Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn Bilag B, Kravspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn Bilag B, Kravspecifikation"

Transkript

1 Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn Bilag B, Kravspecifikation Revision: Dato: maj 2014

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle krav til bil og anlæg Anlæg Lastbil Service Reservedele Tilbud og afregningsgrundlag... 8 Rev.0 / 22. maj

3 1 Indledning Denne kravspecifikation har til formål, at beskrive hvordan HOFOR ønsker en slamsuger af typen genbrugsvogn opbygget. HOFOR ønsker at indgå aftale om levering af et stk. slamsuger af typen genbrugsvogn. Med aftalen følger en option, på levering af yderligere en slamsuger af samme type. Leverandøren vil ligeledes skulle kunne levere reservedele til anlægget. Slamsugeren vil primært skulle anvendes som spulevogn, i forbindelse med spuleopgaver på HOFORs spildevandshovedledningsnet, samt anvendes til løsning af opgaver for HOFORs øvrige forsyningsarter/forretningsområder: vand, fjernvarme, bygas, ejendomsservice og amagerværket. For de øvrige forsyningsarter/områder består opgaverne primært af oprensning af brønde, rensning af kloakledninger, bassiner og olieudskillere. Leverandørens opgaver under aftalen er følgende: - Levering af slamsugere af typen genbrugsvogn. Det er optil Leverandøren at sammensætte den bedst tænkelige løsning af lastbil/chassis og slamsugeranlæg på baggrund af kravspecifikationen. - Serviceeftersyn, Leverandøren eller dennes servicepartner skal kunne udføre de fornødne eftersyn af lastbil og slamsugeranlæg, iht. servicehæfte og øvrige leverandørhenvisninger mv.. - Levering af nødvendige reservedele til gennemførelse af vedligehold af anlægget. 1.1 Målsætning for leverancer til HOFOR HOFOR har en ambition om at agere grønt, sikkert og billigt. Dette forventer vi også af vores Leverandører. Ved grønt, sikkert og billigt tænker vi: - Grønt, de varer som HOFOR anskaffer samt de processer, som der anvendes under fremstillingen af varen, understøtter ambitionen om at beskytte miljøet mod uhensigtsmæssige påvirkninger. - Sikkert, der er fokus forsyningssikkerheden og det forhold at mange komponenter skal være i drift længe. Endvidere skal brugen af varen tage højde for, en høj grad af beskyttelse af HOFOR medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og HOFORs omverden mod skadevirkninger. - Billigt, vi ønsker attraktive priser på de varer, som vi anskaffer. Med billigst vurderes omkostningerne i forbindelse med anskaffelse, kvaliteten, driftsmæssig anvendelse, levetid mv Miljøkrav Leverandøren forpligter sig til, i forbindelsen med opbygning af slamsugeren og efterfølgende servicering af denne, at sikre følgende: - At reducere forbruget af ikke fornybare ressourcer - At reducere forbruget af miljøskadelige kemikalier - At reducere affaldsmængderne - At sikre at alt affald håndteres miljørigtigt. Rev.0 / 22. maj

4 1.3 Samarbejde mellem partnerne Leverandøren og HOFOR forpligter sig begge til at opbygge slamsugeren i et tæt samarbejde. Dette sikres bl.a. ved, at der efter kontaktindgåelse afholdes et møde hvor de sidste detaljer omkring opbygningen afklares. Ligeledes skal der opretholdes en løbende kommunikation mellem parterne, i opbygningsfasen, så de HOFOR specifikke tilpasninger, i denne kravspecifikation, finder sted. Denne dialog sker efter behov. 1.4 Kvalitetssikring Leverandørens kvalitetsledelsessystem gælder for alle leverancer til HOFOR, uanset størrelse. Kvalitetsledelsessystemet er godkendt af HOFOR i forbindelse med indgåelse af aftalen. Leverandøren skal løbende under opbygningsprocessen, mod for langen, udlevere kontrolskemaer for det udførte arbejde. Kopi af den endelige kvalitetssikring af slamsugeren, overdrages til HOFOR ved levering af slamsugeren. 1.5 Oplæring af mandskab Leverandøren skal i forbindelse med leverancen af slamsugeren, uddanne to HOFOR medarbejder i korrekt anvendelse og optimalt brug af slamsugeren, herunder udførsel af vedligehold og udskiftning af relevante reservedele. Uddannelsen af mandskabet skal indgå som en del tilbudsprisen. Ved udnyttelse af optionen, vil leverandøren skulle uddanne yderligere to HOFOR medarbejder. 2 Generelle krav til bil og anlæg Alle Leverandørens ydelser skal opfylde gældende lovgivning og normkrav, herunder miljøkrav og EU-regler. Montage og opbygning af slamsugeranlægget på chassiset skal ske i henhold til lastbilproducentens forskrifter og garantibestemmelser. Slamsugeranlæg skal monteres på chassiset, således at den mest optimale vægtfordeling på akslerne opnås ved last. Levering af slamsugeren skal ske til den på ordren angivende adresse og indregistreres til HOFOR A/S. 2.1 Lys og reflekser Slamsugeren skal overholde de normale lovgivningskrav til lys og reflekser samt herudover som minimum være monteret med følgende: - Syv arbejdslamper placeret på anlægget, endelig placering aftales efter kontraktindgåelse. - Elektronisk LED blink, to stk. bag på anlægget i toppen af hhv. højre og venstre side, fire stk. i bagest lygtebjælke, to stk. på førerhustag og fire stk. indbygget i kofanger. - Sidemarkeringslys, seks stk. med indbygget reflekser. - Reflekser, refleksbjælke og reflekser bagtil. - Skabslys, alle skabe på anlægget skal være udstyret med lys. 2.2 Skiltning Slamsuger skal leveres med følgende skilteplader: - En skilteplade på hver side af tanken - Og en bag på tanken. Rev.0 / 22. maj

5 2.3 Maling Lastbilen og anlæg skal leveres i følgende farver: - Undervogn, standard farve fra producent. - Førerhus, hvid leveret færdigmalet fra fabrik. - Tank, hvid med samme RAL kode som førerhus. - Skabe, hylder og diverse aluminium på anlægget eloxeres eller males hvid, hvis hvid da med samme RAL kode som førerhus. - Skilteplader, hvid med samme RAL kode som førerhus. 2.4 Betjeningsknapper Betjeningsknapper og kontakter skal forsynes med danske tekster. 2.5 Manualer Alle væsentlige komponenter på slamsugeren herunder lastbil og slamsugeranlæg, skal følges af en dansksproget drifts- og vedligeholdelsesmanual. 2.6 Fjernsupport Anlægget skal være udstyret med GSM modul således at anlægget kan fjerndiagnosticeres. Softwarefejl og opdateringer skal kunne rettes af Leverandøren via modemforbindelsen i hele anlæggets levetid. HOFOR leverer simkort. 3 Anlæg 3.1 Tank Tanken skal som minimum overholde følgende krav/være udstyret med: - Tankvolumen på minimum 12m 3. Tanken skal være godkendt i henhold til EU direktiv nr.97/23/ec (PED) til 1 bar overtryk og 90% vakuum. - Tanken skal være opdelbar. - Endedæksel skal være hydraulisk. - Gennemgang til fortank, der skal være mulighed for at komme igennem til fortanken ved indgang via endedækslet. - Slamskærm med tilhørende stenkasse. - Stige monterede på tanken. - Bundaftapning. - Afvanderør. - Anlæg skal monteres på chassis således at den optimale vægtfordeling på akslerne opnås ved last. - Montage og opbygning af slamsugeranlægget på chassiset skal ske i henhold til lastbilproducentens forskrifter og garantibestemmelser. 3.2 Højtryk Højtrykssystemet skal overholde følgende mindstekrav: - Kapacitet minimum 450 l/min ved minimum 180 bar. - Variabelt spuletryk skal være muligt. - Slangekoblinger skal være af typen BAUER. - Anlægget skal udstyres med tre stk. automatisk svingbare slangetromler med følgende spuleslanger: 200m 5/4, 50m ¾ og 60m ½. - Mulighed for vandpåfyldning, anlægget skal være udstyret med vandgab eller tilbageløbssikring. - Pumper skal frostsikres. Rev.0 / 22. maj

6 - Oppumpet spildevand skal via et genbrugssystem kunne genanvendes i spuleprocessen. 3.3 vakuum Anlæggets vakuumsystem skal udføres så det overholde følgende mindstekrav: - Pumpetype, vandringspumpe. - Kapacitet på minimum 2800 m3/h. - Tårnmonteret 6 sugeslange. Tårnet skal være med løft og teleskop. Slangen skal kunne sænkes minimum 9 m under terræn. - Tårnet skal som minimum kunne dreje 270 grader og teleskoparmen skal have en rækkevidde på 4 m. - Transporttromle med 25 m 4 sugeslange i et stykke. 3.4 Styring Styringen af anlægget skal udføres så det overholder følgende mindstekrav: - Anlægget skal være monteret med kontrolpanel og manøvrepult, hvorfra hele anlægget kan styres og overvåges. - Fjernbetjeningen, alle anlægsfunktioner skal kunne styres og overvåges fra fjernbetjeningen, dvs. manøvre og kontrolpanelets funktioner skal være tilgængelige via fjernbetjeningen. - Fjernbetjeningen skal kunne anvendes i minimum 8 timer uden opladning, evt. ved udskiftning af batteri undervejs. - Der skal være installeret et display, i førerhuset, hvoraf vægtfordelingen på chassiset kan aflæses. - Start/stop af motor og kraftudtag skal kunne ske fra både manøvrepult og fjernbetjening. 3.5 Skabe og hylder Anlægget skal være udstyret med følge skabe og hylder: - Minimum tre skabe placeret i højreside. - Et komfortskab bestående af miljøskab med vandbeholder, vandvarmer samt sæbe- og papirholder. - Et tøjskab med varme placeret i umiddelbar nærhed af komfortskab - Et værktøjsskab hvori der er monteret et trykluftsudtag og et eludtag 230V/10A. - I et af skabene skal der være plads til montering af et friskluftsudstyrsapparat inkl. nødvendigt tilbehør, endelig dimensionen oplyses efter kontraktindgåelse. - Alle skabe skal være monteret med lys. - En hyldebøjle. - Minimum en værktøjshylde med afløbshuller i bunden. 4 Lastbil Det er et krav at leverandøren tilsikrer at den bedst egnede lastbil/chassis, til Leverandørens anlæg, tilbydes HOFOR. Den samlede anlægshøjde, når slamsugeren er sænket, må maksimalt have en køre højde på 3,68m. 4.1 Motor Lastbilen skal som minimum udstyres med følgende: - Differentielspærring - Automatgear - Servostyring. Rev.0 / 22. maj

7 Leverandøren skal tilbyde den motorstørrelse der er mest optimal i forhold til anlægget, dog skal motoren som minimum have en ydeevne på 400hk. Den tilbudte motor skal have en størrelse, at spulepumpen og vakuumpumpen kan levere deres maksimale ydelses samtidig. Lastbilen skal som minimum opfylde den europæiske emissionsstandard EURO VI. 4.2 Chassis Chassiset skal som minimum overholde følgende mindstekrav: - Fire akslet chassis med luftaffjedring på alle aksler - Cykelistværn i begge sider - Automatisk centralsmøringssystem for både chassis og anlæg - Træk til montering af skiltevogn. 4.3 Kabine Kabinen skal være i standardstørrelse og ergonomisk korrekt indrettet og overholde/installeret med følgende mindstekrav: - Døråbninger af en størrelse så store personer frit kan komme ind - Pedaler skal være placeret ergonomisk korrekt/fodstøtte monteret - Rat skal være udstyret med servostyring og kunne justeres i højde og dybde - Klimaanlæg - Minikøleskab - Oliefyret motor- og kabinevarmer - Elruder - Sidespejle med varme - Cykellist- og bakkamera - Bluetooth for mobiltelefon. 5 Service Leverandøren skal i sit tilbud beskrive, mængde angive og prissætte, serviceeftersynene inkl. reservedele iht. servicehæfte, der skal gennemføres på bilen i garantiperioden. Det forudsættes at bilen overholder de i servicehæftet foreskrevne eftersyn og udskiftninger af sliddele. Garantiperioden sættes til 12 måneder fra levering af slamsugeren til HOFOR. Prisen for eftersynene vil indgå i tilbudssummen. Leverandøren skal i sit tilbud beskrive, mængde angive og prissætte serviceeftersynene inkl. reservedele iht. servicehæfte, der skal gennemføres på anlægget i garantiperioden. Det forudsættes at anlægget overholder de i af leverandøren foreskrevne eftersyn og udskiftninger af sliddele. Garantiperioden sættes til 24 måneder fra levering af slamsugeren til HOFOR og der skal der regnes med at anlægget har 1000 driftstimer/årligt. Prisen for eftersynene vil indgå i tilbudssummen. 6 Reservedele Leverandøren skal for de 10 hyppigst anvendte anlægsreservedele anvendt ved vedligehold af anlægget beskrive, oplyse leveringstid, mængde angive og prissættes disse i tilbudslisten. Som forudsætning for mængde angivelsen, skal der regnes med at anlægget har 1000 driftstimer/årligt i 10 år. Rev.0 / 22. maj

8 En reservedel skal opfattes som en samlede komponent, dvs. komponenten filter skal indeholde alle nødvendige reservedele, der typisk anvendes ved udskiftning af komponenten. For øvrige anlægsreservedele skal Leverandøren angive en rabatsats, som HOFOR tilbydes at aftage komponenterne til. Rabatsatsen ydes i forhold til Leverandørens listepris og skal være gældende for reservedele købte direkte af HOFOR eller via Leverandørens servicepartner i forbindelse med en reparation/eftersyn også efter garantiperiodens udløb. 7 Tilbud og afregningsgrundlag Alle priser skal i tilbudslisten afgives i DKK inkl. afgifter, gebyrer og levering, ekskl. moms. Rev.0 / 22. maj

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser.

Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer samt betingelser. NOTAT TIL: Udarbejdet af: Tilbudsgivere på biler. Finn Jessen VEDR.: Indkøb biler 2013 DATO: 28. maj 2013 Tilbud på biler 2013 Der ønskes tilbud på levering af 7 stk. biler iht. nedenstående specifikationer

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler

Kravspecifikation. Leasing af tjenestebiler Kravspecifikation Leasing af tjenestebiler NaturErhvervstyrelsen (Leasingtager) Side 1 af 21 Indhold 1. Introduktion og omfang... 3 2. Omsætning... 3 3. Opgavebeskrivelse og formål med rammeaftalen...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune

EU-udbud. vedrørende. udbringning af mad. til. Roskilde Kommune Den 26. maj 2010 EU-udbud vedrørende udbringning af mad til Roskilde Kommune 1 Tilbudsdisposition Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiver relatere dette til udbudsmaterialets opbygning. Dvs. at tilbuddet

Læs mere

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE

INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE INDKØB AF AFFALDSBEHOLDERE SÆRLIGE BETINGELSER OG TILBUDSLISTE - KONTRAKT Maj 2015 Indhold 1 Orientering om kontrakten... 3 2 Særlige betingelser... 4 2.1 Kontraktindgåelse... 4 2.2 Kontraktens varighed

Læs mere

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1

BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 Til Gruppe 1 Dokumenttype Behovsbeskrivelse Dato Maj 2014 BEHOVSBESKRIVELSE KLIMAPARTNERSKABET GRUPPE 1 BEHOVSBESKRIVELSE GRUPPE 1 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund for projektet 1 1.2 Formålet med

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE: EU-UDBUD 2008 INDKØB AF BILER TIL NYBORG KOMMUNES HJEMMEPLEJE M.FL. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Ansvarlig indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen

Læs mere

Den tilbudte løsning og minimumskrav

Den tilbudte løsning og minimumskrav Den tilbudte løsning og minimumskrav Til tilbudte løsningsmodel Ved afgivelse af tilbud forpligter leverandøren sig til at opfylde funktionskravene, dvs. den løsning der tilbydes og leverandørens praksis,

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere