Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 11. marts"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Formandsnetværket 5. Årsregnskabet 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails 7. Politikkataloget 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland 9. Serviceniveau for sekretariatet 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) 11. Kandidater til bestyrelsen 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættes efter rep-mødet 13. Orienteringer fra ordførerskaber 14. Orienteringer 15. Eventuelt 16. Tjek-ud Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen, Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Thomas Arpe, Mads Brix Baulund (fra punkt 7) og Miriam Madsen (referent). Referat: 1. Velkommen og TJEK-IN Bestyrelsen tjekkede ind. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Dagsordenen blev godkendt. Thomas blev valgt som ordstyrer. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Der var ingen kommentarer til referatet. 4. Formandsnetværket Kommentarer til bilaget: Tim: Jeg kan godt se pointen med at ordførerskabet skal overtage, men hvis det skal være en eksklusiv klub for formænd med SUMHs formænd, så dur det ikke helt. Isabella: Jeg vil anbefale at ordførerne finder en metode til, hvordan de vil holde kontakt til medlemsorganisationerne, i stedet for at det er formandsnetværket. Thomas: Jeg har forsøgt rigtig mange gange, og folk er interesserede, men jeg har tænkt lidt over, hvor meget man faktisk er interesseret for når datoerne kommer, så kan folk ikke alligevel, selvom jeg skrev ud en måned før og vi blev enige om datoen.

2 Rie: Jeg synes måske ikke at en måned er nok, i forhold til at det er så mange aktive mennesker. Jeg havde nået at lægge andre planer i mellemtiden. De gange, hvor det har været, har der været 4-5 organisationerne, og dengang snakkede vi om, at det skulle planlægges lang tid i forvejen. Måske skal datoerne lægges et halvt år i forvejen. Thomas: Mit syn på det er, at folk har for travlt, og så er det ligegyldigt hvornår man aftaler mødet. Der kommer altid noget i sidste øjeblik. Jeg tror mere på et skype-møde. Rasmus: Enten skulle man prøve at lave det virtuelt via skype, eller også kunne man også støtte op ved at lave en anderledes form for medlemskontakt. Erfaringsudveksling kunne man sagtens lave en event omkring. Jeg tror vi skal prøve over skype, ellers ved jeg ikke hvad vi skal gøre. Thomas: For at være helt ærlig, så er jeg træt af det, for jeg er udgået for idéer. Jeg synes jeg skrev ud og spurgte om idéer. Der er ikke nogen, der har skrevet tilbage. Tim: Skal vi så ikke midlertidigt nedlægge formandsnetværket og forsøge at kontakte medlemsorganisationerne på en anden måde hvis behovet så er der, så kan vi begynde at bygge det op igen. Rasmus: Formandsnetværket har været siden 2007, og selv dengang var det tre mennesker med en kop kaffe. Måske skal vi bare nedlægge det. Tim: Ja, hvis det har været sådan, så er jeg enig i at det skal nedlægges. Thomas: Jeg er enig. Rie: Så skal vi finde ud af, hvordan vi så skaber kontakten. Her har vi også prøvet mange ting, f.eks. at ringe rundt til organisationerne, og det var også drøjt. Så er spørgsmålet, om nogen har idéer til, hvad vi så kan gøre i stedet for? Tim: Vi kunne lave et elektronisk spørgeskema, som vi beder organisationerne om at udfylde hver anden eller tredje måned, så vi får et statement om, hvordan det går hos dem. Rasmus: Jeg tænker, at vi kunne lægge det lidt smart, f.eks. lægge det i tilknytning til vores frivilligmøde, hvor vi alligevel ved at der kommer mange formænd eller næstformænd. Så kan vi holde et lille møde, hvor vi kan snakke om, hvad de forventer af SUMH. Rie: Det lyder som en ret god idé. Det kunne være en måde at finde ud af, hvad organisationerne om. Jeg tror ikke på spørgeskema, for det er et arbejde vi beder formændene om at gøre, men hvad får de ud af det? Isabella: Jeg tænker egentlig ikke, at der plejer at komme særlig mange formænd til vores frivilligmøder. Det er ikke nødvendigvis et problem så skal vi måske bare bede de frivillige om at sidde og udveksle erfaringer. Rasmus: Det kan også godt være, at det bare ikke virker. Vi kan jo desværre ikke tvinge folk til at komme. Isabella: Ellers skal man invitere medlemsorganisationerne og spørge dem, hvordan vi skal holde kontakten. Thomas: Jeg vil foreslå at vi lægger det på hylden nu, og så indkalder vi alle formændene her i huset om fire måneder, og så aftaler vi datoen allerede nu, og hvis det ikke virker, så ved jeg ikke hvad der virker. Miriam: Vi kunne lave et spørgeskema til formændene, hvor vi hører dem om, hvordan de gerne vil holde kontakt til SUMH om de vil ringes op, skrive mails, mødes, mødes på skype, være med i en facebook-gruppe, udfylde spørgeskemaer eller hvad. Vi kan også spørge dem om andre ting. Herefter kan ordførerne for medlemsorganisationerne tage svarene og komme med et forslag til bestyrelsen om, hvad vi skal gøre fremover. Konklusion: Vi prøver at sende dem et spørgeskema.

3 5. Årsregnskabet Miriam fremlagde hovedpunkter fra årsregnskabet herunder at der har været flere udgifter til løn og til mødeudgifter end budgetteret. Ordførerne vil fremlægge nogle retningslinjer på et senere bestyrelsesmøde. Kommentarer: Thomas: Jeg synes det er en god idé at lægge det ud til udvalgene. Jeg har selv tænkt over, at jeg har været ret aktiv, og det har været dyrt, så jeg har ventet på, hvornår du sagde noget til det. Så jeg har savnet lidt nogle retningslinjer. Tim: Du er ikke den eneste dyre dame her i biksen, Thomas. Jeg vil tilslutte mig din idé om, at grupperne selv styrer økonomien med tilslutning fra sekretariatet. Miriam: Jeg synes vi skal vente med at drøfte det til ordførerne har lavet et oplæg. Det kræver noget af os i forhold til at lægge budget og det skal ikke handle om, at man ikke skal være aktiv, når man kommer fra Jylland. Rasmus: Vi kan også holde flere møder i Jylland, hvis der er mange jyder. Rie: Problemet med at holde møder i Jylland er, at sekretariatet er dyrt at have med i Jylland. Rasmus: Måske er der ikke behov for sekretariatet til alle møder. Eller også kan sekretariatet være med på skype. Konklusion: Årsregnskabet blev godkendt. 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails Thomas fortalte, at han ikke havde lavet et bilag, da det er bedre at tage det mundtligt som en åben debat. Kommentarer til evalueringen: Tim: Umiddelbart kan det godt virke som lidt meget at der er en mail en gang om ugen. Orienteringer kan ligeså godt vente en måned. Thomas: Mener du bestyrelsesmailen? Så bliver den jo bare længere. Tim: Vi kan også bare skære antallet af mails ned til det halve. Miriam: Det behøver ikke være hver uge for min skyld der skal bare være mulighed for at sende noget ud, hvis det er noget der haster. Isabella: Jeg har ikke noget problem at det er en gang ugentligt. Men det ikke det, vi skal evaluere lige nu det er Thomas opsamling på bestyrelsesmails, som skal være vores fokus. Thomas: Jeg har prøvet at lave nogle retningslinjer, og jeg er måske ude på dybt vand. Jeg har bare konkluderet, og det lyder måske hårdt, men jeg synes det gav mening. Tim: Jeg synes opsamlingen på mails er en god idé. Jeg får ikke altid svaret, men når man ikke kommer med indsigelser imod opsamlingen eller mailen, så må man være enig. Thomas: Jeg vil gerne være fri for det, men jeg synes det er ret skægt at konkludere. Så jeg vil meget gerne blive ved med at gøre det. Isabella: Jeg synes også at Thomas har klaret det fint, også i forhold til at det har været svingende, hvor mange der svarer. Det virker som en god måde, og jeg håber at det har givet den afklaring, som der er brug for. Tim: Det er godt at der bliver samlet op, for det betyder, at hvis der er noget man er uenig med, så svarer man ellers lader man være. Rie: Jeg synes vi skal lade det fortsætte indtil repræsentantskabsmødet, og så skal den nye bestyrelse tage stilling til, hvordan de vil arbejde. Jeg synes ikke at bestyrelsesmailen fungerer særligt godt i forhold til, hvordan det har fungeret tidligere for det kan godt være demotiverende, når der ikke er særlig mange der svarer.

4 Tim: Det må vi prøve at finde ud af efter repræsentantskabsmødet. Konklusion: Vi fortsætter som hidtil indtil repræsentantskabsmødet. Vi kigger på bestyrelsesmailen generelt på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. 7. Politikkataloget Bestyrelsen gennemgik de forskellige områder i politikkataloget. Isabella samler noterne sammen og melder opgaverne ud til ordførerskaberne. Man kan spørge sekretariatet om hjælp i konkrete tilfælde. Sekretariatet uploader de rettede dokumenter. 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland Oplægget blev godkendt. 9. Serviceniveau for sekretariatet Miriam lagde op til to grupper med hver sin opgave vært for møder og ansvarsfølelse. Oplæg fra den ene gruppe, som talte om, hvem der er vært for mødet: Forslag om at hver arbejdsgruppe/udvalg får et budget. Miriam har fortsat budgettet for transport, mens gruppen selv får til mad, aktiviteter mv. Det vil give gruppen incitament til at finde gode løsninger i forhold til mad og spare penge, og samtidig have medindflydelse og tage ansvar for de ting, som skal produceres. Problemet er, hvem der vil tage ansvaret for at følge med i regnskabet. Måske kunne der være en gruppeleder i stedet for en formand. Oplæg fra den anden gruppe, som talte om, hvem der har ansvarsfølelsen for vores aktiviteter: Man kan vælge en overbliksholder for hvert arrangement, som ikke nødvendigvis skal gøre alting, men som har ansvaret for at alle opgaver er uddelegeret. Vi holder mange arrangementer i løbet af året, men hver gruppe står ikke for så mange ting. Opgaven kan eventuelt deles op i to. Kommentarer og spørgsmål: Rasmus: Har vi noget på skrift i forhold til formandsopgaven? Isabella: Det er vigtigt, at vi deler rollerne op. Der kan dels være en formand, som tager sig af at gruppen har det godt og laver dagsorden. Dels kan der være en arrangementsansvarlig, som tager sig af at få uddelegeret alle opgaverne. Mads: Det er en god idé at grupperne selv får ansvaret, men der er også en risiko for at de fucker op i forhold til pengene. Isabella: Miriam vil stadig have overblik over økonomien, og de kan ikke bruge penge, som ikke er der. Miriam: Det kan kun gå fremad i forhold til nu med styringen. Rie: Det er vigtigt at få lavet nogle retningslinjer, så grupperne ved hvor meget man kan bruge på hvert enkelt møde. Med erfaring fra UK skal man overveje at lave guidelines. Rasmus: Der er ikke den store risiko, idet det er små mængder penge. Isabella: Når man har en pulje, så er der et loft for, hvor mange penge man kan bruge. Miriam: Det økonomiske ordførerskab arbejder videre med retningslinjer og procedurer for økonomistyring. Mads: Jeg bakker op. Isabella: Festudvalget har en arbejdsplan som gør, at det er nemt at finde ud af, hvad det er der uddelegeres.

5 Rie: Ordføreren (mig) skriver til festudvalget og beder dem om at rydde op i deres rester. Thomas: Hvis man arbejder med økonomi, tror jeg at man bliver mere ansvarlig. Isabella: Folk skal nok også guides til at tage ansvaret for deres opgaver. Det er vigtigt at man tager snakken i grupperne i forhold til arrangementet og finder ud af, hvad der skal laves. Miriam: Spørgsmålet er f.eks. også, om et arrangement så bare ikke bliver til noget, hvis der ikke er en frivillig, som vil påtage sig rollen som arrangementsansvarlig. Isabella: Min holdning er, at arrangementet måske ikke skal holdes, hvis der ikke er nogen der vil påtage sig opgaven. Thomas: Skal vi så skrive rundt til udvalgene? Rasmus: Hvis de aldrig har prøvet det før, så skal de have støtte men hvis de har, og de stadig ikke løfter noget, så lukker vi dem. Thomas: De skal hjælpes på vej det er noget nyt. Det skal vi også lige huske på. Dårlige vaner tager tid at lave om på. Isabella: Man har jo spilleregler i gruppen af samme årsag. Hvad kan gruppen, og hvad skal de have hjælp til? Her er det vigtigt, at gruppen får snakket rigtig godt igennem hvad vi har behov for hjælp til. Rie: Jeg kunne godt være bange for, at hvis vi bliver meget firkantede, og at hvis gruppen ikke får gjort det, så bliver det hele bare aflyst så kunne jeg godt frygte, at mange ting i SUMH bare ikke rigtig bliver til noget. I grupperne vil folk rigtig gerne, men det er tit de samme der bærer opgaverne. Arbejdsmarkedsgruppen er et eksempel på, at der ikke var sket noget, hvis sekretariatet ikke havde meldt sig på banen. Mange frivillige har ikke de kræfter, som de måske tror de har. Nogen gange skal sekretariatet gribe ind og løse tingene. Rasmus: Det er kun, hvis folk er umotiverede, at vi skal være hårde. Det handler om hjælp til selvhjælp, sådan at de med tiden kan klare sig selv. Thomas: Jeg er ikke enig med Rasmus. Selvfølgelig skal man styre så meget som muligt selv, men der kan være nogen nye, der er meget grønne, som melder sig til et udvalg, der ikke har prøvet det før. Mads: Der kan sidde mange nye i en gruppe, som er nervøse for at tage ansvar. Miriam: Sekretariatets rolle er, som jeg hører det, for det første at være mentor. Spørgsmålet er, om vi i periode skal forsøge os med, at sekretariatet ikke er sikkerhedsnet. Isabella: Det kunne også være en frivillig, som er mentor. Det afgør udvalget selv. Rie: Jeg vil gerne være med til at melde det ud, men jeg vil gerne have hjælp til at formulere den mail. Der er lidt tvivl om, hvad der overhovedet skal meldes ud. Isabella: Det er noget man kan tage op, når man laver spilleregler. Det er måske mest, når der nedsættes nye grupper. Mads: Måske skal vi melde det ud med budgettet. Det med ansvarspersonen skal måske ikke meldes ud lige med det samme. Rie: Det handler vel om at melde ud i forhold til de grupper, der allerede er. Miriam: Ændringen skal være gradvis, når der kommer nye arbejdsgrupper. Rie: Har vi egentlig en liste over, hvad spilleregler vil sige? Der er ved at være mange ting. Isabella: I ulandsudvalget har vi. Konklusion: Vi arbejder for at arbejdsgrupper osv. kan styre deres egen økonomi og få et budget for deres eget arbejde. Det tager Tim, Isabella og Miriam med videre. Samtidig kan grupperne fremover udpege en arrangementsansvarlig, som har ansvaret for det enkelte arrangement, og kan uddelegere opgaver. Isabella, Rie, Rasmus og Mads laver en guideline for spilleregler. Rasmus er tovholder.

6 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) Oplægget blev godkendt. Miriam hjælper Tim med at forberede oplæggene vedrørende økonomi. Thomas snakker med Ulrik, om han vil stå for de ting, der er lagt op til. Ellers kan Rie godt tage over. 11. Kandidater til bestyrelsen Der har været forslag om at vælge to næstformænd. Miriam pointerede, at det ikke kan lade sig gøre vedtægtsmæssigt i år, da det er for sent at indsende forslag til vedtægtsændringer. Kommentarer: Rasmus: Man kan have en, der er næstformand, og en anden der hjælper næstformanden. Thomas: Jeg vil gerne være den, der hjælper næstformanden. Mads: Jeg vil gerne stille op som næstformand. Jeg kunne blive presset der, når jeg skal overtage formandskabet for den nordiske paraply. Men det skal nok komme til at køre, tror jeg. Isabella: Jeg regner med, at vi i formandskabet tager en snak om, hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne. Thomas: Jeg vil gerne stille op til den ledige vakance, hvis Mads bliver valgt som næstformand. Rie: Det er vigtigt, at formand og næstformand bliver valgt forskudt. Jeg stiller op til bestyrelsen. Miriam: Er der nogen, der kender til andre kandidater? Rie: Jeg tror Ulrik har en kandidat fra DBSU. Mads: Skulle det være en pige? Jeg ved at der er en, der hedder Mie fra DBSU, som er rimelig skarp på organisatorisk arbejde. Rie: Jeg ved at Rasmus Lund-Sørensen har udtrykt interesse, men da han også er spastiker, så ville der lige pludselig være 3 spastikere, så jeg tror ikke at han stiller op. Isabella: Ham jeg talte med ved fastelavnsfesten, han kom ikke fra nogen organisation og var ikke frivillig i SUMH, så jeg tror ikke han stiller op. Thomas: Vi har ikke rigtig nogen ud over Mie. Rie: Vi plejer jo at snakke med folk på repræsentantskabsmødet og se, om der er nogen. Isabella: Jeg er enig. Vi plejer jo at have en føler ude inden. Det er mere, så vi ikke står der og der ikke er nogen, der vil stille op. Rasmus: Men kan Rasmus Lund ikke stille op, eller er det den, der får flest stemmer, der så bliver valgt ind? Rie: Ulrik mente at I skal afgøre det internt i spastikerforeningen, hvem der skal stille op for jer. Konklusion: Bestyrelsen tager følehornene på. 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættelse efter rep-mødet Kommentarer: Rie: Jeg har brug for lidt afklaring. Jeg er med på at man skal holde sig opdateret og tage sig af arrangementer osv. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man som ordfører skal agere i forhold til f.eks. førtidspensionsudspillet, for jeg synes ikke det er godt, hvis det bare er min holdning, der skal være repræsenteret. Jeg manglede lidt svar fra bestyrelsen, da jeg sendte det rundt. Der havde jeg brug for at høre, hvad SUMHs holdning er. Mads: Jeg kan godt se hvad du mener og jeg kan godt huske mailen. Det er selvfølgelig lidt et problem, at der ikke er flere der svarer. Jeg mener dog godt at man kan skelne imellem min egen holdning og SUMHs holdning. Der kan man finde en generel holdning fra hjemmeside, strategipapirer eller lignende. Rie: Også fordi jeg synes den sag rammer kun unge, og derfor var det oplagt at SUMH mener noget eller gør noget. Jeg savnede noget debat fra bestyrelsen. Det var jo lige der, at vi skulle have rykket, hvis vi skulle være med. Der er sagt alt det, der skal siges.

7 Tim: Vi havde jo oplevet problemet, at vi har svært med at rykke med kort varsel. Konkret kunne vi sende en pressemeddelelse ud med besked. Rie: Har folk kigget på papiret, eller er det spildt? Mads: Man kan ikke sende en pressemeddelelse ud uden at man har bestyrelsens holdning. Lige der var en halv dag før at jeg skulle holde tale i EU. Thomas: Jeg har læst papiret, og som jeg skrev rundt, så kunne jeg både se fordele og ulemper. Jeg kunne heller ikke finde på noget at skrive. Rasmus: Jeg synes det er lidt svært, for alle de store spillere var på banen. Der står vi mast i en pandekage. Dels skulle vi være hurtigere til at markere en holdning. Rie: Det er ærgerligt, hvis vi hver gang, der er et stort politisk område, siger, at vi bare er en lille organisation. Mads: Det at vi nok ikke havde fået noget opmærksomhed, var ikke grund til at vi ikke skulle have prøvet. Løsningen må være at sige, at folk skal være skarpere næste gang. Miriam: Vi kan godt stadig nå at påvirke politikerne. Spørgsmålet er, hvad opgaven som ordfører er. I det oprindelige papir var der ikke skrevet nogen om ordførerens politiske opgaver. Spørgsmålet er, om man har mandat til at tegne SUMHs politiske holdning eller ikke. Rie: Jeg ville gerne have hørt bestyrelsen inden jeg gjorde mere. Hvis jeg også selv skulle have formuleret holdningen - det kunne jeg bare ikke overskue lige det. Thomas: Jeg går ind for ordførerskaberne. Jeg mener, at som ordfører kan man godt lave et udkast, og så kan man sende det rundt til bestyrelsen før man sender det videre. Hvis man ikke har fået svar fra alle, så gør man ligesom bestyrelsesmailen. Rie: Det synes jeg skal være op til den enkelte ordfører om området er så simpelt, at man kan lave en pressemeddelelse. Thomas: Jeg skrev også ud til bestyrelsen hvad man kunne tage fat i. Miriam: Vi snakkede jo om sidste gang at vi gerne vil have et fagligt sekretariat. Det kan jo også betyde, at man kan trække på sekretariatet i sådan en situation. Mads: Det er et spændende forslag sidste gang vi sendte et læserbrev ud, fik vi også hjælp fra Kim til at udpege, hvilke pointer der kunne være centrale. I forhold til evaluering af ordførerskabet synes jeg generelt, at det har fungeret rigtig godt at man kunne fordybe sig i et emne, og samtidig afskære sig fra andre. Jeg skal nok selv være lidt skarpere på at få opdateret mig. Jeg synes at vi indenfor mit område har rykket rimelig hurtigt, og så skal jeg nok være lidt skarpere på at få opdateret mig løbende. Rie: Jeg synes stadig, at det er bestyrelsen der skal lave politikarbejdet. Jeg synes det er svært. Mads: Det er vel også stadig bestyrelsen, der skal lave arbejdet, men understøttet af sekretariatet. Rie: Det er svært at sige, hvad jeg skulle gøre. Miriam: Man kunne måske tænke det politiske arbejde i flere processer (1 finde ud af, hvad emnet går ud på, 2 hvad er SUMHs holdning, 3 hvad er SUMHs strategi og 4 udføre det). På den måde kan vi måske lave en faseplan. Her kan man inddrage sekretariatet i alle delopgaver, men ordføreren skal afgøre hvornår man gerne vil have sekretariatets hjælp, og har hele tiden bolden. Isabella: Måske handler det her også om, at vi alle skal være bedre til at få svaret på mails fra bestyrelsen. Måske kunne vi skriver Haster i emnefeltet, så folk ved at det er vigtigt. Rasmus: Jeg vil begynde at logge ind på vores eget mailsystem nu, så jeg ikke mister overblikket. Rie: For mig er det rigtig rart, for jeg har brugt mange ressourcer eller energi på at tænke over, hvordan jeg skulle løse opgaven. Jeg følte ikke at jeg havde løftet ordføreropgaven. Det er rart at høre, at det nok ikke kun er min skyld, at vi ikke fik rykket. Det er rart at få den anerkendelse, at det ikke var min helt alene. Isabella: Det er en læringsproces, så det må vi også tage med, at vi ikke kan nå det hele. Jeg vil også gerne sige, at ordførerskaberne varer indtil vi får fastlagt de nye.

8 Mads: Vi har været meget uheldige idet at jeg skulle holde den der tale to dage senere. Der var mange ting der ikke fungerede. Miriam: Jeg opdaterer opgaven for ordføreren. Rie: Det er helt vildt sjovt at være ordfører for de frivillige. Det havde jeg ikke forventet. Konklusion: Miriam opdaterer ordfører-opgaven. Folk er tilfredse med ordførerskaberne. 13. Orienteringer fra ordførerskaber Der har været lidt tvivl om, hvorvidt man skal orientere hver gang, eller kun hvis der er noget at orientere om. Kommentarer: Tim: Giver det ikke mest mening, at man kun orienterer, hvis der er noget at orientere om? Miriam: Jeg synes det kunne være godt, at man skriver hvis der ikke er noget nyt. Rie: Jeg tænker også, at det er en fagopdatering, så hvis der sker noget vigtigt indenfor ens område, så orienterer man de andre, så alle ikke skal holde sig opdaterede på alting. Konklusion: Man skal orientere hver gang skriftligt. Uddannelsespolitik: På uddannelsesområdet holder vi snart et møde, hvor vi snakker om, hvad vi skal gøre med dem der har fået elektrochok-brev uden at svare. På KU kunne man f.eks. skrive til universitetsavisen. Jeg så på RUCs hjemmeside, at de linker til HPU og nævner os. Det synes jeg er meget godt. Ungdoms- og fritidspolitik: I forhold til DUF er der nogle småting der er blandt en ny film om demokrati og fremtid, som er interessant. Så er der også noget, der hedder Nydansk Ungdomsråd, hvor der er 14 pladser. Det er nogle af de mest spændende ting, der er lige nu. Medlemsorganisationer: Ulrik og Tim deltog i DDUs landsmøde. De er meget diskussionslystne. Vi sled 4 tolke op i løbet af de 4 timer. De diskuterede meget detaljer. Økonomi: Tim og Isabella har kigget på årsregnskabet. Pressegruppen: Vi haft noget med om prostitution og noget omkring SU og uddannelse. 14. Orienteringer Fundraising: Hvordan går det med bofællesskabs-brochurerne? Thomas: Vi skal have et møde med Susanne Olsen før vi går videre. Personalesituationen: Det er spændende i forhold til Annelena, som har en stærk økonomifaglig baggrund, men også kommer fra den private sektor. Det bliver spændende. 15. Eventuelt Mads og Isabella var af sted til EU-konference i tirsdags. Vi havde skrevet en tale, som vi selv synes var brandgod. Der kom omkring 50 mennesker og hørte vores tale, og så var der en ambassadør og en forsker indenfor uddannelse, som kom og talte. Vi fik nogle spørgsmål fra salen, og det lød til at folk lyttede efter, hvad der blev sagt. Der var nogle stykker, der fik visitkort bagefter. Det var rigtig godt. Nu må vi se, hvad vi får ud af det. Der var en estisk kvinde, som var i gang med at starte en ungdomsorganisation op, som vi måske får kontakt til.

9 16. Tjek-ud Bestyrelsen tjekkede ud. Thomas og Rasmus tager til Uganda om et par timer.

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO

Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius. Når vi flytter SAMMEN. Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO Når vi flytter Jesper Baltzer Amskov Frank Iversen Astrid Fabricius SAMMEN Ledelse af kommunale FUSIONER KL & KTO 2 Når vi flytter sammen Ledelse af kommunale fusioner KL og KTO Jesper Baltzer Amskov Frank

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere