Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REGEUSIAHEBSANFUHDEISVA ÆÆVAWE MEDLEMSBLADK« R D I N Æ R G E N E R A L F O.R S A M L I N G afholdes i Regensianersamfundet tirsdag den 30. november 1976 kl. 18 på Regensen Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger revideret regnskab.. Revisorerne afgiver betænkning. 4:wa. Kassereren fremlægger revideret regnskab for Regensianersamfundets legat. Revisorerne afgiver betænkning.. Valg af formand. O Valg af kasserer. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. LOæ\'I Valg af 2 revisorer. lo. Eventuelt. Efter generalforsamlingen middag, der begynder ca. kl. 1915: M E N U Hvidvinsdampet fiskefilet Lammekølle provencal - Rødvin Frugtsalat med likør-creme - Portvin Kaffe Pris pro persona kr Tilmeldelse sker inden 25. nov. - til: Landsretssagfører Niels Nørring, Vognmagergade 7, 1120 København K, telf. (01) lok. 31 (I. Bing) mellem Bestyrelsen

2 R E G E N 8 E N S A D V 0 K A T Regensianersamfundets tidligere formand har rundet de 70. Der er kammerater fra de unge år, der en menneskealder senere fremtræder i tilværelsen med en position og et gøremål, der er helt overraskende - f.ex. Simon Spies. Helt anderledes er det med Regensianersamfundets tidligere formand Ove Rasmussen. Allerede i de sidste gymnasieår på Frederiksborg lærde skole lå det i luften, at han ville blive højesteretssagfører eller måske dommer. I 3.G. flyttede han fra sit hjem i Kagerup ind på et værelse i Hillerød. Her kom en kreds af jævnaldrende og yngre kammerater og sørgede for, at det ikke blev til læsning altsammen. Ove Ras. var da i forhold til os den kloge store bror, der nøgtern og velafbalanceret udlagde den livsvisdom, som han i særlig grad havde suget til sig fra den førende klassiske lærer, lektor Boisen, og under sin op-,vækst som medarbejder på fødegården. Den selvfølgelighed, hvormed han blev betragtet som leder og rådgiver, fortsatte, da han rykkede ind på Regensen. Det gjaldt bl.a. i den Specielle Frederiksborgenserforening "Pensionatet", som han selv nævner i sin omtale af regensårene (REGENSEN 1972). Ove Ras. sikkerhed som leder og vejleder hang antagelig sammen med, at han meget tidligt havde klaret unge mænds vanskeligste problem - det med pigerne - ved at forlove sig med sin søde og slagfærdige klassekammerat Inger Thommassen. Forlovelsen var også baggrunden for, at trods den megen tid, han ofrede på kammeratskabet, havde han plan i sit arbejde med studierne. Hermed gjorde han faktisk samtidig en indsats for andre årgange af Frederiksborgensere, som Provsten dengang havde gode eksempler på var for umodne til Regenslivet. Stipendiebestyrelsen overvejede derfor et indgreb over for privilegiet. Men da der med Ove Ras. var eksempler på det modsatte, førte det foreløbig kun til, at en Frederiksborgenser, hvis regensdag i flere år var begyndt kl. 2 med den første forestilling i biografen og fortsatte på gården med kortspil og ølsnak til længe efter midnat, og som aldrig satte sine-ben på universitetet, blev overført til den mere skolemæssige uddannelse på et seminarium. Om Ove Ras. indsats som advokat allerede i regensårene er der vidnesbyrd i hans kloge forsvar i klokkerprotokollen for svage kammerater, der var blevet forulempet af "Gamle" eller andre magtfulde aktivistiske organer for den kollektive opdragelse. Derimod er en fogedforretning mod Søren Holm, den senere Regensprovst, næppe omtalt. Søren Holm fik Ehlers kollegium, efter at han i nogle

3 år havde boet på Regensen og var blevet cand.teol. Ved overflytningen havde han på kredit købt en skrivebordsstol af en af Pensionatets medlemmer. Da alle betalingsterminer forlængst var oversiddet, drog fire Pensionatsmedlemmer svært bevæbnet over Kannikestræde for at gøre udlæg hos Søren Holm. De gamle kollegianere på Ehlers blev alvorligt opskræmt, og det skyldes Ove Ras., at det ikke kom til blodsudgydelse. Blandt deltagerne var ellers Svend Larsen, der i Regensgården godçgjorde sine færdigheder med en bøsse ved at skyde et æble af en af sine kammeraters hoved. Det sidste skete dog først efter, at Ove Ras. var flyttet ud. Hans begavede sans for humor formåede altid at dreje Svend Larsens viltre humør i en positiv retning til glæde for mange. For Regensianerne som sådan gjorde Ove Ras. en indsats i forbindelse med en uheldig affære, hvor en brugsmand (og åtud.teol.) begik underslæb. Sagen var ved at bringe hele den økonomiske side af selvstyret i fare. Ove Ras. blev den efterfølgende brugsmand, der bragte orden i økonomien. Han var også med til at klare en mindre skandale med en lånemand, der havde skaffet sig ekstra afdrag til sig selv. Da Ove Ras. flyttede fra Regensen, fik han det nødvendige til studiernes afslutning ved et juridisk gøremål i Baltica, og få år efter, at han var blevet kandidat og gift med sin Inger, startede han egen forretning. Det var dristigt, men det viste sig, at også andre end Regensianerne havde tillid til ham som vejleder. Og han blev ikke blot erhvervssagfører og ordnede store ejendomshandler. Han hørte også til dem, der ofte procederede for domstolene. Han fik tidligt offentlige sager for landsretten, og efter at han i 1948 var blevet højesteretssagfører, blev han i løbet af få år landskendt som en fremragende beskikket forsvarer for højesteret i komplicerede røveri- og mordsager. Han forsvarede også særegne tjenestemænd mod forstokkede ministerielle_chefer, og han gjorde et stort arbejde som beskikket forsvarer for Bovensiepen, chefen for det tyske sikkerhedspoliti under besættelsen og en af frihedsbevægelsens værste modstandere. Han har den brede menneskelige opfattelse af sit fag, at selv den værste slyngel har krav på et forsvar.. Det var et held for Regensianersamfundet, at foreningen i 1969 fik en trænet advokat som formand. Kommunitetets dårlige økonomi bevirkede, at universitetets administration pønsede på reformer, som ville forringe vilkårene for Regehsianerne. I samarbejde med de unge ledere på gården gjorde Ove Ras. en stor indsats, der afbødede relormerne i første omgang - bl.a. ved, at administrationen blev belært om en fornuftig kapitalforvaltning. Anslagene fra universitetets reformister er imidlertid ikke forbi, men sagen følges fortsat af Ove Ras. og er der i de bedste hænder. Alt tyder heldigvis på, at Regensens advokat også fremover vil have kræfter til at stå vagt om Regensens interesser. Han er stadig den drivende kraft

4 4 i højesteretssagførervirksomheden i Frederiksholm Kanal, og den der også møder om morgenen, og holder han ferie, sker det b1.a. ved at skyde kronhjorte i Skotland. NIELS BANKE 4; 1929 Højesteretssagfører Ove Rasmussen

5 Efterårsklokkeratet 75/76 Det blev i løbet af foråret klart, at Tilia skulle have klokken om efteråret efter nogle svage år var foreningen blomstret herligt op men hvem af os? Tidligt på sommeren dukkede en tiliast op og spurgte, om jeg var indstillet på at blive klokker. Jeg blev noget forbavset: mit 3. regensår var ved at slutte, og jeg havde forkyndt 4 efter det temmelig våde forår i Tilia - at nu skulle der boges. Jeg gumlede lidt på tanken: det var jo en udfordring og iøvrigt burde jeg vel aftjene min værnepligt herinde - og jeg trøstede den fremspirende, mere studieorienterede del af min samvittighed: det skulle såmænd nok komme ud, og en klokkerkandidats navn bør ikke kendes førend i den ll..time, så det ville nok aldrig blive til nogt etc. etc. Men det blev det! Trods en opvarmningsdrik, der selv i meget mådeholdne mængder kunne slå også de stærkere lidt ud af kurs, kom Tilia selvfølgelig i fin stil på Salen, og min skæbne det næste halvår var beseglet. Under valgforhandlingerne var der blevet ført skinforhandlinger, bl.a. var der blevet opereret med en skinkandidatur fra en pipianers side - og det lykkedes til perfektion at røvrende Gamle, som glad og fro gik på den. -Og sure blev de - men de glemte desværre, at surheden skulle være en del af et spil, en leg mellem foreningerne, og at det ikke skulle gå ud over indbyrdes relationer mellem foreningernes medlemmer. Nå, klokkeren takkede for valget, og ind kom VP trippende: "han havde hørt rygter" - og "hvordan var det gået den lille pige?" Efter møjsommeligt at være kommet op på bordet holdt han en kær tale til klokkeren - og iflg. generalforsamlingsreferatet "takkede den nyvalgte klokker rørt". Samme aften blev ikke uvæsentligt - tiliasten Topsøe valgt til P-mand og blev gennem hele klokkeratet til uvurderlig hjælp for klokkeren ved fester og arrangementer. Og allerede denne aften slæbte han de uundgåelige klokkerbajere. Natten gik med fest i fægtekælderen - kl. 5 om morgenen bragtes stereoanlægget i sikkerhed. Det havde været en livlig nat. En træt klokker erhvervede sig den halsbetændelse, der skulle følge hele klokkeratet. Men med/uden halsbetændelse: indflytterfesten forestod (nemlig d. 10. okt.). Tilia tog til Langeland en weekend, men hyggede sig effektivt var det ikke. Det blev det derimod, da vi vendte hjem i opløftet stemning: rammen skulle være "Regensen som fængsel med fængselsdirektør Hviid (Provsten) og livsfangen VP og nyindsatte fanger (indflytterne)". -Indflytterne blev øvet i en indledningssang (på fangekoret fra Verdi's Nabucco). Tilia holdt tilsmagningsaften og indspillede bånd etc. Festen blev en stor succes: Tilias stemning smittede af. Alt gik afslappet og hyggeligt og meget festligt. En del komik

6 kom også af klokkerens hæse fremhvæsen af sin tale - meget stemme var der ikke, trods (eller netop på grund af?) alle gode menneskers velmente råd og apotekets medicamenter. Ja alle følte sig vel undtagen de ikke-tiliaster, der havde lånt Tilia plader: de ømmede sig, når de hørte båndet slå lydlige krøller (forklaring: det blev indspillet på vor kæmpe viltilsmagningsaften - Tilia fandt "vinen", men pladespilleren havde også hoppet et par gange mildt sagtl) Tilia havde fået sin dåb som klokkerforening efter sin genopblomstring - og en god dåb. Næste arrangement (d. 7. nov.) blev en klaveraften med den fremragende tjekkiskfødte pianistinde Bohumila Jedlickova. Men aftenen begyndte lidt dramatisk: pianistinden ankom i forholdsvis god tid og konstaterede, at den tone, hun skulle slutte aftenens program med, var pibende falsk: klaverstemmeren havde forbigået de dybeste toner - her var gode råd dyre - men også det blev klaret - klokkeren hidkaldte sin private klaverstemmer. Derpå gik aftenen fra kl. 21 som planlagt - tilhørerne fik en meget inspirerende fremførelse af værker af Mozart, Janacek, Debussy og ChOpin. Efter selve programmet var der natmad: Det var iøvrigt en ynk at se de så "kulturelle" gamlinge komme - til natmaden! Ak ja! Men noget kunne gamlingene dog: de fik bemægtiget sig klokken. Klokkeren lod sig ikke slå ud, men greb to af klokkerbajerne og slog dem energisk sammen: oh ve, hvor blev jeg våd! -to flaskebunde faldt til gulvet. Den traditionelle kasse guldbajere blev udlovet. Klokkeren glædede sig: gamlingene havde foretaget et træk - og måtte da kunne få noget skæg ud af det, men nej: jeg ventede og ventede mere og mere spændt på at se, hvad de pønsede på - og så kom det kæmpeantiklimax: under julesjoflingsskriverierne blev P-manden betalt med klokken for en kasse guldøl. Hvis folk vil lege - og jeg mener, at sjoflinger og hele spillet mellem foreningerne er sjovt og givtigt, så længe distancen holdes: det er leg - men altså: hvis folk vil lege, så ku' de nu godt tage at investere lidt vid i det! Revyen (d. 14. nov.) stod dernæst på programmet - en revydirektør Anette Graver blev fundet, og det hele forløb, som en revy bør forløbe. Set fra klokkerens del af arrangementet: med de sædvanlige diskussioner om gule ærter/ikke gule ærter. December kom, og der skulle jules, men samtidig syntes jeg, at det var lang tid siden, vi havde fået at vide, hvad det var for bygninger, vi gik rundt i. Lektor O. Hvidberg-Hansens navn dukkede op, og jeg gik til VP, da jeg havde hørt, at det var hans gamle kontubernal. VP satte straks et helt universitet i gang - og Hvidberg accepterede; Det blev til en aften med et meget omhyggeligt forberedt foredrag, som var spækket med informationer - og til kæmpe mængder af glögg og æble-

7 skiver. Og det på én gang. Det gik, men nok heller ikke mere. De to ting skulle Vist have været holdt adskilt. Men klogere på Regensen blev vi samtidig: Tak til Hvidberg og VP. Julebal (d. 19. dec.): ét problem kun: hvad med midnatsarrangementet? -når folk er temmelig Opløftede og har en begrænset opfattelsesevne? Løsning: visesang. Via Kgl. Mayestaets Acteurs fik vi fat i 2 visesangere, Jette Schrder og Bjarne Lisbye. Jette gjorde meget, meget stor lykke. Og juleballet gik som kun et regensjulebal kan. Januar gik - og februar kom: generalforsamlingen nærmede sig, men forinden skulle Regensen lives op i de mørke vinteraftener (d. 10, febr.): Gluntarne og Fridas visor fremført af Poul Andersen, Aage Christensen og Kirsten Frimodt med punch i lange baner til - selvfølgelig! Efter pausen bad en af sangerne om at få bowlen op til sig - jeg tænkte mig, at han ville sikre sig, at folk ikke skulle støje - næ,næ, han forstod skam ikke blot at illudere Gluntarne; han tog godt for sig af retterne! -og kedeligt blev det ikke! Bagefter var der natmad: brød, smør og emmenthaler. 5 enorme stk. emmenthaler udskåret forsvandt som dug for solen - en flok halvbeduggede regensianere, som ikke havde 0- verværet arrangementet, klagede over, at der ikke var mere! Iøvrigt så man også ên komme lige til tiden, i.e. på sangerens slutakkord: hente sig et krus punch og en god gang mad og gå til sit lokum! Jo gården har kultur. -Nå spøg til side: klokkeratet lakkede mod enden, og klokkerens halsbetændelse til en variation på generalforsamlingsdagen af influenza. Stædigt gik hun på Salen og takkade af - og måtte bæres i seng. Dette klokkerreferat skal ikke slutte uden en meget stor tak til Tilia, men ikke mindst til VP: han "passede godt på den lille pige". Selvfølgelig var det irriterende, at han trippende ind, når man ville hygge sig privat, men der var nu mange gode stunder i det semester sammen med ham - naturligvis var vi uenige nogle gange, men det var - i hvert fald for mit vedkommende - et frugtbart samarbejde. Han er nu ikke den mand, der mindst tegner et karakteristisk træk ved Regensen - hvad var den vel uden ham? Karen Hildorf.

8 Karens klokkerat:

9 F R A S.T A L D T I L S T U D E N T E R B 0 L I G Træk af Regensens bygningshistorie Hvis vi ligesom i H.C.Andersens "Lykkens Kalosker" - trådte ind i Store Kannikestræde, om ikke som justitsråden på kong Hans' tid,men et lille hundredår senere, og vandrede gaden igennem fra hjørnet af St.Kannikestræde og pladsen ved Frue kirke, ville vi på venstre hånd først passere tre anselige gårde,dvs. velopbyggede huse af mur og bindingsværk,med mure langs gaden,portbygninger og udbygninger såsom stalde,bryggers etc.,bag hvilke vi ville kunne skimte omridsene af store træer. Hvis vi på denne vandring nåede frem omtrent til hvor nu Borchs kollegium er,ville vi kunne se op ad et smalt,otte alen bredt stræde,der forbandt St.Kannikestræde med den med denne parallele Skidenstræde (nu:krysta1gade).langs dette strædes højre side ville vi dernæst finde en ny statelig bolig tilhørende slægten Friis - omtrent hvor nu Admiral Gjeddes gård er. Fortsættende op ad St.Kannikestræde og stadig på venstre hånd finder vi boliger,hvor lærde mænd residerede, og nået helt hen til Købmagergade ville vi også dér finde en aristokratisk bolig: her residerede nemlig Universitetets første vicekansler,kanniken dr.peder Albretsen, som en tidlang hos sig havde boende Danmarks første bogtrykker,gottfred van Ghemen; de boede på den østlige del af den Senere Regensgrund,og det er sandsynligt at de første bøger,som tryktes her i landet,er blevet til på det sted hvor den nuværende kirkefløj af Regensen ligger 1. X Siden Kommunitetets stiftelse 1569 havde der været planer om at indrette en bolig for de 100 studenter,som fik deres daglige kost på Kommunitetet,"på klostret" som det dengang kaldtes (fordi bespisningen i den første tid foregik i Helliggejst-klostret). I 1618 var chancen der og blev udnyttet.i nævnte år døde fru Mette Hardenberg,enke efter kongens kansler Chr.Friis til Borreby (død 1616). Den daværende universitetskansler,der også hed Chr.Friis,men med tilnavnet Kragerup efter sit gods' navn,købte i august 1618 Chr.Friis til Borreby's store

10 10 o Kort fra R.Mejborg, Borgerllge Huse De i teksten betegnede grunde ses begyndende i det lyse med 8 felt 1 5 efter det med stort C betegnede areal.

11 ll grund i St.Kannikestræde til Universitetet.Købesummen måtte tildels lånes:" l6.august lånte jeg de højlærde (dvs.universitetet) i København 9000 rdl.",siges det under denne dato i Christian IV's dagbog. Skødet er dateret 10.aug.l6l8,underskrevet af arvingen til boet efter Mette Hardenberg,Axel Rosenkrans til Glimminge. Kongen fik sine penge igen et år senere2 Her melder sig nu to spørgsmål: for det første,hvor stor var den grund,universitetet købte? Og dernæst:hvi1ke bygninger stod der på grunden? Som ovenfor nævnt,ejede slægten Friis allerede i midten af tallet en grund i St.Kannikestræde,nemlig den der på kortet(fig.1) er betegnet med signaturen a 240g som strakte sig fra Skidenstræde til St.Kannikestræde, 0g adskilt fra den senere Borch's kollegiums grund ved det føromtalte lille otte al.brede stræde(på fig.l kaldet al ). I 1567 købte Friis-slægten dette stræde,som lagdes til grunden,man iforvejen havde, og senere udvidede slægten grundbesiddelsen mod øst med hele tre grunde(på fig.l betegnet med: a 5- a5 ).Med andre ord: hele området fra Borch's kollegium nuværende grænse mod øst og helt hen til Købmagergade. Dette er hvad Universitetet afkøber boet i Hvad stod der på grunden? Her må det straks siges,at fremstilq lingen i C.E.F.Reinhardt's store værk om Regensen er fejlagtig,når det heri siges at Regensen byggedes ved en ombygning af kansler Friis'gård 5.Denne lå nemlig ikke hvor nu Regensen ligger,men på den vestligste del af den ovenomtalte grund 4. Kanslergården lå dels på førnævnte,nedlagte lille stræde,dels på den oprindeligste del af Friis-Slægtens grund samt på ca.halvdelen af den øst herfor tilstødende grund, med andre ord: på området fra og med Admiral Gjeddes gård,nuvær.nr.1o, plus de to huse øst herfor,nuvær.nr.8-6 (dvs. på al - a2 - og det ca.halve a5 på fig.1). Efter købet i 1618 indrettedes kansler Friis' stuehus til professorbolig,og ved siden heraf opførtes i årene efter 1618 en professorbolig mere,nærmere betegnet på den grund,s0m langt senere skulle rumme Trinitatis sogns.præstegård,m.a.o.det nuvær.nr.4 (på fig.l betegnet ved den anden halvdel af a5) 5.Det er denne grund, som ved ombygningen i erhverves 0g lægges til Regensen og bebygges med 7.-9.gang. På den østligste del af den forhen Friis'ske grund lå i 1618 efter samstemmende oplysninger hos Holberg,Erik Pontoppidan,Nio.

12 Fra J.L.Wolff,Diarium,Kbh.1648,side 616

13 13 ;bi 'i A 3.må _ / 1. 'lm' Wh- Mu N målt: _.- '- :.$31.-,.'g - ' ', '. 1/1,/ E,5 " "7'.2-2 ;' \1,. R.. '/u ø V ;uunu' J... ç; '.;._. _.\ tr...'...,,,,, f _-.. 5 \. I' WJ. _ ' 4 'IWC-tv 4 F *x '14... s' N III1._ gi; 1,29).. ë- z zf- ç... :3,A 7 v\\ H;. HI' I IØ. ;/Årp \ z* -.& - E-f 'az/z W-. ;vidiix A\\ 3.'.4 M'? æ- * :- I.u_ \ l'.n -a' ;Wild/lätt n.\' 'H ' \,. Maj LM' (I) ;Imuumnu 0 -?,. u uw.w 1/ din. f; :. ;..-.._._. 5::zauzv-J..\u ,?. '41/...22: '711"' -- a ' r --_:: _-_.E_.==.'-= n'..\ \_\ A.,.._::._ '--v '..- i ;I '. 'I ii I ' IC i. ' I.I'li "v" "Inaam-mmm;. WWWMW/M/mllmwllllml..'.'.?1'.!'.'...*_'.'_*.'..* nu HWun oqqnuaq,, nu«i. i.. : HWWHWH HHIHHNIUI"Hmm"lüllllllllllllllll/ f 'x-åt'uz' I. ' Aux ' -f :WÅJY'JCV N". 'van-mm, 2%' 1 n 3"; \ i' ;i gfx-"zijn "=\.;5 I -I BMV-:714M nl: In ' m m n n u 1 "In mmuw' ;1 _ I 1 IH mmmu un lh.q 1. u umnu. 3. "In I au nu u n.h :g,, -:35%»\ \ _, m [Hmm m :11 'I II In " ' 111 1" I 1_ '- næ v. '\\2 _ ;I 3 " _ \.\\ \ «;gs/:tha az'. 'I ' 4 A R \I*\\ '\'*\\«' "'\'..Å 1,017 /Içnflflle'.. Å Fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,l657.

14 14 Jonge og senere R.Nyerup dels en stald,dels et bryggers og andre udhuse,altså oprindeligt udbygninger til kansler Friis's gård længere oppe i St.Kannikestræde 6. Når denne stald i nogle kilder benævnes en "kongelig stald",er dette nok en misforståelse,opstået ved at der på Frederik III's tid lå en kgl.avlsgård med tilhørende stald oppe nær Trinitatis kirke, ved Landemærket.Men denne har intet med den stald at gøre,som lå på kanslerens grund og om hvis nedbrydning kilderne taler i forbindelse med omtalen af bygningen af Regensen. Resterne af denne stald og føromtalte bryggers er de murmasser,der endnu findes mellem regensporten og hjørnet af Købmagergade. Regensen byggedes af materialer fra de nævnte udbygninger samt af mursten,som hentedes fra Svendborg og Ærø7. Byggearbejdet ved Regensen fik rådmand og byfoged i København, Laurids Eskilssøn i entreprise.0g gik arbejdet end langsommere end ventet,kunne de første studenter dog flytte ind sommeren Dette årstal pryder derfor den latinske indvielsestavle,som endnu sidder på gavlen af St.Kannikestræde-fløjen ud mod Købmagergade 9. Et egentligt billede af den ældste Regens har vi ikke, kun antydninger på billeder,hvor Rundetårn er hovedmotiv.ældste fremstilling er fra 1648(i J.L.Wolff's Diarium) og er formentlig forlæg for det mere kendte,fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,1657(henholdsvis fig.2 og 5).Interessant er her,at de nævnte fremstillinger,der begge har officiel karakter,bekræftes af en,omend lidt senere tegning fra privat,tilmed udenlandsk hånd 10. Af de nævnte billeder kan vi fastslå,vedrørende Regensens ydre: St.Kannikestræde- og Skidenstrædefløjene har haft svungne gavle i nederlandsk renaissance, og begge med vindfløj.i hjørnet tilvenstre for Rundetårn ses Spiret af et tårn med vindfløj;her hang klokken til Regenskirken 11.Tilhøjre for Rundetårn ses det øverste af en kamtakket gavl. Af samtidige kilder véd man,at der i gården var et haveanlæg med græs og store lindetræer. Om kirkefløjen,som forbandt de to ovennævnte længer vides,at den var i eet stokværk,hvorimod de to andre var i to, og at der ikke var værelser i denne fløj 12. Det lange tag,som på fig.2-5 ses parallelt med Købmagergade,er næppe en fjerde længe til Regensen,men taget af den føromtalte,nærmest Regensen beliggende professorbolig Om Kirkefløjen henvises læseren til forf.s artikel i "Regensen",okt.l967,s Karakteristisk for den ældste Regens' ydre her de jernstænger været,som fandtes foran vinduerne ud mod gad-

15 -en,som dengang almindeligt på offentlige bygninger 14.At ruderne tiltrods herfor ikke var totalsikrede,fremgår af en beretning i provst S.Bircherod's dagbog 8.marts 1696 om en bataille mellem studenter og lakajer.her siges bl.a.,at "studiosi brød stenene op af gulvene i regenskamrene til defension og brugte udenfor på gaden adskillige gevær i deres furie,lakajerne iligemåde imod dennem.alle regensvinduerne bleve indslagne og mange brudne pander på begge sider bekomne" 15. Intet under,at det siden 26.maj 1641 fra Universitetets side havde været besluttet,at "hver i Regentsen skal holde sine egne Vindver vedmagt i sine Kamre,og Provsten ikke allene have Inspection dermed,men også svare til,hvis Brøstfældighed på Vindverne herefter kan findes" 16. Citatet fra Bircherod siger os lidt om værelsernes udstyr: stengulve! Koldt var det,og især må studenterne have frosset de første 4-5 år efter l625,for først i 1626 bestilles der jernkakkelovne i Norge og disse opsættes så sent som i Om regensværelsernes udstyr i den ældste bygning er oplysningerne sparsomme:man boede to og to i to sammenhørende rum(kontubernalsystemet),af hvilke det inderste var læseværelse,det yderste soveværelse;sidstnævnte var udstyret med en dobbelt himmelseng, mens læseværelset som fast inventar havde kakkelovn,et bord og en kistebænk(madskab!). Væggene var kalkede,loftet umalede bjælker,og ruderne blyindfattede18.med tiden opkom den skik at veldædige borgere skænkede legater eller gaver til bestemte værelser.vi hører således at enkelte værelser kunne have "en ryslæders stol", en jernlysestage, sengeklæder m.m.19.at ting også kunne forsvinde fra værelserne,fremgår af en konsistoriebeslutning fra l627,ifølge hvilken ingen kunne få testimonium før vedkommende alumne havde fået seddel på,at alt udstyr var på plads2o, De to boligfløje var også i den ældste Regens inddelt i seks inspectioner eller gange, fire i St.Kannikestræde-fløjen, to i Skidenstræde-fløjen,så1edes som det ses af et grundrids,indklæbet i den såkaldte "Regensens Gaveprotokol"(se fig.4). Præpositus(provsten) boede den første tid hvor det kunne falde sig,senere fik-han fast bopæl på 1.gangs øverste etage 21. De seks inspectører,som valgtes ud af de ti decaners midte,som forestod spisningen "på klostret", har næppe før 1777 haft bolig på Regensen;men ved universitetsfundatsen af 1777 sloges kommunitetsdekan- og regensinspektorstillingerne sammen,og inspectorerne får nu anvist bolig(et ddbbeltværelse) på hver af de seks gange på Regensen, et forhold,der iflg.r.nyerup' dør ud henimod begyndelsen af det 19.århundrede22. 15

16 1728); Regens(før branden ældste o.den Grundplan er Gaveprotokol", i"regensens publiceret.findes før ikke af har irigsarkivet.tegneren Kommunitetsarkivet,nubo- to bibeholdt kirkefløjen,men udeladt pladshensyn linieforhold. indbyrdes ligfløjes

17 l7 G.Hoffmann's kort miniaturetegning fra Forstørret bygningen fra omfatter Regensen 0.København midten(omtrent den tilhøjre hjørnet an og Københavns højre. Bymuseum. fra -den port

18 18 Svenskekrigenes hærgen ramte også Regensen økonomisk.bygningerne siges i en samtidig kilde at"være så brøstfældige på vindver og kakkelovne,at studiosi ey kan være derudi"25.at tilstandene kun langsomt bedredes,ses af en begivenhed så sent som 1691; det havde længe været skik,at kommunitetsalumnerne hver helligtrekongersaften efter måltidet fik et krus godt gammeløl,hvori man drak stifterens skål.men da tidens armod trykkede,mente kommunitetsbestyrelsen at måtte sløjfe denne skik - hvorover regensprovsten,søren Sørensen Glud,blev så krænket at han kort tid efter nedlagde sit embede:24 Da byen i 1711 ramtes af pest,og det eksisterende ligbærerlaug vægrede sig ved at fungere,trådte nogle af Regensens studenter efter opfordring hjælpende til - hidtil havde studenter kun måttet være ligbærere for "litterære personer" og da kun med rektors tilladelse.som belønning gav Kongen regensianerne privilegium på dette hverv i 1714.Den student,som skulle administrere privilegiet og som fik titlen "studenternes formand",fik senere fast bopæl på Regensen.25 Ved firetiden om eftermiddagen d.2l.oktober 1728 nåede flammehavet fra Københavns brand Regensen.Som beskrevet af en samtidig blev "af Regensen imidlertid kirken stående uskadt,thi studenterne rev taget af den og de fire kammere nærmest ved porten på høäre side"26.med andre ord:st.kannikestræde-fløjen fra porten og hen mod Boroh's kollegium,og Krystalgade-fløjen ødelagdes. Rest- 'en,dvs.5.-4.gang,og kirkefløjen var nogenlunde uskadt og kunne efter lettere reparation tages i brug igen.krysta1gade-fløjen måtte genopbygges fra grunden,0g stod færdig i 1751, og bærer derfor Frederik IV's navnetræk og årstallet 1750 i sandsten på gavlen mod Købmagergade. Bygningen blev lidt større end den nedbrændte fra før Så gik byggeriet istå i ti år,og først 1743 påbegyndtes genopbygningen af 5.-6.gang,som stod færdige året efter.sandstenen over porten bærer Christian VI's initialer samt årstallet Denne nyopførelse fik tre etager,modsat 5.-4.gang fra før l728,som kun havde to. Først i fik 5.-4.gang påsat deres nuværende 5.etage (denne fløj Så derfor indtil da ud som vist på fig.5). Kirkefløjen renoveredes Hermed er vi nået frem til det udséende,regensen udvendigt har idag - i store-træk - og bortset fra den i vort årh.tilbyggede nye fløj,7o' 80-9o

19 19 Kan ikestræde. Holbergtidens Hermansen O Elling V og Her København,s façade St. mod ERach egog berngegensens efter

20 20 ' Men hvad værelsernes indretning og anvendelse angår,gør der sig derimod stor forskel gældende mellem l750'ernes og 1740'ernes nyopførte Regens og den bygning,vi kender idag. I denne forbindelse må vi kaste et blik på de faste embedsmænd,som altid har hørt til på Regensen. Ovenfor nævntes,at i den gamle Regens fra før 1728 boede provsten øverst på l.gang.dette ændres med genopbygningen efter branden 1728 af 5.-6.gang; provsten fik nu - efter bolig på 5.gang. Lederen af ligbærerfunktionen,"studenternes formand",får to rum,både mod gade og gård,ti1højre i porten(set fra gården),"1igbærerrummet" kaldet;den smukke gadedør tilvenstre for porten er den oprindelige indgang til denne bolig.29 En portner har Regensen altid haft; i 1655 skildres hans hverv sådan:"jacob Portner blev indkaldet for Consistorium,og sagt ham hvad hans Bestilling skal være,nemlig a)at.gøre rent i Gaarden og paa Gaden og i forstuerne, b) ikke at lade noget Quindfolk Indgang udi Regentsen, o) holde Drengene ude af Regentsen".50 Ved fundatsen 1777 hedder det om portneren eller underbetjenten,som han nu benævnes,at han bl.a. skal sørge for at "alle alumnorum senge redes dagligçto gange om ugen,nemlig onsdag og løverdag,fejes og rengøres alle kamre;ligeså bør trapper og trappegangene,tilligemed locumerne,hver løverdag rengøres;hvorti1 det fornødne sand leveres af Oeconomo på Communitetets regning. Til påske og Micheelis-Dag toes trægulvene i alle kamrene".51 I 1781 får portneren bolig på Store kirkegang(den nuværende Opgang til Salens hovedtrappe),nr.5-4. Her fik han lov at åbne et udsalg af kaffe,the,brød,men ikke af øl etc. Spil var også forbudt i den lille regenskro,som nu i den følgende tid opstod i portnerens bolig i Store kirkegang.52 - I 1784 fik Regensen en såkaldt dagvægter til at holde Opsyn med ind- og udgående færdsel i porten,hvorfor han fik stade i kælderen under ligbærerrummet får han navneforandring til portner,og får sin plads udvidet i det omtalte kælderrum; tillige får.han pligt til at vække regensianerne om morgnen, lægge ild i kakkelovnene og til at levere kogt vand fra kl.4 morgen. Regenskroen hos underbetjenten kom i tidens løb til at volde megen ståhej i forholdet mellem provst og regensianere,og blev tilsidst lukket 1847,0g samtidig slåes underbetjentstillingen og dagvægter eller portner-embedet sammen,0g stillingens indehaver fik nu bolig på den nuværende portnerbolig,ti1venstre i porten(set fra gården);herved nedlagdes to alumneværelser(4.gang nr.5-4),54 Den tidli-

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

FRA STALD TIL STUDENTERBOLIG Træk af Regensens Bygningshistorie af 0. Hvidberg-Hansen Særtryk udgivet af Regensianersamfundet 1976 F R S T A L D T I L S T U D E N T E R B 0 L I G Træk af Regensens bygningshistorie

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu

Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu Stormen på København - Slaget om Danmark-Norge Philip Wu dankinkbh.dk - Danmark-Norge fortsat som kongerige eller en del af Sverige? 2 Vaskekonen fra Vestergade Jeg sad og vaskede en masse tøj i køknet

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth

LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth LEJRSKOLE RIBE Y-klassen Oktober 2008 Sissel, Lotte, Clara-Maria, Pernille, Aske, Mads, Henrik og Jonas Stig, Sanne, Gerd, Tinna, Anette og Lisbeth Mandag d. 6. oktober Klokken 9.00 var de to busser og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb

Rustursdigt. Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur. Lyrik 9. Jonas Næbdyr Kyhnæb Lyrik 9 Rustursdigt Lyrisk fortælling fra en matematisk rustur Jonas Næbdyr Kyhnæb Det var i august at russere engang, begyndte at drikke dagen lang og ej at forglemme fælles sang. Turen gik nemlig til

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere