Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde 11. marts"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Formandsnetværket 5. Årsregnskabet 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails 7. Politikkataloget 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland 9. Serviceniveau for sekretariatet 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) 11. Kandidater til bestyrelsen 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættes efter rep-mødet 13. Orienteringer fra ordførerskaber 14. Orienteringer 15. Eventuelt 16. Tjek-ud Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen, Tim Hansen, Rasmus Storgaard, Thomas Arpe, Mads Brix Baulund (fra punkt 7) og Miriam Madsen (referent). Referat: 1. Velkommen og TJEK-IN Bestyrelsen tjekkede ind. 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Dagsordenen blev godkendt. Thomas blev valgt som ordstyrer. 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d Der var ingen kommentarer til referatet. 4. Formandsnetværket Kommentarer til bilaget: Tim: Jeg kan godt se pointen med at ordførerskabet skal overtage, men hvis det skal være en eksklusiv klub for formænd med SUMHs formænd, så dur det ikke helt. Isabella: Jeg vil anbefale at ordførerne finder en metode til, hvordan de vil holde kontakt til medlemsorganisationerne, i stedet for at det er formandsnetværket. Thomas: Jeg har forsøgt rigtig mange gange, og folk er interesserede, men jeg har tænkt lidt over, hvor meget man faktisk er interesseret for når datoerne kommer, så kan folk ikke alligevel, selvom jeg skrev ud en måned før og vi blev enige om datoen.

2 Rie: Jeg synes måske ikke at en måned er nok, i forhold til at det er så mange aktive mennesker. Jeg havde nået at lægge andre planer i mellemtiden. De gange, hvor det har været, har der været 4-5 organisationerne, og dengang snakkede vi om, at det skulle planlægges lang tid i forvejen. Måske skal datoerne lægges et halvt år i forvejen. Thomas: Mit syn på det er, at folk har for travlt, og så er det ligegyldigt hvornår man aftaler mødet. Der kommer altid noget i sidste øjeblik. Jeg tror mere på et skype-møde. Rasmus: Enten skulle man prøve at lave det virtuelt via skype, eller også kunne man også støtte op ved at lave en anderledes form for medlemskontakt. Erfaringsudveksling kunne man sagtens lave en event omkring. Jeg tror vi skal prøve over skype, ellers ved jeg ikke hvad vi skal gøre. Thomas: For at være helt ærlig, så er jeg træt af det, for jeg er udgået for idéer. Jeg synes jeg skrev ud og spurgte om idéer. Der er ikke nogen, der har skrevet tilbage. Tim: Skal vi så ikke midlertidigt nedlægge formandsnetværket og forsøge at kontakte medlemsorganisationerne på en anden måde hvis behovet så er der, så kan vi begynde at bygge det op igen. Rasmus: Formandsnetværket har været siden 2007, og selv dengang var det tre mennesker med en kop kaffe. Måske skal vi bare nedlægge det. Tim: Ja, hvis det har været sådan, så er jeg enig i at det skal nedlægges. Thomas: Jeg er enig. Rie: Så skal vi finde ud af, hvordan vi så skaber kontakten. Her har vi også prøvet mange ting, f.eks. at ringe rundt til organisationerne, og det var også drøjt. Så er spørgsmålet, om nogen har idéer til, hvad vi så kan gøre i stedet for? Tim: Vi kunne lave et elektronisk spørgeskema, som vi beder organisationerne om at udfylde hver anden eller tredje måned, så vi får et statement om, hvordan det går hos dem. Rasmus: Jeg tænker, at vi kunne lægge det lidt smart, f.eks. lægge det i tilknytning til vores frivilligmøde, hvor vi alligevel ved at der kommer mange formænd eller næstformænd. Så kan vi holde et lille møde, hvor vi kan snakke om, hvad de forventer af SUMH. Rie: Det lyder som en ret god idé. Det kunne være en måde at finde ud af, hvad organisationerne om. Jeg tror ikke på spørgeskema, for det er et arbejde vi beder formændene om at gøre, men hvad får de ud af det? Isabella: Jeg tænker egentlig ikke, at der plejer at komme særlig mange formænd til vores frivilligmøder. Det er ikke nødvendigvis et problem så skal vi måske bare bede de frivillige om at sidde og udveksle erfaringer. Rasmus: Det kan også godt være, at det bare ikke virker. Vi kan jo desværre ikke tvinge folk til at komme. Isabella: Ellers skal man invitere medlemsorganisationerne og spørge dem, hvordan vi skal holde kontakten. Thomas: Jeg vil foreslå at vi lægger det på hylden nu, og så indkalder vi alle formændene her i huset om fire måneder, og så aftaler vi datoen allerede nu, og hvis det ikke virker, så ved jeg ikke hvad der virker. Miriam: Vi kunne lave et spørgeskema til formændene, hvor vi hører dem om, hvordan de gerne vil holde kontakt til SUMH om de vil ringes op, skrive mails, mødes, mødes på skype, være med i en facebook-gruppe, udfylde spørgeskemaer eller hvad. Vi kan også spørge dem om andre ting. Herefter kan ordførerne for medlemsorganisationerne tage svarene og komme med et forslag til bestyrelsen om, hvad vi skal gøre fremover. Konklusion: Vi prøver at sende dem et spørgeskema.

3 5. Årsregnskabet Miriam fremlagde hovedpunkter fra årsregnskabet herunder at der har været flere udgifter til løn og til mødeudgifter end budgetteret. Ordførerne vil fremlægge nogle retningslinjer på et senere bestyrelsesmøde. Kommentarer: Thomas: Jeg synes det er en god idé at lægge det ud til udvalgene. Jeg har selv tænkt over, at jeg har været ret aktiv, og det har været dyrt, så jeg har ventet på, hvornår du sagde noget til det. Så jeg har savnet lidt nogle retningslinjer. Tim: Du er ikke den eneste dyre dame her i biksen, Thomas. Jeg vil tilslutte mig din idé om, at grupperne selv styrer økonomien med tilslutning fra sekretariatet. Miriam: Jeg synes vi skal vente med at drøfte det til ordførerne har lavet et oplæg. Det kræver noget af os i forhold til at lægge budget og det skal ikke handle om, at man ikke skal være aktiv, når man kommer fra Jylland. Rasmus: Vi kan også holde flere møder i Jylland, hvis der er mange jyder. Rie: Problemet med at holde møder i Jylland er, at sekretariatet er dyrt at have med i Jylland. Rasmus: Måske er der ikke behov for sekretariatet til alle møder. Eller også kan sekretariatet være med på skype. Konklusion: Årsregnskabet blev godkendt. 6. Evaluering af opsamling på bestyrelsesmails Thomas fortalte, at han ikke havde lavet et bilag, da det er bedre at tage det mundtligt som en åben debat. Kommentarer til evalueringen: Tim: Umiddelbart kan det godt virke som lidt meget at der er en mail en gang om ugen. Orienteringer kan ligeså godt vente en måned. Thomas: Mener du bestyrelsesmailen? Så bliver den jo bare længere. Tim: Vi kan også bare skære antallet af mails ned til det halve. Miriam: Det behøver ikke være hver uge for min skyld der skal bare være mulighed for at sende noget ud, hvis det er noget der haster. Isabella: Jeg har ikke noget problem at det er en gang ugentligt. Men det ikke det, vi skal evaluere lige nu det er Thomas opsamling på bestyrelsesmails, som skal være vores fokus. Thomas: Jeg har prøvet at lave nogle retningslinjer, og jeg er måske ude på dybt vand. Jeg har bare konkluderet, og det lyder måske hårdt, men jeg synes det gav mening. Tim: Jeg synes opsamlingen på mails er en god idé. Jeg får ikke altid svaret, men når man ikke kommer med indsigelser imod opsamlingen eller mailen, så må man være enig. Thomas: Jeg vil gerne være fri for det, men jeg synes det er ret skægt at konkludere. Så jeg vil meget gerne blive ved med at gøre det. Isabella: Jeg synes også at Thomas har klaret det fint, også i forhold til at det har været svingende, hvor mange der svarer. Det virker som en god måde, og jeg håber at det har givet den afklaring, som der er brug for. Tim: Det er godt at der bliver samlet op, for det betyder, at hvis der er noget man er uenig med, så svarer man ellers lader man være. Rie: Jeg synes vi skal lade det fortsætte indtil repræsentantskabsmødet, og så skal den nye bestyrelse tage stilling til, hvordan de vil arbejde. Jeg synes ikke at bestyrelsesmailen fungerer særligt godt i forhold til, hvordan det har fungeret tidligere for det kan godt være demotiverende, når der ikke er særlig mange der svarer.

4 Tim: Det må vi prøve at finde ud af efter repræsentantskabsmødet. Konklusion: Vi fortsætter som hidtil indtil repræsentantskabsmødet. Vi kigger på bestyrelsesmailen generelt på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. 7. Politikkataloget Bestyrelsen gennemgik de forskellige områder i politikkataloget. Isabella samler noterne sammen og melder opgaverne ud til ordførerskaberne. Man kan spørge sekretariatet om hjælp i konkrete tilfælde. Sekretariatet uploader de rettede dokumenter. 8. Indstilling fra FU ang. socialt arrangement i Jylland Oplægget blev godkendt. 9. Serviceniveau for sekretariatet Miriam lagde op til to grupper med hver sin opgave vært for møder og ansvarsfølelse. Oplæg fra den ene gruppe, som talte om, hvem der er vært for mødet: Forslag om at hver arbejdsgruppe/udvalg får et budget. Miriam har fortsat budgettet for transport, mens gruppen selv får til mad, aktiviteter mv. Det vil give gruppen incitament til at finde gode løsninger i forhold til mad og spare penge, og samtidig have medindflydelse og tage ansvar for de ting, som skal produceres. Problemet er, hvem der vil tage ansvaret for at følge med i regnskabet. Måske kunne der være en gruppeleder i stedet for en formand. Oplæg fra den anden gruppe, som talte om, hvem der har ansvarsfølelsen for vores aktiviteter: Man kan vælge en overbliksholder for hvert arrangement, som ikke nødvendigvis skal gøre alting, men som har ansvaret for at alle opgaver er uddelegeret. Vi holder mange arrangementer i løbet af året, men hver gruppe står ikke for så mange ting. Opgaven kan eventuelt deles op i to. Kommentarer og spørgsmål: Rasmus: Har vi noget på skrift i forhold til formandsopgaven? Isabella: Det er vigtigt, at vi deler rollerne op. Der kan dels være en formand, som tager sig af at gruppen har det godt og laver dagsorden. Dels kan der være en arrangementsansvarlig, som tager sig af at få uddelegeret alle opgaverne. Mads: Det er en god idé at grupperne selv får ansvaret, men der er også en risiko for at de fucker op i forhold til pengene. Isabella: Miriam vil stadig have overblik over økonomien, og de kan ikke bruge penge, som ikke er der. Miriam: Det kan kun gå fremad i forhold til nu med styringen. Rie: Det er vigtigt at få lavet nogle retningslinjer, så grupperne ved hvor meget man kan bruge på hvert enkelt møde. Med erfaring fra UK skal man overveje at lave guidelines. Rasmus: Der er ikke den store risiko, idet det er små mængder penge. Isabella: Når man har en pulje, så er der et loft for, hvor mange penge man kan bruge. Miriam: Det økonomiske ordførerskab arbejder videre med retningslinjer og procedurer for økonomistyring. Mads: Jeg bakker op. Isabella: Festudvalget har en arbejdsplan som gør, at det er nemt at finde ud af, hvad det er der uddelegeres.

5 Rie: Ordføreren (mig) skriver til festudvalget og beder dem om at rydde op i deres rester. Thomas: Hvis man arbejder med økonomi, tror jeg at man bliver mere ansvarlig. Isabella: Folk skal nok også guides til at tage ansvaret for deres opgaver. Det er vigtigt at man tager snakken i grupperne i forhold til arrangementet og finder ud af, hvad der skal laves. Miriam: Spørgsmålet er f.eks. også, om et arrangement så bare ikke bliver til noget, hvis der ikke er en frivillig, som vil påtage sig rollen som arrangementsansvarlig. Isabella: Min holdning er, at arrangementet måske ikke skal holdes, hvis der ikke er nogen der vil påtage sig opgaven. Thomas: Skal vi så skrive rundt til udvalgene? Rasmus: Hvis de aldrig har prøvet det før, så skal de have støtte men hvis de har, og de stadig ikke løfter noget, så lukker vi dem. Thomas: De skal hjælpes på vej det er noget nyt. Det skal vi også lige huske på. Dårlige vaner tager tid at lave om på. Isabella: Man har jo spilleregler i gruppen af samme årsag. Hvad kan gruppen, og hvad skal de have hjælp til? Her er det vigtigt, at gruppen får snakket rigtig godt igennem hvad vi har behov for hjælp til. Rie: Jeg kunne godt være bange for, at hvis vi bliver meget firkantede, og at hvis gruppen ikke får gjort det, så bliver det hele bare aflyst så kunne jeg godt frygte, at mange ting i SUMH bare ikke rigtig bliver til noget. I grupperne vil folk rigtig gerne, men det er tit de samme der bærer opgaverne. Arbejdsmarkedsgruppen er et eksempel på, at der ikke var sket noget, hvis sekretariatet ikke havde meldt sig på banen. Mange frivillige har ikke de kræfter, som de måske tror de har. Nogen gange skal sekretariatet gribe ind og løse tingene. Rasmus: Det er kun, hvis folk er umotiverede, at vi skal være hårde. Det handler om hjælp til selvhjælp, sådan at de med tiden kan klare sig selv. Thomas: Jeg er ikke enig med Rasmus. Selvfølgelig skal man styre så meget som muligt selv, men der kan være nogen nye, der er meget grønne, som melder sig til et udvalg, der ikke har prøvet det før. Mads: Der kan sidde mange nye i en gruppe, som er nervøse for at tage ansvar. Miriam: Sekretariatets rolle er, som jeg hører det, for det første at være mentor. Spørgsmålet er, om vi i periode skal forsøge os med, at sekretariatet ikke er sikkerhedsnet. Isabella: Det kunne også være en frivillig, som er mentor. Det afgør udvalget selv. Rie: Jeg vil gerne være med til at melde det ud, men jeg vil gerne have hjælp til at formulere den mail. Der er lidt tvivl om, hvad der overhovedet skal meldes ud. Isabella: Det er noget man kan tage op, når man laver spilleregler. Det er måske mest, når der nedsættes nye grupper. Mads: Måske skal vi melde det ud med budgettet. Det med ansvarspersonen skal måske ikke meldes ud lige med det samme. Rie: Det handler vel om at melde ud i forhold til de grupper, der allerede er. Miriam: Ændringen skal være gradvis, når der kommer nye arbejdsgrupper. Rie: Har vi egentlig en liste over, hvad spilleregler vil sige? Der er ved at være mange ting. Isabella: I ulandsudvalget har vi. Konklusion: Vi arbejder for at arbejdsgrupper osv. kan styre deres egen økonomi og få et budget for deres eget arbejde. Det tager Tim, Isabella og Miriam med videre. Samtidig kan grupperne fremover udpege en arrangementsansvarlig, som har ansvaret for det enkelte arrangement, og kan uddelegere opgaver. Isabella, Rie, Rasmus og Mads laver en guideline for spilleregler. Rasmus er tovholder.

6 10. Repræsentantskabsweekend (roller og arbejdsområder) Oplægget blev godkendt. Miriam hjælper Tim med at forberede oplæggene vedrørende økonomi. Thomas snakker med Ulrik, om han vil stå for de ting, der er lagt op til. Ellers kan Rie godt tage over. 11. Kandidater til bestyrelsen Der har været forslag om at vælge to næstformænd. Miriam pointerede, at det ikke kan lade sig gøre vedtægtsmæssigt i år, da det er for sent at indsende forslag til vedtægtsændringer. Kommentarer: Rasmus: Man kan have en, der er næstformand, og en anden der hjælper næstformanden. Thomas: Jeg vil gerne være den, der hjælper næstformanden. Mads: Jeg vil gerne stille op som næstformand. Jeg kunne blive presset der, når jeg skal overtage formandskabet for den nordiske paraply. Men det skal nok komme til at køre, tror jeg. Isabella: Jeg regner med, at vi i formandskabet tager en snak om, hvordan vi fordeler arbejdsopgaverne. Thomas: Jeg vil gerne stille op til den ledige vakance, hvis Mads bliver valgt som næstformand. Rie: Det er vigtigt, at formand og næstformand bliver valgt forskudt. Jeg stiller op til bestyrelsen. Miriam: Er der nogen, der kender til andre kandidater? Rie: Jeg tror Ulrik har en kandidat fra DBSU. Mads: Skulle det være en pige? Jeg ved at der er en, der hedder Mie fra DBSU, som er rimelig skarp på organisatorisk arbejde. Rie: Jeg ved at Rasmus Lund-Sørensen har udtrykt interesse, men da han også er spastiker, så ville der lige pludselig være 3 spastikere, så jeg tror ikke at han stiller op. Isabella: Ham jeg talte med ved fastelavnsfesten, han kom ikke fra nogen organisation og var ikke frivillig i SUMH, så jeg tror ikke han stiller op. Thomas: Vi har ikke rigtig nogen ud over Mie. Rie: Vi plejer jo at snakke med folk på repræsentantskabsmødet og se, om der er nogen. Isabella: Jeg er enig. Vi plejer jo at have en føler ude inden. Det er mere, så vi ikke står der og der ikke er nogen, der vil stille op. Rasmus: Men kan Rasmus Lund ikke stille op, eller er det den, der får flest stemmer, der så bliver valgt ind? Rie: Ulrik mente at I skal afgøre det internt i spastikerforeningen, hvem der skal stille op for jer. Konklusion: Bestyrelsen tager følehornene på. 12. Evaluering af ordførerskaberne fortsættelse efter rep-mødet Kommentarer: Rie: Jeg har brug for lidt afklaring. Jeg er med på at man skal holde sig opdateret og tage sig af arrangementer osv. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man som ordfører skal agere i forhold til f.eks. førtidspensionsudspillet, for jeg synes ikke det er godt, hvis det bare er min holdning, der skal være repræsenteret. Jeg manglede lidt svar fra bestyrelsen, da jeg sendte det rundt. Der havde jeg brug for at høre, hvad SUMHs holdning er. Mads: Jeg kan godt se hvad du mener og jeg kan godt huske mailen. Det er selvfølgelig lidt et problem, at der ikke er flere der svarer. Jeg mener dog godt at man kan skelne imellem min egen holdning og SUMHs holdning. Der kan man finde en generel holdning fra hjemmeside, strategipapirer eller lignende. Rie: Også fordi jeg synes den sag rammer kun unge, og derfor var det oplagt at SUMH mener noget eller gør noget. Jeg savnede noget debat fra bestyrelsen. Det var jo lige der, at vi skulle have rykket, hvis vi skulle være med. Der er sagt alt det, der skal siges.

7 Tim: Vi havde jo oplevet problemet, at vi har svært med at rykke med kort varsel. Konkret kunne vi sende en pressemeddelelse ud med besked. Rie: Har folk kigget på papiret, eller er det spildt? Mads: Man kan ikke sende en pressemeddelelse ud uden at man har bestyrelsens holdning. Lige der var en halv dag før at jeg skulle holde tale i EU. Thomas: Jeg har læst papiret, og som jeg skrev rundt, så kunne jeg både se fordele og ulemper. Jeg kunne heller ikke finde på noget at skrive. Rasmus: Jeg synes det er lidt svært, for alle de store spillere var på banen. Der står vi mast i en pandekage. Dels skulle vi være hurtigere til at markere en holdning. Rie: Det er ærgerligt, hvis vi hver gang, der er et stort politisk område, siger, at vi bare er en lille organisation. Mads: Det at vi nok ikke havde fået noget opmærksomhed, var ikke grund til at vi ikke skulle have prøvet. Løsningen må være at sige, at folk skal være skarpere næste gang. Miriam: Vi kan godt stadig nå at påvirke politikerne. Spørgsmålet er, hvad opgaven som ordfører er. I det oprindelige papir var der ikke skrevet nogen om ordførerens politiske opgaver. Spørgsmålet er, om man har mandat til at tegne SUMHs politiske holdning eller ikke. Rie: Jeg ville gerne have hørt bestyrelsen inden jeg gjorde mere. Hvis jeg også selv skulle have formuleret holdningen - det kunne jeg bare ikke overskue lige det. Thomas: Jeg går ind for ordførerskaberne. Jeg mener, at som ordfører kan man godt lave et udkast, og så kan man sende det rundt til bestyrelsen før man sender det videre. Hvis man ikke har fået svar fra alle, så gør man ligesom bestyrelsesmailen. Rie: Det synes jeg skal være op til den enkelte ordfører om området er så simpelt, at man kan lave en pressemeddelelse. Thomas: Jeg skrev også ud til bestyrelsen hvad man kunne tage fat i. Miriam: Vi snakkede jo om sidste gang at vi gerne vil have et fagligt sekretariat. Det kan jo også betyde, at man kan trække på sekretariatet i sådan en situation. Mads: Det er et spændende forslag sidste gang vi sendte et læserbrev ud, fik vi også hjælp fra Kim til at udpege, hvilke pointer der kunne være centrale. I forhold til evaluering af ordførerskabet synes jeg generelt, at det har fungeret rigtig godt at man kunne fordybe sig i et emne, og samtidig afskære sig fra andre. Jeg skal nok selv være lidt skarpere på at få opdateret mig. Jeg synes at vi indenfor mit område har rykket rimelig hurtigt, og så skal jeg nok være lidt skarpere på at få opdateret mig løbende. Rie: Jeg synes stadig, at det er bestyrelsen der skal lave politikarbejdet. Jeg synes det er svært. Mads: Det er vel også stadig bestyrelsen, der skal lave arbejdet, men understøttet af sekretariatet. Rie: Det er svært at sige, hvad jeg skulle gøre. Miriam: Man kunne måske tænke det politiske arbejde i flere processer (1 finde ud af, hvad emnet går ud på, 2 hvad er SUMHs holdning, 3 hvad er SUMHs strategi og 4 udføre det). På den måde kan vi måske lave en faseplan. Her kan man inddrage sekretariatet i alle delopgaver, men ordføreren skal afgøre hvornår man gerne vil have sekretariatets hjælp, og har hele tiden bolden. Isabella: Måske handler det her også om, at vi alle skal være bedre til at få svaret på mails fra bestyrelsen. Måske kunne vi skriver Haster i emnefeltet, så folk ved at det er vigtigt. Rasmus: Jeg vil begynde at logge ind på vores eget mailsystem nu, så jeg ikke mister overblikket. Rie: For mig er det rigtig rart, for jeg har brugt mange ressourcer eller energi på at tænke over, hvordan jeg skulle løse opgaven. Jeg følte ikke at jeg havde løftet ordføreropgaven. Det er rart at høre, at det nok ikke kun er min skyld, at vi ikke fik rykket. Det er rart at få den anerkendelse, at det ikke var min helt alene. Isabella: Det er en læringsproces, så det må vi også tage med, at vi ikke kan nå det hele. Jeg vil også gerne sige, at ordførerskaberne varer indtil vi får fastlagt de nye.

8 Mads: Vi har været meget uheldige idet at jeg skulle holde den der tale to dage senere. Der var mange ting der ikke fungerede. Miriam: Jeg opdaterer opgaven for ordføreren. Rie: Det er helt vildt sjovt at være ordfører for de frivillige. Det havde jeg ikke forventet. Konklusion: Miriam opdaterer ordfører-opgaven. Folk er tilfredse med ordførerskaberne. 13. Orienteringer fra ordførerskaber Der har været lidt tvivl om, hvorvidt man skal orientere hver gang, eller kun hvis der er noget at orientere om. Kommentarer: Tim: Giver det ikke mest mening, at man kun orienterer, hvis der er noget at orientere om? Miriam: Jeg synes det kunne være godt, at man skriver hvis der ikke er noget nyt. Rie: Jeg tænker også, at det er en fagopdatering, så hvis der sker noget vigtigt indenfor ens område, så orienterer man de andre, så alle ikke skal holde sig opdaterede på alting. Konklusion: Man skal orientere hver gang skriftligt. Uddannelsespolitik: På uddannelsesområdet holder vi snart et møde, hvor vi snakker om, hvad vi skal gøre med dem der har fået elektrochok-brev uden at svare. På KU kunne man f.eks. skrive til universitetsavisen. Jeg så på RUCs hjemmeside, at de linker til HPU og nævner os. Det synes jeg er meget godt. Ungdoms- og fritidspolitik: I forhold til DUF er der nogle småting der er blandt en ny film om demokrati og fremtid, som er interessant. Så er der også noget, der hedder Nydansk Ungdomsråd, hvor der er 14 pladser. Det er nogle af de mest spændende ting, der er lige nu. Medlemsorganisationer: Ulrik og Tim deltog i DDUs landsmøde. De er meget diskussionslystne. Vi sled 4 tolke op i løbet af de 4 timer. De diskuterede meget detaljer. Økonomi: Tim og Isabella har kigget på årsregnskabet. Pressegruppen: Vi haft noget med om prostitution og noget omkring SU og uddannelse. 14. Orienteringer Fundraising: Hvordan går det med bofællesskabs-brochurerne? Thomas: Vi skal have et møde med Susanne Olsen før vi går videre. Personalesituationen: Det er spændende i forhold til Annelena, som har en stærk økonomifaglig baggrund, men også kommer fra den private sektor. Det bliver spændende. 15. Eventuelt Mads og Isabella var af sted til EU-konference i tirsdags. Vi havde skrevet en tale, som vi selv synes var brandgod. Der kom omkring 50 mennesker og hørte vores tale, og så var der en ambassadør og en forsker indenfor uddannelse, som kom og talte. Vi fik nogle spørgsmål fra salen, og det lød til at folk lyttede efter, hvad der blev sagt. Der var nogle stykker, der fik visitkort bagefter. Det var rigtig godt. Nu må vi se, hvad vi får ud af det. Der var en estisk kvinde, som var i gang med at starte en ungdomsorganisation op, som vi måske får kontakt til.

9 16. Tjek-ud Bestyrelsen tjekkede ud. Thomas og Rasmus tager til Uganda om et par timer.

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Tilstede: Isabella Leandri-Hansen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Rie Lynge Rasmussen og Miriam Madsen (referent) Afbud: Rasmus Storgaard, Tim Hansen og Frederik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH

Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Referat af bestyrelsesmøde i SUMH Tilstede: Isak Kornerup Houe, Rie Lynge Rasmussen, Kristina Ladingkær, Peter Mikkelsen, Ulrik Dahl-Madsen, Miriam Madsen, Danny Nymand Lajer og Tina Langerskov Buchhave

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Referat af bestyrelsesmøde 29. november 2014 Tilstede: Thor, Sigrid, Fie, Sidsel, Anders, Mads, Louise (fra punkt 6) og Miriam (referent). Katrine var desværre syg. Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2.

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde 31. august 2014 Tilstede: Katrine, Mads, Anders, Louise, Sigrid, Fie, Thor (fra punkt 5), Sidsel og Miriam (referent) Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning og læs-let resumé... 3. Forkvindens beretning... 4. Status på Strategi 2015... 5. Kapacitetsopbygning... Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og læs-let resumé... 3 Forkvindens beretning... 4 Status på Strategi 2015... 5 Kapacitetsopbygning... 6 Kommunikation... 6 Frivillige...

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Natasja Theis, Natasja, Anders,

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Natasja / Asger Ida 07.05.14 16.00-20.00

Læs mere

Det blev spurgt om repræsentantskabet kunne acceptere at behandle et ikke udsendt ændringsforslag til vedtægterne søndag. Dette blev accepteret.

Det blev spurgt om repræsentantskabet kunne acceptere at behandle et ikke udsendt ændringsforslag til vedtægterne søndag. Dette blev accepteret. Velkomst og valg af dirigent Isak K. Houe bød som formand velkommen og foreslog at Torben Holm fra sekretariatet blev valgt som dirigent. Torben takkede for valget og konstaterede at repræsentantskabsmødet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014

BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 BESTYRELSESMØDE 3.6.2014 Til stede: Birgit, Kurt, Heidi, Sara, Cathrine, Candela og Rune. 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Meddelelser 3. LAND 4. Grønt Netværk 5. EPT 6. PLANT 7. Mobiliteter 8. Hjemmesiden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 3 Møde indkaldt af: SE 12. februar 2012 (Pre-møde via skype 7. februar 2012) Deltagere: Skype: Ditte, Mathias, Thea, Christina, Sebastian, Astrid og Søren Møde B

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat fra konstitueringsmøde

Referat fra konstitueringsmøde Referat fra konstitueringsmøde Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 18:30 22:00 (mødes kl. 18:15) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: Tegnstyrer: KUP Kvaje

Læs mere

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund

Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg Poulsen fra Dansk Handicap Forbund Ungdomskredsens landsmøde 2014 Dato: 22. marts 2014 Sted: Til stede: Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder 16 stemmeberettigede Landsformand Susanne Olsen og organisationskonsulent Louise Lindberg

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013

KkN Bestyrelsesreferat 11.03 2013 KkN Bestyrelsesmøde torsdag den 11.03.2013 kl. 18:30 på Kastanievej 37, Fredensborg. Tilstede: Michael Aaby, Jacob Frisch, Tonny Jensen, Orit Magyar, Alexander Lindgreen Dagsorden Dagsorden... 1 1. Valg

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden.

Note: Nikolaj Kolte (NK) var til stede på mødet via Skype og deltog i gennemgangen af alle punkter på dagsorden. Dato Mødested Mødetid Deltagere Mandag d. 16. juni 2014 Growbizz, Saltværksvej 2e, 2770 Kastrup Kl. 17.30 20.30 Rasmus Lundby (RL) Tue Hodal (TH) Michael Tandrup (MT) Carsten Drud (CD) Anne Nymand (AN)

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter

Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete, Emilie, Ronja, Rose, Mathilde, Freja Fraværende:, Martin, Mie, Philip, Emil, Ditte, Peter Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/12 klokken 12-15. Sted: DJ s lokaler på Fiskergade 41, 8000 Aarhus C Tilstede:, Anders, Daniel, Kristian, Laura, Merete,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17

Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Referat af bestyrelsesmøde 2015 06 17 Onsdag d. 17 juni kl. 19:00 Afholdt hos Chriss Stormgade 8, 4 sal th. 9000 Aalborg Fremmødte: Formand: Chriss Mortensen Næstformand: Søren Lønsman Larsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2013 Tilstede: Lars Abel (formand), Gunhild Olesen Møller (GOM), Anne Hvid John (AHJ), Christian Høybye (CH), Lars Søbye (LS), Carsten Sveigaard (CS), Hanne Olesen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro.

Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Onsdag den 23. januar 2013 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Mødt: Lars Otte Koefoed, Kasper Knudsen, Anne Gitte Bang

Læs mere

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning

Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012. 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning 1 2 3 4 5 6 7 Bilagskompendium til BM Bestyrelsesmøde 15. November 2012 11/8/2012 Danske Gymnasielevers Sammenslutning - 8 9 10 11 12 13 14 Contents Dagsorden...3 Økonomi (B)... 5 Bestyrelsens Rolle under

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH

Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH Referat overdragelsesmøde 12.10.13, kl. 13.00 i frokoststuen DGH 1. Velkomst 2. Valg af næstformand 3. Events, arrangører og belønninger 4. Praktiske oplysninger a. Nøgle og alarm til huset b. Avalaks

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Indkaldelse til bestyrelsesmøde Den 9. februar kl. 13.00, vi mødes kl. 12 og spiser medbragt frokost sammen. Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor) Tilstedeværende: Taitsiannguaq Tróndheim, Pipaluk Lind,

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30.

Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Generalforsamling i BOS Danmark den 29. april 2008 kl. 18.30. Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere