Jesus og de socialt udstødte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jesus og de socialt udstødte"

Transkript

1 7 TIL SABBATTEN 15. FEBRUAR 2014 Jesus og de socialt udstødte Ugens vers Introduktion Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk: Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus? (Joh 4,28-30). En ung kvinde fra en ufattelig trist og forfærdelig baggrund, som bl.a. indbefattede to børn født uden for ægteskab før hun var 15 år, sad i fængsel og ventede på at komme for retten. Hun havde myrdet en socialarbejder, der var kommet for at fjerne hendes baby, det eneste menneske, hun nogen sinde havde holdt af. Uden mor eller far, ægtemand eller slægtninge eller en eneste ven stod hun over for en skræmmende og fuldstændig ensom fremtid. Men gennem en præsts besøg lærte denne modløse unge kvinde, at på trods af alle sine fejl, på trods af den desperate situation og på trods af alt det, som truede forude, elskede Kristus hende og tilgav hende. Uanset hvordan samfundet betragtede denne unge pige, kendte hun selv Guds kærlighed. Denne socialt udstødte person opdagede en mening og hensigt med livet gennem Kristus, hvis kærlighed og accept overskred alle sociale normer og skikke, også de såkaldt gode. Ugens tekster Matt 21,28-32 Joh 8,1-11 Mark 5,1-20 Joh 4,5-32 Matt 9,

2 SØNDAG 9. FEBRUAR 2014 Samfundets bundskrabere Et samfund vil altid oprette et hierarki. De rige og veluddannede vil som regel opnå de højeste stillinger. Gode, moralske borgere, de almindelige mennesker, vil oftest findes på midten af den sociale rangstige. Det efterlader samfundets bundskrabere, prostituerede, narkomaner, kriminelle, hjemløse og andre nederst. På Jesu tid indbefattede det også de spedalske og tolderne. Matt 21,28-32 Luk 15,1-10 Hvad lærer disse afsnit os om Kristi holdning til de socialt udstødte? Hvad skete der, som fik de socialt udstødte til at komme foran de selvretfærdige? Hvad opdagede samfundets bundskrabere, som den sociale elite ofte overså? Hvorfor var Jesus tilsyneladende bedre til at nå de lavere end de øverste samfundslag? Selv om de socialt udstødte ofte var forhærdede pga. syndige forlystelser og somme tider skjult bag et selvkonstrueret ydre, var de alligevel lettere at nå end den stolte, arrogante og selvretfærdige elite. Ofte ligger der en emotionel tomhed bag de udstødtes brovten, og det skyldes tit manglende selvværd. Mange gange vil sådanne personer åbenlyst gøre oprør, især i teenageårene, idet de desperat forsøger at finde en identitet, som kan erstatte deres indre usikkerhed. Denne identitet er med vilje i modstrid med de ønsker, som udtrykkes af vedkommendes autoritetspersoner (ofte forældrene). Jesus spildte ikke sin tid på at ødelægge deres allerede formindskede selvværd. I stedet skabte han en fornyet følelse af selvværd. Han skabte denne grundvold ved hele tiden at vise kærlighed og accept over for de udstødte, hvis hjerter ofte smeltede pga. den varme og kærlige modtagelse, de oplevede hos Jesus. Til at tænke over Hvordan er din egen holdning over for dem, som samfundet betragter som socialt udstødte? Vær ærlig: føler du i nogle situationer en vis form for overlegenhed? Overvej konsekvenserne af dine følelser. 71

3 MANDAG 10. FEBRUAR 2014 På fersk gerning Joh 8,1-11 Hvad lærer denne beretning os om Jesus og de socialt udstødte? Efter en nat med åndelig fornyelse på Oliebjerget, vendte Jesus tilbage til templet. Store skarer samledes. Mens Jesus underviste, slæbte farisæerne en kvinde, som var grebet i ægteskabsbrud, hen til ham. De udspurgte Jesus mht. Moselovens krav om dødsstraf for ægteskabsbrud. Jesus var godt klar over, at deres spørgsmål var hykleriske. Deres hensigt var at fange ham, ikke at finde sandheden. Det var ikke længere tilladt for en jødisk domstol at idømme dødsstraf. De jødiske ledere ræsonnerede, at Jesu popularitet blandt de patriotiske jøder ville blive kompromitteret, hvis han offentligt afviste stening af denne kvinde. På den anden side ville deres anklage være, at han overtrådte romersk lov, hvis han gik ind for hendes henrettelse. Fanget midt i disse lederes politiske intrige finder vi den hjælpeløse og skyldige kvinde. Hun var ikke fortrolig med Jesu arbejde, og kendte derfor ikke til hans barmhjertige karakter. Det er ironisk, at han tilsyneladende udtaler en dødsdom over hende; men han indledte sin udtalelse med de uforglemmelige ord: Den af jer, der er uden synd... Hans ord udjævnede situationens skævhed. Syndfrie mennesker kunne måske få ret til ubarmhjertigt at udøve en sådan straf. Men syndfrie mennesker var i en vis forstand også forpligtede på at vise barmhjertighed. Og med undtagelse af Jesus var der ingen syndfrie mennesker til stede. I stilhed forsvandt den ene efter den anden af de religiøse ledere, og denne socialt udstødte modtog nåde, selv om hun var skyldig. Ved at tilgive denne kvinde og opmuntre hende til at leve et bedre liv viser Jesus sin karakter i en fuldkommen retfærdigheds skønhed. Samidigt med, at han ikke undskylder synden eller formindsker skyldfølelsen, søger han ikke at fordømme, men at frelse. Verden havde kun afsky og foragt for denne fejlende kvinde; men Jesus talte trøstende ord, fulde af håb. (Ellen White, The Desire of Ages, s. 462). 72 Til at tænke over Selv om Ellen White giver os flere detaljer om den intrige, som denne kvinde var involveret i, var hun ikke desto mindre en ægteskabsbryder, som var grebet på fersk gerning. De religiøse lederes intriger ændrer ikke på dette faktum. Alligevel blev hun tilgivet. Hvordan kan vi lære at vise nåde til og med over for de skyldige, uden at undskylde synden?

4 TIRSDAG 11. FEBRUAR 2014 Den laveste af de lave Mark 5,1-20 Sammenlign denne mands situation med moderne hjemløses skæbne. Sammenlign med beskrivelsen af psykisk syge patienter. Hvilke ligheder og forskelle er der? Hvordan behandler vores moderne samfund dem, som lider af psykiske sygdomme? Hvilken forklaring er der på Jesu opfordring til at offentliggøre denne hændelse, selv om han ellers hele tiden opfordrede andre til hemmeligholdelse? I dag er det svært for mange af os at forestille sig en så rædselsfuld situation, hvor han til og med levede på en kirkegård. Selv om nogle påstår, at denne mand kun var gal, siger Bibelen noget andet. (Og hvordan hænger en sådan påstand sammen med det, der skete med svinene?) En afgørende pointe i beretningen er, at ingen, uanset hvor sindsforvirret en person er på grund af djævlebesættelse, psykisk sygdom, narkotikamisbrug eller hvad som helst andet, skal ignoreres. I nogle tilfælde er der brug for professionel hjælp, som bør gives, hvis det er muligt. Som kristne må vi huske, at Kristus døde for alle; og selv de, som vi måske anser for at være uden for vores hjælp, fortjener stadig væk så megen barmhjertighed, respekt og venlighed som muligt. Hvilken ret har vi i øvrigt til at dømme, hvorvidt nogen er et håbløst tilfælde, som er for vanskeligt for Gud at nå? Ting kan se meget håbløse ud fra vores synsvinkel; men fra Guds synsvinkel har hvert eneste menneske uendelig stor værdi. Hvis det ikke var for korset, ville vi alle være håbløse tilfælde. Vi gør klogt i at huske dette, når vi møder forvirrede eller nedbrudte mennesker. Til at tænke over Tænk over nogle af de mennesker, du kender, som virkelig er i en meget dårlig tilstand enten psykisk, åndeligt eller fysisk, uanset hvad grunden måtte være dertil. Forsøg at se dem på den måde, du tror, at Gud, som elsker betingelsesløst, ser dem. Hvad kan du gøre for dem, udover at bede for dem, for at hjælpe dem med deres behov og vise dem lidt af Guds kærlighed? 73

5 ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 Kvinden ved brønden Studer Joh 4,5-32 og besvar følgende spørgsmål: 1. Hvilke sociale normer brød Jesus og hvorfor? Hvad bør dette fortælle os om sociale normer og den måde, de bør betragtes på, når de hæmmer forkyndelsen af evangeliet? Hvilke sociale normer hæmmer dig i at aflægge dit vidnesbyrd? 2. Hvordan konfronterede Jesus kvinden med hendes syndige liv? Hvad kan vi lære af hans fremgangsmåde? 3. Hvad afslører denne beretning om disciplenes fordomme? Igen må vi spørge os selv, hvorvidt vi er skyldige i at gøre det samme. 4. Selv om kvinden tydeligt var imponeret af det faktum, at Jesus vidste, at hun havde levet et umoralsk liv, hvad sagde hun da i sit vidnesbyrd til de andre i byen, som viste, at hun stadig væk havde spørgsmål omkring, hvem Jesus var? Hvilken lektie kan vi lære fra dette mht. vores eget behov for tålmodighed, når det gælder om at gøre andre til disciple? 74

6 TORSDAG 13. FEBRUAR 2014 Toldere og syndere Det er svært at forestille sig, hvordan vores verden ville have været, hvis synden ikke var kommet ind i den. Naturens skønhed vidner endnu efter flere tusind år om Guds storhed, kraft og godhed. Vores sind, som er formørket af synd, kan dårligt nok forestille sig, hvordan menneskeheden og medmenneskelige forhold ville have været, hvis verden ikke var faldet i synd. En ting, vi kan være sikre på er, at de klasseforskelle, fordomme og kulturelle og etniske grænser, som påvirker hvert eneste samfund og kultur, ikke ville have været der. Desværre må vi nok indse, at det ikke er sandsynligt, at disse skel vil forsvinde, før Jesus kommer igen. Tvært imod. Idet vores verden bliver værre, er der ingen tvivl om, at disse barrierer også vil blive større. Men som kristne må vi gøre alt, hvad vi kan, for at hæve os over disse skel, som har forårsaget så megen smerte og lidelse i vores verden, især for dem, som samfundet afskriver som de største tabere. Matt 9,9-13 Hvordan viser essensen af sand kristendom sig i denne beretning, ikke alene i det Jesus sagde, men også i det han gjorde? Læg specielt mærke til hans ord, som er et citat fra Det Gamle Testamente: Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer (Hos 6,6). Bliver vi påvirket af det samfund, vi er en del af, i forhold til fordomme og sociale skel? Hvordan kan vi undgå at udvise den samme holdning, som Jesus så stærkt fordømmer her? Farisæerne lagde mærke til, at Jesus sad og spiste sammen med toldere og syndere. Han var rolig og fattet, venlig, høflig og rar; og de kunne ikke lade være med at beundre det billede, han fremstillede. Det så forskelligt fra deres egen handlemåde, at de ikke kunne udholde synet. De stolte farisæere ophøjede sig selv og nedgjorde dem, som ikke var blevet velsignet med de samme privilegier og det samme lys, som de var. De hadede og foragtede tolderne og synderne. Men i Guds øjne var deres synd større. Himlens lys skinnede på deres sti og forkyndte: Her er vejen; den skal I følge, men de havde afvist gaven. (Ellen White, The SDA Bible Commentary, 5. bind, s. 1088). 75

7 FREDAG 14. FEBRUAR 2014 Læs Ellen White The Desire of Ages, Ved Jakobs brønd, s ; Ti, vær stille! s ; Jesus læser deres tanker, s The Ministry of Healing, At hjælpe de, som fristes, s ; Arbejde blandt de umådeholdende, s ; Hjælp for de arbejdsløse og hjemløse, s Den eneste samfundsklasse, han aldrig ville billige, var dem, som adskilte sig fra andre i deres selvagtelse og så ned på de andre... De, som er faldet, må ledes til at føle, at det ikke er for sent for dem at være mennesker. Kristus beærede menneskene med sin fortrolighed og gav dem dermed ære. Selv de, som var faldet allerdybest, behandlede han med stor respekt. Det var en stadig smerte for Jesus at komme i forbindelse med fjendskab, moralsk fordærv og urenhed; men han kom aldrig med en eneste udtalelse for at vise, at hans følsomhed var blevet chokeret eller hans forfinede smag fornærmet. Uanset hvilke onde vaner, stærke fordomme eller altbeherskende menneskelige lidenskaber han mødte, skete det altid med medfølende blidhed. Når vi får del i hans Ånd, vil vi betragte alle mennesker som vores brødre med de samme fristelser og prøvelser som os, som ofte falder og kæmper for at komme op igen, som kæmper med skuffelser og vanskeligheder og længes efter sympati og hjælp. Da vil vi møde dem på en sådan måde, at vi ikke gør dem modløse eller afviser dem, men vækker håb i deres hjerte. (Ellen White, The Ministry of Healing, s ) Spørgsmål til drøftelse 1. Hvilke holdninger hos dig personligt trænger til at forandres, så du kan blive et bedre vidne for de socialt udstødte? Hvilke skikke i kirken bør ændres, så din menighed kan blive mere effektiv? 2. Hvordan bar Jesus sig ad med at undgå både at undskylde synd og fordømme syndere? Hvordan benyttede Jesus tillid, opmuntring og tiltro for at ændre den nedadgående spiral for de socialt udstødte? Hvordan var Jesus i stand til at få disse potentielle efterfølgere til at føle sig vel til pas sammen med ham, på trods af deres generelle mistro til religiøse ledere? 3. Hvilke skel er der mellem de socialt udstødte og din menighed? Hvordan kan disse skel fjernes? 76

8 DIALOG TIL SABBATTEN 14. FEBRUAR 2014 Aktiviteter og dialog Guds Ord Find eksempler fra evangeliernes beretninger, hvor Jesus deltog i et måltid. Hvem spiste han sammen med? Se evt. tekster som Mark 2,16 og Luk 14,15. Hvilke lignelser kan du finde, som indeholder et måltid? Forstå det bedre Til at tænke over Uddybende spørgsmål I det jødiske samfund på Jesu tid var et måltid ikke blot af social betydning. Det havde religiøs mening. Farisæerne spiste ikke sammen med alle og enhver. Deres renhedsforskrifter pålagde dem kun at spise sammen med dem, der var værdige til at dele Guds rige med dem. Almindelige mennesker ( am ha arets ), mennesker, der af en eller anden grund var rituelt urene, åbenlyse syndere eller socialt udstødte, fik ikke plads ved deres bord. Når Jesus spiste med toldere og syndere, gav han udtryk for, at han ville kunne være sammen med sådanne mennesker i Guds rige. De var accepterede af Gud. Den, der ikke kan være med i Jesu måltid, er den, som ikke ønsker at spise med de andre! Kan du finde eksempler fra vores kulturkreds eller nylige historie på diskrimination på grund af etnicitet, nationalitet, køn osv.? Dette kvartals studier fokuserer på at gøre andre til Jesu efterfølgere. Denne uge handler om specielle grupper bl.a. de socialt udstødte og børn. Drøft hvilke missionsprincipper som er generelle, og hvilke særlige principper der gælder i forbindelse med disse grupper! Af og til møder vi mennesker, vi gerne vil hjælpe. Vi føler medlidenhed med dem, men evner ikke at yde den rette hjælp. Det kan være mennesker, som har problemer, vi ikke har baggrund for at hjælpe med, fx alkoholikere, narkomaner eller ludomaner. Hvad kan vi gøre for at skabe et netværk af professionelle kontakter, som vi kan referere til i sådanne situationer, hvor almindelig menneskelig medfølelse og en håndsrækning ikke slår til? Personligt kristenliv Har du nogensinde selv følt dig uden for kredsen? Har du selv været skyldig i at holde andre ude? Bed Gud om hjælp til at overvinde enhver fordom, du måtte have mod andre mennesker på grund af ydre faktorer. 77

9 78 NOTER TIL SABBATTEN 15. FEBRUAR 2014

10 MISSIONSBERETNING DEN VEST-CENTRALAFRIKANSKE DIVISION 15. FEBRUAR 2014 EN MAND UDEN SKO Zounchemay gik aldrig med sko på. Hverken i marken, hjemme, eller når han gik til landsbyen. Det var ikke fattigdom, som gjorde, at han gik uden sko. Han havde indgået en aftale med de onde ånder om, at hvis de gav ham kraft, ville han ikke gå med sko; for han fik sin kraft fra djævelen gennem fødderne. Og Zounchemay havde stor kraft. Gennem hemmelige fetishformularer, som ånderne havde givet ham, kunne han påføre en person forbandelser og sygdom eller fjerne en forbandelse og gøre en syg person rask. Denne mand holdt sygdom og død i sine hænder og kunne uddele det til dem, han valgte ofte dem, der var villige til at betale ham for denne kraft. Han lo af alle dem, som troede på kristendommen, også Papa Basile, hans chef i det lokale bageri. Papa Basile var nu adventist, og da Zounchemay fandt ud af, at hans chef var blevet en kristen, råbte han: Bager! Hvilken ny dumhed har du nu fundet på? Tror du, at du kan overleve den onde trolddom, som jeg kan kaste over dig? Du får mig til at le. Men en dag så det ud til, at Zounchemays kraft var ved at forlade ham. Uden noget varsel blev hans kone og hans børn meget syge. Han påkaldte ånderne for at helbrede dem; men hans familie fik det ikke bedre. Han forsøgte enhver form for trolddom, han kendte, men intet hjalp. I sin desperation sendte han bud efter sin chef, Papa Basile, som med det samme kom sammen med en lille gruppe fra kirken. Zounchemay tryglede dem om at gøre hans familie rask. De kristne fjernede alle hans skåle med urter og magiske objekter. De brændte det hele, mens resten af landsbyen så på med forbløffelse. Da hytten var renset, samlede de kristne sig rundt om den syge familie og læste fra Bibelen. Derefter bad de alvorligt om, at Gud ville helbrede denne mands familie og vise dem, at den sande kraft kommer fra den sande Gud i himlen. Straks begyndte de syge familiemedlemmer at få det bedre. Zounchemay var overbevist. Han afsværgede de onde ånder og vendte sig til den sande og almægtige Gud, som kunne helbrede hans familie og forandre hans liv. Han og hans kone bad Papa Basile om at fortælle dem om Gud og Bibelen. De begyndte at komme i den lille adventistkirke. Zounchemays kærlighed til Gud voksede, og han begyndte at dele sin tro med andre. Den tidligere heksedoktor lagde sin fortid bag sig og blev døbt. Det har været en hård kamp; for den onde giver ikke slip uden videre. Men himlens Gud er stærkere. Zounchemay ændrede sit navn, som betød djævelens mad, og er nu kendt som bror Mathias. Og han, som før gik barbenet, fordi han havde indgået en pagt med djævelen, går nu med sko og deler sin tro på Jesus med alle, han møder. 79

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL

STUDIUM BIBEL. Bibelstudium ISSN 1398-2826. Jesus græd Bibelen og menneskets følelser JANUAR FEBRUAR MARTS. Næste STUDIUM BIBEL BIBEL B S STUDIUM Bibelstudium 1. kvartal 2011 JANUAR FEBRUAR MARTS bibelstudium.dk Nådens klæ dning Klædedragtens historie i Bibel ens lys 2 Dansk Bogforlag TLF.: 4558 7758 www.danskbogforlag.dk 2. kvartal

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Førstehjælp til et såret ægteskab.

Førstehjælp til et såret ægteskab. Førstehjælp til et såret ægteskab. Af: Marilyn Phillipps Copyright 1987 / dansk 1997 ISBN 1-884794-00-9 / dansk 87-986739-0-4 Reprinted 1989, 1991, 1993 Revised 1992 /dansk 2001 Vi opfordrer dig til at

Læs mere

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED

FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED FRIGØR DIG AF DIN AFHÆNGIGHED En vejledning til helbredelse og frigørelse af afhængighedt Med støtte fra Kirkens ledere og rådgivning fra fagfolk er denne vejledning skrevet af personer, som har været

Læs mere

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple

At gøre åndelige ledere til Jesu disciple 11 TIL SABBATTEN 15. MARTS 2014 At gøre åndelige ledere til Jesu disciple Ugens vers Introduktion I de dage gik han engang op på bjerget for at bede, og han tilbragte natten i bøn til Gud. Da det blev

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne

BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN. Glimt af vores Gud. At evangelisere og at vidne 1. OG 1. 2. KVARTAL 2007 2012 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 1. kvartal Forfatter Glimt af vores Gud Jo Ann Davidson 2. kvartal Forfatter At evangelisere og at vidne Joe A. Webb SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN,

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

21.11.1996. Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille"

21.11.1996. Tillæg til En alkoholiker i storm og stille 21.11.1996 1 Tillæg til "En alkoholiker i storm og stille" Der er nu gået næsten 20 år siden "En alkoholiker i storm og stille" udkom første gang. Nogen vil måske spørge: har bogen været til hjælp for

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne

At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne At leve med alkoholisme: Nogle forslag for kristne Forord Duncan Heaster Det er på tide at vi konfronterer alkohol i vores samfund. Omkring 14 millioner amerikanere har alkoholproblemer (1); 43% af alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere