Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet:"

Transkript

1 ITEK er branchefællesskabet i Dansk Industri (DI) for virksomheder, der arbejder med it, tele, elektronik og kommunikation. Som medlem af ITEK får du adgang til politisk indflydelse, medlemsservices og netværk. Du får desuden bedre muligheder for at udvikle din forretning sammen med DI s øvrige medlemmer. I denne folder kan du læse mere om, hvad ITEK tilbyder, og hvordan vi kan give dig og din virksomhed nogle unikke udviklingsmuligheder. Vi håber at se din virksomhed som medlem af ITEK. Vi vil gøre vores til, at I får mest muligt ud af et medlemskab hos os. Hvis du vil vide mere om ITEK, kan du kontakte sekretariatet: ITEK H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax itek.di.dk

2 Branchefællesskabet ITEK EN DEL AF DANSK INDUSTRI

3 Udgivet af Dansk Industri Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN:

4 Velkommen til ITEK ve VElkommen til itek ITEK har aktiviteter inden for områderne it, tele, elektronik og kommunikation deraf navnet ITEK. Vi er et branchefællesskab i Dansk Industri (DI) og repræsenterer danske virksomheder, der beskæftiger sig med virksomhed primært inden for vores område. For vore medlemmer varetager vi branchens interesser såvel udadtil over for regering, Folketing og offentlige myndigheder, som indadtil over for DI s øvrige medlemmer. Vi styrker den faglige udvikling og det tværgående sammenhold blandt ITEKs medlemsvirksomheder. Dette gør vi bl.a. gennem netværksarrangementer, erfa-grupper og politiske udvalg for vores medlemmer. Kerneområder ITEK arbejder inden for de fire kerneområder it, tele, elektronik og kommunikation, men også ofte på tværs. Vi fokuserer på de emner, der optager vore medlemmer mest. For eksempel oplever mange mindre virksomheder udfordringer i forbindelse med de mange muligheder, som ny teknologi medfører. Derfor har vi igangsat projekter, der har til formål at inspirere virksomheder til at handle teknologisk innovativt. Hvem kan blive medlem? Alle virksomheder med aktiviteter i tilknytning til itek-erhvervet kan blive medlem af ITEK. For at være med i ITEK skal en virksomhed være tilknyttet DI enten som medlem eller som associeret virksomhed. DI har knap medlemmer. I ITEK er der medlemmer.

5 Foto: TDC / Jørgen True

6 ITEK kan tilbyde dig 5 ITEK kan tilbyde dig Et medlemskab af ITEK giver dig mulighed for at få indflydelse på vigtige politiske beslutninger for erhvervet, og du får adgang til samarbejde og forretningsudvikling med ca medlemsvirksomheder i DI, herunder flere af Danmarks største virksomheder. Politisk indflydelse ITEK arbejder for optimale rammevilkår for itek-erhvervet, og vore resultater vidner om, at vi bliver hørt. Vore fælles fingeraftryk er synlige indenfor områder som fremtidens it-uddannelser og digital forvaltning. Som medlem hos os bliver du hørt i den politiske debat. ITEK taler på medlemmernes vegne, når vi giver indspark til politikerne i Danmark og udlandet, og vi tages ofte med på råd. Vi sikrer erhvervets interesser i medierne, og vi arbejder for vores medlemmers ønsker hver dag. Bl.a. er vi med til at forme EU-rammerne omkring telereguleringen i Danmark. For at give medlemmerne mulighed for at præge ITEKs politiske arbejde, har ITEK en række udvalg. Udvalgene forholder sig til den aktuelle politiske dagsorden og tager desuden emner op fra medlemskredsen. I en række af udvalgene sidder der både repræsentanter fra ITEKs leverandører og DI s brugervirksomheder. Det sikrer, at ITEKs politiske udspil er afbalancerede med brugersynspunkter og øger dermed troværdigheden. ITEKs udvalg E-businessudvalg Medieindustripolitisk udvalg Elektronikudvalg Mobilitetsudvalg Informationssikkerhedsudvalg It-politisk udvalg Uddannelses- og forskningspolitisk udvalg It- og telepolitisk udvalg

7 ITEK har været med til at sætte innovation på dagsordenen og dermed geare itek-erhvervet til globaliseringens udfordringer. Adm. direktør Torben Ballegaard Sørensen, Bang & Olufsen

8 Services I ITEK arbejder vi for din virksomheds behov. Det gør vi bl.a. ved at fokusere på relevante services til gavn for din virksomhed. ITEK har etableret en arbejdsgruppe, der forbereder ansøgninger til EU s syvende rammeprogram. Formålet er at øge vores medlemmers udviklingsaktiviteter og forretningsmuligheder samt at sikre medfinansiering fra EU. Mange af vore medlemmer er glade for denne service. ITEK udsender et generelt nyhedsbrev to gange om måneden. Her informerer vi om nyheder inden for itekerhvervet, fremtidige arrangementer og meget mere. Derudover udgiver ITEK også fagspecifikke nyheder inden for informationssikkerhed, tele, medier og elektronik ca. 10 gange om året. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet, se flere muligheder på itek.di.dk eller mail Netværk Som medlem har du mulighed for at være en del af forskellige faglige netværk. Det vigtigste formål med ITEKs netværk er at give medlemmerne mulighed for at drøfte faglige emner med hinanden via arrangementer, samarbejdsprojekter, besøg på virksomheder m.m. Netværkene er åbne for alle medlemmer, og vi nedsætter de grupper, som medlemmerne ønsker. Ind i mellem nedsættes også taskforces, som har til opgave at løse konkrete problemstillinger. 7 ITEK kan tilbyde dig ITEK har bl.a. netværk inden for følgende områder: Effektelektronik It-sikkerhed Nanoteknologi e-læring Lederforum Open Source Grøn elektronik Miljø Produktudvikling It-leverandør Mobilitet Sensorer

9 ITEKs aktiviteter har et højt fagligt niveau, der har skabt solide netværk med DI s medlemmer og dermed sat fokus på det emne, som udgør vores kerneforretning. Direktør Lars Neupart, Neupart A/S Foto: TDC / Jørgen True Foto: TDC / Jørgen True

10 ITEK flere områder under et ITEK flere områder under et ITEK arbejder for at følge og løse itek-erhvervets udfordringer. Den vigtigste opgave for ITEK er nu at fokusere på manglen på arbejdskraft. Dette gør vi bl.a. ved at videregive viden om brug af udenlandsk arbejdskraft for alle vore medlemmer, samt ved at fokusere på at få uddannet tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere i Danmark. It It er omdrejningspunktet i virksomheden for mange af vore medlemmer, og derfor fylder itområdet meget i ITEKs daglige arbejde. Vi arbejder sammen med vores medlemmer for at sikre en positiv udvikling af it-området i Danmark. ITEKs it-leverandør-netværk fokuserer på erhvervets egne udfordringer. Mange af vores medlemmer ønsker at udveksle erfaringer med andre om det at drive en lille eller mellemstor it-virksomhed. Derfor har ITEK dette forum, hvor medlemmerne kan udveksle viden og få inspiration fra de andre deltagere såvel som eksterne indlægsholdere. Informationssikkerhed er de senere år blevet en forudsætning for, at virksomhederne kan bruge teknologi til at effektivisere forretnings- og produktionsprocesser. Derfor har ITEK nedsat et informations-sikkerhedsudvalg og en række arbejdsgrupper på området. Andre fokusområder. Tele Forretningssystemer og e-business E-læring og it i folkeskolen Uddannelse og forskning Privacy Danmark er et af de lande i Europa, hvor konkurrencen på telemarkedet er hårdest. Det skyldes blandt andet en stærk politisk fokusering på begreberne bedst og billigst, som har gjort, at Danmark i dag kan tilbyde 98 pct. af befolkningen adgang til et hav af telekommunikationstjenester. ITEK har nedsat et it & telepolitisk udvalg, som bl.a. arbejder for at frem-

11 ITEK har for Prevas A/S betydet en adgang til et særdeles interessant High Tech netværk, som har styrket os på en række områder. Vi har bl.a. fundet samarbejdspartnere, kunder, netværk samt en platform for nye initiativer, der på alle måder har fremmet virksomhedens udvikling. Teknisk Direktør Rune Domsten, Prevas A/S (tidligere IO Technologies A/S)

12 ERFA-miljø Gruppens emneområder dækker både indre og ydre miljø. Aktuelle problemstillinger er Kinas implementering af en lovgivning analog til EU s RoHSdirektiv samt EU s nye kemikalielovgivning REACH. 11 ITEK flere områder under et me udvikling af nye og innovative teletjenester og samtidig sikre, at telebranchen kan udvikle banebrydende teleservices så gunstigt som muligt. ITEK fokuserer på projekter, der er med til at udvikle teleindustrien. Bl.a. arbejder vi med nye muligheder for mobil sygdomskontrol og selvmonitorering. Elektronik Elektronik er en forudsætning for udviklingen af it, tele og kommunikation. Det er derfor væsentligt, at denne eksporttunge del af itek-erhvervet har et forum, som beskæftiger sig med de særlige udfordringer, der ligger i at producere og levere stadig mere raffinerede fysiske produkter. ITEK har bl.a. nedenstående fora inden for elektronikområdet: ERFA-produktudvikling Gruppens emneområder er orienteret mod forskellige aspekter af produktudvikling såsom platformsbaseret produktudvikling og produktudvikling i globale teams. Også samarbejdet med universiteterne er et tema, der optager gruppen. ERFA Sensor Netværk Her er den fælles interesse elektronikken i samspil med omgivelserne, hvilket varetages af sensorer med utallige formål samt aktuatorer, når der skal reageres på basis af de data, som indsamles. Elektronik vil også i fremtiden spille en stor rolle, fordi alle produkter bliver mere og mere intelligente. Den fortsatte formindskning af ikt-produkter indebærer, at elektronikprodukter bliver allesteds nær- ITEKs it & telepolitiske udvalg har været med til at sætte ekstra fokus på den telepolitiske udvikling herunder især de politiske rammevilkår, som telebranchen omgives af. Vicedirektør Jens Hauge, TDC

13 Foto: TDC / Jørgen True

14 ITEKs mobile intelligente trafikudvalg har været en væsentligt årsag til, at vi kunne videreudvikle vores nye forretningsområder samt sætte en ny trafikpolitisk dagsorden med fokus på it-løsninger, hvilket er en nøgleforretning for os. Adm. dir. Erik Rose, Dansk Autohjælp. 13 ITEK flere områder under et værende og hermed danner basis for det, der hedder Pervasive Computing. Kommunikation De elektroniske mediers udviklingsvilkår er et af disse års vigtigste samfundsudviklingsområder. Derfor har DI og ITEK nedsat et medieindustripolitisk udvalg, som har til opgave at følge med i og gøre sine meninger gældende i denne udvikling. Det drejer sig om medielovgivning, licensspørgsmål, medieudbud, teknologiske standarder, rammer for udbud af koncessioner på nye sendemuligheder og kravene til fremtidens gate-keepere på de elektroniske distributionssystemer. I disse år gennemlever vi nærmest en revolution på medieområdet, og ændringerne vil få store konsekvenser for it-industrien, mediebranchen og for mediebrugerne. Derfor er det vigtigt, at DI og ITEK har nedsat et medieindustripolitisk udvalg således, at udviklingen påvirkes på en sådan måde at den bliver bæredygtig og langtidsholdbar. Senior Vice President Søren Jakobsen, Egmont

15 Som global nichevirksomhed har MEC behov for at holde sig orienteret om mange forhold uden nødvendigvis at kunne afsætte de nødvendige ressourcer. Medlemskabet af ITEK hjælper os til at få enderne til at nå sammen. Det har været en stor hjælp, at ITEK har fungeret som teknologisk trendspotter og gennemarbejdet problemstillinger som f.eks. RoHS og WEEE. Adm. direktør Ivan Gam, MEC A/S Foto: TDC / Ole Hartmann

16 Services og fordele for medlemmer 15 SErvices og fordele Der er mange fordele ved at være med i ITEK. Vi giver dig bl.a.: En proaktiv og engageret erhvervspolitisk interessevaretagelse for itek-erhvervet Mulighed for medlemskab af ITEKs erfa-grupper Mulighed for at deltage i ITEKs konferencer, seminarer og workshops ITEKs elektroniske nyhedsbrev ITEK er ambassadør over for DI s øvrige medlemmer Som medlem af ITEK får din virksomhed også mange fordele igennem samarbejdet med DI. Din virksomhed får bl.a.: Mulighed for lønrefusion fra Industriens Barselsfond, der dækker en del af virksomhedens udgifter til medarbejdere, der er på barselsorlov. Fuldt dækkende juridisk service på ansættelsesret din virksomhed sparer advokatkontoret Adgang til netværk med brugere / virksomheder, kurser og efteruddannelse Vi er altid glade for at vejlede dig inden for DI s kerneområder. Du er derfor velkommen til at ringe til DI s hotline. Du ringer blot og spørger efter call-centeret, mandag fredag mellem Her besvares spørgsmål om (næsten) alt. i call-centeret bliver vi ofte spurgt om: Hvornår skal man udbetale ferie-fridage må man spørge, hvad syge medarbejdere fejler? Hvilke medarbejdere kan tilmeldes industriens barselsfond Kan man skrive, at folk skal fratræde når de bliver 65 år? Er det lovligt at holde fagligt møde? Hvordan kan jeg afskedige en medarbejder sagligt?

17 velkommen til ITEK Hvad koster det at være medlem af ITEK? For 2007 gælder nedenstående priser: Medlem af ITEK: Kontingent til ITEK udgør kr ,- årligt for den første fuldtidsbeskæftigede plus kr. 265,- for efterfølgende fuldtidsbeskæftigede. Kontingentet kan dog maksimalt beløbe sig til kr ,- (ekskl. moms) For at være medlem af ITEK skal en virksomhed være tilknyttet Dansk Industri enten som medlem eller som associeret medlem: Associeret medlem af Dansk Industri Associeringsbidrag til DI udgør kr. 1060,- årligt pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder. Minimumsbidraget er kr ,-. Medlem af Dansk Industri Kontingent til Dansk Industri udgør 0,30% af den udbetalte lønsum i Minimums kontingent er kr ,-. Alle kontingenter opkræves kvartalsvis forud og tillægges moms. EN DEL AF DANSK INDUSTRI

18 Sekretariat for ITEK Hvem i ITEKs sekretariat kan du kontakte og om hvad? John Sarborg Pedersen, fagleder Fokus: Politik, forskning og udvikling, projektledelse Birthe Ritter, projektleder Fokus: It-projekter og computerspil Lone Kristoffersen, sekretær Tom Togsverd, branchedirektør Henning Mortensen, konsulent Fokus: Informationssikkerhed og privacy John R. Kristensen, konsulent Fokus: Tele og medier Ulla Scherfig Gilberg, konsulent Fokus: It-projekter og e-læring Jan Zneider, kommitteret Fokus: Elektronik og udland Babak Djarahi, konsulent Fokus: Rekruttering Carl O. Thørner, chefkonsulent Fokus: Elektronik og miljø Dorte Ibsen, konsulent Fokus: e-business-projekter Hvor finder du ITEK? ITEK har til huse i Industriens Hus, som ligger ved Rådhuspladsen i København. ITEK, Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: itek.di.dk EN DEL AF DANSK INDUSTRI

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk

DIgITalE 1999 2009 DI ITEK 1787 København V Tel. 3377 3377 Fax 3377 3920 itek@di.dk itek.dk Digitale visioner 1999 2009 årsberetning 2009 2operate ApS 2proceed.com ApS 3DConnection ApS 3Dsupply ApS ACCIPP ApS acon ApS Act IT A/S Adapt A/S Adfrequence ApS Aleksika ApS American Power Conversion

Læs mere

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS

DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS DI din vej til vækst og indflydelse DIN VIRKSOMHEDS FORDELE Indhold Velkommen til DI... 1 Rådgivning... 4 Forretningsudvikling... 9 Regionalforeninger og brancher...12 Internationale services...14 DI s

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut.

OKTOBER 2014. Viden til tiden. Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. OKTOBER 2014 Viden til tiden Nyt om erhvervsudvikling og vækst fra Analyse og Erhvervsfremme, Teknologisk Institut. 2 OM ANALYSE OG ERHVERVSFREMME Center for Analyse og Erhvervsfremme beskæftiger 25 analytikere

Læs mere

Fire indbrud på et enkelt år

Fire indbrud på et enkelt år Offentlig-privat: Berøringsangst hindrer synergieffekter > side 8 Fra lav til høj status 14 mio. kr. skal sikre, at erhvervsskolernes prestige og synlighed bliver bedre. > side 3 Umulige etiske krav Hvordan

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

DLF magasinet information // inspiration // innovation

DLF magasinet information // inspiration // innovation DLF magasinet information // inspiration // innovation # 4 // juni 2013 Skab samfundsgavnlige forandringer - Birthe Linddal om virksomheders sociale ansvar Salgskonsulentens fremtidige rolle - i Danmark

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere