/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/99. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte. 2 Personnummer _. 3 Hvor bor du den første støttemåned"

Transkript

1 Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse /99 1 Navn c/o navn Institutionskode Retningskode Uddannelsesretning Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Modtaget på udd.stedet Dag Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her Land 2 Personnummer Ja Nej Er du dansk statsborger? Uddannelsesstedets adresse/stempel l Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under i 17. l Skriv dit personnummer nederst på alle sider i ansøgningen, undtagen på side 1, hvor det skal stå i felt 2. l l Er det første gang du søger støtte til din uddannelse eller overbygningsuddannelse, eller søger du støtte efter en periode uden støtte, skal du udfylde 39 og eventuelt Søger du din støtte ændret, skal du KUN udfylde de felter, ændringerne vedrører. Læs i vejledningen, hvilke felter du skal udfylde. 3 Hvor bor du den første støttemåned Du skal oplyse, hvor du bor den 1. i den måned, du søger støtte fra se 7. Flytter du efter den 1. i den måned, du søger støtte fra, skal du også udfylde 10. Bor du på samme adresse som dine forældre eller en af dem?... Ja, hjemmeboende Nej, udeboende 4 Anden offentlig støtte i 1999 Oplys, om du får anden offentlig støtte end SU i Du skal kun oplyse, om du får det i en periode, der ligger efter, du er begyndt din uddannelse. Hvis JA, skal socialforvaltning, Akasse eller anden tildelende myndighed stemple her og skrive under: Får du uddannelsesgodtgørelse, revalideringsydelse eller orlovsydelse?... Ja Får du anden form for offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger? Se vejledningens punkt 4... Ja Hvis ja, oplys hvilken slags: Nej Nej Tildelingsperiode i 1999 og frem. Udfyldes af myndigheden. Dag Dag 5 Uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/ revalideringsydelse/orlovsydelse Har du fået uddannelsesgodtgørelse, eller uddannelsesydelse fra din Akasse, revalideringsydelse eller orlovsydelse til uddannelse efter lov om orlov?... Ja Nej Hvis ja, skal du oplyse, hvor mange måneder du har fået denne støtte til din nuværende uddannelse... til en tidligere uddannelse... Du skal skrive under på side 3 Side 1 af 4

2 6 Kontonummer Oplys registrerings og kontonummer i det pengeinstitut i Danmark, hvortil uddannelsesstøtten skal overføres... Har du Dankort, Visadankort eller hævekort, må du ikke skrive KORTnummeret. Og har du Visadankort, kan reg.nr ikke bruges. Reg.nr. i pengeinstitut Skriv tydeligt Konto.nr. i pengeinstitut 7 Stipendium Jeg ønsker stipendium fra (oplys fra hvilken måned)... 8 Studielån Jeg ønsker lån fra (oplys fra hvilken måned)... 9 Uddannelsens start slut Hvornår er du begyndt/begynder du den uddannelse, du søger støtte til? Hvornår forventer du at afslutte den? Ændring af bopælsstatus efter støttestart Flytter du fra hjemmeboende til udeboende, så du ikke længere bor på samme adresse som dine forældre eller en af dem?... Ja Flytter du fra udeboende til hjemmeboende?... Ja Hvilken flyttedato anmelder du til folkeregisteret?... Dag 11 Fravalg af støtte Jeg ønsker udbetalingen af både stipendium og lån stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have støtte)... til (oplys den sidste måned, du ikke vil have støtte)... Jeg ønsker udbetalingen af kun mit lån stoppet fra (oplys den første måned, du ikke vil have lån) Tillæg af klip Tillæg kan kun søges, hvis du er blevet forsinket i en videregående uddannelse, mens du har fået støtte. Jeg søger tillæg på grund af: Sygdom Rådsarbejde Andre særlige forhold Oplys hvor mange måneder med uddannelsesstøtte du er blevet forsinket i din uddannelse... Oplys hele perioden med sygdom, rådsarbejde m.v Antal tillægsklip Periode med sygdom, rådsarbejde m.v Vedlæg dokumentation Personnummer Du skal skrive under på side 3 SU til videregående uddannelser Side 2 af 4

3 13 Tildeling af fødselsklip Jeg er gravid/blevet mor og søger fødselsklip... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, vandrejournal e. l.) Antal klip Jeg er blevet far og søger fødselsklip... Sæt kryds (Vedlæg kopi af fødselsattest, faderskabserklæring eller anden dokumentation for faderskabet) Oplys (forventet) fødselstidspunkt... Fødselstidspunkt Oplys i 14, hvornår du vil have fødselsklippene udbetalt. 14 Udbetaling af fødselsklip Jeg ønsker fødselsklip udbetalt i perioden... Jeg ønsker fødselsklip som enkeltklip... Sæt kryds Jeg ønsker miksklip bestående af 1 almindeligt klip og 1 fødselsklip om måneden.. Sæt kryds Jeg ønsker dobbeltklip bestående af 2 fødselsklip om måneden... Sæt kryds 15 Dobbeltklip Jeg ønsker tidligere opsparede klip udbetalt som dobbeltklip fra (oplys fra hvilken måned se vejledningen) Supplerende oplysninger Er der vedlagt bilag til denne ansøgning? Ja Mærk bilagene med CPRnr. 17 Underskrift Jeg bekræfter under strafansvar, at de oplysninger, jeg har givet, er rigtige, herunder at jeg ikke jævnligt bor hos mine forældre eller den ene af dem, hvis jeg i 3 eller 10 har oplyst, at jeg er udeboende. Jeg er bekendt med, at jeg under strafansvar er forpligtet til straks at give meddelelse, hvis de forhold, der er givet oplysning om, ændrer sig således, at støtten skal nedsættes, herunder hvis jeg flytter hjem til mine forældre eller den ene af dem. Jeg er endvidere bekendt med, at oplysning om, at jeg ikke bor hos mine forældre, skal kunne dokumenteres når som helst, fx. med huslejekvittering. Dato Ansøgerens underskrift Telefonnummer Skemaet skal afleveres på dit uddannelsessted Personnummer SU til videregående uddannelse Side 3 af 4

4 Felt skal udfyldes af uddannelsesstedet 18 Lønnet praktik Praktikperioder oplyses kun første gang, der søges om støtte til uddannelsen. Periode 1... Periode 2... Periode 3... Periode 4... Periode 5... Periode Undervisningsafgift Kroner pr. måned Oplys undervisningsafgiften Individuel normeret studietid Anfør individuel normeret studietid, dvs. uden tillæg af 12 ekstra klip. Udfyldes kun efter aftale med styrelsen... Antal måneder 21 Individuel tillæg til rammen Udfyldes kun efter aftale med styrelsen Dobbeltklip Uddannelsesstedet erklærer, at uddannelsen kan afsluttes inden for 12 måneder fra det tidspunkt, der er angivet i 15. Oplys hvor mange klip den studerende har sparet op... Oplys antal Antal klip Uddannelsesstedets underskrift 23 Udfyldes af SUstyrelsen sag til tillæg... Personnummer SU til videregående uddannelse Side 4 af 4

5 Vejledning til ansøgningsskema 1999 Videregående uddannelse Uddannelsesstedet skal have dit skema Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du aflevere det til dit uddannelsessted. Uddannelsesstedet er ca. 1 uge om at behandle din ansøgning, før den sendes videre. SUstyrelsen er herefter normalt 23 uger om at behandle den. Er skemaet forkert udfyldt, eller er der særlige forhold, tager det SUstyrelsen længere tid. Vi gennemfører en række kontroller af, at oplysningerne i skemaet, er korrekte. Det kan være strafbart bevidst at give urigtige oplysninger eller at undlade at give oplysninger. Har du fået for meget støtte udbetalt, skal du betale støtten tilbage med renter. Frister i 1999 Du kan tidligst få støtte eller få ændret din støtte fra den måned, hvor du afleverer ansøgningen på dit uddannelsessted. 1. november 1999 er sidste frist for at aflevere ansøgningen til uddannelsesstedet. Får du støtte som hjemmeboende og bliver udeboende efter 1. november 1999, gælder fristen ikke. Det gør den heller ikke, hvis du får et barn efter 1. november og søger fødselsklip i 1999, eller hvis du ikke består en afsluttende prøve, der ligger efter den 1. november i støtteåret. Hvad kan du tjene ved siden af? Du får i første omgang SU uden hensyn til, hvor meget du tjener. Tjener du for meget, kan du vælge klip fra. Hvis du får støtte hele året, kan du tjene 12 x det lave fribeløb ved siden af. Efter støtteårets udløb sker den endelige støtteberegning, hvor din indkomst indgår. Vi får oplysningerne fra Told og Skat. De oplysninger du giver os SUstyrelsen stiller de oplysninger til rådighed for uddannelsesstederne, som de har brug for ved administration af og vejledning om SU. Vi bruger dit personnummer, når vi henter oplysninger fra skattevæsenet og CPRregisteret, og når vi overfører penge til din konto. Vi bruger det også, når vi giver oplysninger til skattevæsenet og det fælleskommunale kontrolsystem, så kommunen kan se, om du får SU. I forbindelse med tilbagebetaling af studielån giver vi Hypotekbanken oplysning om din uddannelsesperiode og bruger også her dit personnummer. De oplysninger vi bruger til støtteberegningen fremgår af din støttemeddelelse. Er oplysningerne forkerte, skal du straks give dit uddannelsessted besked, så fejlen kan blive rettet. SUstyrelsen er ansvarlig for behandling af oplysningerne. Du har mulighed for at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, ved at henvende dig til SUstyrelsen, Danasvej 30, 1780 København V. Hvilke felter skal du udfylde? Alle skal udfylde 1 og 2 og skrive under i 17. Er det første gang, du søger støtte til din uddannelse eller overbygningsuddannelse, eller søger du støtte igen efter en periode med fravalg af klip, skal du udfylde 39 og eventuelt Søger du din støtte ændret, skal du kun udfylde de felter, ændringen angår: Ændring på grund af anden offentlig støtte...udfyld 4 kontoændring...udfyld 6 ønske om studielån...udfyld 8 uddannelse slut ændrer sig...udfyld 9 ændret bopælsstatus...udfyld 10 ønske om fravalg...udfyld 11 ønske om stop for studielån...udfyld 11 ønske om tillæg...udfyld 9 og 12 ønske om ekstra klip ved fødsel...udfyld 9 og 13 ønske om udbetaling af fødselsklip...udfyld 9 og 14 ønske om dobbeltklip...udfyld 9 og 15 Du kan søge flere ændringer på samme skema. Så skal du besvare de spørgsmål, der vedrører samtlige ændringer. Vejledning til de enkelte felter 2 Personnummer Du skal altid have et personnummer, når du søger støtte. Hvis du ikke har et personnummer, skal du bede om et på folkeregistret i den danske kommune, som du bor i/flytter til. Har du tidligere haft et konstrueret personnummer, skal du skrive det i 16. Udenlandske statsborgere Er du udenlandsk statsborger, og har du ikke tidligere fået SU, skal du foruden det almindelige skema udfylde et skema med oplysninger om din tilknytning til Danmark. Flygtninge m.v. Du skal ikke udfylde det særlige skema for udenlandske statsborgere, hvis du modtager eller har modtaget integrationsbistand, fordi du har opholdstilladelse som flygtning eller har fået opholdstillladelse på andet grundlag i umiddelbar forlængelse af et afslag på asyl. Det gælder også, hvis du er familiesammenført med en person med et sådant opholdsgrundlag. Du skal kun udfylde det almindelige ansøgningsskema. Har du ikke tidligere fået SU, skal socialforvaltningen i din kommune i felt 16 på ansøgningsskemaet bekræfte, at du er omfattet af de relevante bestemmelser. 3 Hvor bor du den første støttemåned Hvis du sætter kryds i NEJ, skal du når som helst kunne fremlægge huslejekvitteringer eller på anden måde kunne dokumentere, at du ikke bor hos dine forældre. Søger du din støtte ændret fordi du ikke længere bor hos dine forældre, eller fordi du er flyttet hjem til dine forældre igen, må du ikke udfylde 3. Du skal bruge Anden offentlig støtte i 1999 Du kan ikke få uddannelsesstøtte, hvis du får anden offentlig støtte, der skal dække dine leveomkostninger. Det gælder, hvis du fx modtager: Uddannelsesgodtgørelse revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i en periode, hvor du er under forrevalidering arbejdsløshedsdagpenge overgangsydelse orlovsydelse voksenuddannelsesstøtte førtidspension efterløn folkepension hjælp efter reglerne om støtte til elever på folkehøjskoler, husholdningsskoler, landbrugsskoler og efterskoler eller kan få hjæp efter disse regler studiestøtte fra Det Grønlandske Hjemmestyre, eller hvis du afsoner en dom under Kriminalforsorgen. Den myndighed, du får støtte fra, skal med underskrift og stempel bekræfte dine oplysninger. Myndigheden skal også udfylde rubrikken, der viser den periode i 1999 og frem, de giver dig støtte. Der skal ikke sættes periode på, hvis du får supplerende hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Får du skolarstipendium afholdt af offentlige midler, kommer det an på beløbets størrelse. Du bør i så fald kontakte dit uddannelsessted. Du kan godt søge uddannelsesstøtte, hvis du får supplerende hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, boligsikring eller børnepenge. Det gælder også, hvis du får barselsdagpenge eller sygedagpenge, medmindre pengene træder i stedet for en praktikløn, som udelukker uddannelsesstøtte. 5 Uddannelsesydelse/ uddannelsesgodtgørelse/ revalideringsydelse/ orlovsydelse Du skal kun medregne de måneder, hvor du ellers kunne have søgt SU. Du skal derfor ikke medregne måneder, hvor du har været i lønnet praktik, heller ikke selv om praktiklønnen blev suppleret med den pågældende ydelse. Du skal oplyse de måneder, du har fået eller får den pågældende ydelse. Har du fået, eller får du ydelsen i fx 20 måneder, skriver du 20. Har du fået den i fx 19½ måned, skriver du 19. Som revalideringsydelse skal både medregnes fast revalidering efter bistandsloven og revalidering efter lov om aktiv socialpolitik. Uddannelsesydelse skal kun medregnes til en Side 1 af 2

6 uddannelse, der er begyndt efter 13. december Som tidligere videregående uddannelse betragtes også tidligere trin i en trindelt uddannelse fx HA i forhold til cand.merc. og bachelor i forhold til kandidatstudiet. 6 Kontonummer Udfylder du feltet forkert, når pengene ikke frem til din konto. Du skal sikre dig, at det er dit pengeinstituts reg.nr. og dit kontonummer, du skriver. Pas på, hvis du bruger Dankort; Visadankort eller hævekort. Kortet selv har et kortnummer (som regel det tydeligste på kortet). Det kan du ikke bruge. Du skal bruge reg.nr. og kontonummer. Hvis du ændrer dit kontonummer, eller hvis pengeinstituttet ændrer dit kontonummer, skal du straks give os meddelelse om det. Det kan ske pr. brev. Husk personnummer. 7 Stipendium Du skal oplyse, hvornår du søger støtte fra. Søger du fx fra 1. februar 1999, skal du skrive 02. Du kan tidligst søge støtte fra den måned, din uddannelse begynder. Begynder den efter den 20. i måneden, kan du først søge støtte fra måneden efter. Du kan tidligst få støtte fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år. 8 Studielån Du skal kun svare på 8, hvis du vil have studielån. Du kan tidligst få studielån fra den måned, hvor du afleverer ansøgningen om lån på dit uddannelsessted. Også selv om du allerede får stipendium. Vil du fx have lån fra 1. august 1999, skal du skrive Uddannelsens start slut Begynder du fx din uddannelse i august 1999, skal du skrive Slutter du din uddannelse fx januar 2001, skal du skrive Du skal skrive begyndelses og afslutningstidspunktet for hele uddannelsen, selv om din uddannelse består af skoleperioder uden løn og perioder, hvor du er i praktik med løn. Er du i gang med en trindelt uddannelse som fx HA/cand.merc. eller bachelor/kandidat, skal du skrive begyndelsestidspunkt og afslutningstidspunkt for det trin, du er i gang med. Begynder din uddannelse efter den 20. i måneden, skal du skrive den følgende måned som startmåned, se Ændring af bopælsstatus efter støttestart Søger du din støttetildeling ændret, fordi du er flyttet hjemmefra eller er flyttet hjem til dine forældre igen, skal du svare på 10. Du må tidligst aflevere ansøgningen 3 måneder, før du flytter. Flytter du hjemmefra eller hjem igen efter den 1. i den måned, du søger støtte fra i 7, skal du svare på både 3 og Fravalg af støtte Du skal udfylde 11, hvis du ønsker at fravælge støtte (stipendium og et eventuelt lån) fra et senere tidspunkt inden for støtteåret. Du skal kun bruge dette skema til fravalg, hvis der er mere end en måned, til fravalget skal have virkning. Hvis du bruger et særligt skema, som du kan få på dit uddannelsessted, skal uddannelsesstedet have din ansøgning om fravalg senest den 15. i måneden, før fravalget skal have virkning. Ved du allerede nu, at du vil have støtteudbetalingen sat i gang efter 7 måneder eller derunder, skal du også oplyse det. Vil du fx ikke have støtte i månederne fra og med november 1999 til og med februar 2000, skal du ud for spørgsmålet: Jeg ønsker udbetalingen af både stipendium og lån stoppet fra : skrive 11 og ud for til skrive Ønsker du kun støtteudbetalingen stoppet for 1 måned, fx juli måned, skal du skrive 07 begge steder. Du kan kun søge din støtteudbetaling stoppet fra en måned i Du kan søge din støtteudbetaling sat i gang igen fra en måned i 1999 eller Ønsker du støtteudbetalingen stoppet for en periode på 8 måneder eller derover, eller ved du ikke, hvornår du vil have støtteudbetalingen sat i gang igen, skal du gennem din skole indsende en ny ansøgning, når du vil have støtte igen. Hvis du kun vil have stoppet udbetalingen af dit studielån, skal du oplyse fra hvilken måned. 12 Tillæg af klip Forsinkelsen, du søger tillæg for, skal være indtrådt i en videregående uddannelse, mens du fik SU, uddannelsesgodtgørelse, uddannelsesydelse, orlovsydelse til uddannelse eller revalideringsydelse. Hvis du søger tillæg, fordi du er blevet forsinket i din uddannelse på grund af sygdom, skal du vedlægge en udtalelse fra læge eller hospital. Det skal fremgå, at sygdom er årsag til forsinkelsen. Hvis det ikke står i udtalelsen eller lægeerklæringen, skal du selv fortælle herom enten i 16 eller i et brev du lægger ved. Søger du tillæg, fordi du har afbrudt en tidligere uddannelse, som du ikke har kunnet gennemføre på grund af sygdom eller andre særlige forhold, er det ikke en betingelse, at du var forsinket i den afbrudte uddannelse. Du skal også vedlægge dokumentation, hvis du søger om tillæg, fordi du er blevet forsinket på grund af rådsarbejde. Her kan højst gives et tillæg på 12 klip. Søger du om tillæg, fordi du er blevet forsinket på grund af andre særlige forhold, skal du fortælle hvorfor i 16 og vedlægge dokumentation. 13 Tildeling af fødselsklip Hvis du bliver mor, mens du er i gang med en videregående uddannelse, kan du få støttetiden forlænget med 12 klip. Hvis du bliver far, mens du er i gang med en videregående uddannelse, kan du få støttetiden forlænget med 6 klip. Som mor kan du give op til 6 af dine klip til barnets far efter fødslen, hvis han opfylder betingelserne for at få støtte. Skriv hans navn, adresse, cpr.nr. og uddannelsessted i 16. Oplys også, hvor mange klip der skal overføres. Fik du et barn før du begyndte på uddannelsen, kan der alligevel være mulighed for at få fødselsklip. Spørg på dit uddannelsessted. Du kan også få fødselsklip, når du adopterer et barn. 14 Udbetaling af fødselsklip Du kan som mor tidligst få udbetalt fødselsklip fra 2 måneder før fødslen. Som far kan du først få udbetalt fødselsklip fra den måned, fødslen sker. Derefter kan du selv bestemme, hvornår under uddannelsen du vil have fødselsklip, og om de skal udbetales som dobbeltklip. Du skal være studieaktiv i måneden før udbetalingen. Når du får fødselsklip, får du ikke almindelige klip samtidig, medmindre du vælger miksklip. Du skal kun udfylde 14, hvis du vil have fødselsklip udbetalt i Vil du først have fødselsklip udbetalt i 2000 eller senere, skal du søge om det til den tid. Du skal dog bruge fødselsklippene, inden du afslutter eller afbryder uddannelsen. De fødselsklip, du ikke bruger, falder væk. 15 Dobbeltklip Har du sparet klip op, kan du få dobbeltklip inden for de sidste 12 månder af uddannelsen. Du skal have et antal klip til rest, der overstiger det antal måneder, du har tilbage af uddannelsen. Det er herudover en betingelse, at du ikke bruger flere klip end uddannelsen er normeret til + klip givet på grund af sygdom, rådsarbejde mv. + klip til fødsel. Skal du have dobbeltklip, må du ikke bruge af de 12 ekstra klip, du har til uddannelsen. Du skal skrive, hvornår du ønsker udbetalt dobbeltklip. Vil du fx have dobbeltklip fra 1. november 1999, skal du skrive 11. Dobbeltklippene vil derefter blive udbetalt fra den 1. november, og så længe klippene rækker. Få mere at vide Få grundig besked om SU på SUsystemets hjemmeside på internetadressen På dit uddannelsessted kan du få oplysning og pjecer om SU. Side 2 af 2

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2016 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra.

Nuværende adresse Modtaget på uddannelsesstedet Dag Md. År Skal skemaet til særlig behandling skrives 1 her. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2009 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. Aktiveringsydelse/uddannelsesydelse/uddannelsesgodtgørelse/revalideringsydelse/orlovsydelse (ikke SU) Antal mdr. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse 1 Navn c/o navn SU/2015 0 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2013 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2014 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium) og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse SU/2018 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr By/postdistrikt 1 Udfyldes af uddannelsesstedet Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md.

Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til. SU består af stipendium (SU-stipendium og lån (SU-lån). Du skal derfor udfylde 7 og evt. 8 for at få SU. Md. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2009 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Statens Uddannelsstøtte Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2017 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Ansøgning om ungdomsbolig

Ansøgning om ungdomsbolig Ansøgning om ungdomsbolig Ønsker du at søge ungdomsbolig igennem Herlev Kommunes boliganvisning, skal du udfylde ansøgningsskemaet og aflevere det til Borgerservice sammen med evt. dokumentation eller

Læs mere

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse

Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Ansøgningsblanket Vejledende udtalelse om udenlandsk uddannelse Du kan ansøge om en vejledende udtalelse ved hjælp af denne blanket, hvis du har gennemført en udenlandsk uddannelse, men ikke kan fremskaffe

Læs mere

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til

1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser. Tlf.nr. UDL.nr. Ja Nej. Nej. Nej. Fra. Til Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ungdomsuddannelse - udland SU/2017 1 Navn c/o navn 1 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser Institutionskode Retningskode Postadresse

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Ansøgningspakke FO/BF2_da_030616 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark

PA3. Ansøgningsskema. Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om laissez-passer til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Laissez-passer Du kan få udstedt laissez-passer,

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium

Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgning om optagelse som kostelev på Nyborg Gymnasium Ansøgningen skal være skolen i hænde senest d. 1. marts. Elevens fulde navn Kaldenavn understreges Fornavne: Køn: Hverdagssprog: Telefon/mobil: Mor

Læs mere

AKTIVERING. for dig over 30

AKTIVERING. for dig over 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig over 30 3 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 25.5.2016 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1 4+4-ordningens del A... 1 Barsel ved overgang mellem 4+4-studiets del A og B...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser LBK nr 748 af 16/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 15/012282 Senere ændringer

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1)

Bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) 1) LBK nr 39 af 15/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft

Til KL. Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Til KL Kommunerne og Ankestyrelsen skal genoptage nogle sager om ophør af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft Ankestyrelsen har netop offentliggjort en ny principafgørelse 75-15, der fastlægger praksis

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om kontanthjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 12. juli 2004 Indholdsmæssige spørgsmål rettes til: Integrationsministeriet,

Læs mere

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole?

Spørgsmål: Må der - i forlængelse af ovenstående spørgsmål - være én projektleder pr. skole? Ofte stillede spørgsmål Organisering Spørgsmål: Det fremgår af udmeldingen, at brobygningsforløbet skal være fysisk placeret på en erhvervsskole, men kan brobygningsforløbet godt være placeret på forskellige

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort

ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort ANSØGNING OM REFUSION af udgifter til behandling i EU/EØS-lande eller Schweiz efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser BEK nr 831 af 05/07/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 2011-4522-1 Senere

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om Statens Uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1) BEK nr 792 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Dette gælder både udenlandske statsborgere og danske statsborgere.

Dette gælder både udenlandske statsborgere og danske statsborgere. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Side 1 af 6 -- ** EDH-Navn -- ** EDH-Adresselinie2 -- ** EDH-Adresselinie3 -- ** EDH-Adresselinie4 -- ** EDH-Adresselinie5 -- ** EDH- DokumentDatoLang **- -

Læs mere

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013

Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 Navn Adresse Dato Høring Forskel mellem anmeldt og registreret areal i markblok - Fællesskema 2013 NaturErhvervstyrelsen er ved at behandle dit Fællesskema og markkort for 2013. Vi har konstateret, at

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 23. marts 2015 Dok.: 1547174 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Oktober 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Ændrede sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark... 2 Boligstøtte... 3

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a-

Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende ferie-/efterløn i a- SKRIVELSE Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K T 38 10 60 11 E adir@adir.dk www.adir.dk 5. oktober 2010 J.nr. 10-24-0005 Den praktiske behandling af nye sagstyper vedrørende

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag

John Klausen. Refusionsreform 2016. Hans Reitzels Forlag John Klausen Refusionsreform 2016 Hans Reitzels Forlag 2 Refusionsreform 2016 Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, omlægges den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter

Læs mere

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte

Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte Landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte I medfør af 5 i lov nr. 582 af 29. november 1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed:

Tilbud om virksomhedspraktik Du bedes møde til jobsamtale vedrørende en praktikplads på denne virksomhed: #[r_name] #[s_entity] #[s_office] #[s_address] #[s_postalcode]#[s_postaldistrict] Tlf.: #[s_telephone] www.jobnet.dk Dato: 16. august 2016 Ansvarlig: #[r_identifiertype].: #[r_identifier] Tilbud om virksomhedspraktik

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen) 1) BEK nr 1662 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Du skal sende anmeldelsen til os senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs eller senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent.

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift

Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift Ansøgning om støtte til bil og fritagelse for vægtafgift Efter Lov om Social Service 114 Cpr-nummer: Navn: Gade/vej, nr.: Postnummer, By: PERSONLIGE DATA: Tlf.-nummer: Civilstand: Enlig Samlever Gift Antal

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier

Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier Praktiske oplysninger Ansøgningsskemaet sendes via www.borger.dk til: Socialtilsyn Øst 4300 Holbæk Godkendelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder

21.01.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Regulativ om afsked af tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. UANSØGT AFSKED SOM FØLGE

Læs mere

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed

O.13. Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed Regulativ om afsked af kommunale tjenestemænd på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Anvendelsesområde... 3 1... 3 Kapitel 2 Uansøgt afsked som følge af helbredsbetinget

Læs mere

21-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014

21-10-2015. Sagsnr. 2015-0048014 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 21-10-2015 Bilag til rammeaftale mellem Københavns Kommune og BL s 1. kreds for fremtidig anvendelse af ældreboliger,

Læs mere

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116.

Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Thisted Kommune Side 1 af 5 Ansøgning om hjælpemidler, forbrugsgode og boligindretning i henhold til Servicelovens 112, 113 og 116. Hvem kan komme i betragtning? 1. Personer med en varig nedsat funktionsevne,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål Torvegade 74, 6700 Esbjerg Ofte stillede spørgsmål Kan jeg reservere en byggegrund? Jeg ønsker at købe en grund hvad gør jeg? Hvornår skal jeg betale for grunden? Skal jeg have en advokat? Kan jeg fortryde?

Læs mere

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling)

Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) Sikkerhedsstillelse ved overførsel af affald i EU-området (ikke-midlertidig-behandling) I forordning 1013/2006 artikel 4, stk. 5 og i artikel 6 er der anført at der skal stilles en sikkerhedsstillelse

Læs mere

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012.

Det er forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2012. Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsen beskæftigelsesudvalg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION ANSØGNINGSSKEMA TIL PULJEN:. 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn og institution (kommune, AF, virksomhed, forening mv.): SE-nummer/CVR/CPR: Adresse:

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune

Frivillighedspolitik 2013 2016. For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 For foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde i Aabenraa Kommune Frivillighedspolitik 2013 2016 Støtte og opbakning til det frivillige sociale

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP SEPTEMBER 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 04 Integrationsydelse,

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Side 1 af 13 Den Sociale Database Indsamling af oplysninger om introduktionsydelse og startshjælp Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Indberettes senest den 14. maj 2004 Indholdsmæssige spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS

Social sikring under arbejde i udlandet. Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Social sikring under arbejde i udlandet Udsendte lønmodtagere mfl. til lande uden for EØS Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere