FOLK i Nr. 1 Februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLK i Nr. 1 Februar 2007"

Transkript

1 FOLK i Nr. 1 Februar 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Kommissionsformand Jose Manuel Barroso og EUs nuværende formand, tyske forbundskansler Angela Merkel, har sat en stopper for tænkepausen, som ikke gav dem det ønskede resultat. Det er ikke længere tid til dialog og demokrati, men at få EU-grundloven genoplivet på trods af de franske og hollandske befolkningernes klare nej til projektet i Foto: Rådet Læs i øvrigt Lederen af Søren Søndergaard: Kloden på spanden Kommissionen lægger låg på! Side 2 Statsministeren Nyt i bladet fast stribe af Carsten Graabæk Side 2 Privatiseres det offentlige sundhedssystem i EU? Oprør over lukning af sygehuse og senge breder sig over Europa Side 3 Faglige folk: Ud af EU hvis vi taber retssag Danske BAT-kartel og svensk LO enige om konsekvenser af Vaxholmsagen Side 6 Ole hyldet med takkeskrift og reception Billeder fra Snapstinget og citater fra pjece om Ole Krarups indsats Side 4 Tilbage på skolebænken Ungdom mod EU laver lang kursusrække Side 5 Vestjylland og Nordsjælland mod EU Ændringer efter amtsnedlæggelser Side 6 Slut med tanker, dialog og demokrati Barroso og Merkel vil frelse EU-grundloven Det tyske formandskab og kommissionsformanden har travlt gennemtrumfningen af de store landes stærke EU-stat. Regeringen overvejer at droppe dansk afstemning... Onsdag den 17. januar gik den tyske forbundskansler Angela Merkel på talerstolen og satte dagsordenen for unionen frem til næste topmøde den juni, hvor hun regerer som EUs formand. Tænkepausen er forbi. Nu drejer det sig om at træffe nye beslutninger frem til juni. Hvis det mislykkes, vil det være en historisk forsømmelse, sagde hun til forsamlingen i Strasbourg og tilføjede bl.a.: Udgangspunktet er den eksisterende traktat. Spørgsmålet om, hvorvidt vi har brug for den, er vi ude over. Allerede inden topmødet i december havde en tysk diplomat udtalt til The Times, at Det er i vor interesse at forsøge at bevare mest muligt af substansen i teksten. Vi er tilfredse med den. Vi agter ikke at give os til at pille nogle rosiner ud. De 18 lande, som har ratificeret, skal ikke gøres til grin. I parlamentssalen den 17. januar havde Merkel følgeskab af EU-kommissionsformand Jose Manuel Barroso. Han tog også ordet med budskabet om, at EU skal vedtage en højtidelig erklæring på 50 årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten den 25. marts. Erklæringen skal være en løftestang for EUgrundloven, mener Barroso, som omkring årsskiftet er blevet anklaget for at være partisk i forhold til at beskytte de store EU-landes interesser. Afstemningsreglerne i forslaget til EU-grundlov vil da også fremme de stores dominerende rolle i EU, da to-tre store lande vil kunne blokere beslutninger. Parat til grundlovssag mod Fogh Umiddelbart efter decembertopmødet tog Merkel på statsbesøg i Danmark. Side om side med den danske statsminister erklærede hun: Vi er klar over, at vi har en konstruktiv samarbejdspartner i Danmark, specielt omkring unionstraktaten. Vi regner med at kunne fremlægge en rapport hen mod slutningen af vores formandskab med en plan for den videre proces. I 2008, når franskmændene har formandskabet, skal vi så satse på at få et resultat. Vi betragter forfatningstraktaten som det naturlige udgangspunkt for forhandlingerne om en ny løsning. Forslagene i traktaten er åbenlyst rigtige i forhold til de udfordringer, Europa står over for, sagde Anders Fogh Rasmussen og tilføjede, at regeringen ikke er afklaret om, hvorvidt Danmark skal have en folkeafstemning. Statsministeren trænger åbenbart til en alvorlig påmindelse om den danske grundlov: Den næste traktat den forsinkede (og muligvis lettere justerede) EU-grundlov vil ikke kunne få gyldighed for Danmark uden et Ja fra et flertal af danske vælgere ved en folkeafstemning. Om vores tilslutning til EUgrundloven overhovedet kan finde sted uden nogen ændring/afskaffelse af Danmarks egen grundlov, afhænger af det kompromis, EU-regeringerne bliver enige med EU-kommissionen om. Det er ikke tænkeligt, at EU-grundloven vil respektere den danske grundlovs krav om, at der kun kan overlades suverænitet i et nærmere bestemt omfang, lød reaktionen straks fra Folkebevægelsen mod EUs grundlovs-ekspert, jura-professor Ole Krarup, som tilføjede: Situationen frembyder en alvorlig trussel mod folkestyret og selvbestemmelsen. Hvis ikke regeringen mindst garanterer en folkeafstemning, kan statsministeren se frem til et sagsanlæg til forsvar for den danske grundlov af såvel juridiske som af politisk-moralske årsager. Siden da har udenrigsminister Per Stig Møller signaleret, at regeringen fortsat overvejer at droppe en folkeafstemning.

2 2 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 LEDER Kloden på spanden Kommissionen lægger låg på! Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Kloden er på spanden. Det har været klart længe, men nu er det også ved at gå op for de politiske magthavere. Fortsætter den nuværende udledning af drivhusgasser, så begrænses skaderne ikke til, at isbjørne æder hinanden, og at nogle småøer i den bengalske bugt forsvinder i det stigende vand. Så vil klimaændringerne blive så voldsomme, at de eksisterende vilkår for liv på kloden vil blive radikalt forandret. Også EU-kommissionen har indset, at der bør gøres noget. Derfor præsenterede den onsdag den 10. januar en omfattende energi- og klimapakke med det erklærede formål at bekæmpe klimaændringerne. Og målsætningen for planen er sådan set god nok: Den globale udledning af drivhusgasser fra de udviklede lande skal senest i 2020 være reduceret med 30 procent, målt i forhold til niveauet i Men derefter går det straks galt. For når Kommissionen skal omsætte denne målsætning i et Foto: Poul Ib Henriksen konkret forslag til mødet i Det Europæiske Råd til marts, så foreslår den kun, at EU-landene reducerer deres udledning med 20 procent inden De sidste 10 procent skal så eventuelt nås som led i internationale aftaler med andre udviklede lande uden for EU. Det sidste er en ynkelig undskyldning. Hvis EU møder op til forhandlinger med bl.a. USA på grundlag af en demonstreret vilje til reduktion på kun 20 procent, så kan man være et hundrede procent sikker på, at resultatet ikke bliver de nødvendige 30 procent. Kun ved i praksis selv at vedtage og igangsætte arbejdet med den nødvendige reduktion er der en chance for at opnå en international aftale, som kan standse klodens kurs mod katastrofen. Det leder opmærksomheden hen på et andet negativt element i Kommissionens forslag. Ifølge det skal marts-mødet i Det Europæiske Råd nemlig bekræfte nødvendigheden af, at medlemsstaterne taler med én stemme i forhold til tredjelande i de internationale forhandlinger. Konkret betyder det, at lande, som har forstået, at det er nødvendigt at gå hurtigere og mere drastisk til værks, skal holde deres mund lukket. Hvordan det skal gavne kampen mod klimaændringerne, skal man nok være EU-kommissær for at forstå! Hvorfor er det nu gået så galt, at Kommissionen ikke engang anbefaler medlemslandene at foretage de drivhusgas-reduktioner, som den selv indser er absolut nødvendige? Lobbyisternes magt i Bruxelles er stor. Og der er rigtig mange store multinationale selskaber, f.eks. indenfor bil- og olie-industrien, som ikke er interesseret i de nødvendige reduktioner inden for de næste 13 år. Derfor var det også især industrikommissær Verhuegen, som blokerede for et højere mål end de 20 procent. Så meget desto mere alvorligt er forsøget på at tvinge alle til at tale med én stemme. Derfor må folketinget afvise Kommissionens ønske om EU-ensretning og i stedet arbejde for et samarbejde mellem de lande, som ønsker at tage de nødvendige skridt for at forhindre klima-katastrofen. Og vel at mærke ikke bare i ord, men også i handling! Maj den nye sagsbehandler Folkebevægelsens kontor i Bruxelles har fået nye ansigter i det nye år. Ud over udskiftningen af parlamentsmedlem startede også en ny politisk sagsbehandler i december. Hendes fulde navn er Maj Müller Aslett-Rydbjerg, hun er 31 år og uddannet ved hhv. University of Bath i Storbritannien og Roskilde Universitetscenter (RUC). I forbindelse med uddannelsen var hun i praktik i EU-parlamentet i , hvor hun arbejdede for Ole Krarup. Hun har arbejdet som forskningsassistent på RUC. Hun har været med til at evaluere projekter for EU-kommissionen. Og senest har hun arbejdet for ILO (International Labour Organization) det internationale LO i Vietnam. I sin fritid har hun været studenterpolitisk aktiv i gymnasiet og på universitetet. Desuden har hun arbejdet frivilligt for bl.a. et NGO-forum i Palæstina, Røde Kors samt FN. I EU-parlamentet skal hun følge EU-institutionerne tæt og klæde Søren Søndergaard og Folkebevægelsen på til arbejdet i Danmark. I den forbindelse overtager hun fra og med næste nummer af Folk i Bevægelse denne klumme. Rasmus Mettes barselsvikar 1. februar går Mette Tonsberg på barselsorlov i fem og en halv måned. Hendes vikar hedder Rasmus Bjerre og er 35 år. Uddannelsesmæssigt er han cand.jur. og har en bachelor i filosofi ved Københavns Universitet. Han har tidligere bl.a. arbejdet i Fødevarestyrelsen, på et advokatkontor og som underviser i almen retslære. I sin fritid har han bl.a. været studenterpolitisk aktiv, været fredsvagt i Palæstina, medarrangør af aktiviteter mod EU-topmøder i bl.a. Gøteborg (2001) og København (2002), og han er i dag bl.a. medlem af Kritiske Aktionærer og redaktør af forlaget Arena. Højrenationalistisk gruppe Franske Jean-Marie Le Pen, italienske Alessandra Mussolini og en række andre højrenationalister i EU-parlamentet har den 15. januar dannet gruppen Identitet-Tradition- Suverænitet (ITS). Gruppedannelsen blev mulig, da EUs udvidelse med Rumænien og Bulgarien bragte flere højrenationalister i parlamentet. Nyt fra Parlamentet Ny parlamentsformand STATSMINISTEREN af Carsten Graabæk Trods at juleferien har præget det meste af perioden i mellem deadlines for de seneste to numre af FiB, er der et par ting, der kan nævnes. Det første er, at den tyske kristendemokrat Hans-Gert Pöttering blev valgt til ny formand på EU-parlamentets første session i Strasbourg i det nye år. 450 af de i alt 785 medlemmer støttede valget, som de mindre parlamentsgrupper kritiserer som blot en formalisering af en studehandel fra 2004 mellem de to største grupper. Pöttering, som er varm tilhænger af vedtagelse af EU-grundloven, efterfølger socialdemokraten Josep Borrell.

3 Folk i Bevægelse nr. 1/ Faglige folk: Ud af EU hvis vi taber retssag Det danske BAT-kartel og svensk LO er enige. Siger EF-domstolen ja til løntrykkeri og nej til den nordiske arbejdsmarkedsmodel, så er endegyldigt nej til EU aktuelt 9. januar var der et retsmøde ved EF-domstolen, som kan få altafgørende betydning for arbejdsmarkedets parter i de nordiske lande. Vaxholm-sagen eller Laval-sagen, som domstolen selv kalder den stod på dagsordenen. Det vil være fuldstændig katastrofalt for vores måde at regulere arbejdsmarkedet på, hvis vi ikke længere kan bruge blokader og sympatikonflikter. Det her er en atombombe, og det er vigtigt, at EF-domstolen forstår, hvad der er på spil. Kan vi ikke have vores arbejdsmarkedsmodel, så er der næsten kun én konsekvens at drage, og det er at sige, at vi ikke vil være med i EU, har sekretariatschef i Bygge,- Anlægs- og Trækartellet (BAT) Gunde Odgaard udtalt til Morgenavisen Jyllands-Posten. Nu venter EF-domstolens afgørelse, og det tager flere måneder. Fagbevægelsen mod Unionen har udgivet en 48 sider lang rapport om sagen af Kenneth Haar med titlen Mens vi venter på Vaxholm... om faglige rettigheder og EUs indre marked. Den koster 50 kroner og kan bestilles via hjemmesiden Sagen kort fortalt 5. oktober 2004 mistede svensk fagbevægelse tålmodigheden med det lettiske firma Lavals brug af underbetalte lettiske bygningsarbejdere ved et skolebyggeri i Vaxholm øst for Stockholm. Laval ville kun følge en lettisk overenskomst, som gav omkring 100 svenske kroner mindre i timen, end svenske overenskomster kræver. Omkring årsskiftet gik arbejdet helt i stå. Den lettiske regering forsvarede Laval og kaldte konflikten for et brud på EUs princip om arbejdskraftens fri bevægelighed. Samtidig gav den svenske arbejdsret fagbevægelsen lov til at blokere arbejdet. Men Lavals advokater ankede sagen. I maj 2005 gav den svenske arbejdsret efter for Lavals advokater og bad EF-Domstolen om en vurdering af, om de svenske blokader var i strid med EU-retten. Er det i overensstemmelse med den frie bevægelighed at bruge blokader for at fremtvinge svenske overenskomster med udenlandske virksomheder i Sverige? lød spørgsmålet. Svensk LO: Måske udmeldelse Svensk LO har bebudet, at Sveriges medlemskab bør genovervejes, hvis fagbevægelsen taber sagen. Da EF-domstolen bad Kommissionen om en udtalelse, sagde forhandlingssekretær i svensk LO Erland Olauson: Hvis hele vores arbejdsmarkedsmodel slås i stykker, så er prisen for medlemskab af EU for høj, og så må vi tage stilling på ny. I efteråret 2005 udtalte EUs kommissær for det indre marked Charlie McCreevy, at den skandinaviske type af kollektiv-aftaler er i modstrid med EUs lovgivning om arbejdskraftens frie bevægelighed. Udtalelserne vakte røre i Sverige, de nordiske lande og i EUparlamentet, hvor kommissionsformanden formelt stod skoleret, men uden at signalerne reelt skiftede. Fagbevægelsens aktionsret og dermed det samlede overenskomstsystem angribes nu åbenlyst af kommissær McCreevy. Under dagens parlamentsdebat blev kommissionsformand Barroso afæsket en forklaring. Den kom ikke. Under den farceagtige debat bevægede Barroso sig som katten om den varme grød, godt dækket ind af EUs svulstige retorik, konstaterede Ole Krarup efter høringen. Ajour Flertal for forringet REACH 13. december 2006 stemte et flertal i EU-parlamentet for det kompromis om kemikaliereformen REACH, som Rådet indgik med repræsentanter for parlamentet ugen forinden. Jeg har stemt imod de giftige diktater, som Rådet har påtvunget reformen. Det er pinligt, at et flertal lader sig presse til et endnu mere elendigt kompromis om REACH end det makværk, som parlamentet fandt frem til ved førstebehandlingen for et år siden, udtaler Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU. Kilde: 13/ EUs energipakke skuffer Folkebevægelsen mod EU tager afstand fra EU-kommissionens udspil til energiplan, som kræver en reduktion af CO2-udslip på 20 pct. frem til 2020, selvom EUs egen miljøkommissær, OECDs miljøagentur og mange andre peger på, at udslippet skal ned med 30 pct., hvis man vil undgå en global temperaturstigning på to grader, som kan få katastrofale konsekvenser for klimaet. Kommissionen nusser rundt, mens kloden brænder, erklærede Greenpace skuffet. Kilder. og Dagbladet Politiken 10/ Privatiseres det offentlige sundhedssystem i EU? Oprør over lukning af sygehuse og senge, lukning af skadestuer breder sig over Europa. Denne artikel belyser et uddrag af internationalt oplæg til fælles protest mod forringelser i Sygehusvæsenet. Protesten retter sig mod EU. Hvad sker der i Danmark? Af Eva Hallum fra Folkebevægelsen mod EUs faglige udvalg I Tyskland fortælles: Ansatte i sygehusvæsenet fik opbakning fra flere hundrede tusinde arbejdere, der den 21. oktober demonstrerede mod Sundhedsreformen. Denne reform vil kunne ødelægge den solidariske sygehusforsikring for 70 millioner mennesker. Den paritetiske forvaltning af forsikringskassen skal afskaffes og det lønafhængige tilskud ophæves, med det udtrykkelige mål at fremme konkurrencen for de private forsikringssystemer og dermed erstatte de kollektive solidariske forsikringsordninger med individuel privatforsikring. I Storbritannien har man formået i en by at samle massive underskrifter mod lukning af det lokale sygehus i en situation, hvor det offentligt opbyggede National Health Service bogstaveligt ruineres. I Frankrig har man formået at få opbygget et tætmasket sygesikringssystem efter krigen. Nu går der ikke en måned uden forringelser i den ene eller den anden by, med lukninger af skadestuer mv. Man skærer ned på patienternes rettigheder i forhold til 100 pct. omkostningsfri behandling gennem forsikringskassen, og egenbetaling er stigende. I Portugal stiger egenbetalingen på medicin. I Italien har der været to generalstrejker, hvor lukning af sygehuse har været en del af protesten. Dansk protest Her i Danmark har vi set omfattende demonstratione i året der gik, hvor velfærd var på dagsorden. Som sygehusansat og tillidsmand har jeg (Eva Hallum, red.) fulgt med i, hvordan antallet af private sygesikringsordninger stiger voldsomt, privathospitaler vinder terræn. Lukning af mindre sygehuse såsom Nykøbing Sjælland har vakt lokale protester uden held. Fortløbende nedskæringer, lukning af senge og øget stress-belastning på personale. Inden for de senere år er der inden for det offentlige sygehusvæsen beregnet priser på alle ydelser, eksempelvis hvad en ny hofte koster. Sygehusene skal kunne konkurrere, og det det meste af det offentlige Sundhedsvæsen i Danmark er gjort parat til en eventuel overgang til betaling eller egentlig privatisering. En gruppe mennesker, ansatte i sygehusene, tillidsfolk og fagforeningsansatte fra en række lande anmoder hvert EU-land om at udarbejde deres anklageskrift (national viden) med henblik på et fælles foretræde i Bruxelles, imod EU-direktiver og imod privatisering af sundhedsydelser. Anklagepunkter i Danmark kan ringes til Per Sørensen tlf eller mailes til J Bentzen: Fagligt udvalg deltog for et år siden i en europæisk konference om EU og modstanden. Konferencen bevidstgjorde udvalget om, at de forringelser, den danske regering foretager i velfærdsydelser herhjemme, næsten svarer til de forringelser, de andre EU-landes regeringer udfører. Flertal mod EU og euro En islandsk meningsmåling viser, at 64 pct. af den islandske befolkning fortsat er imod EU-medlemskab, og 62,9 pct. er imod euroen. Kilde: Fréttabladid 24/ mio. til a-kraft I perioden skal Danmark betale 605 mio. kr. til udvikling af atomkraft via Euratom-traktaten. Det er 86 mio. kr. om året 50 mio. kr. mere end i Kilde: Dagbladet Arbejderen 21/ Hvert 3. landbrugsjob væk i 2014 En ny prognose fra EU-kommissionen spår, at en tredjedel af arbejdspladserne i landbruget vil være væk om syv år. I alt seks millioner job står til at forsvinde. Kilde: LandbrugsAvisen 4/1-2007

4 4 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 Ole hyldet med takkeskrift og reception for fulde huse Poul Nyrup Rasmussen, Pernille Frahm og Gitte Seeberg gør det. Tine Bryld, Niels Hausgaard og Jens Okking gør det. En lang stribe af venner og kolleger udtrykker respekt for Folkebevægelsens parlamentariker i ny udgivelse Når Folkebevægelsen mod EUs repræsentant indtager sin plads i EU-parlamentet onsdag den 10. januar hedder han Søren Søndergaard. Han efterfølger som bekendt Ole Krarup, der havde sin hidtil sidste dag som parlamentariker onsdag den 20. december før årsskiftet. Folkebevægelsen mod EU har markeret vagtskiftet med en reception på Christiansborg, hvor over 120 mennesker klemte sig ind i et lokale til 50 mennesker. Partisekretær Henrik Dam Kristensen (S), MEP Gitte Seeberg (K), tidl. partiformand Holger K. Nielsen (SF), forhandlingssekretær Henrik Berlau fra 3F, faglig sekretær fra PROSA Hanne Lykke Jespersen, Ole Nors fra havne- og terminalarbejdernes landsklub samt professorerne Niels I. Meyer og Peter Pagh var blandt de mange, som kom forbi og hilste på Ole Krarup og hans efterfølger Søren Søndergaard. De to herrer fik sange med på vejen af Arne Würgler og en veloplagt tale af Anne Marie Helger, som bl.a. sagde Det er så vigtigt, at der sidder nogle fine, gode, pæne mennesker dernede. De ligner jo en forsamling mafiatyper. Takkeskrift for over 12 år i Bruxelles Ole Krarup har siddet over 12 år i EU-parlamentet. Af de 93 danskere, som har hidtil har gjort det, har kun otte siddet længere. Ved receptionen fik Arne Würgler spiller her efter Anne Marie Helgers tale til de to vagthunde. Foto: Lave K. Broch Ole Krarup spillede selv på violin sammen med makkeren Arne Gotved. Foto: Henning Mortensen Søren og Ole hilser på Gitte Seeberg og Henrik Dam Kristensen. Foto: Henning Mortensen Anne Marie Helger gav en bog til Ole Krarup. Foto: Henning Mortensen Ole byder Majbrit Berlau og hendes datter Liv velkommen. Foto: Henning Mortensen Salen var tæt pakket. Var alle gæster kommet samtidig, havde der ikke været plads. Foto: Lave K. Broch Søren veksler ord med Holger K. Nielsen. Foto: Henning Mortensen

5 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 Tak til jer alle! 5 Ole Krarup som en overraskelse overrakt et takkeskrift om hans indsats i EU-parlamentet og dansk EU-debat. Det er lavet af Folkebevægelsen med økonomiske og skriftlige bidrag fra en lang række organisationer og mennesker. Pjecen kan bestilles på telefon Herunder er udvalgte citater fra i alt 32 hilsner, Ole Krarup får i pjecen: Niels Hausgaard: For mig er Ole Krarup ikke mindst sværvægtshumor. Verdens tørreste og mest insisterende humor, det er Ole Krarup. Uden ham havde vi aldrig fået f.eks. nej et til Maastricht og euroen. Bare for at nævne et par håndgribelige resultater. MEP Poul Nyrup Rasmussen (S): Der findes politikere, som kun tænker og taler i hovedoverskrifter. Som aldrig dykker Bruxelles: Ole Krarups afgang blev også markeret med en reception i EU-parlamentet den 6. december, hvor GUE/NGL-gruppens franske formand Francis Würtz her ses mellem Ole og Søren Søndergaard. Foto: Julia Garlito y Romo ned i substansen men forbliver på overfladen. Den type politikere har Ole Krarup heldigvis aldrig hørt til. MEP Gitte Seeberg (K): Jeg vil savne at debattere med Ole Krarup, som i modsætning til mange andre baserer sin EU-modstand på lødige, seriøse og oplyste argumenter. Det er tiltrængt i en debat, der ofte hviler på fordomme og påstande. Tidl. MEP Torben Lund (S): Igennem fem år i Parlamentet har jeg lært Ole at kende som en fair og engageret kollega, der gang på gang afslørede uredelighed, forlorenhed og hykleri i EU-systemet og -debatten. I virkeligheden en atypisk og akademisk politik, som uden populisme har argumenteret og kæmpet for sin overbevisning. Professor dr.jur. Peter Pagh: Uanset mulige fortjenester som medlem af Europa-parlamentet er det som jurist Ole har sat sine dybeste spor. Disputatsen om øvrighedsmyndighedens grænser er et fyrtårn i dansk forvaltningsretlig teori. Ingen anden professor har ført så mange principielle retssager. Og tag ikke fejl: Ole forveksler til forskel fra så mange andre ikke politik med jura. Tine Bryld og Arne Gaardmand: Det er livgivende at tænke på, at han hele livet igennem har arbejdet på en måde, der er et folkestyre værdigt. Det er der unægteligt behov for i disse tider. Af Ole Krarup Jeg skal ikke udbrede mig om mine 12 1 / 2 år i EU-parlamentet. 1. januar har jeg forladt denne surrealistiske teaterscene, der fungerer som en bekvem niche mellem selvbedrag (illusioner om egen betydningsfuldhed) og korruption (udnyttelse af lukrative refusionssystemer), hvor mere end 800 pampere fra 27 lande befinder sig storartet, mens de (fleste af dem) bidrager aktivt til at afmontere folkestyret. Det er en lettelse at sige farvel til det absurde teater med de demokratiske farcer, som Folkebevægelsen aldrig har deltaget i. Som Folkebevægelsens repræsentant har jeg nægtet at deltage i spillet, idet det alene har været min opgave (1) at skaffe informationer fra EUs uigennemsigtige styresystemer, (2) at råbe vagt i gevær og reagere over for systemets overgreb. Til mit farvel knytter sig en varm tak til en mangfoldighed af enkeltpersoner og organisationer, som jeg har kunnet støtte mig til og spille sammen med, for at aktiviteten kunne få politisk mening. Ingen nævnt, ingen glemt. I særdeleshed: En stor tak for det skrift, jeg fik overbragt 5. januar For folkestyre mod EU-stat. Skriftet rummer megen ros og smukke ord fra meningsfæller i og uden for Folkebevægelsen, herunder mangeårige samarbejdspartnere inden for miljø- og fagbevægelse. At også en række politiske modspillere har ytret sig positivt om min indsats, glæder mig umådeligt, fordi det bekræfter muligheden for ægte dialog og debat. Sidst, men ikke mindst: En tilsvarende stor tak for den mangfoldighed af gaver, jeg blev beriget med fra Folkebevægelsen (FU, komitéer, FBU), Dagbladet Arbejderen, Udfordring Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, JuniBevægelsen og organisationer som Greenpeace, PROSA, Havnearbejdere, Lager og Handel og mine gamle venner fra Solvognen i Christiania foruden talløse sympatisører. Jeg forsøger at dele disse rige gaver med mine venner. TAK til jer alle! ungdomssiden Tilbage på skolebænken Ungdom mod EU København er kommet tilbage på skolebænken. Bl.a. i erkendelse af flere nye aktive har vi besluttet at lave en længere kursus-række Ungdomssiden er FBUs faste side i Folk i Bevægelse. Her fortæller skiftende FBUere om aktuelle ungdomsvinkler på EU-modstanden. Af Rina Ronja Kari, talsperson, Ungdom mod EU På det første møde kom Tue Sylvest, fra Folkebevægelsen mod EU, og fortalte om EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi blev bl.a. mindet om, hvordan EU tromler hen over andre lande, og hvordan EU mener, at den eneste form for sikkerhed, det er våben. Fokus er slet ikke på forebyggelse, f.eks. ved at hjælpe folk ud af deres fattigdom, i stedet handler det om at have flere våben end de andre, så de bliver bange for os. Samtidig diskuterede vi, hvordan man forebygger terrorisme der var klar enighed om, at det ikke er ligetil, men at EUs terrorliste i hvert tilfælde ikke hjælper. Det absurde ved denne politik er, at når man fortæller folk om, hvad den rent faktisk indeholder, bryder de sig ikke om den. Vi er alle enige om, at terror ikke er godt men hvordan bekæmper man det så? De tilstedeværende blev enige om at anbefale Jan Øbergs bog: Fremmer EU freden, udgivet på forlaget NyAgenda. Den kan hentes gratis på nettet se hvor på Ungdom mod EUs hjemmeside Vi blev også enige om, at vi selv er nødt til at informere. Derfor udgiver Ungdom mod EU i løbet af februar et temablad om terrorrisme. Det vil blive et blad, der forhåbentlig kan fortælle flere folk om, hvad EU egentlig laver, når de snakker så fint om et område med fred, sikkerhed og demokrati. Mødet var en stor succes, og gangen efter inviterede vi Niels Eriksen ligeledes fra Folkebevægelsen. Han fortalte om alternativer til EU, og vi havde efterfølgende en debat om det emne. Alternativer til EU er et meget vigtigt emne at vide noget om, når man er modstander. Hvor mange gange er man ikke blevet spurgt, hvad man da vil sætte i stedet? Den gode nyhed er, at det slet ikke er nødvendigt at sætte noget i stedet for EU. Hvis vi nu skulle have held med at afskaffe EU som den protektionistiske, enøjede politiske vanskabning den er, hvorfor skulle vi så have lyst til at sætte noget i stedet? Desuden findes der allerede masser af globale samarbejdsorganisationer, hvor fokus er på hele verden frem for bare EU. Kurset endte med en længere diskussion af, hvilken international organisationsform, der vil være den bedste i fremtidens verden. Vi blev ikke enige, til gengæld blev vi meget klogere. Har du lyst til at være med til næste kursusmøde? Eller kender du måske nogen. der kunne trænge til at lære lidt om EU? Så kan du kontakte os gennem hjemmesiden og høre, hvornår det næste er. De foregår i København og alle er velkomne, selvom målgruppen er unge under 30. Næste gang kommer Karina Rohr Sørensen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, og fortæller om servicedirektivet og dets konsekvenser. Det glæder vi os meget til. Har du lyst til at arrangere kursusmøder for andre unge i dit lokalområde, så kan vi hjælpe med idéer og oplægsholdere. Kontakt os via på Rina Ronja Kari er talsperson for FBU, hun er desuden aktiv i København og sidder i Landsledelsen på 4. år. Du kan altid få fat i FBU gennem FBUs hjemmeside:

6 6 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 NYT FRA KOMITEERNE Vestjyder mod Unionen VESTJYLLAND: På landsmødet i Tranbjerg blev Folkebevægelsens landsvedtægter ændret, så komitéerne nu kan samarbejde på tværs af nye og gamle grænser. I Midt- og Vestjylland har komiteerne i mange år haft et velfungerende samarbejde om grundlovsmøderne på Borbjerg Mølle. Den 25. november 2006 blev Vestjyder mod Unionen stiftet af repræsentanter for fire komiteer i Viborg og Ringkøbing amter. Området øvrige komiteer vil også deltage i samarbejdet. Thorkild Sohn blev valgt som initiativets talsperson. Det nye initiativ vil fortsætte med grundlovsmøderne, og vi vil holde medlemstræf. Det Bette Nej-Blad, der hidtil er udkommet i Viborg Amt, skal nu også skulle dække det tidligere Ringkøbing Amt. De vestjyske komiteer vil fremover hjælpe hinanden ved gadeaktioner, og vi vil koordinere vore læserbreve. Vi vil også drive en hjemmeside. Vi er også gået i gang med at finde liste-n kandidater fra Vestjyllands Storkreds og Thistedkredsen. Gustav Sieg Sørensen Nordsjælland mod EU NORDSJÆLLAND: På det uigenkaldeligt sidste møde i amtsregi besluttede de fremmødte repræsentanter fra komitéerne i det tidligere Frederiksborg Amt at fortsætte samarbejdet under navnet Nordsjælland mod EU. Følgende komitéer indgår i samarbejdet: Allerød, Birkerød, Frederikssund-Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Nordkysten mod EU. Uafklaret: Furesø, som kontaktes. Henning Mortensen blev (gen)valgt som ansvarlig for samarbejdet, som har indkaldt sit første offentlige møde den 21. februar med MEP Søren Søndergaard som oplægsholder (se Kalenderen). hm Juleaktion i København KØBENHAVN: Københavnsudvalget gennemførte juleaktion om eftermiddagen fredag den 15. december på Kultorvet i København. På trods af regnvejr fik vi delt 750 foldere ud og oplyst folk om, at kampen for at bevare den sociale velfærd går hånd i hånd med at få standset EUs angreb på vores ret til selv at bestemme arbejdsmarkedsforhold, og hvordan vi indretter vort velfærdssystem. Michael Johnson og Niels Eriksen, begge medlemmer af Folkebevægelsens foretningsudvalg, holdt taler! Nisser mod Unionen (Røde Horn) og Hagisax underholdt i de tre timer, aktionen varede, og vi delte også julegløgg og pebernødder ud til Københavnerne. Alt i alt forløb gadeaktionen godt på trods af ugunstigt vejr. Jørgen Bentzen Skaf nye medlemmer overalt hvor du er Nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2006 til 15. januar 2007 Sjælland Allerød 2 Amager 1 Bagsværd 1 Birkerød 1 Borup 1 Fredensborg 1 Helsingør 1 København N 3 Lyngby 1 Næstved 1 Stenløse 1 Valby 1 Vanløse 1 Fyn Ringe 1 Svendborg: 2 Vissenbjerg 1 Jylland Beder 1 Hadsund 1 Horsens 1 Kolding 2 Nibe 1 Randers 1 Struer 1 Trige 1 Tønder 1 Vejle 1 Viborg 1 Viby J 1 Vodskov 1 Åbyhøj (Århus) 1 Århus C 1 Udland Malmö 1 37 nye medlemmer siden landsmødet så skal vi kun skaffe 213 flere i de kommende ni måneder... Bestil hvervemateriale og spørg omkring dig Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vi har brug for alle gode kræfter til at møde fremtidens udfordringer i form af ikke mindst folkeafstemninger om EU-grundlov, undtagelser eller lignende. Ønsket om et bedre alternativ end EU skal markeres med størst mulig styrke. Sidste år besluttede landsmødet, at Folkebevægelsen mod EU skal få mindst 250 nye medlemmer frem til landsmødet i Umiddelbart efter landsmødet fik vi en del medlemmer ikke mindst på grund af omtale af landsmødet i medierne og annoncer i en lang række aviser, så vi i sidste nummer kunne melde om 22 nye medlemmer. Siden da har der været relativt stille og juleferie. Alligevel er tallet nu vokset til 37 medlemmer. Men så nemt bliver det ikke ved med at være, og vi har ikke råd til konstante annoncekampagner. Så nu er der brug for din indsats. Gå på gaden og spørg omkring dig Stemmetallet ved parlamentsvalget siger, at hver 20. er potentielt medlem. EUs meningsmåling viser, at omkring hver 5. er potentielt medlem. Folkeafstemningerne siger, at omkring hver anden er potentielt medlem. De er der. Lige omkring dig. Der er næppe nogen, der bliver stødt af et høfligt spørgsmål om medlemskab og støtte til den organiserede tværpolitiske EU-modstand. Selvom vi selvfølgelig også er glade for mere aktive medlemmer, så kræver medlemskab ikke andet end kontingent. Det er i sig selv en rigtig god håndsrækning. Du kan også kontakte din lokale kontaktperson eller komite (ring og spørg hvem det er, hvis du ikke allerede ved det) og foreslå, at I går på gaden en time eller to en lørdag formiddag med materialer. Når andre organisationer hverver nye medlemmer på gaden, så kan vi vel også. Tag skriveunderlag (clipboard), indmeldelsespapirer og kuglepenne med og prøv det. En anden mulighed er at spørge folk ved generalforsamlinger, møder og lignende. Støt økonomisk forud for nye slag mod unionen Ved årsskiftet satte det tyske EU-formandskab EU-grundloven tilbage på dagsordenen. Vi har brug for flest mulige penge til at møde udfordringerne med Af Poul Gerhard Kristiansen Tysklands forbundskansler Angela Merkel satte sig i EUs formandsstol ved årsskiftet. Hun vil grave EU-grundloven op, selvom befolkningerne i Holland og Frankrig sendte den i graven i Med andre ord nærmer vi os nye udfordringer, nye folkeafstemninger samtidig med, at vi så småt skal forberede os på næste parlamentsvalg i Det kræver penge, og derfor må Folkebevægelsen fortsat opfordre alle EU-kritiske kræfter til at støtte os økonomisk. I regnskabsåret 2006 gav den økonomiske indsamling alt i alt kroner. I det nye år er der kun gået lidt over 2 uger, hvor der er kommet ca kroner ind. På Folkebevægelsens landsmøde i oktober sidste år blev målet i lyset af de forestående udfordringer sat til kroner. Med andre ord er der behov for, at vi sætter mere liv i indsamlingen. En måde at støtte på, som Praktikant i Bruxelles? sidste år gav over kroner, er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet på og bestil eller hør nærmere. Du kan også støtte Folkebevægelsen mod EU mere direkte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomite og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. Folkebevægelsen mod EU tilbyder studerende praktik-ophold på vores kontor i Bruxelles. Næste praktik-periode ligger i andet halvår af Der ydes et månedligt tilskud til dækning af husleje, transport o.l. Yderligere oplysninger og ansøgning senest den 19. februar 2007 til Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 N, att. Søren Søndergaard eller til

union (søjle II og III) juridisk

union (søjle II og III) juridisk FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen

Læs mere

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne.

Tilhængernes stærkeste kort er deres umådeligt overlegne ressourcer. over medierne. FOLK i Nr. 4 Juni/juli 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Peoples' Movement har travlt med masser af møder

Læs mere

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping

Europæisk fagbevægelse kræver protokol mod EUs sociale dumping FOLK i Nr. 8 November 2008 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen: Liste

Læs mere

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU

Regionsvalg: Læg ikke din stemme i hænderne på EU FOLK i Nr. 8 Nov. dec. 2009 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Foto: Ali Nabulsi Læs i øvrigt Lederen af Ditte

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U EUROPAS FORENEDE STATER ER PÅ TRAPPERNE Leder af Lave K. Broch Side 2 TRUSSEL MOD DEMOKRATI, SUNDHED OG MILJØ Kommentar om EU-USA aftalen af Nanna L. Clifforth fra NOAH Side 4 SKAL EU BESTEMME ALT? Indstik

Læs mere

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U

FOLK i BEVÆGELSE. D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U NYT ÅR MED NYE UDFORDRINGER og en blomstrende bevægelse Leder af Rina Ronja Kari Side 2 Europol-rådgiver: DANMARK KAN MED SIKKERHED FÅ EUROPOL-AFTALEN Læs mere på side 3 BANKUNIONEN ER PÅ TRAPPERNE Læs

Læs mere

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015

Folk i Bevægelse Dokumentation og debat om unionen Udgivet af Folkebevægelsen mod EU Nr. 2 April-maj 2015 Leder: EU-partierneer mindre troværdige end brugtvognsforhandlere Læs mere på side 2 Endnu en union på vej Denne gang en kulsort energiunion til skade for miljø og klima. Læs mere på side 4 TTIP bliver

Læs mere

Enhedslisten nu med SMS

Enhedslisten nu med SMS Enhedslisten nu med SMS Fremover vil du kunne modtage information fra Enhedslisten på SMS. Lokalafdelinger og udvalg får mulighed for at bruge SMS servicen lokalt. SMS bliver også en del af næste valgkampagne.

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

Programdiskussionen skydes i gang

Programdiskussionen skydes i gang november 2012 nr 40 Medlemsblad for Enhedslisten Programdiskussionen skydes i gang Det bliver et stort og spændende puslespil at lave et principprogram, som favner alle Enhedslistens snart 10.000 medlemmer.

Læs mere

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping

Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november Støttepris 20 kr. TEMA: EU - Nyliberal hærgen og social dumping Protest ved Downing Street 10 da Cameron-Clegg regeringen offentliggjorde den mest omfattende nedskæringsplan i UK siden 2. verdenskrig Modstanden er i gang! Nr. 21 14. årg. 2010 29. oktober - 12. november

Læs mere

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr.

Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Juni 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Olien skal genforhandles Frank Aaen kræver aftalen om Nordsø-olien genforhandlet. Aftalen har foreløbigt kostet samfundet 76 mia. kr. Side 8 Årsmøde i topform 300

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK LIGESOM DET ØVRIGE BRØD SKAL RETFÆRDIGHEDENS BRØD BAGES AF FOLKET RIGELIGT, SUNDT, DAGLIGT BERTOLT BRECHT Nr. 21 9. årg. 2005 28. oktober - 10. november Støttepris 12 kr. TEMA: MANDEN

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD

KOMMUNISTISK POLITIK. Nr. 12 UNIONS- DØD! FORFATNINGEN ER TEMA: FORFATNINGSDØD KOMMUNISTISK POLITIK Frankrig: NON! Holland NEE! UK: No referendum UNIONS- FORFATNINGEN ER DØD! Nr. 12 9. årg. 2005 10. juni - 23. juni Støttepris 12 kr. TEMA: FORFATNINGSDØD Mr. Yes, sir! s. 2 Nyliberalismen

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

Man kan ikke være neutral i kampen mod fascisme. TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme. Nr. 4 april - maj 2014

Man kan ikke være neutral i kampen mod fascisme. TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme. Nr. 4 april - maj 2014 Nr. 4 april - maj 2014 18. årg. Antifascistisk demo i Göteborg efter nazstisk knivmordforsøg i Malmø Foto: Motkraft TEMA: Samfundsskabte livsstil-sygdomme Folkebevægelsen: 2XNej den 25 maj EKSTRA: 1. MAJ

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen

nu! Ægte demokrati Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Grækenland: Strejker ryster magthaverne Danmark og krisen [Nummer 310 1. juli, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] www.socialister.dk Stop for nedskæringer og fyringer CSC-strejken: Et unødvendigt nederlag Efter 4½ måneds strejke måtte CSCarbejderne give

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013

På gaden mod EU og militarisering. TEMA: Giv folketinget modstand! Nr. 10 Oktober - november 2013 Nr. 10 Oktober - november 2013 17. årg. Demonstration mod EU og militarisering ved Fredsfestival 2013 Århus den 5. november TEMA: Giv folketinget modstand! Patentdomstol og folkeafstemninger Danmark i

Læs mere

Ole og Pia giver fælles julegaver

Ole og Pia giver fælles julegaver Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 1 Januar 2011 Ole og Pia giver fælles julegaver Det er utrolig vigtigt, at vi i Danmark får mere at vide om marxismens ugerninger, siger Peter Skaarup, næstformand

Læs mere

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5

RADIKAL POLITIK 314. april 2005. Købesex på den radikale dagsorden. Læs side 3 5 RADIKAL POLITIK 314. april 2005 TEMA: Købesex på den radikale dagsorden Læs side 3 5 FORMANDEN SKRIVER Hvad dælen nøler I efter? NÅR ET RADIKALT landsmøde vedtager resolutioner, er det officiel radikal

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Bush, Fogh og Mærsk i begravelsestog 16. marts 2007 KRIGSFORBRYDERE I KØBENHAVNS GADER Nr. 7 11. årg. 2007 30. marts - 12. april Støttepris 15 kr. TEMA: EU 50 ÅR FOR MEGET Den største

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Bud på kandidater til EU-valg 2014

Bud på kandidater til EU-valg 2014 Bud på kandidater til EU-valg 2014 29 personer til rådighed som mulige kandidater for liste N ved valget til EU-parlamentet 25. maj 2014 - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3

Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 OKTOBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Tak! Som medlem har du været med til at give Enhedslisten det bedste folketingsvalg nogensinde Side 3 Det nye hold på Borgen Få overblik over Enhedslistens tolv

Læs mere