Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober minimalstævning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober 2014 - minimalstævning"

Transkript

1 København 17. marts 2015 Håkun Djurhuus Partner, advokat (H) T Sagsnr djur/djur/gsc Vejledning til landmænd sag mod Naturstyrelsen vedrørende vandplanerne af 30. oktober minimalstævning Efter anmodning fra en række af Landbrug & Fødevarers medlemmer og medlemsorganisationer, har Landbrug & Fødevarer bedt mig om at udarbejde et eksempel på en stævning, som landmænd, eventuelt sammen med deres rådgivere, kan anvende, hvis de ønsker at anlægge en retssag om vandplanerne. Der er tale om et eksempel på en minimalstævning. Den vedhæftede stævning opfylder retsplejelovens minimumskrav. Minimalstævningen er udarbejdet som hjælp til de medlemmer, der måtte ønske, på hurtigste og billigste måde, at varetage deres interesser fuldt ud i forhold til vandplanerne. Landbrug & Fødevarer opfordrer medlemmerne til at drøfte forholdet nærmere med deres rådgivere. Frist : den 30. april København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, T F E Advokatfirma CVR-nr

2 2/5 1. Hvilke landmænd bør overveje at udtage minimalstævning for at afbryde fristen for anlæggelse af retssag? Svar : Landmænd og lodsejere, der rammes af vandplanerne på en uacceptabel måde, og som vil være sikre på, at de bevarer muligheden for at få tilsidesat vandplanen for deres ejendom. Hvis landbrug & Fødevarer igen vinder den principielle klagesag ved Natur- og Miljøklagenævnet og/eller den principielle vandplanssag ved domstolene, og derved får tilsidesat samtlige statslige vandplaner som ugyldige i deres helhed vil en retssag anlagt af den enkelte lodsejer/landmand være unødvendig. Selvom Landbrug & Fødevarer har en god sag, er der imidlertid ingen garanti for, at sagen vindes på en sådan måde, at alle vandplaner bortfalder i deres helhed. Anlægges sag ikke senest t orsdag den 30. april 2015 inden kl , vil den enkelte lodsejer/landmand ikke længere have mulighed for at få sin konkrete sag prøvet ved domstolene, idet fristen for anlæggelse af retssag udløber den 30. april Opfordrer Landbrug & Fødevarer mig til at anlægge retssag vedrørende vanplanreguleringen af min ejendom? Svar : Nej. Det er op til den enkelte landmand, gerne sammen med dennes rådgiver, at vurdere, hvorvidt retssag skal anlægges for at sikre muligheden for at få tilsidesat vandplansreguleringen af den enkelte landmands ejendom. Landbrug & Fødevarer føler imidlertid en forpligtelse til at rådgive sine medlemmer om, hvad der kan ske, hvis retssag ikke er anlagt senest den 30. april Dette er baggrunden for denne vejledning og det udarbejdede eksempel på en minimalstævning.

3 3/5 3. Hvordan udtager jeg stævning på en måde, der begrænser omkostningerne så meget som overhovedet muligt? Svar: Følg grundigt denne fremgangsmåde: 3.1 Udfyld omhyggeligt de hårde paranteser ([ ]) angivet i eksemplet på en minimalstævning. 3.2 På grund af retsplejelovens regler om såkaldte rettergangsfuldmægtige skal stævningen underskrives af landmanden/lodsejeren selv, eller af en advokat, eller en advokatfuldmægtig. Der er ikke noget til hinder for, at landmanden/lodsejeren selv, eventuelt sammen med sin konsulent, udfylder stævningen og indsender denne til retten i den retskreds, hvor ejendommen ligger. Landmanden/lodsejeren kan naturligvis også bede sin advokat om bistand. Da stævningen stort set er færdiggjort, som vedhæftede eksempel, vil omkostninger til egen advokat i givet fald formentligt være meget beskedne. Såfremt man ønsker at antage egen advokat anbefales det at bede om et prisoverslag baseret på, at sagen anlægges på baggrund af udfyldelse af en allerede udarbejdet minimalstævning. 3.3 I minimalstævningen begæres sagen udsat på afventning af udfaldet af Landbrug & Fødevarers principielle retssag. Du kan ikke være sikker på, at retten imødekommer anmodningen om udsættelse, men det er mest sandsynligt, at retten vælger at udsætte sagen som begæret. Dette skete da også i forhold til de mange minimalstævninger, der blev indgivet mod de oprindelige vandplaner i Ved at udsætte sagen på afventning af den principielle sags afgørelse, begrænses modpartens omkostninger mest muligt.

4 4/5 Såfremt den principielle sag og/eller din sag senere hæves, eller tabes, vil omkostningerne til modparten derfor formentligt være beskedne. 3.4 Da der er tale om en retssag mod en offentlig myndighed kan retsafgiften ved anlæggelse af sagen maksimalt udgøre kr ,00. Hvis din retssag senere skal føres, vil der påløbe en yderligere retsafgift, svarende til den oprindelige retsafgift; den såkaldte berammelsesafgift. Den mindste retsafgift er kr. 500,00. Retten vil kræve en vurdering af, hvad sagens værdi udgør. Vurderer du eksempelvis et årligt afgrødetab på kr ,00, vil sagens økonomiske værdi kunne ansættes til kr ,00 (10 år). Hvis du vurderer, at sagens økonomiske værdi er mindre end kr ,00, bør du oplyse retten om, hvad du skønner sagens økonomiske værdi til, og gerne en ganske kort begrundelse. Se det vedhæftede udkast til fremsendelsesbrev til retten. Hvis du vurderer, at sagens økonomiske værdi er kr ,00 eller derover, er retsafgiften kr , Den udfyldte og underskrevne stævning sendes til retten i 2 eksemplarer, hvoraf det ene er med original underskrift, således at stævningen med sikkerhed er retten i hænde senest t or sdag den 30. april 2015 inden rettens lukketid (retten lukker sædvanligvis kl på hverdage). Et eksempel på fremsendelsesbrev til retten er vedhæftet. Du kan også vælge at sende stævning og bilag elektronisk via til retten. E- mailadressen findes på rettens hjemmeside. med stævning og bilag skal ligeledes være retten i hænde senest t or sdag den 30. april 2015 inden rettens lukket id. 3.6 Sammen med de to eksemplarer af stævningen skal der fremsendes to eksemplarer af bilag 1. Bilag 1 er det Web-GIS-kort, der viser vandløbene på den enkelte lodsejers/landmands ejendom.

5 5/5 Kortet bør så vidt muligt vedlægges som farvekopi. Kortet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Sammen med de to eksemplarer af stævning og bilag 1 indbetales retsafgiften. Hvis der er tvivl om udregning af retsafgiften vil man kunne ringe til retten og få vejledning om retsafgiftens størrelse. Der vil dog under alle omstændigheder skulle overføres et minimumsbeløb på kr. 500,00 sammen med indlevering af stævningen, eller i umiddelbar forlængelse heraf. Retsafgiften kan også overføres til rettens bankkonto, der vil kunne ses på den pågældende rets hjemmeside under: 4. Kan jeg få omkostningerne til retssagen dækket gennem min r et shjælpsfor sikring? Svar: Dette afhænger af de forsikringer, som du har tegnet. Undersøg ejendomsforsikringen for at se, om forsikringen også rummer retshjælpsdækning, herunder til sagsanlæg mod offentlige myndigheder, eller spørg eventuelt din assurandør, eller dit forsikringsselskab herom. Mange erhvervsansvarsforsikringer rummer tillige retshjælpsdækning. En forudsætning for at få retshjælp er, at det er din advokat, der indgiver ansøgningen, medmindre du kan aftale andet med forsikringsselskabet. Ansøgning om retshjælpsdækning bør indgives hurtigst muligt. Der vil dog kunne opnås retshjælpsdækning, selvom ansøgning herom først indgives efter at stævningen er udtaget. Re tshjæ lp sforsikrin ge n d æ kke r op til e t i p olice n a n give t m aksim u m sbe løb, typ isk m e d e n selvrisiko p å 10 %. København, den 17. marts 2015 Håkun Djurhuus

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer

Kære medlemmer. Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Lett Advokatfirma Adv. Henrik Puggaard J.nr. 237028-3 RMN NYHEDSBREV 10. SEPTEMBER 2012 Kære medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter betinget forligstilbud til foreningens medlemmer Jyske Bank A/S fremsætter

Læs mere

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig.

1) De vigtigste elementer i den rådgivning og bistand, I kan forvente at få fra mig. Navn (her indskrives Deres navn / firmanavn) Adresse (her indskrives den adresse vi kan kontakte Dem på) Telefon (her indskrives kontakttelefonnummer) e-mail (her indskrives den mailadresse vi kan skrive

Læs mere

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn

Sådan går du til domstolene. Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn Sådan går du til domstolene Krav på over 50.000 kr. når den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen fra et klage- eller ankenævn SIDE 2 SÅDAN GÅR DU TIL DOMSTOLENE - KRAV PÅ OVER 50.000 KR. Du kan gå til

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Hedelands Motorklubs generalforsamling Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.40 Hotel Scandic Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde

Hedelands Motorklubs generalforsamling Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.40 Hotel Scandic Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde Hedelands Motorklubs generalforsamling Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.40 Hotel Scandic Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde Der vil være middag fra kl. 18.00 sammen med ASK (Automobil Sports Klubben),

Læs mere

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

DECEMBER 2009 RET & SKEL. Regionsmøde 2009. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 120 DECEMBER 2009 Regionsmøde 2009 RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Vejledning om fri proces

Vejledning om fri proces Rigsombudsmanden på Færøerne Vejledning om fri proces Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn, Telefon 20 12 00 Yderligere information kan findes på Rigsombuddets hjemmeside: www.rigsombudsmanden.fo Hvad er fri

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. februar 2013 Sag 52/2011 (1. afdeling) Eyvind Rimstad og Michael Rossing (advokat Allan Ohms for begge, beskikket) mod Rudersdal Kommune (advokat Svend Paludan-Müller)

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere