FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013"

Transkript

1 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening (8) Harlev i hjertet (5) Nyt fra Biblioteket (9) Køb et træ for 19 kr. (7) Store ændringer i Super Best (10)

2 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 2 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 1. juni 2013 deadline: 22. april 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Børn og Unge Egon Leegaard Jørgensen (formand) Kaj Sommer Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Egon Leegaard Jørgensen Finn D. Sørensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet beretter vi om Tåstrup Borgerforening, hvoraf en del nu indgår i Harlev Fællesråd. Endvidere om at Galten Elværk arbejder på at blive en del af en større fusion af elværker i Østjylland. I forlængelse af omtalen i sidste udgave af Paraplyen om drivhusene på Kettingvej kan vi fortælle, at der nu forelig ger materiale til en forudgå - ende offentlig høring. Vi fortsætter artikelserien om Harlev i Hjertet. Denne gang med et portræt af 32-årige Kristian Porsgaard Rosasco, som voksede op i Lillering. I dag er han studievært på DR1. Tåstrup Borgerforening Gennem mange år har Harlev Fællesråd haft et tæt samarbejde med Tå - strup Borgerforening, som også har status af fællesråd i det kommunale system af fællesråd. Som navnet antyder, har Tå strup Borgerforening andre aktiviteter end fællesråds aktiviteter. Som f.eks. det at etablere/vedligeholde legepladsen, eller at afholde fællesspisning. Med virkning fra 1. januar 2013 har bestyrelsen besluttet, at overdrage de aktiviteter, som er fællesrådsaktiviteter, til Harlev Fællesråd. De aktiviteter, som naturligt hører under en borgerforening, fort - sætter uændret. Tåstrup Borgerforening er allerede i dag medlem af Harlev Fællesråd og dette medlemskab fortsætter uændret. Dette betyder, at de har to pladser på repræsentantskabsmødet, og kan stille op til forretningsudvalget som alle andre medlemmer. Harlev Fællesråd ser frem til et godt samarbejde og vil behandle landsbyens forhold og ønsker på bed ste måde. Galten Elværk fusionerer I slutningen af 2012 foretog elselskaberne Bra - brand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjydsk Energi et analysearbejde med henblik på at undersøge, om en fusion af de fire selskaber ville være fordelagtigt. Baggrunden for ønsket om at blive større er, at Folketinget har vedtaget en lov, som skal øge liberaliseringen på elmarkedet. Den nye lov indfører den såkaldte engrosmodel, som betyder, at al kundekontakt bliver overført til el-handelsselskaberne. Netselskaberne, dvs. de selskaber, som står for og driver nettet, derved mister den direkte kontakt til privatkunderne. De fire selskaber har nu i snart 10 år indgået i et godt og tæt samarbejde omkring el-handelsselskabet Lokalenergi. Det er derfor naturligt, at undersøge mulighederne for 3

4 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 4 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 et tættere samarbejde eller en sammenlægning. Der arbejdes hen imod, at sammenlægningen kan være en realitet ved udgangen af 2014, når en - grosmodellen forventes at træde i kraft. På baggrund af det analysearbejde, som blev sat i gang i 2012, har de fire bestyrelser netop vedtaget at arbejde for en fu - sion af selskaberne. Bestyrelserne har vurderet, at en fusion af de fire selskaber vil blive en fordel for alle. Det betyder, At det nye fælles østjyske energiselskab kan blive en strømlinet og effektiv konkurrent på det frie el-marked At selskabet fortsat kan være en attraktiv leverandør til kunderne i lokalområdet At selskabet kan få en størrelse, et driftsapparat, en effektivitet og kompetence, som gør, at det kan konkurrere om kunder i resten af Danmark At selskabets medarbejdere vil få ansættelse i et stort selskab, som kan ekspandere og trives på det hårde elmarked. Det giver øget sikkerhed i ansættelsen, og det giver flere spæn - dende opgaver. Dispositionsplan for boligområde ved Ketting Parkvej (drivhusgrunden) Et fælles selskab vil blive et af de 10 største i landet. Målt på tilsluttede installationer bliver selskabet landets syvende stør - ste, og derved vil det få en styrke og et perspektiv, som rækker langt ind i fremtiden til glæde og gavn for kunder og medarbejdere. Før en fusion kan falde endeligt på plads, skal den drøftes på selskabernes repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger, som afholdes i april og maj måned Den endelige beslutning skal tages inden årets udgang. Seneste nyt om drivhusene på Kettingvej I sidste nummer af Pa ra - plyen berettede vi om, at der er en lokalplan på vej på det der i daglig tale kaldes drivhusgrunden. Vi havde haft en snak med ejerne, som kunne fortælle, at der er et projekt på vej. Projektet er nu så langt fremme, at der er udarbejdet materiale til en forudgående høring, som er en høring rettet til de nær meste interessenter, som f.eks. andre magistratsafdelinger, Region og miljømyndigheder. Fællesrådet har også mod taget materialet, som indeholder nogle informative tegninger over lokalplanen. Da vi jævnligt får forespørgsler om, hvordan udstykningen vil tage sig ud, har vi valgt allerede nu at vise tegningen. Den kan ses her på siden. Senere vil der blive udarbejdet en endelig lokalplan, som fremlægges i offentlig høring gennem byrådet. 4

5 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Harlev i hjertet Flere gange om ugen byder Kristian Porsgaard Rosas - co velkommen til Aften - showets studie i DR byen. Mød studieværten fra Lillering, hvis ansigt er kendt af en halv million danskere. Af Alice Krøger Kristian Porsgaard Rosascos forældre i Lillering må ofte nøjes med at se deres søn i fjernsynet. En tætpakket vagt plan, en stor vennekreds, hus og have på Amager og en ny, lille familie levner ikke den kendte studievært tid til mange besøg. Men det er blevet flere, efter at vi har fået en datter, smiler Kristian Porsgaard Rosasco, der har droppet Kragh Madsen til fordel for sin kones italiensk-klingende navn. Det stammer fra en italiensk charmør, der dukkede op på torvet i Slagelse med en dan sende bjørn. Italieneren faldt for en dansk pige og blev tipoldefar til Kristians kone, P3 journalisten Maja Rosasco. Porsgaard har jeg fra min mormor. Det betød meget for hende, at navnet blev i familien, fortæller Kristian. Kristian Porsgaard Vidt omkring Den 32-årige studievært havde været omkring uddannelser som mediegrafiker, tek - stil indkøber og ejendomsmægler, før tanken om at blive journalist dukkede op. Jeg troede, at det var alt for svært at komme ind, indtil min mormor sagde, at jeg ville blive en rigtig god journalist. Så mødte jeg op til optagelsesprøven på Journalisthøjskolen og kom ind, fortæller Kristian Porsgaard Rosas - co, der på det tidspunkt havde en aftale om at gå i lære som ejendomsmægler hos Home. I stedet begyndte han på Journalisthøjskolen, men da 5 han skulle i praktik, var der Ikke et eneste af de praktik - steder, han søgte i Østjylland, der kunne se hans talent. Til stor frustration for den unge mand. Jeg ville blive i Århus. Min far havde købt en lejlighed til mig, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv af bare glæde, fortæller Kristian, der på det tidspunkt var vendt tilbage efter et par år på Tekocenteret i Herning hvor han gjorde uddannelsen som tekstilindkøber færdig, selv om han kedede sig bravt. Hvad århusianske medier ikke kunne se, fik man øje på i hovedstaden, hvor Skandinavisk Film Kompagni ansatte den unge journaliststuderende, der måtte sige farvel til både Aarhus og lejlighed. TV fængede På Skandinavisk Film Kompagni var Kristian Porsgaard Rosasco med til at producere Go Morgen Danmark for TV2, og da han var færdig med journalistuddannelsen i 2009, flyttede han tilbage til hovedstaden, hvor han blev ansat på TV2 s forbrugerprogram Basta. Konkurrenterne på DR stod dog på spring, og efter blot VIL er f El

6 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 6 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 en enkelt casting, blev Kristian Porsgaard Rosasco ansat som nyhedsvært, først på P3, siden på DR Update og TV Avisen, hvor den 32-årige journalist har tilbragt mange timer foran kameraerne i DR Byen. På DR Update er man kun i studiet 10 minutter hver time, men selv om det ser ud som om man kun læser nyheder op fra en teleprompter, er der en del forberedelse. Man skal forberede interviews og skrive tekster, for sætningerne skal passe til mit sprog, fortæller Kristian Porsgaard Rosasco, der som vært på Aftenshowet har en mere selv - stændig rolle. Når man er vært på Aften - showet, bliver man mere eksponeret. Jeg er ret privat og bryder mig ikke om at blive genkendt, men omvendt synes jeg, at det er rigtig fedt at være på. Jeg må leve med at blive et kendt ansigt, og især her i København er det ikke et problem, fordi der er så mange kendte, mener Kristian Porsgaard Rosasco. Ud i verden Han regner med at lave TV mange år endnu, måske som udenrigskorrespondent i et af verdens brændpunkter. London eller Berlin kunne være spændende, siger journalisten, hvis karriere som international reporter begyndte som en afrikansk katastrofe. Sammen med en studiekammerat havde han fået et legat fra Danida til at lave en film. Planen om at tage til Somalia skildre bådflygtninges skæbne blev stoppet af Danida på grund af terrorfrygt, det samme gjorde en tur til Yemen. I stedet tog de to journaliststuderende til Ugan da for at lave en film om piger, der bliver holdt som sexslaver af oprørerne i Ruwenzori-bjergene. Da vi havde været der i to dage blev alt vores udstyr, som kostede kr., stjålet fra værelset, mens vi spiste morgenmad. Alt var væk, pas og penge og det var helt tydeligt, at hotellet var involveret. Kristian Porsgaard Rosasco har aldrig været så rasende i sit liv, og det lykkedes ham at råbe så højt, at hotelejeren gav de to unge penge til en busbillet til Kampala, hvor de marcherede direkte op til informationsministeren og fortalte, at de ville tegne et meget dårligt billede af Uganda, hvis han ikke omgående sørgede for at skaffe tingene til veje igen. Vupti, kom passene tilbage, men udstyret var og blev væk. Med lejet udstyr kom en lille film om hjemløse børn i kassen i stedet, men Kristian Porsgaard Rosasco tog hjem med Afrika hængende ud af halsen. Jeg havde fået nok af Afrika og af al den korruption, siger studieværten, der blev nødt til at tage af sted endnu en gang for at få visket det dårlige indtryk væk. Sammen med sin tvillingebror Anders rejste han til Sydafrika og er i dag mere positivt stemt over for det fascinerende kontinent. Trangen til at få luft under vingerne, var der også, da han rejste fra Harlev. På et tidspunkt ville jeg bare væk. Der var en følelse af omklamring, og alle vidste, hvem alle var, husker Kristian Porsgaard Rosasco, der i dag ser tilbage på barndomsbyen med mildere øjne. Jeg kunne ikke have drømt om at have en bedre opvækst end på gården i Lillering. Man løb bare lige over vejen, så var man ovre ved legekammeraterne. Vi kunne løbe ned i skoven, uden at mine forældre behøvede at være nervøse. Der er luft og der er marker. Der er skov og søer, og det er tæt på Århus, siger Kristian Porsgaard Ro - sasco. Men flytte tilbage? Nej, jeg er rigtig glad for at bo i København, der er så mange forskellige verdener i samme by, og rent jobmæssigt er det der, jeg skal være. Men jeg elsker stadig at komme tilbage til Århus, for der er en mere intim og hyggelig stemning. Læs i næste nummer om Bettina Schriver fra Højlundvej, der efter en lang modelkarriere nu er ejendomsmægler i New York. 6

7 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Køb et træ for 19 kr. Af Ejgil Rahbek Borgernes interesse for skovrejsning har været stigende de senere år. Nu begynder virksomheder også at vise interesse for skovrejsning. To virksomhedsledere har etableret virksomheden Growing Trees Network. På virksomhedens hjemmeside bliver det muligt for virksomheder, organisationer, foreninger, fonde og privatpersoner at kunne købe forskellige pro dukter, hvis formål er at donere penge til anlæg af kommunal skov. Hver gang der indbetales 19 kr. til Grow ing Trees Network udløser det indkøb og plantning af ét træ. Aarhus Kommune lægger jord til, står for plantning og efterfølgende drift af skoven. Når der anlægges skov plantes gennemsnitlig træ - er pr. ha. Støtten fra Grow - ing Trees Network udgør kr. pr. ha. Det beløb kan finansiere anlæggelsen af skoven tilplantning, hegning, stier og p-plads, samt tre års etableringspleje. Aarhus Kommune har indgået aftale med virksomheden, og aftalen er betinget af, at Aarhus Kommune efter eget skøn har egnede arealer til kommunal skovrejsning. For øjeblikket råder kommunen over arealer opkøbt til skovrejsning, men endnu ikke tilplantet i Åbo og mellem Be der og Malling. Hensigten med indgåelse af samarbejdsaftalen med stifterne af Growing Trees Net - work er at sikre mere kommunal skov i Aarhus Kommune. Et anlægstilskud fra Grow ing Trees Network vil gøre det muligt inden for rammebevillingen at anlægge mere kommunal skov end de forudsatte 80 ha. Anlægsudgiften til skovrejsning er kr. pr. ha. Med gennemsnitlig træer pr. ha svarer tilskuddet pr. træ på 15,20 kr. fra Growing Trees Network til den samlede anlægsudgift på ca kr. pr. ha. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stort et skovareal, der kan anlægges med til- Her kommer Åbo skovrejsning, hvor man kan købe et træ 7

8 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 8 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 skud fra Growing Trees net - work. Natur og Miljø er ikke bekendt med lignende ordninger i andre kommuner. Naturstyrelsen har imidlertid indgået en aftale med telefonselskabet Ecotel, hvorefter hver ny kunde udløser betaling for indkøb af 40 nye træer. Bliver indsamlingen en succes, giver det borgere og virksomheder mulighed for at bidrage til at øge skovrejsningen i kommunen. Efter tre år evalueres samarbejdsaftalen, og der tages stilling til, om samarbejdet skal fortsætte. Samarbejdsaftalen indebæ - rer, at hver gang der indbetales 19 kr. til Growing Trees Network, udløser det et tilskud på 15,20 kr. til anlæg af kommunal skov i Aarhus Kommune. De resterende 4 kr. går til afholdelse af administrationsomkostninger hos Growing Trees Network. I samarbejdsaftale er der på forhånd udpeget to egnede områder, hvor tilskuddet fra Growing Trees Network kan anvendes til skovrejsning. Områderne er: 1: 25 ha ved Åbo. Et kildepladsareal opkøbt til skovrejsning i foråret : 10 ha nord for Malling, vest for Egelund Idrætsanlæg. Arealet, som ligger på sårbare grundvandsressoucer, blev i 2011 opkøbt til skovrejsning. Andre områder kan også inddrages i samarbejdsaftalen, hvis Aarhus Kommune finder dem egnede. Indbetaling af 19 kr. til Grow ing Trees Network svarer til plantning af ét træ. De to områder ved Åbo og Malling, som indgår i samarbejdsaftalen, er købt over byrådets rammebevillingen til skovrejsning. Et tilskud fra Growing Trees Network vil resultere i en besparelse på rammebevillingen til skovrejsning. Det sparede rammebeløb anvendes til at øge den kommunale skovrejsning. Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening Af bestyrelsen Harlev-Framlev Grundejerforening har i 2012 omlagt kontingentbetalingen for at følge kalenderåret, og det vil samtidig medføre, at Informa - tions bogen udkommer tidligere end i de foregående år. Vi håber, at såvel gamle som nye medlemmer har forståelse herfor. Ved samme lejlighed gør vi opmærksom på, at foreningen havde generalforsamling mandag d. 18. februar på Lokalcenter Næshøj, hvilket hid til ikke har været noget tilløbsstykke. Det kan bestyrelsen så vurdere som tilfredshed med det arbejde, vi udfører. Alligevel kunne det dog glæde os at se flere medlemmer deltage og bidrage med både ros og ris og samtidig være med i fællesskabet. Som sædvanlig blev der serveret en øl/ vand og et par stykker smørrebrød. 8 Foråret nærmer sig, og snart bliver det tid til det udendørs arbejde. Vi har erfaret, at der flere steder rundt i byen er behov for at beskære hække og buske, der rager ud over fortovsfliserne. Februar og marts er gode tidspunkter for at klare den sag, og så opnår du tilmed, at hækken/busken er grøn i rette tid. Tænk over det! Med denne hilsen ønsker vi alle medlemmer et godt og lykkebringende nytår.

9 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Nyt fra Biblioteket Af Dorte Vind Åbent og lukket bibliotek i foråret Foråret rummer heldigvis en masse helligdage, hvor mange af os kan holde fri og nyde livet. Dermed følger også ændrede åbningstider på biblioteket. På alle helligdagene er Harlev Bibliotek lukket. Desuden er der lukket påskelørdag den 30. marts. Mandag den 25. marts er der ingen betjening, men åbent for selvbetjening fra I øvrigt kan man altid se de aktuelle åbningstider i kalenderen på bibliotekets hjemmeside Forårets arrangementer Foråret byder traditionen tro på en række arrangementer på Biblioteket, flere af dem i tæt samarbejde med Bibliotekets Venner. Film for de små Vi viser film for de mindste børn fra 2 til 5 år fredag den 5. april kl Det varer ca. ½ time og er gratis. Man skal blot bestille billetter til børnene på vores hjemmeside. De voksne følger bare med. Musik og sang I april måned har vi hele to musikalske indslag. Onsdag den 10. april er der Onsdagsmusik på Biblioteket kl Lucky Punch er en kvartet med moderne elektronisk funderet jazz, og med et cross over af energisk jazz og stemningsfulde rockinspirerede temaer giver Lucky Punch deres bud på, hvad fremtidens jazz bringer. Lucky Punch er på vej med deres debutalbum. Lucky Punch er: Scott Westh, Mikkel Leth-Nissen, Christian Houmann og Kasper Viinberg. Arrangeret i samarbejde med Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek. Der er gratis adgang for alle fra 14 år. Torsdag den 18. april kl er der sangaften. Vi synger forårssange fra Højskolesangbogen med Johan Herold. Tidligere lærer og stadig aktivt musikmenneske Johan Herold mener, musik og sang kan så meget, blandt andet sprede livsglæde. Han fortæller også om forfattere og komponister af denne aftens sange. Der er ingen tilmelding. Gratis adgang. 9 Læsekredsen Harlev Biblioteks Venner står bag aftnerne i Harlev Læsekreds, som ledes af Leif Boving og Arne Nielsen. Torsdag den 7. marts kl er sidste gang i denne sæson. Aftenens bog er Den hund - red årige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt af Jonas Jonasson. Biblioteket sørger for at bestille bogen, og den kan hentes ca. 1 må - ned før læsekredsaftenen. Tilmelding sker ved afhentning af bogen. Strikkeaften Den første mandag i hver må ned kl er der træf for alle strikkeglade. I april falder den første mandag på 2. påskedag. I stedet strikkes der mandag den 25. marts. Jette Andersen fra Harlev er initiativtager og primus motor til disse hyggelige og produktive aftner. Hun fortæller gerne om forskellige teknikker og nye trends i strikkeriet, alt efter hvad deltagerne har lyst til at høre om. Det meste af aftenen strikkes der, men der bliver også tid til en kop kaffe og lidt snak. Har du et problem med strikketøjet, er der også e

10 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 10 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 hjælp at hente. Man møder bare op, og alle er velkomne! Lær mere om IT NemID til hvad og hvordan bruges det? Onsdag den 20. marts. Vi præ senterer, hvordan NemID fungerer og vejleder i, hvordan man logger sig på borger.dk og tjekker sin post fra det offentlige. Digital café hvad kan en ipad? Mandag den 4. marts sætter vi fokus på, hvad en ipad kan. I den digitale cafe viser vi, hvordan du kan få adgang til e-bøger på ereolen via bibliotekets hjemmeside. Se også hvad der sker i bibliotekerne i Bibliotekskalenderen over arrangementer og Lær mere om it folderen om kurser! Oplysningerne kan også findes på Bibliotekets hjemmeside Store ændringer i Super Best Af Ejgil Rahbek Den 1. juli 2012 skete der store omvæltninger i Harlev Brugsforening, idet foreningen overgik fra at drive forretningen Super Best til kun at eje bygninger og leje lokalerne ud. En stor omvæltning, som for kunderne er foregået forholdsvis roligt og uproblematisk. Hvordan ser situationen ud i dag, hvor forretningen tager hul på sit første hele år? Paraplyen har haft en samtale med købmand Henrik Clausen, som har lejet sig ind i bygninger og i dag driver Super Best som selv - stændig købmand. Ja, der er sket en del omkring ejerskab, indretning og modernisering, indrømmer Henrik Clausen. Og der sker mere endnu. Allerede fra den 1. april i år indgår forretningen i kæden Eurospar, som er en meget stor europæisk indkøbskæde med aktiviteter i mange lande. Ca. halvdelen af Super Best forretningerne i Danmark har valgt at indgå i Eurospar, medens den anden halvdel og de største af dem 10 fortsætter i Super Best. Sortimentet fortsætter uæn - dret, men der vil blive mulighed for langt flere discount varer, og det er forventningen, at man hurtigt vil komme op på mere end 1000 dis count varenumre. Herved bliver vi bedre i stand til at

11 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN konkurrere med Netto, Rema1000 og de andre dis - count kæder, understreger Henrik Clausen. Samarbejdet i Eurospar med fører bl.a. at man indgår i det såkaldte Gul Pris vareprogram. Det er fortsat Super Gros, som er leverandør. På spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske med forretningen indenfor den nærmeste fremtid, svarer Henrik Clausen, at man først og fremmest vil reagere på den kundeundersøgelse, som blev foretaget i sidste halvår af En kundeundersøgelse, hvor man fik omkring 600 besvarelser, hvilket var langt over forventninger. Oven i købet en undersøgelse, som henvendte sig til alle borgere i form af en husstandsomdeling, og ikke kun en undersøgelse med et skema til de borgere, som kom i butikken. Den lægger vi meget vægt på, understreger Henrik Clausen. For det er jo kunderne og deres ønsker og behov, som vi skal lytte til og reagere på. For eksempel gav en del kunder udtryk for utilfredshed med, at det ofte skete, at en tilbudsvare ikke fandtes i butikken. Det opfattedes som meget skuffende, og derfor var det et af de første forhold, som man gik i gang med at undersøge og forbedre. Og de forbedringer, som bl.a. indebar bedre IT styring, er nu afsluttede. Det er ikke sikkert, at alle kunderne har Henrik Clausen i gaveafdelingen opdaget det endnu, ting tager tid, men forudsætninger for bedre kundebetjening på dette område er i hvert fald på plads. Et andet forhold, som også udspringer af kundeundersøgelsen, er at brødafdelingen er forkert placeret. Den vil derfor blive flyttet ind i selve forretningsarealet og blive placeret sammen med tilsvarende varetyper. Endvidere vil arealet ved den så - kaldte kasse 1 blive omdisponeret, således at der bliver bedre plads. Som forholdene er nu, er der simpelthen for lidt plads. En del køleudstyr vil også blive udskiftet indenfor den nær meste fremtid. Dels for at få større kapacitet, dels for at 11 reducere forbruget og mindske CO 2 udledningen. Afdelingen med gaveartikler har været en stor succes, og det har vist sig, at de nye åb - ningstider, med åben om søn dagen, har været med til at give afdelingen et yderligere skub fremad. M.h.t. fremtiden er det Henrik Clausens vision at blive områdets bedste indkøbssted. Vi har alle muligheder for at ekspandere. Vi har en stor slagterafdeling med delikatesse, vi har en moderne grønt og frugt afdeling, og sidste men ikke mindst har vi nogle gode og engagerede medarbejdere, som vil være med til at gøre alt for kunderne. På spørgsmålet, om hvorledes Henrik Clausen vil opfat-

12 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 12 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 te eventuel yderligere konkurrence i Harlev området, siger han, at den udfordring må vi tage op. Konkurrencen på dagligvaremarkedet er i forvejen hård, og en butik mere i området vil ikke ændre hans fokus. Vi har nogle særlige fortrin i form af slagter- og grøntafdelinger samt større udvalg, som dis count kæderne ikke har, og det vil vi satse på i forbindelse med et for - øget antal dis count varer. Så han ser med fortrøstning på fremtiden i Harlev, og som forbruger i Harlev er det godt at fornemme, at med Henrik Clausen har vi fået en køb - mand, som har til hensigt, at udvide og udbygge forretningen i mange år fremover. Brødafdelingen som flyttes 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 59 JUNI 2012 Byvandringen startede på Næshøjen Orientering fra Fællesrådet (3) Fredningsforslag for naturområde ved Harlev (9) Harlev i hjertet (5) Ny skovplantning

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Paraplyen 64_Paraplyen 22/08/13august222013 09.10 Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 64 SEPTEMBER 2013 Fugletårnet i vestenden af Tåstrup Sø med udsigt over det store rørskovsområde. Foto Chr.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 50 FEBRUAR 2010 Hovedbestyrelsen i HIK. Fra venstre: Barbara Koch, Frank Kejlberg, Henning Jeppesen, Mette Bryndum Christiansen, Mogens Petersen, Anne Mette Lund, Egon

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12

MINISAMFUND. Brosonania. UGE 12 i 12 MINISAMFUND Brosonania UGE 12 i 12 MINISAMFUND Skolen består af - 692 elever fra 0-9 klasse - Et antal pædagoger - Godt 70 lærere/leder/servicepersonale/kontorpersonale (konsulenter) Disse fordeles på

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Udfordringen Danmarks drikkevand er truet De senere år er der i gennemsnit lukket 2 vandboringer om ugen (kilde:

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J

Hold Øje uge 13-2015. Wauw det var bare rigtig fedt J Hold Øje uge 13-2015 Wauw det var bare rigtig fedt J På Børnenes Friskole er de fleste dage egentlig ganske fede. Det gælder både de dage, hvor der knokles med fysik, idræt, musik, dansk etc. i det almindelige

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne:

TORSDAGS-NYT HVINNINGDALSKOLEN HØRINGSSVAR VEDR. BUDGET 2010. 27. august 2009. Jeg medsender her skolebestyrelsens høringssvar til politikerne: TORSDAGS-NYT 27. august 2009 BESPARELSER Så er vi der igen. I 6 år har jeg været leder på Hvinningdalskolen i samtlige 6 år, har jeg for skolebestyrelsen, skullet præsentere et politisk oplæg med nye besparelser

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 54 MARTS 2011 De unge holder brugerrådsmøde i fritidsklubben MIDTPUNKT sammen med klubleder Maybritt Lindemark Orientering fra Fællesrådet (3) Fritidsklubben MIDTPUNKT

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål...

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 8. Nyhedsbrev uge 25-2013. FILUREN laver en heks til byens Sankt Hans-bål... Nyhedsbrev uge 25-2013 Side 1 FILUREN laver heks... Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 2 Diverse INFO VVFF-Spørgeskema Side 6 Børnehaven Drivhus - Bibliotekstur Side 3 Børnedyrskue Side 8 Kalender,

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn.

Du var alene hjemme. Der var ingen blomster i huset, og når du kiggede ud af døren, så du ingen træer, du så kun vissent græs, og du så kun fjernsyn. MULIGHEDER Hvis mennesker havde fire ben, så ville alt gå i stykker. Hvis der ikke var kæledyr i Sevel, så ville København blive en landsby. Hvis Sevel var hovedstad i Danmark, så ville himlen blive grøn

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013.

Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Solrød Computer & Fotoklubs it- og fotoundervisning i efteråret 2013. Der undervises i følgende kurser: Modul 1a for dig som ikke tidligere har brugt en computer. Kurset henvender sig til dig som vil lære

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk

Formanden har ordet. Jagtposten 2012 Side 2. www.bogenselandogstrandjagtforening.dk Jagtposten 2013 Jagtposten 2012 Side 2 Formanden har ordet Allerførst ønsker jeg alle medlemmer velkommen i den nye forening Bogense land og strandjagtforening. Vi har gennem flere år snakket om sammenlægning

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010

Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk. It for alle It-kurser efterår 2010 Læs mere om KøgeBibliotekernes andre spændende tilbud på: www.koegebib.dk It for alle It-kurser efterår 2010 05.2010 Parkvej 2 4140 Borup Tlf.: 5667 2727 borupbib@koege.dk Herfølge Bibliotek Billesborgvej

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere