Fælles børneliv i Thorsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles børneliv i Thorsager"

Transkript

1 Fælles børneliv i Thorsager Udarbejdet af Lise Ahlers, Claus Ravnsbæk og Lisbeth Munksgaard efter oplæg fra pædagogisk konsulent Merete Lorentsen ML- Consult. Juli

2 Fælles institution Thorsager. Vision: Visionen er at etablere en fælles institution i Thorsager, bestående af Thorsager Børnehus, Lille Arnold og Thorsager Skole. Projektet understøtter Syddjurs Kommunes børnepolitik Børn i fællesskab, hvor der er fokus på sammenhænge og medborgerskab. I fusionen indgår ny- og ombyggeri på Thorsager Skole, som skal danne nye fysiske rammer for den fælles institution. I fusionen nedlægges Lille Arnold og Thorsager Børnehus. Ønsket er på længere sigt at bevare Thorsager by, som et godt sted at bo for alle aldersgrupper og tværfagligt sikre den røde tråd i børnenes liv. Fælles institution Thorsager består af: Vuggestueafdeling Tilknyttet dagpleje (legestue/gæstedagpleje) Børnehaveafdeling 3-6 årige Indskolingsafdeling /SFO 6-9 årige Mellemskoleafdeling 9-12 årige. Klubtilbud? Fælles værdigrundlag: Tryghed, nærhed, åbenhed på alle niveauer (børn, personale og forældre) Imødekommenhed, arbejdsglæde, fælles ansvar, rummelighed, tæt voksen kontakt Fælles menneskesyn, engagement, åbenhed for forskellighed Ansvarlighed for huset, rummelighed, respekt for den enkelte Det Pædagogisk grundlag skal understøttes ved: Fælles værdigrundlag og fælles pædagogik (på længere sigt) At sikre sammenhænge i børnenes liv i Thorsager Fleksibilitet i anvendelse af personaleressourcerne At sikre trygge og overskuelige rammer At der er høj grad af inklusion og et tæt tværfagligt samarbejde (Fagligt forum) Et tæt og konstruktivt forældresamarbejde Eksempler på særlige indsatsområder : Billedkunst Fortælling Idræt Udeliv Musik Eksempler på fælles pædagogisk samarbejde omkring : LP metoden 2

3 Inklusion Læring pædagogiske læreplaner Fælles organisation: Fælles ledelsesgruppe Fælles administration Fælles bestyrelse Fælles MED udvalg Fælles pædagogisk udvalg og pædagogisk råd Inddragelse af børn og forældre. Elevråd n 3

4 Bilag 1. Organisering. Pædagogisk Råd Ledelse Fælles MED Pædagogisk udvalg Byggeri Kultur/traditioner Elevråd Thorsager som børneby Udeliv Projektleder. Skoleleder Lisbeth Munksgaard. Ledelsesgruppe/økonomi. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Byggeri / indretning. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Lene Rasmussen (børnehaver) Erik Hyldtoft (Ejendomsservice) Preben Frisker (Ejendomsservice) Tom Christensen (Serviceleder). Thorsager Skole: Eivor Hog Laursen, Rasmus Gjedsted, Iver Fini Pedersen, Jan Bruno Jensen, Martin Ring Andersen, Nicolai Fog Hansen, Helle Gittins, Inge Alsen, Eva Aagaard, Torben Sattrup, Lisbeth Munksgaard. Børnehaverne: Mette Svenson, Søren Rasmussen, Rikke Carlsen, Rasmus Hansen, Majbrit Pedersen, Ditte Hindberg, Anne Birgitte Lundgaard Mortensen, Anne Katrine B. Sørensen, Lene Rasmussen, Lise Ahlers Pædagogisk Råd. Pædagogisk personale Med-udvalg Skoleleder Lisbeth Munksgaard 4

5 Viceskoleleder Torben Sattrup Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Justin Claydon Smith (SFO) Mona Vinther (børnehaver) Tom Christensen (Serviceleder) Mette Jensen (rengøring) Helle Søndergaard (administration) Pædagogisk udvalg: Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Medarbejderrep. Trine Holm, uv. Medarbejderrep. Britt Ljungmann, uv. Medarbejderrep. Justin Claydon Smith, sfo Medarbejderrep. Karin Nygaard Jensen Kultur og traditioner Medarbejderrep Kirsten Poulsen Medarbejderrep Vibeke Lohse Medarbejderrep Frank Morgenstjerne, uv Medarbejderrep Hanne Bloch, uv Medarbejderrep Majbritt Kristensen, sfo Tovholder: Lisbeth Munksgaard, Lise Ahlers Udeliv. Medarbejderrep Karin Jensen Medarbejderrep Anne Dorthe Mogensen Medarbejderrep Janni Svendsen, uv Medarbejderrep Jens Brøgger, uv Medarbejderrep Eva Aagard, sfo Medarbejderrep. Helle Aarup, dagpleje Tovholder: Claus Ravnsbæk, Lise Ahlers Elevråd. Kontaktperson: Jens Brøgger Thorsager som børneby. Forældrerep. Nicolai Fog Hansen Skolebestyrelse Forældrerep. Anne Katrine B. Sørensen, børnehavebestyrelse Viceskoleleder Torben Sattrup. Arbejdsgrupper. Ledelsesgruppe Overordnet koordinering af sammenlægning bygninger/personale Møder Tirsdage kl Ordensregler (S) Interne retningslinjer vedr. sikkerhed, gårdvagt, spisepauser m.m. (S) Ture ud af huset (B) Udeordning (S) Forældresamarbejde: Princip, gensidige forventninger, kommunikation, her henvender du dig (S). Forældresamarbejde (B) 5

6 Kostpolitik Målsætning (S) oplæg fra ledelsen Værdiregelsæt (S) pædagogisk dag i september Værdigrundlag (B) På Thorsager Skole forventer vi (S) Navn til ny institution Forretningsorden Principper: Forældresamarbejde, ansættelse af medarbejdere, uddeling af udefrakommende materialer, trafikpolitik, skoleårets planlægning, særligt tilrettelagt undervisning, sponsorater og fonde, vikardækning, ekskursioner, lejrskole, koloni Møder Hver/hver anden måned Stikord fra dialogmøde Fælles kostpolitik/ bevægelsespolitik, mad bod/cafe med afvekslende indhold, madordning, pædagogisk køkken, ingen skoleklokke når børnene sover, skabe harmoniske, ligeværdige og kloge unger, frisk luft hver dag Pædagogisk Råd Antimobbestrategi Elevernes alsidige udvikling (S) Læringsmål (B) Læringsforståelse (B) Børn med særlige behov (B) Elevplaner (S) Læreplaner (B) Møder 5 møder i skoleåret Pædagogisk dag med bestyrelse sidste fredag i september Pædagogisk dag sidste lørdag i marts 9-15 Byggeri og indretning Møder Udarbejde byggeprogram. Hver 14. dag til opgaven er løst. 6

7 Stikord fra dialogmøde Store lyse rum, god plads, små hygge rum, høj hygiejne/god rengøring/orden, overskuelighed, opdelte indgange. Overskuelighed for barnet, fleksible rum med mulighed for fsk. funktioner, et miljø der understøtter læringen Smukt byggeri med gode materialer Udnytte gangareal til arbejdspladser Asymetriske rum God akustik, gode lysforhold, ergonomiske møbler, varme i gulvet, god udluftning Små grupperum /funktions rum som er fleksible/fællesrum Fleksible rum /muligheder for at de kan ændres efter behov Bibliotek som multirum med fleksible reoler, fortæller rum Et inspirerende natur teknik lokale, knyttet til udearealet Hovedindgang med infotavler/ Indgange til alle enheder/ Vinkemuligheder. Vuggestuen skal ligge længst fra centrum Dagpleje /vuggestue og børnehave skal ligge tæt på hinanden Niveauforskelle f.eks mellem bygningerne Store rum, der inspirerer og giver børnene lyst til at udforske omgivelserne/gemme sig, og lyst til læring Stort køkken Svømmehal / Hal / Minibiograf SFO beholde alle sine rum Dagplejen have egne lokaler / legestue /gæstehus / vuggestue Vinduer i vuggestuebørns øjenhøjde Kort afstand fra krybberum til vuggestuens badeværelse. Vinkemuligheder Medie rum med storskærm /Wii, x-box mv.. Puderum Rummelige garderober for børnene Gode garderobeforhold til medarbejderne Gode toiletforhold til alle, ude toilet /ude vandhane Indendørs legeplads, motorik rum Inter aktivt gulv /læring Parkerings forhold generelt MED-udvalg Personale, samarbejde, kompetenceudvikling Alkoholpolitik (S) Politik for nødvendig magtanvendelse (S) Politik for vold, mobning og chikane (s) 7

8 Møder 5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Sikre et højt ambitionsniveau, høj faglighed, gøre brug af hinandens kompetencer Gode relationer, fælles ansvar, løfte i flok, god kommunikation, god omgangs tone Glidende overgange, tæt forældresamarbejde, forældreinddragelse, minimere stress, et godt arbejdsmiljø, engagerede medarbejdere, medarbejder indflydelse Ressourcebank, viden deling blandt personalegrupperne, tiltrække kompetente medarbejdere Bevare nuværende personale, uddannelse og kompetenceudvikling Overgange, samarbejde med dagplejen, fælles skole/hjem samarbejde Samspil på tværs, fleksibel indskoling, fælles Intra Pædagogisk udvalg Planlægge og evaluere fælles pædagogiske dage. I samarbejde med ledelsen at indkredse og formulere fælles indsatsområde for skoleåret Eksempler på fælles tiltag/indsatsområder: L.P. Inklusion IT Billedkunst, fortælling, idræt, ude liv, musik Pædagogisk læreplan for 0- skolestart/overgang SFO/klub Fælles temaer(f. eks kost og bevægelse) Møder 4-5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Anerkendelse, goddag/farvel, forskellige afleveringssteder, inklusion, tætte relationer mellem børn og voksne, nærvær, markering af overgange, skabe den røde tråd Anerkendelse, inklusion, roligt miljø, fleksible overgange, tryghed, nærhed, barneperspektivet Vi mødes med børn i øjenhøjde, gode afleveringer Læringsmiljøets indretning/lærerprocesser. Børn besøger andre grupper, børn med særlige behov får mulighed for at være i mindre enheder, et attraktivt og aktivt ude liv i et udfordrende ude miljø, styrke motorikken, sociale fællesskaber, læsestund, bred vifte af aktiviteter, stille tid, relationsarbejde mellem vuggestue/børnehave. Børn lærer af børn, aktiviteter på tværs af alder, kobling af natur/historie (ude skole), forudsigelighed, musiske kompetencer, fælles morgensang en gang imellem, Lektiecafe, mulighed for brug af faglokaler af de mindre børn, mere kreativitet 8

9 Udeliv Hvordan er de enkelte områder udeliv nu? Hvad vil I gerne videreføre til den samlede institution? Hvordan skal udeområder indrettes i forhold til vuggestue, børnehave, sfo/undervisning (klub?) Hvordan vil I bruge og placere eksisterende redskaber fra børnehave/skole? Hvad kunne vi ønske os til vores udeområder? Hvordan skal dagens rytmer indrettes, så de tager hensyn til samvær/ro? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til opgaven. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Få udarbejdet en stærk ude profil der dækker og udfordrer alle aldersgrupper og deres behov Tage hensyn til placering af legeplads/undervisning Arbejde med fra jord til bord (dyrehold?) Ude arealer der udfordrer sanserne og motorikken Skaber tryghed og et miljø der understøtter læringen Udendørs værksted, udendørs musikinstrumenter Vild naturlegeplads, varierede legemuligheder Brug af lille Arnolds som Naturinstitution/biologiskole/legestue DP Cykelsti til Klokkerholm Skov Egen bus /flere ture ud af huset /Besøg i rideklub. Tarzanbane/ Multibane/ Mooncarbane/ forhindringsbane/tårn/bmx bane/ cykelbane Drøftelse af hegn? ingen hegn Bevare kælkebakke, udendørs amfiteater Stilleområder Bål område/shelter Kultur og traditioner Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner har de enkelte områder med sig? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal vi være fælles om i år et? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal områderne køre videre med hver for sig? 9

10 Hvilke hensyn kræver det? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner kan vi måske være fælles om på sigt? Betydningsfulde traditioner for de voksne? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til møder. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, brug af kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Fælles traditioner omkring højtider, sommerfest, arbejdsdage, fastelavn osv.. Børne/voksen fest, ferieaktiviteter, kulturhus, fritid, sommerlejre, fælles spisning, kreative udsmykningsmuligheder, markere overgange Elevråd Høres i forbindelse med udvalgsarbejde og bestyrelsesmøder Thorsager som Børneby. Arbejdsgruppen skal overordnet arbejde med at optimere mulighederne for at få en god opvækst i Thorsager by. Gruppen skal i et koordineret samarbejde med Thorsager Fælles Børneliv samle og udbygge mulighederne for det gode børneliv ved på sigt at inddrage b.la klubben, spejder, TRIF, distriktsråd, cykelklub m.m. Gruppen har en vigtig funktion i at være med til at sikre, at de forskellige projekter understøtter hinanden og følger en langsigtet fælles plan. Arbejdsgruppens opgave i hele bygge og projektfasen er at være PR ansvarlige, således at hele lokalsamfundet løbende bliver informeret om processen på Thorsager Skole & Børnehus og andre organiserede tiltag for unge i Thorsager. Gruppen skal desuden i tæt samarbejde med udelivsgruppen være initiativtagere og koordinatorer på fondsansøgninger til projekter foreslået af udelivsgruppen som f.ex. skaterpark, multibane, værested for unge m.m. Møder Gruppen aftaler selv sine møder, når det er muligt deltager en fra ledelsen så vore ønsker og forventninger løbende afstemmes. 10

11 Stikord fra dialogmøde Mål at blive Kommunens/Danmarks bedste børneby, Thorsager på verdenskortet, at blive byens kulturcenter, (spejder, skole, fritid, klub/samlingssted for unge i ungdomsskolen) Nyt bibliotek. Lokale til Ung i Thorsager. Fodgængerfelt ved Kløvervangen, Parkering/Trafik/skolepatrulje Skabe medborgerskab Klubben skal have tilgodeset aldersgruppens behov for fysiske aktiviteter som bl.a skatebane og multibane De fysiske rammers placering er vigtigt ift. personalenormeringen Bilag 3. Sammenlægningsfaser: Man kan ikke sætte faste grænser op for, hvornår forskellige faser i en sammenlægning forløber, men der er dog alligevel nogle typiske temaer: Før, under og efter sammenlægningen. Handlinger og overvejelser i de tre faser. Sammenlægningsproces strækker sig ofte over flere år. Udover de administrative beslutninger, bygningernes udformning, flytning og indflytning, det nye navn, den nye ledelse og det fælles budget skal træde i kraft, vil der være nogle faglige og mentale elementer, som kan tage meget længere tid. Både personale og ledelse må væbne sig med tålmodighed. Man kan i alle faser af sammenlægningen opleve at processen går i stå, og at man falder tilbage til de vante måder at gøre tingene på. Det tager lang tid at udvikle nye samarbejdsrelationer, nye værdier og ny pædagogisk praksis. Kompleksiteten i en sammenlægningsproces bevirker, at der altid vil opstå uforudsigelige situationer og forhold, der skal håndteres hen ad vejen. Det er kun til en vis grad muligt at planlægge processen fra begyndelsen. Alligevel er det vigtigt, at vi løbende arbejder på at synliggøre et overblik over de kendte datoer og aktiviteter i forløbet. Med dette overblik er det lettere at få øje på hvilke behov, der kan opstå undervejs og dermed hvilke handlinger, der kan være nyttige at iværksætte. Det er også lettere at følge med i, hvornår planen ændres og hvilke konsekvenser det skal have for de valgte handlinger. Denne projektplan er således et arbejdsredskab for ledelse, medarbejdere og bestyrelse, og den vil løbende blive tilpasset den virkelighed og de behov, som opstår undervejs i processen. Læhegn eller vindmøller til forandringens vinde? 11

12 Det bliver aktuelt og nærværende, hvad man kan have af håb og bekymringer. Hvad betyder noget for én at værne om, og hvor tager man med glæde imod ændringer til det bedre? Det er en fase med opbrud og bevægelse. Man har måske brug for at bygge læhegn og holde fast i betydningsfulde værdier og arbejdsmåder fra den gamle arbejdsplads og at bygge vindmøller og kigge efter mulighederne ved sammenlægningen. Det er vigtigt, at der bliver plads til begge dele og også til, at hver enkelt ansat kan have forskellige ønsker, bekymringer og håb for fremtiden. Dette især fordi personalegruppen bl.a. befinder sig i forskellige livssituationer eller har forskellige ambitioner eller erfaringer. Både læhegn og vindmøller kan indeholde værdifulde bidrag til sammenlægningsprocessen. Vi vil bestræbe os på at bruge begge dele som et led i den fælles proces, frem for at sætte hinanden i bås som mere eller mindre forandringsparate. Fase 1 (før) Markerer tiden før og umiddelbart op til tidspunktet, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Beslutningerne om de store linjer før en sammenlægning er udarbejdet af arbejdsgruppen, som har taget udgangspunkt i lokalområdets behov og visioner. Ofte kan baggrunden for beslutningerne være vanskeligt helt at gennemskue for medarbejdere og også at kunne se sig selv som aktiv part i fusionen. Derfor kan denne fase være præget af usikkerhed om hvilke beslutninger, der er truffet om sammenlægningen, f.eks processen for sammenlægning, hvilke ledelsespersoner der er valgt i organisationen, hvordan de fysiske rammer/byggeriet udformer sig, det fremtidige budget, normering og børnegruppernes indhold, samarbejdet på tværs i organisationen etc. I denne periode er det derfor meget væsentligt at sætte tid og ressourcer af til at give information om sammenlægningen og processen. Information både om de forhold, der ligger fast og det, der endnu ikke er afklaret. Der er indtil nu informeret løbende på separate og fælles personalemøder, fælles MEDudvalgmøder, nyhedsbreve og hjemmeside. Der kommer minimum en månedlig indformation i forbindelse med udgivelsen af Månedsnyt. Fase 2 (under) Kan opleves som en slags mellemtid. Konsekvenserne af sammenlægningen vil komme tættere på. De helt overordnede beslutninger vil være truffet, og ledelsen vil ofte være på plads. Der bliver behov for at arbejde med forventningsafstemninger mellem ledelse og medarbejdere, hvordan beslutninger træffes, om hvad og hvordan der skal informeres, hvem inddrages i hvad og hvornår. Konturerne af den nye organisation er ved at krystallisere sig. Det første arbejde med fælles værdigrundlag, fælles pædagogiske tiltag og det praktiske arbejde kan nu begynde. Det er nu de første konkrete skridt i sammenlægningen tages f.eks gennem arbejdet i arbejdsgrupperne på tværs og kontakt til de fremtidige kolleger og samarbejdsparter. Mens den nye organisation er ved at finde sin form, bliver der kommunikeret som aldrig før om de overordnede perspektiver, visioner, pædagogik, strategi og værdigrundlag mv. Samtidig kan det være vanskeligt at give konkrete informationer og drøfte det, som medarbejderne måske er mest optaget af nemlig de nære forhold og de konsekvenser, som sammenlægningen kan få for den enkelte medarbejders dagligdag. Det kan være noget om mødeplaner, hvem bliver mine nærmeste kollegaer og hvilken børnegruppe skal jeg arbejde med mv.. 12

13 Fase 3 (efter) Varer i princippet indtil sammenlægningen ikke længere spiller nogen væsentlig rolle i dagligdagen. Det kan for eksempel ses på, at alle helt naturligt opfatter sig som en del af et fælles vi og ikke dem og os. Man kan måske dårligt nok huske, hvem der oprindeligt kom fra den ene og den anden institution. Tids og handleplan Projektstart 1. februar indvielse af ny fælles institution medio oktober Skoleår fase 2 Måned Mødeforum Indhold Deltagere Resultat August Uge 35 Pæd. Udvalg Oplæg vedr. fælles pædagogisk dag September Uge 37 PR-møde Oplæg til pædagogisk dag Uge 38 Oplæg til pædagogisk Uge 39 Oktober Uge 41 Uge 43 MED-udvalg Pædagogisk dag Arbejdsgruppe kultur og traditioner Pædagogisk udvalg dag Målsætning og værdisætning Mødeplan Oplæg til PR Opsamling fra pædagogisk dag Opsamling fra pædagogisk dag November Uge 45 Pæd. Råd Kultur og traditioner Lars Bonde r Pædagogisk personale Medarbejder repræsentanter Oplæg til Uge 46 Uge 47 December Januar Uge 2 MED-udvalg 13

14 Uge 4 PR Kultur og traditioner MED-udvalg Februar Uge 6 Uge 9 Marts Uge 11 Pædagogisk udvalg Arbejdsgruppe udeliv PR Indsatsområder Mødeplan Oplæg til PR Uge 12 Uge 13 Pædagogisk dag Udeliv Uge 14 MED-udvalg April Uge 15 Uge 17 Pædagogisk udvalg Maj Uge 19 Juni Uge 23 Juli August September PR MED-udvalg Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling Oktober Indvielse Alle Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling 14

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet

Hadsten By Området. Handleplan for inklusionsarbejdet Hadsten By Området Handleplan for inklusionsarbejdet 1 Indhold Indledning:... 3 Børn og Unge Politikkens vision for inklusion:... 3 Processen med at udarbejde inklusionshandleplan i området:... 4 Forældrebestyrelsen/forældregruppen:...

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder

Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Principper og handleplan for Inklusion Børnehuset Sol og Mudder Forord: Vi har valgt at vores inklusionsprincipper og handleplan er et bilag til børnehusets læreplan. Principperne tager udgangspunkt i

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen

Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Aftale 2010/2011 Abildhøjskolen Side 1 af 10 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Vordingborg og Abildhøjskolen for skoleåret 2010/2011 Denne aftale er indgået mellem Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads.

Fjordbo USFO. Fjordbo holder til i to velfungerende bygninger kun adskilt af en legeplads. Fjordbo USFO. Fjordbo i Lihme er en udvidet sfo, hvor der er tilmeldt børn fra 2,10 10 år. Vi har et godt samarbejde med dagplejen, som kommer i Fjordbo hver fredag formiddag. Børnehaven fungerer som åbningssted

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner.

Børnehuset værdier er, Nærvær, Respekt, Ansvar, & tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner. 1 I børnehuset ved Noret udspringer vores menneskesyn af den hermeneutiske tilgang, hvilket betyder at det enkelte individ, barn som voksen tillægges betydning og værdi. I tillæg til dette, er vores pædagogiske

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave

Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj Lupinvejens Børnehave Det gode børneliv og KLAR-pædagogikken maj 2013 Lupinvejens Børnehave Vi skaber en sammenhængende pædagogik og organisation, der målrettet kan medvirke til at give barnet det gode barneliv samt rumme alle

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013

Gemsevejens Børnehus. Virksomhedsplan 2013 Gemsevejens Børnehus Virksomhedsplan 2013 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale (budget 2013) 4 Sygefravær 4 Økonomi 5 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR 2011-1 - Skolebestyrelsens beretning for året 2011 Skolebestyrelsens beretning for året 2011 består af en beskrivelse af bestyrelsens sammensæ t- ning og det arbejde, bestyrelsen

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 af 12 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Ringkøbing-Skjern Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for: SFO Tarm Skole Fakta Bekendtgørelsen Når nedenstående spørgsmål er besvaret, er SFO ens Mål-

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Skolebestyrelsernes dag

Skolebestyrelsernes dag Skolebestyrelsernes dag Planlægning af arbejdet i skolebestyrelsen Planlægning Hvorfor? Indflydelse Bedre overblik Fokus på det konkrete/aktuelle Nå det I gerne vil (og skal) Mulighed for opfølgning og

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet.

På Skovboskolen har vi nogle principper og værdier der kendetegner skolen. Vi lægger vægt på åbenhed, dialog, ansvarlighed og fleksibilitet. Mål- og indholdsplan for Skovboskolens SFO 1, 2 & ungdomsklub: Skovboskolen er beliggende i Bjæverskov. Vi er en del af Køge Kommune. Skolen består af en undervisnings-del og en SFO-del. SFO 1, Regnemark:

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune

Pædagogisk læreplan. Dagplejen. Kolding kommune 2012 Pædagogisk læreplan Dagplejen 1 Kolding kommune Dagtilbudsloven 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016.

Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. Værdiarbejde for Børnehuset Krystallen marts 2016. I Børnehuset Krystallen arbejder vi ud fra Delpolitik for Dagtilbud for Vejle kommune: Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år. Børne- og

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon:

Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch. Brummersvej Fårevejle Telefon: Velkommen hos: Naturdagplejer Line Esmarch Brummersvej 7 4540 Fårevejle Telefon: 20 92 41 20 Lidt om mig: Jeg hedder Line og er fra år 1990. Jeg er kæreste med Michael og sammen har vi Kalle fra 2013.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Dialogmøde 22. maj Dagsorden

Dialogmøde 22. maj Dagsorden Dialogmøde 22. maj 2012 Dagsorden Årsberetning for 2011. Oplæg vedr. forældrenes rolle i forhold til trivsel og læring. Fri debat og konkrete forslag til, hvorledes vi som forældre kan/skal bidrage til

Læs mere

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave

I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave Dagplejen Næstved Kommune Dagplejens I samarbejde med forældrene er Dagplejens kerneopgave at skabe et lærings- og udviklingsmiljø for 0-2 års børn i hjemlige omgivelser baseret på tryghed, nærvær, anerkendelse

Læs mere