Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice"

Transkript

1 Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog

2 Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde - STS Konkurrenceudsættelse af ejendomsservice Drejebog Version 1.0 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne 2 2. Drejebog - Udbudsstrategisk afklaring Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Delaftaler eller integreret løsning? Udbudsform Kontraktvarighed Medarbejdergrupper og -overdragelse Brug af kontrolbud Afregningsmodel Strategisk afklaring i forhold til de udbudte funktioner Hvilke funktioner/opgaver skal indgå? Lokaler og udstyr Brug af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Central vs. decentral organisering forud for udbud Snitflader til ejendomsdriften Organisering af medarbejder- og brugerinddragelsen samt øvrig kommunal organisation Kommunens medvirken ved driftsstart Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Samarbejdsorganisation Fremtidig bestillerorganisering Drejebog - Skabelon Del 1 Udbudsbetingelser Udvælgelseskriterier Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud Tildelingskriterier Tilbudspræsentationer Del 2 Kontrakt Driftsplaner Kvalitet Opfølgning og kontrol Lokaler og udstyr Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Anfordringsgaranti 31 STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) I

4 3.2.8 Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Lokaler, udstyr og inventar mv Bilag 6 Medarbejderforhold Bilag 7 Priser og afregning Bilag 8 Kundens medvirken Drejebog Tildeling Optioner 3 APPENDIKS STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) II

5 1. Indledning 1.1 Formål I forbindelse med STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse er der nedsat en arbejdsgruppe vedr. konkurrenceudsættelse af ejendomsdrift. Arbejdsgruppen har haft deltagelse fra Frederiksberg, Gribskov og Greve kommuner samt KL. Arbejdsgruppen har haft til formål at udarbejde en drejebog og skabelon for udbud af opgaver inden for ejendomsdrift, så kommunerne har grundlag for konkurrenceudsættelse af opgaven. Drejebogen og skabelonen er udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsgruppen og Rambøll Management Consulting. Arbejdsgruppen har specifikt valgt at sætte fokus på ejendomsservicefunktioner, dvs. klassiske pedelfunktioner, kombineret med en række andre servicefunktioner vedrørende bygningerne. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkret, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. For generelle vejledninger, såsom forskellen mellem begrænset og offentligt udbud, tidsfrister, udbudsannonce mv., henvises således til 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som begrænset udbud. Det er dog tilstræbt at vejlede i, hvad kommunen alternativt skal gøre, såfremt udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Gennemføres som et traditionelt udbud, set i forhold til etablering af et servicepartnerskab. Der er med tanke på den store interesse for servicepartnerskaber gjort løbende opmærksom på de områder, hvor kommunen bør overveje at ændre skabelonen, såfremt man arbejder med et servicepartnerskab. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 1

6 1.3 Læsevejledning Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af ejendomsservicefunktioner med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud af ejendomsservicefunktioner. Drejebogen omfatter dokumenterne: Drejebog - Udbudsstrategiske afklaringer Drejebog - Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af udbudsskabelonerne, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag. Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for ejendomsservicefunktioner. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da skabelonerne indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, leverandørnavn, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune eller <EJENDOMSSERVICEFUNKTION(ERNE)>. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 2

7 Bilag 1 Bilag 2 Bilag n 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer ved. faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, f.eks. <X> dage eller <X> kr. For disse markeringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet bortfalder, skal omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender kontrakten og udbudsbetingelserne. Sammenhængen mellem drejebog og skabelon kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Udbudsskabelon Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog Skabelon Drejebog: Tildeling STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 3

8 2. Drejebog - Udbudsstrategisk afklaring Forud for enhver udbudsproces er der en række udbudsstrategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For ejendomsservicefunktionerne drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket. Punkterne gennemgås i det følgende: Strategisk afklaring Strategisk afklaring Strategisk afklaring i Strategisk afklaring i af udbudskonstrukti- af indhold i de ud- forhold til organise- forhold til samarbej- on budte funktioner ring de Delaftaler eller integreret løsning? Udbudsform Kontraktvarighed Hvilke funktioner/opgaver skal indgå? Lokaler og udstyr Central vs. decentral organisering forud for udbud Snitflader til ejen- Samarbejdsorganisation Fremtidig bestillerorganisering Medarbejderoverdragelse Brug af kontrolbud Afregningsmodel Brug af optioner domsdriften Organisering af medarbejder- og brugerinddragelsen samt øvrig kommunal organisation Den interne udførers medvirken til overgang 2.1 Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Delaftaler eller integreret løsning? Udbud af ejendomsservicefunktioner er i udgangspunktet karakteriseret ved, at kommunen udbyder flere (mere eller mindre) sammenhængende funktioner på én gang i stedet for at udbyde dem hver for sig. Angående bundling og hensigtsmæssige match af de enkelte funktioner henvises til drejebogens behandling af udarbejdelse af kravspecifikation i afsnit Udgangspunktet for et udbud af flere ejendomsservicefunktioner på én gang er den opfattelse, at det vil være muligt at drage fordel af synergier mellem de forskellige funktioner med et samlet udbud. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 4

9 Når kommunen har valgt et antal funktioner (se også behandling af dette punkt nedenfor), skal kommunen tage stilling til, om udbudskonstruktionen skal indebære: Et krav til tilbudsgiverne om at levere et samlet tilbud på alle inkluderede funktioner (dvs. en form for facility management-løsning, afhængigt af de præcise funktioner, som indgår) eller En mulighed for tilbudsgiverne for at gøre dette, men med afsæt i separate delaftaler, hvor tilbudsgiverne også kan vælge at byde på et mindre antal. Det er klart, at førstnævnte risikerer at begrænse markedet mere end sidstnævnte. I sidstnævnte vil man eksempelvis kunne få anmodninger/tilbud fra en række rengøringsfirmaer på en delaftale, omfattende indvendigt renhold separat. Dette er positivt for konkurrencen på den enkelte delaftale, men kan omvendt betyde en stor ekstraopgave i forbindelse med tilbudsvurdering og risikere at begrænse mulighederne for at udnytte potentielle synergier. Kommunen bør i den forbindelse overveje, hvor store synergier (og mellem hvilke opgaver) der reelt vil være og fastlægge sine krav til tilbudsgiverne herudfra. Det skal understreges, at det til en vis grad er muligt at gennemføre et udbud, hvor der både er mulighed for at afgive bud på separate delaftaler og et samlet facility management-tilbud. En sådan løsning er dog alt andet lige mere kompleks end de to beskrevne, mere rene modeller. En tilsvarende overvejelse for kommunen består i betydningen for den samlede leverandørstyring. Opdeling i et antal mindre delaftaler kan være attraktivt ud fra en markedsvinkel, jf. ovenfor, men medfører på den anden side øgede følgeomkostninger ved at skulle følge op, holde møder og afregne med et større antal leverandører. Et samlet udbud har alt andet lige mindre følgeomkostninger, men risikerer at begrænse markedet og kan også medføre en vis sårbarhed over for udviklingen hos den pågældende leverandør. Vælger kommunen en løsning med udbud af delaftaler, bør man gøre sig klart, at jo flere kombinationsmuligheder (eks. funktioner, geografi, institutionstyper), jo mere kompleks bliver tilbudsvurderingen. Hvad der er den mest hensigtsmæssige løsning for kommunen, afhænger bl.a. af følgende: Markedet for de udvalgte ejendomsservicefunktioner Markedet for de fleste af de forskellige ejendomsservicefunktioner er funktion for funktion set relativt velkonsolideret. Det gælder for renhold (udvendigt og indvendigt) og vinduespolering i særdeleshed, men der er også et velfungerende marked for vagt og security og en række leverandører af kantinedrift. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 5

10 Markedet for traditionelle pedelydelser, herunder vedligehold og drift af bygninger, er mindre veldefineret, men også her er der konkurrence. I forhold til postservice, reception og omstilling er der ikke pt. et veludviklet marked for varetagelse af disse ydelser isoleret i kommunerne, men der findes et velfungerende marked i private virksomheder. På leverandørsiden primært i form af større leverandører, som leverer mere eller mindre integrerede facility management-løsninger. Opgavesammensætning Markedets størrelse afhænger også af den opgavesammensætning, som kommunen har valgt. Jo flere funktioner, jo mindre er markedet alt andet lige, da dette stiller krav om flere kompetencer hos leverandøren, etablering af konsortier eller inddragelse af underleverandører. Vælges en integreret facility management-løsning, hvor alle de funktioner, der behandles i drejebogen, indgår, er der er et begrænset antal facility managers på markedet, som dog suppleres med leverandører, der anvender underleverandører. Lokale forhold Kommunen bør endelig overveje det lokale marked; Hvem kan forventes at byde ind? Hvis kommunen vurderer, at man i et geografisk yderområde kan have vanskeligt ved at tiltrække egentlige facility managers (hvis de ikke er repræsenteret i nærheden), kan det tale for ikke at sammensætte et alt for komplekst udbud Udbudsform Afgrænsningen af opgaverne, som foreslået i drejebogen, indebærer overordnet, at der i al væsentlighed er tale om tjenesteydelser, dvs. at udbuddet sker i henhold til denne del af EU s udbudsdirektiv. Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. Ønsker kommunen en proces med en forudgående prækvalifikation, hvor leverandørfeltet indsnævres til et overskueligt antal (begrænset udbud), eller ønsker man et forløb med adgang for alle potentielle leverandører til at afgive tilbud (offentligt udbud)? Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et begrænset udbud. Ejendomsservice ikke er karakteriseret ved en kompleksitet, som umiddelbart gør det realistisk at anvende udbud efter forhandling eller konkurrencepræget dialog. Kommunen kan evt. overveje at søge etableret et såkaldt servicepartnerskab med sin fremtidige leverandør. Jo større og mere kompleks en opgave, jo mere relevant vil dette være. Flere kommuner overvejer dette med afsæt i et ønske om at få en tæt relation til leverandøren, da kvaliteten i opgaveløsningen hænger tæt sammen med en fælles forståelse, fælles målsætninger og en fælles tilgang. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 6

11 Se i øvrigt hvor der foreligger en mere detaljeret vejledning i udbud af servicepartnerskaber. Der er i drejebogen på relevante steder gjort opmærksom på de områder, hvor kommunen særligt skal være opmærksom på at tilpasse skabelonen, hvis der arbejdes med et servicepartnerskab Kontraktvarighed Kommunen bør allerede tidligt begynde at overveje, hvad der er en hensigtsmæssig kontraktlængde. Det er vanskeligt at sige præcist, hvor lange kontrakter, der kan tillades. Da ejendomsservice ikke overordnet er karakteriseret som en kompleks ydelse, er der relativt smalle grænser. En kontraktvarighed på op til 4 år med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år vil være det mest normale. I sidste instans afhænger det af lokale forhold, som kan tale for en eventuelt større kompleksitet. Kommunen bør også overveje, om der er særlige forhold i nogle af de inkluderede ydelser, som taler for relativt korte kontrakter, f.eks. en forventning om væsentlige ændringer, der kan gøre det nødvendigt for kommunen at redefinere sit grundlag, som vil gøre det muligt at kunne genudbyde inden for en kortere årrække. Tilsvarende kan der i forbindelse med partnerskaber være en interesse i at sikre relativt langvarige kontrakter Medarbejdergrupper og -overdragelse Chauffører Pedeller Tekniske servicemedarbejdere Rengøringsassistenter (Rådhus)- betjente Økonomaer Receptionister Diverse håndværkere Kommunen bør i forbindelse med fastlæggelse af omfattede opgave holde sig for øje, hvilke medarbejdergrupper der konkret kommer til at indgå i udbuddet. Jævnfør følgende overordnede figur, kan der være tale om relativt mange forskellige medarbejdergrupper: Kantinemedarbejder STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 7

12 Flere kommuner har desuden en praksis, hvor ledige kontanthjælpsmodtagere som led i den kommunale aktivering deltager i løsningen af visse ejendomsservicefunktioner, som regel under supervision af en ejendomsservicemedarbejder. Det kan eksempelvis være i forhold til renhold af udearealer. Kommunen bør overveje, hvilke konsekvenser et udbud skal have i den forbindelse. I forlængelse af ovenstående bør kommunen overveje brugen af sociale klausuler, der typisk anvendes til at fastholde nuværende medarbejdere i forbindelse med et udbud og/eller til at integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, se også afsnit Kommunen bør endelig overveje, om der er tjenestemænd involveret i den nuværende opgaveløsning samt for de øvrige medarbejderes vedkommende, om virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse i forbindelse med såvel kontraktstart som kontraktophør. Se drejebogens behandling af dette kontraktvilkår i forbindelse med kontrakten Brug af kontrolbud Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, herunder lade egen afdelingen som er ansvarlig for ejendomsservice medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er det de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Brug af kontrolbud kan indgå som en strategisk overvejelse og bidrage til at skabe en bedre konkurrencesituation på et marked med et begrænset antal aktører, da det signalerer, at kommunens fortsatte varetagelse af opgaven er en reel mulighed. Jo større og mere omfattende en opgave, der udbydes, er, jo vanskeligere vil det alt andet lige blive for medarbejderne at udarbejde et kontrolbud. Dels øges den opgavemæssige kompleksitet, men også den organisatoriske og samarbejdsmæssige kompleksitet bliver større med deraf følgende øgede krav til at kunne koordinere tilbudsafgivelsen. Udarbejdelse af kontrolberegninger/-bud er sjældent spidskompetencer hos de berørte medarbejderkategorier, sammenlignet med eksempelvis nogle af de større tilbudsgivere, som har ansat medarbejdere med særligt ansvar for udarbejdelse af tilbud. Kommunen bør derfor overveje, om man vil understøtte afgivelse af kontrolbud med ekstern assistance. Det bemærkes i den sammenhæng, at kontrolbud kan opfattes positivt af de berørte medarbejdere, hvilket naturligvis fordrer, at man oplever at have en reel mulighed for at aflevere et ordentligt bud. Assistance kan være særligt relevant i forhold til udarbejdelse af det økonomiske tilbud, hvor det er erfaringen, at det kan være vanskeligt at skulle sætte sig ind reglerne for udarbejdelse af en pris, baseret på de langsigtede, gennemsnitlige omkostninger med de forskellige beregninger og skøn, som dette indebærer. Kommu- STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 8

13 nen bør under alle omstændigheder sikre sig, at der afsættes den fornødne tid til at udarbejde et kontrolbud. Er det kommunens vurdering, at kontrolbuddet i et vist omfang vil være baseret på inddragelse af eksterne underleverandører (som det typisk vil være tilfældet ved udbud inden for det tilgrænsende ejendomsdrift), bør kommunen på forhånd fastlægge, hvordan man vil styre dette, så det ikke bliver en egentlig konkurrenceparameter at undervurdere de eksterne entreprisers omfang Afregningsmodel Erfaringerne med forskellige former for afregningsmodeller varierer fra funktion til funktion. Der er stor forskel på et område som vinduespolering (eller indvendigt renhold) og eksempelvis de forskellige betjentopgaver. Kommunen bør derfor tidligt forsøge at danne sig et overblik over de forskellige afregningsmekanismer, man har anvendt tidligere i forbindelse med de forskellige funktioner hvis de har været udbudt. Hvis der ikke er erfaringer med eksterne leverandører, bør det undersøges, hvilke erfaringer andre kommuner har gjort. Eksempel 2-1: Eksempel på afregningsparametre Nedenstående liste gengiver eksempler på forskellige afregningsparametre i forhold til forskellige funktioner: Vinduespolering: Fast, årlig sum for periodisk polering af vinduer i givne bygninger. Indvendig renholdelse: Antal timer pr. dag x timepris x antal dage pr. år, svarende til en total, årlig pris (typisk opdelt pr. bygning eller pr. rum). Angivelse af principper for håndtering af ændringer i m 2 er omfattet. Pedel: Der afgives bud på antal stillinger, der vil medgå til opgavens løsning (evt. inden for minimumsramme). Postale services: Fast, månedligt vederlag samt en fast timepris for ekstraydelser (Det er her forudsat, at postmængden er stabil). Vagtservice: Fast, årligt vederlag for rundering og håndtering af adgangskontrol. Generelt er mange af de omfattede ejendomsservicefunktioner af en karakter, som kræver en vis fleksibilitet. Kommunen bør derfor overveje nøje, hvordan afregningsmodellen kan indrettes, så der på forhånd er taget fornuftig hånd om eventuelle ændringsbehov, så dette ikke bliver et samarbejdsproblem i forhold til leverandøren. Kommunens konkrete udformning af afregningsmodellen behandles i forhold til bilag 7, se afsnit STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 9

14 2.2 Strategisk afklaring i forhold til de udbudte funktioner Hvilke funktioner/opgaver skal indgå? Den nok væsentligste strategiske afklaring for kommunen går naturligvis på at fastlægge, hvilke konkrete funktioner og ydelser der skal indgå i udbuddet. Dette behandles mere indgående nedenfor i drejebogens vejledning om udarbejdelse af kravspecifikation, se afsnit På det overordnede plan er der følgende opmærksomhedspunkter for kommunen: I forhold til hvilke funktioner har vi en forventning om at kunne opnå gevinster, enten kvalitetsmæssigt eller økonomisk? Hvorfor det? Hvilke funktioner kan hensigtsmæssigt bundles, hvor der er opgavemæssige sammenhænge? Der er væsentlige forskelle mellem de ejendomsservicefunktioner, som løses i kommunens institutioner og på rådhusene. Mellem institutionerne er der forskel mellem eksempelvis dagsinstitutioner, skoler og plejecentre. Ønsker kommunen et udbud med afsæt i konkrete funktioner på tværs af hele kommunens bygningsmasse eller ønskes omvendt et udbud af givne funktioner med afsæt i konkrete typer af bygninger, eksempelvis ejendomsservice i alle dagsinstitutioner eller skoler? Hvad der er mest hensigtsmæssigt, afhænger bl.a. af de geografiske forhold i kommunen. En stor koncentration af lignende institutionstyper kan således tale for et fælles udbud på institutionsniveau, mens en stor spredning af institutioner kan tale for, at ejendomsservicefunktionerne udbydes på tværs af institutionerne, f.eks. med udgangspunkt i en distriktsopdeling. Tilsvarende er der vidt forskellige medarbejdergrupper i de forskellige typer af bygninger. En lang række af de potentielle ejendomsservicefunktioner (post, reception, kantine) er således primært relevante for kommunens rådhus. Har kommunen en størrelse, der gør det relevant at overveje en opdeling i flere forskellige distrikter? Har kommunen eksempelvis 400 daginstitutioner og skoler, vil de udbudte funktioner i udgangspunktet skulle være de samme i hele kommunen. Opdeling af opgaven vil give mulighed for at vurdere styrker og svagheder ved de forskellige leverandører, hvilket kan bruges i den fremtidige leverandørstyring. Tilsyn med installationer, som eksempelvis elevatorer, brandudstyr, elektroniske alarm- og brand- og energisystemer etc., er umiddelbart ikke en ejendomsservicefunktion, men en funktion som normalt håndteres gennem specifikke serviceaftaler. Kommunen kan dog overveje at udbyde tilsynsopgaver i forbindelse med et udbud af ejendomsservicefunktioner. Et udbud af tilsynsopgaver vil være særligt relevant, hvis tilsynsopgaverne i forvejen varetages fra centralt hold i kommunen, f.eks. af et ejendomscenter. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 10

15 I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for kommunen selv at varetage bestemte ejendomsservicefunktioner. Fx udnytter nogle kommuner det kommunale brandvæsens ventetid til vagtrelaterede opgaver på skoler, institutioner, forvaltningsbygninger og lign. frem for at betale et privat vagtværn for denne ydelse Lokaler og udstyr Kommunen bør overveje, om det har betydning for en kommende leverandør at kunne disponere over lokaler, som i dag anvendes til løsning af opgaven, eksempelvis vaskerum, værksted, kontor, lager og anden form for opbevaringsrum, køkkenog kølefaciliteter, personalestue osv. Typisk vil det være nødvendigt med et sted at placere linned, rengøringsmidler, papir, plast osv. samt eksempelvis rengøringsudstyr efter endt rengøring, hvorimod spørgsmålet om køkken- og kølefaciliteter er mere åbent. Det afhænger også af leverandørernes lokale tilstedeværelse og af den standard, kommunens egne faciliteter har. Tilsvarende bør kommunen overveje, om der er udstyr eller inventar forbundet med den nuværende opgaveløsning, som det vil være en fordel at lade indgå i udbudsmaterialet. Det kan være rengøringsudstyr, værktøj, kontormøbler, køkkenudstyr og maskiner osv. I kommunens overvejelser kan også indgå, om udstyr eller inventar må betragtes som en forudsætning for løsning af opgaven eller som en mulighed, hvor leverandøren også kan tænkes at have eget tilsvarende udstyr, som man foretrækker at anvende. Tilsvarende bør kommunen overveje, om man vil kunne finde anden anvendelse for evt. udstyr eller reelt vil stå med en mængde ubrugeligt udstyr eller inventar, såfremt opgaven ender med at blive udliciteret. Hvis kommunen når frem til, at der er lokaler, udstyr og/eller inventar, som med fordel kan indgå i udbuddet, er den næste overvejelse at fastlægge vilkårene. Kommunen må ikke, jf. kommunalfuldmagtsreglerne, uden særlig hjemmel yde tilskud til en privat virksomhed, hvorfor man eksempelvis ikke bare kan overlade et fuldt produktionskøkken eller en omfattende samling værktøj til en privat leverandør. Men man kan omvendt godt tillade sig at stille et lokale til rådighed for opbevaring af redskaber, værktøj, rengøringsmidler m.m. Er det kommunens vurdering, at lokaler/inventar/udstyr ikke kan stilles vederlagsfrit til rådighed, fordi det vil svare til at give et tilskud til en privat virksomhed, skal det enten sælges eller udlejes. kommunen skal da have fastsat en salgspris eller leje, som svarer til en estimeret markedspris. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 11

16 2.2.3 Brug af optioner Kommunen kan have en interesse i at medtage optioner, hvis den er i tvivl om, hvorvidt der er økonomi til at medtage visse ydelser i udbuddet, eller hvis den er i tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt i det hele taget. I forbindelse med udbud af ejendomsservicefunktioner kan kommunen eksempelvis overveje følgende optioner: Option på kan-ydelser : Jævnfør ovenfor, er det en væsentlig strategisk afklaring, hvilke opgaver der skal indgå i udbuddet. Er kommunen meget i tvivl, om der kan opnås en hensigtsmæssig løsning på udvalgte opgaver, kan man lade opgaverne indgå som en såkaldt fakultativ option og dermed lade leverandørerne vurdere, om det er hensigtsmæssigt i forhold til netop deres løsningsmodel. Det kan eksempelvis gælde i forhold til udbud af de indvendige ejendomsservicefunktioner, hvor udvendigt renhold kan kobles på som en fakultativ option. Option på kontraktforlængelse: Jævnfør ovenfor, afsnit 02.1, om udbudskonstruktion, kan det være hensigtsmæssigt at have option på forlængelse i eksempelvis 2 x 1 år. Hermed undgår kommunen at binde sig i helt så lang en periode, men bevarer uanset muligheden for et længere samarbejde. Serviceaftaler: Har kommunen i dag serviceaftaler, eks. på måtteservice, linnedservice eller lignende, hvor det vil være interessant at se, om en ny leverandør har adgang til mere fordelagtige ordninger? I givet fald kan dette indarbejdes som en option. Option på visse håndværksmæssige ydelser: Drejebogen behandler ikke udbud af planlagt indvendigt og udvendigt vedligehold af bygninger, som må betegnes som ejendomsdrift, men ikke ejendomsservice, jf. også vejledning i udarbejdelse af kravspecifikation nedenfor. Her opstår imidlertid en klar snitflade, da det indgår som ejendomsservice at foretage det daglige og løbende tilsyn med bygningens tilstand. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at have mulighed for at lade leverandøren forestå enkeltstående reparations- og vedligeholdelsesopgaver, såfremt leverandøren har sådanne kompetencer. Kommunen kan derfor vælge at efterspørge timerpriser for sådanne ydelser i sit udbudsmateriale, så man efterfølgende kan entrere med leverandøren som del af kontrakten. Se også afsnit 2.3.2, hvor snitflader til ejendomsdriften drøftes i yderligere detaljer. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 12

17 2.3 Strategisk afklaring i forhold til organisering Central vs. decentral organisering forud for udbud Stadig flere kommuner etablerer et centralt ejendomscenter eller en central ejendomsafdeling, hvor man har centraliseret ansvaret for hele eller store dele af den kommunale ejendomsdrift. Det betyder ofte, at hovedparten af de medarbejdergrupper, som er nævnt ovenfor under medarbejderoverdragelse, samt deres opgaver er forankret organisatorisk her. Ovenstående ligger i tråd med konklusionerne i en nylig offentliggjort rapport fra Slots- og Ejendomsstyrelsen 1, der fremhæver, at en centralisering af ejendomsområdet muliggør en mere effektiv ressourcestyring ved blandt andet at indhøste stordriftsfordele og ved at skabe bedre rammer for opgaveløsningen gennem et tværgående overblik over ejendomsmassen. Andre kommuner har en mere eller mindre decentraliseret ejendomsservice og ejendomsdrift. Der er således i praksis mange variationsmuligheder: Nogle kommuner har fuld decentralisering af ansvaret for ejendomsservice og ejendomsdrift til større institutioner, eksempelvis skoler, men ikke for mindre institutioner. Nogle kommuner har generelt en delvis decentralisering til institutionsniveauet, f.eks. af ejendomsservice, mens ansvaret for ejendomsdrift er forankret i en central enhed. Nogle kommuner har organiseret rengøringen i en central, kommunal rengøringsenhed for sig selv. Nogle kommuner lader det være op til de enkelte institutioner at sikre den rengøringsløsning, man selv foretrækker, det være sig egen rengøringsassistent eller aftale med et privat rengøringsfirma. Endelig kan de klassiske betjentfunktioner på rådhuset (post, reception, information m.m.) være forankret vidt forskellige steder i den kommunale organisation. Pointen med disse betragtninger er, at kommunen forud for udbud af ejendomsserviceområdet skal sætte fokus på, hvad egen organisering betyder for mulighederne for et udbud. 1 STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 13

18 Erfaringsmæssigt vil kommunen alt andet lige have lettere ved at gennemføre et udbud, hvis der er tale om en vis centralisering på forhånd. Det er begrundet i flere forhold: En centraliseringsproces vil ofte medføre, at der etableres større klarhed over indhold og serviceniveau i de forskellige ydelser, det vil sige, at der er et mere klart grundlag for udbuddet end ellers. En centraliseringsproces skaber større ensartethed på tværs af institutionerne, hvilket gør, at den fremtidige leverandør i mindre omfang vil skulle slås med den utilfredshed, som ændringer i serviceniveau ofte medfører. En centraliseringsproces samler ansvaret for de forskellige funktioner organisatorisk. Dette indebærer, at kommunen i højere grad kan vælge frit, hvilke opgaver det vil være rationelt at bundle og integrere i udbuddet, da man ikke forinden skal ind i en forhandlingsproces med de enkelte fagforvaltninger om at fjerne kompetencen på givne områder fra institutionsniveauet. Det er langt fra sikkert (i første omgang), at skoler og dagsinstitutioner vil reagere positivt på en fælleskommunal beslutning om, at deres ejendomsservicefunktioner fremover ikke længere er forankret lokalt, men centralt og i øvrigt skal i udbud. En centraliseringsproces skaber med afsæt i ovenfor nævnte betragtninger ofte et bedre grundlag for løsning af bestilleropgaven og kan bidrage til udvikling af bestillerkompetencer. Når det er sagt, skal det samtidig understreges, at en centralisering ikke er en forudsætning for et udbud af ejendomsservicefunktioner. Har kommunen en decentral organisering, må den dog i udgangspunktet forvente, at processen med udbud bliver længere, hvis der i den eksisterende situation er varierende serviceniveauer osv. Tilsvarende kan der argumenteres for, at det er enklere for kommunen at sikre sig, at eventuelle effektiviseringsgevinster forbliver i kommunen, hvis man i første omgang selv forestår en centralisering. Endelig er det klart, at relationen til den kommunale ejendomsservice er central. Dette behandles i det følgende afsnit Snitflader til ejendomsdriften Drejebogen har som sit grundlæggende udgangspunkt, at den ikke omfatter udbud af ejendomsdriften, herunder både udvendigt og indvendigt bygningsvedligehold af forebyggende, planlagt og akut karakter. 2 Følger kommunen denne skelnen mellem ejendomsservice og ejendomsdrift (se også drejebogens behandling af valg af funktioner nedenfor), er det klart, at der opstår et behov for at afklare snitfladerne til ejendomsdriften. 2 Dette betyder ikke, at drejebog og skabeloner ikke kan anvendes, såfremt sådanne funktioner tages med i et udbud, men der skal tages højde for, at der kommer en anden type ydelser ind, der bl.a. som udgangspunkt kategoriseres under bygge- og anlægsopgaverne i udbudsdirektivet. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 14

19 Grundlæggende vil der fortsat være behov for at sikre sammenhængen og samarbejdet mellem de medarbejdere (den leverandør), som har ansvaret for ejendomsservice, og de ansvarlige for ejendomsdriften. Tilsyn med ejendomme I praksis vil den leverandør, som forestår ejendomsservice, have ansvar for at føre det daglige, løbende tilsyn med ejendommens tilstand og rapportere om eventuelle problemer, således at de driftsansvarlige kan vurdere, om der er behov for konkret handling. En slags observationsforpligtelse, som bør beskrives i udbudsmaterialet, jf. også skabelonen for bilag 1. Den ansvarlige for ejendomsservice bør også pålægges at medvirke ved årligt bygningssyn og i den forbindelse give systematisk information om bygningens tilstand som grundlag for den samlede planlægning af vedligehold. Reparation og vedligehold En anden snitflade handler om grænserne for reparation og vedligehold. Med den del af ejendomsservicefunktionerne, som handler om daglig drift og vedligehold, medfølger en forpligtelse til at foretage mindre reparationer og udskiftninger. I den uproblematiske ende ligger udskiftning af en pære, montering af et løst dørhåndtag og andre mindre opgaver, som ikke kan forudsiges, men som man må forvente optræder med jævne mellemrum. Det kan også være udskiftning af filtre i de tekniske installationer. Kommunen bør i udbudsmaterialet eksemplificere denne type opgaver, men understrege, at det ikke er muligt at lave en udtømmende liste eller for den sags skyld angive antallet af løse dørhåndtag, defekte pærer, filtre etc. Udfordringen opstår, når man nærmer sig grænse for, hvad der ligger i mindre. Omfatter dette malerarbejder ved fraflytning af et kontor i modsætning til den mere systematiske malerindsats som del af den planmæssige indvendige vedligeholdelsesplan? Hvad med reparation af diverse, mere tekniske elementer som defekte motorer på hæve-/sænkeborde, ventilatorer, cirkulationspumper osv.? Når kommunen selv har ansvar for disse opgaver, kan pedellen i samarbejde med ledelsen for ejendomsfunktionen (eller på institutionen, hvis kommunen har en decentral organisering) i fællesskab vurdere, om det er hensigtsmæssigt selv at foretage en reparation, eller om det bedre kan betale sig at entrere med en ekstern håndværker. Tilsvarende er det erfaringen, at den praktiske snitflade på mange institutioner i dag i høj grad afhænger af de konkrete faglige kompetencer, som den enkelte pedel eller tekniske servicemedarbejder har. Det vil sige, der er ikke defineret et entydigt serviceniveau på tværs af institutioner. Dette kan fint fungere i en samlet, kommunal løsning, men det er i højere grad afgørende, at kommunen sikrer en klar og fælles forståelse af ansvarsfordelingen, når der overdrages til en privat leverandør. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 15

20 Kommunen kan eventuelt overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at integrere nogle af de systematiske vedligeholdelsesopgaver i udbuddet, så det klart fremgår, at disse også skal løses af leverandøren. Herved fjernes snitfladen mellem ejendomsservice og egentlig ejendomsdrift. Til gengæld skal kommunen definere præcist, hvilke ejendomsdriftsopgaver der indgår på vedligeholdelsessiden (eller andre opgaver), samt i øvrigt sikre sig, at der er et marked for varetagelse af begge typer opgaver samlet. Endelig skal kommunen sikre sig en incitamentsmodel, hvor leverandøren ikke selv kan igangsætte større arbejder hos sig selv Organisering af medarbejder- og brugerinddragelsen samt øvrig kommunal organisation Kommunen bør tidligt tage stilling til inddragelse af medarbejdere og brugere samt den øvrige kommunale organisation. Kommunen bør i den forbindelse ikke undervurdere den psykologiske betydning af god information og kommunikation i en situation, som for mange medarbejdere opleves som ubehagelig. Kommunen bør inddrage medarbejderne så tidligt som muligt i processen og bruge det eksisterende kommunikationsnetværk, herunder inddrage tillidsmanden aktivt i kommunikationen. Det kan overvejes at lave en egentlig risikovurdering; Er der særlige grupper, som vil tage det ilde op og hvad kan man eventuelt gøre for at modvirke dette, så processen (med dette afsæt) fungerer så godt som muligt? Én ting er kommunikationsdelen af inddragelsen, noget andet at sikre anvendelse af den viden, som medarbejderne besidder. Den helt centrale udfordring for netop ejendomsservicefunktioner er, at der for så vidt angår i al fald pedelfunktionerne er tale om opgaver, som vanskeligt lader sig beskrive i detaljer. Det skyldes dels, at der ikke har været tradition for det, dels at pedelfunktionen i høj grad har karakter af en intern servicefunktion, som træder til efter konkret behov i forhold til et bredt spænd af håndværksmæssige, tekniske og praktiske opgaver. Kommunen bør her starte med at spørge medarbejderne og høre, hvad de ser af fremadrettede muligheder. Ofte er der medarbejdere, som har gode ideer, der kan arbejdes videre med. Det er derfor vigtigt, at kommunen tidligt overvejer, hvordan man kan få den viden om serviceniveau, opgaver osv., som pedelgruppen besidder, indarbejdet i udbudsmaterialet på en dækkende måde. Givet det grundlæggende behov for at kunne agere konkret i forhold til mange forskellige typer af opgaver er det også vigtigt for kommunen at sikre, at der på brugerniveau er forståelse og accept af det forestående udbud. Brugerne bør, allerede inden udbuddet besluttes, høres i forhold til deres forventninger (herunder også eventuelle negative forventninger). Kommunen kan også med fordel inddrage brugerne i en arbejds- eller referencegruppe i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet, så de på forhånd kender det serviceniveau, der lægges op til. STS Konkurrenceudsættelse af Ejendomsservice: Drejebog (UDKAST) 16

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården Overordnede rammer og afgrænsninger for Konkurrenceudsættelse af Materielgården. 18.03.2015 Sagen har været til behandling i MPU den 27.11.2014 og i ØU den 04.12.2014 og derefter på ny i MPU den 26.02.2015

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7.

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen. 7. Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om drift af sekretariat for byggeskadeforsikringsordningen 7. august 2014 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf. 33 92 67 00 Fax 33

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken

Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken KORRIGERET UDBUDSANNONCE Prækvalifikation: Udbud af servicepartnerskab af plejecentret Søhusparken Baggrund Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune har den 25. november 2010 besluttet, at udbyde driften

Læs mere

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING

FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING FÆLLES UDBUD AF ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING ØKONOMI- OG LØNSYSTEM UDBUDSSTRATEGISK AFKLARING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 5161 1000 F +45 5161 1001 www.ramboll.dk

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus

Prækvalifikation. Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus Prækvalifikation Annoncering af ra dgivningsopgave til indretning af Furesø ra dhus 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang... 3 3 Den ordregivende myndighed... 3 4 Kontraktperioden...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015

Indstilling. Valg af totalrådgiver. Rebild Kommune. Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev. 17. december 2015 Indstilling Valg af totalrådgiver Rebild Kommune Ny Materielgård samt beredskabscenter i Haverslev 17. december 2015 Side 2 af 10 Forord I forbindelse med indgåelse af totalrådgivningsaftale vedrørende

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere