Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 11 Samfund, gruppe og individ"

Transkript

1 Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej Hillerød 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35 Indholdsfortegnelse Modulets tema...2 Lektionsplaner...2 Læringsudbytte og tilhørende fag...3 Fordeling af ECTS point på modul Psykomotorisk behandling (2 ECTS)...4 Psykomotorisk gruppeundervisning (2 ECTS)...5 Psykomotorisk teori og metode (4 ECTS)...6 Ergonomi og sundhedsfremme (2 ECTS)...7 Psykologi (2 ECTS)...8 Samfundsfag (1 ECTS)...9 Videnskabsteori (2 ECTS) Godkendelse af modul Studieaktivitet 11: Praktikforberedelse Modulprøve 11: Samfund, gruppe og individ Sygdom i forbindelse med studieaktivitet eller modulprøve Omprøve og sygeprøve Modulbeskrivelse 11 Side 1 af 12

2 Modulets tema Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer i forhold til varetagelse af afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis. Modulet retter sig desuden mod den professionelle rolle som psykomotorisk terapeut og forbereder endvidere den studerende til selvstændig professionsudøvelse. Modulet har fokus på at udvikle den studerendes kompetencer til afkodning og forståelse af arbejdspladskontekst, organisatoriske sammenhænge, arbejdspladskultur og den enkeltes arbejdssituation. Her udover sættes der fokus på udviklings- og forskningsarbejde, innovativ virksomhed samt grundlæggende akademiske arbejdsmetoder. Modul 10 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 11. Lektionsplaner Til fagene knytter sig en detaljeret lektionsplan som giver den studerende konkret information om modulets undervisningsforløb, litteratur, supplerende kilder, mv. Lektionsplaner publiceres på Studiezonen (UCC portalen) af underviserne inden modulet begynder. Modulbeskrivelse 11 Side 2 af 12

3 Læringsudbytte og tilhørende fag Læringsudbytte: Fag: 1. Redegøre for samt reflektere over, hvordan samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold spiller ind på det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og handlemuligheder 2. Redegøre for udvalgte organisationspsykologiske teorier 3. Reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejde 4. Redegøre for viden om professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til disse 5. Have kendskab til, forstå og beherske grundlæggende metoder til at foretage empiriske undersøgelser og forstå centrale problemstillinger relateret til at udføre sådanne 6. Kritisk vurdere, egen professionelle rolle samt formulere og begrunde læringsmål i forhold hertil 7. At kunne etablere og fastholde en professionel, terapeutisk og pædagogisk relation til målgruppen 8. Innovativt at kunne etablere aftaler og beskrive målsætningerne for professionsudøvelsen i forbindelse med selvstændig praktik 9. Redegøre og argumentere for samt inddrage valg af relevante pædagogiske og psykologiske teorier i relation til psykomotoriske faglige problemstillinger Samfundsfag Psykologi Videnskabsteori Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk teori og metode Videnskabsteori Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk teori og metode Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Ergonomi og sundhedsfremme Psykomotorisk teori og metode Ergonomi og sundhedsfremme Psykomotorisk behandling Psykomotorisk gruppeundervisning Psykomotorisk teori og metode Psykologi Fordeling af ECTS point på modul 11 Fag ECTS Psykomotorisk behandling 2 Psykomotorisk gruppeundervisning 2 Psykomotorisk teori og metode (herunder praktikforberedende 4 undervisning) Ergonomi og sundhedsfremme 2 Samfundsfag 1 Videnskabsteori 2 Psykologi 2 Modulbeskrivelse 11 Side 3 af 12

4 Psykomotorisk behandling (2 ECTS) Redegøre for viden om professionsudøvelsens Etik koblet til praksis (samtale, be- etiske forhold handling og øvelser) og relationen og kunne forstå og handle i forhold til disse ter med misbrug, kriminel bag- til klienten ved behandling af kliengrund, selvmordstruede og lign. Jf. læringsudbytte 4) på modul 11 Lindhardt, Anne (2011): Etik og værdier i psykiatrien, Psykiatrifonden. Vurdere egen professionelle rolle kritisk Jf. læringsudbytte 6) på modul 11 Kritisk refleksion, Valg af rolle, Udfyldelse af rolle, Tildeling af rolle, Virkning på klienten, Virkning på behandlingsforløbet, At skifte mellem roller Wahlgren mfl (2006): Refleksion og læring. Samfundslitteratur refleksion-begrebet hos Mezirow, s At kunne etablere og fastholde en professionel, terapeutisk og pædagogisk relation til målgruppen Etablering og udvikling af relationer i behandlingsforløb med klienter med misbrug, kriminel baggrund, selvmordstruede og lign. Bladbjerg m.fl. (red.) (2012): Sygdomslære for ikke-klinikere, København, Munksgaard, s Jf. læringsmål 7) på modul 11 Inddrage relevante pædagogiske og psykologiske teorier i behandlingsarbejdet Jf. læringsmål 9) på modul 11 Valg af teori og metode i arbejdet med klienter med misbrug, kriminel baggrund, selvmordstruede og lignende Refleksion over eget arbejde ved hjælp af teori Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Casearbejde Træning af faglige færdigheder Modulbeskrivelse 11 Side 4 af 12

5 Psykomotorisk gruppeundervisning (2 ECTS) Redegøre for viden om professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til disse Jf. læringsudbytte 4) på modul 11 Etiske overvejelser og viden om forskellige målgruppers særlige problemstillinger og dets påvirkning på relationen til deltagere med misbrug, kriminel baggrund, selvmordstruede og lign Undervisningen varetages i samarbejde med behandling Stelter, Reinhard (1999): Med kroppen i centrum. Kap. VII 4 Psykomotorisk træning som en del af den psykiatriske behandling. Dansk Psykologisk forlag. Kritisk vurdere egen professionelle rolle samt formulere og begrunde læringsmål i forhold hertil Jf. læringsudbytte 6) på modul 11 At kunne etablere og fastholde en professionel, terapeutisk og pædagogisk relation til målgruppen Jf. læringsudbytte 7) på modul 11 Redegøre og argumentere for samt inddrage valg af relevante pædagogiske og psykologiske teorier i relation til psykomotoriske faglige problemstillinger Jf. læringsudbytte 9) på modul 11 Med fokus på forskellige målgrupper skal de studerende lave korte undervisningsdemonstrationer fulgt op af egen vurdering af denne Etablering og udvikling af relationer i Den undervisningsforløb professionelle rolle for deltagere med misbrug, kriminel baggrund, selvmordstruede og lign. Psykomotorisk undervisning i bevægelse med fokus på målgrupper med kriminel baggrund, selvmordstruede, misbrugere ol. Dette foregår i samarbejde med behandlingsfaget. Der arbejdes indenfor temaerne: Dosering, Selvkontrol, Handlekompetence, Opmærksomhed på balance mellem egne og andres behov Stelter, Reinhard (1999): Med kroppen i centrum. Kap. VI 2 Psykologiske teorier om idrætsdeltagelse. Dansk Psykologisk forlag. De studerende træner præcisering af hvilke psykologiske tilgange, som er relevante i arbejdet med en særlig målgruppe Problembaseret læring Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Kropsrelaterede oplevelsesorienterede øvelser og -opgaver Logbogsarbejde Praksis- og metodetræning Præsentation ved studerende Modulbeskrivelse 11 Side 5 af 12

6 Psykomotorisk teori og metode (4 ECTS) Redegøre for viden om professionsudøvelsens Etiske forhold: etiske forhold og kunne Etiske regler forstå og handle i forhold til disse Den etiske fagperson Udøvelsen af faget Jf. læringsudbytte 4) på modul 11 Forholdet til klienten/gruppen Forholdet til kolleger, arbejdsgiver og samarbejdspartnere Handleberedskab: At kunne etablere praktikplads med en kreativt og innovativ tilgang Jf. læringsudbytte 8) på modul 11 Formulere og begrunde Læringsudbyttet i forhold til udvikling af egen professionelle rolle Jf. læringsudbytte 6) på modul 11 Faglige metoder Nærvær Ansvar Rummelighed Metarefleksion Forbedring af handling Praktikaftale fra idé til kontrakt Arbejde med at afdække og beskrive egne læringsmål for praktikken Arbejde med at undersøge, afdække og beskrive mål for professionsudøvelsen i praktikken DAP s etiske retningslinjer Petersen, Tina Løvbum (2013): Du skal kunne stå inde for det, du gør, Magasinet Arbejdsmiljø nr. 2. Andersen, Svend (2009): Forebyggelse og etik. I: Kamper- Jørgensen, Finn, Alming, Gert, Bruun Jensen, Bjarne (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaard, 5. udgave. Stisen, Mary (2011): Jura for pædagoger. Hans Reitzels Forlag. Belling (2010): En teori der kræver praksis. I: Belling, Lone & Gerstrøm, Thomas (red.): Fortællinger fra U et Teori U omsat til liv, læring og lederskab, Dansk Psykologisk Forlag, s Hansen, Jens Otto & Jørgensen, Hanne Birgitte (2011): Strategisk kommunikation for praktikere. Forlaget Ajour. Beskrive målsætningerne for professionsudøvelsen i forbindelse med selvstændig praktik Arbejde med pædagogiske overvejelser for den psykomotoriske indsats i praktikken Jf. læringsudbytte 8) på modul 11 Vidensformidling Gruppearbejde Vejledning Logbogsarbejde Hjemmeopgaver Præsentation ved studerende Skriftlige opgaver Modulbeskrivelse 11 Side 6 af 12

7 Ergonomi og sundhedsfremme (2 ECTS) At kunne etablere og fastholde en professionel, terapeutisk og pædagogisk relation til målgruppen Ergonomi, terminologi og begreber Jf. læringsudbytte 7) på modul 11 Innovativt at kunne etablere aftaler og beskrive målsætningerne for professionsudøvelsen i forbindelse med selvstændig praktik Jf. læringsudbytte 8) på modul 11 Arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser Ensidigt belastende og ensidigt gentaget arbejde Arbejdsbetingede lidelser Arbejde og lovgivning Forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø Teorier om sundhedsadfærd og forandringsprocesser de Vries A (2011): Forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø. I: Kern-Hansen L, Lund Jepsen R & Hald S (red.): Lærebog i arbejdsmiljø, 1. udgave, København, Munksgaard, s Kjærgaard Jørgensen N (2011): Arbejdsbetingede lidelser. I: Kern-Hansen L, Lund Jepsen R & Hald S (red.): Lærebog i arbejdsmiljø, 1. udgave, København, Munksgaard, s Lund Jepsen R & Sylvestersen J (2011): Kerneområder for ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsmiljø. I: Kern-Hansen L, Lund Jepsen R & Hald S (red.): Lærebog i arbejdsmiljø, 1. udgave, København, Munksgaard, s Ugelvig Christensen J & Finsen L (2011): Arbejdets fysiske krav og menneskets fysiske kapacitet. I: Kern-Hansen L, Lund Jepsen R & Hald S (red.): Lærebog i arbejdsmiljø, 1. udgave, København, Munksgaard, s Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Casearbejde Individuelle opgaver Gruppeopgaver og -fremlæggelser Træning af kropslige og praktiske færdigheder Dalum P, Sonne, T F & Davidsen M-M (2000): At tale om forandring, Tobaksskaderådet, s Modulbeskrivelse 11 Side 7 af 12

8 Psykologi (2 ECTS) Redegøre for udvalgte organisationspsykologiske teorier Psykodynamisk organisationspsykologi Jf. læringsudbytte 2) på modul 11 Borg K (2010): Team og teamledelse. I Høgsbro Lading Å & Jørgensen B (red.): Grupper. Om kollektivets bevidste og ubevidste dynamikker. København: Frydenlund Academic. Nickelsen N C (2013): Organisationspsykologiens strømninger. Psykolog Nyt, 12/2013, s Redegøre og argumentere for samt inddrage valg af relevante pædagogiske og psykologiske teorier i relation til psykomotoriske faglige problemstillinger Jf. læringsudbytte 9) på modul 11 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Casearbejde Individuelle opgaver Gruppeopgaver og -fremlæggelser Udviklingspsykologi Gruppetyper og gruppeprocesser Psykologiens fokus og erkendelsesveje Perspektiver på barnets udviklingsbetingelser Familie- og gruppedynamik Psykosomatik og stress Sundhedspsykologiske temaer Kriseteori samt tabs- og sorgprocesser Psykoterapeutiske retningers centrale principper Overføring-modoverføring Krop-psyke sammenhænge Forsvarsmekanismer Professionel rolle og samtale Kognitive processer Perception Indlæringspsykologi Motivation Følelser/emotioner Visholm S (2005): Uklare roller i postmoderne organisationer om ledelse og selvstyrende grupper. Tidskrift for Arbejdsliv, 7. årgang 1/05. Litteratur inden for emnerne fra psykologiundervisningen, modul Modulbeskrivelse 11 Side 8 af 12

9 Samfundsfag (1 ECTS) Redegøre for samt reflektere over, hvordan samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold spiller ind på det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og handlemuligheder Jf. læringsudbytte 1) på modul 11 Social kapital Samfundsudviklingen Gennemgang af begreber fra Foucaults sociologi mhp. kritisk at belyse organisationers og faggruppers diskursive tænkning og handling påvirker det enkelte menneskes og gruppers livssituation Hermann, Stefan (2012): Om Foucault. I: Gytz Olesen, Søren & Møller Pedersen, Peter (red.): Pædagogik i sociologisk perspektiv, VIA SY- STIME, s Ploug, Niels (2010): Hovedtræk i samfundsudviklingen mekanismer bag samfundsudviklingen. I: Kamper-Jørgensen, Finn, Alming, Gert, Bruun Jensen, Bjarne (red.): Forebyggende sundhedsarbejde. Munksgaards Forlag, 5. udgave, s Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Sund, Erik R. & Krokstad, Steinar (2011): Social kapital 3. I: Lund, Rikke, Christensen, Ulla, Iversen, Lars (red): Medicinsk sociologi sociale faktorers betydning for befolkningens helbred, Munksgaard Danmark, 2. udgave, s Modulbeskrivelse 11 Side 9 af 12

10 Videnskabsteori (2 ECTS) Reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejde Jf. læringsudbytte 3) på modul 11 Hvilke etiske overvejelser bør man gøre sig som hhv. psykomotorisk terapeut og forsker? Hvilke forskelle og ligheder er der? Birkler J (2005): Videnskabsteori en grundbog, København, Munksgaard. Birkler J (2006): Etik i sundhedsvæsenet, København, Munksgaard. Kvale S & Brinkmann S (2009): InterView - introduktion til et håndværk, København, Hans Reitzels Forlag. Have kendskab til, forstå og beherske grundlæggende metoder til at foretage empiriske undersøgelser og forstå centrale problemstillinger relateret til at udføre sådanne Jf. læringsudbytte 5) på modul 11 Vidensformidling Dialogbaseret undervisning Gruppearbejde Præsentation ved studerende Præsentation af udvalgte undersøgelsesmetoder inden for såvel kvantitativ som kvalitativ forskningsmetodik Hvad er metodernes særlige Kendetegn, og hvad er formålet med dem? Hvordan skal metoderne anvendes i praksis? Præsentation af forskellige metoder til analyse og fortolkning af det indsamlede materiale Argumentation Hegelund S (2000): Akademisk argumentation, København, Samfundslitteratur. Launsø L & Rieper O (2005): Forskning om og med mennesker - forskningstyper og forskningsmetoder I samfundsforskning, 5. udgave, København, Nyt Nordisk Forlag. Malterud K (2004): Kvalitative metoder i medisinsk forskning En innføring, 2. udgave, Universitetsforlaget. Kap. 8. Münster K (2008): Spørgeskemaundersøgelser. I Koch L & Vallgårda S (red.): Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, København, Munksgaard. Presskorn-Thygesen T (2012): Samfundsvidenskabelige paradigmer fire grundlæggende metodiske tendenser i moderne samfundsvidenskab. I: Nygaard, C. (red.): Samfundsvidenskabelige analysemetoder (2. udg.), Frederiksberg: Samfundslitteratur, s Modulbeskrivelse 11 Side 10 af 12

11 Godkendelse af modul 11 Godkendelse af modulet forudsætter at følgende er opfyldt: Studieaktivitet 11 er attesteret Modulprøve 11 er bestået Studieaktivitet 11: Praktikforberedelse Studieaktivitet 11 er en skriftlig, individuel opgave som stilles af underviserne. Studieaktiviteten udarbejdes som forberedelse til praktikforløbet på modul 12. Opgaveoplæg præsenteres af underviser i praktikforberedende undervisning via WISEflow senest torsdag i uge 12/41. Den skriftlige opgave (eksklusiv individuelt læringsudbytte) skal fylde min. 4 og max. 6 normalsider (2400 anslag eksklusiv mellemrum). For yderligere information om opgaveskrivning henvises til Retningslinjer for opgaveskrivning på UCC portalen. Studieaktivitet 11 skal indeholde følgende: 1) Forside med navn, studienummer, praktikstedets navn. 2) Indholdsfortegnelse. 3) Præsentation af praktiksted, kontaktperson/praktikvejleder, evt. øvrige personer, som du forventer at samarbejde med på praktikstedet. 4) Præsentation af målgruppen og målgruppens forudsætninger, herunder hvor i organisationen de er placeret og betydningen heraf i forhold til at deltage i psykomotoriske aktiviteter. 5) Præsentation af praktikstedets værdigrundlag, herunder mål, vision og mission. 6) Beskrivelse af det overordnede emne- eller problemområde samt en beskrivelse af det valgte tema, som skal være fokusområde i praktikken samt forslag til valg af teori. 7) Præsentation af en overordnet rammeplan for hele praktikforløbet. 8) Præsentation af målbeskrivelse. En beskrivelse af hvilke faglige og fagpersonlige læringsmål, du har for praktikken. Herunder hvilke ressourcer du har og hvilke kompetencer du har brug for at videreudvikle, hvilken teoretisk viden du har brug for at tilegne dig og hvilke praksiserfaringer du har sat dig som mål at opøve i praktikken. Observationsnotater o.a. kan evt. lægges som bilag. Studieaktivitet 11 skal afleveres via upload til WISEflow senest fredag i uge 14/43 inden kl. 12. Studieaktiviteten attesteres af underviser i praktikforberedende undervisning. Modulbeskrivelse 11 Side 11 af 12

12 Modulprøve 11: Samfund, gruppe og individ Påbegyndelsen af modulet er samtidig tilmelding til modulets prøve. Prøven kan ikke afmeldes. Hvis den studerende ikke deltager i modulprøven, har han/hun dermed brugt det første prøveforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Modulprøve 11 er en ekstern, mundtlig, individuel prøve. Indstilling til ekstern prøve på modul 11 sker automatisk for alle studerende på modulet som lever op til den tidligere oplyste forudsætning. Eksaminator er underviser i psykologi, og desuden deltager ekstern censor. Modulprøve 11 finder sted i uge 15/44 og bedømmes efter gældende karakterskala og jf. modulets læringsudbytte. Ved prøvens start trækker den studerende ét eksamensspørgsmål med tilhørende case, som skal besvares og belyses ud fra psykomotorisk og primært psykologisk viden, således at der redegøres for psykologisk teori og teorien anvendes på den tilhørende case. Den studerende har 40 minutter til individuel forberedelse, og har efterfølgende 20 minutter til mundtlig eksamination. Herefter voterer censor og eksaminator, og umiddelbart efter voteringen meddeles karakteren til den studerende sammen med en mundtlig begrundelse for karakteren (ca. 10 min til votering og tilbagemelding). Sygdom i forbindelse med studieaktivitet eller modulprøve Sygdom ifm. studieaktivitet: Såfremt den studerende grundet sygdom er forhindret i at aflevere studieaktivitet 11 skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt, dog senest kl. 12 på afleveringsdagen. Efterfølgende skal den studerende, underviser med tilknytning til opgaven og prøvekoordinator i studieadministrationen lave individuel aftale om ny afleveringsfrist. Sygdom ifm. modulprøve: Såfremt den studerende er forhindret i at deltage i den modulprøve 11 grundet dokumenteret sygdom, skal den studerende meddele dette til studieadministrationen pr. telefon eller mail så tidligt som muligt forud for prøvens afholdelse og senest kl. 9 på prøvedagen. Med dokumenteret sygdom menes lægelig dokumentation for sygdommen, som indsendes til studieadministrationen samme dag. Hvis sygemelding ikke foreligger rettidigt og med lægelig dokumentation vil den studerende have brugt et prøveforsøg. Omprøve og sygeprøve Er den studerende ikke bestået eller har været sygemeldt, er hun/han fortsat tilmeldt prøven, som afholdes hurtigst muligt. Dato for omprøve/sygeprøve vil blive oplyst fra studieadministrationen. Heller ikke denne prøve kan afmeldes. Der er i alt 3 prøveforsøg. Modulbeskrivelse 11 Side 12 af 12

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger

Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Vejledning - veje til nye professionsfortællinger Birthe Juhl Clausen og Hanne Raun, begge lektorer ved Via University College, Pædagoguddannelsen Jydsk Denne artikel handler om praktikvejlederes arbejde

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

den sundhedspædagogiske

den sundhedspædagogiske rapport r om projektet patientuddannelse på tværs af diagnoser i region syddanmark den sundhedspædagogiske jonglør kompetenceudviklingsmodel for patientuddannelse på tværs af diagnoser steno center for

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen

At tage livet af sig, at tage livet på sig. af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen At tage livet af sig, at tage livet på sig af lektor Lone Tang Jørgensen og lektor Mie Thulesen Et forsøgs- og udviklingsarbejde udført på Odense Socialpædagogiske Seminarium efterår 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fællesskaber, der rækker ud over skolen

Fællesskaber, der rækker ud over skolen Fællesskaber, der rækker ud over skolen Af Jørn Nielsen, psykolog Spørgsmålet om den inkluderende skole har været på dagsordenen i efterhånden flere år. Mange steder er der satset stort med undervisningsforløb,

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere