Fælles børneliv i Thorsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles børneliv i Thorsager"

Transkript

1 Fælles børneliv i Thorsager Udarbejdet af Lise Ahlers, Claus Ravnsbæk og Lisbeth Munksgaard efter oplæg fra pædagogisk konsulent Merete Lorentsen ML- Consult. Juli

2 Fælles institution Thorsager. Vision: Visionen er at etablere en fælles institution i Thorsager, bestående af Thorsager Børnehus, Lille Arnold og Thorsager Skole. Projektet understøtter Syddjurs Kommunes børnepolitik Børn i fællesskab, hvor der er fokus på sammenhænge og medborgerskab. I fusionen indgår ny- og ombyggeri på Thorsager Skole, som skal danne nye fysiske rammer for den fælles institution. I fusionen nedlægges Lille Arnold og Thorsager Børnehus. Ønsket er på længere sigt at bevare Thorsager by, som et godt sted at bo for alle aldersgrupper og tværfagligt sikre den røde tråd i børnenes liv. Fælles institution Thorsager består af: Vuggestueafdeling Tilknyttet dagpleje (legestue/gæstedagpleje) Børnehaveafdeling 3-6 årige Indskolingsafdeling /SFO 6-9 årige Mellemskoleafdeling 9-12 årige. Klubtilbud? Fælles værdigrundlag: Tryghed, nærhed, åbenhed på alle niveauer (børn, personale og forældre) Imødekommenhed, arbejdsglæde, fælles ansvar, rummelighed, tæt voksen kontakt Fælles menneskesyn, engagement, åbenhed for forskellighed Ansvarlighed for huset, rummelighed, respekt for den enkelte Det Pædagogisk grundlag skal understøttes ved: Fælles værdigrundlag og fælles pædagogik (på længere sigt) At sikre sammenhænge i børnenes liv i Thorsager Fleksibilitet i anvendelse af personaleressourcerne At sikre trygge og overskuelige rammer At der er høj grad af inklusion og et tæt tværfagligt samarbejde (Fagligt forum) Et tæt og konstruktivt forældresamarbejde Eksempler på særlige indsatsområder : Billedkunst Fortælling Idræt Udeliv Musik Eksempler på fælles pædagogisk samarbejde omkring : LP metoden 2

3 Inklusion Læring pædagogiske læreplaner Fælles organisation: Fælles ledelsesgruppe Fælles administration Fælles bestyrelse Fælles MED udvalg Fælles pædagogisk udvalg og pædagogisk råd Inddragelse af børn og forældre. Elevråd n 3

4 Bilag 1. Organisering. Pædagogisk Råd Ledelse Fælles MED Pædagogisk udvalg Byggeri Kultur/traditioner Elevråd Thorsager som børneby Udeliv Projektleder. Skoleleder Lisbeth Munksgaard. Ledelsesgruppe/økonomi. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Byggeri / indretning. Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Lene Rasmussen (børnehaver) Erik Hyldtoft (Ejendomsservice) Preben Frisker (Ejendomsservice) Tom Christensen (Serviceleder). Thorsager Skole: Eivor Hog Laursen, Rasmus Gjedsted, Iver Fini Pedersen, Jan Bruno Jensen, Martin Ring Andersen, Nicolai Fog Hansen, Helle Gittins, Inge Alsen, Eva Aagaard, Torben Sattrup, Lisbeth Munksgaard. Børnehaverne: Mette Svenson, Søren Rasmussen, Rikke Carlsen, Rasmus Hansen, Majbrit Pedersen, Ditte Hindberg, Anne Birgitte Lundgaard Mortensen, Anne Katrine B. Sørensen, Lene Rasmussen, Lise Ahlers Pædagogisk Råd. Pædagogisk personale Med-udvalg Skoleleder Lisbeth Munksgaard 4

5 Viceskoleleder Torben Sattrup Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Gitte Sejersen (skole) Justin Claydon Smith (SFO) Mona Vinther (børnehaver) Tom Christensen (Serviceleder) Mette Jensen (rengøring) Helle Søndergaard (administration) Pædagogisk udvalg: Skoleleder Lisbeth Munksgaard Institutionsleder Lise Husted Ahlers SFO leder Claus Ravnsbæk Viceskoleleder Torben Sattrup Medarbejderrep. Trine Holm, uv. Medarbejderrep. Britt Ljungmann, uv. Medarbejderrep. Justin Claydon Smith, sfo Medarbejderrep. Karin Nygaard Jensen Kultur og traditioner Medarbejderrep Kirsten Poulsen Medarbejderrep Vibeke Lohse Medarbejderrep Frank Morgenstjerne, uv Medarbejderrep Hanne Bloch, uv Medarbejderrep Majbritt Kristensen, sfo Tovholder: Lisbeth Munksgaard, Lise Ahlers Udeliv. Medarbejderrep Karin Jensen Medarbejderrep Anne Dorthe Mogensen Medarbejderrep Janni Svendsen, uv Medarbejderrep Jens Brøgger, uv Medarbejderrep Eva Aagard, sfo Medarbejderrep. Helle Aarup, dagpleje Tovholder: Claus Ravnsbæk, Lise Ahlers Elevråd. Kontaktperson: Jens Brøgger Thorsager som børneby. Forældrerep. Nicolai Fog Hansen Skolebestyrelse Forældrerep. Anne Katrine B. Sørensen, børnehavebestyrelse Viceskoleleder Torben Sattrup. Arbejdsgrupper. Ledelsesgruppe Overordnet koordinering af sammenlægning bygninger/personale Møder Tirsdage kl Ordensregler (S) Interne retningslinjer vedr. sikkerhed, gårdvagt, spisepauser m.m. (S) Ture ud af huset (B) Udeordning (S) Forældresamarbejde: Princip, gensidige forventninger, kommunikation, her henvender du dig (S). Forældresamarbejde (B) 5

6 Kostpolitik Målsætning (S) oplæg fra ledelsen Værdiregelsæt (S) pædagogisk dag i september Værdigrundlag (B) På Thorsager Skole forventer vi (S) Navn til ny institution Forretningsorden Principper: Forældresamarbejde, ansættelse af medarbejdere, uddeling af udefrakommende materialer, trafikpolitik, skoleårets planlægning, særligt tilrettelagt undervisning, sponsorater og fonde, vikardækning, ekskursioner, lejrskole, koloni Møder Hver/hver anden måned Stikord fra dialogmøde Fælles kostpolitik/ bevægelsespolitik, mad bod/cafe med afvekslende indhold, madordning, pædagogisk køkken, ingen skoleklokke når børnene sover, skabe harmoniske, ligeværdige og kloge unger, frisk luft hver dag Pædagogisk Råd Antimobbestrategi Elevernes alsidige udvikling (S) Læringsmål (B) Læringsforståelse (B) Børn med særlige behov (B) Elevplaner (S) Læreplaner (B) Møder 5 møder i skoleåret Pædagogisk dag med bestyrelse sidste fredag i september Pædagogisk dag sidste lørdag i marts 9-15 Byggeri og indretning Møder Udarbejde byggeprogram. Hver 14. dag til opgaven er løst. 6

7 Stikord fra dialogmøde Store lyse rum, god plads, små hygge rum, høj hygiejne/god rengøring/orden, overskuelighed, opdelte indgange. Overskuelighed for barnet, fleksible rum med mulighed for fsk. funktioner, et miljø der understøtter læringen Smukt byggeri med gode materialer Udnytte gangareal til arbejdspladser Asymetriske rum God akustik, gode lysforhold, ergonomiske møbler, varme i gulvet, god udluftning Små grupperum /funktions rum som er fleksible/fællesrum Fleksible rum /muligheder for at de kan ændres efter behov Bibliotek som multirum med fleksible reoler, fortæller rum Et inspirerende natur teknik lokale, knyttet til udearealet Hovedindgang med infotavler/ Indgange til alle enheder/ Vinkemuligheder. Vuggestuen skal ligge længst fra centrum Dagpleje /vuggestue og børnehave skal ligge tæt på hinanden Niveauforskelle f.eks mellem bygningerne Store rum, der inspirerer og giver børnene lyst til at udforske omgivelserne/gemme sig, og lyst til læring Stort køkken Svømmehal / Hal / Minibiograf SFO beholde alle sine rum Dagplejen have egne lokaler / legestue /gæstehus / vuggestue Vinduer i vuggestuebørns øjenhøjde Kort afstand fra krybberum til vuggestuens badeværelse. Vinkemuligheder Medie rum med storskærm /Wii, x-box mv.. Puderum Rummelige garderober for børnene Gode garderobeforhold til medarbejderne Gode toiletforhold til alle, ude toilet /ude vandhane Indendørs legeplads, motorik rum Inter aktivt gulv /læring Parkerings forhold generelt MED-udvalg Personale, samarbejde, kompetenceudvikling Alkoholpolitik (S) Politik for nødvendig magtanvendelse (S) Politik for vold, mobning og chikane (s) 7

8 Møder 5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Sikre et højt ambitionsniveau, høj faglighed, gøre brug af hinandens kompetencer Gode relationer, fælles ansvar, løfte i flok, god kommunikation, god omgangs tone Glidende overgange, tæt forældresamarbejde, forældreinddragelse, minimere stress, et godt arbejdsmiljø, engagerede medarbejdere, medarbejder indflydelse Ressourcebank, viden deling blandt personalegrupperne, tiltrække kompetente medarbejdere Bevare nuværende personale, uddannelse og kompetenceudvikling Overgange, samarbejde med dagplejen, fælles skole/hjem samarbejde Samspil på tværs, fleksibel indskoling, fælles Intra Pædagogisk udvalg Planlægge og evaluere fælles pædagogiske dage. I samarbejde med ledelsen at indkredse og formulere fælles indsatsområde for skoleåret Eksempler på fælles tiltag/indsatsområder: L.P. Inklusion IT Billedkunst, fortælling, idræt, ude liv, musik Pædagogisk læreplan for 0- skolestart/overgang SFO/klub Fælles temaer(f. eks kost og bevægelse) Møder 4-5 møder i skoleåret Stikord fra dialogmøde Anerkendelse, goddag/farvel, forskellige afleveringssteder, inklusion, tætte relationer mellem børn og voksne, nærvær, markering af overgange, skabe den røde tråd Anerkendelse, inklusion, roligt miljø, fleksible overgange, tryghed, nærhed, barneperspektivet Vi mødes med børn i øjenhøjde, gode afleveringer Læringsmiljøets indretning/lærerprocesser. Børn besøger andre grupper, børn med særlige behov får mulighed for at være i mindre enheder, et attraktivt og aktivt ude liv i et udfordrende ude miljø, styrke motorikken, sociale fællesskaber, læsestund, bred vifte af aktiviteter, stille tid, relationsarbejde mellem vuggestue/børnehave. Børn lærer af børn, aktiviteter på tværs af alder, kobling af natur/historie (ude skole), forudsigelighed, musiske kompetencer, fælles morgensang en gang imellem, Lektiecafe, mulighed for brug af faglokaler af de mindre børn, mere kreativitet 8

9 Udeliv Hvordan er de enkelte områder udeliv nu? Hvad vil I gerne videreføre til den samlede institution? Hvordan skal udeområder indrettes i forhold til vuggestue, børnehave, sfo/undervisning (klub?) Hvordan vil I bruge og placere eksisterende redskaber fra børnehave/skole? Hvad kunne vi ønske os til vores udeområder? Hvordan skal dagens rytmer indrettes, så de tager hensyn til samvær/ro? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til opgaven. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Få udarbejdet en stærk ude profil der dækker og udfordrer alle aldersgrupper og deres behov Tage hensyn til placering af legeplads/undervisning Arbejde med fra jord til bord (dyrehold?) Ude arealer der udfordrer sanserne og motorikken Skaber tryghed og et miljø der understøtter læringen Udendørs værksted, udendørs musikinstrumenter Vild naturlegeplads, varierede legemuligheder Brug af lille Arnolds som Naturinstitution/biologiskole/legestue DP Cykelsti til Klokkerholm Skov Egen bus /flere ture ud af huset /Besøg i rideklub. Tarzanbane/ Multibane/ Mooncarbane/ forhindringsbane/tårn/bmx bane/ cykelbane Drøftelse af hegn? ingen hegn Bevare kælkebakke, udendørs amfiteater Stilleområder Bål område/shelter Kultur og traditioner Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner har de enkelte områder med sig? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal vi være fælles om i år et? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner skal områderne køre videre med hver for sig? 9

10 Hvilke hensyn kræver det? Hvilke betydningsfulde og kulturbærende traditioner kan vi måske være fælles om på sigt? Betydningsfulde traditioner for de voksne? Gruppen skal udarbejde et oplæg til drøftelse på PR-møde/pædagogisk dag d.??? Stikord fra dialogmødet inddrages i arbejdet/oplægget. Møder/tid Der er afsat 6 timer til møder. Første møde er kalenderfastsat, herefter planlægger gruppen selv det videre arbejde. Stikord fra dialogmøde Ture ud af huset, brug af kælkebakken, naturlegeplads, meget ude liv, kendskab til naturen Fælles traditioner omkring højtider, sommerfest, arbejdsdage, fastelavn osv.. Børne/voksen fest, ferieaktiviteter, kulturhus, fritid, sommerlejre, fælles spisning, kreative udsmykningsmuligheder, markere overgange Elevråd Høres i forbindelse med udvalgsarbejde og bestyrelsesmøder Thorsager som Børneby. Arbejdsgruppen skal overordnet arbejde med at optimere mulighederne for at få en god opvækst i Thorsager by. Gruppen skal i et koordineret samarbejde med Thorsager Fælles Børneliv samle og udbygge mulighederne for det gode børneliv ved på sigt at inddrage b.la klubben, spejder, TRIF, distriktsråd, cykelklub m.m. Gruppen har en vigtig funktion i at være med til at sikre, at de forskellige projekter understøtter hinanden og følger en langsigtet fælles plan. Arbejdsgruppens opgave i hele bygge og projektfasen er at være PR ansvarlige, således at hele lokalsamfundet løbende bliver informeret om processen på Thorsager Skole & Børnehus og andre organiserede tiltag for unge i Thorsager. Gruppen skal desuden i tæt samarbejde med udelivsgruppen være initiativtagere og koordinatorer på fondsansøgninger til projekter foreslået af udelivsgruppen som f.ex. skaterpark, multibane, værested for unge m.m. Møder Gruppen aftaler selv sine møder, når det er muligt deltager en fra ledelsen så vore ønsker og forventninger løbende afstemmes. 10

11 Stikord fra dialogmøde Mål at blive Kommunens/Danmarks bedste børneby, Thorsager på verdenskortet, at blive byens kulturcenter, (spejder, skole, fritid, klub/samlingssted for unge i ungdomsskolen) Nyt bibliotek. Lokale til Ung i Thorsager. Fodgængerfelt ved Kløvervangen, Parkering/Trafik/skolepatrulje Skabe medborgerskab Klubben skal have tilgodeset aldersgruppens behov for fysiske aktiviteter som bl.a skatebane og multibane De fysiske rammers placering er vigtigt ift. personalenormeringen Bilag 3. Sammenlægningsfaser: Man kan ikke sætte faste grænser op for, hvornår forskellige faser i en sammenlægning forløber, men der er dog alligevel nogle typiske temaer: Før, under og efter sammenlægningen. Handlinger og overvejelser i de tre faser. Sammenlægningsproces strækker sig ofte over flere år. Udover de administrative beslutninger, bygningernes udformning, flytning og indflytning, det nye navn, den nye ledelse og det fælles budget skal træde i kraft, vil der være nogle faglige og mentale elementer, som kan tage meget længere tid. Både personale og ledelse må væbne sig med tålmodighed. Man kan i alle faser af sammenlægningen opleve at processen går i stå, og at man falder tilbage til de vante måder at gøre tingene på. Det tager lang tid at udvikle nye samarbejdsrelationer, nye værdier og ny pædagogisk praksis. Kompleksiteten i en sammenlægningsproces bevirker, at der altid vil opstå uforudsigelige situationer og forhold, der skal håndteres hen ad vejen. Det er kun til en vis grad muligt at planlægge processen fra begyndelsen. Alligevel er det vigtigt, at vi løbende arbejder på at synliggøre et overblik over de kendte datoer og aktiviteter i forløbet. Med dette overblik er det lettere at få øje på hvilke behov, der kan opstå undervejs og dermed hvilke handlinger, der kan være nyttige at iværksætte. Det er også lettere at følge med i, hvornår planen ændres og hvilke konsekvenser det skal have for de valgte handlinger. Denne projektplan er således et arbejdsredskab for ledelse, medarbejdere og bestyrelse, og den vil løbende blive tilpasset den virkelighed og de behov, som opstår undervejs i processen. Læhegn eller vindmøller til forandringens vinde? 11

12 Det bliver aktuelt og nærværende, hvad man kan have af håb og bekymringer. Hvad betyder noget for én at værne om, og hvor tager man med glæde imod ændringer til det bedre? Det er en fase med opbrud og bevægelse. Man har måske brug for at bygge læhegn og holde fast i betydningsfulde værdier og arbejdsmåder fra den gamle arbejdsplads og at bygge vindmøller og kigge efter mulighederne ved sammenlægningen. Det er vigtigt, at der bliver plads til begge dele og også til, at hver enkelt ansat kan have forskellige ønsker, bekymringer og håb for fremtiden. Dette især fordi personalegruppen bl.a. befinder sig i forskellige livssituationer eller har forskellige ambitioner eller erfaringer. Både læhegn og vindmøller kan indeholde værdifulde bidrag til sammenlægningsprocessen. Vi vil bestræbe os på at bruge begge dele som et led i den fælles proces, frem for at sætte hinanden i bås som mere eller mindre forandringsparate. Fase 1 (før) Markerer tiden før og umiddelbart op til tidspunktet, hvor beslutningen om sammenlægningen træffes. Beslutningerne om de store linjer før en sammenlægning er udarbejdet af arbejdsgruppen, som har taget udgangspunkt i lokalområdets behov og visioner. Ofte kan baggrunden for beslutningerne være vanskeligt helt at gennemskue for medarbejdere og også at kunne se sig selv som aktiv part i fusionen. Derfor kan denne fase være præget af usikkerhed om hvilke beslutninger, der er truffet om sammenlægningen, f.eks processen for sammenlægning, hvilke ledelsespersoner der er valgt i organisationen, hvordan de fysiske rammer/byggeriet udformer sig, det fremtidige budget, normering og børnegruppernes indhold, samarbejdet på tværs i organisationen etc. I denne periode er det derfor meget væsentligt at sætte tid og ressourcer af til at give information om sammenlægningen og processen. Information både om de forhold, der ligger fast og det, der endnu ikke er afklaret. Der er indtil nu informeret løbende på separate og fælles personalemøder, fælles MEDudvalgmøder, nyhedsbreve og hjemmeside. Der kommer minimum en månedlig indformation i forbindelse med udgivelsen af Månedsnyt. Fase 2 (under) Kan opleves som en slags mellemtid. Konsekvenserne af sammenlægningen vil komme tættere på. De helt overordnede beslutninger vil være truffet, og ledelsen vil ofte være på plads. Der bliver behov for at arbejde med forventningsafstemninger mellem ledelse og medarbejdere, hvordan beslutninger træffes, om hvad og hvordan der skal informeres, hvem inddrages i hvad og hvornår. Konturerne af den nye organisation er ved at krystallisere sig. Det første arbejde med fælles værdigrundlag, fælles pædagogiske tiltag og det praktiske arbejde kan nu begynde. Det er nu de første konkrete skridt i sammenlægningen tages f.eks gennem arbejdet i arbejdsgrupperne på tværs og kontakt til de fremtidige kolleger og samarbejdsparter. Mens den nye organisation er ved at finde sin form, bliver der kommunikeret som aldrig før om de overordnede perspektiver, visioner, pædagogik, strategi og værdigrundlag mv. Samtidig kan det være vanskeligt at give konkrete informationer og drøfte det, som medarbejderne måske er mest optaget af nemlig de nære forhold og de konsekvenser, som sammenlægningen kan få for den enkelte medarbejders dagligdag. Det kan være noget om mødeplaner, hvem bliver mine nærmeste kollegaer og hvilken børnegruppe skal jeg arbejde med mv.. 12

13 Fase 3 (efter) Varer i princippet indtil sammenlægningen ikke længere spiller nogen væsentlig rolle i dagligdagen. Det kan for eksempel ses på, at alle helt naturligt opfatter sig som en del af et fælles vi og ikke dem og os. Man kan måske dårligt nok huske, hvem der oprindeligt kom fra den ene og den anden institution. Tids og handleplan Projektstart 1. februar indvielse af ny fælles institution medio oktober Skoleår fase 2 Måned Mødeforum Indhold Deltagere Resultat August Uge 35 Pæd. Udvalg Oplæg vedr. fælles pædagogisk dag September Uge 37 PR-møde Oplæg til pædagogisk dag Uge 38 Oplæg til pædagogisk Uge 39 Oktober Uge 41 Uge 43 MED-udvalg Pædagogisk dag Arbejdsgruppe kultur og traditioner Pædagogisk udvalg dag Målsætning og værdisætning Mødeplan Oplæg til PR Opsamling fra pædagogisk dag Opsamling fra pædagogisk dag November Uge 45 Pæd. Råd Kultur og traditioner Lars Bonde r Pædagogisk personale Medarbejder repræsentanter Oplæg til Uge 46 Uge 47 December Januar Uge 2 MED-udvalg 13

14 Uge 4 PR Kultur og traditioner MED-udvalg Februar Uge 6 Uge 9 Marts Uge 11 Pædagogisk udvalg Arbejdsgruppe udeliv PR Indsatsområder Mødeplan Oplæg til PR Uge 12 Uge 13 Pædagogisk dag Udeliv Uge 14 MED-udvalg April Uge 15 Uge 17 Pædagogisk udvalg Maj Uge 19 Juni Uge 23 Juli August September PR MED-udvalg Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling Oktober Indvielse Alle Fælles Ferieafvikling Fælles Ferieafvikling 14

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:...

Indhold. Forord:... 2. Pædagogiske mål:... 3. Selvvalgte aktiviteter:... 3. Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... Indhold Forord:... 2 Pædagogiske mål:... 3 Selvvalgte aktiviteter:... 3 Medbestemmelse, medansvar, og forståelse for demokrati:... 3 Æstetiske og sproglige kulturelle udtryksformer:... 3 Sundhed, bevægelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre

Årre Skole. Tlf.: 75 19 22 18 E-post: aarreskole@varde.dk Hjemmeside: www.aarreskole.dk. Skolegade 25 6818 Årre Fraværende: Jan, Delvis Henriette og Stine Skolebestyrelsesmøde ÅRRE SKOLE. Tirsdag d. 18. november kl. 15.30 17.00 (kaffe fra kl. 15.00). DAGSORDEN 1. Referat fra sidste møde. REFERAT Godkendt. 2. Elevråd.

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg,

Fraværende: Gro Kjær og Lone Pedersen, Trine Mette Petersen, Tobias Karlsen7D, Camilla Kansberg, Skolebestyrelsesmøde mandag den 9.03.2015 kl. 19.00 21.30 Mødested: Ørstedskolen lokale 4.0.34 Referat: Deltagere: Solveig Stürup, Heidi Kaae Meyer, Jan Steendorph Petersen, John Petersen, Søren Sørensen,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen.

Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Overordnet arbejdsfordeling mellem skoleleder, viceskoleleder og SFO leder på Dagnæsskolen. Skoleleder - nogle af opgaverne Arbejdet ligger i skolen og på kanten af skolen (skabe netværk) Personaleansvarlig

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere