Kirkeblad for Herning Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009

2 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen Adventstiden indvarsler et væld af muligheder for at komme i Herning Kirke. Til at få julens budskab om, at Gud har valgt fællesskabet med os, ind under huden og ind i hjertet er der både storslåede koncerter, tankevækkende gudstjenester, arrangementer for alle aldre og mange særgrupper. I hele perioden minder julekrybben og adventskransen i kirken os om det lys, der blev tændt engang i Betlehem, og som er grunden til at vi stadig tør tro på, at der er håb i en verden, hvor mørket har magt. Vi skal ikke piske rundt i december måned. Vi skal turde give os ro til at gå i dybden med højtiden. Glædelig advents og juletid! Smågrupper i Herning sogn Jeg savner noget i vores kirke i Herning sogn. Jeg savner små og nære fællesskaber, som jeg kan invitere folk med i. Nogle kalder dem smågrupper, cellegrupper, bibelkredse. Navnet er underordnet. Jeg kalder dem smågrupper. Det er grupper, hvori man kan mødes måske en gang om måneden. Dele livet og troen på Gud med hinanden. Tale om løst og fast, læse i bibelen sammen, bede sammen. Kort sagt være menneske og kristen sammen med hinanden. Hvis nogen har lyst til at være med i en sådan gruppe, kan man kontakte mig. Jeg lover ikke, at jeg kan stable sådanne grupper på benene. Men jeg vil prøve. Måske vil nogen hjælpe mig med det. Sammensætningen af grupperne skal selvfølgelig afspejle det sted i livet, hvor man er. Med venlig hilsen Erik Nikolajsen, sognepræst For nylig mødte jeg igen en, som ganske kort i døråbningen efter et arrangement i kirken fortalte mig om indiansk konfirmation. Jeg ved ikke, hvad det er. Samtalen var for kort. Men det satte tanker i gang om, hvad folk i dagens Danmark forbinder med religiøsitet. Religion og tro har ændret sig Ny eller d For en del år siden mødte jeg en vejleder. Det var en indianer. Hv levet og hvor, og om han levede nu Af sognepræst Erik Nikolajsen Jeg blev konfirmeret i Esbjerg i Jeg gik på en skole med mere end 1000 elever. Min konfirmationsundervisning foregik i et missionshus. Det var før, der blev bygget menighedslokaler ved kirkerne. Vi sad bænket på gamle træbænke. Langt over 100 konfirmander på én gang. Undervist af én præst. Og hverken konfirmander eller deres forældre vidste noget om åndelige vejledere, om karma, mantraer, reinkarnation og buddhafigurer. Jeg mindes ikke at have hørt om det dengang. Det gør jeg til gengæld i dag. Når jeg hos min frisør bladrer i diverse ugeblade, bliver jeg ikke kun opdateret om, hvad Billedbladet har at fortælle om kongehuset. Jeg får også noget at vide om, hvad folk har af forestillinger om religiøsitet. Og det overgår langt min viden og fantasi. Jeg er jo vokset op i en tid, hvor vi hørte bibelhistorie i skolen og sang morgensang i første time. Fadervor bad vi ikke. Om folk i almindelighed dengang kerede sig ret meget om, hvori den kristen tro består, ved jeg ikke. Jeg husker ikke, at jeg så nogen af mine klassekammerater og deres familie i kirken om søndagen. Dengang var der i Esbjerg by kun 3 kirker. Sognene var kæmpe store. Med kun 2 præster i hver. Der var folk på kirkebænkene, men procentvis var kirkegangen ikke noget at skrive hjem om. Jeg tror faktisk religiøsiteten fylder mindst lige så meget i dag. Måske mere. Men den er anderledes i dag end dengang. 2

3 religiøsitet en gode gamle?, der fortalte, at hun havde en åndelig or gammel han var, hvornår han havde.. det husker jeg ikke. Jeg har ikke oplevet Herning i 50-erne og i begyndelsen af 60-erne. Kirken stod måske stærkere her end i den arbejderby, som Esbjerg var. Men i dag er billedet det samme. Det er en ny og en anden religiøsitet end den kristne, der præger ugebladenes spalter. Og på det sidste er ateismen vågnet op igen i en ny og mere aggressiv form. Vi bliver ikke så let færdige med troen Vi troede lige, at udvikling og fremskridt havde gjort religion og religiøsitet overflødig. Og nu dukker den op til overfladen igen. Er det fordi fremskridtet og udviklingen har skuffet os? Den skaffede os ikke kontrol over livet, sygdommen og ulykken. Den gjorde os ikke usårlige og skabte ikke det paradis, vi længes efter. Tværtimod. Udviklingen og fremskridtet har vundet mange goder til os. Men også det modsatte. Miljøkatastrofen truer os. Isen smelter og vandene stiger. Videnskabsfolkene siger, vi må regne med flere storme, orkaner og mere nedbør. Nu troede vi lige udviklingen og fremskridtet skulle sikre os. Men det skete ikke. Vi har stadigvæk brug for hjælp. Og vi vender os igen til de religiøse magter. Men her kommer ateisterne og rykker os i trøjen bagfra for at stoppe de nye religiøse strømninger. I hvert fald den kristne tro. Meget kan vi nemlig godt beskæftige os med. Men kristen tro? Nej, stop siger ateisterne. Den kristne tro bliver modsagt På Lunds universitet i Sverige har det skabt uro blandt de ansatte, at man har nomineret en mand til rektor, som har været medlem af en pinsekirke. Det passer sig ikke, at en sådan person er rektor for et statsuniversitet i Sverige. En lektor i biokemi, Cecilia Hägerhäll, har givet udtryk for, at havde han været buddhist, havde det været meget mere ukontroversielt. Men kristen, tidligere medlem af en pinsekirke, det virker ikke seriøst, siger hun. Udviklingen, som jeg ser den, er til at forudse. Mennesket er skabt med en bevidsthed, som rækker ud over sig selv. Også ud over dødens grænse. Vi stræber efter at kontrollere vort liv og vores verden. Når vi opdager, at vi ikke kan, søger vi efter hjælp udenfor os selv, hvilket resulterer i nye former for religiøsitet. For den hjælp, som Gud har rakt til os i sin søn, Jesus Kristus, har vi ikke selv valgt. Dermed oplever vi den også som værende udenfor vores kontrol. Og det passer os ikke. Vi kan således nok acceptere mange former for religiøsitet. Men den kristne? Den har vi jo ikke selv valgt. Det opleves også i jødedom og i islam. Indenfor begge trosretninger kan man acceptere mange former for religiøsitet. Men ikke den kristne tro. Jeg tror, det også hænger sammen med, at vi søger efter hjælp, men vi vil selv bestemme, hvori hjælpen består, og hvor den skal komme fra. Vi har en ubændig trang til selv at ville kontrollere. Vi vil være vores egen Herre. Vi vil ikke at lade vort liv bero på nogen anden. Derfor vil nye former for religiøsitet fortsat poppe op. Og det kristne evangelium vil blive sagt imod. Den kristne tro trænger sig på Men det ændrer ikke ved, at det kristne evangelium vil blive præsenteret igen og igen, fordi det trænger sig på i kraft af den iboende sandhed og kærlighed, som ikke er opstået i noget menneskes hjerte, men kommet fra Gud. (jf. 1.Kor 2,9) Fra den Gud, som er større end os og vi ikke kan kontrollere. Vi spørger efter en hjælp, som kommer til os udefra. Men når den så kommer, vil vi ikke vide af den. Netop fordi den kommer til os udefra. Fra Gud. Og fordi vi ikke kan kontrollere den. Men det er netop den hjælp, vi har brug for. Den hjælp, som kommer til os fra den Gud, som er Gud. Det er en side af Guds gode evangelium, at han kan og vil det, som vi ikke kan. Og denne Gud er kommet helt nær til os i sin Søn, Jesus Kristus. I stedet for at søge efter Gud, kalder Gud os til at lade os finde af ham og bære af ham, for bære os selv kan vi ikke. I stedet for at finde på noget nyt, er det bedre at lade sig sige af det gamle, Guds gode tale til os, som vi kender den igen i de bibelske Skrifter og i kirkens gudstjeneste og fællesskab. Og det kan ske, når vi hører Guds ord, at det gamle bliver helt nyt. At det kristne budskab viser sig at være evig nyt. Som kærligheden er det. Det fortæller julen os også noget om. Gud er kommet helt nær til os i Jesus af Nazaret, så vi kan høre Gud tale til os i form af ord, som vi kan forstå, og i handlinger, som mennesker har set og fortæller os om. 3

4 Nye voluntører i kirkeprojekt i Herning Provstierne Sognene i de to Herning provstier samarbejder om Folkekirkens Mission. Af Jens Kristian Egedal m.fl. - provstiernes "Kirke til Kirke-projekt" Arbejdsgruppen har nu fornøjelsen af at præsentere nogle af de mennesker, vi pr. 1. januar 2009 har ansat til at fortælle om lidt af kirkens store arbejde udenfor Danmarks grænser. Vi har ansat Louise Overby Nielsen, 20 år, som volontør. Louise arbejder frem til årsskiftet som volontør i Jerusalem for Ordet og Israel og står fra januar til april 2009 til rådighed for præster og sognemedhjælpere, der gerne vil have Louise til at fortælle om sit arbejde overfor konfirmander og minikonfirmander og ved sognemøder og klubmøder og lignende. Vi har også ansat Mette Friis Helms, 22 år, som medarbejder i provstiernes lidt større anlagte Kirke til kirke projekt. Mette er seminariestuderende, men var sammen med sin mand udsendt til Nigeria af Afrika In Touch, hvor hun i tre måneder arbejdede med gadebørn. Mette skal hovedsageligt stå til rådighed for unge i provstierne og ved kirkelige møder. Kirke til kirkeprojektet Projektet begynder januar 2009 og løber over de næste 3-4 år og drejer sig om udviklingsarbejde, undervisning og mission i den tredje verden. Projektet gennemføres i samarbejde med folk fra den Lutherske Kirke i Nigeria og Mission Afrika. Formålet er: - at skabe personlige relationer mellem mennesker og kirker i Danmark og Nigeria. - at vi får mulighed for, at opleve fællesskab og nærhed i mission gennem besøg, udveksling, information og - at støtte helt konkrete projekter som kan være: Læring for livet, hvor afrikanske børn får en bærbar computer, der skal sætte dem i stand til gå på opdagelse i en verden fuld af ny viden. Håndværker skole i Numan. Her kan unge mellem 18 og 24 år få en håndværkeruddannelse, samtidig med at de bliver undervist i matematik og kristendom. Fadderskab for afrikanske missionærer. Projektet tager sigte på sundhed, uddannelse og menighedsopbygning i et meget fattigt område i Nigeria, hvortil kirken sender deres egne som missionærer. Hvis I ude i sognene vil vide mere om Herning Nordre og Søndre Provstiers Kirke til Kirke projekt er I velkommen til at henvende jer til nedenstående. Vi kan f.eks. tilbyde personer, som kan komme ud at fortælle mere om Den Lutherske Kirke i Nigeria samt de nye projekter. Jens Kristian Egedal, Gjellerup, tlf ; mail: og Gert- Oluf Schwartz Lausten, Snejbjerg, tlf , mail: Brug vores volontør og "Kirke til Kirkemedarbejder" Det er gratis, da udgifterne dækkes af provstierne i fællesskab. Louise Overby Nielsen For mere information eller bestilling af Louise kontakt venligst, Ruth Egedal, tlf eller, hvis hun ikke træffes, kan man kontakte provst Niels Christian Kobbelgaard tlf Mette Friis Helms Ønsker du at høre mere eller bestille Mette til et møde, så kontakt hende på Tlf

5 Det nye menighedsråd valgt for På opstillingsmødet for Fælles kirkelig liste i september valgtes disse kandidater af 62 fremmødte. Da der ikke blev indleveret andre lister, er disse 11 valgt til det nye menighedsråd: (Her i alfabetisk rækkefølge) Anne Ingeborg Damgaard (nyvalgt) Bente Boel Verner (nyvalgt) Bent Elmkvist (genvalgt) Henny Rønnow (genvalgt) Inga Østermark (genvalgt) Ingolf Juhl Mørch (genvalgt) Karen Søndergaard Bunk (nyvalgt) Karl Erik Bang (genvalgt) Kristian Moesgaard (nyvalgt) Knud Haaning Andersen (genvalgt) Torsten Ørhøj (genvalgt) Suppleanter: Charlotte Hoffmann Pedersen Jens Laier Aase Harriet Ørhøj I menighedsrådet sidder endvidere kirkens tre præster: Erik Nikolajsen, Jens Moesgård Nielsen og Svend Erik Søgaard og som medarbejderrepræsentant kirketjener Carsten Færch. Aftener om Israel I foråret 2009 inviterer vi en række dygtige foredragsholdere til at lade landet Israel med alt hvad det rummer af historie, geografi, kultur og af kristendom og jødedom udfordre os. På et ganske bestemt sted og tidspunkt klædte Gud sig i kød og blod midt i et helt konkret folk og blev en del af dettes folks historie. Denne begivenhed såvel som den person, hvori det skete, har haft og har stadigvæk en afgørende betydning for mange mennesker. Kirkehuset, Østre Kirkevej 1A, kl.19,30-21,30 Pris: 30 kr pr. aften incl. kaffe, kage og frugt. Onsdag den 4. februar 2009 (NB): Jesus af Nazaret. Dengang og nu. ved Kai Kjær-Hansen, teol.dr., Lystrup, forfatter, tidl. præst i Israel og fmd. for Den danske Israelsmission. Onsdag den 11. marts 2009: Jerusalem i fortid og nutid. ved Morten Hørning, cand.theol., Ph.d., postdoc., Århus Onsdag den 1. april 2009: Israels synlige og usynlige mure og øjnene der ser dem. Om demografiske, historiske, politiske, økonomiske og religiøse spændinger i Israel. ved Bodil Skjøtt, cand.theol., generalsekretær i Den danske Israelsmission og har boet i Jerusalem i 10 år. Onsdag den 13. maj 2009: Jøder og jødedom Om jødedom forstået som religion og tro - i fortid og nutid. Hvordan har jøder forstået sig selv og deres tro og trospraksis, og hvordan gør de det i dag? ved Bent Lexner, overrabbiner, København. Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 1. marts 2009 Israelstur Den sept arrangeres der en tur til Israel med Gunvor og Erik Nikolajsen som rejseledere. Rejsen er åben for alle interesserede. Søndag den 1. marts 2009 deltager Herning Sogn sammen med mere end andre sogne i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses yderligere af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på Sult. Tilmeld dig som indsamler hos Knud Haaning Andersen (tlf.: ). Gunvor og Erik Nikolajsen har boet i Jerusalem fra , hvor de arbejdede som præstepar for Den danske Israelsmission og repræsentanter for Dansk Kirke i Udlandet. Ovennævnte aftner er ikke tænkt som et oplæg til turen, alle interesserede kan deltage, men de kan bruges som sådan. Der vil senere komme yderligere information om info-aften og om pris. 5

6 Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning, tlf Indre Missions Samfund. Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl Kontakt: Formand for Indre Mission: Elin Hansen, Indre Missions Unge Møde: Tirsdag kl Fmd.: Laila Mogensen, tlf Eftermiddagsmøder Den 1. torsdag i måneden kl Kontakt: Erik Rindom tlf Herning Indre Missions hjemmeside: TÆT PÅ Kontakt: Thomas Sohn tlf Fredagsklubben for børn fra 4-9 år Møde: Fredag kl Kontakt: Jytte Vammen, tlf Juniorklubben for børn fra klasse Møde: Torsdag kl Kontakt: Pia Jensen, tlf Teenklubben for unge klasse Møde: Torsdag kl Kontakt: Anders Simmelsgård, tlf , KFUM og KFUK i Herning Brændgårdvej 18, Herning Tlf MINI-TEEN for børn klasse. Torsdag MOK for børn 4-7 år. Onsdag Børnediskoklubben "Allstar" - første fredag hver måned. Ten Sing år. Onsdag kl SPISEKLUB for alene-forældre og børn m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding til Kirsten Vindum mandagen før. Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden. Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten Vindum, tlf , Herning Kirkehøjskole forår 2009 Tema om kristendommens virkelighed rundt om i verden. I Rusland, Mellemøsten, Kina og Indien. Lørdag 10. januar i Fredens Kirke Lektor Karsten Fledelius, Kbh.: Den russisk-ortodokse kirke og dens betydning i dag Lørdag 7. februar i Sct. Johannes Kirke Prof., dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen, Kbh.: Forholdet mellem kristne og muslimer i den Arabiske Verden. Lørdag 7. marts på Herning Friskole Cand.mag. i kinesisk Simon Gjerø: Kaldet til Kina om danske missionærer i Kina Lørdag 4. april i Gullestrup Kirke Dr. phil. Eva Nordentoft: Moder Theresa - troens mørke - troens lys Kirkehøjskolen mødes lørdage kl Pris: 180 kr. for alle fire foredrag (140 for pensionister og efterlønnere) Tilmelding til kasserer Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Telefon: Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også i kirkerne og på biblioteket. Yderligere information ved kursusleder Ragnhild Ibsen. Telefon: Herning Kirkes Legestue Fredage kl Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie og leger med børnene - og de voksne får en kop kaffe og hygger sig. Leder: Frauke Meldgaard, sognemedhjælper, tlf Besøgstjenesten Besøgstjenesten har brug for dig! Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kon takt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf Blå Kors Varmestue Bethaniagade 30 Tlf Åbent hele døgnet. Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl Al-Anon (pårørende til alkoholikere) holder møde samme sted mandag kl Kirke CaféEn Hver onsdag kl i kirkehuset, Østre Kirkevej 1A Ta en tur i KirkeCaféen et par timer onsdag formiddag og vær med til hyggeligt samvær med andre. Sang og programpunkt - Kaffe og snak Afslutning med kort tekst/historie Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Pris: 15 kr. pr. gang Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard. Kom og vær med - det er for alle! 6

7 musik i Herning Kirke Søndag 30. november kl Før Juletræet Tændes med Herning Kirkes Drengekor og Herning Garden. Torsdag 4. december kl G.F. Händel Messias med Herning Korforening, Lemvig Kammerkor, Orkester MidtVest og solister. Entré: 100 kr. Onsdag 10. december kl Luciakoncert med MidtVest Spirekor, MidtVest Forskolekor og MidtVest Juniorkor. Helene Eilert og Dorte Bille dirigenter. Entré: 50 kr. Fredag 12. december kl Klokkespilskoncert ved Karin Viller Hansen, Silkeborg (Open by night) Lørdag 13. december kl Herning Musikskoles Julekoncert Søndag 14. december kl Den Jyske Sangskoles Julekoncert. Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Onsdag 24. december Kl Juleaftensgudstjeneste med MidtVest Pigekor Kl Juleaftensgudstjeneste med Herning Kirkes Drengekor Kl Juleaftensgudstjeneste med Herning Kirkes Drengekor. Fredag 30. januar kl Værkstedskoncert med elever fra Den Jyske Sangskole Adventsfest Onsdag 10. december kl i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Sognets tradtionsrige adventsfest med tale, musik, underholdning og lotteri. Tale ved sognepræst Lennart Jessen, Sct. Johannes Kirke, Herning Alle er velkomne! sogneeftermiddagsmøder Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffe: 15 kr. Program forår 2009: 15. januar: John Ørum Jørgensen, provst: Oplevelser fra min præstetid. 19. februar: Gerda Højgaard, formand for Røde Kors i Herning: Mannequinopvisning, fortælling om Røde Kors og salg af tøj. 19. marts: Alex Dahl Nielsen, sognepræst, Fredens kirke: Lidt rundt om H.C.Andersen. 16. april: Kaj Bohsen, sognepræst, Ikast: Lysbilledforedrag om den kristne påske. 14. maj(nb!): Karl Erik Bang: Træk fra Herning Kirkes Drengekors 60 års historie. 18. juni: Vibeke og Knud Jørgensen, Holstebro: Syng-sammen-eftermiddag og en lille historie. adresser Sognepræst Erik Nikolajsen Nørre Allé Fridag: mandag. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Fridag: fredag. Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Tlf. på sygehuskontor: Kirkens kontor Østre Kirkevej Kontortid: mandag-fredag: kl , torsdag tillige kl Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Fridag: fredag Adresser 2. organist Kristian Marius Andersen Fridag: mandag Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Sognemedhjælper: Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A Herning Kirkes hjemmeside HERNING SOGNS KIRKEBLAD udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for marts-maj 2009 indleveres senest 28/ Layout: Vindum Grafik Tryk: 1. edition ApS 7

8 Gudstjenester i Herning Kirke december 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Lys ind i mørket Unge sætter livsnære ord på emnet s. i advent Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde 12. Open By Night Jens Moesgård Nielsen Åbent hus og klokkespil fra kl s. i advent s. i advent 24. Juleaften 14.00: Erik Nikolajsen 15.15: Jens Moesgård Nielsen 16.30: Svend Erik Søgaard Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og Kirkens Korshær m.m.) 25. Juledag, Kristi Fødselsdag Kollekt: Børnesagens Fællesråd juledag, St. Stefans dag 28. Julesøndag 31. Nytårsnat 23.00: Erik Nikolajsen Kollekt: Det danske Bibelselskab januar 1. Nytårsdag 16.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen Kollekt: Det danske Bibelselskab 4. Hellig tre kongers søndag Kollekt: Møltrup Optagelseshjem 9. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Erik Nikolajsen, Stillemesse s.e.h.3 konger Kollekt: Ud med NT ind med IT Herning kirkes missionsprojekt 14. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste Evangelisk Alliances Bedeuge : Erik Nikolajsen s.e.h.3 konger 22. Gudstjeneste for ældre og gangbesværede 14.30: Erik Nikolajsen s.e.h.3 konger Kollekt: Kirkens Korshær februar 1. Sidste.s.e.h.3 konger 8.30: Jens Moesgård Nielsen (S) 6. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Erik Nikolajsen Prædikant: Per Nørgaard, Herning 8. Søndag septuagesima 8.30: Erik Nikolajsen Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde 15. Søndag seksagesima 8.30: Jens Moesgård Nielsen Kollekt: Kirkens Korshær KLF Kirke og Medier 22. Fastelavnssøndag Familiegudstjeneste med tøndeslagning og kirkefrokost Kollekt: Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler marts s. i fasten 8.30: Erik Nikolajsen (S) (S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet. Søndagsskole Ved højmesser er der under prædikenen søndagsskole i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Kirkebil Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa på tlf Gudstjenester i radioen Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. CD-optagelse fra gudstjenesten Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Før juletræet tændes Søndag den 30. nov. kl Byens gamle tradition med Herning Kirkes Drengekor og Herning Garden. Julekrybbe i kirken Hele december Kirkens julekrybbe er sat op i kirkerummet. Velkommen til at se julekrybben i hele december måned Rytmiske gudstjenester Fredag 5. december 2008, Fredag 9. januar 2009, Fredag 6. februar 2009 og Fredag 6. marts 2009 Gudstjenester for alle! Gudstjenester med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset. Se Julegudstjeneste for børnehaver og dagplejebørn. Torsdag den 11. december kl.10,00 Krybbespil ved Børnehaven Lindely. Alle er velkommen til en festlig gudstjeneste for mindre børn og deres ledsagere. Open By Night Gudstjeneste Fredag 12. december kl Åbent hus med rundvisning. Se tårn og klokker! Klokkespilskoncert ved klokkenist og organist Karin Viller Hansen, Silkeborg kl Nytårsnat Onsdag 31. december kl Skriftemåls- og nadvergudstjeneste Onsdag den 14. januar kl Gudstjenesten holdes som led i evangelisk alliances bedeuge. Spaghetti-gudstjeneste Onsdag den 21. januar kl For alle familier med børn. Tilmelding senest mandag den 19. januar til præsterne eller sognemedhjælper: Gudstjeneste for ældre og gangbesværede Torsdag den 22. januar kl En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere. Der er en handicapvenlig indgang ind til våbenhuset fra kirkens nordside. Kirkekaffe Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 22. februar kl Efter gudstjenesten er der tøndeslagning Børnene må gerne komme udklædt. Præmier til de mest fantasifulde og flotte. Kirkefrokost - Voksne: 25 kr. - Børn: Gratis Forsidefoto Kirsten Vindum

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Det er aften. Kigger ud i mørket. Herinde er det lyst endnu. Men mørket trænger ind i stuen. Det er som tågen, den smyger sig omkring, ikke en krog er glemt, alt

Læs mere

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010

TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn TOPKARAKTER TIL ORGANIST KÆRLIGHED OG ÆGTESKAB PENGE OG ÅND I HERNING SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 TOPKARAKTER TIL KRISTIAN MARIUS ANDERSEN Herning Kirkes orgelløve

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn D e c e m b e r 2 0 1 3 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 4 Det kommer nu! Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Så står vi på tærsklen til advents og juletiden igen.

Læs mere

Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Pop og passion

Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Pop og passion ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Ramzi fra Bethlehem, Sara fra Jerusalem... Et bugnende adventsog juleprogram Pop og passion DECEMBER 2010 JANUAR FEBRUAR 2011 Et barn er født i Bethlehem THI GLÆDE

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning sogn har en børnehave kirkens sitrende nutid formål og visioner i Herning Sogn juni juli august 2010 Børnehaven Lindely Herning Sogns Menighedsbørnehave Kirkens

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Ny sognemedhjælper Menighedsrådsvalg november 2008 pilgrimme i knudmosen september oktober november 2008 Et meget vigtigt valg om menighedsrådsvalget i Herning Kirke

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet

Sofie - med bibelen blandt surfere. før alvoren melder sig. Herning Kirke på nettet ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Sofie - med bibelen blandt surfere Fastelavn vi skejer ud før alvoren melder sig Herning Kirke på nettet MARTS APRIL MAJ 2011 FRA herning TIL AUSTRALIEN Sofie Balle

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke! Anmeldelse af U2's No Line On The Horizon Børn og unge og Herning Kirke juni juli august 2009 Rejsetips: tre kirker at

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn gå i teatret i kirken! mads bille 25 års jubilæum kirkeåret for begyndere september oktober november 2009 Af sogne medhjælper Frauke Meldgård Kan kirken Førkristne

Læs mere

SogneNyt. Fredens Kirke. Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission

SogneNyt. Fredens Kirke. Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission Fredens Kirke SogneNyt december 2008 januar februar 2009 Indhold Det nye Menighedsråd Farvel til Niels Mortensen Goddag til Kaj Buchhave På besøg i Kirkespirerne Folkekirkens Mission Eftertanken v/sognepræst

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Nyt menighedsråd Evangeliet ifølge Bach Jul i Norge, Tanzania og Danmark December 2012 Januar Februar 2013 Godt nytår! Ja det er ikke for tidligt at sige det. For

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn VI UDVIDER! JUL PÅ FIRE KONTINENTER DRENGEKORET I USA December 2011 Januar Februar 2012 Nyt og udvidet Kirkeblad Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Velkommen til

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Krigen mod HOLSTEBRO TRE MÅNEDER VED SOGNEFJORD I norge KUNST, VIDENSKAB OG POLITIK - OG KIRKEN! juni juli august 2008 AT SE VERDEN MED ANDRE ØJNE - SELV holstebros!

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015

FREDENS KIRKE. SogneNyt. Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert. september - december 2015 FREDENS KIRKE SogneNyt september - december 2015 Sognets Aftener i efteråret Koncert med Per Nielsen Ta med til Eunjins debutkoncert Alle henvendelser vedrørende dåb, bryllup og navneændringer bedes rettet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Vær velkommen Herrens år mens Kvirinius var statholder i Syrien Advent jul i Herning Kirke December Januar Februar 2015/2016 1 Vær velkommen Herrens år Af sognepræst

Læs mere

Kirken har fødselsdag!

Kirken har fødselsdag! maj / juni 2013 Kirken har fødselsdag! Pinsedag for næsten 2000 år siden, blev kirken født med de første kristne i Jerusalem. Hvis vi skruer tiden frem og flytter vores blik til Danmark, så kan vi se at

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirke på Danske Kirkedage 2010 Ny musik til pinsen Eksistensaftener MARTS APRIL MAJ 2010 U2 gudstjeneste, Drengekor og film Herning Kirke med på Kirkedage

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Efterår 2012 2. udgave

Efterår 2012 2. udgave Vildbjerg Efterår 2012 2. udgave August Torsdag 9. Onsdag 15. Kl 19.30 Bibelkredsene samles Torsdag 16. Kl 19.30 Møde Kreds 1 Fritidsforkynder Jørgen Vindum Sand, Hammerum Emne: Så vælg da livet. 5. mos.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger:

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... www.km.dk På På kirkeministeriets hjemmeside kan kan Kirkesanger: Her bor de... Internetadresser... Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermvestrekirke.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Mail: www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 10 år med kirkebladet Sønderjysk invasion Ny musik i kirken: to komponister skriver til Herning Kirke SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2011 10 års jubilæum Af sognepræst

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Velkommen til Bo Knudsen, Herning Kirkes nye præst Hvad er tiden i Herning? Dronningen, Die Herren og Drengekor J u n i J u l i A u g u s t 2 0 1 3 Ny tid Af sognepræst

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jubilæum Australien U2 og miraklet D e c e m b e r 2 0 1 4 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 5 Jubilæumsgudstjeneste Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE. Nr. 1-2016. Informationer fra lokalområdet TIL SAMTLIGE HUSSTANDE Nr. 1-2016 Informationer fra lokalområdet Side 2 Vejrum Nyt Vejrum Kirke: Provst Vagn Ove Høgild, Snerlevej 42, 7500 Holstebro Tlf.: 3025 3347/ mail: VOH@km.dk Graver Gerda Kvisgaard

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg i år Menighedsbørnehave bliver privat Er det nye kirkehus blevet glemt? Juni Juli August 2012 Sig din MENING 2012 er året, hvor der er menighedsrådsvalg.

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Esbjørn. Jytte Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. maj, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere