A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober A/S NYT nr. 2,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1"

Transkript

1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2,

2 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side 8-10 Kvoter er en succes i Norge...side Vi laver alliancer Cheminova...side Fra advokatbistand til årsregnskab Ny håndbog for medarbejdervalgte...side Ændringer Er du flyttet eller er der andre ændringer i dine personlige data, så giv os besked. Er du ikke længere medarbejdervalgt, så vil vi også gerne vide det, evt. med oplysning om, hvem der har afløst dig. Mail til (husk at oplyse navn og virksomhed) 2 A/S NYT nr. 2, 2011

3 I gang med vækst I den nu overståede valgkamp blev vækst et centralt tema. Hvad skal der til? Der kom flere bud og nogle var helt forudsigelige: skattelettelser, offentlige investeringer, bedre rammevilkår og meget andet. Det er godt, at der er fokus på emnet. Vi skal have gang i væksten, vi skal også arbejde med produktiviteten i virksomhederne, og der er nok at tage fat på i forhold til at øge uddannelsesindsatsen i virksomhederne. Øget forskning og mere innovation er også påkrævet. Noget skal gøres og stimuleres nationalt og andet skal der arbejdes med i den enkelte virksomhed, og mange virksomheder er klar. Vi må sætte vores lid til, at en ny regering får taget fat på de væsentligste problemer og medvirker til løsninger, der kan omsættes til realiteter i virksomhederne, og her tænkes specielt på de virksomheder, der skal bære vores eksport og indtjening til samfundet. Som vi tidligere har skrevet om, er den danske selskabslovgivning nu ændret, så vi nu har en mindre bureaukratisk lov, der formodentlig kan holde i rum tid fremover. Også reglerne for valg af medarbejderrepræsentanter i virksomhedernes øverste ledelse er på plads. I relation til det har vi nu i kartellerne en ny udgave af håndbogen klar. Den er sendt til alle, vi har registreret se nærmere herom inde i A/S Nyt. Med den nye håndbog har vi et godt værktøj og på hjemmesiden vil vi yderligere lægge relevant materiale ind, så man som medarbejdervalgt er så godt rustet som muligt. Derudover er alle naturligvis fortsat velkommen til at bruge karteller og forbund, når der er spørgsmål der skal besvares eller hjælp er nødvendig. Der vil hele tiden være ændringer og nye initiativer på vej. Det ser ud til, at vi kan forvente en revision af reglerne for Det europæiske Selskab og medarbejdernes muligheder for valg til ledelsen. Når det sker, vil vi naturligvis sørge for en gennemgang af de nye regler. En ny europæisk selskabstype (SPE) drøftes også, og her gælder naturligvis også, at vi følger udviklingen og vil sikre viden herom, hvis nye regler indføres. Spørgsmålet om kønskvotering i virksomhedernes ledelse popper ofte op. I EU arbejdes der med et initiativ, som endnu ikke er helt konkret, og en ny regering vil måske også tage et initiativ. Det er endnu uvist, men fører det til konkrete ændringer, vil vi naturligvis sikre viden herom. Vi ser nu frem til A/S Topmødet og ser frem til at møde mange deltagere, der bl.a. diskuterer, hvordan vi får gang i væksten igen. A/S NYT nr. 2,

4 Vi kan arbejde selvstændigt En veluddannet arbejdskraft, der selv kan tage initiativ, er en af forklaringerne på, at Novo Nordisk investerer i Danmark Af Ingrid Pedersen Foto Novo Nordisk og Berit Hvassum Traditionen for at kunne tage et initiativ og for at kunne arbejde selvstændigt er en af forklaringerne på, at Novo Nordisk fastholder produktion i Danmark. Stig Strøbæk, tillidsrepræsentant for de faglærte grupper og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem af Novo Nordisk A/S siger, at ganske vist vokser Novo Nordisk hurtigere i udlandet end i Danmark, men ved at sørge for, at han og kollegerne er en attraktiv arbejdsstyrke, sker der også en udvikling i Danmark, og en del af kvalifikationerne er, at danskerne helt fra folkeskolen er opdraget til at tænke selv og arbejde sammen i grupper eller arbejde projektorienteret. - Alle kan jo lære en kongerække udenad. Men selv om vi kun er håndværkere eller ufaglærte, kan vi tænke selv og planlægge vores arbejde, erklærer han. 4 A/S NYT nr. 2, 2011

5 De ansatte er også fleksible og villige til at flytte mellem forskellige arbejdsopgaver. - Vi har en tryghed i ansættelsen, som gør, at vi indgår konstruktivt i for eksempel lean-projekter. Det kan godt være, at man er med til at effektivisere og overflødiggøre sit eget job til gengæld ved man, at der vil være et andet, siger han. Kun ganske få procent af Novo Nordisks produktion sælges i Danmark, og der er ikke udsigt til, at salget stiger nævneværdigt i Danmark og Europa, for her har Novo allerede en meget stor markedsandel, og her får alle diabetespatienter tilbud om behandling. Prisen stiger i Kina Når der skal udvides, er alle lande i konkurrence om at få den nye fabrik. Stig Strøbæk: - Vi er fleksible og veluddannede. Det er vores bedste argument. - Og det er da ofte lykkedes at få udvidelser i Danmark, siger Stig Strøbæk og fortæller, at han og de øvrige medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer finder alle deres bedste argumenter frem og blandt de bedste er den veluddannede og fleksible arbejdskraft. - Vi har også i Danmark en større base af eksperter både inden for håndværkere, akademikere og ingeniører, der kender til den type produktion, vi har i Novo Nordisk, siger han. - Som medarbejdervalgt skal man konstant stille spørgsmål og komme med gode argumenter, siger han, men han indrømmer også, at det er en balancegang, for der er jo også stor fortrolighed om den slags diskussioner i bestyrelsen. Et af de andre gode argumenter er, at ganske vist er omkostningerne lavere i Kina, men de stiger meget hurtigere end de gør i Danmark og når man investerer flere milliarder i en fabrik, er der tale om en investering, der rækker mange år frem i tiden. Nye produkter Det er især nye produkter, der produceres og testes i Danmark, mens mere rutinepræget produktion er flyttet til Kina og Sydamerika. - Vi kæmper hele tiden for at fastholde de nye produktioner her i Danmark, for der findes jo også dygtige medarbejdere i Beijing, siger Stig Strøbæk. Han mener også, at det har en betydning, at Novo Nordisk har en etisk profil, som er vigtig. Man producerer medicin til at afhjælpe en dødelig sygdom og vil ikke forbindes med social dumping eller andre uetiske handlinger. A/S NYT nr. 2,

6 - Under valgkampen var bevarelsen af arbejdspladser jo også et stort emne, men for Novo Nordisk er der ingen tvivl om, at en veluddannet, fleksibel arbejdsstyrke er vigtigere end eksempelvis størrelsen af selskabsskatten, siger han. Stig Strøbæk fortæller mere om sin indsats for at beholde arbejdspladser i Danmark på A/S Topmødet i Odense Congress Center den 1. november. Ejgil Hvid Jørgensen: - Kvaliteten er altafgørende, for store værdier kan gå tabt, hvis emballagen har fejl. Det er en af forklaringerne på, at vi stadig producerer her i Rønne. Store værdier kan gå tabt Beck Pack System A/S i Rønne på Bornholm har i løbet af året udvidet antallet af medarbejdere i produktionen fra 23 til 29. Fabrikken har gennem mere end 50 år produceret en unik kasse til transport og opbevaring af frossen fisk. Kassen, der sælges under navnet The Beck Liner, består af tyndt pap, der er voksbehandlet på både inder- og ydersiden. Den bruges til nedfrysning af fisk i blokke på cirka otte kilo på store trawlere, og fabrikken sidder på over 50 procent af verdensmarkedet for den type emballage. Ejgil Hvid Jørgensen, tillidsrepræsentant og medarbejdervalgt i bestyrelsen, er selvsagt glad for, at produktionen har givet arbejde til flere kolleger. Forklaringen er, at kvaliteten af kasserne bare skal være i orden. - Selve kassen koster ikke ret meget, men indholdet er dyrt. Der går store værdier tabt, hvis en kasse har en fejl, så fisk må kasseres, siger han og tilføjer, at der er meget fokus på kvaliteten af kasserne. Beck har en afdeling i USA, men der er ingen overhængende risiko for, at produktionen flyttes til eksempelvis Kina. Opfindelsen er nemlig mere end 50 år gammel og kan ikke patenteres. Derfor er der risiko for, at den vil blive kopieret. Vindmøller og fiskeolie Også en række andre virksomheder udvider produktionen i Danmark. Den sydfynske virksomhed SSP Technology, der producerer dele til vindmøllevinger, har for nylig udvidet med omkring 50 ansatte, NKT har lige fået en ordre på 10 milliarder kroner til Brasilien og siger, at ganske vist finder investeringerne sted der, hvor væksten er, men at der også sker investeringer i Danmark. NKT har stadig 1500 danske arbejdspladser og i alt 9000 på verdensplan. Også LEGO har flyttet en del af produktionen tilbage til Danmark, og den norske Pronova Biopharma etablerede for tre år siden en fabrik med omkring 100 ansatte i Kalundborg. Her produceres fiskeolieprodukter. 6 A/S NYT nr. 2, 2011

7 A/S Topmøde 2011 Tilmeld dig nu! CO-industris A/S Topmøde afholdes i år tirsdag d. 1. november 2011 i Odense Congress Center. Hovedtemaet for årets topmøde er investeringer i danske arbejdspladser. Hvordan skaber danske virksomheder et alternativ til outsourcing og tab af arbejdspladser? Hvad betyder krisen i Grækenland og i andre EU-lande for vores mulighed for at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse? Topmødet indledes med en præsentation af det vækstudspil, som COindustri har lavet sammen med DI. Vækstudspillet blev afleveret til politikere og pressen på en fælles konference i september. Konsulent i Dansk Metals formandssekretariat Thomas Gyldal Petersen fortæller om forslagene samt om, hvordan de blev modtaget af politikerne. Stig Strøbæk, der er medarbejderrepræsentant i Novo Holding A/S, fortæller herefter om, hvordan Novos bestyrelse arbejder for, at Novo investerer i arbejdspladser i Danmark. Jørn Sand og Gunnar Andersen, der er medarbejdervalgte på Cheminova, præsenterer herefter eksempler på det gode samarbejde mellem medarbejderrepræsentanter og generalforsamlingsvalgte i bestyrelsen. Om eftermiddagen afholdes tre workshops med hver deres tema: Juridisk spørgehjørne bl.a. om ændringerne i den nye selskabslovgivning; hvordan får man mere personlig gennemslagskraft i bestyrelsen og endelig erfaringer med indførelse af whistleblower-ordninger i virksomheder. Topmødet afrundes med et indlæg fra Christen Sørensen, der er tidligere overvismand og bestyrelsesformand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Christen sætter fokus på udfordringerne for investeringer i danske og europæiske arbejdspladser set i lyset af den økonomiske krise, vi endnu ikke er kommet ud af. Deltagelse i topmødet er gratis. Du tilmelder dig ved at indsende den tilmeldingsblanket, du allerede har modtaget sammen med en invitation til topmødet. Har du ikke modtaget en invitation og er medarbejdervalgt eller suppleant, bedes du kontakte A/S NYT nr. 2,

8 EU kræver kvinder Flere kvinder betyder bedre bestyrelser, siger medlem af Europa-Parlamentet Britta Thomsen Af Ingrid Pedersen Foto Europa-Parlamentet Frivillighedens vej er for lang. I juli måned vedtog Europa-Parlamentet, at mindst 30 procent af et aktieselskabs bestyrelsesmedlemmer senest i 2015 skal være kvinder, og i 2020 skal kvinderne udgøre 40 procent. Men det går langsomt ad frivillighedens vej, Kvoter Norge var det første land til i 2003 at true med at tvangsopløse aktieselskaber, der ikke har mindst 40 procent kvinder i deres bestyrelse. På det tidspunkt udgjorde kvinder under 7 procent. Allerede i januar fem år senere var målet nået. 40 pct. af bestyrelsespladserne var besat af kvinder. Efterfølgende har Spanien, Frankrig og Holland lavet kvoteordninger, og Belgien, Italien og Tyskland arbejder på at gøre det. I spanske virksomheders bestyrelser skal 40 procent være kvinder i 2015, og bestyrelserne i de 2000 største virksomheder i Frankrig er truet med, at de får frataget deres bestyrelseshonorar, hvis ikke 40 procent af bestyrelsesmedlemmerne er kvinder i A/S NYT nr. 2, 2011

9 Emnet blev en lille del af valgkampen, hvor rød blok var tilhænger af kvoter, mens blå blok var imod. Spørgsmålet indgik bl.a. i den quiz om valget, Danmarks Radio havde på sin hjemmeside for at hjælpe folk med at tage stilling til, hvilket parti de var mest enige med. Spørgsmål 7: Folketinget skal fastsætte kvoter, så der altid er mindst 40 procent kvinder i bestyrelser for børsnoterede virksomheder. Hvor enig eller uenig er du i ovenstående? Helt enig Delvist enig Uenig og derfor er parlamentet parat til at presse EU-Kommissionen til at fremsætte et forslag til et direktiv, der når det er vedtaget efterfølgende kræver national lovgivning. Med den udvikling, der er i dag, vil det vare 50 år, før 40 procent af medlemmerne i virksomhedsbestyrelser er kvinder. Det vil EU ikke vente på. - Der går en trend hen over Europa, siger medlem af Europa-Parlamentet, socialdemokraten Britta Thomsen, der er en varm fortaler for kvoter ikke bare for at fremme ligestillingen, men også fordi forskellige undersøgelser peger på, at mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning styrker virksomhederne. Trenden drejer sig om mangfoldighed. - Det er dumt på forhånd at udelukke halvdelen af potentialet, fordi man ikke har kvinder i bestyrelsen, siger Britta Thomsen. Hvis virksomhederne var mere åbne over for kvinder, ville man få bedre uddannede bestyrelser og talentmassen ville blive udnyttet bedre. Mænd tager da ikke kurser Hun fremhæver, at det har været brugt som argument, at kvinder ikke er kvalificerede og at det er uvant for kvinder at sidde i bestyrelser. Men hun Kvinfo har i 2009 opgjort, hvor lang vej de forskellige lande har igen, før 40 procents kvoten er opfyldt: I EU: 9,7 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer USA: 15 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer (Fortune 500) Kina og Indien: 5 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer Japan: 1,4 pct. kvindelige bestyrelsesmedlemmer De nordiske lande ligger i front: Norge 44,2 pct., Sverige 26,9 pct., Finland 25,7 pct. og Danmark 18,1 pct. Lande i Europa med den laveste andel af kvindelige bestyrelsesmedlemmer: Portugal 0,8 %, Italien 2,1 %, Grækenland 6 %, Spanien og Schweiz med 6,6 procent. Kilde: Kvinfo.dk A/S NYT nr. 2,

10 Britta Thomsen: - Jeg har da aldrig hørt om mænd, der går på kursus for at kvalificere sig til bestyrelsesposter, før de får dem. I naturen taler vi om biodiversitet og det samme gælder her. mener ikke, det er specielt anderledes at være medlem af en virksomhedsbestyrelse end af at være i en boligforenings eller en børnehaves bestyrelse, og at bestyrelsesarbejde er noget, der kan læres af både mænd og kvinder. - Jeg har da aldrig hørt om mænd, der går på kursus for at kvalificere sig til bestyrelsesposter, før de får dem, siger hun. Britta Thomsen er ikke i tvivl om, at der findes kvalificerede kvinder til bestyrelsesarbejdet men de bliver overset, når posterne skal besættes. - Og det er alvorligt, for vi får bedre bestyrelser, hvis alle talenter kommer i spil. Hun understreger, at kvinder oftere handler lidt mere velovervejet end mænd gør, og at de ofte er mere økonomisk ansvarlige. - Det er blevet fremhævet, at den europæiske krise ikke ville være opstået, hvis der havde været flere kvinder i bankernes bestyrelser. Og jeg tror, det er rigtigt, siger hun. EU-justitskommissær Viviane Redding siger, at et direktiv om kvoter vil komme på tale i 2012, hvis ikke virksomhederne selv sørger for flere kvinder i deres bestyrelser. Flere kvinder blandt medarbejdervalgte Andelen af kvinder i danske selskabers bestyrelser er steget lidt siden Kvinfos opgørelse. Ifølge den nye Håndbog for medarbejderrepræsentanter var kvindernes andel i januar 2011 på 19,21 procent. Blandt de medarbejdervalgte var den lidt højere nemlig 21,39 procent. I de store børsnoterede selskaber sidder kvinderne på næsten hver tredje af de medarbejdervalgtes pladser. 30,04 procent af de medarbejdervalgte i disse selskaber er kvinder og i statslige aktieselskaber når de næsten op på 40 procent, idet deres andel er på 39,13 procent. Men der er tale om en ganske lille gruppe, da der kun er 23 medarbejdervalgte i alt. 10 A/S NYT nr. 2, 2011

11 Kvoter er en succes i Norge I Norge er dygtige, kvindelige bestyrelsesmedlemmer efterspurgte, for mangfoldighed i bestyrelsen er godt for bundlinjen Af Ingrid Pedersen I Norge vakte det ramaskrig, da industriminister Ansgar Gabrielsen i 2002 forlangte, at de almene aktieselskaber inden 2008 skulle have mindst 40 procent kvinder i deres bestyrelser ellers ville de blive tvangslukket. I dag er målet nået. Norges og virksomhedernes økonomi er stærk, og resten af verden er i gang med at kopiere Norges indsats. Når den internationale presse skriver om den norske succes, nævner de først og fremmest den danske økonom og feminist Benja Stig Fagerland. Da den norske arbejdsgiverorganisation NHO, der svarer til det danske DI, forstod, at regeringens trussel om tvangslukning var alvorligt ment, blev hun hentet til NHO for at lave et projekt, der skulle mobilisere og uddanne kvinder til at fungere i virksomhedsbestyrelser. Hun tog initiativ til projektet Female Future, der medførte, at antallet af kvinder i de norske virksomheders bestyrelser steg fra 6,3 procent til 20,8 procent på tre år. Siden er tallet steget endnu mere. Ud med uduelige mænd Benja Stig Fagerland glæder sig over, at fagbevægelsen i Danmark arbejder med det problem, at der er for få kvinder i virksomhedsbestyrelserne også blandt de medarbejdervalgte, og hun undrer sig over, at nogle tror, de får mindre kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, fordi et bestemt antal skal være kvinder. - Kvinder er den største oversete ressource, de er bedre uddannede end mænd og de udgør et stort flertal på de videregående uddannelser, minder hun om. Hun er ikke specielt tilhænger af kvoter, for hun så hellere, at arbejdsgiverne og de, der rekrutterer talent til bestyrelserne, helt automatisk overvejer både mandlige og kvindelige kandidater. Men hun har siden indset, at kvoter er det mest effektive værktøj for at sikre, at man kommer fra mål til resultater, for der er en tilbøjelighed til, at de mænd, der sidder i bestyrelserne i forvejen, forsøger at rekruttere nogle, der ligner dem selv. - Det giver tryghed. Men vi er på vej til, at bestyrelser går væk fra at være relationsfokuserede til at være kvalifikationsorienterede, siger hun. Det betyder, at velkvalificerede kvinder får en chance, selv om de ikke tilhører det traditionelle old-boys-network. Hun mener, at mange virksomheder skal være glade for kvoteordningen, fordi det giver dem en mulighed for at skaffe sig af med de mest uduelige mænd i bestyrelserne og i stedet få nogle veluddannede og topkvalificerede kvinder ind. A/S NYT nr. 2,

12 Benja Fagerland: Bestyrelsesarbejde minder mere om fodbold end om synkronsvømning. Det nytter som regel ikke, hvis der kun er en enkelt kvinde i bestyrelsen. Der skal helst være mindst 30 procent for at de kan gøre en forskel. Strategi og innovation Kvinder bringer andre kompetencer ind i bestyrelsesarbejdet. De er ofte bedre til at udvikle strategier og innovationsfremmende ændringer og ofte mere fokuseret på corporate governance, etik og CSR (virksomhedens sociale ansvar) alt sammen emner, som der er stor opmærksomhed om i disse år, og de dygtige kvindelige bestyrelsesmedlemmer er efterspurgte i Norge. - Man taler om, at kvoter er det nye sort, for de fleste lande har indset, at det handler om god business at få flere kvinder ind i bestyrelsen, siger Benja Fagerland. Hun opfordrer de kvinder, der gerne vil ind i virksomhedsbestyrelser til at gøre sig synlige og til at skaffe sig den rigtige viden. De skal tage ordet, deltage i debatten og være klar over, at det har konsekvenser at bringe sig selv i spil. Hun har selv oplevet at blive skældt ud og kaldt ukvemsord på grund af arbejdet med Female Future. Det må man ignorere. - Det er mænd nok bedre til. De er vant til at være en del af magten, de ved, det har omkostninger, og tager ikke kritik så alvorligt, siger hun og beklager, at det virker så skræmmende for mange kvinder at skulle kandidere til en bestyrelsespost. 12 A/S NYT nr. 2, 2011

13 - Man skal være villig til at løbe en risiko for at få succes, og det er mange kvinder ikke, siger hun. - Stiller man op til en bestyrelsespost i erhvervslivet, må man nok sige farvel til flinkeskolen. Kvinder er jo så flinke og ordentlige, og vi stiller kun op til noget, hvis vi kan opfylde mindst 80 procent af kravene. Mænd stiller op, hvis de føler, de opfylder 20 procent og går ud fra, at de kan lære resten, siger hun. Specialisering Benja Fagerland opfordrer kvinder til at se på, hvilke kompetencer der mangler i bestyrelsen, og byde ind, hvis de besidder dem. Alle skal ikke kunne alt i en bestyrelse. Medlemmerne skal komplementere hinanden. Hun sammenligner en bestyrelse med et fodboldhold, der først og fremmest skal kunne fungere som et team og være fokuseret på et fælles mål. - Jeg plejer at sige, at bestyrelsesarbejde minder om fodbold ikke om synkronsvømning, siger hun. Hun opfordrer kvinderne til at specialisere sig inden for et bestemt område, så de kan levere de kompetencer, der er efterspurgt i bestyrelserne. - Man skal netop ikke kunne det hele. Man skal sørge for at brande sig selv som en, der har en speciel viden og særlige kompetencer, som man kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Og så skal man turde løbe en risiko også risikoen for at fejle, fremhæver hun. Læs mere om Benja Stig Fagerland og Female Future på Også flere medarbejdervalgte Medarbejderne i de danske virksomheder vælger flere kvinder til bestyrelsen end generalforsamlingerne gør. I de danske aktieselskabers bestyrelser var 21,39 procent af de medarbejdervalgte kvinder, men kun 19,21 procent af de generalforsamlingsvalgte. I de børsnoterede selskaber udgør kvindeandelen 30,4 procent blandt de medarbejdervalgte og kun 5,66 procent blandt de generalforsamlingsvalgte. Men der er behov for at forberede tillidsrepræsentanter på, at der skal være større mangfoldighed i bestyrelserne og at flere kvinder bør stille op til bestyrelsesposterne. FIU er i gang med et udviklingsprojekt, der skal motivere kvinder til at stille op, og projektet resulterer i en konference på LO-skolen i begyndelsen af december. En del af projektet er desuden at give både kvinder og mænd større gennemslagskraft i bestyrelsen, for det savner mange af dem både mænd og kvinder. Det fremgår af professor på CBS Caspar Roses undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fra 2004, at 35 procent af mændene følte, at de i høj grad havde indflydelse på bestyrelsesarbejdet, men kun 15 procent af kvinderne følte det samme. A/S NYT nr. 2,

14 Vi laver alliancer Der er ikke noget naturligt modsætningsforhold i Cheminovas bestyrelse. Men når det er nødvendigt, finder de medarbejdervalgte sammen med andre bestyrelsesmedlemmer Af Ingrid Pedersen Foto Jens Bach Cheminova har som bekendt flere gange været ude i stormvejr, når aviser og tv-programmer har kritiseret den måde, virksomheden arbejder på i udlandet. - I den slags situationer står vi last og brast med hele bestyrelsen, siger Jørn Sand, elektriker og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem. Hans kollega Gunnar Andersen, 3F, der netop er udtrådt af bestyrelsen og nu er suppleant, understreger, at der ikke er noget naturligt modsætningsforhold mellem de generalforsamlings- og de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De er enige om, at når det drejer sig om at bevare arbejdspladser, står bestyrelsen sammen. - Vi har nogenlunde de samme synspunkter, siger Jørn Sand og understreger, at efter pressens kritik i 2006/07 gik bestyrelsen aktivt ind i arbejdet med CSR. - Det var vi nødt til. Ellers ville virksomheden nok ikke have haft samme udseende i dag, mener han. Samtidig var der tilfældigvis en større udskiftning i ledelsen, både i direktionen og bestyrelsen. Den nye ledelse afsatte penge til forskning i nye produkter, der skulle erstatte dem, virksomheden blev kritiseret for at producere og sælge i bl.a. Indien og Brasilien. - Desuden blev der afsat penge til landsbyprojekter i de to lande. Bl.a. bliver ejere af små brasilianske bananfarme uddannet til selv at sprøjte planterne. Det er bedre for miljøet end sprøjtning fra flyvemaskine, som de tidligere har gjort, siger Gunnar Andersen. Til kolleger i Brasilien Cheminova har fabrikker i Indien og Danmark og handelsselskaber i en række andre lande, for sprøjtemidlerne bruges i både Asien og Sydamerika. Nu skal bestyrelsesmedlemmerne med egne øjne se, hvordan fabrikkens midler bliver brugt af bønder i Sydamerika. - Vi foreslog, at bestyrelsen skulle besøge datterselskaber for at møde vore kolleger og se, hvordan midlerne bliver brugt, siger Jørn Sand, og bestyrelsen tager af sted senere på året til Brasilien. Det er de medarbejdervalgte, der har foreslået at se mere til kolleger rundt omkring i verden, fordi de gerne vil se, hvordan midlerne bliver anvendt. 14 A/S NYT nr. 2, 2011

15 Jørn Sand og Gunnar Andersen er ikke altid enige med den øvrige bestyrelse for eksempel ikke, når det handler om overskudsdeling. A/S NYT nr. 2,

16 Bevar investeringer De var også med, da samarbejdsudvalget besøgte Folketingets Miljøudvalg for at fortælle, hvad Cheminova gjorde for at forbedre de forhold, som virksomheden blev kritiseret for i pressen. - Vi tog også personligt kontakt til LO og 3F for at fortælle, hvad Cheminova gør i udlandet, siger Gunnar Andersen. Overskudsdeling Men det sker også, at der er uenighed blandt bestyrelsesmedlemmerne. Siden 1970 erne har der været overskudsdeling på Cheminova, men ledelsen syntes fordelingsnøglen skulle ændres. Det betyder, at medarbejderne i fremtiden vil få langt mindre af overskuddet. De har tidligere fået op til kroner hver. - Bestyrelsen ville simpelt hen have flere parametre for overskudsdelingen, og det syntes vi var en dårlig idé, siger Jørn Sand. Tillidsrepræsentanterne lavede et alternativt forslag til fordeling, som de to medarbejdervalgte der også er tillidsrepræsentanter kalder både seriøst og realistisk. - Desværre blev det ikke vedtaget, så i fremtiden får aktionærerne en større del af overskuddet og medarbejderne en mindre del, siger han. Der har været andre situationer, hvor der ikke har været enighed i bestyrelsen. - Det kan være situationer, hvor vi har diskuteret reduktion af medarbejdere, goder eller personaleforhold, nævner Gunnar Andersen og fortæller, at de i en sag for et par år siden kunne danne alliance med nogle af de generalforsamlingsvalgte, der var indbyrdes uenige, for at få flertal i en sag, der handlede om at bevare arbejdspladser. Der har også været en situation, hvor de henvendte sig direkte til bestyrelsesformanden med et konkret problem. Det kom den daværende direktør for øre, og det var ikke så heldigt, er de enige om. Uddannelse og dresscode De er begge garvede bestyrelsesmedlemmer, der sørger for at deltage i kurser for at dygtiggøre sig, så de kan deltage i diskussionerne i bestyrelsen procent af diskussionerne handler om økonomi, så man skal kunne forstå nøgletallene, siger Jørn Sand. Han nævner også, at de netværk med andre bestyrelsesvalgte, der er opstået efterfølgende, er en god inspiration. - Vi har blandt andet lært, hvordan man får emner på dagsordenen og hvordan man planlægger kalendere, og ideen om at besøge vort datterselskab i Brasilien stammer også herfra, siger Jørn Sand ligesom inspirationen til, hvordan man arbejder med CSR, kommer fra kolleger i andre virksomheder. I øvrigt har den megen kritik i pressen medført, at de mest farlige midler, som WHO kalder klasse1-midler, er blevet forbudt i Indien og udfaset i alle ulandene. Midler som monocrotophos og methyl parathion er blevet erstattet af uskadelige midler. 16 A/S NYT nr. 2, 2011

17 Jørn Sand: - Da Indien forbød monocrotophos, var vi klar med en erstatning, og det betyder faktisk, at vi har fået større markedsandele. A/S NYT nr. 2,

18 Den nye selskabslov og den nye bekendtgørelse om medarbejdernes repræsentation betyder, at håndbogen er udvidet fra 274 til 333 emner. Ny håndbog Fra Advokatbistand til Årsregnskab Alt det du har brug for at vide som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem er samlet i den nye Håndbog for medarbejderrepræsentanter Af Ingrid Pedersen Foto Harry Nielsen Hvad gør jeg som medarbejderrepræsentant, hvis der har været holdt et bestyrelsesmøde, som jeg ikke har været indkaldt til? Jeg har fundet ud af, at det er besluttet at udskyde indbetalingen af forfaldne A-skatter. Skal jeg gøre noget? Hvad gør jeg, hvis det på et bestyrelsesmøde bliver oplyst, at den eneste måde at redde firmaet på er, at medarbejderne tegner aktier? Det er nogle af de spørgsmål, de medarbejdervalgte i industrivirksomheder ringer til advokat og juridisk konsulent i CO-industri Jesper Kragh-Stetting for at få svar på. Sammen med advokat Martin Lavesen, der er partner på et advokatkontor, har han skrevet en ny version af håndbogen for medarbejdervalgte. Bogen er på 680 sider og 18 A/S NYT nr. 2, 2011

19 bliver udsendt gratis til alle de medarbejdervalgte, der er registreret på de fire kartellers (CO-industri, BATkartellet, HANDELSKARTEL- LET og GIMK) område. Her er svar på de allerfleste af de spørgsmål, man bakser med som medarbejderrepræsentant. Fra virkeligheden Håndbogen er en grundig revidering af den forrige håndbog, der udkom for fire år siden, og der er mange ændringer, fordi selskabsloven blev ændret i 2009 og fordi bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation er blevet ændret. Det er dog ikke nødvendigt at læse sig gennem samtlige 680 sider, for der er tale om en opslagsbog opbygget som et leksikon. - Vi har lavet et praktisk stykke værktøj, som forhåbentlig er nemt at bruge, siger Jesper Kragh-Stetting. At der er tale om mange forandringer afspejles blandt Jesper Kragh-Stetting: - Alle eksemplerne stammer fra spørgsmål, vi har fået fra de medarbejdervalgte i virksomhederne.. andet i, at antallet af opslagsord er udvidet fra 274 til 333, og bogens eksempler er hentet direkte fra virkeligheden. - Både fra det Juridiske Spørgehjørne på A/S Topmødet og fra de mellem fem og 25 ugentlige henvendelser fra medarbejdervalgte ved jeg, hvilke spørgsmål der oftest er brug for at få svar på, siger han. Det er tit spørgsmål om tavshedspligten, honorarer og habilitet og spørgsmål om, hvordan man får valgt medarbejdere ind i bestyrelsen, som man har ret til. Håndbogen kommer også med en forklaring på nye ledelsesformer, der blandt andet gør det muligt at have en direktion og et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse. Et tilsynsråd skal føre opsyn med direktionen, men ikke være med til at lægge strategi for virksomheden. Håndbog for medarbejderrepræsentanter af Martin Lavesen og Jesper Kragh- Stetting, 680 sider. Bogen koster 415 kr. dog kun 265 kr. for karteller og forbund. Udkommet på Erhvervsskolernes Forlag og sælges via A/S NYT nr. 2,

20 Kontaktpersoner Konkrete forespørgsler vedrørende bestyrelsesarbejde bedes rettet til nedenstående personer: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Jesper Kragh-Stetting BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: Kontaktperson: Kurt Bosse HANDELSKARTELLET I DANMARK C. F. Richsvej Frederiksberg Telefon: Fax: Kontaktperson: Susie Kristensen Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET Redaktion: Peter Rimfort (ansvh.), Ingrid Pedersen Fotograf: Novo Nordisk, Berit Hvassum, Europa-Parlamentet, Jens Bach og Harry Nielsen Layout/tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk/ Oktober 2011 Oplag: CO-Meddelelsesnr.: 2011/029 ISSN: A/S NYT nr. 2, 2011

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005.

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005. Nr. 1 - juni 2005 A/S NYT Lidt dyrere dansk maling Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering - Konferencer A/S NYT juni 2005 1 Leder I medierne dukker hele tiden temaer op, der er

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr.

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr. Nr. 1 - Marts 2012 A/S NYT Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14 Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn A/S NYT nr. 1, 2012 1 Indhold Leder... side 3 Hemmelige direktørlønninger...

Læs mere

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12

A SNyt. -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3. hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8. Flere kvinder i bestyrelserne side 12 A SNyt nr. 1 2013 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler side 3 hvordan håndterer man et tillidsbrud? side 8 Flere kvinder i bestyrelserne side 12 side 1 -Jeg var ikke klædt på til de uskrevne regler

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009 Nr. 1 - juni 2009 A/S NYT Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT nr. 1, 2009 Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr. Nr. 1 - maj 2006 A/S NYT Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser Steen Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem A/S NYT nr. 1-2006 Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Kan vi se fremtidens arbejdsmarked - når alle taler om krise? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Den økonomiske krise den perfekte storm

Den økonomiske krise den perfekte storm Den økonomiske krise den perfekte storm Agenda Den økonomiske krise lige nu USA Europa Asien Danmark Politiske initiativer skattereform som Instrument til at øge arbejdsudbuddet Det amerikanske og det

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr. Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 3-2008 Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1 Indhold

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere