Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 REGEUSIAHEBSANFUHDEISVA ÆÆVAWE MEDLEMSBLADK« R D I N Æ R G E N E R A L F O.R S A M L I N G afholdes i Regensianersamfundet tirsdag den 30. november 1976 kl. 18 på Regensen Dagsorden: Formanden aflægger beretning. Kassereren fremlægger revideret regnskab.. Revisorerne afgiver betænkning. 4:wa. Kassereren fremlægger revideret regnskab for Regensianersamfundets legat. Revisorerne afgiver betænkning.. Valg af formand. O Valg af kasserer. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. LOæ\'I Valg af 2 revisorer. lo. Eventuelt. Efter generalforsamlingen middag, der begynder ca. kl. 1915: M E N U Hvidvinsdampet fiskefilet Lammekølle provencal - Rødvin Frugtsalat med likør-creme - Portvin Kaffe Pris pro persona kr Tilmeldelse sker inden 25. nov. - til: Landsretssagfører Niels Nørring, Vognmagergade 7, 1120 København K, telf. (01) lok. 31 (I. Bing) mellem Bestyrelsen

2 R E G E N 8 E N S A D V 0 K A T Regensianersamfundets tidligere formand har rundet de 70. Der er kammerater fra de unge år, der en menneskealder senere fremtræder i tilværelsen med en position og et gøremål, der er helt overraskende - f.ex. Simon Spies. Helt anderledes er det med Regensianersamfundets tidligere formand Ove Rasmussen. Allerede i de sidste gymnasieår på Frederiksborg lærde skole lå det i luften, at han ville blive højesteretssagfører eller måske dommer. I 3.G. flyttede han fra sit hjem i Kagerup ind på et værelse i Hillerød. Her kom en kreds af jævnaldrende og yngre kammerater og sørgede for, at det ikke blev til læsning altsammen. Ove Ras. var da i forhold til os den kloge store bror, der nøgtern og velafbalanceret udlagde den livsvisdom, som han i særlig grad havde suget til sig fra den førende klassiske lærer, lektor Boisen, og under sin op-,vækst som medarbejder på fødegården. Den selvfølgelighed, hvormed han blev betragtet som leder og rådgiver, fortsatte, da han rykkede ind på Regensen. Det gjaldt bl.a. i den Specielle Frederiksborgenserforening "Pensionatet", som han selv nævner i sin omtale af regensårene (REGENSEN 1972). Ove Ras. sikkerhed som leder og vejleder hang antagelig sammen med, at han meget tidligt havde klaret unge mænds vanskeligste problem - det med pigerne - ved at forlove sig med sin søde og slagfærdige klassekammerat Inger Thommassen. Forlovelsen var også baggrunden for, at trods den megen tid, han ofrede på kammeratskabet, havde han plan i sit arbejde med studierne. Hermed gjorde han faktisk samtidig en indsats for andre årgange af Frederiksborgensere, som Provsten dengang havde gode eksempler på var for umodne til Regenslivet. Stipendiebestyrelsen overvejede derfor et indgreb over for privilegiet. Men da der med Ove Ras. var eksempler på det modsatte, førte det foreløbig kun til, at en Frederiksborgenser, hvis regensdag i flere år var begyndt kl. 2 med den første forestilling i biografen og fortsatte på gården med kortspil og ølsnak til længe efter midnat, og som aldrig satte sine-ben på universitetet, blev overført til den mere skolemæssige uddannelse på et seminarium. Om Ove Ras. indsats som advokat allerede i regensårene er der vidnesbyrd i hans kloge forsvar i klokkerprotokollen for svage kammerater, der var blevet forulempet af "Gamle" eller andre magtfulde aktivistiske organer for den kollektive opdragelse. Derimod er en fogedforretning mod Søren Holm, den senere Regensprovst, næppe omtalt. Søren Holm fik Ehlers kollegium, efter at han i nogle

3 år havde boet på Regensen og var blevet cand.teol. Ved overflytningen havde han på kredit købt en skrivebordsstol af en af Pensionatets medlemmer. Da alle betalingsterminer forlængst var oversiddet, drog fire Pensionatsmedlemmer svært bevæbnet over Kannikestræde for at gøre udlæg hos Søren Holm. De gamle kollegianere på Ehlers blev alvorligt opskræmt, og det skyldes Ove Ras., at det ikke kom til blodsudgydelse. Blandt deltagerne var ellers Svend Larsen, der i Regensgården godçgjorde sine færdigheder med en bøsse ved at skyde et æble af en af sine kammeraters hoved. Det sidste skete dog først efter, at Ove Ras. var flyttet ud. Hans begavede sans for humor formåede altid at dreje Svend Larsens viltre humør i en positiv retning til glæde for mange. For Regensianerne som sådan gjorde Ove Ras. en indsats i forbindelse med en uheldig affære, hvor en brugsmand (og åtud.teol.) begik underslæb. Sagen var ved at bringe hele den økonomiske side af selvstyret i fare. Ove Ras. blev den efterfølgende brugsmand, der bragte orden i økonomien. Han var også med til at klare en mindre skandale med en lånemand, der havde skaffet sig ekstra afdrag til sig selv. Da Ove Ras. flyttede fra Regensen, fik han det nødvendige til studiernes afslutning ved et juridisk gøremål i Baltica, og få år efter, at han var blevet kandidat og gift med sin Inger, startede han egen forretning. Det var dristigt, men det viste sig, at også andre end Regensianerne havde tillid til ham som vejleder. Og han blev ikke blot erhvervssagfører og ordnede store ejendomshandler. Han hørte også til dem, der ofte procederede for domstolene. Han fik tidligt offentlige sager for landsretten, og efter at han i 1948 var blevet højesteretssagfører, blev han i løbet af få år landskendt som en fremragende beskikket forsvarer for højesteret i komplicerede røveri- og mordsager. Han forsvarede også særegne tjenestemænd mod forstokkede ministerielle_chefer, og han gjorde et stort arbejde som beskikket forsvarer for Bovensiepen, chefen for det tyske sikkerhedspoliti under besættelsen og en af frihedsbevægelsens værste modstandere. Han har den brede menneskelige opfattelse af sit fag, at selv den værste slyngel har krav på et forsvar.. Det var et held for Regensianersamfundet, at foreningen i 1969 fik en trænet advokat som formand. Kommunitetets dårlige økonomi bevirkede, at universitetets administration pønsede på reformer, som ville forringe vilkårene for Regehsianerne. I samarbejde med de unge ledere på gården gjorde Ove Ras. en stor indsats, der afbødede relormerne i første omgang - bl.a. ved, at administrationen blev belært om en fornuftig kapitalforvaltning. Anslagene fra universitetets reformister er imidlertid ikke forbi, men sagen følges fortsat af Ove Ras. og er der i de bedste hænder. Alt tyder heldigvis på, at Regensens advokat også fremover vil have kræfter til at stå vagt om Regensens interesser. Han er stadig den drivende kraft

4 4 i højesteretssagførervirksomheden i Frederiksholm Kanal, og den der også møder om morgenen, og holder han ferie, sker det b1.a. ved at skyde kronhjorte i Skotland. NIELS BANKE 4; 1929 Højesteretssagfører Ove Rasmussen

5 Efterårsklokkeratet 75/76 Det blev i løbet af foråret klart, at Tilia skulle have klokken om efteråret efter nogle svage år var foreningen blomstret herligt op men hvem af os? Tidligt på sommeren dukkede en tiliast op og spurgte, om jeg var indstillet på at blive klokker. Jeg blev noget forbavset: mit 3. regensår var ved at slutte, og jeg havde forkyndt 4 efter det temmelig våde forår i Tilia - at nu skulle der boges. Jeg gumlede lidt på tanken: det var jo en udfordring og iøvrigt burde jeg vel aftjene min værnepligt herinde - og jeg trøstede den fremspirende, mere studieorienterede del af min samvittighed: det skulle såmænd nok komme ud, og en klokkerkandidats navn bør ikke kendes førend i den ll..time, så det ville nok aldrig blive til nogt etc. etc. Men det blev det! Trods en opvarmningsdrik, der selv i meget mådeholdne mængder kunne slå også de stærkere lidt ud af kurs, kom Tilia selvfølgelig i fin stil på Salen, og min skæbne det næste halvår var beseglet. Under valgforhandlingerne var der blevet ført skinforhandlinger, bl.a. var der blevet opereret med en skinkandidatur fra en pipianers side - og det lykkedes til perfektion at røvrende Gamle, som glad og fro gik på den. -Og sure blev de - men de glemte desværre, at surheden skulle være en del af et spil, en leg mellem foreningerne, og at det ikke skulle gå ud over indbyrdes relationer mellem foreningernes medlemmer. Nå, klokkeren takkede for valget, og ind kom VP trippende: "han havde hørt rygter" - og "hvordan var det gået den lille pige?" Efter møjsommeligt at være kommet op på bordet holdt han en kær tale til klokkeren - og iflg. generalforsamlingsreferatet "takkede den nyvalgte klokker rørt". Samme aften blev ikke uvæsentligt - tiliasten Topsøe valgt til P-mand og blev gennem hele klokkeratet til uvurderlig hjælp for klokkeren ved fester og arrangementer. Og allerede denne aften slæbte han de uundgåelige klokkerbajere. Natten gik med fest i fægtekælderen - kl. 5 om morgenen bragtes stereoanlægget i sikkerhed. Det havde været en livlig nat. En træt klokker erhvervede sig den halsbetændelse, der skulle følge hele klokkeratet. Men med/uden halsbetændelse: indflytterfesten forestod (nemlig d. 10. okt.). Tilia tog til Langeland en weekend, men hyggede sig effektivt var det ikke. Det blev det derimod, da vi vendte hjem i opløftet stemning: rammen skulle være "Regensen som fængsel med fængselsdirektør Hviid (Provsten) og livsfangen VP og nyindsatte fanger (indflytterne)". -Indflytterne blev øvet i en indledningssang (på fangekoret fra Verdi's Nabucco). Tilia holdt tilsmagningsaften og indspillede bånd etc. Festen blev en stor succes: Tilias stemning smittede af. Alt gik afslappet og hyggeligt og meget festligt. En del komik

6 kom også af klokkerens hæse fremhvæsen af sin tale - meget stemme var der ikke, trods (eller netop på grund af?) alle gode menneskers velmente råd og apotekets medicamenter. Ja alle følte sig vel undtagen de ikke-tiliaster, der havde lånt Tilia plader: de ømmede sig, når de hørte båndet slå lydlige krøller (forklaring: det blev indspillet på vor kæmpe viltilsmagningsaften - Tilia fandt "vinen", men pladespilleren havde også hoppet et par gange mildt sagtl) Tilia havde fået sin dåb som klokkerforening efter sin genopblomstring - og en god dåb. Næste arrangement (d. 7. nov.) blev en klaveraften med den fremragende tjekkiskfødte pianistinde Bohumila Jedlickova. Men aftenen begyndte lidt dramatisk: pianistinden ankom i forholdsvis god tid og konstaterede, at den tone, hun skulle slutte aftenens program med, var pibende falsk: klaverstemmeren havde forbigået de dybeste toner - her var gode råd dyre - men også det blev klaret - klokkeren hidkaldte sin private klaverstemmer. Derpå gik aftenen fra kl. 21 som planlagt - tilhørerne fik en meget inspirerende fremførelse af værker af Mozart, Janacek, Debussy og ChOpin. Efter selve programmet var der natmad: Det var iøvrigt en ynk at se de så "kulturelle" gamlinge komme - til natmaden! Ak ja! Men noget kunne gamlingene dog: de fik bemægtiget sig klokken. Klokkeren lod sig ikke slå ud, men greb to af klokkerbajerne og slog dem energisk sammen: oh ve, hvor blev jeg våd! -to flaskebunde faldt til gulvet. Den traditionelle kasse guldbajere blev udlovet. Klokkeren glædede sig: gamlingene havde foretaget et træk - og måtte da kunne få noget skæg ud af det, men nej: jeg ventede og ventede mere og mere spændt på at se, hvad de pønsede på - og så kom det kæmpeantiklimax: under julesjoflingsskriverierne blev P-manden betalt med klokken for en kasse guldøl. Hvis folk vil lege - og jeg mener, at sjoflinger og hele spillet mellem foreningerne er sjovt og givtigt, så længe distancen holdes: det er leg - men altså: hvis folk vil lege, så ku' de nu godt tage at investere lidt vid i det! Revyen (d. 14. nov.) stod dernæst på programmet - en revydirektør Anette Graver blev fundet, og det hele forløb, som en revy bør forløbe. Set fra klokkerens del af arrangementet: med de sædvanlige diskussioner om gule ærter/ikke gule ærter. December kom, og der skulle jules, men samtidig syntes jeg, at det var lang tid siden, vi havde fået at vide, hvad det var for bygninger, vi gik rundt i. Lektor O. Hvidberg-Hansens navn dukkede op, og jeg gik til VP, da jeg havde hørt, at det var hans gamle kontubernal. VP satte straks et helt universitet i gang - og Hvidberg accepterede; Det blev til en aften med et meget omhyggeligt forberedt foredrag, som var spækket med informationer - og til kæmpe mængder af glögg og æble-

7 skiver. Og det på én gang. Det gik, men nok heller ikke mere. De to ting skulle Vist have været holdt adskilt. Men klogere på Regensen blev vi samtidig: Tak til Hvidberg og VP. Julebal (d. 19. dec.): ét problem kun: hvad med midnatsarrangementet? -når folk er temmelig Opløftede og har en begrænset opfattelsesevne? Løsning: visesang. Via Kgl. Mayestaets Acteurs fik vi fat i 2 visesangere, Jette Schrder og Bjarne Lisbye. Jette gjorde meget, meget stor lykke. Og juleballet gik som kun et regensjulebal kan. Januar gik - og februar kom: generalforsamlingen nærmede sig, men forinden skulle Regensen lives op i de mørke vinteraftener (d. 10, febr.): Gluntarne og Fridas visor fremført af Poul Andersen, Aage Christensen og Kirsten Frimodt med punch i lange baner til - selvfølgelig! Efter pausen bad en af sangerne om at få bowlen op til sig - jeg tænkte mig, at han ville sikre sig, at folk ikke skulle støje - næ,næ, han forstod skam ikke blot at illudere Gluntarne; han tog godt for sig af retterne! -og kedeligt blev det ikke! Bagefter var der natmad: brød, smør og emmenthaler. 5 enorme stk. emmenthaler udskåret forsvandt som dug for solen - en flok halvbeduggede regensianere, som ikke havde 0- verværet arrangementet, klagede over, at der ikke var mere! Iøvrigt så man også ên komme lige til tiden, i.e. på sangerens slutakkord: hente sig et krus punch og en god gang mad og gå til sit lokum! Jo gården har kultur. -Nå spøg til side: klokkeratet lakkede mod enden, og klokkerens halsbetændelse til en variation på generalforsamlingsdagen af influenza. Stædigt gik hun på Salen og takkade af - og måtte bæres i seng. Dette klokkerreferat skal ikke slutte uden en meget stor tak til Tilia, men ikke mindst til VP: han "passede godt på den lille pige". Selvfølgelig var det irriterende, at han trippende ind, når man ville hygge sig privat, men der var nu mange gode stunder i det semester sammen med ham - naturligvis var vi uenige nogle gange, men det var - i hvert fald for mit vedkommende - et frugtbart samarbejde. Han er nu ikke den mand, der mindst tegner et karakteristisk træk ved Regensen - hvad var den vel uden ham? Karen Hildorf.

8 Karens klokkerat:

9 F R A S.T A L D T I L S T U D E N T E R B 0 L I G Træk af Regensens bygningshistorie Hvis vi ligesom i H.C.Andersens "Lykkens Kalosker" - trådte ind i Store Kannikestræde, om ikke som justitsråden på kong Hans' tid,men et lille hundredår senere, og vandrede gaden igennem fra hjørnet af St.Kannikestræde og pladsen ved Frue kirke, ville vi på venstre hånd først passere tre anselige gårde,dvs. velopbyggede huse af mur og bindingsværk,med mure langs gaden,portbygninger og udbygninger såsom stalde,bryggers etc.,bag hvilke vi ville kunne skimte omridsene af store træer. Hvis vi på denne vandring nåede frem omtrent til hvor nu Borchs kollegium er,ville vi kunne se op ad et smalt,otte alen bredt stræde,der forbandt St.Kannikestræde med den med denne parallele Skidenstræde (nu:krysta1gade).langs dette strædes højre side ville vi dernæst finde en ny statelig bolig tilhørende slægten Friis - omtrent hvor nu Admiral Gjeddes gård er. Fortsættende op ad St.Kannikestræde og stadig på venstre hånd finder vi boliger,hvor lærde mænd residerede, og nået helt hen til Købmagergade ville vi også dér finde en aristokratisk bolig: her residerede nemlig Universitetets første vicekansler,kanniken dr.peder Albretsen, som en tidlang hos sig havde boende Danmarks første bogtrykker,gottfred van Ghemen; de boede på den østlige del af den Senere Regensgrund,og det er sandsynligt at de første bøger,som tryktes her i landet,er blevet til på det sted hvor den nuværende kirkefløj af Regensen ligger 1. X Siden Kommunitetets stiftelse 1569 havde der været planer om at indrette en bolig for de 100 studenter,som fik deres daglige kost på Kommunitetet,"på klostret" som det dengang kaldtes (fordi bespisningen i den første tid foregik i Helliggejst-klostret). I 1618 var chancen der og blev udnyttet.i nævnte år døde fru Mette Hardenberg,enke efter kongens kansler Chr.Friis til Borreby (død 1616). Den daværende universitetskansler,der også hed Chr.Friis,men med tilnavnet Kragerup efter sit gods' navn,købte i august 1618 Chr.Friis til Borreby's store

10 10 o Kort fra R.Mejborg, Borgerllge Huse De i teksten betegnede grunde ses begyndende i det lyse med 8 felt 1 5 efter det med stort C betegnede areal.

11 ll grund i St.Kannikestræde til Universitetet.Købesummen måtte tildels lånes:" l6.august lånte jeg de højlærde (dvs.universitetet) i København 9000 rdl.",siges det under denne dato i Christian IV's dagbog. Skødet er dateret 10.aug.l6l8,underskrevet af arvingen til boet efter Mette Hardenberg,Axel Rosenkrans til Glimminge. Kongen fik sine penge igen et år senere2 Her melder sig nu to spørgsmål: for det første,hvor stor var den grund,universitetet købte? Og dernæst:hvi1ke bygninger stod der på grunden? Som ovenfor nævnt,ejede slægten Friis allerede i midten af tallet en grund i St.Kannikestræde,nemlig den der på kortet(fig.1) er betegnet med signaturen a 240g som strakte sig fra Skidenstræde til St.Kannikestræde, 0g adskilt fra den senere Borch's kollegiums grund ved det føromtalte lille otte al.brede stræde(på fig.l kaldet al ). I 1567 købte Friis-slægten dette stræde,som lagdes til grunden,man iforvejen havde, og senere udvidede slægten grundbesiddelsen mod øst med hele tre grunde(på fig.l betegnet med: a 5- a5 ).Med andre ord: hele området fra Borch's kollegium nuværende grænse mod øst og helt hen til Købmagergade. Dette er hvad Universitetet afkøber boet i Hvad stod der på grunden? Her må det straks siges,at fremstilq lingen i C.E.F.Reinhardt's store værk om Regensen er fejlagtig,når det heri siges at Regensen byggedes ved en ombygning af kansler Friis'gård 5.Denne lå nemlig ikke hvor nu Regensen ligger,men på den vestligste del af den ovenomtalte grund 4. Kanslergården lå dels på førnævnte,nedlagte lille stræde,dels på den oprindeligste del af Friis-Slægtens grund samt på ca.halvdelen af den øst herfor tilstødende grund, med andre ord: på området fra og med Admiral Gjeddes gård,nuvær.nr.1o, plus de to huse øst herfor,nuvær.nr.8-6 (dvs. på al - a2 - og det ca.halve a5 på fig.1). Efter købet i 1618 indrettedes kansler Friis' stuehus til professorbolig,og ved siden heraf opførtes i årene efter 1618 en professorbolig mere,nærmere betegnet på den grund,s0m langt senere skulle rumme Trinitatis sogns.præstegård,m.a.o.det nuvær.nr.4 (på fig.l betegnet ved den anden halvdel af a5) 5.Det er denne grund, som ved ombygningen i erhverves 0g lægges til Regensen og bebygges med 7.-9.gang. På den østligste del af den forhen Friis'ske grund lå i 1618 efter samstemmende oplysninger hos Holberg,Erik Pontoppidan,Nio.

12 Fra J.L.Wolff,Diarium,Kbh.1648,side 616

13 13 ;bi 'i A 3.må _ / 1. 'lm' Wh- Mu N målt: _.- '- :.$31.-,.'g - ' ', '. 1/1,/ E,5 " "7'.2-2 ;' \1,. R.. '/u ø V ;uunu' J... ç; '.;._. _.\ tr...'...,,,,, f _-.. 5 \. I' WJ. _ ' 4 'IWC-tv 4 F *x '14... s' N III1._ gi; 1,29).. ë- z zf- ç... :3,A 7 v\\ H;. HI' I IØ. ;/Årp \ z* -.& - E-f 'az/z W-. ;vidiix A\\ 3.'.4 M'? æ- * :- I.u_ \ l'.n -a' ;Wild/lätt n.\' 'H ' \,. Maj LM' (I) ;Imuumnu 0 -?,. u uw.w 1/ din. f; :. ;..-.._._. 5::zauzv-J..\u ,?. '41/...22: '711"' -- a ' r --_:: _-_.E_.==.'-= n'..\ \_\ A.,.._::._ '--v '..- i ;I '. 'I ii I ' IC i. ' I.I'li "v" "Inaam-mmm;. WWWMW/M/mllmwllllml..'.'.?1'.!'.'...*_'.'_*.'..* nu HWun oqqnuaq,, nu«i. i.. : HWWHWH HHIHHNIUI"Hmm"lüllllllllllllllll/ f 'x-åt'uz' I. ' Aux ' -f :WÅJY'JCV N". 'van-mm, 2%' 1 n 3"; \ i' ;i gfx-"zijn "=\.;5 I -I BMV-:714M nl: In ' m m n n u 1 "In mmuw' ;1 _ I 1 IH mmmu un lh.q 1. u umnu. 3. "In I au nu u n.h :g,, -:35%»\ \ _, m [Hmm m :11 'I II In " ' 111 1" I 1_ '- næ v. '\\2 _ ;I 3 " _ \.\\ \ «;gs/:tha az'. 'I ' 4 A R \I*\\ '\'*\\«' "'\'..Å 1,017 /Içnflflle'.. Å Fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,l657.

14 14 Jonge og senere R.Nyerup dels en stald,dels et bryggers og andre udhuse,altså oprindeligt udbygninger til kansler Friis's gård længere oppe i St.Kannikestræde 6. Når denne stald i nogle kilder benævnes en "kongelig stald",er dette nok en misforståelse,opstået ved at der på Frederik III's tid lå en kgl.avlsgård med tilhørende stald oppe nær Trinitatis kirke, ved Landemærket.Men denne har intet med den stald at gøre,som lå på kanslerens grund og om hvis nedbrydning kilderne taler i forbindelse med omtalen af bygningen af Regensen. Resterne af denne stald og føromtalte bryggers er de murmasser,der endnu findes mellem regensporten og hjørnet af Købmagergade. Regensen byggedes af materialer fra de nævnte udbygninger samt af mursten,som hentedes fra Svendborg og Ærø7. Byggearbejdet ved Regensen fik rådmand og byfoged i København, Laurids Eskilssøn i entreprise.0g gik arbejdet end langsommere end ventet,kunne de første studenter dog flytte ind sommeren Dette årstal pryder derfor den latinske indvielsestavle,som endnu sidder på gavlen af St.Kannikestræde-fløjen ud mod Købmagergade 9. Et egentligt billede af den ældste Regens har vi ikke, kun antydninger på billeder,hvor Rundetårn er hovedmotiv.ældste fremstilling er fra 1648(i J.L.Wolff's Diarium) og er formentlig forlæg for det mere kendte,fra Th.Bang,Phosphorus Hafniensis,1657(henholdsvis fig.2 og 5).Interessant er her,at de nævnte fremstillinger,der begge har officiel karakter,bekræftes af en,omend lidt senere tegning fra privat,tilmed udenlandsk hånd 10. Af de nævnte billeder kan vi fastslå,vedrørende Regensens ydre: St.Kannikestræde- og Skidenstrædefløjene har haft svungne gavle i nederlandsk renaissance, og begge med vindfløj.i hjørnet tilvenstre for Rundetårn ses Spiret af et tårn med vindfløj;her hang klokken til Regenskirken 11.Tilhøjre for Rundetårn ses det øverste af en kamtakket gavl. Af samtidige kilder véd man,at der i gården var et haveanlæg med græs og store lindetræer. Om kirkefløjen,som forbandt de to ovennævnte længer vides,at den var i eet stokværk,hvorimod de to andre var i to, og at der ikke var værelser i denne fløj 12. Det lange tag,som på fig.2-5 ses parallelt med Købmagergade,er næppe en fjerde længe til Regensen,men taget af den føromtalte,nærmest Regensen beliggende professorbolig Om Kirkefløjen henvises læseren til forf.s artikel i "Regensen",okt.l967,s Karakteristisk for den ældste Regens' ydre her de jernstænger været,som fandtes foran vinduerne ud mod gad-

15 -en,som dengang almindeligt på offentlige bygninger 14.At ruderne tiltrods herfor ikke var totalsikrede,fremgår af en beretning i provst S.Bircherod's dagbog 8.marts 1696 om en bataille mellem studenter og lakajer.her siges bl.a.,at "studiosi brød stenene op af gulvene i regenskamrene til defension og brugte udenfor på gaden adskillige gevær i deres furie,lakajerne iligemåde imod dennem.alle regensvinduerne bleve indslagne og mange brudne pander på begge sider bekomne" 15. Intet under,at det siden 26.maj 1641 fra Universitetets side havde været besluttet,at "hver i Regentsen skal holde sine egne Vindver vedmagt i sine Kamre,og Provsten ikke allene have Inspection dermed,men også svare til,hvis Brøstfældighed på Vindverne herefter kan findes" 16. Citatet fra Bircherod siger os lidt om værelsernes udstyr: stengulve! Koldt var det,og især må studenterne have frosset de første 4-5 år efter l625,for først i 1626 bestilles der jernkakkelovne i Norge og disse opsættes så sent som i Om regensværelsernes udstyr i den ældste bygning er oplysningerne sparsomme:man boede to og to i to sammenhørende rum(kontubernalsystemet),af hvilke det inderste var læseværelse,det yderste soveværelse;sidstnævnte var udstyret med en dobbelt himmelseng, mens læseværelset som fast inventar havde kakkelovn,et bord og en kistebænk(madskab!). Væggene var kalkede,loftet umalede bjælker,og ruderne blyindfattede18.med tiden opkom den skik at veldædige borgere skænkede legater eller gaver til bestemte værelser.vi hører således at enkelte værelser kunne have "en ryslæders stol", en jernlysestage, sengeklæder m.m.19.at ting også kunne forsvinde fra værelserne,fremgår af en konsistoriebeslutning fra l627,ifølge hvilken ingen kunne få testimonium før vedkommende alumne havde fået seddel på,at alt udstyr var på plads2o, De to boligfløje var også i den ældste Regens inddelt i seks inspectioner eller gange, fire i St.Kannikestræde-fløjen, to i Skidenstræde-fløjen,så1edes som det ses af et grundrids,indklæbet i den såkaldte "Regensens Gaveprotokol"(se fig.4). Præpositus(provsten) boede den første tid hvor det kunne falde sig,senere fik-han fast bopæl på 1.gangs øverste etage 21. De seks inspectører,som valgtes ud af de ti decaners midte,som forestod spisningen "på klostret", har næppe før 1777 haft bolig på Regensen;men ved universitetsfundatsen af 1777 sloges kommunitetsdekan- og regensinspektorstillingerne sammen,og inspectorerne får nu anvist bolig(et ddbbeltværelse) på hver af de seks gange på Regensen, et forhold,der iflg.r.nyerup' dør ud henimod begyndelsen af det 19.århundrede22. 15

16 1728); Regens(før branden ældste o.den Grundplan er Gaveprotokol", i"regensens publiceret.findes før ikke af har irigsarkivet.tegneren Kommunitetsarkivet,nubo- to bibeholdt kirkefløjen,men udeladt pladshensyn linieforhold. indbyrdes ligfløjes

17 l7 G.Hoffmann's kort miniaturetegning fra Forstørret bygningen fra omfatter Regensen 0.København midten(omtrent den tilhøjre hjørnet an og Københavns højre. Bymuseum. fra -den port

18 18 Svenskekrigenes hærgen ramte også Regensen økonomisk.bygningerne siges i en samtidig kilde at"være så brøstfældige på vindver og kakkelovne,at studiosi ey kan være derudi"25.at tilstandene kun langsomt bedredes,ses af en begivenhed så sent som 1691; det havde længe været skik,at kommunitetsalumnerne hver helligtrekongersaften efter måltidet fik et krus godt gammeløl,hvori man drak stifterens skål.men da tidens armod trykkede,mente kommunitetsbestyrelsen at måtte sløjfe denne skik - hvorover regensprovsten,søren Sørensen Glud,blev så krænket at han kort tid efter nedlagde sit embede:24 Da byen i 1711 ramtes af pest,og det eksisterende ligbærerlaug vægrede sig ved at fungere,trådte nogle af Regensens studenter efter opfordring hjælpende til - hidtil havde studenter kun måttet være ligbærere for "litterære personer" og da kun med rektors tilladelse.som belønning gav Kongen regensianerne privilegium på dette hverv i 1714.Den student,som skulle administrere privilegiet og som fik titlen "studenternes formand",fik senere fast bopæl på Regensen.25 Ved firetiden om eftermiddagen d.2l.oktober 1728 nåede flammehavet fra Københavns brand Regensen.Som beskrevet af en samtidig blev "af Regensen imidlertid kirken stående uskadt,thi studenterne rev taget af den og de fire kammere nærmest ved porten på høäre side"26.med andre ord:st.kannikestræde-fløjen fra porten og hen mod Boroh's kollegium,og Krystalgade-fløjen ødelagdes. Rest- 'en,dvs.5.-4.gang,og kirkefløjen var nogenlunde uskadt og kunne efter lettere reparation tages i brug igen.krysta1gade-fløjen måtte genopbygges fra grunden,0g stod færdig i 1751, og bærer derfor Frederik IV's navnetræk og årstallet 1750 i sandsten på gavlen mod Købmagergade. Bygningen blev lidt større end den nedbrændte fra før Så gik byggeriet istå i ti år,og først 1743 påbegyndtes genopbygningen af 5.-6.gang,som stod færdige året efter.sandstenen over porten bærer Christian VI's initialer samt årstallet Denne nyopførelse fik tre etager,modsat 5.-4.gang fra før l728,som kun havde to. Først i fik 5.-4.gang påsat deres nuværende 5.etage (denne fløj Så derfor indtil da ud som vist på fig.5). Kirkefløjen renoveredes Hermed er vi nået frem til det udséende,regensen udvendigt har idag - i store-træk - og bortset fra den i vort årh.tilbyggede nye fløj,7o' 80-9o

19 19 Kan ikestræde. Holbergtidens Hermansen O Elling V og Her København,s façade St. mod ERach egog berngegensens efter

20 20 ' Men hvad værelsernes indretning og anvendelse angår,gør der sig derimod stor forskel gældende mellem l750'ernes og 1740'ernes nyopførte Regens og den bygning,vi kender idag. I denne forbindelse må vi kaste et blik på de faste embedsmænd,som altid har hørt til på Regensen. Ovenfor nævntes,at i den gamle Regens fra før 1728 boede provsten øverst på l.gang.dette ændres med genopbygningen efter branden 1728 af 5.-6.gang; provsten fik nu - efter bolig på 5.gang. Lederen af ligbærerfunktionen,"studenternes formand",får to rum,både mod gade og gård,ti1højre i porten(set fra gården),"1igbærerrummet" kaldet;den smukke gadedør tilvenstre for porten er den oprindelige indgang til denne bolig.29 En portner har Regensen altid haft; i 1655 skildres hans hverv sådan:"jacob Portner blev indkaldet for Consistorium,og sagt ham hvad hans Bestilling skal være,nemlig a)at.gøre rent i Gaarden og paa Gaden og i forstuerne, b) ikke at lade noget Quindfolk Indgang udi Regentsen, o) holde Drengene ude af Regentsen".50 Ved fundatsen 1777 hedder det om portneren eller underbetjenten,som han nu benævnes,at han bl.a. skal sørge for at "alle alumnorum senge redes dagligçto gange om ugen,nemlig onsdag og løverdag,fejes og rengøres alle kamre;ligeså bør trapper og trappegangene,tilligemed locumerne,hver løverdag rengøres;hvorti1 det fornødne sand leveres af Oeconomo på Communitetets regning. Til påske og Micheelis-Dag toes trægulvene i alle kamrene".51 I 1781 får portneren bolig på Store kirkegang(den nuværende Opgang til Salens hovedtrappe),nr.5-4. Her fik han lov at åbne et udsalg af kaffe,the,brød,men ikke af øl etc. Spil var også forbudt i den lille regenskro,som nu i den følgende tid opstod i portnerens bolig i Store kirkegang.52 - I 1784 fik Regensen en såkaldt dagvægter til at holde Opsyn med ind- og udgående færdsel i porten,hvorfor han fik stade i kælderen under ligbærerrummet får han navneforandring til portner,og får sin plads udvidet i det omtalte kælderrum; tillige får.han pligt til at vække regensianerne om morgnen, lægge ild i kakkelovnene og til at levere kogt vand fra kl.4 morgen. Regenskroen hos underbetjenten kom i tidens løb til at volde megen ståhej i forholdet mellem provst og regensianere,og blev tilsidst lukket 1847,0g samtidig slåes underbetjentstillingen og dagvægter eller portner-embedet sammen,0g stillingens indehaver fik nu bolig på den nuværende portnerbolig,ti1venstre i porten(set fra gården);herved nedlagdes to alumneværelser(4.gang nr.5-4),54 Den tidli-

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere