DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2012 We help ideas meet the real world / madebydelta.com

2 We help ideas meet the real world 2 / Bestyrelsens påtegnelser

3 Indhold Årsrapport 2012 Ledelsesberetning / Introduktion 06 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år Strategiske indsatsområder / Et eksporteventyr tog sin begyndelse 10 DELTA hjælper politiet i mordsag 12 Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug 14 DELTA s nye indsatsområder for Videnspredning med globale perspektiver 18 DELTA s vejsensormåleudstyr 20 DELTA styrker Danmarks produktudvikling 22 Videnformidling i verdensklasse 24 CSR Årsregnskab / Ledelsens påtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 Regnskabsberetning 29 Anvendt regnskabspraksis 37 Hoved- og nøgletal 39 Resultatopgørelse 40 Balance 42 Pengestrømsopgørelse 43 Noter til regnskab 50 Bestyrelsen 52 Ledelsen 54 Virksomhedsoplysninger FORSIDEFOTO Lys er kilde til energi og aktivitet i mange henseender. Den energi, der bæres i en lyskegle, indeholder samtidig et bredt spektrum af farvenuancer, der afhænger af lysets bølgelængde. Det menneskelige øje kan kun se en fraktion af disse bølger, som vi opfatter som farver - fra lavfrekvente røde farver til højfrekvente violette farver. Udenfor det menneskelige syn ligger de højfrekvente bølger (ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler) og de lavfrekvente (infrarødt lys, microbølger og radiobølger).

4 Introduktion ved Jesper Haugaard, bestyrelsesformand Året 2012 var på mange måder et vigtigt år for DELTA. Igennem hele året har såvel ledelse, medarbejdere som bestyrelse arbejdet med at identificere DELTA s DNA en proces som bl.a. gav anledning til at cementere DELTA s nye vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. Året 2012 har også været udfordrende med krisen, som hersker på verdensplan og desværre for alvor har ramt flere af DELTA s kunder, hvilket også afspejles i omsætning og resultat. Trods finansiel krise og dårlige konditioner for flere af vores kunder og dermed DELTA, har vores medarbejdere bevaret optimismen og fokuseret på den professionelle tilgang til løsning af kundernes udfordringer, og har hjulpet dem godt på vej til at opnå succes med deres innovative produktløsninger. Set i det lys har DELTA klaret sig tilfredsstillende trods et skuffende økonomisk resultat. DELTA har i løbet af 2012 investeret i fremtiden og lagt grundstenene til nye og lovende partnerskaber både inden- og udenfor Danmarks grænser partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende virksomhedens strategiske muligheder er i arbejdet med at sikre højteknologisk produktudvikling i verdensklasse. Vi fra bestyrelsens side støtter den ihærdige indsats, DELTA lægger i at være trendsætter indenfor højteknologisk produktudvikling, og vi er overbeviste om, at virksomheden er parat til at løfte de nye og spændende opgaver, der ligger og venter i det kommende og udfordrende nye år. God fornøjelse med læsningen. DELTA FÅR NY VISION Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. CE-mærkning DELTA udvikler og opnår CE- mærkning af epatch på 9 måneder. DGM-certificering DELTA certificeres af Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr og får EN ISO certifikat uden afvigelser. 4 / Ledelsesberetning

5 Organisation Test & Rådgivning Mikroelektronik Lys & Optik Inkubator Ledelse / Stabsfunktioner Ordreindgang & omsætningsvækst Udvikling i egenkapital & soliditet % % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Egenkapital i t.kr % Soliditet i % % % Ordreindgang Omsætningsvækst Egenkapital Soliditet EBITDA & resultat Likvider til rådighed & finansiel gearing % EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr Finansiel gearing i % % EBITDA Resultat Likvider til rådighed Finansiel gearing resultatkontrakt DELTA indgår Resultatkontrakt for perioden med Styrelsen for Forskning og Innovation. ehealth DELTA indgår samarbejde med Fraunhofer og danske universiteter omkring forskning og udvikling af brugbare ehealth løsninger. greenlab I SØNDERBORG DELTA indgår samarbejdsaftale med Energistyrelsen om etablering af GreenLab i Sønderborg. Ledelsesberetning / 5

6 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år DELTA har haft et år med mange positive resultater både i kerneforretningsområderne og fremtidens innovationsområder. Krisen i omverdenen, især i Sydeuropa, nåede dog at sætte sine negative spor i efterspørgslen på mikrochips. Således resulterede et markant fald på 29 % i omsætningen indenfor Mikroelektronik divisionen særligt i 2. halvår af 2012 i en omsætningstilbagegang i DELTA på i alt 6 % og et for året utilfredsstillende koncernresultat på -4 mio.kr. før skat. På den positive side viste alle øvrige divisioner meget tilfredsstillende vækstrater på mellem 10 og 21 %. Og DELTA har i løbet af året nået vigtige milepæle med investeringer i produktudvikling og faciliteter. Investeringer i både salg og nye ydelser, produkter og services, som allerede i 2013 forventes at bringe positive resultater i form af vigtige strategiske samarbejder med indenlandske og udenlandske partnere markerede en succesfuld afslutning på Resultatkontrakten , som på fornem vis har udmøntet sig i nye og spændende forretningstiltag i DELTA har haft et gennemgående tema med identificeringen af DELTA s DNA eller Den Røde Tråd. Vi har i den forbindelse defineret nogle strategiske indsatsområder, som alle skal bidrage til DELTA s vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. De fem strategiske indsatsområder er: / Strategic Partner / Technology Pathfinder / Global Outreach / Strong Business Performance / World Class Learning and Innovation Alle ledere og medarbejdere har gennemført seminarer og workshops, som har medført, at DELTA aldrig har stået stærkere og bedre rustet til at løfte virksomheden ind i de kommende tre års arbejde med at nå de strategiske og økonomiske mål. Selvom DELTA i 2012 har oplevet et samlet fald i omsætning og resultat, og selvom 2013 ser udfordrende ud for ikke mindst Mikroelektronik-divisionen, er forventningerne til fremtiden store, og mange af de allerede gennemførte investeringer samt planlagte strategiske tiltag forventes at bringe DEL- TA frem til endnu mere positive resultater i de kommende år. test & rådgivning vækst og konsolidering Divisionen Test & Rådgivning har haft et godt år med en vækst på 10 % og et resultat på 5 %, hvilket var betydeligt bedre end 2011, som var påvirket af krisen. Det betyder ikke, at krisen ikke har ramt divisionen i 2012 indenfor visse forretningsområder. Andre forretningsområder har til gengæld haft et særdeles positivt år. Bl.a. har dattervirksomheden i Västerås igen i 2012 sat nye rekorder for både omsætning og resultat. De gennemførte omkostningsreducerende tiltag i 2011 har haft den ønskede positive effekt i 2012, og investeringer gennemført i 2011 og 2012 har ligeledes haft en positiv påvirkning på divisionens afkast. I 2013 vil der blive arbejdet på et projekt i Sønderborg om opførelse af nye lokaler og faciliteter, som skal samle og styrke vores aktiviteter i Region Syddanmark, herunder Als og Sønderborg. Den nye lokation forventes at rumme et state-ofthe-art såkaldt GreenLab, hvor virksomheder, som udvikler miljørigtige elektroniske produkter, kan foretage test i og under de helt rigtige miljøer og konditioner. Denne investering forventes også at blive et spændende brohoved til det nordtyske marked. LYS & OPTIK VÆKST I ET VANSKELIGT MARKED Med en vækst på meget tilfredsstillende 17 % har Lys & Optikdivisionen formået at skabe positive resultater indenfor både salg af det i 2011 lancerede mobile retroreflektometer, LTL- M, og lineært variable filtre. Igennem 2012 er sortimentet af nye lineært variable filtre udviklet yderligere, og marke- 6 / Ledelsesberetning

7 dets kendskab til DELTA s produkter er vokset betydeligt. Trods den pæne fremgang i salget i 2012 mærkes krisen fortsat. Det amerikanske marked, som i de seneste to-tre år har været meget vanskeligt, er begyndt at udvikle sig positivt, men salget nåede dog ikke de ønskede mål i Divisionen har udviklet et kompakt, digitalt fluorescensmikroskop til DELTA s associerede selskab 2cureX. DELTA s mikroskop skal indgå i platformsudvikling med fokus på udvælgelse af individuel cancerbehandling, hvilket åbner op for flere nye og spændende muligheder, der kan sikre bedre behandling. I 2012 er der tillige arbejdet aktivt på at skabe mere opmærksomhed på de muligheder, DELTA kan bibringe i partnerskab med danske og internationale virksomheder. MIKROELEKTRONIK ET TURBULENT OG SKUFFENDE ÅR BLANDET MED OPTIMISME Mikroelektronik-divisionen har mærket krisen, som særligt ramte divisionen negativt i 2. halvår af Ovenpå et særdeles godt 2011 har kunderne i 2012 solgt ud af deres lagre i et meget lavt tempo. Dette har bevirket, at både omsætning og resultat i 2012 har været skuffende. Samtidig med den negative udvikling i salget af komponenter har divisionen opnået udviklingsordrer, som lover godt for en positiv udvikling senere i 2013 og særligt i Indenfor medikoområdet er forventningerne store i de kommende år. Det skyldes bl.a., at divisionen har opnået en CEmedikocertificering af et hjerteepatch, som vil kunne anvendes som en generisk platform til forskellige medikoapplikationer, som både danske og udenlandske virksomheder efterfølgende vil kunne udbyde. Interessen har været overvældende stor, og udsigterne til en positiv udvikling indenfor dette område er lovende for både omsætning og indtjening.»danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«inkubator I TRÅD MED VISIONEN Inkubator-divisionen har haft et meget positivt 2012 med en vækst på 18 %. I divisionen skabes nye muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder eller spinoffs. SenseLab har i 2012 udviklet sig meget positivt, og det er besluttet at etablere kontor i Palo Alto, USA, som på sigt kan blive en ny base for udviklingen af DELTA s samlede forretningsområder i USA. IdemoLab har i 2012 arbejdet med forskellige løsninger til kunder og projekter indenfor Energy Harvesting - et område under hastig udvikling - samt Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Forretningsområdet har generelt oplevet en stigende interesse, og særligt Elektronisk Skitsering har markeret sig som et område, hvor kunderne oplever en unik måde at skabe det helt rigtige beslutningsgrundlag inden igangsætning af et produktudviklingsprojekt. Point of Care har i 2012 haft positive resultater med henblik på lancering af teknologiske komponenter og demonstratorer via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. Ledelsesberetning / 7

8 / Strategic Partner Et eksporteventyr tog sin begyndelse 8 / Strategiske indsatsområder

9 »Lithium Balance er en ung virksomhed. Men sammen med DELTA fremstår vi som en erfaren og kompetent virksomhed, hvilket gør os til en stærk og attraktiv leverandør selv for store multinationale virksomheder. Vores strategiske samarbejde med DELTA var afgørende for, at vi kom ind på det koreanske marked, og fik ordren hentet hjem«lars Barkler, CEO, Lithium Balance A/S En innovativ produktidé er ikke altid garanti for, at man som nystartet virksomhed kan få international succes. Det erfarede den danske innovationsvirksomhed Lithium Balance hurtigt, da de skulle sælge deres batteristyresystem til en stor batterileverandør i Korea. Lithium Balance, som har vundet flere europæiske innovationspriser for deres lithium-ion batteristyresystem til hybridbiler, oplevede, at troværdighed, tillid og soliditet er langt mere afgørende for, om store multinationale kunder tør satse på en ny idé. Lithium Balance brugte DELTA som strategisk partner til rådgivning og til at sikre, at de kunne leve op til kravene fra den koreanske kunde. Efter et indledende strategimøde mellem Lithium Balance og DELTA blev den koreanske batterileverandør inviteret til Danmark. Her fik de en rundvisning på DELTA s testfaciliteter, og Lithium Balance fortalte om deres udviklingsproces. Derefter fulgte et tæt udviklingsforløb mellem Lithium Balance og DELTA med prototyper og underbyggende dokumentation. Alt sammen aktiviteter, der til sidst gav kunden sikkerhed for, at Lithium Balance kunne levere robuste produkter, der kunne indgå i en større amerikansk bilserie. Og så var ordren i hus. For Lithium Balance var det afgørende at kunne bruge DELTA som en uafhængig partner til at rådgive og hjælpe med produkttest, således at Lithium Balance kunne levere et robust produkt, der opfylder bilbranchens omfattende krav. Strategiske indsatsområder / 9

10 / Strategic Partner DELTA hjælper politiet i mordsag Kan man undgå at høre et skuddrab på 30 meters afstand? Det hjalp DELTA s lydeksperter politiet med at bringe klarhed over. Den 11. november 2010 forsvandt en person fra en feriehytte i Karrebæksminde ved Næstved. Politiet formodede, at han blev dræbt i feriehytten af sin tidligere samlever. Et vidne i en nabohytte overværede, at flere mænd sent på aftenen i stor hast tømte hytten for forskellige effekter. Der var intet lig og ingen DNA-spor, men teletrafik og lydoptagelser pegede på, at et mord fandt sted den pågældende aften. Ingen er i nyere tid i Danmark blevet dømt i en mordsag uden et lig. Genskabelse af lyden Politiet fandt efter mordet en revolver, som formentlig blev benyttet ved mordet. Men vidnet i nabohytten hørte ikke skud den pågældende aften. Politiet kontaktede derfor DELTA for at bringe klarhed over sagen. DELTA s lydeksperter rekonstruerede lydene fra natten, der bl.a. tog højde for den kraftige storm den pågældende dag, vidnets nedsatte høreevne og et tændt tv for at finde ud af, om der kunne være blevet skudt i hytten, uden at naboen havde hørt det. Hvis svaret var ja, havde anklageren en god sag, hvis svaret var nej, havde forsvaret gode muligheder for en frikendelse. DELTA producerede fem lydfiler med såkaldte kunsthovedoptagelser, hvor lyden optages med en stereooptageteknik svarende til, hvordan vidnet hørte lyden. Optagelserne blev foretaget i vidnets hytte i august 2012, medens politiet affyrede skud med den fundne revolver i forskellige positioner i og uden for hytten, hvor mordet formodedes at være begået. Lydfiler afspillet i retssalen Lydfilerne, som blev mikset sammen med lyde fra stormvejr og fjernsyn samt korrigeret for vidnets høretab, blev i december 2012 afspillet over hovedtelefoner i Retten i Næstved. En seniorspecialist hos DELTA, som stod for lydproduktionen og afspilningen, var indkaldt som vidne. På baggrund af DELTA s lydfiler havde retten således det bedst mulige grundlag for at afgøre, om det er muligt at skyde et menneske, uden at det kan høres på 30 meters afstand. Afgørelsen var op til nævningene. Der faldt dom i sagen primo marts Mistænkte og dennes sammensvorne blev kendt skyldige i mord. 10 / Strategiske indsatsområder

11 N Politiet affyrede skud i 3 positioner udenfor Hytte 201 og 2 positioner indenfor i hytten, medens DELTA foretog lydoptagelser indenfor i Hytte 196. W 19 m/s E S Hytte 201 Formodet gerningssted Afstand 30 m Hytte 196 Vidne Der blev i august 2012 foretaget optagelser i Hytte 196 med fjernsynet kørende på samme kanal, udsendelse og lydniveau som den 11. november 2010, hvor vidnet sad og så fjernsyn. Desuden blev der en stormfuld morgen i november 2012 i Hytte 196 foretaget lydoptagelser af støjen fra den kraftige blæst. Disse optagelser samt vidnets audiogram dannede grundlag for de 5 lydfiler, som DELTA producerede til brug for Retten i Næstved: 1. Skud afgivet på forsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 2. Skud afgivet på siden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 3. Skud afgivet på bagsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 4. Skud afgivet i stuen i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 5. Skud afgivet i badeværelset i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. Lydfilerne blev den 10. december 2012 afspillet kalibreret - dvs. med korrekt lydniveau - over hovedtelefoner for dommere, nævninge, forsvarere, anklagere og anklagede i Retten i Næstved. Dermed havde retten den bedste mulighed for at vurdere, om et mord med en revolver kunne foregå ca. 30 meter fra et vidne, uden at vidnet hørte det. Strategiske indsatsområder / 11

12 / Technology Pathfinder Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug Mange års indsats har endelig båret frugt. Den trådløse teknologiplatform epatch er nu klar til at indgå i nye produkter. DELTA har udviklet epatch teknologien i samarbejde med danske medikovirksomheder, universiteter og hospitaler. Teknologien er tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at udvikle nye produktløsninger indenfor telemedicinsk overvågning og markedsføre dem under deres eget brand. DELTA hjælper kunder og samarbejdspartnere med færdigudvikling af deres produkt baseret på epatch platformen, og muliggør dermed en accelereret udviklingsproces og markedstilgang. Vi har valgt at CE-mærke epatch for at sikre, at vores kunder kan afprøve epatch platformen i kliniske sammenhænge, samt at produkterne kan komme hurtigere på markedet. Derudover betyder CE-mærkningen, at en stor risiko i forbindelse med godkendelse af kundens endelige produkt fjernes. For DELTA er epatch epokegørende, idet den nye teknologi er i tråd med vores vision om at bane vejen for nye samfundsgavnlige teknologier og dermed være teknologiens stifinder. 12 / Strategiske indsatsområder

13 1 / epatch er et trådløst body-sensorsystem bestående af en sensor og en elektrode, der klæbes direkte på huden. 2 / epatch kan måle, lagre og sende EKG (hjerteovervågning), EMG (muskelaktivitet) og andre biopotentialer. 3 / Telemedicin handler om at bruge it til at sikre sundhedsfaglige ydelser over geografiske afstande, fx hjemmemonitorering, digital billedudveksling, telekonsultation og diagnose over distancer. 4 / På baggrund af DELTA s indgående kendskab til regulatoriske krav og agile processer indenfor udvikling og fremstilling af medicinsk udstyr formåede DELTA i 2012 at opnå CE-mærkning af epatch og certificering af kvalitetsstyringssystemet i henhold til EN ISO helt uden afvigelser. Strategiske indsatsområder / 13

14 / Technology Pathfinder DELTA s nye indsatsområder for vil styrke Danmark Center for integrerede Pointof-Care teknologier (CiPoC) Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi CiPoC udvikler teknologiske serviceydelser samt teknologier til brug i Point-of-Care udstyr til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Men også med bredere sigte mod medicinsk udstyr samt diagnostisk udstyr til fødevare- og miljøområdet. Det nye Centre of Excellence imellem Statens Serum Institut, DTU Nanotech og DELTA skaber et unikt GTS-universitetssamarbejde, der styrker vores position som teknologisk stifinder og holder et globalt udsyn i forhold til danske teknologivirksomheders kommercielle interesser. Centret vil søge at adressere udfordringerne for de mange nye danske aktører på det velfærdsteknologiske område, som kan accelere vejen fra idé til godkendt produkt. Centret vil indeholde tre centrale serviceelementer: DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. Aktiviteten vil ikke alene etablere DELTA som den førende europæiske RTO (Research & Technology Organisation) på sundheds- og velfærdsområdet men især udvikle nye teknologiske services, der giver DELTA et stærkt indgreb med en voksende dansk branche, og dermed etablerer DELTA som branchens strategiske partner. 14 / Strategiske indsatsområder Kompetencecenter for reproduceret lyd Lydteknologien undergår i disse år radikale forandringer ikke mindst som resultat af en øget anvendelse af digital signalbehandling. Dette medfører store udfordringer for den lydteknologiske industri, hvad enten det er producenter af musik-, radioog tv-udstyr eller høreapparater og mobiltelefoner. Kompetencecentret vil tilbyde industrien lydteknologisk service og viden i spændingsfeltet mellem elektroakustiske målinger og subjektive tests. Aktivitetsplanen fokuserer på en vitalisering af DELTA s akustiske faglighed og etablering af et nyt center i samarbejde med AAU og DTU.

15 »Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«. Når det sker, får vi mange flere virksomheder, der igennem indførelse af ny teknologi og fokus på højteknologisk produktudvikling, kan hjemtage og fastholde produktion i Danmark. Vi har muligheden for at vende udviklingen og sikre højteknologiske arbejdspladser i Danmark og genskabe væksten. Med fokus på styrkelsen af højteknologisk produktudvikling i Danmark har DELTA i samarbejde med industrien og forskermiljøet udpeget seks indsatsområder i DELTA s Resultatkontrakt, som kan hjælpe med at styrke Danmarks position globalt set. De seks indsatsområder indeholder detaljerede aktivitetsplaner med forsknings- og innovationsmæssigt fokus. Design og elektronik Dansk design er verdenskendt, men mange designvirksomheder oplever en øget konkurrence på den globale scene, som gør det vanskeligt fortsat at være i front. Aktivitetsplanen bygger bro imellem danske styrkepositioner indenfor design og elektronik og dermed sikre designbranchen et øget videnindhold i deres produkter, konkurrenceevne og rentabel dansk produktion. DELTA s faglige dybde kan indgå i samspil med andre discipliner indenfor design, materialer og formgivning og nå ud til helt nye målgrupper. Verdensklasse produkter med reverberation DELTA har som led i fornyelse af den teknologiske infrastruktur investeret i Danmarks første Reverberation Chamber. Aktivitetsplanen fokuserer på opbygning af kompetencer, videnspredning og videnhjemtagning fra internationale laboratorier. Samtidig understøtter planen regional udbygning af DELTA s infrastruktur og kundegrundlag med placeringen i Aarhus. Viden og Vækst for SMV er Viden er en afgørende konkurrenceparameter for højteknologiske virksomheder. Samtidig er international viden, standardisering og metrologi en forudsætning for at opretholde produktudvikling og produktion i Danmark. Aktivitetsplanen fokuserer på teknologiske services gennem prøvning og certificering af danske produkter. Den omfatter DELTA s deltagelse i international standardisering samt fornyet og uudnyttet potentiale for yderligere videnhjemtagning og -spredning. Strategiske indsatsområder / 15

16 / Global Outreach Videnspredning med globale perspektiver A t være til stede ude i verden tæt på kunder, videnmiljøer og internationale hotspots er vigtigt for DELTA. Det sikrer, at vi har kritisk masse, aktualitet og er på forkant i vores faglighed og service til kunderne. I 2012 har vi haft en række tiltag for at styrke vores internationale position som strategisk partner og anerkendelse som førende test- og rådgivningshus på det højteknologiske område. Især markedet i USA har vist interesse for DELTA s teknologiske områder indenfor ASICs, optisk tyndfilm, vejsensorer og sensorisk evaluering. Baseret på omfattende forretningsanalyser etablerede DELTA derfor i 2012 salg i USA for optisk tyndfilm og ASICs via salgsagenter. Desuden har DELTA i stigende grad haft samarbejde med førende universiteter i USA og Europa. Endvidere har DELTA indledt samarbejde med amerikanske Schuyler Quackenbush, som er en af verdens førende audioeksperter og formand for bl.a. MPEG-standardiseringen. I 2012 har DELTA gennemgået det vigtige forarbejde for at imødekomme en etablering af et DELTA SenseLab kontor hos InnovationsCenter Danmark i Palo Alto i Silicon Valley primo Etableringen vil både styrke vores udstationerede medarbejderes ekspertise samt vores samarbejde med amerikanske videninstitutioner og er endnu en milepæl i et langt og succesfuldt samarbejde med Udenrigsministeriets innovationscenter. Etableringen i USA er en af indsatserne for at forstærke internationalisering af DELTA, der også omfatter udvikling af de eksisterende lokationer, øget videnhjemtagning, større internationalisering af DELTA s forsknings- og udviklingsportefølje gennem bl.a. EU-programmer og stigende interaktion med udenlandske videnmiljøer. 16 / Strategiske indsatsområder

17

18 / Global Outreach DELTA s vejsensormåleudstyr gør vejene sikre verden over 18 / Strategiske indsatsområder

19 Gode vejafmærkninger, der reflekterer lys, er med til at nedbringe antallet af færdselsulykker. DELTA s måleløsninger til kvalitetssikring af skilte og vejstriber har vundet indpas kloden rundt. Flere og flere nationale og regionale vejmyndigheder rundt om i verden øger deres indsats for at gøre biltrafik mere sikker for befolkningen. Et af fokusområderne er den ældre befolkning i den vestlige verden. I forhold til yngre mennesker reagerer ældre mennesker bag rattet ofte langsommere på hændelser, og har brug for mere lys til at se vejafmærkning såsom skilte og vejstriber. Hertil kommer, at stigende trafikintensitet tilføjer mere stress til kørslen hvilket især påvirker ældre mennesker. Løsninger fra DELTA s RoadSensor-afdeling bidrager til at forbedre køreforhold for bl.a. ældre og svagtseende i store dele af verden. Mange ulykker forhindres ved at sikre, at refleksionen fra vejstriber og skilte er optimal ved nattekørsel. DELTA s vejsensormåleudstyr anvendes til at kvalitetssikre veje i ca. 60 lande verden over, og med en vækst på 24 % var 2012 endnu et godt år for RoadSensor-løsningerne. Specielt det nye mobile måleudstyr til vejstriber oplever stor succes. Måleudstyret gør det muligt at gennemmåle vejstrækninger ved en kørehastighed på km/time. I modsætning til det mere traditionelle håndholdte måleudstyr kan hele vejstrækninger tjekkes fremfor kun nogle få steder med stikprøver. Samtidig undgår man at udsætte målefolk for faren ved at bevæge sig gående fx på en travl motorvej. For trafikanter, myndigheder og operatører af måleudstyr er mobile løsninger således et stort skridt fremad ikke mindst takket være avanceret optisk/elektronisk teknologi fra DELTA. ltl-m Præcise mobile målinger af vejstriber ved almindelig kørehastighed. ltl-xl Målinger af alle typer hvide og gule vejstriber. RetroSign GR1/GR3 Målinger af alle typer og farver af retroreflektive materialer til vejskilte. Strategiske indsatsområder / 19

20 / Strong Business Performance DELTA styrker Danmarks produktudvikling Igennem mere end 70 år har DELTA hjulpet små som store virksomheder med produktudvikling indenfor højteknologien og således været med til at sikre, at mange nye teknologiske landvindinger er nået. Først når vores kunder oplever succes i deres arbejde med produktudvikling, er vi en succes. 20 / Strategiske indsatsområder

21 Birgit Juul Jørgensen Approval Engineer Siemens A/S Flow Instruments Niels Falkenberg Chief Technology Officer Welltec A/S»For at kunne fortsætte den kraftige udvikling, som Siemens flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Siemens A/S Flow Instruments har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med virksomheder som DELTA, som eksisterer i dag og som skal fortsætte, for at Siemens kan fortsætte sin vækst.processen med DELTA har givet ledelsen i udviklingsafdelingen en stor indsigt i de risici, der gør sig gældende, og givet os et grundlag for at beslutte os for forbedringer både for det enkelte projekt og for resten af vores portfolio.«claus Broholm Senior User Experience Engineer Systematic A/S Søren Lang (medlem af CEN 176 WG2) Product Group Manager, Meter Division, Kamstrup A/S»Vi havde startet en innovationsproces op og havde brug for en vurdering af, om vi var på rette spor. Med et Proof-of-Project -tjek fik projektholdet en mulighed for at træde et skridt tilbage fra de daglige opgaver og se projektet i et nyt lys. Og sammen med DELTA s konsulenter fik vi talt om faktorer, der kunne fremme eller hæmme vores projekt og dermed forøge vores mulighed for at gennemføre projektet med succes.delta er et af de få institutter i Europa, som er i stand til at gennemføre veldokumenterede og reproducerbare EMC tests på vand- og varmemålere med et så overbevisende resultat, at DELTA s EMC typetestrapporter og Assessments accepteres af alle relevante, notificerede organer/myndigheder. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre DELTA s fortsatte deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN.«Strategiske indsatsområder / 21

22 / World Class Learning and Innovation Videnformidling i verdensklasse Som en førende nation inden for sundhedsog velfærdsteknologi har Danmarks nye telemedicinske handlingsplan givet genlyd verden rundt DELTA har ageret sparringspartner for Sundhedsministeriet i deres udarbejdelse af Danmarks nye telemedicinske handlingsplan. Med udspring i DELTA s solide erfaring indenfor sundheds- og velfærdsteknologi var det oplagt, at DELTA stod i spidsen og var vært for en stor international sundhedsteknologikonference med titlen Empowering Intelligent Health. DELTA samlede internationale Clint McClellan, Qualcom Life President, Continua Health Alliance topeksperter fra både USA og Europa. Konferencen blev afholdt i december 2012 for fuldt hus med 250 konferencedeltagere. Sundhedsministeren satte scenen om regeringens strategi for intelligent sundhed og telemedicin. Og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stillede efterfølgende skarpt på, at Danmark - med DELTA som drivkraft - som det første land i verden har tilsluttet sig Continua Health Alliances retningslinjer for opbygningen af et telemedicinsk Plug and Play økosystem. 45 talere fra USA og Europa bestående af topledere fra bl.a. Qualcomm, Intel, Cisco, Roche Diagnostics, PA Consulting UK og Coloplast samt forskere og eksperter fra bl.a. Fraunhofer, Imec og Smart Homes var med til at skabe livlig debat om telemedicin og fremtidens intelligente sundhed. Der blev især sat fokus på at diskutere og forklare, hvordan Danmark får bygget et fælles økosystem af personligt sundhedsudstyr og -systemer, således at borgerne i stigende grad kan behandles fra eget hjem, og at virksomhederne får klare retningslinjer for, hvilke krav de skal indrette deres nutidige og fremtidige produkter og løsninger efter. Konferencen var endnu et eksempel på DEL- TA s aktive rolle som formidler af samfundsrelevant viden om højteknologisk produktudvikling. 22 / Strategiske indsatsområder

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12

Dacapo Furniture ApS. Årsrapport for 2011/12 Dacapo Furniture ApS Tietgensvej 1, 7441 Bording CVR-nr. 31 74 37 53 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for

Inter-Graphics.dk A/S. Bytorvet 14, 8722 Hedensted. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Inter-Graphics.dk A/S Bytorvet 14, 8722 Hedensted Årsrapport for 2014 CVR-nr. 25 06 89 47 Årsrapporten

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere