Ret, individ og kollektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ret, individ og kollektiv"

Transkript

1 Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen Lars Johannsen Bjarke Viskum Ret, individ og kollektiv Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Ret, Individ og Kollektiv

3 Ret, Individ og Kollektiv Sten Schaumburg-Müller (red.) Jens Vedsted-Hansen (red.) Karin Buhmann Jørgen Dalberg-Larsen Thomas Obel Hansen Eva Naur Jensen Astrid Kjeldgaard-Pedersen Ole Bruun Nielsen Karin Hilmer Pedersen og Lars Johannsen Bjarke Viskum Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Sten Schaumburg-Müller & Jens Vedsted-Hansen (red.) Ret, individ og kollektiv 1. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Toptryk Grafisk, Gråsten Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 FORFATTERNE Karin Buhmann (cand.jur. et exam.art., Master of International Law, Ph.D.) er lektor ved Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Institut ved Københavns Universitet. Hun underviser i offentlig ret og i CSR i et retsvidenskabeligt perspektiv. Inden for de senere år har hendes forskningsmæssige arbejde især været inden for området CSR og virksomheders menneskerettighedsansvar, med særlig vægt på samspillet mellem offentlig ret og CSR og hvordan myndigheder på nationalt, supranationalt og internationalt plan søger at fremme udviklingen af CSR og virksomheders menne- soft law og især nye reguleringsformer. Karin Buhmann arbejder også forskningsmæssigt med udviklingsret, asiatisk ret (især i forhold til Kina og Vietnam), retlige perspektiver af multi-level governance og udvikling og anvendelse af bæredygtighedsmærkning mv. Hun har udgivet adskillige artikler i internationale, nordiske og danske retsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige tidsskrifter og forfattet samt redigeret flere bøger, herunder Karin Buhmann, Mette Morsing & Lynn Roseberry (red.), Corporate Social and Human Rights Responsibilities: Global Legal and Management Perspectives (2011). Jørgen Dalberg-Larsen er dr.jur. og professor emer. i retslære og retssociologi ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han underviser i faget Mægling/mediation. Han har tidligere bl.a. skrevet bøgerne Retsvidenskaben som samfundsvidenskab (1977); Retsstaten, velfærdsstaten og hvad så? (1984); Pragmatisk retsteori (2001); Mægling, ret og samfund (2009). Thomas Obel Hansen er ansat som lektor ved School of Arts and Sciences, United States International University, Nairobi, Kenya, hvor han underviser i fagene International Law, Security Studies samt Human Rights og i øvrigt arbejder som konsulent for en række organisationer. Forfatteren færdiggjorde et ph.d.-program ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet i Han har publiceret en række artikler og bidrag til antologier om menneskerettigheder, retsopgør, politiske transitioner og reform af lovgivning og retsvæsen, især i relation til lande i Øst- og Centralafrika. Eva Naur Jensen er ph.d.-stipendiat ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun underviser i faget Socialret og forsker i intervention i voksnes selvbestemmelsesret. Hun har i sin forskning særligt v

6 fokus på magtanvendelse over for voksne med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Forud for indskrivningen som ph.d.-stipendiat har hun arbejdet først som advokatfuldmægtig på et mindre advokatkontor og derefter som juridisk konsulent i en socialforvaltning og har sideløbende hermed undervist i fagene Retten i samfundet og Familie- og arveret. Astrid Kjeldgaard-Pedersen er ph.d.-stipendiat ved Afdelingen for Offentlig Ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun forsker i individets stilling i folkeretten. Hun har tidligere arbejdet som fuldmægtig i Jonas Bruun Advokatfirma og i Justitsministeriets EU- og Menneskeretskontor. Hun har udgivet bogen Statsrepræsentanters immunitet (2005) og en række artikler om forskellige folkeretlige emner. Ole Bruun Nielsen er lektor ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i fagene European Human Rights samt Jura og udviklingsbistand. Inden for disse emner har han publiceret en række artikler og bogbidrag. Karin Hilmer Pedersen og Lars Johannsen er lektorer i komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. De har begge i en række år analyseret og skrevet om den politiske, økonomiske og administrative udvikling i de tidligere kommunistiske lande. De seneste år har de skrevet flere artikler om årsager til og virkninger af korruption samt om tiltag til korruptionsbekæmpelse, hvor blandt andet kan nævnes: Karin Hilmer Pedersen & Lars Johannsen, Corruption: Commonality, Causes and Consequences in Fifteen Post-communist Countries (2006) og The Institutional Roots of Anti-corruption Policies Comparing the Three Baltic States, Journal of Baltic Studies (forthcoming 2011). Sten Schaumburg-Müller, ph.d. i jura fra 1996 om globalisering af retten og dr.jur. fra 2009 med en retsfilosofisk afhandling. Professor ved Juridisk Institut, Afdelingen for Retslære. Har tidligere arbejdet som advokat og som Women s Human Rights Advocacy Adviser i Zambia. Hovedinteresser er retslære/retsfilosofi (udgivelser bl.a. Law as a Tale of Identity (2010); Savigny retsvidenskabens romantiker (2008); Retsfilosofi, retsvidenskab og retskildelære (sammen med Jens Evald, 2004)); menneskerettigheder (udgivelser bl.a. In Defense of Soft Universalism a Modest, yet Presumptuous Position (2011); Universelle rettigheder oplysningstidens ret? (2007); Pragmatic Challenges to Human Rights (2007), Human Rights and Local/Living Law. Human Rights in Development. Yearbook (sammen med Lone Lindholt, 2003)) og medieret (udgivelser bl.a. Hvilke emner har almen interesse? (2010); Personbilleder og ikke vi

7 frit tilgængeligt sted (2006); Pressen, personoplysninger og databaser (2006); Presseret (2003)). Jens Vedsted-Hansen er professor i menneskerettigheder ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han underviser i fagene Europæisk og dansk menneskeret, Udlændingeret og Socialret. Tidligere ansat på Aalborg Universitetscenter, Det Danske Center for Menneskerettigheder og Københavns Universitet. Hans forskningsaktiviteter ligger hovedsagelig inden for områderne forvaltningsret, menneskeret samt immigrations- og asylret og EU-regulering af disse områder. Han blev dr.jur. på afhandlingen Opholdsret og forsørgelse (1997) og har senere været medforfatter af Menneskerettigheder og magtfordeling domstolskontrol med politiske prioriteringer (2004); EMRK-kommentar (2. udgave, 2003 og 2004); Udlændingeret (3. udgave, 2006) samt International Protection of Human Rights: A Textbook (2009). Har desuden beskæftiget sig med praktiske såvel som principielle aspekter af forholdet mellem ret, individ og kollektiv som medlem af Flygtningenævnet og af PET-kommissionen. Bjarke Viskum er videnskabelig assistent ved Afdelingen for Retslære, Juridisk Institut, Aarhus Universitet og ekstern lektor på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Ph.d. med afhandlingen Harm and Offense: The Moral Limits of the Criminal Law, MLitt., mag.art. i filosofi med en retsfilosofisk afhandling om Hägerström. vii

8

9 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning: Ret, individ og kollektiv...1 af Sten Schaumburg-Müller De sociale fællesskaber som kilde til undertrykkelse eller til forøget magt for den enkelte...11 af Jørgen Dalberg-Larsen Ret som fællesskab og identitet skitse til en retsteori...33 af Sten Schaumburg-Müller Liberalisme, lov og dannelse Wilhelm von Humboldts retsfilosofi genopdaget...57 af Bjarke Viskum Menneskerettighederne mellem individ og kollektiv...81 af Ole Bruun Nielsen Individuals as Subjects of International Law. The Example of the European Convention on Human Rights af Astrid Kjeldgaard-Pedersen Individ, kollektiv og internationale forbrydelser af Thomas Obel Hansen Retsstat og statssikkerhed af Jens Vedsted-Hansen Det fælles bedste eller individuelle normer. Kampen mod korruption i nye EU-medlemslande af Karin Hilmer Pedersen og Lars Johannsen CSR fra kollektive forventninger til individuel regulering. En diskursanalytisk inspireret sammenligning af CSR-regulering gennem FN og EU af Karin Buhmann Selvbestemmelse og tvungne fællesskaber af Eva Naur Jensen ix

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Den danske model i et integreret Europa

Den danske model i et integreret Europa Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum Den danske model i et integreret Europa Redigeret af Peter Nedergaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog er udgivet i anledning af 40

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

J E N S E VA L D. Alf Ross. et liv. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

J E N S E VA L D. Alf Ross. et liv. Jurist- og Økonomforbundets Forlag J E N S E VA L D Alf Ross et liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alf Ross Et liv Til Rikke og Magnus Jens Evald Alf Ross Et liv Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Jens Evald Alf Ross Et liv 1.

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE

ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard Preben Melander ØKONOMISK VIRKSOMHEDS BESKRIVELSE 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Økonomisk virksomhedsbeskrivelse Charlotte Stisen Flyger Ove Hedegaard

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, December 2013. Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet Indhold Ny forskning: Ny udgave af Juridiske emner ved Syddansk Universitet af lektor Peter Starup Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Frederik Harhoff er genindtrådt i stilling

Læs mere

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANNETTE FRANCK MODARBEJDER ELLER MEDARBEJDER FORANDRINGSKOMMUNIKATION SKABER SAMARBEJDE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Annette Franck er specialist i forandringskommunikation. Efter femten års erfaring

Læs mere

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014

Nyhedsbrev fra Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Oktober 2014 Indhold Ny forskning: As good as it gets Af Professor, Dr. Jur., Frederik Harhoff Publikationer: Artikler og bøger Nyt fra Juridisk Institut: Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2013, Procedurekonkurrence

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv?

TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN. hvad blev der af barnets tarv? TEMAHÆFTE 3 FORÆLDREANSVARSLOVEN hvad blev der af barnets tarv? Pia Deleuran (red.) Forældreansvarsloven hvad blev der af barnets tarv? Temahæfte 3 Fokus på brug af ikke-juridisk sagkyndige i familiesager

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940)

CV er på de foreslåede medlemmer. Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) CV er på de foreslåede medlemmer 13. september 2012 /chrska Formand for mæglings- og klageinstitutionen: Mads Øvlisen (f. 1940) Ansættelser 1989-2000: Administrerende direktør for Novo Nordisk A/S 1981-1989:

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Professor, dr.jur. Max Sørensen

Professor, dr.jur. Max Sørensen Almindelige emner 9 - International ret 1 Professor, dr.jur. Max Sørensen - retsvidenskaben i national og international tjeneste I artiklen belyses dele af professor, dr.jur. Max Sørensens historie, der

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter 3 Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter D A N S K U D E N R I G S P O L I T I S K I N S T I T U T 1 9 9 9 4 København 1999 Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) Danish Institute of International

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura

Fagbeskrivelse Valgfag. Jura og erhvervsjura Fagbeskrivelse Valgfag 9. Semester 2011 Jura og erhvervsjura -----OOOO----- Fagene udbydes i henhold til Cand.merc.jur. - studieordning 2010 og Cand. jur. - studieordning 2010 -----OOOO----- Aalborg Universitet

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Teknologirådets rapporter 2006/3

Teknologirådets rapporter 2006/3 Teknologirådets rapporter 2006/3 Europæiske borgere i dialog om hjerneforskning: Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Borgerpanelets slutdokument samt redigeret afskrift fra konferencens

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 1 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 3 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere