DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA. We help ideas meet the real world / madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2012 We help ideas meet the real world / madebydelta.com

2 We help ideas meet the real world 2 / Bestyrelsens påtegnelser

3 Indhold Årsrapport 2012 Ledelsesberetning / Introduktion 06 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år Strategiske indsatsområder / Et eksporteventyr tog sin begyndelse 10 DELTA hjælper politiet i mordsag 12 Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug 14 DELTA s nye indsatsområder for Videnspredning med globale perspektiver 18 DELTA s vejsensormåleudstyr 20 DELTA styrker Danmarks produktudvikling 22 Videnformidling i verdensklasse 24 CSR Årsregnskab / Ledelsens påtegning 27 Den uafhængige revisors erklæringer 28 Regnskabsberetning 29 Anvendt regnskabspraksis 37 Hoved- og nøgletal 39 Resultatopgørelse 40 Balance 42 Pengestrømsopgørelse 43 Noter til regnskab 50 Bestyrelsen 52 Ledelsen 54 Virksomhedsoplysninger FORSIDEFOTO Lys er kilde til energi og aktivitet i mange henseender. Den energi, der bæres i en lyskegle, indeholder samtidig et bredt spektrum af farvenuancer, der afhænger af lysets bølgelængde. Det menneskelige øje kan kun se en fraktion af disse bølger, som vi opfatter som farver - fra lavfrekvente røde farver til højfrekvente violette farver. Udenfor det menneskelige syn ligger de højfrekvente bølger (ultraviolet lys, røntgen- og gammastråler) og de lavfrekvente (infrarødt lys, microbølger og radiobølger).

4 Introduktion ved Jesper Haugaard, bestyrelsesformand Året 2012 var på mange måder et vigtigt år for DELTA. Igennem hele året har såvel ledelse, medarbejdere som bestyrelse arbejdet med at identificere DELTA s DNA en proces som bl.a. gav anledning til at cementere DELTA s nye vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. Året 2012 har også været udfordrende med krisen, som hersker på verdensplan og desværre for alvor har ramt flere af DELTA s kunder, hvilket også afspejles i omsætning og resultat. Trods finansiel krise og dårlige konditioner for flere af vores kunder og dermed DELTA, har vores medarbejdere bevaret optimismen og fokuseret på den professionelle tilgang til løsning af kundernes udfordringer, og har hjulpet dem godt på vej til at opnå succes med deres innovative produktløsninger. Set i det lys har DELTA klaret sig tilfredsstillende trods et skuffende økonomisk resultat. DELTA har i løbet af 2012 investeret i fremtiden og lagt grundstenene til nye og lovende partnerskaber både inden- og udenfor Danmarks grænser partnerskaber, der viser, hvor vidtrækkende virksomhedens strategiske muligheder er i arbejdet med at sikre højteknologisk produktudvikling i verdensklasse. Vi fra bestyrelsens side støtter den ihærdige indsats, DELTA lægger i at være trendsætter indenfor højteknologisk produktudvikling, og vi er overbeviste om, at virksomheden er parat til at løfte de nye og spændende opgaver, der ligger og venter i det kommende og udfordrende nye år. God fornøjelse med læsningen. DELTA FÅR NY VISION Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. CE-mærkning DELTA udvikler og opnår CE- mærkning af epatch på 9 måneder. DGM-certificering DELTA certificeres af Dansk Godkendelse af Medicinsk Udstyr og får EN ISO certifikat uden afvigelser. 4 / Ledelsesberetning

5 Organisation Test & Rådgivning Mikroelektronik Lys & Optik Inkubator Ledelse / Stabsfunktioner Ordreindgang & omsætningsvækst Udvikling i egenkapital & soliditet % % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Egenkapital i t.kr % Soliditet i % % % Ordreindgang Omsætningsvækst Egenkapital Soliditet EBITDA & resultat Likvider til rådighed & finansiel gearing % EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr Finansiel gearing i % % EBITDA Resultat Likvider til rådighed Finansiel gearing resultatkontrakt DELTA indgår Resultatkontrakt for perioden med Styrelsen for Forskning og Innovation. ehealth DELTA indgår samarbejde med Fraunhofer og danske universiteter omkring forskning og udvikling af brugbare ehealth løsninger. greenlab I SØNDERBORG DELTA indgår samarbejdsaftale med Energistyrelsen om etablering af GreenLab i Sønderborg. Ledelsesberetning / 5

6 Investeringer i fremtiden i et vanskeligt år DELTA har haft et år med mange positive resultater både i kerneforretningsområderne og fremtidens innovationsområder. Krisen i omverdenen, især i Sydeuropa, nåede dog at sætte sine negative spor i efterspørgslen på mikrochips. Således resulterede et markant fald på 29 % i omsætningen indenfor Mikroelektronik divisionen særligt i 2. halvår af 2012 i en omsætningstilbagegang i DELTA på i alt 6 % og et for året utilfredsstillende koncernresultat på -4 mio.kr. før skat. På den positive side viste alle øvrige divisioner meget tilfredsstillende vækstrater på mellem 10 og 21 %. Og DELTA har i løbet af året nået vigtige milepæle med investeringer i produktudvikling og faciliteter. Investeringer i både salg og nye ydelser, produkter og services, som allerede i 2013 forventes at bringe positive resultater i form af vigtige strategiske samarbejder med indenlandske og udenlandske partnere markerede en succesfuld afslutning på Resultatkontrakten , som på fornem vis har udmøntet sig i nye og spændende forretningstiltag i DELTA har haft et gennemgående tema med identificeringen af DELTA s DNA eller Den Røde Tråd. Vi har i den forbindelse defineret nogle strategiske indsatsområder, som alle skal bidrage til DELTA s vision: Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. De fem strategiske indsatsområder er: / Strategic Partner / Technology Pathfinder / Global Outreach / Strong Business Performance / World Class Learning and Innovation Alle ledere og medarbejdere har gennemført seminarer og workshops, som har medført, at DELTA aldrig har stået stærkere og bedre rustet til at løfte virksomheden ind i de kommende tre års arbejde med at nå de strategiske og økonomiske mål. Selvom DELTA i 2012 har oplevet et samlet fald i omsætning og resultat, og selvom 2013 ser udfordrende ud for ikke mindst Mikroelektronik-divisionen, er forventningerne til fremtiden store, og mange af de allerede gennemførte investeringer samt planlagte strategiske tiltag forventes at bringe DEL- TA frem til endnu mere positive resultater i de kommende år. test & rådgivning vækst og konsolidering Divisionen Test & Rådgivning har haft et godt år med en vækst på 10 % og et resultat på 5 %, hvilket var betydeligt bedre end 2011, som var påvirket af krisen. Det betyder ikke, at krisen ikke har ramt divisionen i 2012 indenfor visse forretningsområder. Andre forretningsområder har til gengæld haft et særdeles positivt år. Bl.a. har dattervirksomheden i Västerås igen i 2012 sat nye rekorder for både omsætning og resultat. De gennemførte omkostningsreducerende tiltag i 2011 har haft den ønskede positive effekt i 2012, og investeringer gennemført i 2011 og 2012 har ligeledes haft en positiv påvirkning på divisionens afkast. I 2013 vil der blive arbejdet på et projekt i Sønderborg om opførelse af nye lokaler og faciliteter, som skal samle og styrke vores aktiviteter i Region Syddanmark, herunder Als og Sønderborg. Den nye lokation forventes at rumme et state-ofthe-art såkaldt GreenLab, hvor virksomheder, som udvikler miljørigtige elektroniske produkter, kan foretage test i og under de helt rigtige miljøer og konditioner. Denne investering forventes også at blive et spændende brohoved til det nordtyske marked. LYS & OPTIK VÆKST I ET VANSKELIGT MARKED Med en vækst på meget tilfredsstillende 17 % har Lys & Optikdivisionen formået at skabe positive resultater indenfor både salg af det i 2011 lancerede mobile retroreflektometer, LTL- M, og lineært variable filtre. Igennem 2012 er sortimentet af nye lineært variable filtre udviklet yderligere, og marke- 6 / Ledelsesberetning

7 dets kendskab til DELTA s produkter er vokset betydeligt. Trods den pæne fremgang i salget i 2012 mærkes krisen fortsat. Det amerikanske marked, som i de seneste to-tre år har været meget vanskeligt, er begyndt at udvikle sig positivt, men salget nåede dog ikke de ønskede mål i Divisionen har udviklet et kompakt, digitalt fluorescensmikroskop til DELTA s associerede selskab 2cureX. DELTA s mikroskop skal indgå i platformsudvikling med fokus på udvælgelse af individuel cancerbehandling, hvilket åbner op for flere nye og spændende muligheder, der kan sikre bedre behandling. I 2012 er der tillige arbejdet aktivt på at skabe mere opmærksomhed på de muligheder, DELTA kan bibringe i partnerskab med danske og internationale virksomheder. MIKROELEKTRONIK ET TURBULENT OG SKUFFENDE ÅR BLANDET MED OPTIMISME Mikroelektronik-divisionen har mærket krisen, som særligt ramte divisionen negativt i 2. halvår af Ovenpå et særdeles godt 2011 har kunderne i 2012 solgt ud af deres lagre i et meget lavt tempo. Dette har bevirket, at både omsætning og resultat i 2012 har været skuffende. Samtidig med den negative udvikling i salget af komponenter har divisionen opnået udviklingsordrer, som lover godt for en positiv udvikling senere i 2013 og særligt i Indenfor medikoområdet er forventningerne store i de kommende år. Det skyldes bl.a., at divisionen har opnået en CEmedikocertificering af et hjerteepatch, som vil kunne anvendes som en generisk platform til forskellige medikoapplikationer, som både danske og udenlandske virksomheder efterfølgende vil kunne udbyde. Interessen har været overvældende stor, og udsigterne til en positiv udvikling indenfor dette område er lovende for både omsætning og indtjening.»danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«inkubator I TRÅD MED VISIONEN Inkubator-divisionen har haft et meget positivt 2012 med en vækst på 18 %. I divisionen skabes nye muligheder for vores kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder eller spinoffs. SenseLab har i 2012 udviklet sig meget positivt, og det er besluttet at etablere kontor i Palo Alto, USA, som på sigt kan blive en ny base for udviklingen af DELTA s samlede forretningsområder i USA. IdemoLab har i 2012 arbejdet med forskellige løsninger til kunder og projekter indenfor Energy Harvesting - et område under hastig udvikling - samt Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Forretningsområdet har generelt oplevet en stigende interesse, og særligt Elektronisk Skitsering har markeret sig som et område, hvor kunderne oplever en unik måde at skabe det helt rigtige beslutningsgrundlag inden igangsætning af et produktudviklingsprojekt. Point of Care har i 2012 haft positive resultater med henblik på lancering af teknologiske komponenter og demonstratorer via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. Ledelsesberetning / 7

8 / Strategic Partner Et eksporteventyr tog sin begyndelse 8 / Strategiske indsatsområder

9 »Lithium Balance er en ung virksomhed. Men sammen med DELTA fremstår vi som en erfaren og kompetent virksomhed, hvilket gør os til en stærk og attraktiv leverandør selv for store multinationale virksomheder. Vores strategiske samarbejde med DELTA var afgørende for, at vi kom ind på det koreanske marked, og fik ordren hentet hjem«lars Barkler, CEO, Lithium Balance A/S En innovativ produktidé er ikke altid garanti for, at man som nystartet virksomhed kan få international succes. Det erfarede den danske innovationsvirksomhed Lithium Balance hurtigt, da de skulle sælge deres batteristyresystem til en stor batterileverandør i Korea. Lithium Balance, som har vundet flere europæiske innovationspriser for deres lithium-ion batteristyresystem til hybridbiler, oplevede, at troværdighed, tillid og soliditet er langt mere afgørende for, om store multinationale kunder tør satse på en ny idé. Lithium Balance brugte DELTA som strategisk partner til rådgivning og til at sikre, at de kunne leve op til kravene fra den koreanske kunde. Efter et indledende strategimøde mellem Lithium Balance og DELTA blev den koreanske batterileverandør inviteret til Danmark. Her fik de en rundvisning på DELTA s testfaciliteter, og Lithium Balance fortalte om deres udviklingsproces. Derefter fulgte et tæt udviklingsforløb mellem Lithium Balance og DELTA med prototyper og underbyggende dokumentation. Alt sammen aktiviteter, der til sidst gav kunden sikkerhed for, at Lithium Balance kunne levere robuste produkter, der kunne indgå i en større amerikansk bilserie. Og så var ordren i hus. For Lithium Balance var det afgørende at kunne bruge DELTA som en uafhængig partner til at rådgive og hjælpe med produkttest, således at Lithium Balance kunne levere et robust produkt, der opfylder bilbranchens omfattende krav. Strategiske indsatsområder / 9

10 / Strategic Partner DELTA hjælper politiet i mordsag Kan man undgå at høre et skuddrab på 30 meters afstand? Det hjalp DELTA s lydeksperter politiet med at bringe klarhed over. Den 11. november 2010 forsvandt en person fra en feriehytte i Karrebæksminde ved Næstved. Politiet formodede, at han blev dræbt i feriehytten af sin tidligere samlever. Et vidne i en nabohytte overværede, at flere mænd sent på aftenen i stor hast tømte hytten for forskellige effekter. Der var intet lig og ingen DNA-spor, men teletrafik og lydoptagelser pegede på, at et mord fandt sted den pågældende aften. Ingen er i nyere tid i Danmark blevet dømt i en mordsag uden et lig. Genskabelse af lyden Politiet fandt efter mordet en revolver, som formentlig blev benyttet ved mordet. Men vidnet i nabohytten hørte ikke skud den pågældende aften. Politiet kontaktede derfor DELTA for at bringe klarhed over sagen. DELTA s lydeksperter rekonstruerede lydene fra natten, der bl.a. tog højde for den kraftige storm den pågældende dag, vidnets nedsatte høreevne og et tændt tv for at finde ud af, om der kunne være blevet skudt i hytten, uden at naboen havde hørt det. Hvis svaret var ja, havde anklageren en god sag, hvis svaret var nej, havde forsvaret gode muligheder for en frikendelse. DELTA producerede fem lydfiler med såkaldte kunsthovedoptagelser, hvor lyden optages med en stereooptageteknik svarende til, hvordan vidnet hørte lyden. Optagelserne blev foretaget i vidnets hytte i august 2012, medens politiet affyrede skud med den fundne revolver i forskellige positioner i og uden for hytten, hvor mordet formodedes at være begået. Lydfiler afspillet i retssalen Lydfilerne, som blev mikset sammen med lyde fra stormvejr og fjernsyn samt korrigeret for vidnets høretab, blev i december 2012 afspillet over hovedtelefoner i Retten i Næstved. En seniorspecialist hos DELTA, som stod for lydproduktionen og afspilningen, var indkaldt som vidne. På baggrund af DELTA s lydfiler havde retten således det bedst mulige grundlag for at afgøre, om det er muligt at skyde et menneske, uden at det kan høres på 30 meters afstand. Afgørelsen var op til nævningene. Der faldt dom i sagen primo marts Mistænkte og dennes sammensvorne blev kendt skyldige i mord. 10 / Strategiske indsatsområder

11 N Politiet affyrede skud i 3 positioner udenfor Hytte 201 og 2 positioner indenfor i hytten, medens DELTA foretog lydoptagelser indenfor i Hytte 196. W 19 m/s E S Hytte 201 Formodet gerningssted Afstand 30 m Hytte 196 Vidne Der blev i august 2012 foretaget optagelser i Hytte 196 med fjernsynet kørende på samme kanal, udsendelse og lydniveau som den 11. november 2010, hvor vidnet sad og så fjernsyn. Desuden blev der en stormfuld morgen i november 2012 i Hytte 196 foretaget lydoptagelser af støjen fra den kraftige blæst. Disse optagelser samt vidnets audiogram dannede grundlag for de 5 lydfiler, som DELTA producerede til brug for Retten i Næstved: 1. Skud afgivet på forsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 2. Skud afgivet på siden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 3. Skud afgivet på bagsiden af Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 4. Skud afgivet i stuen i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. 5. Skud afgivet i badeværelset i Hytte 201 under stille og støjende passager i aftenens TV-programmer. Lydfilerne blev den 10. december 2012 afspillet kalibreret - dvs. med korrekt lydniveau - over hovedtelefoner for dommere, nævninge, forsvarere, anklagere og anklagede i Retten i Næstved. Dermed havde retten den bedste mulighed for at vurdere, om et mord med en revolver kunne foregå ca. 30 meter fra et vidne, uden at vidnet hørte det. Strategiske indsatsområder / 11

12 / Technology Pathfinder Ny teknologi til telemedicin er nu klar til brug Mange års indsats har endelig båret frugt. Den trådløse teknologiplatform epatch er nu klar til at indgå i nye produkter. DELTA har udviklet epatch teknologien i samarbejde med danske medikovirksomheder, universiteter og hospitaler. Teknologien er tilgængelig for kunder og samarbejdspartnere, der ønsker at udvikle nye produktløsninger indenfor telemedicinsk overvågning og markedsføre dem under deres eget brand. DELTA hjælper kunder og samarbejdspartnere med færdigudvikling af deres produkt baseret på epatch platformen, og muliggør dermed en accelereret udviklingsproces og markedstilgang. Vi har valgt at CE-mærke epatch for at sikre, at vores kunder kan afprøve epatch platformen i kliniske sammenhænge, samt at produkterne kan komme hurtigere på markedet. Derudover betyder CE-mærkningen, at en stor risiko i forbindelse med godkendelse af kundens endelige produkt fjernes. For DELTA er epatch epokegørende, idet den nye teknologi er i tråd med vores vision om at bane vejen for nye samfundsgavnlige teknologier og dermed være teknologiens stifinder. 12 / Strategiske indsatsområder

13 1 / epatch er et trådløst body-sensorsystem bestående af en sensor og en elektrode, der klæbes direkte på huden. 2 / epatch kan måle, lagre og sende EKG (hjerteovervågning), EMG (muskelaktivitet) og andre biopotentialer. 3 / Telemedicin handler om at bruge it til at sikre sundhedsfaglige ydelser over geografiske afstande, fx hjemmemonitorering, digital billedudveksling, telekonsultation og diagnose over distancer. 4 / På baggrund af DELTA s indgående kendskab til regulatoriske krav og agile processer indenfor udvikling og fremstilling af medicinsk udstyr formåede DELTA i 2012 at opnå CE-mærkning af epatch og certificering af kvalitetsstyringssystemet i henhold til EN ISO helt uden afvigelser. Strategiske indsatsområder / 13

14 / Technology Pathfinder DELTA s nye indsatsområder for vil styrke Danmark Center for integrerede Pointof-Care teknologier (CiPoC) Agilt produktudviklingscenter for sundheds- og velfærdsteknologi CiPoC udvikler teknologiske serviceydelser samt teknologier til brug i Point-of-Care udstyr til identifikation af sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Men også med bredere sigte mod medicinsk udstyr samt diagnostisk udstyr til fødevare- og miljøområdet. Det nye Centre of Excellence imellem Statens Serum Institut, DTU Nanotech og DELTA skaber et unikt GTS-universitetssamarbejde, der styrker vores position som teknologisk stifinder og holder et globalt udsyn i forhold til danske teknologivirksomheders kommercielle interesser. Centret vil søge at adressere udfordringerne for de mange nye danske aktører på det velfærdsteknologiske område, som kan accelere vejen fra idé til godkendt produkt. Centret vil indeholde tre centrale serviceelementer: DeviceLAB, PlugLAB og RegLAB. Aktiviteten vil ikke alene etablere DELTA som den førende europæiske RTO (Research & Technology Organisation) på sundheds- og velfærdsområdet men især udvikle nye teknologiske services, der giver DELTA et stærkt indgreb med en voksende dansk branche, og dermed etablerer DELTA som branchens strategiske partner. 14 / Strategiske indsatsområder Kompetencecenter for reproduceret lyd Lydteknologien undergår i disse år radikale forandringer ikke mindst som resultat af en øget anvendelse af digital signalbehandling. Dette medfører store udfordringer for den lydteknologiske industri, hvad enten det er producenter af musik-, radioog tv-udstyr eller høreapparater og mobiltelefoner. Kompetencecentret vil tilbyde industrien lydteknologisk service og viden i spændingsfeltet mellem elektroakustiske målinger og subjektive tests. Aktivitetsplanen fokuserer på en vitalisering af DELTA s akustiske faglighed og etablering af et nyt center i samarbejde med AAU og DTU.

15 »Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling«. Når det sker, får vi mange flere virksomheder, der igennem indførelse af ny teknologi og fokus på højteknologisk produktudvikling, kan hjemtage og fastholde produktion i Danmark. Vi har muligheden for at vende udviklingen og sikre højteknologiske arbejdspladser i Danmark og genskabe væksten. Med fokus på styrkelsen af højteknologisk produktudvikling i Danmark har DELTA i samarbejde med industrien og forskermiljøet udpeget seks indsatsområder i DELTA s Resultatkontrakt, som kan hjælpe med at styrke Danmarks position globalt set. De seks indsatsområder indeholder detaljerede aktivitetsplaner med forsknings- og innovationsmæssigt fokus. Design og elektronik Dansk design er verdenskendt, men mange designvirksomheder oplever en øget konkurrence på den globale scene, som gør det vanskeligt fortsat at være i front. Aktivitetsplanen bygger bro imellem danske styrkepositioner indenfor design og elektronik og dermed sikre designbranchen et øget videnindhold i deres produkter, konkurrenceevne og rentabel dansk produktion. DELTA s faglige dybde kan indgå i samspil med andre discipliner indenfor design, materialer og formgivning og nå ud til helt nye målgrupper. Verdensklasse produkter med reverberation DELTA har som led i fornyelse af den teknologiske infrastruktur investeret i Danmarks første Reverberation Chamber. Aktivitetsplanen fokuserer på opbygning af kompetencer, videnspredning og videnhjemtagning fra internationale laboratorier. Samtidig understøtter planen regional udbygning af DELTA s infrastruktur og kundegrundlag med placeringen i Aarhus. Viden og Vækst for SMV er Viden er en afgørende konkurrenceparameter for højteknologiske virksomheder. Samtidig er international viden, standardisering og metrologi en forudsætning for at opretholde produktudvikling og produktion i Danmark. Aktivitetsplanen fokuserer på teknologiske services gennem prøvning og certificering af danske produkter. Den omfatter DELTA s deltagelse i international standardisering samt fornyet og uudnyttet potentiale for yderligere videnhjemtagning og -spredning. Strategiske indsatsområder / 15

16 / Global Outreach Videnspredning med globale perspektiver A t være til stede ude i verden tæt på kunder, videnmiljøer og internationale hotspots er vigtigt for DELTA. Det sikrer, at vi har kritisk masse, aktualitet og er på forkant i vores faglighed og service til kunderne. I 2012 har vi haft en række tiltag for at styrke vores internationale position som strategisk partner og anerkendelse som førende test- og rådgivningshus på det højteknologiske område. Især markedet i USA har vist interesse for DELTA s teknologiske områder indenfor ASICs, optisk tyndfilm, vejsensorer og sensorisk evaluering. Baseret på omfattende forretningsanalyser etablerede DELTA derfor i 2012 salg i USA for optisk tyndfilm og ASICs via salgsagenter. Desuden har DELTA i stigende grad haft samarbejde med førende universiteter i USA og Europa. Endvidere har DELTA indledt samarbejde med amerikanske Schuyler Quackenbush, som er en af verdens førende audioeksperter og formand for bl.a. MPEG-standardiseringen. I 2012 har DELTA gennemgået det vigtige forarbejde for at imødekomme en etablering af et DELTA SenseLab kontor hos InnovationsCenter Danmark i Palo Alto i Silicon Valley primo Etableringen vil både styrke vores udstationerede medarbejderes ekspertise samt vores samarbejde med amerikanske videninstitutioner og er endnu en milepæl i et langt og succesfuldt samarbejde med Udenrigsministeriets innovationscenter. Etableringen i USA er en af indsatserne for at forstærke internationalisering af DELTA, der også omfatter udvikling af de eksisterende lokationer, øget videnhjemtagning, større internationalisering af DELTA s forsknings- og udviklingsportefølje gennem bl.a. EU-programmer og stigende interaktion med udenlandske videnmiljøer. 16 / Strategiske indsatsområder

17

18 / Global Outreach DELTA s vejsensormåleudstyr gør vejene sikre verden over 18 / Strategiske indsatsområder

19 Gode vejafmærkninger, der reflekterer lys, er med til at nedbringe antallet af færdselsulykker. DELTA s måleløsninger til kvalitetssikring af skilte og vejstriber har vundet indpas kloden rundt. Flere og flere nationale og regionale vejmyndigheder rundt om i verden øger deres indsats for at gøre biltrafik mere sikker for befolkningen. Et af fokusområderne er den ældre befolkning i den vestlige verden. I forhold til yngre mennesker reagerer ældre mennesker bag rattet ofte langsommere på hændelser, og har brug for mere lys til at se vejafmærkning såsom skilte og vejstriber. Hertil kommer, at stigende trafikintensitet tilføjer mere stress til kørslen hvilket især påvirker ældre mennesker. Løsninger fra DELTA s RoadSensor-afdeling bidrager til at forbedre køreforhold for bl.a. ældre og svagtseende i store dele af verden. Mange ulykker forhindres ved at sikre, at refleksionen fra vejstriber og skilte er optimal ved nattekørsel. DELTA s vejsensormåleudstyr anvendes til at kvalitetssikre veje i ca. 60 lande verden over, og med en vækst på 24 % var 2012 endnu et godt år for RoadSensor-løsningerne. Specielt det nye mobile måleudstyr til vejstriber oplever stor succes. Måleudstyret gør det muligt at gennemmåle vejstrækninger ved en kørehastighed på km/time. I modsætning til det mere traditionelle håndholdte måleudstyr kan hele vejstrækninger tjekkes fremfor kun nogle få steder med stikprøver. Samtidig undgår man at udsætte målefolk for faren ved at bevæge sig gående fx på en travl motorvej. For trafikanter, myndigheder og operatører af måleudstyr er mobile løsninger således et stort skridt fremad ikke mindst takket være avanceret optisk/elektronisk teknologi fra DELTA. ltl-m Præcise mobile målinger af vejstriber ved almindelig kørehastighed. ltl-xl Målinger af alle typer hvide og gule vejstriber. RetroSign GR1/GR3 Målinger af alle typer og farver af retroreflektive materialer til vejskilte. Strategiske indsatsområder / 19

20 / Strong Business Performance DELTA styrker Danmarks produktudvikling Igennem mere end 70 år har DELTA hjulpet små som store virksomheder med produktudvikling indenfor højteknologien og således været med til at sikre, at mange nye teknologiske landvindinger er nået. Først når vores kunder oplever succes i deres arbejde med produktudvikling, er vi en succes. 20 / Strategiske indsatsområder

21 Birgit Juul Jørgensen Approval Engineer Siemens A/S Flow Instruments Niels Falkenberg Chief Technology Officer Welltec A/S»For at kunne fortsætte den kraftige udvikling, som Siemens flowmålerforretning har haft de seneste år, er det nødvendigt at have mulighed for kompetent og hurtig typeprøvning og typegodkendelse i Danmark. Siemens A/S Flow Instruments har stor gavn af det velfungerende og professionelle samarbejde med virksomheder som DELTA, som eksisterer i dag og som skal fortsætte, for at Siemens kan fortsætte sin vækst.processen med DELTA har givet ledelsen i udviklingsafdelingen en stor indsigt i de risici, der gør sig gældende, og givet os et grundlag for at beslutte os for forbedringer både for det enkelte projekt og for resten af vores portfolio.«claus Broholm Senior User Experience Engineer Systematic A/S Søren Lang (medlem af CEN 176 WG2) Product Group Manager, Meter Division, Kamstrup A/S»Vi havde startet en innovationsproces op og havde brug for en vurdering af, om vi var på rette spor. Med et Proof-of-Project -tjek fik projektholdet en mulighed for at træde et skridt tilbage fra de daglige opgaver og se projektet i et nyt lys. Og sammen med DELTA s konsulenter fik vi talt om faktorer, der kunne fremme eller hæmme vores projekt og dermed forøge vores mulighed for at gennemføre projektet med succes.delta er et af de få institutter i Europa, som er i stand til at gennemføre veldokumenterede og reproducerbare EMC tests på vand- og varmemålere med et så overbevisende resultat, at DELTA s EMC typetestrapporter og Assessments accepteres af alle relevante, notificerede organer/myndigheder. Det er derfor særdeles vigtigt at sikre DELTA s fortsatte deltagelse i det europæiske standardiseringsarbejde under CEN.«Strategiske indsatsområder / 21

22 / World Class Learning and Innovation Videnformidling i verdensklasse Som en førende nation inden for sundhedsog velfærdsteknologi har Danmarks nye telemedicinske handlingsplan givet genlyd verden rundt DELTA har ageret sparringspartner for Sundhedsministeriet i deres udarbejdelse af Danmarks nye telemedicinske handlingsplan. Med udspring i DELTA s solide erfaring indenfor sundheds- og velfærdsteknologi var det oplagt, at DELTA stod i spidsen og var vært for en stor international sundhedsteknologikonference med titlen Empowering Intelligent Health. DELTA samlede internationale Clint McClellan, Qualcom Life President, Continua Health Alliance topeksperter fra både USA og Europa. Konferencen blev afholdt i december 2012 for fuldt hus med 250 konferencedeltagere. Sundhedsministeren satte scenen om regeringens strategi for intelligent sundhed og telemedicin. Og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse stillede efterfølgende skarpt på, at Danmark - med DELTA som drivkraft - som det første land i verden har tilsluttet sig Continua Health Alliances retningslinjer for opbygningen af et telemedicinsk Plug and Play økosystem. 45 talere fra USA og Europa bestående af topledere fra bl.a. Qualcomm, Intel, Cisco, Roche Diagnostics, PA Consulting UK og Coloplast samt forskere og eksperter fra bl.a. Fraunhofer, Imec og Smart Homes var med til at skabe livlig debat om telemedicin og fremtidens intelligente sundhed. Der blev især sat fokus på at diskutere og forklare, hvordan Danmark får bygget et fælles økosystem af personligt sundhedsudstyr og -systemer, således at borgerne i stigende grad kan behandles fra eget hjem, og at virksomhederne får klare retningslinjer for, hvilke krav de skal indrette deres nutidige og fremtidige produkter og løsninger efter. Konferencen var endnu et eksempel på DEL- TA s aktive rolle som formidler af samfundsrelevant viden om højteknologisk produktudvikling. 22 / Strategiske indsatsområder

DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com

DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com DELTA årsrapport 2011 We help ideas meet the real world madebydelta.com DELTA hvem er delta Danmark nr.1 i verden inden for high-tech produktudvikling DELTA er en privat, selvejende, almennyttig virksomhed,

Læs mere

velfærdsteknologi klima energi miljø Årsrapport 2010 CVR nr. 12275110 We help ideas meet the real world madebydelta.com

velfærdsteknologi klima energi miljø Årsrapport 2010 CVR nr. 12275110 We help ideas meet the real world madebydelta.com sundhed velfærdsteknologi klima energi miljø Årsrapport 2010 CVR nr. 12275110 We help ideas meet the real world madebydelta.com DELTA årsrapport 2010 1 DELTA Kort om DELTA Grundlagt i 1941. 261 medarbejdere

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2010/2011 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 A.1 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger 5 B.1 Ledelsens regnskabspåtegning 6 B.2 Den

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75

SEMLER HOLDING HEADING. Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.2014 CVR-NR. 16 94 91 75 1 SEMLER HOLDING HEADING Tekst... SEMLER.HOLDING.A/S ÅRSRAPPORT.214 CVR-NR. 16 94 91 75 OMSÆTNING OVERSKUDSGRAD SOLIDITETSGRAD 9,8.MIA.DKK 3,7% 32,5% 213: 9, MIA DKK 213: 3,7% 213: 3,8% OMSÆTNINGSVÆKST

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2012 - BLUEGARDEN HOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE KONCERNOVERSIGT 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 LEDELSESBERETNING 7 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51

ÅRSRAPPORT 2008. BB Electronics Holding A/S. Page 1 of 51 ÅRSRAPPORT 2008 BB Electronics Holding A/S Page 1 of 51 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 4 Hoved og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7 Den økonomiske udvikling 16 Videnressourcer, kvalitet

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR.

GLOBALCONNECT A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Dirigent CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 GLOBALCONNECT A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ...

BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 35 20 43 69. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015. Dirigent: ... CVR-nr. 35 20 43 69 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. februar 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger...

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Det Obelske Familiefond. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere