Emissionsfrit Distributionssystem i storbyer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emissionsfrit Distributionssystem i storbyer"

Transkript

1 Kærup Parkvej Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses > CCCC Emissionsfrit Distributionssystem i storbyer Clean City Cargo Concept 1 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Hvem er vi? 2 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 1

2 blev etableret i sommeren 2013 med henblik på udvikling af bæredygtige og miljørigtige transportløsninger, navnlig for transport af gods ind og ud af storbyer. Selskabets vision er inden for de næste 10 år at have udviklet og iværksat selskabets koncept til emissionsfri transport af gods i mindst 5 storbyer i verden. Selskabets stiftere er Lavmands A/S v/direktør Per Lavmand og Johan Schlüter Advokatfirmaet v/partner, advokat Lars Halgreen. Selskabet har indleveret patentansøgning til beskyttelse af den bagved konceptet liggende teknologi og fremgangsmåde. Clean City Cargo Concept 3 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Lavmands A/S Er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi samt fremstilling af transportmateriel til transportbranchen. Lavmands har i de senere år udviklet en række nye produkter som f.eks. det patenteret Hyliflex system, der sætter helt nye standarder for CO2 besparende transportsystemer. Etableret 1996 af Per Lavmand Medarbejdere + 45 Beliggenhed DK - Ringsted Omsætning 60 millioner kr. Kompetencer Opbygning af lastbiler mere end 3000 Service, reparation af lastbiler Montage partikelfiltre mere end 1000 Rensning af katalysatorer og partikelfiltre Afdelinger Kærup Parkvej Ringsted Oldenvej Kvistgård Holmegårdsvej Ejstrupholm 4 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 2

3 Johan Schlüter Johan Schlüter Advokatfirma er et af Danmarks førende advokatkontorer indenfor rådgivning om beskyttelse af immaterielrettigheder (IP-rettigheder). Advokatfirmaet har i en lang årrække ydet juridisk bistand indenfor højt specialiserede områder, så som ophavsret, varemærker, design, patenter og brugsmodeller. Advokat Lars Halgreen er partner i Johan Schlüter Advokatfirma og en af firmaets stiftere. Advokat Lars Halgreen, der er bestyrelsesformand i Lavmands A/S, yder rådgivning til en lang række danske og udenlandske virksomheder indenfor immaterielretlige og erhvervsmæssige forhold. 5 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Kendte transportsystemer 6 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 3

4 Langdistance transport Læsning Når vi transporterer over lange distancer benytter vi skibscontainere. Det er helt utænkeligt at køretøjet er knyttet til andet end den vejgående transport. Det trækkende køretøj kan derfor håndtere mange containere, hvilket giver stor udnyttelse af det enkelte køretøj. Skib eller tog Skibscontainer Læsning 7 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Nær og mellemdistance transport Ved nær og mellemdistancer benytter vi på Europæisk plan hovedsagligt standard 13,6 meter trailere. Trailer/trækker kombinationens fleksibilitet har stort set udkonkurreret alle andre kombinationer med større udnyttelsesgrad som for eksempel forvogn/kærre kombinationen pga. fleksibiliteten. En standard 13,6 trailer er med andre ord en container med hjul. 13,6 standard Samlet trailerladlængde 13,6 meter Trækker Kærre Forvogn Ladlængde 7,6 meter samlet 15,6 ladlængde 8,0 meter samlet 15,6 +14% 8 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 4

5 Nær og mellemdistance transport Sættevognstrækkeren er ikke låst til traileren under lastning og lodsning. Hvilket giver store åbenlyse fordele ved lastning/lodsning som for eksempel hvornår og af hvem traileren skal læsses. Den trækkende enhed kan på få minutter byttes med en anden. En kombination der er lettere at tilpasse i et logistiksystem Terminal kørsel Distribution Læsning Læsning Distribution Lodsning Lodsning 9 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Mest benyttet transport systemer Succesen for de to nok mest benyttet transport systemer skyldes fleksibiliteten i at: Transportenheden ikke er låst til en transportform. Transportenheden skal ikke omlæsses for at skifte fra en transportform til en anden, eller fra en trækkende enhed til en anden. Den trækkende enhed er ikke låst under af og pålæsning. Trailer transporteret med tog Læsning Skib eller tog Lodsning 10 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 5

6 Nærdistribution i mindre køretøjer Ved transport over kortere strækninger benytter vi 3,5 tons kassebiler med fastemonteret boks. Læsning Køretøjet er låst under hele processen fra læsning til lodsning. Lønsomheden er derfor udfordret ved distribution i de stærkt voksende byer med den stigende trængsel. Distribution 3,5 t. kassebil Andre fordele: ingen vognmandstilladelse, ingen lovpligtig uddannelse, kan køres med lille kørekort, ingen automatisk fartbegrænsning samt ingen datalogning af kørselsdata med fartskriver. lodsning 11 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Swap-systemet 12 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 6

7 Swap-systemet Boks, lad, maskine, tank skraldekasse mm. Underramme - fastmonteret på boksen Bærebjælker med låsesystem monteres på chassis Køretøjs chassis 13 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Swap-systemet Systemet er universalt og passer til alle køretøjsfabrikater. De forskellige køretøjsproducenter har valgt forskellige metoder til at opbygge deres chassis på. Dette bevirker, at opbygningen normalt skal individuelt tilpasses de enkelte chassiser. CCCC systemet gør op med denne praksis ved at benytte tværgående bærebjælker som via et individuelt monteringssæt passer til alle chassisrammer bredder og dermed alle køretøjsfabrikater. Fordele: Det er billigere at producere Transportøren kan til enhver tid skifte fra et køretøjsfabrikat til et andet, eller skifte fra et dieseldrevet til et eldrevetkøretøj. Det unikke låsesystem kan monteres på alle kendte chassiser. 14 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 7

8 Swap-systemet Swap-boksen kan flyttes/transporteres med tog, lastbil, varebil og ikke mindst på et trailerchassis til personbil. Hvilket giver mulighed for at udnytte de tilstedeværende transportkøretøjer. Boksen omskiftes med en almindelig gaffeltruck. Flyttes med gaffeltruck 15 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Swap-systemet Multi funktion Swap-systemet kan tænkes i mange forskellige kombinationer som f.eks. distributionsbil, skraldebil, et arbejdsredskab som for eksempel generator eller kompressor mm. Omskiftligheden vil kunne øge brugsværdien af det enkelte køretøj væsentligt, da det med swap-systemet får mange flere anvendelsesmuligheder, hvilket i øvrigt også vil kunne reducere antallet af køretøjer og dermed mindske investeringen.. Skraldekasse Boks evt. med køl/frys/varme Kompressor generator mm. Tank Lad 16 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 8

9 Cargo Concept 17 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. De globale klima- og trafikale udfordringer i storbyerne Over alt på kloden er der en klar tendens, der viser, at verdens storbyer vil vokse dramatisk over de næste 25 år. Det stigende befolkningstal i storbyerne udgør en af vor tids største miljømæssige og trafikale udfordringer, som stiller helt nye krav til innovative, infrastrukturelle løsninger. I Danmark er både Trængselskommissionen og senest produktivitetskommissionen kommet med sit idékatalog med henblik på at formulere en strategi for reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i transportsektoren. Disse planer skal læses i sammenhæng med regeringens klimamålsætning om at udfase brug af fossile brændstoffer i Danmark frem til år Med Clean City Cargo Conceptet er formuleret en meget visionær og billig afgiftsfri løsning, som især fokuserer på radikalt at nedbringe mængden af CO2-belastende lastbilstransporter i indre by (zone 1) igennem et revolutionerende nyt logistisk koncept for emissionsfri transport af gods. 18 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 9

10 Teks om City Out Handling Plads City problematikken I takt med at aktiviteten i og omkring de store byer stiger, forværres og skærpes præmisserne for transporterhvervet. De 3 vigtigste nye parametre som vil ændres væsentligt fremadrettet er: trængsel, støj og forurening. Trængsel Støj Forurening 19 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Trængsel Systemet vil kun give mening i store byer i størrelsesorden som København. Systemet giver bedst mening i den inderste bykerne og de tæt tilstødende områder. Zone 2 med trængselsproblemer morgen og eftermiddag Trængsels problemerne skyldes kun i meget lille udstrækning godstransporten. Den stigende trængsel bidrager derimod negativt til økonomien i godstransporten. Distributions område Når både byen og den generelle transportmængde vokser vil trængslen stige katastrofalt! 20 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 10

11 El-bilen Drivkraft Når vi forholder os til el som drivkraft, er vi meget tilbøjelige til at se begrænsningerne i stedet for fordelene. Et eldreven køretøj slår det dieseldrevne køretøj på en række væsentlige punkter, det handler derfor om at anvende teknologien hvor den er overtruffen. Det er ikke en forudsætning for distributions systemet, at køretøjet er el drevent det er blot en yderligere dimension Fordele ulemper El/Diesel Diesel El Forbrug ved kørsel over større afstande X Forbrug ved nærdistribution X Forbrug i tomgang X Støj i tomgang X Støj ved lave hastigheder X Forurening ved tomgang X Forurening under kørsel X 21 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Traditionel Køretøjet læsses, tidspunktet er låst pga. den faste kombination. Det læssede køretøj skal passere zone 2. Tiden vil øges i takt med trængslen stiger Distribution, aflevering/indhentning af gods Køretøjet er låst i hele 1 læs pr. dag cyklussen Det læssede køretøj skal passere zone 2. Tiden vil øges i takt med trængslen stiger Evt. lodsning 22 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 11

12 Teks om City Out Handling Plads Clean City Cargo Conceptets grundtanke Swap box kombinationer I City systemet vil vi kunne anvende alle kombinationer, alt efter hvilke transport former man har i det pågældene område. 23 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Konceptets nye logistikløsning Swap Boxene samles, evt. pakkes i terminaler City out Handling Godsterminal, helst hvor der er tilgang til eksisterende jernbaneforbindelse ind til City og hvor vejnettet er godkendt til modulvogntog. Boxene transporteres på større miljøvenlige køretøjer, tog eller lastbiler, ind til City. På City In Handling pladsen omlastes Swap Boxen til miljøvenlige køretøjer hvorfra de nærdistribueres. City Out Handling / Gods terminal Eksisterende Jernbane City In Handling Plads City Zone 3 Zone 2 24 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 12

13 City Out Handling Plads Out Handling Terminalen benyttes til Lastning af lastet Swap Boxe på køretøjet til City Håndtering af små forsendelser, som pakkes i Swap Boxe Håndtering af retur Swap Boxe fra City Pladsen kan være ubemandet, af/påmonteringen af boxen kan foretages af chaufføren på køretøjet. 25 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Out Handling Plads / Terminal Med dette setup, vil det ikke være nødvendigt at skulle have godset ind over en tæt ved city beliggende godsterminal. Dette vil for mange kunne give store besparelser og helt nye muligheder. Tidspunktet er ikke afhængigt af bilens øvrige kørsels cyklus Håndtering af distributionsklare læsset boxe fra ind/udland. Pakning af boxe til/fra City 26 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 13

14 City City In Handling Plads City In Handling Pladsen benyttes til Omskiftningsplads af Swap Boxene fra tog/lastbilerne til de miljøvenlige distributionskørertøjer Opladningsplads for El-drevne nærdistributionskøretøjer Elforsyning for Swap Boxe med køl eller varme (i mellemtiden fra aflæsning fra tog/lastbil til den flyttes over på et distributionskøretøj) Pladsen kan være ubemandet, af/påmonteringen af boxen kan foretages af chaufføren på køretøjet. Ladning City Out Handling Plads City 27 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Distribution i City Et distribueringskøretøj samt 1 mand vil kunne distribuere/levere fra 2 12 bokse om dagen. Modtageren vil nu selv bestemme hvornår den skal lodses. 2-3 stk. pakke bokse pr. dag Modtager kan benytte boxen som lager stk. fuld load bokse pr. dag Ombyt af box Ombyt af box på In Handling plads Distribution Ombyt af box hos stor kunde 28 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 14

15 Transit kørsel igennem Zone 2 Køres Swapboxen ind med elektrificeret togdrift - (eksisterende jernbane net.) Hele distributionen kan fortages uden brug af forssile brændstoffer. Fordele: Mindre partikeludledning (kun fra bremser) Lavere omkostninger Endnu mindre trængsel 29 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Transit kørsel igennem zone 2 med lastbil Transporteres Swapboxen ind med miljø venlig lastbil Kan: Den samlede emissionsudledning CO2 / partikler sænkes De samlede transportomkostninger mindskes Trængslen mindskes - Ved restriktioner på tidspunktet, vil kørslen kunne foregå uden for de store spidsbelastningstidspunkter 30 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 15

16 Lagring / opmagasinering 31 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Lagring/opmagasinering Swap-systemet giver helt nye muligheder for lagring, opmagasinering samt læsning/lodsning. Ved lagring spares der en dobbelt arbejdsgang ved at godset kan blive i boksen under lagring og opmagasinering. Ved lastning og lodsning kan afsender/modtager laste/lodse boksen, når det bedst passer, modsat i dag hvor det skal foregå, når transportøren ankommer. For entreprenører, materialeudlejningsselskaber, el og telefonselskaber kan maskiner opmagasineres på lagre modsat i dag, hvor udstyret er fastmonteret på et køretøj. Hvilket i øvrigt reducerer antallet af nødvendige køretøjer. Lagering og opmagasinering 32 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 16

17 Lagring/opmagasinering Man vil nu få samme lagringsmuligheder som man har i med en skibscontainer, nu blot i en målestok der åbner en række nye muligheder for mindre godspartier. Arbejdsgange der kan spares! Manuel håndtering 1 Manuel håndtering 2 Manuel håndtering 3 Manuel håndtering 4 Manuel håndtering 5 Manuel håndtering 1 Ombyt af box Håndtering lagret box Ombyt af box Manuel håndtering 2 33 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Lagring/opmagasinering Man vil både kommercielt og privat få nye muligheder for lagring og transport Man kan selv bestemme hvornår den skal læsses Minimere udgifter til lagring Minimere udgifter til transport Manuel håndtering 1 Ombyt af box Håndtering lagret box Ombyt af box Manuel håndtering 2 34 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 17

18 Rettighederne 35 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. Rettighederne Clean City Cargo Concept Selskabet har patentanmeldt både koncept samt omskiftningsteknologien på Swap Boxen i 2 selvstændige patenter DK-P, DK-P. Clean City Cargo Concept Patentanmeldt City distributions koncept. Clean City Cargo Concept Patentanmeldt låsesystem kan monteres på alle mindre distributions køretøjer. 36 Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 18

19 Tak for Deres opmærksomhed Kærup Parkvej Ringsted T: Fortroligt, forbeholder sig alle rettigheder. 19

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed)

Skriftlig redegørelse. Redegørelse om Fremtidens godstransport April I. Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Skriftlig redegørelse Redegørelse om Fremtidens godstransport April I Fremsat af transportministeren (Lars Barfoed) Infrastrukturkommissionen har i sin betænkning fra januar 2008 analyseret godstransporten

Læs mere

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet

Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet Analyse af de ændrede logistikmønstre og hvilken indflydelse disse har på uddannelsesstrukturen indenfor Transportområdet November 2014 1 Konsulentfirmaet Lilli K Larsen Tessebøllevej 39 4681 Herfølge

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Giv produktiviteten et løft

Giv produktiviteten et løft Giv produktiviteten et løft Udgivet af: DI Transport Redaktion: Annette Christensen og Rune Noack ISBN 978-87-7353-998-9 Tryk: DI 300.6.13 1 Sløj produktivitetsvækst bremser transporten Giv produktiviteten

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo)

Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne. CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) Jobfunktioner og kompetencekrav hos transportmedarbejdere i danske lufthavne CPH, Billund, Esbjerg, Roskilde og Gardermoen (Oslo) December 2009 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten

Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 9 2003 Udviklingen i produktions- og distributionsformer og deres indvirkning på godstransporten Baggrundsrapport Mads Holm-Petersen, Cowi A/S Per Homann Jespersen,

Læs mere

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

19/06/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 19/06/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen

14/08/14. Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren. Udarbejdet for Energistyrelsen 14/08/14 Analyse af erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 2 ANALYSE AF ERHVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr.

Transportrådet. Udvikling af kapacitetsbegrebet. Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier. Notat nr. Transportrådet Udvikling af kapacitetsbegrebet for godstransport Dansk Teknologisk Institut TetraPlan A/S Institut for Transportstudier Notat nr. 02 04 Juni 2002-1 - Titel: Udvikling af kapacitetsbegrebet

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til

Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Århus Miljøgruppe M97 s holdninger til Debatoplægget Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej - ved Palle Bendsen, fmd. for M97 og Jørgen Aakjær,

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010

PÅ VEJ. Analyse af det danske taximarked Januar 2010 PÅ VEJ Analyse af det danske taximarked Januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Branchen i dag............................. 4 2. Den nuværende regulering af taxibranchen........... 7 3. En branche under økonomisk

Læs mere

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner

Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Nye maskiner til nye tider Løftestang til vækst Leasing som nøglen til nye maskiner Minirapport udgivet af Jyske Finans Indhold Hvordan skaber I nye forudsætninger for vækst uden at bruge egenkapital eller

Læs mere

Derfor gør vi arbejdet elektrisk

Derfor gør vi arbejdet elektrisk Derfor gør vi arbejdet elektrisk I Danmark favoriserer vi elektriske køretøjer, som kan tappe strøm fra el-nettet, fordi det gavner vores energisystem som helhed, og det giver os mulighed for at udnytte

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere