Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11"

Transkript

1 C-NYT - HØRSHOLM - nr år Konservative - Hørsholm i 2011 Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister Lars Barfoed Læs mere side 10 og 11 Foto: Helle Moos

2 Formand Otto B. Christiansen Enghave Rungsted Kyst Tlf Næstformand og Kasserer Allan Olesen Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Sekretær Henrik Muusfeldt Spættevej Hørsholm Tlf René Flatau Linstowsvej Rungsted Kyst Tlf Jesper Gade Valdemarsvej Rungsted Kyst Tlf Redaktør & Webmaster Knud Düring Stampevej Hørsholm Tlf Thomas Ladefoged Hestehaven Hørsholm Tlf Eva Juul Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Amalie Meyer Sdr. Jagtvej 20, st. tv Hørsholm Tlf Suppleanter Hanne Falkensteen Alsvej Hørsholm Ole Rittermann Alsvej Hørsholm

3 side 3 og 4 Indhold og leder Indhold side 6,7 og 8 Referat fra generalforsamlingen side 9 Ny Sekretær i bestyrelsen side 10 og 11 Vores nye politiske leder Lars Barfoed side 12 Stefan Bojesen-Koefoed fra kommunalbestyrelsen har ordet side 13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul side 15 Hanne Falkensteen siger TAK side 16 Kalender side 17 Debatmøde med Rasmus Jarlov side 18 Gågade-arrangement den 16/4 side 19 Historisk tur med Christian Barnholdt Knud Düring Redaktion Otto B. Christiansen kontakt: Send også en mail til denne adresse, hvis du vil være med på vores Cblok Årsberetning Formand: Otto B. Christiansen 2010 har været et begivenhedsrigt år for os konservative. Kritikken af Lene Espersen var voldsom efter hendes afbud til Arctic Meeting. At sende en stedfortræder til dette møde, var ikke godt nok at dømme på de utallige skriverier. Kritikken omfattede heldigvis ikke den substitut, der rejste i stedet, som da også synes, at han var en ganske god erstatning det var nemlig Lars Barfoed. Problemet blev i løbet af året ikke mindre af, at Lene Espersen blev fanget i en umulig situation, hvis hun passede sit arbejde som udenrigsminister, ja så var det svært for nu ikke at sige umuligt også at passe sit job som partileder. Samtidig raslede partiet ned i meningsmålingerne og der blev brug for at få en ny leder, der kunne styre partiet. Lene Espersen blev som udenrigsminister og gør et godt job der og der står respekt om hendes værdige afgang som partiformand. På denne måde fik vi det bedste både ude og hjemme. Jeg er sikker på, at Lars Barfoed vil vise sig at være en god leder for de Konservative. Flere mennesker har været skeptiske: Lars Barfoed, kan han sælge billetter? Til det kan jeg kun sige at de Konservative har de sidste 25 år haft det bedst, når vores leder har været undervurderet tænk bare på Poul Schlüter eller Bendt Bendtsen parfumesælgeren og landbetjenten. Der var ikke mange der regnede dem for noget, da de startede. Måske er de Konservative simpelthen bedste tjent med ledere, der får jobbet gjort uden de store armbevægelser. Lars Barfoed er endda så heldig at han med det samme får tre presserende problemer på bordet: Elendige meningsmålinger, et folketingsvalg og Henriette Kjær. Der er nok at tage fat på for en rask mand. Men med det netværk Lars Barfoed har omkring sig, skal det nok gå. Han er for eksempel velkommen til at låne det valgprogram, der førte til den Konservative valgsejr i Hørsholm i På det lokale plan er vi begunstiget med en engageret borgmester, 3

4 som gør et fantastisk godt job og en harmonisk C-gruppe i kommunalbestyrelsen. Det var et politisk mesterværk og lidt af en manddomsprøve at få alle partierne med i det kommunale budget. Det var ikke nogen sjov opgave, men det skulle bare gøres. Her viser Hørsholm sig voksen til at tage et tungt ansvar. Besparelser i det omfang gør ondt, også på steder vi ikke bryder os om, men man må nu engang spare op for at kunne bruge og vi håber da, at fremtiden ser lidt lysere ud efter denne hestekur. Der er endnu en stor sten i skoen, som deler vandene og det er vores havn. Fondsløsningen faldt i kommunalbestyrelsen og det har både før og efter givet anledning til en del debat for hvad skal der nu ske med havnen. Der er udsendt invitationer til en række samtaler om havnen, som vidner om en vilje til at lytte til alle de involverede parter. Og mange ser sikkert frem til, at denne uendelige historie får en værdig afslutning. Kernen i løsningen er dog, at havnen tilhører alle Hørsholms borgere. Derfor skal den endelige råderet over havnen ligge i kommunalbestyrelsen, som er demokratisk valgt af Hørsholms borgere. Vælgerforeningen har fået et godt samarbejde med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og de deltager på skift i vores bestyrelsesmøde, hvor de orientere om, hvad der sker i kommunalbestyrelsen. Til gengæld deltager bestyrelsen i gruppemøderne på Rådhuset, så der er en god udveksling af informationer. I vælgerforeningens bestyrelse har 2010 budt på flere forandringer. Der er kommet en ny formand og flere nye medlemmer. Arbejdet har nok været mere omfattende end formanden havde regnet med, selvom Marianne havde advaret ham. Derfor har vi heller ikke fået afviklet så mange arrangementer, som vi kunne ønske. Desuden er flere arrangementer blevet aflyst på grund af for lav tilslutning. Det har gode mennesker rådet bod på ved at nedsætte sig som arrangementsudvalg og det ser rigtigt lovende ud for Tak til Per Balser, Erling Rørdam og Mogens Pedersen. Og tak til Hanne Falkensteen for en velbesøgt julebingo. Arrangementer i 2011 vil blive annonceret i C-Nyt og på vores netside, men vi vil i stigende grad også sende meddelelser via og derfor er det meget vigtigt, at vi har din . Vi har lagt blanketter ud, hvor du kan skrive din og du er også meget velkommen til at skrive den til os. Vi tror, at bedre kontakt til vore medlemmer end de 4 årlige udgivelser af C-nyt og netsiden, vil mindske frafaldet og føre til flere medlemmer end de 240 vi er i dag. Når stemmer konservativt i Hørsholm, så skal vi have flere medlemmer. Og det er faktisk ikke så svært, min personlige jagt har givet 5 nye medlemmer i 2010 det er bare at spørge. Det ville betyde meget for vores økonomi, hvis man hver især kunne skaffe blot 1 nyt medlem. Til slut en tak til mine bestyrelseskollegaer, som har vist stor overbærenhed med mine mange indfald, jeg håber på at få endnu et år på formandsposten med forsamlingens velsignelse og håber ligeledes på, at den vil bifalde sammensætningen af en ny bestyrelse. Vi går et spændende år i møde. Tak for ordet. 4

5 Vi tilbyder: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN K L A MER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tl f.: internet:

6 Den konservative vælgerforening i Hørsholm Kommune Generalforsamling den 25. januar 2011 Generalforsamlingen blev afholdt på Restaurant Skovhus med spisning kl samt efterfølgende generalforsamling kl Der var fremmødt 54 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden 1. valg af dirigent 2. beretning om virksomheden det forløbne år 3. godkendelse af regnskab 4. forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indkomne forslag 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen 7. valg af formand 8. valg af bestyrelsesmedlemmer 9. valg af delegerede til landsråd samt suppleanter for disse 10. valg af delegerede til storkredsforsamlinger samt suppleanter for disse 11. valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse 12. politisk drøftelse 13. eventuelt Formanden; Otto B. Christiansen, bød velkommen og gik direkte over til dagsordenens pkt 1. valg af dirigent. Ad 1. Torben Rechendorff blev valgt til dirigent og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dirigenten oplyste, at man, af praktiske grunde, måtte omrokere punkterne på dagsordenen således at pkt. 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, blev flyttet til pkt. 12 efter den politiske drøftelse fra Christiansborg v/ justitsminister og nyudnævnt politisk leder af C-gruppen, Lars Barfoed. Dirigenten gav herefter ordet videre til vælgerforeningens formand. Ad 2. Formanden aflagde beretning om virksomheden det forløbne år (Se denne). Beretningen blev taget til efterretning med en enkelt beklagelse fra salen om de manglende arrangementer i året der var gået. Formanden tog kritikken til efterretning og fremlagde en oversigt over kommende arrangementer for De fastsatte datoer på arrangementerne kunne dog ændres. 6

7 Ad 3. Vælgerforeningens kasserer fremlagde regnskab for året der var gået (Se bilag) Ad 4 budget Budgettet for 2011 blev godkendt med en opfordring til bestyrelsen, at revurdere vælgerforeningens budget til indrykning af annoncer. Kontingent for 2011 blev foreslået og vedtaget uændret: Ægtepar kr. 600 Enkeltmedlemmer kr. 400 Pensionister kr. 250 Pensionistægtepar kr. 400 KU / studerende kr. 250 Kontingentet for KU blev foreslået nedsat, men formanden ønskede, at den nye bestyrelse drøftede forslaget inden beslutning. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Punktet flyttet til pkt. 12 Ad 7. Formanden, Otto B. Christiansen, blev genvalgt med akklamation. Ad 8. Formanden redegjorde for hvilke bestyrelsesmedlemmer der var på valg, hvilke der ikke var og hvem der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Herefter fremlagde han bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af den nye bestyrelse blev herved: Medlemmer Allan Olesen (ikke på valg) Rene Flatau (ikke på valg) Knud Düring (genvalgt) Henrik Muusfeldt (nyvalg) Eva Juul (nyvalg) Amalie Meyer(nyvalg) Thomas Ladefoged (nyvalg) Jesper Gade (nyvalg) Suppleanter Hanne Falkensteen Ole Rittermann 7

8 Ad 9. Det var på forrige generalforsamling besluttet, at delegerede og suppleanter valgt til landsråd ligeledes skulle være delegerede og suppleanter ved storkredsforsamlinger, hvorefter pkt. 9. og pkt.10. blev slået sammen. Inden valget foreslog Kirsten Nordahl Andersen sig selv som delegeret, men da der ikke var stillere kunne Kirsten Nordahl Andersen ikke vælges. Herefter blev valgt følgende: Delegerede Erling Rørdam René Flatau Knud Düring Mogens W. Pedersen Camilla Kann Fjeldsøe Anine Skov Thorkild Schrøder Supleanter: Hans-Henrik Meilsø-Schmidt Steffen Dahl Amalie Meyer ad 11. De eksisterende revisorer blev alle genvalgt som følger: Thorkild Schrøder Erik. B. Andersen Suppleanter: Per Balser Peter Müller ad 12. Lars Barfoed gav politisk orientering fra Christiansborg, hvorefter Morten Slotved efterfulgte med samme orientering fra året i Hørsholm. Ad. 13 Formanden for seniorrådet, Finn Rolf Jacobsen, takkede for det gode samarbejde med Hørsholm kommune og opfordrede alle til at komme med forslag og input til ham på ældreområdet. Desuden opfordrede Finn Rolf borgmesteren til at finde en god løsning for Rungsted Havn, idet han mente, at De konservative herved ville få en del medlemmer tilbage. 8

9 Ny i bestyrelse Sekretær Henrik Muusfeldt Født i Hørsholm 8. marts Gift med Annette siden april 1970, har en søn og en datter samt 3 børnebørn. Student fra Herlufsholm i juni I foråret 2006 pensioneret som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste (torpedobåde, inspektionsskib og korvetter, bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf) og 19 års stabstjeneste (Forsvarskommandoen, Grønlands Kommando og Søværnets Materielkommando samt 4 år i NATO hovedkvarter i Holland). 7 år blev anvendt på uddannelse og videregående uddannelser i ind- og udland, blandt mange 1 år på Naval Command College i Newport, Rhode Island og Defense Management Course, Monterey, Californien. Fast bopæl på Spættevej i Hørsholm siden Opstillet som C-kandidat ved kommunalvalget den 17. november 2009, men nåede ikke det nødvendige antal personlige stemmer til at blive valgt ind. Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996 (formand for Kirkeudvalget), formand i årene og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden 2003 (næstformand). Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. Genbeskikket i efteråret 2010 for yderligere en periode på 4 år. Medlem af Hørsholm Seniorråd siden januar 2008, genvalgt i efteråret 2010 nu for en periode på 4 år. Sekretær i rådet og medlem af Forretningsudvalget. Desuden medlem af Herlovianersamfundet (klasserepræsentant), Søe-Lieutenant-Selskabet Selskabet, Danske Tordenskiold Venner og Orlogsmuseets Venner og Marinehistorisk Selskab (næstformand) samt Dansk-Belgisk-Selskab. Endvidere medlem af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn og Hørsholm Senioridræt. Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 9

10 Ny start for Det Konservative Folkeparti Af politisk leder Lars Barfoed Det Konservative Folkeparti er klar til en ny start. Vi har mildest talt været igennem en turbulent periode, der sjældent er set magen i dansk politik. Nu er tiden kommet til, at de personlige sager træder i baggrunden, og vi igen taler om de konservative ideer og ønsker for samfundet. Foto: Helle Moos Nu begynder det hårde arbejde med at genskabe partiets troværdighed og vælgernes tillid. Vi skal have kampgejsten tilbage, vi skal have engageret vores dygtige folketingsgruppe og ikke mindst skal vi have involveret det hårdarbejdende bagland, som har stået last og brast med partiet i både medgang og modgang. Succeskriteriet må være at få løftet partiets tilslutning, genvalgt VK-regeringen og genskabt respekten om Det Konservative Folkeparti. "Den nye start for os konservative er begyndt" Vejen ud af krisen bliver en stærkere politikudvikling på baggrund af den klassiske konservatisme og med større vægt på de konservative værdier. Det Konservative Folkeparti er partiet for de ansvarlige og flittige borgere i Danmark, og vi konservative fører en politik, der styrker den enkeltes frihed og det personlige ansvar. Målet er personlig frihed i stærke fællesskaber. Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet, hvor vi målretter de offentlige ydelser og tilskud til dem, som har behov. Vi skal væk fra det nuværende afhængighedssamfund, hvor flertallet modtager ydelser fra det offentlige, og i stedet arbejde hen i mod et selvforsørgersamfund, hvor flertallet klarer sig selv, men hvor der til gengæld er bedre råd og mere overskud til at tage sig af de svageste. Når vi konservative har arbejdet for en afskaffelse af efterlønnen, så er det ikke alene, fordi det lukker et hul i statskassen. Det er selvfølgelig positivt i sig selv, for det bidrager til en ansvarlig økonomi i landet. Men vi ønsker også at afskaffe efterlønnen, fordi det er en konservativ værdi at klare sig selv, hvis man kan. Efterlønnen er nok det bedste eksempel på, at velfærdstankegangen er gået for vidt. Hvis folk vil nyde det privilegium at gå tidligt på pension, må de selv spare op til det. Det kan aldrig blive en opgave for samfundet. Det er en primær opgave for os konservative at sikre landet en ansvarlig samfundsøkonomi. Kun ved at sikre en holdbar og sund økonomi kan vi tage hånd om de svageste. Derfor skal vi modernisere den offentlige sektor, så vi får mere for pengene end i dag, og dermed råd til et godt uddannelsessystem, et effektivt politi og hjælp til dem, som har behov. Det må være muligt at effektivisere den offentlige sektor uden at øge skatterne eller låne sig til velfærd. 10

11 Taberne ved en uansvarlig økonomi med gældsætning af landet er den næste generation. Det bliver vores børn, som kommer til at sidde med regningen for overforbruget, og det vil vi konservative ikke være med til. For os er det en mærkesag, at vi ikke efterlader regningen i børneværelset. Vi vil derimod styrke båndene mellem generationerne, fordi vi tror på, at vi alle er en del af en sammenhæng og et fællesskab i evig udvikling. På længere sigt vil vi arbejde for, at skattetrykket sænkes i Danmark. Til at begynde med kan vi jo have som ambition at komme ned på det svenske niveau. Når det er muligt at sænke skatterne i Sverige, er det selvfølgelig også muligt i Danmark. Et lavere skattetryk er også en vej både til større personlig frihed og øget vækst, flere investeringer og større arbejdsudbud. Hvis Danmark fortsat skal være et velstående land, kræver det utvivlsomt en sænkning af skatterne, og en styrkelse af den private sektor. Virksomhederne skal have bedre vilkår, for det er deres indtjening, som giver os den velstand, der i sidste ende betaler for vores velfærdssamfund. Endelig skal værdipolitikken spille en langt større rolle end tilfældet er i dag. Konservative værdier er blandt andet en stram og fair retspolitik, der værner om borgernes tryghed, en stærk uddannelsespolitik, hvor faglighed og dannelse er de bærende elementer, samt en markant kulturpolitik, hvor alt ikke er ligegodt, men hvor vi tør stå ved, at noget er bedre og har større værdi end andet. Den konservative værdipolitik handler også om, at respekten for autoriteterne skal genskabes. Moderne konservativ politik er derfor et krav reformer af velfærdssamfundet Midt i en tid med enorme gensidige kulturpåvirkninger, der er så kraftige, at det rykker ved det bestående, er der brug for faste og gennemgående værdier, og for at definere vores egen kultur stærkere. Vi konservative vil forsvare vores værdier midt i forandringerne. Vi skal anerkende og turde stå fast på vores danske og kristne værdier. "Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet" Den nye start for os konservative er begyndt. Vi går den ansvarlige vej for Danmark og sikrer den personlige frihed i stærke fællesskaber. Sådan genskaber vi partiets troværdighed og vælgernes tillid til Det Konservative Folkeparti. Foto: Helle Moos 125 år Konservative - Hørsholm 11

12 Ja til rimelig udligning af Stefan Bojesen-Koefoed I 2010 betalte Hørsholms borgere omkring 400 millioner i udligning. Helt konkret ligger tallet på kr pr. borger Umiddelbart er vi Konservative tilhængere af en vis form for hjælp til de fattige kommuner, men det kan ikke være sådan, at de kommuner der betaler til gildet, står ringere end de kommuner der modtager. Det burde være sund fornuft, men det er desværre ikke tilfældet. Hvis vi tager en tilfældig nordjysk kommune som eksempel, i dette tilfælde Thisted, som har ca borgere, med ikke mindre end 14 haller, 4 svømmehaller og et budget der er 3 gange så stort som vores (selvom de ikke engang er dobbelt så store som os befolkningsmæssigt). Denne jyske kommune modtager omkring 800 millioner i udligning. Til sammenligning har vi her i Hørsholm to idrætshaller og en svømmehal. For bare få procent af udligningsordningen, kunne vi opføre flotte haller men i stedet skal pengene altså betales til nødlidende kommuner som den nordjyske med 14 haller, 4 svømmehaller, og et astronomisk stort kommunalt budget set i forhold til befolkning. Vi kan simpelthen ikke acceptere det! Derfor opfordrer jeg alle til hver gang emnet bliver nævnt, at give eksempler som ovenstående, så urimeligheden går op for folk. Kun med varigt pres, læserbreve, debatindlæg osv., kan vi tvinge MF erne og befolkningen til at tage stilling og ændre denne urimelige ordning. Vi siger ja til rimelig udligning, men nej til en urimelig! De bedste hilsner, Stefan og den øvrige C-gruppe Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 125 år Konservative - Hørsholm 12

13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul Eva Juul, 54 år, gift med Bernd fra Tyskland, der er sømand. 2 voksne børn, Laura 23 læser musikvidenskab på KU og Bjørn 19 går i 3.g på Allerød Gymnasium Student fra Rungsted Gymnasium, derefter Handelshøjskolen i København. Uddannet Radiotelefonist og Kapsejladsdommer i Dansk Sejlunion Arbejder hos Egmont i koncern økonomi & jura. Fritid: Sejlads, bagning og madlavning Tidligere tillidshverv: Juniorudvalget i Rungsted Kyst Sejlklub fra ca Kapsejladsudvalget do fra ca Formand for bestyrelsen i den selvejende institution Usserødhave fra ca (måske længere, kan ikke huske det) Gruppeleder i Bent Byg gruppe, Hørsholm (Det Danske Spejderkorps) fra ca Medarbejdervalgt repræsentant i samarbejdsudvalget hos Oticon ca fra Medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant i Egmont fra år Konservative - Hørsholm 13

14 Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: IDÉ - DESIGN - LAYOUT Vi løser alt fra design til færdigt layoutmateriale klar til tryk AMBOGRAFIK

15 TAK af Hanne Falkensteen Mandag den 13. december afholdt vi det traditionelle jule bankospil i den konservative vælgerforening. Det blev en rigtig hyggelig aften, både med god mad arrangeret af Per Balser, en god indføring i kommunens aktuelle situation ved borgmesteren, samt mange glade gæster, der hver havde mindst 1 gave med, der blev brugt som præmie til det amerikanske lotteri. Prikken over i et var naturligvis bankospillet, hvor vi havde fået rigtig mange dejlige præmier fra lokale forretningsdrivende. Aftenens overskud blev på 811 kr. Vi skylder følgende en stor tak: SuperBest v/ Købmand Dalgaard Kongevejscentret 6 Frisør Lissi Badenholt Gl.Hovedgade 10 B B Hair studie v/ Bente Hvedehave Gl. Hovedgade 10 B Hørsholm Fodklinik Gl. Hovedgade 10 B Boutique Bonica Din Tøjmand Victor Gl.Hovedgade 10 A Hovedgaden 10 Restaurant Skovhus Linnea Stumpedyssevej 4 Hovedgaden 10 Frisk Is Cafè M Hovedgaden 49 Hovedgaden 49 Kringlebageren Matas Hørsholm Midtpunkt 84 Hørsholm Midtpunkt 64 Bog&idè Hørsholm Restaurant Trekosten Hovedgaden 55 C Nivå Strandpark 29 Akupunkturklinikken v/ Charlotte Kuszon Kettingevej 26 a 15

16 Kalender marts - mandag kl. 18:00-19:30 Debatmøde med Rasmus Jarlov 10. marts - torsdag kl. 19:30 Storkreds generalforsamling. Regionsgården 12. marts - lørdag kl. 10:00 Ekstraordinært Landsrådsmøde. Bella Centeret 16. april - lørdag kl. 10:00-14:00 Gågade-arrangement på "apotekertorvet" 5. juni - søndag kl. 13:00 Grundlovsmøde ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 28. august - lørdag, Sejltur til Esrum Kloster, hvor der vil være guidet tur med frokost ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 30. september - fredag, Dagligstuemøde - Emne: Miljø og erhverv ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 5. oktober - onsdag, Mød din kommunalpolitiker. Debatmøde på Rådhuset ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 15. november - tirsdag, Dagligstuemøde - Emne: Børn og skole ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 6. december - tirsdag, Det årlige Bankospil ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 17. december - lørdag, Gløgg i Gågaden ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 16

17 C-NYT - HØRSHOLM - nr Debatmøde med kommunalordfører Rasmus Jarlov Den 7 marts kl. 18:00 Dagligstuemøde med den konservative kommunalordfører Rasmus Jarlov i Birkerød. Debatmøde er et sammenarbejde med Rudersdal vælgerforening. Det forgår i Birkerød nærmere bestemt d. 7 marts kl. 18:00 til 19:30, Topstykket 26 i Birkerød, hvilket er badmintonsklubbens lokaler. Alle er velkommen Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog 17

18 C-NYT - HØRSHOLM - nr Mød repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og fra vælgerforeningens bestyrelse Gågade-arrangement på "apotekertorvet" den 16 april fra kl. 10:00 18

19 Invitation til historisk rundtur i Hørsholm Slotspark I Chr. den 7 s, livlægen Struensees og dronning Caroline Mathildes fodspor Cand.polit. Christian Barnholdt Alle medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm inviteres hermed til rundtur i Hørsholm Slotspark: Søndag den 15. maj 2011 fra kl til cirka 16. I sommeren 1771 udspillede der sig ét af Danmarkshistoriens største dramaer på det fantastiske Hirschholm Slot, Nordens Versailles. Tyskeren Struensee, der var livlæge for den enevældige og sindssyge Christian den 7, fik enerådende magt over både kongen og lovgivningen. Han udstedte på få måneder flere tusinde progressive dekreter og love, deriblandt afskaffelse af censuren, oprettelse af jordemodervæsenet og åbningen af Rosenborg Have, inden han blev arresteret, dødsdømt og henrettet i Samtidig var Struensee elsker til den kun 20-årige dronning Caroline Mathilde, der fødte deres datter, prinsesse Louise Augusta, her på slottet i juli Turen begynder kl med besøg på Hørsholm Egns Museum med dets modeller af flere af de slotte, der har ligget her helt fra det 12 årh. og med mindestuer om Struensee, Caroline Mathilde og Chr. 7. Derefter rundtur i den kæmpestore slotspark med slotssø og springdam og forbi de flotte stald-bygninger og embedsboliger fra Frederik den IV s tid, nu bl.a. Jagt- og Skovbrugsmuseum mm. Derefter går vi ad Hørsholms gamle hovedgade, med de første huse i købstaden Hirschholm og slutter i håndværktøjsmuseet ved Hørsholm Mølle, hvor der er en kæmpestor og utrolig flot model af Nordens Versailles, og en imponerende historisk udstilling af værktøj fra 30 forskellige håndværk. Turen er gratis, men er kun for medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm med max én ledsager. Start: På pladsen foran egnsmuseet kl den 15 maj. Tilmelding til turlederen: Cand.polit. Christian Barnholdt Anemonevej 4, Hørsholm Telefon

20 Næste nummer af C-NYT udkommer d. 1 juni Deadline for artikler, indlæg og annoncer er d. 14 maj 2011 HUSK!! SEND OS DIN ADRESSE Hjemmeside:

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ

Referat fra repræsentantskabsmødet. Mandag den 30. marts 2015. Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra repræsentantskabsmødet Mandag den 30. marts 2015 Mødested: Fjordgården, Fjordvej 15, 8930 Randers NØ Referat repræsentantskabsmødemøde A/B Andelsbo 30.03.2015 Side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere