FOLK i Nr. 1 Februar 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLK i Nr. 1 Februar 2007"

Transkript

1 FOLK i Nr. 1 Februar 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Kommissionsformand Jose Manuel Barroso og EUs nuværende formand, tyske forbundskansler Angela Merkel, har sat en stopper for tænkepausen, som ikke gav dem det ønskede resultat. Det er ikke længere tid til dialog og demokrati, men at få EU-grundloven genoplivet på trods af de franske og hollandske befolkningernes klare nej til projektet i Foto: Rådet Læs i øvrigt Lederen af Søren Søndergaard: Kloden på spanden Kommissionen lægger låg på! Side 2 Statsministeren Nyt i bladet fast stribe af Carsten Graabæk Side 2 Privatiseres det offentlige sundhedssystem i EU? Oprør over lukning af sygehuse og senge breder sig over Europa Side 3 Faglige folk: Ud af EU hvis vi taber retssag Danske BAT-kartel og svensk LO enige om konsekvenser af Vaxholmsagen Side 6 Ole hyldet med takkeskrift og reception Billeder fra Snapstinget og citater fra pjece om Ole Krarups indsats Side 4 Tilbage på skolebænken Ungdom mod EU laver lang kursusrække Side 5 Vestjylland og Nordsjælland mod EU Ændringer efter amtsnedlæggelser Side 6 Slut med tanker, dialog og demokrati Barroso og Merkel vil frelse EU-grundloven Det tyske formandskab og kommissionsformanden har travlt gennemtrumfningen af de store landes stærke EU-stat. Regeringen overvejer at droppe dansk afstemning... Onsdag den 17. januar gik den tyske forbundskansler Angela Merkel på talerstolen og satte dagsordenen for unionen frem til næste topmøde den juni, hvor hun regerer som EUs formand. Tænkepausen er forbi. Nu drejer det sig om at træffe nye beslutninger frem til juni. Hvis det mislykkes, vil det være en historisk forsømmelse, sagde hun til forsamlingen i Strasbourg og tilføjede bl.a.: Udgangspunktet er den eksisterende traktat. Spørgsmålet om, hvorvidt vi har brug for den, er vi ude over. Allerede inden topmødet i december havde en tysk diplomat udtalt til The Times, at Det er i vor interesse at forsøge at bevare mest muligt af substansen i teksten. Vi er tilfredse med den. Vi agter ikke at give os til at pille nogle rosiner ud. De 18 lande, som har ratificeret, skal ikke gøres til grin. I parlamentssalen den 17. januar havde Merkel følgeskab af EU-kommissionsformand Jose Manuel Barroso. Han tog også ordet med budskabet om, at EU skal vedtage en højtidelig erklæring på 50 årsdagen for underskrivelsen af Rom-traktaten den 25. marts. Erklæringen skal være en løftestang for EUgrundloven, mener Barroso, som omkring årsskiftet er blevet anklaget for at være partisk i forhold til at beskytte de store EU-landes interesser. Afstemningsreglerne i forslaget til EU-grundlov vil da også fremme de stores dominerende rolle i EU, da to-tre store lande vil kunne blokere beslutninger. Parat til grundlovssag mod Fogh Umiddelbart efter decembertopmødet tog Merkel på statsbesøg i Danmark. Side om side med den danske statsminister erklærede hun: Vi er klar over, at vi har en konstruktiv samarbejdspartner i Danmark, specielt omkring unionstraktaten. Vi regner med at kunne fremlægge en rapport hen mod slutningen af vores formandskab med en plan for den videre proces. I 2008, når franskmændene har formandskabet, skal vi så satse på at få et resultat. Vi betragter forfatningstraktaten som det naturlige udgangspunkt for forhandlingerne om en ny løsning. Forslagene i traktaten er åbenlyst rigtige i forhold til de udfordringer, Europa står over for, sagde Anders Fogh Rasmussen og tilføjede, at regeringen ikke er afklaret om, hvorvidt Danmark skal have en folkeafstemning. Statsministeren trænger åbenbart til en alvorlig påmindelse om den danske grundlov: Den næste traktat den forsinkede (og muligvis lettere justerede) EU-grundlov vil ikke kunne få gyldighed for Danmark uden et Ja fra et flertal af danske vælgere ved en folkeafstemning. Om vores tilslutning til EUgrundloven overhovedet kan finde sted uden nogen ændring/afskaffelse af Danmarks egen grundlov, afhænger af det kompromis, EU-regeringerne bliver enige med EU-kommissionen om. Det er ikke tænkeligt, at EU-grundloven vil respektere den danske grundlovs krav om, at der kun kan overlades suverænitet i et nærmere bestemt omfang, lød reaktionen straks fra Folkebevægelsen mod EUs grundlovs-ekspert, jura-professor Ole Krarup, som tilføjede: Situationen frembyder en alvorlig trussel mod folkestyret og selvbestemmelsen. Hvis ikke regeringen mindst garanterer en folkeafstemning, kan statsministeren se frem til et sagsanlæg til forsvar for den danske grundlov af såvel juridiske som af politisk-moralske årsager. Siden da har udenrigsminister Per Stig Møller signaleret, at regeringen fortsat overvejer at droppe en folkeafstemning.

2 2 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 LEDER Kloden på spanden Kommissionen lægger låg på! Af Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU Kloden er på spanden. Det har været klart længe, men nu er det også ved at gå op for de politiske magthavere. Fortsætter den nuværende udledning af drivhusgasser, så begrænses skaderne ikke til, at isbjørne æder hinanden, og at nogle småøer i den bengalske bugt forsvinder i det stigende vand. Så vil klimaændringerne blive så voldsomme, at de eksisterende vilkår for liv på kloden vil blive radikalt forandret. Også EU-kommissionen har indset, at der bør gøres noget. Derfor præsenterede den onsdag den 10. januar en omfattende energi- og klimapakke med det erklærede formål at bekæmpe klimaændringerne. Og målsætningen for planen er sådan set god nok: Den globale udledning af drivhusgasser fra de udviklede lande skal senest i 2020 være reduceret med 30 procent, målt i forhold til niveauet i Men derefter går det straks galt. For når Kommissionen skal omsætte denne målsætning i et Foto: Poul Ib Henriksen konkret forslag til mødet i Det Europæiske Råd til marts, så foreslår den kun, at EU-landene reducerer deres udledning med 20 procent inden De sidste 10 procent skal så eventuelt nås som led i internationale aftaler med andre udviklede lande uden for EU. Det sidste er en ynkelig undskyldning. Hvis EU møder op til forhandlinger med bl.a. USA på grundlag af en demonstreret vilje til reduktion på kun 20 procent, så kan man være et hundrede procent sikker på, at resultatet ikke bliver de nødvendige 30 procent. Kun ved i praksis selv at vedtage og igangsætte arbejdet med den nødvendige reduktion er der en chance for at opnå en international aftale, som kan standse klodens kurs mod katastrofen. Det leder opmærksomheden hen på et andet negativt element i Kommissionens forslag. Ifølge det skal marts-mødet i Det Europæiske Råd nemlig bekræfte nødvendigheden af, at medlemsstaterne taler med én stemme i forhold til tredjelande i de internationale forhandlinger. Konkret betyder det, at lande, som har forstået, at det er nødvendigt at gå hurtigere og mere drastisk til værks, skal holde deres mund lukket. Hvordan det skal gavne kampen mod klimaændringerne, skal man nok være EU-kommissær for at forstå! Hvorfor er det nu gået så galt, at Kommissionen ikke engang anbefaler medlemslandene at foretage de drivhusgas-reduktioner, som den selv indser er absolut nødvendige? Lobbyisternes magt i Bruxelles er stor. Og der er rigtig mange store multinationale selskaber, f.eks. indenfor bil- og olie-industrien, som ikke er interesseret i de nødvendige reduktioner inden for de næste 13 år. Derfor var det også især industrikommissær Verhuegen, som blokerede for et højere mål end de 20 procent. Så meget desto mere alvorligt er forsøget på at tvinge alle til at tale med én stemme. Derfor må folketinget afvise Kommissionens ønske om EU-ensretning og i stedet arbejde for et samarbejde mellem de lande, som ønsker at tage de nødvendige skridt for at forhindre klima-katastrofen. Og vel at mærke ikke bare i ord, men også i handling! Maj den nye sagsbehandler Folkebevægelsens kontor i Bruxelles har fået nye ansigter i det nye år. Ud over udskiftningen af parlamentsmedlem startede også en ny politisk sagsbehandler i december. Hendes fulde navn er Maj Müller Aslett-Rydbjerg, hun er 31 år og uddannet ved hhv. University of Bath i Storbritannien og Roskilde Universitetscenter (RUC). I forbindelse med uddannelsen var hun i praktik i EU-parlamentet i , hvor hun arbejdede for Ole Krarup. Hun har arbejdet som forskningsassistent på RUC. Hun har været med til at evaluere projekter for EU-kommissionen. Og senest har hun arbejdet for ILO (International Labour Organization) det internationale LO i Vietnam. I sin fritid har hun været studenterpolitisk aktiv i gymnasiet og på universitetet. Desuden har hun arbejdet frivilligt for bl.a. et NGO-forum i Palæstina, Røde Kors samt FN. I EU-parlamentet skal hun følge EU-institutionerne tæt og klæde Søren Søndergaard og Folkebevægelsen på til arbejdet i Danmark. I den forbindelse overtager hun fra og med næste nummer af Folk i Bevægelse denne klumme. Rasmus Mettes barselsvikar 1. februar går Mette Tonsberg på barselsorlov i fem og en halv måned. Hendes vikar hedder Rasmus Bjerre og er 35 år. Uddannelsesmæssigt er han cand.jur. og har en bachelor i filosofi ved Københavns Universitet. Han har tidligere bl.a. arbejdet i Fødevarestyrelsen, på et advokatkontor og som underviser i almen retslære. I sin fritid har han bl.a. været studenterpolitisk aktiv, været fredsvagt i Palæstina, medarrangør af aktiviteter mod EU-topmøder i bl.a. Gøteborg (2001) og København (2002), og han er i dag bl.a. medlem af Kritiske Aktionærer og redaktør af forlaget Arena. Højrenationalistisk gruppe Franske Jean-Marie Le Pen, italienske Alessandra Mussolini og en række andre højrenationalister i EU-parlamentet har den 15. januar dannet gruppen Identitet-Tradition- Suverænitet (ITS). Gruppedannelsen blev mulig, da EUs udvidelse med Rumænien og Bulgarien bragte flere højrenationalister i parlamentet. Nyt fra Parlamentet Ny parlamentsformand STATSMINISTEREN af Carsten Graabæk Trods at juleferien har præget det meste af perioden i mellem deadlines for de seneste to numre af FiB, er der et par ting, der kan nævnes. Det første er, at den tyske kristendemokrat Hans-Gert Pöttering blev valgt til ny formand på EU-parlamentets første session i Strasbourg i det nye år. 450 af de i alt 785 medlemmer støttede valget, som de mindre parlamentsgrupper kritiserer som blot en formalisering af en studehandel fra 2004 mellem de to største grupper. Pöttering, som er varm tilhænger af vedtagelse af EU-grundloven, efterfølger socialdemokraten Josep Borrell.

3 Folk i Bevægelse nr. 1/ Faglige folk: Ud af EU hvis vi taber retssag Det danske BAT-kartel og svensk LO er enige. Siger EF-domstolen ja til løntrykkeri og nej til den nordiske arbejdsmarkedsmodel, så er endegyldigt nej til EU aktuelt 9. januar var der et retsmøde ved EF-domstolen, som kan få altafgørende betydning for arbejdsmarkedets parter i de nordiske lande. Vaxholm-sagen eller Laval-sagen, som domstolen selv kalder den stod på dagsordenen. Det vil være fuldstændig katastrofalt for vores måde at regulere arbejdsmarkedet på, hvis vi ikke længere kan bruge blokader og sympatikonflikter. Det her er en atombombe, og det er vigtigt, at EF-domstolen forstår, hvad der er på spil. Kan vi ikke have vores arbejdsmarkedsmodel, så er der næsten kun én konsekvens at drage, og det er at sige, at vi ikke vil være med i EU, har sekretariatschef i Bygge,- Anlægs- og Trækartellet (BAT) Gunde Odgaard udtalt til Morgenavisen Jyllands-Posten. Nu venter EF-domstolens afgørelse, og det tager flere måneder. Fagbevægelsen mod Unionen har udgivet en 48 sider lang rapport om sagen af Kenneth Haar med titlen Mens vi venter på Vaxholm... om faglige rettigheder og EUs indre marked. Den koster 50 kroner og kan bestilles via hjemmesiden Sagen kort fortalt 5. oktober 2004 mistede svensk fagbevægelse tålmodigheden med det lettiske firma Lavals brug af underbetalte lettiske bygningsarbejdere ved et skolebyggeri i Vaxholm øst for Stockholm. Laval ville kun følge en lettisk overenskomst, som gav omkring 100 svenske kroner mindre i timen, end svenske overenskomster kræver. Omkring årsskiftet gik arbejdet helt i stå. Den lettiske regering forsvarede Laval og kaldte konflikten for et brud på EUs princip om arbejdskraftens fri bevægelighed. Samtidig gav den svenske arbejdsret fagbevægelsen lov til at blokere arbejdet. Men Lavals advokater ankede sagen. I maj 2005 gav den svenske arbejdsret efter for Lavals advokater og bad EF-Domstolen om en vurdering af, om de svenske blokader var i strid med EU-retten. Er det i overensstemmelse med den frie bevægelighed at bruge blokader for at fremtvinge svenske overenskomster med udenlandske virksomheder i Sverige? lød spørgsmålet. Svensk LO: Måske udmeldelse Svensk LO har bebudet, at Sveriges medlemskab bør genovervejes, hvis fagbevægelsen taber sagen. Da EF-domstolen bad Kommissionen om en udtalelse, sagde forhandlingssekretær i svensk LO Erland Olauson: Hvis hele vores arbejdsmarkedsmodel slås i stykker, så er prisen for medlemskab af EU for høj, og så må vi tage stilling på ny. I efteråret 2005 udtalte EUs kommissær for det indre marked Charlie McCreevy, at den skandinaviske type af kollektiv-aftaler er i modstrid med EUs lovgivning om arbejdskraftens frie bevægelighed. Udtalelserne vakte røre i Sverige, de nordiske lande og i EUparlamentet, hvor kommissionsformanden formelt stod skoleret, men uden at signalerne reelt skiftede. Fagbevægelsens aktionsret og dermed det samlede overenskomstsystem angribes nu åbenlyst af kommissær McCreevy. Under dagens parlamentsdebat blev kommissionsformand Barroso afæsket en forklaring. Den kom ikke. Under den farceagtige debat bevægede Barroso sig som katten om den varme grød, godt dækket ind af EUs svulstige retorik, konstaterede Ole Krarup efter høringen. Ajour Flertal for forringet REACH 13. december 2006 stemte et flertal i EU-parlamentet for det kompromis om kemikaliereformen REACH, som Rådet indgik med repræsentanter for parlamentet ugen forinden. Jeg har stemt imod de giftige diktater, som Rådet har påtvunget reformen. Det er pinligt, at et flertal lader sig presse til et endnu mere elendigt kompromis om REACH end det makværk, som parlamentet fandt frem til ved førstebehandlingen for et år siden, udtaler Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU. Kilde: 13/ EUs energipakke skuffer Folkebevægelsen mod EU tager afstand fra EU-kommissionens udspil til energiplan, som kræver en reduktion af CO2-udslip på 20 pct. frem til 2020, selvom EUs egen miljøkommissær, OECDs miljøagentur og mange andre peger på, at udslippet skal ned med 30 pct., hvis man vil undgå en global temperaturstigning på to grader, som kan få katastrofale konsekvenser for klimaet. Kommissionen nusser rundt, mens kloden brænder, erklærede Greenpace skuffet. Kilder. og Dagbladet Politiken 10/ Privatiseres det offentlige sundhedssystem i EU? Oprør over lukning af sygehuse og senge, lukning af skadestuer breder sig over Europa. Denne artikel belyser et uddrag af internationalt oplæg til fælles protest mod forringelser i Sygehusvæsenet. Protesten retter sig mod EU. Hvad sker der i Danmark? Af Eva Hallum fra Folkebevægelsen mod EUs faglige udvalg I Tyskland fortælles: Ansatte i sygehusvæsenet fik opbakning fra flere hundrede tusinde arbejdere, der den 21. oktober demonstrerede mod Sundhedsreformen. Denne reform vil kunne ødelægge den solidariske sygehusforsikring for 70 millioner mennesker. Den paritetiske forvaltning af forsikringskassen skal afskaffes og det lønafhængige tilskud ophæves, med det udtrykkelige mål at fremme konkurrencen for de private forsikringssystemer og dermed erstatte de kollektive solidariske forsikringsordninger med individuel privatforsikring. I Storbritannien har man formået i en by at samle massive underskrifter mod lukning af det lokale sygehus i en situation, hvor det offentligt opbyggede National Health Service bogstaveligt ruineres. I Frankrig har man formået at få opbygget et tætmasket sygesikringssystem efter krigen. Nu går der ikke en måned uden forringelser i den ene eller den anden by, med lukninger af skadestuer mv. Man skærer ned på patienternes rettigheder i forhold til 100 pct. omkostningsfri behandling gennem forsikringskassen, og egenbetaling er stigende. I Portugal stiger egenbetalingen på medicin. I Italien har der været to generalstrejker, hvor lukning af sygehuse har været en del af protesten. Dansk protest Her i Danmark har vi set omfattende demonstratione i året der gik, hvor velfærd var på dagsorden. Som sygehusansat og tillidsmand har jeg (Eva Hallum, red.) fulgt med i, hvordan antallet af private sygesikringsordninger stiger voldsomt, privathospitaler vinder terræn. Lukning af mindre sygehuse såsom Nykøbing Sjælland har vakt lokale protester uden held. Fortløbende nedskæringer, lukning af senge og øget stress-belastning på personale. Inden for de senere år er der inden for det offentlige sygehusvæsen beregnet priser på alle ydelser, eksempelvis hvad en ny hofte koster. Sygehusene skal kunne konkurrere, og det det meste af det offentlige Sundhedsvæsen i Danmark er gjort parat til en eventuel overgang til betaling eller egentlig privatisering. En gruppe mennesker, ansatte i sygehusene, tillidsfolk og fagforeningsansatte fra en række lande anmoder hvert EU-land om at udarbejde deres anklageskrift (national viden) med henblik på et fælles foretræde i Bruxelles, imod EU-direktiver og imod privatisering af sundhedsydelser. Anklagepunkter i Danmark kan ringes til Per Sørensen tlf eller mailes til J Bentzen: Fagligt udvalg deltog for et år siden i en europæisk konference om EU og modstanden. Konferencen bevidstgjorde udvalget om, at de forringelser, den danske regering foretager i velfærdsydelser herhjemme, næsten svarer til de forringelser, de andre EU-landes regeringer udfører. Flertal mod EU og euro En islandsk meningsmåling viser, at 64 pct. af den islandske befolkning fortsat er imod EU-medlemskab, og 62,9 pct. er imod euroen. Kilde: Fréttabladid 24/ mio. til a-kraft I perioden skal Danmark betale 605 mio. kr. til udvikling af atomkraft via Euratom-traktaten. Det er 86 mio. kr. om året 50 mio. kr. mere end i Kilde: Dagbladet Arbejderen 21/ Hvert 3. landbrugsjob væk i 2014 En ny prognose fra EU-kommissionen spår, at en tredjedel af arbejdspladserne i landbruget vil være væk om syv år. I alt seks millioner job står til at forsvinde. Kilde: LandbrugsAvisen 4/1-2007

4 4 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 Ole hyldet med takkeskrift og reception for fulde huse Poul Nyrup Rasmussen, Pernille Frahm og Gitte Seeberg gør det. Tine Bryld, Niels Hausgaard og Jens Okking gør det. En lang stribe af venner og kolleger udtrykker respekt for Folkebevægelsens parlamentariker i ny udgivelse Når Folkebevægelsen mod EUs repræsentant indtager sin plads i EU-parlamentet onsdag den 10. januar hedder han Søren Søndergaard. Han efterfølger som bekendt Ole Krarup, der havde sin hidtil sidste dag som parlamentariker onsdag den 20. december før årsskiftet. Folkebevægelsen mod EU har markeret vagtskiftet med en reception på Christiansborg, hvor over 120 mennesker klemte sig ind i et lokale til 50 mennesker. Partisekretær Henrik Dam Kristensen (S), MEP Gitte Seeberg (K), tidl. partiformand Holger K. Nielsen (SF), forhandlingssekretær Henrik Berlau fra 3F, faglig sekretær fra PROSA Hanne Lykke Jespersen, Ole Nors fra havne- og terminalarbejdernes landsklub samt professorerne Niels I. Meyer og Peter Pagh var blandt de mange, som kom forbi og hilste på Ole Krarup og hans efterfølger Søren Søndergaard. De to herrer fik sange med på vejen af Arne Würgler og en veloplagt tale af Anne Marie Helger, som bl.a. sagde Det er så vigtigt, at der sidder nogle fine, gode, pæne mennesker dernede. De ligner jo en forsamling mafiatyper. Takkeskrift for over 12 år i Bruxelles Ole Krarup har siddet over 12 år i EU-parlamentet. Af de 93 danskere, som har hidtil har gjort det, har kun otte siddet længere. Ved receptionen fik Arne Würgler spiller her efter Anne Marie Helgers tale til de to vagthunde. Foto: Lave K. Broch Ole Krarup spillede selv på violin sammen med makkeren Arne Gotved. Foto: Henning Mortensen Søren og Ole hilser på Gitte Seeberg og Henrik Dam Kristensen. Foto: Henning Mortensen Anne Marie Helger gav en bog til Ole Krarup. Foto: Henning Mortensen Ole byder Majbrit Berlau og hendes datter Liv velkommen. Foto: Henning Mortensen Salen var tæt pakket. Var alle gæster kommet samtidig, havde der ikke været plads. Foto: Lave K. Broch Søren veksler ord med Holger K. Nielsen. Foto: Henning Mortensen

5 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 Tak til jer alle! 5 Ole Krarup som en overraskelse overrakt et takkeskrift om hans indsats i EU-parlamentet og dansk EU-debat. Det er lavet af Folkebevægelsen med økonomiske og skriftlige bidrag fra en lang række organisationer og mennesker. Pjecen kan bestilles på telefon Herunder er udvalgte citater fra i alt 32 hilsner, Ole Krarup får i pjecen: Niels Hausgaard: For mig er Ole Krarup ikke mindst sværvægtshumor. Verdens tørreste og mest insisterende humor, det er Ole Krarup. Uden ham havde vi aldrig fået f.eks. nej et til Maastricht og euroen. Bare for at nævne et par håndgribelige resultater. MEP Poul Nyrup Rasmussen (S): Der findes politikere, som kun tænker og taler i hovedoverskrifter. Som aldrig dykker Bruxelles: Ole Krarups afgang blev også markeret med en reception i EU-parlamentet den 6. december, hvor GUE/NGL-gruppens franske formand Francis Würtz her ses mellem Ole og Søren Søndergaard. Foto: Julia Garlito y Romo ned i substansen men forbliver på overfladen. Den type politikere har Ole Krarup heldigvis aldrig hørt til. MEP Gitte Seeberg (K): Jeg vil savne at debattere med Ole Krarup, som i modsætning til mange andre baserer sin EU-modstand på lødige, seriøse og oplyste argumenter. Det er tiltrængt i en debat, der ofte hviler på fordomme og påstande. Tidl. MEP Torben Lund (S): Igennem fem år i Parlamentet har jeg lært Ole at kende som en fair og engageret kollega, der gang på gang afslørede uredelighed, forlorenhed og hykleri i EU-systemet og -debatten. I virkeligheden en atypisk og akademisk politik, som uden populisme har argumenteret og kæmpet for sin overbevisning. Professor dr.jur. Peter Pagh: Uanset mulige fortjenester som medlem af Europa-parlamentet er det som jurist Ole har sat sine dybeste spor. Disputatsen om øvrighedsmyndighedens grænser er et fyrtårn i dansk forvaltningsretlig teori. Ingen anden professor har ført så mange principielle retssager. Og tag ikke fejl: Ole forveksler til forskel fra så mange andre ikke politik med jura. Tine Bryld og Arne Gaardmand: Det er livgivende at tænke på, at han hele livet igennem har arbejdet på en måde, der er et folkestyre værdigt. Det er der unægteligt behov for i disse tider. Af Ole Krarup Jeg skal ikke udbrede mig om mine 12 1 / 2 år i EU-parlamentet. 1. januar har jeg forladt denne surrealistiske teaterscene, der fungerer som en bekvem niche mellem selvbedrag (illusioner om egen betydningsfuldhed) og korruption (udnyttelse af lukrative refusionssystemer), hvor mere end 800 pampere fra 27 lande befinder sig storartet, mens de (fleste af dem) bidrager aktivt til at afmontere folkestyret. Det er en lettelse at sige farvel til det absurde teater med de demokratiske farcer, som Folkebevægelsen aldrig har deltaget i. Som Folkebevægelsens repræsentant har jeg nægtet at deltage i spillet, idet det alene har været min opgave (1) at skaffe informationer fra EUs uigennemsigtige styresystemer, (2) at råbe vagt i gevær og reagere over for systemets overgreb. Til mit farvel knytter sig en varm tak til en mangfoldighed af enkeltpersoner og organisationer, som jeg har kunnet støtte mig til og spille sammen med, for at aktiviteten kunne få politisk mening. Ingen nævnt, ingen glemt. I særdeleshed: En stor tak for det skrift, jeg fik overbragt 5. januar For folkestyre mod EU-stat. Skriftet rummer megen ros og smukke ord fra meningsfæller i og uden for Folkebevægelsen, herunder mangeårige samarbejdspartnere inden for miljø- og fagbevægelse. At også en række politiske modspillere har ytret sig positivt om min indsats, glæder mig umådeligt, fordi det bekræfter muligheden for ægte dialog og debat. Sidst, men ikke mindst: En tilsvarende stor tak for den mangfoldighed af gaver, jeg blev beriget med fra Folkebevægelsen (FU, komitéer, FBU), Dagbladet Arbejderen, Udfordring Europa, Fagbevægelsen mod Unionen, JuniBevægelsen og organisationer som Greenpeace, PROSA, Havnearbejdere, Lager og Handel og mine gamle venner fra Solvognen i Christiania foruden talløse sympatisører. Jeg forsøger at dele disse rige gaver med mine venner. TAK til jer alle! ungdomssiden Tilbage på skolebænken Ungdom mod EU København er kommet tilbage på skolebænken. Bl.a. i erkendelse af flere nye aktive har vi besluttet at lave en længere kursus-række Ungdomssiden er FBUs faste side i Folk i Bevægelse. Her fortæller skiftende FBUere om aktuelle ungdomsvinkler på EU-modstanden. Af Rina Ronja Kari, talsperson, Ungdom mod EU På det første møde kom Tue Sylvest, fra Folkebevægelsen mod EU, og fortalte om EUs udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi blev bl.a. mindet om, hvordan EU tromler hen over andre lande, og hvordan EU mener, at den eneste form for sikkerhed, det er våben. Fokus er slet ikke på forebyggelse, f.eks. ved at hjælpe folk ud af deres fattigdom, i stedet handler det om at have flere våben end de andre, så de bliver bange for os. Samtidig diskuterede vi, hvordan man forebygger terrorisme der var klar enighed om, at det ikke er ligetil, men at EUs terrorliste i hvert tilfælde ikke hjælper. Det absurde ved denne politik er, at når man fortæller folk om, hvad den rent faktisk indeholder, bryder de sig ikke om den. Vi er alle enige om, at terror ikke er godt men hvordan bekæmper man det så? De tilstedeværende blev enige om at anbefale Jan Øbergs bog: Fremmer EU freden, udgivet på forlaget NyAgenda. Den kan hentes gratis på nettet se hvor på Ungdom mod EUs hjemmeside Vi blev også enige om, at vi selv er nødt til at informere. Derfor udgiver Ungdom mod EU i løbet af februar et temablad om terrorrisme. Det vil blive et blad, der forhåbentlig kan fortælle flere folk om, hvad EU egentlig laver, når de snakker så fint om et område med fred, sikkerhed og demokrati. Mødet var en stor succes, og gangen efter inviterede vi Niels Eriksen ligeledes fra Folkebevægelsen. Han fortalte om alternativer til EU, og vi havde efterfølgende en debat om det emne. Alternativer til EU er et meget vigtigt emne at vide noget om, når man er modstander. Hvor mange gange er man ikke blevet spurgt, hvad man da vil sætte i stedet? Den gode nyhed er, at det slet ikke er nødvendigt at sætte noget i stedet for EU. Hvis vi nu skulle have held med at afskaffe EU som den protektionistiske, enøjede politiske vanskabning den er, hvorfor skulle vi så have lyst til at sætte noget i stedet? Desuden findes der allerede masser af globale samarbejdsorganisationer, hvor fokus er på hele verden frem for bare EU. Kurset endte med en længere diskussion af, hvilken international organisationsform, der vil være den bedste i fremtidens verden. Vi blev ikke enige, til gengæld blev vi meget klogere. Har du lyst til at være med til næste kursusmøde? Eller kender du måske nogen. der kunne trænge til at lære lidt om EU? Så kan du kontakte os gennem hjemmesiden og høre, hvornår det næste er. De foregår i København og alle er velkomne, selvom målgruppen er unge under 30. Næste gang kommer Karina Rohr Sørensen, talsperson for Folkebevægelsen mod EU, og fortæller om servicedirektivet og dets konsekvenser. Det glæder vi os meget til. Har du lyst til at arrangere kursusmøder for andre unge i dit lokalområde, så kan vi hjælpe med idéer og oplægsholdere. Kontakt os via på Rina Ronja Kari er talsperson for FBU, hun er desuden aktiv i København og sidder i Landsledelsen på 4. år. Du kan altid få fat i FBU gennem FBUs hjemmeside:

6 6 Folk i Bevægelse nr. 1/2007 NYT FRA KOMITEERNE Vestjyder mod Unionen VESTJYLLAND: På landsmødet i Tranbjerg blev Folkebevægelsens landsvedtægter ændret, så komitéerne nu kan samarbejde på tværs af nye og gamle grænser. I Midt- og Vestjylland har komiteerne i mange år haft et velfungerende samarbejde om grundlovsmøderne på Borbjerg Mølle. Den 25. november 2006 blev Vestjyder mod Unionen stiftet af repræsentanter for fire komiteer i Viborg og Ringkøbing amter. Området øvrige komiteer vil også deltage i samarbejdet. Thorkild Sohn blev valgt som initiativets talsperson. Det nye initiativ vil fortsætte med grundlovsmøderne, og vi vil holde medlemstræf. Det Bette Nej-Blad, der hidtil er udkommet i Viborg Amt, skal nu også skulle dække det tidligere Ringkøbing Amt. De vestjyske komiteer vil fremover hjælpe hinanden ved gadeaktioner, og vi vil koordinere vore læserbreve. Vi vil også drive en hjemmeside. Vi er også gået i gang med at finde liste-n kandidater fra Vestjyllands Storkreds og Thistedkredsen. Gustav Sieg Sørensen Nordsjælland mod EU NORDSJÆLLAND: På det uigenkaldeligt sidste møde i amtsregi besluttede de fremmødte repræsentanter fra komitéerne i det tidligere Frederiksborg Amt at fortsætte samarbejdet under navnet Nordsjælland mod EU. Følgende komitéer indgår i samarbejdet: Allerød, Birkerød, Frederikssund-Egedal, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Nordkysten mod EU. Uafklaret: Furesø, som kontaktes. Henning Mortensen blev (gen)valgt som ansvarlig for samarbejdet, som har indkaldt sit første offentlige møde den 21. februar med MEP Søren Søndergaard som oplægsholder (se Kalenderen). hm Juleaktion i København KØBENHAVN: Københavnsudvalget gennemførte juleaktion om eftermiddagen fredag den 15. december på Kultorvet i København. På trods af regnvejr fik vi delt 750 foldere ud og oplyst folk om, at kampen for at bevare den sociale velfærd går hånd i hånd med at få standset EUs angreb på vores ret til selv at bestemme arbejdsmarkedsforhold, og hvordan vi indretter vort velfærdssystem. Michael Johnson og Niels Eriksen, begge medlemmer af Folkebevægelsens foretningsudvalg, holdt taler! Nisser mod Unionen (Røde Horn) og Hagisax underholdt i de tre timer, aktionen varede, og vi delte også julegløgg og pebernødder ud til Københavnerne. Alt i alt forløb gadeaktionen godt på trods af ugunstigt vejr. Jørgen Bentzen Skaf nye medlemmer overalt hvor du er Nye medlemmer Fra landsmødet oktober 2006 til 15. januar 2007 Sjælland Allerød 2 Amager 1 Bagsværd 1 Birkerød 1 Borup 1 Fredensborg 1 Helsingør 1 København N 3 Lyngby 1 Næstved 1 Stenløse 1 Valby 1 Vanløse 1 Fyn Ringe 1 Svendborg: 2 Vissenbjerg 1 Jylland Beder 1 Hadsund 1 Horsens 1 Kolding 2 Nibe 1 Randers 1 Struer 1 Trige 1 Tønder 1 Vejle 1 Viborg 1 Viby J 1 Vodskov 1 Åbyhøj (Århus) 1 Århus C 1 Udland Malmö 1 37 nye medlemmer siden landsmødet så skal vi kun skaffe 213 flere i de kommende ni måneder... Bestil hvervemateriale og spørg omkring dig Af landssekretær Poul Gerhard Kristiansen Vi har brug for alle gode kræfter til at møde fremtidens udfordringer i form af ikke mindst folkeafstemninger om EU-grundlov, undtagelser eller lignende. Ønsket om et bedre alternativ end EU skal markeres med størst mulig styrke. Sidste år besluttede landsmødet, at Folkebevægelsen mod EU skal få mindst 250 nye medlemmer frem til landsmødet i Umiddelbart efter landsmødet fik vi en del medlemmer ikke mindst på grund af omtale af landsmødet i medierne og annoncer i en lang række aviser, så vi i sidste nummer kunne melde om 22 nye medlemmer. Siden da har der været relativt stille og juleferie. Alligevel er tallet nu vokset til 37 medlemmer. Men så nemt bliver det ikke ved med at være, og vi har ikke råd til konstante annoncekampagner. Så nu er der brug for din indsats. Gå på gaden og spørg omkring dig Stemmetallet ved parlamentsvalget siger, at hver 20. er potentielt medlem. EUs meningsmåling viser, at omkring hver 5. er potentielt medlem. Folkeafstemningerne siger, at omkring hver anden er potentielt medlem. De er der. Lige omkring dig. Der er næppe nogen, der bliver stødt af et høfligt spørgsmål om medlemskab og støtte til den organiserede tværpolitiske EU-modstand. Selvom vi selvfølgelig også er glade for mere aktive medlemmer, så kræver medlemskab ikke andet end kontingent. Det er i sig selv en rigtig god håndsrækning. Du kan også kontakte din lokale kontaktperson eller komite (ring og spørg hvem det er, hvis du ikke allerede ved det) og foreslå, at I går på gaden en time eller to en lørdag formiddag med materialer. Når andre organisationer hverver nye medlemmer på gaden, så kan vi vel også. Tag skriveunderlag (clipboard), indmeldelsespapirer og kuglepenne med og prøv det. En anden mulighed er at spørge folk ved generalforsamlinger, møder og lignende. Støt økonomisk forud for nye slag mod unionen Ved årsskiftet satte det tyske EU-formandskab EU-grundloven tilbage på dagsordenen. Vi har brug for flest mulige penge til at møde udfordringerne med Af Poul Gerhard Kristiansen Tysklands forbundskansler Angela Merkel satte sig i EUs formandsstol ved årsskiftet. Hun vil grave EU-grundloven op, selvom befolkningerne i Holland og Frankrig sendte den i graven i Med andre ord nærmer vi os nye udfordringer, nye folkeafstemninger samtidig med, at vi så småt skal forberede os på næste parlamentsvalg i Det kræver penge, og derfor må Folkebevægelsen fortsat opfordre alle EU-kritiske kræfter til at støtte os økonomisk. I regnskabsåret 2006 gav den økonomiske indsamling alt i alt kroner. I det nye år er der kun gået lidt over 2 uger, hvor der er kommet ca kroner ind. På Folkebevægelsens landsmøde i oktober sidste år blev målet i lyset af de forestående udfordringer sat til kroner. Med andre ord er der behov for, at vi sætter mere liv i indsamlingen. En måde at støtte på, som Praktikant i Bruxelles? sidste år gav over kroner, er at bestille Sven Skovmands Politikens Verdenshistorie til 300 kroner eller hans firebinds Danmarkshistorie i ny udgave til 500 kroner begge signeret af forfatteren. Ud over denne pris tillægger vi portoudgiften. De fleste penge ved salget af disse bøger går til Folkebevægelsen mod EU. Ring til sekretariatet på og bestil eller hør nærmere. Du kan også støtte Folkebevægelsen mod EU mere direkte. Anskaf dig et girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr Der er mange andre måder at støtte os økonomisk på indsamling ved gadeaktioner, loppemarkeder, ansøgninger ved fagforeningsgeneralforsamlinger og meget andet. Kontakt din lokalkomite og/eller sekretariatet og hør nærmere. På forhånd tak. Folkebevægelsen mod EU tilbyder studerende praktik-ophold på vores kontor i Bruxelles. Næste praktik-periode ligger i andet halvår af Der ydes et månedligt tilskud til dækning af husleje, transport o.l. Yderligere oplysninger og ansøgning senest den 19. februar 2007 til Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 N, att. Søren Søndergaard eller til

7 Folk i Bevægelse nr. 1/ KALENDEREN Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 2/07: 9. februar 2007 KØBENHAVN Københavnsudvalget Åbent møde i Folkebevægelsen mod EUs Københavnsudvalg mandag den 12. februar kl i fagforeningshuset, Trekronergade 26 i Valby. På dagsordenen er bl.a. referat fra årsmødet, nyt fra forretningsudvalget og nyt fra komiteerne. Alle medlemmer er velkommen. Der er mad fra kl (pris 25 kr) men det kræver tilmelding til Jørgen Bentzen på senest 8. februar. København Hvor går vi hen? konference og debat om EUs arbejdsmarkedspolitik mandag den 26. februar kl hos 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26 i Valby. Kl Oplæg til debat ved Jens Jørgen Nielsen, NAVNE Radiokalender konsulent i FOA og forfatter til bogen Østudvidelsen under overfladen. Kl Fyraftensdebat med MEP Søren Søndergaard (Folkebevægelsen mod EU), MEP Ole Christensen (S), formand for 3F i Silkeborg Christian Juhl og næstformand i 3F Steen Andersen i panelet. Arr.: LFS, Byggefagenes Samvirke, 3F Industri & Service København og Dansk Metal afdeling 14. Ballerup Folkebevægelsen mod EU Herlev-Ballerup-Smørum komiteen holder møde torsdag den 1. februar kl i Præstevænget 20 i Ballerup. På dagsordenen er bl.a. komiteens fremtidige arbejde og valg af ledelse. Rødovre Fakta om den Europæiske Union på Københavnerkanalen, Nørre Alle 7,3., 2200 København N. Sender på hybrid 95,2 og på antenne 95,5 direkte hver mandag kl Genudsendelse torsdag kl Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel Eudebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingørkanalen FM 92,8 MHz, Teledanmark Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Europæiske Union. Kontakt: Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 13. februar kl , tirsdag den 13. marts 19.30, tirsdag den 17. marts kl.19.30, tirsdag den 15. maj kl , tirsdag den 12. juni kl og tirsdag den 21. august kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. Valby Folkebevægelsen mod EUs komitéer i Valby, Frederiksberg og Sydvest har aktivistmøde torsdag den 8. februar kl i kantinen, Valby Medborgerhus på Toftegårds Plads. Komiteen opfordrer sine medlemmer til at møde op til fagforeningernes EU-konference den 26. februar (se andetsteds). Folkebevægelsen mod EUs komiteer i Valby, Frederiksberg og Sydvest inviterer i samarbejde med Enhedslisten til debatmøde om EU og militarisering onsdag den 28. marts kl Valby Medborgerhus på Toftegårds Plads. 100 ÅR: Gæster fra hele landet strømmede til Sønderborg for at fejre Robert Huhle, da han tirsdag den 2. januar fyldte 100 år. På billedet ses fhv. skatteminster MF Frode Sørensen og fødselaren. Folkebevægelsen i Sønderjylland udgav et særnummer af Skelbækken (kan bestilles på eller se Henrik Poulsen Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket Folkets Radio i København Sender på 106,3 89,4 på hybridnettet. Magasin om EU, EU-grundloven og EU-modstanden hver fredag kl Ring ind kl på JYLLAND Esbjerg Folkebevægelsen mod EUs Esbjerg-komite holder generalforsamling hos 3F Esbjerg Transport, Nyhavnsgade 25 i Esbjerg fredag den 9. februar kl med spisning kl Kl er der offentligt møde med Søren Søndergaard, der lige er kommet i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. Han vil fortælle om sit nye arbejde, og hvordan han mener, det kan styrke EU-modstanden. Fra kl er der fest, forrygende lotteri og musik ved lokale musikanter. Der er fri adgang til det offentlige møde og festen. Silkeborg Silkeborg-komiteen holder generalforsamling mandag den 19. februar kl i Medborgerhuset, Søgade, Silkeborg. Skive Skive-Salling-Fjends komiteen mod EU afholder årsmøde lørdag den 24. februar kl i Aktivitetscentret Ny Skivehus, Odgårdsvej i Skive. Selve årsmødet foregår kl Kl er der oplæg af Ditte Staun om EUs landbrugs- og miljøpolitik. Herefter er der generalforsamling i KIG og LYT. SJÆLLAND Frederikssund Folkebevægelsen mod EU Frederikssund-Egedal komite holder medlemsmøde onsdag den 14. marts kl i Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Helsingør Tirsdag den 6. marts kl i Det blå Hus, Lundegade 17, Helsingør, lokale D. På dagsordenen bl.a. samarbejdet i Nordsjælland mod EU. Århus Ordinær generalforsamling i Folkebevægelsen mod EU i Århus onsdag den 21. februar kl på Brobjergskolen, Klasselokale 214. Efter Generalforsamlingen vil der være medlemsmøde med oplæg om konsekvenser af Servicedirektivet ved Jakob Lindblom og Anders Kock. Aalborg Folkebevægelsen mod EU i Aalborg inviterer til den årlige Nytårskur lørdag den 3. februar. Der startes kl med en lille Gallup-undersøgelse på Grønttorvet med spørgsmålet Er fødevarerne blevet bedre/dårligere, siden Danmark blev medlem af EF i 1973?. Kl er der offentligt møde på Nytorv 13B, 1. i Aalborg med temaet EU ud af mit køleskab. Kl Økologisk fællesspisning og kl ca. underholdning ved (formodentlig) Arne Würgler. Sønderjylland Tirsdag den 20. marts kl kommer tidligere MF og MEP Sven Skovmand til Nygadehuset i Aabenraa og fortæller om Folkebevægelsens finanslovsforslag: Meld Danmark ud af EU og spar mange milliarder! Nordsjælland Nordsjælland mod EU inviterer til offentligt møde om EUgrundloven og Nice-traktaten onsdag den 21. februar kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2, Hillerød. Indledning ved Folkebevægelsens MEP Søren Søndergaard, der også vil fortælle om sit arbejde i parlamentet. FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N, tlf , fax , e-post: hjemmeside: MEP Søren Søndergaard, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles. Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. e-post: Ansvarshavende redaktør: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Notat Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 9. februar Vi vil helst have stoffet fremsendt som e-post eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

8 Hvor langt er EU parat til at gå med arbejdsmarkedspolitikken? Det spørgsmål har uden tvivl været i hovedet på de mange hundredetusinder, der gennem de senere år har demonstreret mod EUs servicedirektiv, som her i Strasbourgs gader. Nu stilles dette og andre spørgsmål på en konference i København den 26. februar. Foto: Michael Johnson Hvor går vi hen? Tre fagforeninger og et fagforeningssamvirke går sammen om at invitere til konference om EUs arbejdsmarkedspolitik den 26. februar Hvad arbejdes der med i EU i dag? Hvor endte servicedirektivet? Hvor langt er EU nået med arbejdsmarkedspolitikken og hvor langt er de parat til at gå? Er der tale om en tilpasning af nationalstaternes arbejdsmarkedsmodeller, eller er der tale om en afvikling som skal erstattes af et helt andet system? Der er mange spørgsmål, som søges belyst på en konference mandag den 26. februar kl i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Trekronergade 26 i Valby. Tre fagforeninger LFS (FOA), 3F Industri & Service København og Dansk Metal afdeling 14 samt Byg- gefagenes Samvirke står bag konferencen, som er opdelt i to dele. Første del er kl og henvender sig først og fremmest til tillidsfolk og ansatte i fagforeninger. Her lægger Jens Jørgen Nielsen op til debat. Han er konsulent i FOA og forfatter til bogen Østudvidelsen under overfladen. Efter en spisepause er der fyraftensdebat kl med et panel bestående af Ole Christensen (MEP for Socialdemokraterne), Søren Søndergaard (MEP for Folkebevægelsen mod EU), Steen Andersen (næstformand for 3F) og Christian Juhl (formand for 3F Silkeborg). Peter Kay Mortensen fra LO Storkøbenhavn er ordstyrer. Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N. FOLK i D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n Nr. 1 Februar 2007 BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Søren på plads i Bruxelles Folkebevægelsens nye parlamentariker har fået udvalgsposter og hjemmesiden Gruppeformand Francis Würtz byder Søren Søndergaard velkommen i EU-parlamentet. Foto: Julia Garlito y Rom De kompetente danske myndigheder har meddelt, at Søren Søndergaard med virkning fra den 1. januar 2007 er udpeget af Parlamentet i stedet for Ole Krarup, meddelte parlamentsformanden Josep Borrell ved starten af januar-samlingens møde i Strasbourg den 16. januar En måned før fredag den 15. december havde Folketinget, som sidste folketingsbeslutning i 2006, formelt godkendt vagtskiftet, da 106 stemte for og ingen stemte imod indstillingen om det fra Udvalget til Valgs Prøvelse. Søren Søndergaards stærke sider er naturligvis andre end juraprofessoren Ole Krarups, hvilke gav andre ønsker med hensyn til placering i parlamentsudvalg. Resultatet af forhandlingerne om udvalgsposter er indtil videre blevet, at Søren nu er fuldgyldigt medlem af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LI- BE) og af Budgetkontroludvalget (CONT), mens han er suppleant i Udvalget for Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). Men da Rumænien og Bulgarien blev medlem af EU ved årsskiftet og har fået pladser i parlamentet, var der endnu en vis uklarhed om sammensætningen af parlamentsudvalgene, som først ventes afklaret 1. februar. Følg Søren på internettet På Søren Søndergaards første arbejdsrejse til Bruxelles mødte han allerede i Kastrup lufthavn synet af EU-kommissionens store farvestrålende plakater med teksten Velkommen til Rumænien og Bulgarien i EU. Jeg har intet mod Rumænien og Bulgarien og især ikke mod disse landes fattige befolkninger. Jeg har heller ikke noget imod, at disse lande tilslutter sig EU, hvis det er et demokratisk udtryk for deres befolkningers vilje. Selvfølgelig kan jeg ikke anbefale dem at melde sig ind i en klub, som jeg selv vil ud af, men det er nu engang op til dem selv at afgøre. Til gengæld har jeg noget imod at EU-kommissionen for dine og mine skattekroner eller euro plastrer Europas lufthavne til med intetsigende velkomstplakater. For hvad er egentlig formålet? Det er i hvert fald ikke af hensyn til de fattige rumænere eller bulgarere, som næppe i noget større tal kommer disse steder. Derfor blev min første handling om EU-parlamentariker at stille et spørgsmål til kommissionen med følgende ordlyd: Kommissionen bedes oplyse de samlede omkostninger ved den PR-kampagne om Rumæniens og Bulgariens optagelse i EU, som Kommissionen har gennemført overalt i Europa (bl.a. med store plakater i lufthavne og andre trafikknudepunkter), samt hvor mange børn i den tredje verden, som for det beløb kunne være reddet fra at dø af sult, har han skrevet i sin blog (internetdagbog) på den nye hjemmeside

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU

Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aalborg 26.-27. oktober 2013 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Euraffex Insight analyse:

Euraffex Insight analyse: Euraffex Insight analyse: Hvem har vundet i udvalgs-lotteriet? Det nyvalgte Europa-Parlament har nu mødtes i Strasbourg for første gang efter valget, for at konstituere sig. Udvalgsposterne blev fordelt

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes.

Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. Forslag til undervisningsforløb på baggrund af tesen: EU medfører, at det nationale demokrati svækkes. INTRODUKTION: Kære underviser. I foråret 2007 rejste to delegationer af højskoleskoleelever ud i Europa

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2010 Karina Rohr Sørensen Generalforsamlingen 2010 Indhold: - Generalforsamlingen den 12. februar - Årsplan 2009 - Garagesalg den 8. maj 2010 - Husk lokalkontingent

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

H ver eneste dag informeres vi om

H ver eneste dag informeres vi om 130 Danmark - et sted i verden H ver eneste dag informeres vi om begivenheder, der foregår uden for Danmarks grænser. Når vi tænder for tv eller radio eller åbner en avis, bombarderes vi med nyheder fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Hvorfor undervise i EU?

Hvorfor undervise i EU? Hvorfor undervise i EU? Oplæg ved: Mads Dagnis Jensen og Julie Hassing Nielsen Konference: EU i undervisningen sådan! Onsdag den 5. oktober 2011 Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab Indhold Præsentation

Læs mere

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk

EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD FORORD. eu.webdialog.dk 1 EU Hvad Nu! - Fakta, Quiz, Spørgsmål og Afstemning INDHOLD - Forord - Historie - Arbejdsopgaver - Økonomi - Medlemslande - Demokrati - Quiz - Spørgsmål og Afstemning FORORD EU er gået i Stand by og holder

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

union (søjle II og III) juridisk

union (søjle II og III) juridisk FOLK i Nr. 5 Juli-august 2007 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Karina Rohr Sørensen

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Kandidater til landsledelsen

Kandidater til landsledelsen Kandidater til landsledelsen Præsentation af kandidater til landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU - til Folkebevægelsen mod EU's landsmøde i Aarhus 25.-26. oktober 2014 Mads Barbesgaard, født 1988.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00

HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 HUMBUG & SØN Kritik: Nye EU-regler lægger op til fup og svindel Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Tirsdag den 26. maj 2015, 05:00 Del: EU-Kommissionen vil gøre det lettere at stifte selskaber overalt i

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4

Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Erhvervskvinder Trekantområdet April 2012, nr. 4 Velkommen til aprilmødet. Tirsdag, den 17. april kl. 18:00 Vi slutter vores tema om at komme videre med et oplæg om hvordan man kan bruge skriftpsykologi

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år

Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år Årsberetning LFA 2012 Forord Der er nu gået endnu et år tiden løber som vi nok alle sammen har opdaget. Der er afholdt 4 Forretningsudvalgsmøder i år 2012 inklusive det konstituerede møde den 26. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen

Europa. Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Europa Rapport om Den europæriske union Kathrine Kaihøj Sørensen Indholdsfortegnelse Forord Starten Traktaterne 5 1. Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) 6 2. Romtraktaten

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere