Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reinkarnation. & Kristendom. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 Reinkarnation & Kristendom Annie Besant 2

3 Reinkarnation & Kristendom Af Annie Besant (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Livets gåder Esoterisk og metafysisk forskning kan give gådefulde erfaringer og overraskende svar, og mange svar afslører nye spørgsmål. Derfor er det vigtigt at bevare et åbent sind og undgå forudfattede meninger, for det giver mulighed for at modtage lys fra alle kilder. Der er stadig behov for at løse mange af livets gåder som f.eks.: o Hvorfor lever nogle mennesker til de bliver gamle, mens andre kun åbner øjnene for hurtigt at lukke dem igen? o Hvorfor fødes nogle mennesker rige og andre fattige? o Hvorfor ophober nogle mennesker rigdom for at udnytte og undertrykke andre ved hjælp af pengenes magt, mens andre, der lever i fattigdom, ofte kæmper for at hjælpe andre mennesker? o Hvorfor er nogle mennesker åndeligt begavede, mens andre er helt uden åndelige evner? o Hvorfor fødes nogle mennesker med etisk og moralsk sans, mens andre får brutale og endda forbryderiske tendenser i vuggegave? Arveanlæg, der kan overføres til børn i 3-4 generationer, kan forklare meget, men det er en gåde, at gode, intelligente og moralske forældre nogle gange får et ubegavet og adfærdsvanskeligt barn og det modsatte, at et genialt barn af og til fødes af mindre intelligente forældre og i et miljø, hvor man mindst ventede det. 3

4 Gustave Doré: Jeremias Kirkefædrene og reinkarnationsidéen Hvis man studerer Bibelen og de tidlige kirkefædres tekster, kan man finde steder, som tilsyneladende er overleveringer af den gamle reinkarnationsidé: Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig, og før du kom ud af moderliv, helligede jeg dig, til profet for folkene satte jeg dig. Jeremias Bog, 1,5 Betyder det, at Gud på grundlag af forudviden valgte, hvad Jeremias skulle blive, før sjælen fik sin klædning af kød og blev født som menneske? Og vil det sige, at Gud instruerede Jeremias i den rolle, han skulle spille i den fysiske verden som profet i overensstemmelse med Guds vilje? Til den syge ved Bethesda dam, som havde lidt i 38 år, sagde Jesus: Se, nu er du blevet rask synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig! 4 Johannesevangeliet, 5,14

5 Elias og Johannes Døberen Betyder det (forudsat at straffen afpasses efter forbrydelsen), at en eller anden forfærdelig synd, som han havde begået dengang han var ung og uerfaren, var årsag til den lange fysiske lidelse i dette liv? Og hvis synden blev gentaget, hvilken synd ville så resultere i en endnu værre sygdom end den næsten 40 års forfærdelige lidelse? Og hvem var synderen, som blev årsag til, at han blev født blind ham selv eller hans forældre, for det var det, disciplene spurgte Jesus om. 1 Og man kan tilføje spørgsmålet: Havde han syndet, før han blev født og derfor fortjente straffen at fødes blind? Var Johannes Døberen en reinkarnation af profeten Elias, som skal komme? Jesus sagde selv, at han var Elias, som faktisk var kommet. Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Malakias Bog, 4,5 I Cruden s Concordance og flere referencebibler smelter Elias og Johannes Døberen tilsyneladende sammen i én skikkelse. I de otte vers i 1. kapitel i Anden Kongebog og i Matthæusevangeliet, 3,4 omtales bestemte ligheder og fælles karaktertræk ved deres klædedragt. Elias var en mand i en lodden kappe med et læderbælte om lænderne, mens Johannes Døberen havde klæder af kamelhår og et læderbælte om livet. Begge boede i ørkenen. Elias rejste 40 dage og 40 nætter til Horeb Guds bjerg i Sinai-ørkenen (Første Kongebog, 19,8). Johannes Døberen befandt sig i Judæa-ørkenen ved Jordanfloden (Markusevangeliet, 1,4). Deres frivillige liv i ensomhed var muligt, fordi fugle bragte dem føde. Gud sagde: Ravnene har jeg pålagt at sørge for føde til dig der. Første Kongebog, 17,4 Og Johannes Døberen levede på samme måde: El Greco: Johannes Døberen Hans føde var græshopper og vilde biers honning. Matthæusevangeliet, 3,4 1 Johannesevangeliet, 9, 2 5

6 Og frem for alt oplysningen til disciplene: Og om I vil tage imod det han er Elias, som skal komme. Matthæusevangeliet, 11,14 Origenes Kirkefaderen Origenes Origenes 2 var en af de mest oplyste af de første kirkefædre. Han sagde, at det er en udtalelse om Johannes Døberens tidligere liv som Elias før hans forudbestemte senere inkarnation som Kristi frontløber. Origenes siger desuden i Malakias Bog, 1,3 og i Paulus Brev til Romerne, 9,13: Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg. Hvis et menneskes livsløb ikke er bestemt af de handlinger, det foretager før det nuværende liv, ville Gud være uretfærdig, for det vil være uretfærdigt, hvis den ældre broder skal tjene den yngre og være hadet af Gud, før Esau havde gjort noget, som kunne give anledning til Guds had. 2 Origenes ( e.kr.) var kirkefader, teolog, bibelfortolker og filosof fra det græsktalende Alexandria. Hans skrifter bl.a. en tekstkritisk udgave af Det Gamle Testamente (Hexapla), 10 bøger med kommentarer til Bibelen (Stromateis), to bøger om opstandelsen, og meget mere er blandt de første intellektuelle forsøg på at beskrive kristendommen. Oplæringen i kristendom og i græsk litteratur fik han bl.a. af sin far Leonides og af Clemens af Alexandria. Origenes var en omstridt person og måtte i 231 flytte til Cæsarea i Palæstina efter anklager om kætteri. De synspunkter, der mødte modstand, var især hans tro på apokatastase (alle menneskers frelse), hans syn på treenigheden og hans stærkt platoniske holdning. 6

7 Origenes siger videre: Før verdens grundvold blev lagt, har han udvalgt os i ham til at være hellige og uden dadel for hans åsyn. Paulus Brev til Efeserne, 1,4 og det forudsætter et tidligere liv, før verden var til. Hieronymus, der er enig med Origenes, taler om menneskets hvile der, hvor fornuftige skabninger bor, før de stiger ned til den lavere verden, og før de overføres fra den åndelige dimensions usynlige liv til det synlige liv i den fysiske verden. Han fortæller, at det er nødvendigt for mennesket igen og igen at få fysiske legemer, før de engang bliver fuldkommengjorte mennesker: Så vær da I fuldkomne, som jeres himmelske Fader er fuldkommen. Matthæusevangeliet 5,48 Justinus Martyr 3 (billedet tv.) taler også mere end én gang om sjælen, som bor i det fysiske legeme. Han mener, at Johannes Døberen havde glemt, at han havde været Elias, og det er et eksempel på, at det ikke er muligt at huske erfaringer fra det aktuelle liv, når mennesket næste gang forlader sit himmelske hjem for at inkarnere i et nyt fysisk legeme. Clemens Romanus 4 og andre kirkefædre omtaler reinkarnation (eller transmigration eller metempsychosis, som reinkarnation blev kaldt dengang, og som i nutiden kaldes genfødsel) for at minde om den sandhed, der udtrykkes med ordene: I må fødes på ny. Johannesevangeliet, 3,7 Tiden før reinkarnationsdogmet Her er det kun muligt at præsentere dele af det bevismateriale, der stammer fra den ældste kristendom fra tiden før reinkarnationsdogmet, sådan som det engang blev opfattet. Det er ikke muligt at tage alt med, men der er gjort forsøg på at være nøjagtig i det, der siges, så man selv kan afprøve beviserne, og evt. ved egne studier at undersøge, om beviserne er valide. Emnet er ofte til debat i den filosofiske verden, og der er stor uenighed og mange indvendinger, som ofte viser sig at være baseret på uvidenhed og dogmatisme i stedet for studier. 3 Justinus Martyr (ca ) var forfatter, martyr og helgen. Han var en af de vigtigste apologeter, trosforsvarere (af kristendommen) i det 2. årh. 4 Clemens Romanus er også kendt som Sankt Clemens. Clemens var pave e.kr., og dermed Roms 4. pave. Som forfatter til 1. Clemensbrev betragtes han som De apostolske Fædre. Han blev kastet i havet bundet til et anker, der derfor er hans symbol. 7

8 Det siges, at oprindeligt blev en bestemt viden givet til disciplene. Spørgsmålet er, om reinkarnationslæren var en del af denne viden, som pga. uvidenhed er forsvundet, og dermed har nutidens kristne mistet en del af sin arv og betragter reinkarnation som en fremmed lære, selvom den engang blev betroet disciplene. Ånd og sjæl I den første kristne litteratur og den jødiske, der gik forud for den kristne, delte læren om reinkarnation sig i to linjer. Nogle gange understreges det faktum, at sjælen ikke blev skabt samtidig med det fysiske legeme, men at sjælens natur er evig. Eller mere præcis at ånden (monaden) er evig. Hvorfor der skelnes mellem ånd og sjæl, vil man se, når reinkarnationslæren senere behandles mere indgående, sådan som den blev opfattet af de første kirkefædre. Oprindeligt talte man i almindelighed om sjælens tidligere liv, og man pointerede, at ånden (monaden) er evig, og at den kommer fra Gud. Gud skabte utallige ånder (monader), som ikke havde menneskeskikkelse, og de passerede gennem forskellige udviklingstrin og gennem forskellige verdener, indtil nogle af dem manifesterede sig i den fysiske verden. Her gennemgik de en træning, som forberedte dem til en højere udvikling, for i kraft af de erfaringer, de havde samlet, kæmpede de sig tilbage til den oprindelige renhed og enhed. 8

9 Den oprindelige lære, som her kun er periferisk beskrevet, var almindelig både hos jøderne og de første kristne. Den mere præcise og videnskabelige form, der omtales som reinkarnation dvs. gentagne fødsler i fysiske menneskeform i den fysiske verden finder man i nogle få af den første kirkes skrifter, men ikke i alle. I nogen tales der overfladisk om tidligere liv. I andre tales der utvetydig om gentagne fødsler i den fysiske verden. Princippet er det samme hos dem begge, nemlig at ånden, som kommer fra Gud, ikke er i besiddelse af hellighed i den forstand, at den ikke kan miste den, men at den kun er hellig på grund af sin afstamning fra Gud. Åndens oprindelige hellige natur, som skyldes dens guddommelige afstamning, kan til en vis grad og for en tid tabes. Når ånden har tabt sin oprindelige uskyld (dvs. er sænket ned på et lavere eksistensplan kausalplanet), omtales den som sjæl for sjælen er et midlertidigt stadie, der befinder sig mellem ånd og legemer. Det er sjælen, der samler erfaring. Det er sjælen, der passerer gennem Universets forskellige verdener og til sidst vender tilbage med den opsamlede erfaring til sit oprindelige guddommelige udgangspunkt. Misforståelse af reinkarnationslæren Når man studerer kirkefædrene, kan man se, at de meget aktivt angreb den form for reinkarnationslære, der var almindelig hos grækerne og romerne i datidens litteratur, for grækerne og romerne mente, at menneskets sjæl kan inkarnere i en dyreform, og det var den misforståelse af reinkarnationslæren, de forsøgte at bekæmpe. Men selve det faktum, at det udelukkende var den form for reinkarnationslære, de bekæmpede, styrker beviset for, at de gik ind for reinkarnationslæren i en anden form. Den opfattelse, man finder hos Platon, Pythagoras og andre, at når sjælen har nået menneskestadiet, kan den gå fra en bevidsthedstilstand som tænkende menneske til en instinktiv dyretilstand, har intet at gøre med kirkens reinkarnationsidé og opfattelse af tidligere liv. Spørgsmålet er, om Platons eller Pythagoras lære blev korrekt gengivet, men det er et andet emne. Her er det kun tanken at betone, at den eneste form for reinkarnation, som kirkefædrene kæmpede imod, var den, der påstod, at menneskets sjæl kan gå over i det lavere dyreriges former. 9

10 For at forstå den kristne kirkes situation dengang, er det nødvendigt at kaste et hurtigt blik på datidens jødiske miljø, og på trosforestillinger og holdninger hos det jødiske folk, for apostlene og de første disciple var naturligvis af jødisk afstamning, og det samme gælder Jesus. Jeremias oplysning i Det Gamle Testamente (Jeremias Bog, 1,5): Før jeg danned dig i moderskød, kendte jeg dig, og før du kom ud af moderliv, helligede jeg dig, til profet for folkene satte jeg dig. omtales af adskillige kirkefædre i relation til sjælens tidligere liv. Hvis det ikke var tilfælde, ville det ikke blive omtalt her, for det kan også forklares på andre måder. Men både Origenes og Hieronymus omtaler dette vers, der handler om, at Jeremias var helliget som profet, før han blev født, som et af Bibelens beviser på sjælens tidligere liv. Origenes understreger, at guddommelig retfærdighed er umulig, medmindre en profet, der får en stor opgave i verden, har gjort sig fortjent til opgaven i kraft af sine handlinger i tidligere liv. Der er ikke grund til at spekulere mere over det, for som nævnt er det tydeligere i forbindelse med Jakob og Esau. Desuden er der den meget direkte udtalelse i Malakias Bog om, at Elias vil vende tilbage. 5 Visdommens Bog Et meget interessant sted i den apokryfiske 6 Visdommens Bog, som måske ikke er så kendt som de skrifter, der kaldes de kanoniske. Her taler Salomon, og han siger: Jeg var en dreng af god natur og modtog en god sjæl, eller rettere, fordi jeg var god, kom jeg i et ubesmittet legeme. Visdommens Bog, 8,19-20 Gustave Doré: Salomon Han siger dermed, at sjælen eksisterer, før mennesket bliver til. Han siger også, at det var, fordi han allerede var god, at han fik et rent legeme. Når man studerer den kendte jødiske forfatter Josephus, vil man se, at han beskriver jødernes tro på den tid. Om farisæerne siger han: De siger, at alle sjæle er ubesmittede, og at gode menneskers sjæle kun flyttes over i andre legemer men at slette menneskers sjæle er underkastet evig straf. 10 De bello Judaico: 2,8 5 Se, jeg sender eder profeten Elias, før Herrens store og frygtelige dag kommer. 6 Apokryf stammer fra græsk og betyder hemmelig eller skjult. Apokryfisk er betegnelsen på de skrifter, der er blevet fjernet fra Det Gamle og Det Nye Testamente som uheldige eller i hvert fald ligegyldige i teologisk forstand. Nogle apokryfe bøger har dog fået deres plads i nyere bibeludgaver, selvom de ikke sidestilles med de kanoniske skrifter de hellige bøger til brug under gudstjenesten mens de fleste er fjernet fra Bibelen.

11 Men det er ikke den eneste bemærkning Josephus kommer med om troen på sjælens reinkarnation, som var almindelig på hans tid. Et iøjnefaldende eksempel er hans tale til soldaterne, dengang de overvejede at dræbe hinanden. Efter forsvaret af fæstningen Jotapata tog Josephus tilflugt i en hule sammen med ca. 40 af sine mænd. De ønskede at dræbe hinanden for at undgå at falde i romernes hænder. Josephus sagde til dem: Husker I ikke, at alle rene ånder, som er i overensstemmelse med den guddommelige vilje og befaling, fortsætter livet på de smukkeste af de himmelske stjerner og med tiden igen sendes ned for at tage bolig i rene legemer men de sjæle, der har begået selvmord, dømmes til et sted i underverdenens mørke? Josephus brugte argumentet overfor barske soldater for at forhindre dem i at begå selvmord, og det viser den store udbredelse af troen på reinkarnation havde i den almindelige befolkning på den tid. 7 Reinkarnation var ikke kun et spørgsmål for filosoffer. Fra filosoffernes publikationer ved man, at de både accepterede reinkarnation og underviste i emnet. Det viser, at læren dengang var almindelig udbredt blandt jøderne. I Filons 8 skrifter ser man reinkarnationslæren som en af grundpillerne for den højt respekterede jødisk-aleksandrinske skole. Man kan derfor konkludere, at reinkarnation var almindelig vedtaget hos jøderne. Det Nye Testamente Efter denne korte oversigt vil det være interessant at se nærmere på Det Nye Testamente. Først skal der fokuseres på opfyldelsen af Malakias profeti om profeten Elias tilbagevenden. Det er rigtigt, at dengang Johannes Døberen fik spørgsmålet: Er du Elias? svarede han nej. Men Jesus selv sagde præcis det modsatte, for han sagde: Han er Elias, som skal komme. 9 At Johannes Døberen svarede nej, interesserer naturligvis de mennesker, der studerer reinkarnation. De ved, at erindringen om tidligere liv kun i meget sjældne tilfælde bevares fra dødsprocessen og frem til den nye fødsel, hvor mennesket får et nyt legeme med en ny fysisk hjerne. 7 Viktor Rydberg: Forudtilværelsen 8 Filon (Philon, Filo, Philo Alexandrinus, Philo Judæus) af Alexandria, (ca. 10 f.kr.-ca. 40 e.kr.) var græsk-jødisk filosof. Filon forsøgte at skabe en syntese af græsk og jødisk filosofi uden at sætte den jødiske arv over styr. 9 Matthæusevangeliet, 11,14 11

12 At Johannes Døberen var uvidende om sit tidligere liv, er derfor ikke et bevis mod reinkarnation. Jesus pointerede flere gange, at Johannes Døberen var Elias, 10 og det opvejer Johannes Døberens benægtelse på et tidspunkt, hvor man ikke kan forvente, at han skulle vide det. Jesus talte derimod med fuldt overblik over fortiden. Det er også interessant at se, hvordan karakteren gentager sig, for det må man naturligvis forvente. Begge forkyndte retfærdighed. Begge var målrettede og modige i kampen mod præsteskabets lovbrud. Profeten Elias stærke og viljesfaste karakter ser man igen i Johannes Døberens store styrke og åndskraft. Lighederne i deres karakter skal kombineres med ydre lighedstegn, som også er vigtige. Og når man tilføjer de gentagne udtalelser fra Jesus selv, er det vanskelig ikke at komme til den konklusion, at Johannes Døberen var en reinkarnation af Elias for ellers må man betragte Det Nye Testamente som upålideligt. Carl Bloch: Jesus helbreder den blinde ved Bethesda dam Den genfødte, der omtales i Johannesevangeliet, behøver ikke en dybere forklaring, for spørgsmålet fra disciplene er tydeligt: Hvem har syndet, ham selv eller hans forældre, siden han er født blind? Jesus svarer: Johannesevangeliet 9,2 Hverken han eller hans forældre har syndet, men det er sket, for at Guds gerninger skal åbenbares for ham. Johannesevangeliet 9,3 Hvis man hører svaret og ikke tror på reinkarnationslæren, er man nødt til at indtage det bizarre standpunkt, at mandens forældre var fri for synd, for begge parter sidestilles: Hverken han eller hans forældre. 10 Matthæusevangeliet 11,14 og 17,

13 Men, hvis man ikke er interesseret i at fordreje teksten for at støtte en forudfattet mening, vil man naturlig se, at det er et svar, der er givet af en jøde til jøder, som kendte og accepterede reinkarnationslæren, for der er tale om en naturlig bekræftelse af, at den blindes blindhed hverken skyldtes synd før fødslen eller forældrenes synder. Der er en anden tekst i Johannes Åbenbaring, som nogle gange tages til indtægt for reinkarnation. Indiciet er ikke et særlig stærkt, men det hører til de tekster, der ofte bruges som bevis. Det er det vers, hvor Jesus siger: Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra. 13 Johannes Åbenbaring, 3,12 Mange mener, at komme bort derfra, som er afslutningen og den endelige sejr, refererer til sjælens cykliske gåen ud fra de højere sfærer, som slutter, når sjælen er blevet fuldkommen og derfor bliver en søjle i min Guds tempel. Origenes skrifter I Origenes skrifter får man et udmærket indtryk af, hvad de første kristne lærte. Origenes havde en dyb forståelse af evolutionsprocessen. Her er det kun muligt at give et overblik. Man kan læse Origenes beskrivelse med dens omhyggelige argumentation, hvis man har tålmodighed til selv at studere hans afhandling. Han var indforstået med evolutionssystemet. Han lærte, at alle ånder (monader) kom fra Gud, og at alle var udstyret med fri vilje. Nogle ånder blev på lysets vej, og som belønning fik de en position, der omtales som devaernes. Andre monader, som brugte den frie vilje til at afvige fra lysets og pligtens vej, gik over i menneskeriget for i livets skole at lære at leve et retfærdigt og moralsk liv i overensstemmelse med de universelle love. Målet i menneskeriget er at genvinde den ophøjede tilstand, som monaderne ikke havde været i stand til at bevare. Atter andre brugte den frie vilje til at stige endnu længere ned for at leve et liv i ondskab som en modstandskraft. Alle monader var oprindeligt gode og ophøjede, men de var gode, fordi de var uvidende og uerfarne ikke i kraft af erfaringens kundskaber, viden og indsigt. Origenes gør opmærksom på, at devaer kan blive mennesker, og mennesker kan blive devaer. Og selv de onde kan igen klatre opad og blive mennesker og devaer. En af Origenes læresætninger, som senere blev forkastet i tider med stor uvidenhed, var læren om, at selv de værste mennesker har mulighed for udvikling og genrejsning. Origenes taler ikke om et Helvede et univers med evig ondskab hvor

14 Gud opbevarer mennesker, han ikke synes om. Og det er i store træk Origenes lære. Her er den beskrevet i korthed og uden detaljer, for at man senere kan se, hvordan de mere detaljerede argumenter passer trin for trin. Slutningen er altid den samme som begyndelsen Origenes store afhandling, De Principiis, er et fantastisk stykke filosofi, der er præcis i sine ræsonnementer og logisk fra begyndelse til slutning. Det er i denne afhandling, man finder de klareste udtalelser om hans opfattelse af ånd og sjæl. Han siger, at til sidst vil alle fjender blive underkastet Kristus. Og han tilføjer: Betragt slutningen som tingenes begyndelse. For slutningen er altid den samme som begyndelsen. Fordi der er en slutning på alt, så skal man forstå, at der også var en begyndelse. Derefter taler han om, at kun Gud selv er grundlæggende god. Det eneste gode det fuldkomne gode er Gud. Når man træder et trin ned til de skabninger, der er skabt af Gud, er godheden kommet på et sidespor, for den er ikke længere oprindelig, naturlig og fundamental. Derefter siger han, at Gud har givet alle monader fri vilje. Hvis de er overfladiske og undervurderer hellighed og visdom, falder monaden en hurtigere, en anden langsommere, en i større grad, en anden i mindre, men enhver er selv årsag til sit fald. Herefter går han over til en detaljeret beskrivelse af de forskellige devaordener og deres forhold til menneskeheden efter menneskehedens delvise fald. Han omtaler Johannes Døberen som et menneske, der var fyldt med Helligånden allerede i moderens liv, og han siger, at nogen måske tror, at Gud fylder enkeltpersoner med sin Helligånd og udstyrer dem med hellighed ikke på grund af retfærdighed og efter fortjeneste, men ufortjent. Derfor er det naturligt at stille spørgsmålet: Findes der mon uretfærdighed hos Gud? Nej, langtfra! 11 Devaer og menneskehed Når Johannes Døberen blev fyldt med Helligånden allerede i moderens liv, skyldes det udelukkende, at han tidligere havde levet et retfærdigt og moralsk liv, og derfor havde han gjort sig fortjent til denne velsignelse. Det er udgangspunktet for Origenes argumentation, og derefter taler han mere detaljeret om sjælens vækst, og de afsnit i skriften, der hentyder til den. Han gør opmærksom på, at Gud fordeler alle ting efter det enkelte menneskes moralske fremskridt og fortjeneste, og at det er nødvendigt for at vise Guds upartiskhed og retfærdighed. Og som apostelen Paulus siger: Der ikke er nogen personsanseelse hos Gud. 11 Paulus Brev til Romerne, 9,14 14

15 Origenes fortæller mere om devaerne og menneskeheden: Den tredje orden af de fornuftige skabninger er den, der er kvalificeret af Gud til at realisere menneskeheden, dvs. de menneskesjæle, der pga. deres moralske fremskridt er optaget i deva-ordenen. Det er de sjæle, der er skabt som Guds sønner eller opstandelsens børn og de sejrer i enhver kamp. Han tilføjer, at når alle er udstyret med fri vilje og af sin egen vilje kan tillade godt eller ondt, vil de, der er dovne, befinde sig i en værre tilstand end den, de befinder sig i i øjeblikket, mens de flittige vil opnå en bedre tilstand. Menneskets frie vilje Efter en lang bevisførelse, kommer han ind på de samme vanskeligheder, som kendes i nutiden. Han siger: Nogle mennesker er barbarer, mens andre er oplyste. Nogle af barbarerne er primitive og grusomme, mens andre har en mildere natur. Nogle af dem lever under vedtagne love, andre lever under love af en lavere og strengere art, mens nogle igen har umenneskelige og primitive skikke i stedet for love. Og nogle er straks fra fødselsøjeblikket underkastet ydmygelse og overgreb, hvor de opdrages som slaver og er underlagt herrer, herskere eller tyranner. Nogle har sunde legemer, mens andre har syge legemer fra de første år. Nogle har svagt syn, mens andre har svag hørelse og tale. Nogle fødes i den tilstand, mens andre mister sanser på et senere tidspunkt. Origenes spørger: Men hvorfor skal jeg gentage og opremse alle den menneskelige elendigheds rædsler? Hvorfor er det sådan? 15

16 Og han fortsætter med at forklare, at årsagen til forskellighederne hos fornuftige skabninger er personlighedens frie vilje. Forskelligheder i menneskers skæbner betragter kættere som udtryk for forskelle i sjælenes natur, hvorimod han selv påstår, at alle sjæle har samme natur under henvisning til den guddommelige retfærdighed. Deres argument er, at når der er store forskelle i de ydre forhold, og forskellen eksisterer allerede fra fødslen, kan den frie vilje ikke være forklaringen, (for ingen vælger hverken hvor, sammen med hvem eller i hvilken tilstand man fødes). Og når forklaringen ikke skyldes forskelle i sjælenes natur, sådan at en ond sjæl inkarnerer i en ond nation og en god sjæl i en retfærdig nation, er der ikke andre forklaringer, end at valgene skyldes tilfældigheder. Og hvis man erkender det, kan man ikke længer tro, at verden blev skabt af Gud eller styret af Ham. Guddommelig retfærdighed Ud af denne vanskelighed ser Origenes kun én vej, der er i overensstemmelse med guddommelig retfærdighed: Gud betragtede det som retfærdigt at organisere sine skabninger efter fortjeneste. Derfor blev de forskellige intelligenser bragt til verden, for ved hjælp af de forskellige kar eller sjæle eller intelligenser kunne Han smykke sin bolig, hvor der ikke kun skulle være kar af guld og sølv, men også af træ og ler nogen til ære og andre til vanære. Derfor vil Skaberen aldrig handle uretfærdig i sin fordeling til hver enkelt, fordi det sker efter fortjeneste. Derfor kan lykke eller ulykke ved fødslen, eller hvad skæbnen bringer, opfattes som tilfældighed. Han siger videre, at de livsforhold, et menneske befinder sig i, er Guds dom over det enkelte menneskes handlinger. Han dokumenterer sin påstand med henvisning til det kendte tilfælde med Jakob og Esau. 12 Determinisme? Den calvinistiske skole har brugt det som bevis på determinisme 13 dvs. Guds direkte forudbestemmelse af mennesket til enten evig lykke eller evig ulykke. Iflg. Origenes lære fødes mennesket frit, og det kan ikke være forudbestemt af en andens vilje hverken til lykke eller ulykke. 12 Hentyder til i Paulus Brev til Romerne, 9,11-13 og i Malakias Bog, 1,1-3. For at Guds beslutning, der hviler på hans udvælgelse, skulle stå fast, ikke i kraft af gerninger, men i kraft af den, der kalder, blev der, før de var født, og før de havde gjort noget godt eller ondt, sagt til hende: 'Den ældste skal trælle for den yngste', som der står skrevet: 'Jakob elskede jeg, men Esau hadede jeg'. Og i Malakias Bog: Er Esau ikke Jakobs broder, lyder det fra Herren, og dog elsker jeg Jakob. 13 Opfattelsen af, at alt er forudbestemt. 16

17 Som følge af Guds retfærdighed er lykke og ulykke menneskets egen fortjeneste. Det ville være uretfærdigt, hvis Gud elskede Jakob og hadede Esau, før børnene var født. Udtalelsen kan kun sættes i forhold til Guds retfærdighed, hvis Esau høster frugterne af tidligere ondskab, mens Jakob høster frugterne af tidligere gode gerninger. Både Origenes og Hieronymus havde denne opfattelse. I Brev til Avitus siger Hieronymus: Hieronymus Hvis man undersøger tilfældet med Esau, vil man se, at på grund af sine gamle synder var han dømt til et hårdt liv. Og Origenes siger: Det er ikke udtryk for uretfærdighed, at Jakob fortrængte sin broder allerede i moderlivet, for hvis han var værdig til at blive elsket af Gud på grund af handlinger i et tidligere liv, så fortjente han at blive foretrukket frem for sin broder. Retfærdighed og uretfærdighed Han tænker på apostelens opfattelse, hvor han taler om Esaus og Jakobs fødsel: Findes der mon uretfærdighed hos Gud? 14 og svaret er: Nej, langtfra! Derfor siger Origenes, at: Princippet kan anvendes på alle andre tilfælde, fordi skaberens retfærdighed viser sig i alle ting. 14 Paulus Brev til Romerne, 9,14 17

18 Ulighed i livsforhold skaber retfærdighed ved fordeling efter fortjeneste. Det samme gælder ære og vanære. Alle fornuftige sjæles natur er den samme, og kan sammenlignes med en klump ler. Gud former, i overensstemmelse med handlingerne i tidligere liv, en form til ære eller vanære. Uanset om de er formet til ære eller vanære, er de formet af samme lerklump med en natur, som enten skal frelses eller tilintetgøres. Hvis man erkender, at formen skabes af den samme pottemager 15 for det skabte forudsætter en skaber så er der mulighed for at vælge, om man mener en god skaber, der skaber dårlige og umoralske mennesker, eller om man mener en god skaber, der skaber gode og moralske mennesker. Svaret kræver, at man vælger mellem de to alternativer. Men hvis man siger, at Gud skaber former, der enten er til ære eller vanære, på grund af tidligere årsager, går der ikke skår i Guds retfærdighed. Og Origenes tilføjer: Hvis et menneske på grund af tidligere årsager blev formet til et kar til vanære i det nuværende liv og forbedrer sine veje og renser sig fra al ondskab, kan det formes til et kar til ære, som er parat til at udføre godt arbejde. Der er tydeligt, at reinkarnationslæren bruges som forsvar for Guds retfærdighed. Hvis en sjæl kan gøres god, er det umulig for en retfærdig og kærlig Gud at skabe en ond sjæl. Men hvis man mener, at mennesker fødes som umoralske forbrydere, som findes overalt på Jorden, er man enten tvunget til at acceptere, at en fuldkommen og alkærlig Gud skaber en fordærvet sjæl og derefter straffer den, fordi den er det, han selv har gjort den til. Eller at der er tale om mennesker under udvikling, som opdrages til fuldkommenhed? Hvis et menneske i et liv fødes med en brutal og ond karakter, skyldes det, at det selv har begået fejl og derfor høster resultaterne af sin egen ondskab, for på den måde lærer det godhed og visdom. 15 Paulus Brev til Romerne, 9,21: Har pottemageren ikke rådighed over sit ler, så han af den samme masse kan danne et kar til ære, et andet til vanære? 18

19 Bibelens egyptiske farao Origenes omtaler et tilfælde med en farao. Tilfældet har skabt stor diskussion, for teksten siger, at faraos hjerte blev forhærdet af Gud. Origenes pointerer, at det ikke altid er den hurtige kur, der virker bedst: Nogle gange resulterer det ikke i gode resultater for et menneske, hvis det helbredes alt for hurtig, specielt hvis sygdommen lukkes inde i de indre dele af legemet, for der raser den med større styrke. Når Gud forhærdede faraos hjerte, var hensigten at få farao til at forstå, hvor ondt han havde handlet, så han i en kommende inkarnation kan forsøge at leve et godt og retfærdigt liv. En god sjælelæge docerer midlet efter den sygdom, patienten er angrebet af. Og han tilføjer: Resultatet skal ses som noget, der ikke skabes pludselig, men langsomt og gradvist, for i de individuelle tilfælde sker forbedringsprocessen umærkeligt i løbet af uendelige tidsaldre. Nogle mennesker går hurtigere end andre mod fuldkommenheden, nogle følger tæt efter, mens andre går et langt stykke efter. Af Origenes fremstilling kan man se, hvor målrettet han fokuserer på læren om sjælens tidligere liv. 19

20 Reinkarnation er en kristen lære Der er ikke grund til at komme med flere citater af Origenes. Der er citeret nok til, at man kan se, at det er korrekt, når det påstås, at reinkarnationslæren er en kristen lære. Man behøver derfor ikke antage reinkarnationslæren som en fremmed lære fra hinduerne, buddhisterne, egypterne, grækerne eller romernes religioner. Reinkarnationslæren er en oprindelig del af kristendommen, og desuden en vigtigt del af den lære, der engang blev givet til disciplene. Men hvorfor er reinkarnationslæren forsvundet fra kristendommen? Dogmet blev fjernet i 2. kirkemøde i Konstantinopel i det 6. årh. (553 e.kr.). Derfor forsvandt læren fra den officielle kristendom, der var repræsenteret af den romersk-katolske kirke. Men den forsvandt ikke fra den kristne tro, bare fordi den forsvandt fra kirkens Lux Orientalis officielle kristendom. Den blev bevaret i mange såkaldt kætterske sekter f.eks. hos albigenserne. Mange fra albigenser-skolen blev martyrer, fordi de holdt fast ved evangeliets oprindelige sandhed og dermed reinkarnation. Reinkarnationslæren dukkede af og til op i kirken på mærkelige måder. I det 17. årh. var præsten Mr. Glanville kapellan under Charles II. I sin bog Lux Orientalis beskriver han trin for trin nøjagtig den reinkarnationslære, som fandtes hos de første kirkefædre, og som i nutiden dukker op i de såkaldte alternative eller esoteriske kredse. Gemt men ikke glemt I det 18. årh. dukkede reinkarnationslæren op på mange måder eksempelvis i en bog, der er trykt i 1766 og skrevet af præsten Capel Berrows. Han var sognepræst i Rossingham i Nottingham Shire. Bogens titel var A Lapse of Human Souls in a State of Pre-existence, the only Original Sin. Forfatteren præsenterer alle de argumenter for reinkarnation, som man nu hører i esoteriske kredse, og han beskriver dem ud fra den kristne opfattelse. Han siger, at Mr. Brocklesby et menneske med omfattende kundskab havde udgivet en bog i 1706, der beviser, at reinkarnationslæren er en vigtig del af kristendommen. Han nævner en række af tidens store navne, Dr. Butler, biskoppen af Durham, Dr. Henry Moore, Dr. Cheyne og Ramsay, som alle var overbevist om, at læren var del af kristendommen. Læren forsvandt derfor kun i en periode, hvor uvidenheden skyllede over Europa efter det romerske verdensriges opløsning. 20

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24

Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? 1. Oversættelse af Rom 9,6-24 Dobbelt eller enkelt forudbestemmelse? I en calvinsk/reformert tradition opererer man med en dobbelt forudbestemmelse. Gud har suverænt og frit udvalgt nogle til frelse, og Gud har suverænt og frit udvalgt

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus.

Uanset hvad, så har der været noget ved Jesus, som på en helt særlig måde får Levi til at følge kaldet og rejse sig og følge Jesus. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. september 2016 Kirkedag: 17.s.e.Trin/B Tekst: Sl 40,2-6; Jud 20-25; Mk 2,14-22 Salmer: SK: 4 * 51 * 492 * 52 LL: 4 * 51 * 62 * 492 * 511,6 * 52 Følg

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kundskab vs. Kendskab

Kundskab vs. Kendskab Kundskab vs. Kendskab JESUS ACADEMY TEMA: KUNDSKAB VS. KENDSKAB For os kristne er det at kende Gud selve grundlaget for vores tro, men vi tænker måske ikke altid over hvilken enorm påstand dette er.! At

Læs mere

PÅLIDELIGE MENNESKER

PÅLIDELIGE MENNESKER 1 PÅLIDELIGE MENNESKER Kim Torp, søndag d. 14. juni 2015 HVEM ER DE PÅLIDELIGE MENNESKER? 2. Timotheus 2:1 7 Og du, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus! Hvad du har hørt af mig i mange vidners

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28

4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28 4. søndag i advent 2014, Hurup Johs. 1, 19-28 Herre Jesus Kristus forbarm dig over mig synder. Styrk mig til ikke at lade bekymringerne tage livet af mig. AMEN Folk har syntes, at Johannes var en underlig

Læs mere

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF?

HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Prædiken af Morten Munch 21. s. e. trinitatis, 2. tekstrække, 16/10-2016 Tekst: Luk 13,1-9 Luk 13,1-9 s.1 HVOR BLEV RETFÆRDIGHEDEN AF? Forklaringer på det onde Det ondes tilstedeværelse i vores verden

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm

Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Emne: Global Gud Tale på Sommersted Efterskole d. 16. maj 2009 til Multiaften ved Daniel Præstholm Målgruppe: teenagers, ca. 150-200 stk. Tekster: Sl 139,1-18 + Jes 49,15 Sl 139,1-18 v1 For korlederen.

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag

Prædiken til 2. pinsedag Prædiken til 2. pinsedag Salmer Indgangssalme: DDS 299: Ånd over ånder Salme mellem læsninger: DDS 294: Talsmand, som på jorderige Salme før prædikenen: DDS 292: Kærligheds og sandheds Ånd! Salme efter

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død

Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Homoseksualitet, Romerbrevet 1 og en nations død Af Bill Muehlenberg I Romerbrevet 1 gøres det klart at homoseksualitet er den synd som udgør højdepunktet i menneskets oprør mod Gud. Der findes næppe en

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016

Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 1 Prædiken til sidste søndag efter Hellig tre konger, Vor Frue Kirke, d. 17. januar 2016 Stine Munch Et hvedekorn fylder kun ganske lidt, og sådan i sig selv synes jeg faktisk heller ikke det smager særligt

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED

SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Matt 28,16-20, s.1 Prædiken af Morten Munch Trinitatis søndag / 15. juni 2014 Tekst: Matt 28,16-20 SKABT AF TREFOLDIGHED, IKKE AF TILFÆLDIGHED Trinitatis/trefoldighed Det er trinitatis søndag. Søndagen

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10).

Indledning. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Indledning Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået (1 Pet 4,10). Begrebet forvalter indeholder en stor bibelsk dybde. Det angiver,

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning:

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning: Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: DDS 84 Gør døren høj DDS 87 - Det første lys DDS 81 Fryd dig du Kristi brud DDS 77

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266

23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 1 23. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 8. november 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/434/574/728//16/439/556/266 Åbningshilsen Der er kirkefrokost i Sognehuset efter højmessen, hvor tre af vores frivillige

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere