DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015

2 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna og CAE. Programmet administreres af SEGES P/S. Den daglige drift af programmet varetages af: SEGES P/S Kvæg Agro Food Park 15 DK-8200 Aarhus N T / F M Maedi-Visna og CAE Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60% af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Optagelse i Sundhedsprogrammet Med kendt status En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en EJERERKLÆRING straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. Med ukendt status En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal have foretaget en besætningsblodprøve og indsende EJERERKLÆRING. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/CAE-fri status (M3). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-visna/CAE kan erkendes i en blodprøve. Blodprøvning Uden M3 status Blodprøven skal omfatte alle dyr over 12 måneder i besætningen. Blodprøven skal udtages Indhold Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder... 2 Generelt om sundhedsprogrammet... 3 Sygdommene Maedi-visna og CAE... 4 Sundhedsprogrammets opbygning... 5 Ejererklæring... 5 Tildeling af besætningsstatus... 6 Tidsfrister... 6 Indberetningspligt... 7 Kontakt til andre besætninger samt køb og salg... 7 Sanering af en smittet besætning... 8 Sæd- og embryonoverførsel i relation til Sundhedsprogrammet... 8 Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet... 9 Kontrol... 9 Offentlig adgang til oplysningerne i Sundhedsprogrammet... 9 Betaling af gebyr... 9 Ankeudvalg Bilag 1: Sundhedsprogrammets opbygning Bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i Sundhedsprogrammet Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram S:\2-2-INFORMATION\2-ADOBE\FAAR-OG-GEDER\REGELSAET-MAEDI-VISNA-2015-ICF 2 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

3 tidligst 12 og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Ved opstart af større besætninger over 100 dyr, skal 33 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr det første og tredje år. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst 33 % af dyrene fra hver besætning blodprøves (stikprøve). Ældre dyr prøves først. Med M3 status Blodprøven skal omfatte: 10 % af alle dyr over to år i besætningen dog mindst 10 dyr Ved under 10 dyr over to år; alle dyr over to år mellem dyr over to år; 10 dyr over to år Er der ikke dyr over to år; alle dyr over ét år. Blodprøven skal tages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Status Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med Maedi-visna/CAE fri status (M3 status) til levebrug det vil sige f.eks. køb, salg, vædder-/bukkesamarbejde og udstillinger. Status gælder for hele besætningen. En besætning kan ikke opnå hverken M1, M2 eller M3 status, hvis den inden for de seneste 30 måneder har haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedi-visna/CAE. Statusattest Gyldighed af status Ejererklæring Statusattesten udstedes sammen med faktura, når ejererklæring og blodprøveresultater er indsendt. Attester på M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Brug ejererklæringerne. Ejererklæringen kan udskrives fra under Sundhed og sygdomme. Besætningsejeren har pligt til straks at indberette: Kontakt til besætninger med lavere status. To måneder inden statusattestens forventede udløb varsles besætningsejeren normalt om blodprøvningen. Det er dog besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæring indsendes rettidigt. Gebyr Bemærk Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Gebyret på kr. 206,00 plus moms skal indbetales straks ved modtagelse af statusattest. Der medsendes en faktura. Ved import af levende dyr, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr ,00 plus moms. Dette sker ved dyrenes ankomst til landet. De anførte priser gælder pr. 1. januar 2014 og kan blive ændret uden varsel. Der gælder særlige regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner, se side 6 i regelsættet. Se også bilag 2 om import af levende dyr i sundhedsprogrammets regelsæt eller kontakt SEGES P/S, Afd. Kvæg, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N / Tlf.: / Fax: / Mail: Generelt om Sundhedsprogrammet Sundhedsprogrammet omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE samt regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner. Sundhedsprogrammet er landsdækkende, og ca. en tredjedel af Danmarks fåre- og gedebesætninger deltager i programmet. Sundhedsprogrammet blev indledt i 1979 efter aftale mellem Landsforeningen Dansk Fåreavl, Statens Veterinære Serumlaboratorium og Veterinærdirektoratet. Senere har også Dansk Gedeunion og Danske lammeproducenter indgået aftalen. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

4 Administration SEGES P/S har ansvaret for driften af Sundhedsprogrammet. Den daglige drift varetages af: SEGES P/S Kvæg Agro Food Park 15 DK-8200 Aarhus N T / F M Formål Formålet med Sundhedsprogrammet er, at: bekæmpe og udrydde Maedi-visna/CAE i de deltagende besætninger hindre smittespredning til og imellem besætningerne minimere risikoen for indslæbning og spredning af fåre- og gedesygdomme ved import. Sundhedsprogrammet er besætningsejernes redskab til at gennemføre dette og til at dokumentere besætningens sundhedsstatus i forbindelse med omsætning af dyr og anden samkvem mellem besætninger. Sundhedsstatus Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status på grundlag af blodprøver og ejererklæringer. På grund af sygdommens langsomme udvikling og usikkerheden ved analyse af blodprøverne tager det minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå status som Maedi-visna/CAE fri (M3 status). Særlige regler for import af dyr Bemærk, at for import af levende dyr er der særlige regler, se bilag 2. Sygdommene Maedi-visna og CAE Smitte Symptomer Overførsel af smitte Konsekvenser Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60 % af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Smitte kan overføres: ved tæt kontakt mellem dyrene og ved brug af fælles æde- og vandtrug ved kontakt med inficeret materiale (foder, staldinventar, græs etc.) gennem luften i små væskedråber (aerosol) fra mund og gennem modermælken med kanyler og andre redskaber, som overfører blod og kropsvæsker. Konsekvenserne af en Maedi-visna/CAE-infektion: utrivelighed og % dødsfald blandt syge dyr mere sygdom i besætningen, bl.a. lungebetændelse og mastitis lavere frugtbarhed øget lammedødelighed nedsat tilvækst lavere holdbarhed og øget udskiftningsprocent. Engelske undersøgelser har vist, at produktionstabet og omkostningerne i en inficeret fårebesætning beløber sig til ca. 320 kr. pr. moderfår. Hertil kommer, at hele besætningen oftest må slås ned for at komme problemet til livs, hvis infektionen er udbredt i besætningen. 4 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

5 Sundhedsprogrammets opbygning Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status, som bygger på besætningsblodprøver ledsaget af ejererklæringer. Status gælder for hele besætningen. Programmet er opbygget af flere trin, som illustreret i bilag 1. Status Anbefaling Optagelse i Sundhedsprogrammet Besætningsblodprøver Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE fri, samt at importdyr i besætningen er godkendt i henhold til reglerne i bilag 2. Status M1 og M2 betyder, at besætningen endnu ikke har opnået status som Maedi-visna/CAE fri, men er undervejs. Derudover kan en besætning have status som smittet og ukendt i programmet. Besætninger med importdyr kan desuden have isolations- eller observationsstatus. Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status (Maedi-visna/CAE- fri) til levebrug det vil sige f.eks. vædder- / bukkesamarbejde, køb, salg og udstillinger. En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en ejererklæring til SEGES P/S straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal få foretaget en besætningsblodprøve og indsende en ejererklæring til SEGES P/S. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/CAE fri status (M3 status). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-Visna/CAE-virus kan erkendes i en blodprøve, og at laboratorieprøver på enkeltdyr generelt er usikre. Blodprøver udtages af en dyrlæge og analyseres for antistoffer mod Maedi-Visna-/CAE-virus på Veterinærinstituttet. Cirka 12 dage efter indsendelse af besætningsblodprøverne modtager dyrlægen analyseresultatet fra Veterinærinstituttet. Husk at få dyrlægen til at skrive KOPI: SEGES P/S, Att: Kvæg på indsendelsen til Veterinærinstituttet. Alternativt kan besætningsejeren selv sende kopi af blodprøveresultatet til SEGES P/S. Opnåelse af M1, M2 og M3 status Blodprøven skal omfatte alle besætningens får/geder, der er 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages tidligst 12 måneder og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Besætningen må ikke inden for de seneste 30 måneder have haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedi-visna/CAE. Ved import og overførsel af sæd og embryoner gælder særlige regler. Ved opstart af større besætninger skal 33 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst tre dyr fra hver besætning blodprøves. Opretholdelse af M3 status Blodprøven skal omfatte 10 % af besætningens får/geder, der er 24 måneder eller ældre dog minimum 10 dyr. I besætninger med mindre end 10 dyr skal blodprøven omfatte alle dyr, der er 24 måneder eller ældre. Dersom der ikke findes dyr på 24 måneder og derover, skal blodprøven omfatte alle dyr på 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Ejererklæring Ejererklæringen fås ved henvendelse til SEGES P/S på under afsnittet 'Sundhed og sygdomme'. Ejererklæringen vedrører besætningens forhold gennem de seneste tre år. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

6 Ejererklæringen sendes udfyldt og underskrevet til SEGES P/S, Att: Kvæg ved udtagning af besætningsblodprøve ved ansøgning om optagelse i sundhedsprogrammet (etablering) hvis der har været kontakt med en besætning med lavere status hvis der planlægges import af levende dyr. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Tildeling af besætningsstatus Når SEGES P/S har modtaget resultatet af besætningsblodprøven og ejererklæringen, meddeles besætningens sundhedsstatus til ejeren i form af en statusattest. Besætningsstatus bortfalder, hvis besætningen ikke betaler gebyret på den medsendte faktura. En tildelt sundhedsstatus er en besætningsstatus og omfatter alle får og geder på ejendommen. Alle dyr i en besætning har samme status. Hele besætningen taber status, hvis bare ét dyr kommer i kontakt med et dyr fra en besætning med lavere status og bringes tilbage i besætningen. Status SMITTET Status M1 Status M2 Status M3 Såfremt resultaterne fra besætningsblodprøverne viser, at der er positive reagenter, betegnes besætningen som SMITTET. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ, og besætningen ikke inden for de seneste 30 måneder har været i kontakt med smittede besætninger eller har fået konstateret kliniske udbrud af Maedi-visna/CAE, opnår besætningen reagentfri M1 status. En besætning med M1 status kan opnå M2 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring (en erklæring, hvoraf det fremgår, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus), tildeles reagentfri M2 status. Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE-fri. En besætning med M2 status kan opnå M3 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, tildeles M3 status. En besætning, der har opnået M3 status, kan opretholde M3 status ved at få foretaget besætningsblodprøve (stikprøve) hvert tredje år (36 måneder). Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativt og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, opretholdes M3 status. Status ukendt Statusattest En besætning tildeles status ukendt, hvis besætningens status ikke er kendt besætningen kommer i kontakt med får/geder fra besætninger uden for Sundhedsprogrammet ejererklæring og/eller blodprøveresultater ikke indsendes rettidigt. Attester på reagentfri M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på Maedi-fri M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden af en statusattest er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. I sådanne tilfælde skal besætningsejeren straks underrette SEGES P/S, som tildeler besætningen en ny status. Tidsfrister Besætningsejers ansvar Det er besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæringer indsendes rettidigt. To måneder inden statusattestens forventede udløb modtager besætningsejeren normalt en ejererklæring og besked om, at det nu er tid for udtagning af ny besætningsblodprøve. Det er dog 6 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

7 besætningsejerens ansvar, at ejererklæring og blodprøveresultater indsendes rettidigt. Indkøb af dyr fra andre besætninger med samme status ændrer ikke tidspunktet for næste blodprøvning. Status Ukendt Såfremt der ikke foretages besætningsblodprøve inden statusattestens udløb, og SEGES P/S ikke modtager en udfyldt og underskrevet ejererklæring, betragtes besætningen som UKENDT i relation til sundhedsprogrammet. Såfremt der foretages besætningsblodprøve og indsendes ejererklæring senest to måneder efter statusattestens udløb, vil besætningen dog blive genoptaget i programmet. Er forholdene ikke bragt i orden senest to måneder efter statusattestens udløb, udgår besætningen af Sundhedsprogrammet. En sådan besætning kan tidligst opnå M3 status efter 24 måneder (tre blodprøver og ejererklæringer) jævnfør figur 1. Såfremt ejererklæringen ikke er SEGES P/S i hænde senest to måneder efter udtagning af besætningsblodprøve, sendes en ny henvendelse. Besvares denne ikke, betragtes besætningens status som UKENDT i forhold til sundhedsprogrammet. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Indberetningspligt Besætningsejeren har pligt til straks at indberette følgende til SEGES P/S. Brug ejererklæringerne. kontakt til besætninger med lavere status forventet import af får/geder (indberettes en måned før importen finder sted) brug af sæd og embryoner fra besætninger med lavere status. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Kontakt til andre besætninger køb og salg Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status til levebrug det vil f.eks. sige væddersamarbejder, køb, salg og udstillinger. For at opretholde en erhvervet sundhedsstatus er det et krav, at dyr fra besætningen under ingen former bringes i kontakt med dyr fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Samkvem og kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus skal øjeblikkeligt indberettes til SEGES P/S. Ved kontakt mellem besætninger med forskellig sundhedsstatus opnår alle implicerede besætninger samme status som besætningen med laveste sundhedsstatus. Hvis f.eks. en M3-besætning har været i kontakt med dyr fra en besætning med M1 status, vil begge besætninger derefter have M1 status. En besætningsejer, der er registreret i Sundhedsprogrammet, kan købe dyr fra besætninger med samme eller højere sundhedsstatus, uden at dette påvirker køberbesætningens sundhedsstatus eller tidspunkt for udtagning af ny besætningsblodprøve. Samkvem og kontakt mellem dyr/besætninger dækker f.eks. al direkte kontakt mellem dyr fællesgræsning ophold i ikke-rengjort stald sammenrend bedækning sæd- og embryonoverførsel indsætning af dyr i besætningen brug af samme vand- og ædetrug. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

8 Sanering af en smittet besætning En SMITTET besætning kan saneres ved at: 1. Slagte alle positive reagenter samt deres afkom 2. Slagte hele besætningen og rengøre/desinficere. Ad 1 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte kun de smittede dyr og deres afkom, kan besætningen tidligst opnå reagentfri M1 status ved udtagning af besætningsblodprøve efter 30 måneder, jævnfør figur 1. Såfremt besætningsblodprøven er negativ, og SEGES P/S modtager en ejererklæring, der dokumenterer, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med UKENDT/SMITTET status gennem de seneste 30 måneder, tildeles reagentfri M1 status. Det kan tilrådes at udtage yderligere to blodprøver, henholdsvis seks og 18 måneder efter udsætning af sidste reagent og afkom. Herved vil det være muligt på et tidligt tidspunkt at opdage eventuelt smittede dyr. Ad 2 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte hele besætningen og rengøre/ desinficere stalde, redskaber, trug m.v., kan der etableres en ny besætning 14 dage efter desinfektionen. Sæd- og embryonoverførsel i relation til sundhedsprogrammet Import af sæd og embryoner skal meddeles til SEGES P/S på en speciel ejererklæring umiddelbart efter, importen finder sted. Dette gælder også overførsel fra danske besætninger med lavere sundhedsstatus end modtagerbesætningen. Anden sæd- og embryonoverførsel, herunder fra danske besætninger med samme sundhedsstatus, indberettes til SEGES P/S på standardejererklæringen i forbindelse med den næste ordinære blodprøvning. Import af sæd Import af embryoner Sæd og embryoner fra danske besætninger Anvendelse af kunstig sædoverføring (insemination) med importeret sæd påvirker ikke besætningens status, såfremt sæden ved importen er ledsaget af en supplerende veterinærattest uden anmærkninger med hensyn til Maedi-visna/CAE foruden det krævede officielle sundhedscertifikat sædoverførslen (inseminationen) finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af embryon-overførsel med importerede embryoner påvirker ikke besætningens status, såfremt: embryonerne opfylder de krav, som stilles fra myndighederne i det officielle sundhedscertifikat embryonoverførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af sæd og embryoner fra danske besætninger påvirker ikke modtagerbesætningens status, såfremt: sæden og embryonerne opfylder de krav, som stilles i det officielle sundhedscertifikat til importeret sæd og embryoner sæddonorbesætningen har samme sundhedsstatus som modtagerbesætningen sæd- og embryon-overførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen. 8 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

9 Det betyder f.eks., at embryoner fra danske besætninger med status M1, M2 og M3 ikke påvirker sundhedsstatus i modtagerbesætningen sædoverførsel fra danske besætninger medfører, at modtagerbesæt ningen får samme Maedivisna/CAE status som donorbesætningen, såfremt donorbesætningen har samme status som eller lavere status end modtagerbesætningen importeret sæd, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscer tifikat og den supplerende attest med hensyn til Maedi-visna/CAE, ikke påvirker status i modtagerbesætningen importerede embryoner, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscertifikat, ikke påvirker status i modtagerbesætningen sæd og embryoner udtaget af dyr fra besætninger med ukendt eller smittet status ikke kan anvendes uden tab af status i modtagerbesætningen. Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der indberetningspligt ved import af levende dyr. Det vil sige, at SEGES P/S skal varsles skriftligt om importen en måned inden, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Brug ejererklæringen. De detaljerede regler er beskrevet i bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet. Kontrol SEGES P/S kan uden varsel kontrollere, at besætningerne overholder betingelserne for tildelt status. Kontrollen kan foregå ved besætningsbesøg, kontrol af besætningslisten eller brug af oplysninger indberettet til CHR samt Fåre- og Gederegistrering. Er der ved en kontrol begrundet mistanke om, at besætningsejeren ikke har overholdt sin indberetningspligt, vil besætningen miste sin sundhedsstatus. Besætningen kan genoptages i programmet efter en konkret risikovurdering. Offentlig adgang til oplysningerne i sundhedsprogrammet Der er fri adgang til besætningernes sundhedsstatus i Maedi-visna/CAE Sundhedsprogrammet. Det betyder, at SEGES P/S oplyser besætningernes sundhedsstatus til tredjemand, og at der eventuelt på sigt kan etableres mulighed for elektronisk adgang til opslag i programmet. Betaling af gebyr Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Gebyret på kr. 206,00 plus moms skal indbetales straks ved modtagelse af statusattest. Der medsendes en faktura. Ved import af levende dyr, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr ,00 plus moms. Dette sker ved dyrenes ankomst til landet. De anførte priser gælder pr. 1. januar 2015 og kan blive ændret uden varsel. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

10 Ankeudvalg I tilfælde, hvor besætningsejeren ikke er enig i tildelt status eller i øvrigt ønsker en afgørelse prøvet, kan sagen ankes. Ankeudvalget består af en repræsentant fra de tre organisationer, Dansk Fåreavl, Danske lammeproducenter og Dansk Gedeunion samt en dyrlæge fra Veterinærinstituttet og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Formandskabet vælges mellem de tre foreninger. Der skiftes formand hvert andet år. SEGES P/S, Afd. Kvæg er sekretariat for Ankeudvalget. I forbindelse med ankesager opkræves et gebyr. Der er krav om karantæne for får og geder, der importeres af besætninger, som deltager i det frivillige sundhedsprogram. Importreglerne gælder både for samhandel inden for EU/EØS og import fra 3.- lande. 10 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

11 Bilag 1 Sundhedsprogrammets opbygning Ukendt status Negativ blodprøve Positiv blodprøve Blodprøven skal omfatte: - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M1 - status 30 måneder Negativ blodprøve Inficeret måneder Blodprøven skal omfatte: Negativ blodprøve - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M2 - status Inficere de dyr slagtes måneder Negativ blodprøve Blodprøven skal omfatte: - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M3 - status Blodprøven skal omfatte: 36 måneder Negativ blod prøve - 10 % af alle dyr over to år i besætningen -, dog mindst 10 dyr - Ved under 10 dyr over to år; alle dyr over to år - Mellem dyr over to år; 10 dyr over to år - Er der ikke dyr over to år; alle dyr over ét år Ved spørgsmål: ring til Videncentret SEGES på for Landbrug, og tal med Kvæg. Hvert trin kræver desuden ejererklæring DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

12 Bilag 2 Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet Risiko for smitsomme sygdomme Karantænereglerne indføres for at give importørerne et redskab til at kontrollere og dokumentere dyrenes sundhedstilstand og for at modvirke indslæbning og spredning af sygdomme til den danske fåre- og gedebestand. Det hidtidige system med attester alene har vist sig at være mangelfuldt. Trods karantænereglerne vil der dog stadig være risiko for indslæbning af sygdomme, som ellers er ukendte i Danmark. Derfor bør man helst undlade import af levende dyr. Såfremt man alligevel vælger at importere, anbefales det at importere i form af sæd og embryoner, hvor risikoen for indslæbning af sygdomme reduceres. Husk at anvende den supplerende veterinærattest, som bør indgå skriftligt i kontrakten og være en betingelse for købet af såvel sæd og embryoner som af levende dyr. Veterinærattesten fås hos SEGES P/S. Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der altid indberetningspligt ved import. Det betyder, at SEGES P/S skal varsles skriftligt om importen senest en måned før, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Såfremt dyrene påregnes opstaldet på en ejendom med andre får eller geder, skal det fremgå, hvor isolationsområdet befinder sig på ejendommen, og hvordan der er sikret mod overførsel af sygdomme mellem besætningerne. Importdyrene tildeles status isoleret (status: IS). Hvis SEGES P/S ikke har fået information om, hvor importdyrene opstaldes to uger inden importen finder sted, tildeles importørernes besætninger status isoleret. 12 eller 15 måneders karantæne Importerede får og geder, der ønskes indsat i en besætning, der deltager i sundheds programmet, skal ved importen være ledsaget af en komplet supplerende veterinærattest foruden det krævede officielle sundhedscertifikat isoleres i minimum tre måneder. Karantæneperioden består af isolationsperioden (3 måneder) og observationsperioden (9 el. 12 måneder), og afhænger af hvilken model der bruges ved sammenføringen. I karantæneperioden må der ikke være mulighed for overførsel af smitte til andre får og geder (isolationsperioden). I perioden suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet (observationsperioden). Ved samkvem med andre besætninger sidestilles suspenderet med ukendt. Isolationsstalde skal etableres, så der ikke er mulighed for at overføre smitte til andre får og geder. Det betyder at dyrene enten skal være på en anden ejendom (dvs. et andet chr-nummer) uden får eller geder eller på samme ejendom, men opstaldet således at smitteoverførsel mellem de importerede dyr og besætningens egne dyr undgås. Besætningsejeren skal i begge tilfælde forud for importen skriftligt redegøre for isolationsområdets placering samt de forholdsregler, der vil blive gennemført for at undgå smittespredning mellem dyrene i isolation og besætningens øvrige dyr. Planen for isolationen skal før dyrene indsættes i isolationen godkendes af SEGES P/S. Hvis dyrene indsættes før planen er godkendt vil alle dyr i besætningen få status isoleret (status: IS). Efterfølgende skal den praktiserende dyrlæge påse at beskrivelsen af isolationsområdets placering og smittebegrænsende forholdsregler er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Godkendelse af isolationsområde vil ske på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen vil indgå hensyn til: - Afstanden mellem de importerede dyr og øvrige får og geder - Sikring af indhegning/stald, hvor der er krav om dobbelthegn eller mindst to døre mellem flokkene - Planlægning af intern trafik mellem flokke - Anvendelse af skiftetøj og støvledesinfektion - Anvendelse af maskiner eller redskaber, der anvendes i begge flokke. Som hovedregel kan små besætninger (under 10 dyr) anvendes som isolationsområde, mens der i større besætninger skal etableres et særskilt isolationsområde jf. det ovenstående. To modeller for sammenføring af importdyr og egne dyr 1. De importerede dyr står alene i isolation i tre måneder. Først efter de tre måneder må de importerede dyr tidligst indsættes i en besætning og kun efter godkendelse fra SEGES P/S. Efter tre måneders isolation kan importdyr godkendes til indsættelse i en besætning. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Herefter suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 12 måneder revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. 2. I isolationsperioden kan der i besætningen, hvor de importerede dyr står, indsættes mindst tre hundyr fra egen 12 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

13 besætning. De importerede dyr og dyrene fra egen besætning skal gå sammen i minimum tre måneder. Dyrene fra egen besætning mister deres status og får status isolation. Har importdyrene stået i isolation med tre hundyr fra egen besætning i tre måneder, og er isolationsperioden godkendt af SEGES P/S, må dyrene (import dyr + egne dyr) indsættes i besætningen. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Besætningens status vil suspenderes i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 9 måneder revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Isolationsperioden Tre måneder Importerede får og geder må tidligst indsættes i en besætning, der deltager i sundheds programmet, tre måneder efter importen og kun efter godkendelse fra SEGES P/S. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Model 1 Når importdyr efter tre måneders isolation godkendes til indsættelse i en M3- esætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Model 2 Når importdyr efter tre måneders isolation sammen med mindst tre hundyr fra egen besætning godkendes til indsættelse i en M3 besætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger, tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Dokumentation Kan importøren ikke dokumentere, at importdyrene kommer fra besætninger, hvor der er overvåget for Maedi-visna/CAE i et program, hvor både overvågning og håndtering af positive reagenter som minimum kan sidestilles med det danske, kan besætningen ikke blive tildelt en midlertidig Maedi-fri status (M3). Kontakt med andre dyr I isolationsperioden må importdyrene ikke have kontakt med andre får og geder. Kontakt til andre får og geder skal være godkendt af SEGES P/S. Det skal sikres, at der ikke kan finde smitteoverførsel sted til andre får og geder (f.eks. ved grundig hygiejne, separat beklædning og separate redskaber). Ved dødsfald, sygdom og aborter I isolationsperioden skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i isolationsbesætningen. Resultaterne skal indberettes til SEGES P/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af isolationsperioden. Godkendelse af isolationsperioden Efter 70 dages isolation skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne dyrene og underskrive en erklæring vedrørende deres sundhedstilstand besætningsejeren underskriver en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de er mere end 12 måneder gamle på det tidspunkt. De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til SEGES P/S. Erklæringerne fås ved henvendelse til SEGES P/S. SEGES P/S skal i samråd med en dyrlæge fra SEGES P/S og på grundlag af det fremsendte materiale godkende importdyrene og isolationsperioden, før de importerede dyr indsættes i en besætning, der deltager i sundhedsprogrammet. SEGES P/S kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Midlertidig M3 status Importdyrene kan, såfremt de godkendes efter isolationsperioden, opnå midlertidig M3 status, som er gyldig 9 el. 12 måneder afhængig af sammenføringsmodellen. I denne periode kan dyrene omsættes, hvis der føres logbog over, hvor dyrene flyttes hen. Den midlertidige status påvirker besætninger, som er i kontakt eller køber dyr fra importbesætningen. Disse besætninger får den samme midlertidige M3-status. Besætningerne, der har kontakt med dyr, der har midlertidig status, skal gøres opmærksom på, at dyrene har midlertidig status, f.eks. ved salg. I perioden med midlertidig M3 status skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i importbesætningen. Resultaterne skal indberettes til SEGES P/S. Efter 8 el. 11 måneder skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne hele besætningen og underskrive en erklæring vedrørende hele besætningens sundhedstilstand besætningsejeren underskrive en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de ikke blev prøvet herfor i isolationsperioden (var yngre end 12 måneder ved 70 dage). De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til SEGES P/S. Erklæringerne fås ved henvendelse til SEGES P/S, tlf Tildeling af status efter isolations- og observationsperioden De importerede dyr, og den besætning de blev importeret til, kan tidligst opnå normal M3 status 12 eller 15 måneder efter importen. Ved udgangen af den midlertidige M3 periode revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdy- DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

14 rene, erklæringer fra ejer og dyrlæge samt øvrige foreliggende/ indhentede oplysninger. Normalt vil løbetiden på den tildelte status afhænge af den seneste dato for blodprøvning. SEGES P/S kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Ud over status med hensyn til Maedi-visna/CAE kan der på statusattesten anføres bemærkninger vedrørende importen. sygdom i besætninger med midlertidig Maedi-fri status, skal SEGES P/S opspore og kontakte besætninger, der har haft risiko for at få overført sygdommen. Gebyr Ved ekspedition af en importsag i relation til sundhedsprogrammet opkræves et ekspeditionsgebyr på kr plus moms pr. besætning. Den anførte pris er pr. 1. januar 2014 og kan blive ændret uden varsel. Opfølgning på sygdomme i observationsperioden Ved begrundet mistanke eller diagnosticering af en smitsom 14 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

15 Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram UDENLANDSK BESÆTNING Import Officielt sundhedscertifikat Supplerende veterinærattest Ejererklæring vedrørende import Ved isolation på egen ejendom skal der indsendes oplysninger om placering af isolationsområdet, som skal godkendes af SEGES P/S STATUS: "ISOLERET" (UKENDT) 3 måneders isolation på et CHR-nr., hvor der ikke findes andre får/geder Isolation Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende isolationsperiode Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: MIDLERTIDIG STATUS 12 måneders midlertidig status 9 måneders midlertidig status ved sammenføring af importerede dyr med egne hundyr i isolationsperioden Midlertidig status Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende sundhedstilstand Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: "M3" Erklæringer og blodprøver skal være godkendte DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

16 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk SEGES P/S skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder og serviceydelser i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug, som pr. 1. januar 2015 også omfatter Videncenter for Svineproduktion.

REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT

REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT REVIDERET PR. SEPTEMBER 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder

Læs mere

Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder

Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE. Programmet administreres af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM

MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM REGELSÆT Det frivillige MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM for får og geder R e v i d e re t j u n i 2 0 0 5 gældende fra 1. juni 2005 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER 1. JUNI

Læs mere

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram

Værd at vide om. klovsyge. - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram Værd at vide om klovsyge? - Hvad er klovsyge? - Behandling - Forebyggelse - Sundhedsprogram KLOVSYGE Klovsyge kan være en meget smertevoldende sygdom hos får og geder. Sygdommen er smitsom og skyldes bakterien

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt...

Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg. Indhold. 1. Generelt. 2. 2. Anmeldepligt 3. 3. Oplysningspligt... Vejledning til bekendtgørelse nr. 746 af 5. september 2002 om BVD hos kvæg Indhold 1. Generelt. 2 2. Anmeldepligt 3 3. Oplysningspligt...3 4. Saneringspligt.....4 5. Omsætningsprøver.4 6. Specialiserede

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Drejervej 7, DK 6600 Vejen Tlf. +45 76 96 46 00 Fax +45 76 96 47 06 www.spf-sus.dk CVR-nr. DK-2893 8632 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse Betegnelser

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt.

Slutrapport for kampagnen om. Ulovlig indførsel af fjervildt. J. nr.: 2015-13-60-00120 15-11-2016 Slutrapport for kampagnen om Ulovlig indførsel af fjervildt. INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i sommeren 2016 gennemført en kontrolkampagne med fokus på sporbarhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING

KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING KvægKongres 2015, Herning Dyrlæge Lars Pedersen Kvæg SMITTEBESKYTTELSE - BEDRIFTENS LIVSFORSIKRING HVAD ER SMITTEBESKYTTELSE? Tiltag som kan reducere risikoen for, at smitsomme kvægsygdomme introduceres

Læs mere

Saneringer og smittebeskyttelse

Saneringer og smittebeskyttelse Saneringer og smittebeskyttelse Heidi Bundgaard Voss, Dyrlæge BVD-administrationen, Dansk Kvæg BVD Virus Dyret udvikler antistoffer Faren er smitte af fostre 0-5 måneder Udvikler tolerance overfor virus

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue

Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue Sundhedsregler for Det Østjyske Dyrskue (Det Østjyske Dyrskue anvender reglerne for højprævalent område). Hvis sundhedsreglerne ændres inden dyrskuet vil dyrskuet følge de ændrede regler. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler.

Reglerne er lavet i samarbejde mellem Landsskuet, Viking Danmark og SEGES Kvæg. Øvrige dyrskuer opfordres til at følge de samme regler. Sundhedsregler 2017 For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme. Sundhedsreglerne

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger

Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger Vejledning om smittebeskyttelse ved besætningsbesøg i fjerkræbesætninger 1. Indledning Vejledningen henvender sig til ansatte i Fødevarestyrelsen samt i andre myndigheder, der i deres arbejde færdes på

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste

Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste Regler for kunstig insemination af arabiske fuldblodsheste (Januar 2000) Forord: Flere organisationer og instanser har haft indflydelse på udformningen af Reglerne for Kunstig Insemination. WAHO (World

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum?

Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hvem kan udelukke hesten fra slagtning til konsum? Fin guide til høns Regelsæt Maedi-Visna/CAE Nye

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne

13., 14. og 15. Juni 2008. Information til udstillerne 13., 14. og 15. Juni 2008 Information til udstillerne 1 2 Ankomst og indsyning Indsyning foregår umiddelbart inden for lågen ved Flemmings Alle. Indkørsel ad Østergårds Allé og langs hegnet til lågen Følg

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008

Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 08.10.2008 J.nr.: 2008-20-321-02133 Vejledning til dyrlæger i forbindelse med vaccination mod bluetongue i 14 kommuner i Midtjylland i 2008 Lovgrundlag for vaccination mod bluetongue, serotype 8 Følgende

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 12. september

Læs mere

Aftale om Opformering med Omsætter

Aftale om Opformering med Omsætter Mellem Videncenter for Svineproduktion Axelborg Axeltorv 3 1609 København V (= VSP) og XXX (= Omsætteren) - under ét benævnt Parterne - er indgået følgende Aftale om Opformering med Omsætter 1.0 Baggrund

Læs mere

Aktuelt fra Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder

Aktuelt fra Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder Aktuelt fra Den Landsdækkende Rådgivning for Får og Geder Forum for Får og Geder Økonomi i lammeproduktionen Konsulent Lene Stolberg P:\s Kongres 2005\Får_&_Geder\Lene Stolberg.ppt Hvad tjener lammeproducenter

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste.

Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste. Guide til den nye EU Hestepasforordning (2015/262) 1. Den nationale hestedatabase udbygges med fremadrettet krav om registrering af alle heste. Find ud af, om din hest er omfattet i dette skema: 2. Ændringer

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

afholdt d. 7. februar 2013

afholdt d. 7. februar 2013 MRSA-vejledning, 2. udgave, 2012 Temadag om MRSA, SSI 7. Februar 2013 Tove Rønne Om stafylokokker og MRSA 50% bærer stafylokokker permanent eller periodevist, hvilket således sjældent er årsag til sygdom.

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd

Kontrol af dyrevelfærd Kontrol af dyrevelfærd 2 Kontrol af dyrevelfærd Hvorfor kontrollere dyrevelfærd? Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Program for aftenen Praktiske overvejelser omkring lammedødelighed set med den praktiserende dyrlæges øjne Klovsyge Et par spørgsmål Muligheder for økonomiske forbedringer

Læs mere

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM

MRSA. Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Poul Bækbo Veterinær Forskningschef, Dyrlæge, PhD, Dipl. ECPHM MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus Stafylokokker Stafylokokker findes hos ca 50% af befolkningen 25% er permanent bærer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Sundhedsstyring i slagtesvineproduktion Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Dyrlæge Anders Elvstrøm Fagdyrlæge i svinesygdomme ae@svinepraksis.dk Introduktion Stor forskel i dækningsbidrag imellem producenter

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza

Til de praktiserende dyrlæger. J.nr.: /TM/BRB Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Til de praktiserende dyrlæger KONTOR FOR HUSDYRSUNDHED J.nr.: 2007-20-321-01475/TM/BRB 03.04.2007 Informationer om bluetongue og fugleinfluenza Bluetongue Sygdommen bluetongue (BT) er en anmeldepligtig

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard

Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Rettelsesblad til DANISH Produktstandard Ændringer er markeret med gul. Rettet juni 2017 Forsiden: Januar 2016 er ændret til Juni 2017 Organisationsnavn er ændret til SEGES Svineproduktion Alle henvisninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG

KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG SEGES Software Mark Online KOM GODT I GANG... INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG MARK ONLINE INDBERETNING AF PESTICIDFORBRUG er udgivet af SEGES Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support

Læs mere

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD

Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD Smittebeskyttelseplan for STOREGÅRD En svinebesætning med integreret produktion i.e. 1.500 søer + årlig produktion af ca. 30.000 slagtesvin. (1.600 DE) Gårdejer Mads Skjern Korsbæk Væsentlige områder af

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere