Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11"

Transkript

1 C-NYT - HØRSHOLM - nr år Konservative - Hørsholm i 2011 Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister Lars Barfoed Læs mere side 10 og 11 Foto: Helle Moos

2 Formand Otto B. Christiansen Enghave Rungsted Kyst Tlf Næstformand og Kasserer Allan Olesen Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Sekretær Henrik Muusfeldt Spættevej Hørsholm Tlf René Flatau Linstowsvej Rungsted Kyst Tlf Jesper Gade Valdemarsvej Rungsted Kyst Tlf Redaktør & Webmaster Knud Düring Stampevej Hørsholm Tlf Thomas Ladefoged Hestehaven Hørsholm Tlf Eva Juul Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Amalie Meyer Sdr. Jagtvej 20, st. tv Hørsholm Tlf Suppleanter Hanne Falkensteen Alsvej Hørsholm Ole Rittermann Alsvej Hørsholm

3 side 3 og 4 Indhold og leder Indhold side 6,7 og 8 Referat fra generalforsamlingen side 9 Ny Sekretær i bestyrelsen side 10 og 11 Vores nye politiske leder Lars Barfoed side 12 Stefan Bojesen-Koefoed fra kommunalbestyrelsen har ordet side 13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul side 15 Hanne Falkensteen siger TAK side 16 Kalender side 17 Debatmøde med Rasmus Jarlov side 18 Gågade-arrangement den 16/4 side 19 Historisk tur med Christian Barnholdt Knud Düring Redaktion Otto B. Christiansen kontakt: Send også en mail til denne adresse, hvis du vil være med på vores Cblok Årsberetning Formand: Otto B. Christiansen 2010 har været et begivenhedsrigt år for os konservative. Kritikken af Lene Espersen var voldsom efter hendes afbud til Arctic Meeting. At sende en stedfortræder til dette møde, var ikke godt nok at dømme på de utallige skriverier. Kritikken omfattede heldigvis ikke den substitut, der rejste i stedet, som da også synes, at han var en ganske god erstatning det var nemlig Lars Barfoed. Problemet blev i løbet af året ikke mindre af, at Lene Espersen blev fanget i en umulig situation, hvis hun passede sit arbejde som udenrigsminister, ja så var det svært for nu ikke at sige umuligt også at passe sit job som partileder. Samtidig raslede partiet ned i meningsmålingerne og der blev brug for at få en ny leder, der kunne styre partiet. Lene Espersen blev som udenrigsminister og gør et godt job der og der står respekt om hendes værdige afgang som partiformand. På denne måde fik vi det bedste både ude og hjemme. Jeg er sikker på, at Lars Barfoed vil vise sig at være en god leder for de Konservative. Flere mennesker har været skeptiske: Lars Barfoed, kan han sælge billetter? Til det kan jeg kun sige at de Konservative har de sidste 25 år haft det bedst, når vores leder har været undervurderet tænk bare på Poul Schlüter eller Bendt Bendtsen parfumesælgeren og landbetjenten. Der var ikke mange der regnede dem for noget, da de startede. Måske er de Konservative simpelthen bedste tjent med ledere, der får jobbet gjort uden de store armbevægelser. Lars Barfoed er endda så heldig at han med det samme får tre presserende problemer på bordet: Elendige meningsmålinger, et folketingsvalg og Henriette Kjær. Der er nok at tage fat på for en rask mand. Men med det netværk Lars Barfoed har omkring sig, skal det nok gå. Han er for eksempel velkommen til at låne det valgprogram, der førte til den Konservative valgsejr i Hørsholm i På det lokale plan er vi begunstiget med en engageret borgmester, 3

4 som gør et fantastisk godt job og en harmonisk C-gruppe i kommunalbestyrelsen. Det var et politisk mesterværk og lidt af en manddomsprøve at få alle partierne med i det kommunale budget. Det var ikke nogen sjov opgave, men det skulle bare gøres. Her viser Hørsholm sig voksen til at tage et tungt ansvar. Besparelser i det omfang gør ondt, også på steder vi ikke bryder os om, men man må nu engang spare op for at kunne bruge og vi håber da, at fremtiden ser lidt lysere ud efter denne hestekur. Der er endnu en stor sten i skoen, som deler vandene og det er vores havn. Fondsløsningen faldt i kommunalbestyrelsen og det har både før og efter givet anledning til en del debat for hvad skal der nu ske med havnen. Der er udsendt invitationer til en række samtaler om havnen, som vidner om en vilje til at lytte til alle de involverede parter. Og mange ser sikkert frem til, at denne uendelige historie får en værdig afslutning. Kernen i løsningen er dog, at havnen tilhører alle Hørsholms borgere. Derfor skal den endelige råderet over havnen ligge i kommunalbestyrelsen, som er demokratisk valgt af Hørsholms borgere. Vælgerforeningen har fået et godt samarbejde med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og de deltager på skift i vores bestyrelsesmøde, hvor de orientere om, hvad der sker i kommunalbestyrelsen. Til gengæld deltager bestyrelsen i gruppemøderne på Rådhuset, så der er en god udveksling af informationer. I vælgerforeningens bestyrelse har 2010 budt på flere forandringer. Der er kommet en ny formand og flere nye medlemmer. Arbejdet har nok været mere omfattende end formanden havde regnet med, selvom Marianne havde advaret ham. Derfor har vi heller ikke fået afviklet så mange arrangementer, som vi kunne ønske. Desuden er flere arrangementer blevet aflyst på grund af for lav tilslutning. Det har gode mennesker rådet bod på ved at nedsætte sig som arrangementsudvalg og det ser rigtigt lovende ud for Tak til Per Balser, Erling Rørdam og Mogens Pedersen. Og tak til Hanne Falkensteen for en velbesøgt julebingo. Arrangementer i 2011 vil blive annonceret i C-Nyt og på vores netside, men vi vil i stigende grad også sende meddelelser via og derfor er det meget vigtigt, at vi har din . Vi har lagt blanketter ud, hvor du kan skrive din og du er også meget velkommen til at skrive den til os. Vi tror, at bedre kontakt til vore medlemmer end de 4 årlige udgivelser af C-nyt og netsiden, vil mindske frafaldet og føre til flere medlemmer end de 240 vi er i dag. Når stemmer konservativt i Hørsholm, så skal vi have flere medlemmer. Og det er faktisk ikke så svært, min personlige jagt har givet 5 nye medlemmer i 2010 det er bare at spørge. Det ville betyde meget for vores økonomi, hvis man hver især kunne skaffe blot 1 nyt medlem. Til slut en tak til mine bestyrelseskollegaer, som har vist stor overbærenhed med mine mange indfald, jeg håber på at få endnu et år på formandsposten med forsamlingens velsignelse og håber ligeledes på, at den vil bifalde sammensætningen af en ny bestyrelse. Vi går et spændende år i møde. Tak for ordet. 4

5 Vi tilbyder: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN K L A MER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tl f.: internet:

6 Den konservative vælgerforening i Hørsholm Kommune Generalforsamling den 25. januar 2011 Generalforsamlingen blev afholdt på Restaurant Skovhus med spisning kl samt efterfølgende generalforsamling kl Der var fremmødt 54 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden 1. valg af dirigent 2. beretning om virksomheden det forløbne år 3. godkendelse af regnskab 4. forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indkomne forslag 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen 7. valg af formand 8. valg af bestyrelsesmedlemmer 9. valg af delegerede til landsråd samt suppleanter for disse 10. valg af delegerede til storkredsforsamlinger samt suppleanter for disse 11. valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse 12. politisk drøftelse 13. eventuelt Formanden; Otto B. Christiansen, bød velkommen og gik direkte over til dagsordenens pkt 1. valg af dirigent. Ad 1. Torben Rechendorff blev valgt til dirigent og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dirigenten oplyste, at man, af praktiske grunde, måtte omrokere punkterne på dagsordenen således at pkt. 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, blev flyttet til pkt. 12 efter den politiske drøftelse fra Christiansborg v/ justitsminister og nyudnævnt politisk leder af C-gruppen, Lars Barfoed. Dirigenten gav herefter ordet videre til vælgerforeningens formand. Ad 2. Formanden aflagde beretning om virksomheden det forløbne år (Se denne). Beretningen blev taget til efterretning med en enkelt beklagelse fra salen om de manglende arrangementer i året der var gået. Formanden tog kritikken til efterretning og fremlagde en oversigt over kommende arrangementer for De fastsatte datoer på arrangementerne kunne dog ændres. 6

7 Ad 3. Vælgerforeningens kasserer fremlagde regnskab for året der var gået (Se bilag) Ad 4 budget Budgettet for 2011 blev godkendt med en opfordring til bestyrelsen, at revurdere vælgerforeningens budget til indrykning af annoncer. Kontingent for 2011 blev foreslået og vedtaget uændret: Ægtepar kr. 600 Enkeltmedlemmer kr. 400 Pensionister kr. 250 Pensionistægtepar kr. 400 KU / studerende kr. 250 Kontingentet for KU blev foreslået nedsat, men formanden ønskede, at den nye bestyrelse drøftede forslaget inden beslutning. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Punktet flyttet til pkt. 12 Ad 7. Formanden, Otto B. Christiansen, blev genvalgt med akklamation. Ad 8. Formanden redegjorde for hvilke bestyrelsesmedlemmer der var på valg, hvilke der ikke var og hvem der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Herefter fremlagde han bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af den nye bestyrelse blev herved: Medlemmer Allan Olesen (ikke på valg) Rene Flatau (ikke på valg) Knud Düring (genvalgt) Henrik Muusfeldt (nyvalg) Eva Juul (nyvalg) Amalie Meyer(nyvalg) Thomas Ladefoged (nyvalg) Jesper Gade (nyvalg) Suppleanter Hanne Falkensteen Ole Rittermann 7

8 Ad 9. Det var på forrige generalforsamling besluttet, at delegerede og suppleanter valgt til landsråd ligeledes skulle være delegerede og suppleanter ved storkredsforsamlinger, hvorefter pkt. 9. og pkt.10. blev slået sammen. Inden valget foreslog Kirsten Nordahl Andersen sig selv som delegeret, men da der ikke var stillere kunne Kirsten Nordahl Andersen ikke vælges. Herefter blev valgt følgende: Delegerede Erling Rørdam René Flatau Knud Düring Mogens W. Pedersen Camilla Kann Fjeldsøe Anine Skov Thorkild Schrøder Supleanter: Hans-Henrik Meilsø-Schmidt Steffen Dahl Amalie Meyer ad 11. De eksisterende revisorer blev alle genvalgt som følger: Thorkild Schrøder Erik. B. Andersen Suppleanter: Per Balser Peter Müller ad 12. Lars Barfoed gav politisk orientering fra Christiansborg, hvorefter Morten Slotved efterfulgte med samme orientering fra året i Hørsholm. Ad. 13 Formanden for seniorrådet, Finn Rolf Jacobsen, takkede for det gode samarbejde med Hørsholm kommune og opfordrede alle til at komme med forslag og input til ham på ældreområdet. Desuden opfordrede Finn Rolf borgmesteren til at finde en god løsning for Rungsted Havn, idet han mente, at De konservative herved ville få en del medlemmer tilbage. 8

9 Ny i bestyrelse Sekretær Henrik Muusfeldt Født i Hørsholm 8. marts Gift med Annette siden april 1970, har en søn og en datter samt 3 børnebørn. Student fra Herlufsholm i juni I foråret 2006 pensioneret som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste (torpedobåde, inspektionsskib og korvetter, bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf) og 19 års stabstjeneste (Forsvarskommandoen, Grønlands Kommando og Søværnets Materielkommando samt 4 år i NATO hovedkvarter i Holland). 7 år blev anvendt på uddannelse og videregående uddannelser i ind- og udland, blandt mange 1 år på Naval Command College i Newport, Rhode Island og Defense Management Course, Monterey, Californien. Fast bopæl på Spættevej i Hørsholm siden Opstillet som C-kandidat ved kommunalvalget den 17. november 2009, men nåede ikke det nødvendige antal personlige stemmer til at blive valgt ind. Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996 (formand for Kirkeudvalget), formand i årene og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden 2003 (næstformand). Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. Genbeskikket i efteråret 2010 for yderligere en periode på 4 år. Medlem af Hørsholm Seniorråd siden januar 2008, genvalgt i efteråret 2010 nu for en periode på 4 år. Sekretær i rådet og medlem af Forretningsudvalget. Desuden medlem af Herlovianersamfundet (klasserepræsentant), Søe-Lieutenant-Selskabet Selskabet, Danske Tordenskiold Venner og Orlogsmuseets Venner og Marinehistorisk Selskab (næstformand) samt Dansk-Belgisk-Selskab. Endvidere medlem af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn og Hørsholm Senioridræt. Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 9

10 Ny start for Det Konservative Folkeparti Af politisk leder Lars Barfoed Det Konservative Folkeparti er klar til en ny start. Vi har mildest talt været igennem en turbulent periode, der sjældent er set magen i dansk politik. Nu er tiden kommet til, at de personlige sager træder i baggrunden, og vi igen taler om de konservative ideer og ønsker for samfundet. Foto: Helle Moos Nu begynder det hårde arbejde med at genskabe partiets troværdighed og vælgernes tillid. Vi skal have kampgejsten tilbage, vi skal have engageret vores dygtige folketingsgruppe og ikke mindst skal vi have involveret det hårdarbejdende bagland, som har stået last og brast med partiet i både medgang og modgang. Succeskriteriet må være at få løftet partiets tilslutning, genvalgt VK-regeringen og genskabt respekten om Det Konservative Folkeparti. "Den nye start for os konservative er begyndt" Vejen ud af krisen bliver en stærkere politikudvikling på baggrund af den klassiske konservatisme og med større vægt på de konservative værdier. Det Konservative Folkeparti er partiet for de ansvarlige og flittige borgere i Danmark, og vi konservative fører en politik, der styrker den enkeltes frihed og det personlige ansvar. Målet er personlig frihed i stærke fællesskaber. Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet, hvor vi målretter de offentlige ydelser og tilskud til dem, som har behov. Vi skal væk fra det nuværende afhængighedssamfund, hvor flertallet modtager ydelser fra det offentlige, og i stedet arbejde hen i mod et selvforsørgersamfund, hvor flertallet klarer sig selv, men hvor der til gengæld er bedre råd og mere overskud til at tage sig af de svageste. Når vi konservative har arbejdet for en afskaffelse af efterlønnen, så er det ikke alene, fordi det lukker et hul i statskassen. Det er selvfølgelig positivt i sig selv, for det bidrager til en ansvarlig økonomi i landet. Men vi ønsker også at afskaffe efterlønnen, fordi det er en konservativ værdi at klare sig selv, hvis man kan. Efterlønnen er nok det bedste eksempel på, at velfærdstankegangen er gået for vidt. Hvis folk vil nyde det privilegium at gå tidligt på pension, må de selv spare op til det. Det kan aldrig blive en opgave for samfundet. Det er en primær opgave for os konservative at sikre landet en ansvarlig samfundsøkonomi. Kun ved at sikre en holdbar og sund økonomi kan vi tage hånd om de svageste. Derfor skal vi modernisere den offentlige sektor, så vi får mere for pengene end i dag, og dermed råd til et godt uddannelsessystem, et effektivt politi og hjælp til dem, som har behov. Det må være muligt at effektivisere den offentlige sektor uden at øge skatterne eller låne sig til velfærd. 10

11 Taberne ved en uansvarlig økonomi med gældsætning af landet er den næste generation. Det bliver vores børn, som kommer til at sidde med regningen for overforbruget, og det vil vi konservative ikke være med til. For os er det en mærkesag, at vi ikke efterlader regningen i børneværelset. Vi vil derimod styrke båndene mellem generationerne, fordi vi tror på, at vi alle er en del af en sammenhæng og et fællesskab i evig udvikling. På længere sigt vil vi arbejde for, at skattetrykket sænkes i Danmark. Til at begynde med kan vi jo have som ambition at komme ned på det svenske niveau. Når det er muligt at sænke skatterne i Sverige, er det selvfølgelig også muligt i Danmark. Et lavere skattetryk er også en vej både til større personlig frihed og øget vækst, flere investeringer og større arbejdsudbud. Hvis Danmark fortsat skal være et velstående land, kræver det utvivlsomt en sænkning af skatterne, og en styrkelse af den private sektor. Virksomhederne skal have bedre vilkår, for det er deres indtjening, som giver os den velstand, der i sidste ende betaler for vores velfærdssamfund. Endelig skal værdipolitikken spille en langt større rolle end tilfældet er i dag. Konservative værdier er blandt andet en stram og fair retspolitik, der værner om borgernes tryghed, en stærk uddannelsespolitik, hvor faglighed og dannelse er de bærende elementer, samt en markant kulturpolitik, hvor alt ikke er ligegodt, men hvor vi tør stå ved, at noget er bedre og har større værdi end andet. Den konservative værdipolitik handler også om, at respekten for autoriteterne skal genskabes. Moderne konservativ politik er derfor et krav reformer af velfærdssamfundet Midt i en tid med enorme gensidige kulturpåvirkninger, der er så kraftige, at det rykker ved det bestående, er der brug for faste og gennemgående værdier, og for at definere vores egen kultur stærkere. Vi konservative vil forsvare vores værdier midt i forandringerne. Vi skal anerkende og turde stå fast på vores danske og kristne værdier. "Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet" Den nye start for os konservative er begyndt. Vi går den ansvarlige vej for Danmark og sikrer den personlige frihed i stærke fællesskaber. Sådan genskaber vi partiets troværdighed og vælgernes tillid til Det Konservative Folkeparti. Foto: Helle Moos 125 år Konservative - Hørsholm 11

12 Ja til rimelig udligning af Stefan Bojesen-Koefoed I 2010 betalte Hørsholms borgere omkring 400 millioner i udligning. Helt konkret ligger tallet på kr pr. borger Umiddelbart er vi Konservative tilhængere af en vis form for hjælp til de fattige kommuner, men det kan ikke være sådan, at de kommuner der betaler til gildet, står ringere end de kommuner der modtager. Det burde være sund fornuft, men det er desværre ikke tilfældet. Hvis vi tager en tilfældig nordjysk kommune som eksempel, i dette tilfælde Thisted, som har ca borgere, med ikke mindre end 14 haller, 4 svømmehaller og et budget der er 3 gange så stort som vores (selvom de ikke engang er dobbelt så store som os befolkningsmæssigt). Denne jyske kommune modtager omkring 800 millioner i udligning. Til sammenligning har vi her i Hørsholm to idrætshaller og en svømmehal. For bare få procent af udligningsordningen, kunne vi opføre flotte haller men i stedet skal pengene altså betales til nødlidende kommuner som den nordjyske med 14 haller, 4 svømmehaller, og et astronomisk stort kommunalt budget set i forhold til befolkning. Vi kan simpelthen ikke acceptere det! Derfor opfordrer jeg alle til hver gang emnet bliver nævnt, at give eksempler som ovenstående, så urimeligheden går op for folk. Kun med varigt pres, læserbreve, debatindlæg osv., kan vi tvinge MF erne og befolkningen til at tage stilling og ændre denne urimelige ordning. Vi siger ja til rimelig udligning, men nej til en urimelig! De bedste hilsner, Stefan og den øvrige C-gruppe Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 125 år Konservative - Hørsholm 12

13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul Eva Juul, 54 år, gift med Bernd fra Tyskland, der er sømand. 2 voksne børn, Laura 23 læser musikvidenskab på KU og Bjørn 19 går i 3.g på Allerød Gymnasium Student fra Rungsted Gymnasium, derefter Handelshøjskolen i København. Uddannet Radiotelefonist og Kapsejladsdommer i Dansk Sejlunion Arbejder hos Egmont i koncern økonomi & jura. Fritid: Sejlads, bagning og madlavning Tidligere tillidshverv: Juniorudvalget i Rungsted Kyst Sejlklub fra ca Kapsejladsudvalget do fra ca Formand for bestyrelsen i den selvejende institution Usserødhave fra ca (måske længere, kan ikke huske det) Gruppeleder i Bent Byg gruppe, Hørsholm (Det Danske Spejderkorps) fra ca Medarbejdervalgt repræsentant i samarbejdsudvalget hos Oticon ca fra Medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant i Egmont fra år Konservative - Hørsholm 13

14 Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: IDÉ - DESIGN - LAYOUT Vi løser alt fra design til færdigt layoutmateriale klar til tryk AMBOGRAFIK

15 TAK af Hanne Falkensteen Mandag den 13. december afholdt vi det traditionelle jule bankospil i den konservative vælgerforening. Det blev en rigtig hyggelig aften, både med god mad arrangeret af Per Balser, en god indføring i kommunens aktuelle situation ved borgmesteren, samt mange glade gæster, der hver havde mindst 1 gave med, der blev brugt som præmie til det amerikanske lotteri. Prikken over i et var naturligvis bankospillet, hvor vi havde fået rigtig mange dejlige præmier fra lokale forretningsdrivende. Aftenens overskud blev på 811 kr. Vi skylder følgende en stor tak: SuperBest v/ Købmand Dalgaard Kongevejscentret 6 Frisør Lissi Badenholt Gl.Hovedgade 10 B B Hair studie v/ Bente Hvedehave Gl. Hovedgade 10 B Hørsholm Fodklinik Gl. Hovedgade 10 B Boutique Bonica Din Tøjmand Victor Gl.Hovedgade 10 A Hovedgaden 10 Restaurant Skovhus Linnea Stumpedyssevej 4 Hovedgaden 10 Frisk Is Cafè M Hovedgaden 49 Hovedgaden 49 Kringlebageren Matas Hørsholm Midtpunkt 84 Hørsholm Midtpunkt 64 Bog&idè Hørsholm Restaurant Trekosten Hovedgaden 55 C Nivå Strandpark 29 Akupunkturklinikken v/ Charlotte Kuszon Kettingevej 26 a 15

16 Kalender marts - mandag kl. 18:00-19:30 Debatmøde med Rasmus Jarlov 10. marts - torsdag kl. 19:30 Storkreds generalforsamling. Regionsgården 12. marts - lørdag kl. 10:00 Ekstraordinært Landsrådsmøde. Bella Centeret 16. april - lørdag kl. 10:00-14:00 Gågade-arrangement på "apotekertorvet" 5. juni - søndag kl. 13:00 Grundlovsmøde ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 28. august - lørdag, Sejltur til Esrum Kloster, hvor der vil være guidet tur med frokost ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 30. september - fredag, Dagligstuemøde - Emne: Miljø og erhverv ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 5. oktober - onsdag, Mød din kommunalpolitiker. Debatmøde på Rådhuset ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 15. november - tirsdag, Dagligstuemøde - Emne: Børn og skole ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 6. december - tirsdag, Det årlige Bankospil ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 17. december - lørdag, Gløgg i Gågaden ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 16

17 C-NYT - HØRSHOLM - nr Debatmøde med kommunalordfører Rasmus Jarlov Den 7 marts kl. 18:00 Dagligstuemøde med den konservative kommunalordfører Rasmus Jarlov i Birkerød. Debatmøde er et sammenarbejde med Rudersdal vælgerforening. Det forgår i Birkerød nærmere bestemt d. 7 marts kl. 18:00 til 19:30, Topstykket 26 i Birkerød, hvilket er badmintonsklubbens lokaler. Alle er velkommen Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog 17

18 C-NYT - HØRSHOLM - nr Mød repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og fra vælgerforeningens bestyrelse Gågade-arrangement på "apotekertorvet" den 16 april fra kl. 10:00 18

19 Invitation til historisk rundtur i Hørsholm Slotspark I Chr. den 7 s, livlægen Struensees og dronning Caroline Mathildes fodspor Cand.polit. Christian Barnholdt Alle medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm inviteres hermed til rundtur i Hørsholm Slotspark: Søndag den 15. maj 2011 fra kl til cirka 16. I sommeren 1771 udspillede der sig ét af Danmarkshistoriens største dramaer på det fantastiske Hirschholm Slot, Nordens Versailles. Tyskeren Struensee, der var livlæge for den enevældige og sindssyge Christian den 7, fik enerådende magt over både kongen og lovgivningen. Han udstedte på få måneder flere tusinde progressive dekreter og love, deriblandt afskaffelse af censuren, oprettelse af jordemodervæsenet og åbningen af Rosenborg Have, inden han blev arresteret, dødsdømt og henrettet i Samtidig var Struensee elsker til den kun 20-årige dronning Caroline Mathilde, der fødte deres datter, prinsesse Louise Augusta, her på slottet i juli Turen begynder kl med besøg på Hørsholm Egns Museum med dets modeller af flere af de slotte, der har ligget her helt fra det 12 årh. og med mindestuer om Struensee, Caroline Mathilde og Chr. 7. Derefter rundtur i den kæmpestore slotspark med slotssø og springdam og forbi de flotte stald-bygninger og embedsboliger fra Frederik den IV s tid, nu bl.a. Jagt- og Skovbrugsmuseum mm. Derefter går vi ad Hørsholms gamle hovedgade, med de første huse i købstaden Hirschholm og slutter i håndværktøjsmuseet ved Hørsholm Mølle, hvor der er en kæmpestor og utrolig flot model af Nordens Versailles, og en imponerende historisk udstilling af værktøj fra 30 forskellige håndværk. Turen er gratis, men er kun for medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm med max én ledsager. Start: På pladsen foran egnsmuseet kl den 15 maj. Tilmelding til turlederen: Cand.polit. Christian Barnholdt Anemonevej 4, Hørsholm Telefon

20 Næste nummer af C-NYT udkommer d. 1 juni Deadline for artikler, indlæg og annoncer er d. 14 maj 2011 HUSK!! SEND OS DIN ADRESSE Hjemmeside:

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Formanden Tomas Dyrbye bød velkommen.

Formanden Tomas Dyrbye bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt torsdag den 26. januar 2017 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm

Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Torsdag den 28 januar 2016 kl. 19:30 i Restaurant Skovhus - Stumpedyssevej 4-2970 Hørsholm Der vil være mulighed for at tilmelde sig til spisning kl. 18:00. Pris kr. 185,-. Menuen består af: Boeuf Sauté

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10

Referat af. Ordinær generalforsamling i. Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 Referat af Ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening søndag d. 1. juni 2014 kl. 10 I Idrætshuset, Tisvilde Bygade 35, 3220 Tisvildeleje. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede grundejere til

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere