Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse"

Transkript

1 Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

2 Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke en målstreg. Kommunerne skal løse mange nye opgaver og skabe mere sammenhæng i løsningerne. Samtidig har opgave- og strukturreformen sendt et signal om bedre service til borgerne. Disse udfordringer skal ses i lyset af den stramme økonomisk ramme for kommunerne. Alt dette kræver ledelse. Et stærkt fokus på ledelsesopgaven i kommunerne er derfor centralt og værdifuldt. KL s Konsulentvirksomhed KLK præsenterer her ni aktuelle konsulentydelser inden for ledelse. I alle ni perspektiver indgår kodeks for god offentlig topledelse som omdrejningspunkt. Kodeks danner så at sige vandmærke i ydelserne. Det faglige udgangspunkt for alle ni ydelser er dernæst en systemisk tilgang. Hvorfor fokusere på ledelse? Ledelse er nøglen til succes i den kommunale opgaveløsning. For at nå de fastsatte mål og for at udvikle kommunen i forlængelse af opgave- og strukturreformen, samt kvalitetsreformen har ledelsesopgaven fået en aktuel og central placering. Det kommunale Danmark blev forandret fra januar Den første ledelsesmæssige udfordring bliver at realisere opgave- og strukturreformen. Det gælder både den individuelle leder såvel som gruppen af kommunale chefer og ledere i fællesskab. Mange har fået nye roller og opgaver, og derfor anbefaler vi, at man i fællesskab understøtter den kommunale ledelsesopgave. Enhver kommune er unik, og god ledelse har mange ansigter i hver sin lokale kontekst. Det betyder, at udgangspunktet for at sætte ledelsesmæssige temaer på dagsorden kan variere og optræde på forskellige tidspunkter. Kodeks for god offentlig topledelse Kodeks for god offentlig topledelse handler om konkrete udfordringer og inspirerer til lokalt at diskutere ledelse på alle niveauer. Kodeks fungerer blandt andet som et refleksionsredskab, hvor den enkelte chef eller leder kan overveje sit behov for at skærpe opmærksomheden. Og kodeks fungerer som et naturligt afsæt for at diskutere ledelsesgrundlaget, og dermed udgangspunktet for at udvikle en lokal lederuddannelse. De ni anbefalinger i kodeks dækker de emner, der bør være i toplederens fokus. Perspektiverne giver inspiration til at diskutere forventningerne til ledere på andre niveauer. Udviklingen af ledelse på alle niveauer inddrager derved anbefalingerne i kodeks, både når det drejer sig et bestemt ledelsesniveau eller om forbindelsen mellem niveauerne. Udvikling af ledelse på alle niveauer

3 1. perspektiv: Nyt ledelsesgrundlag med kodeks som vandmærke Kommunens ledelsesgrundlag fortæller den enkelte leder, hvad der er kommunens pejlemærker for god ledelse. Ledelsesgrundlaget afklarer, hvad der forventes af den enkelte leder, og hvilke lederkompetencer, der opfattes som værdifulde i den enkelte kommune. Derudover klarlægger ledelsesgrundlaget, hvordan ledere bør agere sammen på fagområderne samt på forskellige ledelsesniveauer i kommunen. Emnerne i et ledelsesgrundlag varierer fra kommune til kommune, og de centrale emner er typisk: En ledelsespolitik for god ledelse i kommunen hvad kræver kommunen af ledere på de forskellige niveauer med hensyn til opgaver, styring, rolle og dialog? Definition af ledelsesrummet med en beskrivelse af frihedsgrader og forventninger til ledelsesadfærd Direktionens rolle, opgaver og arbejdsform Ledelsesstrukturen, de formaliserede ledelsesfora, mødestruktur og den løbende ledelsesdialog Ledelseskompetencer og politik for fastholdelse og udvikling af kommunens ledere KLK tilbyder at bistå med udviklingen af kommunens ledelsesgrundlag med afsæt i de ni perspektiver i kodeks for god offentlig topledelse. Det omfatter primært topledelsen, og inddrager ledelse på alle niveauer, hvilket sikrer det størst mulige ejerskab til det nye ledelsesgrundlag. Når ledelsesgrundlaget er klart, skal det implementeres. KLK s konsulentbistand indebærer en refleksionsproces, hvor chefer og ledere evaluerer resultaterne på baggrund af gruppesamtaler. Produktet vil være en strategi for ledelsesindsatsen på kort og langt sigt. 2. Endelig tilbyder KLK konsulentbistand til evaluering af det hidtidige arbejde med implementeringen af ledelsesgrundlaget. sikrer det størst mulige ejerskab til det nye ledelsesgrundlag perspektiv: Chefseminarer med kodeks som vandmærke Et chefseminar omfatter kommunens direktion eller gruppen af direktører i kommunen eventuelt suppleret med ledere fra centrale stabsfunktioner. Det væsentlige i arbejdet med kodeks for god offentlig topledelse er, at cheferne tager stilling til eget lederskab ud fra de ni anbefalinger. Man kan styrke implementeringen af kodeks ved på møder at diskutere de enkelte temaer i chefgruppen. KLK tilbyder at organisere møderækken og fungere som processtyrer. Forløbet kan tilrettelægges som hele eller halve dage, hvor der reflekteres over eget lederskab i relation til de ni anbefalinger. Refleksionsprocessen foregår via dialog og interview tilrettelagt af konsulenterne. I denne refleksionsproces inddrages egen ledelse i individuel praksis såvel som i relation til resten af chefgruppen. 3. I KLK s konsulentydelse inddrages erfaringer fra udviklingen af kodeks for god offentlig topledelse samt erfaringer fra andre kommuners arbejde med at implementere kodeks. perspektiv: Temadag for alle ledere med kodeks som vandmærke En temadag inddrager ledere i administrationen og kan samtidig omfatte decentrale ledere. Temadagen kan for eksempel omfatte: Som optakt udfylder hver leder en selvtest med vurdering af eget lederskab Temadagen indleder med et oplæg om kodeks for god offentlig topledelse med idéer og forslag til, hvordan dette omsættes til ledelse på andre niveauer i kommunen Deltagerne diskuterer ideerne og egen ledelsespraksis med henblik på inspiration til det fortsatte arbejde med at udvikle god ledelse i kommunen ud fra for eksempel cafémetoden eller Open Space metoden KLK tilrettelægger og processtyrer temadage for ledere.

4 4. perspektiv: Lokal lederuddannelse med kodeks som vandmærke En lokal lederuddannelse sætter fokus på, hvordan ledelse skal opfattes og forstås lokalt. Ledelse som fag indeholder temaer som: Strategisk ledelse Personaleledelse Situationsbestemt ledelse Organisation og kultur Det personlige lederskab Forandringsledelse og innovation Kommunikation og professionelle ledersamtaler (fx advarsler/korrigerende adfærd, medarbejderudvikling og coaching) Systemisk ledelse Styringsværktøjer og metoder Ledelse i en politisk ledet organisation Ledelse i/af team og grupper Mangfoldighedsledelse Rekruttering, motivation og fastholdelse Medarbejderudvikling Kvalitet i ydelser og borger-/brugerrelationer 5. KLK tilbyder at udvikle og gennemføre den lokale lederuddannelse med ét eller flere moduler, afstemt nøje efter det lokale behov. Lederuddannelsen kan indeholde én eller flere persontest perspektiv: Decentral ledelse med kodeks som vandmærke Væksthus for ledelse udvikler et kodeks for god decentral ledelse. I forlængelse heraf skal kodeks udvikles og implementeres lokalt i kommuner og regioner. KLK tilbyder at organisere lokale drøftelser om udviklingen og implementeringen af kodeks for god decentral ledelse på alle kommunens fagområder. Drøftelserne kan foregå i fælles lederdage med decentrale ledere, som sammen deler deres oplevelser af god lokal ledelse, og diskuterer hvordan der kan arbejdes med fortsat udvikling af god ledelse i kommunen. 6. perspektiv: Systemisk ledelse med kodeks som vandmærke Værktøjer og metoder er ikke nok til at bedrive god ledelse. Det handler også om relationer, kommunikation og evnen til at sætte sig i andres sted. For den systemiske leder er der ikke én sandhed eller én virkelighed, men flere. Kommunikation indeholder mange betydninger og mange forståelser. Den systemiske leder lytter til forskellige opfattelser og betydninger med en anerkendende tilgang. Personen ved, at organisationer er mere end summen af enkeltdele, og skaber rammer for fælles refleksion. Den systemiske tilgang indeholder en række tankeværktøjer, der kan bruges til at begribe relationer og kommunikation i organisationer. Nogle af de mest centrale tankeværktøjer i systemisk tænkning er: Kontekstbegrebet Cirkularitet Domæneteori Kommunikation i et socialkonstruktionistisk perspektiv Kurset i systemisk ledelse indeholder en indføring i tankeværktøjerne og metoder til dialog, refleksion og den enkelte leders lederskab. Kurset indebærer derfor faglig og personlig indsigt og udvikling for den enkelte deltager. KLK tilbyder at gennemføre et lokalt tilrettelagt kursus i systemisk ledelse omfattende et eller flere kursusmoduler.

5 7. perspektiv: Coaching med kodeks som vandmærke Coaching anvendes ofte som supplement eller i stedet for kursusforløb, fordi coaching koncentrerer sig om den enkeltes aktuelle og konkrete udfordringer. Desuden giver coaching hjælp til selvhjælp via refleksion med spørgsmål, der muliggør at den coachede kan se udfordringer fra skiftende positioner. Et udgangspunkt for coaching kan være at give den enkelte chef anledning til at reflektere over egen ledelsespraksis ud fra de ni anbefalinger i kodeks for god offentlig topledelse KLK tilbyder coaching, som udføres på et systemisk grundlag med anvendelsen af blandt andet cirkulære spørgsmål, som bidrager til at perspektivere den enkelte leders opfattelse af sit eget lederskab. Coaching kan være en enkelt samtaler, eller måske tre til fem samtaler i forløb med et interval på et par uger - eller efter behov. perspektiv: Ledernetværk med kodeks som vandmærke Et ledernetværk kan være værdifuldt, da de enkelte ledere oplever stigende behov for at drøfte udfordringer og dilemmaer med andre. Formaliserede ledernetværk på tværs af fag i kommunen giver lederne et fagligt løft, når ledelsesmæssige temaer kan debatteres ud fra konkrete ønsker og behov. KLK tilbyder at organisere etableringen af ledernetværk i kommunen med afsæt i de ni anbefalinger i kodeks for god offentlig topledelse. De første netværksmøder tager afsæt i den enkelte leders egen erfaring og praksis i relation til hver enkelt anbefaling. perspektiv: Chef- og lederrekruttering med kodeks som vandmærke Ved nyansættelser er det altid vigtigt, at den rette person får jobbet uanset stillingsbetegnelsen. Dette kræver overensstemmelse mellem stillingens indhold, jobprofil, personprofil og kandidatens kompetencer. KLK tilbyder bistand til chef- og lederrekruttering på alle niveauer. På chefniveauet indgår kodeks for offentlig topledelse som særligt opmærksomhedspunkt i KLK s rekrutteringsbistand. På den måde inddrages anbefalingerne i kodeks i ansættelsessamtalerne.

6 KONTAKTINFORMATION KL's Konsulentvirksomhed (KLK) Centerchef: Morten Knudsen (tlf: ) Chefkonsulent: Hanne Borchersen (tlf: ) Weidekampsvej København S Telefon: læs mere på:

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Det gode liv i egen bolig.

Det gode liv i egen bolig. Det gode liv i egen bolig. Om arbejdet med etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i boformer efter servicelovens 107 og 108 samt almenboliglovens 105. Udarbejdet af: Etikos APS ved Benedicte Schulin

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne

Når læring lykkes. Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne Når læring lykkes Gode råd om at tilrettelægge kompetenceudvikling i kommunerne KL og KTO, juni 2008 Projektgruppe Marlene

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker

SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker Carsten Hornstrup m.fl. (2005) SYSTEMISK LEDELSE - den refleksive praktiker den 09-03-2012 kl. 8:53 Søren Moldrup side 1 af 12 sider del 1: Tankeværktøjer 1. Autopoiese Et helt grundlæggende element i

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere