-Bladet NR DANSK HAVFISKER FORBUND Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-Bladet NR. 1 2009. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne."

Transkript

1 -Bladet Morten Gjøderum med sin torsk på 10,4 kg fra DHF s Pokalstævne. NR DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

2 DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA ANGLERS PROTECTOR H.H. PRÆSIDENT VICEPRÆSIDENT Prince Richard Allan Riboe Arne Jørgensen Forretningsudvalg: Forbundsformand Eskild Pedersen Thorsvej Hjørring Næstformand Thor Rasmussen Ole Larsensvej Greve Sekretær Cees Vader Kongens Vænge Hillerød Kasserer Leo Lottenburger Blankager Albertslund Girokonto BGbank Reg.nr.: Bankkonto Nordea Reg.nr.: Bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter for: Danmark Vest Anders Wolff Ulrik Plesnersvej Skagen Danmark Vest og Kaj Pedersen Tenninvej Frederikshavn Wepmaster Danmark Øst Kim Riboe Danskesjövägen 39 S Munke Ljyngby, Sverige Danmark Øst Henrik Jensen Horsbøl Alle Kastrup Danmark Øst Ledig Danmark Øst Evan Nuppenau Todesgade 13, 1. th Kbhvn. N Danmark Øst Kim Mortensen Stolpeager Greve Danmark Øst Jan Godsk Beethovensvej Kbhvn. SV Danmark Øst Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Friedrich Thomas Frilands Allé Valby EFSA SC-Delegate Allan Riboe Strandfogedvej Brøndby Strand DHF-Bladets redaktion: Redaktør Friedrich Thomas Frilands Allé Valby Tryk: Toptryk Grafisk ApS Buskmosevej Gråsten

3

4 Forbundsformanden har ordet. EU-Kommissionen er ved at lave et indgreb mod lystfiskeri. Det drejer sig om artikel 47 i EU-Kommissionens forslag, der vil harmonisere fiskerikontrolordningerne med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. Det vil bl.a. betyde kvoter på lystfiskerfanget fisk i havet. I afsnit 4 har EU-Kommissionen indført en artikel (47) om overvågning af rekreativt fiskeri, hvorefter EU-Kommissionen vil kræve, at: 1. Rekreativt fiskeri fra et fartøj i EF-farvande efter bestande, som er omfattet af en flerårig plan, er betinget af, at det pågældende fartøj har en tilladelse udstedt af flagmedlemsstaten. 2. Fangster fra rekreativt fiskeri efter bestande, der er omfattet af en flerårig plan, registreres af flagmedlemsstaten. 3. Fangster fra rekreativt fiskeri efter arter, der er omfattet af en flerårig plan, afskrives på flagmedlemsstatens relevante kvoter. De berørte medlemsstater fastsætter en del af sådanne kvoter, der skal anvendes udelukkende til rekreativt fiskeri. 4. Det er forbudt at afsætte fangster fra rekreativt fiskeri, undtagen til velgørende formål. Punkt 4 er Dansk Havfisker Forbund selvfølgelig enig i, og det er jo også allerede dansk lov. Men de øvrige 3 bestemmelser virker bureaukratiske og imod nærhedsprincippet, der ellers søges markedsført som EU's nye politik. Vi i DHF kan ikke se, hvordan man skal kunne alt dette, det vil jo medføre en masse kontrol fra fiskerikontrollens side, og mig bekendt har de mere end rigeligt at se til i forvejen. Vi har fra dansk side prosteteret overfor vores europaparlementsmedlemmer samt vores fødevareminister, der alle har lovet at se på sagen, da de jo godt kan se, at det er helt urimeligt og vil ramme det danske lystfiskeri meget hårdt. Vi kom godt over generalforsamlingen, vi fik valgt gode folk ind i bestyrelsen, som hermed nu er godt rustet til at gå i gang med den nye sæson. Vi laver som bekendt et prøvefiskeri, hvor vi registrerer alle fisk for så derefter at genudsætte dem, for at se om det er muligt at styre. Det sker om lørdagen før Hvidovrecuppen - med Nadia - under Skagen Havfiskeklub. Det er mit håb at rigtig mange vil møde frem til vore arrangementer hen over året. Knæk og bræk. Eskild

5 DHF s turoversigt for år April Hvidovre Cup fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Hvidovre Sport ) Se side 17 i bladet Maj Skagen Havfiskefestival Amb.Cup Tilmelding se program og Maj EFSA Europæiske Species Mesterskab (Conger) i Plymouth England. Tilmelding sendes til DHF s sekretær Cees Vader senest 10. marts Juni Nordjyske mesterskaber fra Hirtshals Amb.Cup Tilmelding: Hans Erik Madsen eller Henning Thomsen Se program på vor hjemmeside Konkurrencer August EFSA EM 2009, Stromness, Orkney Tilmelding sendes til DHF s sekretær Cees Vader senest 10. januar August DM i Havfiskeri fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Hvidovre Sport ) 19. September Østerbro Fladfiske Cup fra Kalkbrænderihavnen med M/S Øby og M/S Odysseus. kl , Kr.: 350,- Tilmelding Jan & Bo, Tlf.: Se side11 i bladet. 1. November Fladfiskecuppen fra Helsingør Amb.Cup (Tilmelding Jan & Bo ) DHF s konkurrencer er åbne for alle, også ikke medlemmer. Dog ikke EFSA EM. Det henstilles klubber tilsluttet DHF, at der ikke arrangeres stævner eller konkurrencer, der kolliderer med de ovennævnte datoer. Klubberne opfordres til at bringe ovennævnte arrangementer i deres klubblade/meddelelser. I øvrigt er alle velkomne til at oplyse om åbne arrangementer, som man gerne vil have med på denne liste. Arrangementet vil så blive optaget i næste blad, og vil blive stående til tidspunktet er passeret. Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7., På DHF-Bladets vegne, Friedrich Thomas, redaktør

6 Referat fra Dansk Havfisker Forbunds generalforsamling 2009 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Beretninger fra: a. Bestyrelsen/Formand b. Konkurrenceudvalget c. Rekordudvalget d. Festival Frandsens Legat 4. Indkommende forslag 5. Regnskab a. Dansk Havfisker Forbund b. Festival Frandsens Legat 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelse 8. Valg til bestyrelsen i Festival Frandsen Legat 9. Valg af revisor 10. Valg af revisorsuppleant 11. Fastsættelse af tid og sted til næste generalforsamling 12. Uddeling af årets pokaler 13. Eventuelt 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Fritz Thomas som dirigent. Fritz blev valgt med akklamation. Fritz kunne konkludere at generalforsamling var indkaldt efter reglerne. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt og der var intet kommentar til sidste års referat.. 3. Beretning fra: 3.a Formanden Fritz gav ordet til Eskild Pedersen, Eskild ønskede alle en god generalforsamling. Medlemstal uændret også klubberne. Flytning af alle lystfiskerbåde til Helsingør var gået OK. Eskild talte også om Catch & Release; at det er meningsløst at ind- veje små fisk som ikke bliver spist, derfor afholder DHF en testkonkurrence i April som første skridt til Catch & Release indføring.

7 Der er aftalt, på regeringsplan en fredning af torsk i Kattegat, men det gælder mest fra Kattegats svenske side. EM i Irland; gik ikke om håbet, men i EFSA s Big Game Konkurrence vandt Danmark bronze i Mexico. DHF har også en ny webmaster: Kaj Pedersen. Vigtig er at alle forstå at fremtiden af lystfiskeri på havet er påvirket meget af EU's lovforslag 47. DHF lægger en pressemeddelelse på hjemsiden. Eskild fortalte også om ændring i bestyrelse & konkurrenceudvalget. Se senere i referat. 2 personer som har ydet en ekstraordinær indsats; Allan & Fritz. 3.b Konkurrenceudvalget Allan fik ordet, da Thor ikke var tilsted. Allan fortæller også lidt om Catch & Release, at man ikke bliver ked af at kassere fisk. Allan fortæller om forventningen for Konkurrencer i 2008 gik godt, kun konkurrencen i Hanstholm blev aflyst. Fiskeri var OK i de fleste stævner. Allan fortæller om arbejdet indenfor konkurrenceudvalget. Spørgsmål om 2 eller 3 kroge (1 eller 2 ophænger) : det bliver indenfor DHF regi til 3 kroge fremover. Konkurrencen indenfor Ambassadeur-cup: Thor Rasmussen vandt også i Pokalstævne 2009: udsolgt. EM 2009 i Skotland; her deltager der 4 fra DHF. 3.c Rekordudvalget Kim tog ordet. Rekordudvalget har haft det travlt også i 2008, speciel mange fluefiskerrekorder blev godkendt. Se mere på 3.d Festival Frandsens Legat For 2009 sæson blev det til 4 juniorer som søgte og har fået bevilliget betalt deltagelse til konkurrencer: DM, 2st. og Hvidovre Cup, 2 st. Det var masser af information om Jens Frandsen & Festival Frandsen i de sidste 2 medlemsblade. 4. Indkommende forslag. Ingen. 5. Regnskab. 5.a DHF: Der findes en del af DHF-medlemmerne som ikke har betalt endnu. Regnskab var OK, små tab på Pokalstævne, overskud på DM. Årsregnskab blev godkendt. Der bliver under 2009 kun til 3 nummer af medlemsbladet. Medlemstal stabil. Klubber: tabt 1, fået 1 ny ind.

8 5.b FFL: Festival Frandsen Legat: Pengebeholdning er OK, har fået sponsorpenge fra Greve lystfiskeforening. Bestyrelsen kigger hvilken form af investering er det bedste i dag. Regnskab blev godkendt. Jens Frandsens familie takker DHF, både for at vi har FFL og stor indlæg i medlemsbladet. 6. Kontingent Bestyrelse foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelse Eskild Pedersen modtager genvalg som formand: valgt. Thor Rasmussen: bliver næstformand i stedet for Lars Heerwaagen, som har meldt sig ud pga. sygdom. Leo Lottenburger blev valgt som ny kasserer. Anders Wolff modtager genvalg : valgt Cees Vader modtager genvalg : valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen Henrik Jensen, Kaj Pedersen, Kim Riboe. Totaloversigt i næste blad. 8. Festival Frandsen Legat, bestyrelsen Eskild, Leo, Arne, Allan og Jan Godsk er sammensætning af FFL. Nye personer: Leo og Jan blev valgt ind i bestyrelse. Vi takker Niels Rasmussen for mange års arbejde. 9. Valg af Revisor Per Ekström blev genvalgt som revisor med akklamation. 10. Valg af Revisorsuppleant Gorm Siiger blev genvalgt som revisor suppleant med akklamation. 11. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling Næste generalforsamling finder sted lørdag den 6. februar 2010, kl i HSLFs lokaler.

9 12. Uddeling af Årets pokaler. Fritz gav Allan ordet og Allan Riboe stillede sig op som prisuddeler, som han plejer at gøre. Største fisk fanget af DHF medlemmer i verden; i år skulle man fange en fisk på 343 kg til at nå første pladsen, det blev et stor næbdyr, en blå marlin fanget af Reiner Kristensen. Klaus Pedersen lagde beslag på anden pladsen med en blå marlin som vejede en 100 kg mindre. På tredje pladsen kom Gorm Siinger med en blå marlin 227 kg. I de vande rundt om Danmark findes der også store fisk, mest torsk. Det var 2 fiskere som fangede en torsk på 21,0 kg; Heino Hviid og Jan Olsen. Herefter kom Gorm Siiger med torsk på 20,60 kg. Til sidst blev de 10 første i Ambassadeur Cuppen råbt op. Thor Rasmussen vandt, følget af Michael Lorenzen på anden plads og Jan Godsk på tredje. De første 10 i rækken blev belønnet med en Ambassadeur 9000i. Da ikke alle prisvindere var tilstede, blev følgende skema lavet. De første 10 i Ambassadeur Cup får deltagelse betalt til Skagen Havfiskefestival Prisen for Thor Rasmussen, Michael Lorenzen og Niels Godsk Jørgensen tages med af Cees Vader. Pris for Brian Ahlers tages med af Allan Riboe Pris for Gudmund Bøgeskov tages med af Mette Stenbroen. Slutstilling i Ambassadeur Cup 2008: 1. Thor Rasmussen 99 pts 2. Michael Lorentzen 85 pts 3. Jan Godsk 82 pts 4. Eskild Pedersen 74 pts 5. Brian Ahlers 74 pts 6. Svend-Åge Madsen 59 pts 7. Gudmund Bøgeskov 53 pts 8. Niels G. Jørgensen 49 pts 9. Cees Vader 49 pts 10. Allan Riboe 47 pts 13. Eventuelt Catch & Release : Søren Kristensen fortæller om Catch & Release. Kontrol af din fisk sker af naboen At genudsætte fisk er formålet. Fisk man tager med hjem eller bruger som agn, skal haleklippes. Alle fisk tæller, fordi alle fisk kan sættes ud igen. De fleste i DHF synes at det er en bæredygtig løsning. En ekstra fordel er at resultater en beregnet meget hurtigere. Indvejningslisten bliver forbedret hen af vejen. Formand afslutter generalforsamling

10

11 Østerbro Fladfiske Cup. Den 19/9 afholder Jan og Bo. Østerbro Fladfiske Cup. Fra Kalkbrænderihavnen. Der sejles med M/S Øby og M/S Odysseus. kl Prisen er 350,- kr pr. deltager. Tilmelding til Jan Kristoffersen, tlf eller Vi har 50 pladser. Sidste år tog 45 mand 500 fladfisk, med flere over 1 kg. Der er 5 præmier til de deltagere som fanger flest fladfisk over mindstemålet som er 27 cm. Der er 3 præmier til de største fladfisk. Anders Wolff med flot spætte

12 Lystfiskerture på Øresund med M/S SVÆRD fra Helsingør Tlf.: Mobil:

13 Top 20 Liste over fisk fanget i danske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Bjarne Staal Torsk 18,60 Fredagsklubben Øresund Thomas Oudrup Torsk 18,40 Fredagsklubben Øresund Jørgen Pirk Torsk 15,10 Fredagsklubben Øresund Gorm Siiger Torsk 14,50 Fredagsklubben Øresund Gorm Siiger Torsk 13,00 Fredagsklubben Øresund Jørgen Pirk Torsk 12,20 Fredagsklubben Øresund Top 10 Liste over fisk fanget i udenlandske farvande af såvel klub- som individuelle medlemmer, på ferie eller kortere ophold Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Niels Rasmussen Striped Marlin 100,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Peter Størling Striped Marlin 90,00 BG Fisk Watamu - Kenya Peter Størling Striped Marlin 85,00 BG Fisk Watamu - Kenya Niels Rasmussen Striped Marlin 80,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 75,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 70,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 65,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Bo Larsen Striped Marlin 65,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Karl Erik Mousted Striped Marlin 60,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Niels Rasmussen Striped Marlin 60,00 Scandinavian Tuna Club/BG Fisk Watamu - Kenya Top 10 Liste over fisk fanget i danske farvande af juniorer, såvel klub- som individuelle medlemmer Navn Art Vægt Klub Sted Dato 1 Michael Kunis Torsk 6,00 DHF Øresund Fangstrapporter sendes til: Niels Rasmussen Dagmarsgade 36, st. th. lejl københavn N Eller: Meget gerne med en artikel, så redaktøren har noget til bladet

14 Dansk havfiskerforbunds pokal konkurrence time og 10 minutters søvn blev det til imellem lørdag og søndag. Men det var nu rart at få snakket med de gamle rødder i Birkerød når man nu er flyttet helt op til Skagen. Sådan skulle starten være på årets første konkurrence Det er søndag morgen den 1 første dag i februar. Kl. er 5 om morgnen, og jeg er ikke helt frisk efter en god lang snak og en enkelt øl eller 2. Mette var heldigvis chauffør denne morgen. Ikke fordi jeg var vissen eller noget. Bare godt gammeldags træt. Årets første fiske tur for vores vedkomne og 5 andre fra Skagen skulle foregå på Øresund i den årlige traditionsrige DHF pokal konkurrence. Vi får hurtigt læsset bilen med det i forvejen klar gjorte grej. Der var lidt til pirke fiskeri samt et par stænger til kaste og eventuelt agn fiskeri og de undværlige heldragter til vintrenes kolde fiskeri. Vi triller ud i mørket og turen går til Nordhavnen i Helsingør, hvor alle turbådene ligger for tiden. Vi var 5 stk. fra Skagen havfiske klub som skulle med Nadia med Lars Pryds ved roret. Forventningerne var store da Lars jo som bekendt er en super dygtig skipper når det gælder om at finde torskene. Men det var jo ikke bule fiskeri i dag. Kun driv fiskeri er tilladt i denne konkurrence, dvs. vi skal drive over pladserne og så må folk pirke fiske, eller kastefiske. Lars måtte nok lægge en lille dæmper på sig selv, da dette ikke lige er den type fiskeri har dyrker årets første 3 måneder. Vi får hurtigt hilst på hinanden på kajen, og så eller ombord efter lodtrækningen om pladserne. Jeg får min plads agter på båden sammen med Morten Gjøderum fra klubben. Ikke helt ringe når vi skal stå og kaste fiske efter torskene. Vi får pakket ud og klar gjort vores grej. Kaj, Mette, Søren og Steffen kommer alle til at stå omkring stævnen så dem ser vi ikke meget til. Kl. 7 sejler vi ud af havnen. Det er stadigt mørket, og vi står i lanternes skær og glæder os til at komme i gang. Lars afsøger bunden på vej over mod kobberværket, hvor der de seneste dage var gjort nogle gode fangster. Nadia bliver lagt til for et drev, Lars slår bak, ringer med klokken og så er det ellers bare i gang med fiskeriet. Der går ikke længe før de første torsk melder sig, selv om det stadigt er helt mørkt. Vi får nogle gode stege torsk som hurtigt ryger i kurven. Fiskene skal naturligvis være korrekt kroget i munden eller foran bagerste gællekant som der står i reglerne. Fanger man en fejlkroget fisk skal halen skæres af og så tæller den ikke med i konkurrencen. Solen er nu kommet op over Sverige og vi ligger stadigt på sammen plads, vi er dog flyttet nogle gange når vi var kommet for langt nord på, mod færgernes sejl rute. En del små både samt andre kutter blander sig også i løjerne, og Lars kan ikke lade være med rive sig med af stemningen, når de andre både stopper lige oven på en bule. Men den går ikke Drivfiskeri

15 Lars lodder en del fisk på bunden, og lægger os til for drev igen. Der er fisk med det samme. 5 stænger bukker faretruende i bagbord side. Der er kortvarigt lidt hektisk stemning ombord. Lars og medhjælper Anders Får hurtigt gaffet de torsk som ligger i overfladen. Det er alle torsk omkring 2-5 kg. Et stykke op af dagen har jeg 3 torsk i kurven og min makker morten 2 samt en fejl kroget. Morten får et godt hug og for kæmpet en flot rogn tung torsk til overfladen. Vi skyder den til ca. 8 kg og lader den ligge i kurven. Anders skibets medhjælper kommer forbi kurven og vurderer den til 9 kg, men han kan nu alligevel ikke lade være med at veje den. 10,4 kg vejer den og Morten har fanget sin første måler torsk. Den var han lidt stolt af og det betød også at han lå godt til i konkurrencen. Det betød samtidig også en omgang meget koldt øl til de 5 fra Skagen havfiskeklub. Omkring middag får Niels Godsk et hug på kaste grejet. Niles står også næste helt agter på skibet. Han er hurtigt med at få den op, og vægten viser 10,1 kg. Endnu en stor flot torsk på båden. Det kører bare. Der bliver forsøgt lidt med agn ombord. Jeg prøver lidt med rejer og andre med orm. Det bliver landet nogle enkelte isinger og hvillinger, men det er ikke meget de giver i point da det kun er vægten der tæller. Omkring middag driver vi ned over en knold hvor en del pludselig får bid. Igen god aktivitet ombord. Vi mærker intet agter på skibet og kaster på liv og løs. Desværre var 4 ud af 5 fisk fejlkroget de 2 vejede over 10 kg. Vi må være drevet ret igennem en godt stime torsk. Dagen er ved at gå på hæld og vi har omkring 60 torsk ombord. En god dag på sundet. Vi får alle vejet vores renset fisk ombord, og skal nu ind og vente på resultatet. Vi er i havn omkring kl. 15 og der går en lille halv time før præmie overrækkelsen finder sted. Nr. 1 blev Niels Godsk fra Espergærde med 10 kg fisk. Nr. 2 Svend Åge Madsen fra Hvidovre med 9,1 kg fisk. Nr.3 Morten Gjøderum fra Skagen med 8,25 kg fisk. Alle modtog flotte præmier fra DHF og Hvidovre sport. Os for Skagen havde nu kun en lille køre tur tilbage på 500 km. Jeg var helt klar på turen, og Mette og jeg gjorde et lille holdt omkring Køge for at få en pizza med i bilen. Hurtigt ind og ud og så af sted. Gik faktisk meget godt ind til omkring Odense. Der måtte jeg altså skiftes ud som chauffør. Jeg var bare færdig. For lidt søvn, mange timer på havet, i kold frisk luft, og så 5 timer bag rattet til Skagen. Det er altså ikke nogen god cocktail. Ind til siden, og Mette måtte tage de næste 2 timer imens jeg sov. Måtte så overtage omkring Himmerland. Vi var hjemme omkring kl. 22. Tak for en god tur og på gensyn på vandet næste gang. Resultat liste fra pokal turen kan læses i bladet. Anders Wolff DHF

16 - 16

17 Hvidovre Abu Cup HSLF s store havkonkurrence indgår i DHF s Ambassadeur cup april 2009 Pris 400,- Dette er en af årets sjoveste artskonkurrencer og som sædvanlig med masser af gode præmier. Den endelige præmieliste foreligger i starten af Januar, hvor du også kan få det endelige program med konkurrenceregler. Tilmeldingen starter 1 januar og der plejer at være rift om pladserne så det er en god ide at tilmelde sig i god tid. Vi sejler med 3 af de blå både: Havstrygeren, Hanne Berit og Arresø. Det er et af de bedste tidspunkter på året efter arter og vinderen har omkring 10 forskellige. Torsk og Hornfisk plejer der at være masser af og de fleste får som regel "fuldt hus" i fladfisk - Rødspætte, Ising og Skrubbe. Af andre arter kan nævnes: Hvilling, Sild, Sej og knurhane. Du kan tilmelde dig på eller kigge forbi Hvidovre Sport. Besked/Spørgsmål vedr. Hvidovre Abu Cup? Ring

18 Europæisk Mesterskab (EM) i Havfiskeri, Cobh, Irland Tolv dansker deltog ved EM i Cobh, sydøst Irland. Cobh er en lille havneby, tæt ved Cork, som er den største stad på Irlands sydkyst. Forventningen var høj, i året 2003 blev Danmark jo Europæisk mester i Havfiskeri i Carhiveen, som ligger i sydvest Irland. Fiskeri denne gang var rigtig godt, med mange fisk og rigtig mange arter; der blev fanget mere end 20 forskellige arter denne gang. Jan Godsk, Allan Riboe, Eskild Pedersen, Benedikte Havemann, Jan Christensen, Tonny Jensen og Svend-Erik Jørgensen var med i I 2008 kom novicer Claus Pedersen, Cees Vader, Reiner Christensen, Michael Jensen og Benny Strøm til. Vi havde også en svensk deltager i form af Kim Riboe på hotellet, men han generede os ikke, heller ikke med sine fiskeresultaten. EM er delt op i 2 dele, den ene del er light-line, som går ud på at man fanger alle sine fisk med en line med maksimal brudstyrke på 6 kg; det svarer til omkring 28/00 (nylon). Den anden del er det vigtigste, her må man fiske efter eget valg, og den som vinder dette del må kalde sig Europæisk Mester i Havfiskeri. Præmier findes til individuel præstation, 2- mands team, bedste dame, bedste landshold og forskellige trofæfisk præmier. Vi alle håbede at vi kunne gøre det lige så godt som i 2003 og bryde Italiens dominans igennem de sidste år. Vi landede allerede på fredag, og da konkurrencen først skulle starte på mandag, havde vi sat næsen op til en dags prøvefiskeri. Vi havde fået at vide at det var nemt at finde en båd, men det viste sig at kun 2 af os kunne komme med på lørdag. Vejret var ikke så godt, der var bølger op til 4 meter, så vores 2 venner lavede meget ud af for-fodring af fiskene. Desværre var fangsten ringe, som det oftest er når vejret er dårligt, så meget information om hvordan man skulle fange de mange forskellige fiskearter, blev det ikke til. Bådene som sejles med er den typiske bådtype vi finder i Irland og UK, hvor der kan være mellem 8 til 12 deltagere per båd. Konkurrencen går ud på at fange mange fisk og mange forskellige arter, som alle vurderes med fiskepoint. En havål (conger) giver f. eks. 10 point, men en hestemakrel kun 1 point. Søndagen blev brugt til at binde tackler, fordi havbunden er fuld med kelp, rev og sten, så et antal tackler, bliver man vel af med. Endelig blev det mandagmorgen og et flok spændte dansker stod på kajen sammen med 160 andre havfiskere fra i alt 14 Europæiske lande. Vejret var typisk Irsk, det regnede og det blæste med m/s fra havet. Derfor blev det kun til fiskeri i den fjord hvor Cobh havn ligger. Fiskeri var dårligt, men alligevel kom der småplettet rødhaj, 3 slags knurhaner, hvilling, conger, sømrokke og ising op. Selv skulle jeg fange 35 små hvillinger inden jeg fik en hvilling op som hold minimumstørrelse på 25 cm. Jeg fik 2 hvillinger mere samt en rød knurhane (tub gurnard) og 5 af de rødhajer, men desværre blev der fanget en conger af en af mine konkurrenter, så jeg fik kun en anden plads på båden. Den anden dag på light-line kunne vi sejle ud på havet og foretage drivfiskeri. Lubbe, sej, skægtorsk, lange, torsk, blåstak, berggylt og rødspætte blandede sig i fangsterne, sammen med de andre arter fra mandagen. Jan C. og Svend-Erik vandt deres båd; selv lavede jeg et rigtig dårligt resultat. Jeg fangede en blåstak som min anden nye fiskeart, den første var de småplettede rødhajer fra mandag. På onsdag kom Allan Riboe med på holdet. Allan havde sparet sig og hoppede light-line over, for at give den fuld gas og prøve at blive Europamester i Havfiskeri. Det viste sig at være en god sats fordi Allan vandt sin båd på onsdag og lag efter første dagen på plads

19 nummer 6. Også Svend-Erik, Eskild og Jan C. besejrede deres konkurrenter. Desværre fiskede 2 herrer på Danmark A-hold og de 2 andre på B-holdet; deres kamérater på respektive hold fiskede ikke godt, så en Europæisk titel i hold var udenfor rækkevidde. Men med 4 landsmand indenfor top 25, kunne man håbe på at mindst 1 af dem kunne klare sig bland skrappe Englændere, Italiener og Irer. Torsdag blev en dejlig solskinsdag på havet, med masser af fisk (god vejr = god fiskeri). Der var en båd som landede 79 conger og masser af forskellige arter fik sig en tur på dækket og blev sat ud igen; der fiskes jo efter Catch & Release princippet. Desværre kunne Allan, Jan C. og Eskild ikke vinde deres båd; Eskild fiskede rimeligt, Allan blev doublet af bådvinderen og Jan C. Blev fisket langt bagud. På min båd var der et dejligt fiskeri med 12 forskellige arter og god kammeratskab og masser af fiskehistorier. Svend-Erik vandt sin båd for tredje dag i træk, så han lå rigtigt godt til. Fredag var det 20 C og solskin, for en hel del englændere tid til at smøre sig ind i solcreme, her undrede jeg mig lidt over i August, slutningen på sommeren... Na ja, efter vi havde fanget vores daglig portion makrel; 100 stuks på 10 minutter, som vi skulle bruge som agn, sejlede vi til vores første ankerplads. Det er nemlig så at man ankrer båden op i de dage at den Europæisk mesterskab foregik. Efter ankring ville skægtorsk, sej, lubber, torsk og knurhaner gerne bide. Efter en halv time: den første conger. Hvordan fanger man conger? Jeg havde selv aldrig fanget en conger, så jeg havde spurgt Allan om hvordan og hvorledes. Man laver en speciel conger tackle, med masser af tingeltangel, en agnet pirk og en selvlysende blæksprutte. Som agn bruger man en hel (efter rygraden er fjernet) eller halv makrel. Den fredag fik jeg 6 conger, de fleste på båden, det var rigtigt sjovt; den største var omkring 8 kg og 1.35 lang. Eskild fangede en conger som var 1.85 lang og tæt på de 20 kg, det var noget tovtrækkeri at få den op. Den dag vandt jeg min båd, med omkring 25 fisk. En af fiskene var en red gurnard, en art som ikke findes i Danmark. Den tog jeg med ind, fordi der var en præmie til mest sjælden fisk. Et af de største problemer var makrellerne. Makrel talte ikke med i konkurrencen, men desværre var der makreller fra 5 meter under overfladen til 5 meter over bunden, på 45 meter vand!! Selv om man sagtens kunne fiske med 200 gram bly, skulle man oftest anvende 400 gram bly for at rakettere igennem makrellen, eller brug et agn i størrelse med en kvart makrel. Så, hvis du er vild med makrelfiskeri, er Sydirland stedet i august, du kan fange et par million stuks. Hvordan gik det så med vore eneste håb Svend-Erik, vel han blev doublet af Ray Barron, Europamester 2005, så ingen top 10 placering. Resultat af vores indsats var at Danmark B- og A sluttede på plads 8. og 9. Svend-Erik blev bedste dansker på en 44. plads. Vores kvindelige deltager, Benedikte Havemann havde en dårligt uge, jeg har lovet at ikke afsløre hvilken plads hun lande, men det var langt nede. Heiko Dreier blev Europamester for 3. år i træk, som er aldrig sket for i Efsa s 50 års historie. Italien blev Europamester for hold, også 3. år i træk. I 2009 fiskes der i Skotland og i 2010 er det Islands tur. Min red gurnard klarede sig som mest sjældne fisk, så jeg fik den eneste danske medalje. Jeg vil hermed sige tak for godt kammeratskab til alle på det danske hold

20 BLINDE S KURVE- & STOLEFLET BKS v/steen Arlyk Kålmarken 20, 2860 Søborg. Tlf.: Fletning af stolesæder Salg af kurvemagerværktøj Reparation af stolesæder udføres Pris ca.: 380,- til 1600,- kr. ELIDA HAVFISKERI DAGTURE LANGTURE AFTENTURE PLADSBESTILLING OG OPLYSNING: Rederi: Mobil ombord:

21 Redaktionen meddeler. Fiskeri-kontrollens telefonnumre: Blad Nr side 11. Mærker og Emblemer DHF og EFSA: Danske Rekorder: Regler for Ambassadeur-Cuppen: Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Se vor hjemmeside Kig ind på vor nye hjemmeside Fangsrapporter og Rekordformularer. Fangstrapport til DHF og den nye Anmeldelsesformular for danske rekordfisk i A4 format kan rekvireres via eller telefonisk fra redaktionen. (Se blad nr side 12-13, samt hjemmesiden) Klubbernes Hjemmesider. Vi opfordrer vore medlemsklubber til at meddele os adresserne på deres hjemmesider, så vi kan tilføje dem som links på DHF s hjemmeside, og ligeledes at anbringe links til DHF s hjemmeside på deres egne hjemmesider. Kassereren efterlyser en større villighed til at indbetale kontingent til tiden. Dette gælder både medlemmer og klubber. Medlemmer og klubber der ikke, trods rykker, har betalt kontingent senest vil ikke modtage DHF- Bladet pr Så husk det nu! DHF Bladet Kan nu læses på og downloades fra vor nye hjemmeside Deadline for stof til DHF-Bladet er: 1.3., 1.7. og 1.11.

22 Festival Frandsens Legat Legatportioner I forbindelse med DHF s generalforsamling uddeltes følgende legatportioner: Til Hvidovre Cup 26. april fra Helsingør. Patrick Ottesen og Stefan Lund Christensen Skagen Til DM i havfiskeri august fra Helsingør. Rasmus Pedersen og Steffen Pedersen Skagen. Vi ønsker dem alle tillykke med legatet. EU artikel 47 Vi skal ikke her gå nærmere ind i debatten i dette emne, det er der skrevet nok om, se Forbundsformanden har ordet side 04, men blot give nogle links til forskellige sider hvor der kan læses indlæg og udtalelser fra forskellig side. MEP Ole Christensen, se også andet sted i bladet Se også om noget andet: Redaktionen ser gerne at medlemmerne læser disse sider og indsender et indlæg til næste nummer af bladet. Se deadline på redaktionens side (21)

23 Enkelte Mærker er dog udsolgt.

24 Cees Vader med Lange og Knurhane. Det danske hold EFSA europamesterskaber 2008 i Cobh Irland. Svend Erik bedste dansker, igen Der var skam også damer med.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA)

-Bladet NR. 1 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) -Bladet Stemningsbillede fra Vragtur med Skagen Havfiskeklub. NR. 1 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA,

Læs mere

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal.

-Bladet NR. 2 2008. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. -Bladet Allan Riboe under DM-2007 Alt ser jo ud til at gå som det skal. NR. 2 2008 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section

Læs mere

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet.

-Bladet NR. 2 2010. DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu. Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. -Bladet Erling Langtved, BG-Fisk, med Sandhaj. Se artikel i bladet. NR. 2 2010 DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND www.dhf.nu

Læs mere

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen

SKAGEN HAVFISKEKLUB. Nyt fra bestyrelsen Flakket Nr. 68 25 Årgang Jun 2008 SKAGEN HAVFISKEKLUB Ulrik Plesners vej 54 9990 SkagenTelefon: 98 44 20 44 Formand Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk Næstformand/Sekretær

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ

-Bladet NR. 1 2007. DANSK HAVFISKER FORBUND www.danskhavfiskerforbund.dk. Elida-Flådens M/S ARRESØ -Bladet Elida-Flådens M/S ARRESØ NR. 1 2007 DANSK HAVFISKER FORBUND Sektion af: European Federation of Sea Anglers (EFSA) DANSK HAVFISKER FORBUND Den danske section af EFSA, EUROPEAN FEDERATION OF SEA

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 80. 28Årgang Juli. 2012 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 98 44 20 44 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN

NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE DAGSORDEN Vaarst 18-02-2010 Der indkaldes hermed til NVBKs REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 22. april 2010 klokken 19.00 Foreningshuset, Ny Kærvej 2A, 9000 Aalborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretninger:

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Formandens beretning for året 2009.

Formandens beretning for året 2009. Formandens beretning for året 2009. Velkommen til årets generalforsamling. I 2009 fyldte Politiets fiskeklub Viktor 25 år. Det der startede for 25 år siden som en lokal fiskeklub for nogle initiativrige

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk

Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Frederikshavn Sportsdykke Klub Langerak 70 9900 Frederikshavn www.annabang.dk fsk@annabang.dk Referat fra generalforsamling Torsdag d. 26. februar kl. 19.00 Generalforsamlinger afholdtes på værftet Langerak

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV.

INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. INDBYDELSE TIL DANSKE POLITIMESTERSKABER I BORDTENNIS 2013 TIRSDAG DEN 9. OG ONSDAG DEN 10. APRIL I VALBY-HALLEN JULIUS ANDERSENS VEJ 3, 2450 KØBENHAVN SV. 1 Dansk Politiidrætsforbund og Politiets Idrætsforening,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere