Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Barfoed. 125 år Konservative - Hørsholm i 2011. Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister. Læs mere side 10 og 11"

Transkript

1 C-NYT - HØRSHOLM - nr år Konservative - Hørsholm i 2011 Vores nye politiske leder Vice Statsminister og Justitsminister Lars Barfoed Læs mere side 10 og 11 Foto: Helle Moos

2 Formand Otto B. Christiansen Enghave Rungsted Kyst Tlf Næstformand og Kasserer Allan Olesen Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Sekretær Henrik Muusfeldt Spættevej Hørsholm Tlf René Flatau Linstowsvej Rungsted Kyst Tlf Jesper Gade Valdemarsvej Rungsted Kyst Tlf Redaktør & Webmaster Knud Düring Stampevej Hørsholm Tlf Thomas Ladefoged Hestehaven Hørsholm Tlf Eva Juul Ørbækgårds Allé Hørsholm Tlf Amalie Meyer Sdr. Jagtvej 20, st. tv Hørsholm Tlf Suppleanter Hanne Falkensteen Alsvej Hørsholm Ole Rittermann Alsvej Hørsholm

3 side 3 og 4 Indhold og leder Indhold side 6,7 og 8 Referat fra generalforsamlingen side 9 Ny Sekretær i bestyrelsen side 10 og 11 Vores nye politiske leder Lars Barfoed side 12 Stefan Bojesen-Koefoed fra kommunalbestyrelsen har ordet side 13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul side 15 Hanne Falkensteen siger TAK side 16 Kalender side 17 Debatmøde med Rasmus Jarlov side 18 Gågade-arrangement den 16/4 side 19 Historisk tur med Christian Barnholdt Knud Düring Redaktion Otto B. Christiansen kontakt: Send også en mail til denne adresse, hvis du vil være med på vores Cblok Årsberetning Formand: Otto B. Christiansen 2010 har været et begivenhedsrigt år for os konservative. Kritikken af Lene Espersen var voldsom efter hendes afbud til Arctic Meeting. At sende en stedfortræder til dette møde, var ikke godt nok at dømme på de utallige skriverier. Kritikken omfattede heldigvis ikke den substitut, der rejste i stedet, som da også synes, at han var en ganske god erstatning det var nemlig Lars Barfoed. Problemet blev i løbet af året ikke mindre af, at Lene Espersen blev fanget i en umulig situation, hvis hun passede sit arbejde som udenrigsminister, ja så var det svært for nu ikke at sige umuligt også at passe sit job som partileder. Samtidig raslede partiet ned i meningsmålingerne og der blev brug for at få en ny leder, der kunne styre partiet. Lene Espersen blev som udenrigsminister og gør et godt job der og der står respekt om hendes værdige afgang som partiformand. På denne måde fik vi det bedste både ude og hjemme. Jeg er sikker på, at Lars Barfoed vil vise sig at være en god leder for de Konservative. Flere mennesker har været skeptiske: Lars Barfoed, kan han sælge billetter? Til det kan jeg kun sige at de Konservative har de sidste 25 år haft det bedst, når vores leder har været undervurderet tænk bare på Poul Schlüter eller Bendt Bendtsen parfumesælgeren og landbetjenten. Der var ikke mange der regnede dem for noget, da de startede. Måske er de Konservative simpelthen bedste tjent med ledere, der får jobbet gjort uden de store armbevægelser. Lars Barfoed er endda så heldig at han med det samme får tre presserende problemer på bordet: Elendige meningsmålinger, et folketingsvalg og Henriette Kjær. Der er nok at tage fat på for en rask mand. Men med det netværk Lars Barfoed har omkring sig, skal det nok gå. Han er for eksempel velkommen til at låne det valgprogram, der førte til den Konservative valgsejr i Hørsholm i På det lokale plan er vi begunstiget med en engageret borgmester, 3

4 som gør et fantastisk godt job og en harmonisk C-gruppe i kommunalbestyrelsen. Det var et politisk mesterværk og lidt af en manddomsprøve at få alle partierne med i det kommunale budget. Det var ikke nogen sjov opgave, men det skulle bare gøres. Her viser Hørsholm sig voksen til at tage et tungt ansvar. Besparelser i det omfang gør ondt, også på steder vi ikke bryder os om, men man må nu engang spare op for at kunne bruge og vi håber da, at fremtiden ser lidt lysere ud efter denne hestekur. Der er endnu en stor sten i skoen, som deler vandene og det er vores havn. Fondsløsningen faldt i kommunalbestyrelsen og det har både før og efter givet anledning til en del debat for hvad skal der nu ske med havnen. Der er udsendt invitationer til en række samtaler om havnen, som vidner om en vilje til at lytte til alle de involverede parter. Og mange ser sikkert frem til, at denne uendelige historie får en værdig afslutning. Kernen i løsningen er dog, at havnen tilhører alle Hørsholms borgere. Derfor skal den endelige råderet over havnen ligge i kommunalbestyrelsen, som er demokratisk valgt af Hørsholms borgere. Vælgerforeningen har fået et godt samarbejde med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer og de deltager på skift i vores bestyrelsesmøde, hvor de orientere om, hvad der sker i kommunalbestyrelsen. Til gengæld deltager bestyrelsen i gruppemøderne på Rådhuset, så der er en god udveksling af informationer. I vælgerforeningens bestyrelse har 2010 budt på flere forandringer. Der er kommet en ny formand og flere nye medlemmer. Arbejdet har nok været mere omfattende end formanden havde regnet med, selvom Marianne havde advaret ham. Derfor har vi heller ikke fået afviklet så mange arrangementer, som vi kunne ønske. Desuden er flere arrangementer blevet aflyst på grund af for lav tilslutning. Det har gode mennesker rådet bod på ved at nedsætte sig som arrangementsudvalg og det ser rigtigt lovende ud for Tak til Per Balser, Erling Rørdam og Mogens Pedersen. Og tak til Hanne Falkensteen for en velbesøgt julebingo. Arrangementer i 2011 vil blive annonceret i C-Nyt og på vores netside, men vi vil i stigende grad også sende meddelelser via og derfor er det meget vigtigt, at vi har din . Vi har lagt blanketter ud, hvor du kan skrive din og du er også meget velkommen til at skrive den til os. Vi tror, at bedre kontakt til vore medlemmer end de 4 årlige udgivelser af C-nyt og netsiden, vil mindske frafaldet og føre til flere medlemmer end de 240 vi er i dag. Når stemmer konservativt i Hørsholm, så skal vi have flere medlemmer. Og det er faktisk ikke så svært, min personlige jagt har givet 5 nye medlemmer i 2010 det er bare at spørge. Det ville betyde meget for vores økonomi, hvis man hver især kunne skaffe blot 1 nyt medlem. Til slut en tak til mine bestyrelseskollegaer, som har vist stor overbærenhed med mine mange indfald, jeg håber på at få endnu et år på formandsposten med forsamlingens velsignelse og håber ligeledes på, at den vil bifalde sammensætningen af en ny bestyrelse. Vi går et spændende år i møde. Tak for ordet. 4

5 Vi tilbyder: - Handicapkørsel - Turistkørsel - Bestillingskørsel BJØRN K L A MER A/S Vassingerødvej 89D Lynge Tl f.: internet:

6 Den konservative vælgerforening i Hørsholm Kommune Generalforsamling den 25. januar 2011 Generalforsamlingen blev afholdt på Restaurant Skovhus med spisning kl samt efterfølgende generalforsamling kl Der var fremmødt 54 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden 1. valg af dirigent 2. beretning om virksomheden det forløbne år 3. godkendelse af regnskab 4. forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indkomne forslag 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen 7. valg af formand 8. valg af bestyrelsesmedlemmer 9. valg af delegerede til landsråd samt suppleanter for disse 10. valg af delegerede til storkredsforsamlinger samt suppleanter for disse 11. valg af 2 revisorer samt suppleanter for disse 12. politisk drøftelse 13. eventuelt Formanden; Otto B. Christiansen, bød velkommen og gik direkte over til dagsordenens pkt 1. valg af dirigent. Ad 1. Torben Rechendorff blev valgt til dirigent og kunne efterfølgende konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Dirigenten oplyste, at man, af praktiske grunde, måtte omrokere punkterne på dagsordenen således at pkt. 6. beretning fra den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen, blev flyttet til pkt. 12 efter den politiske drøftelse fra Christiansborg v/ justitsminister og nyudnævnt politisk leder af C-gruppen, Lars Barfoed. Dirigenten gav herefter ordet videre til vælgerforeningens formand. Ad 2. Formanden aflagde beretning om virksomheden det forløbne år (Se denne). Beretningen blev taget til efterretning med en enkelt beklagelse fra salen om de manglende arrangementer i året der var gået. Formanden tog kritikken til efterretning og fremlagde en oversigt over kommende arrangementer for De fastsatte datoer på arrangementerne kunne dog ændres. 6

7 Ad 3. Vælgerforeningens kasserer fremlagde regnskab for året der var gået (Se bilag) Ad 4 budget Budgettet for 2011 blev godkendt med en opfordring til bestyrelsen, at revurdere vælgerforeningens budget til indrykning af annoncer. Kontingent for 2011 blev foreslået og vedtaget uændret: Ægtepar kr. 600 Enkeltmedlemmer kr. 400 Pensionister kr. 250 Pensionistægtepar kr. 400 KU / studerende kr. 250 Kontingentet for KU blev foreslået nedsat, men formanden ønskede, at den nye bestyrelse drøftede forslaget inden beslutning. Ad 5. Der var ikke indkommet forslag. Ad 6. Punktet flyttet til pkt. 12 Ad 7. Formanden, Otto B. Christiansen, blev genvalgt med akklamation. Ad 8. Formanden redegjorde for hvilke bestyrelsesmedlemmer der var på valg, hvilke der ikke var og hvem der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Herefter fremlagde han bestyrelsens forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmer af den nye bestyrelse blev herved: Medlemmer Allan Olesen (ikke på valg) Rene Flatau (ikke på valg) Knud Düring (genvalgt) Henrik Muusfeldt (nyvalg) Eva Juul (nyvalg) Amalie Meyer(nyvalg) Thomas Ladefoged (nyvalg) Jesper Gade (nyvalg) Suppleanter Hanne Falkensteen Ole Rittermann 7

8 Ad 9. Det var på forrige generalforsamling besluttet, at delegerede og suppleanter valgt til landsråd ligeledes skulle være delegerede og suppleanter ved storkredsforsamlinger, hvorefter pkt. 9. og pkt.10. blev slået sammen. Inden valget foreslog Kirsten Nordahl Andersen sig selv som delegeret, men da der ikke var stillere kunne Kirsten Nordahl Andersen ikke vælges. Herefter blev valgt følgende: Delegerede Erling Rørdam René Flatau Knud Düring Mogens W. Pedersen Camilla Kann Fjeldsøe Anine Skov Thorkild Schrøder Supleanter: Hans-Henrik Meilsø-Schmidt Steffen Dahl Amalie Meyer ad 11. De eksisterende revisorer blev alle genvalgt som følger: Thorkild Schrøder Erik. B. Andersen Suppleanter: Per Balser Peter Müller ad 12. Lars Barfoed gav politisk orientering fra Christiansborg, hvorefter Morten Slotved efterfulgte med samme orientering fra året i Hørsholm. Ad. 13 Formanden for seniorrådet, Finn Rolf Jacobsen, takkede for det gode samarbejde med Hørsholm kommune og opfordrede alle til at komme med forslag og input til ham på ældreområdet. Desuden opfordrede Finn Rolf borgmesteren til at finde en god løsning for Rungsted Havn, idet han mente, at De konservative herved ville få en del medlemmer tilbage. 8

9 Ny i bestyrelse Sekretær Henrik Muusfeldt Født i Hørsholm 8. marts Gift med Annette siden april 1970, har en søn og en datter samt 3 børnebørn. Student fra Herlufsholm i juni I foråret 2006 pensioneret som kommandør i søværnet efter 41 år. Det blev til 15 års sejlende tjeneste (torpedobåde, inspektionsskib og korvetter, bl.a. chef for korvetten Olfert Fischer i Den persiske Golf) og 19 års stabstjeneste (Forsvarskommandoen, Grønlands Kommando og Søværnets Materielkommando samt 4 år i NATO hovedkvarter i Holland). 7 år blev anvendt på uddannelse og videregående uddannelser i ind- og udland, blandt mange 1 år på Naval Command College i Newport, Rhode Island og Defense Management Course, Monterey, Californien. Fast bopæl på Spættevej i Hørsholm siden Opstillet som C-kandidat ved kommunalvalget den 17. november 2009, men nåede ikke det nødvendige antal personlige stemmer til at blive valgt ind. Medlem af Rungsted Sogns Menighedsråd siden 1996 (formand for Kirkeudvalget), formand i årene og medlem af Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse siden 2003 (næstformand). Fra januar 2007 sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten. Genbeskikket i efteråret 2010 for yderligere en periode på 4 år. Medlem af Hørsholm Seniorråd siden januar 2008, genvalgt i efteråret 2010 nu for en periode på 4 år. Sekretær i rådet og medlem af Forretningsudvalget. Desuden medlem af Herlovianersamfundet (klasserepræsentant), Søe-Lieutenant-Selskabet Selskabet, Danske Tordenskiold Venner og Orlogsmuseets Venner og Marinehistorisk Selskab (næstformand) samt Dansk-Belgisk-Selskab. Endvidere medlem af Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn og Hørsholm Senioridræt. Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 9

10 Ny start for Det Konservative Folkeparti Af politisk leder Lars Barfoed Det Konservative Folkeparti er klar til en ny start. Vi har mildest talt været igennem en turbulent periode, der sjældent er set magen i dansk politik. Nu er tiden kommet til, at de personlige sager træder i baggrunden, og vi igen taler om de konservative ideer og ønsker for samfundet. Foto: Helle Moos Nu begynder det hårde arbejde med at genskabe partiets troværdighed og vælgernes tillid. Vi skal have kampgejsten tilbage, vi skal have engageret vores dygtige folketingsgruppe og ikke mindst skal vi have involveret det hårdarbejdende bagland, som har stået last og brast med partiet i både medgang og modgang. Succeskriteriet må være at få løftet partiets tilslutning, genvalgt VK-regeringen og genskabt respekten om Det Konservative Folkeparti. "Den nye start for os konservative er begyndt" Vejen ud af krisen bliver en stærkere politikudvikling på baggrund af den klassiske konservatisme og med større vægt på de konservative værdier. Det Konservative Folkeparti er partiet for de ansvarlige og flittige borgere i Danmark, og vi konservative fører en politik, der styrker den enkeltes frihed og det personlige ansvar. Målet er personlig frihed i stærke fællesskaber. Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet, hvor vi målretter de offentlige ydelser og tilskud til dem, som har behov. Vi skal væk fra det nuværende afhængighedssamfund, hvor flertallet modtager ydelser fra det offentlige, og i stedet arbejde hen i mod et selvforsørgersamfund, hvor flertallet klarer sig selv, men hvor der til gengæld er bedre råd og mere overskud til at tage sig af de svageste. Når vi konservative har arbejdet for en afskaffelse af efterlønnen, så er det ikke alene, fordi det lukker et hul i statskassen. Det er selvfølgelig positivt i sig selv, for det bidrager til en ansvarlig økonomi i landet. Men vi ønsker også at afskaffe efterlønnen, fordi det er en konservativ værdi at klare sig selv, hvis man kan. Efterlønnen er nok det bedste eksempel på, at velfærdstankegangen er gået for vidt. Hvis folk vil nyde det privilegium at gå tidligt på pension, må de selv spare op til det. Det kan aldrig blive en opgave for samfundet. Det er en primær opgave for os konservative at sikre landet en ansvarlig samfundsøkonomi. Kun ved at sikre en holdbar og sund økonomi kan vi tage hånd om de svageste. Derfor skal vi modernisere den offentlige sektor, så vi får mere for pengene end i dag, og dermed råd til et godt uddannelsessystem, et effektivt politi og hjælp til dem, som har behov. Det må være muligt at effektivisere den offentlige sektor uden at øge skatterne eller låne sig til velfærd. 10

11 Taberne ved en uansvarlig økonomi med gældsætning af landet er den næste generation. Det bliver vores børn, som kommer til at sidde med regningen for overforbruget, og det vil vi konservative ikke være med til. For os er det en mærkesag, at vi ikke efterlader regningen i børneværelset. Vi vil derimod styrke båndene mellem generationerne, fordi vi tror på, at vi alle er en del af en sammenhæng og et fællesskab i evig udvikling. På længere sigt vil vi arbejde for, at skattetrykket sænkes i Danmark. Til at begynde med kan vi jo have som ambition at komme ned på det svenske niveau. Når det er muligt at sænke skatterne i Sverige, er det selvfølgelig også muligt i Danmark. Et lavere skattetryk er også en vej både til større personlig frihed og øget vækst, flere investeringer og større arbejdsudbud. Hvis Danmark fortsat skal være et velstående land, kræver det utvivlsomt en sænkning af skatterne, og en styrkelse af den private sektor. Virksomhederne skal have bedre vilkår, for det er deres indtjening, som giver os den velstand, der i sidste ende betaler for vores velfærdssamfund. Endelig skal værdipolitikken spille en langt større rolle end tilfældet er i dag. Konservative værdier er blandt andet en stram og fair retspolitik, der værner om borgernes tryghed, en stærk uddannelsespolitik, hvor faglighed og dannelse er de bærende elementer, samt en markant kulturpolitik, hvor alt ikke er ligegodt, men hvor vi tør stå ved, at noget er bedre og har større værdi end andet. Den konservative værdipolitik handler også om, at respekten for autoriteterne skal genskabes. Moderne konservativ politik er derfor et krav reformer af velfærdssamfundet Midt i en tid med enorme gensidige kulturpåvirkninger, der er så kraftige, at det rykker ved det bestående, er der brug for faste og gennemgående værdier, og for at definere vores egen kultur stærkere. Vi konservative vil forsvare vores værdier midt i forandringerne. Vi skal anerkende og turde stå fast på vores danske og kristne værdier. "Moderne konservativ politik er derfor krav til reformer af velfærdssamfundet" Den nye start for os konservative er begyndt. Vi går den ansvarlige vej for Danmark og sikrer den personlige frihed i stærke fællesskaber. Sådan genskaber vi partiets troværdighed og vælgernes tillid til Det Konservative Folkeparti. Foto: Helle Moos 125 år Konservative - Hørsholm 11

12 Ja til rimelig udligning af Stefan Bojesen-Koefoed I 2010 betalte Hørsholms borgere omkring 400 millioner i udligning. Helt konkret ligger tallet på kr pr. borger Umiddelbart er vi Konservative tilhængere af en vis form for hjælp til de fattige kommuner, men det kan ikke være sådan, at de kommuner der betaler til gildet, står ringere end de kommuner der modtager. Det burde være sund fornuft, men det er desværre ikke tilfældet. Hvis vi tager en tilfældig nordjysk kommune som eksempel, i dette tilfælde Thisted, som har ca borgere, med ikke mindre end 14 haller, 4 svømmehaller og et budget der er 3 gange så stort som vores (selvom de ikke engang er dobbelt så store som os befolkningsmæssigt). Denne jyske kommune modtager omkring 800 millioner i udligning. Til sammenligning har vi her i Hørsholm to idrætshaller og en svømmehal. For bare få procent af udligningsordningen, kunne vi opføre flotte haller men i stedet skal pengene altså betales til nødlidende kommuner som den nordjyske med 14 haller, 4 svømmehaller, og et astronomisk stort kommunalt budget set i forhold til befolkning. Vi kan simpelthen ikke acceptere det! Derfor opfordrer jeg alle til hver gang emnet bliver nævnt, at give eksempler som ovenstående, så urimeligheden går op for folk. Kun med varigt pres, læserbreve, debatindlæg osv., kan vi tvinge MF erne og befolkningen til at tage stilling og ændre denne urimelige ordning. Vi siger ja til rimelig udligning, men nej til en urimelig! De bedste hilsner, Stefan og den øvrige C-gruppe Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 125 år Konservative - Hørsholm 12

13 Nyt bestyrelsesmedlem Eva Juul Eva Juul, 54 år, gift med Bernd fra Tyskland, der er sømand. 2 voksne børn, Laura 23 læser musikvidenskab på KU og Bjørn 19 går i 3.g på Allerød Gymnasium Student fra Rungsted Gymnasium, derefter Handelshøjskolen i København. Uddannet Radiotelefonist og Kapsejladsdommer i Dansk Sejlunion Arbejder hos Egmont i koncern økonomi & jura. Fritid: Sejlads, bagning og madlavning Tidligere tillidshverv: Juniorudvalget i Rungsted Kyst Sejlklub fra ca Kapsejladsudvalget do fra ca Formand for bestyrelsen i den selvejende institution Usserødhave fra ca (måske længere, kan ikke huske det) Gruppeleder i Bent Byg gruppe, Hørsholm (Det Danske Spejderkorps) fra ca Medarbejdervalgt repræsentant i samarbejdsudvalget hos Oticon ca fra Medarbejdervalgt sikkerhedsrepræsentant i Egmont fra år Konservative - Hørsholm 13

14 Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog Silkeblomster - Silketræer - Dekorationer Kontorbeplantning - Specialopgaver Gl. Hovedgade 10A Hørsholm Tlf.: mail: IDÉ - DESIGN - LAYOUT Vi løser alt fra design til færdigt layoutmateriale klar til tryk AMBOGRAFIK

15 TAK af Hanne Falkensteen Mandag den 13. december afholdt vi det traditionelle jule bankospil i den konservative vælgerforening. Det blev en rigtig hyggelig aften, både med god mad arrangeret af Per Balser, en god indføring i kommunens aktuelle situation ved borgmesteren, samt mange glade gæster, der hver havde mindst 1 gave med, der blev brugt som præmie til det amerikanske lotteri. Prikken over i et var naturligvis bankospillet, hvor vi havde fået rigtig mange dejlige præmier fra lokale forretningsdrivende. Aftenens overskud blev på 811 kr. Vi skylder følgende en stor tak: SuperBest v/ Købmand Dalgaard Kongevejscentret 6 Frisør Lissi Badenholt Gl.Hovedgade 10 B B Hair studie v/ Bente Hvedehave Gl. Hovedgade 10 B Hørsholm Fodklinik Gl. Hovedgade 10 B Boutique Bonica Din Tøjmand Victor Gl.Hovedgade 10 A Hovedgaden 10 Restaurant Skovhus Linnea Stumpedyssevej 4 Hovedgaden 10 Frisk Is Cafè M Hovedgaden 49 Hovedgaden 49 Kringlebageren Matas Hørsholm Midtpunkt 84 Hørsholm Midtpunkt 64 Bog&idè Hørsholm Restaurant Trekosten Hovedgaden 55 C Nivå Strandpark 29 Akupunkturklinikken v/ Charlotte Kuszon Kettingevej 26 a 15

16 Kalender marts - mandag kl. 18:00-19:30 Debatmøde med Rasmus Jarlov 10. marts - torsdag kl. 19:30 Storkreds generalforsamling. Regionsgården 12. marts - lørdag kl. 10:00 Ekstraordinært Landsrådsmøde. Bella Centeret 16. april - lørdag kl. 10:00-14:00 Gågade-arrangement på "apotekertorvet" 5. juni - søndag kl. 13:00 Grundlovsmøde ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 28. august - lørdag, Sejltur til Esrum Kloster, hvor der vil være guidet tur med frokost ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 30. september - fredag, Dagligstuemøde - Emne: Miljø og erhverv ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 5. oktober - onsdag, Mød din kommunalpolitiker. Debatmøde på Rådhuset ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 15. november - tirsdag, Dagligstuemøde - Emne: Børn og skole ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 6. december - tirsdag, Det årlige Bankospil ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) 17. december - lørdag, Gløgg i Gågaden ( nærmere herom senere på hjemmesiden og i næste nummer ) Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: 16

17 C-NYT - HØRSHOLM - nr Debatmøde med kommunalordfører Rasmus Jarlov Den 7 marts kl. 18:00 Dagligstuemøde med den konservative kommunalordfører Rasmus Jarlov i Birkerød. Debatmøde er et sammenarbejde med Rudersdal vælgerforening. Det forgår i Birkerød nærmere bestemt d. 7 marts kl. 18:00 til 19:30, Topstykket 26 i Birkerød, hvilket er badmintonsklubbens lokaler. Alle er velkommen Send os en mail, hvis du vil melde dig til Cblog på: Kik forbi vores nye blog Cblog på vores hjemmeside /blog 17

18 C-NYT - HØRSHOLM - nr Mød repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og fra vælgerforeningens bestyrelse Gågade-arrangement på "apotekertorvet" den 16 april fra kl. 10:00 18

19 Invitation til historisk rundtur i Hørsholm Slotspark I Chr. den 7 s, livlægen Struensees og dronning Caroline Mathildes fodspor Cand.polit. Christian Barnholdt Alle medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm inviteres hermed til rundtur i Hørsholm Slotspark: Søndag den 15. maj 2011 fra kl til cirka 16. I sommeren 1771 udspillede der sig ét af Danmarkshistoriens største dramaer på det fantastiske Hirschholm Slot, Nordens Versailles. Tyskeren Struensee, der var livlæge for den enevældige og sindssyge Christian den 7, fik enerådende magt over både kongen og lovgivningen. Han udstedte på få måneder flere tusinde progressive dekreter og love, deriblandt afskaffelse af censuren, oprettelse af jordemodervæsenet og åbningen af Rosenborg Have, inden han blev arresteret, dødsdømt og henrettet i Samtidig var Struensee elsker til den kun 20-årige dronning Caroline Mathilde, der fødte deres datter, prinsesse Louise Augusta, her på slottet i juli Turen begynder kl med besøg på Hørsholm Egns Museum med dets modeller af flere af de slotte, der har ligget her helt fra det 12 årh. og med mindestuer om Struensee, Caroline Mathilde og Chr. 7. Derefter rundtur i den kæmpestore slotspark med slotssø og springdam og forbi de flotte stald-bygninger og embedsboliger fra Frederik den IV s tid, nu bl.a. Jagt- og Skovbrugsmuseum mm. Derefter går vi ad Hørsholms gamle hovedgade, med de første huse i købstaden Hirschholm og slutter i håndværktøjsmuseet ved Hørsholm Mølle, hvor der er en kæmpestor og utrolig flot model af Nordens Versailles, og en imponerende historisk udstilling af værktøj fra 30 forskellige håndværk. Turen er gratis, men er kun for medlemmer af det konservative folkeparti i Hørsholm med max én ledsager. Start: På pladsen foran egnsmuseet kl den 15 maj. Tilmelding til turlederen: Cand.polit. Christian Barnholdt Anemonevej 4, Hørsholm Telefon

20 Næste nummer af C-NYT udkommer d. 1 juni Deadline for artikler, indlæg og annoncer er d. 14 maj 2011 HUSK!! SEND OS DIN ADRESSE Hjemmeside:

Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm

Hjemmeside: www.konservative.dk/horsholm Indhold: Vores nye partiformand skriver. Se side 4 og 5. Referat fra julemøde i kvindekredsen. Se side 6. Referat fra medlemsmøde i restaurant Skov-hus. Se side 7. Generalforsamling Se side 8 Præsentation

Læs mere

Formanden Claus Normann bød velkommen.

Formanden Claus Normann bød velkommen. Referat af ordinær generalforsamling for Konservative i Hørsholm afholdt tirsdag den 27. januar 2015 kl 19:30 på Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4, Hørsholm DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2011 17. årgang Efterår & vinter www.frederiksberg-konservative.dk Læs om Fremtiden er endnu konservativ Frederiksbergs vælgerforeningsformand Claus Wagenblast-Franck

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer.

VALG 2009. Stem Stemmer Stem. Stem. Kandidat. Kandidat. Kandidater. Kommunevalg. Regionsvalg. Kandidater. Kandidat. Stem Stemmer Stemmer. Stem Stem Stemmer Stemmer Stem Stemmer Stem VALG 2009 Kandidater Kandidat Kandidat Kandidater Kandidat Kandidater Kandidat Regionsvalg Kommunevalg Forstædernes Bank er en del af Nykredit Få et gratis formuetjek:

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre

Den store regeringsrokade Tæt på de konservative ministre Politisk Vi sikrer fremtiden! En debat om skattelettelser og velfærd Interview med Henriette Kjær og Henrik Sass Larsen Økonomi Interview med Lene Espersen Voxpop Stemmer fra gaden og bagland Den store

Læs mere

Odense Konservative Avis

Odense Konservative Avis Odense Konservative Avis Thomas B. Thriges Gade på vej under jorden - læs side 7 Byens store chance - læs mere side 8-9 Marts 2007 14. årgang nummer 1 Konservative i Odense Filosofhaven 42, 2. sal, 5000

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Velfærdspolitik. Tema om. I dette nr.: 6August 2003. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg 6August 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Velfærdspolitik I dette nr.: Tema om velfærdspolitik Kandidatpræsentation: Boye Haure Fotoreportage fra studietur

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7

Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 Nr. 3 Oktober 2013 Årgang 7 De Konservative byrådskandidater er klar til valget tirsdag den 19. november Rundt om os er De konservative i fremgang. Tyskland og Norge har Angela Merkel og Erna Solberg.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015

Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Referat af generalforsamlingen i Amager Badminton Club 2015 Tirsdag den 7. april 2015 kl. 19.30 Referent: Thomas Kledal A. Valg af dirigent Steen Bergholdt blev valgt som dirigent uden modkandidater. Steen

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen.

S-Posten. Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! Socialdemokraterne i Slagelse. Emine Koca. ALis Tribler. Mogens Knudsen. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 4-2009 30. årgang Her er Slagelses A-hold - byens allerbedste! ALis Tribler Helle Blak Ebbe Henriksen Emine Koca Bodil Knudsen Mogens Knudsen Claes Dudzinski

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online

Det første år. Frihed til dig. Demokratisk integration. Konservatisme. -frihed under ansvar. Med Lene på nettet Følg partiformanden online Politisk Vi sikrer fremtiden! Det første år Interview med Lene Espersen Frihed til dig Fokus på den konservative frihedsreform Demokratisk integration - en ny vej Konservatisme -frihed under ansvar af

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere