API PRO Basisfunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "API PRO Basisfunktioner"

Transkript

1 API PRO Basisfunktioner API101 2 dag API PRO Academy level: 1 Pris: Basis information 3.1 Job bestilling Alle potentielle brugere af API PRO Kurset giver deltagerne teoretisk viden om API PRO Maintenance System. Fokus på følgende funktioner: Screen/program handling Navigation Peg&vælg samt værktøjs funktioner Opsætning af basis data Anlægsstruktur Udstyrs information Dashboard Grafisk navigator Formålet med kurset er at give deltagerne grundlæggende kendskab til Funktioner i API PRO systemet dels ved at vise dem og dels af øvelser, så de vil være i stand til at udføre primære opgaver i forbindelse med opbygning og vedligeholdelse af basisdata i anlægsstrukturer. Side 1

2 API PRO Vedligehold 1 - Overblik API102 API PRO Academy level: Basisinformation 2.2 Vedligeholdsstyring 3.1 Jobbestilling De personer har ansvaret for planlægning af drift eller vedligeholdelse af udstyr Kurset dækker gennemgang af grundlæggende funktioner samt øvelser i vedligeholdsmodulerne, således at deltageren kan gennemføre det grundlæggende arbejdsforløb for både arbejdsordrer og inspektioner og aktivere de primære analyse muligheder i disse moduler Forståelse af vedligeholdsstyring Vedligeholdsprocessen i et vedligeholdelses system Tilbagemelding af arbejdsordrer Planlægning af arbejdsordrer Forebyggende vedligehold (kalender baseret) Jobbestilling Jobmonitor Start/tilbagemelding af jobs fra jobmonitor Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om basisfunktioner i vedligeholdsmodulet ved hjælp af demo og øvelser, så de vil være i stand til at udføre de grundlæggende opgaver for både arbejds ordre og inspektioner samt udføre analyser vedrørende data, som knytter sig til disse. Side 2

3 API PRO Vedligehold 2 Deltaljeret API201 2 dage Pris: Basis information 2.2 Vedligeholdelse styring 2.3 Inspektion API101: API PRO Basis Funktioner API102: API PRO Vedligehold 1 Personer som er ansvarlige for planlægningen af arbejde, overvågning af udstyrets ydeevne og tilgængelighed, formueforvaltning, eller vedligeholdsingeniører. Kurset giver deltagerne en forståelse af API PRO værktøjer, der anvendes til at vurdere planlagt arbejde fra de mange muligheder i API PRO såsom tæller-baseret, konditions-baseret, planlagte eller uplanlagte vedligehold. Kursisterne lærer at balancere ressourceforpligtelser og planlægge en endelig liste over arbejde, der skal udføres. Fokus på følgende funktioner: Opsætning af inspektionsrunder Inspektionsrundehistore Under-arbejdsordrer Tæller-baseret vedligehold på arbejdsordre Planlægningsværktøjer Udrulning af arbejdsordre Optimering Rapporting Fejlkoder Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om basisfunktioner i inspektions- og vedligeholdsmodulerne ved hjælp af undervisning og øvelser, så de vil være i stand til at udføre de grundlæggende arbejdsopgaver for inspektioner og udføre den primære analyse af mulighederne i disse. Side 3

4 API PRO Mobil Vedligehold API Basisinformation 2.2 Vedligeholdsstyring 2.3 Inspektion 3.7 Mobilt vedligehold API102: API PRO Vedligehold 1 De personer har ansvaret for planlægning af drift eller vedligeholdelse af udstyr Fokus på følgende funktioner: Hvordan opsættes systemet for Mobil Vedligehold Hvordan overføres data mellem API PRO system og PDA Hvordan oprettes arbejdsordre i PDA Hvordan arbejdes online med arbjedsordre Formålet med kurset er at give deltageren kendskab til PDA i API PRO systemet. Side 4

5 API PRO Kalibrering API Basis information 2.2 Vedligeholdelse styring 3.14 Kalibrering API101: API PRO Basis Funktioner API102: API PRO Vedligehold 1 Overview De personer der arbejder med kalibrering af forskelligt udstyr Kurset vil sætte fokus på følgende funktionser: Opsætning af basis kalibreringsdata for objekter Kalibreringsplanlægning Kalibreringshistorie Kontrolmålinger Kalibreringsdokumenter Formålet med kurset er at give kursisten kendskab til funktioner i kalibreringsmodulet. Side 5

6 API PRO Lagerstyring API Basisinformation 2.3 Lagerstyring 3.8 Stregkode De personer der arbejder med lager, reservedele eller indkøb. Kurset har fokus på lager transaktioner af reservedele. Fokus vil være på følgende funktioner: Grundlæggende lagerstyring Lagertransaktioner Lageroptællingslister Lagerrapporter Pluk lister Lageroptimering Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om grundlæggende funktioner i lagermodulet ved hjælp af undervisning og øvelser, så de vil være i stand til at udføre de grundlæggende arbejdsopgaver for materielhåndtering. Der vil være en præsentation af de vigtigste standardrapporter og analyser. Side 6

7 API PRO Indkøbsstyring 1 - Overblik API Basis information 2.5 Indkøbsstyring API204: API PRO Lagerstyring Indkøbere samt indkøbsansvarlige for vedligeholdsrelaterede køb Grundlæggende viden om håndtering af indkøb med API PRO. Fokus på følgende funktioner: Oprettelse af indkøbsordrer Manuelle indkøb og akkumulering af indkøbsbehov Levering og fakturering indkøbsrapporter Indkøbsanalyser Elektronisk kommunikation (XML, ) Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om basisfunktioner i indkøbsmodulet ved hjælp af undervisning og øvelser, så de vil være i stand til at udføre de grundlæggende arbejdsopgaver for indkøbsstyring. Desuden vil der være en præsentation af de vigtigste standardrapporter og analyser. Side 7

8 API PRO System Administrator 1 API API PRO System 1.1 API PRO Systemsikkerhed 1.2 Sprogunderstøttelse 2.1 Basisinformation API101: API PRO Basis Funktioner Systemadministratorer, super brugere og implementeringspartnere Fokus vil være følgende funktioner: Basisinstallation Konfiguration af klient Parameter filer (pf, ini) Patch/fix-pakke installation Brugeropsætning / rettigheder Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om, hvordan man laver en multi-bruger installation af API PRO systemet og hvordan man konfigurer brugere. Desuden vil der være en præsentation af de forskellige parametre, som gælder for systemopsætningen og installationen af programrettelser / servicepacks, således at deltageren vil være i stand til at foretage en normal installation og har et generelt kendskab til de arbejdsopgaver, som er forbundet med vedligeholdelse af API PRO systemet. Side 8

9 API PRO Crystal Reports 1 API207 2 dag Pris: Basisinformation Crystal Reports Developer System eksperter som arbejder med nøgletal, rapporter eller business objects Kurset vil have fokus på følgende funktioner: Database introduction Explanation of terminology API PRO Crystal Reports Integration Form Design reports (XML based) Define and run reports in API PRO Crystal Reports runtime viewer Crystal Reports Functionality Getting started Report Designer Sections ODBC connection Configuration tips Help of wizards Standard Report Wizard step by step Database Expert Select Expert Formatting Designing with guidelines Kurset dækker gennemgang af grundlæggende funktioner samt øvelser i Crystal report, således at deltageren efterfølgende vil være i stand til selvstændigt at opbygge enkle rapporter i dette rapporteringsværktøj. Side 9

10 API PRO Integration API Basisinformation 3.16 Interfacemodul API304: Ekstern information De personer har har brug for flere avancerede interfaces, som eks. multi import/eksport af data til/fra forskellige data tabler i API PRO. Fokus vil være påfølgende funktioner: Import/export optioner Kontroloptioner Felttyper Eksportkonfiguration Importkonfiguration Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om import- og eksportmodulet ved hjælp af undervisning og øvelser, så de vil være i stand til at foretage en opsætning af import ICF filer og eksport ECF filer og derved være i stand til at varetage en import af data fra et andet system. Side 10

11 API PRO Vedligehold 3 - Avanceret API301 API PRO Academy level: Basisinformation 2.2 Vedligeholdsstyring 3.17 Beskedhåndtering 3.19 Avanceret vedligeholdsplanlægning 3.21 KPI modul API102: API PRO Vedligehold 1 Overview API201: API PRO Vedligehold 2 Detailed Vedligeholdsledere og andet personale med ansvar for planlægning og koordinering. Dette kursus dækker rationalet bag korrekt vedligeholdsplanlægning og de centrale fordele forbundet hermed. Kursisterne modtager praktiske øvelser i jobplanlægning herunder anvendelse af vedligeholdsvurderingsprocesser og -tidslinjer. De lærer også at skelne mellem reaktivt, forebyggende og forprogrammeret vedligehold. Forskellige analyseværktøjer vil blive demonstreret, såsom fejlanalyse, arbejdsstatistikker, KPI modul. Kursisterne vil lære at bruge avanceret vedligeholdsplanlægningsmodulet med mulighed for at optimere ressourceallokeringen til planlægningsformål. Kursisten afslutte som vedligeholdseksperter i API PRO. De ved alt hvad der er værd at vide, når det kommer til at bruge API PRO vedligeholdelsessystem til vedligeholdelse. De er eksperter i at analysere statistikkerne i API PRO og har det nødvendige know-how til at optimere ressourcer til vedligeholdelse planlægning Side 11

12 API PRO Indkøbsstyring 2 Avanceret API302 API PRO Academy level: Basisinformation 2.5 Indkøbsordre 3.2 Intern indkøbsforespørgsel 3.3 Indkøbsordreaftale 3.17 Beskedhåndtering 3.21 KPI modul API205: API PRO Indkøbsstyring 1 Indkøbsansvarlige til avancerede indkøb og indkøbschefer. Effektiv materiale-tilgængelighed for arbejdsordrer er en vigtig præstation indikator i enhver form for industri. Med det avancerede indkøbskursus får deltagerne viden til at bruge indkøbsfunktioner til analyse af materiale, der kræves for planlagte og forbyggende opgaver. Kurset vil også gøre opmærksom på fordelene ved at bruge indkøbsrekvisitioner og indkøbsaftaler at undgå tidkrævende godkendelsesprocedurer. Fokus vil være på følgende funktioner: Direkte levering / fakturering Multi leverings- / faktureringshåndtering Godkendelse af indkøb/faktura Indkøbsforespørgsler Rekvisition Aftaler Faktura matching Formålet med kurset er at give deltagerne en dyberegående viden om de avancerede funktioner i indkøbs modulet ved hjælp af undervsining og øvelser, så de vil være i stand til at udføre avancerede arbejdsopgaver i forbindelse med indkøbshåndtering. Desuden vil der være en præsentation af de vigtigste standardrapporter og analyse muligheder. Side 12

13 API PRO System Administrator 2 Avanceret API303 API PRO Academy level: API PRO Foundation 1.1 API PRO Screen Design 1.2 API PRO System security 2.1 Basis information API206: System Administrator 1 - Basic System administratorer, super brugere og supervisors Kurset giver deltagerne ekspert viden om administration af systemet. Fokusere på følgende funktionalitet: Skærmdesign Modulkonfiguration Periode nedlukning Backup Promon Password opsætning Bruger administration Formålet med kurset er at give deltagerne avanceret viden omkring administrative opgaver og opsætningsmulighederne som supervisoren har i systemet, således at deltageren kan gennemføre en opsætning af systemet ud fra sin virksomheds behov. Derudover bliver der gennemgået backup-rutiner, samt nogle værktøjer for supervisor/it - ansvarlig til brug i dagligdagen. Side 13

14 API PRO Ekstern Information API304 API PRO Academy level: Basisinformation 3.4 Dokumentstyring System ekspert, super brugere, supervisor Fokus på følgende funktioner: ODBC-connection Dokuments/file koblinger Dokument printout som Dokument koblinger til WEB Dokument koblinger til databaser Dokument koblinger via SMS Timer funktion Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvordan man tilslutter systemet eksternt. Der vil være en præsentation af: En ODBC forbindelse der tillader, at andre systemer (excel)kan at få data direkte fra API PRO database. Mulighederne for dokumentmodulet, således at deltagerne vil være i stand til at udføre en opsætning af dokumenthåndtering, der sikrer at relvant information er tilgængelig i systemet via dokumenter eller databaser og til at konfigurere dokumentmodulet. Timerfunktionen i API PRO med eksempler. Side 14

15 API PRO Projektstyring API305 API PRO Academy level: Basis information 2.2 Vedligeholdsstyring 2.4 Lagerstyring 2.5 Indkøbsstyring 3.13 Projektstyring API102: API PRO Vedligehold 1 API204: API PRO Lagerstyring API205: API PRO Indkøbsstyring 1 Folk, der arbejder med forskellige slags projekter, såsom vedligeholdsprojekter, nye byggeprojekter, genopbygningsprojekter osv. Kurset vil fokusere på, hvordan man bruger projektmodulet i forbindelse med basisinformation, vedligehold og indkøb. Fokus på følgende funktioner: Projektfunktionalitet Oprettelse af projekt Tilknytning AO ere Indkøb Detaljeret budget Projektoversigt Kritiske forhold Projekt arbejdsordrer Projekthistorie Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om de funktioner i projektmodulet, som er en del af vedligeholdsmodulet, ved hjælp af undervisning og øvelser, så de vil være i stand til at udføre arbejdsopgaver i forbindelse med både arbejdsordrer og projekter. Side 15

16 API PRO Crystal Reports 2 API306 3 dag Pris: Basis information Crystal Reports Developer API101: API PRO Basis Funktioner API207: API PRO Crystal Report 1 System ekspert som arbejder med nøgletal, rapporter eller business objects Dag 1 Kort opfriskning af grundelementerne i Crystal report. Kurset gennemgår de mere avancerede funktioner som underrapporter, mulighed for programmering via fomular workshop og avancerede forbindelser mellem tabellerne. Kort Gennemgang Database introduction o Crystal Reports Functionality o Report Designer o Sections ODBC connection Database Expert Select Expert Advance Formatting Input Parameters Dag 2 Kurset vil fokusere på de mere avancerede funktioner som Supress, avanceret brug af sektioner, kryds rapporteringer samt diagrammer. Der vil blive taget hul på brug af variabler i hovedrapporten og underrapporter, brug af select funktionen og hvordan input parameter bruges ved start af rapporten. Brug af programmering: case, string funktioner, totaler og mange flere. Dette vil foregå i formular workshoppen. Indsættelse af egne felter Side 16

17 Select Expert Chart Expert Subreports Formulas workshop Variabler Functions Cross-tab Help of wizard Dag 3 Kursisten laver sine egne rapporter. Definitionerne tager kursisten selv med hjemme fra. Kursisten vil kunne arbejde i en kopi af egen database hvis det ønskes. Opbygning af egne rapporter (med hjælp fra 2 underviser, hvis over 3 deltager) Kursisten vil kunne lave avanceret rapporter som vil kunne hjælpe med at belyse nøgletal analyse. Mulighed for at lave rapporten med flere Sum sammenlægninger og speciel udtryk at felter. en gennemgang af udvidet funktioner samt øvelser i Crystal report, således at deltageren efterfølgende vil være i stand til selvstændigt at opbygge avancerede rapporter i dette rapporteringsværktøj. Side 17

API PRO. Certificeringsprogram for vedligeholdssystemet API PRO

API PRO. Certificeringsprogram for vedligeholdssystemet API PRO Certificeringsprogram for vedligeholdssystemet API PRO API PRO Certificeringsprogram for vedligeholdssystemet API PRO I en vidensbaseret økonomi er dine medarbejdere dit største aktiv. I et teknologiafhængigt

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

ISOWARE 5.0 produktintroduktion

ISOWARE 5.0 produktintroduktion Indhold Indledning... 2 Introduktion til processer... 3 Hvad er en proces?... 3 Swimlane... 4 Projektoversigt... 6 Turtle... 6 Tekstdokument... 7 Uploadet fil... 8 Eksternt link... 8 Livscyklus for en

Læs mere

Øg lønsomheden med en komplet it-løsning

Øg lønsomheden med en komplet it-løsning Øg lønsomheden med en komplet it-løsning Flere kunder Fleksibel arbejdsdag Bedre planlægning Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut One Til små og mellemstore virksomheder:

Læs mere

Kursusprogram 2014/15

Kursusprogram 2014/15 Kursusprogram 2014/15 Jo bedre du er til at bruge Epos, desto bedre er din virksomheds investering i løsningen. Med korrekt brug og fuld udnyttelse af de mange muligheder kan du spare tid og besvær i hverdagen,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet Kom i gang med! Nyttige tips, som vil hjælpe dig hurtigt igang med programmet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med -0 ansatte SIDE 6-7 -0 HÆFTET INDEHOLDER TIPS FØR START 0 BEGREBER

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager www.dmsoftware.dk Dea Hammer Toftkær, EDUCATION CENTER KURSUS Hvad er Jeres samarbejdsbetingelser? At begge parter overordnet er indstillet på et konstruktivt samarbejde, der afvikles i en positiv atmosfære,

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

DIGITALISERING AF UDDANNELSESSEKTOREN. Finn Mosberg /Jens Groth

DIGITALISERING AF UDDANNELSESSEKTOREN. Finn Mosberg /Jens Groth DIGITALISERING AF UDDANNELSESSEKTOREN Finn Mosberg /Jens Groth DAGENS PROGRAM Agenda iflg. invitation Uddannelsesinstitutionernes situation i dag Identifikation af nøgleområder til optimering Præsentation

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tillægsprodukter og Enterprise-udvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Version 14 MBS.EXT.BIT.DK.2011.01 3 Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Juletilbud til Mamut kunder

Juletilbud til Mamut kunder EKSTRA BRUGERLICENS rabat Læs mere side 3 INVESTER I VIDEN op til 47% på kursus Læs mere side 8 op til 47% 9 AF 10 HAR ADGANG TIL INTERNETTET! Er du tilgængelig? Læs mere side 4 Juletilbud til Mamut kunder

Læs mere

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede

SHARK 2.0. Lagerstyring. SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede SHARK 2.0 Lagerstyring SHARK er et intelligent lagerstyringssystem (WMS), særligt velegnet for brug på det automatiserede lager. Det er en skalerbar og fleksibel løsning som kan anvendes til alt fra den

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure

PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL. Kursusbrochure PLANT INFORMATION PLANT EXECUTION OPERATOR INTERFACE CONTROL Kursusbrochure 2014 Bliv klogere, gør det rigtigt fra starten. Udnyt værktøjerne bedst muligt. Daniel Svensson, Uddannelsesansvarlig, Novotek

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Velkommen til Mamut One! Mamut One er en serie forretningsløsninger, som hjælper dig med at håndtere arbejdsopgaverne

Læs mere

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4

Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3. Lad C5 vokse i takt med din virksomhed... side 4 generelt MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Har du styr på regnskabet?... side 3 Effektiv økonomistyring... side 3 Danske virksomheders foretrukne virksomhedsløsning...side 3 Startpakken til

Læs mere

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,-

Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen 249,- Læ sm ere sid e & 12 1 REGNSKAB OG KUNDESTYRING Unikt økonomisystem som forenkler arbejdsdagen Komplet regnskabsprogram Bru Effektiv fakturering og regnskab Relationsbyggende kundehåndtering Sælg mere

Læs mere