-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne."

Transkript

1 -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Næstformand Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Sekretær Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Kasserer Leo Lottenburger Blankager Albertslund Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Anders Wolff Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Vest og Kaj Pedersen Tenninvej Frederikshavn Wepmaster Danmark Øst Kim Riboe Danskesjövägen 39 S Munke Ljyngby, Sverige Danmark Øst Henrik Jensen Horsbøl Alle Kastrup Danmark Øst Ledig Danmark Øst Evan Nuppenau Todesgade 13, 1. th Kbhvn. N Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Jan Godsk Beethovensvej Kbhvn. SV Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brøndby Strand DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej Gråsten

3

4 Forbundsformanden har ordet. EU-Kommissionen er ved at lave et indgreb mod lystfiskeri. Det drejer sig om artikel 47 i EU-Kommissionens forslag, der vil harmonisere fiskerikontrolordningerne med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Det vil bl.a. betyde kvoter på lystfiskerfanget fisk i havet. I afsnit 4 har EU-Kommissionen indført en artikel (47) om overvågning af rekreativt fiskeri, hvorefter EU-Kommissionen vil kræve, at: 1. Rekreativt fiskeri fra et fartøj i EF-farvande efter bestande, som er omfattet af en flerårig plan, er betinget af, at det pågældende fartøj har en tilladelse udstedt af flagmedlemsstaten. 2. Fangster fra rekreativt fiskeri efter bestande, der er omfattet af en flerårig plan, registreres af flagmedlemsstaten. 3. Fangster fra rekreativt fiskeri efter arter, der er omfattet af en flerårig plan, afskrives på flagmedlemsstatens relevante kvoter. De berørte medlemsstater fastsætter en del af sådanne kvoter, der skal anvendes udelukkende til rekreativt fiskeri. 4. Det er forbudt at afsætte fangster fra rekreativt fiskeri, undtagen til velgørende formål. Punkt 4 er Dansk Havfisker Forbund selvfølgelig enig i, og det er jo også allerede dansk lov. Men de øvrige 3 bestemmelser virker bureaukratiske og imod nærhedsprincippet, der ellers søges markedsført som EU's nye politik. Vi i DHF kan ikke se, hvordan man skal kunne alt dette, det vil jo medføre en masse kontrol fra fiskerikontrollens side, og mig bekendt har de mere end rigeligt at se til i forvejen. Vi har fra dansk side prosteteret overfor vores europaparlementsmedlemmer samt vores fødevareminister, der alle har lovet at se på sagen, da de jo godt kan se, at det er helt urimeligt og vil ramme det danske lystfiskeri meget hårdt. Vi kom godt over generalforsamlingen, vi fik valgt gode folk ind i bestyrelsen, som hermed nu er godt rustet til at gå i gang med den nye sæson. Vi laver som bekendt et prøvefiskeri, hvor vi registrerer alle fisk for så derefter at genudsætte dem, for at se om det er muligt at styre. Det sker om lørdagen før Hvidovrecuppen - med Nadia - under Skagen Havfiskeklub. Det er mit håb at rigtig mange vil møde frem til vore arrangementer hen over året. Knæk og bræk. Eskild

5 DHF s turoversigt for år April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Hvidovre Sport ) Se side 17 i bladet Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding se program og Maj EFSA Europæiske Species Mesterskab (Conger) i Plymouth England. Tilmelding sendes til DHF s sekretær Cees Vader senest 10. marts Juni Nordjyske mesterskaber fra Hirtshals Amb.Cup Tilmelding: Hans Erik Madsen eller Henning Thomsen Se program på vor hjemmeside Konkurrencer August EFSA EM 2009, Stromness, Orkney Tilmelding sendes til DHF s sekretær Cees Vader senest 10. januar August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Hvidovre Sport ) 19. September Østerbro Fladfiske Cup fra Kalkbrænderihavnen med M/S Øby og M/S Odysseus. kl , Kr.: 350,- Tilmelding Jan & Bo, Tlf.: Se side11 i bladet. 1. November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Jan & Bo ) DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7., På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretninger fra: a. Bestyrelsen/Formand b. Konkurrenceudvalget c. Rekordudvalget d. Festival Frandsens Legat 4. Indkommende forslag 5. Regnskab a. Dansk Havfisker Forbund b. Festival Frandsens Legat 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelse 8. Valg til bestyrelsen i Festival Frandsen Legat 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Fastsættelse af tid og sted til næste generalforsamling 12. Uddeling af årets pokaler 13. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Fritz Thomas som dirigent. Fritz blev valgt med akklamation. Fritz kunne konkludere at generalforsamling var indkaldt efter reglerne. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt og der var intet kommentar til sidste års referat.. 3. Beretning fra: 3.a Formanden Fritz gav ordet til Eskild Pedersen, Eskild ønskede alle en god generalforsamling. Medlemstal uændret også klubberne. Flytning af alle lystfiskerbåde til Helsingør var gået OK. Eskild talte også om Catch & Release; at det er meningsløst at ind- veje små fisk som ikke bliver spist, derfor afholder DHF en testkonkurrence i April som første skridt til Catch & Release indføring.

7 Der er aftalt, på regeringsplan en fredning af torsk i Kattegat, men det gælder mest fra Kattegats svenske side. EM i Irland; gik ikke om håbet, men i EFSA s Big Game Konkurrence vandt Danmark bronze i Mexico. DHF har også en ny webmaster: Kaj Pedersen. Vigtig er at alle forstå at fremtiden af lystfiskeri på havet er påvirket meget af EU's lovforslag 47. DHF lægger en pressemeddelelse på hjemsiden. Eskild fortalte også om ændring i bestyrelse & konkurrenceudvalget. Se senere i referat. 2 personer som har ydet en ekstraordinær indsats; Allan & Fritz. 3.b Konkurrenceudvalget Allan fik ordet, da Thor ikke var tilsted. Allan fortæller også lidt om Catch & Release, at man ikke bliver ked af at kassere fisk. Allan fortæller om forventningen for Konkurrencer i 2008 gik godt, kun konkurrencen i Hanstholm blev aflyst. Fiskeri var OK i de fleste stævner. Allan fortæller om arbejdet indenfor konkurrenceudvalget. Spørgsmål om 2 eller 3 kroge (1 eller 2 ophænger) : det bliver indenfor DHF regi til 3 kroge fremover. Konkurrencen indenfor Ambassadeur-cup: Thor Rasmussen vandt også i Pokalstævne 2009: udsolgt. EM 2009 i Skotland; her deltager der 4 fra DHF. 3.c Rekordudvalget Kim tog ordet. Rekordudvalget har haft det travlt også i 2008, speciel mange fluefiskerrekorder blev godkendt. Se mere på 3.d Festival Frandsens Legat For 2009 sæson blev det til 4 juniorer som søgte og har fået bevilliget betalt deltagelse til konkurrencer: DM, 2st. og Hvidovre Cup, 2 st. Det var masser af information om Jens Frandsen & Festival Frandsen i de sidste 2 medlemsblade. 4. Indkommende forslag. Ingen. 5. Regnskab. 5.a DHF: Der findes en del af DHF-medlemmerne som ikke har betalt endnu. Regnskab var OK, små tab på Pokalstævne, overskud på DM. Årsregnskab blev godkendt. Der bliver under 2009 kun til 3 nummer af medlemsbladet. Medlemstal stabil. Klubber: tabt 1, fået 1 ny ind.

8 5.b FFL: Festival Frandsen Legat: Pengebeholdning er OK, har fået sponsorpenge fra Greve lystfiskeforening. Bestyrelsen kigger hvilken form af investering er det bedste i dag. Regnskab blev godkendt. Jens Frandsens familie takker DHF, både for at vi har FFL og stor indlæg i medlemsbladet. 6. Kontingent Bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelse Eskild Pedersen modtager genvalg som formand: valgt. Thor Rasmussen: bliver næstformand i stedet for Lars Heerwaagen, som har meldt sig ud pga. sygdom. Leo Lottenburger blev valgt som ny kasserer. Anders Wolff modtager genvalg : valgt Cees Vader modtager genvalg : valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen Henrik Jensen, Kaj Pedersen, Kim Riboe. Totaloversigt i næste blad. 8. Festival Frandsen Legat, bestyrelsen Eskild, Leo, Arne, Allan og Jan Godsk er sammensætning af FFL. Nye personer: Leo og Jan blev valgt ind i bestyrelse. Vi takker Niels Rasmussen for mange års arbejde. 9. Valg af Revisor Per Ekström blev genvalgt som revisor med akklamation. 10. Valg af Revisorsuppleant Gorm Siiger blev genvalgt som revisor suppleant med akklamation. 11. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Næste generalforsamling finder sted lørdag den 6. februar 2010, kl i HSLFs lokaler.

9 12. Uddeling af Årets pokaler. Fritz gav Allan ordet og Allan Riboe stillede sig op som prisuddeler, som han plejer at gøre. Største fisk fanget af DHF medlemmer i verden; i år skulle man fange en fisk på 343 kg til at nå første pladsen, det blev et stor næbdyr, en blå marlin fanget af Reiner Kristensen. Klaus Pedersen lagde beslag på anden pladsen med en blå marlin som vejede en 100 kg mindre. På tredje pladsen kom Gorm Siinger med en blå marlin 227 kg. I de vande rundt om Danmark findes der også store fisk, mest torsk. Det var 2 fiskere som fangede en torsk på 21,0 kg; Heino Hviid og Jan Olsen. Herefter kom Gorm Siiger med torsk på 20,60 kg. Til sidst blev de 10 første i Ambassadeur Cuppen råbt op. Thor Rasmussen vandt, følget af Michael Lorenzen på anden plads og Jan Godsk på tredje. De første 10 i rækken blev belønnet med en Ambassadeur 9000i. Da ikke alle prisvindere var tilstede, blev følgende skema lavet. De første 10 i Ambassadeur Cup får deltagelse betalt til Skagen Havfiskefestival Prisen for Thor Rasmussen, Michael Lorenzen og Niels Godsk Jørgensen tages med af Cees Vader. Pris for Brian Ahlers tages med af Allan Riboe Pris for Gudmund Bøgeskov tages med af Mette Stenbroen. Slutstilling i Ambassadeur Cup 2008: 1. Thor Rasmussen 99 pts 2. Michael Lorentzen 85 pts 3. Jan Godsk 82 pts 4. Eskild Pedersen 74 pts 5. Brian Ahlers 74 pts 6. Svend-Åge Madsen 59 pts 7. Gudmund Bøgeskov 53 pts 8. Niels G. Jørgensen 49 pts 9. Cees Vader 49 pts 10. Allan Riboe 47 pts 13. Eventuelt Catch & Release : Søren Kristensen fortæller om Catch & Release. Kontrol af din fisk sker af naboen At genudsætte fisk er formålet. Fisk man tager med hjem eller bruger som agn, skal haleklippes. Alle fisk tæller, fordi alle fisk kan sættes ud igen. De fleste i DHF synes at det er en bæredygtig løsning. En ekstra fordel er at resultater en beregnet meget hurtigere. Indvejningslisten bliver forbedret hen af vejen. Formand afslutter generalforsamling

10

11 Østerbro Fladfiske Cup. Den 19/9 afholder Jan og Bo. Østerbro Fladfiske Cup. Fra Kalkbrænderihavnen. Der sejles med M/S Øby og M/S Odysseus. kl Prisen er 350,- kr pr. deltager. Tilmelding til Jan Kristoffersen, tlf eller Vi har 50 pladser. Sidste år tog 45 mand 500 fladfisk, med flere over 1 kg. Der er 5 præmier til de deltagere som fanger flest fladfisk over mindstemålet som er 27 cm. Der er 3 præmier til de største fladfisk. Anders Wolff med flot spætte

12 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

13 Top 20 Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Bjarne Staal Torsk 18,60 Fredagsklubben Øresund Thomas Oudrup Torsk 18,40 Fredagsklubben Øresund Jørgen Pirk Torsk 15,10 Fredagsklubben Øresund Gorm Siiger Torsk 14,50 Fredagsklubben Øresund Gorm Siiger Torsk 13,00 Fredagsklubben Øresund Jørgen Pirk Torsk 12,20 Fredagsklubben Øresund Top 10 Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Niels Rasmussen Striped Marlin 100,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Peter Størling Striped Marlin 90,00 BG Fisk Watamu - Kenya Peter Størling Striped Marlin 85,00 BG Fisk Watamu - Kenya Niels Rasmussen Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 75,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 65,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 65,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 60,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Niels Rasmussen Striped Marlin 60,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Top 10 Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Michael Kunis Torsk 6,00 DHF Øresund Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st. th. lejl københavn N Eller: Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet

14 Dansk havfiskerforbunds pokal konkurrence time og 10 minutters søvn blev det til imellem lørdag og søndag. Men det var nu rart at få snakket med de gamle rødder i Birkerød når man nu er flyttet helt op til Skagen. Sådan skulle starten være på årets første konkurrence Det er søndag morgen den 1 første dag i februar. Kl. er 5 om morgnen, og jeg er ikke helt frisk efter en god lang snak og en enkelt øl eller 2. Mette var heldigvis chauffør denne morgen. Ikke fordi jeg var vissen eller noget. Bare godt gammeldags træt. Årets første fiske tur for vores vedkomne og 5 andre fra Skagen skulle foregå på Øresund i den årlige traditionsrige DHF pokal konkurrence. Vi får hurtigt læsset bilen med det i forvejen klar gjorte grej. Der var lidt til pirke fiskeri samt et par stænger til kaste og eventuelt agn fiskeri og de undværlige heldragter til vintrenes kolde fiskeri. Vi triller ud i mørket og turen går til Nordhavnen i Helsingør, hvor alle turbådene ligger for tiden. Vi var 5 stk. fra Skagen havfiske klub som skulle med Nadia med Lars Pryds ved roret. Forventningerne var store da Lars jo som bekendt er en super dygtig skipper når det gælder om at finde torskene. Men det var jo ikke bule fiskeri i dag. Kun driv fiskeri er tilladt i denne konkurrence, dvs. vi skal drive over pladserne og så må folk pirke fiske, eller kastefiske. Lars måtte nok lægge en lille dæmper på sig selv, da dette ikke lige er den type fiskeri har dyrker årets første 3 måneder. Vi får hurtigt hilst på hinanden på kajen, og så eller ombord efter lodtrækningen om pladserne. Jeg får min plads agter på båden sammen med Morten Gjøderum fra klubben. Ikke helt ringe når vi skal stå og kaste fiske efter torskene. Vi får pakket ud og klar gjort vores grej. Kaj, Mette, Søren og Steffen kommer alle til at stå omkring stævnen så dem ser vi ikke meget til. Kl. 7 sejler vi ud af havnen. Det er stadigt mørket, og vi står i lanternes skær og glæder os til at komme i gang. Lars afsøger bunden på vej over mod kobberværket, hvor der de seneste dage var gjort nogle gode fangster. Nadia bliver lagt til for et drev, Lars slår bak, ringer med klokken og så er det ellers bare i gang med fiskeriet. Der går ikke længe før de første torsk melder sig, selv om det stadigt er helt mørkt. Vi får nogle gode stege torsk som hurtigt ryger i kurven. Fiskene skal naturligvis være korrekt kroget i munden eller foran bagerste gællekant som der står i reglerne. Fanger man en fejlkroget fisk skal halen skæres af og så tæller den ikke med i konkurrencen. Solen er nu kommet op over Sverige og vi ligger stadigt på sammen plads, vi er dog flyttet nogle gange når vi var kommet for langt nord på, mod færgernes sejl rute. En del små både samt andre kutter blander sig også i løjerne, og Lars kan ikke lade være med rive sig med af stemningen, når de andre både stopper lige oven på en bule. Men den går ikke Drivfiskeri

15 Lars lodder en del fisk på bunden, og lægger os til for drev igen. Der er fisk med det samme. 5 stænger bukker faretruende i bagbord side. Der er kortvarigt lidt hektisk stemning ombord. Lars og medhjælper Anders Får hurtigt gaffet de torsk som ligger i overfladen. Det er alle torsk omkring 2-5 kg. Et stykke op af dagen har jeg 3 torsk i kurven og min makker morten 2 samt en fejl kroget. Morten får et godt hug og for kæmpet en flot rogn tung torsk til overfladen. Vi skyder den til ca. 8 kg og lader den ligge i kurven. Anders skibets medhjælper kommer forbi kurven og vurderer den til 9 kg, men han kan nu alligevel ikke lade være med at veje den. 10,4 kg vejer den og Morten har fanget sin første måler torsk. Den var han lidt stolt af og det betød også at han lå godt til i konkurrencen. Det betød samtidig også en omgang meget koldt øl til de 5 fra Skagen havfiskeklub. Omkring middag får Niels Godsk et hug på kaste grejet. Niles står også næste helt agter på skibet. Han er hurtigt med at få den op, og vægten viser 10,1 kg. Endnu en stor flot torsk på båden. Det kører bare. Der bliver forsøgt lidt med agn ombord. Jeg prøver lidt med rejer og andre med orm. Det bliver landet nogle enkelte isinger og hvillinger, men det er ikke meget de giver i point da det kun er vægten der tæller. Omkring middag driver vi ned over en knold hvor en del pludselig får bid. Igen god aktivitet ombord. Vi mærker intet agter på skibet og kaster på liv og løs. Desværre var 4 ud af 5 fisk fejlkroget de 2 vejede over 10 kg. Vi må være drevet ret igennem en godt stime torsk. Dagen er ved at gå på hæld og vi har omkring 60 torsk ombord. En god dag på sundet. Vi får alle vejet vores renset fisk ombord, og skal nu ind og vente på resultatet. Vi er i havn omkring kl. 15 og der går en lille halv time før præmie overrækkelsen finder sted. Nr. 1 blev Niels Godsk fra Espergærde med 10 kg fisk. Nr. 2 Svend Åge Madsen fra Hvidovre med 9,1 kg fisk. Nr.3 Morten Gjøderum fra Skagen med 8,25 kg fisk. Alle modtog flotte præmier fra DHF og Hvidovre sport. Os for Skagen havde nu kun en lille køre tur tilbage på 500 km. Jeg var helt klar på turen, og Mette og jeg gjorde et lille holdt omkring Køge for at få en pizza med i bilen. Hurtigt ind og ud og så af sted. Gik faktisk meget godt ind til omkring Odense. Der måtte jeg altså skiftes ud som chauffør. Jeg var bare færdig. For lidt søvn, mange timer på havet, i kold frisk luft, og så 5 timer bag rattet til Skagen. Det er altså ikke nogen god cocktail. Ind til siden, og Mette måtte tage de næste 2 timer imens jeg sov. Måtte så overtage omkring Himmerland. Vi var hjemme omkring kl. 22. Tak for en god tur og på gensyn på vandet næste gang. Resultat liste fra pokal turen kan læses i bladet. Anders Wolff DHF

16 - 16

17 Hvidovre Abu Cup HSLF s store havkonkurrence indgår i DHF s Ambassadeur cup april 2009 Pris 400,- Dette er en af årets sjoveste artskonkurrencer og som sædvanlig med masser af gode præmier. Den endelige præmieliste foreligger i starten af Januar, hvor du også kan få det endelige program med konkurrenceregler. Tilmeldingen starter 1 januar og der plejer at være rift om pladserne så det er en god ide at tilmelde sig i god tid. Vi sejler med 3 af de blå både: Havstrygeren, Hanne Berit og Arresø. Det er et af de bedste tidspunkter på året efter arter og vinderen har omkring 10 forskellige. Torsk og Hornfisk plejer der at være masser af og de fleste får som regel "fuldt hus" i fladfisk - Rødspætte, Ising og Skrubbe. Af andre arter kan nævnes: Hvilling, Sild, Sej og knurhane. Du kan tilmelde dig på eller kigge forbi Hvidovre Sport. Besked/Spørgsmål vedr. Hvidovre Abu Cup? Ring

18 Europæisk Mesterskab (EM) i Havfiskeri, Cobh, Irland Tolv dansker deltog ved EM i Cobh, sydøst Irland. Cobh er en lille havneby, tæt ved Cork, som er den største stad på Irlands sydkyst. Forventningen var høj, i året 2003 blev Danmark jo Europæisk mester i Havfiskeri i Carhiveen, som ligger i sydvest Irland. Fiskeri denne gang var rigtig godt, med mange fisk og rigtig mange arter; der blev fanget mere end 20 forskellige arter denne gang. Jan Godsk, Allan Riboe, Eskild Pedersen, Benedikte Havemann, Jan Christensen, Tonny Jensen og Svend-Erik Jørgensen var med i I 2008 kom novicer Claus Pedersen, Cees Vader, Reiner Christensen, Michael Jensen og Benny Strøm til. Vi havde også en svensk deltager i form af Kim Riboe på hotellet, men han generede os ikke, heller ikke med sine fiskeresultaten. EM er delt op i 2 dele, den ene del er light-line, som går ud på at man fanger alle sine fisk med en line med maksimal brudstyrke på 6 kg; det svarer til omkring 28/00 (nylon). Den anden del er det vigtigste, her må man fiske efter eget valg, og den som vinder dette del må kalde sig Europæisk Mester i Havfiskeri. Præmier findes til individuel præstation, 2- mands team, bedste dame, bedste landshold og forskellige trofæfisk præmier. Vi alle håbede at vi kunne gøre det lige så godt som i 2003 og bryde Italiens dominans igennem de sidste år. Vi landede allerede på fredag, og da konkurrencen først skulle starte på mandag, havde vi sat næsen op til en dags prøvefiskeri. Vi havde fået at vide at det var nemt at finde en båd, men det viste sig at kun 2 af os kunne komme med på lørdag. Vejret var ikke så godt, der var bølger op til 4 meter, så vores 2 venner lavede meget ud af for-fodring af fiskene. Desværre var fangsten ringe, som det oftest er når vejret er dårligt, så meget information om hvordan man skulle fange de mange forskellige fiskearter, blev det ikke til. Bådene som sejles med er den typiske bådtype vi finder i Irland og UK, hvor der kan være mellem 8 til 12 deltagere per båd. Konkurrencen går ud på at fange mange fisk og mange forskellige arter, som alle vurderes med fiskepoint. En havål (conger) giver f. eks. 10 point, men en hestemakrel kun 1 point. Søndagen blev brugt til at binde tackler, fordi havbunden er fuld med kelp, rev og sten, så et antal tackler, bliver man vel af med. Endelig blev det mandagmorgen og et flok spændte dansker stod på kajen sammen med 160 andre havfiskere fra i alt 14 Europæiske lande. Vejret var typisk Irsk, det regnede og det blæste med m/s fra havet. Derfor blev det kun til fiskeri i den fjord hvor Cobh havn ligger. Fiskeri var dårligt, men alligevel kom der småplettet rødhaj, 3 slags knurhaner, hvilling, conger, sømrokke og ising op. Selv skulle jeg fange 35 små hvillinger inden jeg fik en hvilling op som hold minimumstørrelse på 25 cm. Jeg fik 2 hvillinger mere samt en rød knurhane (tub gurnard) og 5 af de rødhajer, men desværre blev der fanget en conger af en af mine konkurrenter, så jeg fik kun en anden plads på båden. Den anden dag på light-line kunne vi sejle ud på havet og foretage drivfiskeri. Lubbe, sej, skægtorsk, lange, torsk, blåstak, berggylt og rødspætte blandede sig i fangsterne, sammen med de andre arter fra mandagen. Jan C. og Svend-Erik vandt deres båd; selv lavede jeg et rigtig dårligt resultat. Jeg fangede en blåstak som min anden nye fiskeart, den første var de småplettede rødhajer fra mandag. På onsdag kom Allan Riboe med på holdet. Allan havde sparet sig og hoppede light-line over, for at give den fuld gas og prøve at blive Europamester i Havfiskeri. Det viste sig at være en god sats fordi Allan vandt sin båd på onsdag og lag efter første dagen på plads

19 nummer 6. Også Svend-Erik, Eskild og Jan C. besejrede deres konkurrenter. Desværre fiskede 2 herrer på Danmark A-hold og de 2 andre på B-holdet; deres kamérater på respektive hold fiskede ikke godt, så en Europæisk titel i hold var udenfor rækkevidde. Men med 4 landsmand indenfor top 25, kunne man håbe på at mindst 1 af dem kunne klare sig bland skrappe Englændere, Italiener og Irer. Torsdag blev en dejlig solskinsdag på havet, med masser af fisk (god vejr = god fiskeri). Der var en båd som landede 79 conger og masser af forskellige arter fik sig en tur på dækket og blev sat ud igen; der fiskes jo efter Catch & Release princippet. Desværre kunne Allan, Jan C. og Eskild ikke vinde deres båd; Eskild fiskede rimeligt, Allan blev doublet af bådvinderen og Jan C. Blev fisket langt bagud. På min båd var der et dejligt fiskeri med 12 forskellige arter og god kammeratskab og masser af fiskehistorier. Svend-Erik vandt sin båd for tredje dag i træk, så han lå rigtigt godt til. Fredag var det 20 C og solskin, for en hel del englændere tid til at smøre sig ind i solcreme, her undrede jeg mig lidt over i August, slutningen på sommeren... Na ja, efter vi havde fanget vores daglig portion makrel; 100 stuks på 10 minutter, som vi skulle bruge som agn, sejlede vi til vores første ankerplads. Det er nemlig så at man ankrer båden op i de dage at den Europæisk mesterskab foregik. Efter ankring ville skægtorsk, sej, lubber, torsk og knurhaner gerne bide. Efter en halv time: den første conger. Hvordan fanger man conger? Jeg havde selv aldrig fanget en conger, så jeg havde spurgt Allan om hvordan og hvorledes. Man laver en speciel conger tackle, med masser af tingeltangel, en agnet pirk og en selvlysende blæksprutte. Som agn bruger man en hel (efter rygraden er fjernet) eller halv makrel. Den fredag fik jeg 6 conger, de fleste på båden, det var rigtigt sjovt; den største var omkring 8 kg og 1.35 lang. Eskild fangede en conger som var 1.85 lang og tæt på de 20 kg, det var noget tovtrækkeri at få den op. Den dag vandt jeg min båd, med omkring 25 fisk. En af fiskene var en red gurnard, en art som ikke findes i Danmark. Den tog jeg med ind, fordi der var en præmie til mest sjælden fisk. Et af de største problemer var makrellerne. Makrel talte ikke med i konkurrencen, men desværre var der makreller fra 5 meter under overfladen til 5 meter over bunden, på 45 meter vand!! Selv om man sagtens kunne fiske med 200 gram bly, skulle man oftest anvende 400 gram bly for at rakettere igennem makrellen, eller brug et agn i størrelse med en kvart makrel. Så, hvis du er vild med makrelfiskeri, er Sydirland stedet i august, du kan fange et par million stuks. Hvordan gik det så med vore eneste håb Svend-Erik, vel han blev doublet af Ray Barron, Europamester 2005, så ingen top 10 placering. Resultat af vores indsats var at Danmark B- og A sluttede på plads 8. og 9. Svend-Erik blev bedste dansker på en 44. plads. Vores kvindelige deltager, Benedikte Havemann havde en dårligt uge, jeg har lovet at ikke afsløre hvilken plads hun lande, men det var langt nede. Heiko Dreier blev Europamester for 3. år i træk, som er aldrig sket for i Efsa s 50 års historie. Italien blev Europamester for hold, også 3. år i træk. I 2009 fiskes der i Skotland og i 2010 er det Islands tur. Min red gurnard klarede sig som mest sjældne fisk, så jeg fik den eneste danske medalje. Jeg vil hermed sige tak for godt kammeratskab til alle på det danske hold

20 BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Fletning af stolesæder Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 380,- til 1600,- kr. ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord:

21 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 11. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Danske Rekorder: Regler for Ambassadeur-Cuppen: Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Kig ind på vor nye hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) Klubbernes Hjemmesider. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på deres hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF s hjemmeside, og ligeledes at anbringe links til DHF s hjemmeside på deres egne hjemmesider. Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF- Bladet pr Så husk det nu! DHF Bladet Kan nu læses på og downloades fra vor nye hjemmeside Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7. og 1.11.

22 Festival Frandsens Legat Legatportioner I forbindelse med DHF s generalforsamling uddeltes følgende legatportioner: Til Hvidovre Cup 26. april fra Helsingør. Patrick Ottesen og Stefan Lund Christensen Skagen Til DM i havfiskeri august fra Helsingør. Rasmus Pedersen og Steffen Pedersen Skagen. Vi ønsker dem alle tillykke med legatet. EU artikel 47 Vi skal ikke her gå nærmere ind i debatten i dette emne, det er der skrevet nok om, se Forbundsformanden har ordet side 04, men blot give nogle links til forskellige sider hvor der kan læses indlæg og udtalelser fra forskellig side. MEP Ole Christensen, se også andet sted i bladet Se også om noget andet: Redaktionen ser gerne at medlemmerne læser disse sider og indsender et indlæg til næste nummer af bladet. Se deadline på redaktionens side (21)

23 Enkelte Mærker er dog udsolgt.

24 Cees Vader med Lange og Knurhane. Det danske hold EFSA europamesterskaber 2008 i Cobh Irland. Svend Erik bedste dansker, igen Der var skam også damer med.

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 2 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Niels Rasmussen har fået en lille flad. Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Niels Rasmussen har fået en lille flad. NR. 2 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 4 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Trængsel i Helsingør Nordhavn NR. 4 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Michael Lorenzen med Sej på 6 kg. fra Vesterhavet, Hirtshals. NR. 3 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen

Nyt Fra Bestyrelsen. Lørdag d 20 marts lykkes det at afholde generalforsamlingen Flakket Nr. 73. 26Årgang april. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Konstituerer sig ved næste bestyrelses møde d. 6 april følg med på vores hjemmeside Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54

Læs mere

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 3 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Peter Størling med ny dansk rekord for Sildehaj - 47 kg. NR. 3 2009 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Den

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen.

-Bladet NR. 3 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. -Bladet Formand Eskild og Næstformand Thor i Marinestuen i Skagen. NR. 3 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 71. 25 Årgang Sep. 2009 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 67 25 Årgang Nov 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 67 25 Årgang Nov 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Flakket. Nr Årgang juli

Flakket. Nr Årgang juli Flakket Nr. 77. 27Årgang juli. 2011 www.skagen-havfiskeklub.dk SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44

Læs mere

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR. 1 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk

-Bladet NR. 1 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk -Bladet Atlantic Shark på 160 kg. Fanget på Færøerne af Johannes Gaard den 9. Nov. 2007. NR. 1 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Flakket. Nr. 75. 26Årgang November. 2010. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 75. 26Årgang November. 2010. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 75. 26Årgang November. 2010 www.skagen-havfiskeklub.dk Bestyrelsen Nyt Fra Bestyrelsen Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf.

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Flakket. Nr Årgang Nov

Flakket. Nr Årgang Nov Flakket Nr. 66 24 Årgang Nov 2007 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 skagen-havfiskeklub.dk Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Flakket. Nr. 69 25 Årgang dec. 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 69 25 Årgang dec. 2008. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 69 25 Årgang dec. 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Flakket. Nr Årgang marts

Flakket. Nr Årgang marts Flakket Nr. 76. 27Årgang marts. 2011 www.skagen-havfiskeklub.dk SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården

Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Referat fra generalforsamlingen 4. marts 2015 kl. 19:30 på Sydgården Dagsorden iflg. Vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Fastsættelse af kontingent samt

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Tredje DM i Fladfisk er afsluttet. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Nyhedsbrev 2012/6 Danmarks næststørste fiskestævne 22-23 September 1 Tredje er afsluttet Tredje er afsluttet Med en ny rekord på 160 både og 440 fiskere, blev dette års DM åbnet i fredag d. 21. september.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 2012 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 5. marts 2012. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Flakket. Nr. 82. 29 Årgang Marts. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 82. 29 Årgang Marts. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 82. 29 Årgang Marts. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere