Kirkeblad for Herning Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for Herning Sogn"

Transkript

1 ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn fokus til israel Ny religiøsitet - eller den gode gamle nyt menighedsråd december 2008 januar februar 2009

2 Advent og jul 2008 Højtid i dybden Af Jens Moesgård Nielsen Adventstiden indvarsler et væld af muligheder for at komme i Herning Kirke. Til at få julens budskab om, at Gud har valgt fællesskabet med os, ind under huden og ind i hjertet er der både storslåede koncerter, tankevækkende gudstjenester, arrangementer for alle aldre og mange særgrupper. I hele perioden minder julekrybben og adventskransen i kirken os om det lys, der blev tændt engang i Betlehem, og som er grunden til at vi stadig tør tro på, at der er håb i en verden, hvor mørket har magt. Vi skal ikke piske rundt i december måned. Vi skal turde give os ro til at gå i dybden med højtiden. Glædelig advents og juletid! Smågrupper i Herning sogn Jeg savner noget i vores kirke i Herning sogn. Jeg savner små og nære fællesskaber, som jeg kan invitere folk med i. Nogle kalder dem smågrupper, cellegrupper, bibelkredse. Navnet er underordnet. Jeg kalder dem smågrupper. Det er grupper, hvori man kan mødes måske en gang om måneden. Dele livet og troen på Gud med hinanden. Tale om løst og fast, læse i bibelen sammen, bede sammen. Kort sagt være menneske og kristen sammen med hinanden. Hvis nogen har lyst til at være med i en sådan gruppe, kan man kontakte mig. Jeg lover ikke, at jeg kan stable sådanne grupper på benene. Men jeg vil prøve. Måske vil nogen hjælpe mig med det. Sammensætningen af grupperne skal selvfølgelig afspejle det sted i livet, hvor man er. Med venlig hilsen Erik Nikolajsen, sognepræst For nylig mødte jeg igen en, som ganske kort i døråbningen efter et arrangement i kirken fortalte mig om indiansk konfirmation. Jeg ved ikke, hvad det er. Samtalen var for kort. Men det satte tanker i gang om, hvad folk i dagens Danmark forbinder med religiøsitet. Religion og tro har ændret sig Ny eller d For en del år siden mødte jeg en vejleder. Det var en indianer. Hv levet og hvor, og om han levede nu Af sognepræst Erik Nikolajsen Jeg blev konfirmeret i Esbjerg i Jeg gik på en skole med mere end 1000 elever. Min konfirmationsundervisning foregik i et missionshus. Det var før, der blev bygget menighedslokaler ved kirkerne. Vi sad bænket på gamle træbænke. Langt over 100 konfirmander på én gang. Undervist af én præst. Og hverken konfirmander eller deres forældre vidste noget om åndelige vejledere, om karma, mantraer, reinkarnation og buddhafigurer. Jeg mindes ikke at have hørt om det dengang. Det gør jeg til gengæld i dag. Når jeg hos min frisør bladrer i diverse ugeblade, bliver jeg ikke kun opdateret om, hvad Billedbladet har at fortælle om kongehuset. Jeg får også noget at vide om, hvad folk har af forestillinger om religiøsitet. Og det overgår langt min viden og fantasi. Jeg er jo vokset op i en tid, hvor vi hørte bibelhistorie i skolen og sang morgensang i første time. Fadervor bad vi ikke. Om folk i almindelighed dengang kerede sig ret meget om, hvori den kristen tro består, ved jeg ikke. Jeg husker ikke, at jeg så nogen af mine klassekammerater og deres familie i kirken om søndagen. Dengang var der i Esbjerg by kun 3 kirker. Sognene var kæmpe store. Med kun 2 præster i hver. Der var folk på kirkebænkene, men procentvis var kirkegangen ikke noget at skrive hjem om. Jeg tror faktisk religiøsiteten fylder mindst lige så meget i dag. Måske mere. Men den er anderledes i dag end dengang. 2

3 religiøsitet en gode gamle?, der fortalte, at hun havde en åndelig or gammel han var, hvornår han havde.. det husker jeg ikke. Jeg har ikke oplevet Herning i 50-erne og i begyndelsen af 60-erne. Kirken stod måske stærkere her end i den arbejderby, som Esbjerg var. Men i dag er billedet det samme. Det er en ny og en anden religiøsitet end den kristne, der præger ugebladenes spalter. Og på det sidste er ateismen vågnet op igen i en ny og mere aggressiv form. Vi bliver ikke så let færdige med troen Vi troede lige, at udvikling og fremskridt havde gjort religion og religiøsitet overflødig. Og nu dukker den op til overfladen igen. Er det fordi fremskridtet og udviklingen har skuffet os? Den skaffede os ikke kontrol over livet, sygdommen og ulykken. Den gjorde os ikke usårlige og skabte ikke det paradis, vi længes efter. Tværtimod. Udviklingen og fremskridtet har vundet mange goder til os. Men også det modsatte. Miljøkatastrofen truer os. Isen smelter og vandene stiger. Videnskabsfolkene siger, vi må regne med flere storme, orkaner og mere nedbør. Nu troede vi lige udviklingen og fremskridtet skulle sikre os. Men det skete ikke. Vi har stadigvæk brug for hjælp. Og vi vender os igen til de religiøse magter. Men her kommer ateisterne og rykker os i trøjen bagfra for at stoppe de nye religiøse strømninger. I hvert fald den kristne tro. Meget kan vi nemlig godt beskæftige os med. Men kristen tro? Nej, stop siger ateisterne. Den kristne tro bliver modsagt På Lunds universitet i Sverige har det skabt uro blandt de ansatte, at man har nomineret en mand til rektor, som har været medlem af en pinsekirke. Det passer sig ikke, at en sådan person er rektor for et statsuniversitet i Sverige. En lektor i biokemi, Cecilia Hägerhäll, har givet udtryk for, at havde han været buddhist, havde det været meget mere ukontroversielt. Men kristen, tidligere medlem af en pinsekirke, det virker ikke seriøst, siger hun. Udviklingen, som jeg ser den, er til at forudse. Mennesket er skabt med en bevidsthed, som rækker ud over sig selv. Også ud over dødens grænse. Vi stræber efter at kontrollere vort liv og vores verden. Når vi opdager, at vi ikke kan, søger vi efter hjælp udenfor os selv, hvilket resulterer i nye former for religiøsitet. For den hjælp, som Gud har rakt til os i sin søn, Jesus Kristus, har vi ikke selv valgt. Dermed oplever vi den også som værende udenfor vores kontrol. Og det passer os ikke. Vi kan således nok acceptere mange former for religiøsitet. Men den kristne? Den har vi jo ikke selv valgt. Det opleves også i jødedom og i islam. Indenfor begge trosretninger kan man acceptere mange former for religiøsitet. Men ikke den kristne tro. Jeg tror, det også hænger sammen med, at vi søger efter hjælp, men vi vil selv bestemme, hvori hjælpen består, og hvor den skal komme fra. Vi har en ubændig trang til selv at ville kontrollere. Vi vil være vores egen Herre. Vi vil ikke at lade vort liv bero på nogen anden. Derfor vil nye former for religiøsitet fortsat poppe op. Og det kristne evangelium vil blive sagt imod. Den kristne tro trænger sig på Men det ændrer ikke ved, at det kristne evangelium vil blive præsenteret igen og igen, fordi det trænger sig på i kraft af den iboende sandhed og kærlighed, som ikke er opstået i noget menneskes hjerte, men kommet fra Gud. (jf. 1.Kor 2,9) Fra den Gud, som er større end os og vi ikke kan kontrollere. Vi spørger efter en hjælp, som kommer til os udefra. Men når den så kommer, vil vi ikke vide af den. Netop fordi den kommer til os udefra. Fra Gud. Og fordi vi ikke kan kontrollere den. Men det er netop den hjælp, vi har brug for. Den hjælp, som kommer til os fra den Gud, som er Gud. Det er en side af Guds gode evangelium, at han kan og vil det, som vi ikke kan. Og denne Gud er kommet helt nær til os i sin Søn, Jesus Kristus. I stedet for at søge efter Gud, kalder Gud os til at lade os finde af ham og bære af ham, for bære os selv kan vi ikke. I stedet for at finde på noget nyt, er det bedre at lade sig sige af det gamle, Guds gode tale til os, som vi kender den igen i de bibelske Skrifter og i kirkens gudstjeneste og fællesskab. Og det kan ske, når vi hører Guds ord, at det gamle bliver helt nyt. At det kristne budskab viser sig at være evig nyt. Som kærligheden er det. Det fortæller julen os også noget om. Gud er kommet helt nær til os i Jesus af Nazaret, så vi kan høre Gud tale til os i form af ord, som vi kan forstå, og i handlinger, som mennesker har set og fortæller os om. 3

4 Nye voluntører i kirkeprojekt i Herning Provstierne Sognene i de to Herning provstier samarbejder om Folkekirkens Mission. Af Jens Kristian Egedal m.fl. - provstiernes "Kirke til Kirke-projekt" Arbejdsgruppen har nu fornøjelsen af at præsentere nogle af de mennesker, vi pr. 1. januar 2009 har ansat til at fortælle om lidt af kirkens store arbejde udenfor Danmarks grænser. Vi har ansat Louise Overby Nielsen, 20 år, som volontør. Louise arbejder frem til årsskiftet som volontør i Jerusalem for Ordet og Israel og står fra januar til april 2009 til rådighed for præster og sognemedhjælpere, der gerne vil have Louise til at fortælle om sit arbejde overfor konfirmander og minikonfirmander og ved sognemøder og klubmøder og lignende. Vi har også ansat Mette Friis Helms, 22 år, som medarbejder i provstiernes lidt større anlagte Kirke til kirke projekt. Mette er seminariestuderende, men var sammen med sin mand udsendt til Nigeria af Afrika In Touch, hvor hun i tre måneder arbejdede med gadebørn. Mette skal hovedsageligt stå til rådighed for unge i provstierne og ved kirkelige møder. Kirke til kirkeprojektet Projektet begynder januar 2009 og løber over de næste 3-4 år og drejer sig om udviklingsarbejde, undervisning og mission i den tredje verden. Projektet gennemføres i samarbejde med folk fra den Lutherske Kirke i Nigeria og Mission Afrika. Formålet er: - at skabe personlige relationer mellem mennesker og kirker i Danmark og Nigeria. - at vi får mulighed for, at opleve fællesskab og nærhed i mission gennem besøg, udveksling, information og - at støtte helt konkrete projekter som kan være: Læring for livet, hvor afrikanske børn får en bærbar computer, der skal sætte dem i stand til gå på opdagelse i en verden fuld af ny viden. Håndværker skole i Numan. Her kan unge mellem 18 og 24 år få en håndværkeruddannelse, samtidig med at de bliver undervist i matematik og kristendom. Fadderskab for afrikanske missionærer. Projektet tager sigte på sundhed, uddannelse og menighedsopbygning i et meget fattigt område i Nigeria, hvortil kirken sender deres egne som missionærer. Hvis I ude i sognene vil vide mere om Herning Nordre og Søndre Provstiers Kirke til Kirke projekt er I velkommen til at henvende jer til nedenstående. Vi kan f.eks. tilbyde personer, som kan komme ud at fortælle mere om Den Lutherske Kirke i Nigeria samt de nye projekter. Jens Kristian Egedal, Gjellerup, tlf ; mail: og Gert- Oluf Schwartz Lausten, Snejbjerg, tlf , mail: Brug vores volontør og "Kirke til Kirkemedarbejder" Det er gratis, da udgifterne dækkes af provstierne i fællesskab. Louise Overby Nielsen For mere information eller bestilling af Louise kontakt venligst, Ruth Egedal, tlf eller, hvis hun ikke træffes, kan man kontakte provst Niels Christian Kobbelgaard tlf Mette Friis Helms Ønsker du at høre mere eller bestille Mette til et møde, så kontakt hende på Tlf

5 Det nye menighedsråd valgt for På opstillingsmødet for Fælles kirkelig liste i september valgtes disse kandidater af 62 fremmødte. Da der ikke blev indleveret andre lister, er disse 11 valgt til det nye menighedsråd: (Her i alfabetisk rækkefølge) Anne Ingeborg Damgaard (nyvalgt) Bente Boel Verner (nyvalgt) Bent Elmkvist (genvalgt) Henny Rønnow (genvalgt) Inga Østermark (genvalgt) Ingolf Juhl Mørch (genvalgt) Karen Søndergaard Bunk (nyvalgt) Karl Erik Bang (genvalgt) Kristian Moesgaard (nyvalgt) Knud Haaning Andersen (genvalgt) Torsten Ørhøj (genvalgt) Suppleanter: Charlotte Hoffmann Pedersen Jens Laier Aase Harriet Ørhøj I menighedsrådet sidder endvidere kirkens tre præster: Erik Nikolajsen, Jens Moesgård Nielsen og Svend Erik Søgaard og som medarbejderrepræsentant kirketjener Carsten Færch. Aftener om Israel I foråret 2009 inviterer vi en række dygtige foredragsholdere til at lade landet Israel med alt hvad det rummer af historie, geografi, kultur og af kristendom og jødedom udfordre os. På et ganske bestemt sted og tidspunkt klædte Gud sig i kød og blod midt i et helt konkret folk og blev en del af dettes folks historie. Denne begivenhed såvel som den person, hvori det skete, har haft og har stadigvæk en afgørende betydning for mange mennesker. Kirkehuset, Østre Kirkevej 1A, kl.19,30-21,30 Pris: 30 kr pr. aften incl. kaffe, kage og frugt. Onsdag den 4. februar 2009 (NB): Jesus af Nazaret. Dengang og nu. ved Kai Kjær-Hansen, teol.dr., Lystrup, forfatter, tidl. præst i Israel og fmd. for Den danske Israelsmission. Onsdag den 11. marts 2009: Jerusalem i fortid og nutid. ved Morten Hørning, cand.theol., Ph.d., postdoc., Århus Onsdag den 1. april 2009: Israels synlige og usynlige mure og øjnene der ser dem. Om demografiske, historiske, politiske, økonomiske og religiøse spændinger i Israel. ved Bodil Skjøtt, cand.theol., generalsekretær i Den danske Israelsmission og har boet i Jerusalem i 10 år. Onsdag den 13. maj 2009: Jøder og jødedom Om jødedom forstået som religion og tro - i fortid og nutid. Hvordan har jøder forstået sig selv og deres tro og trospraksis, og hvordan gør de det i dag? ved Bent Lexner, overrabbiner, København. Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 1. marts 2009 Israelstur Den sept arrangeres der en tur til Israel med Gunvor og Erik Nikolajsen som rejseledere. Rejsen er åben for alle interesserede. Søndag den 1. marts 2009 deltager Herning Sogn sammen med mere end andre sogne i indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste presses yderligere af stigende fødevarepriser. Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 fokus på Sult. Tilmeld dig som indsamler hos Knud Haaning Andersen (tlf.: ). Gunvor og Erik Nikolajsen har boet i Jerusalem fra , hvor de arbejdede som præstepar for Den danske Israelsmission og repræsentanter for Dansk Kirke i Udlandet. Ovennævnte aftner er ikke tænkt som et oplæg til turen, alle interesserede kan deltage, men de kan bruges som sådan. Der vil senere komme yderligere information om info-aften og om pris. 5

6 Missionshuset Bethania Torvet 9, Herning, tlf Indre Missions Samfund. Møde: 1. og 3. tirsdag i hver måned kl Kontakt: Formand for Indre Mission: Elin Hansen, Indre Missions Unge Møde: Tirsdag kl Fmd.: Laila Mogensen, tlf Eftermiddagsmøder Den 1. torsdag i måneden kl Kontakt: Erik Rindom tlf Herning Indre Missions hjemmeside: TÆT PÅ Kontakt: Thomas Sohn tlf Fredagsklubben for børn fra 4-9 år Møde: Fredag kl Kontakt: Jytte Vammen, tlf Juniorklubben for børn fra klasse Møde: Torsdag kl Kontakt: Pia Jensen, tlf Teenklubben for unge klasse Møde: Torsdag kl Kontakt: Anders Simmelsgård, tlf , KFUM og KFUK i Herning Brændgårdvej 18, Herning Tlf MINI-TEEN for børn klasse. Torsdag MOK for børn 4-7 år. Onsdag Børnediskoklubben "Allstar" - første fredag hver måned. Ten Sing år. Onsdag kl SPISEKLUB for alene-forældre og børn m.fl. Onsdage i LIGE uger. Tilmelding til Kirsten Vindum mandagen før. Derudover flere voksen- og familieklubber. Se hjemmesiden. Kontakt: Foreningskonsulent Kirsten Vindum, tlf , Herning Kirkehøjskole forår 2009 Tema om kristendommens virkelighed rundt om i verden. I Rusland, Mellemøsten, Kina og Indien. Lørdag 10. januar i Fredens Kirke Lektor Karsten Fledelius, Kbh.: Den russisk-ortodokse kirke og dens betydning i dag Lørdag 7. februar i Sct. Johannes Kirke Prof., dr. phil. Jakob Skovgaard-Petersen, Kbh.: Forholdet mellem kristne og muslimer i den Arabiske Verden. Lørdag 7. marts på Herning Friskole Cand.mag. i kinesisk Simon Gjerø: Kaldet til Kina om danske missionærer i Kina Lørdag 4. april i Gullestrup Kirke Dr. phil. Eva Nordentoft: Moder Theresa - troens mørke - troens lys Kirkehøjskolen mødes lørdage kl Pris: 180 kr. for alle fire foredrag (140 for pensionister og efterlønnere) Tilmelding til kasserer Karl Erik Bang, Rugvænget 40. Telefon: Foldere med program og tilmeldingsblanket findes også i kirkerne og på biblioteket. Yderligere information ved kursusleder Ragnhild Ibsen. Telefon: Herning Kirkes Legestue Fredage kl Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Vi synger, spiller, fortæller bibelhistorie og leger med børnene - og de voksne får en kop kaffe og hygger sig. Leder: Frauke Meldgaard, sognemedhjælper, tlf Besøgstjenesten Besøgstjenesten har brug for dig! Ønsker du at blive besøgsven, eller ønsker du at få en besøgsven, så kon takt: sognemedhjælper Frauke Meldgaard, tlf Blå Kors Varmestue Bethaniagade 30 Tlf Åbent hele døgnet. Anonyme Alkoholikere AA Herning holder møde i Kirkehuset: Mandag og torsdag kl og lørdag kl Al-Anon (pårørende til alkoholikere) holder møde samme sted mandag kl Kirke CaféEn Hver onsdag kl i kirkehuset, Østre Kirkevej 1A Ta en tur i KirkeCaféen et par timer onsdag formiddag og vær med til hyggeligt samvær med andre. Sang og programpunkt - Kaffe og snak Afslutning med kort tekst/historie Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Pris: 15 kr. pr. gang Yderligere oplysninger: Sognemedhjælper Frauke Meldgaard. Kom og vær med - det er for alle! 6

7 musik i Herning Kirke Søndag 30. november kl Før Juletræet Tændes med Herning Kirkes Drengekor og Herning Garden. Torsdag 4. december kl G.F. Händel Messias med Herning Korforening, Lemvig Kammerkor, Orkester MidtVest og solister. Entré: 100 kr. Onsdag 10. december kl Luciakoncert med MidtVest Spirekor, MidtVest Forskolekor og MidtVest Juniorkor. Helene Eilert og Dorte Bille dirigenter. Entré: 50 kr. Fredag 12. december kl Klokkespilskoncert ved Karin Viller Hansen, Silkeborg (Open by night) Lørdag 13. december kl Herning Musikskoles Julekoncert Søndag 14. december kl Den Jyske Sangskoles Julekoncert. Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor. Onsdag 24. december Kl Juleaftensgudstjeneste med MidtVest Pigekor Kl Juleaftensgudstjeneste med Herning Kirkes Drengekor Kl Juleaftensgudstjeneste med Herning Kirkes Drengekor. Fredag 30. januar kl Værkstedskoncert med elever fra Den Jyske Sangskole Adventsfest Onsdag 10. december kl i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 Sognets tradtionsrige adventsfest med tale, musik, underholdning og lotteri. Tale ved sognepræst Lennart Jessen, Sct. Johannes Kirke, Herning Alle er velkomne! sogneeftermiddagsmøder Møderne holdes 3. torsdag i måneden i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1 kl Kaffe: 15 kr. Program forår 2009: 15. januar: John Ørum Jørgensen, provst: Oplevelser fra min præstetid. 19. februar: Gerda Højgaard, formand for Røde Kors i Herning: Mannequinopvisning, fortælling om Røde Kors og salg af tøj. 19. marts: Alex Dahl Nielsen, sognepræst, Fredens kirke: Lidt rundt om H.C.Andersen. 16. april: Kaj Bohsen, sognepræst, Ikast: Lysbilledforedrag om den kristne påske. 14. maj(nb!): Karl Erik Bang: Træk fra Herning Kirkes Drengekors 60 års historie. 18. juni: Vibeke og Knud Jørgensen, Holstebro: Syng-sammen-eftermiddag og en lille historie. adresser Sognepræst Erik Nikolajsen Nørre Allé Fridag: mandag. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen Ranunkelvej Fridag: fredag. Sygehuspræst Svend Erik Søgaard Bellisvej Tlf. på sygehuskontor: Kirkens kontor Østre Kirkevej Kontortid: mandag-fredag: kl , torsdag tillige kl Fax: Kordegn: Per Damgaard Kordegnemedhjælper: Anna-Margrethe Bohsen Organist Mads Bille Østre Kirkevej 1A, 1. sal Fridag: fredag Adresser 2. organist Kristian Marius Andersen Fridag: mandag Kirketjener Carsten Færch Fridag: mandag Sognemedhjælper: Frauke Meldgaard Østre Kirkevej 1A Herning Kirkes hjemmeside HERNING SOGNS KIRKEBLAD udgives af Herning Kirke og redigeres af et redaktionsudvalg. Sognepræst Jens Moesgård Nielsen [ansvh.red.]. Stof til bladet for marts-maj 2009 indleveres senest 28/ Layout: Vindum Grafik Tryk: 1. edition ApS 7

8 Gudstjenester i Herning Kirke december 5. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Lys ind i mørket Unge sætter livsnære ord på emnet s. i advent Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde 12. Open By Night Jens Moesgård Nielsen Åbent hus og klokkespil fra kl s. i advent s. i advent 24. Juleaften 14.00: Erik Nikolajsen 15.15: Jens Moesgård Nielsen 16.30: Svend Erik Søgaard Kollekt: Menighedsplejen (Blå Kors og Kirkens Korshær m.m.) 25. Juledag, Kristi Fødselsdag Kollekt: Børnesagens Fællesråd juledag, St. Stefans dag 28. Julesøndag 31. Nytårsnat 23.00: Erik Nikolajsen Kollekt: Det danske Bibelselskab januar 1. Nytårsdag 16.00(NB!): Jens Moesgård Nielsen Kollekt: Det danske Bibelselskab 4. Hellig tre kongers søndag Kollekt: Møltrup Optagelseshjem 9. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Erik Nikolajsen, Stillemesse s.e.h.3 konger Kollekt: Ud med NT ind med IT Herning kirkes missionsprojekt 14. Skriftemåls- og nadvergudstjeneste Evangelisk Alliances Bedeuge : Erik Nikolajsen s.e.h.3 konger 22. Gudstjeneste for ældre og gangbesværede 14.30: Erik Nikolajsen s.e.h.3 konger Kollekt: Kirkens Korshær februar 1. Sidste.s.e.h.3 konger 8.30: Jens Moesgård Nielsen (S) 6. Rytmisk gudstjeneste 20.00: Erik Nikolajsen Prædikant: Per Nørgaard, Herning 8. Søndag septuagesima 8.30: Erik Nikolajsen Kollekt: Kristeligt arbejde blandt blinde 15. Søndag seksagesima 8.30: Jens Moesgård Nielsen Kollekt: Kirkens Korshær KLF Kirke og Medier 22. Fastelavnssøndag Familiegudstjeneste med tøndeslagning og kirkefrokost Kollekt: Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler marts s. i fasten 8.30: Erik Nikolajsen (S) (S) = Gudstjenesten foregår i Sakristiet. Søndagsskole Ved højmesser er der under prædikenen søndagsskole i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Kirkekaffe Efter højmesser er der gratis kirkekaffe i Kirkehuset. Dog ikke i skoleferier. Kirkebil Herning Taxa kan bestilles til gudstjenester i Herning kirke ved henvendelse til Herning Taxa på tlf Gudstjenester i radioen Gudstjenester fra lokale kirker transmitteres i Radio Midtjylland Classic søndag eftermiddag kl og mandag formiddag kl på FM frekvens 96,2 mhz. CD-optagelse fra gudstjenesten Ønsker du at modtage en CD-optagelse af gudstjenesten i din sognekirke, fordi du ikke selv kan komme i kirken, så kontakt sognemedhjælper Frauke Meldgaard eller en af præsterne. Før juletræet tændes Søndag den 30. nov. kl Byens gamle tradition med Herning Kirkes Drengekor og Herning Garden. Julekrybbe i kirken Hele december Kirkens julekrybbe er sat op i kirkerummet. Velkommen til at se julekrybben i hele december måned Rytmiske gudstjenester Fredag 5. december 2008, Fredag 9. januar 2009, Fredag 6. februar 2009 og Fredag 6. marts 2009 Gudstjenester for alle! Gudstjenester med salmer, rytmiske sange, rytmisk musikgruppe, prædiken, forbøn, nadver m.m. Efter gudstjenesterne er der kirke-café i Kirkehuset. Se Julegudstjeneste for børnehaver og dagplejebørn. Torsdag den 11. december kl.10,00 Krybbespil ved Børnehaven Lindely. Alle er velkommen til en festlig gudstjeneste for mindre børn og deres ledsagere. Open By Night Gudstjeneste Fredag 12. december kl Åbent hus med rundvisning. Se tårn og klokker! Klokkespilskoncert ved klokkenist og organist Karin Viller Hansen, Silkeborg kl Nytårsnat Onsdag 31. december kl Skriftemåls- og nadvergudstjeneste Onsdag den 14. januar kl Gudstjenesten holdes som led i evangelisk alliances bedeuge. Spaghetti-gudstjeneste Onsdag den 21. januar kl For alle familier med børn. Tilmelding senest mandag den 19. januar til præsterne eller sognemedhjælper: Gudstjeneste for ældre og gangbesværede Torsdag den 22. januar kl En gudstjeneste med altergang specielt tilrettelagt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere. Der er en handicapvenlig indgang ind til våbenhuset fra kirkens nordside. Kirkekaffe Fastelavnsgudstjeneste Søndag den 22. februar kl Efter gudstjenesten er der tøndeslagning Børnene må gerne komme udklædt. Præmier til de mest fantasifulde og flotte. Kirkefrokost - Voksne: 25 kr. - Børn: Gratis Forsidefoto Kirsten Vindum

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Herning Kirkes Drengekor: 60 år Nykomponeret musik til påskedag marts april maj 2009 Hvad synes du om Drengekoret? Af Karen Bunk Fredag d. 26. december 2008 skrev

Læs mere

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil

Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Begejstring! Læs om: pinse, ateisme, hammondorgel, klokkespil JUNI JULI AUGUST 2011 Ateistisk fornuft vs. pinse-begejstring Ateismen har fået vind i sejlene. Hvorfor

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn erning sogn Kirkeblad for Herning Sogn Kirkekontoret... Fyld noget i tanken! Følg den røde tråd September Oktober November 2015 1 Menighedsmøde I lighed med tidligere år indbydes der til menighedsmøde

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hvad skal du lave i ferien? Besøg en kirke! Anmeldelse af U2's No Line On The Horizon Børn og unge og Herning Kirke juni juli august 2009 Rejsetips: tre kirker at

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Krigen mod HOLSTEBRO TRE MÅNEDER VED SOGNEFJORD I norge KUNST, VIDENSKAB OG POLITIK - OG KIRKEN! juni juli august 2008 AT SE VERDEN MED ANDRE ØJNE - SELV holstebros!

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Jubilæum Australien U2 og miraklet D e c e m b e r 2 0 1 4 J a n u a r F e b r u a r 2 0 1 5 Jubilæumsgudstjeneste Adventstiden begynder med et brag af en jubilæumsgudstjeneste.

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Menighedsrådsvalg Herning Kirkes Drengekor i København September Oktober November 2012 Valg Af sognepræst Jens Moesgård Nielsen Det er ikke kun Mitt Romney og Barack

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Hemmelige planer og forræderi Juniorkirke Bibelen live M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 4 Det spirer og gror Jens Moesgård Nielsen Nu er det forår og alting spirer

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 Præstens spalte Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander & minikonfirmander Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE Præstens spalte Lyset

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang

LUMI nyt. 1/jan.-marts 2007. 25. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/jan.-marts 2007 25. årgang Andagt Frygt ikke, for jeg er med dig Andagt ved Inge-Lise Schmidt Esajas 41.10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte

HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte Sct. Johannes Kirke Herning HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30-11:30 Døbte 1.8.2010-30.9.2010 Lucas Lind Haubjerg Christensen Matilde Guldbrandt Henningsen Elias Fernando Krarup Husted

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole

Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission. Bethesdas Formiddagshøjskole Storbycenter Bethesda Københavns Indre Mission Bethesdas Formiddagshøjskole Bethesdakurser Kursuskatalog 2015-2016 Bethesdakurser Bethesdakurser er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed Undervisningen

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere