru Hammerich, Iselinge En Dreng med sin Kat. H. 38. B Heimdal lytter ved Bifrost. H. 50. B. 43. Tilhører Ingeniør H. Hammerich Portræt af Maleren Chr. Dalsgaard. H. 48 B. 40 Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding, Portræt af en lille Pige. H. 39. B. 32. Tilhører Kontorchef A. P. Weis Portræt af Højesteretsassessor P. C. N. Buch. H. 39. B. 29. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjnstitiarius Buch.

27 2 O 210. Portræt af Genremaler H. J. Hammer. H. 41. B 35. Tilhører Fabrikant Viggo 0. P. Hammer Portræt af Professor Rasmus Nielsen. H. 48. B Skitse til et Børnebillede. Den store Søster med de to Smaa. H 47. B Bagsværd Sø Studie. H. 25. B Portræt af Konsul Købke Bangkok. H. 83. B. 53. Tilhører Frk. Christiane Købke, Valby Portræt af Fru Bertha Buch f. Købke. H. 39. B. 33. T.lhører Hs. Excell. Høj ester et sjust i i iarius Buch a. Studiehoved. H. 32. B. 29. Tilhører Frk. Constantin Hansen b. Portrætstudie. H B. 24. Tilhører Frk. Christiane Købke Ydun. H. 39. B. 39. Tilhører Kommunelæge Chr. Fenger Portræt af Biskop N. F. S. Grundtvig. H B. 84. Tilhører Dr. med. Kr. Poulsen Portræt af Frøken Anna Buch. H. 48. B. 43. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarius Buch.

28 Den kloge Jomfru. H. 48. B Den daarlige Jomfru. H. 48. B. 39. Tilhører Overlærer Engene Ibsen, Sorø Skitse til et Transparent med allegorisk Indhold. Tilhører Etatsraadinde H. 41. B. 47. M. Constantin Hansen Dameportræt. H. 54. B Profilportræt af en ung Pige. H. 40. B En Olding. Studiehoved. H. 3o. B Thor iføres Kvindeklæder, og Freja er i Færd med at kaste et Slør over ham, forat han forklædt som Brud kan skuffe Jætten Trym. h. 73. b Thors Rejse til Jotunheim i Selskab med Loke samt de to Søskende Tjalfe og Roskva. H. 73. B. 93. Tilhører Etatsraadinde H. E. Heymann En ung Mand i en Havestol. H. 47. B Portræt af Kaptain Asmussens to Børn. H. 39, B 32. Tilhører Professor Dr. phil. J. L. Heiberg Øhlenschlæger bekranses af Tegner i Lunds Domkirke. H. 45. B. 38. Tilhører Fru A. Fischer.

29 27 229a. To Amoriner ridende paa Delfiner. H. B. 38 Dekorationsstudie. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Kunstnerens Selvportræt. H. 87. B. 75. Malet Udstillet Tilhører Udst il l i ngskom i teen Portræt af Professorinde Sophie Schiødte. H. 47 B. 40. Tilhører Proprietær Emil Schiødte, Høveltegaard pr. Birkerød Børn. som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. Tilhører H. 71. B. 89. Museet i Aarhus Ploug i Spidsen for danske Studenter (Hostrup, Richardt og Rode) tiltaler Kong Oscar paa Terrassen uden for Drottningholm. H. 45. B. 38. Tilhører Fru A. Fischer Barneportrætter. To Børn i en Lænestol. H. 38. B Kunstnerens Selvportræt. H. 47. B. 40, 235. Portræt af Kunstnerens Hustru med et Barn. H. 48. B Tre Børnehoveder. Studie til Børnene betragte Ilden i en Stueovn. H. 37. B. 30. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding Portræt af Professor J. Schiødte. H 47. B. 40. Tilhører Proprietær Emil Schiødte, Høveltegaard pr. Birkerød Barneportræt. En Dreng med Frugter. H. 47. B Barneportræt. En lille Pige. H. 47. B. 39 Tilhører Professorinde Aagesen.

30 Børn, som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. Studie til Nr G. 41. B. 49. Tilhører Adjunkt A. A. Weis Børn, som morer sig ved at betragte Ilden i Stueovnen. H. 41. B. 49. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen Studie til Hyrdernes Besøg hos Barnet i Bethlehem". H. 53. B Huslig Scene. Morgen i Barnekamret. H. 47. B. 40. Tilhører Frk. Nobel Sperling. Sandholt, Fy en Portræt af Elise Konstantin Hansen. H. 47. B En Tiger og en Slange. H. 41. B. 59. Tilhører Frk. Chr. Constantin Hansen Morraspillere udenfor et Osteri. H 47. B. 4A Tilhørende Bogbindermester H. H. Rasmussen Portræt af en ung Sømand (Kunstnerens Søn). H. 64. B 53. Tilhører Etatsraadinde M. Constantin Hansen 247. Dameportræt. H 43. B 40. Tilhører Handelsfuldmægtig Thorvald Hansen. Omkring Ramme med to Børnestudier. H. 44. B 31.

31 Hermod, Baldur og Nanna hos Hel. H. 40. B. 52. Tilhører Bogbindermester H. H. Rasmussen Studie til Baldur og Nanna hos Hel. H. 36. B. 28. Tilharer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Morraspillere. H. 48. B. 56. Tilhører Grosserer Heinr. Hirschsprung Portræt af Maler O. Haslund. Malet i Rom. H. 48. B. 37. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Portræt af Kunstnerens yngste Søn. H. 41. B Kunstnerens Selvportræt. H. 96. B. 77. Tilhører Direktør K. Konstantin Hansen, Kolding Filosofen Hippias fra Elis. Studie til Billedet Protagoras". H. 35. B To Børn leger foran en Kakkelovn. H. 47. B. 40. Tilhører Candidat Bruun, Asmild Brohus, Viborg Sokrates ledsager et ungt Menneske ind hos en rig Athenienser, hvor en fremmed Sofist har samlet en Klynge af Tilhørere. Motiv af Platos Protagoras". H. 75. B. 96. En ung Athenienser, Hippokrates, anmoder Sokrates om at følge ham til Sofisten Protagoras for at han kan hlive dennes Lærling. De gaar da begge til den rige Kallias' glimrende Hus, hvor Sofisten opholder sig, og Sokrates prøver hans Visdom. Da vi traadte ind", fortæller Sokrates, fandt vi Protagoras gaaende.omkring i Forsalen; i lige Linje med ham gik paa den ene Side Kallias,

32 Hipponikos' Søn og hans Halvbroder paa modrene Side, Paralos. Perikles' Sen og Charmides, Glaukons Son; paa den anden Side Perikles' anden Søn Xantippos og Philippides, Philamelos' Sen og Antimoinos fra Menda, den berømteste iblandt Protagoras Lærlinge, der søger at aflære ham Kunsten for selv at blive Sofist. Efter disse fulgte nogle andre, der kun vare Tilhørere. Den største Del syntes at være fremmede, hvilke Protagoras trækker med sig fra alle de Byer, han rejser igennem, idet han, lig en Orfeus, fortryller dem ved sin Stemmes Magt, og de følge hans Stemme, disse fortryllede; dog var der ogsaa nogle Indenlandske i dette Kor. Ved at betragte dette Kor glædede det mig i Særdeleshed, hvor smukt de altid tog sig i Agt for at træde i Vejen for Protagoras, thi naar han vendte sig med sine Ledsagere, delte disse Tilhørere sig i en sømmelig Orden til begge Sider og drejede sig om i en Kreds for altid at være smukt bagefter ham. Elter ham saa jeg. for at jeg skal tale med Homer, Hippias fra Elis, siddende lige overfor i Hallen paa en Stol; omkring ham sade paa Bænke Eryximachos, Akumenos' Søn og Myrrhinusieren Phædros og Andron, Androtions Søn, samt nogle fremmede, dels hans Landsmænd og dels andre. De syntes at forelægge Hippias nogle Spørgsmaal af Astronomien angaaende Naturen og Forandringerne i Himmelrummet, hvilke han fra sit Højsæde gennemgik med enhver af dem, og prøvede hvad der blev sagt." Platon: Protagoras. Tilhører Højskoleforstander L. P. Schrøder En lille Pige med Hovedet hvilende paa Armene. Studie til Altertavlen Kristus velsigner de Smaa". H. 31. B Hervør modtager Tyrfing" ved sin Faders Grav. H. 43 B. 42. Tilhorer Etatsraadinde M. Constantin Hansen Templet i Pæstum. H. +3. B. 42. Tilhører Hs. Excell. Højesteretsjustitiarms Buch Skitse til et Barneportræt. H. 24. B SO Studie fra Hønsegaarden. H 47. B. 40.

33 , 270, Herren forbander Kajn. H. 42. B. 48. Tilhører Kunsthandler Lefevre. Skitse til en Altertavle : Forklarelsen paa Bjerget". H. 63. B Kristus velsigner de smaa. Efter Alterbiledet i Skaane. H. 47. B. 39. Portræt af Frk. V. Sarauw. H. 47. B. 40. Portræt af Fru Amtmandinde Fabritius. H. 47. B. 40. Portræt af en Dreng. a 40. B. 37. Rosenborg. Studie. A 48. B. 35. Omkring Kristus viser sig for Marie Magdalene Paaskemorgen. Skitse. H. 47. B. 39 Golgatha. Skitse. a 47. B. 39. Tilhører Sognepræst S. Constantin Hansen, Velling Dameportræt. a 46. B Portræt af en Dreng. a 45. B 49.

34 To italienske Drenge. H. 44. B 35. Tilhører Bogbindermester H. IT. Rasmussen Saul kaster sit Spyd efter David. 1, Samuels Bog 18. Kap. H B Kunstnerens sidste Arbejde. H. 47. B »-SC403+-

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4

FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 FORAARS UDSTILLINGEN iqoi Gft fe 4 736. KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, Katalogets anført paa sidste Sider Protokoller med Angivelse af

Læs mere

artanddesign auction 109

artanddesign auction 109 artanddesign auction 109 artanddesign malerier, møbler og varia auktion 23-25. januar 2007 eftersyn onsdag 17. januar kl. 10-16 torsdag 18. januar kl. 10-16 fredag 19. januar kl. 10-16 lørdag 20. januar

Læs mere

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN

KARL JENSENS FORTEGNELSE MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING 1873-1916 MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS 7 KØBENHAVN FORTEGNELSE OVER KARL JENSENS MALERIER, AKVARELLER, RADERINGER 1873-1916 AF HVILKE EN DEL FINDES PAA E N AF MALENDE KUNSTNERES SAMMENSLUTNING ARRANGERET UDSTILLING HOS V. WINKEL & M AGNUSSEN HØJBROPLADS

Læs mere

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN

JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN JULIUS PAULSEN UDSTILLINGEN OKTOBER 1909 DEN FRI UDSTILLING. KØBENHAVN KUNSTAKADEMIETS bibliothek, FORTEGNELSE OVER ARBEJDER AF JULIUS PAULSEN UDSTILLEDE I DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING I KØBENHAVN OKTOBER

Læs mere

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG

733. FORAARS UDSTILLINGEN KATALOG 733. FORAARS UDSTILLINGEN 1898 KATALOG TOMBOLA Publikums Opmærksomhed henledes paa den i Aar indførte nye Ordning af Tombolaen ved Udstillingen, anført paa Katalogets sidste Sider En Protokol med Angivelse

Læs mere

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD

LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen på Nivaagaards Malerisamling, Ribe Kunstmuseum og Skovgaard Museet. LÆNGSEL. LUNDBYE OG KIERKEGAARD Introduktion To

Læs mere

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf

Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Wilbachs kunsterleksikon http://www.rosekamp.dk/weilweb/j.htm#jerichau Jens_Adolf Jerichau, Nicolai Harald Adolph, 185178, Maler. F. 18. Aug. 1851 i Kbh., d. 6. Marts 1878 i Rom, begr. sst. (Prot. Kgd.).

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

Un ivers ity of Toronto

Un ivers ity of Toronto ;(' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/spredtemindergenoogran AXEL GRANDJEAN SPREDTE MINDER GENNEM 70 (1847-1917) AAR KØBENHAVN

Læs mere

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen

Hag. 14h. Student 1860: frivillig i Krigen 1B64, blev Løjtnant: Ejer af Nivaagaard fra 1872: Folketingsmand for Fredensborgkredsen Cyl 144 H HAACK Olaf Kriminalretsassessor; f. 13. Juli 1874: Søn af Trafikinspektør F Haack. Student (Aarhus) 1891; cand. jur. 1897; Sagførerfuldmægtig i Kbhvn.; Assistent i Justitsministeriet 1902; kst.

Læs mere

THORVALDSENS MALERI SAMLING

THORVALDSENS MALERI SAMLING THORVALDSENS MALERI SAMLING TYSKE OG ITALIENSKE KUNSTNERE I flere A ar havde M aleren Nicolaus Lützhöft arbejdet paa et Skrift om Thorvaldsens Samling a f M alerier a f samtidige Kunstnere. Lützhöft havde

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby

Vejby-Tibirke årbog 1982. Peter - en dreng fra Vejby Peter - en dreng fra Vejby»Man kunde næsten fristes til at spørge: Kunne I male et dansk Bøgetræ, I danske Landskabsmalere? - Ja, et grågrønt, et brungrønt, et møllersk, et hardersk, et thømingsk o.s.v.,

Læs mere

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG

JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG JOHANNES E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG SCHRØDER- SLÆGTEN PAA GRUNDLAG AF JOHS. E. SCHRØDERS SLÆGTEBOG VED FREDERIK SCHRØDER SÆRTRYK AF 2. UDGAVE KOLDING KONRAD JØRGENSENS BOGTRYKKERI 1937 Efterskrift af E.6.2.2.1

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910.

mindre teologiske og kirkelige Skrifter. Adresse: Søndermarksvej 9, Kbhvn. 1910. Ty c 44Ü u UHLENDORFF Gustav F O Solodanser ved det kgl. Teater; f. 21. Dec. 1875 i ; Søn af Buntmager J C Uhlendorff og Hustru Caroline f. Ludevig; gift m. Skuespillerinde Ellen U., f. 18. Maj i, Datter

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

Blomsterhilsen fra Lille Ida

Blomsterhilsen fra Lille Ida Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største

Læs mere

Løf 274 M MAAG Hjalmar Professor. Overlæge, R.; f. 2. Febr. 1853 paa Alkestrup v.ed Holbæk; Søn af Overretsprokurator Julius Maag og Hustru f. Liitken; gift m. Adolphe M., f. 22 Maj i Kiel, Datter af Konsul

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg.

Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Hvad de gamle har fortalt om Johan Skjoldborg. Ved JENS ROLIGHED, Klim. Minder om Johan Skjoldborg og Barndomshjemmet i Han Herred. NOGLE AF DE GAMLE, der har kendt Johan Skjoldborg og hans Barndomshjem

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005. H.C. ANDERSEN I RANDERS Af Jørgen Smidt-Jensen

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005. H.C. ANDERSEN I RANDERS Af Jørgen Smidt-Jensen KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 2005 H.C. ANDERSEN I RANDERS Af Jørgen Smidt-Jensen Randers på H.C. Andersens tid H.C. Andersens 200 års fødselsdag var årets store danske begivenhed i 2005. Digteren

Læs mere

Kristian Grøntveds Dagbøger

Kristian Grøntveds Dagbøger 1 Kristian Grøntveds Dagbøger fra 12. august 1916 til 9. januar 1920 Uddrag af dagbøger foretaget af Arne Nielsen 12. august Da den første artikel om Substitutten havde stået i Vendsyssel Tidende, havde

Læs mere

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING

FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING FANGET I MALERIERNE LÆRERVEJLEDNING Et eksplorativt spilunivers der lader eleverne udforske guldalderkunst gennem sjove animationer og en masse muligheder for at flytte rundt på indholdet i malerierne,

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

E. Kf!JLPIN PETERSEN

E. Kf!JLPIN PETERSEN LORENTZ PETERSEN OG ANNA MARIA BUCHW ALD MED EFTERSLÆGT LORENTZ CONRAD JOHANSEN OG KAREN PEDERSDATTER MED EFTERSLÆGTEN LORENTZ EN lens DIDRICH lansen OG ANNE MARIE MONSDATTER MED EFTERSLÆGT JOHANN DAVID

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere