FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013"

Transkript

1 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 62 FEBRUAR 2013 Udsigt over Tåstrup Sø Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening (8) Harlev i hjertet (5) Nyt fra Biblioteket (9) Køb et træ for 19 kr. (7) Store ændringer i Super Best (10)

2 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 2 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Harlev-Framlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre i Harlev Framlev Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Socialdemokraterne i Harlev Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Enggårdens Ridecenter Andelsboligforeningen Teglhøjen Harlev Basket Klub Teaterforeningen Spotlight Grundejerforeningen Rødlund vej Parcelforeningen Harlev af 1999 Hørslevsamvirket Harlev Frimærkeklub Harlev Erhvervsforening Tandlægehuset Harlev Dagtilbud Harlev Framlev Ungdomsklub Framlev Borgerforening Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Chronografisk A/S Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 1. juni 2013 deadline: 22. april 2013 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. Børn og Unge Egon Leegaard Jørgensen (formand) Kaj Sommer Info og Blad Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Dorte Vind Aksel Buchard Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Kaj Sommer - kasserer Jens Aage Weigelt Anton Nielsen Egon Leegaard Jørgensen Finn D. Sørensen Copyright på Paraplyens tekst, tegninger og fotos tilhører skribenten/tegneren/fotografen og bladet. Trafik og Veje Ejgil Rahbek (formand) Anton Nielsen Niels Elvstrøm Natur og Miljø Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen Finn D. Sørensen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet

3 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Under Orientering fra Fællesrådet beretter vi om Tåstrup Borgerforening, hvoraf en del nu indgår i Harlev Fællesråd. Endvidere om at Galten Elværk arbejder på at blive en del af en større fusion af elværker i Østjylland. I forlængelse af omtalen i sidste udgave af Paraplyen om drivhusene på Kettingvej kan vi fortælle, at der nu forelig ger materiale til en forudgå - ende offentlig høring. Vi fortsætter artikelserien om Harlev i Hjertet. Denne gang med et portræt af 32-årige Kristian Porsgaard Rosasco, som voksede op i Lillering. I dag er han studievært på DR1. Tåstrup Borgerforening Gennem mange år har Harlev Fællesråd haft et tæt samarbejde med Tå - strup Borgerforening, som også har status af fællesråd i det kommunale system af fællesråd. Som navnet antyder, har Tå strup Borgerforening andre aktiviteter end fællesråds aktiviteter. Som f.eks. det at etablere/vedligeholde legepladsen, eller at afholde fællesspisning. Med virkning fra 1. januar 2013 har bestyrelsen besluttet, at overdrage de aktiviteter, som er fællesrådsaktiviteter, til Harlev Fællesråd. De aktiviteter, som naturligt hører under en borgerforening, fort - sætter uændret. Tåstrup Borgerforening er allerede i dag medlem af Harlev Fællesråd og dette medlemskab fortsætter uændret. Dette betyder, at de har to pladser på repræsentantskabsmødet, og kan stille op til forretningsudvalget som alle andre medlemmer. Harlev Fællesråd ser frem til et godt samarbejde og vil behandle landsbyens forhold og ønsker på bed ste måde. Galten Elværk fusionerer I slutningen af 2012 foretog elselskaberne Bra - brand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjydsk Energi et analysearbejde med henblik på at undersøge, om en fusion af de fire selskaber ville være fordelagtigt. Baggrunden for ønsket om at blive større er, at Folketinget har vedtaget en lov, som skal øge liberaliseringen på elmarkedet. Den nye lov indfører den såkaldte engrosmodel, som betyder, at al kundekontakt bliver overført til el-handelsselskaberne. Netselskaberne, dvs. de selskaber, som står for og driver nettet, derved mister den direkte kontakt til privatkunderne. De fire selskaber har nu i snart 10 år indgået i et godt og tæt samarbejde omkring el-handelsselskabet Lokalenergi. Det er derfor naturligt, at undersøge mulighederne for 3

4 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 4 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 et tættere samarbejde eller en sammenlægning. Der arbejdes hen imod, at sammenlægningen kan være en realitet ved udgangen af 2014, når en - grosmodellen forventes at træde i kraft. På baggrund af det analysearbejde, som blev sat i gang i 2012, har de fire bestyrelser netop vedtaget at arbejde for en fu - sion af selskaberne. Bestyrelserne har vurderet, at en fusion af de fire selskaber vil blive en fordel for alle. Det betyder, At det nye fælles østjyske energiselskab kan blive en strømlinet og effektiv konkurrent på det frie el-marked At selskabet fortsat kan være en attraktiv leverandør til kunderne i lokalområdet At selskabet kan få en størrelse, et driftsapparat, en effektivitet og kompetence, som gør, at det kan konkurrere om kunder i resten af Danmark At selskabets medarbejdere vil få ansættelse i et stort selskab, som kan ekspandere og trives på det hårde elmarked. Det giver øget sikkerhed i ansættelsen, og det giver flere spæn - dende opgaver. Dispositionsplan for boligområde ved Ketting Parkvej (drivhusgrunden) Et fælles selskab vil blive et af de 10 største i landet. Målt på tilsluttede installationer bliver selskabet landets syvende stør - ste, og derved vil det få en styrke og et perspektiv, som rækker langt ind i fremtiden til glæde og gavn for kunder og medarbejdere. Før en fusion kan falde endeligt på plads, skal den drøftes på selskabernes repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger, som afholdes i april og maj måned Den endelige beslutning skal tages inden årets udgang. Seneste nyt om drivhusene på Kettingvej I sidste nummer af Pa ra - plyen berettede vi om, at der er en lokalplan på vej på det der i daglig tale kaldes drivhusgrunden. Vi havde haft en snak med ejerne, som kunne fortælle, at der er et projekt på vej. Projektet er nu så langt fremme, at der er udarbejdet materiale til en forudgående høring, som er en høring rettet til de nær meste interessenter, som f.eks. andre magistratsafdelinger, Region og miljømyndigheder. Fællesrådet har også mod taget materialet, som indeholder nogle informative tegninger over lokalplanen. Da vi jævnligt får forespørgsler om, hvordan udstykningen vil tage sig ud, har vi valgt allerede nu at vise tegningen. Den kan ses her på siden. Senere vil der blive udarbejdet en endelig lokalplan, som fremlægges i offentlig høring gennem byrådet. 4

5 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Harlev i hjertet Flere gange om ugen byder Kristian Porsgaard Rosas - co velkommen til Aften - showets studie i DR byen. Mød studieværten fra Lillering, hvis ansigt er kendt af en halv million danskere. Af Alice Krøger Kristian Porsgaard Rosascos forældre i Lillering må ofte nøjes med at se deres søn i fjernsynet. En tætpakket vagt plan, en stor vennekreds, hus og have på Amager og en ny, lille familie levner ikke den kendte studievært tid til mange besøg. Men det er blevet flere, efter at vi har fået en datter, smiler Kristian Porsgaard Rosasco, der har droppet Kragh Madsen til fordel for sin kones italiensk-klingende navn. Det stammer fra en italiensk charmør, der dukkede op på torvet i Slagelse med en dan sende bjørn. Italieneren faldt for en dansk pige og blev tipoldefar til Kristians kone, P3 journalisten Maja Rosasco. Porsgaard har jeg fra min mormor. Det betød meget for hende, at navnet blev i familien, fortæller Kristian. Kristian Porsgaard Vidt omkring Den 32-årige studievært havde været omkring uddannelser som mediegrafiker, tek - stil indkøber og ejendomsmægler, før tanken om at blive journalist dukkede op. Jeg troede, at det var alt for svært at komme ind, indtil min mormor sagde, at jeg ville blive en rigtig god journalist. Så mødte jeg op til optagelsesprøven på Journalisthøjskolen og kom ind, fortæller Kristian Porsgaard Rosas - co, der på det tidspunkt havde en aftale om at gå i lære som ejendomsmægler hos Home. I stedet begyndte han på Journalisthøjskolen, men da 5 han skulle i praktik, var der Ikke et eneste af de praktik - steder, han søgte i Østjylland, der kunne se hans talent. Til stor frustration for den unge mand. Jeg ville blive i Århus. Min far havde købt en lejlighed til mig, og jeg kunne næsten ikke være i mig selv af bare glæde, fortæller Kristian, der på det tidspunkt var vendt tilbage efter et par år på Tekocenteret i Herning hvor han gjorde uddannelsen som tekstilindkøber færdig, selv om han kedede sig bravt. Hvad århusianske medier ikke kunne se, fik man øje på i hovedstaden, hvor Skandinavisk Film Kompagni ansatte den unge journaliststuderende, der måtte sige farvel til både Aarhus og lejlighed. TV fængede På Skandinavisk Film Kompagni var Kristian Porsgaard Rosasco med til at producere Go Morgen Danmark for TV2, og da han var færdig med journalistuddannelsen i 2009, flyttede han tilbage til hovedstaden, hvor han blev ansat på TV2 s forbrugerprogram Basta. Konkurrenterne på DR stod dog på spring, og efter blot VIL er f El

6 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 6 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 en enkelt casting, blev Kristian Porsgaard Rosasco ansat som nyhedsvært, først på P3, siden på DR Update og TV Avisen, hvor den 32-årige journalist har tilbragt mange timer foran kameraerne i DR Byen. På DR Update er man kun i studiet 10 minutter hver time, men selv om det ser ud som om man kun læser nyheder op fra en teleprompter, er der en del forberedelse. Man skal forberede interviews og skrive tekster, for sætningerne skal passe til mit sprog, fortæller Kristian Porsgaard Rosasco, der som vært på Aftenshowet har en mere selv - stændig rolle. Når man er vært på Aften - showet, bliver man mere eksponeret. Jeg er ret privat og bryder mig ikke om at blive genkendt, men omvendt synes jeg, at det er rigtig fedt at være på. Jeg må leve med at blive et kendt ansigt, og især her i København er det ikke et problem, fordi der er så mange kendte, mener Kristian Porsgaard Rosasco. Ud i verden Han regner med at lave TV mange år endnu, måske som udenrigskorrespondent i et af verdens brændpunkter. London eller Berlin kunne være spændende, siger journalisten, hvis karriere som international reporter begyndte som en afrikansk katastrofe. Sammen med en studiekammerat havde han fået et legat fra Danida til at lave en film. Planen om at tage til Somalia skildre bådflygtninges skæbne blev stoppet af Danida på grund af terrorfrygt, det samme gjorde en tur til Yemen. I stedet tog de to journaliststuderende til Ugan da for at lave en film om piger, der bliver holdt som sexslaver af oprørerne i Ruwenzori-bjergene. Da vi havde været der i to dage blev alt vores udstyr, som kostede kr., stjålet fra værelset, mens vi spiste morgenmad. Alt var væk, pas og penge og det var helt tydeligt, at hotellet var involveret. Kristian Porsgaard Rosasco har aldrig været så rasende i sit liv, og det lykkedes ham at råbe så højt, at hotelejeren gav de to unge penge til en busbillet til Kampala, hvor de marcherede direkte op til informationsministeren og fortalte, at de ville tegne et meget dårligt billede af Uganda, hvis han ikke omgående sørgede for at skaffe tingene til veje igen. Vupti, kom passene tilbage, men udstyret var og blev væk. Med lejet udstyr kom en lille film om hjemløse børn i kassen i stedet, men Kristian Porsgaard Rosasco tog hjem med Afrika hængende ud af halsen. Jeg havde fået nok af Afrika og af al den korruption, siger studieværten, der blev nødt til at tage af sted endnu en gang for at få visket det dårlige indtryk væk. Sammen med sin tvillingebror Anders rejste han til Sydafrika og er i dag mere positivt stemt over for det fascinerende kontinent. Trangen til at få luft under vingerne, var der også, da han rejste fra Harlev. På et tidspunkt ville jeg bare væk. Der var en følelse af omklamring, og alle vidste, hvem alle var, husker Kristian Porsgaard Rosasco, der i dag ser tilbage på barndomsbyen med mildere øjne. Jeg kunne ikke have drømt om at have en bedre opvækst end på gården i Lillering. Man løb bare lige over vejen, så var man ovre ved legekammeraterne. Vi kunne løbe ned i skoven, uden at mine forældre behøvede at være nervøse. Der er luft og der er marker. Der er skov og søer, og det er tæt på Århus, siger Kristian Porsgaard Ro - sasco. Men flytte tilbage? Nej, jeg er rigtig glad for at bo i København, der er så mange forskellige verdener i samme by, og rent jobmæssigt er det der, jeg skal være. Men jeg elsker stadig at komme tilbage til Århus, for der er en mere intim og hyggelig stemning. Læs i næste nummer om Bettina Schriver fra Højlundvej, der efter en lang modelkarriere nu er ejendomsmægler i New York. 6

7 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Køb et træ for 19 kr. Af Ejgil Rahbek Borgernes interesse for skovrejsning har været stigende de senere år. Nu begynder virksomheder også at vise interesse for skovrejsning. To virksomhedsledere har etableret virksomheden Growing Trees Network. På virksomhedens hjemmeside bliver det muligt for virksomheder, organisationer, foreninger, fonde og privatpersoner at kunne købe forskellige pro dukter, hvis formål er at donere penge til anlæg af kommunal skov. Hver gang der indbetales 19 kr. til Grow ing Trees Network udløser det indkøb og plantning af ét træ. Aarhus Kommune lægger jord til, står for plantning og efterfølgende drift af skoven. Når der anlægges skov plantes gennemsnitlig træ - er pr. ha. Støtten fra Grow - ing Trees Network udgør kr. pr. ha. Det beløb kan finansiere anlæggelsen af skoven tilplantning, hegning, stier og p-plads, samt tre års etableringspleje. Aarhus Kommune har indgået aftale med virksomheden, og aftalen er betinget af, at Aarhus Kommune efter eget skøn har egnede arealer til kommunal skovrejsning. For øjeblikket råder kommunen over arealer opkøbt til skovrejsning, men endnu ikke tilplantet i Åbo og mellem Be der og Malling. Hensigten med indgåelse af samarbejdsaftalen med stifterne af Growing Trees Net - work er at sikre mere kommunal skov i Aarhus Kommune. Et anlægstilskud fra Grow ing Trees Network vil gøre det muligt inden for rammebevillingen at anlægge mere kommunal skov end de forudsatte 80 ha. Anlægsudgiften til skovrejsning er kr. pr. ha. Med gennemsnitlig træer pr. ha svarer tilskuddet pr. træ på 15,20 kr. fra Growing Trees Network til den samlede anlægsudgift på ca kr. pr. ha. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stort et skovareal, der kan anlægges med til- Her kommer Åbo skovrejsning, hvor man kan købe et træ 7

8 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 8 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 skud fra Growing Trees net - work. Natur og Miljø er ikke bekendt med lignende ordninger i andre kommuner. Naturstyrelsen har imidlertid indgået en aftale med telefonselskabet Ecotel, hvorefter hver ny kunde udløser betaling for indkøb af 40 nye træer. Bliver indsamlingen en succes, giver det borgere og virksomheder mulighed for at bidrage til at øge skovrejsningen i kommunen. Efter tre år evalueres samarbejdsaftalen, og der tages stilling til, om samarbejdet skal fortsætte. Samarbejdsaftalen indebæ - rer, at hver gang der indbetales 19 kr. til Growing Trees Network, udløser det et tilskud på 15,20 kr. til anlæg af kommunal skov i Aarhus Kommune. De resterende 4 kr. går til afholdelse af administrationsomkostninger hos Growing Trees Network. I samarbejdsaftale er der på forhånd udpeget to egnede områder, hvor tilskuddet fra Growing Trees Network kan anvendes til skovrejsning. Områderne er: 1: 25 ha ved Åbo. Et kildepladsareal opkøbt til skovrejsning i foråret : 10 ha nord for Malling, vest for Egelund Idrætsanlæg. Arealet, som ligger på sårbare grundvandsressoucer, blev i 2011 opkøbt til skovrejsning. Andre områder kan også inddrages i samarbejdsaftalen, hvis Aarhus Kommune finder dem egnede. Indbetaling af 19 kr. til Grow ing Trees Network svarer til plantning af ét træ. De to områder ved Åbo og Malling, som indgår i samarbejdsaftalen, er købt over byrådets rammebevillingen til skovrejsning. Et tilskud fra Growing Trees Network vil resultere i en besparelse på rammebevillingen til skovrejsning. Det sparede rammebeløb anvendes til at øge den kommunale skovrejsning. Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening Af bestyrelsen Harlev-Framlev Grundejerforening har i 2012 omlagt kontingentbetalingen for at følge kalenderåret, og det vil samtidig medføre, at Informa - tions bogen udkommer tidligere end i de foregående år. Vi håber, at såvel gamle som nye medlemmer har forståelse herfor. Ved samme lejlighed gør vi opmærksom på, at foreningen havde generalforsamling mandag d. 18. februar på Lokalcenter Næshøj, hvilket hid til ikke har været noget tilløbsstykke. Det kan bestyrelsen så vurdere som tilfredshed med det arbejde, vi udfører. Alligevel kunne det dog glæde os at se flere medlemmer deltage og bidrage med både ros og ris og samtidig være med i fællesskabet. Som sædvanlig blev der serveret en øl/ vand og et par stykker smørrebrød. 8 Foråret nærmer sig, og snart bliver det tid til det udendørs arbejde. Vi har erfaret, at der flere steder rundt i byen er behov for at beskære hække og buske, der rager ud over fortovsfliserne. Februar og marts er gode tidspunkter for at klare den sag, og så opnår du tilmed, at hækken/busken er grøn i rette tid. Tænk over det! Med denne hilsen ønsker vi alle medlemmer et godt og lykkebringende nytår.

9 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Nyt fra Biblioteket Af Dorte Vind Åbent og lukket bibliotek i foråret Foråret rummer heldigvis en masse helligdage, hvor mange af os kan holde fri og nyde livet. Dermed følger også ændrede åbningstider på biblioteket. På alle helligdagene er Harlev Bibliotek lukket. Desuden er der lukket påskelørdag den 30. marts. Mandag den 25. marts er der ingen betjening, men åbent for selvbetjening fra I øvrigt kan man altid se de aktuelle åbningstider i kalenderen på bibliotekets hjemmeside Forårets arrangementer Foråret byder traditionen tro på en række arrangementer på Biblioteket, flere af dem i tæt samarbejde med Bibliotekets Venner. Film for de små Vi viser film for de mindste børn fra 2 til 5 år fredag den 5. april kl Det varer ca. ½ time og er gratis. Man skal blot bestille billetter til børnene på vores hjemmeside. De voksne følger bare med. Musik og sang I april måned har vi hele to musikalske indslag. Onsdag den 10. april er der Onsdagsmusik på Biblioteket kl Lucky Punch er en kvartet med moderne elektronisk funderet jazz, og med et cross over af energisk jazz og stemningsfulde rockinspirerede temaer giver Lucky Punch deres bud på, hvad fremtidens jazz bringer. Lucky Punch er på vej med deres debutalbum. Lucky Punch er: Scott Westh, Mikkel Leth-Nissen, Christian Houmann og Kasper Viinberg. Arrangeret i samarbejde med Musikforeningen Mono og Åby Bibliotek. Der er gratis adgang for alle fra 14 år. Torsdag den 18. april kl er der sangaften. Vi synger forårssange fra Højskolesangbogen med Johan Herold. Tidligere lærer og stadig aktivt musikmenneske Johan Herold mener, musik og sang kan så meget, blandt andet sprede livsglæde. Han fortæller også om forfattere og komponister af denne aftens sange. Der er ingen tilmelding. Gratis adgang. 9 Læsekredsen Harlev Biblioteks Venner står bag aftnerne i Harlev Læsekreds, som ledes af Leif Boving og Arne Nielsen. Torsdag den 7. marts kl er sidste gang i denne sæson. Aftenens bog er Den hund - red årige der kravlede ud ad vinduet og forsvandt af Jonas Jonasson. Biblioteket sørger for at bestille bogen, og den kan hentes ca. 1 må - ned før læsekredsaftenen. Tilmelding sker ved afhentning af bogen. Strikkeaften Den første mandag i hver må ned kl er der træf for alle strikkeglade. I april falder den første mandag på 2. påskedag. I stedet strikkes der mandag den 25. marts. Jette Andersen fra Harlev er initiativtager og primus motor til disse hyggelige og produktive aftner. Hun fortæller gerne om forskellige teknikker og nye trends i strikkeriet, alt efter hvad deltagerne har lyst til at høre om. Det meste af aftenen strikkes der, men der bliver også tid til en kop kaffe og lidt snak. Har du et problem med strikketøjet, er der også e

10 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 10 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 hjælp at hente. Man møder bare op, og alle er velkomne! Lær mere om IT NemID til hvad og hvordan bruges det? Onsdag den 20. marts. Vi præ senterer, hvordan NemID fungerer og vejleder i, hvordan man logger sig på borger.dk og tjekker sin post fra det offentlige. Digital café hvad kan en ipad? Mandag den 4. marts sætter vi fokus på, hvad en ipad kan. I den digitale cafe viser vi, hvordan du kan få adgang til e-bøger på ereolen via bibliotekets hjemmeside. Se også hvad der sker i bibliotekerne i Bibliotekskalenderen over arrangementer og Lær mere om it folderen om kurser! Oplysningerne kan også findes på Bibliotekets hjemmeside Store ændringer i Super Best Af Ejgil Rahbek Den 1. juli 2012 skete der store omvæltninger i Harlev Brugsforening, idet foreningen overgik fra at drive forretningen Super Best til kun at eje bygninger og leje lokalerne ud. En stor omvæltning, som for kunderne er foregået forholdsvis roligt og uproblematisk. Hvordan ser situationen ud i dag, hvor forretningen tager hul på sit første hele år? Paraplyen har haft en samtale med købmand Henrik Clausen, som har lejet sig ind i bygninger og i dag driver Super Best som selv - stændig købmand. Ja, der er sket en del omkring ejerskab, indretning og modernisering, indrømmer Henrik Clausen. Og der sker mere endnu. Allerede fra den 1. april i år indgår forretningen i kæden Eurospar, som er en meget stor europæisk indkøbskæde med aktiviteter i mange lande. Ca. halvdelen af Super Best forretningerne i Danmark har valgt at indgå i Eurospar, medens den anden halvdel og de største af dem 10 fortsætter i Super Best. Sortimentet fortsætter uæn - dret, men der vil blive mulighed for langt flere discount varer, og det er forventningen, at man hurtigt vil komme op på mere end 1000 dis count varenumre. Herved bliver vi bedre i stand til at

11 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN konkurrere med Netto, Rema1000 og de andre dis - count kæder, understreger Henrik Clausen. Samarbejdet i Eurospar med fører bl.a. at man indgår i det såkaldte Gul Pris vareprogram. Det er fortsat Super Gros, som er leverandør. På spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske med forretningen indenfor den nærmeste fremtid, svarer Henrik Clausen, at man først og fremmest vil reagere på den kundeundersøgelse, som blev foretaget i sidste halvår af En kundeundersøgelse, hvor man fik omkring 600 besvarelser, hvilket var langt over forventninger. Oven i købet en undersøgelse, som henvendte sig til alle borgere i form af en husstandsomdeling, og ikke kun en undersøgelse med et skema til de borgere, som kom i butikken. Den lægger vi meget vægt på, understreger Henrik Clausen. For det er jo kunderne og deres ønsker og behov, som vi skal lytte til og reagere på. For eksempel gav en del kunder udtryk for utilfredshed med, at det ofte skete, at en tilbudsvare ikke fandtes i butikken. Det opfattedes som meget skuffende, og derfor var det et af de første forhold, som man gik i gang med at undersøge og forbedre. Og de forbedringer, som bl.a. indebar bedre IT styring, er nu afsluttede. Det er ikke sikkert, at alle kunderne har Henrik Clausen i gaveafdelingen opdaget det endnu, ting tager tid, men forudsætninger for bedre kundebetjening på dette område er i hvert fald på plads. Et andet forhold, som også udspringer af kundeundersøgelsen, er at brødafdelingen er forkert placeret. Den vil derfor blive flyttet ind i selve forretningsarealet og blive placeret sammen med tilsvarende varetyper. Endvidere vil arealet ved den så - kaldte kasse 1 blive omdisponeret, således at der bliver bedre plads. Som forholdene er nu, er der simpelthen for lidt plads. En del køleudstyr vil også blive udskiftet indenfor den nær meste fremtid. Dels for at få større kapacitet, dels for at 11 reducere forbruget og mindske CO 2 udledningen. Afdelingen med gaveartikler har været en stor succes, og det har vist sig, at de nye åb - ningstider, med åben om søn dagen, har været med til at give afdelingen et yderligere skub fremad. M.h.t. fremtiden er det Henrik Clausens vision at blive områdets bedste indkøbssted. Vi har alle muligheder for at ekspandere. Vi har en stor slagterafdeling med delikatesse, vi har en moderne grønt og frugt afdeling, og sidste men ikke mindst har vi nogle gode og engagerede medarbejdere, som vil være med til at gøre alt for kunderne. På spørgsmålet, om hvorledes Henrik Clausen vil opfat-

12 Paraplyen 62_Paraplyen 21/02/13februar Side 12 PARAPLYEN NR. 62 Februar 2012 te eventuel yderligere konkurrence i Harlev området, siger han, at den udfordring må vi tage op. Konkurrencen på dagligvaremarkedet er i forvejen hård, og en butik mere i området vil ikke ændre hans fokus. Vi har nogle særlige fortrin i form af slagter- og grøntafdelinger samt større udvalg, som dis count kæderne ikke har, og det vil vi satse på i forbindelse med et for - øget antal dis count varer. Så han ser med fortrøstning på fremtiden i Harlev, og som forbruger i Harlev er det godt at fornemme, at med Henrik Clausen har vi fået en køb - mand, som har til hensigt, at udvide og udbygge forretningen i mange år fremover. Brødafdelingen som flyttes 12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 63 MAJ 2013 Næshøjen i morgensol Orientering fra Fællesrådet (3) Nyt fra Biblioteket og Harlev Biblioteks Venner (13) Harlev i hjertet (9) SOGNEHUSET TAGES I BRUG (15)

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 68 SEPTEMBER 2014 Marc Perera Christensen holder sin åbningstale ved indvielsen af multibanen Orientering fra Fællesrådet (3) Hjertestarter (8) Nybygget multibane i

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 38 MARTS 2007 Orientering fra Fællesrådet Når pladsen bliver for trang... Loppemarked Genforeningsmindesmærker Skolebestyrelsen ved Næshøjskolen Aftencafé på Harlev

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 32 8. årgang Februar, marts, april, ½ maj 2010 Gravemaskinerne er i gang med at fylde op i grusgraven vest for Jeksenvej. Trods frostvejr kommer

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til.

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009. - og velkommen til. STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 29 8. årgang ½ Maj, juni, juli, august, ½ september 2009 Tillykke til årets konfirmander! Stjær Avis udgives af Stjær Boldklub og Stjær Sogns

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD 1 Februar 2008 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere