Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 11. marts"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Formandsnetværket 5. Årsregnskabet 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails 7. Politikkataloget 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland 9. Serviceniveau for sekretariatet 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) 11. Kandidater til bestyrelsen 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættes efter rep-mødet 13. Orienteringer fra ordførerskaber 14. Orienteringer 15. Eventuelt 16. Tjek-ud Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen, Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Thomas Arpe, Mads Brix Baulund (fra punkt 7) og Miriam Madsen (referent). Referat: 1. Velkommen og TJEK-IN Bestyrelsen tjekkede ind. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Dagsordenen blev godkendt. Thomas blev valgt som ordstyrer. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Der var ingen kommentarer til referatet. 4. Formandsnetværket Kommentarer til bilaget: Tim: Jeg kan godt se pointen med at ordførerskabet skal overtage, men hvis det skal være en eksklusiv klub for formænd med SUMHs formænd, så dur det ikke helt. Isabella: Jeg vil anbefale at ordførerne finder en metode til, hvordan de vil holde kontakt til medlemsorganisationerne, i stedet for at det er formandsnetværket. Thomas: Jeg har forsøgt rigtig mange gange, og folk er interesserede, men jeg har tænkt lidt over, hvor meget man faktisk er interesseret for når datoerne kommer, så kan folk ikke alligevel, selvom jeg skrev ud en måned før og vi blev enige om datoen.

2 Rie: Jeg synes måske ikke at en måned er nok, i forhold til at det er så mange aktive mennesker. Jeg havde nået at lægge andre planer i mellemtiden. De gange, hvor det har været, har der været 4-5 organisationerne, og dengang snakkede vi om, at det skulle planlægges lang tid i forvejen. Måske skal datoerne lægges et halvt år i forvejen. Thomas: Mit syn på det er, at folk har for travlt, og så er det ligegyldigt hvornår man aftaler mødet. Der kommer altid noget i sidste øjeblik. Jeg tror mere på et skype-møde. Rasmus: Enten skulle man prøve at lave det virtuelt via skype, eller også kunne man også støtte op ved at lave en anderledes form for medlemskontakt. Erfaringsudveksling kunne man sagtens lave en event omkring. Jeg tror vi skal prøve over skype, ellers ved jeg ikke hvad vi skal gøre. Thomas: For at være helt ærlig, så er jeg træt af det, for jeg er udgået for idéer. Jeg synes jeg skrev ud og spurgte om idéer. Der er ikke nogen, der har skrevet tilbage. Tim: Skal vi så ikke midlertidigt nedlægge formandsnetværket og forsøge at kontakte medlemsorganisationerne på en anden måde hvis behovet så er der, så kan vi begynde at bygge det op igen. Rasmus: Formandsnetværket har været siden 2007, og selv dengang var det tre mennesker med en kop kaffe. Måske skal vi bare nedlægge det. Tim: Ja, hvis det har været sådan, så er jeg enig i at det skal nedlægges. Thomas: Jeg er enig. Rie: Så skal vi finde ud af, hvordan vi så skaber kontakten. Her har vi også prøvet mange ting, f.eks. at ringe rundt til organisationerne, og det var også drøjt. Så er spørgsmålet, om nogen har idéer til, hvad vi så kan gøre i stedet for? Tim: Vi kunne lave et elektronisk spørgeskema, som vi beder organisationerne om at udfylde hver anden eller tredje måned, så vi får et statement om, hvordan det går hos dem. Rasmus: Jeg tænker, at vi kunne lægge det lidt smart, f.eks. lægge det i tilknytning til vores frivilligmøde, hvor vi alligevel ved at der kommer mange formænd eller næstformænd. Så kan vi holde et lille møde, hvor vi kan snakke om, hvad de forventer af SUMH. Rie: Det lyder som en ret god idé. Det kunne være en måde at finde ud af, hvad organisationerne om. Jeg tror ikke på spørgeskema, for det er et arbejde vi beder formændene om at gøre, men hvad får de ud af det? Isabella: Jeg tænker egentlig ikke, at der plejer at komme særlig mange formænd til vores frivilligmøder. Det er ikke nødvendigvis et problem så skal vi måske bare bede de frivillige om at sidde og udveksle erfaringer. Rasmus: Det kan også godt være, at det bare ikke virker. Vi kan jo desværre ikke tvinge folk til at komme. Isabella: Ellers skal man invitere medlemsorganisationerne og spørge dem, hvordan vi skal holde kontakten. Thomas: Jeg vil foreslå at vi lægger det på hylden nu, og så indkalder vi alle formændene her i huset om fire måneder, og så aftaler vi datoen allerede nu, og hvis det ikke virker, så ved jeg ikke hvad der virker. Miriam: Vi kunne lave et spørgeskema til formændene, hvor vi hører dem om, hvordan de gerne vil holde kontakt til SUMH om de vil ringes op, skrive mails, mødes, mødes på skype, være med i en facebook-gruppe, udfylde spørgeskemaer eller hvad. Vi kan også spørge dem om andre ting. Herefter kan ordførerne for medlemsorganisationerne tage svarene og komme med et forslag til bestyrelsen om, hvad vi skal gøre fremover. Konklusion: Vi prøver at sende dem et spørgeskema.

3 5. Årsregnskabet Miriam fremlagde hovedpunkter fra årsregnskabet herunder at der har været flere udgifter til løn og til mødeudgifter end budgetteret. Ordførerne vil fremlægge nogle retningslinjer på et senere bestyrelsesmøde. Kommentarer: Thomas: Jeg synes det er en god idé at lægge det ud til udvalgene. Jeg har selv tænkt over, at jeg har været ret aktiv, og det har været dyrt, så jeg har ventet på, hvornår du sagde noget til det. Så jeg har savnet lidt nogle retningslinjer. Tim: Du er ikke den eneste dyre dame her i biksen, Thomas. Jeg vil tilslutte mig din idé om, at grupperne selv styrer økonomien med tilslutning fra sekretariatet. Miriam: Jeg synes vi skal vente med at drøfte det til ordførerne har lavet et oplæg. Det kræver noget af os i forhold til at lægge budget og det skal ikke handle om, at man ikke skal være aktiv, når man kommer fra Jylland. Rasmus: Vi kan også holde flere møder i Jylland, hvis der er mange jyder. Rie: Problemet med at holde møder i Jylland er, at sekretariatet er dyrt at have med i Jylland. Rasmus: Måske er der ikke behov for sekretariatet til alle møder. Eller også kan sekretariatet være med på skype. Konklusion: Årsregnskabet blev godkendt. 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails Thomas fortalte, at han ikke havde lavet et bilag, da det er bedre at tage det mundtligt som en åben debat. Kommentarer til evalueringen: Tim: Umiddelbart kan det godt virke som lidt meget at der er en mail en gang om ugen. Orienteringer kan ligeså godt vente en måned. Thomas: Mener du bestyrelsesmailen? Så bliver den jo bare længere. Tim: Vi kan også bare skære antallet af mails ned til det halve. Miriam: Det behøver ikke være hver uge for min skyld der skal bare være mulighed for at sende noget ud, hvis det er noget der haster. Isabella: Jeg har ikke noget problem at det er en gang ugentligt. Men det ikke det, vi skal evaluere lige nu det er Thomas opsamling på bestyrelsesmails, som skal være vores fokus. Thomas: Jeg har prøvet at lave nogle retningslinjer, og jeg er måske ude på dybt vand. Jeg har bare konkluderet, og det lyder måske hårdt, men jeg synes det gav mening. Tim: Jeg synes opsamlingen på mails er en god idé. Jeg får ikke altid svaret, men når man ikke kommer med indsigelser imod opsamlingen eller mailen, så må man være enig. Thomas: Jeg vil gerne være fri for det, men jeg synes det er ret skægt at konkludere. Så jeg vil meget gerne blive ved med at gøre det. Isabella: Jeg synes også at Thomas har klaret det fint, også i forhold til at det har været svingende, hvor mange der svarer. Det virker som en god måde, og jeg håber at det har givet den afklaring, som der er brug for. Tim: Det er godt at der bliver samlet op, for det betyder, at hvis der er noget man er uenig med, så svarer man ellers lader man være. Rie: Jeg synes vi skal lade det fortsætte indtil repræsentantskabsmødet, og så skal den nye bestyrelse tage stilling til, hvordan de vil arbejde. Jeg synes ikke at bestyrelsesmailen fungerer særligt godt i forhold til, hvordan det har fungeret tidligere for det kan godt være demotiverende, når der ikke er særlig mange der svarer.

4 Tim: Det må vi prøve at finde ud af efter repræsentantskabsmødet. Konklusion: Vi fortsætter som hidtil indtil repræsentantskabsmødet. Vi kigger på bestyrelsesmailen generelt på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. 7. Politikkataloget Bestyrelsen gennemgik de forskellige områder i politikkataloget. Isabella samler noterne sammen og melder opgaverne ud til ordførerskaberne. Man kan spørge sekretariatet om hjælp i konkrete tilfælde. Sekretariatet uploader de rettede dokumenter. 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland Oplægget blev godkendt. 9. Serviceniveau for sekretariatet Miriam lagde op til to grupper med hver sin opgave vært for møder og ansvarsfølelse. Oplæg fra den ene gruppe, som talte om, hvem der er vært for mødet: Forslag om at hver arbejdsgruppe/udvalg får et budget. Miriam har fortsat budgettet for transport, mens gruppen selv får til mad, aktiviteter mv. Det vil give gruppen incitament til at finde gode løsninger i forhold til mad og spare penge, og samtidig have medindflydelse og tage ansvar for de ting, som skal produceres. Problemet er, hvem der vil tage ansvaret for at følge med i regnskabet. Måske kunne der være en gruppeleder i stedet for en formand. Oplæg fra den anden gruppe, som talte om, hvem der har ansvarsfølelsen for vores aktiviteter: Man kan vælge en overbliksholder for hvert arrangement, som ikke nødvendigvis skal gøre alting, men som har ansvaret for at alle opgaver er uddelegeret. Vi holder mange arrangementer i løbet af året, men hver gruppe står ikke for så mange ting. Opgaven kan eventuelt deles op i to. Kommentarer og spørgsmål: Rasmus: Har vi noget på skrift i forhold til formandsopgaven? Isabella: Det er vigtigt, at vi deler rollerne op. Der kan dels være en formand, som tager sig af at gruppen har det godt og laver dagsorden. Dels kan der være en arrangementsansvarlig, som tager sig af at få uddelegeret alle opgaverne. Mads: Det er en god idé at grupperne selv får ansvaret, men der er også en risiko for at de fucker op i forhold til pengene. Isabella: Miriam vil stadig have overblik over økonomien, og de kan ikke bruge penge, som ikke er der. Miriam: Det kan kun gå fremad i forhold til nu med styringen. Rie: Det er vigtigt at få lavet nogle retningslinjer, så grupperne ved hvor meget man kan bruge på hvert enkelt møde. Med erfaring fra UK skal man overveje at lave guidelines. Rasmus: Der er ikke den store risiko, idet det er små mængder penge. Isabella: Når man har en pulje, så er der et loft for, hvor mange penge man kan bruge. Miriam: Det økonomiske ordførerskab arbejder videre med retningslinjer og procedurer for økonomistyring. Mads: Jeg bakker op. Isabella: Festudvalget har en arbejdsplan som gør, at det er nemt at finde ud af, hvad det er der uddelegeres.

5 Rie: Ordføreren (mig) skriver til festudvalget og beder dem om at rydde op i deres rester. Thomas: Hvis man arbejder med økonomi, tror jeg at man bliver mere ansvarlig. Isabella: Folk skal nok også guides til at tage ansvaret for deres opgaver. Det er vigtigt at man tager snakken i grupperne i forhold til arrangementet og finder ud af, hvad der skal laves. Miriam: Spørgsmålet er f.eks. også, om et arrangement så bare ikke bliver til noget, hvis der ikke er en frivillig, som vil påtage sig rollen som arrangementsansvarlig. Isabella: Min holdning er, at arrangementet måske ikke skal holdes, hvis der ikke er nogen der vil påtage sig opgaven. Thomas: Skal vi så skrive rundt til udvalgene? Rasmus: Hvis de aldrig har prøvet det før, så skal de have støtte men hvis de har, og de stadig ikke løfter noget, så lukker vi dem. Thomas: De skal hjælpes på vej det er noget nyt. Det skal vi også lige huske på. Dårlige vaner tager tid at lave om på. Isabella: Man har jo spilleregler i gruppen af samme årsag. Hvad kan gruppen, og hvad skal de have hjælp til? Her er det vigtigt, at gruppen får snakket rigtig godt igennem hvad vi har behov for hjælp til. Rie: Jeg kunne godt være bange for, at hvis vi bliver meget firkantede, og at hvis gruppen ikke får gjort det, så bliver det hele bare aflyst så kunne jeg godt frygte, at mange ting i SUMH bare ikke rigtig bliver til noget. I grupperne vil folk rigtig gerne, men det er tit de samme der bærer opgaverne. Arbejdsmarkedsgruppen er et eksempel på, at der ikke var sket noget, hvis sekretariatet ikke havde meldt sig på banen. Mange frivillige har ikke de kræfter, som de måske tror de har. Nogen gange skal sekretariatet gribe ind og løse tingene. Rasmus: Det er kun, hvis folk er umotiverede, at vi skal være hårde. Det handler om hjælp til selvhjælp, sådan at de med tiden kan klare sig selv. Thomas: Jeg er ikke enig med Rasmus. Selvfølgelig skal man styre så meget som muligt selv, men der kan være nogen nye, der er meget grønne, som melder sig til et udvalg, der ikke har prøvet det før. Mads: Der kan sidde mange nye i en gruppe, som er nervøse for at tage ansvar. Miriam: Sekretariatets rolle er, som jeg hører det, for det første at være mentor. Spørgsmålet er, om vi i periode skal forsøge os med, at sekretariatet ikke er sikkerhedsnet. Isabella: Det kunne også være en frivillig, som er mentor. Det afgør udvalget selv. Rie: Jeg vil gerne være med til at melde det ud, men jeg vil gerne have hjælp til at formulere den mail. Der er lidt tvivl om, hvad der overhovedet skal meldes ud. Isabella: Det er noget man kan tage op, når man laver spilleregler. Det er måske mest, når der nedsættes nye grupper. Mads: Måske skal vi melde det ud med budgettet. Det med ansvarspersonen skal måske ikke meldes ud lige med det samme. Rie: Det handler vel om at melde ud i forhold til de grupper, der allerede er. Miriam: Ændringen skal være gradvis, når der kommer nye arbejdsgrupper. Rie: Har vi egentlig en liste over, hvad spilleregler vil sige? Der er ved at være mange ting. Isabella: I ulandsudvalget har vi. Konklusion: Vi arbejder for at arbejdsgrupper osv. kan styre deres egen økonomi og få et budget for deres eget arbejde. Det tager Tim, Isabella og Miriam med videre. Samtidig kan grupperne fremover udpege en arrangementsansvarlig, som har ansvaret for det enkelte arrangement, og kan uddelegere opgaver. Isabella, Rie, Rasmus og Mads laver en guideline for spilleregler. Rasmus er tovholder.

6 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) Oplægget blev godkendt. Miriam hjælper Tim med at forberede oplæggene vedrørende økonomi. Thomas snakker med Ulrik, om han vil stå for de ting, der er lagt op til. Ellers kan Rie godt tage over. 11. Kandidater til bestyrelsen Der har været forslag om at vælge to næstformænd. Miriam pointerede, at det ikke kan lade sig gøre vedtægtsmæssigt i år, da det er for sent at indsende forslag til vedtægtsændringer. Kommentarer: Rasmus: Man kan have en, der er næstformand, og en anden der hjælper næstformanden. Thomas: Jeg vil gerne være den, der hjælper næstformanden. Mads: Jeg vil gerne stille op som næstformand. Jeg kunne blive presset der, når jeg skal overtage formandskabet for den nordiske paraply. Men det skal nok komme til at køre, tror jeg. Isabella: Jeg regner med, at vi i formandskabet tager en snak om, hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne. Thomas: Jeg vil gerne stille op til den ledige vakance, hvis Mads bliver valgt som næstformand. Rie: Det er vigtigt, at formand og næstformand bliver valgt forskudt. Jeg stiller op til bestyrelsen. Miriam: Er der nogen, der kender til andre kandidater? Rie: Jeg tror Ulrik har en kandidat fra DBSU. Mads: Skulle det være en pige? Jeg ved at der er en, der hedder Mie fra DBSU, som er rimelig skarp på organisatorisk arbejde. Rie: Jeg ved at Rasmus Lund-Sørensen har udtrykt interesse, men da han også er spastiker, så ville der lige pludselig være 3 spastikere, så jeg tror ikke at han stiller op. Isabella: Ham jeg talte med ved fastelavnsfesten, han kom ikke fra nogen organisation og var ikke frivillig i SUMH, så jeg tror ikke han stiller op. Thomas: Vi har ikke rigtig nogen ud over Mie. Rie: Vi plejer jo at snakke med folk på repræsentantskabsmødet og se, om der er nogen. Isabella: Jeg er enig. Vi plejer jo at have en føler ude inden. Det er mere, så vi ikke står der og der ikke er nogen, der vil stille op. Rasmus: Men kan Rasmus Lund ikke stille op, eller er det den, der får flest stemmer, der så bliver valgt ind? Rie: Ulrik mente at I skal afgøre det internt i spastikerforeningen, hvem der skal stille op for jer. Konklusion: Bestyrelsen tager følehornene på. 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættelse efter rep-mødet Kommentarer: Rie: Jeg har brug for lidt afklaring. Jeg er med på at man skal holde sig opdateret og tage sig af arrangementer osv. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man som ordfører skal agere i forhold til f.eks. førtidspensionsudspillet, for jeg synes ikke det er godt, hvis det bare er min holdning, der skal være repræsenteret. Jeg manglede lidt svar fra bestyrelsen, da jeg sendte det rundt. Der havde jeg brug for at høre, hvad SUMHs holdning er. Mads: Jeg kan godt se hvad du mener og jeg kan godt huske mailen. Det er selvfølgelig lidt et problem, at der ikke er flere der svarer. Jeg mener dog godt at man kan skelne imellem min egen holdning og SUMHs holdning. Der kan man finde en generel holdning fra hjemmeside, strategipapirer eller lignende. Rie: Også fordi jeg synes den sag rammer kun unge, og derfor var det oplagt at SUMH mener noget eller gør noget. Jeg savnede noget debat fra bestyrelsen. Det var jo lige der, at vi skulle have rykket, hvis vi skulle være med. Der er sagt alt det, der skal siges.

7 Tim: Vi havde jo oplevet problemet, at vi har svært med at rykke med kort varsel. Konkret kunne vi sende en pressemeddelelse ud med besked. Rie: Har folk kigget på papiret, eller er det spildt? Mads: Man kan ikke sende en pressemeddelelse ud uden at man har bestyrelsens holdning. Lige der var en halv dag før at jeg skulle holde tale i EU. Thomas: Jeg har læst papiret, og som jeg skrev rundt, så kunne jeg både se fordele og ulemper. Jeg kunne heller ikke finde på noget at skrive. Rasmus: Jeg synes det er lidt svært, for alle de store spillere var på banen. Der står vi mast i en pandekage. Dels skulle vi være hurtigere til at markere en holdning. Rie: Det er ærgerligt, hvis vi hver gang, der er et stort politisk område, siger, at vi bare er en lille organisation. Mads: Det at vi nok ikke havde fået noget opmærksomhed, var ikke grund til at vi ikke skulle have prøvet. Løsningen må være at sige, at folk skal være skarpere næste gang. Miriam: Vi kan godt stadig nå at påvirke politikerne. Spørgsmålet er, hvad opgaven som ordfører er. I det oprindelige papir var der ikke skrevet nogen om ordførerens politiske opgaver. Spørgsmålet er, om man har mandat til at tegne SUMHs politiske holdning eller ikke. Rie: Jeg ville gerne have hørt bestyrelsen inden jeg gjorde mere. Hvis jeg også selv skulle have formuleret holdningen - det kunne jeg bare ikke overskue lige det. Thomas: Jeg går ind for ordførerskaberne. Jeg mener, at som ordfører kan man godt lave et udkast, og så kan man sende det rundt til bestyrelsen før man sender det videre. Hvis man ikke har fået svar fra alle, så gør man ligesom bestyrelsesmailen. Rie: Det synes jeg skal være op til den enkelte ordfører om området er så simpelt, at man kan lave en pressemeddelelse. Thomas: Jeg skrev også ud til bestyrelsen hvad man kunne tage fat i. Miriam: Vi snakkede jo om sidste gang at vi gerne vil have et fagligt sekretariat. Det kan jo også betyde, at man kan trække på sekretariatet i sådan en situation. Mads: Det er et spændende forslag sidste gang vi sendte et læserbrev ud, fik vi også hjælp fra Kim til at udpege, hvilke pointer der kunne være centrale. I forhold til evaluering af ordførerskabet synes jeg generelt, at det har fungeret rigtig godt at man kunne fordybe sig i et emne, og samtidig afskære sig fra andre. Jeg skal nok selv være lidt skarpere på at få opdateret mig. Jeg synes at vi indenfor mit område har rykket rimelig hurtigt, og så skal jeg nok være lidt skarpere på at få opdateret mig løbende. Rie: Jeg synes stadig, at det er bestyrelsen der skal lave politikarbejdet. Jeg synes det er svært. Mads: Det er vel også stadig bestyrelsen, der skal lave arbejdet, men understøttet af sekretariatet. Rie: Det er svært at sige, hvad jeg skulle gøre. Miriam: Man kunne måske tænke det politiske arbejde i flere processer (1 finde ud af, hvad emnet går ud på, 2 hvad er SUMHs holdning, 3 hvad er SUMHs strategi og 4 udføre det). På den måde kan vi måske lave en faseplan. Her kan man inddrage sekretariatet i alle delopgaver, men ordføreren skal afgøre hvornår man gerne vil have sekretariatets hjælp, og har hele tiden bolden. Isabella: Måske handler det her også om, at vi alle skal være bedre til at få svaret på mails fra bestyrelsen. Måske kunne vi skriver Haster i emnefeltet, så folk ved at det er vigtigt. Rasmus: Jeg vil begynde at logge ind på vores eget mailsystem nu, så jeg ikke mister overblikket. Rie: For mig er det rigtig rart, for jeg har brugt mange ressourcer eller energi på at tænke over, hvordan jeg skulle løse opgaven. Jeg følte ikke at jeg havde løftet ordføreropgaven. Det er rart at høre, at det nok ikke kun er min skyld, at vi ikke fik rykket. Det er rart at få den anerkendelse, at det ikke var min helt alene. Isabella: Det er en læringsproces, så det må vi også tage med, at vi ikke kan nå det hele. Jeg vil også gerne sige, at ordførerskaberne varer indtil vi får fastlagt de nye.

8 Mads: Vi har været meget uheldige idet at jeg skulle holde den der tale to dage senere. Der var mange ting der ikke fungerede. Miriam: Jeg opdaterer opgaven for ordføreren. Rie: Det er helt vildt sjovt at være ordfører for de frivillige. Det havde jeg ikke forventet. Konklusion: Miriam opdaterer ordfører-opgaven. Folk er tilfredse med ordførerskaberne. 13. Orienteringer fra ordførerskaber Der har været lidt tvivl om, hvorvidt man skal orientere hver gang, eller kun hvis der er noget at orientere om. Kommentarer: Tim: Giver det ikke mest mening, at man kun orienterer, hvis der er noget at orientere om? Miriam: Jeg synes det kunne være godt, at man skriver hvis der ikke er noget nyt. Rie: Jeg tænker også, at det er en fagopdatering, så hvis der sker noget vigtigt indenfor ens område, så orienterer man de andre, så alle ikke skal holde sig opdaterede på alting. Konklusion: Man skal orientere hver gang skriftligt. Uddannelsespolitik: På uddannelsesområdet holder vi snart et møde, hvor vi snakker om, hvad vi skal gøre med dem der har fået elektrochok-brev uden at svare. På KU kunne man f.eks. skrive til universitetsavisen. Jeg så på RUCs hjemmeside, at de linker til HPU og nævner os. Det synes jeg er meget godt. Ungdoms- og fritidspolitik: I forhold til DUF er der nogle småting der er blandt en ny film om demokrati og fremtid, som er interessant. Så er der også noget, der hedder Nydansk Ungdomsråd, hvor der er 14 pladser. Det er nogle af de mest spændende ting, der er lige nu. Medlemsorganisationer: Ulrik og Tim deltog i DDUs landsmøde. De er meget diskussionslystne. Vi sled 4 tolke op i løbet af de 4 timer. De diskuterede meget detaljer. Økonomi: Tim og Isabella har kigget på årsregnskabet. Pressegruppen: Vi haft noget med om prostitution og noget omkring SU og uddannelse. 14. Orienteringer Fundraising: Hvordan går det med bofællesskabs-brochurerne? Thomas: Vi skal have et møde med Susanne Olsen før vi går videre. Personalesituationen: Det er spændende i forhold til Annelena, som har en stærk økonomifaglig baggrund, men også kommer fra den private sektor. Det bliver spændende. 15. Eventuelt Mads og Isabella var af sted til EU-konference i tirsdags. Vi havde skrevet en tale, som vi selv synes var brandgod. Der kom omkring 50 mennesker og hørte vores tale, og så var der en ambassadør og en forsker indenfor uddannelse, som kom og talte. Vi fik nogle spørgsmål fra salen, og det lød til at folk lyttede efter, hvad der blev sagt. Der var nogle stykker, der fik visitkort bagefter. Det var rigtig godt. Nu må vi se, hvad vi får ud af det. Der var en estisk kvinde, som var i gang med at starte en ungdomsorganisation op, som vi måske får kontakt til.

9 16. Tjek-ud Bestyrelsen tjekkede ud. Thomas og Rasmus tager til Uganda om et par timer.

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12

3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 15.01.12 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. februar 2012 Tilstede: Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Rie Rasmussen, Thomas Arpe, Ulrik Klintrup Dahl Madsen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 18. maj 2012. 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH Referat af bestyrelsesmøde d. 18. maj 2012 Tilstede: Osman Sari, Camilla Heide Sørensen, Mads Brix Baulund, Isabella Leandri-Hansen (fra punkt 6), Rasmus Storgaard (via skype), Rie Lynge Rasmussen og Miriam

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2014 Tilstede: Mads, Signe, Sigrid, Louise, Rie, Miriam (referent), Esben (under punkt 11-16), Peter (under punkt 14-16) og Ida (via skype under punkt 14). Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen (Afbud pga. manglende tolkning) Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Miriam (ordstyrer) og Sif (referent) Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 1. september 2009, kl. 16-20, Kløverprisvej, mødelok. 2 Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl Madsen, Cathrine Jeppesen, Isak Kornerup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for den 17. december 2011. 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for den 17. december 2011 11.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 11.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 11.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d.

Læs mere

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH

DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011. 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH DAGSORDEN for bestyrelsesmødet den 28. august 2011 14.00 1. Velkommen og TJEK-IN ILH 14.10 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer ILH 14.15 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35

Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 18.00-19.00 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.20 20.20-20.35 Referat fra repræsentantskabsmøde 2013 Fredag d. 5. april 17.30-18.00 Introduktion af nye repræsentanter 18.00-19.00 Aftensmad 19.00-19.30 Velkomst Valg af dirigent, valg af referent og stemmetællere Isak

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Anne Kristina Ladingkær, Cathrine Jeppesen Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer),, Benedikte og Sif (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Fredag d. 28.

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Tilstede: Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg. Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017

REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 REFERAT BESTYRELSESMØDE 12/8-2017 Deltagere: Sofie, Anders, Ann-Cathrine (AC), Alice, Mads, Nicolaj, Kim (ref.) 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Sofie byder velkommen. Der er ingen kommentarer til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 29. august kl. 12-17 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 12.00 Frokost Ansvar 12.45 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 13.00 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet.

Der mangler stadigt at blive holdt møder med de organisationer der ikke deltog i repræsentantskabsmødet. Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag, d. 28. april 2009 kl.17-20.30 på sekretariatet Tilstede: Isak K. Houe, Rie Rasmussen, Ninna Engelbrecht, Peter Mikkelsen, Miriam Madsen (sekretariatet) og Sif Holst

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH

Bestyrelsesmøde i SUMH Til stede: Isak Kornerup Houe, Kristina Ladingkær, Rie Lynge Rasmussen Fra SUMHs sekretariat: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Bestyrelsesmøde i SUMH Tirsdag d. 17. oktober kl. 12.00 17.00

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016

BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT APRIL 2016 BESTYRELSESWEEKEND I SUMH REFERAT 23.-24. APRIL 2016 Tilstede bestyrelse: Sigrid, Fie, Mette, Frederik, Niels, Mads, Anders (skype & sidst på mødet) Tilstede sekretariat: Nina, Karen 1. VELKOMMEN Sigrid

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret:

Kommentarer i forhold til jobsøgendes brug af vejledere og erfaringer med jobcentret: Referat af bestyrelsesmøde d. 19-20. oktober 2013 Tilstede: Sigrid, Signe, Rie, Mads, Trine (til og med punkt 13), Oliver og Miriam (referent), samt Jane under punkt 4 og Kim og Maria under punkt 17. Dagsorden:

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN 1 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Ledelsesmøde søndag d. 9.februar, 13.00 15.00 i Helsingør. REFERAT Til stede: Annie, Gunna, Henrik, Peter og Susanne fra ledelsen, Marianne og Torben K fra RRgruppen

Læs mere

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015

Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 Referat fra 3. møde torsdag d. 17. december 2015 1. Velkommen og siden sidst Yassine byder velkommen og gennemgår dagsordenen Siden sidst: Yassine har holdt oplæg for Sølyst-skolen med fokus på hvad ungebyrådet

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103

Social- og Handicapcentret 11-12-2013. Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 REFERAT Social- og Handicapcentret 11-12-2013 Referat fra møde i Udsatterådet torsdag den 5. december 2013 kl. 10.00 13.00 på Rådhuset, lokale B103 Til stede: Ole Hjuler, Hans Behrendt (mødeleder), Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat 10.00 1. Godkendelse af dagsorden Mikkel er ordstyrer. Beslutning: Dagsorden er godkendt. Ændringer: Ingen ændringer 2. Kort drøftelse af mødets form og ledelse Nye vedtægtsændring, hver skole

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen

Afbud: Kim Madsen, Rikke Østergaard (i stedet deltager Thomas Bannow), Morten Malmgren, Bjørn Andersen og Rasmus Christiansen Dagsorden, 3F Ungdomsudvalg d. 3.-4. September 2016 Deltager: Toke Nielsen, Dennis Otkjær, Rasmus Sørensen, Thomas Bannow, Dennis Gartig, Mia Kvistgaard, Emil Bill, Amanda Reichert, Nikolaj Mailand, Jack

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning... Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og læs-let resumé... 3 Forkvindens beretning... 4 Status på Strategi 2015... 5 Kapacitetsopbygning... 6 Kommunikation... 6 Frivillige...

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 Til stede: Birgit, Kurt, Heidi, Sara, Cathrine, Candela og Rune. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Meddelelser 3. LAND 4. Grønt Netværk 5. EPT 6. PLANT 7. Mobiliteter 8. Hjemmesiden

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger.

Pia A meddelte at Poul Duch har valgt at gå af som formand for svømning og festudvalg. Han fortsætter som almindeligt medlem i begge afdelinger. Bestyrelsesmøde i AIF torsdag den 23-10-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog.

Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. DR Byen 28. marts 2009 Referat af introduktionsmøde for dialogforaenes formænd og næstformænd Der var 3 afbud, så i alt 19 formænd og næstformænd deltog. Deltagere: Dialogforum: Sjælland: Per Rasmussen

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K

Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K Spejdernes bestyrelse Mandag d. 26. juni 2017 kl. 17.00-21.00 Sted: Salen (Mødehuset 1. sal), Spejdercenter Holmen, Arsenalvej 10, 1436 Kbh. K REFERAT Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bestyrelsesreferat 1/3 2012

Bestyrelsesreferat 1/3 2012 Referat af afdelingsbestyrelsesmødet torsdag den 1. marts 2012 kl. 8.30-16.00 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Susanne Døssing, Benny Andersen, Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Tina Groth, Lene Blume,

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013:

Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets beretning til årsmødet d. 17.4.2013: Frivilligrådets arbejde i det forløbne år har bl.a. drejet sig om: - Etablering og drift af vores nye Frivillighus - Drøftelse af frivilligt arbejde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup

REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup REFERAT FRA REGIONSMØDE Lørdag den 13. september 2014 kl. 10.00 Tinghuset Østergade 9, 1 sal 8740 Brædstrup 01 Velkomst. Formanden bød velkommen, formålsparagraffen blev læst og der blev holdt et øjebliks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere