B E T J E NING S V E J L E DNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T J E NING S V E J L E DNING"

Transkript

1 B E T J E NING S V E J L E DNING MA R INE R A DA R /A R PA FA R -28x7 S erien FA R -21x7(-B B ) S erien

2 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL Risiko for radiofrekvensstråling Radarantennen udsender elektromagnetiske radiobølger (RF), som kan være skadelige, specielt for øjnene. Se derfor aldrig direkte ind i antennen på nær afstand, når antennen er aktiv, og ophold Dem aldrig nær antenne, når den udsender radarsignaler. Tabellen nedenfor viser, ved hvilke afstande RF strålingsniveauer er 100 og 10 W/m 2. Bemærk: Hvis antenne-enheden installeres tær på styrhuset, kan det være nødvendigt at afbryde transmission indefor en specifik del af antennens udstrålingsområde. Kontakt en FURUNO forhandler, hvis De har behov for at anvende denne funktion. Model 3 TR enhed Magnetron Antenne 1 Afstand til 100 W/m 2 punkt Afstand til 10 W/m 2 punkt FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN12AF 0.80 m m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN20AF 0.40 m 8.60 m FAR-2827/2127 RTR-079 MG5436 XN24AF 0.20 m 5.80 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN12AF 0.30 m 4.20 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN20AF 0.10 m 3.00 m FAR-2817/2117 RTR-078 MG XN24AF m FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2137S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN20AF FAR-2827W RTR-081 MG5436 XN24AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN30AF FAR-2837S RTR-080 MG5223F SN36AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN30AF FAR-2837SW RTR-082 MG5223F SN36AF 1 XN12AF: 4 fod XN20AF: 6.5 fod XN24AF: 8 fod SN30AF: 10 fod SN36AF: 12 fod 2 eller MAF1425B 3 FAR-2117/2127/2137S kan leveres i blackboks konfiguration. i

3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Udstyret må kun åbnes og serviceres af kvalificerede personer. Sluk for strømmen til antennen før servicering af antenne-enheden. Placer et advarselsskilt nær strømafbryderen, så strømmen ikke fejlagtigt slås til, mens antenne-enheden serviceres. Ovenstående forebygger, at personer rammes af den roterende antenne og udsættes for RF stråling. Anvend sikkerhedsbælte og hård hovedbeklædning, når De arbejder på antenneenheden. Fald fra radarantennemasten kan medføre alvorlig personskade. ADVARSEL Anvend den rigtige sikring. Anvendelse af en forkert sikring kan medføre beskadigelse af udstyret eller brand. Placer ikke udstyret i nærheden af en varmekilde. Varme kan beskadige udstyret og smelte strømkablet, hvilket kan medføre brand og risiko for elektrisk stød. Placer ikke væskefyldt beholdere nær udstyret. Væske i udstyret giver risiko for brand og elektrisk stød. Betjen ikke udstyret med våde hænder. Risiko for elektrisk stød. Slå den eksterne afbryder fra før servicering af udstyret. Der er stadig spænding på udstyret, når man slukker for strømmen på selve udstyret. Skil ikke udstyret fra hinanden. Risiko for brand, elektrisk stød og alvorlig personskade. Sluk øjeblikkeligt for strømmen ved hovedstrømforsyningen, hvis der siver vand ind i udstyret eller hvis der kommer røg eller ild fra udstyret. Fortsat brug af udstyret kan medføre total beskadigelse af udstyret. ii

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL Man bør aldrig stole udelukkende på et navigationshjælpemiddel. Det er navigatørens ansvar, at kontrollere alle tilgængelige navigationshjælpemidler for at bekræfte positionen. Elektroniske hjælpemidler kan ikke erstatte grundliggende navigationsprincipper og almindelig sund fornuft. Denne ARPA følger automatisk de automatisk eller manuelt valgte radarmål og beregner deres kurs og fart, som vises ved hjælp af vektorer. Data genereret af auto plotteren er baseret på hvilke radarmål, der vælges, hvorfor radaren altid skal være indstillet optimalt ved anvendelse af auto plotteren, for at sikre at registrerede mål ikke går tabt eller at uønskede mål, så som ekkoer fra havoverfladen eller støj, registreres og følges. Et radarmål er ikke altid land, rev, skibe eller andre fartøjer på havoverfladen, men kan opstå på grund af refleksioner fra havoverfladen eller nedbør. Mængden af forstyrrende ekkoer afhænger af de aktuelle vejrforhold, hvorfor man bør indstille A/C SEA, A/C RAIN og GAIN funktionerne, så ekkoer fra mål af interesse ikke slettes fra radarskærmbilledet. BEMÆRK ARPA s præcision opfylder IMO standarderne. Tracking-nøjagtigheden afhænger af nedenstående faktorer: Tracking-nøjagtigheden påvirkes af kursændringer. Det tager et til to minutter, at genoprette fuld nøjagtighed efter en pludselig kursændring kursændring. (Den aktuelle tid afhænger af gyrokompasspecifikationerne.) Størrelsen af tracking forsinkelse er omvendt proportional med målets relative fart. Forsinkelsen er i størrelsesordenen skunder for relativ høj fart; sekunder for relativ lav fart. Data genereret af ARPA, AIS og video plotteren er kun ment som referenceværdier. Jævnfør officielle søkort for detaljerede og opdaterede informationer. iii

5 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSELSMÆRKAT Udstyret er forsynet med advarselsmærkater. Fjern ikke disse mærkater og kontakt en FURUNO forhandler, hvis de mangler eller er beskadigede. WARNING To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside. SKÆRMENHED, PROCESSOR-ENHED Navn: Warning Label (1) Type: Kodenr.: WARNING Radiation hazard. Only qualified personnel should work inside scanner. Confirm that TX has stopped before opening scanner. ANTENNE_ENHED Navn: Radiation Warning Label Type: Kodenr.: iv

6 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER v

7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... xi PROGRAMNUMMER...xiii SYSTEMKONFIGURATION...xiv 1. RADARBETJENING Tænd for udstyret Transmitter ON Kontrolenhed Hovedmenuen Betjening ved hjælp af skærmboksene Cursor Menuen Skærmbilledets lysstyrke Valg af fremstillingsmåde Bokse og markeringer på skærmbilledet Tuning af modtageren Valg af tuning metode Initialisering af tuning Automatisk tuning Manuel tuning Afstemmelse af styret kurs med gyrokompas Fremstillingsmåder Valg af fremstillingsmåde Beskrivelse af fremstillingsmåderne Indtastning af eget skibs fart Automatisk overførsel af fart fra log eller GPS navigator Manuel indtastning af fart Valg af afstandsområde Pulsbredde Valg af pulsbredde Valg af pulsbredde Justering af modtagerens følsomhed Undertrykkelse af ekkoer fra havoverfladen Valg af metode Automatisk justering ved hjælp af A/C SEA funktionen Manuel justering af A/C SEA Undertrykkelse af ekkoer fra nedbør Aktivering/frakobling af AUTO RAIN funktionen Justering af A/C RAIN Undertrykkelse af interferens Afstandsmåling Aktivering/frakobling af afstandsringe Bestemmelse af afstand ved hjælp af den variable afstandsmarkør (VRM) Pejling Bestemmelse af pejling

8 Valg af relative eller sand pejling Anvendelse af EBL til vurdering af risiko for kollision Forskydning af EBL Valg af referencepunkt for EBLs udgangspunkt Bestemmelse af afstand og pejling mellem to mål Alarmområde Oprettelse af et alarmområde Bekræftigelse af den akustiske alarm Frakobling af alarmen Alarmspecifikationer Forskydning af skærmbilledet Forstørrelse af ekkoer Ekkoudjævning Haleplot Sande eller relative haleplot Tid for haleplot Graduering af haleplot Nulstilling af haleplot Kopiering af haleplot Haleplotintensitet Afbrydelse af haleplot Parallelle indekslinjer Visning, fjernelse af parallelle indekslinjer Justering af indekslinjernes orientering og linjeafstand Pejlereference for indekslinjerne Valg af maksimale antal indekslinjer Indekslinjernes orientering Mærker Udsættelse af mærker Stabilisering af mærker Sletning af individuelle mærker Zoom Markeringer Kursmarkør og stævnmarkør Hækmarkør Nordmarkør Eget skibs mærke Automatisk billedopsætning afhængig af navigationsforhold Valg af billedopsætning Anvendelse af grundindstillinger for billedopsætninger Brugerprogrammerbare opsætninger Funktionstaster Aktivering af en funktionstast Programmering af funktionstaster Eget skibs position Støjundertrykkelse Undertrykkelse af ekkoer fra tidligere transmissioner Justering af skærmdatas lysstyrke

9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.39 Vagtalarm Indstilling af navigationsdata Opsætning af tekstvindue Brugerindstilling af funktioner Alarmer Beskrivelse af alarmer Overførsel af alarmsignaler Valg af antenne, visning af antenneinformation Valg af antenne Visning af antenneinformation Markørdata Performance Monitor Aktivering, frakobling af performance monitoren Kontrol af radarfunktion Wiper Eget skibs symbol Indstilling af farve og lysstyrke Valg af farve og lysstyrkeindstilling Ændring af farve og lysstyrkeindstilling BESKRIVELSE AF RADARSKÆRMBILLEDET Generelt Minimumsafstand og maksimal rækkevidde Falske ekkoer SART (Search and Rescue Transponder) SART beskrivelse Visning af SART mærker på radarskærmbilledet Generelle bemærkning er vedrørende SART modtagelse RACON ARPA BETJENING Generelt ARPA betjening Aktivering, deaktivering af ARPA Indtastning af eget skibs fart Ekko-refereret fart input Automatisk registrering af mål Aktivering af automatisk registrering Afbrydelse af mål tracking (inklusiv reference mål) Manuel registrering Indstilling af manuel registrering Manuel registrering af et mål ARPA Symboler og ARPA Symbol egenskaber ARPA symboler ARPA symbol lysstyrke ARPA symbolfarve og -størrelse Visning af måldata Visning af data for individuelle mål

10 3.8.2 Målliste Vektorindstillinger Beskrivelse af vektorer Vektorreference og længde Visning af tidligere position Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tidevandskorrektion (Set and Drift) Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Indstilling af CPA/TCPA alarmgrænser Bekræftelse af CPA/TCPA alarm Indstilling af alarmområde Aktivering af alarmområder Pausering (sleep), deaktivering af alarmområde Bekræftelse af alarmområde alarm Reference for alarmområdet Form og stabilisering af alarmområdet Operationelle advarsler Testmanøvre Typer af testmanøvrer Udførsel af en test manøvre Afslutning af en testmanøvre ARPA Test Kriterier for valg af mål der skal trackes Faktorer der påvirker ARPA funktionerne AUTOMATISK IDENTIFIKATIONSSYSTEM (AIS) Betjening af AIS Aktivering/frakobling af AIS Visning/fjernelse af AIS mål Aktivering af mål Aktivering af et specifikt mål Aktivering af alle mål Pauserede mål Pausering af et specifikt mål Pausering af alle mål Visning af måldata Enkle data Detaljerede data AIS symbolegenskaber Justering af AIS symbolernes lysstyrke Justering af AIS symbolernes størrelse og farve Visning af tidligere positioner Visning og sletning af tidligere positioner, valg af plotinterval for tidligere positioner Egenskaber for skærmbilledet for tidligere positioner Tabt mål

11 INDHOLDSFORTEGNELSE 4.10 ROT indstilling Fusion af ARPA og AIS mål AIS Systemmeddelelser Udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS meddelser Automatisk udlæsning af AIS meddelelser Manuel udlæsning af AIS alarmmeddelelser VIDEO PLOTTER BETJENING Generelt Skærmbilleder Fremstillingsmåder Radarkort Aktivering af radarkort skærmbilledet Udsætning af mærker og linjer på radarkort Sletning af mærker og linjer på radarkort Sletning af individuelle mærker og linjer Sletning af alle mærker og linjer Korrektion af radarkort Korrektion af radarkort Korrektion af markørdata Søkort Visning af søkort Korrektion af søkort Korrektion af markørdata Landfarve på søkort Visning/fjernelse af grafik på Video Plotter skærmbilledet Track Optegnelse af eget skibs track Optegnelse af andre skibes tracks Valg af trackfarve Sletning af tracks Mærker og linjer Udsættelse af mærker og linjer Sletning af mærker og linjer Sletning af individuelle mærker/linjer Sletning af alle mærker og linjer Waypoints Udsætning af waypoints Redigering og sletning af waypoints gennem menuen Sletning af waypoints Waypointlisten Visning af waypointnavn og nummer Nav linjer Udsætning af en ny nav linje Redigering af nav linjer Nav linje listen Sletning af nav linjer

12 Opsætning af nav linjer Visning af nav linje, waypointmærke Lagring af data Initialisering af hukommelses (RAM) kort Lagring af data Indlæsning af data Sletning af filer VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLSØGNING Periodisk vedligeholdelse Forventet levetid for større udstyrsdele Udskiftning af sikring Udskiftning af batteri på GC kredsløb Vedligeholdelse af rullebold Simpel fejlsøgning Avanceret fejlsøgning Diagnostisk test Systemmeddelelser APPENDIKS Menutræ Digital Interface Reservedelslister og placering af udstyrsdele Tabel over længdegradsfejl...45

13 INDLEDNING Til ejere af FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) FURUNO ønsker Dem tillykke med Deres valg af FURUNO FAR-28x7/FAR-21x7(-BB) Seriens radar I over 50 år har FURUNO været kendt for at udvikle pålideligt maritimt elektronisk udstyr. Den sublime kvalitet er bakket op af vores omfattende globale netværk af agenter og forhandlere. Dette udstyr er konstrueret til at modstå de hårde krav, der stilles af det maritime miljø. Imidlertid er det naturligvis vigtigt at installere, betjene og vedligeholde systemet på en hensigtsmæssig måde. Læs derfor venligst denne manual grundigt og følg de beskrevne procedurer for betjening og vedligeholdelse. Vi vil værdsætte en tilbagemelding fra Dem, slut-brugeren, om hvorvidt vi lever op til vores mål. Tak for deres valg af et FURUNO produkt. Bemærk: De skærmbilleder, der vises som eksempler i denne betjeningsvejledning, er ikke nødvendigvis identiske med Deres skærmbilleder. Skærmbillederne afhænger af systemkonfiguration og opsætning af udstyret. Egenskaber 20,1-tommer LCD med høj opløsning (FR-21x7) eller 23,1-tommer LCD (FR-28x7). Denne serie af radar og ARPA findes i nedenstående modeller. BB betyder blackbox konfiguration (skærm i6kke medleveret) kan leveres. X-bånd S-bånd Model Output TR konfig. Model Output TR konfig. FAR-2117(-BB) 12 kw UP FAR-2137S(-BB) 30 kw UP FAR-2127(-BB) 25 kw UP FAR-2837S 30 kw UP FAR kw UP FAR-2837SW 30 kw DOWN FAR kw UP FAR-2827W 25 kw DOWN

14 INDLEDNING Der findes to forskellige kontrolenheder udstyret med rullebold: RCU-014 (tastatur med rullebold) og RCU-015 (rullebold-enhed). Rullebolden er let og behagelig at anvende på grund af den ergonomisk designede håndstøtte. Simpel betjening ved hjælp af peg-og-klik menu. Alle funktioner er tilgængelige ved hjælp af rullebolden. Kan anvendes på to HSC (High Speed Craft/Højhastigheds fartøjer) ARPA (Automatisk Radar Plotting hjælpemiddel) + AIS, Radar Plotter og Interswitch medleveres som standard. Opfylder følgende krav: IMO MSC.64(67) Anneks 4: Performance standards for Radar equipment IEC (1999): Shipborne radar-performance requirements IEC Am. 1 ( ): Unwanted emissions of radar systems IMO A.823 (19): Performance standards for ARPAs IEC (1998): ARPA Performance requirements IMO A.820(19): Performance standards for navigational radar equipment for high speed craft IEC (1998): Radar for high speed craft Performance requirements IMO A. 694(17): General requirements for electronic navigational aids IEC ( ): Maritime Navigational Equipment General Requirements IEC and 2: Maritime navigation equipment-digital interface IEC : Guidelines for the use and display of AIS information on Radar Alarmfunktion der overvåger om mål kommer indenfor eller forlade alarmområdet TCPA/CPA alarmer Elektroniske parallelle indekslinjer 42 rpm antenne for højhastigheds fartøjer

15 PROGRAMNUMMER PC kredsløb Programnr. Versionsnr. Modificeringsdato SPU ** RFC ** KEY(REMOTE) ** CARD ** ** Programversionsnr. ix

16 SYSTEMKONFIGURATION Med FURUNO-leveret skærm FAR-2137S/2837S/2837SW ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117/2127/2817/2827/2827W ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) Waveguide eller Coax kabel (For FAR-2837SW) TRANSCEIVER-ENHED RTR-082 For FAR-2837SW TRANSCEIVER-ENHED RTR-081 For FAR-2827W Waveguide (For FAR-2827W) SKÆRM-ENHED MU-201CR (FAR-21x7) eller MU-231CR (FAR-28x7) 24 VDC RU-3423 STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S/2837S Se næste side for strømforsyning til antenne-enheden. PROCESSOR-ENHED RPU-013 KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rullebold) Kontrolenhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display 24 VDC eller 115/230 VAC 115/230 VAC : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: tåler vand Alle øvrige enheder: beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serielle Data (Input/Output) IEC Serielle Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Control enhed HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-200 DC spec AC spec Esretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC or VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz x

17 SYSTEMKONFIGURATION Antenne-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827, RSB-096 (24 rpm) RSB-097 (42 rpm) FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S RSB-098/099 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) RSB-100/101/102 (45 rpm, 220 VAC, 3ø, 50/60 Hz(HSC); 440 VAC, 3ø, /60 Hz(HSC)) RSB-103 (24 rpm, strøm fra processor-enhed) Som for FAR-2137S FAR-2837SW RSB-104/105 (21/26 rpm, 200 VAC, 3ø, 50 Hz; 220 VAC, 3ø, 60 Hz; 380 VAC, 3ø, 50 Hz, 440 VAC, 3ø, 60 Hz) Sende-enhed FAR-2117, FAR-2117-BB FAR-2127, FAR-2127-BB, FAR-2827 FAR-2137S, FAR-2137S-BB FAR-2827W FAR-2837S FAR-2837SW XN12AF (4 ft), XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) XN20AF (6.5 ft), XN24AF (8 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) SN30AF (10 ft), SN36AF (12 ft) xi

18 SYSTEMKONFIGURATION Blackboks type FAR-2137S-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-51 indbygget) FAR-2117-BB/2127-BB ANTENNE-ENHED (Performance Monitor PM-31 indbygget) VGA MONITOR STRØMFORSYNINGS-ENHED PSU-007 For FAR-2137S-BB KONTROL-ENHED RCU-014 (Tastatur) eller RCU-015 (Rulleboldl) PROCESSOR-ENHED RPU-013 Kontrol-enhed RCU-016 (Fjernenhed) Sub Display : Standard : Ekstraudstyr : Ikke medleveret Placering af enheder Antenne-enhed: Tåler vand Alle øvrige enheder: Beskyttet fra vand Alarm VDR Ekstern skærm IEC Serial Data (Input/Output) IEC Serial Data (Input) AD-100 Navigator (INS, GPS, etc.) Fartlog Gyrokompas AIS HUB Track Kontrol System HUKOMMELSESKORT INTERFACE-ENHED CU-100 AC spec DC spec Ensretter RU-3424 RU-1746B-2 Transformer-enhed RU-1803 Skibets hovedstrømforsyning 24 VDC eller VAC/ VAC 1f, Hz 100/110/115/ 220/230 VAC 1f, Hz 440 VAC 1f, Hz xii

19 1 BETJENING AF RADAREN 1.1 Tænd for udstyret [POWER] kontakten sidder i venstre hjørne af betjeningspanelet. Åben lågen og tryk på kontakten for at tænde for radarsystemet. Systemet slukkes ved at trykke på kontakten igen. På skærmen vises pejleskalaen og det digitale ur ca. 30 sek. efter strømtilslutning. Uret tæller ned i de tre minutter, det tager at opvarme magnetronen (transmitterrøret) til transmission. Når uret når 0:00, vises indikationen ST-BY midt på skærmbilledet. Radaren er nu klar til brug. Under stand-by vises markører, ringe, kort etc. ikke. Desuden afbrydes ARPA og AIS skærmbilledet slettes. Under opvarmning og stand-by tæller ON TIME og TX TIME, der vises midt på skærmen, i timer og tiendedele af timer. 1.2 Transmitter ON Når udstyret er tændt og magnetronen er varmet op, vises ST-BY midt på skærmen og radaren er klar til brug. Man kan udsende et radarsignal ved at trykke på [STBY/TX] tasten på tastaturet eller ved at anvende rullebolden til at vælge TX STBY boksen i nederste venstre hjørne af skærmen efterfulgt af tryk på den venstre tast (over rullebolden). Markeringen i den venstre side af vejledningsboksen i nederste højre hjørne af skærmen skifter fra TX til STBY. TX STBY TX STBY boks STBY / Radarskærmbillede Vejledningsboksen 1-1

20 1. BETJENING AF RADAREN Radaren anvender initialt de tidligere valgte værdier for afstandsområde og pulsbredde. Øvrige indstillinger så som lysstyrke, VRMs, EBLs og menuindstillinger sættes ligeledes til tidligere valgte indstillinger. Ved tryk på [STBY/TX] tasten (eller valg af TX STBY boksen) skifter radar mellem STBY og TRANSMIT status. Antennen stopper under stand-by og roterer under transmit. Med tiden nedsættes magnetronens sendestyrke, hvorfor det anbefales at radaren sættes på stand-by, når den ikke anvendes i længere tid af gangen. Quick start Hvis radaren for nyligt har været i brug og transmitterrøret (magnetron) stadig er varm, kan man aktivere radaren uden tre minutters opvarmning. Hvis man eksempelvis fejlagtig kommer til at slukke for [POWER] kontakten, og ønsker at genstarte radaren med det samme, skal man tænde for [POWER] tasten igen senest 10 sekunder efter strømafbrydelsen for at undgå opvarmningsperioden. 1-2

21 1. BETJENING AF RADAREN 1.3 Kontrolenhed Der findes to forskellige kontrolenheder: Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) og Kontrolenhed RCU-105 (rulleboldenhed). EBL drejekontrol VRM drejekontrol Hjul Venstre knap Højre knap BRILL A/C RAIN A/C SEA GAIN OFF ON OFF ON EBL 1 HL OFF 2 EBL OFFSET 3 MODE VRM F1 F2 4 5 OFF CU/TM CENTER RESET 6 INDEX LINE MENU ACQ F3 ALARM ACK F4 STBY TX 7 8 VECTOR VECTOR TIME MODE CANCEL TRAILS 0 BRILL 9 TARGET LIST ENTER MARK + RANGE - TARGET DATA TARGET CANCEL Rullebold Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) Venstre knap Hjul Højre knap F1 F2 Rullebold F3 F4 Rulleboldmodul Rulleboldmodul Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) 1-3

22 1. BETJENING AF RADAREN Beskrivelse af kontrolenhederne Kontrol Beskrivelse Kontrolenhed RCU-014 (tastatur med rullebold) POWER Tænder/slukker for systemet. EBL og VRM drejeknapper Justerer henholdsvis EBL og VRM. EBL ON, EBL OFF Tænder og slukker for EBL. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. ALARM ACK Afbryder den akustiske alarm. STBY TX Skifter mellem stand-by og transmit. BRILL Justerer skærmbilledets lysstyrke. A/C RAIN Undertrykker ekkoer fra nedbør. A/C SEA Undertrykker ekkoer fra havoverfladen. GAIN Justerer radarmodtagerens følsomhed. HL OFF Sletter stævnmarkøren midlertidigt. EBL OFFSET Aktiverer/frakobler EBL forskydning. Under menubetjening skiftes polariteten mellem nord og syd/øst og vest. MODE Vælger fremstillingsmåde. OFF CENTER Forskyder eget skibs position. CU/TM RESET Flytter eget skibs position 75% af radius i retning mod hækken. Nulstiller stævnmarkøren til 0 i kurs-op og true motion fremstillingsmåderne. INDEX LINE Viser/fjerner indekslinjer. VECTOR TIME Vælger vektortid (længde). VECTOR MODE Vælger vektorindstilling, relativ eller sand. TARGET LIST Viser ARPA målliste. CANCEL TRAILS Sletter alle mål-trails. Under menubetjening slettes datalinje. ENTER MARK Udsætter mærker; afslutter indtastninger. VRM ON, VRM OFF Aktiverer/frakobler VRMs. MENU Åbner/lukker hovedmenuen; lukker øvrige menuer. ACQ Registrerer et mål for ARPA efter valg ved hjælp af rullebolden. Ændrer et sovende AIS mål til et aktiveret mål efter valg ved hjælp af rullebolden. RANGE Vælger afstandsområde. TARGET DATA Viser måldata for ARPA eller AIS mål valgt ved hjælp af rullebolden. TARGET CANCEL Afbryder tracking af ARPA, AIS eller referencemål valgt ved hjælp af rullebolden. Kontrolenhed RCU-015 (rulleboldenhed) POWER Tænder/slukker for systemet. F1-F4 Udfører de tildelte menu-genveje. 1-4

23 1. BETJENING AF RADAREN 1.4 Hovedmenuen Hovedmenuen (MAIN menu) kan åbnes ved hjælp af tastaturet eller rullebolden. I de følgende kapiteler beskrives udelukkende betjening ved hjælp af rullebolden. Betjening af hovedmenuen ved hjælp af tastaturet 1. Tryk på [MENU] tasten. MAIN menuen vises i tekstområdet på højre side af skærmbilledet. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 2. Tast nummeret på den undermenu De ønsker at åbne. Tryk eksempelvis på [2] tasten for at åbne MARK menuen. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 3. Tast nummeret på det menupunkt De ønsker at indstille. 4. Tryk gentagne gange på den same numeriske tast som under punkt 3 for at vælge den ønskede indstiling. Afslut med tryk på [ENTER MARK] tasten. 5. Tryk på [MENU] tasten for at forlade menuen. Nyttige taster ved menubetjening For at slette en linje med nummeriske data, anvendes [CANCEL TRAILS] tasten. Skift mellem plus og minus, nord og syd eller øst og vest ved hjælp af [2] tasten. 1-5

24 1. BETJENING AF RADAREN Betjening af hovedmenuen ved hjælp af rullebolden 1. Vælg MENU boksen på højre siden af skærmbilledet ved hjælp af rullebolden. Vejledningsboksen i nederste højre hjørne (placeringen vises på illustrationen nederst på næste side) viser DISP MAIN MENU. MENU Menuboks 2. Tryk på den venstre knap over rullebolden for at åbne MAIN menuen. [MAIN MENU] 1 [ECHO] 2 [MARK] 3 [ALARM] 4 [ARPA AIS] 5 [PLOTTER] 6 [CARD] 7 [NAV DATA] 8 [NAV LINE WPT] 9 [CUSTOMIZE TEST] Ekkobehandlingsfunktioner. Aktiverer/deaktiverer hovedsagligt markører. Indstiller vagtalarm funktioner; giver alarmsignal. Indstiller ARPA og AIS funktioner. Kort og plotter funktioner. Hukommelseskortfunktioner. Aktiverer/deaktivere navigationsdata. Behandler navlinjer og waypoints. Brugerindstilling af betjening; udfører test. MAIN menuen 3. Drej på scroll-hjulet for at vælge den menu De ønsker at åbne og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. Vælg eksempelvis 2 [MARK] menuen og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. [MARK] 1 BACK 2 OWN SHIP MARK OFF/ON 3 STERN MARK OFF/ON 4 INDEX LINE BEARING REL/TRUE 5 INDEX LINE 1/2/3/6 6 INDEX LINE MODE VERTICAL/HORIZONTAL 8 EBL OFFSET BASE STAB GND/STAB HDG/ STAB NORTH 9 EBL CURSOR BEARING REL/TRUE 0 RING OFF/ON MARK menuen 4. Drej på scroll-hjulet for at vælge det ønskede menupunkt og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap. 5. Drej på scroll-hjulet for at vælge den ønskede indstilling og tryk efterfølgende på scroll-hjulet eller den venstre knap for at registrere valget 6. Tryk på den højre knap over rullebolden for at forlade menuen. (Det kan være nødvendigt at trykke flere gange afhængig af den aktuelle menu.) 1-6

25 1.5 Betjening ved hjælp af skærmboksene 1. BETJENING AF RADAREN Samtlige radarfunktioner kan betjenes udelukkende ved hjælp af rulleboldmodulet. Rullebolden anvendes til at vælge den passende skærmboks og ved hjælp af rulleboldmodulets knapper og scroll-hjul vælges menupunkt og indstilling. (Skærmboksenes placering vises i afsnit 1.9.) Der findes to typer af skærmbokse: Valg af funktion og valg af funktion med pop-up menu. Sidstnævnte type af skærmbokse har en pil ( ) i højre side af boksen, som vist i MARK boksen nedenfor. Nedenfor beskrives, hvordan radaren betjenes ved hjælp af skærmboksene: 1. Vælg den ønskede skærmboks ved hjælp af rullebolden. Bemærk: Rulleboldmarkøren ændrer form, afhængig af hvor den er placeret på skærmen. Den vises som en pil, når den er uden for det effektive skærmbillede og som et kryds (+), når den er inden for det effektive skærmbillede. Se illustrationen på næste side for yderligere detaljer. Vælg eksempelvis MARK boksen, som er placeret i nederste venstre hjørne af skærmbilledet. Sidst valgte mærketype, mærkenummer MARK 1 -> T 11.7 NM Pejling og afstand fra eget skib til mærket MARK boksen Når en boks vælges korrekt, skifter den farve fra grøn til gul (grundindstilling) og vejledningsboksen i nederste højre hjørne viser hvilken funktioner den højre og den venstre knap varetager. Ved valg af eksempelvis MARK boksen viser vejledningsboksen MARK SELECT / MARK MENU. I dette tilfælde skal man således trykke på den venstre knap for at vælge et mærke og den højre knap for at åbne MARK menuen. Funktion af venstre knap Funktion af højre knap MARK Boksen MARK 1 > + MARK SELECT / MARK MENU Vejledningsboks Pil Til valg af skærmboksen Vejledningsboks (Eksempel: vejledning til MARK boksen) 1-7

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke Kapitel 4 side 24 Radar En radar bruger man til at holde øje med andre skibe, så man ikke sejler ind i dem. Radar står for Radio Detection And Ranging. Radaren viser andre skibe og måler afstand og retning

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FARE! Check altid at der ikke er nogen i nærheden af antenneenheden før opstart af Deres radar/ ARPA. Den roterende antenne kan forårsage alvorlig personskade, hvis den rammer

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for

UKLASSIFICERET UDIR 1404 DeMars DIR D 02270492 MAR/2010 HJEMMEVÆRNSSKOLEN. Fagplan for Side 1 Fagplan for Titel lang: Titel kort: NAV II, Radarbruger Radar A. Formål: Kursisten skal selvstændigt kunne anvende radar til navigation og antikollision. B. Mål: Ved fagets afslutning skal kursisten

Læs mere

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder

Kapitel 1 side 11. USA kan forstyrre signalet. Broer skygger for signalet. Har brug for fem satellitter. Andre fejlkilder Kapitel 1 side 11 Fejl på satellitkompasset Et satellitkompas er afhængigt af signalet fra satellitterne. Hvis der bliver problemer med signalet, kan satellitkompasset vise forkert. Broer skygger for signalet

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32

BETJENINGSVEJLEDNING GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32 BETJENINGSVEJLEDNING DGPS NAVIGATOR GPS NAVIGATOR GP-37 /GP-32 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Sikkerhedsforanstaltninger for brugeren Åben ikke udstyret. ADVARSEL Der er ingen dele i udstyret, brugeren kan

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Kompasset. Kapitel 1 side 2

Kompasset. Kapitel 1 side 2 Kapitel 1 side 2 Kompasset Det magnetiske kompas Moderne skibe er spækket med elektronisk udstyr til at navigere efter. Men hvis skibets strømforsyning svigter, er der kun et instrument, der virker. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L

BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L BETJENINGSVEJLEDNING FARVE-EKKOLOD FCV-1100L SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØD Åben ikke udstyret. Kun kvalificerede personer bør servicere de interne dele i udstyret. Sluk øjeblikkeligt

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk)

At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) At se og blive set 2: AIS & Radar af Sten Engelstoft (s/y Troldand, pt. Middelhavet, se: www.troldand.dk) Hvor den foregående artikel om radarreflektorer drejede sig om at blive set, skal vi denne se nærmere

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02

Klinik-TV. Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse. v.1.02 Klinik-TV Fjernsynsguide Boks-guide Fejlsøgning og udbedrelse v.1.02 Tænd / Sluk Tænd eller sluk for TV et Source / Input Denne knap bestemmer hvilken tilslutning på bagsiden af TV et signalet skal komme

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

VIGTIG MEDDELELSE. Opbevar denne manual på et passende sted til senere brug.

VIGTIG MEDDELELSE. Opbevar denne manual på et passende sted til senere brug. Pub. No. ODA-23740-A DATE OF ISSUE: FEB. 2006 VIGTIG MEDDELELSE Ingen sider af denne manual må kopieres eller reproduceres uden skriftlig tilladelse. Hvis denne manual mistes eller bliver slidt, kan du

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden.

ONIX og ION QUICK START GUIDE. Tænd enheden tænd/sluk. Åben Startskærmen. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. ONIX og ION QUICK START GUIDE Tænd enheden tænd/sluk Tryk i øverste højre hjørne af status bjælke for at slukke enheden. Vælg sluk. Tryk på tænd/sluk tasten for at tænde eller slukke enheden. Åben Startskærmen

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3028 Panasonic DVDR-HDD recorders Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere