Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nu skal elmarkedet vurderes time for time. Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen"

Transkript

1 1 05 Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen vandt første slag mod de store elproducenter: Nu skal elmarkedet vurderes time for time Kontrol med gassen Fra Vejen overvåger Energinet.dk gastransmissionsnettet døgnet rundt Læs reportagen

2 Hvis en liter benzin koster 10,20 kr. vil det være billigere at putte ethanol i benzintanken. AJOUR Professor Claus Felby, Landbohøjskolen, om gennembruddet med at fremstille miljøvenlig sprit af halm. Nyhedsmagasinet omenergi 2 Nye problemer for møllerne på Horns Rev VINDMØLLER: Det barske vejrlig i Nordsøen bevirker, at den uheldsramte havmøllepark på Horns Rev atter skal repareres for et ukendt tocifret millionbeløb, skriver bl.a. Ingeniøren. Bølgerne slår meget højere op ad mølletårnene end forventet. Resultatet er nye skader, der gør det nødvendigt at forny malingen på 75 fundamenter, mens samtlige 80 bådlandinger nu står foran at blive udskiftet. Vejrlig og saltvandssprøjt har allerede resulteret i ekstraregninger for 280 mio. kr. til Vestas, der har leveret møllerne til Elsams kun tre år gamle vindkraftværk. Nu har saltvandet fået stålfundamen terne til at ruste igennem beskyttelsen, ligesom bølgerne har slået de ni meter høje platforme til adgang fra havet så meget ud af form, at Elsam af hensyn til servicefolkenes sikkerhed har valgt at udskifte dem alle og placere store kegleformede bølgebrydere under platformene. Horns Rev blev sat i drift i 2002 som verdens største havmøllepark og den første herhjemme placeret i et så hårdt miljø som Nordsøen. Parken kostede 2 mia. kr. Halm i tanken har lange udsigter HALMBRÆNDSEL: Regeringen afviser at sænke energiafgiften, så bilis terne kan fylde tanken med miljøvenlig bioethanol i stedet for benzin, skriver Jyllands-Posten. Kritikerne frygter, at det, der kan blive et nyt dansk vindmølleeventyr, i stedet vil ende i udlandet. Forskere på Landbohøjskolen og hos Elsam har ellers udviklet en ny og revolutionerende teknologi til ved hjælp af halm at fremstille bioethernol, som er en form for miljøvenlig sprit. Men skatteminister Kristian Jensen (V) nægter at ændre energiafgiften, så det nye brændstof kan konkurrere med benzinen. Der er billigere måder at fortrænge CO 2 på, mener han. Hvis ikke amerikanerne skal løbe med markedet, skal vi have et hjemmemarked, så vi kan udvikle teknologien og ikke bare sælge licenser, så amerikanerne kan udnytte vores patent, siger professor Claus Felby fra Landbohøjskolen til bladet. VEJRLIG: Bådlandingerne på de 80 møller kan ikke klare det barske vejrlig og skal nu skiftes ud. EU lun på mere atomkraft og robust højspændingsnet KERNEKRAFT: Debatten på det uformelle EU-topmøde i London i november gav et klart fingerpeg om, at fællesskabet overvejer at satse stort på kernekraft som alternativ til en ellers uafvendelig afhængighed af energi fra Mellem østen og Rusland, skriver Berlingske Tidende. Det er klart, at ingen lande skal tvinges til at indføre atomkraft, sagde værten, premierminister Tony Blair, dog efter mødet. Men han konkluderede, at der er enighed om at begynde at føre en fælles europæisk energipolitik. EU-landene ventes i den forbindelse at kunne enes om et øget samarbejde om udbygningen af højspændings nettet over grænserne, så fællesskabet undgår mørke lægninger, som det har været tilfældet i Danmark, Italien og Storbritannien i de seneste år.

3 Energimarkederne i EU forbliver nationale i økonomisk forstand på nær det nordiske marked. INDHOLD EUs energikommissær, Andris Piebalgs, om bestræbelserne på at fjerne modstanden mod et frit marked for el og gas. LEDER: Velkommen til Nyhedsmagasinet OmEnergi 4 TIMEMARKED: Elsam taber konkurrencesag 5 REPORTAGE: Sådan holder Energinet.dk et vågent øje med gastransmissionsnettet 6 Nyhedsmagasinet omenergi 3 ELTRANSMISSION: Kongeåen bremser luftledning 13 KONKURRENCE: Elpriserne under lup 16 MILJØ: Solenergi højt på dagsordenen 21 MÆRKESAGER: Sikker forsyning og elpriserne vigtig for Energinet.dk s formand 22 DØGNKURVER: Elsystemet frygter juleanden 25 JOBSKIFTE: Fra Energistyrelsen til det frie marked 27 Udgives af Energinet.dk's kommunikationsafdeling Fjordvejen 1-11 DK-7000 Fredericia Tlf Fax Redaktion Journalist Torben Bülow tlf Kommunikationsmedarbejder Karin Tronbech Hansen tlf Kommunikationsdirektør Robert Neimanas (ansv.) tlf Sats og layout Grafiker Valdemar Legaard tlf og Datagraf Design, repro og tryk Datagraf Auning AS Distribution Afdelingssekretær Birte Rosa tlf Forsidefoto: Tao Lytzen Miljøcertificeret efter ISO Nyhedsmagasinet OmEnergi trykkes på miljøvenligt papir ISSN-nr Oplag:

4 LEDER Vi skal være klare i mælet og åbne for dialog Nyhedsmagasinet omenergi 4 Velkommen til Energinet.dk's nyhedsmagasin OmEnergi. Magasinet vil fremover være en fast bestanddel i Energinet.dk's kontakt til relevante interessenter og aktører i den danske energibranche. Med magasinet ønsker vi at sætte fokus på Energinet.dk's opgaver og aktiviteter, men også på den branchemæssige og markedsmæssige sammenhæng, som Energinet.dk er en del af. Vi håber, at magasinet vil være interessant og oplysende læsning, samt at det rammer et behov for relevant viden og information. FOTO: TAO LYTZEN Dialog og samarbejde Energinet.dk er en ny virksomhed, men også en virksomhed som står på skuldrene af de fusionerede selskaber Elkraft, Eltra og Gastra. Vi skal derfor både bygge nyt og bygge videre organisatorisk, for retningsmæssigt og samarbejdsmæssigt. Det er en spændende udfordring, som kræver, at vi både er klare i mælet og åbne for dialog. Derfor er det afgørende for os at pointere, at vi vil arbejde målrettet for at udfylde vores rolle, funktion og opgaver baseret på åbenhed og dialog med alle samarbejdspartnere og interessenter. Blandt andet har jeg inden for de seneste måneder haft stor fornøjelse og gavn af at besøge en lang række net- og transmissionsselskaber med henblik på at skabe rammerne for det fremtidige samarbejde. Ligeledes har kontakten til Energinet.dk's ejer, som er energiministeren, og det politiske system i øvrigt været præget af en fælles forståelse for nødvendigheden af en åben og ærlig dialog og for de fælles gevinster, det fører med sig. Der skal således ikke herske tvivl om, at Energinet.dk ønsker et godt og udbygget samarbejde med alle spillere i branchen. Det er en erklæret målsætning, som vi er klar over er af helt essentiel betydning for Energinet.dk's virke. Marked og forsyningssikkerhed Uanset de mange nye organisatoriske og rammemæssige udfordringer, som vi bruger meget tid på i det daglige, fokuserer Energinet.dk sideløbende på især to overordnede opgaver: den fortsatte udvikling af energimarkederne for el og gas samt sikkerhed i forsyningen. Disse to væsentlige opgaver har i særlig grad vores opmærksomhed, idet de er grundstenen i Energinet.dk's virksomhed. At sikre åben og lige adgang for alle brugere af transmissionsnettene for el og gas samt at sikre forsyningssikkerheden er de åbenbare målsætninger, som vi til enhver tid vil arbejde på at fremme bedst muligt. På markedssiden vil vi således sikre, at vi til stadighed har en dyb forståelse for udviklingen af markederne og sikre, at Energinet.dk fremstår som en troværdig og uafhængig partner. Og sikkerhed i forsyningen vil vi sørge for gennem en robust planlægning med effektiv udbygning af transmissionsnettene, et stærkt beredskab og effektiv kommunikation. I Energinet.dk glæder vi os til at løfte disse betydelige opgaver og udfordringer i et tæt samspil med alle relevante parter i branchen. God læselyst. Peder Ø. Andreasen adm. direktør

5 Elsam dømt for at tage overpris Vi dominerer ikke markedet. De øvrige danske, tyske og nordiske producenter godt kan dække det vestdanske elforbrug på en alminde lig dag uden bidrag fra Elsams kraftværker, siger Elsams adm. direktør, Niels Bergh-Hansen, i en kommentar til Konkurrencerådets afgørelse. Af Torben Bülow Nyhedsmagasinet omenergi 5 DOMINANS: Elsam bruger sin dominerende stilling på elmarkedet til at tage for høje priser i Vestdanmark, fastslår Konkurrencerådet. Konkurrencerådet har nu afgjort, at Elsam i foreløbigt tre år skal lægge loft over sine indmeldte priser til den nordiske elbørs, Nord Pool. Elproducenten har i en periode misbrugt sin dominerende stilling på markedet, fastslår rådet i sin afgørelse af den første egentlige sag mod en dominerende elproducent. Rådets afgørelse støtter også Energinet.dk's påstand om, at markedet skal vurderes time for time med separate priser og omkostninger for de enkelte perioder. Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen anser netop af denne grund sagen for at være meget principiel. Elsam er helt uenig i afgørelsen og anker nu sagen til Konkurrenceankenævnet. Adm. direktør Niels Bergh-Hansen finder, at de øvrige danske, tyske og nordiske producenter godt kan dække det vestdanske elforbrug på en almindelig dag uden bidrag fra Elsams kraftværker. Elsam afviser enkelttimer Prisdannelsen sker som på ethvert andet frit marked, hvor udbud og efterspørgsel fastsætter priserne. Derfor skal man vurdere priserne over tid i stedet for at koncentrere sig om enkelttimer, som Konkurrencestyrelsen har gjort, mener Niels Bergh-Hansen. Efter Konkurrencerådets mening har Elsam solgt el til overpriser i perioden fra 1. juli 2003 til 31. december 2004 ved bl.a. at indmelde bud til Nord Pool, der i nogle timer både skabte flaskehalse på transmissionskablerne mellem Vestdanmark og Norge og Sverige og udnyttede den derved skabte markedssituation. Adfærden har delvist afskærmet elmarkedet vest for Storebælt fra konkurrence fra Norge og Sverige, oplyser kontorchef i Konkurrencestyrelsen, Jacob Schaumburg- Müller. Ekstraregning på 187 mio. kr. Eltra (nu Energinet.dk) gjorde for godt to år siden Konkurrencestyrelsen opmærksom på, at Elsam tilsyneladende manipulerede med markedet ved at lægge sig tæt op ad de meget høje tyske priser. Ifølge Konkurrencestyrelsen har Elsam taget urimeligt høje priser i 900 timer i den undersøgte periode. Adfærden skønnes i perioden at have kostet såvel virksomheder som private elforbrugere et tab på 187 mio. kr. Sagen viser, at de nuværende rammer for konkurrence på elmarkedet ikke har været tilstrækkelige til at sikre effektiv konkurrence. ( ) De planlagte udbygninger af transmissionsforbindelser til udlandet samt Storebæltsforbindelsen vil når de bliver realiseret sikre, at de nye spillere kan skabe en mere effektiv konkurrence, skriver Konkurrencerådet i sin afgørelse. Da Konkurrencestyrelsen i 2001 søgte at rejse en lignende sag mod Elsam, resulterede det i en aftale om, at producenten måtte lægge sig op ad de tyske priser. Men den aftale har styrelsen nu opsagt. I dag havde vi nok grebet sagen anderledes an, erkender Finn Lauritzen. / Historisk høje elspotpriser I en række tidlige aftentimer i slutningen af november nåede det østdanske spotmarked historiske højder, da elprisen til tider var over 13 kr. pr. kwh altså ca. 50 gange højere end normalprisen på omkring 25 øre/kwh. Prisniveauet i Europa var generelt højt, hvilket betød, at Vestdanmark i samme periode oplevede timer med 1 kr./kwh. De høje priser i Østdanmark blev delvist overført fra Tyskland via Nord Pools nye prisområde, KONTEK, som følge af kapacitetsunderskud i Østdanmark. Knapheden skyldtes, at Svenska Kraftnät reducerede handelskapaciteten over Øresund som følge af stor efterspørgsel i Sydsverige. Dertil kommer lav østdansk vindproduktion og havari på Avedøreværkets blok 2 (400 MW). I den aktuelle situation blev de høje priser i naboområderne kun delvist overført til Vestdanmark. Energinet.dk's markedsanalytikere vurderer dog, at prisdannelsen i området ikke afspejlede energiknaphed, men sandsynligvis var et resultat af aktørernes budgivning i markedet. Vurderingen bygger på, at produktionskapaciteten i Vestdanmark ikke var begrænset af fysiske årsager.

6 Overskrift Nyhedsmagasinet omenergi 6 Brødtekst

7 Alt under kontrol OVERBLIK: Fra kontrolcenteret i Vejen i Sydjylland overvåger Energinet.dk. det danske gastransmissionsnet døgnet rundt. Det er også herfra, at leverancerne af gas fra Nordsøen planlægges og bestilles. Nyhedsmagasinet OmEnergi har fulgt dispatcher Per Skov på en dagvagt. Af Karin Tronbech Hansen, FOTO: TAO LYTZEN Ding, ding, ding, ding. De skarpe, insisterende toner lader ingen i tvivl om, at der kan være fare på færde. I det røde felt på computerskærmen fanger ordet brand blikket. Der er dog ikke antydning af foruroligelse hos den vagthavende dispatcher, Per Skov. Han tager sig tid til roligt at afslutte sin telefonsamtale, og først derefter kører han kontorstolen hen til den computerskærm, der viser alarmerne i gassystemet. Tæt på Vejens bymidte ligger den prunkløse etplansbygning, der rum mer Energinet.dk's gaskontrolcenter. Bag skudsikre ruder, et nær - mest uigennemtrængeligt system af adgangskoder og en mindre skov af overvågningskameraer, holdes der øje med de danske gastransmissionsrør og de 46 måler- og regulatorstationer, hvorfra gassen sendes ud i distributionsnettet. Kontrolcenteret er bemandet nat og dag, på hverdage og i weekender. Selv frokosten indtager de to vagthavende dispatchere foran de mange computerskærme, der hver på deres måde afspejler gassystemets øjeblikkelige tilstand. Det hele sker til akkompagnement af kimende telefoner og forskellige alarmsignaler. Brandalarm men ingen brand Per Skov, som har mere end 20 års erfaring som dispatcher, tjekker teksten på computerskærmen og griber rutinemæssigt telefonen: "Kontrolcentret, det er Per. Du har en klasse 4-alarm (pause). Du har ingen brand (pause). Så den er god nok". Vi har vores teknikere ude på M/R-stationerne i øjeblikket for at foretage årlige rutinetjek. De tjekker bl.a., om de elektroniske alarmsystemer virker, som de skal, forklarer Per Skov. Så derfor får vi mange alarmer ind i systemet for tiden. Alarmerne er inddelt i fire klasser, hvor klasse 4 er den alvorligste. Når der kommer alarmer ind på computerskærmen her i kontrolcenteret, fortæller et lydsignal, hvilken klasse alarmen har. Og vi har helt faste procedurer for, hvad vi skal gøre, og hvor hurtigt vi skal reagere alt efter, om det er en klasse 1, 2, 3 eller 4. Når der er teknikere ude på stationerne for at tjekke alarmerne, skal vi her i kontrolcenteret Nyhedsmagasinet omenergi 7 TRAVLHED: Det er en travl vagt denne fredag i dagtid. Tolv teknikere er på den årlige tur rundt til alle landets M/R-stationer for at tjekke, at de elektroniske alarmer virker, som de skal. Det betyder, at der kommer usædvanligt mange alarmer ind i kontrolcentrets overvågningssystem.

8 ''Kontrolcentret, det er Per. Du har en klasse 4-alarm..." REPORTAGE Nyhedsmagasinet omenergi 8 verificere, at alarmerne virker, som de skal, så vi ringer til teknikerne for at afstemme. Gris gennem gasrørene OK, jeg ringer til Københavns Politi. Per Skovs stemmeføring er rolig og besindig, da han giver beskeden i telefonen, men skal man nu lade sig narre af det? Heller ikke denne gang er der imidlertid grund til frygt. Et teknikerhold er denne formiddag inde på M/R-stationen ved H.C. Ørsted Værket i København. Om en halv time skal der sendes en såkaldt gris igennem gasrørene fra Vestamager til H.C. Ørsted Værket. Grisen anvendes til at rense rørene for urenheder. I den forbindelse skal der blæses gas af, som det hedder i fagjargonen. Det vil sige, at gassen lukkes ud af røret. Og det vil støje så voldsomt, at det kan høres vidt omkring. Derfor skal vi orientere politiet, forklarer Per Skov, da han har talt med vagthavende på Politigården i København. Morgendagens gas Efter frokost klinger de mange alar mer af. Det er fredag, så Energinet.dk's teknikerhold ude på M/Rstatio nerne må være ved at pakke sammen, så de kan komme hjem og hol de weekend. Det betyder, at Per Skov og hans medvagt Jan Pedersen nu kan koncentrere sig om en anden central del af deres arbejde: at planlægge og beregne gastransporterne for det kommende døgn og at tjekke, at de data, der er grundlag for afregningen med gastransportkunderne, er i orden. Det er lørdag i morgen, så forbruget af naturgas er ikke så stort, fortæller Per Skov, som skal sørge for, at der bestilles de rette mængder naturgas hos operatøren af felterne i Nordsøen til det Tegnforklaring Fra gasfelt til gaskomfur Energinet.dk s gastransmissionsnet består af 860 km rør, 46 måler- og regu- i distributionsnettet. Nedsættelsen af omkring 40 bar, inden gassen sendes ud latorstationer og 24 linjeventilstationer. trykket betyder, at gassens temperatur Energinet.dk har desuden adgang til de falder markant. Derfor sker der også to naturgaslagre, som ligger i henholdsvis Lille Torup og Stenlille. Lagrene, som nerne for bl.a. at forhindre udfældning en opvarmning af gassen i M/R-statio- ejes af Dong, er med til at sikre, at der af vand, som kan beskadige gasrørene. er gas til el- og kraftvarmeproduktion Nu er gassen i princippet klar til at og til villakunderne, selv om forsyningen fra felterne i Nordsøen skulle blive ud til forbrugerne, men inden det sker, blive sendt ud i distributionsnettet og kortvarigt afbrudt. Dermed er adgangen tilsættes odorant et ildelugtende stof, til lagrene en vigtig forudsætning for, at som tilsættes af sikkerhedshensyn, da Energinet.dk kan varetage forsyningssikkerheden på gasområdet. naturgas ikke har nogen lugt. Det er også i M/R-stationerne, at det Dongs gasbehandlingsanlæg i Nybro måles, hvor meget gas der sendes ud i ved Varde er gassens første kontakt de forskellige distributionsnet. Målingerne er grundlaget for afregningen med med landjorden. Herfra sendes gassen til det store motorvejskryds i Egtved, de grossister, der anvender gastransmissionsnettet. Betalingen for brug af hvor gassen fordeles mellem henholdsvis nord, syd og øst. I Egtved ligger også gastransmissionsnettet er uafhængig Energinet.dk's drifts- og vedligeholdelsesafdeling for gassystemet. inden for landets grænser. Skal gas- af, hvor langt gassen skal transporteres sen eksporteres, sker det til en særlig I de 46 måler- og regulatorstationer transittakst. sættes trykket ned fra omkring 80 til

9 REPORTAGE Kunsten består bl.a. i at sikre, at tilstrømningen af gas hen over døgnets timer er så jævn som mulig. RUTINE: Selv når ordet brand dukker op på den skærm, der viser alarmerne i gassystemet, ryster dispatcher Per Skov ikke på hånden. Jeg har været ansat i det her job siden den 15. januar 1983, så jeg har næsten været med fra Naturgas Syds start. Og de mange år har naturligvis givet en vis rutine, siger Per Skov beskedent. Nyhedsmagasinet omenergi 9 MÅLEFEJL: En tekniker på en M/R-stationen ringer og beder Per Skov nedsætte afgangstrykket i M/R-stationen i Højby. Jeg havde bedt teknikerne tage til Højby, fordi jeg via overvågningssystemet havde fået en meddelelse om, at der var en fejl i det kedelanlæg, der opvarmer gassen, før den sendes ud i distributionsnettet. Ved den lejlighed har vi opdaget en målefejl, forklarer Per Skov.

10 RENSEGRIS: I Egtved er der tre sluser, som kan sende en såkaldt rensegris ind i hver sin retning. Fra denne afsendersluse på M/R-stationen i Egtved sendes grisen de 130 km til M/R-stationen i Lille Torup, hvor der er en modtagersluse. Nyhedsmagasinet omenergi 10 kommende døgn. Bestillingen skal harmonere med de mængder, som gastransportkunderne har bestilt til de danske kraftvarmeværker og villakunder og de sydsvenske og tyske ditto det kommende døgn. En lige kurve Kunsten består bl.a. i at få en så lige kurve hen over døgnet som muligt altså at sikre, at tilstrømningen af gas hen over døgnets timer er så jævn som muligt, så brøndene ude i Nordsø-felterne kan producere nogenlunde samme mængde i alle døgnets timer, uanset at forbruget af gas varierer hen over døgnet, forklarer Per Skov. Derved adskiller gassystemet sig fra elsystemet, hvor der hele tiden skal være balance mellem forbrug og produktion. Er der ubalance mellem forbruget af gas og den mængde, der hentes ind i systemet, er det i princippet bare trykket i rørene, som ændrer sig. Og vi planlægger det sådan, at vi om dagen hvor forbruget er højest bruger af det, vi kalder line pack. Det vil sige de reserver, som vi bygger op i rørene om natten, hvor forbruget er mindre. Derimod bruger vi ikke af naturgaslagrene i den daglige drift på den her tid af året. Først på de kolde vinterhverdage, hvor kapaciteten i Nordsø-rørene ikke er stor nok til at dække forbruget, bruger vi af lagrene. Og så bruger vi naturligvis også lagrene i nødsituationer, fx i de tilfælde hvor forsyningen fra Nordsøen er afbrudt. Ingen kontakt til Tyra Langt hovedparten af gassen kommer fra Tyra-feltet, mens det langt mindre felt, Syd Arne, kun leverer en beskeden mængde. Derfor bestilles der ikke gas fra dette felt. I stedet leverer operatøren hver fredag inden kl. 14 en prognose for, hvor meget gas Syd Arne vil sende ind i den kommende uge. Men i dag må Per Skov ringe og rykke. Deadline er for længst overskredet, og der er stadig ikke indløbet en prognose. Det viser sig at være en kran på havnen i København, der hindrer satellitkommunikationen mellem feltet ude i Nordsøen og operatøren i land. To timers varsel Hen over eftermiddagen beregnes, hvor meget gas der skal lukkes ind fra Nordsøen det kommende døgn. De danske, svenske og tyske gastransportkunder har via det så kaldte GTMS (Gas Transfer Management System) meddelt, hvor meget gas de skal have transporteret ind og ud af det danske transmissionsnet det følgende døgn. Og bestillingerne eller nomineringerne, som det hedder på gassprog er blevet krydstjekket for at sikre, at de er i balance. Det vil sige, at der er balance mellem den gas, der skal ind i systemet og den, der skal ud igen enten via det danske distributionsnet eller sendes til Tyskland eller Sverige. Energinet.dk tilbyder transportkunderne, at de med to timers varsel kan ændre deres bestilling. Det er især nødvendigt af hensyn til de gasfyrede kraftvarmeværker, som Energinet.dk med kort varsel kan bede om at levere mere el for at sikre balancen i elnettet. Tid til weekend kubikmeter gange 24 timer. Per Skov taster tallene ind på lommeregneren, slår op i mappen med instrukser og logger sig ind på Mærsks online-bestillingssystem, som er godt gemt bag flere adgangskoder. Klokken er godt 3, og det er tid at bestille gasleverancen for lørdag. Ved fire-tiden ankommer John Larsen den dispatcher, der skal afløse Per Skov. Han har wienerbrød med, men der er ikke megen tid til smalltalk og kaffeslabberas. Den nye vagt skal sættes grundigt ind i dagens hændelser, og eventuelle udeståender skal gås igennem, før Per Skov kan tjekke ud og køre hjem til Morbærvej i Vejen og lade op til sin næste vagt. /

11 Vi vil ikke tøve med at gøre brug af de muligheder, vi har for at skride ind. Advarsel fra EUs kommissær for konkurrence, Neelie Kroes, til de medlemslande, der hindrer frie markeder for el og gas. NETOP Millioner at spare på vindprognoser FORUDSIGELSER: En ny metode til at forudsige energiproduktionen fra Danmarks godt vindmøller, der dækker 20 procent af forbruget, kan spare elproducenterne og strømforbrugerne for millioner, mener Forskningscenter Risø. Sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Meteorologiske Institut, Elsam og Energi E2 har Risø udviklet modeller, der en uge frem kan estimere usikkerheden af de eksisterende prognoser. De nye modeller kan både forudsige energiproduktionen i den kommende uge på en bestemt lokalitet, fx en vindmøllepark eller en hel region, og komme med et bud på, hvor usikker prognosen er. Finland importerer el som aldrig før REKORD: I de seneste 12 måneder har Finland nettoimporteret næsten 15 TWh el, hvilket aldrig er set før. Importen dækkede over 20 procent af landets elforbrug. To tredjedele kom fra Rusland og resten fra Norden. Hovedårsagen er fyldte vandmagasiner i resten af Norden, men dertil kommer, at handlen med CO 2 -kvoter har lagt en dæmper på produktionen af kondenskraft, som er reduceret til 30 procent i forhold til i fjor. Energinet.dk har købt gastransmissionsnettet BETALING: Energinet.dk har nu betalt Finansministeriet 1,1 mia. kr. for at overtage systemansvaret for gastransmission. Det sker som led i, at Gastra nu er fusioneret med Eltra og Elkraft. Energinet.dk finansierede købet via en netop indgået rammeaftale, der åbner mulighed for at udstede korte erhvervsobligationer (certifikater) på det svenske marked. Programmet går op til 5 mia. svenske kr., men det er tanken løbende at erstatte de korte lån til bl.a. anlægsarbejder med en mere langfristet finansieringsform. Energinet.dk s finanschef Claus Hangaard er ikke i tvivl om, at selskabets netop offentliggjorte høje rating hos Standard & Poor s har påvirket rammeaftalen i gunstig retning. Nyhedsmagasinet omenergi 11 Risø baner vejen for fremtidens kæmpemøller VINDENERGI: Fremtidens kæmpevindmøller kan blive resultatet af et stort EU-projekt, som Forskningscenter Risø er udpeget til at lede. EU binder i de kommende fem år 110 mio. kr. i halen på forskningsprojektet UpWind, der skal bane vejen for vindmøller med en kapacitet på 8-10 MW, men også møller helt op til 20 MW indgår i overvejelserne. De største møller nu er på godt 3 MW. Projektet skal føre til redskaber og koncepter, der skal gøre det muligt at udvikle store møller og vindkraftværker. Det vil involvere op mod 40 partnere, der omfatter industri, forskning, elselskaber og konsulenter. Øvrige danske deltagere er Vestas, Elsam, DTU, Aalborg Universitetscenter, Rambøll og Norsk Veritas.

12 Mere gas til svenskerne Nyhedsmagasinet omenergi 12 NATURGAS: I industriferien næste sommer kan sydsvenskerne i nogle enkelte døgn ikke få naturgas fra Danmark, men må klare sig med den naturgas, de har oplagret i et menneskeskabt hulrum i et fjeld. Energinet.dk lukker kortvarigt Dragør Border station, selskabets gasmålerstation i Dragør, hvorfra der sendes naturgas til Sverige. Det sker, fordi der skal sættes et ekstra filter og en ekstra målestreng op for at stationen kan klare mere eksport til Sverige. Kapacitetsudvidelsen betyder, at svenskerne fra den 1. oktober kan importere 25 procent mere gas, svarende til op til m 3 i timen. Det er i første række lukningen af Barsebäckværket og den deraf følgende udbygning med et gasfyret kraftvarmeværk ved Gøteborg, der øger svenskernes behov for naturgas. Det nye kraftvarmeværk, som også sættes i drift den 1. oktober 2006, får brug for omkring 300 mio. m 3 gas om året. Hertil kommer, at der er planer om et nyt kraftvarmeværk i Malmø og en udbygning af gasledningsnettet i retning mod Stockholm. Energinet.dk bygger nyt hovedkontor DOMICIL: Den 1. oktober 2007 flytter hovedparten af Energinet.dk s medarbejdere ind i et nyopført hovedkontor. Selskabet har købt en 13,5 hektar stor grund i Erritsø ved Fredericia, hvor det nye domicil opføres. Grunden ligger tæt på motorvejen og offentlige transportmidler. Det nye domicil skal indeholde såvel kontorer som værksteder og lager og skal huse hen ved 400 medarbejdere. I begyndelsen af november blev totalrådgiveren på byggeriet udpeget på baggrund af en prækvalifikationsrunde. Det bliver arkitektfirmaet Hvidt og Mølgaard, som sammen med det rådgivende ingeniørfirma Rambøll skal stå for byggeriet. Separat gaskontrol fra årsskiftet Fra årsskiftet skal Energinet.dk s gaskontrolrum i Vejen ikke længere overvåge Dongs gas- og olieanlæg. Hidtil har kontrolcenteret haft til opgave at overvåge Dongs distributionsnet i Syd- og Sønderjylland samt i Vestsjællands og Storstrøms amter. Også overvågningen af olietrans porten fra Nordsøen til olieterminalen i Fredericia, dele af gasbehandlingsanlægget i Nybro og de to naturgaslagre i henholdsvis Stenlille og Lille Torup har Energinet. dk stået for. Desuden har Energinet.dk koordineret beredskabet for gasdistribution og olietransport, men også de opgaver skal fra 1. januar varetages af Dong. Dermed vil adskillelsen mellem produktion og transmission på gasområdet være fuldført. Renoveret Konti-Skan forsinket i fire måneder FORSINKELSE: Arbejdet med at modernisere den 40 år gamle jævnstrømsforbindelse mellem Nordjylland og Sverige er forsinket så meget, at den renoverede Konti-Skan 1 tidligst går i kommerciel drift i midten af februar Det er godt fire måneder senere end planlagt. Prøvedriften skulle oprindeligt have fundet sted i august og september i år, men leverandøren, engelske Areva, måtte udskyde den, da de nye omformerstationer i Vester Hassing ved Aalborg og Stenkullen ved Göteborg endnu ikke er klar til brug. Prøvedriften finder nu i stedet sted i december og januar. Forløber den efter planen, overtager Energinet.dk og Svenska Kraftnätt forbindelsen fra leverandøren 11. februar Når den nye Konti-Skan 1 overgår til kommerciel drift, kan Energinet.dk og Svenska Kraftnätt samlet overføre ca. 740 MW. Konti-Skan 1 er nu på 275 MW, men en mere tidssvarende teknik øger overføringseffekten til 380 MW. Der bliver god brug for den renoverede forbindelse, da den nuværende i de seneste to år kun har fungeret på halv kraft (120 MW) som følge af en transformerbrand på den svenske omformerstation.

13 PROTESTER: Miljøministeren nægtede at lade den nye 400 kilovoltforbindelse krydse den fredede del af Kongeåen tæt på den eksisterende luftledning (billedet). I stedet flyttede amtet forbindelsen østpå, hvor fredningen ophører. FOTO: MØLLER & GRØNBORG Kongeåen bremser ny luftledning Nyhedsmagasinet omenergi 13 LANDSKAB: Amterne og Energinet.dk søger at komme sydjyske tilhængere af kabellægning i møde på 400 kilovolt-strækningen Kassø-Revsing. Af Torben Bülow, Nationalsymbolet Kongeåen, der dannede grænse til Tyskland indtil 1920, kommer efter alt at dømme til at spille en hovedrolle i den planlagte fordobling af kapaciteten på Energinet.dk's 400 kv-strækning mellem Kassø ved Aabenraa og Revsing ved Vejen. Den politiske behandling i Sønderjyllands og Ribe amter af forslaget til regionplantillæg for det 55 kilometer lange planlægningsbælte trækker lidt ud som følge af valget til det nye syddanske regionsråd, men alt tyder på, at amtsrådene nu tager stilling til sagen i februar med fire måneders forsinkelse. Giver politikerne grønt lys, vil den nye forbindelse kunne erstat - te den nuværende fra efteråret Gordisk knude Men inden da skal amternes teknikere og planlæggere sammen med Energinet.dk's sagsbehandlere søge at løse en gordisk knude. Offentlighedsfasen tidligere på året resulterede i 55 indsigelser af lokal art og underskrifter på en generel protestskrivelse mod, at Energinet.dk erstatter den nuværende forbindelse med en luftledning, som forslaget til regionplantillæg ensidigt lægger op til. Amterne be handler stadig indsigelserne med assistance fra Energinet.dk. Kabellægning på 400 kv indgår ganske rigtigt ikke i forslaget til regionplantillæg, men amterne kommer nu protesterne i møde ved at iværksætte en mere detaljeret og uddybende beskrivelse af ikke bare nationale naturområder, bl.a. Kongeådalen, men også regionale naturinteresser langs strækningen, oplyser Energinet.dk's sagsbehandler, Kristian Andersen. Oprydning af master Til gengæld arbejder Energinet.dk i samarbejde med de lokale og regionale netselskaber målrettet på at etablere kabellægning på lavere spændingsniveauer, så der bliver ryddet op i antallet af master omkring Kongeåen og langs den nye ledningsstrækning. I den forbindelse har vi på amternes opfordring beskrevet konsekvenserne ved at kabellægge en 400 kv-delstrækning ved krydsning af Kongeåen øst for Vejen i en slags tillægspublikation til regionplanforslaget, fortsætter Kristian Andersen. Derfor undersøger Energinet.dk nu konsekvenserne for miljøet og landskabet i den del af det nationale naturområde omkring Kongeåens øvre løb, som forbindelsen nu skal krydse. Amtet søger løsning Miljøministeren har gjort indsigelse mod regionplanforslaget bl.a. angåen de krydsningen af Kongeåen, men allerede i december gør amternes grønne folk sammen med Energinet.dk endnu et forsøg på at finde en løsning, som både Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet kan leve med. Miljøministerens indsigelse er rettet mod et af de to oprindelige forslag til linjeføring ved Kongeåen. Ministeriet ønsker ikke en vestlig linjeføring langs den bestående 400 kv-ledning, der krydser Kongeåen ved Knagemølle Bro inden for det fredede område. Denne linjeføring løber endvidere også tæt øst om Vejen by. Alternativet krydser Konge åen ca. en kilometer længere mod øst og uden for det fredede område. Det er den linjeføring, der nu danner ramme om en nærmere undersøgelse, af miljø- og landskabsforholdene oplyser Energinet.dk's sagsbehandler.

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager

Skærpet konkurrence efter køb af gaslager 4 06 DONGs monopol brudt: Skærpet konkurrence efter køb af gaslager Læs artiklen Interessentforum i arbejdstøjet: Fælles fodslag i energijunglen Læs interviewet Celler skal stive elsystemet af: Gasmotoren

Læs mere

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene

Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Februar 2004 Årgang 7 Nr. 2 magasinet Eltra har ansvaret for sikker og stabil elforsyning, effektiv elmarked, VE-udbygning og samarbejde med nabolandene Tre danske ønsker opfyldt i europæisk transitordning

Læs mere

Han vogter over vores naturgas

Han vogter over vores naturgas 3 07 juni juli Direktør Peter I. Hinstrup, Dansk Gasteknisk Center: Han vogter over vores naturgas Læs interviewet Elforsyning på afrikansk: Hvem har bolden i Gambia? Læs reportagen Krav til fremtidens

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

Årsrapport 2007. for Energinet.dk

Årsrapport 2007. for Energinet.dk Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 for Energinet.dk Videndeling, samarbejde og innovation Energinet.dk s nye hovedsæde Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelsen 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013

Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 Årsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Energinet.dk s årsrapport udkommer kun i en elektronisk version. Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/aarsrapport-2013 En engelsk version kan downloades på: www.energinet.dk/annual-report-2013

Læs mere

Årsrapport 2006. for Energinet.dk

Årsrapport 2006. for Energinet.dk Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 for Energinet.dk Hvem er Energinet.dk Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse 4 Fakta om Energinet.dk 5 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El- og gastransmissionsnettets

Læs mere

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi

T e m a n u m m e r 2 0 1 0. Fremtidens flamme. Gas bygger bro til grøn energi T e m a n u m m e r 2 0 1 0 Fremtidens flamme Gas bygger bro til grøn energi gaskomfur Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor har vi brug for ingeniører,

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13 V I N T e r 2 0 0 9 Vi skal bruge mere vind-strøm Tema om CO 2 -reduktion side 5-11 Red verden og bliv rig Interview med Tor Nørretranders side 18-22 Nøj, hvor sejt! Populært åbent hus på Den elektriske

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2008 I Skive laver de selv gassen til kraftvarmeanlægget Gastech-Energi. Alt til proff er Digital manometer ecom-uno 0-200hpa (mbar) min, max og hold funktion

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2010 www.dongenergy.dk VI FINDER ENERGIEN OVER OG UNDER VANDET DONG Energy har været med i efterforskning efter og produktion af olie og naturgas i mere

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU

Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU Problematisk liberalisering af elektricitetsmarkedet i EU En rapport om konsekvenserne af det liberaliserede el-marked i EU Af Frede Hvelplund og Niels I. Meyer Januar 2007 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark

s.10 s.13 s.19 s.23 s.34 s.57 s.74 Indholdsfortegnelse Energi Danmark Års rapport 2011 Indholdsfortegnelse 03 s.10 Ledelsesberetning 2011 s.13 Katastrofen på Fukushima-værket i Japan den 11. marts 2011 blev en meget skelsættende dag for det europæiske kraftmarked s.19 Spotprisudvikling,

Læs mere

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16

Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 PROFILMAGASIN DECEMBER 2011 Måbjerg bliver et grønt energicenter side 4 Forsyning er mere end bare teknik side 10 9 veje til go energi side 16 Enhver jordomrejse starter med det første skridt Muligheden

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere