DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2012 We help ideas meet the real world / madebydelta.com

2 We help ideas meet the real world 2 / Bestyrelsens påtegnelser

3 Indhold Årsrapport 2012 Ledelsesberetning / Introduktion 06 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år Strategiske indsatsområder / Et eksporteventyr tog sin begyndelse 10 DELTA hjælper politiet i mordsag 12 Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug 14 DELTA s nye indsatsområder for Videnspredning med globale perspektiver 18 DELTA s vejsensormåleudstyr 20 DELTA styrker Danmarks produktudvikling 22 Videnformidling i verdensklasse 24 CSR Årsregnskab / Ledelsens påtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 Regnskabsberetning 29 Anvendt regnskabspraksis 37 Hoved- og nøgletal 39 Resultatopgørelse 40 Balance 42 Pengestrømsopgørelse 43 Noter til regnskab 50 Bestyrelsen 52 Ledelsen 54 Virksomhedsoplysninger FORSIDEFOTO Lys er kilde til energi og aktivitet i mange henseender. Den energi, der bæres i en lyskegle, indeholder samtidig et bredt spektrum af farvenuancer, der afhænger af lysets bølgelængde. Det menneskelige øje kan kun se en fraktion af disse bølger, som vi opfatter som farver - fra lavfrekvente røde farver til højfrekvente violette farver. Udenfor det menneskelige syn ligger de højfrekvente bølger (ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler) og de lavfrekvente (infrarødt lys, microbølger og radiobølger).

4 Introduktion ved Jesper Haugaard, bestyrelsesformand Året 2012 var på mange måder et vigtigt år for DELTA. Igennem hele året har såvel ledelse, medarbejdere som bestyrelse arbejdet med at identificere DELTA s DNA en proces som bl.a. gav anledning til at cementere DELTA s nye vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. Året 2012 har også været udfordrende med krisen, som hersker på verdensplan og desværre for alvor har ramt flere af DELTA s kunder, hvilket også afspejles i omsætning og resultat. Trods finansiel krise og dårlige konditioner for flere af vores kunder og dermed DELTA, har vores medarbejdere bevaret optimismen og fokuseret på den professionelle tilgang til løsning af kundernes udfordringer, og har hjulpet dem godt på vej til at opnå succes med deres innovative produktløsninger. Set i det lys har DELTA klaret sig tilfredsstillende trods et skuffende økonomisk resultat. DELTA har i løbet af 2012 investeret i fremtiden og lagt grundstenene til nye og lovende partnerskaber både inden- og udenfor Danmarks grænser partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende virksomhedens strategiske muligheder er i arbejdet med at sikre højteknologisk produktudvikling i verdensklasse. Vi fra bestyrelsens side støtter den ihærdige indsats, DELTA lægger i at være trendsætter indenfor højteknologisk produktudvikling, og vi er overbeviste om, at virksomheden er parat til at løfte de nye og spændende opgaver, der ligger og venter i det kommende og udfordrende nye år. God fornøjelse med læsningen. DELTA FÅR NY VISION Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. CE-mærkning DELTA udvikler og opnår CE- mærkning af epatch på 9 måneder. DGM-certificering DELTA certificeres af Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr og får EN ISO certifikat uden afvigelser. 4 / Ledelsesberetning

5 Organisation Test & Rådgivning Mikroelektronik Lys & Optik Inkubator Ledelse / Stabsfunktioner Ordreindgang & omsætningsvækst Udvikling i egenkapital & soliditet % % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Egenkapital i t.kr % Soliditet i % % % Ordreindgang Omsætningsvækst Egenkapital Soliditet EBITDA & resultat Likvider til rådighed & finansiel gearing % EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr Finansiel gearing i % % EBITDA Resultat Likvider til rådighed Finansiel gearing resultatkontrakt DELTA indgår Resultatkontrakt for perioden med Styrelsen for Forskning og Innovation. ehealth DELTA indgår samarbejde med Fraunhofer og danske universiteter omkring forskning og udvikling af brugbare ehealth løsninger. greenlab I SØNDERBORG DELTA indgår samarbejdsaftale med Energistyrelsen om etablering af GreenLab i Sønderborg. Ledelsesberetning / 5

6 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år DELTA har haft et år med mange positive resultater både i kerneforretningsområderne og fremtidens innovationsområder. Krisen i omverdenen, især i Sydeuropa, nåede dog at sætte sine negative spor i efterspørgslen på mikrochips. Således resulterede et markant fald på 29 % i omsætningen indenfor Mikroelektronik divisionen særligt i 2. halvår af 2012 i en omsætningstilbagegang i DELTA på i alt 6 % og et for året utilfredsstillende koncernresultat på -4 mio.kr. før skat. På den positive side viste alle øvrige divisioner meget tilfredsstillende vækstrater på mellem 10 og 21 %. Og DELTA har i løbet af året nået vigtige milepæle med investeringer i produktudvikling og faciliteter. Investeringer i både salg og nye ydelser, produkter og services, som allerede i 2013 forventes at bringe positive resultater i form af vigtige strategiske samarbejder med indenlandske og udenlandske partnere markerede en succesfuld afslutning på Resultatkontrakten , som på fornem vis har udmøntet sig i nye og spændende forretningstiltag i DELTA har haft et gennemgående tema med identificeringen af DELTA s DNA eller Den Røde Tråd. Vi har i den forbindelse defineret nogle strategiske indsatsområder, som alle skal bidrage til DELTA s vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. De fem strategiske indsatsområder er: / Strategic Partner / Technology Pathfinder / Global Outreach / Strong Business Performance / World Class Learning and Innovation Alle ledere og medarbejdere har gennemført seminarer og workshops, som har medført, at DELTA aldrig har stået stærkere og bedre rustet til at løfte virksomheden ind i de kommende tre års arbejde med at nå de strategiske og økonomiske mål. Selvom DELTA i 2012 har oplevet et samlet fald i omsætning og resultat, og selvom 2013 ser udfordrende ud for ikke mindst Mikroelektronik-divisionen, er forventningerne til fremtiden store, og mange af de allerede gennemførte investeringer samt planlagte strategiske tiltag forventes at bringe DEL- TA frem til endnu mere positive resultater i de kommende år. test & rådgivning vækst og konsolidering Divisionen Test & Rådgivning har haft et godt år med en vækst på 10 % og et resultat på 5 %, hvilket var betydeligt bedre end 2011, som var påvirket af krisen. Det betyder ikke, at krisen ikke har ramt divisionen i 2012 indenfor visse forretningsområder. Andre forretningsområder har til gengæld haft et særdeles positivt år. Bl.a. har dattervirksomheden i Västerås igen i 2012 sat nye rekorder for både omsætning og resultat. De gennemførte omkostningsreducerende tiltag i 2011 har haft den ønskede positive effekt i 2012, og investeringer gennemført i 2011 og 2012 har ligeledes haft en positiv påvirkning på divisionens afkast. I 2013 vil der blive arbejdet på et projekt i Sønderborg om opførelse af nye lokaler og faciliteter, som skal samle og styrke vores aktiviteter i Region Syddanmark, herunder Als og Sønderborg. Den nye lokation forventes at rumme et state-ofthe-art såkaldt GreenLab, hvor virksomheder, som udvikler miljørigtige elektroniske produkter, kan foretage test i og under de helt rigtige miljøer og konditioner. Denne investering forventes også at blive et spændende brohoved til det nordtyske marked. LYS & OPTIK VÆKST I ET VANSKELIGT MARKED Med en vækst på meget tilfredsstillende 17 % har Lys & Optikdivisionen formået at skabe positive resultater indenfor både salg af det i 2011 lancerede mobile retroreflektometer, LTL- M, og lineært variable filtre. Igennem 2012 er sortimentet af nye lineært variable filtre udviklet yderligere, og marke- 6 / Ledelsesberetning

7 dets kendskab til DELTA s produkter er vokset betydeligt. Trods den pæne fremgang i salget i 2012 mærkes krisen fortsat. Det amerikanske marked, som i de seneste to-tre år har været meget vanskeligt, er begyndt at udvikle sig positivt, men salget nåede dog ikke de ønskede mål i Divisionen har udviklet et kompakt, digitalt fluorescensmikroskop til DELTA s associerede selskab 2cureX. DELTA s mikroskop skal indgå i platformsudvikling med fokus på udvælgelse af individuel cancerbehandling, hvilket åbner op for flere nye og spændende muligheder, der kan sikre bedre behandling. I 2012 er der tillige arbejdet aktivt på at skabe mere opmærksomhed på de muligheder, DELTA kan bibringe i partnerskab med danske og internationale virksomheder. MIKROELEKTRONIK ET TURBULENT OG SKUFFENDE ÅR BLANDET MED OPTIMISME Mikroelektronik-divisionen har mærket krisen, som særligt ramte divisionen negativt i 2. halvår af Ovenpå et særdeles godt 2011 har kunderne i 2012 solgt ud af deres lagre i et meget lavt tempo. Dette har bevirket, at både omsætning og resultat i 2012 har været skuffende. Samtidig med den negative udvikling i salget af komponenter har divisionen opnået udviklingsordrer, som lover godt for en positiv udvikling senere i 2013 og særligt i Indenfor medikoområdet er forventningerne store i de kommende år. Det skyldes bl.a., at divisionen har opnået en CEmedikocertificering af et hjerteepatch, som vil kunne anvendes som en generisk platform til forskellige medikoapplikationer, som både danske og udenlandske virksomheder efterfølgende vil kunne udbyde. Interessen har været overvældende stor, og udsigterne til en positiv udvikling indenfor dette område er lovende for både omsætning og indtjening.»danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«inkubator I TRÅD MED VISIONEN Inkubator-divisionen har haft et meget positivt 2012 med en vækst på 18 %. I divisionen skabes nye muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder eller spinoffs. SenseLab har i 2012 udviklet sig meget positivt, og det er besluttet at etablere kontor i Palo Alto, USA, som på sigt kan blive en ny base for udviklingen af DELTA s samlede forretningsområder i USA. IdemoLab har i 2012 arbejdet med forskellige løsninger til kunder og projekter indenfor Energy Harvesting - et område under hastig udvikling - samt Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Forretningsområdet har generelt oplevet en stigende interesse, og særligt Elektronisk Skitsering har markeret sig som et område, hvor kunderne oplever en unik måde at skabe det helt rigtige beslutningsgrundlag inden igangsætning af et produktudviklingsprojekt. Point of Care har i 2012 haft positive resultater med henblik på lancering af teknologiske komponenter og demonstratorer via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. Ledelsesberetning / 7

8 / Strategic Partner Et eksporteventyr tog sin begyndelse 8 / Strategiske indsatsområder

9 »Lithium Balance er en ung virksomhed. Men sammen med DELTA fremstår vi som en erfaren og kompetent virksomhed, hvilket gør os til en stærk og attraktiv leverandør selv for store multinationale virksomheder. Vores strategiske samarbejde med DELTA var afgørende for, at vi kom ind på det koreanske marked, og fik ordren hentet hjem«lars Barkler, CEO, Lithium Balance A/S En innovativ produktidé er ikke altid garanti for, at man som nystartet virksomhed kan få international succes. Det erfarede den danske innovationsvirksomhed Lithium Balance hurtigt, da de skulle sælge deres batteristyresystem til en stor batterileverandør i Korea. Lithium Balance, som har vundet flere europæiske innovationspriser for deres lithium-ion batteristyresystem til hybridbiler, oplevede, at troværdighed, tillid og soliditet er langt mere afgørende for, om store multinationale kunder tør satse på en ny idé. Lithium Balance brugte DELTA som strategisk partner til rådgivning og til at sikre, at de kunne leve op til kravene fra den koreanske kunde. Efter et indledende strategimøde mellem Lithium Balance og DELTA blev den koreanske batterileverandør inviteret til Danmark. Her fik de en rundvisning på DELTA s testfaciliteter, og Lithium Balance fortalte om deres udviklingsproces. Derefter fulgte et tæt udviklingsforløb mellem Lithium Balance og DELTA med prototyper og underbyggende dokumentation. Alt sammen aktiviteter, der til sidst gav kunden sikkerhed for, at Lithium Balance kunne levere robuste produkter, der kunne indgå i en større amerikansk bilserie. Og så var ordren i hus. For Lithium Balance var det afgørende at kunne bruge DELTA som en uafhængig partner til at rådgive og hjælpe med produkttest, således at Lithium Balance kunne levere et robust produkt, der opfylder bilbranchens omfattende krav. Strategiske indsatsområder / 9

10 / Strategic Partner DELTA hjælper politiet i mordsag Kan man undgå at høre et skuddrab på 30 meters afstand? Det hjalp DELTA s lydeksperter politiet med at bringe klarhed over. Den 11. november 2010 forsvandt en person fra en feriehytte i Karrebæksminde ved Næstved. Politiet formodede, at han blev dræbt i feriehytten af sin tidligere samlever. Et vidne i en nabohytte overværede, at flere mænd sent på aftenen i stor hast tømte hytten for forskellige effekter. Der var intet lig og ingen DNA-spor, men teletrafik og lydoptagelser pegede på, at et mord fandt sted den pågældende aften. Ingen er i nyere tid i Danmark blevet dømt i en mordsag uden et lig. Genskabelse af lyden Politiet fandt efter mordet en revolver, som formentlig blev benyttet ved mordet. Men vidnet i nabohytten hørte ikke skud den pågældende aften. Politiet kontaktede derfor DELTA for at bringe klarhed over sagen. DELTA s lydeksperter rekonstruerede lydene fra natten, der bl.a. tog højde for den kraftige storm den pågældende dag, vidnets nedsatte høreevne og et tændt tv for at finde ud af, om der kunne være blevet skudt i hytten, uden at naboen havde hørt det. Hvis svaret var ja, havde anklageren en god sag, hvis svaret var nej, havde forsvaret gode muligheder for en frikendelse. DELTA producerede fem lydfiler med såkaldte kunsthovedoptagelser, hvor lyden optages med en stereooptageteknik svarende til, hvordan vidnet hørte lyden. Optagelserne blev foretaget i vidnets hytte i august 2012, medens politiet affyrede skud med den fundne revolver i forskellige positioner i og uden for hytten, hvor mordet formodedes at være begået. Lydfiler afspillet i retssalen Lydfilerne, som blev mikset sammen med lyde fra stormvejr og fjernsyn samt korrigeret for vidnets høretab, blev i december 2012 afspillet over hovedtelefoner i Retten i Næstved. En seniorspecialist hos DELTA, som stod for lydproduktionen og afspilningen, var indkaldt som vidne. På baggrund af DELTA s lydfiler havde retten således det bedst mulige grundlag for at afgøre, om det er muligt at skyde et menneske, uden at det kan høres på 30 meters afstand. Afgørelsen var op til nævningene. Der faldt dom i sagen primo marts Mistænkte og dennes sammensvorne blev kendt skyldige i mord. 10 / Strategiske indsatsområder

11 N Politiet affyrede skud i 3 positioner udenfor Hytte 201 og 2 positioner indenfor i hytten, medens DELTA foretog lydoptagelser indenfor i Hytte 196. W 19 m/s E S Hytte 201 Formodet gerningssted Afstand 30 m Hytte 196 Vidne Der blev i august 2012 foretaget optagelser i Hytte 196 med fjernsynet kørende på samme kanal, udsendelse og lydniveau som den 11. november 2010, hvor vidnet sad og så fjernsyn. Desuden blev der en stormfuld morgen i november 2012 i Hytte 196 foretaget lydoptagelser af støjen fra den kraftige blæst. Disse optagelser samt vidnets audiogram dannede grundlag for de 5 lydfiler, som DELTA producerede til brug for Retten i Næstved: 1. Skud afgivet på forsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 2. Skud afgivet på siden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 3. Skud afgivet på bagsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 4. Skud afgivet i stuen i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 5. Skud afgivet i badeværelset i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. Lydfilerne blev den 10. december 2012 afspillet kalibreret - dvs. med korrekt lydniveau - over hovedtelefoner for dommere, nævninge, forsvarere, anklagere og anklagede i Retten i Næstved. Dermed havde retten den bedste mulighed for at vurdere, om et mord med en revolver kunne foregå ca. 30 meter fra et vidne, uden at vidnet hørte det. Strategiske indsatsområder / 11

12 / Technology Pathfinder Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug Mange års indsats har endelig båret frugt. Den trådløse teknologiplatform epatch er nu klar til at indgå i nye produkter. DELTA har udviklet epatch teknologien i samarbejde med danske medikovirksomheder, universiteter og hospitaler. Teknologien er tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at udvikle nye produktløsninger indenfor telemedicinsk overvågning og markedsføre dem under deres eget brand. DELTA hjælper kunder og samarbejdspartnere med færdigudvikling af deres produkt baseret på epatch platformen, og muliggør dermed en accelereret udviklingsproces og markedstilgang. Vi har valgt at CE-mærke epatch for at sikre, at vores kunder kan afprøve epatch platformen i kliniske sammenhænge, samt at produkterne kan komme hurtigere på markedet. Derudover betyder CE-mærkningen, at en stor risiko i forbindelse med godkendelse af kundens endelige produkt fjernes. For DELTA er epatch epokegørende, idet den nye teknologi er i tråd med vores vision om at bane vejen for nye samfundsgavnlige teknologier og dermed være teknologiens stifinder. 12 / Strategiske indsatsområder

13 1 / epatch er et trådløst body-sensorsystem bestående af en sensor og en elektrode, der klæbes direkte på huden. 2 / epatch kan måle, lagre og sende EKG (hjerteovervågning), EMG (muskelaktivitet) og andre biopotentialer. 3 / Telemedicin handler om at bruge it til at sikre sundhedsfaglige ydelser over geografiske afstande, fx hjemmemonitorering, digital billedudveksling, telekonsultation og diagnose over distancer. 4 / På baggrund af DELTA s indgående kendskab til regulatoriske krav og agile processer indenfor udvikling og fremstilling af medicinsk udstyr formåede DELTA i 2012 at opnå CE-mærkning af epatch og certificering af kvalitetsstyringssystemet i henhold til EN ISO helt uden afvigelser. Strategiske indsatsområder / 13

14 / Technology Pathfinder DELTA s nye indsatsområder for vil styrke Danmark Center for integrerede Pointof-Care teknologier (CiPoC) Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi CiPoC udvikler teknologiske serviceydelser samt teknologier til brug i Point-of-Care udstyr til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Men også med bredere sigte mod medicinsk udstyr samt diagnostisk udstyr til fødevare- og miljøområdet. Det nye Centre of Excellence imellem Statens Serum Institut, DTU Nanotech og DELTA skaber et unikt GTS-universitetssamarbejde, der styrker vores position som teknologisk stifinder og holder et globalt udsyn i forhold til danske teknologivirksomheders kommercielle interesser. Centret vil søge at adressere udfordringerne for de mange nye danske aktører på det velfærdsteknologiske område, som kan accelere vejen fra idé til godkendt produkt. Centret vil indeholde tre centrale serviceelementer: DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. Aktiviteten vil ikke alene etablere DELTA som den førende europæiske RTO (Research & Technology Organisation) på sundheds- og velfærdsområdet men især udvikle nye teknologiske services, der giver DELTA et stærkt indgreb med en voksende dansk branche, og dermed etablerer DELTA som branchens strategiske partner. 14 / Strategiske indsatsområder Kompetencecenter for reproduceret lyd Lydteknologien undergår i disse år radikale forandringer ikke mindst som resultat af en øget anvendelse af digital signalbehandling. Dette medfører store udfordringer for den lydteknologiske industri, hvad enten det er producenter af musik-, radioog tv-udstyr eller høreapparater og mobiltelefoner. Kompetencecentret vil tilbyde industrien lydteknologisk service og viden i spændingsfeltet mellem elektroakustiske målinger og subjektive tests. Aktivitetsplanen fokuserer på en vitalisering af DELTA s akustiske faglighed og etablering af et nyt center i samarbejde med AAU og DTU.

15 »Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«. Når det sker, får vi mange flere virksomheder, der igennem indførelse af ny teknologi og fokus på højteknologisk produktudvikling, kan hjemtage og fastholde produktion i Danmark. Vi har muligheden for at vende udviklingen og sikre højteknologiske arbejdspladser i Danmark og genskabe væksten. Med fokus på styrkelsen af højteknologisk produktudvikling i Danmark har DELTA i samarbejde med industrien og forskermiljøet udpeget seks indsatsområder i DELTA s Resultatkontrakt, som kan hjælpe med at styrke Danmarks position globalt set. De seks indsatsområder indeholder detaljerede aktivitetsplaner med forsknings- og innovationsmæssigt fokus. Design og elektronik Dansk design er verdenskendt, men mange designvirksomheder oplever en øget konkurrence på den globale scene, som gør det vanskeligt fortsat at være i front. Aktivitetsplanen bygger bro imellem danske styrkepositioner indenfor design og elektronik og dermed sikre designbranchen et øget videnindhold i deres produkter, konkurrenceevne og rentabel dansk produktion. DELTA s faglige dybde kan indgå i samspil med andre discipliner indenfor design, materialer og formgivning og nå ud til helt nye målgrupper. Verdensklasse produkter med reverberation DELTA har som led i fornyelse af den teknologiske infrastruktur investeret i Danmarks første Reverberation Chamber. Aktivitetsplanen fokuserer på opbygning af kompetencer, videnspredning og videnhjemtagning fra internationale laboratorier. Samtidig understøtter planen regional udbygning af DELTA s infrastruktur og kundegrundlag med placeringen i Aarhus. Viden og Vækst for SMV er Viden er en afgørende konkurrenceparameter for højteknologiske virksomheder. Samtidig er international viden, standardisering og metrologi en forudsætning for at opretholde produktudvikling og produktion i Danmark. Aktivitetsplanen fokuserer på teknologiske services gennem prøvning og certificering af danske produkter. Den omfatter DELTA s deltagelse i international standardisering samt fornyet og uudnyttet potentiale for yderligere videnhjemtagning og -spredning. Strategiske indsatsområder / 15

16 / Global Outreach Videnspredning med globale perspektiver A t være til stede ude i verden tæt på kunder, videnmiljøer og internationale hotspots er vigtigt for DELTA. Det sikrer, at vi har kritisk masse, aktualitet og er på forkant i vores faglighed og service til kunderne. I 2012 har vi haft en række tiltag for at styrke vores internationale position som strategisk partner og anerkendelse som førende test- og rådgivningshus på det højteknologiske område. Især markedet i USA har vist interesse for DELTA s teknologiske områder indenfor ASICs, optisk tyndfilm, vejsensorer og sensorisk evaluering. Baseret på omfattende forretningsanalyser etablerede DELTA derfor i 2012 salg i USA for optisk tyndfilm og ASICs via salgsagenter. Desuden har DELTA i stigende grad haft samarbejde med førende universiteter i USA og Europa. Endvidere har DELTA indledt samarbejde med amerikanske Schuyler Quackenbush, som er en af verdens førende audioeksperter og formand for bl.a. MPEG-standardiseringen. I 2012 har DELTA gennemgået det vigtige forarbejde for at imødekomme en etablering af et DELTA SenseLab kontor hos InnovationsCenter Danmark i Palo Alto i Silicon Valley primo Etableringen vil både styrke vores udstationerede medarbejderes ekspertise samt vores samarbejde med amerikanske videninstitutioner og er endnu en milepæl i et langt og succesfuldt samarbejde med Udenrigsministeriets innovationscenter. Etableringen i USA er en af indsatserne for at forstærke internationalisering af DELTA, der også omfatter udvikling af de eksisterende lokationer, øget videnhjemtagning, større internationalisering af DELTA s forsknings- og udviklingsportefølje gennem bl.a. EU-programmer og stigende interaktion med udenlandske videnmiljøer. 16 / Strategiske indsatsområder

17

18 / Global Outreach DELTA s vejsensormåleudstyr gør vejene sikre verden over 18 / Strategiske indsatsområder

19 Gode vejafmærkninger, der reflekterer lys, er med til at nedbringe antallet af færdselsulykker. DELTA s måleløsninger til kvalitetssikring af skilte og vejstriber har vundet indpas kloden rundt. Flere og flere nationale og regionale vejmyndigheder rundt om i verden øger deres indsats for at gøre biltrafik mere sikker for befolkningen. Et af fokusområderne er den ældre befolkning i den vestlige verden. I forhold til yngre mennesker reagerer ældre mennesker bag rattet ofte langsommere på hændelser, og har brug for mere lys til at se vejafmærkning såsom skilte og vejstriber. Hertil kommer, at stigende trafikintensitet tilføjer mere stress til kørslen hvilket især påvirker ældre mennesker. Løsninger fra DELTA s RoadSensor-afdeling bidrager til at forbedre køreforhold for bl.a. ældre og svagtseende i store dele af verden. Mange ulykker forhindres ved at sikre, at refleksionen fra vejstriber og skilte er optimal ved nattekørsel. DELTA s vejsensormåleudstyr anvendes til at kvalitetssikre veje i ca. 60 lande verden over, og med en vækst på 24 % var 2012 endnu et godt år for RoadSensor-løsningerne. Specielt det nye mobile måleudstyr til vejstriber oplever stor succes. Måleudstyret gør det muligt at gennemmåle vejstrækninger ved en kørehastighed på km/time. I modsætning til det mere traditionelle håndholdte måleudstyr kan hele vejstrækninger tjekkes fremfor kun nogle få steder med stikprøver. Samtidig undgår man at udsætte målefolk for faren ved at bevæge sig gående fx på en travl motorvej. For trafikanter, myndigheder og operatører af måleudstyr er mobile løsninger således et stort skridt fremad ikke mindst takket være avanceret optisk/elektronisk teknologi fra DELTA. ltl-m Præcise mobile målinger af vejstriber ved almindelig kørehastighed. ltl-xl Målinger af alle typer hvide og gule vejstriber. RetroSign GR1/GR3 Målinger af alle typer og farver af retroreflektive materialer til vejskilte. Strategiske indsatsområder / 19

20 / Strong Business Performance DELTA styrker Danmarks produktudvikling Igennem mere end 70 år har DELTA hjulpet små som store virksomheder med produktudvikling indenfor højteknologien og således været med til at sikre, at mange nye teknologiske landvindinger er nået. Først når vores kunder oplever succes i deres arbejde med produktudvikling, er vi en succes. 20 / Strategiske indsatsområder

21 Birgit Juul Jørgensen Approval Engineer Siemens A/S Flow Instruments Niels Falkenberg Chief Technology Officer Welltec A/S»For at kunne fortsætte den kraftige udvikling, som Siemens flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Siemens A/S Flow Instruments har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med virksomheder som DELTA, som eksisterer i dag og som skal fortsætte, for at Siemens kan fortsætte sin vækst.processen med DELTA har givet ledelsen i udviklingsafdelingen en stor indsigt i de risici, der gør sig gældende, og givet os et grundlag for at beslutte os for forbedringer både for det enkelte projekt og for resten af vores portfolio.«claus Broholm Senior User Experience Engineer Systematic A/S Søren Lang (medlem af CEN 176 WG2) Product Group Manager, Meter Division, Kamstrup A/S»Vi havde startet en innovationsproces op og havde brug for en vurdering af, om vi var på rette spor. Med et Proof-of-Project -tjek fik projektholdet en mulighed for at træde et skridt tilbage fra de daglige opgaver og se projektet i et nyt lys. Og sammen med DELTA s konsulenter fik vi talt om faktorer, der kunne fremme eller hæmme vores projekt og dermed forøge vores mulighed for at gennemføre projektet med succes.delta er et af de få institutter i Europa, som er i stand til at gennemføre veldokumenterede og reproducerbare EMC tests på vand- og varmemålere med et så overbevisende resultat, at DELTA s EMC typetestrapporter og Assessments accepteres af alle relevante, notificerede organer/myndigheder. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre DELTA s fortsatte deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN.«Strategiske indsatsområder / 21

22 / World Class Learning and Innovation Videnformidling i verdensklasse Som en førende nation inden for sundhedsog velfærdsteknologi har Danmarks nye telemedicinske handlingsplan givet genlyd verden rundt DELTA har ageret sparringspartner for Sundhedsministeriet i deres udarbejdelse af Danmarks nye telemedicinske handlingsplan. Med udspring i DELTA s solide erfaring indenfor sundheds- og velfærdsteknologi var det oplagt, at DELTA stod i spidsen og var vært for en stor international sundhedsteknologikonference med titlen Empowering Intelligent Health. DELTA samlede internationale Clint McClellan, Qualcom Life President, Continua Health Alliance topeksperter fra både USA og Europa. Konferencen blev afholdt i december 2012 for fuldt hus med 250 konferencedeltagere. Sundhedsministeren satte scenen om regeringens strategi for intelligent sundhed og telemedicin. Og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stillede efterfølgende skarpt på, at Danmark - med DELTA som drivkraft - som det første land i verden har tilsluttet sig Continua Health Alliances retningslinjer for opbygningen af et telemedicinsk Plug and Play økosystem. 45 talere fra USA og Europa bestående af topledere fra bl.a. Qualcomm, Intel, Cisco, Roche Diagnostics, PA Consulting UK og Coloplast samt forskere og eksperter fra bl.a. Fraunhofer, Imec og Smart Homes var med til at skabe livlig debat om telemedicin og fremtidens intelligente sundhed. Der blev især sat fokus på at diskutere og forklare, hvordan Danmark får bygget et fælles økosystem af personligt sundhedsudstyr og -systemer, således at borgerne i stigende grad kan behandles fra eget hjem, og at virksomhederne får klare retningslinjer for, hvilke krav de skal indrette deres nutidige og fremtidige produkter og løsninger efter. Konferencen var endnu et eksempel på DEL- TA s aktive rolle som formidler af samfundsrelevant viden om højteknologisk produktudvikling. 22 / Strategiske indsatsområder

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014

Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring. Årsrapport 2014 Tørring Vandværk A.M.B.A Østergade 23 7160 Tørring Årsrapport 2014 CVR-nr.: 33 84 58 04 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2015 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere