Byen som dagligstue?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byen som dagligstue?"

Transkript

1 byfornyelse Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte intro Indledning Side 1

2 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte Udgivet af Socialministeriet oktober udgave, 1. oplag / eksemplarer Udarbejdet af Hausenberg v. Marie Stender, Simon Mertner Vind og Katinka Hauxner, Spektrum Arkitekter v. Joan Raun Nielsen og Sofie Willems samt billedkunstner Kenneth A. Balfelt Omslag og layout: Spektrum Arkitekter Tryk: GP-Tryk A/S Foto: Hausenberg, Kenneth A. Balfelt og Spektrum Arkitekter Dog fot0 s. 13: Cghlen, s.25: Nomanson, s.107: Lonerasser, s.111: Aaron78 Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Udgivelsen er støttet af byfornyelseslovens forsøgsmidler Publikationen kan bestilles hos: Socialministeriet Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf.: E-post:

3 intro Resume Indledning socialt udsatte - hvem er de? Metode Side 6 Side 8 Side 10 Side 14 Casebeskrivelser Sumpen, Nørrebro, København Rødegårdsparken, Amager, København Enghave Plads, Vesterbro, København Plads til alle, Vesterbro, København Latinerkvarteret, Odense Mølleplads, Ålborg Side 20 Side 32 Side 44 Side 56 Side 68 Side 80 anbefalinger og diskussion Design af byrum og byinventar Grænser og zoner Tryghed Borger- og brugerinddragelse Dialog og samarbejde Det store billede Side 96 Side 100 Side 104 Side 108 Side 112 Side 116 eksempelprojekt Genhusning af øldrikkere Side 123

4 Side 4 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

5 intro Resume Indledning Socialt udsatte i byen Hvem er de? metode Hvordan har vi indsamlet erfaringer og udviklet anbefalinger? intro Indledning Side 5

6 resume Folk går i en bue udenom den hjemløse, som sover på gaden. De er utrygge ved hans store hund, som ligger for foden af bænken, men for den hjemløse er hunden netop en garant for tryghed. Den yder ham lidt af den fred og beskyttelse, som andre finder bag hjemmets fire vægge. Den enes tryghed kan meget vel være den andens utryghed. Derfor peger denne rapport på, at vi i indretningen og udviklingen af byens parker og pladser er nødt til at rette fokus på forskellige menneskers forskellige behov. Vil vi lave byrum for alle, må vi være opmærksomme på, at ikke alle er ens. Socialt udsatte bruger det offentlige rum mere end de fleste af os andre, og mange er henvist til at opholde sig i byens rum på alle tider af døgnet og året. Derfor er deres tilstedeværelse, behov og brug vigtige at tage højde for, når parken skal renoveres og pladsen forskønnes. For det første fordi de har krav på at blive anerkendt som ligeværdige borgere med ret til at opholde sig i byens rum. For det andet fordi vi er nødt til at håndtere de sociale problemer, som nu engang findes i vores byer. Selvom vi kunne ønske os et samfund uden hjemløshed og misbrug, forsvinder de sociale problemer ikke, fordi vi fjerner bænkene. De rykker bare et andet sted hen. Det handler om ikke bare at planlægge for det samfund, vi gerne vil have, men også for det, der allerede findes. Og hvordan gør man så det? Side 6 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

7 Denne rapport gennemgår gode og dårlige erfaringer fra seks byrum i København, Odense og Ålborg, hvor socialt udsatte færdes side om side med andre brugere. Vi diskuterer, hvad vi kan lære af de seks cases hver især, og hvilket billede der tegner sig på tværs. Grundlæggende for de afsluttende anbefalinger er, at vi skal anerkende udsattes behov, både i den måde vi laver borgerinddragelse, og i den måde vi udformer og indretter byrum. Her er en central pointe, at mennesker er forskellige, og selv når idealet er sameksistens, er det ofte en eller anden opdeling af rummet, der gør det muligt for os at være tæt på hinanden. Det kan være et læskur, hvor øldrikkerne i parken kan få lov at lade deres hunde løbe frit, så de ikke generer parkens øvrige brugere. Men det kan også handle om offentlige toiletter og andre afskærmede steder, som gør det lettere for stofbrugere at få fred til den private adfærd, som andre borgere nødigt vil konfronteres med. Vi skal imødekomme de udsattes behov, men vi skal også kunne håndtere konflikter med dem og stille krav til dem. Det kræver, at vi tør gå i dialog og møde dem i øjenhøjde: Man skal tale med de udsatte og ikke bare om dem. Samtidig er det vigtigt at trække på lokalområdets mange andre ressourcer: Beboere, ildsjæle, erhvervsdrivende, lokalpoliti, parkbetjente og de, der arbejder med de udsatte, kan på hver deres måde bidrage til at skabe gode lokale løsninger og håndtere konflikter mellem forskellige brugere af byens rum. Også internt i kommunen er det derfor vigtigt at samarbejde på tværs og tænke helhedsorienteret, så socialforvaltningens kompetencer tænkes ind i udformning og vedligeholdelse af parker, pladser og gader. intro Resume Side 7

8 indledning Jeg plejede at komme på Rungsted Plads. Der var sgu flot med tulipaner og det hele, men så fjernede de bænkene. Så nu kommer jeg her i Sumpen i stedet for. Hvis vi fik nogle nye bænke her, og måske nogle blomster vi kunne jo bare passe dem selv så ville folk udefra måske også se på os på en anden måde. Det foreslog en af øldrikkerne, da vi spurgte ham, hvad han syntes om drikkestedet Sumpen i Nørrebroparken, hvor han kommer hver dag. Mange udsatte har ligesom han oplevet, at de bænke, hvor de holder til, bliver fjernet, for det er ofte sådan, vi håndterer udstødte menneskers tilstedeværelse i det offentlige rum. Bænke fjernes eller erstattes med smalle metalbænke, hvor sædet skråner, så man ikke kan sidde og slet ikke ligge på det. Der installeres blåt lys på offentlige toiletter, så man ikke kan fixe, og passager og tunneller udstyres med overvågningskameraer og marchmusik, som gør det uudholdeligt at opholde sig der i længere tid. Det kaldes strategisk design og har til formål at fortrænge de, der er uønskede, fra det offentlige rum. Mennesker, som er udstødte, marginaliserede og afviste af samfundet, fordi deres opførsel og fremtræden på den ene eller anden måde er afvigende. Når man ikke er velkommen nogen andre steder, må man ty til det offentlige rum. Men hvor går man hen, hvis man heller ikke er velkommen der? Med strategisk design kan man i bedste fald skubbe problemet et andet sted hen, i værste fald skabe uattraktive og uværdige forhold for både udsatte og andre borgere i det offentlige rum. Så hvad skal der til for at skabe plads til alle? Hvilke designløsninger og processer kan man anvende for at skabe parker, pladser og gader, der kan rumme socialt udsatte side om side med andre borgere? De spørgsmål har vi med dette projekt sat os for at undersøge og besvare. Udgangspunktet for projektet er, at de udsatte ikke holder op med at tage stoffer eller sove på gaden, ved at vi lukker øjnene eller fjerner de bænke, de sidder og ligger på. De sociale problemer forsvinder ikke, ved at vi lader som om, de ikke er der. Der må tænkes i andre løsninger, som ikke kun tager højde for middelklassens behov. For det første for at tilbyde de udsatte en mere ligeværdig plads i det offentlige rum og anerkende dem som borgere. For det andet for at skabe en by der bedre kan rumme de sociale problemer, som nu engang findes herunder gøre det lettere for andre brugere i det offentlige rum at acceptere de udsattes tilstedeværelse. Projektet understreger nødvendigheden af, at vi anerkender alles ret til det offentlige rum. I den måde vi taler om det, i den måde vi laver borgerinddragelse og i den måde vi udformer det. Men samtidig viser erfaringerne, at man skal vogte sig for blåøjede ideer om, at alle kan forenes konfliktløst uden at tage højde for forskellige brugeres forskellige og til tider modsatrettede behov. Selvom dette projekt taler om sameksistens mellem forskellige grupper, er succeskriteriet ikke nødvendigvis, at udsatte og andre borgere skal i kontakt med hinanden, hvis blot de kan færdes i samme rum. Det er næppe heller realistisk at forestille sig offentlige rum helt uden konflikter. Byen er og bliver et sted, hvor forskellige mennesker, livsformer og holdninger mødes og brydes. Men derfor kan man godt arbejde for, at konflikter ikke eskalerer unødigt, ligesom man kan gøre sit ypperste for at skabe offentlige rum, hvor forskellige mennesker kan færdes side om side, og hvor alle bliver mødt som ligeværdige borgere. Det er det, publikationen her skal give inspiration til. Side 8 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

9 Rødegårdsparken LÆSEVEJLEDNING Efter indledningen kommer først et kort afsnit om de udsatte: Hvem taler vi om, og hvad mener vi med udsatte? Dernæst et kort afsnit om projektets metode. Så følger en beskrivelse af de seks cases, hvor vi har lavet feltarbejde: Fire i København, en i Odense og en i Ålborg. For hver case præsenterer vi konteksten og den proces, der er gået forud for den nuværende udformning og situation. Så analyserer vi, hvordan stedet opfattes af de forskellige brugergrupper og konkluderer på, hvad man kan lære af erfaringerne fra det pågældende sted. Efter casebeskrivelserne samler vi erfaringerne på tværs i en sammenfattende diskussion med 17 anbefalinger inden for seks temaer: Design af byrum og inventar, Grænser og zoner, Tryghed, Borger- og brugerinddragelse, Dialog og samarbejde og Det store billede. Fokus er på, hvad man kan gøre, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil skabe byrum med plads til alle. Projektet er finansieret af Socialministeriets Byfornyelsespulje, som i 2009 satte fokus på tilgængeligheden til og anvendeligheden af byens rum: Hvem bruger byens rum, og hvem ekskluderes, når byrum renoveres og borgere inddrages i områdefornyelsen? I mange af de byrum, som undergår områdefornyelse, er det en central udfordring at skabe sameksistens mellem udsatte og andre borgere. Denne publikation henvender sig derfor til alle, der arbejder med områdefornyelse, men også til politikere, arkitekter, planlæggere, rådgivere, socialarbejdere og andre, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for udsatte og byen. Rapporten er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe, og vi håber, at den kan inspirere og bidrage til tværfaglige samarbejder om udviklingen af byens parker og pladser. Der skal lyde en stor tak til alle, der har medvirket i projektet. Til de der beredvilligt har budt os en plads på bænken og delt ud af deres synspunkter og livshistorier. Til de der har givet os indsigt i erfaringerne fra de forskellige cases og i arbejdet blandt de udsatte. Til vores følgegruppe som har givet os sparring og åbnet døre til felten. Til de studerende fra MACA (Master of Applied Cultural Analysis) som har bidraget til feltarbejdet. Og til Socialministeriet som har gjort projektet muligt. Kenneth, Joan, Simon, Katinka og Marie intro Indledning Side 9

10 socialt udsatte i byen hvem er de? Bumsen på bænken Øldrikkere, narkomaner og friluftsfolk. Gutter, bumser og bænkhængere. Udstødte, tabere eller udsatte. Kært barn har mange navne, og de mennesker, vi har svært ved at tale om og forholde os til, har ofte endnu flere. De udsatte er ikke bare kendetegnet ved at være alkoholikere, stofbrugere, hjemløse eller psykisk syge, de er kendetegnet ved at være anderledes og i en vis forstand uønskede. De er dem, der ikke passer ind i samfundets institutioner, og som ikke følger dets formelle og uformelle regler. De er dem, der adskiller sig fra det pæne og normale, og som ved deres opførsel, fremtræden og tilstedeværelse vækker medlidenhed, utryghed og ubehag hos pæne og normale borgere. Psykiater og leder af Projekt Udenfor, Preben Brandt, beskriver i bogen Byen og social ulighed, hvordan vi i mødet med bumsen på bænken eller den hjemløse på fortovet føler os usikre og truede. Det er ofte ikke som en trussel om fysisk vold, men fordi de truer vores selvforståelse og normalitetsopfattelse: Ikke i bekymring for, at vi selv kunne ende sådan og komme til at ligge der, men som en eksistentiel påmindelse om vores skrøbelighed, vores forgængelighed og normaliseringens påtrængende og uomgængelige nødvendighed (Brandt 2009: 129). I denne publikation har vi valgt at bruge betegnelsen socialt udsatte. Men hvad mener vi med den kategori, og hvem er de udsatte? Det er både den forholdsvis velfungerende alkoholiker, der hver dag tager af sted fra sin lejlighed for at mødes med gutterne på bænken i parken, hvor de drikker øl og ryger hash, snakker om gamle dage, og tilbyder ægteskab til hver anden pige, der går forbi. Men det er også den hjemløse, som sover på herberger eller gaden, som dulmer psykiske lidelser med hårde stoffer, og som er henvist til kriminalitet og til evig flugt fra de pushere, han står i gæld til. De udsatte, vi har talt med, er kendetegnet ved at være synlige i gadebilledet og have en social adfærd, hvor de opsøger fællesskaber eller tilbud for udsatte. Dog findes der, som sociolog og professor Jørgen Elm Larsen i antologien Udsat for forståelse har påpeget, en mindst lige så stor gruppe af usynlige socialt udsatte, som er socialt ekskluderede og har dårlige levekår, men ikke på samme måde er synligt afvigende i gadebilledet (Larsen 2009: 28). En bolig på vrangen Vi bruger betegnelsen socialt udsatte vel vidende, at de mennesker, vi har mødt og talt med, er i vidt forskellige livssituationer. Det handler om de, som er sat uden for det normale, og som er ramt af fattigdom, dårligt helbred og social eksklusion. Det kan være på grund af alkoholisme, stofmisbrug eller psykisk sygdom, men omvendt er man ikke nødvendigvis udsat, fordi man er alkoholiker, stofbruger eller psykisk syg. Det er ikke blot et tilfældigt udsnit af den danske befolkning, der er udstødt, men altovervejende mennesker, der tidligt i deres liv ikke har fået lært det, der skal til for at opføre sig som ordentligt socialiseret. Det er mennesker, som af en eller anden grund ikke har kunnet lære det som ikke har fået lov at lære det, eller som ikke har haft mulighed for at lære det (Brandt 2009: 122). Hvad er en hjemløs? En hjemløs er en person, der ikke er i stand til at holde en bolig. Til forskel fra en husvild, der bare mangler en bolig. Derfor dækker hjemløshed typisk også over andre problemer af psykisk og social karakter. Ifølge Socialministeriets opgørelser anslås der at være hjemløse i Danmark inklusive de personer, der frekventerer forsorgshjem. Rådet for Socialt Udsatte anslår dog, at mellem og danskere er hjemløse. Side 10 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

11 Udsatheden handler i denne sammenhæng mere om at være sat ude, ikke kun fra samfundets gængse institutioner, men også konkret at være henvist til i en stor del af døgnets timer at opholde sig udenfor, under åben himmel, i det offentlige rum. Netop derfor bliver det offentlige rums indretning og beskaffenhed så meget desto mere påtrængende for denne gruppe. Noget af det, der kendetegner udsathed i det offentlige rum, er selvfølgelig udseende og opførsel, men også måden hvorpå man bruger rummet: De udsatte sidder og ligger, hvor andre står, leger eller går. De udsatte klumper sig sammen, mens andre fordeler rummet imellem sig. De udsatte taler sammen, råber, griner, mens andre er mere afdæmpede. De udsatte kan finde på at henvende sig til andre mennesker, mens andre holder afstand til dem, de ikke kender. De udsatte er ind i mellem syge, fulde og skæve, sover, fixer og skændes på gader, pladser og parker. De gør i det offentlige rum, hvad vi andre gemmer i privaten. For dem kan byens rum siges at være en bolig vendt på vrangen: Her lever de også deres private liv, men uden den afskærmning, tryghed og personlige kontrol, som kendetegner boligens rum. Men selvom udsatheden er kendetegnet ved at stå i modsætning til det normale, er forholdet mellem normal og udsat et spektrum snarere end absolutte kategorier med vandtætte skotter imellem. Fredag og lørdag aften og nat træder en større gruppe mennesker ind i den opførsel, vi ellers ofte betragter som karakteristisk for udsatte: De vakler fulde og skæve rundt på gaden, råber, tisser, brækker sig på fortovet, lægger sig måske til at sove på en bænk eller på jorden. Vågner op næste morgen og træder ind i deres normale liv og færden igen. Tilsvarende er tilværelsen som udsat ikke nødvendigvis permanent og irreversibel. Det kan være en periode eller periodevist, at et menneske lever som socialt udsat i byen. Enghave Plads intro Socialt udsatte i byen Side 11

12 Fordele og ulemper ved udsatte i det offentlige rum Man fokuserer ofte på problemerne, men feltarbejdet har vist, at byrummets andre brugere både ser fordele og ulemper ved udsattes tilstedeværelse på pladser og i parker Udsatte kan skabe byliv året rundt: De opholder sig i parker og på pladser, som ellers ville være tomme Udsatte kan være sociale, snakkesalige og minde os om et mindre konformt liv Udsatte kan passe på deres sted, forhindre hærværk og holde øje med børnene på legepladsen Udsatte kan gøre andre brugere utrygge, hvis de tisser i parken, råber eller slås Udsatte kan med deres synlige problemer konfrontere os med samfundets bund og bagsider Udsatte tager ikke altid hensyn. Selv hvis de gerne ville, kan de være for syge eller påvirkede Borger eller offer? Socialt udsatte er således en bred kategori, som dækker over mange forskellige mennesker. Der er stor forskel på at være alkoholiker og stofbruger, og det udmønter sig blandt andet i, hvordan man bruger byen. Hvor alkoholikere er forholdsvis stationære og gerne opholder sig på samme plads eller i samme park mange timer dag efter dag, er mange stofbrugere omvendt meget mobile og har travlt med at bevæge sig rundt i byen for at skaffe penge og stoffer eller benytte tilbud fra varmestuer og lignende. Ifølge flere af vores informanter, som arbejder med de udsatte, er blandingsmisbrug med både øl, hash og hårde stoffer stigende. Selvom en del af de udsatte, vi har talt med, er hjemløse, er hjemløshed ikke et gennemgående fokus i undersøgelsen. En del hjemløse holder sig på afstand af miljøerne af alkoholikere og stofbrugere. Nogle er også psykisk syge og har en mere isoleret adfærd, som gør dem vanskeligere at komme i kontakt med i en undersøgelse som denne. Prostituerede har vi heller ikke fokuseret på, om end prostitution forekommer blandt gruppen af stofbrugere. Blandt de udsatte findes mange indbyrdes grupperinger og hierarkier: Mellem forskellige etniske grupper, mellem alkoholikere og stofbrugere, samt mellem forskellige typer stofbrugere, og både sociale tilbud og byens tilholdssteder er ofte opdelt efter disse grupperinger. Kategorien socialt udsatte er nødvendig for at adressere nogle gennemgående udfordringer i forhold til det offentlige rum. Ulempen ved kategorien er dels faren for at generalisere og overse nuancer, dels risikoen for at fastholde en gruppe mennesker i en negativt defineret identitet, der medvirker til at gøre dem til ofre. Gennem feltarbejdet har vi i allerhøjeste grad erfaret, at der ikke er tale om ofre, men også aktører, som bruger modstrategier, indtager rummet, og sætter deres eget præg på omgivelserne. Ligesom de udsatte ikke bare er nogen, der skal væk fra det offentlige rum, er de heller ikke bare nogen, der skal ynkes. De er borgere, som skal anerkendes, og som man med fordel kan lytte til, lære af, forhandle med og stille krav til. Litteratur: Brandt, Preben: Byen og social ulighed. København 2009: Tiderne skifter Larsen, Jørgen Elm: Forståelse af begrebet social ulighed i Udsat for forståelse. En antologi om socialt udsatte. København 2009: Rådet for Socialt Udsatte Side 12 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

13 Stofbruger eller stofmisbruger? De bliver kaldt narkomaner, junkier eller stofmisbrugere, men foretrækker ofte selv betegnelsen stofbrugere. Denne rapport bruger derfor samme begreb. De stofbrugere, vi møder på gaden, har typisk travlt, da de skal arbejde størstedelen af døgnets vågne timer for at få fat i stofferne. De er ofte triste og deprimerede, før de får deres stof; syge som de selv kalder det. For denne gruppe opleves stoffet ikke som det egentlige problem, men som en måde at slippe for smerten ved andre problemer. Langt de fleste har haft en problemfyldt opvækst med omsorgsvigt. Forskellige stoffer forskellig adfærd Opkvikkende stoffer som kokain: Stofbrugerne er hyperaktive, til tider psykotiske og aggressive og tager typisk disse stoffer, når der er penge, som for eksempel først på måneden. Tager stoffet 2-4 gange i timen ved at fixe, ryge eller sniffe. Er meget på farten og svære at føre en længere samtale med. Falder sammen efter nogle dages fest og farten rundt. Afdæmpende stoffer som morfin og heroin (opiater): Stofbrugerne kan opleve en euforiserende virkning, når suset indtræffer. Dette varer dog kun minutter efter indtagelse. Herefter bliver brugeren afslappet, kokser og sidder og hænger. Metadon: Metadon er et afdæmpende stof som heroin og tilbydes stofbrugere som abstinensdulmende behandling. Disse brugere får stoffet udleveret gratis og har derfor ikke behov for at skaffe penge. Men på grund af den for nogle utilfredsstillende virkning har de typisk et blandingsmisbrug af ovennævnte stoffer og medicin. Amfetamin og speed: Abstinenserne ved ophør er først og fremmest psykiske. Der udvikles betydelig tolerance. Den kroniske misbruger tager 3-4 indsprøjtninger eller flere i døgnet. Amfetaminmisbrug kan bevirke, at man bliver psykotisk. Hash: I rusen føler brugeren sig afslappet og glad og vil ofte snakke og grine mere end normalt for den pågældende person. I stedet for opstemthed kan der komme angst og forfølgelsesideer. Talen vil være grødet og langsom, og det kan være vanskeligt at følge meningen i det sagte. intro Socialt udsatte i byen Side 13

14 Workshop på Enghave Plads metode Hvordan har vi indsamlet erfaringer og udviklet anbefalinger? I april-juni 2010 udførte vi feltarbejdet i de udvalgte seks byrum. Så vidt muligt har vi gennemført gentagne feltbesøg på forskellige tider af dagen, ugen og måneden, dog har feltarbejdet særligt i Odense og Ålborg af ressourcehensyn været koncentreret på enkelte dage. Interviews med brugere og centrale aktører har suppleret vores indsigt i det generelle billede. De mange forskellige interviewpersoner har nogle gange givet forskellige og til tider modstridende perspektiver på samme historie. Vi har i vores beskrivelser forsøgt at finde balancen i en neutral beskrivelse. Samtidig er de modstridende udsagn dog ikke blot et metodisk forbehold, men i sig selv en kilde til indsigt. Feltarbejdets rumlige registreringer er afbildet i rapportens diagrammer over flow og ophold. Flowet er registreret ved at tælle hvor mange cyklister og gående, der passerer forbi eller igennem byrummet i løbet af en time på en hverdags eftermiddag med godt vejr. Diagrammet over opholdet viser et øjebliksbillede af områdets brugere registreret samme tidspunkt. Efter feltarbejdet har vi udviklet anbefalinger ved at sammenligne og diskutere pointer fra de forskellige cases i workshops i vores tværfaglige arbejdsgruppe, samt ved møder med vores følgegruppe og styregruppe. Desuden afholdt vi inden den sidste redigering af publikationen et seminar med en bredere kreds af aktører med forskellige relevante anvendelseserfaringer. Deres input har bidraget til at nuancere og kvalificere rapportens diskussion og anbefalinger Feltarbejdet bestod af: Kvalitative interviews blandt brugere, både udsatte og andre: Fokus på hvordan de oplever stedet og de andre brugere Observationer blandt brugere: Fokus på, hvem der bruger stedet, hvornår og hvordan de interagerer Rumlige registreringer: Fokus på rummets kontekst, indretning, flow og ophold Interviews med centrale aktører (repræsentanter for kommuner, rådgivere, erhvervsdrivende, beboerformænd, ledere af væresteder, gartnere og vedligeholdelsesmedarbejdere): Fokus på historie, plan, proces, erfaringer og aktuel situation Research på medieomtaler, relevante dokumenter, planer og mødereferater vedrørende de seks cases Side 14 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

15 Hvorfor disse 6 cases? Koncentrationen af udsatte er størst i større byer, hvorfor feltarbejdet har fundet sted i København, Odense og Ålborg. Intentionen er dog, at projektets erfaringer og anbefalinger også skal kunne bruges i mindre byer, og derfor er de seks cases udvalgt med henblik på at dække en række forskellige situationer og byrum. Netop fordi de er så forskellige, er de seks cases på mange måder svære at sammenligne direkte. Vi har dog forsøgt at integrere viden om de forskellige forudsætninger og kontekster i både beskrivelser, diskussion og anbefalinger. Desuden er udvikling og brug af byrum aldrig en afsluttet, men en kontinuerlig proces. Selv hvis plan og implementering er afsluttet, ændrer situationen sig løbende, alt imens man skriver om den (se f.eks. Plads til Alle). En potentiel risiko ved at kigge på afgrænsede byrum er, at man mister blikket for sammenhængen mellem steder. Byrum er ikke isolerede øer, og de udsatte bevæger sig naturligvis rundt i byen. For at supplere vores fokus på de seks udvalgte byrum, udførte en gruppe studerende fra MACA (Master of Applied Cultural Analysis) ved Lunds Universitet derfor sideløbende et feltarbejde med fokus på udsattes bevægelse i byen. De tog udgangspunkt i Christianshavns Torv, Folkets Park og Hovedbanegården i København, fulgtes med udsatte derfra rundt i byen, samt lavede observationer døgnet rundt. Deres arbejde har bidraget til projektets gennemgående analyser, diskussioner og anbefalinger De seks cases repræsenterer: Forskellige kommuner (forskellige forvaltningsstrukturer og tilgang til udsatte) Forskellige typer byrum (pladser, parker og gadeforløb, større og mindre, af urban og mere privat karakter, med rumlig adskillelse eller sammenblanding af forskellige brugergrupper) Forskellige bymæssige kontekster (beboelseskvarter, bymidte, brokvarter, handelsområde) Forskellige brugergrupper (alkoholikere, stofbrugere, familier, ældre, daginstitutioner, cafégæster, private erhvervsdrivende) Forskellige involverede aktører, historier og erfaringer (konfliktsituationer og fredelig sameksistens, borgerinddragelse og samarbejdsprocesser, kommunal byfornyelse og græsrodsinitiativer) Poverty Walks intro Metode Side 15

16 Første besøg i Sumpen oplevelser fra feltarbejdet Vi var spændte, da vi første gang besøgte Sumpen, mens der var folk. Vi glædede os til besøget, men vi frygtede samtidig, at de ikke ville tale med os og bidrage med viden om deres oplevelse af stedet. Det føltes som et afgørende øjeblik, da vi første gang tog i håndtaget på lågen i hegnet om Sumpen. Heldigvis blev vi positivt modtaget. Vi følte os alle meget velkomne. Alle var imødekommende og ville gerne tale med os. De syntes, det var et spændende og relevant projekt. Jørgen Buller ville vide, om de fik en præmie, hvis de vandt konkurrencen om at blive det bedste drikkested i landet, når vi havde besøgt cases i Ålborg, Odense osv. Flere understregede, at de ikke var talsmænd, men blot gav udtryk for deres egne holdninger. Vi var velkomne til at tage billeder, selvom nogle kun ville fotograferes uden øl i hånden, og vi måtte meget gerne komme tilbage. Noter fra feltarbejdet, Sumpen, Nørrebro Kontakt med stofbrugere oplevelser fra feltarbejdet En kvinde med affarvet hår hun ser mindre slidt ud end de andre kommer hen og spørger mig, om jeg har tavshedspligt. Hun tror vist, jeg arbejder på Dugnad eller er gadejurist. I glimt siger hun pludselig relevante ting om pladsen: At det er helt ok med hegnet hun forstår da godt, at de vil være i fred inde på cafeen. Men ligeså snart jeg viser interesse og siger, at jeg gerne vil tale med hende, begynder hun at fable om, at de har givet hendes lejlighed til ekskæresten, og hun havde brug for den, for hun passede en lille kat derinde. Hun skal snart stoppe med coke jeg hader sgu det lort, siger hun med tårer i øjnene. Men der er ikke nogen, der kan hjælpe hende, og der er også så mange regninger, og hun savner sine børn. Jeg opgiver og prøver i stedet at komme i kontakt med nogle af dem, der står lige foran Dugnad, men de fleste svarer undvigende og lader til at have travlt. Til sidst tager jeg mig sammen til at spørge, om jeg må sætte mig ved et bord, hvor der sidder to mænd og drikker kaffe. De ser meget smadrede ud, har ødelagte hænder og helt svømmende øjne, men de byder mig velkommen og er overraskende klare at tale med. De forstår formålet med projektet, har nuancerede meninger og spørger mig, hvad jeg mener om Christiania. Noter fra feltarbejdet, Plads til Alle, Vesterbro Enghave Plads Side 16 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

17 Rødegårdsparken Hvordan kommer man i kontakt med de udsatte? Det er grænseoverskridende at tage den første kontakt til de udsatte, den oplevelse har vi haft i samtlige af de byrum, hvor vi har lavet feltarbejde. Alene at bevæge sig ind på det område, hvor de holder til, føles som at træde ind i en helt fremmed og usikker zone. Men når først kontakten er etableret, bliver man ofte positivt overrasket. Nogen har været lettere at tale med end andre, og man skal lægge øre til både sørgelige skæbner og en masse vrøvl. Men alle steder er vi blevet godt modtaget, har fået tilbudt en plads på bænken, et stykke kransekage og sågar ægteskab. Og alle steder er det lykkedes at møde mennesker, som åbenhjertigt har delt ud af deres meninger, erfaringer og livshistorier, og som tilmed har vist glæde over at blive hørt. Selv om det kan være vanskeligt at gennemføre interviews med mennesker, der er meget påvirkede af alkohol eller stoffer, kan det på det kraftigste anbefales at forsøge. Alene det at opholde sig på stedet og snakke med dem selv hvis samtalen ikke slavisk følger interviewguiden giver en vis indsigt. Frem for at forvente en omfattende, struktureret interviewundersøgelse, skal man måske bare kigge forbi og snakke lidt. Lidt er i hvert fald bedre end ingenting, og man får altid noget ud af at tale med de udsatte selv frem for kun at henvende sig til lederen af værestedet eller andre, der taler på brugernes vegne. Det kan dog også være udmærket at benytte nogle af de, der arbejder med de udsatte, som indgang til at etablere kontakt. Se i øvrigt anbefaling 9) om borger- og brugerinddragelse for mere om inddragelse af udsatte. intro Metode Side 17

18

19 casebeskrivelser sumpen Nørrebro, København rødegårdsparken Amager, København enghave plads Vesterbro, København plads til alle Vesterbro, København latinerkvarteret Odense mølleplads Ålborg

20 Side 20 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte

Byen som dagligstue?

Byen som dagligstue? Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 49 Offentligt byfornyelse Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til socialt udsatte intro Indledning Side 1 Byen som dagligstue? Byfornyelse med plads til

Læs mere

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro

Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro Mændenes Hjem og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro PLADS TIL ALLE? Gennem årtier har Vesterbro udviklet sig, og bydelen er i dag hjemsted for vidt forskellige klasser og kulturer. Vesterbro rummer både

Læs mere

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014

Feltdagbøger. Observationer onsdag d. 16. april 2014 Feltdagbøger Følgende er feltdagbøger for observationer foretaget i byrummet foran Mændenes Hjem ved Istedgade. Dagbogen er skrevet i flydende form, hvilket vil sige, at der ikke forekommer punktform i

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed

Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed Bare det virker Narrativer om sexsalg, stoffer og nødvendighed CRF s formidlingsdag 2015 Jeanett Bjønness Post.doc. Center for Rusmiddelforskning, Århus Arbejde og tvang < > strategi og kontrol Sexsalg

Læs mere

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter

Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015. Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit 12. Deltagere: 5 Patienter Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Møde i: Patientfeedback-møde Dato: 7. september 2015 Telefon 38 64 50 00 Dato: 10. september 2015 Sted: Psykiatrisk Center Ballerup, Døgnafsnit

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol

Hjælp til dig? NÅR ALKOHOL PÅVIRKER OMGIVELSERNE Fakta om alkohol Hjælp til dig? Det er nemt at glemme sig selv, når ens partner har et for stort forbrug. Navnlig hvis han/hun er kommet i behandling. Men vær opmærksom på at der findes flere steder, hvor man også yder

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen.

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen. Hjemmet uge 17 2015, af Anette Løkken Sørensen, foto: Anne Mette Welling Tina var udsat for vold og misbrug: Jeg lader mig ikke længere nøje Tina Marie-Louise Campbell er vokset op med en far der drak

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende.

Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. INTRO.EXT. SLOTTET UDEFRA. Solen skinner på det store flotte slot. Vinden blæser i bladende. SCENE 1. INT. SLOTSGANG - EFTERMIDDAG En guide fortæller i en gang med mange billeder. En gruppe følger efter

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse

Nabohave på Amager. Nabohaven er for alle, der bor og færdes i området. Klik her for indholdsfortegnelse 5 I Sundholmskvarteret lå en grund øde hen. Buske og træer voksede vildt, og store grupper af unge var de eneste, som brugte stedet. Det skabte utryghed. Samtidig var der brug for et grønt åndehul for

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sønderslev Klimaudfordring

Sønderslev Klimaudfordring Sønderslev Klimaudfordring Antal spillere: Ca. 10 Alder: Fra 12 år Varighed: 1-2 timer. Aftales inden spillets start. Indhold Spilleregler Bykort (spilleplade) 10 stk. boligkort 10 stk. personkort Liste

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/

Arbejdet med børnemiljø hos. DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven Lystrup D. 26/ i Børnemiljø Sådan! Arbejdet med børnemiljø hos DII. BLOMSTERHAVEN Hasselhaven 3 8520 Lystrup D. 26/10-2013 Følgende dokumenterer vores arbejde med at undersøge børnemiljøet og udvikle det ved hjælp af

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Sådan takles frygt og bekymringer

Sådan takles frygt og bekymringer Sådan takles frygt og bekymringer Frygt og bekymringer for reelle farer er med til at sikre vores overlevelse. Men ofte kommer det, vi frygter slet ikke til at ske, og så har bekymringerne været helt unødig

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24

Cases. Sociale relationer og trivsel. Arbejds ark 24 Arbejds ark 24 Cases Øvelse 1 CASE 1: HVORNÅR ER DER TALE OM PSYKISK SYGDOM? Y K I A T R I F O N D E N 15 S B Ø R N E - Peter på 16 år er for halvanden måned siden blevet forladt af sin kæreste gennem

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften

Fokusgruppeinterview. Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften Fokusgruppeinterview Strandvejen, Bybjerggård og Løntoften 28.juni 2012 Tilsynet er udført af: Anette Lund og Tina Knop FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende fond) Kongevejen 47 3480

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere