BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?"

Transkript

1 BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer - Hvordan minimere skader og konsekvenser af alkoholforbruget? FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? : Forandringsteori og motivationssamtalen. Oplæg og øvelser : Pause : Fortsættelse af forrige tema : Kaffepause : Ikke lige nu forandring - Hvordan forholde sig til berusede borgere? - Hvordan minimere skader? Oplæg samt gruppearbejde og plenum : Afsluttende refleksioner ETIKETTER RELABELING Alkoholiker Alkoholist Alkoholisme Kvartalsdranker At have et alkoholproblem At være afhængig af alkohol At drikke mere end godt er At forbruget løber løbsk i perioder 1

2 HOLDNINGENS BETYDNING MORALISME ÅBENHED, FORSTÅELSE Han har rygrad som en regnorm Hvordan kan hun dog gøre det mod sin familie? En gang alkoholiker altid alkoholiker Alle alkoholikere lyver De er svage mennesker og skal beskyttes Det er svært og kan tage tid at ændre sig Alkoholproblemet forstyrrer den gode hensigt Man vil altid være sårbar overfor alkohol Det er svært at se i øjnene, at man har et alkoholproblem Det er kun den med alkoholproblemet, der kan vælge, og som har ansvar for at drikke, eller æren for ikke at drikke FORANDRINGSTEORI OG MOTIVATION STABIL ÆNDRING TILBAGEFALD IKKE LIGE NU INTERESSERET I ÆNDRING MOTIVATION OG DEN MOTIVERENDE SAMTALE (MI) MI er en evidensbaseret tilgang og metode - Motivation opstår i et samspil mellem mennesket og terapeut/rådgiver samt mellem personen og relevante mennesker i omgivelserne. - Måden hvorpå familiemedlemmer og andre relevante personer (venner, kollegaer, chefer etc.) reagerer på problemet og personen, kan have afgørende betydning for en persons motivation - Ændring består af forskellige stadier. En person vil ofte bevæge sig frem og tilbage i de forskellige faser. Ambivalens samt tilbagefald er en naturlig del af en hvilken som helst forandringsproces - Konfrontation, gode råd og argumentation øger risiko for modstand og minimerer sandsynlighed for forandring (evidens) - Bevægelsen hen imod varig forandring styrkes ved hjælp af den stil ( ånd )og de metoder, der kendetegner motivationssamtalen (evidens) 2

3 ÅNDEN o Samarbejde ikke konfrontation o At frembringe ikke fylde på eller installere o Autonomi ikke autoritet PRINCIPPERNE Udtryk empati Arbejd med diskrepans Støt troen på egne kompetancer Undgå diskussion Gå med modstand Find borgeren der, hvor han/hun er i sin ændringsproces. Tilpas metoder hertil To hovedgrupper FORANDRINGSUDSAGN 1. Før-forpligtelsesudsagn - jeg kunne godt tænke mig at - måske skulle jeg se at ØNSKE OM, EVNE TIL, GRUNDE TIL-, BEHOV FOR FORANDRING 2. Forpligtelse - nu skal det være anderledes - jeg går i behandling nu - det kan kun gå for langsomt nu - jeg tager medicinen fra nu af FORPLIGTER SIG TIL KONKRETE OG SPECIFIKKE HANDLINGER 3

4 DE TRE K ER AT SKABE EN PASSENDE FORSTYRRELSE AT STYRKE DISKREPANS At skabe en passende forstyrrelse hos den person, man taler med: Undersøg fx hvilke værdier, ønsker, forestillinger personen har (eller har haft) om sig selv, sit liv Sammenhold dette med den faktiske livssituation; effekten af problemets indflydelse på personen, situationen, livet En øget diskrepans mellem det ønskværdige og det faktiske kan skabe bevægelse hen imod forandring FÆLDER/VEJSPÆRRINGER Spørgsmål - svar Konfrontation - benægtelse Ekspertrollen Gode råd og ordnerefleksen Etikettering (labeling) Bebrejdelser STATUS QUO ( MODSTAND ): UDTRYK OG ÅRSAGER MODSTAND ER RELATIONEL! Udtryk: Afbryder argumenterer skifter emne er uopmærksom bagatelliserer undgår undskylder giver andre skylden er truende forsvarer sig osv. Årsager: Ambivalens, forsvar, usikkerhed, utilstrækkelig forståelse, beskyttelse. Klient og rådgiver er på hver sit niveau. Hvordan modstand opstår: - kan skabes i relationen (konfrontation, råd, etc) - personen kan have noget med ind i rummet (skilsmisse?) - intervieweren kan have noget med sig ( alle alkoholikere lyver ) 4

5 Gå sammen to og to: ØVELSE OM MODSTAND 1. person a fortæller om et problem, som han/hun måske vil gøre noget ved. Problemet skal ikke være for alvorligt! 2. person b forsøger at argumentere for, hvordan personen skal løse sit problem: - Kom med gode råd - Fortæl om, hvordan du selv har løst et tilsvarende problem - Bagatelliser problemet - Fortæl om de negative konsekvenser af problemet - Hvis personen fastholder/insisterer på ikke at kunne bruge det du siger argumenter bedre og vær mere overbevisende REFLEKSIV LYTNING Anerkendelse af, og respekt for, personens perspektiver: o Gentagelse af ord, sætninger (simpel refleksion) o Refleksion af: - en følelse ( så det bliver du vred over ) - et meningsindhold ( du har knoklet, men ingen ser det ) (simpel refleksion) o Opsummeringer Øvelse: De samme to taler videre. Men nu med ovenstående eksempler på refleksiv lytten. Start evt. med at rejse modstand (argumentere, give gode råd etc.) for derefter at bruge refleksiv lytning AMBIVALENS SOM FÆNOMEN(1) Ambi: Begge sider Valens: Værdi Samtidig tilstedeværelse af to modsatrettede følelser overfor et problem samt overfor løsningen heraf o Kan og kan ikke o Tør og tør ikke o Fornuftig og ufornuftig o Osv. At være motiveret hen imod begge tilstande: a) Jeg vil gerne motionere noget mere (velvære), men jeg har ikke den tid, der skal til (arbejdet er spændende, familien har brug for ) 5

6 AT ARBEJDE MED AMBIVALENS Husk den lille kontrakt: Er det ok, at vi taler om? Begge sider af ambivalensen afdækkes: o Problemets gode sider/fordele afdækkes: Hvordan hjælper problemet dig, hvad er det gode ved, hvilke fordele synes du, der er ved dit problem? (lytte, reflektere, uddybe, gå med modstand ). Ofte vil der opstå en spontan reaktion, hvor personen selv begynder at fortælle om de negative sider. Hvis ikke dette sker. o Problemets dårlige sider/mindre gode sider/ulemper undersøges: Fortæl lidt om, hvilke mindre gode sider/ulemper, der er ved? (lytte, reflektere, uddybe, gå med modstand ) o Opsummering. På den ene side, synes du og på den anden side er der o Lade ansvar og beslutning om ændring være hos personen o Vis forståelse afklaring af forandringsparathed forberedelse af hvilke handlinger der skal være, hvis personen ikke vil/kan ændring ØVELSE I AT ARBEJDE MED AMBIVALENS To personer a og b. Øvelsen varer 15 min.: 10 minutters samtale 5 minutters fælles refleksioner over metoden A. Fortæller om et problem, han/hun måske vil gøre noget ved B. Afdækker fordele og ulemper, opsummerer og lader valget være hos personen (se forrige oh ) ÆNDRINGSAFKLARENDE SPØRGSMÅL KLIENTSVAR OG RÅDGIVERFEEDBACK Efter opsummering af gode sider og dårlige (eller mindre gode) sider: Hvor er du lige nu? Eller Hvad nu? Eller skal der ske ændringer eller hur? Det lyder som om, du har mange overvejelser. Hvad vil du gøre? Borgerens svar (forandringsparathed?) Rdgiverens feedback Det ved jeg ikke (ambivalens) Ok, det kan være svært tager tid at nå frem til... Viderehenvisning. Barn, børn? Ja, måske skal jeg i gang med at gøre noget ved det (vil gerne, men oplever fx forhindringer) Nu skal det bare være anderledes, jeg vil i gang med at Efter denne samtale har jeg fundet ud af, at jeg ikke har noget problem Få hjælp til at afklare forhindringer Viderehenvisning Forberede ændring. SMART handleplan. Viderehenvisning Ok dit valg men konsekvenser i forhold til x, y, z (det tredje K) evt skadesreduktion 6

7 MODSTAND (er relationel) Udtryk: Afbryder argumenterer skifter emne er uopmærksom bagatelliserer undgår undskylder giver andre skylden osv. Årsager: Ambivalens, forsvar, usikkerhed, utilstrækkelig indsigt, beskyttelse, at føle sig udsat At møde modstand: Gentagelse af ord, sætninger Gentagelse med følelsesindhold Gentagelse med meningsindhold ÅBNE SPØRGSMÅL Hvad? Hvordan? Hvem? Hvor? Hvor meget? Hvortil? EN SMART HANDLEPLAN Specifikt og konkret Måleligt Accepteret (af begge parter) Realistisk Tidsspecifik Undtagelser? Bekymringer? Hindringer? Støtte? 7

8 TILBAGEFALDSOVERVEJELSER Hvordan få stoppet tilbagefaldet, så hurtigt som muligt redningsplan for personen med alkoholproblemet EKSTERNALISERENDE SAMTALER (1) Kan du forestille dig, at alkoholproblemet er en selvstændig størrelse noget der kommer til at styre dig? Hvilke karakteristika, tillægsord kan du sætte på problemet. Hvis du skulle finde et navn, et billede? Hvilken indflydelse har problemet på dig, dit liv, din familie? Hvilken indflydelse har du på problemet (undtagelser, perioder, situationer)? Hvad kendetegnede den periode etc.? Er der noget af dette, der giver dig nogle ideer til, hvordan du kan begynde at få mere indflydelse på problemet? 8

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER

05-05-2013 SYSTEMISK OG NARRATIV TEORI OG METODE ANVENDT I FORSTÅELSEN AF FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER OG BØRNENE AFHÆNGIGHED; DEFINITIONER ALKOHOLPROBLEMER, FORÆLDRE, BØRN OG GRUPPEMETODE Barnets blå Hus. Kursus den 9.5 og 22.8.2013 I alkoholens/rusens skygge Det er kun den, der drikker, der kan Det er problemet - og ikke personen der er

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!

Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! PROBLEMETS OMFANG Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 122.000 børn skønnes at vokse op i en familie med et alkoholproblem Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen

Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen 1 Den motiverende samtale i lægepraksis Af cand. psych. Birgit Trembacz og praktiserende læge Kim Bentzen Ændring af livsstilsproblemer såsom rygning, fedme, alkoholafhængighed, hashmisbrug, benzodiazepinmisbrug

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale

Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Kort opsporende samtale om alkohol - et kursus til dig, der skal undervise frontpersonale Af psykolog Anne Kimmer Jørgensen mail: Anne.Kimmer@gmail.com tlf.: 26701416 Indhold Barrierer hos frontpersonalet

Læs mere

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale

Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale REDSKABER TIL AT MOTIVERE TIL FORANDRING FUA, KUA 25 oktober 2014 Tina Haren, psykolog Motivation gennem kommunikation - Den motiverende samtale 1 Indhold Introduktion til den motiverende samtale (MI)

Læs mere

Den professionelle forældresamtale

Den professionelle forældresamtale Den professionelle forældresamtale Program: Fra 09.00 Formiddagsbuffet 09.30-10.00 Rundvisning 10.00 10.10 Velkomst og præsentation 10.10 11.00 En kort gennemgang af Den professionelle børnesamtale - erfaringsopsamling

Læs mere

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt

De vigtigste teknikker. Metode. Af Ulla Schade og Ebbe Lavendt Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske om og behov for forandring. Men hvad med motivationen? Den motiverende samtale har som metode i coaching dokumenteret effekt i forhold

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Den motiverende samtale en kort introduktion

Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale en kort introduktion Den motiverende samtale har fokus på at finde ressourcer til forandring hos borgeren og støtte hans eller hendes indre motivation. Rådgiverens vigtigste rolle

Læs mere

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland

ALKOHOLKONFERENCE 2013. Udfordringer og muligheder Sygehus. Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland ALKOHOLKONFERENCE 2013 Udfordringer og muligheder Sygehus Malene Wendtland Sundhedskoordinator Sygehus Himmerland KRAM screening - alle patienter (Den Danske Kvalitetsmodel 2.16.2) Livsstilssamtale når

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi

trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi Rusmiddelproblemer i et familieperspektiv Alle kan være med til at forebygge alkoholproblemer Af Birgit Trembacz Denne

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1)

Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) Revised Danish version, July 2015 1 Motivational Interviewing Treatment Integrity Coding Manual 4.2.1 (MITI 4.1) T.B. Moyers 1, J.K. Manuel 2, & D. Ernst 3 University of New Mexico 1 Center on Alkoholism,

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere