Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerfolder. Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N. Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003"

Transkript

1 Beboerfolder Paludan Müllers Vej 44, 8200 Århus N Opdateret: Marts 2011 Redaktør: Afdelingsbestyrelsen, Afd. 26 Udgivet første gang: Efterår 2003 Der tages forbehold for fejlagtige og forældede informationer i folderen

2 Chokoladen I 1998 flyttede de første studerende ind i den gamle chokoladefabrik på Paludan Müllers Vej 44 i Århus. Som en del af Boligforeningen af 1983 (BO 83) var den gamle fabrik blevet omdannet til 80 selvstændige lejemål, som i den forbindelse fik tilnavnet Chokoladen. Formålet med ombygningen var at skabe billige boligforhold for unge studerende i Århus. Med årene er der i Chokoladen blevet iværksat flere forskellige initiativer. Eksempelvis har afdelingen investeret i bord-bænkesæt og en grill, som i sommerperioden er til fælles afbenyttelse i afdelingens have. Endvidere har afdelingen investeret i havekrukker, hvor der i sommerperioden dyrkes forskellige urter, som alle kan nyde gavn af. Indendørs er der investeret i kunst på væggene forskellige steder på de to etager i bygningen. Afdelingsbestyrelsen tilstræber med jævne mellemrum at arrangere sociale arrangementer for afdelingens beboere, således at der er mulighed for at møde sine naboer på en uformel måde. De seneste år er der hvert år blevet afholdt en fastelavnsfest og en sommerfest. Formålet med denne folder er at formidle nyttige informationer og retningslinier til nye beboere i Chokoladen. Såfremt folderen ikke indeholder de søgte informationer, kan yderligere spørgsmål rettes til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller Boligkontoret. Såfremt du har spørgsmål eller ønsker en rundvisning i bygningen, er du meget velkommen til at kontakte et af medlemmerne i afdelingsbestyrelsen. Endnu engang velkommen som beboer i Chokoladen Afdelingsbestyrelsen, Chokoladen (Afd. 26)

3 BO 83 BO 83 har såvel familieboliger som ungdomsboliger fordelt på 29 afdelinger i hele Århus, hvor Chokoladen er afdeling 26. Boligforeningen administreres af Boligkontoret Århus, som også administrerer Boligforeningen Højbo, Fagbo og Vesterbo fra adressen Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N. Hovedbestyrelsen er boligforeningens øverste organ, som varetager alle overordnede beslutningsopgaver for den samlede boligforening, samt større beslutninger for den enkelte afdeling. Den daglige drift varetages af Boligkontoret Århus, hvor henholdsvis boliginspektøren og varmemesteren varetager det løbende tilsyn med afdelingen. Inden for boligforeningen eksisterer der et opskrivningssystem, som gør det muligt for foreningens beboere at få fortrinsret ved intern flytning til boligforeningens øvrige boliger. Fortrinsretten er betinget af, at man har boet i sin bolig i mindst 1 år, at man er anført på lejekontrakten, samt at man er medlem af boligforeningen. Derudover er der etableret fælles venteliste med Boligforeningen Højbo, Boligforeningen Vesterbo, Boligforeningen Statsbo samt Boligforeningen Fagbo, hvilket gør det muligt som medlem i blot én af foreningerne at søge bolig i alle fem foreninger. Gælder dog ikke for medlemmer indmeldt før For yderligere information se: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen i afdeling 26 (Chokoladen) består af fem medlemmer og to suppleanter, som bliver valgt af beboerne på det årlige beboermøde, og som sidder i bestyrelsen forskudt i to år af gangen. Bestyrelsen holder møde ca. 1 gang om måneden, hvor aktuelle problemer eller tiltag i afdelingen behandles. Alle beboere er velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen med problemer eller forslag til forbedringer i afdelingen. Referat af bestyrelsesmøderne oploades på Chokoladens Facebook-gruppe og bliver ligeledes tilsendt pr. mail til de beboere, der måtte ønske det. Kontakt til afdelingsbestyrelsen kan enten ske ved personlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller ved skriftlige henvendelse enten ved anvendelsen af postkassen ved hovedindgangen eller ved at sende en mail til: På opslagstavlen ved hovedindgangen formidler afdelings-bestyrelsen løbende relevante informationer til Chokoladens beboere. Fra afdelingsbestyrelsen opfordres der til, at alle lejere udviser alment hensyn og omtanke overfor afdelingens øvrige beboer. Her tænkes eksempelvis på støjniveau, jf. husordenens 3. Ydermere bedes den enkelte lejer undgå at efterlade åbne yderdøre, for derved at begrænse uvedkommendes mulighed for at færdes i bygningen.

4 Varmemester Til indvendig vedligeholdelse/opsyn, ind og udflytningssyn, er der ansat en varmemester. Varmemesteren har ikke fast kontortid, men kan træffes på: Tlf.: , Varmemesteren har egen postkasse ved hovedindgangen, hvor breve til varmemesteren kan afleveres. Afdelingsbestyrelsen, afd. 26 Formand Torben Kjølhede Paludan Müllers Vej 44, st., lejl. 2. Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Dorthe Kynde Nielsen Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 1. Tlf.: Mail: Kasserer Ditte Søvsø Nielsen Paludan Müllers Vej 44, st., lejl. 2. Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Line Andrup Hansen Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 30. Tlf.: Mail: Bestyrelsesmedlem Karen Riemer Helsbøl Paludan Müllers Vej 44, 1., lejl. 5. Tlf.: Mail: Suppleant Heidi Thysen Paludan Müllers Vej 44, 2., lejl. 2. Tlf.: Mail: Suppleant Suppleant

5 Internet og Telefon Chokoladen og Karamellerne har fælles internet opkobling og telefonsystem. I den enkelte lejlighed er der installeret internet- og telefon-stik, som kan benyttes. Stikdåse Internet Telefon Det er Bolignet-Aarhus, der leverer internetforbindelsen, og alle er automatisk tilmeldt grundpakken på 4/1 Mbit/s. Hvert lejemål har således sin egen internetforbindelse med en hastighed på 4/1 Mbit/s. Er man to personer i lejemålet deles man om de 4/1 Mbit/s, mens der ikke deles forbindelse med kollegiets øvrige beboere. Det er muligt at opgradere sin internet-hastighed ved henvendelse til Bolignet-Aarhus, og merprisen vil blive afregnet separat via regning fra Bolignet-Aarhus. Internet betales med et fast beløb over huslejen, mens telefonforbrug og abonnement afregnes hver måned med Cirque Bredbånd, af den enkelte lejer. TV-overvågning Pr. 1. februar 2011 er der for at sikre beboernes tryghed blevet installeret tv-overvågning i cykelkælderen, på parkeringspladsen, ved hovedindgangen, i vaskekælderen og i alle pulterrum. Hvis der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at få adgang til tv-overvågningen, kan varmemesteren kontaktes. Huslejespecifikation Nedenstående huslejespecifikationer er opstillet for en to-værelseslejlighed. For den enkelte lejer kan de enkelte beløb variere alt efter hvilken lejlighed man bor i. Husleje for X måned 20XX Note Leje 2.902,00 1 AC varme 200,00 2 TV 80,00 3 Telenet 145,00 4 Boligsikring - 491,00 5 Vaskeri 102,00 6 A conto vand 163,00 I alt 3101,00 1 Hvert år i april måned opkræves/udbetales differencen mellem indbetalt og faktisk forbrug af varme. 2 Betaling for tv-grundpakken. Kan ikke fravælges! 3 Indbetaling til internet opkobling (frit forbrug). Kan ikke fravælges!

6 4 Individuelt bestemt beløb for den enkelte husstand, som bl.a. afhænger af personlig indkomst og kapital indkomst. Den enkelte husstand skal på eget initiativ søge om boligstøtte. Ansøgning findes via 5 Betaling for brug af vaskemaskiner og tørretumbler varierer med den enkelte lejers brug af vaskefaciliteterne. Forbruget opkræves to måneder bagud. 6 Hvert år i april måned opkræves/udbetales differencen mellem indbetalt og faktisk forbrug af vand. Der skal gøres opmærksom på at de enkelte beløb ofte vil blive reguleret årligt, fx vil huslejen typisk stige med 3-5% - som varsles forinden (fx i budgettet for kommende regnskabsår). Sikkerheds- og evakueringssystem I Chokoladen er der i henhold til gældende regler installeret sikkerheds- og evakueringsforanstaltninger. Nedenfor beskrives de enkelte systemer kort. Systemet tjekkes årligt af systemoperatøren. Internt varslingssystem I bygningen er der installeret et evakuerings- og varslingssystem, som skal udløses manuelt i tilfælde af brand eller lignende farlig situation. Systemet udløses ved at trykke ruden ind på en af de røde evakueringsbokse på gangene herved starter en sirene i alle lejligheder i bygningen. Ved brand er det således vigtigt at aktiverer det interne evakuerings- og varslingssystem for at evakuerer de øvrige beboere i bygningen. Ved konstateret brand 1. Evakuer bygningen (udløs det interne varslingssystem) 2. Kontakt brandvæsnet, ring 112 Oplys: Årsag/Situation, tilskadekomne, adresse, navn 3. Modtag brandvæsenet. Vigtigt: Du/I skal altid tage sirenerne alvorligt og straks forlade bygningen i tilfælde af brand. Inden du går tilbage til din lejlighed igen, er det vigtigt at du sikrer dig, at situationen er under kontrol. Ved konstateret falsk alarm Kontakt systemoperatør (afdelingsbestyrelsen har telefonnummer), som efterfølgende kommer og afmelder alarmen og tjekker situationen. Branddøre I de enkelte lejligheder er der ikke opsat røgdetektorer, men såfremt der kommer røg (mad-os) i gangarealerne vil dørene i den aktuelle brandsektion automatisk lukke, således at en eventuel brand ikke bredes. Chokoladen er opdelt i fem brandsektioner, adskilt af branddøre. Varmemesteren åbner dørene igen!

7 Bygningsoversigt - Skitse tegning - T: Teknikkerrum PR: Pulterrum VM: Varmemester : Trappe

8 Elforbrug Som det måske er dig/jer bekendt, er a conto beløb for omkostninger til elforbrug ikke indeholdt i den månedlige huslejeopkrævning. Den enkelte lejligheds elforbrug betales af lejeren ved opkrævning af et individuelt bestemt a conto beløb fra Energi Danmark tre gange årligt. A conto beløbet er justeret i forhold til de seneste års forbrug i lejligheden. Derfor kan det være relevant for dig/jer, at undersøge hvor mange kilowatt timer (kwh) du/i er forudbestemt til at forbruge i det kommende år for at undgå en efterregning. I Chokoladen er der stor forskel på, hvor mange kwh den enkelte lejlighed forbruger om året. Den almindelige lejlighed ligger imellem kwh om året, men eksempler på helt op til kwh om året forekommer. Der opfordres derfor til, at du/i holder øje med elforbruget for ikke at få en uventet efterregning fra Energi Danmark. For yderligere informationer kan du/i kontakte Energi Danmark. Tlf.: Hjemmeside: Pulterrum Hver lejlighed har sit eget pulterrum, som må benyttes til opbevaring. Idet der er mange pulterrum i samme lokale, er det vigtigt, at der ikke efterlades genstande i gangarealerne. Eventuelt efterladte genstande uden for de aflåste rum fjernes uden ansvar! Efterlad ikke affald i pulterrummene anvend affaldscontainerne og storskraldssorteringen i cykelkælderen. Vedligeholdelse og Fraflytning Chokoladens lejligheder er underlagt vedligeholdelsesreglements A-ordning, hvilket er nærmere beskrevet i et særligt vedligeholdelsesreglement, som kan rekvireres ved henvendelse til Boligkontoret, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N. Tlf: Græsslåning og Snerydning I samarbejde med afdeling 25 (Karamellerne) er det besluttet, at græsslåning og snerydning varetages af et eksternt firma, idet afdelingen ikke selv råder over det nødvendige udstyr til at udføre disse opgaver. Opstår der spørgsmål eller problemer angående enten græsslåningen eller snerydningen, bedes du/i kontakte afdelingsbestyrelsen. Musiklejligheder Den ene fløj i Chokoladen er forbeholdt musikstuderende. Hensigten er at minimere støjgenerne for de øvrige beboere. Musiklejlighederne er ikke specielt lydisolerede, hvorfor den enkelte beboer må vise hensyn til de øvrige beboere. En god idé kunne være at aftale med sine naboer, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at spille musik. Generelt skal det pointeres, at almindelige hensyn og ordensregler også er gældende i musiklejlighederne. Det er dog ikke ensbetydende med at der ikke må øves.

9 Tøjvask I Chokoladen forefindes et fælles vaskerum med fire vaskemaskiner og to tørretumblere, som kan benyttes af både beboerne i afdeling 25 og 26 (Karamellerne og Chokoladen). Man får adgang til vaskerummet ved hjælp af et magnetkort, som er udleveret til hvert lejemål. Magnetkortet anvendes i vaskemaskinerne til at bestille vasketider og til at starte en vask. Der er ligeledes installeret et elektronisk betalingssystem, således at dit/jeres forbrug registreres via kortet og afregnes over huslejen. Som udgangspunkt dosserer vaskemaskinerne automatisk vaskepulver og skyllemiddel til den enkelte vask. Ønsker man at anvende eget vaskepulver eller skyllemiddel kan den automatiske dossering fravælges. Se nærmere information i vaskekælderen. For at kunne planlægge sin tid, er det på vaskemaskinerne muligt at reservere sine vasketider. Man kan reservere 1-4 maskiner af gangen per vasketid. Der kan ikke reserveres tørretumbler. Det er endvidere muligt at reservere vasketider via internettet på: Husk at hente dit tøj, når vaskemaskinen eller tørretumbleren er færdig, så det ikke er til unødig gene for andre. Tøj der ikke afhentes vil blive indleveret til varmemesteren, og vil kunne afhentes på dennes kontor. I haven kan tørresnoren frit benyttes, men der opfordres til, at man tager hensyn til andres brug af faciliteten. Så husk at tage dit/jeres tøj ind, når det er tørt. Fællesarealer/Gangarealer Der gøres venligst opmærksom på, at det ikke er tilladt, at hensætte affaldsposer udenfor lejlighederne, ligesom der ikke må placeres genstande i fællesarealerne/gangarealerne, fx måtter, vasketøj, sko, kasser, etc.. Dette forbud er stillet af brandmyndighederne, som ved overtrædelse kan udskrive bøder. Affaldssystem I Chokoladen er der indført affaldssortering, hvormed følgende retningslinier bedes efterlevet: 1. Husholdningsaffald afleveres i affalds-øen i haven, hvor der er opstillet affaldscontainere. Husk at alt affald der smides i affaldscontainerne skal være i lukkede poser. Foruden containere til husholdningsaffald er der særskilte containere til papir/pap, til glas, til dåser og til aviser/reklamer. 2. Brandbart affald, affald til losseplads, jern og metal skal sorteres i containerne ved skuret på parkeringspladsen. 3. Elektronik, batterier, pærer, malerrester og storskrald skal afleveres i Chokoladens cykelkælder. Ved de enkelte affaldsarealer forefindes der sorteringsvejledninger. Der opfordres til at den enkelte beboer sætter sig ind i sorteringssystemet og følger vejledningen.

10 Det er den enkelte beboers pligt at medvirke til, at de forskellige affaldsarealer holdes rene og tilgængelige for andre. Frøen I Chokoladens have er der opført et lille hus med tilnavnet Frøen. Huset er ejet af hovedbestyrelsen, og skal derfor lejes igennem Boligkontoret. Huset er indrettet som festlokale, hvor der er plads til 34 siddende gæster. Der forefindes service, et køkken og to toiletter. Bemærk venligst at afdelingens fælles havemøbler og grill ikke er inkluderet i lejen af Frøen. Der gøres opmærksom på, at husordnen for Frøen fastlægger, at musikken skal slukkes kl og festen sluttes kl Se i øvrigt særlig husorden for Frøen. I månederne december/januar og maj/juni anbefales det, at der kun holdes fest fredag og lørdag, af hensyn til Chokoladens øvrige beboere. Grill I Chokoladens have er der opstillet en grill og nogle bord-bænke sæt, som frit må benyttes af beboerne. Det er naturligvis svært at rydde op på varme kul efter brug af grillen, så derfor opfordres der til, at man tømmer grillen inden brug. Det er vigtigt, at du aldrig smider varme kul eller varm aske i affaldscontaineren. Manglende information...? Det er hensigten, at denne folder skal være en god hjælp og informationskilde til nye beboere i Chokoladen. Hvis du synes, at der er noget du ikke har fået svar på ved at læse folderen, og det øvrige materiale du har fået udleveret, så vil vi meget gerne høre om det. Post en seddel i afdelingsbestyrelsens postkasse ved hovedindgangen. Mærk venligst sedlen Beboerfolder, eller skriv en mail til: Husorden for afdeling 26 1 Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden i bygningen. Enhver beboer er pligtig til at efterkomme forskrifter, der i så henseende måtte blive givet af afdelingsbestyrelsen, boligforeningens bestyrelse eller dennes bemyndigede. Stk. 2 Disse forskrifter gælder også for gæster, idet enhver beboer hæfter for sine gæsters adfærd i Chokoladen. 2 Det påhviler enhver beboer at medvirke til god orden i de lokaler, der tjener til fælles afbenyttelse samt i øvrigt at medvirke til ordenens opretholdelse i disse. Der må således ikke stilles cykler, skrald, møbler eller andre effekter i fællesområderne. Såfremt en skade af fællesområderne kan føres tilbage til en enkelt person, hæfter vedkommende for skaden. 3 Der skal endvidere udvises almen hensyntagen m.h.t. støj. På hverdage må der således ikke efter kl forekomme støjende adfærd. I weekenden ikke efter kl og der henstilles til, at der i eksamens-perioderne maj-juni og december-januar tages ekstra hensyn. 4 Husdyr må ikke medbringes eller forefindes i bygningen. Der må ikke opsættes antenner, parabol, m.v. 5 Cykelparkering må kun forekomme i de af boligforeningen anviste arealer. Det er derfor forbudt at parkere foran postkasser, containere samt inde i bygningen.

11 6 Ved en beboers overtrædelse af husordenen kan der skriftligt klages til administrationen/boligkontoret, der herefter tilstiller beboeren en skriftlig advarsel. Ved gentagende og grove overtrædelser kan sagen overgives til Beboerklagenævnet eller lejemålet ophæves/opsiges. 7 For forhold udover de ovennævnte udspecificerede områder gælder det af Boligforeningen af 1983 s generelle reglement, dog undtaget et særligt reglement m.h.t. fester. Evt. klager skal endvidere gives direkte til boligforeningen. 8 Er der gået 5 min. over den bestilte vasketid og ingen benytter den, er det tilladt at overtage vaskemaskinen og tørretumbler. Godkendt på beboermøde den

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet.

Velkommen til Østervold Kollegiet. Administrative oplysninger. Indflytning. Indbetaling af lejen. Forlængelse af lejemålet. Velkommen til Østervold Kollegiet Vi håber, at denne introduktionspjece vil være dig til hjælp ved de mange formelle og praktiske problemer, der altid opstår, når man flytter ind et nyt sted. Forhåbentligt

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk

Ejerforeningen Bakkebo Nord www.bakkebonord.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Bakkebo Nord... 1 Bestyrelsen... 2 Bygninger og lejligheder i Bakkebo Nord... 3 Lejlighedstyper... 4 Låsesystem... 5 Festlokale... 6 Ordensregler for festlokale... 7 Gæsteværelser...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen til Skelagerparken

Velkommen til Skelagerparken Velkommen til Skelagerparken Fagbo afdeling 11 Indholdsfortegnelse Velkommen til Skelagerparken... 3 Traditioner... 4 Vaskehus... 5 -betaling... 5 -rengøring... 5 -vaskehusreglement... 6 Fælleshuset...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere