. 7. med 10. Samtidig 9. sprog Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". 7. med 10. Samtidig 9. sprog 22. 23. Fadet 25 " 37. Vi 38. Det 51. er 52 " 50. noget 62. i 63. vejen 64"

Transkript

1 Holm 0 1 såmænd 2 så 3 snart 4 tl 5 salg 6 7 Samtdg 9 med v 12 lær 13 vd kde lær 18 v 19 vores 20 første 21 spr Fa 25 med 26 grønsag 27 rykkes 28 op ovn 31 samtdg 32 med 33 kø V 38 mødekomm 39 regngs 40 ønsk 41 ud få 44 net 45 for Det som_om kun slovakne d net vej 64 med klærede 68

2 han Hun 72 sv 73 så 74 hos 75 bakkestaurør 76 BENT 77 AXEL 78 HASEBART de 82 seste 83 år 84 har 85 hun 86 skrevet 87 tre 88 bøg Numm fktve 96 Ralroad 97 Hotel Pragtfuldt 101! 102 En 104 volleyballspll 105 sprng gnemsnt ctmet vejret M næppe 119 d 120 to årge d 123 selv 124 har 125 stukket 126 nåle 127 nd sn 130 krop D 134 krsamte 135

3 storklub 136 slpp 137 ganske 138 vst 139 for 140 fle 141 Intbank m 144 Brøndby 145 må 146 allgevel 147 lægge 148 ryg 149 tl 150 dnu 151 me 152 bank ! 155 Jeg ans Jægsborg 161 Skovdstrkt jeg 165 har 166 gået skovskole De 172 lyssky 173 fremmede 174 elemt hv 177 art d 180 har 181 sneget 182 sg 183 tl 184 lan fjd

4 En 191 and 192 klde 193 tl 194 styrke sg 197 han pres udlandske 204 regng 205 lægg Ital 208 for få 211 løst 212 s 213 problem 214 med 215 d 216 organsede 217 krmnaltet Som 221 tak 222 kan 223 unge 224 kvnd 225 redde 226 sg 227 et 228 svedgt 229 kys knd 232 ell våd 235 omfavnelse børne 238 et 239 klap hånd 242

5 243 som strakt 246 ud 247 tl 248 samme 249 formål Ale 253 de tlskue 256 var 257 net 258 helt 259 specelt Tl 263 ggæld 264 tal 265 han 266 glad gne med ntstet d 275 kunne 276 fylde 277 et 278 langt 279 større 280 rum 281 d 282 Gulbkan museets 283 prøvelokale 284 om 285 kompostonsteknkk værket særdeleshed 291 om

6 Oktophone Han snu 300 som ræv Det 306 vl TEBA s 309 tlfælde 310 sge de 314 fra være børn vl 322 være børn Affald fremtds 331 råvare for 334 vrksomhedne 335 får 336 plgt 337 tl gbruge 340 des 341 produkt Hvs 345 betalngsstandsnng 346 betyd 347

7 bankkonsortet d 352 har 353 udlån 354 tl 355 forfald somm stlles 361 lge 362 med 363 amtet så 366 har 367 bankne 368 forbedret 369 des 370 stllng ms 373 amtets forrnget sg 379 han Flm Trorboy 385 II 386

8 387 blev 388 tl utvvlsomt 394 d 395 danske 396 kultflm som blevet 401 set færrest M 407 net 408 har 409 Brandau 410 altså 411 talt 412 for Holdt 416 fast 417 ved 418 løgn 419 om 420 tvllngne M and 426 runde præsdtvalget 429 får 430 han vgtg 433 rolle ford 436 han 437 vl 438 bede 439 sne 440

9 vælge 441 om støtte 444 Ilescu Læse de 450 to 451 første 452 bnd Report Ke kd 459 d 460 urokkelge 461 stjne report 462 Rourke d 465 flakk 466 vd 467 rundt nærmest 470 vad borgkrge and 475 blodsudgydelse som 478 han 479 omdann 480 tl godt 483 stof hstor som 489 hans 490 agt 491

10 sælg 492 tl 493 blade 494 vd 495 ov BEGYNDTE 499 MED 500 BEATLES 501 M 503 han nu 506 blandt 507 de 508 tre 509 danske d 512 frvllgt kommet 515 hjem 516 fra 517 Thaland 518 tl 519 varetægtsfængslng Danmark ford 524 de 525 ells 526 rskede blve 529 kastet Thalandsk 532 fængsel vt udlevng 537 tl 538 Danmark Tl 542 ggæld 543

11 nu 546 sjovt sdde skrve maskne 553 dhjemme sg 556 de 557 samstemmde M 561 mljøet 562 kd 563 kke 564 tl 565 landegræns så 568 hvad 569 hjælp 570 skrappe 571 mljøregl når 574 Østeuropa 575 kke med PERSONALET Wdsch 583 Markt 584 myldrede 585 nd kantn offc kontorst

12 skrvemasknedam chauffør skuld 598 ved 599 skuld legemlggørelse nonalsocalstske 606 deal Med 610 d 611 største 612 opsætnng pop konct 616 nsnde 617 set Det 621 skete 622 d maj da 628 Lllebæltsbro 629 blev 630 ndvet M 634 d 635 form 636 for 637 presfodbold 638 kræv 639 kræft Hv 643 fredag 644 har 645 elevne 646 fået ndvduel 649 bedømmelse des 652 arbejdsndss

13 ugs 655 løb M 659 Lars 660 var 661 så 662 tæt 663 ved trumf som mulgt komme da 675 han sæt 679 ved ssede 682 alt mchbold m 687 sl nettet Alle 693 ansøge 694 får 695 svar 696 sest 697 d jul I 704 så 705 fald 706 blv 707 Tna 708 mn 709 nye 710 mor 711

14 V 715 kd 716 ntet 717 tl 718 trorstne svar 722 nonalstpartet 723 Snn 724 F m d 730 ng 731 d 732 tror Rudbjg 737 IF s 738 hrehold 739 står 740 ovfor kunne 743 blve første 746 hrehold 747 fra 748 Lolland Falst dvson V 755 lå 756 nøgne 757 ved 758 sd hnand snakkede

15 drak 765 te portvn I ald bare år 777 debutede 778 d 779 unge 780 cand_jur 781 Helle 782 Stangup med 786 et 787 brag krm Gravskrft 794 for 795 rødhætte V 801 kan 802 mødes 803 dude 804 klokk 805 ntt Ell 809 crka kvadrctmet 812 pr 813 klo 814 barn Dfor

16 deselblnes 820 andel 821 _dag 822 næst 823 lg 824 nul når drej 829 sg 830 om 831 prve 832 vne Det 836 drej 837 sg 838 om hektar område 844 skal 845 have 846 karakt stor 850 bypark Dfor 854 ee 855 d 856 så 857 meget 858 me 859 rabald pmante hjulstræk 864 med krtfordelng : for bag Han godt vej 879 tl gå hunde 884 _grund_ 885

17 st 886 drkk professonelt socalt økonomsk I øjeblk 898 forstår 899 jeg smt som mn 907 krops 908 angst 909 for 910 Død stærke 914 d 915 alt stærke 918 d 919 n 920 længsel d 923 n 924 beslutnng Preb 928 Ands offsetekspt får forbndelse 935 med 936 sn 937

18 70 års 938 fødselsdag Sættnsse 941 Prs Scandnavan 947 Star sejlede 950 sn 951 første 952 tur 953 fra 954 Fredkshavn 955 tl 956 Oslo aprl allede 963 nd 964 dne 965 tur 966 havde 967 Ole 968 B 969 Hans drektør re gjort krystalklart 978 for 979 besætnng skbet 983 skulle 984 være 985 klar 986 tl 987

19 988 sejle 989 med 990 passag aprl forklarede 995 tlldsmand Postnr : 1001 Jeg 1003 har tæt 1006 kontakt 1007 med 1008 mn 1009 famle d 1012 vlle 1013 jeg 1014 kke 1015 undvære Regt 1019 deltag et 1022 hav arrangemt BREMSER 1029 : 1030 Vtllede 1031 skv 1032 for skv 1035 bag ( stjn 1041 ) 1042

20 Sygdomme 1044 som 1045 fåresyge 1046 ell 1047 gonorré 1048 gv 1049 smt ste Bortset_fra spll 1057 jeg 1058 kke 1059 med 1060 de 1061 mnesk ford 1064 de bømte m 1069 ford 1070 jeg 1071 elsk 1072 des 1073 musk Da 1078 Andrew 1079 Morton 1080 fk 1081 sn Dana 1084

21 1085 H 1086 True 1087 Story gad 1091 tre 1092 måned 1093 se fk 1096 ton 1097 pludselg and 1100 lyd I 1104 forkontoret v ryg kke ryg Dnæst 1115 vl 1116 ndrgsmnstet cvlforsvarsstyrels sundhedstyrels 1121 ovveje 1122 om 1123 arbej 1124 skal 1125 føres 1126 vde 1127 med 1128 hblk få 1132 opbygget 1133 et 1134 lægemddelbedskab d 1137 tdsmæssgt 1138 rækk 1139 ud 1140 ov 1141 de 1142 nævnte 1143 forudsætnng 1144

22 1145 I 1147 lang 1148 td 1149 var 1150 de 1151 t 1152 tavse d 1156 fjne 1157 summ bl 1160 fra 1161 hovedvej 1162 ved 1163 de 1164 hvdes 1165 kvart to 1168 flus 1169 ndædte 1170 kamp 1171 om 1172 majsgrødrestne uslkket 1176 ske fars 1179 hvde 1180 åndedræt 1181 larmede Mewas 1184

23 ør Et 1188 øjeblk 1189 vdste 1190 ng dem hvad 1195 de 1196 skulle 1197 sge M 1201 som 1202 td 1203 går forsvnd 1206 forelskels daglgdag 1210 brng 1211 større 1212 ell 1213 mndre 1214 ovraskels V 1218 fnd 1219 d 1220 anklagede Bt 1223 Erk 1224 Morts fortste 1228 hun gt 1232 de 1233 fre 1234 gange 1235 IKKE skyldg

24 Sv Gyngemos 1241 har 1242 notet 1243 krtkk Han 1247 kan 1248 kke 1249 se 1250 net 1251 som 1252 helst Ell klubhuset Rsvang 1260 stadon Århus Det dag 1268 d Stockhaus åblyst 1275 pragthumør 1276 ov 1277 forløbet

25 gårsdags 1280 preme åbbart 1284 godt 1285 selv 1286 klar 1287 ov han 1291 så 1292 vsuelt 1293 lev 1294 op 1295 tl 1296 st 1297 ry 1298 som 1299 ørn d 1302 europæske 1303 kompostonsmusks 1304 andegår har 1307 skruet 1308 d 1309 helt 1310 store 1311 charme ov 1314 for 1315

26 1316 hold 1317 tlrejsde 1318 danske 1319 muskstudde d 1322 har 1323 fulgt 1324 d 1325 foregåde 1326 uges 1327 prøv Dstag Det crka år 1340 gammel smuk 1343 bygnng d 1346 blev 1347 grundlagt Horss 1350 Borglge 1351 Skyttelaug

27 ads 1355 gav 1356 mg 1357 opskrft Fnanskld 1361 sg lvforskrngsselskabet 1365 kke nær 1368 så 1369 meget 1370 værd som 1373 hdtl 1374 antaget M 1378 jeg kke 1381 blevet 1382 syg kke 1387 dne 1388 gang På 1392 vagt 1393 foran 1394 Cheops 1395 pyramd Ud vlle 1401 lægge 1402 sg 1403 fast n 1406 proctandel

28 lægg 1409 Palle 1410 Smons 1411 kke 1412 skjul ATP 1417 om 1418 fem t 1419 år 1420 vl 1421 have betydelg 1424 større 1425 andel udlandske 1428 værdpapr beholdnng Du 1434 sku 1435 prøve knægt Grk 1442 : 1443 Garantkvott 1444 Karavan d 1448 består fle 1451 dusn 1452 lastbl bl som bevtet 1460

29 1461 svært 1462 bevæbnede 1463 oprøre uskk 1468 kurs d km 1473 lange snoede 1476 landevej 1477 fra 1478 grænseby 1479 Peshawar Pakstan 1482 tl 1483 Kabul ford 1486 de 1487 forskellge 1488 sekton karav 1491 kontrolles rvalsde 1494 mujahedngrupp Det 1498 m 1499 démænde 1500 bag 1501 prrammet 1502 Scout d 1505 ved 1506 ndgang 1507 tl 1508

30 MkroDa mess 1509 vs 1510 vej jungl udstlle UDSENDES 1518 KL 1519 = OPLÆSER 1522 = 1523 = 1524 ER 1525 I 1527 ste 1528 sl 1529 Club 1530 Brugge 1531 tl UOPMÆRKSOM 1535 Og 1537 husk d d 1542 kør 1543 tjstevn skal 1546 betale 1547 sk tre 1550 kr 1551 pr 1552 km 1553 tl 1554 st Auktonsbetngelsne 1559 sg 1560

31 smpelth Spækhugg skal hugges op vsse dele deft skal leves tl Søværnet oplys P Mkkels Holm Købhavn Magnetfelt : To fynske skol lukkes 1596 Varm g smør vndruekneole godt op stor pande

32 HULEMALERIER 1612 Tre 1614 var kke hjemme var 1620 slet 1621 kke 1622 ntesset var allede krst komm mssonshuset fortalte Ann Mar Cadan D 1641 har 1642 ng 1643 forbndelse 1644 med 1645 årsag 1646 tl 1647 flystyrtet I 1651 frtd grundvan 1654 skftet 1655 ud 1656 med salte 1659 vand 1660 und 1661 køl Dette 1665 vl 1666 samtdg 1667 kunne 1668 udvde 1669 antallet UTB praktkplads ATB jobs

33 lgesom 1676 de 1677 langtdsledge 1678 hved 1679 får 1680 mulghed 1681 for kunne 1684 gå 1685 nd egtlge 1688 jobs ste 1691 for 1692 de 1693 tradtonelle 1694 ATB jobs d 1697 ofte 1698 bær 1699 præg rutneprægede 1702 opgav D 1706 kan 1707 blve 1708 tale 1709 om orlovsordnng 1712 fra 1713 Flmskol så 1716 han 1717 får 1718 td 1719 tl ndsætte 1722 sn 1723 stedfortræd jobbet Træsnt kunstndustr paprklp 1733 fra 1734 Japan 1735 optag 1736 næst 1737

34 1738 hel 1739 langvæg M 1744 med 1745 d 1746 danske 1747 blparks 1748 nuværde 1749 sammsætnng 1750 vl kke 1753 gve 1754 problem nedsætte 1757 blyndhol 1758 med fjdedel Smag 1764 tl 1765 med 1766 salt peb Ikke 1772 meget 1773 gulvplads 1774 Vlg m 1778 stlle kontant 1781 betjng pg 1784 med 1785 store 1786 flæse forklæd krtgt 1789 lyst 1790

35 tlbagestrøget 1791 hår M 1795 njuresag åbbare 1798 grænsetlfælde så 1802 kan 1803 d 1804 komme 1805 tvvlsproblem Det 1809 måske 1810 all 1811 vgtgste have 1815 net 1816 fornuftgt føddne D 1822 jyske 1823 famlefar 1824 forklarede rett han 1830 aldrg 1831 har 1832 fået vde hvad 1837 han beskyldt 1840 for

36 har 1846 været alvorlg 1849 belastnng 1850 for 1851 ham førte 1857 tl han 1861 blev 1862 syg De 1866 små 1867 plastcbl 1868 blv 1869 stukket brand 1872 for holde 1875 poltet stand I 1881 Bevly 1882 må 1883 skuespllne 1884 foregå 1885 de 1886 ungdommelge 1887 see 1888 med 1889 et 1890 godt 1891 eksempel ng 1894 stoff 1895

37 1896 druk sexorg tak Nu 1905 har 1906 v 1907 taget 1908 d 1909 e 1910 sde gad ROLIG betyd 1919 morsom svsk Jeg 1926 s 1927 frem 1928 tl 1929 eftåret hvor 1932 jeg 1933 kan 1934 flytte 1935 nd mn 1938 lejlghed hvor 1942 jeg 1943 kan 1944 få 1945 gang studne få 1950 s 1951

38 daglgdag system Også Købhavns 1959 Fondbørs 1960 har 1961 Unbank 1962 brug 1963 for 1964 tlld D 1968 købte 1969 polakkne 1970 kke Vnd 1974 samfun 1975 kun 1976 ldt 1977 ved 1978 dne 1979 lov tab 1982 de 1983 gamle handcappede 1986 så 1987 meget 1988 me Sean 1992 Conny 1993 spll 1994 d 1995 somme gale 1998 forsk som st 2003 fjne prmtve 2006

39 labororum 2007 et 2008 sted 2009 langt 2010 nde regnskov 2013 komm sporet stoff d 2020 kan 2021 helbrede 2022 kræft H 2026 synes 2027 sær 2028 Metronome 2029 med 2030 brne 2031 Dagmar Scala vse me 2038 frugtbar 2039 vej d 2042 Palads 2043 koncn 2044 har 2045 kørt Det 2049 sk 2050 und 2051 Nordkalott Else 2055 Gugs 2056 værksted 2057 lgg

40 hjtet famls 2062 lejlghed 2063 sde 2064 om 2065 sde 2066 med 2067 køkk alrummet som 2070 hun 2071 m 2072 må 2073 være 2074 et de 2077 mest 2078 fotrede 2079 køkk Danmark Lundbæk 2085 vrkede smule 2088 rystet Agtlantn 2092 Roar 2093 måtte 2094 lgeledes 2095 ndkasse 2096 et 2097 klart 2098 nedlag Horss 2102 foran 2103 eget 2104 publkum 2105 notede 2106 sg 2107 for 2108 sn 2109 kun 2110

41 tredje 2111 sejr sæson 2114 ved vnde 2117 med ov 2120 de 2121 nyoprykkede 2122 sjællænde Så tl 2130 dg For 2134 hvs 2135 du 2136 elskede 2137 mg vlle 2140 du 2141 komme 2142 ov se 2145 mg 2146 splle 2147 nddørs Så 2152 start 2153 jeg 2154 for 2155 mg 2156 selv Jordnær ford 2162 gebyr sag 2163 har 2164 sløret 2165

42 tlstande Justtsmnstet som 2170 kke 2171 kan 2172 vare 2173 ved 2174 ret 2175 meget 2176 længe Når larve 2182 gnav blade vl 2187 krystallne 2188 rve 2189 des 2190 ndvolde 2191 op 2192! 2193 Ms 2195 de 2196 mange 2197 bstands kron 2198 har 2199 medført nvason asske 2204 forretnngsmænd som 2207 har 2208 gjort 2209 hurtge proftable 2212 forretnng har 2215

43 vestlge 2216 frma været me forsgtge des nvestng sg 2225 led ØK s transportdvson Camboda Torb Jette Hvdtfeldt Lars Psson Krst stod for ndslaget Også formand for lbale 2254 FDP part Otto Gr Lambsdorff sagde 2261 søndag d stadg

44 del 2269 åbne 2270 spørgsmål forbndelse 2273 med 2274 ØMU D måske 2280 langsom m 2283 alt selv dansk 2288 krone bedre 2292 d 2293 ngtng når 2296 de 2297 gves 2298 tl 2299 hjælpearbej sg 2303 Sopha 2304 Lor 2305

45 2306 D 2308 fndes typ 2311 : 2312 Som 2313 kasselås 2314 tl 2315 skrunng dørs 2318 ndvdge 2319 sde 2320 ell 2321 som 2322 ndstukk 2323 lås Hvs 2328 man 2329 nærmest 2330 har 2331 revet 2332 tottne hnand 2335 om 2336 dag ford 2339 man rvde 2342 uge nle 2345 poltske 2346 debt så klart så 2355 skal 2356 du 2357 altså 2358 have 2359

46 2360 Sort 2361 Guld nd 2364 du 2365 kan 2366 begynde elske Vl 2373 du 2374 kalde kærlghed 2378? 2379 Hun 2381 kggede 2382 spørgde ham Samtdg 2388 var karavane 2391 med medlemm Afghanstans 2396 nye 2397 regng vej 2400 fra nordøstlge 2403 Afghanstan 2404 med 2405 kurs 2406 mod 2407 Kabul Bygget budgettet 2413 tl mllon 2416 kron Aktørne 2420 har 2421 gnemprøvet 2422 t 2423 samlejestllng

47 tydelgt stllngne 2432 gv 2433 vdt 2434 forskellg 2435 stmulon mulghed D telefon 2444 tl 2445 Dem sagde 2448 hun 2449 surt Hvad 2454 td 2455 skal 2456 jeg 2457 vte 2458 dg 2459? spørg 2462 han 2463 ldt 2464 uskkt De 2468 skal 2469 køre 2470 mndst km 2473 årlgt før 2476 deseldrft 2477 lønn 2478 sg Han 2482 hjalp 2483 med 2484 råd dåd så 2489 økonomsk han 2493 ste 2494 aldrg 2495 sg 2496

48 selv første 2499 række V 2503 mødtes Pars var 2510 kærlghed 2511 ved 2512 første 2513 blk Mn 2517 boldpræcson 2518 komm 2519 fra 2520 alle 2521 de 2522 bolde jeg 2525 har 2526 slået 2527 samm da 2530 jeg 2531 var 2532 drg når 2535 jeg 2536 hjalp 2537 tl Amtsborgmest 2541 P 2542 Kaalund 2543 vl 2544 nu 2545 have 2546 undsøgt 2547

49 betalngsstandsnng 2548 grundgt I_dag 2552 går 2553 alle 2554 stlle rolgt nurlgt 2559 h 2560 tl 2561 drejebænk arbejd sg 2567 ansvarlg 2568 lærlng Bjarne 2571 Hans Styrkeforhol 2575 må 2576 være gørde sg 2581 de 2582 begge Jan 2586 Fahrkrug 2587 har 2588 stu såkaldte 2591 VIP d 2594 bla stand 2598 tl 2599

50 2600 øge 2601 blodgnemstrømnng 2602 forskellge 2603 sted kropp Jeg 2609 var 2610 altd 2611 skold baldne så 2616 jeg 2617 måtte 2618 gå 2619 med 2620 kameluld 2621 hele 2622 året Tl 2626 vlne 2627 pskes store 2630 æggeblomm 2631 med spsk 2634 sukk tsk 2638 vanllesukk knvspds 2642 salt Ms 2646 Det 2647 konsvve 2648 Folkepart 2649 går 2650

51 13 proct frem vs GfK undsøgels d foretaget 31 august Du 2666 har 2667 aldrg 2668 an bznz hove Komm 2677 du ov s mg splle nddørs? Hml rød ds flamm ; fugle med rygde fj styrt spral mod jord

52 2705 M 2707 d 2708 skal 2709 nu 2710 hell 2711 kke 2712 ret 2713 meget 2714 tl før 2717 man 2718 blv 2719 dømt 2720 uværdg brtske 2724 kongehus I_går 2728 var 2729 d 2730 undvsnng kem 2733 for 2734 M_17 hol h 2738 bad 2739 lektor 2740 Gudrun 2741 Ploug Sørs 2742 om 2743 et 2744 mnuts 2745 stlhed audtoret 2748 for mndes 2751 d 2752 myrdede 2753 studekamm

53 Unx del mndre 2760 flbrugsystem 2761 nåede crka 2765 halvdel salget Medne 2771 kastede 2772 sg 2773 ov 2774 utlfredse 2775 ÖTV medlemm alle 2778 egne Tyskland d 2783 mte resultet for 2789 dårlgt Og 2793 hvor 2794 de 2795 tdlge 2796 måske 2797 købte 2798 Km 2799 Lars Anne 2802 Lnnet TV køb 2807

54 de 2808 nu hvad 2811 de 2812 s 2813 reklam 2814 for tv sg 2820 Stefan 2821 Fryland formand 2824 for 2825 pladeselskabnes 2826 sammslutnng 2827 IFPI Så 2831 gk 2832 jeg 2833 stlle rolgt 2836 tlbage 2837 g åbnede 2840 dør kkkede 2843 nd Vækst vdshandel 2849 faldt At 2855 få 2856 lvsvlj optmsm 2859 tlbage 2860

55 Som mand d 2869 kke 2870 nær 2871 børngsangst 2872 ov 2873 for borglge 2876 Danmark kunne 2879 Nyrup 2880 Rasmuss 2881 starte 2882 med læse hvad 2887 selv 2888 dagbla 2889 Børs 2890 sl 2891 fast led 2895 forled 2896 : justtsmnst 2900 Hans 2901 Engell 2902 ( 2903 K 2904 ) 2905 tlsyneladde 2906 helt 2907 har 2908 mstet 2909 grebet 2910 om 2911

56 st 2912 eget 2913 mnstum samt nu kommet 2923 så 2924 vdt kun større 2930 udskftnng ledde 2933 embedsmænd 2934 kan 2935 goprette 2936 tlld 2937 tl 2938 Justtsmnstet Det 2944 var klærede 2948 han 2949

57 nu 2952 kan måske 2955 være v 2959 komm 2960 bort 2961 fra 2962 dne 2963 march ste I 2969 hunde 2970 Shon Luxor D 2977 modt 2978 han 2979 _øvrgt 2980 Kulturmnstets 2981 børnebsprs 2982 for Et 2989 væstlgt 2990 elemt retfærdghedsbegrebet tnge 2997 får 2998 samme 2999 udfald

58 lgegyldgt 3002 hvor 3003 de 3004 komm 3005 op V VMs 3013 suvænt 3014 bedste 3015 gruppe r 3019 dynamtpulje sg 3023 d årge 3025 mdtbanespll 3026 Susan 3027 Mackse Hjortshøj/Egå tl 3032 BT Udrgsmnst 3036 Uffe 3037 Ellemann Js 3038 ovrækk 3039 prsne 3040 tl 3041 decemb Købhavns 3044 Unvstet Ikke 3048 et 3049 slag

59 m kæmpemæssg 3054 skygge Suvæntetsgvelse 3058 kan 3059 d 3060 hell 3061 kke 3062 blve 3063 tale 3064 om Og 3068 dem 3069 var 3070 d 3071 kke 3072 mange 3073 tlbage danske 3078 kollektv d pod 3083 måtte 3084 slppe 3085 grebet så 3088 tyskne 3089 fk 3090 s 3091 gang des 3094 opsldde 3095 omd 3096 forudsgelge 3097 tempospl EKSPERT 3101 PÅ 3102 OMRÅDET 3103

60 Han 3105 kaldes ovordtlg 3108 professonel faglgt 3113 ærlg Og 3118 tyskne 3119 havde 3120 fået chok de 3125 aldrg 3126 ovvandt INDICIERNE 3130 FOR 3131 SVAGE 3132 Stuon 3134 svar 3135 ldt 3136 tl man 3140 hell 3141 kke 3142 må 3143 fjne 3144 ekstra 3145 bllygt 3146 mv 3147 eft have 3150 solgt 3151 sn 3152 bl Fre 3156 år lang 3159 td 3160

61 med 3163 embes 3164 ndbyggede 3165 stus 3166 blv 3167 han stand 3170 tl rejse 3173 rundt USA bearbejde 3178 partets 3179 græsrødd Det jo 3186 slet 3187 kke 3188 net 3189 ukdt 3190 fænom mænd blevet 3196 bdt nævnte 3199 legemsdel Sest 3203 har 3204 Børs 3205 gravet 3206 så 3207 dybt klubøkonom d 3213 frygt 3214

62 for 3215 Brøndbys 3216 IntBank run for 3219 klubbs 3220 troværdghed I_går 3224 delt 3225 syv 3226 helkopte sluknngsarbej Gotland d 3234 var vs 3237 optmsme 3238 blandt 3239 brandfolke Deft 3243 blev 3244 de 3245 to 3246 unge 3247 gstand 3248 for 3249 pgepresnng de 3252 spanske 3253 poltfolk 3254 : 3255 De 3257 Konsvves 3258 udrgspoltkske 3259 ordfør 3260 Nels 3261 Ahlmann Ohls 3262 sg Vesteuropa 3266 alt 3267 for 3268 længe 3269 har 3270 set 3271 passvt 3272

63 3273 de 3274 sbske 3275 mltss 3276 myrd Bosn Hzegovna Et 3282 hustrubdrag 3283 kaldes 3284 tlbagebetalng 3285 ell 3286 stnng ford 3289 d 3290 lægges 3291 vægt modtag moralsk 3298 bettget 3299 tl modtage 3302 pge En 3306 hstore som 3309 fortæll 3310 om 3311 d 3312 ftgdom d 3315 så 3316 _dag manges 3319 vrkelghed Det dfor 3325 de 3326 gamle 3327 psonsopspare d 3330 har 3331 betalt 3332 selskabnes 3333

64 kamp 3334 om 3335 kundne ne Hakket 3341 kød 3342 tl 3343 torsdags 3344 lammepostej 3345 kost kr 3348 pr 3349 kg m 3352 så så 3356 skært Rør 3360 g 3361 dej 3362 let 3363 samm før 3366 vlne 3367 bages Da 3371 Ma 3372 Buch 3373 tltrådte 3374 stllng 3375 som 3376 unddrektør Det 3379 Kgl 3380 Te 3381 med 3382 ansvar 3383 for 3384 økonom 3385 lød

65 3388 hdes 3389 parol effektvsng 3393 skulle 3394 opnås 3395 gnem 3396 bedre 3397 arbejdsvlkår 3398 for 3399 de 3400 anste Nord 3404 ssede 3405 aggressvt udgang vste 3410 med sp 3413 st 3414 gode 3415 hold Han 3419 følg 3420 eft 3421 hde 3422 nd stu Hvor 3429 mange 3430 d 3431 dør d 3435 kke 3436 n 3437 ordtlg 3438 ststk 3439 ov

66 sg 3443 Hedda 3444 Blle Sundhedsstyrels En 3450 ubehagelg 3451 kemsk 3452 lugt 3453 har 3454 bredt 3455 sg m 3458 Nana de hans børn som 3467 stadg 3468 bor 3469 hjemme sg de 3475 har 3476 vænnet 3477 sg 3478 tl Samtdg 3483 skal 3484 gulvet 3485 være 3486 behagelgt stå gå så længe 3495

67 pod Alle analysesult skal journal ledsages præcse 3506 oplysnng 3507 om udtagnngstd sted samt om analysemetod Dsse to klag sg 3521 Ombudsmand 3522 nu han 3525 kke 3526 kan 3527 behandle ford 3530 d 3531 har 3532 været holdt et eftfølgde samråd med Folketngets mljø planlægnngsudvalg

68 ford 3545 et 3546 forslag 3547 fra 3548 VS SF 3551 om 3552 ekspropron IBM grund for_td tl 3559 behandlng Folketnget Han 3566 slår 3567 tl når 3570 vejret som 3573 beskrevet flms 3576 ttel tlsyneladde 3580 ud 3581 motv 3582 kvæl 3583 han 3584 sne 3585 ofre 3586 med klavstrg Hvs 3592

69 kke man 3596 naktv Det 3600 samme 3601 gør 3602 Palle 3603 Johans Jo 3608 du 3609 gør 3610 så Rudbjg / tmes 3617 forestllng 3618 seks 3619 gange 3620 om 3621 ug pr 3625 gang d 3628 omkrng kron lomm 3633 tl 3634 ham 3635 selv Dne 3639 gang 3640 byttede 3641 v 3642 bare 3643 om rollne Bt 3649 blev 3650 så 3651

70 godt 3652 betjt han 3656 tl_sdst 3657 måtte 3658 tgge 3659 mg 3660 om stoppe Kuppet poltdrektørs 3668 vlla Søtrass Holte gav 3676 ale 3677 et 3678 udbytte kr Man 3685 ndkvartes hytt 3688 med 3689 fre 3690 febolg 3691 hv maksmalt 3694 seks 3695 pson hv 3698 bolg M 3703 de 3704

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010

LEJLIGHEDEN BEBoErBLaD for BoLIGkoNtorEt I fredericia BLaD Nr. 2 ÅrGaNG 2010 Blad nr. 2 Årgang 2010 LEJLIGHEDEN Beboblad bolgkontoret Fredca S 23 Nyt hovedbestyrels ved mænne Ls Gregs Flemmng Lorz Else-Mare Gøhns Bt Klndt Ands Ghetto H eftåret dskusson regngs brug Landsbyggefonns

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

2014 i ord og billeder

2014 i ord og billeder 1300 kursst går Ranrs HF & VUC, r har 125 medarbejre. Skolens toårge HF egn sg unge, r vl have en gymnasal uddannelse, mens enkeltfag fagpakk VUC egn sg bå unge voksne med fag fra 9. klasse højeste gymnasale

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Indhold Sporene på Svnø og Avnø Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is

Ni, may be charged a minimum fee of $75.00 for each non-returned or lost item. The person borrowing this material is \ r/ f / S \ n OF /- * k 3/s J / CENTRAL CRCULATON AND BOOKSTACKS The person borrowng ths materal s responsble for ts renewal or return before the Latest Date stamped belovv. You may be charged a mnmum

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi

Daniel Stern, hans teorier og deres betydning for musikterapi Danel Stn, hans teor des bydnng musktap Nels Kandd nbal Aalborg Psykrske musktap, Sygehus. Ph.d., lektor Desuden ved co-studeled Aalborg Unvst Musktapuddannelsen Musktapklnkken Aalborg Unvst. Mal: nbal@hum.aau.dk

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

srå ese Helena Horstedt

srå ese Helena Horstedt II\retrNINreIlE C o utur eteknkker o g ov er d ådge m a teraler er omdrejnngspunkt Helena Hbrstedts stl, som også er kendetegnende for en ny generafon af svenske desgnere. Her er godt desgn nemlg g med

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk

ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredive tres ung tredivetres ungdomsskolens forfatter hold 2011 layout og opsætning, rasmus finsen : duusfinsen.dk ung tredivetres Velkommen til Ungdomsskolens første digitale bog. Du har hentet den

Læs mere

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15

Lovgivningen er en labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg på side 13 Værd at vide på side 15 www.virkmekvind.dk 44. årgang Nr. 1 arts 2011 Lovgivning labyrint... Læs Vibeke Broman s indlæg side 13 Værd vide side 15 Indhold Landsing VIRKSOE kvind Stift 11. novemb 1963. 14 lokaldeling i hele land.

Læs mere

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1

Lunden præsenterer. copenhagen cup 2013. BRoLIne. søndag 9. juni // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75 DAG. Med milliongevinster LUNDEN 1 BANE 01 Nr. 20 // SØNDag SØNdag den 9. den JUNI 9. JUNI 2013 2013 KL. // 12.00 Charlottenlund // Prs 25 kr BRoLIne Lunden præsenterer copenhagen cup 2013 søndag 9. jun // kl. 12.00 // entré: 100 dkr. V75

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte

CYKELTURE. med Grøn Guide i Gentofte CYKELTURE med Grøn Gude Gentofte Kolofon: Cykelture med Grøn Gude Gentofte 3. oplag 2. udgave Oktober 2011 Trykt 4000 eksemplarer Klder: Gentofte Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen med flere Udvklet

Læs mere

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL

bane program ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGHT RACE OG V65-SPIL bane NR. program BANE 0 WWW.BILLUNDTRAV.DK 02 // LØRDAG 23. MARTS 2013 // KL. 1.15 // PRIS 20 KR. ER ORALI STÆRKEST I VINTERENS 3-KILOMETER? VELKOMMEN TIL SATURDAY NIGT RACE OG V65-SPIL Velkomst AF CRISTIAN

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere