Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura"

Transkript

1 Erhvervsjura HA jur. & cand.merc.jur. Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura får du en alsidig viden om erhvervsjura og erhvervsøkonomi. Du får en indføring i de dele af juraen og økonomien, der er nødvendige i erhvervs virksomheder, offentlige institutioner og andre organisationer. Derfor navnet Erhvervsjura. Du opnår en særlig forretningsmæssig forståelse og indsigt, hvor du eksempelvis lærer at identificere, analysere og behandle de konkrete erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske problemstillinger, som forekommer, når der skal træffes beslutninger på ledelsesniveau. Hvor den klassiske juridiske uddannelse i højere grad fokuserer på domstolssystemet og konfliktløsning i retssalen, fokuserer den erhvervsjuridiske uddannelse på erhvervsvirksomheders og organisationers drift, tvistforebyggelse og fremadrettet problemløsning. Ved at inddrage de juridiske perspektiver allerede i planlægningsfasen kan der spares mange ressourcer, da erhvervsjuristen opnår evnen til at forudse konsekvenserne af virksomhedens beslutninger. Erhvervsjuristen er således en specialiseret jurist med særlige kompetencer indenfor erhvervslivets forhold nationalt såvel som internationalt. Uddannelsen er sammensat, så du opnår en grundig indføring i samfundsforhold, retsprincipper og lovgivning, økonomiske forhold og virksomhedens styringsredskaber. Derved kvalificeres du til at træffe fornuftige og holdbare beslutninger ud fra såvel en økonomisk som en juridisk synsvinkel på ledelsesniveau. Erhvervsjuristens kompetencer kan eksempelvis udnyttes inden for følgende opgaver: Udarbejdelse af kontrakter og kontraktforhandling Vurdere skattemæssige forhold og konsekvenser ved forskellige aftaler Vurdere selskabsretlige, skatteretlige og økonomiske konsekvenser ved etablering i udlandet Beskyttelse af varemærker og patenter Føre virksomhedens retssager inden for erhvervsretlige forhold, da erhvervsjuristen gerne må møde i retten for den virksomhed, hvor den pågældende er ansat, eller samarbejde kvalificeret med virksomhedens advokater og revisorer Sagsbehandling ved administrative myndigheder Hvorfor skal jeg vælge Aalborg Universitet? Når du læser Erhvervsjura på Aalborg Universitet, vil du møde en uddannelse, der har fokus på, hvad der sker i samfundet lige nu. Dette gælder også det grønlandske samfund. Når undervisningen og studieforløbet tilrettelægges, lægges der vægt på hvilke kompetencer, som efterspørges i erhvervslivet, i 1

2 det offentlige, og ved domstolene, således at du er forberedt og kompetent til at tage imod de udfordringer, der venter efter endt studietid. For at sikre dette er uddannelsen blandt andet i løbende dialog med aftagerne af sine jurister. Uddannelsens aftagere har påpeget, at der er behov for jurister med indblik i de regler, der knytter sig til det grønlandske samfund. Aalborg Universitet kan derfor tilbyde dig en moderne jurauddannelse af høj faglig kvalitet, hvor du ikke blot har mulighed for at specialisere dig i fag, der retter sig mod det danske samfund og det internationale samfund, men også fag som retter sig mod det grønlandske samfund. Aalborg Universitet har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet om etableringen af et uddannelsesforløb, der er målrettet Grønland. Samarbejdsaftalen indebærer blandt andet, at vi allerede nu tilbyder de grønlandske erhvervsjurastuderende, at læse det første semester på jurauddannelsen på Ilisimatusarfik i Nuuk, og senere på uddannelsen, hvor undervisningen udbydes i Aalborg, at tage eksaminerne i Nuuk. Det betyder konkret, at du som grønlandsk studerende kan rejse til Grønland omkring maj, når undervisningen afsluttes forud for sommereksamen, og tage dine eksaminer i Nuuk, og herefter holde sommerferie indtil efterårssemesteret begynder igen til september i Aalborg. Der gælder forsøgsvis en tilsvarende eksamensordningen for færøske studerende i forhold til vintereksaminerne (men ikke sommereksaminerne), som gør det muligt, at tage eksaminer på det Færøske Universitet, Fróðskaparsetur Føroya, i december og januar. Hvad kan jeg blive? Erhvervsjuristen er eftertragtet på arbejdsmarkedet. Eksempelvis havde 41,6 % af kandidaterne fra erhvervsjurauddannelsen i Aalborg job, før de var færdige med deres uddannelse (jvf. kandidat og aftagerundersøgelsen Uddannelsen målretter de studerende til administrative, rådgivende og ledende stillinger indenfor særligt skat, HR og personalejura og finansielle forhold, hvor der er behov for både økonomisk og juridisk forståelse. I det private er det særligt forsikringsvirksomheder, pengeinstitutter, revisionsvirksomheder og virksomheder indenfor ejendomsbranchen, der aftager kandidaterne. I det offentlige er det særligt kommunerne, herunder især Told og Skat, og regionerne, der aftager kandidaterne. Derudover anvendes uddannelsens kandidater indenfor alle brancher som hus og koncernjurister og på mellemlederniveau eller højere ledelsesniveau til personaleforhold, virksomhedsledelse og udvikling. Struktur og indhold De erhvervsjuridiske uddannelser ved Aalborg Universitet består af en 3 årig bacheloruddannelse i Erhvervsjura (HA jur.), og af en 2 årig kandidatuddannelse i Erhvervsjura (cand.merc.jur.). 2

3 I løbet af uddannelsen er der mulighed for en generel specialisering i erhvervsjuridiske og økonomiske fag, men du har også i forbindelse med din prioritering af valgfag mulighed for en mere målrettet juridisk og økonomisk specialisering indenfor uddannelsens tre satsningslinjer: HR og personalejura Fast Ejendom Skat Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura Bacheloruddannelsen i Erhvervsjura tager 3 år, der hvert består af 2 semestre. 1. semester udbydes i samarbejde med jurauddannelsen både på Grønlands og Aalborg Universitet og giver dig en grundig indføring i samfundet og dets opbygning navnlig med henblik på retsordenen og de retlige organer. Desuden lærer du at arbejde med projektarbejde efter den problembaserede læringsmodel, der kendetegner Aalborg Universitet. I løbet af 2., 3., 4. og 5. semester forsættes den juridiske uddannelse, men nu sideløbende med økonomiske fag. På bacheloruddannelsen vægter de juridiske fag lidt mere end halvdelen i det samlede fagudbud. På 6. semester kan du begynde selv at præge din uddannelsesprofil, idet du kan vælge et af flere økonomisk fag. Dette giver dig mulighed for at målrette dine kvalifikationer i forhold til de arbejdsopgaver og jobmuligheder, du ønsker dig efter endt uddannelse. Dette semester skal du også skrive dit bachelorprojekt om et selvvalgt emne dog indenfor de fagområder, der indgår i uddannelsen. Du har således mulighed for at skrive et projekt i enten økonomi eller jura. BACHELORUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester Dette semester kan læses på Grønlands Universitet Introduktion til retsorden, herunder udarbejdelse af projekt. Erstatningsret Aftaleret De retlige organer 2. semester Statistik med projekt Statsforfatningsret/Grundrettigheder 3. semester Forvaltningsret (almindelig forvaltningsret og kommunalret) Retsvidenskabsteori Økonomistyring I Erhvervsøkonomisk metode 4. semester EU ret med projekt Købsret Obligationsret I International privatret Økonomistyring II Eksternt regnskab 3. år 5. semester Civilproces 3

4 Obligationsret II Selskabsret Grundlæggende skatteret 6. semester Realisationsbeskatning Tingsret og insolvensret Økonomisk valgfag Bachelorprojekt Med forbehold for ændringer Juridiske fag De juridiske fag behandler virksomhedens rettigheder og forpligtelser overfor kunder, leverandører, kreditgivere, ansatte og offentlige myndigheder. Eksempler på juridiske problemstillinger kan være: Hvornår er en aftale juridisk bindende? Hvordan er samspillet mellem EU og den danske lovgivning? Hvordan skal det offentlige træffe afgørelser, der berører borgeren eller en virksomhed? Hvordan beskattes virksomheder? Hvilke selskabsformer kan en virksomhed drives i, og hvad er fordele og ulemper ved valget? Hvordan ophører en aftale? Kan jeg få erstatning? Hvad må en bestyrelse, og hvad må en direktør? Udover at du som studerende bliver i stand til at benytte juraen til at imødegå juridiske problemer i erhvervslivet, får du ligeledes undervisning i en række af de mere almene juridiske fag så som retsorden, civilproces og erhvervsstrafferet, for at opnå en forståelse for juraen som en helhed. Økonomiske fag De økonomiske fag behandler en række grundlæggende erhvervsøkonomiske sammenhænge. Her er hovedvægten lagt på regnskab og økonomistyring, men også andre økonomiske områder blive behandlet så som finansiering og erhvervsøkonomi. Du vil som studerende eksempelvis blive konfronteret med økonomiske problemstillinger, som kan opstå i en virksomhed, og du vil blive sat ind i, hvordan disse håndteres såvel internt som eksternt i virksomheden. Eksempler på økonomiske problemstillinger kan være: Hvordan fastsættes en vares pris? Hvordan påvirkes virksomhedens beslutninger af markedets struktur? Hvordan er virksomhedens regnskab udarbejdet, og hvilke bagvedliggende principper er anvendt? Hvordan forstås og sammenlignes regnskabet med andre regnskaber og budgetter? Hvordan besluttes om en virksomhed skal købe, leje, låne eller lease? Hvordan sammenlignes forskellige finansieringsmuligheder og låntyper? Bachelor hva så? Efter bacheloruddannelsen i Erhvervsjura vælger langt størstedelen at fortsætte på kandidatuddannelsen i Erhvervsjura, således det samlet bliver til et 5 årigt forløb. Det er dog muligt at afslutte erhvervsjurauddannelsen med bachelorgraden efter tre års studier og søge ud i erhvervslivet. Ud over kandidatuddannelsen i Erhvervsjura giver bacheloruddannelsen i Erhvervsjura også adgang til to andre 4

5 kandidatuddannelser på Aalborg Universitet: Økonomistyringslinjen på cand.merc. og revisoruddannelsen cand.merc.aud. Kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Kandidatuddannelsen er en 2 årig overbygningsuddannelse, der udbygger din faglige viden indenfor de fagområder, du allerede har stiftet bekendtskab med på bacheloruddannelsen, og som giver dig mulighed for at specialisere dig yderligere. KANDIDATUDDANNELSEN 1. år 2. år 1. semester (7. semester) 2. semester (8. semester) 3. semester (9. semester) 4. semester (10. semester) Dansk og international selskabsskatteret Finansieringsteori I Erhvervsstrafferet Strategisk styring Finansieringsret Dansk og europæisk markedsret Finansieringsteori II Valgfag 2 x juridisk valgfag 1 x økonomisk valgfag Kandidatspeciale Kandidatuddannelsen indeholder en obligatorisk fordeling mellem juridiske og økonomiske fag, hvor den juridiske del vægter en lille smule tungere end den økonomiske. Uddannelsens vægtning af økonomiske og juridiske fag kan du påvirke i løbet af uddannelsen ved din prioritering af selvvalgte fag, idet du på kandidatuddannelsens 2. semester (8. semester) selv kan vælge, om dit valgfag skal være økonomisk eller juridisk. På 3. semester (9. semester) vælger du endvidere selv tre fag, hvor det ene fag skal være økonomisk og de to andre fag juridiske. Dette gør, at du i særlig grad har mulighed for at sammensætte en profil, der retter sig mod den jobfunktion, du ønsker som færdiguddannet. Udbuddet af valgfag varierer, men der er altid fag indenfor Erhvervsjuras tre satsningslinjer HR og personalejura: Personaleadministration, Personalejura, HR ledelse af menneskelige ressourcer og Arbejds og ansættelsesret Fast Ejendom: Lejeret, Administration af udlejningsejendomme, ejendomsregnskab og skat, overdragelse af fast ejendom, Finansielle virksomheder 5

6 Skat: International skatteret, Selskabsskatteret, International selskabsret, Skatteproces og skattestrafferet, Moms, Afgifter, Told, Skatteregnskab I valgfagskataloget finder du også allerede nu de første fag, der er målrettet det grønlandske samfund: Grønlandsk erhvervsret (på dansk) Mineral Resources Law in Greenland (på engelsk) International Law and North Atlantic Issues (på engelsk) Derudover finder du også andre valgfag, der udbydes på engelsk, og som også tilbydes til internationale studerende, der tager et eller flere semestre på jurauddannelsen på Aalborg Universitet. Eksempelvis kan nævnes: International Sale of Goods Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (Vis Moot) Comparative Contract Law Drafting of International Contracts Internet Law in the EU European Human Rights Law International Human Rights Law EU Media Communications Law Public International Law International Refugee Law Der er endvidere mulighed for studie og praktikophold på kandidatuddannelsen. Studieopholdet er normalt mest oplagt på 2., 3. og/eller 4. semester (8., 9. eller 10. semester). Du kan læse en uddybende beskrivelse af erhvervsjurauddannelsen på Den Juridiske Skoles hjemmeside: På hjemmesiden kan du blandt andet finde: Uddannelsens studieordning Fagbeskrivelserne for de obligatoriske fag Fagbeskrivelserne for de valgfag der udbydes på henholdsvis 6. semester, 8. semester og 9. semester. Semesterbeskrivelserne, der indeholder mere praktiske informationer om afviklingen af de enkelte semestre. 6

7 Kandidatuddannelsen afsluttes med kandidatspecialet, hvor du et helt semester skal arbejde med et selvvalgt juridisk emne og på den måde demonstrere, at du har opnået de ønskede erhvervsjuridiske kompetencer. Ved valget af emne for kandidatspecialet kan du igen målrette dine kompetencer til den ønskede jobfunktion. Undervisningsform Størstedelen af undervisningen foregår som forelæsninger kombineret med holdundervisning og studenterinstruktioner. Forelæsningsformen er forskellig fra den undervisning, der modtages på de gymnasiale uddannelser, da forelæseren ikke i samme omfang guider dig igennem studiet. Dette skyldes blandt andet det lidt større antal studerende, der er til stede ved en forelæsning. Eksempelvis er en del af undervisningen i de juridiske fag samlæst med jurauddannelsen, og en del af de økonomiske fag er samlæst med HA uddannelsen. Der er således ofte to uddannelser repræsenteret ved en forelæsning. Forelæseren er typisk en person, der forsker eller på anden måde har opnået en særlig stor viden indenfor faget. Derfor forventes det, at du udviser selvstændighed og selvdisciplin og selv tager ansvar for egen læring. På den måde er det op til dig selv at få så stort et udbytte af undervisningen som muligt i kraft af din forberedelse og din aktive deltagelse. Forelæsningerne suppleres af holdundervisning, hvor de erhvervsjurastuderende har deres eget hold. Holdundervisningen gennemføres i samarbejde med erhvervslivet, og det er typisk en praktiker, som står for undervisningen, og derved supplere teorien med en praktisk vinkel. Forelæsningerne og holdundervisningen suppleres endvidere af øvelsestimer med studenterinstruktioner, hvor der er fokus på forståelse og mundtlig fremstilling under mere uformelle forhold. Endvidere suppleres undervisningen i fag, der afsluttes med en skriftlig eksamen, med afleveringsopgaver, hvor du trænes i dine skriftlige formuleringsevner samt i at anvende teori og metode på konkrete problemstillinger. Som erhvervsjurastuderende ved Aalborg Universitet vil du ligeledes tilegne dig en del af dine færdigheder gennem problemorienteret projektarbejde, hvor du i samarbejde med andre studerende, udarbejder projekter indenfor det erhvervsjuridiske og/eller erhvervsøkonomiske område. Arbejdsbyrde Erhvervsjurauddannelsen byder på en forholdsvis stor arbejdsbyrde, hvor der er en del, der skal læses, øves og på anden måde forberedes hjemmefra til hver undervisningsgang. Der er også en stor ugentlig undervisningsbelastning. Arbejdsbyrden øges op mod eksaminer og projektafleveringer. Heidi Lomholt Jakobsen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Da jeg i sin tid startede på Erhvervsjura studiet på Aalborg Universitet, havde jeg ingen ide om, hvad jeg 7

8 gik ind til. Jeg var optaget af tanken om, hvilke rettigheder mennesker og virksomheder har i forhold til hinanden. Interessen stammede ikke fra et kendskab til juraens verden og en viden om, hvilken betydning jura har for vores hverdag. Den stammede nærmere fra sager i medierne eller historier fra venner og bekendte, som var spændende, og som vakte en lyst til fordybning indenfor området. Jeg startede med oprejst pande på studiet, og fik så et kæmpe chok, da vi nåede forløbet omkring jura og økonomi på 2. semester. Der var så mange nye ord, som jeg ikke anede, hvad betød, og det tog en krig at læse ti siders pensum. Det gik pludselig op for mig, at jeg aldrig tidligere i mit uddannelsesforløb havde beskæftiget mig grundlæggende med hverken jura eller økonomi. Det tætteste, jeg havde været herpå, var samfundsfag på højt niveau i gymnasiet. Alting skulle nu læres forfra. Det var en kamp, der tog ca. 1½ år, men det var dét værd! For da tankegangen først var rigtigt indarbejdet og de grundlæggende juridiske og økonomiske termer og metoder var på plads, var 5. og 6. semester én stor AHA! oplevelse, som også fortsatte på overbygningen. Fagene byggede naturligt ovenpå hinanden, og meningen med økonomi og jura i sammenhæng var (og er) helt klar. Når du uddanner dig som erhvervsjurist, får du det bedste fra to verdener og er derved meget anvendelig i erhvervslivet. Du kan arbejde selvstændigt med problemstillinger, som der ellers burde være to forskellige fagkyndige om. Hermed giver jeg studiet mine bedste anbefalinger og ønsker dig held og lykke med det trods alt hårde arbejde og din kommende uddannelse! Du får ikke lektier for på samme måde som på de gymnasiale uddannelser, og der er heller ikke mødepligt til undervisningen. Det er op til dig selv at afgøre, hvorledes forberedelse og forelæsninger prioriteres for at få det optimale ud af uddannelsen. På uddannelsens interne netværk Moodle kan du søge information om indholdet af dit semester og hvilket stof, der knytter sig til de enkelte undervisningsgange. Eksaminer Det problemorienterede projektarbejde i grupper er en del af hverdagen på Aalborg Universitet. Dette gælder også for Erhvervsjura. Der udarbejdes derfor med jævne mellemrum projekter indenfor både økonomi og jura. Disse projekter eksamineres ved mundtlige evalueringer. Det vil sige, at du efter hver projektperiode skal op til eksamen og forsvare projektet mundtligt. Der er også skriftlige og mundtlige eksaminer i en række juridiske og økonomiske fag. De skriftlige eksaminer indeholder typisk en eller flere problemstillinger, hvor du skal komme med din vurdering samt give relevante forslag til juridisk eller økonomisk løsning. Ved de mundtlige eksaminer skal du demonstrere dine evner til at formidle faget og anvende den hertil knyttede metode mundtligt. Både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen afsluttes hver med en større skriftlig opgave henholdsvis bachelorprojektet og kandidatspecialet. Som nævnt er der mulighed for at tage sine eksaminer i både Aalborg og Grønland. 8

9 Studiemiljøet Erhvervsjura ved Aalborg Universitet er et forholdsvist lille studium. Dette er blandt andet medvirkende til, at der eksisterer et godt socialt miljø både mellem de studerende på tværs af semestrene og mellem de studerende og de ansatte på Erhvervsjura. Der er et tæt samarbejde mellem Erhvervsjura og Jura, både på undervisersiden og på studiesiden. Studierne holder således til i de samme lokaler på Niels Jernes Vej i en bygning, der kaldes Juraens Hus. Erhvervsjura samarbejder endvidere med HA uddannelsen om Erhvervsjuras økonomiske fag. Du lærer således også nogle økonomistuderende at kende gennem dit studieforløb. Dette er en medvirkende årsag til, at vores studerende generelt har et godt og udbytterigt netværk efter endt uddannelse. En anden faktor, der er med til at skabe det gode studiemiljø, er FEJ (Foreningen af Erhvervsjurister og Jurister), som er de studerendes egen forening. FEJ arrangerer faglige og sociale arrangementer, hvor du som studerende får mulighed for at højne fagligheden og samtidig får kontakt til de øvrige studerende på uddannelsen. Derudover arrangerer FEJ fredagscafe og andre festlige arrangementer såsom julefrokost, forårsfest og game night. FEJ arrangerer også årligt en studietur, eksempelvis til København, Bruxelles, Luxembourg eller London. Kristian Mathiasen Studerende, kandidatuddannelsen i Erhvervsjura Med en uddannelse i erhvervsjura, opnår du kendskab til både jura og økonomi. Dette medfører, at du som erhvervsjurist bliver specialist indenfor to af de vigtigste områder i vores samfund, og at du bliver en stærk medspiller i erhvervslivet. Dette skyldes, at du som erhvervsjurist lærer at se problemstillingerne fra både en økonomisk og juridisk vinkel. Denne sammenblanding af økonomi og jura er en stor fordel i erhvervslivet, da dette giver virksomheder bedre forudsætninger for at træffe de beslutninger, som giver virksomheden det størst mulige udbytte på sigt. En ting som gør Erhvervsjura på Aalborg Universitet speciel er, at du arbejder med problemorienteret undervisning. Derfor er der i løbet af uddannelsen miniprojekter ved siden af selve undervisningen. Disse projekter styrker dine evner til at samarbejde og giver mulighed for at udforske områder, som du selv finder interessante. Derudover er årgangene på Erhvervsjura forholdsvis små (50 60 personer), hvilket giver et rigtig godt sammenhold blandt de studerende på studiet, både på ens eget semester, men også med studerende fra de øvrige semestre, hvilket giver mange fordele både socialt og fagligt. At årgangene er små, medfører ligeledes, at du som studerende har mere dialog med underviseren. Dette giver en langt mere udbytterig undervisning, hvor det er naturligt at deltage aktivt i undervisningen og stille spørgsmål. For mig betyder det sociale miljø på studiet alt. Både studiet og de studerende gør meget for at skabe et godt miljø mellem de studerende. Blandt andet har de studerende deres egen cafe, hvor der altid er masser af liv, og man kan have det hyggeligt sammen med andre studerende. Derudover bliver der løbede 9

10 holdt mange arrangementer, fester og fredagscaféer, hvilket gør, at der er rig mulighed for at lære dem, man læser sammen med, godt at kende. For dem, der står med valget, om de skal læse Jura eller Erhvervsjura, vil jeg klart anbefale Erhvervsjura. Jeg stod selv i den situation for 4 år siden og er sidenhen kun blevet bekræftet i, at det var det rigtige valg, jeg tog. Jeg vil uden tvivl ikke have været den økonomiske vinkel foruden og er helt sikker på, at mange af mine medstuderende er af samme holdning. Som noget helt særligt har FEJ deres egen cafe (Café FEJ), der fungerer som de studerendes fristed i Juraens Hus. Her er der oplagte muligheder for at pleje de sociale forhold de studerende imellem. Her er forskellige automater, masser af borde, stole og sofaer samt tv, bordfodbold og meget mere. I Juraens Hus er der desuden meget flotte fællesarealer for studerende og ansatte, et juridisk bibliotek, kontorer, læsesale, computerlokaler, undervisningslokaler og to store auditorier. Tina T. Tjørná Cand. merc. jur. Det, som fik mig, efter en del år på arbejdsmarked, til at søge ind på erhvervsjura på Aalborg Universitet, var før det første interessen for erhvervslivet samt de faktorer, som gør sig gældende indenfor erhvervslivet, nemlig jura og økonomi. Igennem min uddannelse og erhvervserfaring som socialrådgiver, har jeg fået et kendskab til juraens verden og en praktisk erfaring på området. Efter skiftet fra socialrådgiver til forsikringsassistent, gik det op for mig, at jeg havde en stor nysgerrighed omkring erhvervslivet, og alt for mange ubesvarede spørgsmål, som jeg skulle have afdækket. Tanken om at dedikere mig til erhvervsjura studiet i 5 år (hvis det gik godt) sammen med mine 2 børn, var ikke lige noget, jeg bare gjorde. Jeg overvejede det godt og grundigt i to år, inden jeg tog beslutningen om at gøre det. Jeg valgte at svømme mod strømmen og flyttede fra de naturskønne Færøerne og bosætte mig i Aalborg, 1,5 km fra universitetet. Studiestarten var temmelig hård og overvæltende både iht. faglige indhold og dagligdagen med 2 børn og deres verden. Jeg synes, at de første 4 semestre var en indkøring i selve studiet med de juridiske og økonomiske termer. Da jeg havde fået overstået min bachelor, var kandidaten en ren fornøjelse. På kandidaten havde jeg den grundlæggende viden og termer på plads, og jeg havde de bedste forudsætninger for at arbejde mere konstruktivt med studiet. Min viden gav mig et kick, når jeg f.eks. i medierne hørte om en juridisk problemstilling. Jeg kunne mærke, at jeg, med mine erfaringer fra AAU, med det samme havde en del parat viden om emnet og kunne diskutere det med andre. Om Aalborg Universitet kan jeg sige, at jeg fra 1. dag kunne mærke, at universitetet virkelig vil være en det bedste. Både forelæsningsholderne og sekretærene er utrolige professionelle, imødekommende og menneskelige. Det er ikke svært at trives på studiet. De fysiske rammer er helt i top, og der er dannet et godt socialt miljø, og FEJ Caféen har været meget aktiv i min studie tid. Derudover er holdene på kandidaten ikke særlig store. Der er ca. omkring studerende, hvilket giver en rig mulighed at lære sine medstuderende at kende og skabe relationer. 10

11 Til sidst vil jeg runde af med at sige, at et jura studie uden en økonomisk vinkel vil efter min holdning ikke give den optimale helhedsforståelsen af erhvervslivet. Beskæftigelsesmuligheder Erhvervsjurister fra Aalborg Universitet er velrenommerede for deres målrettede juridiske og økonomiske kompetencer og for deres evne til at samarbejde med andre faggrupper. Kandidaterne er meget eftertragtede i erhvervslivet, og der er gode beskæftigelsesmuligheder. Som erhvervsjurist får du mulighed for at varetage jobs i mange forskellige brancher. Med stor faglig ballast og med personlige kompetencer så som selvstændighed, fleksibilitet, samarbejdsevne samt evne til at arbejde på tværs af juridiske og økonomiske faggrupper bliver du i stand til at varetage styringen af alle slags virksomheder med afsæt i din juridiske og økonomiske ekspertise. Du kan ligeledes deltage i virksomhedens styring af forhold mellem virksomheden og dennes omverden for eksempel ved indgåelse af aftaler og forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder også selvom dette sker på tværs af landegrænser. Den specialviden, du opnår gennem Erhvervsjura, gør dig til en værdigfuld medarbejder for virksomheder indenfor handel og produktion, koncerner, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger, revisionsfirmaer, brancheorganisationer, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer. Også den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, nævnssekretariater, regioner, kommuner og EU er store aftagere af erhvervsjurister. Optagelseskrav For at blive optaget på bacheloruddannelsen i Erhvervsjura på Aalborg Universitet er det et krav, at du har bestået en gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx eller tilsvarende). Du skal desuden have bestået følgende fag: Dansk A matematik B Engelsk B enten Samfundsfag B, samtidshistorie B, historie B eller idehistorie B Opfylder du ikke disse adgangskrav, kan du tage supplerende fag som gymnasiale enkeltfag. 11

12 Der er fri adgang for kvalificerede ansøgere til bacheloruddannelsen i Erhvervsjura, hvilket betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, vil blive optaget. Optagelse til bacheloruddannelsen foregår via Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan læse mere om optagelse via KOT på: Ansøgningsfrist Kvote 1: 5. juli Kvote 2: 15. marts For grønlandske ansøgere er der indgået en særlig uddannelsesaftale, der sikrer, at alle grønlandske ansøgere, der i deres adgangsgivende eksamen har en kvotient på mindst 6,0, og som opfylder de specifikke adgangskrav, er garanteret optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Optagelsesgarantien gælder også jurauddannelsen, selvom der er adgangsbegrænsning. Grønlandske ansøgere, der ikke kan komme under den særlige Grønlands aftale på grund af for lav kvotient, kan søge om optagelse på lige fod med alle ansøgere via KOT. OBS: I henhold til finanslov for 2013 der blev vedtaget i Inatsisartut (Grønlands Landsting) den 15. november 2012, overgår grønlandske uddannelsessøgende på SU berettigede uddannelser i Danmark til dansk SU den 1. januar Efter 1. januar 2013 vil alle fortsat have mulighed for at få særydelser, herunder frirejser, fra Grønlands Selvstyre, hvis de opfylder de grønlandske uddannelsesstøtteregler herom. Det er De Grønlandske Huse i Danmark, der administrerer den særlige Grønlands aftale, herunder også tildelingen af grønlandsk uddannelsesstøtte i form af særlige ydelser. Spørgsmål vedrørende denne ordning skal derfor rettes til uddannelsesvejlederne i Det Grønlandske Hus i Aalborg eller til Aalborg Universitets Studiekontor, der administrerer ansøgninger under KOT. Det Grønlandske Hus i Aalborg Umanakvej Aalborg SØ Telefon: dk aalborg.dk Starttidspunkt Alle nye erhvervsjurastuderende starter officielt den 1. september hvert år. Du skal dog være opmærksom på, at den første mødedag kan variere. Når du er blevet optaget på erhvervsjurastudiet, får du automatisk besked om, hvor og hvornår du skal møde første dag. 12

13 Yderligere information Er du interesseret i at vide endnu mere om Erhvervsjura på Aalborg Universitet, er du velkommen til at henvende dig til: Den Centrale Studievejledning (om AAU, optagelse og KOT) Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5, rum Aalborg Øst Telefon: Åben mandag fredag kl Studievejledningen i Juraens Hus (om Erhvervsjurauddannelsen) Niels Jernes Vej 6A, lok Aalborg Ø Telefon: jura Såfremt du ønsker nærmere informationer om jurauddannelsens 1. semester, der udbydes på Ilisimatusarfik, kan du kontakte: Studiechef: Hanne Søgaard Telefon: Senita Vaizovic Cand.merc.jur., Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE) Jeg er uddannet cand.merc.jur. fra Aalborg Universitet i Efter et halvt år som erhvervsjurist på et advokatkontor blev jeg i 2007 ansat som udbudsjurist i Forsvarets Bygnings og Etablissementstjeneste (FBE). FBE står blandt andet for alt byggeri og bygningsvedligehold i forsvaret samt driften af alle forsvarets kaserner, flyvestationer og flådestationer inden for eksempelvis rengøring, kantine og arealpleje. Fra studiet har jeg i mit arbejde primært kunne anvende kompetencer inden for EU ret og kontraktsret, men også den økonomisk faglige viden, idet jeg skal forholde mig til virksomhedsregnskabets informationsværdi som input for videre vurderinger og beslutninger ved valg af virksom heders tilbud. Som jurist i FBE har jeg også gennemført en lang række udbud af diverse varer og tjenesteydelser og dermed opnået en betydelig indsigt i udbudsretlige problemstillinger, som jeg ikke havde beskæftiget mig med på studiet. Jeg har således tidligt skulle sætte mig ind i et nyt juridisk område, som jeg ikke havde specialiseret mig i på studiet, da jeg valgte fag. I kraft 13

14 af min uddannelse har jeg imidlertid opnået kompetencerne til også selv at sætte mig ind i nye områder. Efter halvandet års ansættelse fik jeg internationale kontrakter som ansvarsområde, og jeg er Contract Manager for drift og vedligehold af lejre i forbindelse med forsvarets internationale operationer. Dette blev på ingen måde mindre udfordrende både personligt og fagligt, fordi der skal tages træffes mange beslutninger på kort tid, når en hel militærgarnison udsendes til verdens brændepunkter i eksempelvis Afghanistan og Kosovo. Her fik jeg videreudbygget mine juridiske kompetencer, idet fokus blev rettet på grænseoverskridende aktiviteter og internationale regler. Derved kunne jeg igen drage fordel af at integrere mine juridiske og økonomiske færdigheder til forhandling og løsning af de problemstillinger, jeg stødte på hen ad vejen. Jeg er utrolig glad for at have valgt at læse til cand.merc.jur. på Aalborg Universitet. Studiet er sammensat på en måde, så man erhverver sig alsidig viden om erhvervsjura, erhvervsøkonomi og kompetencer til at arbejde både struktureret og selvstændigt. Samtidig lærer man at arbejde sammen med og løse opgaver i fællesskab med andre, hvilket er utroligt vigtigt senere i arbejdslivet. Jeg har mange gange i mit samarbejde med andre jurister desuden haft stor fordel af min indsigt i økonomi. Når jeg tænker tilbage og husker min studietid med glæde, skyldes det ikke mindst det gode sociale miljø og cafe FEJ, hvor mange gode venskaber blev knyttet. 14

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura

Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Jura Ba.jur. & cand.jur. Introduktion til Jura Der er jura i næsten alt, hvad du foretager dig. Når du f.eks. køber et par nye bukser i en tøjbutik, er der en masse bagvedliggende regler, der bestemmer,

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE

Revisorkandidat. Cand.merc.aud. ETISKE REGNSKABER SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER ØKONOMISTYRING LEDELSESRÅDGIVNING ÅRSREGNSKABER ASSURANCE-SERVICE ETISKE REGNSKABER ØKONOMISTYRING ÅRSREGNSKABER REVISION SKATTERÅDGIVNING SPARRINGSPARTNER LEDELSESRÅDGIVNING ASSURANCE-SERVICE Revisorkandidat Uddannelsen på Aalborg Universitet 1 Cand.merc.aud. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA merit (Finansøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som finansøkonomer mulighed for at starte på

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 med ændringer 2011 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

ANSØGNING TIL UNDERVISNINGSMILJØPRISEN 2014

ANSØGNING TIL UNDERVISNINGSMILJØPRISEN 2014 ANSØGNING TIL UNDERVISNINGSMILJØPRISEN 2014 Oplysninger om skolen/uddannelsesstedet: Skolens/uddannelsesstedets navn AAU Skolens/uddannelsesstedets adresse Niels Jernes Vej 6, 9220 Aalborg Øst Hjemmeside

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

S o c i a l r å d g i v e r

S o c i a l r å d g i v e r Socialrådgiver Kan du have mange bolde i luften på én gang uden at miste overblikket? Interesserer du dig for mennesker og deres sociale eksistens og vilkår? Interesserer du dig for samfundsforhold? Har

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Implementering af lovgivning og egne regelsæt.

Implementering af lovgivning og egne regelsæt. Peter Frederiksen Blomstermarken 83 9000 Aalborg Tlf.: +45 41 62 46 41 E-mail: pef@pefco.dk Web: http://cv.pefco.dk/ Født 13. marts 1972 CV Profil: Fra mine stillinger har jeg især erfaring med styrelsesforhold,

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA-jur. Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Revideret den 19. november 2014, den 11. september 2014, den 3. marts 2014,

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION

CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION CAND. MERC. AUD. RÅDGIVNING REGNSKAB REVISION DETTE STUDIUM ER IKKE TIL AT KENDE IGEN! Havde du besøgt AUD Aalborg for blot få år siden, og kom du derefter til os i dag, ville du slet ikke kunne kende

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET. Studieordning. for. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.)

AALBORG UNIVERSITET. Studieordning. for. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.) AALBORG UNIVERSITET Studieordning for Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse (HA-jur.) Gældende fra 1. september 2000 1 (Uddannelsens 3. - 6. semester) 1. Bekendtgørelsesgrundlag Nærværende studieordning

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT

STO CJ Den Juridiske Kandidatuddannelse semester ( semester) NOTAT Fagbeskrivelser - Jura STO CJ 2010 Den Juridiske Kandidatuddannelse 3. 4. semester (9. 10. semester) NOTAT Disse fagbeskrivelser omfatter undervisnings- og eksamensudbud for ordinære studerende på følgende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur.

Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. 1 Studieordning for den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse: HA-jur. Aalborg Universitet gældende fra september 2008 med ændringer af 10. marts 2009 til ikrafttrædelse september 2009 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

M A S T E R I M AT E M AT I K

M A S T E R I M AT E M AT I K MASTER I MATEMATIK 2-årig masteruddannelse evu.aau.dk Master i Matematik Matematik er de naturvidenskabelige og tekniske videnskabers sprog, ligesom matematik spiller en stor rolle i økonomi og samfundsvidenskaber

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE FOTO: CLAUS SØNDBERG I N T E R N AT I O N A L UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE ESBJERG BLIV EKSPERT I SIKKERHED OG RISIKOSTYRING Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed

Læs mere

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2018 Skab værdi for dig selv og din virksomhed TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET 2 AAU EXECUTIVE / MBA Kompetente medarbejdere sikrer virksomhedens fremtidige indtjening En vigtig faktor for at sikre vores

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC.

LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! VIAUC. LÆRERUDDANNELSEN I SKIVE JEG LÆSER OGSÅ TIL LÆRER I SKIVE LÆRERUDDANNELSEN UDDANNELSEN I SKIVE ER TÆT PÅ SKOLENS HVERDAG! Giver dig et fremtidigt fundament Og åbner op for nye muligheder... VIAUC.DK/LAERERISKIVE

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

HA i Entreprenørskab & Innovation

HA i Entreprenørskab & Innovation Studieinformation 2004 HA i Entreprenørskab & Innovation Indhold HA i Entreprenørskab & Innovation i Kolding... 2 Optagelseskrav... 2 Ansøgning... 2 HA i Entreprenørskab & Innovation - indhold og opbygning...

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer?

TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? TAG EN MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET. Er du klar til fremtidens udfordringer? KOMPETENCEUDVIKLING ER EN NATURLIG DEL AF VORES FORTSATTE SUCCES Nordjyske Bank har i de seneste år været igennem en større omstillingsproces,

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar

DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar DET behøver IKKE TAGE TRE ÅR AT få ET ansvar ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG I ET ADVOKATFIRMA 1 Løft blikket TM ERHVERVSJURIDISK FULDMÆGTIG Om os Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith er et af landets

Læs mere

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation

Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Linjebeskrivelse for Strategisk kommunikation Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i Almen Erhvervsøkonomi (HA) 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense

Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Velkommen til Økonomi og Matematik-økonomi i Odense Lone Grønbæk Kronbak, Lektor Cand. Scient. oecon., ph.d. Studieleder, Økonomi og Matematik-Økonomi, Odense Road map Et eksperiment! Adgangskrav Specielt

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere