DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015

2 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter sygdommene Maedi-visna og CAE. Programmet administreres af SEGES P/S. Den daglige drift af programmet varetages af: SEGES P/S Kvæg Agro Food Park 15 DK-8200 Aarhus N T / F M Maedi-Visna og CAE Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60% af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Optagelse i Sundhedsprogrammet Med kendt status En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en EJERERKLÆRING straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. Med ukendt status En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal have foretaget en besætningsblodprøve og indsende EJERERKLÆRING. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/CAE-fri status (M3). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-visna/CAE kan erkendes i en blodprøve. Blodprøvning Uden M3 status Blodprøven skal omfatte alle dyr over 12 måneder i besætningen. Blodprøven skal udtages Indhold Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder... 2 Generelt om sundhedsprogrammet... 3 Sygdommene Maedi-visna og CAE... 4 Sundhedsprogrammets opbygning... 5 Ejererklæring... 5 Tildeling af besætningsstatus... 6 Tidsfrister... 6 Indberetningspligt... 7 Kontakt til andre besætninger samt køb og salg... 7 Sanering af en smittet besætning... 8 Sæd- og embryonoverførsel i relation til Sundhedsprogrammet... 8 Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet... 9 Kontrol... 9 Offentlig adgang til oplysningerne i Sundhedsprogrammet... 9 Betaling af gebyr... 9 Ankeudvalg Bilag 1: Sundhedsprogrammets opbygning Bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i Sundhedsprogrammet Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram S:\2-2-INFORMATION\2-ADOBE\FAAR-OG-GEDER\REGELSAET-MAEDI-VISNA-2015-ICF 2 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

3 tidligst 12 og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Ved opstart af større besætninger over 100 dyr, skal 33 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr det første og tredje år. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst 33 % af dyrene fra hver besætning blodprøves (stikprøve). Ældre dyr prøves først. Med M3 status Blodprøven skal omfatte: 10 % af alle dyr over to år i besætningen dog mindst 10 dyr Ved under 10 dyr over to år; alle dyr over to år mellem dyr over to år; 10 dyr over to år Er der ikke dyr over to år; alle dyr over ét år. Blodprøven skal tages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Status Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med Maedi-visna/CAE fri status (M3 status) til levebrug det vil sige f.eks. køb, salg, vædder-/bukkesamarbejde og udstillinger. Status gælder for hele besætningen. En besætning kan ikke opnå hverken M1, M2 eller M3 status, hvis den inden for de seneste 30 måneder har haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedi-visna/CAE. Statusattest Gyldighed af status Ejererklæring Statusattesten udstedes sammen med faktura, når ejererklæring og blodprøveresultater er indsendt. Attester på M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Brug ejererklæringerne. Ejererklæringen kan udskrives fra under Sundhed og sygdomme. Besætningsejeren har pligt til straks at indberette: Kontakt til besætninger med lavere status. To måneder inden statusattestens forventede udløb varsles besætningsejeren normalt om blodprøvningen. Det er dog besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæring indsendes rettidigt. Gebyr Bemærk Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Gebyret på kr. 206,00 plus moms skal indbetales straks ved modtagelse af statusattest. Der medsendes en faktura. Ved import af levende dyr, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr ,00 plus moms. Dette sker ved dyrenes ankomst til landet. De anførte priser gælder pr. 1. januar 2014 og kan blive ændret uden varsel. Der gælder særlige regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner, se side 6 i regelsættet. Se også bilag 2 om import af levende dyr i sundhedsprogrammets regelsæt eller kontakt SEGES P/S, Afd. Kvæg, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N / Tlf.: / Fax: / Mail: Generelt om Sundhedsprogrammet Sundhedsprogrammet omfatter sygdommene Maedi-visna/CAE samt regler for import af levende dyr og anvendelse af sæd og embryoner. Sundhedsprogrammet er landsdækkende, og ca. en tredjedel af Danmarks fåre- og gedebesætninger deltager i programmet. Sundhedsprogrammet blev indledt i 1979 efter aftale mellem Landsforeningen Dansk Fåreavl, Statens Veterinære Serumlaboratorium og Veterinærdirektoratet. Senere har også Dansk Gedeunion og Danske lammeproducenter indgået aftalen. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

4 Administration SEGES P/S har ansvaret for driften af Sundhedsprogrammet. Den daglige drift varetages af: SEGES P/S Kvæg Agro Food Park 15 DK-8200 Aarhus N T / F M Formål Formålet med Sundhedsprogrammet er, at: bekæmpe og udrydde Maedi-visna/CAE i de deltagende besætninger hindre smittespredning til og imellem besætningerne minimere risikoen for indslæbning og spredning af fåre- og gedesygdomme ved import. Sundhedsprogrammet er besætningsejernes redskab til at gennemføre dette og til at dokumentere besætningens sundhedsstatus i forbindelse med omsætning af dyr og anden samkvem mellem besætninger. Sundhedsstatus Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status på grundlag af blodprøver og ejererklæringer. På grund af sygdommens langsomme udvikling og usikkerheden ved analyse af blodprøverne tager det minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå status som Maedi-visna/CAE fri (M3 status). Særlige regler for import af dyr Bemærk, at for import af levende dyr er der særlige regler, se bilag 2. Sygdommene Maedi-visna og CAE Smitte Symptomer Overførsel af smitte Konsekvenser Maedi-visna (får) og CAE (geder) er dødelige og tabsvoldende sygdomme, der forårsages af virus (lenti-virus). Smitte kan overføres mellem får og geder. Sygdommene udvikler sig meget langsomt, og virus kan ligge hvilende i et dyr i flere år, men dyret kan godt give smitten videre i denne periode. Køber man f.eks. et dyr, som ser raskt ud, men alligevel bærer smitten, risikerer man, at op til 60 % af besætningen er smittet, inden man bliver opmærksom på sygdommen. Maedi ses hos får, når virus angriber lungerne. Fårene viser åndenød, specielt når de drives (hurtig bevægelse). Visna ses hos får og CAE hos geder, når virus angriber nervesystemet. Dyrene får balanceproblemer og andre nervøse forstyrrelser. I alle tilfælde ses huldtab og utrivelighed. Typiske symptomer i øvrigt er lungebetændelse, fremskridende lammelse, gigt/ledbetændelse og kronisk mastitis (yverbetændelse). Smitte kan overføres: ved tæt kontakt mellem dyrene og ved brug af fælles æde- og vandtrug ved kontakt med inficeret materiale (foder, staldinventar, græs etc.) gennem luften i små væskedråber (aerosol) fra mund og gennem modermælken med kanyler og andre redskaber, som overfører blod og kropsvæsker. Konsekvenserne af en Maedi-visna/CAE-infektion: utrivelighed og % dødsfald blandt syge dyr mere sygdom i besætningen, bl.a. lungebetændelse og mastitis lavere frugtbarhed øget lammedødelighed nedsat tilvækst lavere holdbarhed og øget udskiftningsprocent. Engelske undersøgelser har vist, at produktionstabet og omkostningerne i en inficeret fårebesætning beløber sig til ca. 320 kr. pr. moderfår. Hertil kommer, at hele besætningen oftest må slås ned for at komme problemet til livs, hvis infektionen er udbredt i besætningen. 4 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

5 Sundhedsprogrammets opbygning Sundhedsprogrammet tildeler besætningen en status, som bygger på besætningsblodprøver ledsaget af ejererklæringer. Status gælder for hele besætningen. Programmet er opbygget af flere trin, som illustreret i bilag 1. Status Anbefaling Optagelse i Sundhedsprogrammet Besætningsblodprøver Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE fri, samt at importdyr i besætningen er godkendt i henhold til reglerne i bilag 2. Status M1 og M2 betyder, at besætningen endnu ikke har opnået status som Maedi-visna/CAE fri, men er undervejs. Derudover kan en besætning have status som smittet og ukendt i programmet. Besætninger med importdyr kan desuden have isolations- eller observationsstatus. Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status (Maedi-visna/CAE- fri) til levebrug det vil sige f.eks. vædder- / bukkesamarbejde, køb, salg og udstillinger. En besætning, som etableres ved indkøb af dyr fra besætninger med kendt sundhedsstatus, og som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal indsende en ejererklæring til SEGES P/S straks efter etableringen. Besætningen tildeles normalt samme status som den salgsbesætning, der har lavest status. For at den nyetablerede besætning kan opretholde sælgerbesætningens sundhedsstatus, skal tidsfristen for besætningsblodprøven overholdes. En besætning med ukendt sundhedsstatus, som ønsker optagelse i sundhedsprogrammet, skal få foretaget en besætningsblodprøve og indsende en ejererklæring til SEGES P/S. Det tager minimum to år for en ny og ukendt besætning at opnå Maedi-visna/CAE fri status (M3 status). Undervejs får besætningen status M1 og M2. Det skyldes, at der kan gå flere år, før smitte med Maedi-Visna/CAE-virus kan erkendes i en blodprøve, og at laboratorieprøver på enkeltdyr generelt er usikre. Blodprøver udtages af en dyrlæge og analyseres for antistoffer mod Maedi-Visna-/CAE-virus på Veterinærinstituttet. Cirka 12 dage efter indsendelse af besætningsblodprøverne modtager dyrlægen analyseresultatet fra Veterinærinstituttet. Husk at få dyrlægen til at skrive KOPI: SEGES P/S, Att: Kvæg på indsendelsen til Veterinærinstituttet. Alternativt kan besætningsejeren selv sende kopi af blodprøveresultatet til SEGES P/S. Opnåelse af M1, M2 og M3 status Blodprøven skal omfatte alle besætningens får/geder, der er 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages tidligst 12 måneder og senest 14 måneder efter den seneste blodprøve. Besætningen må ikke inden for de seneste 30 måneder have haft kontakt med smittede besætninger eller tilfælde af Maedi-visna/CAE. Ved import og overførsel af sæd og embryoner gælder særlige regler. Ved opstart af større besætninger skal 33 % af alle får/geder blodprøves dog mindst 50 dyr. Kommer der får/geder fra flere besætninger, skal mindst tre dyr fra hver besætning blodprøves. Opretholdelse af M3 status Blodprøven skal omfatte 10 % af besætningens får/geder, der er 24 måneder eller ældre dog minimum 10 dyr. I besætninger med mindre end 10 dyr skal blodprøven omfatte alle dyr, der er 24 måneder eller ældre. Dersom der ikke findes dyr på 24 måneder og derover, skal blodprøven omfatte alle dyr på 12 måneder eller ældre. Blodprøven skal udtages senest 36 måneder efter den seneste blodprøve. Ejererklæring Ejererklæringen fås ved henvendelse til SEGES P/S på under afsnittet 'Sundhed og sygdomme'. Ejererklæringen vedrører besætningens forhold gennem de seneste tre år. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

6 Ejererklæringen sendes udfyldt og underskrevet til SEGES P/S, Att: Kvæg ved udtagning af besætningsblodprøve ved ansøgning om optagelse i sundhedsprogrammet (etablering) hvis der har været kontakt med en besætning med lavere status hvis der planlægges import af levende dyr. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Tildeling af besætningsstatus Når SEGES P/S har modtaget resultatet af besætningsblodprøven og ejererklæringen, meddeles besætningens sundhedsstatus til ejeren i form af en statusattest. Besætningsstatus bortfalder, hvis besætningen ikke betaler gebyret på den medsendte faktura. En tildelt sundhedsstatus er en besætningsstatus og omfatter alle får og geder på ejendommen. Alle dyr i en besætning har samme status. Hele besætningen taber status, hvis bare ét dyr kommer i kontakt med et dyr fra en besætning med lavere status og bringes tilbage i besætningen. Status SMITTET Status M1 Status M2 Status M3 Såfremt resultaterne fra besætningsblodprøverne viser, at der er positive reagenter, betegnes besætningen som SMITTET. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ, og besætningen ikke inden for de seneste 30 måneder har været i kontakt med smittede besætninger eller har fået konstateret kliniske udbrud af Maedi-visna/CAE, opnår besætningen reagentfri M1 status. En besætning med M1 status kan opnå M2 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring (en erklæring, hvoraf det fremgår, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus), tildeles reagentfri M2 status. Status M3 betyder, at besætningen er anerkendt som Maedi-visna/CAE-fri. En besætning med M2 status kan opnå M3 status ved udtagning af besætningsblodprøve måneder efter sidste besætningsblodprøve. Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativ og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, tildeles M3 status. En besætning, der har opnået M3 status, kan opretholde M3 status ved at få foretaget besætningsblodprøve (stikprøve) hvert tredje år (36 måneder). Såfremt resultatet af besætningsblodprøven er negativt og ledsages af en tilfredsstillende ejererklæring, opretholdes M3 status. Status ukendt Statusattest En besætning tildeles status ukendt, hvis besætningens status ikke er kendt besætningen kommer i kontakt med får/geder fra besætninger uden for Sundhedsprogrammet ejererklæring og/eller blodprøveresultater ikke indsendes rettidigt. Attester på reagentfri M1 og M2 status er gyldige i 14 måneder. Attester på Maedi-fri M3 status er gyldige i 36 måneder. Gyldigheden af en statusattest er betinget af, at besætningen ikke kommer i kontakt med får/geder fra besætninger med lavere sundhedsstatus. I sådanne tilfælde skal besætningsejeren straks underrette SEGES P/S, som tildeler besætningen en ny status. Tidsfrister Besætningsejers ansvar Det er besætningsejerens ansvar, at blodprøveresultater og ejererklæringer indsendes rettidigt. To måneder inden statusattestens forventede udløb modtager besætningsejeren normalt en ejererklæring og besked om, at det nu er tid for udtagning af ny besætningsblodprøve. Det er dog 6 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

7 besætningsejerens ansvar, at ejererklæring og blodprøveresultater indsendes rettidigt. Indkøb af dyr fra andre besætninger med samme status ændrer ikke tidspunktet for næste blodprøvning. Status Ukendt Såfremt der ikke foretages besætningsblodprøve inden statusattestens udløb, og SEGES P/S ikke modtager en udfyldt og underskrevet ejererklæring, betragtes besætningen som UKENDT i relation til sundhedsprogrammet. Såfremt der foretages besætningsblodprøve og indsendes ejererklæring senest to måneder efter statusattestens udløb, vil besætningen dog blive genoptaget i programmet. Er forholdene ikke bragt i orden senest to måneder efter statusattestens udløb, udgår besætningen af Sundhedsprogrammet. En sådan besætning kan tidligst opnå M3 status efter 24 måneder (tre blodprøver og ejererklæringer) jævnfør figur 1. Såfremt ejererklæringen ikke er SEGES P/S i hænde senest to måneder efter udtagning af besætningsblodprøve, sendes en ny henvendelse. Besvares denne ikke, betragtes besætningens status som UKENDT i forhold til sundhedsprogrammet. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Indberetningspligt Besætningsejeren har pligt til straks at indberette følgende til SEGES P/S. Brug ejererklæringerne. kontakt til besætninger med lavere status forventet import af får/geder (indberettes en måned før importen finder sted) brug af sæd og embryoner fra besætninger med lavere status. Bemærk For import af levende dyr gælder særlige regler, se bilag 2. Kontakt til andre besætninger køb og salg Det anbefales kun at omsætte dyr fra besætninger med M3 status til levebrug det vil f.eks. sige væddersamarbejder, køb, salg og udstillinger. For at opretholde en erhvervet sundhedsstatus er det et krav, at dyr fra besætningen under ingen former bringes i kontakt med dyr fra besætninger med lavere sundhedsstatus. Samkvem og kontakt med besætninger med lavere sundhedsstatus skal øjeblikkeligt indberettes til SEGES P/S. Ved kontakt mellem besætninger med forskellig sundhedsstatus opnår alle implicerede besætninger samme status som besætningen med laveste sundhedsstatus. Hvis f.eks. en M3-besætning har været i kontakt med dyr fra en besætning med M1 status, vil begge besætninger derefter have M1 status. En besætningsejer, der er registreret i Sundhedsprogrammet, kan købe dyr fra besætninger med samme eller højere sundhedsstatus, uden at dette påvirker køberbesætningens sundhedsstatus eller tidspunkt for udtagning af ny besætningsblodprøve. Samkvem og kontakt mellem dyr/besætninger dækker f.eks. al direkte kontakt mellem dyr fællesgræsning ophold i ikke-rengjort stald sammenrend bedækning sæd- og embryonoverførsel indsætning af dyr i besætningen brug af samme vand- og ædetrug. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

8 Sanering af en smittet besætning En SMITTET besætning kan saneres ved at: 1. Slagte alle positive reagenter samt deres afkom 2. Slagte hele besætningen og rengøre/desinficere. Ad 1 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte kun de smittede dyr og deres afkom, kan besætningen tidligst opnå reagentfri M1 status ved udtagning af besætningsblodprøve efter 30 måneder, jævnfør figur 1. Såfremt besætningsblodprøven er negativ, og SEGES P/S modtager en ejererklæring, der dokumenterer, at besætningen ikke har været i kontakt med besætninger med UKENDT/SMITTET status gennem de seneste 30 måneder, tildeles reagentfri M1 status. Det kan tilrådes at udtage yderligere to blodprøver, henholdsvis seks og 18 måneder efter udsætning af sidste reagent og afkom. Herved vil det være muligt på et tidligt tidspunkt at opdage eventuelt smittede dyr. Ad 2 Vælger en besætningsejer med en SMITTET besætning at slagte hele besætningen og rengøre/ desinficere stalde, redskaber, trug m.v., kan der etableres en ny besætning 14 dage efter desinfektionen. Sæd- og embryonoverførsel i relation til sundhedsprogrammet Import af sæd og embryoner skal meddeles til SEGES P/S på en speciel ejererklæring umiddelbart efter, importen finder sted. Dette gælder også overførsel fra danske besætninger med lavere sundhedsstatus end modtagerbesætningen. Anden sæd- og embryonoverførsel, herunder fra danske besætninger med samme sundhedsstatus, indberettes til SEGES P/S på standardejererklæringen i forbindelse med den næste ordinære blodprøvning. Import af sæd Import af embryoner Sæd og embryoner fra danske besætninger Anvendelse af kunstig sædoverføring (insemination) med importeret sæd påvirker ikke besætningens status, såfremt sæden ved importen er ledsaget af en supplerende veterinærattest uden anmærkninger med hensyn til Maedi-visna/CAE foruden det krævede officielle sundhedscertifikat sædoverførslen (inseminationen) finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af embryon-overførsel med importerede embryoner påvirker ikke besætningens status, såfremt: embryonerne opfylder de krav, som stilles fra myndighederne i det officielle sundhedscertifikat embryonoverførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen (p.t. skal overførslen udføres af en dyrlæge). Anvendelse af sæd og embryoner fra danske besætninger påvirker ikke modtagerbesætningens status, såfremt: sæden og embryonerne opfylder de krav, som stilles i det officielle sundhedscertifikat til importeret sæd og embryoner sæddonorbesætningen har samme sundhedsstatus som modtagerbesætningen sæd- og embryon-overførslen finder sted efter de til enhver tid gældende regler herom fastsat af Fødevarestyrelsen. 8 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

9 Det betyder f.eks., at embryoner fra danske besætninger med status M1, M2 og M3 ikke påvirker sundhedsstatus i modtagerbesætningen sædoverførsel fra danske besætninger medfører, at modtagerbesæt ningen får samme Maedivisna/CAE status som donorbesætningen, såfremt donorbesætningen har samme status som eller lavere status end modtagerbesætningen importeret sæd, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscer tifikat og den supplerende attest med hensyn til Maedi-visna/CAE, ikke påvirker status i modtagerbesætningen importerede embryoner, som er ledsaget af det krævede officielle sundhedscertifikat, ikke påvirker status i modtagerbesætningen sæd og embryoner udtaget af dyr fra besætninger med ukendt eller smittet status ikke kan anvendes uden tab af status i modtagerbesætningen. Import af levende dyr i relation til Sundhedsprogrammet Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der indberetningspligt ved import af levende dyr. Det vil sige, at SEGES P/S skal varsles skriftligt om importen en måned inden, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Brug ejererklæringen. De detaljerede regler er beskrevet i bilag 2: Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet. Kontrol SEGES P/S kan uden varsel kontrollere, at besætningerne overholder betingelserne for tildelt status. Kontrollen kan foregå ved besætningsbesøg, kontrol af besætningslisten eller brug af oplysninger indberettet til CHR samt Fåre- og Gederegistrering. Er der ved en kontrol begrundet mistanke om, at besætningsejeren ikke har overholdt sin indberetningspligt, vil besætningen miste sin sundhedsstatus. Besætningen kan genoptages i programmet efter en konkret risikovurdering. Offentlig adgang til oplysningerne i sundhedsprogrammet Der er fri adgang til besætningernes sundhedsstatus i Maedi-visna/CAE Sundhedsprogrammet. Det betyder, at SEGES P/S oplyser besætningernes sundhedsstatus til tredjemand, og at der eventuelt på sigt kan etableres mulighed for elektronisk adgang til opslag i programmet. Betaling af gebyr Sundhedsprogrammet er frivilligt og finansieres ved brugerbetaling. Gebyret på kr. 206,00 plus moms skal indbetales straks ved modtagelse af statusattest. Der medsendes en faktura. Ved import af levende dyr, opkræves et ekspeditionsgebyr på kr ,00 plus moms. Dette sker ved dyrenes ankomst til landet. De anførte priser gælder pr. 1. januar 2015 og kan blive ændret uden varsel. DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

10 Ankeudvalg I tilfælde, hvor besætningsejeren ikke er enig i tildelt status eller i øvrigt ønsker en afgørelse prøvet, kan sagen ankes. Ankeudvalget består af en repræsentant fra de tre organisationer, Dansk Fåreavl, Danske lammeproducenter og Dansk Gedeunion samt en dyrlæge fra Veterinærinstituttet og en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen. Formandskabet vælges mellem de tre foreninger. Der skiftes formand hvert andet år. SEGES P/S, Afd. Kvæg er sekretariat for Ankeudvalget. I forbindelse med ankesager opkræves et gebyr. Der er krav om karantæne for får og geder, der importeres af besætninger, som deltager i det frivillige sundhedsprogram. Importreglerne gælder både for samhandel inden for EU/EØS og import fra 3.- lande. 10 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

11 Bilag 1 Sundhedsprogrammets opbygning Ukendt status Negativ blodprøve Positiv blodprøve Blodprøven skal omfatte: - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M1 - status 30 måneder Negativ blodprøve Inficeret måneder Blodprøven skal omfatte: Negativ blodprøve - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M2 - status Inficere de dyr slagtes måneder Negativ blodprøve Blodprøven skal omfatte: - alle dyr over 12 måneder - opstart: 25 % af alle dyr mindst 50 M3 - status Blodprøven skal omfatte: 36 måneder Negativ blod prøve - 10 % af alle dyr over to år i besætningen -, dog mindst 10 dyr - Ved under 10 dyr over to år; alle dyr over to år - Mellem dyr over to år; 10 dyr over to år - Er der ikke dyr over to år; alle dyr over ét år Ved spørgsmål: ring til Videncentret SEGES på for Landbrug, og tal med Kvæg. Hvert trin kræver desuden ejererklæring DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

12 Bilag 2 Regler for import af levende dyr til besætninger i sundhedsprogrammet Risiko for smitsomme sygdomme Karantænereglerne indføres for at give importørerne et redskab til at kontrollere og dokumentere dyrenes sundhedstilstand og for at modvirke indslæbning og spredning af sygdomme til den danske fåre- og gedebestand. Det hidtidige system med attester alene har vist sig at være mangelfuldt. Trods karantænereglerne vil der dog stadig være risiko for indslæbning af sygdomme, som ellers er ukendte i Danmark. Derfor bør man helst undlade import af levende dyr. Såfremt man alligevel vælger at importere, anbefales det at importere i form af sæd og embryoner, hvor risikoen for indslæbning af sygdomme reduceres. Husk at anvende den supplerende veterinærattest, som bør indgå skriftligt i kontrakten og være en betingelse for købet af såvel sæd og embryoner som af levende dyr. Veterinærattesten fås hos SEGES P/S. Indberetningspligt Import af levende dyr betragtes uanset vilkårene som samkvem med dyr af ukendt status. Derfor er der altid indberetningspligt ved import. Det betyder, at SEGES P/S skal varsles skriftligt om importen senest en måned før, den finder sted. Det skal fremgå, hvem der køber dyrene, og hvor de opstaldes (besætningens adresse, CHR-nr. og ejerens navn). Såfremt dyrene påregnes opstaldet på en ejendom med andre får eller geder, skal det fremgå, hvor isolationsområdet befinder sig på ejendommen, og hvordan der er sikret mod overførsel af sygdomme mellem besætningerne. Importdyrene tildeles status isoleret (status: IS). Hvis SEGES P/S ikke har fået information om, hvor importdyrene opstaldes to uger inden importen finder sted, tildeles importørernes besætninger status isoleret. 12 eller 15 måneders karantæne Importerede får og geder, der ønskes indsat i en besætning, der deltager i sundheds programmet, skal ved importen være ledsaget af en komplet supplerende veterinærattest foruden det krævede officielle sundhedscertifikat isoleres i minimum tre måneder. Karantæneperioden består af isolationsperioden (3 måneder) og observationsperioden (9 el. 12 måneder), og afhænger af hvilken model der bruges ved sammenføringen. I karantæneperioden må der ikke være mulighed for overførsel af smitte til andre får og geder (isolationsperioden). I perioden suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet (observationsperioden). Ved samkvem med andre besætninger sidestilles suspenderet med ukendt. Isolationsstalde skal etableres, så der ikke er mulighed for at overføre smitte til andre får og geder. Det betyder at dyrene enten skal være på en anden ejendom (dvs. et andet chr-nummer) uden får eller geder eller på samme ejendom, men opstaldet således at smitteoverførsel mellem de importerede dyr og besætningens egne dyr undgås. Besætningsejeren skal i begge tilfælde forud for importen skriftligt redegøre for isolationsområdets placering samt de forholdsregler, der vil blive gennemført for at undgå smittespredning mellem dyrene i isolation og besætningens øvrige dyr. Planen for isolationen skal før dyrene indsættes i isolationen godkendes af SEGES P/S. Hvis dyrene indsættes før planen er godkendt vil alle dyr i besætningen få status isoleret (status: IS). Efterfølgende skal den praktiserende dyrlæge påse at beskrivelsen af isolationsområdets placering og smittebegrænsende forholdsregler er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Godkendelse af isolationsområde vil ske på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. I vurderingen vil indgå hensyn til: - Afstanden mellem de importerede dyr og øvrige får og geder - Sikring af indhegning/stald, hvor der er krav om dobbelthegn eller mindst to døre mellem flokkene - Planlægning af intern trafik mellem flokke - Anvendelse af skiftetøj og støvledesinfektion - Anvendelse af maskiner eller redskaber, der anvendes i begge flokke. Som hovedregel kan små besætninger (under 10 dyr) anvendes som isolationsområde, mens der i større besætninger skal etableres et særskilt isolationsområde jf. det ovenstående. To modeller for sammenføring af importdyr og egne dyr 1. De importerede dyr står alene i isolation i tre måneder. Først efter de tre måneder må de importerede dyr tidligst indsættes i en besætning og kun efter godkendelse fra SEGES P/S. Efter tre måneders isolation kan importdyr godkendes til indsættelse i en besætning. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Herefter suspenderes besætningens status i sundhedsprogrammet i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 12 måneder revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. 2. I isolationsperioden kan der i besætningen, hvor de importerede dyr står, indsættes mindst tre hundyr fra egen 12 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

13 besætning. De importerede dyr og dyrene fra egen besætning skal gå sammen i minimum tre måneder. Dyrene fra egen besætning mister deres status og får status isolation. Har importdyrene stået i isolation med tre hundyr fra egen besætning i tre måneder, og er isolationsperioden godkendt af SEGES P/S, må dyrene (import dyr + egne dyr) indsættes i besætningen. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Besætningens status vil suspenderes i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Ved udgangen af de 9 måneder revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Isolationsperioden Tre måneder Importerede får og geder må tidligst indsættes i en besætning, der deltager i sundheds programmet, tre måneder efter importen og kun efter godkendelse fra SEGES P/S. Godkendelse sker på grundlag af importattester, blodprøver fra importdyrene samt erklæringer fra ejer og dyrlæge. Model 1 Når importdyr efter tre måneders isolation godkendes til indsættelse i en M3- esætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 12 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Model 2 Når importdyr efter tre måneders isolation sammen med mindst tre hundyr fra egen besætning godkendes til indsættelse i en M3 besætning, tildeles denne midlertidig status (M3) (fri for Maedi-Visna/CAE) i 9 måneder, hvor besætningen er under observation. Indsættes importdyrene i M1 eller M2 besætninger, tildeles besætningerne midlertidig M1 eller M2 status på samme grundlag som ved midlertidig M3 status. Dokumentation Kan importøren ikke dokumentere, at importdyrene kommer fra besætninger, hvor der er overvåget for Maedi-visna/CAE i et program, hvor både overvågning og håndtering af positive reagenter som minimum kan sidestilles med det danske, kan besætningen ikke blive tildelt en midlertidig Maedi-fri status (M3). Kontakt med andre dyr I isolationsperioden må importdyrene ikke have kontakt med andre får og geder. Kontakt til andre får og geder skal være godkendt af SEGES P/S. Det skal sikres, at der ikke kan finde smitteoverførsel sted til andre får og geder (f.eks. ved grundig hygiejne, separat beklædning og separate redskaber). Ved dødsfald, sygdom og aborter I isolationsperioden skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i isolationsbesætningen. Resultaterne skal indberettes til SEGES P/S i forbindelse med ansøgning om godkendelse af isolationsperioden. Godkendelse af isolationsperioden Efter 70 dages isolation skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne dyrene og underskrive en erklæring vedrørende deres sundhedstilstand besætningsejeren underskriver en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de er mere end 12 måneder gamle på det tidspunkt. De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til SEGES P/S. Erklæringerne fås ved henvendelse til SEGES P/S. SEGES P/S skal i samråd med en dyrlæge fra SEGES P/S og på grundlag af det fremsendte materiale godkende importdyrene og isolationsperioden, før de importerede dyr indsættes i en besætning, der deltager i sundhedsprogrammet. SEGES P/S kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Midlertidig M3 status Importdyrene kan, såfremt de godkendes efter isolationsperioden, opnå midlertidig M3 status, som er gyldig 9 el. 12 måneder afhængig af sammenføringsmodellen. I denne periode kan dyrene omsættes, hvis der føres logbog over, hvor dyrene flyttes hen. Den midlertidige status påvirker besætninger, som er i kontakt eller køber dyr fra importbesætningen. Disse besætninger får den samme midlertidige M3-status. Besætningerne, der har kontakt med dyr, der har midlertidig status, skal gøres opmærksom på, at dyrene har midlertidig status, f.eks. ved salg. I perioden med midlertidig M3 status skal besætningsejeren øjeblikkeligt få stillet diagnoser og foretaget obduktioner ved mistanke om sygdom og aborter samt ved dødsfald blandt dyrene i importbesætningen. Resultaterne skal indberettes til SEGES P/S. Efter 8 el. 11 måneder skal besætningens sædvanlige dyrlæge syne hele besætningen og underskrive en erklæring vedrørende hele besætningens sundhedstilstand besætningsejeren underskrive en tilsvarende erklæring de importerede dyr prøves for Maedi-visna/CAE og Border disease (virusisolation), såfremt de ikke blev prøvet herfor i isolationsperioden (var yngre end 12 måneder ved 70 dage). De udfyldte erklæringer samt kopi af diagnoser, prøveresultater, obduktioner og importattester sendes til SEGES P/S. Erklæringerne fås ved henvendelse til SEGES P/S, tlf Tildeling af status efter isolations- og observationsperioden De importerede dyr, og den besætning de blev importeret til, kan tidligst opnå normal M3 status 12 eller 15 måneder efter importen. Ved udgangen af den midlertidige M3 periode revurderes besætningens status på grundlag af blodprøver fra importdy- DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

14 rene, erklæringer fra ejer og dyrlæge samt øvrige foreliggende/ indhentede oplysninger. Normalt vil løbetiden på den tildelte status afhænge af den seneste dato for blodprøvning. SEGES P/S kan forlange yderligere oplysninger/prøvninger og aflægge kontrolbesøg i besætningen. Ud over status med hensyn til Maedi-visna/CAE kan der på statusattesten anføres bemærkninger vedrørende importen. sygdom i besætninger med midlertidig Maedi-fri status, skal SEGES P/S opspore og kontakte besætninger, der har haft risiko for at få overført sygdommen. Gebyr Ved ekspedition af en importsag i relation til sundhedsprogrammet opkræves et ekspeditionsgebyr på kr plus moms pr. besætning. Den anførte pris er pr. 1. januar 2014 og kan blive ændret uden varsel. Opfølgning på sygdomme i observationsperioden Ved begrundet mistanke eller diagnosticering af en smitsom 14 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR 2015

15 Import af får og geder til besætninger i Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram UDENLANDSK BESÆTNING Import Officielt sundhedscertifikat Supplerende veterinærattest Ejererklæring vedrørende import Ved isolation på egen ejendom skal der indsendes oplysninger om placering af isolationsområdet, som skal godkendes af SEGES P/S STATUS: "ISOLERET" (UKENDT) 3 måneders isolation på et CHR-nr., hvor der ikke findes andre får/geder Isolation Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende isolationsperiode Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: MIDLERTIDIG STATUS 12 måneders midlertidig status 9 måneders midlertidig status ved sammenføring af importerede dyr med egne hundyr i isolationsperioden Midlertidig status Ejer- og dyrlægeerklæring vedrørende sundhedstilstand Blodprøver for Maedi-visna/CAE og Border disease Eventuelt indsendes dokumentation for Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram fra importland STATUS: "M3" Erklæringer og blodprøver skal være godkendte DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER JANUAR

16 SEGES P/S Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N T E W seges.dk SEGES P/S skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder og serviceydelser i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden. SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug, som pr. 1. januar 2015 også omfatter Videncenter for Svineproduktion.

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion

DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015. Videncenter for Svineproduktion DANISH TRANSPORTSTANDARD PRODUKTSTANDARD JANUAR 2015 Videncenter for Svineproduktion Introduktion DANISH Transportstandard sammenfatter kravene til vask og desinfektion af biler, der kommer fra udlandet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG...

SEGES Software. DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... SEGES Software DLBR Mark Mobile KOM GODT I GANG... DLBR MARK MOBILE er udgivet af SEGES P/S Planter & Miljø Agro Food Park 15 DK 8200 Aarhus N Support Kundecenter, se www.dlbr.dk/it eller ring på +45 7015

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin.

Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Andelshavernummer: Undertegnede erklærer herved at have tegnet sig som andelshaver i Tican a.m.b.a. for levering af samtlige producerede og købte svin. Undertegnede anerkender forpligtelserne i henhold

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Regler for Kvægerstatningsordningen

Regler for Kvægerstatningsordningen Regler for Kvægerstatningsordningen Disse hovedregler skal ses i sammenhæng med bilag vedrørende den aktuelle sygdom og beregningsmodellen for tab ved kastninger. Adgang til alle ordningens dokumenter

Læs mere

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser.

Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt. rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Indfangningskontrol af slagtekyllinger, samt rengøringskontrol af transportmidler og fjerkrækasser. I Danmark indfanges ca. 114 mio. danske slagtekyllinger årligt,

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m.

Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. Vejledning til bekendtgørelse nr. 886 af 2. juli 2014 om salmonella hos kvæg m.m. 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad handler vejledningen om... 4 2. Definition af besætning, bedrift og ejendom... 4 3. Overvågningsprogram

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel

Bilag [nr.] Samarbejdsmodel Bilag [nr.] Samarbejdsmodel INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. BESTILLERS FORVENTNINGER... 3 3. FASERNE... 3 4. ORGANISATION... 4 4.1 Kontaktpersoner... 4 4.2 [Styregruppe... 4 4.3 [Styregruppe...

Læs mere