Fælles børneliv i Thorsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles børneliv i Thorsager"

Transkript

1 Fælles børneliv i Thorsager Udarbejdet af Lise Ahlers, Claus Ravnsbæk og Lisbeth Munksgaard efter oplæg fra pædagogisk konsulent Merete Lorentsen ML- Consult. Juli

2 Fælles institution Thorsager. Vision: Visionen er at etablere en fælles institution i Thorsager, bestående af Thorsager Børnehus, Lille Arnold og Thorsager Skole. Projektet understøtter Syddjurs Kommunes børnepolitik Børn i fællesskab, hvor der er fokus på sammenhænge og medborgerskab. I fusionen indgår ny- og ombyggeri på Thorsager Skole, som skal danne nye fysiske rammer for den fælles institution. I fusionen nedlægges Lille Arnold og Thorsager Børnehus. Ønsket er på længere sigt at bevare Thorsager by, som et godt sted at bo for alle aldersgrupper og tværfagligt sikre den røde tråd i børnenes liv. Fælles institution Thorsager består af: Vuggestueafdeling Tilknyttet dagpleje (legestue/gæstedagpleje) Børnehaveafdeling 3-6 årige Indskolingsafdeling /SFO 6-9 årige Mellemskoleafdeling 9-12 årige. Klubtilbud? Fælles værdigrundlag: Tryghed, nærhed, åbenhed på alle niveauer (børn, personale og forældre) Imødekommenhed, arbejdsglæde, fælles ansvar, rummelighed, tæt voksen kontakt Fælles menneskesyn, engagement, åbenhed for forskellighed Ansvarlighed for huset, rummelighed, respekt for den enkelte Det Pædagogisk grundlag skal understøttes ved: Fælles værdigrundlag og fælles pædagogik (på længere sigt) At sikre sammenhænge i børnenes liv i Thorsager Fleksibilitet i anvendelse af personaleressourcerne At sikre trygge og overskuelige rammer At der er høj grad af inklusion og et tæt tværfagligt samarbejde (Fagligt forum) Et tæt og konstruktivt forældresamarbejde Eksempler på særlige indsatsområder : Billedkunst Fortælling Idræt Udeliv Musik Eksempler på fælles pædagogisk samarbejde omkring : LP metoden 2

3 Inklusion Læring pædagogiske læreplaner Fælles organisation: Fælles ledelsesgruppe Fælles administration Fælles bestyrelse Fælles MED udvalg Fælles pædagogisk udvalg og pædagogisk råd Inddragelse af børn og forældre. Elevråd n 3

4 Bilag 1. Organisering. Pædagogisk Råd Ledelse Fælles MED Pædagogisk udvalg Byggeri Kultur/traditioner Elevråd Thorsager som børneby Udeliv Projektleder. Skoleleder Lisbeth Munksgaard. Ledelsesgruppe/økonomi. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Byggeri / indretning. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Lene Rasmussen (børnehaver) Erik Hyldtoft (Ejendomsservice) Preben Frisker (Ejendomsservice) Tom Christensen (Serviceleder). Thorsager Skole: Eivor Hog Laursen, Rasmus Gjedsted, Iver Fini Pedersen, Jan Bruno Jensen, Martin Ring Andersen, Nicolai Fog Hansen, Helle Gittins, Inge Alsen, Eva Aagaard, Torben Sattrup, Lisbeth Munksgaard. Børnehaverne: Mette Svenson, Søren Rasmussen, Rikke Carlsen, Rasmus Hansen, Majbrit Pedersen, Ditte Hindberg, Anne Birgitte Lundgaard Mortensen, Anne Katrine B. Sørensen, Lene Rasmussen, Lise Ahlers Pædagogisk Råd. Pædagogisk personale Med-udvalg Skoleleder Lisbeth Munksgaard 4

5 Viceskoleleder Torben Sattrup Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Justin Claydon Smith (SFO) Mona Vinther (børnehaver) Tom Christensen (Serviceleder) Mette Jensen (rengøring) Helle Søndergaard (administration) Pædagogisk udvalg: Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Medarbejderrep. Trine Holm, uv. Medarbejderrep. Britt Ljungmann, uv. Medarbejderrep. Justin Claydon Smith, sfo Medarbejderrep. Karin Nygaard Jensen Kultur og traditioner Medarbejderrep Kirsten Poulsen Medarbejderrep Vibeke Lohse Medarbejderrep Frank Morgenstjerne, uv Medarbejderrep Hanne Bloch, uv Medarbejderrep Majbritt Kristensen, sfo Tovholder: Lisbeth Munksgaard, Lise Ahlers Udeliv. Medarbejderrep Karin Jensen Medarbejderrep Anne Dorthe Mogensen Medarbejderrep Janni Svendsen, uv Medarbejderrep Jens Brøgger, uv Medarbejderrep Eva Aagard, sfo Medarbejderrep. Helle Aarup, dagpleje Tovholder: Claus Ravnsbæk, Lise Ahlers Elevråd. Kontaktperson: Jens Brøgger Thorsager som børneby. Forældrerep. Nicolai Fog Hansen Skolebestyrelse Forældrerep. Anne Katrine B. Sørensen, børnehavebestyrelse Viceskoleleder Torben Sattrup. Arbejdsgrupper. Ledelsesgruppe Overordnet koordinering af sammenlægning bygninger/personale Møder Tirsdage kl Ordensregler (S) Interne retningslinjer vedr. sikkerhed, gårdvagt, spisepauser m.m. (S) Ture ud af huset (B) Udeordning (S) Forældresamarbejde: Princip, gensidige forventninger, kommunikation, her henvender du dig (S). Forældresamarbejde (B) 5

6 Kostpolitik Målsætning (S) oplæg fra ledelsen Værdiregelsæt (S) pædagogisk dag i september Værdigrundlag (B) På Thorsager Skole forventer vi (S) Navn til ny institution Forretningsorden Principper: Forældresamarbejde, ansættelse af medarbejdere, uddeling af udefrakommende materialer, trafikpolitik, skoleårets planlægning, særligt tilrettelagt undervisning, sponsorater og fonde, vikardækning, ekskursioner, lejrskole, koloni Møder Hver/hver anden måned Stikord fra dialogmøde Fælles kostpolitik/ bevægelsespolitik, mad bod/cafe med afvekslende indhold, madordning, pædagogisk køkken, ingen skoleklokke når børnene sover, skabe harmoniske, ligeværdige og kloge unger, frisk luft hver dag Pædagogisk Råd Antimobbestrategi Elevernes alsidige udvikling (S) Læringsmål (B) Læringsforståelse (B) Børn med særlige behov (B) Elevplaner (S) Læreplaner (B) Møder 5 møder i skoleåret Pædagogisk dag med bestyrelse sidste fredag i september Pædagogisk dag sidste lørdag i marts 9-15 Byggeri og indretning Møder Udarbejde byggeprogram. Hver 14. dag til opgaven er løst. 6

7 Stikord fra dialogmøde Store lyse rum, god plads, små hygge rum, høj hygiejne/god rengøring/orden, overskuelighed, opdelte indgange. Overskuelighed for barnet, fleksible rum med mulighed for fsk. funktioner, et miljø der understøtter læringen Smukt byggeri med gode materialer Udnytte gangareal til arbejdspladser Asymetriske rum God akustik, gode lysforhold, ergonomiske møbler, varme i gulvet, god udluftning Små grupperum /funktions rum som er fleksible/fællesrum Fleksible rum /muligheder for at de kan ændres efter behov Bibliotek som multirum med fleksible reoler, fortæller rum Et inspirerende natur teknik lokale, knyttet til udearealet Hovedindgang med infotavler/ Indgange til alle enheder/ Vinkemuligheder. Vuggestuen skal ligge længst fra centrum Dagpleje /vuggestue og børnehave skal ligge tæt på hinanden Niveauforskelle f.eks mellem bygningerne Store rum, der inspirerer og giver børnene lyst til at udforske omgivelserne/gemme sig, og lyst til læring Stort køkken Svømmehal / Hal / Minibiograf SFO beholde alle sine rum Dagplejen have egne lokaler / legestue /gæstehus / vuggestue Vinduer i vuggestuebørns øjenhøjde Kort afstand fra krybberum til vuggestuens badeværelse. Vinkemuligheder Medie rum med storskærm /Wii, x-box mv.. Puderum Rummelige garderober for børnene Gode garderobeforhold til medarbejderne Gode toiletforhold til alle, ude toilet /ude vandhane Indendørs legeplads, motorik rum Inter aktivt gulv /læring Parkerings forhold generelt MED-udvalg Personale, samarbejde, kompetenceudvikling Alkoholpolitik (S) Politik for nødvendig magtanvendelse (S) Politik for vold, mobning og chikane (s) 7

8 Møder 5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Sikre et højt ambitionsniveau, høj faglighed, gøre brug af hinandens kompetencer Gode relationer, fælles ansvar, løfte i flok, god kommunikation, god omgangs tone Glidende overgange, tæt forældresamarbejde, forældreinddragelse, minimere stress, et godt arbejdsmiljø, engagerede medarbejdere, medarbejder indflydelse Ressourcebank, viden deling blandt personalegrupperne, tiltrække kompetente medarbejdere Bevare nuværende personale, uddannelse og kompetenceudvikling Overgange, samarbejde med dagplejen, fælles skole/hjem samarbejde Samspil på tværs, fleksibel indskoling, fælles Intra Pædagogisk udvalg Planlægge og evaluere fælles pædagogiske dage. I samarbejde med ledelsen at indkredse og formulere fælles indsatsområde for skoleåret Eksempler på fælles tiltag/indsatsområder: L.P. Inklusion IT Billedkunst, fortælling, idræt, ude liv, musik Pædagogisk læreplan for 0- skolestart/overgang SFO/klub Fælles temaer(f. eks kost og bevægelse) Møder 4-5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Anerkendelse, goddag/farvel, forskellige afleveringssteder, inklusion, tætte relationer mellem børn og voksne, nærvær, markering af overgange, skabe den røde tråd Anerkendelse, inklusion, roligt miljø, fleksible overgange, tryghed, nærhed, barneperspektivet Vi mødes med børn i øjenhøjde, gode afleveringer Læringsmiljøets indretning/lærerprocesser. Børn besøger andre grupper, børn med særlige behov får mulighed for at være i mindre enheder, et attraktivt og aktivt ude liv i et udfordrende ude miljø, styrke motorikken, sociale fællesskaber, læsestund, bred vifte af aktiviteter, stille tid, relationsarbejde mellem vuggestue/børnehave. Børn lærer af børn, aktiviteter på tværs af alder, kobling af natur/historie (ude skole), forudsigelighed, musiske kompetencer, fælles morgensang en gang imellem, Lektiecafe, mulighed for brug af faglokaler af de mindre børn, mere kreativitet 8

9 Udeliv Hvordan er de enkelte områder udeliv nu? Hvad vil I gerne videreføre til den samlede institution? Hvordan skal udeområder indrettes i forhold til vuggestue, børnehave, sfo/undervisning (klub?) Hvordan vil I bruge og placere eksisterende redskaber fra børnehave/skole? Hvad kunne vi ønske os til vores udeområder? Hvordan skal dagens rytmer indrettes, så de tager hensyn til samvær/ro? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til opgaven. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Få udarbejdet en stærk ude profil der dækker og udfordrer alle aldersgrupper og deres behov Tage hensyn til placering af legeplads/undervisning Arbejde med fra jord til bord (dyrehold?) Ude arealer der udfordrer sanserne og motorikken Skaber tryghed og et miljø der understøtter læringen Udendørs værksted, udendørs musikinstrumenter Vild naturlegeplads, varierede legemuligheder Brug af lille Arnolds som Naturinstitution/biologiskole/legestue DP Cykelsti til Klokkerholm Skov Egen bus /flere ture ud af huset /Besøg i rideklub. Tarzanbane/ Multibane/ Mooncarbane/ forhindringsbane/tårn/bmx bane/ cykelbane Drøftelse af hegn? ingen hegn Bevare kælkebakke, udendørs amfiteater Stilleområder Bål område/shelter Kultur og traditioner Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner har de enkelte områder med sig? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal vi være fælles om i år et? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal områderne køre videre med hver for sig? 9

10 Hvilke hensyn kræver det? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner kan vi måske være fælles om på sigt? Betydningsfulde traditioner for de voksne? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til møder. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, brug af kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Fælles traditioner omkring højtider, sommerfest, arbejdsdage, fastelavn osv.. Børne/voksen fest, ferieaktiviteter, kulturhus, fritid, sommerlejre, fælles spisning, kreative udsmykningsmuligheder, markere overgange Elevråd Høres i forbindelse med udvalgsarbejde og bestyrelsesmøder Thorsager som Børneby. Arbejdsgruppen skal overordnet arbejde med at optimere mulighederne for at få en god opvækst i Thorsager by. Gruppen skal i et koordineret samarbejde med Thorsager Fælles Børneliv samle og udbygge mulighederne for det gode børneliv ved på sigt at inddrage b.la klubben, spejder, TRIF, distriktsråd, cykelklub m.m. Gruppen har en vigtig funktion i at være med til at sikre, at de forskellige projekter understøtter hinanden og følger en langsigtet fælles plan. Arbejdsgruppens opgave i hele bygge og projektfasen er at være PR ansvarlige, således at hele lokalsamfundet løbende bliver informeret om processen på Thorsager Skole & Børnehus og andre organiserede tiltag for unge i Thorsager. Gruppen skal desuden i tæt samarbejde med udelivsgruppen være initiativtagere og koordinatorer på fondsansøgninger til projekter foreslået af udelivsgruppen som f.ex. skaterpark, multibane, værested for unge m.m. Møder Gruppen aftaler selv sine møder, når det er muligt deltager en fra ledelsen så vore ønsker og forventninger løbende afstemmes. 10

11 Stikord fra dialogmøde Mål at blive Kommunens/Danmarks bedste børneby, Thorsager på verdenskortet, at blive byens kulturcenter, (spejder, skole, fritid, klub/samlingssted for unge i ungdomsskolen) Nyt bibliotek. Lokale til Ung i Thorsager. Fodgængerfelt ved Kløvervangen, Parkering/Trafik/skolepatrulje Skabe medborgerskab Klubben skal have tilgodeset aldersgruppens behov for fysiske aktiviteter som bl.a skatebane og multibane De fysiske rammers placering er vigtigt ift. personalenormeringen Bilag 3. Sammenlægningsfaser: Man kan ikke sætte faste grænser op for, hvornår forskellige faser i en sammenlægning forløber, men der er dog alligevel nogle typiske temaer: Før, under og efter sammenlægningen. Handlinger og overvejelser i de tre faser. Sammenlægningsproces strækker sig ofte over flere år. Udover de administrative beslutninger, bygningernes udformning, flytning og indflytning, det nye navn, den nye ledelse og det fælles budget skal træde i kraft, vil der være nogle faglige og mentale elementer, som kan tage meget længere tid. Både personale og ledelse må væbne sig med tålmodighed. Man kan i alle faser af sammenlægningen opleve at processen går i stå, og at man falder tilbage til de vante måder at gøre tingene på. Det tager lang tid at udvikle nye samarbejdsrelationer, nye værdier og ny pædagogisk praksis. Kompleksiteten i en sammenlægningsproces bevirker, at der altid vil opstå uforudsigelige situationer og forhold, der skal håndteres hen ad vejen. Det er kun til en vis grad muligt at planlægge processen fra begyndelsen. Alligevel er det vigtigt, at vi løbende arbejder på at synliggøre et overblik over de kendte datoer og aktiviteter i forløbet. Med dette overblik er det lettere at få øje på hvilke behov, der kan opstå undervejs og dermed hvilke handlinger, der kan være nyttige at iværksætte. Det er også lettere at følge med i, hvornår planen ændres og hvilke konsekvenser det skal have for de valgte handlinger. Denne projektplan er således et arbejdsredskab for ledelse, medarbejdere og bestyrelse, og den vil løbende blive tilpasset den virkelighed og de behov, som opstår undervejs i processen. Læhegn eller vindmøller til forandringens vinde? 11

12 Det bliver aktuelt og nærværende, hvad man kan have af håb og bekymringer. Hvad betyder noget for én at værne om, og hvor tager man med glæde imod ændringer til det bedre? Det er en fase med opbrud og bevægelse. Man har måske brug for at bygge læhegn og holde fast i betydningsfulde værdier og arbejdsmåder fra den gamle arbejdsplads og at bygge vindmøller og kigge efter mulighederne ved sammenlægningen. Det er vigtigt, at der bliver plads til begge dele og også til, at hver enkelt ansat kan have forskellige ønsker, bekymringer og håb for fremtiden. Dette især fordi personalegruppen bl.a. befinder sig i forskellige livssituationer eller har forskellige ambitioner eller erfaringer. Både læhegn og vindmøller kan indeholde værdifulde bidrag til sammenlægningsprocessen. Vi vil bestræbe os på at bruge begge dele som et led i den fælles proces, frem for at sætte hinanden i bås som mere eller mindre forandringsparate. Fase 1 (før) Markerer tiden før og umiddelbart op til tidspunktet, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Beslutningerne om de store linjer før en sammenlægning er udarbejdet af arbejdsgruppen, som har taget udgangspunkt i lokalområdets behov og visioner. Ofte kan baggrunden for beslutningerne være vanskeligt helt at gennemskue for medarbejdere og også at kunne se sig selv som aktiv part i fusionen. Derfor kan denne fase være præget af usikkerhed om hvilke beslutninger, der er truffet om sammenlægningen, f.eks processen for sammenlægning, hvilke ledelsespersoner der er valgt i organisationen, hvordan de fysiske rammer/byggeriet udformer sig, det fremtidige budget, normering og børnegruppernes indhold, samarbejdet på tværs i organisationen etc. I denne periode er det derfor meget væsentligt at sætte tid og ressourcer af til at give information om sammenlægningen og processen. Information både om de forhold, der ligger fast og det, der endnu ikke er afklaret. Der er indtil nu informeret løbende på separate og fælles personalemøder, fælles MEDudvalgmøder, nyhedsbreve og hjemmeside. Der kommer minimum en månedlig indformation i forbindelse med udgivelsen af Månedsnyt. Fase 2 (under) Kan opleves som en slags mellemtid. Konsekvenserne af sammenlægningen vil komme tættere på. De helt overordnede beslutninger vil være truffet, og ledelsen vil ofte være på plads. Der bliver behov for at arbejde med forventningsafstemninger mellem ledelse og medarbejdere, hvordan beslutninger træffes, om hvad og hvordan der skal informeres, hvem inddrages i hvad og hvornår. Konturerne af den nye organisation er ved at krystallisere sig. Det første arbejde med fælles værdigrundlag, fælles pædagogiske tiltag og det praktiske arbejde kan nu begynde. Det er nu de første konkrete skridt i sammenlægningen tages f.eks gennem arbejdet i arbejdsgrupperne på tværs og kontakt til de fremtidige kolleger og samarbejdsparter. Mens den nye organisation er ved at finde sin form, bliver der kommunikeret som aldrig før om de overordnede perspektiver, visioner, pædagogik, strategi og værdigrundlag mv. Samtidig kan det være vanskeligt at give konkrete informationer og drøfte det, som medarbejderne måske er mest optaget af nemlig de nære forhold og de konsekvenser, som sammenlægningen kan få for den enkelte medarbejders dagligdag. Det kan være noget om mødeplaner, hvem bliver mine nærmeste kollegaer og hvilken børnegruppe skal jeg arbejde med mv.. 12

13 Fase 3 (efter) Varer i princippet indtil sammenlægningen ikke længere spiller nogen væsentlig rolle i dagligdagen. Det kan for eksempel ses på, at alle helt naturligt opfatter sig som en del af et fælles vi og ikke dem og os. Man kan måske dårligt nok huske, hvem der oprindeligt kom fra den ene og den anden institution. Tids og handleplan Projektstart 1. februar indvielse af ny fælles institution medio oktober Skoleår fase 2 Måned Mødeforum Indhold Deltagere Resultat August Uge 35 Pæd. Udvalg Oplæg vedr. fælles pædagogisk dag September Uge 37 PR-møde Oplæg til pædagogisk dag Uge 38 Oplæg til pædagogisk Uge 39 Oktober Uge 41 Uge 43 MED-udvalg Pædagogisk dag Arbejdsgruppe kultur og traditioner Pædagogisk udvalg dag Målsætning og værdisætning Mødeplan Oplæg til PR Opsamling fra pædagogisk dag Opsamling fra pædagogisk dag November Uge 45 Pæd. Råd Kultur og traditioner Lars Bonde r Pædagogisk personale Medarbejder repræsentanter Oplæg til Uge 46 Uge 47 December Januar Uge 2 MED-udvalg 13

14 Uge 4 PR Kultur og traditioner MED-udvalg Februar Uge 6 Uge 9 Marts Uge 11 Pædagogisk udvalg Arbejdsgruppe udeliv PR Indsatsområder Mødeplan Oplæg til PR Uge 12 Uge 13 Pædagogisk dag Udeliv Uge 14 MED-udvalg April Uge 15 Uge 17 Pædagogisk udvalg Maj Uge 19 Juni Uge 23 Juli August September PR MED-udvalg Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling Oktober Indvielse Alle Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling 14

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus

Virksomhedsplan. Jebjerg Børnehus Virksomhedsplan for Jebjerg Børnehus Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave Normering i 2008: 76 Ledelse Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Personale Institutionsleder

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN University College Nordjylland Pædagoguddannelsen Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse DAGTILBDUD SØNDERBRO Praktikstedsbeskrivelse Daginstitutionen Thomas Boss 15-07-2011 Praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplanen for pædagogstuderende i dagtilbud Sønderbro BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Børn skal ses med hjertet og udfordres med hjernen. Børnehuset BakkeToppen Vestergade 41 8464 Galten Tlf.: 8794 2990 E-Mail: dorte.holst.rafn@skanderborg.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal

Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Fusionsplan Børnehusene Kokkedal Center for Skoler og Dagtilbud, efterår 2011 1 2 Fusionsplan for Børnehusene Kokkedal Områdeinstitutionen profil og organisering Børnehusene Kokkedal er et kommunalt dagtilbud

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere